ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

2 Εργαστήρια Τομέα Δομοστατικής Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισμικών Ερευνών Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

3 Εργαστήριο Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών

4 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Πειραματική διάταξη για δοκιμές στοιχείων κατασκευών. Ελαφρές πειραματικές διατάξεις για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

5 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Στο Εργαστήριο λειτουργεί η Μονάδα Ανάλυσης Δομημάτων η οποία έχει πρόσφατα αναπτύξει - τεκμηριώσει και τηρεί ενήμερο σύστημα διαχείρισης ποιότητας σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΙSΟ 9001:2000, ως μέσο για να εξασφαλίζει την συμμόρφωσή της προς τις προδιαγεγραμμένες απαιτήσεις. Οι δραστηριότητες της Μονάδας αφορούν μεθόδους ανάλυσης των δομημάτων και περιγράφονται από το τρίπτυχο καινοτομία έρευνα εκπαίδευση που αποτελεί σήμερα βασικό μοχλό ανάπτυξης της γνώσης.

6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έρευνα στη στατική και δυναμική ανάλυση γεφυρών

7 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έρευνα στη στατική και δυναμική ανάλυση γεφυρών

8 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Έρευνα στη στατική και δυναμική ανάλυση γεφυρών

9 Μεθοδολογία αποτίμησης δομοστατικής κατάστασης κατασκευών από τοιχοποϊία

10 Μεθοδολογία αποτίμησης δομοστατικής κατάστασης κατασκευών από τοιχοποϊία

11 Στατική και Δυναμική Ανάλυση φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος και Χάλυβα με τη μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Λεπτομερειακή προσομοίωση φορέων ΩΣ με πεπερασμένα στοιχεία και επίλυση με την μέθοδο των υποφορέων

12 Στατική και Δυναμική Ανάλυση φορέων Οπλισμένου Σκυροδέματος και Χάλυβα με την μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων Λεπτομερειακή προσομοίωση μεταλλικών στοιχείων με πεπερασμένα στοιχεία κελύφους

13 Ανάλυση Καλωδιωτής Γέφυρας «Χαρίλαος Τρικούπης» με προσομοίωμα Πεπερασμένων Στοιχείων

14 Σεισμική Μόνωση Αγάλματος Ερμή του Πραξιτέλη Composite Plate Artifact 4 Pedestals at the corners Pit FPS

15 Σεισμική Μόνωση Αγάλματος Ερμή του Πραξιτέλη Στερεολιθογραφική Αποτύπωση Εξωτερικής Επιφάνειας Τρισδιάστατη Προσομοίωση με Πεπερασμένα Στοιχεία

16 Σεισμική Μόνωση Αγάλματος Ερμή του Πραξιτέλη Δυναμικά Χαρακτηριστικά Αγάλματος Μέγιστες Τάσεις Περιοχές Αστοχίας

17 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

19 ΚΥΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Πειραματικές Διατάξεις

20 ΥΠΟΔΟΜΗ Μηχανουργείο Ξυλουργείο

21 ΥΠΟΔΟΜΗ Αναμικτήρας σκυροδέματος Θάλαμος συντήρησης δοκιμίων

22 ΥΠΟΔΟΜΗ Μηχανή θλίψεως σκυροδέματος Μηχανή εφελκυσμού ράβδων χάλυβα

23 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Δυναμόμετρο (μέτρηση αντίδρασης δοκού) Γρύλλος 500 kn και μηκυνσιόμετρα

24 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Γρύλλος 1000 kn

25 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

26 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Κύλινδρος σε θλίψη

27 ΠΕΙΡΑΜΑ Δοκιμή διαγώνιας θλίψης τοιχοποιίας ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΙ ΛΙΘΟΙ και ΞΥΛΟΔΕΣΙΕΣ

28 ΔΟΚΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

29 ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

30 ΤΟΙΧΩΜΑ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

31 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Τοιχείο οπλισμένου σκυροδέματος σε σεισμική δράση N=25 kn P P P 1360 M N V

32 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ disp (mm)-1st floor response experimental results numerical results disp (mm)-2nd floor response experimental results numerical results time (sec) time (sec) (α) (β) disp (mm)-3rd floor response time (sec) experimental results numerical results Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων μετατόπισης (α) πρώτου (β) δευτέρου και (γ) τρίτου ορόφου (γ)

33 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΙΧΕΙΟΥ base shear (kn) numerical results experimental results -60 Σύγκριση αριθμητικών και πειραματικών αποτελεσμάτων -80 time (sec) (α) (α) τέμνουσα και (β) ροπή βάσης base moment (kn) numerical results experimental results time (sec) (β)

34 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΔΟΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟΕΓΚΑΡΣΙΟΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟΦΟΡΤΙΟ Σύγκριση Αριθμητικών και Πειραματικών Αποτελεσμάτων Φορτίου - Μετατόπισης load (N) experiment analysis displacement (mm)

35 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΔΟΚΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΓΚΑΡΣΙΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ Σύγκριση Αριθμητικών και Πειραματικών Αποτελεσμάτων Μορφής - Ρηγμάτωσης Πρόβλεψη Πείραμα

36 ΚΟΜΒΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

37 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΚΟΜΒΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Γεωμετρικά χαρακτηριστικά και οπλισμός Προσομοίωμα

38 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΚΟΜΒΟΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΙΖΟΜΕΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Σύγκριση Αριθμητικών και Πειραματικών Αποτελεσμάτων Φορτίου Μετατόπισης 100 storey shear - kn storey drift ratio R, %

39 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ shake table acceleration 15 acceleration - m/sec time - sec

40 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1. Επιτάχυνσης : α) πρώτου και β) δεύτερου ορόφου level 1 level 2 acceleration - m/sec acceleration - m/sec analysis experiment time - sec time - sec

41 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2. Μετατόπισης : α) πρώτου και β) δεύτερου ορόφου displacement - mm level 1 experiment analysis displacement - mm level 2 experiment analysis time -sec time -sec

42 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ Προσομοίωση

43 ΑΝΑΛΥΣΗ (συνέχεια) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΥΠΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΑΝΗΓΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 4 4 maxpd/maxps 3,5 3 2,5 2 1,5 analysis experiment maxpd/maxps 3,5 3 2,5 2 1,5 analysis experiment 1 1 0,5 0, ,0001 0, strain rate (1/sec) 0,5 0, ,0001 0, strain rate (1/sec)

44 Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών

45

46 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πειραματική διάταξη με βελόμετρα

47 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πειραματική διάταξη Προσομοίωση μέσω πεπερασμένων στοιχείων

48 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πειραματικό μέλος (κοχλίας) Προσομοίωση μέσω πεπερασμένων στοιχείων

49 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Πείραμα αντιδιαβρωτικής προστασίας σε θάλαμο αλατονέφωσης Δοκίμια μετά από 1000 h παραμονής στον θάλαμο αλατονέφωσης

50 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Οχώρος δοκιμών υποστηρίζεται από ισχυρό δάπεδο 260 m2, ικανό να παραλάβει φορτίσεις έως και 1 ΜN ανά αγκύριο, ενώ παράλληλα είναι εγκατεστημένη γερανογέφυρα 160 kn.

51 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Στο Εργαστήριο βρίσκεται επίσης εγκατεστημένο Πλαίσιο εκτέλεσης πειραμάτων υπό στατικές και ανακυκλιζόμενες φορτίσεις

52 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την πραγματοποίηση μετρήσεων, αλλά και τον ταυτόχρονο έλεγχο οκτώ εμβόλων σε οποιαδήποτε υπό μελέτη παράμετρο

53 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Επενεργητής 500 kn/500 mm με σερβοβαλβίδα για έλεγχο από Η/Υ και υδραυλική αντλία 6l/min Επενεργητής 300 kn/300 mm με σερβοβαλβίδα για έλεγχο από Η/Υ και υδραυλική αντλία 2l/min

54 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Data Acquisition and Actuator Controllers Χειροκίνητος ελεγκτής Ελεγκτής επενεργητή

55 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Συσκευή υπερήχων για έλεγχο ηλεκτροσυγκολλήσεων Συσκευή ραδιογραφιών (X) για έλεγχο ηλεκτροσυγκολλήσεων

56 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Συσκευές ηλεκτροσυγκολλήσεων και κοπής μετάλλων Ηλεκτρική πριονοκορδέλα κοπής χάλυβα

57 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Τόρνος κατεργασίας χάλυβα Φρεζοτύπανο

58 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Κρουσίμετρο Σκληρόμετρο

59 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Συσκευή ελέγχου εδράσεων μεταλλικών υποστυλωμάτων Συσκευή έλεγχου υλικών

60 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Συσκευές έλεγχου σκωρίασης Κλίβανος

61 Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας

62

63 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Στο Εργαστήριο βρίσκεται εγκατεστημένος σεισμικός προσομοιωτήρας. Η εγκατάσταση αυτή θεωρήθηκε τότε ως μία από τις μοναδικές στον κόσμο, λόγω των έξι βαθμών ελευθερίας και λοιπών δυνατοτήτων ελέγχου της συμπεριφοράς των δοκιμίων. Οσεισμικός προσομοιωτήρας τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του Απαρτίζεται από μία άκαμπτη τράπεζα διαστάσεων 4Χ4 m 2, που μπορεί να κινείται κατά τις έξι διευθύνσεις (τρεις μεταθέσεις,τρεις περιστροφές) και από το σύστημα ελέγχου της κίνησης και καταγραφής της συμπεριφοράς της τράπεζας και των δοκιμίων που ελέγχονται επάνω σ αυτή.

64 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Στο Εργαστήριο βρίσκεται επίσης εγκατεστημένος Τοίχος Αντίδρασης για την εκτέλεση στατικών δοκιμών διάτμησης, κυρίως ανακυκλιζόμενης μορφής

65 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το εργαστήριο διαθέτει πλήρη εξοπλισμό για την πραγματοποίηση δυναμικών μετρήσεων πεδίου.

66 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Το εργαστήριο πιστοποιήθηκε το 2000 για τις παρεχόμενες υπηρεσίες Δυναμικών - Σεισμικών Δοκιμών με τη χρήση του σεισμικού προσομοιωτήρα κατά ISO-9002/1994 από την TUV CERT (Austria Hellas). Σήμερα βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης με το πρότυπο ISO 9001/2000. Αντιπροσωπευτικές εταιρίες, στις οποίες χορηγήθηκε πιστοποιητικό με ISO είναι οι: ABB Switchgear, Sweden (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός Υψηλής Τάσης) ABB Corporate Research Sweden Alstrom (Ηλεκτρολογικός Εξοπλισμός) Intrasoft(Τηλεπικοινωνίες) Kleeman (Ανελκυστήρες)

67 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεισμική δοκιμή συστήματος τοιχοποιίας CATNIC από την εταιρεία MIPECO Πειραματική διερεύνηση της σεισμικής ενίσχυσης συμπεριφοράς συστήματος αντισεισμικής προστασίας κατασκευών μέσω ελαστικής θεμελίωσης (Περίπτωση Α. Λιοσίων). (Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε., Άκτωρ Α.Τ.Ε., ΤΕΒ Α.Ε.)

68 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεισμικές δοκιμές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ABB)

69 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεισμικές δοκιμές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ABB)

70 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σεισμική συμπεριφορά πλαισίων από χάλυβα με σύμμικτες πλάκες (E.E.C.) Σεισμική συμπεριφορά ραφιών από χάλυβα με παλέτες (E.E.C.)

71 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Νέα πεδία έρευνας στην Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία: Σύνδεσμοι μορφής ανεστραμμένου V με το σύστημα απορρόφησης ενέργειας Dorka (E.E.C.) Νέα πεδία έρευνας στην Πειραματική Αντισεισμική Τεχνολογία: Έλεγχος σεισμικής τράπεζας για μη γραμμική συμπεριφορά δοκιμίου (E.E.C.)

72 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δυναμική συμπεριφορά τοίχων από λιθοδομή χωρίς κονίαμα (E.E.C.) Σεισμική συμπεριφορά τοίχων από οπτοπλινθοδομή σε περιοχές χαμηλής σεισμικότητας (E.E.C.)

73 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Σεισμική συμπεριφορά Σεισμική συμπεριφορά χαλύβδινων και σύμμικτων προκατασκευασμένων κτιρίων διαγωνίων συνδέσμων μορφής Χ από οπλισμένο σκυρόδεμα (E.E.C.) σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 (E.E.C.)

74 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συμπεριφορά κελύφους επικάλυψης υπό σεισμικές δράσεις (E.E.C.)

75 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Μνημεία υπό σεισμική δράση (E.E.C.)

76 ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Αντισεισμική προστασία αρχαίων μνημείων με νέες τεχνολογίες (E.E.C.)

77 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς πλινθοπερίκλειστης Βυζαντινής τοιχοποιίας με ή χωρίς εσωτερικό ψηφιδωτό διάκοσμο και τρόπων επισκευής τους, με εφαρμογή στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Δαφνίου (Υπουργείο Πολιτισμού)

78 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δοκιμή κατά τη φάση σκυροδέτησης (ΟΑΣΠ) Δοκιμή μετά τη φάση ωρίμανσης (ΟΑΣΠ)

79 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Πλαίσιο αναφοράς δοκιμίων με πιλοτή (ΟΑΣΠ) Επισκευή με τοιχοπλήρωση στο ισόγειο από συμπαγή τούβλα (ΟΑΣΠ)

80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Διερεύνηση της σεισμικής συμπεριφοράς βάσης Αρχαιολογικών εκθεμάτων (ΟΑΣΠ/Μουσείο Μπενάκη)

81 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Μετρήσεις για τον ΟΣΕ σε μεταλλική γέφυρα στην Τρίπολη Όργανα μετρήσεων υπαίθρου

82 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Μετρήσεις δονήσεων που δημιουργούνται από τα αεροσκάφη(προσγείωση/απογείωση) στο Νέο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»(ΥΠΑ) Μετρήσεις δονήσεων κατά την εκσκαφή στην Πύλη του Αδριανού για το Τραμ (ΤΕΡΝΑ)

83 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ Μετρήσεις δονήσεων που δημιουργούνται από τα αεροσκάφη σε παραδοσιακά κτίσματα του Κάμπου της Νήσου Χίου (ΥΠΑ)