ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1283, ΤΙΜΗ 0,30 d 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ Σελίδα 11 Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 4 AΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Σελίδα 7 ΕΚΟΨΑΝ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥΣ H ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ H EΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.) Σελίδα 12 ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σελίδα 17 Σελίδα 15 Σελίδα Σελίδα 3 Σελίδες ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, για τη δημιουργία και λειτουργία του οποίου δόθηκαν για χρόνια «αγώνες» από την τοπική κοινωνία, έχει βασικό και σημαντικό ρόλο στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους πολίτες του Περιστερίου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Ο «Ελεύθερος ΔΙ- ΑΛΟΓΟΣ» αποκαλύπτει ότι στα μέσα Απριλίου λήγουν οι συμβάσεις εργασίας ιατρών με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Άμεση είναι η ανάγκη διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας του Κέντρου και η τυπική απάντηση από τους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στη λειτουργία του Κέντρου, διότι όπως ενημερωθήκαμε υπάρχει ως τώρα απάντηση μόνο... προφορικά!!! Με το θέμα πρέπει να ασχοληθεί άμεσα και η διοίκηση του Δήμου Περιστερίου, ώστε να μην υπάρξει ούτε ώρα καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία του Κέντρου! 4ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Στη Σελίδα 5 Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 28 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ¾ ¾ ` À ` ¾ ¾`»¾ˆ åùûìüì Ñ ÔÌåÚ àú Ü ÆØÞÌ ÙªÓÌØ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÖÜ Ì ÙÌ ÌØÌ àóâôö Ù åû ÞàØåÚ Ü Øâ- ÛÌÚ Ñ ÓæÔÖ ÜÖ ÙÛÜÔÖÓ ÑÖçÚ Û Ô ØÖÙà Ѫ ÝØÖÜØÆ ÛÖÜ; ˆ- ÆØÞÖÜÔ Ñ ÛâÛÖ Ö âûìú ÒÒÆ ÓæÔÖ ÖÜ ÌÓÝ Ôå ÖÔÛ ÑÆˇÌ ÞØæÔ. ¾ Òæ ÖÚ ÛÖÔ ØæÌ ØÖ Û Ú ¾ÜØÖÜ ÖÜÆ Ú ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö Ö ÖåÖÚ âøø ßÌ ÛÖ ÖÒÜÛÌÒâÚ ØÖÌ Ø Ñæ Óâ ØÖ ÓÌ Û Ô ÑØ Éª Ì å ÒàÙ Ñ ÛÖ Ö- ÒÜÆØ ˇÓÖ ØÖÙà Ñæ Ô ÓÌåÔÌ ÙÛÖ Ò æ Ù åû ÛÖÜ æ ÖÜ ØÑÌÛÆ ÞØæÔ ÓâÔÌ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ÌÔØ ØÖÙÝâØÌ ÛÖ 90% ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ ÑØ - ÛØÔÛ Ú ÓæÔÖ ÛÖ 10% ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ. ØÆÒÒ Ò Õ Ö Ö ØÔÛ Ú ÛÖ ÞæÓ ÛÖÜ Ñ ÒÒ ÌØ Ìå ÞØÜÙÆÔˇÌÓ Ñ Û ÖÜÒÆ ÙÛ Ú ÛÖ ÑâÚ ÖØâÚ. åô 77 ÞØÖÔØÔ Ñ æû Ô ÔâÒ ÉÌ Û Ô ÌÕÖÜÙå ÛÖ 2010 ÌØ ÖÜÙå ÛÖÜ ÔÌØÞæÛ Ô ÙÌ 1800 ÖÒÆØ. åô ÒæÚ, ÖÒç ÓÖÝ ÒªÚ ÙÛ ÞØØ ÛÖÜ, ÌÔ ÝÖØÆ ÖÛâ Ø ÉÆÛ Ñ Ù ÔåàÚ ÑÖÜÙÛÖçÓ. æùö Û 9/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Û ˇâÛÌ ÙÌ Øæ Ø ÓÓ Û ÙÛâ Ù ÛàÔ æøàô. ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ»ÖÜÞåÑ Þ Ø ÑÛ Øå ÌÛ ÙªÓÌØ æ âô Ìå ÖÚ Ø ÖÙ ÙÛ ÙÓÖç Þ Ó ÒØÔ ÛæÔàÔ ÖÜ ÝâØÔÌ Û Ô ¾ÜØÖÜ- ÖÜÆ Û Ú Ö Ý ÒÌÒÌçˇÌØÌÚ ÞØ- ØÌÚ Û Ú Û Ô ÑªÚ ÓÌØ ÑªÚ. ¾ å ÖÚ Ü ÖÙÛ Øå Ì àú Ô ÒÌ ÛÖÜØ ªÙÌ ÙàÙÛÆ ÓÖÑØ Ûå Øâ Ì Ö ÌÑÒÌ ÓâÔÖ âûìú Ô âþöôû Ì ÒªÕÌ Ú. âøì àú Ö ÛØæ ÖÚ àªú ÛÖÜ ÌåÔ ÙÜÔªˇ - ÙÛÖÚ, ÒâÌ æóàú àú ØæÑÌ Û Ñª ÛÖÜ æý Ù ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô ÖÝç Ì Û Ú å ÌÚ Û Ú ÌÕÖÜÙå Ú Ñ ÛÖÜ ÒÖçÛÖÜ Ø ˇâÛÖÔÛ Ú âô æýˇì Ó ÛÖÜ ØàÓ åöü Ý - ÒæÙÖÝÖÜ `ÌÔâÑ : ß ÛàÞæÚ ÌÔ ÌåÔ ÌÑÌåÔÖÚ ÖÜ âþì Òå, ÒÒÆ ÜÛæÚ ÖÜ ˇâÒÌ ÌØ ÙÙæÛÌØ ý. åôìû àú ÜÛª Û ÝØÆÙ ÛÖÜ `ÌÔâÑ ÌåÞÌ Ñ ÛÆ ÔÖÜ Ö ÌÔ ÑæÚ Ø ÓÓ Ûâ Ú ÛÖÜ ˆ. ¾ ÑÖÔÖÓ ÑØÔ Ñ.»âØ ÖÚ æû Ô Ìå Ì àú Ö Ñ ÛØ- ÛÌØÖÚ Ó ÙˇæÚ ÛàÔ 586 ÌÜØØ ÌåÔ ØÑÌÛÆ Ñ ÔÖ Ö Û ÑæÚ Ö æûì Ó Ú â àùì Ô Ñ Û ÒÆÉÖÜÓÌ àú Øâ- Ì ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÛÖÔ ÓÌ ØÙÌ ÓâÞØ Ñ 20%. æóàú ˇ ªˇÌÒ Ô ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÕâØà Ô Ö ÌÔ Òæ à ÑçØ ÖÚ ÌÞæÛ Ô Ô ˇâÙÌ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÙÛÖÜÚ ÝÛàÞÖçÚ (æ àú Ö»ÖÜÞåÑ ) ÑØ - ÛØÔÛ Ú 586 ÌÜØØ. Ó ÖØÖçÙÌ Ô ªÙÌ âùûà Ó ÌÉ ÖÓÆ ; æ àú Ñ Û ÒÆÉ ÛÌ Ö `ÌÔâÑ Ô - ÝÌØæÛ Ô ÙÛÖ ˇ ÔÆÙ ÓÖ ÓÆØÛ Ó Û Ú ÒÌÖÔÌÕå Ú. `Ì ÓÖÙ Ö ØÆÝÖ ÛÖÜ BBC ÖÜ Ì ÙÑâÝÛ ÑÌ ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ ÙÛÖ ÝÛàÞ Ñæ ÛÖÜ Ù åû, Ìå Ì Û ÌÕªÚ: ß» ÖØÌå Ô Ý åôöó Ù Ô âô Ú ÌÑÑÌÔÛØ ÑæÚ âøöú ÒÒÆ Ô ˇâÒÌ Ú Û ÙÑâß ÓÖÜ ÆÑÖÜÙâ ÓÌ. æû Ô Ö âûìú ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ Ó ÒÖçÔ É ØÙ Ó ÔÆ ÛÜÕ Öç É Ùå Ì- Û ÜÛª ÔÆ ÛÜÕ ; Ùå ÌÛ ÙÛÖ Ô ÌÕàˇÌåÛ Ö ÑæÙÓÖÚ ÙÌ Ó Ñª Ñ Û ÔÆÒàÙ ˇØÔ ÓÌ ÖÛâÒÌ- ÙÓ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ô ØÖÑ ÒÌåÛ Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÑØåÙ æ àú ÜÛª ÖÜ ÖçÓÌ ÙªÓÌØ ý.» ÒØÔÛ Ú ÛÖÔ Ì ÜÛæ ÛÖÜ Ìå Ì: ß âôì àú ÌåÓ âô Ú ÝÛàÞæÚ ØæÌ ØÖÚ. ÛàÞÖå ÌåÔ ÜÛÖå ÖÜ Ì ˇÜÓÖçÔ æòö Ñ ÌØ ÙÙæÛÌØ, ÌÑÌåÔÖ ÖÜ ÌÔ âþöüô ÖÛâ ØÑÌÛÆ. Ø Ì âòìõ Ô Ó Ô âþà ÖÒÒÆ Ü ÆØÞÖÔÛ ØÙÛÌ Ô Ó ÖØØ Ô ªÙà æ àú ˇâÒà ÓÌ ÛÖ 1/10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÓÖÜ.ý(`.`. ÑÆ ÖÜ 970 ÌÜØØ). âþû ÑÌ ÙÝÖ Øª ÑØ Û Ñª æû Ô ÙÌ Ó ØÖÙ ÆˇÌ Ô Ñ Û ÖÒÌ- ÓªÙÌ ÛÖ Ò ˇØÌÓ æø Ö Ô ØÑàÛ ÑØÔ -âô æ Û ÓÌ ÒçÛÌØ ØÖÉÒª- Ó Û Û Ú ÞØØ Ú- ÔÖÓ ÓÖ Öå ÙÌ Û ÞØªÙ Ô ÑªÚ ÑÆÔÔ É Ú ØÖ- Ùà Ѫ ÞتÙ, ÓâÛØÖ ÖÜ ÓâÞØ ÙªÓÌØ â àùì Ñ Ø ÖçÚ. - ÙÛÌçÌ àú Þت٠ÑÆÔÔ É Ú ÌÔ ÌåÔ ÛÖ Ö Ô ÙÜÞ Û Ñæ ØæÉÒ - Ó. Ö ÓÌ ÆÒÖ ØæÉÒ Ó ÓÌ Û Ú ÖÒâˇØ ÌÚ ÙÜÔâ Ì ÌÚ ÌåÔ ØÆ- ÔÖÓ ÑåÔ Ù Ô ØÑàÛ ÑØÔ, Ö ÛÌØÆÙÛ ÖÚ Û åøöú Ñ Ì ÑÒ Ó Û - ÑæÛ Û ÖÜ Û ÙÜÔÖ ÌçÖÜÔ. ÜÛæÚ ÌåÔ Ö ÖÙâ»ÖÜÞåÑ Ö ÝÛàÞæÛÌ- ØÖÚ ØæÌ ØÖÚ ÞØØ Ú ÔÆ Û Ô ˆÝªÒ Ö. æùö ÓÌ ÆÒ ªÞ Ù Ñ æ- ÙÖ ÛæÚ ˇ ªÛ Ô Ö ÖÒ Û ÑæÚ ÙÛ Ô ÒÒÆ Ô ØÖÙâÝÌØÌ Û 9/ 10 ÛÖÜ Ó ÙˇÖç ÛÖÜ Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÖÜÔ ÙÛ æø Û Ú ÝÛØÞÌ Ú -Ñ Ö ÑÆÛà- Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÌåÔ Ó ÑØÖÞØæÔ ÆÔÌØ Ö (Ñ Ó ÒÆÓÌ ÆÛÖÓ ) Ù ÜÛÖçÚ ÖÜ ÜÔ ÛÖçÔ Ô Ò ØØÙÖÜÔ ÝæØÖÜÚ Ñ Þ ØÆÛÙ ÓÌ ÆÓÌÙÖ ÑåÔ ÜÔÖ Ô ÛÖÜÚ Ñ ÛÆÙÞÌ ÌÝÖ- Øå ÛÖ Ù åû Ñ Ô ÉØÌˇÖçÔ ÙÛÖ ØæÓÖ Ó å ÓÌ Û Æ ÛÖÜÚ; ÜÙÛÜÞØÚ ÌܡçÔÖÓ ÙÌ ØÛ Ó ÑÖÜæÔÛàÔ.»æÔÖ âô Ú ÖÒ Û - ÑæÚ âùñüßì ÓÌ Æ ÙÛ ØÖÉÒª- Ó Û ÛàÔ ÒÒªÔàÔ Û Ú Ì ÖÞªÚ ÛÖÜ. âˇìùì Ñ ÜÛæÚ ÖÒæÑÒ ØÖ ÙÞÌ- æô ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ Û Ô ÌÔåÙÞÜÙ ÛàÔ æøàô, â ÙÌ ÙÌ ÝÛàÞ Ñæ ÓâØ ÙÓ ÞàØåÚ Û ÒâÝàÔÖ, ÑÖ - ÓæÛ Ô ÆÔà ÙÌ ØÆÔÛ Ö ÌÑÙÛØ - ÛÌå Ú, âûøà Ì ÙÜÔªˇàÚ ßàÓå Ñ ÌÒ âú Ñ âˇ ÔÌ ÆÓ ÛàÞÖÚ. ÜÛæÚ ªÛ Ô Ö ÑæÒ ÖÚ Ò - ÙÛªØ Ú. ¾ íòò ÔÌÚ ÛÖÔ Æ Ù Ô ÌÔØ Ö» ÑØ Ù ÆÛÌÚ â Ô Ô ÔÌØæ ÙÛ æôöóæ ÛÖÜ Ûå æû Ô ªØˇ Ô ÕÌØ àóâôö æ Û Ú Þ ÓâÔÌÚ - ÛØå ÌÚ ÛÖÜÚ ÓÖåØ ÙÌ Ô Ñ ÒÒ ÌØ ªÙÖÜÔ. åó ÌØåÌØ ÖÚ ÓÌÛÆ æù ÞØæÔ ˇ ÌÓÝ Ô ÙÛÌå ÖÒ Û ÑæÚ Ù Ô ÛÖÔ Ò ÙÛªØ ª Ù Ô ÛÖÔ ÖÙâ»ÖÜÞåÑ. æóàú ÖÜ É ÆÙÛ Ñ. íô Ú ªÓ ØÞÖÚ ÑÖÒÖܡÌå Û ÉªÓ ÛÆ ÛÖÜÚ ˇâÛÖÔÛ Ú ÖÒæÑÒ ØÖ ÛÖ Ó Ùˇæ ÛÖÜ ÛÖ ÙÜÙÙåÛ Ö ÛàÔ ÝÛàÞØÔ ÛÖÜ ªÓÖÜ ÛÖÜ. ØæÑÌ - Û ÛÖ ªÓ ØÞÖ ÌØ ÛÙ ÔåÖÜ ( Ì Ø ÆÚ) Ñ. ¾ˆ µ!! µ¾ˆµ À ¾ ÖÜ Ì Ì ÖØÛÖÜÔ ÔÖ Ø ÔÛÙÌ ÙÑÖ Ì ØÔÛ ÌÔÔ ˇ ÑÌ ÙÛ Ú 10 ¾ÑÛàÉØ ÖÜ ÛÖ 1813 ÙÛ ÀÖÔÑÖÒ ÑÖÔÛ ÙÛÖ» ÖÜÙÌ ÛÖ Û Ú Û Ò Ñ Ì ˇ ÔÌ ÙÛ Ú 27 ÔÖÜ Ø ÖÜ ÛÖ 1901 ÙÛÖ» Ò - ÔÖ. Û ÒÖÚ ÓÖÜÙ ÑÖÚ ÙÜÔˇÌ Û Ú Ñ Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ Ù ÓÖÛÌ- ØÖÜÚ ÙÛÖ Ì ÖÚ Û Ú Ö ÌØ Ú. ¾ ÛÌ Ø Ú ÛÖÜ Û Ô ÖÑÛ Û Ú Ô ÖÞÌ ÖÜ, ÝÛàÞÖÚ Ñ Ø Ó- Ó ÛÖÚ. Ó ÛÌ Ø ÛÖÜ ÖÜ Û ¾ÜÛ Ô Û Ô Ì Ù Ú Ø ÓÓ Û Ö Ó ÑØÖÚ ØÖÜÙ ÙÌ Ó Ñ Û Ò ÑÛ Ñ ÑÒ Ù ÙÛ ÓÖÜÙ - Ñ Ñ Û Ô Ì Ô Ò ÖÓ Ò - ÛÖ.» ÌÜÖÛ Ô Ö Ñ ˇÌ ÞÖ Û Ú ÓÖÜÙ Ñ Ú ÖÜ ÑÖÜ Ì. Ö ÓÖÜÙ ÑÖ ÛÖÜÚ Û Ò ÔÛÖ ÛØ É ÕÌ Û Ô ØÖÙÖÞ ÛÖÜ ÔÛÖÔ Ö» - ØÌ ÛÙ, ÌÔÖÚ ÒÖÜ Ù ÖÜ Ì Ó ÖØ Ñ ÌØ Ù ÛÌ ÞÔ ÓÖÜÙ ÑÖÜ. Ü- ÛÖÚ ÛÖÔ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Ñ ÛÖÔ ÉÖ - ˇ ÙÌ ÙÛ Ú Ù ÖÜ Ì Ú ÛÖÜ. `Û 23 ÞØÖÔ ÛÖÜ Ó Ò ÙÛ Ì ÔÌ ÌÜ- ˇÜÔÛ Ú Û Ú Ý Ò ØÓÖÔ Ñ Ú ÛÖÜ» ÖÙÌ ÛÖ. Ö 1839 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛ `Ñ Ò ÛÖÜ» Ò ÔÖÜ ØàÛ ÛÖÜ Ö ÌØ ß¾Ó Ì ØÛÖý. Ö 1840 ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÑàÓ Ñ ÛÖÜ Ö ÌØ ß» ÓÌ Ø Ù ÒÌ Úý, ÞàØ ÚÖÓàÚ ÓÌ Ò Ì ÛÜÞ. Ö 1842 Ö ÌØ ÛÖÜ ß Ó ÖÜ ÑÖ ÉÖÜÞÖ ÖÔÖÙÖØý Ù ÓÌ àùì ÛÌ- Ø ÙÛ Ì ÛÜÞ Ñ ÖÛÌ ÒÌÙÌ Û Ô ØÞ Û Ú ˇØ ÓÉÌÜÛ Ñ Ú ÛÖÜ ÙÛ Ö ØÖÓ Ú. `Û Ì Ø ÛÖÜ Ô Û ÛÖ ÌÖ, Û Ô ÛØ, ÛÖ Ò Ö, Û Ñ ÖÙÜ Ô Ñ Û Ô ÌÒÌܡÌØ. ÒÌ ÖÔ ÓÌ Û ˇÌÓ ÛÖÒÖ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ ÌÔˇ ØØÜÔÌ Û Ô ÖÒ Û Ñ Ì ÔàÙÌ Û Ú Û Ò Ú, Ñ ˇàÚ Û Ô ÌÓ ÔÌÜÙÓÌ Ô Ö ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ ØÌÒˇÖÔ Ñ Ø - ÙÛ Ì ÌÔ Ì ÜÓÌ Ô ÓÌ ÌÔÛÜ à- Ù Ñ ÞÖØà Ñ.» Ò ÙÛ - ÑÖÜ ÖÛ Ô ÛÖÛÌ Ñ ÛÖ ÙÜ Ôˇ Ó ßViva VERDIý. Ø ÒÒ Ò ÔÌÛ Ôà- ÙÛÖÚ Ñ ÛÖÚ Ñ ÌÑÛÖÚ ÛàÔ ÙÜÔÖØàÔ Û Ú Û Ò Ú ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ß ÖÓÉ Ø Ö ý, ÛÖÔ ß Ø- Ô Ô ý, ß ÛÛ Ò ý, ß ÖÜ» Ò- ÒÌØý, ß» ÑÉÌˇý.»ÌÛ ÛÖ 1850 ÔàØ ÙÌ ÛÌØ ÙÛ Ì ÛÜÞ ÓÌ Û Ú Ö ÌØÌÚ ßÀ ÑÖÒÌ ÛÛÖý, ß ØÖ- É ÛÖØÌý. ß Ø É Û ý, ß` ÑÌÒ - ÑÖÚ Ù ÌØ ÔÖÚý, ß ÖØÖÚ ÛàÔ»ÌÛ ÝÓ ÌÙÓÌ ÔàÔý, ß Ü Ô Ó ÛÖÜ Ì ØàÓÌ ÔÖÜý, ß ÖÔ Ø- ÒÖÚý. Ö ÌØ ÛÖÜ ß ÔÛ ý ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ ØÖ Û Ì Ñ Ô Û Ú àøü Ú ÛÖÜ `ÖÜÌ. Ì ÛÜÞ Ú ÖØÌ ÛÖÜ ÙÜÔÌÞ ÌÛ ÛÖ 1887 ÓÌ Û Ô Ö ÌØ ß¾ˇÌ ÒÒÖÚý. Ì Ø Ö Û Ú 26 Ö ÌØÌÚ ÖÜ Ó Ú ÑÒ ØÖ ÖÛ ÙÌ Ì Ø ßÌ Ñ ÌÑÑÒ Ù ÙÛ Ñ ÓÖÜÙ Ñ ÓÌ ÑÖ- ØÜÝ Ö ÛÖ ßÀÌ ÑÉ ÌÓý. Ù Ú ÛÌØÖ ÌÔ ÝÌ ØÖÔ ØÖÜ- Ù ÖÜÔ Ñ Û ß Ì ÙÙÌØ ÌØ ÑÖÓÓ Û ý. ÑØ ˇ ÑÌ ÛÖÔ Ñ ÒÖ ÛÖÜ Þ Ø ÑÛ Ø Ñ Û Ú ˇÖ- ÌØ ÌÚ ÛÖÜ. Ø Ó ÛÖ ÖÛ ÙÌ Û Ô ÔÌ ÌØÙ Ñ ÒÌ ÛÖÜØ ÌÔÖÚ ÔÖÙÖÑÖÓÌ ÖÜ Ñ Ó ÖÜ Ø ÙÌ Ì Ô Ô ¾ ÑÖ Ô ÜÙ Ú ÛÖÜÚ Ô Õ Ö ˇÖÜ ÔÛÌÚ ÓÖÜÙ ÑÖÜ Ú, ÙÌ Ó ÑØÜ Û ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ Û Ý ÑÌ Ñ Ö ÖÚ. Ì ˇ ÔÌ Ü ÙÛÌØ Ö É ØÜ Ì ÑÌÝ Ò ÑÖ Ì Ì ÙÖ Ö. `Û Ô Ñ Ì ÛÖÜ ØÌÉØÌ ˇ ÑÌ Ò ˇÖÚ ÑÖÙÓÖÜ àú Ü ÙÛ ÛÖ ÝÖØÖ Û Ó Ú Ñ Ô ÔàØ Ù Ú ÛÖÜ Ì Ø- ÖÜ ÛÖÜ.» Ò ÙÛ Ù ÖÛØ ÖÜ- ÖÜ Ù Ô ÛÖ ßVa Pensieroý, ÖÜ Ì ÔÌ Ø ÖÛÌØ Ü ÓÔÖÚ Û Ú Û Ò - Ñ Ú ÌÔÖÛ Û Ú. Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ì Ô - ÑÖÒÖܡ Ø Ù ÛÖÜ: ßÖ ÖÒ Û ÑÌ Ú Ì ÓÌ ÝÖÉ ÖÜÔ. ØÌ Óà Û Ó - Ù ÒÒÖ ÖÕ Ñ Û É. ÙÛÌÜ à ÑØ ÔÛ àú Ö ÓÌ ÒÖÝÜ ÌÚ ÒÒ ÖÜÔ Û ÓÖØÝ ÛÖÜ ÑÖÙÓÖÜ. µ Ûà Ö ÌÑÌ ÔÖÜÚ ÖÜ ÑØ ÛÖÜ Ô ÙÛ ÞÌ Ø ÛÖÜÚ Û Ú Ü ÖˇÌ ÙÌ Ú ÛÖÜ Ò ÖÜ, Ô Ì Ô ÖÒ ÛÌÚ ÓÌ ÒÖ, ÓÌ ÙÜÔ Ùˇ Ù Ñ ˇ ÑÖ- ÔÛÖÚ Ñ ÓÌ ßÖ Û Ó ÖÛ Û ý. ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ ÓÌ ÒÖÜ ÜÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÜÔˇÌ Û ÛÖÜ ÀÖ- Ó ÔÛ ÙÓÖÜ ÙÝ ÒàÚ Ì ÞØ Ì Ö Ì ÌÛÌ ÖÜÚ Ô ÔÌ ØÞÌÛ ÙÛÖ ÓÖÜÙ ÑÖ ØÖÙÑ Ô Ö, Û ÙÌ ÜÛÖ ÉØ ÙÑÌÛ Ì Õ Ø- ÑàÚ. ˇÌ ÌÑÛÌ ÒÌÙ ÛàÔ Ì Ø àô ÛÖÜ Ì Ô ÜÔ Û Ñ Ì Ñ Ø. Ì Ø ÛÖÜ ÓÌ Û Ô ÓÌÒà ÑÖÛ Û Ñ ÌÑÝØ ÙÛ ÑÖ- Û Û ÛÖÜÚ ÖÜÔ Û Ú ÞÖØ Ì Ú Û Ú ÔˇØà Ô Ú ßÜÞ Ú. Ì ÛÖÚ ÙÜÓ Ò ØàÔÖÔÛ 200 Ì Û Ö Û Ì ÔÔ Ù ÛÖÜ Ñ ÙÛÖ»Ì ØÖ»ÖÜÙ Ñ Ú ØÖÜÙ ÙÛ ÑÌ Ö- ÌØ ÛÖÜ ß` ÑÌÒ ÑÖÚ Ù ÌØ - ÔÖÚý ÙÌ ÙÑ ÔÖˇÌÙ ÛÖÜ Û ÒÖÜ ÙÑ ÔÖˇÌ Û ÀÌÔ ÛÖ ÔÌ Ò Ñ ÓÌ Û ÙÜÓÓÌÛÖÞ ÌˇÔÖÜ Ú Ì - Ì ÖÜ ÒÜØ ÑÖÜ Ú ÌØÓ ÔÌÜÛÌ Ú. ¾ Û ÒÖÚ ØÞ ÓÖÜÙ ÑÖÚ À - Ñ ØÔÛÖ»ÖÜ Û ÛÖÔ ˇÌàØÌ ÓÖÜ- Ù ÑÖ Û Ú µà Ú Ñ Ô ÝÌ ØÌ Û ÌÕ Ú: ßÌ Ô Ì Ô Ú ÙÜÔˇÌ Û Ú Ö- ÒÜ ÛàÚ Ñ ÔÖÚ Ô Ö ÜÓÔàÙÌ Ñ Ô Ó Ò ÙÌ Û ˇ Ñ ÛÖÔ ÖÔÖ Ó Ú, Û Ú ÌÜÞÌ Ú Ñ Û ÌÒ ÛÛàÓ Û Ó Ú Ñ ÜÛÖÚ Ì Ô Ì Ô Ú Ö ÛÖÜÚ ÒÖ ÖÜÚ Û Ú ÑÖÙÓ ÖÛ Û Ú ÛÖÜ : ˇ Ì Ô ÔÛ Ì Ñ ØÖÚ.¾ÙÖ Ö ÔˇØà- ÖÚ Ì ÞÌ Û Þ Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñ Ñ ÌÔ ÓÖ Ì ÓÌ Û Ý ÖÜ Ø ÛÖÜ <`Û Ø ØÌÑ>, Ñ ˇÌ ÌÔ ˇ Ô Ñ ÒÜ ÛÌ ÙÛ ÓÖÜÙ Ñ ÛÖÜ Ì ØÔÛ Ó ÑÖÜÉÌ ÔÛ Ø - ÖØ Úý. Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Σκουπιδότοπος της Αττικής η Δυτική Αθήνα!! Ο πρόεδρος του Δ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απέρριψε το αίτημα του Δήμου Μαραθώνα, ο οποίος ζητούσε να εκδώσει προσωρινή διαταγή για να παγώσει την προκήρυξη του διαγωνισμού για μελέτη, κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στη θέση «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού Αττικής. Είναι η γνωστή και πολυπροβεβλημένη υπόθεση από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ εδώ και κάποια χρόνια. Κανείς δεν θέλει σκουπίδια στην περιοχή του, τα πηγαίνει όμως σε άλλη περιοχή (βλέπε Άνω Λιόσια), λες και στη Δυτική Αθήνα δεν κατοικούν άνθρωποι, ή μπορεί και να τους θεωρούν Β Κατηγορίας! Δεν είναι σκληρό αυτό που γράφουμε, είδαμε επί τέσσερις μήνες σε καθημερινή βάση να περνούν τη λεωφόρο Φυλής σκουπιδιάρικα απ όλες τις γωνιές της Αττικής, από το Λαύριο π.χ. το οποίο απέχει γύρω στα 100 χιλιόμετρα από τη χωματερή των Άλω Λιοσίων και απ όλες σχεδόν τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής και αναρωτηθήκαμε: πόσα καύσιμα ξοδεύουν την ημέρα αυτοί οι Δήμοι, πόσες φθορές πληρώνουν για την επισκευή των απορριμματοφόρων από την επί πολλές ώρες χρήση τους και τέλος μέτρησαν ποτέ πόσο επιβαρύνουν το περιβάλλον με τη μακρά πορεία τους; Αλλά στην Ελλάδα, όλοι θέλουμε να μην υπάρχουν σκουπίδια στους δρόμους κι ας πάνε στις γειτονιές του διπλανού Δήμου. Όλοι θέλουμε τη λαϊκή αγορά στη γειτονιά, αρκεί να μην είναι στο δικό μας δρόμο!! Γκας Φοβούνται την προχειρότητα! Μας έλεγε πριν χρόνια ένας φίλος εγγλέζος, ότι «εσείς οι έλληνες είστε έξυπνος λαός, είστε άφθαστος στη σύλληψη μιας ιδέας, αλλά είστε κακοί, κάκιστοι στην εφαρμογή»!! Εμ βέβαια δεν βγήκε τυχαία η ελληνική ρήση που λέει: «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού»!! Αυτό ακριβώς φοβούνται οι κάτοικοι που αντιδρούν. Και στα Άνω Λιόσια προσωρινά πήγαν τη χωματερή ώσπου να αποκτήσουν οι Δήμοι την τεχνογνωσία και θυμόμαστε τα ταξίδια των αντιδημάρχων Περιστερίου στη δεκαετία του 1990, που είχαν φθάσει μέχρι την Ιαπωνία για να δουν από κοντά πώς διαχειρίζονται εκεί τα απορρίμματα!!! Αποτέλεσμα μηδέν από μηδέν!! Από την έκδοση του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» υπερασπιζόμαστε πάντα το δικαίωμα των τοπικών αρχόντων να διαχειρίζονται, αποκτώντας αρμοδιότητες οι οποίες θα συνοδεύονται με τους ανάλογους οικονομικούς πόρους, τα του οίκου τους. Ύστερα από 27 και πλέον χρόνια διαπιστώνουμε με μεγάλη μας λύπη, ότι οι περισσότεροι, δημοτικοί άρχοντες πανελλαδικά, δεν έχουν λύσει, τα πιο απλά πράγματα στην πόλη τους, τη σηματοδότηση, ώστε να γνωρίζει ο επισκέπτης πού θα βρει τις υπηρεσίες του Δήμου και το σπουδαιότερο πώς θα βγει από την πόλη!! Γι αυτό και αντιδρούν οι κάτοικοι και για τις χωματερές και τα ΧΥΤΑ και για ό,τι αφορά την επιβάρυνση της πόλης τους. Την προχειρότητα φοβούνται. Και δεν έχουν άδικο!!! Γκας Μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι!! Η φωτογραφία μας δείχνει ένα τμήμα της οδού Αιμιλίου Βεάκη, εκεί που ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), κατασκεύασε το πολυδιαφημιζόμενο τότε έργο «Ανάπλαση της οδού Αιμιλίου Βεάκη», που από δρόμο ταχείας κυκλοφορίας τον μετέτρεψε σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, με νησίδες πρασίνου, παγκάκια για να κάθονται οι δημότες και να απολαμβάνουν την ηρεμία, χωρίς να ενοχλούνται από την ταχεία και θορυβώδη κίνηση των τροχοφόρων!! Αν το πέτυχε, το γνωρίζετε όλοι ότι μόνο ήπιας κυκλοφορίας δεν είναι ο δρόμος κι αν ξεχαστείς λιγάκι στο οδόστρωμα σ έφαγαν λάχανο, όσο για τις θέσεις πάρκινγκ, θυμάστε όλοι τι είχε δημιουργηθεί τον πρώτο καιρό, ορισμένοι «έξυπνοι» είχαν καπαρώσει το χώρο, γράφοντας στο δάπεδο και τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τους, όσο για το ήπιας κυκλοφορίας, το ξανατονίζουμε, αψευδής μάρτυρας η φωτογραφία μας, η πολύ και συχνή χρήση του δρόμου έφερε και τη φθορά!! είναι όμως απ αυτό ή είναι από την προχειρότητα του έργου; Αυτό μόνο τεχνικοί μπορούν να το κρίνουν!!! Γκας Γερανοί ή γλάροι; «Γερανοί πετούσαν τι πολλοί που ήσαν! Ο ένας είχε δύο μπρος, ο άλλος είχε δύο πίσω κι ένας άλλος μοναχός έναν πίσω κι έναν μπρος»!! Οι κάποιας ηλικίας αναγνώστες μας θα το θυμούνται το παραπάνω αίνιγμα, το μαθαίναμε στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. Πώς το θυμηθήκαμε; Βλέπουμε και ακούμε κρωξίματα στον Περιστεριώτικο ουρανό ιδιαίτερα τις πρωϊνές ώρες και διαπιστώσαμε ότι δεν είναι γερανοί αλλά γλάροι, οι οποίοι κατευθύνονται προς το γκαράζ του Δήμου, όπου αφού εξερευνήσουν το τοπίο κάνοντας μερικούς γύρους πολλοί προσγειώνονται εκεί ενώ άλλοι φεύγουν προς βορειοδυτικά. Πού πηγαίνουν; Μα στη χωματερή Άνω Λιοσίων, εκεί όπου θα βρεις περισσότερους γλάρους από όσους έχει η θάλασσα του Σαρωνικού!! Στο Περιστέρι πού προσγειώνονται, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα; Μα στο χώρο όπου υπάρχει ο μηχανισμός Σύμπτυξης ογκωδών αντικειμένων!! Όπως μας είπαν οι κάτοικοι της περιοχής, έχουν την υποψία ότι στο μηχανισμό αυτό δεν συμπιέζονται μόνο ογκώδη ξερά αντικείμενα, αλλά και οικιακά απορρίμματα, τα οποία κατά τη συμπίεσή τους, αφήνουν υγρά κι αυτά είναι που προσελκύουν τους γλάρους. Toυ Μιχάλη Κουντούρη - Από την Ε.Τ.Σ. Εμείς δεν είμαστε ενάντια σε καμιά προσπάθεια βελτίωσης που επιχειρείται και κατανοήσαμε από την αρχή την προσπάθεια του Δήμου για τη συμπίεση των ογκωδών αντικειμένων για να ελαττώνονται τα δρομολόγια προς τη Χωματερή, αν όμως γίνεται αυτό που καταγγέλλουν οι κάτοικοι δεν συμφωνούμε καθόλου κι αν γίνεται να σταματήσει αμέσως. Ακόμη δεν θα είμαστε αντίθετοι και με τη δημιουργία εντός της πόλης εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων, αλλά να γίνει όπως αυτό που έγινε στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, και το οποίο επισκέπτονται χιλιάδες κάθε μέρα!! Γκας Ξεκίνησε η κατασκευή νέου σύγχρονου σταθμού Στην οδό Κρυστάλλη, στην Τσαλαβούτα, δίπλα στο γήπεδο του Α.Ο. Περιστερίου ξεκίνησε η κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου παιδικού σταθμού που προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 15 μήνες. Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής θα καλύψει ανάγκες πολλών οικογενειών της πόλης μας. Απαραίτητη είναι όμως η κατασκευή και άλλων παιδικών σταθμών, γιατί οι ανάγκες των κατοίκων του Περιστερίου είναι πολλές και αυξανόμενες! Μ.Μπ. Να μεριμνήσουν οι αρμόδιοι! Η καταγγελία της συνδημότισσάς μας και άλλων κατοίκων στην περιοχή της Αγ. Τριάδας για τη δολοφονία από αδίστακτους αδέσποτων ζώων είναι, τουλάχιστον, πολύ σοβαρή! Οι αρμόδιοι του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα πρέπει άμεσα να παρέμβουν, να ερευνήσουν το θέμα και να δώσουν ένα τέλος στην αποτρόπαια αυτή πράξη. Τα αδέσποτα ζώα της πόλης είναι και πρέπει να είναι υπό την προστασία και την ευθύνη του Δήμου! Μ.Μπ. Τιμή στους Εθελοντές Αιμοδότες και στους Ηπειρώτες του Περιστερίου Δια στόματος του δημάρχου Ανδρέα Παχατουρίδη ακούσαμε πως πολύ σύντομα θα τοποθετηθεί και θα «στολίσει» την πόλη, ασπίδα προς τιμήν των Εθελοντών Αιμοδοτών. Επίσης υποσχέθηκε πως θα τοποθετηθεί μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» προς τιμήν των Ηπειρωτών Περιστερίου. Με συγκίνηση άκουσαν τα νέα τα μέλη του Συλλόγου Κοινωνική Σταυροφορία Περιστερίου και της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου. Και αναμένουν να υλοποιηθούν! Μ.Μπ. Αποζημιώθηκαν πολίτες! Ο Άρειος Πάγος με απόφασή του υποχρέωσε το Δήμο Ηλιούπολης να καταβάλλει σε πέντε πολίτες αποζημίωση για τον τραυματισμό δύο εξ αυτών από την πτώση δέντρου και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε δύο αυτοκινήτα. Στην απόφαση υπογραμμίζεται ότι «είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου ως «προς την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία χώρων πρασίνου, υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και των δεντροστοιχιών που βρίσκονται εντός των εδαφικών του ορίων». Η αρμοδιότητα μάλιστα αυτή «αφορά και στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, στον προληπτικό έλεγχο της κατάστασης των μεγάλων δέντρων και σε περίπτωση διαπίστωσης κινδύνου πτώσης αυτών, στην επίκαιρη σήμανση του χώρου (τοποθέτηση κατάλληλης προειδοποιητικής πινακίδας, εκκένωση περιβάλλοντος χώρου, απαγόρευση διέλευσης πεζών και τροχοφόρων οχημάτων), καθώς και στην έγκαιρη αποκοπή του δέντρου, προκειμένου να μη διακυβεύεται η ασφαλής χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους πολίτες και να μην προκαλούνται υλικές ζημιές». Ας μεριμνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Περιστερίου για την κατάσταση των μεγάλων δέντρων, διότι όπως αναφέρει η απόφαση του Αρείου Πάγου, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Δήμου η μέριμνα και ο έλεγχος! Μ.Μπ. Δεν γνώριζαν! Δεν ήξεραν!! Ο πρώην υπουργός Α. Σπηλιωτόπουλος δήλωσε σε κανάλι επικαλούμενος το λόγο της τιμής του, ότι δε γνώριζε την οικονομική κατάσταση της χώρας. Ήταν υπουργός από το 2007 ως το 2009, αλλά δε γνώριζε, δεν είχε επίγνωση της κατάστασης!!! Ο βουλευτής Γ. Γιακουμάτος δήλωσε σε κανάλι, ότι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ. Αλογοσκούφης έλεγε ψέματα σε όλους για το έλλειμμα. Και κανείς δεν ήξερε την πραγματική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Ήταν μέλος της κυβέρνησης Καραμανλή, αλλά δεν γνώριζε, του έλεγαν ψέματα!!! Δε γνώριζαν, δεν ήξεραν, αλλά αφού έβλεπαν πώς προχωρά η κατάσταση... γιατί δεν ρώταγαν; Και μετά που έμαθαν τι έκαναν; Μ.Μπ.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΓΛΕΝΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ «483 χρόνια σκλαβιάς έληξαν πριν από 100 χρόνια. Τα Ιωάννινα στις 21 Φεβρουαρίου 1913 παραδόθηκαν απ τον Εσάτ Πασά στον τότε διάδοχο του θρόνου Κωνσταντίνο. χαρακτηριστικά της περιοχής είχαν οχυρώσει την περιοχή του Μπιζανίου. Η ελληνική πλευρά γνωρίζοντας το «απόρθητο» του φρουρίου επιχείρησε κυκλωτική κίνηση για τον του 1ου ορόφου του ΚΥΒΕ Περιστερίου. Οι προσκεκλημένοι που τίμησαν την εκδήλωση ήταν αμέτρητοι και το κλίμα που δημιουργήθηκε ιδιαίτερα ζεστό και ευχάριστο. Οι Ηπειρώτες του Περιστερίου βρήκαν μια καλή ευκαιρία επαφής, επικοινωνίας και διασκέδασης. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Κωνσταντίνος Γκούντας κόβοντας την πίτα ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της Δημοτικής Αρχής, της Αντιπολίτευσης, των δημοτικών παρατάξεων, συλλόγων, φορέων τα μέλη και τους φίλους που παραβρέθηκαν να γιορτάσουν μαζί τους. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες και στο σημαντικό έργο που προσφέρει η Ένωση Ηπειρωτών προσπαθώντας να διατηρήσει ζωντανές τις ρίζες της με το παρελθόν. Παράλληλα τόνισε πως και εξ αιτίας των καιρών αλλά και των προτεραιοτήτων της κοινωνίας η Ένωση, «έχει άλλοτε τα πάνω της κι άλλοτε τα κάτω της... Παρά αυτά όμως σε γενικές γραμμές όλοι γνωρίζουν ότι η Ένωση Ηπειρωτών έχει σήμερα μια καλή παρουσία στα δρώμενα της πόλης, ιδιαίτερα με τα αξιοζήλευτα χορευτικά τους». Επίσης είπε ότι δίνουν την ευκαιρία όποιος θέλει να μάθει τους Ηπειρώτικους χορούς και γι αυτό μπορεί να απευθυνθεί στην Ένωση. Το σημαντικότερο σημείο της σύντομης ομιλίας του κ. Γκούντα ήταν όταν απευθύνθηκε προς τη Δημοτική Αρχή και ζήτησε να τοποθετηθεί στη πόλη του Περιστερίου τιμής ένεκεν ένα μνημείο αφιερωμένο στη «Γυναίκα της Πίνδου» που θυσίασε τη ζωή της στην ελευθερία του τόπου μας... Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παχατουρίδης κόβοντας το Ο πρόεδρος Κ. Γκούντας καταθέτει στεφάνι Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος αποκλεισμό της και με γενική έφοδο που κράτησε 4 ημέρες παρά τις βαρύτατες απώλειες ανάγκασε του Τούρκους σε παράδοση.... Ήταν μεσημέρι της 21ης Φεβρουαρίου, πριν 100 χρόνια όταν ο Εσάτ Πασάς παρέδωσε την πόλη...». Αυτή την ιστορική ημέρα της απελευθέρωσης των Ιωαννίνων γιόρτασαν τα μέλη και οι φίλοι της εργατικότατης και δραστήριας Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου Το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας και κατατέθηκε στεφάνι από τον Πρόεδρο της Ένωσης Κ. Γκούντα παρουσία της Δημοτικής Αρχής και εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων στην κεντρική πλατεία Δημαρχείου. Ακολούθησε η κοπή της πίτας στην αίθουσα εκδηλώσεων Ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος χαιρετίζει την εκδήλωση. Δίπλα του ο Πρόεδρος της Ένωσης Κ. Γκούντας και τα μέλη του Δ.Σ. της Ένωσης κομμάτι από την πίτα, ευχήθηκε χρόνια πολλά με υγεία στους παρευρισκόμενους που όλοι μαζί τιμούν την εκδήλωση των Ηπειρωτών και στη συνέχεια έκανε μια μικρή αναφορά σε όλους τους συλλόγους της πόλης που κρατούν άσβεστη τη φλόγα της επικοινωνίας και της προσφοράς στη πόλη που ζουν, χωρίς να ξεχνούν τον τόπο τους. «Το Περιστέρι είναι μια κιβωτός γεμάτη Ελλάδα...» είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα υποσχέθηκε ότι το μνημείο Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Η πολιορκία κράτησε μήνες. Ο Ελληνικός στρατός έχοντας ελευθερώσει τη Θεσσαλονίκη έριξε όλο το βάρος στην απελευθέρωση του μεγαλύτερου μέρους της Ηπείρου με κύριο στόχο την πόλη των Ιωαννίνων... Αετοράχη, Πέστα, Μπιζάνι. Περιοχές που βάφτηκαν με το αίμα χιλιάδων Ελλήνων στρατιωτών. Οι Τούρκοι εκμεταλλευόμενοι τα γεωγραφικά Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δ. Κελάφας Ο επικεφαλής της παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γ. Βαθιώτης Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα - Μάρκου της «Γυναίκας της Πίνδου» θα στηθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης. Υπόσχεση που συγκίνησε και χειροκροτήθηκε! Στους νέους της πόλης αφιέρωσε το κομμάτι από την πίτα ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Κελάφας, λέγοντας πως είναι σημαντικό για όλους να κρατάμε τις παραδόσεις. Ευχές για μια καλύτερη χρονιά που το αξίζουμε όλοι έδωσαν επίσης η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών κ. Β. Τζούμας καθώς και άλλοι πολλοί εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων τονίζοντας πως οι Ηπειρώτες δεν ξεχνούν τον όμορφο τόπο τους όπου κι αν βρεθούν. Ακολούθησαν τα όμορφα χορευτικά τμήματα που είναι πραγματικά το κόσμημα της Ένωσης Ηπειρωτών και χόρεψαν αγαπημένους παραδοσιακούς χορούς. Στα τραπέζια είχαν ήδη σερβιριστεί Ηπειρώτικες πίτες που είχαν ετοιμαστεί με ιδιαίτερο μεράκι από γυναίκεςμέλη της Ένωσης, οι οποίες γεύθηκαν από όλους με μεγάλη όρεξη. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου «Ο ΠΥΡΡΟΣ» ευχαριστεί θερμά τους Ηπειρώτες της πόλης, τα μέλη του χορευτικού και τους φίλους της Ένωσης που τίμησαν με την παρουσία τους στο ΚΥΒΕ την Κυριακή 17/2/13 την εκδήλωση που διοργανώσαμε για την κοπή της πίτας και για την επέτειο των 100 χρόνων ελεύθερης Ηπείρου. Η ενεργή συμμετοχή σας και η συνεχής παρουσία σας στα πολιτιστικά δρώμενα της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου, μας δίνει δύναμη και θέληση να συνεχίσουμε με το ίδιο μεράκι τις ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε καιρούς που η κοινωνική και πολιτιστική συνοχή δοκιμάζεται. Το Ηπειρώτικο στοιχείο, με την ενότητα και τους σταθερούς συνεκτικούς δεσμούς που το διακρίνουν παραμένει πρωτοπόρο. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Οι γιατροί που επανδρώνουν και στηρίζουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του το Κέντρο Υγείας Περιστερίου, αποκαλύπτουν στον «Ελεύθερο ΔΙΑΛΟΓΟ» δια στόματος του Ειδικού Παθολόγου και υπεύθυνου του Κέντρου Υγείας κ. Κωνσταντίνου Γιαλέρνιου, ότι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου τρέχοντος έτους, λήγουν οι συμβάσεις εργασίας που έχουν με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) με αποτέλεσμα να «απειλείται» η λειτουργία του Κέντρου Υγείας για το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημότες έδωσαν μεγάλο αγώνα για να λειτουργήσει... Το πρόβλημα, μας είπε ο κ. Γιαλέρνιος, έχει γνωστοποιηθεί στο Δήμο Περιστερίου, «Αττικό», ΔΥΠΕ, ΚΕΕΛΠΝΟ και Υπουργείο Υγείας και η απάντηση που δόθηκε προφορικά είναι, ότι «δεν θα κλείσει»... Αυτή όμως η απάντηση δεν διασφαλίζει επίσημα την πρωτοβάθμια περίθαλψη που προσφέρει το Κέντρο Υγείας της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Αθήνας. Θα είναι πολύ βαρύ το πλήγμα για όλη την περιοχή αν αυτή την ώρα που οι πολίτες παλεύουν να επιβιώσουν, έρθουν αντιμέτωποι και με τον κίνδυνο ενός λουκέτου στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου, γιατί εκεί καταφεύγουν εκτός των χρονίως πασχόντων ασθενών, άνεργοι, ανασφάλιστοι, συνταξιούχοι και εργαζόμενοι με μικρά εισοδήματα, ενώ εμβολιάζονται δωρεάν και τα παιδιά των ανασφάλιστων οικογενειών και παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην γενικότερη λειτουργία του, αποτελεί σημαντική μονάδα υγείας για τους κατοίκους και τους δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας. Το πνευμονολογικό, παθολογικό, παιδιατρικό, χειρουργικό, ψυχιατρικό, καρδιολογικό και το οδοντιατρικό τμήμα που λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά, εξυπηρετoύν κατά μέσο όρο τον μήνα περιστατικά. Υπάρχει επίσης δυνατότητα βραχείας νοσηλείας ατόμων με αποτέλεσμα να μη χρειάζεται η περαιτέρω παραπομπή τους στα νοσοκομεία, τα οποία είναι ήδη υπερπλήρη. Έτσι μόνο το 3-4% των περιστατικών παραπέμπεται και αυτά είναι, καρδιοαγγειακά, εμφράγματα και τροχαία. Πρέπει να δοθεί υπεύθυνη και επίσημη απάντηση της Πολιτείας για το τι ακριβώς θα συμβεί ή δεν θα συμβεί με τη λήξη των συμβάσεων των γιατρών. Οι πολίτες δεν πρόκειται να επιτρέψουν να απομακρυνθούν οι γιατροί χωρίς να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Κέντρου Υγείας. Πληροφορίες και Υπηρεσίες που παρέχονται από το Κέντρο Υγείας στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου Περιστερίου «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου στο Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ». Το Σωματείο Εργαζομένων στο ΑΤΤΙΚΟ, φορείς και δημοτικές παρατάξεις που συμμετείχαν αποφάσισαν να πραγματοποιηθεί κινητοποίηση την Τρίτη 5 Μάρτη. ΨΗΦΙΣΜΑ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ! ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ! Η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης των συνθηκών ζωής, το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο (όπως και τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής) αφήνεται στην τύχη του. Με την αθλιότητα των ράντζων να είναι καθημερινό φαινόμενο, με προσωπικό να υπολείπεται δραματικά, θέσεις εργασίας να μην προκηρύσσονται, κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες να κλείνουν, γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους. Αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση, τα μνημόνια, η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η πολιτική τους, που κλείνουν νοσοκομεία, δεν προσλαμβάνουν προσωπικό (έχουν απαγορέψει στην ουσία τις προσλήψεις στο δημόσιο με την αναλογία 1/10), περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια περίθαλψη και το ΕΣΥ. Έχουν στόχο να καταργήσουν τις κοινωνικές παροχές και ότι απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και της επιχειρηματικής «ανάπτυξης». Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες). Διεκδικούμε: 1) Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων. 2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει στην υγειονομική γενοκτονία. 3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών. 4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των ανέργων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. 5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και κρεβάτια και Ο Πρόεδρος του Σωματείου Γ. Πλαγιανάκος και ο Γραμματέας Μ. Ρίζος όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων. 6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία. 7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε ανέργους, ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης. 9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. 10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση. Αποφασίζουμε: Εξόρμηση στο λαό της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των νοσοκομείων στην περιοχή μας. Συγκέντρωση και κινητοποίηση Τρίτη 5 Μάρτη 5 μ.μ. Στις 6 μ.μ. ΞΕΚΙΝΑΜΕ από το Παλατάκι στο Χαϊδάρι. ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ-ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ- ΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑ- ΤΩΝ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Π.Γ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ» ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΑΝΗ- ΣΥΧΗ ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΠΕΤΡΟΥ- ΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΙΓΑΛΕΩ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ «ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕ- ΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΪΔΑ- ΡΙΟΥ «ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ.» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΦΑΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕ- ΝΩΝ ΙΛΙΟΥ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ, ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (Αναφέρονται οι φορείς που δήλωσαν συμμετοχή έως χθες Τετάρτη 27 Φλεβάρη)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 28 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 `ÑâßÌ Ú...» ¾À»¾... ÖÛ, ÛÖ Ù. ÌÕ Ó ØÛÌ Ô...»Ì Û Ô ÌÒ àú ÉØ Ñ ÛÌ ØÑÌÛ ˇÌÓ Û Ñ ØÖÚ ÙÜ Û Ù ÙÛÖ Ñ ÝÌÔÌ Ö, ÙÛ Ô ØÌ Ù Ú,... ØÖÙà Ñ ÌØ ÙÜÒÒÖ ÙÛÖ Ù Û, ˇ ÙÜÔÌÞ Ùà Ô Ù Ú ÌÓ ÙÛÌÜÖÓ Û Ú ÙÑÌßÌ Ú ÓÖÜ ÓÌ Ó - Û Ô ÛÖ ÑØÜÉÖÜÓÌ ÒÒàÙÛÌ;- Ô ˇÌÒÌÛÌ, ÌÑÝØ ÙÓÌÔ ÖÒÒ Ñ Ú ßÜÙÛÌØÖ- ÉÖÜÒ ý Ì ˇÜÓ ÓÖÜ! ß ¾ˆý ¾ˆ`... `ˆ ¾ˆ»! `ˆ» `¾ˆ»! `ˆ» ¾À ˆ ¾ˆ»!!! ÒÒ ÓÌ ÛÖ ß ¾ˆý ÌÔÔÖà ÝÜÙ Ñ, ÙÌ Ì ¾ ` (Ñ ÖÞ... Ó ÑØÖ-ÖÓ Ñ Ú) ¾ `... Ì à Ô Ñ Ôà Ó ÌÜÑØ Ô Ù, àú ØÖÚ Ñ Ö Ø ÝÖÓÌÔ ÓÖÜ ÙÛÖ ØÖ ÖÜÓÌÔÖ ÝÜÒÒÖ Û Ú Ñ Ò Ú ÌÝ ÓÌØ Ú ÖÜ ÓÌ Ý ÒÖÕÌÔÌ, Ô Ó Ý ÔÌ Ú àú... Ñ Û ÞØàÓ Û Ú ÔÖÞ Ú ÛàÔ Ö Ö àô ÖØ àô ˆ À¾ ˆ ` ÖÒ ÓÉ Ôà Ñ ÖÜ ÜÛÖÑØ Û Ñ ÝÌØÖÓÌÔÖÚ, ÖÝÌ Òà Ô ØÖ Ù à ÒÒ Ñ Ô ÙÌÉÖÓ!!! ¾Û Ô ÒÖ ÖÔ ßÌÔ Û Ø Ó ÛÖÜ ÒÖ ÖÜ ÓÖÜý, ØÖÌÛØÌß Û Ú ÔÜÔ Ö Ñ ÙÌ Ú (ÛÖÙÖ Û Ú ÞàØ Ú ÖÙÖ... Ñ ÛÖÜ ÓÖÜ) Ô... ÙÜÔÛÖÓÌÜÙÖÜÔ Ñ Û ÛÖ ÜÔ ÛÖÔ Û Ô... Ø ÖÑ Ô Û, ÌÑ ÌØ àû Ñ, ÔÌÓ ÔÌÜÙÛ ØÖÜÙ ÛÖÜÚ, ÌÔÔÖÖÜÙ Ù ÝàÚ, Ó... Û ÑÛ ÖÞàØ Ù Ö ÛÖ... Ì Ùˇ ÜÛ Ú Û Ú ÞàØ Ú Ñ ÜÛ Ú Û Ú ÖÒ Ú, ÒÒ Ô... ÌÜÑÖÒÜÔÖÜÔ Û Ô ¾ ÔÛ Ñ Û ÙÛ Ù ÛÖÜÚ, ÓÌ ÔàÓÖÔ Ñ Ì àýìòì ÔÛ ÛàÔ Ò ÑàÔ ÙÜÓÝÌØÖÔÛàÔ ` ¾ `ˆ ¾ ¾ ¾ˆ`!!! Ö ÔÖàÔ... ÔÖÌ Ûà! ÖÛ... `Ì Ì Ì Ö ÞàØ Ú, ÖÜ Ì Ú ØÔÌ Û àú, Ñ Ö Ö ÌÒ Þ ÙÛÖ, ¾» À, ÌÔ ÓÌÙà ÑØ Ù Ú, ¾ˆ- ÖÑÖÓ ÖÔÛÌÚ ÑÌØ! `Ì Ì Ì Ö Ì ÓÖÜ, ÖÜ Ì Ú ØÔÌ Û Ì Ù Ú, àú, ` À, ÌÔ ÓÌÙà ÑØ Ù Ú, `»¾ µ `ˆ Ñ, Û Ô ` Ñ À¾¾ ` ÖÜ ÒàÔÌÛ àú Ñ ØÑ ÔàÓ, Ö ÛÖ ÑÌÔÛØÖ àú Û Ú ÌÙÞ Û ÌÚ Û Ú ÖÒ Ú Ó Ú! Ö Û ÙˇÌÔÌÙÛÌØ ÑÖ ÔàÔ Ñ, Ñ Ö ÌÜ ÒàÛ ÙÛØàÓ Û, ÌàÚ ÑÖÓ Ñ ÙÌ ÑÖ ÔàÔ ÑÌÚ ÖÓ ÌÚ, ÖÜ ÌàÚ ÌÞˇÌÚ ÓÖÒ Ú, ÌÓÖ Ô Ô Ì Ô ß ÛØàÛÖ ý Ö ÜÙÓÌÔÌ Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÑÌÚ ÙÜ ÑÜØ ÌÚ!!! ÖÒÖÜÚ ÜÛÖÜÚ ÒÖ ÖÔ ÖÜ ÛÜÞ ÔÌ Ô ÙÜÓÝàÔÖÜÔ Ó ÓÖÜ, àú ÛàØ, ßÙÛ ÜÙÑÖÒ ý ˆ À» `»»» ˆ` `, ÛÖÙÖ ÙÛ ÞàØ, ÖÙÖ (ÑÜØ àú) ÙÛ Ô ÖÒ Ó Ú, Ô ÝÌØÖÓÖÜÔ ÓÌ Û Ô ØÖÛ Ù ÓÖÜ,... ß ÌÜÑÖÒÜÔÙ ÒÒ Ú... ÝØÖÜØ Úý(!!!) Ì... ßÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚý, ß ÖÜ... ÉÖÒÌÜÖÔÛ ý ÑÖÓ Ñ ÛàØ, ÓÌÙ Ù ÜÛ Û Ô Ò Ø Ñ Û ÙÛ Ù, ÖÜ Ó ÖØÌ ÑÖÓ Ñ ¾ˆ`... ˆ À ÜÛÖ ÛÖ Ø Ö ÙÖÜØÙ ÓÖ ØÖÚ ÛÖÔ ÑÖ ÔàÔ ÑÖ ˇ Ô ÛÖ ÖÒÖ Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØàÔ ÖÒÖ Ñ ÌØ ÙÙÖÛÌØàÔ, ÌÔ ÌÞà Ô à...»... ¾, Û ˇ ÞØÌ ÙÛÌ Ñ Ò, ÙÛÖ Ì ÖÓÌÔÖ ÝÜÒÒÖ, Ô... ÖÒÖ ÖÜÓ... ÜÛÖÑØ ÔÖÓÌÔÖÚ! ØÛ ÛÖÜÚ, ¾... ( ˆ ¾)ˆ ¾`» ¾!!!» ÓÌ Û ÖÛ Ù Ú ÒÌà...» ¾» ` ¾..., ÖÜÓÌ Ò ˇÖÚ!!! ÑÖÜÙ ØÖ Ó ÔÖÚ ÌØ ÖÜ, ÙÌ ÙÜÔ ˇØÖ Ù ÌÓ ÖØàÔ ÙÛÖ ˆ, àú ß ¾ˆ Ñ... µ¾ ý àùûì Ô Ó ÔÌ Ø Ó Û ÑÖÛ - Û, ÛÖ ¾ MALL ÖÜ ÖÙÖÔÖÜ à ˇ ÙÛ ˇÌ Ñ Ûà Û ÓÜÛ Ó Ú, ÙÛ ˇÌÙ ÛàÔ Øà Ô ÌØ ÖÙÛ Ù àô ÛàÔ ß ÒàÙÛàÔ ¾ˆ ý, ÙÛÖ ÜßÖÚ Û Ú Ô ÛÙ Ú, ÙÛÖ ÖÛ Ó Ø Ô Û!!! ÑÖÜÙ Ì Ù Ú àú, Ö ÌÓ ÖØÖ ßÌ Ô... ØÔ Û ÑÖ ý ÙÛ Ú ÌØ - ÑÌÚ Ñ Ô ÛÖ Ö ÙÌ Ú, ÖÛ Ñ ÔÖÜÔÛ Ñ Ûà Ö ÝÛ ÔÌÚ Ñ ÖÒÖ ÌÚ ÛÖÜ ÛÜ ÖÜ, ßÑÒÌ ÙÌ ÌÙÜ ÛÖ Ó ÙÖÜ Ô ÖÜÒÌßà Ì àý, ßÖÛ Ô ÑÒÌ ÔÖÜÓÌ ÌÓÌ Ú Û Ô ÛÖ Ñ ÖØ, Ö ÌØ ÙÛÌØ àûìú Ñ Û Ô ÒàÛÌÚ ÌÑÌ Ô Ú Û Ú ÓÌØ Ú, ÒàÚ... ÔÖÔÛ ÌÒ ÛÌÚ ÙÛ MALL Ñ ÖÒÜÑ Û ÙÛ Ó Û, ÖÜ ßàÚ... Ì ˇ ÙÛ ý (!!!) ÌÑÌ Ô ¾ À- ¾ˆ!!!ß ÙÛ Ú ÜÖ ÌØ ÛàÙÌ Ú, ÔÖÜÓÌ ÓÖÔÖÓÌØàÚ Û ˇÌÓ Û, Ñ ÑÜØ àú; ÔÖÜÓÌ ¾... ¾`» À!!! ÔÛ,» µ» `»¾ ` À ` ( ÒÒÖ ÌÔ ØÔ Û ÑÖ Ù ÓÌ Ö Ø ÔÌ Ú ÖÜ ÛÖÜÚ Ñ Û ÒÖ à) Ö ÛÖ ÑÖ ÌÓ ÖØÖ, Ô ÌÞÖÜÓÌ `¾ À ÙÞÖÒ ˇÌ, Ñ `¾ À Ñ Û ÙÛØàÙÌ, Ñ `¾ À ÌÝ ØÓÖ- ÙÌ, ÌÔ Ñ ÜÖ Ñ ÛØ ÓÌÛØ, Ø Ñ Ô Ù Ú ÛàÔ ÙÜÓ ÖÒ ÛàÔ Ó Ú, ÌÜ Ùˇ ÛÖ Ö Ù Ú ÛàÔ ÙÜÔ ÓÖÛàÔ Ó Ú, ÌÔÌØ Ö Ö Ù Ú Ñ Ô ÛØàÔ ÛàÔ ÔÛÖ àô ÌÒ ÛàÔ Ó Ú, À¾ˆ ` Ü ÌØ ÓàÔ ÖÜ Ì Ó ÙÛÌ Ö Ó ÜÛÖÜÚ, ÖÜ ÉØ ÖÜÓÌ ÙÛÖ Ö Ñ Ô Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ - ÔÖÛ Û Ú, ÖÜ Ù ÌÓ Ú ÖÛÌ ÖÔÛ Ô ÉØÖÜÔ ÖÜÒÌ ÌÚ ÙÛ ÛÖÜÚ, ÖÜ ÌÓÌ Ú Ø ÓÌØ ÖÜÓÌ Ô ÙÛ ÙÖÜÔ Ñ Ö Ö Û Ú ÑÌÚ ÛÖÜÚ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú Ô ÓÌÙ Ó Ú, ÖÜ ÌÓÌ Ú ÙÜÔ ÒÒ ÙÙÖÓ ÙÛÌ Ó ÛÖÜÚ Û Ú ÑÌÚ Ó Ú Ô ÑÌÚ, ÖÜ ÑØ ÛÖÜÓÌ Ó ÖÒÖÑÒ Ø ÖÒ àôû Ô Ñ ÝàÛÌ Ô, ÔÛ ÒÖ ÖÔ Ô Ó ÖÒ ÙÖÜÓÌ Ó ÜÛÌÚ Û Ú ÙÑÌßÌ Ú (Ñ ÒÒÌÚ ÖÒÒÌÚ ÒÒ ÌÔ Ì Ô ÛÖÜ ØÖÔÛÖÚ) ÛÖÜÚ ÌØ ÙÛÌØ àûìú Ñ Û Ô ÒàÛÌÚ-ÙÜÓ ÖÒ ÛÌÚ Ó Ú, ÛÖÜÚ Ý ÔÖÜÓÌ Ó ØÛÜØ Û, Ì- Ø ÙÑÌ Û, ÑÖÜÛÖ ÖÔ Ø, Ô... ßÌ ÉØ ÉÌÜÖÜÔý ÓÌ Û Ú ÖØÌÚ ÛÖÜÚ ÖÙÖÜÚ ÑÒÌ ÔÖÜÔ Û Ó ÛÖÜÚ ÙÛ Ú ÌØ ÌÚ! ÖÜÚ Ý ÔÖÜÓÌ, ÛÖÜÚ Ì Ñ Û ÒÌ ÖÜÓÌ Ñ ÒÜÛÌØ, ÌØÓ ÛàÔ ÖØÓàÔ ÛÖÜÚ, Ô ÜÔ ÓàÔÖÜÔ ÓÌ ÛÖÔ ÖÉÖÒÖ ÛÖÜÚ, ÛÖÜÚ ØÖÙà ÖÜÚ ÑÌÝ Ò ÖÜÞÖÜÚ ÛàÔ... ÒÜÙ àô Ñ ÖÒÜÑ Û ÙÛ Ó ÛàÔ, Ö Ö Ö Ö Ì Ù Ø ÛÛÖÜÔ À ` ¾ ¾ˆ ÛÖ ÌÒ Þ ÙÛÖ ÙÛÖÜÚ ÖÜÚ Û Ô ÖÒ ÛÖÜÚ! ß( ÔÛ) ÓÌ ÉÖÔÛ Úý Û ÛÖÜÚ (Ö Ö ÜÛ, ßÛÜÞ ÔÌ ý Ô ÖÜÒÌÜÖÜÔ ÜÛÖÜÚ) ÓÌ Û Ñ ÛàÛÌØ Ó ÙˇÖÒÖ Ñ Ñ àó Û ÛÖÜÚ, Ü ÖÞØÌàÔÖÔÛ Ú Û Ô ÖÜÒÌÜÖÜÔ ÙÌ àø Ø ÌÕ ÔÛÒ Ù Ú (ÙÛ Ô ÒÌ ÖÔÖÛ Û ÛÖÜÚ, ØÖÑÌ ÓÌÔÖÜ Ô ÌÞÖÜÔ Ñ Ö ÙÞÖÒ Ù, Ñ Ö Ö ÌÔÙ ÓÖ ÙÝ Ò Ù ), ÓÌ ÌÒ Þ ÙÛÖ ØÖÙà ÑÖ ÙÌ Ô ÒÖ ÔÛ ÓÌ Û Ô ÛÌØ ÙÛ Ì Ý ÔÌ Ñ ÛÖ ÌÓÉ ÖÔ ÛàÔ ÓÌ ÒÖÌ ÞÌ - Ø ÙÌàÔ ÛÖÜÚ!!! ÖÜÚ ¾ˆ», ÌØÓ ÛàÔ» ÜÛÖ ØÖÙÛ - ÛÌÜÛ ÑàÔ ÙÑÌßÌàÔ ÛÖÜÚ, ÝÖÜ, ÓÌ Û Ô Ì ÒÖ ÛÖÜÚ Ô ÙÛ Ø ÕÖÜÔ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Û ÓÌ ˇ Ø, ¾ˆ ` ¾À ` ` ¾ ¾ ¾ˆ`» ¾!!! Û Ì Ô ÜÔ ÛÖ Ô ÔÛ àô ÙÛÖÜÔ ÛÖ ÑÌÝ Ò Ö, ÌÒ ÖÔÛ Ú Ô ÙÛ ÙÖÜÔ Ñ Ö ÙÛ Ó, ÛÖ... ÑÖ ÛÖÜÚ Ó ÑØÖÓ Ö!!! ÔÛ ÒÖ ÖÔ ß ¾ˆ» ý, ÌÓ ÖØÖ Ñ ÓÖÛ ÑÌÚ ØÞÌÚ, Ö ÑÖ ÔÖÜ, Û Ô, Û Ô Ó ÑØ Ó Ú ÑÖ ÔàÔ, ÖØ ÔàÔÖÔÛ Ú Ñ ÖØˇàÔÖÔÛ Ú ÌÔ ¾ À ¾ ¾» ÌÔ ÔÛ Ù ÖÒÌÚ ÜÛÌÚ Û Ú ÙÛØÌÉÒàÙÌ Ú- ÌÚ, ÜÛÖ- ÒÜÖÓ ÙÛÌ ÙÑÖØ à- ÔÛ Ú ÙÜÔ ÌÛÖ Û Ú ÜÔ ÓÌ Ú Ó Ú, Ö ÓÌÔ ( ÓÖÛÌÚ-Ñ Û Ô ÒàÛÌÚ) ÞØ Ó ÛÖ ÖÛàÔÛ Ú ÛÖÜÚ ÜÔ ÙÛÌÚ ÛÖÜÚ, Ñ Ö Ì (ÌÓÌ ÚÖ ÌÓ ÖØÖ ) ÌÑÒ ØàÔÛ Ú... ÑÌÔ ß Ý ÙÓ Û ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÙÜÓÉÖÜÒ ÖÜ... Û Ô ØÌÓ Ö Ù ÛÖÜ... ÓÖ Ø ÖÜ!!! ÜÛÖ, Ö ßÙÜÔý Ñ Ö ß ÔÛ ý ÛàÔ ÌÑ ÙÛÖÛÌ Ö Ñ ÙÌàÔ, Ô Ó Ú ÛØ ÉÖÜÔ ÙÛ ÓÖÜØ Û Ú... ÙÜÙÙàÓÌÚ ÖÝ ÙÌ Ú ˇÌÔ ÙÛ Ø Õ Ú!!! Ó ÙÛÌ... Û Ó ÑÜØ ÌÚ Ñ ÑÜØ Ö!!!» ˆÀ¾ ` / ¾` ÑØÖ(ÞÖÒÖ)Ú Ñ ÙÑÌÛÖÚ!!! Ô... Û Ø Ì ÙÛ Ú... ÌØ ÙÛ ÙÌ Ú!!! ¾ `»¾ ` ` ¾ˆÀ À ` ` À ˆ ¾ ¾ ¾» ÆÔ Ö ÆÒÒÖÚ ÌåÔ Ì ÙÛªÓÖÔ Ú, ÌåÔ Ì ÙÛªÓÖÔ Ú. ¾» Ó Ô ØÛ Ú ÙÛ ÒâÕ ÜÛª âþì ÝàÛÖ Ø Ýå ÛÖ ØæÙà Ö ÛÖÜ `ÛÖÜØÔÆØ. ÜÓÆÓ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓ ÑâÚ Ô ÒçÙÌ Ú Ñ ØÖÉÒâßÌ Ú ÖÜ âñ ÔÌ ÓÌÛÆ Û Ô ßªÝ Ù ÛÖÜ ØØÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, æ ÛÖÔ Ñ. Ô ØâÖÜ. ¾ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÌåÞÌ ØÖÉÒâßÌ ÛæÛÌ, æû ÓÌÛÆ Û ØØÛ Ö ÑÖÔÖÓ ÑÆ ÓâÛØ, Ñ ÞàØåÚ ÛÖ ÌçÛÌØÖ Ñ ÛØåÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö, ÛÖ 2013 ˇ ªÛ Ô âûöú ÔÆ ÛÜÕ Ú. Ô ÉÒâ ÖÜÓÌ æòö Û Ô ÔÆ ÛÜÕ ÛÖÜ `ÛÖÜØÔÆØ, ÆÔÖÜÓÌ ÛÖ 30% ÙÛ Ô ÔÌØ å, Ñ çýìù ÛâÛ ØÛÖ ÞØæÔÖ Ñ ÔÌåÛ ÙÛÖ 6%.»ÌÛÆ ÛÖ Ý ÆÙÑÖ Û Ú ÖÒ Û ÑªÚ ÛÖÜÚ, ÖÜ ÌÔ ÛÖÜÚ É åôì, Ó Ú åôöüô ÛÖ 2014 ÙÛ Ô ÔÆ ÛÜÕ, ÌÔ ÞÖØØ ` Ó ØÆÚ Ñ `ÛÖÜØÔÆØ Ú. Ûå Ô âþöüô ØæÉÒ Ó Ô ØÙÖÜÔ Ôâ ÓÌØÖÓ Ôå ÔÆ ÛÜÕ Ú; ¾ ÌÞàÉÆ ÌÚ ÑÆˇÌ ÛØÌ Ú ÓªÔÌÚ Ô âòòöüô Û Ô ÌÜÛâØ ØÖÜÙå, ÜÛÖå ˇ ÔÛØ ÖçÔ, âô Ò ˇÆÑ ÖÜ âñ Ô Ô Ñ Û Ò àøöçô ÌÑ ÛÖÓÓçØ íòò ÔÌÚ; Ô Ý ÔÛ ÙÛÌåÛÌ æû ÜÛæÚ Ö Óâ Ú Ì ÙÛªÓàÔ, Ö Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÛÙ ØÌçÌ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓå ÌÒâà»âØÑÌÒ Ñ Ö Ñ. ` Ó ØÆÚ ÌåÔ ÖÜ Û Ô ØàˇÜ ÖÜØ ÌçÌ. ¾ ÌçÛÌØÖÚ ÌÔ âþì ÒâÌ ÖÒÖÑÒ ØØÙÌ ÑæÓ ÛÖ âø Ö ÛÖÜ Ô ÖØåÙÌ Ñ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ Ó ÙÖçÚ ß ÝÖÝæØÖÜÚ ÛÖÜ ÙÛ»ÌÙÙ Ôå, ÙÛÖ ÓæÙ Ö, Ì ÑÆ ÙÛÖ ÓÖÜÙÌåÖ Û Ú ÑØæ- ÖÒ Ú. ` ¾ˆ»¾ ¾ ¾ ÙÜÔÌÞå Ì Ö Ñ. ` Ó ØÆÚ Ô ÑÜÉÌØÔÆÌ, ª Ô Ó Ô Ó Ú ØÌÕ ªÙÖÜÔ Ö ØØ Ô Ó Ú, Ô ÙÜ ÑÜÉÌØÔÆÌ ÓÌ ÛàÔ ØÖˇçÓàÔ Û Æ Ô ÒØÔÖÜÔ ØæÔÛÌÚ ÙÛ Ú Ì ÒÖ âú Û Ú ÑØÖ ÌÕ ÆÚ. ÜÛÖå Ö ÆÔˇØà Ö ÑØå- ÔÖÔÛ Û Ô ÌÜÝÜå ÛÖÜÚ Ñ ÑÜØåàÚ Û Ô ÌÜØÌÙ - ÛÌÞÔå ÛÖÜÚ, Ô ÉÆ ÖÜÔ ÙÛ Ô Ñ ÛÙ ØæÒ Ý ÙæÒ Ó ÌåØÌÓ Ñ Ô É Æ ÖÜÔ ØÔÆÑ ÓÌ Û ÛÆÑ. `ÜÔÌ- Þå ÖÜÔ Û Ô å ÖÒ Û Ñª ÛÖÜ ÓÔ ÓÖÔåÖÜ, ÖÜ ÛàÞÌçÌ Û Ô ÞØØ Ñ ÛÖÔ Ò æ Ñ ÌØ ÓâÔÖÜÔ Û ; Ö ˇ çó ; `Û Ô ÌÜÛâØ ØÖÜÙå, ÖÜ Òâ ÓÌ Ö Ø Ô. ÌÔ ÆÔÌ Òâà Ô åõöüô ÑÆÛ ÆÒÒÖ, ÖÜ ÛÖÜÚ Û Ø Æ Ì Ñ Ô ÌåÔ Ñ ÑåÔ ÜÔÖ. Ú åõöüô»¾ ¾ ¾ Ñ ÌÑÌå Ú Û ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ æò Ñ ÛÖ ÑÖ ÔÖÉÖçÒ Ö Ñ Ó Ô ÕÌÞÆÙÖÜÔ Û Ô ÑØæ ÖÒ. ¾ ¾` ¾ `»¾ À µ ¾ ¾ `» ¾ `¾ ` ¾ˆ` ¾ˆ` ÌÔ âþöüô ÙÜÓ Ò ØàˇÌå ÑæÓ çö ÓªÔÌÚ ÛÖÜ 2013 Ñ Û âùö ÛÖÜ ÑØÆÛÖÜÚ, æ Û Ô ØæÉÒÌß âþöüô ÜÙÛâØ Ù 461 ÌÑ Û. ÌÜØØ. ÆÔ ÙÜÔÌÞåÙÌ âûù ÙÛÖ ÛâÒÖÚ ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ ˇ Ó Ú ÒÌå ÖÜÔ 3 Ù. ÌÜØØ. æ Öç ˇ Û ÉØÖçÓÌ; ÜÓæÙ ÙÛÌ ÛÖÔ ÖÜÉâÒ ÛÖ ÖçÒÌÓ ÖÜ Ó Ú âñ ÔÌ, æû ÌÆÔ ÆÌ Ñ ÒÆ Ö ØÖŁ ÖÒÖ ÙÓæÚ, ÛÖ ÌØåÙÙÌÜÓ ˇ ÛÖ ÓÖ ØÆ Ì Ö å ÖÚ ÙÛÖÜÚ Û ÆÔÖÜÚ ÑÆˇÌ ÜØ Ñª. íõà æ Û Ú ÌÑÑÒ ÙåÌÚ ÙÌ ÓÌÛØ ÛÆ. ØØ ØÛ Ó Ú, ÖÜ ÌÔ âþöüóì ÒÌæÔ ÙÓ Û ˇ ÑÆÔÌ Ú. ÌØ å Ì Ú ÌÙç ÛÖÔ ç ÔÖ Û Ú ÜØ ÑâÚ ÛÖ Øàå, ÙÌ ÆÒÒ ÕÌ Ô ÓÌÔæÓÌÔ ÙÛØ ÉÖÛ ÓÖÔ Æ. ¾ ÜØà åö æóàú, ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ ÛÖ ÌåÞ Ô ØÖÉÒâßÌ ÜÛæ. `ÛÖ ÓÔ ÓæÔ Ö âþöüô æøö Ù ÝâÙÛ ÛÖ, æû ÌÆÔ Ü ÆØÞÌ ÜÙÛâØ Ù ÙÛ âùö ˇ Ñ Òç ÛÌÛ ÓÌ âñû ÑÛ ÓâÛØ. æ Öç ˇ ÉØÖÜÔ Û ÞØªÓ Û ;» æ ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ Û Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, ÖÜ ÌåÔ ÛÖ Ö ÌçÑÖÒÖ Ñ åñ Ö Ñ Û ÜÛÖçÚ. ¾ ð À¾` ¾ˆ ` ¾ˆÀ À ¾»» À À ` ` ` ` ¾ Æä ØÖÚ ÛÖÜ æû æû Ô âó ˇÌ Ô Ó Ô ÛØØÌ ßæÝ ÙÌ. ÆÔ ÌåÔ ÜÔ ÛæÔ Ô ÙÛÌçÌ Ñ ÔÌåÚ æû ÉÆ ÖÔÛ Ú ÝæØÖÜÚ Ñ Ñ ÆÑ Ñ ÆÒÒÖÜÚ ÝæØÖÜÚ, æû Ô ÓÌ ØÔÌ Ú ÛÖÜÚ Ó ÙˇÖçÚ Ñ Û Ú ÙÜÔÛÆÕÌ Ú, Ü ÆØÞÌ ÌØå ÛàÙ Ô ÜÕªÙÌ Ú Û ÝÖØÖÒÖ ÑÆ âùö ; æû Ô Û Ñ Û ÙÛªÓ Û ÑÒÌåÔÖÜÔ, ÛÖ âô ÓÌÛÆ ÛÖ ÆÒÒÖ Ñ ÜÛæ ˇ ÛÖ ÖÜÔ Ö ÝàÙÛªØÌÚ Ñ Û ÜÛæÞØÖÔ ÙàÛªØÌÚ Ó Ú ÖÜ Ó Ú ÑÜÉÌØÔÖçÔ, ÌÆÔ ÌØ ÛªÙÖÜÔ ÙÌ âô Ô ÌÓ ÖØ Ñæ ØæÓÖ, ÛÖ Ô ØÖÙ ÖÑÆÚ Ô ÜÕªÙÌ Ú Û âùö æ, ÌåÔ Ì Ì ÑØÚ Òåˇ Ö.»Ì ÜÛª Û Ô ÌتÓàÙ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú, ÌåÔ ØÆ ÖÕÖ Ô ØÖÙ ÖÑÆÚ çõ Ù ÛàÔ ÌÙæ àô ÛÖÜ ÑØÆÛÖÜÚ. Ö Òå ÖÚ âò àùì, Ö ÖÒ Û ÑæÚ ÛÖÜÚ ÞØæÔÖÚ ÛÌÒÌ ØÔÌ, æ ÖÜ ÛÖ ÑÌØÆÑ ÖÜ ÙɪÔÌ ÓÌÛÆ æ Òå Ö ÞØæÔÖ, Ù Æ-Ù Æ Ñ ˇæØÜÉ. `Ì Û ÖÉÒâ ÖÜÔ; ÖÒÖÑÒ ØØÙÖÜÔ ÛÖ âø Ö ÛÖÜÚ, Ô ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ ÛÖÔ ÒÖçÛÖ Û Ú ÞØØ Ú ÙÛ ÝÌÔÛ ÑÆ ÛÖÜÚ Ñ ÙÛÖÜÚ Ø ÖÜÓÆÔÖÜÚ ÛÖÜÚ. ¾ Æä ØÖÚ ÛÖÜ `ÛÖÜØÔÆØ, æû Ô âó ˇÌ Ô Ó Ô ÛØØÌ ÆØÞ ÙÌ Û Ú ÑÒàÛÙ âú. µ»» ` ` ` À ` ¾ ¾.» µ îøˇì Ñ Ö Ñ. ¾ÒÆÔÛ ÙÛ Ô ÒÒÆ, ÜÛæÚ Ö Óâ Ú ÙÖÙ Ò ÙÛ ØÆÚ, Ûç ÖÜ. Ô ØâÖÜ. ÒÒÆ ÜÙÛÜÞØÚ ÌÔ ÛÖÔ Þ ØªÑ ÓÌ ÛÖÔ ÆÔˇØà Ö, ÌÔ Ìå ÓÌ Û Ó çø Þ Ò Æ ÖÜ ÛÖÜ âùûøàù Ô, ÖçÛÌ ÑÖçÙ ÓÌ Û Û Ø Û - Û ÖçÓ, æû ÜÛÖå Ö ÔÌÑ ª ÛÖ Ö `ÜØ åö ÙÛ Ô ` ÌØ ÖçÙ Ô. ÌÔ ªØˇÌ Ö ÑæÚ Ó Ú, Ûå ÌåÔ ÑæÚ Ó Ú, Ô Ó Ú ÖÜÒªÙÌ ÝØÌ ÆÛÌÚ.»Ì Û Ô ÌÜÑ Øå ÉâÉ Ó Ú ÆÝ ÙÌ Ñ çö ÝØÌ ÆÛÌÚ, Û Ú Ö ÖåÌÚ ªˇÌÔ ÌÔ ˇ Ò ØØÙÖÜÓÌ. Ø æûìø, Û Ú Ò ØØÔÖÜÓÌ, ÓÌ Òå Ô Ñ. ÆÕÌ ÉØÌÚ Û ÌåÔ ÛÖ Òå Ô Ñ, ÙÖÜ ÒâÌ. îû Ô ÜÛæ ÖÜ Ó Ú âòì Ì æ Û ÙÜÒÒÖ ª ÛàÔ ÝØÌ ÛØÔ ÖÜ âþöüóì ÙÛÖ Ô çùû ˇÓÖ, ÒÆ ÙÛ Ú ÓÌØ ÑÆÔ ÑÌÚ Ñ Û Ú ÌØÓ Ô - ÑâÚ. ¾ Ñ ÑÌÔÛØÌÞÌåÚ å ÖÜÔ æû ÜÛâÚ Ö ÒÒ ÑâÚ ÝØÌ ÆÛÌÚ ÌåÔ ÕÌÞÌ ÒàÓâÔÌÚ Ñ ÌÔ ÞàØÆÔÌ ÙÛ Ú Ì Ñ Û ÙÛÆÙÌ Ú. ÌÔ Ì ØÆ Ì, ÌåÛÌ ÛÖ æ Û Ô Ù æ ÖÕ ÒÌÜØÆ, ÙÛ Ú Ì æóìôìú ÌÑÒÖ âú ˇ Ü ÖÙÞÌˇÖçÔ æû ˇ Ó Ú ÝâØÖÜÔ Ñ ÆÒÒÌÚ ˇÆÒ ÙÙÌÚ Ô Û Ú ÉÖÒâßÖÜÔ Û Ú ÝØÌ ÆÛÌÚ. À ˆ` ¾ ¾» ` ˆ` ¾çÛÌ ªØˇÌ Ö Ñ. ¾ÒÆÔÛ Ô Ó Ú ÌÕ ÖØÆÙÌ. ÌÔ çùì Ú ÛÖ Ìå Ì æû ˇ ÑÆÔÌ Ñ âûøìþ Ô Û ÙÛÖÓ ÛÆÑ ÛÖÜ ` Ó ØÆ Ñ ÛÖÜ `ÛÖÜØÔÆØ ÙÌØÓ âû. å Ì ÝàÚ, ÓÆÙ, ÙÛ Ô ÒÒÆ Ñ Ó ªÑÌ Ö ¾ÒÆÔÛ. âòöüô Ô ÖØÆÙÖÜÔ ÛÖ ÔÌØæ Ó Ú Ö ÆÒÒÖ, Û Ô ˆ, Û Ô ˆ Ñ.Ò. Ó å ÓÌ Û Ú ÌÛ ØÌåÌÚ Ó Ú åøôöüô Ñ ÛÖÔ Ü ØÖÝæØÖ ÖØå ÖÔÛ. åô Ö ÒÒ ÑâÚ ÌÛ ØÌåÌÚ Ü ÆÛàÔ ÖÜ æø Ù Ô ÙÛ Ô Û Ô Ñª ÓÌØ Ñª ÛÖ ÔÌØæ Ñ ÛÖÜÚ â àõ Ô ÓÌ Û Ú ÑÒàÛÙ âú, Ûå Ö Ì æóìôìú ÌÕÌ âøùì Ú ÛÖ ÔÌØæ ˇ åôöôû. Ñ ÒæÚ ÆÔˇØà ÖÚ ÜÛæÚ Ö ¾ÒÆÔÛ. ÜÛÖå ÌÔ ˇâÒÖÜÔ Ô Ó Ú Ì ÌÔ çùöüô, Ö ÙÛæÞÖÚ ÛÖÜ ÌåÔ Ô Ó Ú Ì Ì çùöüô. ÕâØÌÛÌ Ûå; æû.. âþì ÌÖÒÖ Ñæ ÉåÛÙ Ö ÓÌ Û Ú ÓæÙ ÌÚ Ì ÞÌ ØªÙÌ Ú ÑÆÛ Ù Ô Ò ØÆ, ÌÛÆÔÌ Ö ÆÔˇØà Ö Ù ÜØÆÑ ÜÛæ Ñ ˇâÒÖÜÔ Ô Û Ú ÕÌÝÖØÛàˇÖçÔ. íò æóàú ÖÜ Ü ÖßªÝ ÒÒ Ñª ÌÛ ØÌå ÖÜ ˇâÒÌ Ô ÖØÆÙÌ Û Ô ˆ ÌåÔ ÓæÙ ÒÒ Ñª Ì ÞÌå- Ø Ù. Ø ÌÒÆÔÌ ÛÖ ÌÖÒÖ Ñæ Ý ÆÙÑÖ ÛàÔ âõ àô Û Ú.. Ñ ÛàÔ ØÖˇçÓàÔ Û Æ. ` À» `.. ÜÓæÙ ÙÛÌ ÌÑÌåÔ Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÓÌ Û Ô Ö Öå Ö» ÛÙÖÛÆÑ Ú ÑâØ ÙÌ Û Ú ÌÑÒÖ âú ÛÖ 1990; `Û ÓâÙ Ö ØÞ æú Ñ ÌÕ Æ Ø ÙÛÌØÆ ÒªØ Ú ÖÓÆ ÛÖÜ. ¾»ÆÔÖÚ, Ö Ô Ø Ôæ ÖÜÒÖÚ, Ö Ñ ˇ ÛâÚ ÜÒæ ÖÜÒÖÚ Ñ Ñ.» ÌÔÆÑ ÑÆ ÖÜ ÌÑÌå ªÛ Ô Ñ Ö ØÖçÛÖÚ, ÖÜ ÑæÔ Ì ÛÖÔ ÙÖÜ Æ ÛÖÜ, Ö ` Ó ØÆÚ. ÔÛØ Ó Û Ó Û Ú.. Òâ ÔÌ. íó ˇ æû ˇâÒÌ Ñ Ö ` Ó ØÆÚ Ô É ÆÒÌ ÙªÓÌØ ÝàÛÖ Ø Ýå, ÒÒÆ Ó ÛÆØ ÙÌ ÛÖ ÒÆÔÖ ÓÖÔæ ÔÛ, æ Û ÌÕ Æ Ñ Û ÑØÖ ÌÕ Æ ÙÛÆˇ Ñ Ô æòö, ÖØå Ú, ì àô Ú, Øå Ú, `åóöú Ñ ÑÆ ÖÜ ÌÑÌå ÙÛØ ÓØÞÔÌÛ Ñ Ö Ñ. ªÒÖÚ Ø Ô ØÛ Ú. ÜÛª ÌåÔ ÙªÓÌØ ÌÝ ÆÒÛ Ú ÔÛØ Ó Û Ú.. ÌÔ ÔàØå ÌÛÌ ÛÖÔ ªÒÖ, ÜÛæ ÛÖ ÌÜ åùˇ ÛÖ å Û Ú.., ÖÜ Û ÒâÌ âõà æ Û Ú Ó ÙâÒÌÚ; åô ÜÛæÚ ÖÜ ÙÜÔÖÓ ÒÖçÙÌ ÓÌ ÑÆ Ö ÖÔ ÙÛÖ twitter, Ö Ö ÖåÖÚ Ó ØÛçØÖÔÛ Ô ÛÖÔ ¾ ˆˆ ÖÜ Û Ò àøìå ÓÌ Û Ú ØØÌÚ ÛÖÔ ÛâØ ÛÖÜ Ñ ÌÔ åôì Û ÝÆØÓ ÑÆ ÛÖÜ. Ô ØàÛªˇ ÑÌ Ö ÆÔˇØà ÖÚ, ÌÆÔ ÌˇÆÔÌ Ö ÛâØ Ú ÓÖÜ Û ˇ ÛÖÔ ÑÆÔà; Ö ªÒÖÚ ÓâÙàÚ ÛÖÜ ÉتÑÌ Û ÒçÙ, ÛÖÜ Ìå Ì ßæÛ Ô ÌˇÆÔÌ Ö âøöú ÙÖÜ, å ÒàÙâ ÛÖÔ Ñ ÒÆ Ñ ÙÛÌåÒ ÛÖÔ ÓÖÜ, âþà âô Þ ØÛæÑÖÜÛÖ Ñ ˇ ÛÖÔ Û ÑÛÖ Ö ªÙàý. ` Æ ØÌ ÓÌ ÆÒÌ, Ó Ô ÕÖ ÌçÌ Ú ÆÙÑÖ Û Ô ÌÜ Ùˇ Ùå ÙÖÜ. ߈ À ¾»¾ý»¾ ¾ ` ` ` ` `Û ÖÜÒ Øå ÑÜÉâØÔ Ùª ÛÖÜÚ ÕÌ ÖçÒ ÙÌ Û Ú ÌÛ ØÌåÌÚ ÒÌÑÛØ ÙÓÖç ÙÌ ØÛÌÚ. ÜÛÖå ÓÌ Û ÙÌ ØÆ ÛÖÜÚ ÔâÉ Ù Ô Û Ú Û ÓâÚ Ü ÌØÉÖÒ ÑÆ, ØÙÛÌ Ö ÖÜÒ Ø ÑæÚ Ò æú ÓÌ Û Ó ÑØÆ ÓÌØÖÑÆÓ Û Ô Ò ÓÖÑÛÖÔÌå. ªÑ Ô ÒÖ æô ÙÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ Ñ Ó ØÛÜتˇ Ñ Ô. `ÛÖÜÚ ØæÓÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌØåÓÌÔ Ô Û» ÖÜ ÛÖÜÚ ÕÜÒÖÝæØÛàÙ Ô ÌæÔÛàÚ ÓÌ ÕçÒÖ Ñ ÖÒÒÖçÚ ÛØ ÜÓ - ÛåÌÚ. ÜÛæÚ ªÛ Ô Ñ Ö Òæ ÖÚ, Ö ÕÜÒÖ ØÓÖå, ÖÜ âñ ÔÌ Û Ô ÑÜÉâØÔ Ùª ÛÖÜÚ Ô Ø Û ˇÌå ÓÌ Û ÌÕªÚ Òæ ßÓ Ú ØÙ ÛÌ Û Ô ÌÕÖÜÙå Ñ Ù Ú Û Ô Ì ÙÛØâÝÖÜÔÓÌý.» Ô ÙÑÌÝÛæÙ ÙÛÌ Ûå ÖÛ ÛÖ ØÆÛÖÒÓÖ. ÌÔ Øæ- ÑÌ Û ÖÛâ Ô åôì ÑÆÛ ØæÓÖ Ö ÙÛ Ô ÒÒÆ. ߈ ÆØÞÌ Ñ Ý ÒæÛ ÓÖý ÒÒÆ ÓæÔÖ Û Ú ÌÒÒ Ô ÑâÚ Û ÔåÌÚ, Ø Ó Û ÑæÛ Û ÌåÔ ˇÒ ÉÌت. ¾ˆ ¾ˆ ¾ˆ ˆ À Ô Ó Ô ÕÌÞÆÙà Ô ÌÜÞ Ø ÙÛªÙà ÛÖÔ ` çøö. ÖÔ ` çøö ÜÑÖç ÛÖÔ ÉÖÜÒÌÜÛª ÑØ ÛÌå Ú Û Ú» À ÖÜ â àùì Ó ÖÒç ÙÜ Ñ Ô Û Ñª, ÑØçÉØÌÞÛ ˇ âòì ÙÜÔâÔÛÌÜÕ. ¾ ` çøöú Ó Ú ˇçÓ ÙÌ Û Ô ˇÜÙå Û Ú Ý âôì Ú, ÙÜ ÔØÓ ÒÆˇÖÚ Û Ú» À, ÖÜ Ó ªÑÌ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù Ô ÙØÙÌ ÛÖ ÌÜØØ Ñ ÛÖ ÑâØ ÙÌ. Ô ØàÛªˇ ÑÌ ÓÖÔÖÒÖ ØÔÛ Ú Ö ` çøöú æû ˇ Ó ÖØÖç- Ù Ô Ô ÓÌåÔÖÜÔ ÙÛ Ô ÔÛ ÖÒåÛÌÜÙ Ñ Ô ÜØÖÉÖÒÆÔÌ Ì å ÛÖÜ ÙÝ ÒÖçÚ. åþ ÓÌ Ñ ÔâÔ Òæ Ö Ô Ó ÖçÓÌ ÙÛ Ô ÑÜÉâØÔ Ù ; åþ ÛÌ ` ÜØÆÑÖ ÓÖÜ. åþ ÛÌ Ô ÉÖÒâßÌÛÌ æò Û ÙÛÌÒâÞ Ù Ú ÖÜ ßÖçÙÌ ÑÜÉÌØÔ Û ÙÓæ. `Ì ÖÒÒâÚ ÌØ ÛØÙÌ Ú ÖØå ÖÜÔ âô Ô Û Ú.., âô Ô ÛÖÜ `¾ Ñ âô Ô Û Ú» À. ÑæÓ Ñ ÙÛÖÔ ¾ âþöüô ÉÆÒÌ ÆÛÖÓ Ô ÑÜÉÌØÔªÙÖÜÔ Û Ô Ì ÞÌåØ Ù ÖÜ ÙÌ Òå ÌÚ ÓâØÌÚ ˇ Û Ô ÕÌ ÖÜÒªÙÖÜÔ, ÙÛ Ô À Ñ ÜÙÛÜÞØÚ ÌÝ ÓÌØå ÌÔ âþì ÖÒç ÞØØÖ Ô ÞàØâÙÌ Û Ô ÒåÙÛ ÛÖÜ Ó ØÖÑÜÉÌØÔ Û ÙÓÖç. Ñ Ó Æ ÝÖØÆ ` çøö ÓÖÜ Ô ÌÑÛÌˇÌåÚ ÙÛ Ú ÌÑÒÖ âú ÓÌ ÙÛ ÜØæ Ô ØÙÌ Ú Û Ô ÌÜÑ Øå ÙÛÖÜÚ Ö ÖçÚ ÙÖÜ Ô ÙÌ Ó ÜØåÙÖÜÔ. Ûå æ æû ˇÜÓÆÓ, ÖÒç ÛÖ ÖÝÌç Ì Ú. ¾ ` çøöú ÌåÔ Ñ ÔæÚ Ô ÛØâÞÌ ÓæÔÖÚ ÛÖÜ Ñ Ô É Ì ÌçÛÌØÖÚ. Ö ØÖÙ Æˇ ÙÌ Ö Û ÙàÑØÆÛ Ú Ñ âóì ÔÌ ÌÑÛæÚ ÖÜÒªÚ, ÛÖ å Ö Ñ Ö» Ø ØåÛ Ú Ñ æò Û ÓÌ ÆÒ Æ ÛÖÜ ÖÜÉâÒ.

7 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Μια 23χρονη γυναίκα νεκρή και σοβαρά προβλήματα σε πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου προκάλεσε την περασμένη Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου η νεροποντή. Στο Περιστέρι οι δημότες ήρθαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένους δρόμους-ποτάμια. Αυλές σπιτιών μετατράπηκαν σε λίμνες ενώ τα φρεάτια σε κεντρικούς δρόμους και συνοικιακούς ήταν αδύνατον να απορροφήσουν τα νερά και έβλεπες παντού μια θάλασσα... Στην περιοχή του Αγίου Ιεροθέου, ιδιοκτήτρια καταστήματος πηγαίνοντας το πρωί ν ανοίξει το κατάστημά της το είδε όχι μόνο πλημμυρισμένο από τη μία άκρη μέχρι την άλλη με νερά και λάσπες, αλλά και τα καλώδια της σόμπας, του ραδιοφώνου και της ταμειακής μηχανής είχαν βραχυκυκλώσει και κάπνιζαν... Από θαύμα δεν πυρπολήθηκε ολόκληρο το κτίριο... Αιμιλίου Βεάκη «Ευτυχώς δεν έχασα τη ψυχραιμία μου και κατέβασα το γενικό»..., μας είπε τρομοκρατημένη αν και είχε πάρει τέλος το περιστατικό. «Αμέσως μετά άρχισα να βγάζω έξω τα νερά με τις σκούπες. Ήρθε κι ένας γείτονας και με βοήθησε, νάναι καλά ο άνθρωπος»... Σοβαρό πρόβλημα όμως κατέγραψε ο φακός του «Ελεύθερου ΔΙΑΛΟΓΟΥ» στον πολυσύχναστο και πολυσυζητημένο δρόμο της οδού Αιμιλίου Βεάκη, όπου το πλακόστρωτο, ας μη φανεί υπερβολή, δεν διεκδικεί τους καλύτερους επαίνους... Η πολύωρη βροχή είχε ως αποτέλεσμα να «βγουν στην επιφάνεια» πολλές κακοτεχνίες. Το πλακόστρωτο λοιπόν που από τη μία του πλευρά... γέρνει όπως το υποβρύχιο... που χρυσοπληρώσαμε στους Γερμανούς, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια, Δήλωση Περιφερειάρχη για κακοκαιρία και αντιπλημμυρική θωράκιση Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός: Η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα Τα προβλήματα πολλών δεκαετιών δεν λύνονται με μαγικές λύσεις, απαιτείται ουσιαστική πολιτική βούληση για την αντιμετώπισή τους Η Περιφέρεια Αττικής για τη διετία διέθεσε περίπου 400 εκατομμύρια Ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της αντιπλημμυρικής θωράκισης είναι πάνω από 2 Δις. Ευρώ Από τις 05:30 το πρωί όταν και άρχισαν να εκδηλώνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Αττική η Περιφέρεια Αττικής, τέθηκε σε απόλυτη ετοιμότητα, διαθέτοντας όλα τα μηχανήματα, τον απαραίτητο εξοπλισμό και το προσωπικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν από την κακοκαιρία. Αναφορικά με τα προβλήματα που προέκυψαν στην Αττική από την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, τόνισε: «Η Αττική γνώρισε μία από τις μεγαλύτερες σε χρονική διάρκεια, αλλά και ένταση βροχοπτώσεις της τελευταίας δεκαετίας. Εντός λίγο μόνον ωρών, η συνολική βροχόπτωση υπολογίζεται ότι έφθασε στο 20% της συνολικής ετήσιας βροχόπτωσης! Από τις πρώτες πρωινές ώρες η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε ετοιμότητα και διάθεσε όπου χρειάστηκε μηχανήματα και προσωπικό. Αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν ήταν τα φρεάτια υποδοχής (δηλαδή σχάρες) ομβρίων υδάτων, τα οποία ήταν καθαρισμένα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι που ανήκει στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα των φρεατίων του οδικού δικτύου ανήκει στους κατά τόπους Δήμους. Η ποσότητα του νερού ήταν τέτοια που σε πολλές περιπτώσεις εκτινάχθηκαν τα καπάκια των φρεατίων επίσκεψης, που βρίσκονται νομίζει κανείς ότι έγινε πριν από... δεκαετίες και η διέλευσή του από τους οδηγούς με άσχημα καιρικά φαινόμενα και όχι μόνο, γίνεται δύσκολη και επικίνδυνη. Επίσης σε πολλά σημεία, τα φρεάτια προεξέχουν ή έχουν μισοβυθιστεί εκεί που οι ειδικές πέτρες έχουν ξεκολλήσει και φαίνεται το τσιμέντο, οπότε η ποιότητα έχει κάνει «φτερά»... Η ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ ΠΑΡΕΣΥΡΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΛΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ένα άσχημο όσο και λυπηρό θέαμα αντίκρισαν οι Περιστεριώτες την Παρασκευή το μεσημέρι μετά τη μεγάλη βροχή που δεν «τόβαλαν κάτω»... και πήγαν να περπατήσουν όπως έκαναν κάθε μέρα. Ο ειδικός δρόμος περιπάτου μέσα στο Άλσος που όλοι γνωρίζουμε και θαυμάζουμε, πριν ακόμη κλείσει χρόνο αφ ότου παραδόθηκε στους πολίτες, σε ένα αρκετά μεγάλο σημείο του καταστράφηκε από τα ορμητικά νερά της νεροποντής... Η επίστρωσή του εξαφανίστηκε και φάνηκε ένα κοκκινόχρωμο χώμα, σχηματίστηκαν μεγάλα και βαθειά ρυάκια καθώς και λακκούβες... «Κοίτα τι κάνανε οι άνθρωποι»... είπε ένας κύριος που περπάταγε και είδε ξαφνικά μπροστά του το δρόμο να έχει αλλοιωθεί από την αρχική του μορφή. «Ψεύτικα πράγματα... τόσα λεφτά...». Όσοι πέρναγαν από το σημείο εκείνο που δεν ήταν μόνο αυτό κατεστραμμένο αλλά και αλλού, κουνούσαν το κεφάλι τους με νόημα... στη μέση του οδοστρώματος. Το έχω τονίσει αναρίθμητες φορές και θα πω ακόμη μια: η αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής είναι ένας μεγαλεπήβολος στόχος ιδιαίτερα αυξημένου κόστους, που η Περιφέρεια Αττικής επωμίστηκε πρόσφατα. Το συνολικό κόστος της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Αττικής ξεπερνά τα 2 Δις Ευρώ. Μόνο για τη διετία η Περιφέρεια Αττικής διέθεσε περίπου συνολικά 400 εκατομμύρια Ευρώ, μέσω ιδίων πόρων, αλλά και κοινοτικών πιστώσεων. Την προηγούμενη δεκαετία μόνο η πρώην Νομαρχία Αθηνών είχε διαθέσει πάνω από 100 εκατομμύρια Ευρώ. Αυτά όμως δεν επαρκούν. Η αντιπλημμυρική θωράκιση είναι μια σύνθετη δραστηριότητα που προϋποθέτει την ύπαρξη μιας ενιαίας πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Φαίνεται όμως ότι για την Κεντρική Διοίκηση τα έργα αυτά δεν αποτελούν εδώ και δεκαετίες προτεραιότητα αφού δεν είναι έργα βιτρίνας, αλλά «αφανή» έργα και άρα ελάχιστα εκμεταλλεύσιμα πολιτικά. Εμείς όπως πάντα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια, πρόγραμμα, ειλικρίνεια και διαφάνεια. Αδυναμίες όμως πολλών δεκαετιών οφειλόμενες στην Κεντρική Διοίκηση και στην έλλειψη συνολικής πολιτικής δεν επιλύονται με μαγικό ραβδί!». Φτώχεια ή κοινωνικός αποκλεισμός απειλούν το 31% του πληθυσμού στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat Αντιμέτωπο με τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού βρίσκεται το 31% του πληθυσμού στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη στις Βρυξέλλες και αναφέρονται στο Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό είναι 24,2%. Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προκύπτει ότι στην Ελλάδα, ανά ηλικιακή ομάδα, το 30,4% των παιδιών κάτω των 18 ετών αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού (27% στην ΕΕ), ενώ στους πολίτες ετών το ποσοστό ανέρχεται στο Κλειστός και για το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μάρτη ο σταθμός του Μετρό «Αγ. Αντώνιος» Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός του Mετρό «Άγιος Αντώνιος» και αυτό το Σαββατοκύριακο (2 και 3 Μάρτη), λόγω πραγματοποίησης δοκιμών για τον έλεγχο του συστήματος σηματοδότησης εν όψει της ένταξης των σταθμών «Περιστέρι» και «Ανθούπολη» στο δίκτυο της Γραμμής 2. Εκτός λειτουργίας θα τεθεί και ο σταθμός «Άγιος Δημήτριος» της Γραμμής 2 τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου 2/3, από τις 00:30 έως τις 2:30. Οι συρμοί του μετρό θα τερματίζουν στον σταθμό «Δάφνη». Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, στη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας των παραπάνω σταθμών, δρομολογούνται από τον ΟΑΣΑ τα ακόλουθα: Η ενίσχυση των δρομολογίων της υφιστάμενης γραμμής τρόλεϊ 31,6% (24,3% στην ΕΕ) και στους ηλικιωμένους (άνω των 65 ετών) είναι 29,3% (20,5% στην ΕΕ). Παράλληλα, ο κίνδυνος της φτώχειας μειώνεται όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Αναλυτικότερα, στην Ελλάδα το 50,2% των παιδιών με γονείς με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης απειλείται με τον κίνδυνο φτώχειας (49,2% στην ΕΕ), ενώ για τα παιδιά με γονείς με μέσο επίπεδο εκπαίδευσης το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 28,7% (22,4% στην ΕΕ) για να μειωθεί περαιτέρω στο 7,9% για τα παιδιά με γονείς υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (7,5% στην ΕΕ). 12 «ΖΑΠΠΕΙΟ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ)» και της υφισταμένης λεωφορειακής γραμμής Α13 «ΟΜΟ- ΝΟΙΑ - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ» για τη σύνδεση του σταθμού «Άγιος Αντώνιος» με το σταθμό «Μεταξουργείο». Η εξυπηρέτηση των επιβατών θα γίνεται μέσω των στάσεων «ΜΕΤΑ- ΞΟΥΡΓΕΙΟ» επί της οδού Αχιλλέως (γραμμή 12) και «ΠΛ. ΜΕΤΑΞΟΥΡ- ΓΕΙΟΥ» επί της οδού Λένορμαν (γραμμές 12, Α13) όσον αφορά στο σταθμό μετρό «Μεταξουργείο» και μέσω της στάσης «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙ- ΟΣ» όσον αφορά στο σταθμό μετρό «Άγιος Αντώνιος». Η προσωρινή ίδρυση κυκλικής λεωφορειακής γραμμής με ονομασία «ΣΤ. ΔΑΦΝΗΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» τις μεταμεσονύκτιες ώρες του Σαββάτου 2/3 από 00:30 έως και 02:30. Δήλωση του Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Περιστερίου Στυλιανού Κανέλλου Μετά την ενημέρωση που είχαμε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την πρόγνωση των δυσμενών καιρικών συνθηκών, είχε τεθεί σε επιφυλακή από τα μεσάνυχτα, με εντολή μου, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Περιστερίου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν τυχόν συμβάντα. Από τις 4:30 τα ξημερώματα που ξεκίνησε η νεροποντή, επανδρωμένα συνεργεία του Δήμου περιπολούσαν τα ευαίσθητα σημεία για πλημμυρικά φαινόμενα, ώστε να επεμβαίνουν άμεσα για να διαφυλάξουν τη ζωή και την περιουσία των δημοτών μας. Λόγω της υπερχείλισης των αγωγών ομβρίων υδάτων από την ακραία βροχόπτωση, πετάχτηκαν οι σχάρες των κεντρικών αγωγών και το προσωπικό μας τις τοποθετούσε και πάλι, για να μην προκληθούν ατυχήματα. Επίσης, από την πρωτοφανή ροή υδάτων παρασύρθηκαν δεκάδες κάδοι απορριμμάτων, οι οποίοι επανατοποθετούνταν στη θέση τους. Μάλιστα, προχωρήσαμε στη διάσωση ενός υπερήλικα στην περιοχή Τσαλαβούτα, όπου κατά τη μεγάλη βροχόπτωση βρέθηκε εγκλωβισμένος από τα νερά πάνω σε πεζοδρόμιο. Ακόμη, χρειάστηκε να επέμβουμε όταν δύο αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν στην περιοχή Άστρα Χώματα και με γερανοφόρα τα επαναφέραμε στη θέση τους. Το δίκτυο της πόλης μας λειτούργησε σε ικανοποιητικό επίπεδο, πλην της Παρακηφισίας Οδού όπου υπερχείλισε το ποτάμι και δεν μπορούσαν να απορροφηθούν τα όμβρια της περιοχής της Τσαλαβούτας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του Δήμου Περιστερίου, που με κίνδυνο τη ζωή τους και κάτω από αντίξοες συνθήκες πρόσφεραν αυτές τις σημαντικές υπηρεσίες.

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ Εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι δίνουν «ραντεβού» στα Προπύλαια το Σάββατο 2 Μάρτη, στις μ.μ., στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που διοργανώνουν σωματεία και φορείς, για να δηλώσουν την αντίδρασή τους στη διάλυση της δημόσιας δωρεάν παιδείας από την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κοινή διακήρυξη σωματείων και φορέων Κυβέρνηση - ΕΕ - ΔΝΤ οδηγούν σε διάλυση τη δημόσια δωρεάν παιδεία. Τα σχολεία πεινάνε και κρυώνουν. Χιλιάδες παιδιά περνούν τις πόρτες τους πεινασμένα εξαιτίας της καπιταλιστικής κρίσης, της φτώχειας και της ανεργίας. Εκατοντάδες σχολεία δεν έχουν ούτε δεκάρα στα ταμεία τους. Διεκδικούμε συσσίτια για τα παιδιά, πετρέλαιο και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία μας. Τα σχολεία χρειάζονται δάσκαλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές και όχι συγχωνεύσεις, συμπτύξεις, αύξηση αριθμού των μαθητών στα τμήματα. Αγωνιζόμαστε για μαζικούς διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά. Διεκδικούμε ίδρυση νέων νηπιαγωγείων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες νηπίων/προνηπίων για φοίτηση. Παλεύουμε για την ανατροπή του σχεδίου «Αθηνά», που προχωρά σε καταργήσεις τμημάτων, οδηγεί σε διάλυση το πανεπιστήμιο εναρμονίζοντάς το με τις ανάγκες της αγοράς και ιδιωτικοποιεί τη λειτουργία του. Τα σχολεία χρειάζονται δημοκρατία και όχι αξιολόγηση, απολύσεις, φόβο και υποταγή. Αγωνιζόμαστε για παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατική συλλογική λειτουργία του σχολείου, ενάντια στην αξιολόγηση - χειραγώγηση, για να μην περάσει το αυταρχικό Π.Δ. του Υπουργείου Παιδείας Κωδικοί Αριθμοί ΑΔΑ ΒΕΤ6ΟΚ49-ΩΡΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.384/ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ για το έτος 2013 Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός σε ευρώ 0 Τακτικά Έσοδα ,00 1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) ,00 2 Έσοδα παρελθόντων ετών 0,00 31 Εισπράξεις από Δάνεια 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη 2.900,00 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων ,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους ,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 0,00 Κωδικοί Αριθμοί Σύνολο Πόρων ,00 Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός σε ευρώ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,00 61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων ,00 63,64 Φόροι-τέλη, λοιπά γενικά έξοδα , Τοκοχρεολύσια δανείων 0,00 66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών ,00 67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους,λοιπά έξοδα 1.000,00 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε ,00 82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ,00 Επενδύσεις για την αξιολόγηση. Τα σχολεία χρειάζονται δωρεάν βιβλία και όχι σχέδια για άμεση ή σταδιακή κατάργηση της δωρεάν διανομής τους. Διεκδικούμε δωρεάν παιδεία για όλους. Ούτε δεκάρα από τις τσέπες των γονιών για βιβλία, πετρέλαιο, λειτουργικές δαπάνες, γραφική ύλη... Τα σχολεία είναι δημόσια ιδρύματα και όχι ιδιωτικές/κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Διαμορφώνουν το πρόγραμμά τους με βάση τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών για ολόπλευρη γνώση και ελεύθερη κριτική και κλείνουν τις πόρτες τους στους ιδιώτες, τους χορηγούς, τις εταιρείες. Τα σχολεία έχουν ανάγκη από εκπαιδευτικούς και γονείς που θα αμείβονται αξιοπρεπώς και όχι από οικονομική εξαθλίωση, ανεργία και φτώχεια. Παλεύουμε για κατάργηση του βαθμολογίου - μισθολογίου, για αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις των εκπαιδευτικών, αξιοπρεπείς μισθούς, ψωμί και σταθερή - μόνιμη εργασία για όλο το λαό. Τα σχολεία πρέπει να αγκαλιάσουν τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην υποβάθμιση και κατάργηση των δομών της ειδικής αγωγής. Τα σχολεία πρέπει να υπερασπίσουν την τέχνη, τον πολιτισμό, την ελπίδα. Υπερασπιζόμαστε τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και λύκεια που χρειάζονται στήριξη και χρηματοδότηση και όχι υπονόμευση. Τα σχολεία χρειάζονται ελευθερία και όχι φασισμό, ρατσιστικές διακρίσεις και ναζιστικές απειλές. Παλεύουμε για το σχολείο των όλων, των ίσων και των διαφορετικών, σχολείο ανοιχτό για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από χρώμα, θρήσκευμα ή εθνικότητα. Την Κοινή διακήρυξη σωματείων και φορέων υπογράφουν: (η διακήρυξη αναμένεται να υπογραφεί και από άλλα σωματεία και φορείς) ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.: Α Αθηνών, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Άνδρου 71 Αγορές ,00 73 Έργα ,34 74 Μελέτες 0,00 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0, Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 0, Αποθεματικό ,66 Σύνολο εξόδων και πληρωμών ,00 Ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ.296/ Α.Δ.Σ (ΑΔΑ Β4ΜΨΟΚ49-Θ8Κ) Ψηφίστηκε με την υπ'αριθμ.398/ Α.Δ.Σ του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Επικυρώθηκε με την υπ. αριθμ.58323/51080/ Επικύρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Κέας - Κύθνου - Σερίφου «Θεόφιλος Καΐρης», Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής, Α Πειραιά «Ρήγας Φεραίος», «Αριστοτέλης», «Δ. Γληνός», Δυτικής Αττικής, Ικαρίας και Φούρνων, Καλλιθέας - Μοσχάτου, Κερατσινίου - Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Κορίνθου, Κ. Σωτηρίου, Λαγκαδά, Λακεδαίμονος «ο Πλήθων», Μολάων «Γιάννης Ρίτσος», Ν. Αργοσαρωνικού, Ν. Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος», Νίκαιας, Ν. Σμύρνης, «Παρθενώνας», Πειραιά «η Πρόοδος», Σύρου - Τήνου - Μυκόνου, Χαϊδαρίου, Χανίων Τρόποι για αποδοτική μελέτη Τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής ή απροσεξία αντιμετωπίζουν γνωστικές δυσκολίες. Μια από αυτές είναι η μνήμη εργασίας, η οποία έχει πιθανώς μικρότερη χωρητικότητα και παθαίνει γνωσιακή υπερφόρτωση από πολλά ερεθίσματα, που δεν τα καταχωρεί βάσει προτεραιότητας εργασίας. Για παράδειγμα: δίνουμε στο παιδί 3-4 (απλές για εμάς) εντολές ταυτόχρονα, θεωρώντας ότι είναι αυτονόητη η σειρά προτεραιότητας στην εκτέλεσή τους. Διαπιστώνουμε ότι εκτελεί μόνο την πρώτη ή μισή από τη δεύτερη ή καμία, γιατί έχει μπερδευτεί και δεν μπορεί να τις οργανώσει, ώστε να τις εκτελέσει με τη σειρά, αφού όλες στο μυαλό του έχουν την ίδια βαρύτητα. Εμείς τότε πιστεύουμε ότι δεν μας δίνει σημασία. Θα βοηθούσε πολύ αν δίναμε μία ξεκάθαρη απλή και συγκεκριμένη εντολή τη φορά, με τη σειρά που επιθυμούμε. Ο τρόπος που εργάζεται ένα παιδί στο σπίτι, για να διαβάσει τα μαθήματά του, παίζει σημαντικό ρόλο στην απόδοσή του αλλά και την κόπωση που αισθάνεται. Είναι καλό λοιπόν: Να εργάζεται το παιδί συγκεκριμένη ώρα κάθε ημέρα για τα μαθήματά του, έχοντας δίπλα του, σε πλαστικοποιημένο φύλλο Α4, το πρόγραμμα που μαζί με τους γονείς έχει φτιάξει για την κάθε ημέρα, με βάση τα μαθήματα, τις εξωσχολικές δραστηριότητες κ.λ.π. Ο χρόνος που αφιερώνει στη μελέτη πρέπει να είναι αποδοτικός, παραγωγικός και σύντομος, κάτι που επιφορτίζει τα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη συγκέντρωση της προσοχής και την οργάνωση. Είναι χρήσιμο, επομένως, να δημιουργηθεί ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που θα προσφέρει συνθήκες τέτοιες, οι οποίες θα μειώνουν τη διάσπαση και θα ευνοούν την οργανωμένη δραστηριότητα. Αυτό το περιβάλλον μπορεί να είναι το δωμάτιο του ή άλλος ήσυχος χώρος, που πρέπει να είναι πάντα ο ίδιος, με την ίδια οργάνωση, ώστε να προλαμβάνει τις δυσκολίες του και να δίνει «λύσεις». Πχ. «Άφησα στο σχολείο το μολύβι μου ή μού έπεσε κάτω, αλλά ξέρω ότι στο πρώτο συρτάρι έχω πάντα μολύβια και δεν θα σηκωθώ από τη θέση μου να ψάξω να το βρω» Ορισμένα από τα πράγματα που χρειάζεται ΕΛΜΕ: Α Δυτικής Αττικής (Ελευσίνας), Α Δυτικής Αττικής (Περιστερίου), Άνω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής, Β Αθήνας, Γ Αθήνας, Ε Αθήνας, Ε Ανατολικής Αττικής, Καλλιθέας - Ν. Σμύρνης - Μοσχάτου, Νότιας Αθήνας, Λάρισας Πανελλήνια Ένωση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών Πανελλήνια Ένωση Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών Συντονιστικό Ωρομισθίων και Αναπληρωτών Συντονιστικό Νηπιαγωγών Ξεκινά η αξιολόγηση δομών σε Δήμους και Περιφέρειες Μετά τα υπουργεία, ξεκινούν οι αξιολογήσεις δομών σε δήμους και περιφέρειες, ενώ ήδη έχει συσταθεί γι αυτό το λόγο 11μελής Ομάδα Εργασίας από το υπουργείο Εσωτερικών με πρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κιντή, προϊστάμενο στη γενική διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στη σχετική απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, επισημαίνεται πως «έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η επίβλεψη και ο συντονισμός της αξιολόγησης των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, η υποβολή σχετικών προτάσεων στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης επί της διαδικασίας και των θεμάτων της εν λόγω αξιολόγησης, καθώς και η συνεργασία με την Ομάδα Δράσης της ΕΕ επί των ανωτέρω θεμάτων». Στην Ομάδα Εργασίας, εκτός από υπηρεσιακούς παράγοντες, συμμετέχουν και ο ΓΓ της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Αμφιλοχίας Απόστολος Κοιμήσης, ο εκπρόσωπος της ΕΝΠΕ Λάμπρος Πάσχος (νομικός σύμβουλος του προέδρου της Ένωσης Γ.Σγουρού) και από την πλευρά του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης ο Άγγελος Μπίνης, προϊστάμενος Επιθεωρητής του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Στο μεταξύ, από το Γενικό Γραμματέα Εσωτερικών Γ. Ιωαννίδη εστάλη έγγραφο προς τους δήμους και τις περιφέρειες που θα μετάσχουν κατά προτεραιότητα και με τη δική τους βούληση στην αξιολόγηση των δομών τους. Οι συγκεκριμένοι ΟΤΑ θα πρέπει να συστήσουν δική τους ομάδα εργασίας προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη η οργάνωση της διαδικασίας, ο συντονισμός και η επιτάχυνση των ενεργειών με στόχο την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη 12 δήμοι και μία περιφέρεια έχουν δεχθεί την αξιολόγηση των δομών τους. να έχει το δωμάτιο του παιδιού, προκειμένου να αποδίδει η σχολική μελέτη, χωρίς να γίνεται χρονοβόρα, είναι: Ένα γραφείο που πάνω δεν έχει αντικείμενα που δεν του χρησιμεύουν, για να διαβάσει τα μαθήματα της ημέρας Τα συρτάρια του γραφείου πρέπει να είναι οργανωμένα, γιατί συχνά μπορεί να χάνει ή να ξεχνάει πράγματά του στο σχολείο. Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητο να μειωθεί ο χρόνος που θα σπαταλήσει, για να βρει αυτό που χρειάζεται. Αυτά που συνήθως ξεχνιούνται ή χάνονται και ταυτόχρονα είναι απαραίτητο να τα βρίσκει εύκολα είναι το μολύβι, η γόμα, η ξύστρα, ο χάρακας, το πρόχειρο τετράδιο Ένα ρολόι τοίχου, του οποίου θα μπορεί να κοιτάει την κίνηση των δεικτών και να γνωρίζει π.χ. σε πόσο χρόνο τού έχετε πει ότι θα τελειώσει την πρώτη δραστηριότητα, χωρίς ενδιάμεσα να κάνει κάτι άλλο. Αυτό συμβάλλει παράλληλα και μακροπρόθεσμα στην εκμάθηση της καλύτερης οργάνωσης του χρόνου και της ρουτίνας του Ένας χάρτης της Ελλάδας κρεμασμένος στον τοίχο, στο ύψος των ματιών του, που εύκολα θα μπορεί να προσεγγίζει Ένα αντικείμενο χαλάρωσης, πχ. ένα μαλακό μπαλάκι, ένα μικρό σακουλάκι με άμμο, ένα μικρό χνουδωτό ζωάκι που αγαπάει κ.ά., το οποίο μπορεί να κρατά στο χέρι του όσο διαβάζει, για να εξισορροπεί το άγχος της μελέτης και την πιθανή κινητική του ανησυχία Ένα φωτιστικό γραφείου, το οποίο, αν το παιδί γράφει με το αριστερό χέρι, θα πρέπει να βρίσκεται στα δεξιά του, αν γράφει με το δεξί στα αριστερά του. Με τις θέσεις αυτές αποφεύγονται οι σκιές που πέφτουν πάνω στα γράμματα την ώρα που διαβάζει ή γράφει και μειώνουν την ορατότητα του. Είναι απαραίτητο, παρ όλ αυτά, να υπάρχουν πάντα στη σκέψη των γονέων οι ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του δικού τους παιδιού και να προσαρμόζουν, ανάλογα με αυτά και τις οδηγίες των ειδικών, όλα όσα διαβάζουν, γιατί κάθε παιδί είναι μια διαφορετική προσωπικότητα, όπως όλοι μας! Ειρήνη Νίτη (Δασκάλα στην Ειδική Αγωγή)

9 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 Συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού με το Προεδρείο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού, του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα, κ. Κώστα Παπαντωνίου και του Προεδρείου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνάντηση υπήρξε ευρύτατη ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ των δυο φορέων, ενώ συμφωνήθηκε η συγκρότηση Κοινής Ομάδας πρωτοβουλιών και δράσεων στους παρακάτω τομείς: Πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της διαθεσιμότητας Στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, όπως είναι οι άστεγοι, οι άνεργοι, καθώς επίσης και όσοι βρίσκονται σε κατάσταση αποκλεισμού και αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας, μέσα από τη δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης Στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής για την πραγματοποίηση Ημερίδας που προγραμματίζει η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με θέμα τη δημόσια Διοίκηση και το ρόλο που αυτή μπορεί να διαδραματίσει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας Στήριξη από την Περιφέρεια Αττικής σε διάφορες δράσεις της Α.Δ.Ε.Δ.Υ, που στόχο έχουν την ενίσχυση του αθλητισμού, του πολιτισμού και της προστασίας των δημοσίων αγαθών Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιάννης Σγουρός, δήλωσε: «Περιφέρεια και Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είχαμε πάντα καλή συνεργασία, αμοιβαία εκτίμηση και σεβασμό. Ειδικά σήμερα που οι οικονομικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά συνεχίζουμε την αποτελεσματική αυτή συνεργασία με όρους συνοχής και αλληλεγγύης. Είμαστε αυθεντικοί φυσικοί σύμμαχοι, πέρα από κομματικές παρατάξεις και ιδεολογίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε πρωτοβουλία και δράση της ΑΔΕΔΥ, με στόχο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού». Τέλος, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση τον Μάρτιο, προκειμένου να αξιολογηθεί άμεσα η πορεία προετοιμασίας και προώθησης του συντονισμού των κοινών δράσεων. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΟΣ ΣΚΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Στο στόχαστρο ασυνείδητου ή ασυνείδητων βρέθηκαν για ακόμη μια φορά αθώα σκυλιά και γάτες που περιφέρονται στους δρόμους της περιοχής Αγία Τριάδα και ειδικότερα στις οδούς Κιλκίς, Τζουμαγιάς, Μάνης, Μιαούλη, κοντά στο γήπεδο του Ατρομήτου. Την αποτρόπαια πράξη κατήγγειλε στην εφημερίδα μας η κ. Αναστασία Βλαντού καθώς και άλλοι ευαισθητοποιημένοι κάτοικοι της περιοχής, που έχουν γίνει μάρτυρες πολλές φορές φαινομένων εξολόθρευσης κατοικίδιων, πολλά εκ των οποίων -όπως μας διαβεβαίωσαν- δεν είναι αδέσποτα. Επειδή λοιπόν το ανησυχητικό -πέρα από το τερατώδες της πράξης- είναι ότι δεν συμβαίνει για πρώτη φορά, αλλά τείνει να γίνει συχνό φαινόμενο, οι κάτοικοι κυκλοφόρησαν αφίσα με την οποία συνιστούν σε όλους την προσοχή: «Δεκάδες αθώες ψυχές (περισσότερες από 15 γάτες και το σκυλάκι μιας οικογένειας) δολοφονήθηκαν στη γειτονιά μας από ένα θρασύδειλο κομπλεξικό υπάνθρωπο. Δεκάδες αθώες ψυχές εκτελέστηκαν με τον πιο οδυνηρό τρόπο από «γείτονά μας». Ας μη μείνουμε απαθείς σ αυτό το αποτρόπαιο γεγονός και ας ενωθούμε για να σταματήσουμε αυτό το νοσηρό φαινόμενο. Γιατί αν σήμερα κάποιος «ενοχλήθηκε» από την παρουσία αυτών των πλασμάτων, αύριο μπορεί να «ενοχληθεί» από κάτι και να «φολιάσει» εμάς ή τα παιδιά μας. Επαγρύπνηση, ετοιμότητα και αλληλεγγύη σε αυτά τα πλάσματα που παλεύουν κι αυτά με τον τρόπο τους να επιβιώσουν σε αυτήν την αφιλόξενη πόλη. ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΙΣ ΦΟΛΕΣ, ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ, ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΕΟΣ ΣΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΟ». Επίσης αναφέρεται στην αφίσα ότι έγινε καταγγελία και μήνυση στην αστυνομία η οποία διενεργεί έρευνα για το γεγονός. Εν τω μεταξύ κάτοικος της ίδιας περιοχής μας δήλωσε ένα πολύ μυστήριο συμβάν... Από ευαισθησία και αστείρευτη αγάπη προς τα ζώα που ζουν στο δρόμο, βγαίνει πολλές φορές στο πεζοδρόμιο της γειτονιάς και τα ταΐζει. Το περίεργο όμως είναι ότι «κάποιος άγνωστος» την ώρα που ταΐζει τα ζώα πλησιάζει και δηλώνει ότι είναι πότε εντεταλμένος του Δήμου, πότε της Αστυνομίας... και σχεδόν «απειλεί» τον άνθρωπο που μας το εξομολογήθηκε, για το ότι φροντίζει με λίγο φαγητό τα ζώα που περιφέρονται έξω που άλλωστε δεν ενοχλούν και κανέναν... Αυτά που μας καταγγέλθηκαν από τους κατοίκους αποτελούν σοβαρά προβλήματα για τα οποία πρέπει να υπάρξει άμεση έρευνα αλλά και να δοθεί λύση από κάθε αρμόδια υπηρεσία, ώστε να βάλει τέλος στο νοσηρό αυτό φαινόμενο που καταργεί κάθε δικαίωμα προστασίας των ζώων, έτσι όπως ορίζει ο νόμος! ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΟΕΣ ΠΑΣΟΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ Η Δημοτική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ Περιστερίου, στο πλαίσιο της πορείας για το Συντακτικό 9ο Συνέδριο του Κινήματος, την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ, πραγματοποίησε ανοιχτή συνέλευση που απευθυνόταν σε όλο το στελεχιακό δυναμικό της παράταξης χωρίς αποκλεισμούς. Κάλεσε όλους να ενεργοποιηθούν και πάλι, να στρατευτούν και να συμβάλουν με τις απόψεις τους και τις ιδέες τους. τη διακυβέρνηση μετά τη Ν.Δ. Παρουσίασε στη συνέχεια τους βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης του ΠΑΣΟΚ που έγραψαν οι νέοι του κινήματος, καταδεικνύοντας πως έχουν και όρεξη για δουλειά και πείσμα να στήσουν νέα και γερά θεμέλια. Τα μέλη και οι φίλοι που παρευρέθηκαν εξέφρασαν την αγωνία τους για το μέλλον του κόμματος αλλά και την ελπίδα τους ότι το 9ο Συνέδριο θα αποτελέσει την αφετηρία για ένα νέο σύγχρονο ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει τα νέα δεδομένα και τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί πλέον στην ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ Το 13 ο Λύκειο Περιστερίου σας προσκαλεί στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο : «και με φως και με θάνατον ακαταπαύστως» Η διαδρομή του Ελληνικού Πολιτισμού μέσα από στίχους και μελωδίες. Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2013 Ώρα 19:00 «ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» Τεγέας και Δαμάστας, Παπαρρηγοπούλου 94 Περιστέρι Επιμέλεια : Γιώργος Κουτσιούκης Η Δ/ΝΤΡΙΑ :Βαρβιτσιώτη Ανδριανή ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Εισηγήτρια ήταν η Νάντια Γιαννακοπούλου τ. βουλευτής Μεσσηνίας η οποία αναφέρθηκε στη διετή διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, στην κατάσταση που ήταν η χώρα όταν το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του θεάτρου Ξυλοτεχνία εκλογές Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e: Διακρίνονται ο Κ. Καράμπελας και ο Μ. Δούναβης όπου αναδείχθηκαν οι Σύνεδροι που θα εκπροσωπήσουν το Δ. Περιστερίου στο 9ο Συντακτικό Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 28 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ ÉÒ, ÙÞÖÒ Ñ Ì, Þ ØÛ Ñ, ÞÔ Ñ ÖÒ Û ÌÔÛÜ ÜØ ÙÑÌ ÌÑÌ Ñ ˇÌÔ Ú ÜÛÖ ÖÜ ÛÖÜÙÌ Ñ ÙÛ Ú Ñ ÒÒ ÛÌØÌÚ Û ÓÌÚ Ô Ñ ÙÓÌÔÖ Ô ÝÜ ÖÜÔ Ö Û Ô Ö Ö ÖÜÑÜ ÖÜ Ö Û ÔÖÚ Ñ Ö àø ÖÚ `àû Ø ÑÖÚ ÓÌÛ Ñ Ô ˇ Ñ Ô ÌÔ ØÖÓÖ Ö Ñ Ûà: ÙÛ Ñ. `ÛØ ÛÖÜ ( ˇÔ Ñ Ú ÔÛ ÙÛ ÙÌàÚ Ù ÓÌØ ). Ô ØÖÓÖ ÖÒÜ Ö ÓÌ ÒÖ Ñ ÓÌ ØÖÖ Û ÑÌÚ Ô ÛÜÕ Ú, ÖÙÖÜÚ Ñ Û Ò É Ô Ô. àú ÛÖ ØàÛÖ ÑÖÓ- Ó Û ÛÖÜ, Ö Û Ô Ô. Ù Ò Ø ÓÌÞØ Û ` Ø ÔÛ ÖØÖÜ. ÜÖ ÌØÝ ÒÌÕ Ô ÙÛ Ô ØÞ ÌÔ àø Ö Ö ÑÖ Ì Ö Ôà ÙÛ Ô ÑÌÔÛØ Ñ Ò ÛÌ, Ò ÓÌÛØ Ö Ñ Ûà Ö ÛÖÔ Ñ Ô Ó ÛÖ Ø ÝÖ ß ¾ ¾ý. ÖÜÚ ØÖÒ É Ô ÖÓàÚ Ñ ÌÞÛ Ù Ô ÌÑÌ ÛÖ Ñ ÝÌÔÌ Ö- Þ ØÖ- Ò ÙÛÌ Ö ÛÖÜÚÖ ÌØÝÖ ÌÒÖ- ÖÜÒÖ. ˆÙÛÌØ ÜÛÖ ÖØ Ù Ô ÛÖ Ö ÑÖ Ì Ö Ò ÙÛÖ ÙÞÖÒÌ Ö ÛÖÜ Ò ÌÚ ÓÌØÌÚ. ÜØ ÙÑ Ô Ì Ù Ú ÖÒ Û ÙÞÖÒ Ñ Ì, Ì Ø ÝÌ ÖÜ, Þ ØÛ Ñ Ñ ÞÔ. ÞÔ ÙÌ ÓÌ Ò Ö Ñ - Ò Ñ ÖÒàÔ ÛàÔ Ñ Û ÖØ àô: Ö Û Ö ÝÛ Ô, Û ÖÒÜ Ñ ˇ ÓÌØ Ô, ÓÌÞØ Û Ö ÑØ É, Û Ó Þ Ô Ñ.» Ø Ó Û Ñ ÑÖÙÓÖÙÜØØÖ Ø Û ØÖÜÔÛ Ô Ñ ˇÌ ÓÌØ ÙÛÖÜÚ ÓÌ ÒÖÜÚ ÞàØÖÜÚ ÛÖÜ É ÉÒ Ö à- ÒÌ ÖÜ ÔÌÉ ÖÔÛ Ú Û Ú àò ÙÌ Ú ÙÌ Üß ÖÜÑ ÔÌ Ú ÌÔ ÌØ ÓÌÔÌ.` ÜÛÖ ÙÜÔÌÛÌÒÌÙÌ Ñ ÖÒ Û Ñ Ñ Ô ÛØàÔ ÖÜ ÌÝ ØÓÖ Ô Û ÜÖ ÌØÝ.»Ì ØàÛÖÉÖÜÒ ÛÖÜ Û ÔÖÜ, ÛÖÜ ÓÌ - ÒÖÜ, ÖÜ Ì ÞÌ É ˇÌ ÔàÙ ÛÖÜ Ì ÖÜÚ, ÛÖ Ñ Û ÙÛ Ó ÉØ ÉÌÜÌ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ.¾ÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ. ÜÛÖÜÚ ÖÜ ÖØ Ô ÖÒÒ Ñ Ü- ÑÖÜÚ ÞàØÖÜÚ: Û Ô ÑØÖ ÖÒ, Û Ô ÔÜÑ, Û Ô ØÞ ÖØ Ñ Û Ô ÔÖ ÞÛ ˇÌ ØÖÚÛÖ ÜÑ É ÛÛÖ. Ö ÓÌÛ ÛÖ ÓÖ Ì Ì ÙÛ Ô ÑÖØ ÛÖÜ Ñ ÙÛÖ Ó ØÖ ÛÖÜ: - à Ì Ô Ñ Ù Ú.`ÛÖÞÌØ Ù Ú Ì Ô Ô Û ÝÛ ÕÌÛÌ. ÙÜÓÉÖÜÒ ÛÖÜ Ì ÙÌ ÛÖ Ö. ÙÜÔÌÉ ÒÌ Ù ÜÛÖ Ñ Ö ÖÚ ÓÌ Û ÜÔ Ñ ÛÖÜ, ÝØÖÔÛ ÖÔÛ Ú Û Ì ÖÔ ÛÖÜÚ:ÛÖÔ Ò Ñ Û Ô,ÙÛ ØàÛ ÛÖÜÚ É Ó Û. Ú ÓÌØÌÚ ÌÑÌ ÔÌÚ Ö Û ÔÖÚ ØÖÜÙ ÙÌ ÙÛ ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÛÖ ß À¾ý, Û Ú Ì Ì Û ÙÞÌ ÛÖÜ Ñ Û ØàÛ ÙÌ ß Ô ˇÌÒÌ Ô Ñ ÔÖÜÔ Ñ Û Ó ý. ÜÙ Ñ Ñ ˇÌÒÌ. Ö ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó ØÖÙÝÌØÌ Û Ú Ü - ØÌÙ ÌÚ Û Ú ÙÛÖ ÓÌ ÒÖ É ÉÒ Ö àòì Ö, ÓÌ ÌÔˇÖÜÙ ÙÓÖ, Ì 20 ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ. àø Ú Û Ô Ø Ó ÑØ ÓÖ - É.ˆ ØÞÌ ÓÌ ÒÜÛÌØ ÓÖ É Ö ÛÖ Ô ÉÖ ˇ Ì ÛÖÔ ÔÛØ ÖÜ - ÛÖÜÚ Ö Û Ô ˇ Ô Ñ Û Ô Ì ØÞ, Ô ØÖÜÔ ÌÌÚ. ÔÛ Ø ßÖÜÔ Û Ô ÖØ ÔàÙ ÛÖÜ ÞàØÖÜ Ñ ÛÖÜÚ ÛØÖ ÖÜÚ ØÖÉÖÒ Ú ÛàÔ ÞÔ àô. ÜÖ ÌØÝ ÛÖ 1988, ÜÙÛÌØ Ö ÌÕ ØÌÛ Ñ Ñ Ø ÖÝÖØ ÙÜÔÌØ- Ù 30 ÞØÖÔàÔ, ÓÖ Ø Ù Ô Û Ô ý, ÓÌ Û Ô ÑÖÜÑÒ» ØÓ Ñ ÓÌØ Ñ ÑÖÓ ÖÒÜ Ý Ó ÙÓÌÔ ÞÔ Ù ØàÙÌ Û Ô ÖØ Ñ Ì ÌÉ ÒÌ ÙÞÌ ÖÔ ÓÖÔÖ àò Ñ Ñ - Û ÙÛ Ù, Ö Ö Ô Ñ ÙÌ Û Ú Ó - ÑØÌÚ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú, Û Ó ÓÌÛ Û Ô ÒÒ Ô ÖÞàØ ÙÖÜÔ Ô Ó Ô ÑÖÒÆÖÜ `ÛØÆÛÖÜ ( ˇÔ. ÔÛ ÙÛÆÙÌàÚ ÙªÓÌØ ), æ àú ªÛ Ô ÙÛ Ô ØÞª Û Ú ÌÑ ÌÛå Ú ÛÖÜ 50. `ÛÖ ÉÆˇÖÚ Ø ÙÛÌØÆ, Ý åôìû ÛÖ ØØÖÝÖ ÑÛåØ Ö ÛàÔ Ñ ÌÜÛ ØåàÔ ÆÔÛ Ñ å Ò ÑØ ÉØÚ ÛÖ ÌÒÌçˇÌØÖ Ö Ñæ Ì Ö, ÙÛÖ Ö ÖåÖ ÛÖ 1959 Ö ÌØÝÖå `àû ØÆÑÖÜ âþû Ù Ô ÛÖ ß À¾ý. Ö ÓÌ ÆÒÖ É ÉÒ Ö àòìåö ÛÖÜÚ. ÌÕ Æ, ÛÖ àô Ñæ ÑÛåØ Ö ÌåÔ Û Ú Ö ÑÖ âôì Ú æ ÖÜÒÖÜ, ÌÔØ ÙÛÖ ÉÆˇÖÚ, Ó ØÖÙÛÆ, Ý åôìû ÛÖ Ùæ Ì Ö Ù ÛÆÑ, ÖÜ ÙÞÌ æô âñòì ÔÌ ÛÖ ØæÓÖ. åùà æ ÜÛæ Ñ ØÖÚ Û Ø ÙÛÌØÆ ÛÖÜ ØæÓÖÜ ªÛ Ô ÛÖ ÑÛªÓ ÛÖÜ» ÖçÓ Ò ÓÌ Û Ò Þ Ô ÑÆ Ñ Û ÒÖÜÒÖç ÛÖÜ -Ó Ó Ñت æ Ù ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ Û Ú æò Ú. `Ì ØØÛÖ ÒÆÔÖ ÌåÔ Ö àô.»ìòæú, ÒÖ ÙÛªÚ Ñ ÜÔ åñ ÛÖÜ åñ, ÛÖ âôöú `àû ØÆÑÖÜ, Ó ÑØæÛÌØ ÌØݪ ÛÖÜ ÛåÔÖÜ Ñ ÛÖÜ ØØ ÖÜ, ÓÌ Û Æ ÛÖÜÚ:» ÔØÒ, æýö ÛÖ ÖÒÜÛÌÞÔÌåÖÜ ÙÛ ÙÜÔâÞÌ Ñ Ý âôì, ÛØåÔ. åô æñø ÌÚ Ñ Û Æ ÌåÔ ÔÛÜÓâÔ Ñ ÛÆ Û Ñ ˇ ÌØàÓâÔ. ÔÛ, ÌÔ ÔÛ ÌØ ÖÜ ÓÌÛØ Ö Ñ Ûà. ¾ ØÖÓÖÚ ÙÛÖ Ù ÓÌ Ö ÌÑÌ ÔÖ ÙÛÌÔÌÜÌ Ñ ÓÌØ ÑÖ Ó Ò Ù Ô Ò ˇÖÚ Ì ÒÖ. ÙÛÖÙÖ ÛÖ Ñ Û ÙÛ - Ó ÖÜ ÌÝÛ Õ Ô Ö ÜÖ ÌØÝÖ,ÌÔ Ì ÉÒ Û ÑÖ ÑÛ Ø Ö ÓÌ ÛØ Ì Ì : Ü Ö Ì Ö, ÙÖ Ì Ö Ñ ÖØÖÝÖ, ÒÒ ÕÌ Ø Ñ Û Ô Ñ Û ÙÛ Ù Ñ Ì àùì Õ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ. ÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛÖÜ ÖÓàÚ Ö Ì ÞÛ ÑÌ ÌÕ ØÌÛ Ñ Ü- ÙÑÖÒ Ü ÖˇÌÙ, ÌÕ Û Ú Û Ú ÝÜÙÌàÚ ÛÖÜ Ì ÝÖÜÚ: ÉØ ÞÖÚ Ñ Ö Ü ØÖ- ÝÖØÖÚ ÖØ ÖÔÛ Ú ÖÒÜ ÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ì Ý ÔÌ. ¾Û Ô Ö ÌØ ÖÒ ÉÖÚ ÖÜ Ì ÞÌ Ô Ò ÉÌ Û Ú ÌÑÙÑ ÝÌÚ ØÞ ÙÌ Û ÔÖ Õ Û Ô Ñ Û ÙÑÌÜ ÛÖÜ Ü Ö- Ì ÖÜ, ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ ÛÖÙÌÚ ÜÙÑÖÒ ÌÚ ÖÜ Ô Ñ ÙÛ ÑÌÔ Ì Ñ Û ÒÌ ßÌ ÛÖ ÌØ Ö. ÖÛÌÛ ÜÖ ÌØÝ Ø ÔÛÖÔ Ñ ÙÓ Ñ ÛÖ Ñ ÒÌÓ Ñ ÌÙ Ù Ô ÛÖÔ ÌÒàØ Ö ÉØ ÞÖ ÑÖÓÓ Û -ÑÖÓÓ Û. Û Ô ÙÛÖØ ÌØ ÖÒ ÉÖÚ-Ñ Û - ÙÑÌÜ ÙÛ Ú ÛÖÜ ÑÛ Ø ÖÜ Û Ô Ö ÒÌÕ.» Ø ÔÖÚ, Ö ÛÖÜÚ ÓÌ ÒÖÜÚ Ñ Ö ÙÜÔÌ Ì Ú Û Ú ÖÒ Ú. ÔàÙÛÖÚ Ö Ñ - Û ÑÖÚ Ø ÖÔÛ Ú ÛÖÜ ÛØÖÓ ÛÖÜ Ì Ù Ú, Ñ ÛÌØ Ú ÛÖÜ ÛØ ÖÜ - ÙÛ Ñ ˇÖ Ö ÖÜ àø ÖÜ» Ø ÔÖÜ. àø ÙÛÖÜÚ ÌÒ ÛÌÚ, ÓÌ ÒÖÜÚ Ñ Ó ÑØÖÜÚ. ÖÉ ÉÒ Ö àòì ÖÙÛ ÔÌ ÛÖܡÌÙ ÔàØ ÙÌ ÑÖÓ ÓÌ ÒÜÛÌØ Ì ÛÜ- Þ.»Ì ÛÖÔ ÛÌØ ÙÛ Ö ÒÖÜÛÖ Ñ Û Ô Ö Ñ Ò ÛàÔ Ì àô ÛÖÜ,ÌÝÌØÌ ÑÖÔÛ ÛÖÜ ÖÒÖÑÒ Ø Û Ô ÌÑ ÌÜÛ Ñ ÑÖ - ÔÖÛ Û Û Ú ÖÒ Ú. ÙÑ ÒÖ, Ñ ˇ - ÛÌÚ Ñ ÝÖ Û ÛÌÚ, Ó ˇ ÛÌÚ ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ Ñ ÛÖÜ ÜÓÔ Ù ÖÜ, - Ñ Û Ú ØÖÙÞÖÒ Ñ Ú Ò Ñ Ú, ÒÒ Ñ ÔÌÖ ÌØ ÖÓÌÔÖ ÓÌ ÔÌÜÓ Û Ñ ÌÔ ÝÌØÖÔÛ, ÒÖ ÙÛÌÚ Ñ ÒÒÖ ÌÒÌܡÌØÖ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ, ÌÜØ - ÙÑ Ô ÌÑÌ ÜÛÖ ÖÜ ÞØÌ ÖÔÛ Ô. ÉÒ ÖÒàÔ ÛàÔ Ì àô: ÙÞÖÒ Ñ, ÒÖ ÖÛÌÞÔ Ñ, Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ, ÑÖÓ Ñ ÕÌÔÖ ÒàÙÙ, ÖÜ Ô ÌÔ Ù Ô ÓÌÙ ˇÌÙ Ó, Ó ÖØÖÜÙ Ô Ô Û Ø Ì ÒÖÜÔ Ñ Ô Û ÌÞÖÜÔ ÙÌ ÛÖÜÚ ÖÜ ÖØ Ô Ò. Ñ ˇÌ ÖØ Ôà Ö 3 ØÞ. Ö ÌÒ Û Ú Ì ØÔÌ ÌÔ Þ ØÛ Ñ (ÑÖÜ ÖÔ ), ÙÛÖ Ö Ö Ö Ô Ø ÝÖÔÛ Ô ÛÖ ÖÙÖ. `Û ÙÜÔÌÞÌ Ô ÒÖ ÓÌÛÖ ÜßÖÚ ÛàÔ ÙÜÔÖÒ ÑàÔ ÖØàÔ, Ö ÌÒ Û Ú Ì ÉØ ÉÌÜÖÔÛ Ô ÓÌ ÌÔ ÒÓ ÖÜÓ ÝàÛÖ Ø Ý àô, ÓÌ Ó Ü ØÖ Ì Ö ÙÝ Ø ÑÖÓ ÓÌ Ó ÝàÛÖ Ø Ý Ñ Ó Þ Ô -ÖÞ Û Ú ÖÒÜ ÑØ ÉÌÚ, ÝÜÙ Ñ.»Ì ÛÖÔ ÛØÖ Ö ÜÛÖ ÌÑ ÛÖÔÛ ÌÚ Ñ ÙÛÖ Ì- Ø ÙÛÌØ ÖÑÛ Ù Ô, Û ÔÌ ÖÞ ÌÑÌ Ô - ÌÑ ÌÛ ÌÚÛÖÜ 50, ÛÖÜ 69 Ñ ÛÖÜ 70- ÌÔ Ñ ÜÖ ÖÛ àø Ñ ÛÖÙÖ ÞØ Ù Ó àø. ØÑÌÛ Ñ Ñ Û ÛØ. Ô Ùˇ Ó É ˇÜ Ñ ÜÔ ÛÖ ÓÌÞØ ÛÖ ÛÌÒÖÚ. Ö 1957, Û ÞØÖÔ ÖÜ Ö ß - À¾`ý ÕÌÑ ÔÖÜÙÌ Ñ Ûà Ö ÜÙÑÖ- ÒÌÚ ÙÜÔˇ ÑÌÚ Û Ô ÔÖ Ñ ÛÖÜ Ö- ØÌ, Ö Û ÔÖÚ `àû Ø ÑÖÚ ÌÑØ ÔÌ àú ØˇÌ àø Ô Ñ ÔÌ Ö ÑÖ Ì- ÔÌ. ÜÛÜÞ ÙÌ Ñ ØÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ô Û» ˇ ÖÜ Ñ, Ó Ñ ÒÒ ÌØ- ÓÌÔ ÑÖ ÌÒ Û Ô, Ø - Ó Û Ñ ÙÜÔÛØÖÝÖÙÛ à Ñ ÙÜÔ Ó ÖÒÜÛ ÓÖ ÙÛ Ø Ó ÙÛ Ú Ì ÞÌ Ø Ó - Û ÑÌÚÛÖÜÑ Ô ÙÌ Ú. ¾ ÓÖÚ Ì ÔÌ ÜÙÛÌØ Ö ÙÜ- ÔÖ ÑÌÙ Ö, àùûöùö Ö ÌÙÓÖÚ Ô ÓÌ- Ù ÙÛÖ ÔÌÖ ÔÛØ Ñ Û Ô ÑÖ ÌÒ Ì ÔÌ ÌܡÜÚ ÓÌÙàÚ ÛÖÙÖ ÙÛÌÔÖÚ, Ñ ÖÞÛ ÙÌ ÛÖÙÖ É ˇÖÚ, ÖÜ ˇ ÌÒÌ Ì Ñ ÔÌ Ú ÖÛ ÌÔàÙ ÛÖÜÚ Û Ô ÖÛÌÒÌÙÓ ÜÔ ÛÖÜ ÌØàÛ. Ì- ÓÌ ÔÌ ÛÌÛÖ ÖÚ, É ˇÜÚ Ñ ÜÔ ÛÖÚ, ÓÌÞØ ÖÜ Ö Û ÔÖÚ ÌÝÜ Ì, ÙÛ 80ÛÖÜ, Ø Ô Ö ÓÌØ Ñ ÞØÖÔ. ¾ ÛÌØ Ú Û Ú Û Ú Û Ô Ôà- ÛÌØÖÚ Õ àó Û ÑÖÚ Û Ú àøöýüò - Ñ Ú ( ÖÙÛØ ÛÌÜÛ ÑÌ ÓÌ ÛÖ É ˇÓÖ ÛÖÜ Ü ÖÙÛØ Û ÖÜ).»ÖØÝàÓÌÔÖÚ Ñ ÓÌ ÔÖ ÞÛ ÙÑÌß.¾Û Ô ÙÜÔÛ - Õ Ö ÖÛ ˇ ÑÌ, ÌÔ Ì Ô ÓÌ ÔÌ ÓÌ ÛÖÜÚ ÒÒÖÜÚ Õ àó Û ÑÖÜÚ ÙÛÖ Ö- Ò Ø Ö Ñ ÙÛÖÜ ÖÜ. ÓÌ ÔÌ ÙÛ Ô ÌØ ÖÞ ÛÖÜ ÙÌ ÖÜ, Û ÛÖÜ ØÌÙÌ Ô ÉÒÌ Ì ÛÖÜÚ ØÞ ÖÒÖ - ÔÆÓÌÙ ÙÌ àø å ÝÖÜÔÛàÛÆ â- ÔÛØ, Ñ ÒÒà ÙÛ ÑÆ ÝÜÛÆ Ñ ÒÖÜ- ÒÖç : ØçÝ Ò, ÛØ ÔÛÆÝÜÒÒ, Ó ÔÖÜÙÆÑ Ñ.Æ. ÙÛÖ ÑÛªÓ ÛÖÜ ÙÛ Ô Ö æ `ÌÉ ÙÛÌå Ú Ñ Ó. Ì- ÆÑ, âø ÙÌ Û àª ÛÖÜ Ö Ô Ø- Û Ú» ÖçÓ Ò Ú, âô Ú æ ÛÖÜÚ ØØÛÖÜÚ ÔˇÖ Ø à ÖçÚ Û Ú æ- Ò Ú. Ø ÌåÔ ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ØªÔ, ÛÖ âôöú ` Ìت, Û Ô ØØ Û Ú ÖÜÒÌ ÆÚ. ÖØÖçÔ Û ÛØÖ - ØÆ ÖÛ ØÖçÞ ÛÖÜÚ: Ó ÑØÜÓÆÔ ÑÖ ÖÜÑÆÓ ÙÖ Ö ÆÔÛØ Ú, ÑÖÜÓ àóâôö ÓâÞØ ÆÔà Ñ ÞàØåÚ ÑÆ Ñ ÖÒæÙàÓ ÑÒÌ ÙÛª ØæÓ ÜÔ åñ. çö ÆÔˇØà Ö ÛÖÜ ÓæÞˇÖÜ, ÖÜ ÓÌ ÆÒàÙ Ô ÙàÙÛÆ Û âôûì Æ ÛÖÜÚ - ÖÒçÛ Ó Ñ ÛÆˇÌÙ ÙÛ Ó ÖÜØ å Û Ú æò Ú. ÛÖÔ Ô.» ÖçÓ Ò, ÖÜ ªØˇÌ ÙÛÖ ÌØ ÙÛâØ æ Û Ô ÆØÜÙÛÖ Ñ Û Õ ØÛ ÙÙ ÜÔ åñ ÛÖÜ, Ñ ˇØÚ Ñ Û Æ ÛÖÜÚ Ñ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ ÔˇÖ Ø à ÖçÚ Ñ ÑÛ Ó ÛåÌÚ Û Ú æò Ú, åôìû Òæ ÖÚ ÙÌ Ì æóìô ÑÌÝÆÒ. ÖÜÙÌ, ÛÖÔ ÔÛØ Û Ú; Ô ÌØ - ÌÛ ÖÒ ÓÌØ Ó ÛÖÜ; Ö ÛÖ 1958, ÖÜ ÕÌÑ Ô ÙÌ, ÓÌÞØ ÛÖ 1976, Ö ß À¾`ý, ÌÑÛÖÚ Ö Û ÓÌ Ò ØÖÙÝÖØ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÖÒ, ÌÛÜÞÌ Ñ Ù Ó ÔÛ Ñ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÖÛÌÒÌÙÓ Û, ÖÜ Ì àù Ô Û Ü- Ô ÛÖÛ Û ÙÛ ÜÖ ÌØÝ Ö Û ÌÓÖÔ ÑàÔ Ú, Ô Ñ ÔÖÜÔ ÛÖ Ì ÖÓÌÔÖ ÓÌ ÒÖ ÛÖÜÚ É Ó. ˆ Ö Ì Ó Û ÑÖ ÖÒÖ ÛÖ ÌÑ ÔÖ Ì Ö.»ÌØ ÑÌÚ ÌÑ ÌÚ ÓÌÛØ ØÖÚ Û ÜÛ Ñ,ÙÛ ÔÖ Ö`ÌÉ ÙÛÌ Ú, ÖØ - Ù Ô Ö ÛÖÔ Ô àû» ÖÜÓ Ò ÓÌ ÒÖ Ö ÑÖ Ì Ö Ñ ÌÝÛ Õ Ô ÌÑÌ ÌÔ àø Ö Ñ ÖÒÜ ÒÌ ÛÖÜØ ÑÖ ÑÛ Ø Ö, ÓÌ Ü Ö Ì Ö, ÙÖ Ì Ö, Ó àøö- ÝÖ Ñ ÜÖÖØÖÝÖÜÚ, Ñ ÙÛÌ Ù Ô Ù ÜÛÖ ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Ñ Û ÙÛ Ó ÛÖÜÚ: ÛÖ ß Û Ò - Û Ò ý, Ö àú ÛÖ ÖÔÖÓ Ù Ô. ÞÌ Ñ ÜÛÖ Ö,Û Ñ Ö ß À¾`ý. Ö ÑÜØ Ö ÛÓ Ó ÛÖÜ ÖÓàÚ Ù Ô Û ÞÔ. Ô ÛÓ Ó Ü Ö Ì Ó Û ÑÖ ÖÒÖ ÛÖ ÌÑ ÔÖ Ì Ö.»Ì àø Ö ÑÖÙÓÖ Ñ Ñ Ò Ùˇ ÛÌÚ É ÛØ ÔÌÚ Û Ú ÝÖØÌÚ Ñ Û ÖØ ÌÚ ÞÔ - àô. ¾ ÔÛ ØÖÙà Ö ÙÛ Ô ÒÒ ÛàÔ ÓÌ ÒàÔ ÌÛ ØÌ àô ÛÖÜÌ ÖÜÚ: Û Ú ß ÑÖý, Û Ú ß ÙÌØ Ø Úý, ÛÖ ˇÌàØÖÜÙ Ô ØÖÛÜ Ö. ÌÝÌØÔ Ô ÌÑÌ ÔÌÖÜÚ Ì ÌÒÓ Û ÌÚ, ÌÒ ÛÌÚ ¾ ÖÔÌåÚ, Û Æ, Ö ÔçÝÌÚ Ñ Û Ì æô, ÙÌ Ô ÓÔ ÙÛ Ñª ÝàÛÖ Ø - Ýå, ÑÆ ÖÜ ÑÖÔÛÆ ÙÛÖ `ÛÆ Ö ØªÔ Ú Ñ Òå Ú. `ÛÖ ÓâÙÖ ÌåÔ Ö ÖÔÌåÚ ØØ ÖÚ Ñ `ÌØ Ýå `àû ØÆÑÖÜ, Û Æ Àª Ú ( Ø ÙÛÌØÆ) ÓÌ Û ÜÔ åñ ÛÖÜ ˇ ÔÆ Ñ Ö Ô ØÛ Ú ÓÌ Û Ô ÒâÔ, ÌÔØ ÙÛ Ñ ØÖÛÙÆÑ ÌåÔ Ö çö Ó ÑØÖå ØØ ÌÚ.»àØæ Ö âô Ú Ñ Ôª Ö Ö ÆÒÒÖÚ. ¾ Ô ØÛ Ú â ÔÌ ÛØæÚ ÌØÓ ÛÖÒæ ÖÚ, âô Ú ÛÖÜÚ ÕÌÞàØ ÙÛÖçÚ Ñ ÖÒÒÆ Ü ÖÙÞæÓÌ- ÔÖÜÚ ÔâÖÜÚ Ì ÙÛªÓÖÔÌÚ Û Ú æò Ú. ÜÙÛÜÞØÚ âýü Ì ÖÒç ÔàØåÚ. ¾ Àª Ú â ÔÌ Ñ ˇ ÛªÚ Ñ ÆÙÑ ÒÖÚ, ÑÖÒÖçˇ ÙÌ æóàú Û ÉªÓ Û ÛÖÜ ÛâØ ÛÖÜ, Ô Ò ÓÉÆÔÖÔÛ Ú ÛÖ ß À¾ý. åþì Û ÙÝØ å Û Ú àøìæú. æ,û âñ ÔÌ ÛÖ âñ ÔÌ ÙàÙÛÆ Ñ ÙÛâÝÖ- ÔÛ Ô æ Ì ÛÜÞå. `Û Ú Ñ ÒÒ âø- Ì ÌÚ ÛÖÜ ÛâØ ÛÖÜ ÙÛÖ ÞàØ æ ØÞ ÑÆ, Ù Ô ÌÒÌçˇÌØÖÚ Ì ÌÒÓ - Ûå Ú ÙÛ ÙÜÔâÞÌ ÙÛÖ ÞØØÖ ÛÖÜ É ÉÒåÖÜ Ñ ÛàÔ ÞÔ ØÔ. ÖØ - Û ÑæÚ, Ó ÖÜØ ÑæÚ Ñ ˇ ÙÓâ- ÔÖÚ ÓÌ Û ÖÜÒÌ Æ, ªÛ Ô âô Ú ÜÛÖçÚ ÖÜ ÙÜÔâÉ Ò Ô ÙÛÖ Ô ÖÑÛªÙÌ ÛÖ ÌØ ÙÛâØ Û Ñª ÛÖÜ ÝÜÙ Ö ÔàÓå Ñ Ô Ô É ˇÓ - ÙÛÌå Ùˇ ÛÆ. ØàÛÖ æøöú Ì - ÌÒÓ Ûå Ú Ñ ÆßÖ ÖÚ ÙÛ Ú ÙÜÔ Ò- Ò âú ÛÖÜ. ÛÖÜÚ ÖÒçÛ ÓÖÜÚ Û Ú æò Ú. ÌØ ÖÜÙ ÛÖÜÚ (ÓÌÞØ ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó Û Ì Þ Ô ÖÒ ÑÖ Ô!) Ñ ÙÜÔÌ- Þ Ù Ô Û Ô ÌÓ ÖØ Ñ ÛÖÜÚ Ø Ù, Ø ÒÒ Ò ÒÌÖÔ, Ö ÌÔ Ú ØÖÚ ÛÖÔ ÒÒÖ. ¾ ÓÌ ÒÖÚ ÌØÝÖÚ ÒÌÕÌ ÛÖ Ñ Û ÙÛ Ó Ñ ÛÖ Ñ Ô ÛÖ Û Ú `ÌÉ ÙÛÌ Ú, ÌÔà ÙÛÖÔ Ó ÑØÖ ÌÓÌ ÔÌ Ö ß À¾`ý. ¾ Û ÔÖÚ, Ö Þ Ø ÑÛ Ø Ô - ÙÜÞÖÚ, Ó ÖÜØ ÑÖÚ Ñ Ñ ÔÖÛÖÓÖÚ, ÌÝÛ ÕÌ Ö Û Ô Ì ÖÓÌÔ Ñ ÖÒ Ú ÞØÖÔ, ÙÛ Ô Ö Ö Ô Ù Ò - Ø, Ò ÙÛ Ô Ø Ì ÌÒÓ - Û Ñ Ú ÙÛÌàÚ ÛÖÛÌ - EUROBANK ÙÌ Ò Ö, ÛÖ ß ` À ý. Ô Ù ÖÜ Ö Ñ Û ÙÛ Ó ÞÔ àô, Ö Û ÓÌ - ÒÜÛÌØ ÙÛ Ô ˇ Ô.` ÜÛÖ ÌÙÛØÌßÌ ÖÒ ÛÖÜ Û Ô ØÖÙÖÞ Ñ ÛÖ ÓÌØ Ñ ÛÖÜ, ÌÞÖÔÛ Ú Ò ÛÖÜ Ñ ÛÖ Ö ÛÖÜ Ò, ÖÜ Ì ÞÌ Ö ÛÌÜÛÌ Ö Û ÖÜÒÌ ÛÖÜ ÛÌØ ÛÖÜ. Ö ÑÖ ÞÔ Ý ÔÖÔÛ Ô ÌÑÌ Ô Û ÙÛ Ó Ô ÌÞÌ Û Ú Ö Ò Ó ØÌÚ ØÖÖ Û ÑÌÚ. ÖÒÜ ÙÜÔÛÖÓ ÖÓàÚ Ñ Û ÙÛ Ù ÒÒ ÕÌ Ø Ó Û Ñ,ÌÕ Û Ú ÛÖÜ ÔÌ- ÒÌ ÛÖÜ ÔÛ àô ÙÓÖÜ ÖÜ ÕÌÙ ÙÌ ÙÛÖÔ ÑÒ Ö.»Ì Û Ô ÑÖÜÑÒ ß» ØÓ ý Ù ØàÙÌ Û Ô ÖØ. ÖÒÜÌˇÔ Ñ ÌÛ ØÌ ß» - Ñ Û ÙÛØ ÝÖÜÔ. ÜÛÖ Ì ÔÌ Ñ ÓÌ ÛÖ Ò Ó ÌØÖ ß ` À ý, Ø Ô Ö Ò ÞØÖÔ. ÛÖÜ Û ÔÖÜ Ñ Û Ú Û Ú `àû Ø ÑÖÜ: Ö Ò Ú Ñ Ô, ÓÌ ÒàÙ Ô ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ, ÌÓ ˇ Ô Û ØàÛ ÛÖÜÚ Ø ÓÓ Û Ì à Ñ ÖÜÔ Ì à. ¾ Ò Ú ÓÌÛ ÛÖ ÓÖÛ ÑÖ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö, ÙÛ Ô Ö Ö ØàÔ, ÌÔ Ö Û ÖÒÜ Ñ Ò ÜÓÔ Ù Û Ú ÖÒ Ú, Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Ì ÑÖÔÛ ÙÛÖÔ ÛÌØ ÛÖÜ, ÝÖÜ ÌÑ Ò ØàÙÌ Û Ú ÙÛØ Û àû - ÑÌÚ ÛÖÜ Ü ÖÞØÌàÙÌ Ú ÙÛ Ô ÌØÖ Ö- Ø, Ù ÙÓ Ô Û Ú ÙÌ Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Ø ÔÛ Ø.¾ÔÌ ØÖ ÛÖÜ Û Ô Ô ÔÌ ÛÌÞÔ ÑÖÚÙÛ Ø ÔÛ Ø,ÛÌÒ Ñ ÖÓàÚÛÖÔ ÑÌØ ÙÌ, Ö àú Ø ÝÖÜÓÌ Ñ Ö Ôà, ÛÖ Ì ÌÒÓ ÛÖÜ ÛÌØ : Ö Ó ÌÜÛ ÑÖÚ ÑÖÙÓÖÚ ÛÖÜ É ÉÒ ÖÜ Ñ ÛàÔ ÑàÔ ÞÔ àô. ¾ Ò Ú ÌÑ ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û Ø Û ÌÙÑ» ÔÖÜÙÖÜ, Ö Û Ô Ô- ØÖ, ØÞ ÖÒÖ Ö Ñ Ñ ˇ ÛØ Ò Ñ Ú Ý ÒÖÒÖ Ú, ÓÌ Ù Ó ÔÛ ÑÌÚ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ. ¾ ÖÚ ÛÖÜ àô/ôöú ØÌ ÛÜÞ Ö ÒÌÑÛØÖÒÖ ÖÜ Ö Û Ñ ÙÜÔÌÞ Ì Û Ú Ù ÖÜ ÌÚ ÛÖÜ ÙÛÖÔ ÑÒ Ö Û Ú Ò ØÖÝÖØ Ñ Ú. Ô ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÓÌØ Ñ Ô ÑÖ ÖÒÌ Ö Ñ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Ù ÖÜ ÙÌ Ö Ñ Ù Ì ÞÌ Ø ÙÌàÔ. Ñ ÔÌ Ö ÑÖ- ÌÔÌ ÓÌ ÛÖ ÔÔ ` ÜØÖ ÖÜÒÖ, ÌÓ ÖØÖ Ì àô Ñ ÛÖ Ñ Ú ÙÛÖ ÑÌÔÛØÖ Û Ú ÖÒ Ú. ÞÖÜÔ ÛÖÔ Ø ÙÛÌ Ñ ÛÖÔ àô/ôö, ÖÜ Ù ÖÜ ÖÜÔ. ¾ Ø ÙÛÌ Ú ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ¾ ÑÖÔÖÓ ÑÖ Ó Ó ÛÖÜ Ô/Ó ÖÜ ˇ ÔàÔ Ñ Ñ ÔÌ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÌÚ Ù ÖÜ ÌÚ ÙÛÖ ÀÖÛÌØÔÛ Ó Û Ú ¾ÒÒ Ô Ú Ñ Ö àô/ôöú Ì Ô ÝÖ Û Û Ú ÛÖÜ ¾ ÑÖÔÖ- Ó ÑÖÜ Ô/Ó ÖÜ ˇ ÔàÔ ( Øà Ô - `¾ ). ¾ ÔÔ Ú Ì Ô ÖÚ ÛÖÜ Ø ÙÛÌ - ` ÜØÖ ÖÜÒÖÜ, ÛÌÞÔ ÑÖÜ Û Ú Ñ Û Ú `ÛÜÒ Ô Ú» ÖÜÓ Ò. ¾ ÖÜÚ ÛÖÜ, Û Ô ÒÌÜØ Û Ú Ó ÛÌØ Ú, Ô àû Ú» ÖÜÓ Ò Ú Û Ô ÌÔ Ú Ö ÛÖÜÚ ØàÛÖÜÚ Ñ ÛÖ - ÑÖÜÚ Ñ ÔˇÖ Ø à ÖÜÚ Û Ú Ö- Ò Ú. `ÛÖ ÑÛ Ó ÛÖÜ, ÓÌÛ ÕÜ ˇÔ. ÔÛ ÙÛ ÙÌàÚÑ Ó. Ì Ñ, Ñ ÒÒ ÌØ- ÖÜÙÌ Ò Þ Ô Ñ Ñ ÒÖÜÒÖÜ, Ö ÜÛÖÔ Ì ÖØ Ù Ô Ø ÖÛÌØ Ö Û ÔÖÚ Ñ Ö àø ÖÚ `àû Ø ÑÖÚ ÛÖ Ö ÑÖ Ì Ö, Ñ ÌÞÛ Ù Ô ÛÖ ß Û Ò - Û - Ò ý. ¾ Ô àû Ú» ÖÜÓ Ò Ú Ì ÞÌ ÌÑÛÖÚ ÖÛ `ÛÜÒ Ô ÒÒ ÛÌÙÙÌØ : ÛÖ ÔÔ, ÛÖ àø Ö, Û Ô ÒÌÑÛØ Ñ Û `ÖÜÒ. ÖØ Ì Ô Ô ÖÒÜ Ñ ÒÖ Ì ÒÖ Ö Ö. ¾ ØÖàØÖÚ Þ ÓÖÚ ÛÖÜ àòì Û Ô ÖÒ. ¾Ó ÑØÖÛÌØÖÚ Ö Û ÌØÝ (`ÜÔÌÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 16)

11 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΟΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΔΕΝ ΠΤΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ Με την προσέλευση πάρα πολλών φίλων και μελών, στις 9 Φεβρουαρίου στο ΚΥΒΕ Περιστερίου η Πρωταθλήτρια και Κυπελλούχος Ελλάδος στο σκάκι, Πνευματική Στέγη Περιστερίου πραγματο- Κοπή της πίτας Π. Σ. Περιστερίου κος Αντώνης Μπέλλος, ευχαρίστησε όλους για την παρουσία τους, ευχήθηκε χρόνια πολλά και ανάμεσα σε πολλά σημαντικά για την πορεία της Πνευματικής Στέγης Περιστε- Ο Πρόεδρος της Πνευματικής Στέγης Α. Μπέλλος ρίδη, που είπε μεταξύ άλλων: «... Η ιστορία της Πνευματικής Στέγης είναι γνωστή, όπως γνωστά είναι και τα κατορθώματά της. Θεωρώ ότι αυτός ο σύλλογος είναι μια προστιθέμενη αξία για την πόλη μας. Εγώ σίγουρα υποκλίνομαι μπροστά στα πρωταθλήματα και στα κύπελλα... κ. Πρόεδρε «τα πήρατε όλα... Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Δεν αφήσατε τίποτα...». Πιστεύω όμως ότι η πιο σημαντική δουλειά που κάνετε είναι ότι υπηρετείτε και διαδίδετε αυτό το πραγματικά ξεχωριστό άθλημα σε εκατοντάδες Περιστεριωτάκια...». Τέλος ο κ. Παχατουρίδης επανέλαβε τη δέσμευσή του για άμεση πλέον λύση του κτιριακού, ορίζοντας μάλιστα και την να φτάσουν το Περιστέρι τόσο μακριά. Εμείς σαν Αντιπεριφέρεια κάνουμε ό,τι μπορούμε, εσείς όμως κάνετε πολύ περισσότερα... Αλλά και μεις κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί πραγματικά πιστεύουμε σ αυτό το άθλημα που είναι μια πραγματικά πνευματική τροφή για τη νεολαία στους δύσκολους καιρούς που έχουν απαξιωθεί τα πάντα...». «...Μιλήσαμε για τους πρωταθλητές, μιλήσαμε για τους αθλητές, δεν μιλήσαμε όμως για τον διαρκή αγώνα που δίνουν τα μέλη της Διοίκησης του Συλλόγου εθελοντικά για να μπορέσουν όλα αυτά να αναπτυχθούν. Και το πρωταθλητικό κομμάτι του συλλόγου και το μαζικό...» είπε στον χαιρετισμό της η Αντιδήμαρχος Περιστερίου κ. Μαίρη Τσιώτα δηλώνοντας παράλληλα και τιμή για το ότι ο σύλλογος την θεωρεί φίλη και έναν από τους ανθρώπους που είναι πάντα εκεί! Τόνισε επίσης ότι θα βοηθήσουν όλοι ώστε ο νέος χώρος του συλλόγου να γίνει όμορφος λειτουργικός και αντάξιος της ιστορίας και προσφοράς του. Στον χαιρετισμό του ο επι- παρά ποτέ...». Ακολούθησαν βραβεύσεις από τη Δημοτική Αρχή στους πρωταγωνιστές, μικρούς και μεγάλους αθλητές της Στέγης. Βραβεύθηκαν επίσης οι μικροί αθλητές που πρώτευσαν στα εσωτερικά πρωταθλήματα που γίνονται στο τέλος κάθε μήνα. Οι βραβεύσεις ήταν προσφορά του παλιού παίκτη της ομάδας Χρήστου Καλέμη και της εταιρίας του Ο Δημήτρης Κελάφας, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποίησε εκδήλωση, με σκοπό να γιορτάσουν όλοι μαζί τις μεγάλες επιτυχίες της πρωταθλήτριας και κυπελλούχου Ελλάδας στο σκάκι και να κόψουν, κατά το έθιμο, την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους. Την οργάνωση επιμελήθηκαν από κοινού, τόσο η διοίκηση του συλλόγου, όσο και η Δημοτική Αρχή, που ήθελε να τιμήσει με αυτόν τον τρόπο τον σύλλογο για την τεράστια προσφορά του στο Περιστέρι. Την εκδήλωση της Πνευματικής Στέγης τίμησαν: Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου, κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, η αντιδήμαρχος κα Μαίρη Τσιώτα, ο κ. Δημήτρης Κελάφας, επικεφαλής της δημοτικής αντιπολίτευσης, οι δημοτικοί σύμβουλοι Ισαάκ Ζορπίδης, Ιωακείμ Πρέκας, Αλέξανδρος Πλέστης, Αθανάσιος Δημητρίου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι: κ. Άγγελος Βουράκης (Υπεύθυνος Αθλητισμού), η κ. Ιωάννα Πανταλάκη-Ανδριανοπούλου και η διαμερισματική σύμβουλος και μέλος του συμβουλίου της κ. Μαρία Ευαγγελίου. Η βραδιά ξεκίνησε με οπτικό υλικό (video) με τις δραστηριότητες και επιτυχίες του συλλόγου την περασμένη χρονιά, το οποίο επιμελήθηκε ο κ. Ανέστης Μιχαηλίδης. Στην συνέχεια ο πρόεδρος της ρίου, είπε: «Σ αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η χώρα μας, φτωχοποιείται η κοινωνία και παραμερίζονται οι αξίες και οι αρχές, η προσπάθεια ανάδειξης ενός αθλήματος, ενός πνευματικού αθλήματος όπως είναι το σκάκι, πιστεύω ότι παίρνει ξεχωριστές διαστάσεις. Ιδιαίτερα όταν αυτή η προσπάθεια στέφεται από επιτυχία και από καθολική αποδοχή, τότε όλοι εμείς που συμμετέχουμε σ αυτή την προσπάθεια, νοιώθουμε υπερήφανοι, δικαιωμένοι. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι παίρνουμε κουράγιο για να συνεχίσουμε την πολύ δύσκολη αυτή προσπάθεια...». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε τη σημασία που έχει για την περιοχή και για το σκάκι γενικότερα, η επιτυχημένη πορεία του συλλόγου, αναφέρθηκε στην μεγάλη προβολή της πόλης, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, κάνοντας ειδική αναφορά στη συμμετοχή της ομάδας στο 1ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πόλεων με ξεχωριστή επιτυχία. Τέλος αναφέρθηκε στις σπουδαίες διοργανώσεις που πραγματοποίησε ο σύλλογος με τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια και ζήτησε την άμεση και οριστική λύση του κτηριακού προβλήματος που έχει ο σύλλογος. Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατου- Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου 1η Μαρτίου 2013 ως ημέρα έναρξης της μετεγκατάστασης της Πνευματικής Στέγης στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ακίνητου-Γιώργος Στεφανόπουλος. Θερμό χαιρετισμό προς όλους απηύθυνε και ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο οποίος συνεχάρη πολλές φορές με πολλά κεφαλής της παράταξης της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Περιστέρι για Όλους» κ. Δημήτρης Κελάφας ευχαρίστησε θερμά για την τιμή της πρόσκλησης που του έγινε, ευχήθηκε χρόνια πολλά και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες που έχουν δοξάσει όχι μόνο το Περιστέρι αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα. Όσο για τις νέες εγκαταστάσεις που θα στεγάσουν σύντομα την Πνευματική Στέγη Περιστερίου, δήλωσε: «Κάλιο αργά Βραβεύσεις Η Ι. Πανταλάκη, Περιφερειακή Σύμβουλος Kalemis Bros. Επίσης υποσχέθηκε ότι ο αθλητής που θα καταφέρει να μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς σε όλα τα τουρνουά μέχρι το τέλος της χρονιάς θα βραβευτεί με ένα Tablet Pc, επίσης προσφορά της εταιρίας Kalemis Bros. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μπουφέ που είχε ετοιμάσει και προσέφερε η Δημοτική Αρχή, μέσα σε ένα όμορφο και εορταστικό κλίμα, ανταλλαγής ευχών και συζητήσεων για τον σύλλογο. Η Αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Διακρίνονται ο Ι. Πρέκας και ο Ι. Ζορπίδης μπράβο τους Πρωταθλητές αλλά και τη Διοίκηση του Συλλόγου που έχουν καταφέρει από κοινού μεγάλες και σημαντικές νίκες όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για την πόλη τους. «Μπράβο στους πρωταγωνιστές αυτού του αθλήματος, μπράβο στους συντελεστές που κατόρθωσαν να διεκδικούν παγκόσμιες νίκες, που κατόρθωσαν Διακρίνονται ο Α. Πλέστης και ο Θ. Δημητρίου

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΣΕ ΚΛΙΜΑ ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΓΚΑΡΔΙΟ Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Ε.Ο.Π.Π.) Μέσα σε φιλική, εγκάρδια και ζεστή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν τα μέλη και οι φίλοι της, η Εθελοντική Ομάδα Πολιτών Περιστερίου (Ε.Ο.Π.Π.) έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα του 2013 στην μουσική ταβέρνα «Απτάλικο» στο Περιστέρι. Ο πρόεδρος της Ε.Ο.Π.Π. κ. Αθηνόδωρος Χατζηπαναγιώτου ευχαρίστησε όλους τους καλεσμένους, και ευχόμενος καλή χρόνια μούν να συμμετέχουν. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κ. Παπαντωνίου, ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Α. Παχατουρίδης, ο Αντιδήμαρχος κ. Β. Μπέτσης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ιωάννα Πανταλάκη, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Γ. Ζαφειρακίδης, εκπρόσωποι Το Δ.Σ. της Ομάδας Εθελοντών Πολιτών Περιστερίου άλλων εθελοντικών ομάδων, ο πρόεδρος της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Κρίσεων (Ε.Δ.Ο.Κ.) κ. Π. Καστρινάκης και ο πρόεδρος της Εθελο- Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ-ΤΡΟΠΟΙ ΑΜΥΝΑΣ» ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (Σ.Ε.Π.Π.) Την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Δημαρχείου Περιστερίου, από την Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Συλλόγου Περιστερίου (Σ.Ε.Π.Π.), πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά εκδήλωση ενημέρωσης-κινητοποίησης με θέμα: «Τα Συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών και οι υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τους ανέργους και όλους τους πολίτες-τρόποι άμυνας», με σκοπό να ενημερωθούν οι παρευρισκόμενοι για τα δικαιώματά τους και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας που πηγάζουν από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, να εντοπισθούν οι αυθαιρεσίες της πολιτείας κατά των πολιτών και να ενημερωθούν για τους τρόπους άμυνας που πρέπει να χρησιμοποιούν (φορολογία, διακοπές ρεύματος, κοινωνικές παροχές, αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις κλπ.) ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώμα- 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού στο νέο Άλσος Περιστερίου Η Λέσχη Παραμυθιού «Κόκκινη κλωστή δεμένη» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου πρωτοπόρα για μια ακόμα φορά, δημιουργεί το 1ο Ελληνικό Φεστιβάλ Παραμυθιού στο νέο Άλσος Περιστερίου (27-5 έως ), σηματοδοτώντας την έναρξη του καλοκαιριού. Το ξεκίνημα του 1ου Ελληνικού Φεστιβάλ Παραμυθιού θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου 2013, ώρα π.μ. στο Πολιτιστικό - Συνεδριακό Kέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (είσοδος Εθν. Αντιστάσεως & Καραθεοδωρή). Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Δημήτρης Αβούρης, αφηγητής παραμυθιών και Πρόεδρος του «Όναρ», ενώ αφήγηση λαϊκών παραμυθιών για μικρούς και μεγάλους θα πραγματοποιήσει η αφηγήτρια κα. Χριστίνα Δημοπούλου. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με ανακοινώσεις για τον τρόπο συμμετοχής στο φεστιβάλ εκπαιδευτών, παραμυθάδων, σχολείων, μικρών και μεγάλων φίλων του παραμυθιού. Ο Α. Παπαντωνίου, δικηγόρος, ο Ι. Κωνσταντόπουλος και ο Ι. Μηλιώνης τά τους. Ο προσκεκλημένος δικηγόρος κ. Αντώνης Παπαντωνίου αναφέρθηκε στα ίσα δικαιώματα που έχουν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ενώπιον του νόμου αλλά και στις υποχρεώσεις τους να συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Παράλληλα έκανε γνωστές και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας απέναντι στους άνεργους πολίτες και πως αυτοί θα διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Στο τέλος της ομιλίας του απάντησε σε ερωτήσεις πολιτών που παρακολούθησαν την εκδήλωση και είχαν να κάνουν με διάφορα κοινωνικά προβλήματα που τους απασχολούν τα οποία είναι αδύνατον να βρουν λύση εάν δεν στηριχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες. Ολοκληρώθηκε το Φιλανθρωπικό bazaar με τις φανέλες ξένων και ελλήνων ποδοσφαιριστών ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης και ο αντιδήμαρχος Β. Μπέτσης με τον Πρόεδρο Α. Χατζηπαναγιώτου δήλωσε ότι η Ε.Ο.Π.Π με τα μέλη της, όπως κάθε χρόνο και το 2013 θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών σε συνεργασία με τις δυνάμεις πολιτικής προστασίας, την συνεργασία με άλλες εθελοντικές ομάδες και την διοργάνωση προγραμμάτων για την εκπαίδευση των νέων μελών και πολιτών που επιθυ- ντικής Ομάδας Έρευνας & Διάσωσης (Ε.Ο.Ε.Δ.) της Ι.Π. Μεσολογγίου κ. Διονύσιος Τσιρόγλου. Στη συνέχεια της βραδιάς η εκλεκτή ορχήστρα της μουσικής ταβέρνας με ωραίο πρόγραμμα διασκέδασε τους προσκεκλημένους προσφέροντας μια αξέχαστη βραδιά με κέφι χορό και τραγούδι που κράτησε αρκετές ώρες. Ο Δήμος Περιστερίου και ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ανακοινώνουν ότι σήμερα Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ολοκληρώθηκε το φιλανθρωπικό bazaar με τις φανέλες των «superstars» ξένων και ελλήνων ποδοσφαιριστών. Τα συλλεκτικά αναμνηστικά αντικείμενα (φανέλες, κασκόλ, καπέλα και μπάλες) για τους ποδοσφαιρόφιλους από την τεράστια καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό του Διαιτητή Κύρου Βασάρα, που δώρισε για την ενίσχυση του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και του Κοινωνικού Παντοπωλείου «Από Καρδιάς» του Δήμου Περιστερίου. Διατίθενται πλέον στο διαδίκτυο peristeri.gr, facebook. com/dimosperisteriou, twitter.com/dim_peristeriou, προκειμένου να συγκεντρωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό και να ικανοποιηθεί η απαίτηση των φίλων του ποδοσφαίρου. Για την απόκτηση των αναμνηστικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο και στο

13 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ» έκοψε την πίτα του Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Περιστερίου «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ». Στην κοπή παρευρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. του Κέντρου που αποτελείται από την Πρόεδρο κα Ξένη Κορόγιαννη, Πρόεδρο Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού-Πρόνοιας, την Αντιπρόεδρο κα Ιωάννα Πανταλάκη, Περιφερειακή Σύμβουλο, την Γενική Γραμματέα και Διοικητικά Υπεύθυνη κα Μαρία Τσιώτα, Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, τον Ταμία κ. Σάββα Αβραμίδη, Δημοτικό Σύμβουλο και τα Μέλη του Δ.Σ. κα Μαρία Πετροπούλου, κα Άννα Μιχαλοπούλου και κα «ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΟΜΩΣ Η ΖΩΗ ΕΧΕΙ ΧΡΩΜΑΤΑ» Το Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013, έπειτα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη, έγινε η επόμενη διαδραστική ημερίδα στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα δραστηριοτήτων του Ιερού Ναού Αγίας Άννας στο Περιστέρι. Για μια ακόμη φορά ο κόσμος έδειξε με την παρουσία του ότι έχει ανάγκη από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που αγγίζουν τις ευαίσθητες καθημερινές πτυχές του. Θέμα της ημερίδας αυτής ήταν: «Κατάθλιψη Και όμως η ζωή έχει χρώματα». Βασικοί ομιλητές του σεμιναρίου ήταν η κλινική ψυχολόγος Βίκυ Κονδύλη και η γενική ιατρός νευρολόγος Πηγή Τάρλα. Στη σύντομη ομιλία του ο καθηγητής Γιώργος Βαθιώτης είπε: «Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή που έχουν χαθεί οι αξίες ζωής. Όλοι πρέπει να είμαστε όσο ποτέ άλλοτε αλληλέγγυοι και ενωμένοι για να ξεπεράσουμε αυτή την πρωτοφανή οικονομική κρίση. Η κατάθλιψη νικιέται αν έχουμε βαθιά μέσα στην ψυχή μας τρεις έννοιες, τη φιλία, την αγάπη και τις κοινωνικές επαφές. Η κρίση αυτή μαζί με την κατάθλιψη είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί διάσπαση στην κοινωνική συνοχή. Οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, όμως, αποτελούν την ασπίδα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής που κάποιοι μας έχουν στερήσει. Οι πυρήνες αξιοπρέπειας σε αντίθεση των δύσκολων καιρών δημιουργούν αυτοσχέδιους μηχανισμούς αλλά συνάμα λυτρωτικούς. Έτσι, αποκτά πάλι αξία στη ζωή μας η λέξη Άννα Τζάκου. Επίσης παρευρέθηκε η Επιστημονικά Υπεύθυνη εκ μέρους του ΟΚΑΝΑ για το «ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ», κα Φωτεινή Μπέη, όπως και σύσσωμη η Επιστημονική Ομάδα του Κέντρου. Η Πρόεδρος του Οδοιπορικού, Ξ. Κορόγιαννη, κόβοντας την πίτα, ευχήθηκε καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και δημιουργική διάθεση, για την επίτευξη των στόχων του Κέντρου. Διαβεβαίωσε δε τους εργαζόμενους ότι, τόσο ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου, θα είναι πάντα κοντά τους και θα στηρίζει δυναμικά το έργο της Πρόληψης, που είναι σημαντική για την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ο τυχερός της Πίτας ήταν ο Ταμίας του Δ.Σ. κ. Σάββας Αβραμίδης. «άνθρωπος». Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αδιέξοδο την ανθρωπιά, τη ζεστασιά, τον αυθορμητισμό και την αξιοπρέπειά μας». Τελειώνοντας ανέφερε: «Στόχος όλων μας είναι να ανοίξει μια νέα σελίδα πρωτοβάθμιας ιατρικής και ψυχολογικής φροντίδας ώστε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη». Στη συνέχεια τον λόγο πήραν η γενική ιατρός νευρολόγος Πηγή Τάρλα και η κλινική ψυχολόγος Βίκυ Κονδύλη και σε μια διαδραστική ομιλία αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους στην εποχή μας μπορεί να νικηθεί η κατάθλιψη. Ποιοι λόγοι τη δημιουργούν, πώς την ξεχωρίζουμε από την θλίψη και πώς αυτή μας στερεί τις καθημερινές χαρές της ζωής. Ακόμη, πώς μπορούμε να διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά των καταθλιπτικών ατόμων από ενέργειες και συμπεριφορές ώστε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Το επόμενο διαδραστικό σεμινάριο που θα αφορά την «Κατάθλιψη» θα πραγματοποιηθεί Σάββατο 2 Μαρτίου 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας και Κυριακή 3 Μαρτίου 18:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Έπειτα από τη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου το σεμινάριο αυτό όπως και της «Υπογονιμότητας» από τους Επιστήμονες Υγείας και Παιδείας θα γίνει μέσα στον Μάρτιο και στον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας και στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 Τρεις Περιστεριώτες μαθητές του 11 ου Λυκείου ΘΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΕΟΚΕ ΤΩΝ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Αποτελεί μέγιστη τιμή για το Περιστέρι, η επιλογή τριών μαθητών του 11ου Λυκείου της πόλης μας, οι οποίοι μαζί με την καθηγήτριά τους θα εκπροσωπήσουν τους νέους Έλληνες στην εικονική σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Απριλίου στις Βρυξέλλες. Για να βοηθήσει την προπαρασκευή της εκδήλωσης «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή», ήρθε στο 11ο Λύκειο Περιστερίου η μόνιμη εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), στις Βρυξέλλες και της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων (BUSINESS EUROPE, κ. Ειρήνη-Υβόννη Πάρη, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου. Ζητήσαμε από την υπεύθυνη κ. Ειρήνη-Υβόννη Πάρη να μας πει δυό λόγια για την εκδήλωση. ΕΙΡΗΝΗ-ΥΒΟΝΝΗ ΠΑΡΗ: Η εκδήλωση «Η δική σου Ευρώπη, η δική σου φωνή», η οποία αποτελεί προσομοίωση συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή φορά. Τα 27 σχολεία που συμμετέχουν, ένα από κάθε χώρα της ΕΕ, έχουν επιλεγεί τυχαία ανάμεσα σε χίλιες αιτήσεις. Κατά την έκτακτη σύνοδο ολομέλειας, περισσότεροι από 100 νέοι εκπρόσωποι της νεολαίας της Ευρώπης θα συζητήσουν, θα διαπραγματευτούν και θα επιχειρηματολογήσουν προκειμένου να επιτύχουν συναίνεση για μια γνωμοδότηση, η οποία θα καθορίσει τις βασικές προτεραιότητες της ΕΟΚΕ για τους νέους. Θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να συμμετάσχουν σε πραγματικό διάλογο με πεπειραμένους εκπροσώπους της επιτροπής, περιλαμβανομένου του νέου Προέδρου του εν λόγω οργάνου. Μετά την εκδήλωση, η ΕΟΚΕ θα ενημερώσει τους μαθητές για τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται οι προτεραιότητες στις οποίες κατέληξαν. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί έως την εκδήλωση, τα μέλη της ΕΟΚΕ επισκέπτονται τα σχολεία που συμμετέχουν, γι αυτό το σκοπό είμαι σήμερα εδώ και συγχαίρω και τους μαθητές και τους καθηγητές του 11ου Λυκείου Περιστερίου». Στην ερώτησή μας, πώς έγινε η επιλογή των μαθητών του 11ου Λυκείου Περιστερίου απ όλα τα Λύκεια της Ελλάδας μας απάντησε: «Αυτό οφείλεται στη διευθύντρια του σχολείου, καθώς και στην καθηγήτρια Αγγλικών την κ. Γλυκερία Κουβάτσου για τα άψογα αγγλικά των μαθητών που επελέγησαν». Η καθηγήτρια Αγγλικών του 11ου Λυκείου Περιστερίου κ. Κουβάτσου μας είπε: «Τα παιδιά επιδίωκαν πάντα να πάρουν μέρος σε μια τέτοια εκδήλωση κι εγώ τους παρότρυνα να προσπαθούν. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση είχαμε ξαναπάρει μέρος κι είχαμε προκριθεί μέσα στα 10 καλύτερα Λύκεια της Ελλάδας, μόνο που δεν είχαμε την τύχη να κληρωθούμε. Φέτος, εκτός από την πρόκριση είχαμε και την τύχη και να κληρωθούμε. Αυτό ικανοποίησε όλους και όλα τα παιδιά είναι χαρούμενα που τρεις συμμαθητές τους θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα σ αυτή την εκδήλωση». Στην ερώτησή μας πως έγινε η επιλογή των μαθητών και ποια είναι τα ονόματά τους μας είπε: «Το πρώτο κριτήριο για τη συμμετοχή ήταν να είναι μαθητές της Β Λυκείου, το δεύτερο Από αριστερά οι κυρίες: Γλυκερία Κουβάτσου, Ειρήνη-Υβόννη Πάρη και η Κατερίνα Κατσαρού κριτήριο ήταν η γλώσσα, να γνωρίζουν άριστα αγγλικά, δηλαδή να είναι κάτοχοι του πτυχίου αγγλικής για να μπορούν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση και να μεταφέρουν τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Στη δευτέρα τάξη είχαμε γύρω στα 20 ισάξια παιδιά. Έγινε κλήρωση και επελέγησαν δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Είναι η Αθηνά Αλεξοπούλου, ο Θανάσης Μιχάρης και ο Νίκος Στεφανόπουλος». Η διευθύντρια του 11ου Λυκείου Περιστερίου κ. Κατερίνα Κατσαρού μας δήλωσε τα εξής: «Η επιλογή των παιδιών έγινε αξιοκρατικά και είναι μεγάλη τιμή για το σχολείο μας. Θα ενημερωθούν πώς λειτουργεί ο θεσμός και γι αυτό κάνουμε αυτή την εκδήλωση ώστε να ρωτήσουν και να πληροφορηθούν από την Πάρη για την εκδήλωση «Η δική σου φωνή στην Ευρώπη». Στη συνέχεια η κ. Ειρήνη- Υβόννη Πάρη συζήτησε τις προτεραιότητες της νέας προεδρίας της ΕΟΚΕ για τη χρονική περίοδο και απάντησε στις ερωτήσεις των μαθητών -τριών για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΟΚΕ. Έδωσε συμβουλές σχετικά με τις διαπραγματεύσεις και τους δίδαξε τον τρόπο σχηματισμού των συμμαχιών και με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κερδίσουν την υποστήριξη των συμμάχων τους.

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Σε ενίσχυση του εθελοντισμού στην πόλη καλεί ο Δήμαρχος Αιγάλεω Πρωτοβουλία για την ενίσχυση του Μητρώου Εθελοντών αναλαμβάνει ο Δήμος Αιγάλεω. Με επιστολή του ο Δήμαρχος Χρήστος Καρδαράς καλεί τους κατοίκους της πόλης να δηλώσουν συμμετοχή στο γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Η στήριξη και αξιοποίηση της εθελοντικής δράσης και προσφοράς των πολιτών είναι σταθερή επιλογή της Δημοτικής Αρχής του Αιγάλεω, με πολύ θετικά αποτελέσματα σε διάφορους τομείς της ζωής της πόλης (πρωτοβουλίες για τη στήριξη των απόρων, Πολιτική Προστασίας, Κοινωνικό Φροντιστήριο κλπ). μεθοδεύσεις αυτές ο δημόσιος χαρακτήρας των κοινωνικών παροχών του Δήμου και να βρεθούν σε αντίθεση οι εργαζόμενοι εκεί με τους ωφελούμενους πολίτες. Γενικότερα για τη λειτουργία του Δήμου ο κ. Μποζίκας αναφέρθηκε στην υποβάθμιση υπηρεσιών και παροχών προς τους κατοίκους που παίρνει πλέον τη μορφή διάλυσης του Δήμου, υποβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής στην πόλη αλλά και βυθίζοντας στην ανασφάλεια τους εργαζόμενους. Τέλος επισήμανε την ανάγκη τήρησης των όσων προβλέπει ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου για την οργάνωση των υπηρεσιών και τη διοίκηση του προσωπικού. Οι παραβιάσεις του Οργανισμού ή οι αυθαίρετες αποφάσεις της Διοίκησης σε θέματα προσωπικού, που δίνουν υπόνοιες για ευνοϊκή ή αρνητική μεταχείριση ανάλογα με τις πολιτικές απόψεις των εργαζομένων, δημιουργούν αρνητικό κλίμα μέσα στις υπηρεσίες και δυσκολεύουν την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου. Ένα συγκινητικό μουσικό αφιέρωμα ετοίμασαν τα παιδιά του ορφανοτροφείου «Αγία Τριάδα» για να τιμήσουν τον άνθρωπο που επί 50 χρόνια τα στήριξε και τα βοήθησε να μεγαλώσουν και να αποκατασταθούν. Το απόγευμα της Κυριακής 17 Φεβρουαρίου 2013, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο θέατρο του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Ιλίου «Μελίνα Μερκούρη», που πλημμύρισε με μελωδίες και παιδικές φωνές προς τιμήν του π. Διονύσιου Καλάργυρου, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης και αναγνώρισης της ευεργεσίας του, Συνάντηση του Ανδρέα Μποζίκα με τον Πρόεδρο, μέλη του Σωματείου των εργαζομένων και υπαλλήλους του Δήμου Χαϊδαρίου. Όχι στις απολύσεις, στην ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του Δήμου, στη διάλυση των υπηρεσιών και την υποβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου και Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας συναντήθηκε την Τετάρτη 13 Φλεβάρη με τον Πρόεδρο, μέλη του Σωματείου των εργαζομένων και υπαλλήλους του Δήμου Χαϊδαρίου και ενημερώθηκε για τα προβλήματα των εργαζομένων. Ο κ. Μποζίκας εξέφρασε την ανησυχία του για τα μεγάλα κενά που δημιουργούνται στις υπηρεσίες του Δήμου λόγω των συνεχών συνταξιοδοτήσεων και του παγώματος των προσλήψεων στους Δήμους. Τα κενά αυτά συνεπάγονται όλο και αυξανόμενο εργασιακό φόρτο στους υπαλλήλους του Δήμου ενώ την ίδια στιγμή γίνεται δυσκολότερη η σωστή και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών. Στο φως αυτών των δεδομένων, τα σχέδια της κυβέρνησης για νέες διαθεσιμότητες απολύσεις στους Δήμους είναι εκτός πραγματικότητας και φυσιολογικά βρίσκουν αντίθετη την Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Μποζίκας τόνισε τη συμπαράσταση του στους εργαζόμενους του Δήμου που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα τον Δεκέμβριο και την ελπίδα ότι θα δικαιωθούν στις δικαστικές προσφυγές τους. Ευθύνη όμως για προβλήματα και δυσλειτουργίες στο Δήμο Χαϊδαρίου έχει και η Διοίκηση του Δήμου, που αναθέτει συνεχώς τομείς λειτουργίας του Δήμου στους λεγόμενους «συνεταιρισμούς», δημιουργώντας έτσι σωρεία επισφαλών θέσεων εργασίας Ο κ. Μποζίκας τόνισε τον κίνδυνο να αναιρεθεί με τις Επιστημονική Ημερίδα στον Δήμο Ιλίου με θέμα «Εντάσεις και επιθετικότητα στο σχολείο: Μύθοι και πραγματικότητα» Μεγάλη ήταν η συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών στην πολύ ενδιαφέρουσα Ημερίδα με θέμα «Εντάσεις και επιθετικότητα στο σχολείο: Μύθοι και πραγματικότητα», που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Ιλίου, το Δημοτικό Κέντρο Πολιτισμού και Άθλησης, το 6 ο Γυμνάσιο Ιλίου και το Κέντρο Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού», η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013 στο Δημαρχείο Ιλίου. Οι εξαιρετικές εισηγήσεις των εξειδικευμένων επιστημόνων κ. Γιάννη Πανούση Καθηγητή Εγκληματολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, του κ. Γιώργου Κουμουνδούρου Κοινωνιολόγου και Διευθυντή του 6 ου Γυμνασίου Ιλίου, του κ. Στέφανου Αλεβίζου Ψυχολόγου και του κ. Κώστα Γιαννόπουλου Προέδρου του Κέντρου Κοινωνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης Παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πρόσφεραν πλούσια τροφή για προβληματισμό, δίνοντας την ευκαιρία για γόνιμες τοποθετήσεις του κοινού και ανταλλαγή ιδεών. Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος στο σύντομο χαιρετισμό του, τόνισε τη σημαντική συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τη σχολική κοινότητα και τους εμπλεκόμενους φορείς, υπογραμμίζοντας το θεμελιώδη ρόλο τους στον τομέα της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας πάνω σε σοβαρά ζητήματα, όπως οι εντάσεις και η επιθετικότητα στο σχολείο. Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ιλίου κ. Νίκος Ζενέτος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου, εκπρόσωποι φορέων, καθώς και πλήθος εκπαιδευτικών και γονέων. Τιμητική εκδήλωση για τα 50 χρόνια προσφοράς του π. Διονύσιου Καλάργυρου στο παιδί ενώ ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης για την προσφορά και αφοσίωσή του στο παιδί. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία του Δήμου Ιλίου, του Δημοτικού Κέντρου Πολιτισμού και Άθλησης με το ορφανοτροφείο «Αγία Τριάδα», παρευρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μακάριος, ο Σεβασμιότατος Παγκράτιος, πολλοί ιερείς, ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος, Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ιλίου, ο Πρόεδρος του Ελληνορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας (ΕΛΚΙΣ) Δημήτριος Μπακάλης και εκπρόσωποι φορέων. ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβούλιου Αγίων Αναργύρων Καματερού για την κάλυψη των κενών στα σχολεία του Δήμου μας Ομόφωνη απόφαση συμπαράστασης στα αιτήματα γονέων και εκπαιδευτικών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων του Δήμου, πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων Καματερού, κατόπιν πρότασης της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση». Το Δ.Σ. ενέκρινε το εξής ψήφισμα «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίων Αναργύρων Καματερού εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του για τα κενά στο εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα μεγάλο πρόβλημα έλλειψης εκπαιδευτικών υπάρχει σε τάξεις του 6 ου Δημοτικού Σχολείου του Καματερού, του 3 ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, του 5 ου και 10 ου Δημοτικού Σχολείου Αγίων Αναργύρων, σε Νηπιαγωγεία της Δ.Κ. Καματερού, σε Τμήματα Κατεύθυνσης του 1 ου Λυκείου Αγίων Αναργύρων και κενά σε μαθήματα ειδικοτήτων σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία των Αγίων Αναργύρων. Αποτέλεσμα των κενών αυτών είναι είτε η απώλεια ημερών διδασκαλίας είτε η λειτουργία σχολικών τμημάτων με υπεράριθμους μαθητές, με προφανείς αρνητικές συνέπειες για το διδακτικό έργο. Το Δ.Σ. ζητά από το Υπουργείο Παιδείας την άμεση κάλυψη των κενών (όσον υπάρχουν ήδη και όσων δημιουργηθούν στην διάρκεια του διδακτικού έτους) με προσλήψεις εκπαιδευτικών. Διεκδικούμε: τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας όλων των σχολείων στο Δήμο μας. Λέμε όχι στη σύμπτυξη κατάργηση σχολείων, όχι στην λειτουργία τμημάτων με υπεράριθμους μαθητές. Ζητάμε διορισμούς εκπαιδευτικών για κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων. Το Δ.Σ. συμπαραστέκεται στους εκπαιδευτικούς και γονείς των σχολείων του Δήμου μας που με αποφάσεις τους διεκδικούν την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων και αποφασίζει τη συμμετοχή αντιπροσωπείας του Δ.Σ. στις παραστάσεις διαμαρτυρίας γονέων και εκπαιδευτικών προς το Υπουργείο Παιδείας».

15 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Το συνεχές έγκλημα! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη Προλαμβάνειν, ου θεραπεύειν (Ιπποκράτης, π.χ., ο θεμελιωτής της Ιατρικής). Το γεγονός ότι το λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου ζουν οι μισοί σχεδόν Έλληνες πολίτες, παραμένει μια παντελώς ανοχύρωτη περιοχή σε ό,τι μπορεί να έχει σχέση με τις πλημμύρες, είτε αυτές έχουν ή δεν έχουν θεομηνιακό χαρακτήρα, παραπέμπει σε ένα και μόνο: Ότι εδώ και επτά οκτώ δεκαετίες συντελείται ένα συνεχές έγκλημα σε βάρος της ζωής του λαού, των περιουσιακών του στοιχείων, της κοινωνικής συνοχής, αλλά και αυτής ταύτης της εθνικής οικονομίας. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 Ο ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ Στη κατάμεστη αίθουσα του εντευκτηρίου του Σκακιστικού Ομίλου Περιστερίου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας σε μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα, καθώς φέτος συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυσή του. Η παρουσία πλήθους φίλων και μελών του συλλόγου κυρίως νεαρής ηλικίας ήταν αντιπροσωπευτική της προσπάθειας που καταβάλλεται από το σωματείο αυτό για τη διάδοση του αθλήματος αλλά κυρίως της αναγνώρισης της προσφοράς του στην νεολαία και τον πολιτισμό της που είχε ο σύλλογος ο οποίος απετέλεσε το πρώτο σκακιστικό σύλλογο που ιδρύθηκε στο Περιστέρι. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον αγωνιστικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, στην αναπτυξιακή πορεία του συλλόγου, των ομαδικών και ατομικών επιτυχιών των σκακιστών, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Γ Εθνικής κατηγορίας και στην ελπιδοφόρα προσπάθεια για άνοδο κατηγορίας που θα οδηγήσει το Σύλλογο στο προκριματικό όμιλο Α Εθνικής κατηγορίας (ΠΟΑ), στην διάδοση του αθλήματος στα δημοτικά σχολεία του Περιστερίου και των γύρω περιοχών καθώς και στον προγραμματισμό για τη νέα χρονιά, κλείνοντας με ένα ελπιδοφόρο κάλεσμα καρδιάς προς όλους για την προσέγγιση, στήριξη και ενδυνάμωση του συλλόγου. Η Αττική παραμένει μια τεράστια περιοχή ανοχύρωτη στις πλημμύρες. Δεκάδες κυβερνήσεις έχουν αναλάβει τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας --δικτατορικές, συντηρητικές, κεντρώες, φιλελεύθερες, σοσιαλιστικές κλπ.-- αλλά τα αντιπλημμυρικά έργα ήταν πάντοτε αποσπασματικά, δηλαδή μπαλώματα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν δαπανήθηκαν μυθώδη χρηματικά ποσά. Συστηματικά και ολοκληρωμένα, επιστημονικά και τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής δεν έγιναν ποτέ. Κι ο λόγος; Διότι --αυτό είναι αλήθεια-- απαιτούνται πολλά λεφτά, τα οποία οι ρουσφετόφρονες κυβερνώντες τα απέφευγαν, γιατί προτιμούσαν πάντοτε τα έργα βιτρίνας για να μαζέψουν τα κουκιά των ψηφοφόρων, ώστε έτσι να συνεχίζουν τη φαύλη, αντιλαϊκή και βάρβαρη πολιτική τους. Το ψευτο - άλλοθι των κυβερνώντων είναι γνωστό: Ήταν θεομηνία! Η τέτοια βροχή είχε να πέσει εδώ και εξήντα χρόνια κι άλλα τέτοια γλυκανάλατα. Κι αυτό τις τελευταίες μέρες παίχθηκε από τους ραδιο - τηλεοπτικούς σταθμούς και μερίδα του Τύπου για να πεισθούν οι πολίτες ότι: Τι να κάνουμε; Είμασταν άτυχοι κι άλλες παρόμοιες μπούρδες Ωρίμασε, ωστόσο, η στιγμή για να καταγραφούν μερικές αλήθειες για τις τραγικές καταστάσεις, τις οποίες ζήσαμε στην Αττική από τις πλημμύρες: 1. Δεκάδες ρέματα στην Αττική έχουν μπαζωθεί για να χτιστούν πολυτελείς, κυρίως, κατοικίες. Οι αείποτε κυβερνώντες γνώριζαν και γνωρίζουν ότι πουθενά δεν μπαζώνονται τα ρέματα, διότι η φύση έρχεται η στιγμή που εκδικείται. Εδώ υπάρχει ευθύνη των κυβερνώντων, εδώ και εβδομήντα ογδόντα χρόνια. 2. Τα περισσότερα φρεάτια των όποιων αντιπλημμυρικών έργων έχουν γίνει, ήταν βουλωμένα ή μισοβουλωμένα, όπως δηλώθηκε, και επομένως δεν λειτούργησε η γρήγορη διοχετευτικότητα του νερού. 3. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον Παρακηφίσιο, που ανατέθηκαν κάτω από περίεργες συνθήκες, άρχισαν τη δεκαετία του 1980 και δαπανήθηκαν πολλά λεφτά. Οι τεχνικοί επέμεναν: Να γίνει διαπλάτυνση και σοβαρή εκβάθυνση του Παρακηφίσιου, ώστε να είναι μεγάλη και γρήγορη η διοχευτικότητα του νερού. Οι τότε κυβερνώντες και ο κατασκαυαστής αγρόν αγόραζαν. Το έργο το είδαμε: Νερά του Παρακηφίσιου βγήκαν με τη μορφή χειμάρρων στην παραλιακή λεωφόρο και τη μετέτρεψαν σε ορμητικό ποτάμι. 4. Τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν γίνει σε διαφόρους Δήμους, ελλείψει των αναγκαίων κονδυλίων, δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά νεροποντές και πλημμύρες. Το αποτέλεσμα; Να πλημμυρίζουν δρόμοι, σπίτια και μαγαζιά, να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές και να καταστρέφονται νοικοκυριά. Και φυσικά, η πρώτη ευθύνη ανήκει στις ηγεσίες των εκάστοτε κυβερνήσεων. 5. Και τα μικρά παιδιά γνωρίζουν ότι μια, επίσης, ασπίδα προστασίας από τις φοβερές πλημμύρες αποτελούν οι συνεχείς και μεγάλες αναδασώσεις στους ορεινούς όγκους της Αττικής: Ποικίλλον Όρος (Αιγάλεω), Πάρνηθα, Πεντέλη, Διόνυσος, Υμηττός. Διότι τα δένδρα κόβουν τη φόρα του νερού και έτσι μεγάλες ποσότητες νερού εισέρχονται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα, κάτι που είναι πολλαπλά ωφέλιμο ακόμα και για τον εμπλουτισμό των ταμιευτήρων της ΕΥΔΑΠ, μέσω γεωτρήσεων κλπ. Γιατί δεν κάνουν αναδασώσεις; Πριν από τριάντα τριανταπέντε χρόνια είχαν γίνει καλές προσπάθειες με την αναδάσωση του Υμηττού. Έκτοτε τίποτε1 Και χώρια ότι θα μπορούσαν στις αναδασώσεις ν απασχοληθούν χιλιάδες Έλληνες εργαζόμενοι, που σήμερα λιμοκτονούν. 6. Όταν οι ηγέτες της εκάστοτε κυβέρνησης διαπιστώσουν ότι το δίκτυο αντιπλημμυρικής προστασίας είναι λειψό και τυφλό σε πολλά σημεία του και γυμνά τα γύρω βουνά από δένδρα, τότε θέτουν σε εφαρμογή ένα άλλο μέτρο κάποιας προστασίας των πολιτών: Στους πρόποδες των ορεινών όγκων δημιουργείται μια τάφρος φαρδιά και βαθιά, ώστε τα νερά να διοχετεύονται σε προεπιλεγμένες περιοχές για ελαχιστοποίηση των συνεπειών. Να πούμε ότι ο Πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είχε άδικο όταν έλεγε Προλαμβάνειν, ου θεραπεύειν ή ο ποιητής και φιλόσοφος Επίχαρμος ( π.χ.), που τόνιζε: Ου μετανοείν, αλλά προνοείν χρη τον άνδρα τον σοφόν. Τα έργα υποδομής --περιλαμβανομένων και των αντιπλημμυρικών-- σε μια πόλη ή σε μια χώρα αποτελούν έργα πρόληψης. Γίνονται σωστά κι ολοκληρωμένα στον καιρό τους και έτσι λειτουργεί η κοινωνία ρολόι. Οι πλημμύρες της περασμένης εβδομάδας μας θύμισαν τις δεκάδες νεκρούς στο Μπουρνάζι πριν από μισόν αιώνα, του Ποδονίφτη κι άλλων. Και τότε και σήμερα τα σπασμένα τα πληρώνουν οι φτωχοί και κατατρεγμένοι. Ε, όχι, κύριοι της συγκυβέρνησης: Όσοι έπαθαν ζημιές από τις πλημμύρες στα σπίτια τους και στις οικοσκευές τους θα πρέπει να αποζημιωθούν. Το ότι εξακολουθεί να παραμένει η Αττική μια ανοχύρωτη περιοχή, όπου διαμένουν οι μισοί Έλληνες, αποτελεί ενσυνείδητη επιλογή των εκάστοτε κυβερνώντων και συνεπώς συνιστά ένα ιδιότυπο συνεχές έγκλημα σε βάρος του λαού. Η βράβευση του κ. Παναγιώτη Καραθανασόπουλου από το δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη. Δίπλα τους ο πρόεδρος Ι. Λαπατάς τοπικής κοινωνίας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, οι αντιδήμαρχοι Τσιώτα-Μάρκου Μαρία, Μπέτσης Βασίλειος, Λύκος Παναγιώτης, Θεοδωράκος Αναστάσιος, ο εντεταλμένος σύμβουλος Ζορπίδης Ισαάκ, ο Επικεφαλής της Παράταξης «Περιστέρι Μαζί» Γιώργος Βαθιώτης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου για το Μπουρνάζι Μαρωνίτης Λάμπρος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Καλιάφας Αναστάσιος και Πρέκας Ιωακείμ. Ο Δήμαρχος Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, στην ομιλία Ο πρόεδρος Ι. Λαπατάς με τους «μικρούς» σκακιστές που βραβεύτηκαν Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης με τους νέους σκακιστές του αναφέρθηκε στη σημαντικότητα ύπαρξης του συλλόγου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μιλάμε για ένα όμιλο μιλάμε για μια οικογένεια η οποία υπηρετεί το άθλημα 40 χρόνια και το καλλιεργεί στα μικρά περιστεριωτάκια που είναι το καλύτερο Περιστέρι. Συνεχάρη τους υπευθύνους του Συλλόγου για την ανιδιοτελή προσπάθεια που καταβάλλουν για το καλό του αθλήματος καταλήγοντας ότι ο Δήμος θα συνεχίσει έχοντας ως σημαία αυτό που λέει ότι, «αθλητισμός και νιότη επιλογή μας πρώτη!» Τιμή για το σύλλογο υπήρξε η παρουσία και η βράβευση του αγαπητού σε όλους και επίτιμου Προέδρου κ. Καραθανασόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος υπήρξε και ο ιδρυτής του ΣΟ Περιστερίου, και των Προέδρων Πιερακκέα Βασίλη και Σαξιώνη Σταύρο. Βραβεύτηκαν επίσης οι σκακιστές που διακρίθηκαν στο εσωτερικό τουρνουά κατηγορίας Ανδρών, Παίδων, Παμπαίδων καθώς και τα «μικρά ταλέντα» της ομάδας junior (>8), οι Ανδρικόπουλος Κωνσταντίνος, Παρτσαλάς Πέτρος, Πετράκης Ιάσωνας και Γκούντουβας Αριστείδης. Ο πρόεδρος του Σ.Ο. Περιστερίου κ. Ιάκωβος Λαπατάς, στην ομιλία του έκανε αρχικά μια ιστορική αναδρομή στη μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία Κατά την κοπή της πίτας η τύχη χαμογέλασε στον νεαρό Τριπολιτσιώτη Ιωάννη ο οποίος κέρδισε το δώρο (ένα Σκακιστικό ρολόι), που αντιστοιχούσε στο φλουρί. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου ευχαρίστησαν ιδιαίτερα τους φίλους και χορηγούς του συλλόγου Αδελφούς Χρήστο και Ιωάννη Καλέμη, οι οποίοι εκτός των άλλων επιμελήθηκαν τη φωτογράφιση και βιντεοκάλυψη της εκδήλωσης καθώς επίσης και στους φίλους του Συλλόγου για την προσπάθεια που κατέβαλαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Οι ευχές όλων ήταν για συνέχιση της προσπάθειας που γίνεται μέσα από το σύλλογο και καλά αποτελέσματα τόσο σε ομαδικές όσο και σε ατομικές διοργανώσεις. Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Ο αντιδήμαρχος Β. Μπέτσης Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος Ο αντιδήμαρχος Τ. Θεοδωράκος Ο Γ. Βαθιώτης

16 Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» Ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής «Η Προστασία» με τον Δήμο Πεύκης Λυκόβρυσης πραγματοποίησαν στις 23 Ιανουαρίου αρχικά τα εγκαίνια της Έκθεσης του Ιστορικού Αρχείου της ΕΡΤ στην αίθουσα Μανώλη Αναγνωστάκη του Δημοτικού Θεάτρου με τις θεματικές ενότητες: «Ολυμπιακή Φλόγα» και το παιδί της δεκαετίας του 20. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Δήμαρχο Πεύκης Λυκόβρυσης κ. Δημ. Φωκιανό μαζί με τον εκπρόσωπο τα Ι. Μητρόπολης Κηφισίας Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλου π. Χρίστο Κυριαζόπουλο Γεν. Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως και τον Πρόεδρο της «Προστασίας» κ. Απ. Αϊβαλιώτη. Ακολούθως η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Περιβάλλοντος Βασιλ. Νικολακοπούλου αφού καλωσόρισε τους παρευρισκομένους κάλεσε τον Πρόεδρο της «Προστασίας» κ. Απόστολο Αϊβαλιώτη να χαιρετίσει την εκδήλωση. Ο κ. Αϊβαλιώτης αφού ευχαρίστησε για την παρουσία των εκλεκτών προσωπικοτήτων που παραβρέθησαν στην εκδήλωση ευχαρίστησε για την συμβολή τους στην επιτυχία της εκδήλωσης τους. Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη και τον Υφυπουργό Επικρατείας κ. Σίμο Κεδίκογλου που αρχικά δέχθηκαν το αίτημά μας να τεθούν οι εκδηλώσεις υπό την αιγίδα τους. Την ηγεσία της ΕΡΤ και ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικ. Σίμο για την διάθεση της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με πλούσιο ελληνικό και ευρωπαϊκό πρόγραμμα που περιελάμβανε το έργο του διεθνούς φήμης σολίστ ακορντεονίστα Χρήστου Ζερμπίνου, με τον ίδιο στο ακορντεόν, στο Αμφιθέατρο του Δήμου Πεύκης. Επίσης την διάθεση της έκθεσης του Ιστορικού Αρχείου της ΕΡΤ καθώς και την τηλεοπτική και ραδιοφωνική κάλυψη της εκδήλωσης. Ο κ. Αϊβαλιώτης επίσης ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες φορείς της εκδήλωσης που ήταν: Η Ιερά Μητρόπολις Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού. Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ). Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης». Ο Όμιλος Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ». Ο Όμιλος Προετοιμασίας Στελεχών Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΑ). Ο Σύλλογος ενεργών και Διατελεσάντων Δημάρχων Αττικής. Η Οικολογική Εξόρμηση Αττικής. Ο κ. Αϊβαλιώτης επίσης ευχαρίστησε τους χορηγούς επικοινωνίας : Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Εφημερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ, ΑΘ- ΜΟΝΙΟ, ΕΡΜΗΣ, Η ΘΕΣΗ και ο Ελεύθερος Διάλογος Περιστερίου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προστασία Περιβάλλοντος Αττικής «Η Προστασία» αναφέρθηκε στο σκοπό της εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των δύο εκλογικών αναμετρήσεων του 2012, επίσης η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον εθελοντισμό λόγω της Παγκόσμιας Ημέρας του Εθελοντισμού και της συμπλήρωσης της 30ετούς ανελλιπούς προσφοράς του Συλλόγου στην Υπηρεσία του Φυσικού και Κοινωνικού, Ανθρώπινου, Πολιτιστικού και Εθνικού Περιβάλλοντος. Επίσης ο κ. Αϊβαλιώτης ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Πεύκης Λυκόβρυσης κ. Δημ. Φωκιακό για την άψογη και ουσιαστική συνεργασία στην πραγματοποίηση των εκδηλώσεων, την παραχώρηση της αίθουσας Αναγνωστάκη για την πραγματοποίηση της έκθεσης και του Αμφιθεάτρου για την Συναυλία, το προσωπικό του Δήμου και ιδιαίτερα της προέδρου του Οργανισμού Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Παιδείας κ. Βασιλ. Νικολακοπούλου. Επίσης ο κ. Αϊβαλιώτης αναφέρθηκε ότι ο Σύλλογος τίθεται στην διάθεση της Εκκλησίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όσον αφορά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων χάριν του κοινωνικού συνόλου. Ακολούθως ο κ. Αϊβαλιώτης κάλεσε στο βήμα τον Δήμαρχο Πεύκης - Λυκόβρυσης κ. Δημήτρη Φωκιανό για να χαιρετίσει και να αναφερθεί στην σπουδαιότητα αυτών των εκδηλώσεων. Μετά τους χαιρετισμούς πραγματοποιήθηκαν οι τιμητικές διακρίσεις (δίπλωμα και μετάλλιο του Συλλόγου). Στη συνέχεια ο κ. Αϊβαλιώτης αναφέρθηκε στην περαιτέρω συμβολή του κ. Σπύρου στην ίδρυση της Παγκόσμιας Ενορίας της Αγίας Σοφίας της οποίας τόσον ο Πρόεδρος όσον και του Συμβουλίου του κ. Αϊβαλιώτη, είναι μέλη. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η Συναυλία με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ με τον διεθνούς φήμης σολίστ ακορντεονίστα Χρήστο Ζερμπίνο με διευθυντή σκηνής τον Βαγγέλη Παπακύριο και σχεδιασμός φωτισμού τον Βαγγέλη Ποιμενίδη. Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκαν τιμητικοί έπαινοι στους χορηγούς επικοινωνίας και ο κ. Αϊβαλιώτγης ευχαρίστησε θερμά όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Το Σάββατο και την Κυριακή 2 και 3 Μαρτίου 2013 η Αμυμώνη - Πανελλήνιος Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες (www.amimoni.gr/cms/index. php/ ) διοργανώνει στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, μία διήμερη εκδήλωση χαράς, δημιουργίας και αλληλεγγύης αφιερωμένη στα ξεχωριστά παιδιά. Σε εκείνα που αν ευαισθητοποιηθούμε και σταθούμε πλάι τους μπορούν να καταφέρουν τα πάντα, να έχουν ίσες ευκαιρίες με όλους εμάς! Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί σου μπορώ να κάνω τα πάντα!», η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου και όλα τα έσοδα της θα διατεθούν για την οικονομική ενίσχυση και τη διαφύλαξη της λειτουργίας των τεσσάρων προγραμμάτων της Αμυμώνης: «ΙΡΙΔΑ», «ΠΟΛΙΧΝΗ», «ΠΡΩΙΜΗ ΠΑ- ΡΕΜΒΑΣΗ» και «ΣΤΕΓΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ» (www.amimoni.gr/cms/index. php/programs) για παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Τ.Α. ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΣ-ΟΤΑ) Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΑ Ν.Αττικής ανακοίνωσε τα μέλη των Οργάνων του όπως αυτά εκλέχτηκαν νομότυπα από τη Γενική Συνέλευση της 7 ης Φεβρουαρίου 2013, και συγκροτήθηκαν σε σώμα. Α)ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1) Στούνος Χαράλαμπος Πρόεδρος 2) Σκλάβος Παναγιώτης Αντιπρόεδρος 3) Ξυδιά Ανδρούλα Γραμματέας 4) Καλλιοντζή Κων/να Ταμίας 5) Γεωργιάδου Αλεξάνδρα Μέλος 6) Γολεμάτης Θεόδωρος Μέλος 7) Σύρρου Ελένη Μέλος 8) Λευϊτικού Ελένη Αναπλ/κό Μέλος 9) Γιαννάκης Γεώργιος Αναπλ/κό Μέλος 10Δημουλά Μαρία Αναπλ/κό Μέλος Β) ΜΕΛΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1) Καραγεωργάκη Θεοδοσία 2) Γαλάνη Ξανθούλα 3) Καζέπη Αφροδίτη Γ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΣ-ΟΤΑ 1) Γολεμάτης Θεόδωρος 2)Σκλάβος Παναγιώτης, με Αναπληρωματικούς τους Γιαννάκη Γεώργιο και Σύρρου Ελένη. Στη συνέχεια ο Σύλλογος έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίττα του, όπου εκεί επεκράτησε φιλική, χαρούμενη, και κατά το δυνατό αισιόδοξη ατμόσφαιρα. Διακρίνονται οι: Α. Γεωργιάδου, Θ. Γολεμάτης, Ε. Σύρρου, Π. Σκλάβος, Χ. Στούνος, Α. Ξυδιά, Κ.Καλλιοντζή «ΜΑΖΙ ΣΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!» Διήμερο χαράς, δημιουργίας & αλληλεγγύης από την Αμυμώνη στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου Το πλούσιο πρόγραμμα του διημέρου θα περιλαμβάνει: * Φιλανθρωπικό Βazaar ένδυσης με επώνυμα γυναικεία, ανδρικά, παιδικά είδη, αποκριάτικες στολές και αξεσουάρ (σε τιμές μειωμένες έως 70%). * Μουσική Συναυλία με τη συμμετοχή των παιδιών της Αμυμώνης καθώς και γνωστών καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Ζουγανέλης, 48ώρες, No Quarter, Βο & Georgia, Κόκκινα Χαλιά. * Ποικίλες ψυχαγωγικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες για παιδιά, όπως: μουσικοθεραπεία, μπαλονοκατασκευές, ηχοθεραπεία, face painting, κουκλοθέατρο, kids yoga, έκθεση παιδικής ζωγραφικής, zumba, ποδηλατοδράσεις, παιδότοπο. * Ενημέρωση από τους εθελοντές του Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου «ΝΟΣΗΛΕΙΑ» - (www.nosilia.org.gr) για το έργο του που είναι η δωρεάν παροχή νοσηλευτικής και ιατρικής φροντίδας στο σπίτι σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα, η σχετική εκπαίδευση των συγγενών τους, η υπηρεσία στήριξης στο μοναχικό ασθενή, καθώς και για άλλες δράσεις του συλλόγου. * Προσφορά δωρεάν εισιτηρίων και ενημέρωση των λιλιπούτειων επισκεπτών για τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου από το αθλητικό σωματείο Π.Α.Ε. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ. * Κλήρωση δώρων για τους επισκέπτες και πολλές άλλες εκπλήξεις. Ώρες λειτουργίας: Δωρεάν είσοδος: Για όλα τα παιδιά και για τα ΑΜΕΑ Συμβολική γενική είσοδος: 3 το άτομο

17 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΤΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΟΥ Την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου έκοψε την πίτα του το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αττικής, στην αίθουσα τελετών του Θεραπευτηρίου. Ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου Γ. Πανόπουλος, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Αθ. Ισαακίδης και τα μέλη του Δ.Σ. υποδέχτηκαν τους προσκεκλημένους, τους εργαζόμενους και ασθενείς του Θεραπευτηρίου. Την πίτα ευλόγησε ο πατέρας Νικόλαος, εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Νικαίας Αλεξίου, ο οποίος μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες του Μητροπολίτη και ευχήθηκε σε όλους. Ο Διοικητής Γ. Πανόπουλος ευχήθηκε χρόνια πολλά σε όλους και κατά την ομιλία του επεσήμανε τις ηρωικές προσπάθειες που καταβάλλει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Θεραπευτηρίου. Ανέφερε τις υπηρεσίες του Θεραπευτηρίου: «Στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υπαλλήλων η δύναμη των οποίων μέσα σε ένα χρόνο μειώθηκε, δυστυχώς, κατά 15 άτομα». Καταλήγοντας είπε: «Απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία νομίζω ότι έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι για την έδρα του νέου φορέα θα πρέπει να οριστεί το παρόν Θεραπευτήριο». Ευχαρίστησε τους εργαζόμενους Ο πατέρας Νικόλαος τομείς και επίπεδα. Με συνεργασία και συνεννόηση μπορούμε να έχουμε καλύτερες ημέρες». Ο Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας Γ. Καπλάνης κατά το χαιρετισμό του αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε και τόνισε το σπουδαίο ρόλο του Θεραπευτηρίου, το οποίο δε στέκεται μόνο στην περίθαλψη του ασθενή αλλά αρωγή του Αντιπεριφερειάρχη κ. Παπαντωνίου. Είμαι σίγουρος ότι το Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου με επικεφαλής τον κ. Πανόπουλο κάνει καλή δουλειά και θα κάνει ακόμη καλύτερη». Ο Γ. Διευθυντής Πρόνοιας κ. Κοκκινάκης ευχήθηκε και μετέφερε τις ευχές του υπουργού Πρόνοιας κ. Βρούτση, του υφυπουργού κ. Παναγιωτόπουλου, της Γ. Γραμματέως κ. Μπέκου και όλων των υπαλλήλων στο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας. Κατά το χαιρετισμό του είπε: «Έρχομαι ως εκπρόσωπος του υπουργείου μεταφέροντας ένα καινούργιο πλαίσιο που δημιουργήθηκε: το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου της Αττικής που θα ασχολείται με την πρόνοια, το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας, με σκοπό, που ήταν δική μου πρωτοβουλία, της φροντίδας και μέριμνας των αναπήρων, των Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Θεραπευτηρίου Αθ. Ισαακίδης ευχήθηκε σε όλους υγεία, καλή χρονιά και προκοπή. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Θεραπευτηρίου Κ. Μπάζος αναφέρθηκε στο χαιρετισμό του στις δυσκολίες των εργαζομένων και στην χρονιά που βρίσκει τους εργαζόμενους σε διαθεσιμότητα, κινητικότητα. «Η πρόνοια είναι ο θεμέλιος λίθος του κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος με το νέο νόμο διαλύεται, ενώ, ειδικά τώρα, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, ύφεσης και δυσπραγίας είναι απαραίτητο. Δεν είναι απαραίτητο μόνο το φαγητό στους άστεγους. Οι συμπολίτες μας υποφέρουν» τόνισε και συνέχισε: «Η νέα χρονιά βρήκε τους εργαζόμενους με απεργία, με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες. Η υγεία και η πρόνοια είναι αδιαπραγμάτευτες δομές. Θα παλέψουμε και θα συνεχίσουμε για δωρεάν Ο Διοικητής Γ. Πανόπουλος κόβει την πίτα Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου Ο Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας Γ. Καπλάνης Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας Ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας, ο Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας Γ. Καπλάνης, ο Διοικητής του Θεραπευτηρίου Γ. Πανόπουλος, ο Γ. Διευθυντής Πρόνοιας κ. Κοκκινάκης και ο κ. Σκιαθίτης, Δ/ντής Θεραπευτηρίου Χ.Π. Α. Αττικής μας εξυπηρετούνται οι ανάγκες 160 ατόμων με πολλαπλά προβλήματα (ασθενείς, με χρόνιες παθήσεις, άστεγοι, άποροι κλπ.). Μέσα στο 2012 υποβλήθηκαν 68 αιτήσεις για εισαγωγή, 33 αξιολογήθηκαν θετικά ενώ 20 απορρίφθηκαν. Η κάλυψη των κλινών έφτασε στο 95% και υπάρχει λίστα αναμονής 15 ατόμων. Στους ασθενείς παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική κάλυψη, υγιεινή διατροφή, άψογες υπηρεσίες εργοθεραπείας και φυσικής αποκατάστασης, καθώς και ψυχολογικής στήριξης» είπε και τόνισε: «Για την επίτευξη των ανωτέρω συμβάλλει τα μέγιστα η διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών καθώς έχουν σχεδιαστεί και λειτουργούν μηχανογραφικές εφαρμογές ανοιχτού κώδικα με μηδενικό κόστος». Συνέχισε λέγοντας: «Το Θεραπευτήριο ξεχωρίζει για την παροχή των υπηρεσιών του και για τα πλεονασματικά στατιστικά στοιχεία του. Επίσης στην ανανεωμένη ιστοσελίδα του φορέα είναι αναρτημένος ο απολογισμός του οικον. έτους 2012 που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τις δύσκολες αυτές ημέρες που περνά η πατρίδα μας δαπανήθηκαν για το εφάπαξ των και τα μέλη του Δ.Σ. για την προσπάθεια που κάνουν και τη συνεργασία τους και το προσωπικό των μαγειρείων για την προετοιμασία του μπουφέ με τα εδέσματα που προσφέρθηκαν. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κ. Παπαντωνίου ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και εξήρε το έργο των εργαζομένων και της διοίκησης του Θεραπευτηρίου. Διαβεβαίωσε ότι η Αντιπεριφέρεια προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο για τη Δυτική Αθήνα. «Κ. Διοικητά με τον απολογισμό που αναφέρατε εκτιμώ ότι το έργο σας είναι πλούσιο και σημαντικό. Σ αυτό συνέβαλαν, όπως είπατε κι εσείς, τα μέγιστα και οι εργαζόμενοι στο Θεραπευτήριο, στους οποίους, αν δεν είναι δίπλα τους η διοίκηση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και όλοι όσοι πονάνε, συμπάσχουν και προσφέρουν, δεν μπορεί να συνεχιστεί το έργο τους». Καταλήγοντας είπε: «Η Αντιπεριφέρεια και η Περιφερειακή Ενότητα προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού εδώ και δυο χρόνια να δώσει μια διαφορετική ταυτότητα στη Δυτική Αθήνα με απόλυτη όμως συνεργασία με τους Δήμους, με τους εργαζόμενους, με εκείνους που έχουν την ευθύνη σε πολλούς Ο Γ. Δ/ντής Πρόνοιας κ. Κοκκινάκης και του άπορου και του άστεγου. «Είπε ο κ. Πανόπουλος ότι τίποτα δε θα γινόταν αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι εδώ που σηκώνουν το φορτίο, που είναι διπλό, και το βάρος της κρίσης στην οικογένειά τους και το βάρος της στήριξης και περίθαλψης του ασθενή. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Εκτός από τη θεραπευτική αγωγή των ιατρών σημαντικό ρόλο παίζει η δική σας υποστήριξη στην ψυχολογία του ασθενή, γι αυτό το έργο σας είναι πολύ σημαντικό». Κατέληξε λέγοντας: «Είναι απαραίτητο όλοι οι φορείς να έχουν συνεργασία ώστε να υπάρχει «ομπρέλα προστασίας» για όλη την κοινωνία κάτι που το έχουμε μεγάλη ανάγκη. Εμείς θα είμαστε συμπαραστάτες και αρωγοί σε όλες τις προσπάθειές σας για αναβάθμιση, υποστήριξη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που υπάρχουν προς όφελος όλων». Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας ευχήθηκε για τη νέα χρονιά και μετέφερε τις ευχές όλων των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου και του Περιφερειάρχη Γ. Σγουρού. Κατά το χαιρετισμό του είπε επίσης: «Προσπαθούμε όλοι να υπάρχει ανισοκατανομή των πόρων υπέρ της Δυτικής Αττικής ώστε να «κλείσει η ψαλίδα» με τις άλλες περιοχές με τη στήριξη και Ο Δ/ντής Θεραπευτηρίου Χ.Π. Α. Αττικής κ. Σκιαθίτης ηλικιωμένων, των παιδιών, των ευπαθών ομάδων. Είναι ένα Κέντρο που θα μπορεί να εξυπηρετεί όχι μόνο τους ασθενείς αλλά και τις ανάγκες της κοινωνίας». Συγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο θ) του άρθρου 9 του Ν.4109/13 (ΦΕΚ 16/τ. Α/ ), τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής, ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής-Η Μητέρα» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής Μιχαλήνειο», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής», με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία «Θεραπευτήριο Χ. Π. Δυτικής Αθήνας» και έδρα το Δήμο Αγ. Βαρβάρας. Συνέχισε τονίζοντας πως όλα αυτά που θα γίνουν σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση των φορέων του Δημοσίου, των εργαζομένων και όλων των υπηρεσιών και χρειάζονται αυξημένα κονδύλια για τη λειτουργία του, και αναφέρθηκε στη διάρθρωση του καινούριου αυτού φορέα. Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Δ.Α. Αθ. Ισαακίδης Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Κ. Μπάζος και δημόσια υγεία και πρόνοια. Σας θέλουμε αρωγούς στην προσπάθειά μας. Είναι δύσκολη η χρονιά. Εύχομαι μόνο υγεία και να είμαστε όλοι μαζί και εδώ». Επίσης χαιρέτισαν: ο Διοικητής Θ.Χ.Π.Α.Α. κ. Σκιαθίκης, ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Θ.Χ.Π.Α.Α. κ. Μπαμπανάς, ο Διοικητής του «Μιχαλήνειου» Θ. Καληώρας, ο Τμηματάρχης Προσωπικού Υγείας και Πρόνοιας κ. Παπαϊωάννου, το Μέλος του Δ.Σ. Θ.Χ.Π.Δ.Α. κ. Μαστροκωστόπουλος, ο κ. Κυριάκης, Δ/ντής Δερματολογικής, εκπρόσωπος των Ιατρών, η κ. Κανάκη, Δ/ νου Νοσηλευτικής, ο Μ. Σελέκος, Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Αγ. Βαρβάρα και ο κ. Δεληγιάννης, Διευθυντής στο Θεραπευτήριο Χ.Π.Δ.Α.

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Κινητοποιήσεις εκπαιδευτικών για την αύξηση του ωραρίου Κωδικοί Αριθμοί Έσοδα και Εισπράξεις Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 0 Τακτικά Έσοδα ,77 1(πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) ,00 2 Έσοδα παρελθόντων ετών ,00 31 Εισπράξεις από Δάνεια 4,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη ,19 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου Ασφ. Φορέων και Τρίτων ,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους ,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ,37 Κωδικοί Αριθμοί ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ,33 Έξοδα και Πληρωμές Προϋπολογισμός (σε Ευρώ) 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ,62 61, 62 Αμοιβές και παροχές τρίτων ,20 63, 64 Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα , Τοκοχρεολύσια δανείων ,00 66 Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών ,00 67, 68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα ,00 81 Πληρωμές για υποχρεώσεις ΠΟΕ ,00 82, 83, 85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ,95 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 71 Αγορές ,27 73 Έργα ,85 74 Μελέτες ,84 75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0, Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων , Αποθεματικό ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ,33 ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗ-3-Ψ21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Χαϊδάρι Τηλ.: ΦΑΞ: Χαϊδάρι, 25/2/2013 Αρ. Πρωτ.: 6639 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ- ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμος Χαϊδαρίου προκειμένου να μισθώσει οίκημα για τη στέγαση βοηθητικού - αποθηκευτικού χώρου της υπηρεσίας προστασίας & ελέγχου περιβάλλοντος του Δήμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν γραπτών ενδιαφέρον μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας. Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι τριετής. Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή Αγίου Γεωργίου - ΟΤΕ του Δήμου Χαϊδαρίου και όσο το δυνατό πλησιέστερα στα γραφεία της Υπηρεσίας προστασίας και ελέγχου περιβάλλοντος του Δήμου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο κτίριο Νέου Θεάτρου Χαϊδαρίου (Πάρκο Ιστορικής Μνήμης), άρα κατά προτίμηση στα Ο.Τ. 216β, 216γ, 225, 217, 226, 227, 228, 229, 100, 100α. Το κτίριο πρέπει να έχει εμβαδόν επιφάνειας τουλάχιστον 180 τετραγωνικά μέτρα σε ένα ενιαίο επίπεδο σε ισόγειο ή υπόγειο όροφο, με εύκολη πρόσβαση και δική του ανεξάρτητη είσοδο. - Να διαθέτει πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, εάν απαιτείται. - Να διαθέτει αποχωρητήριο. - Να έχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού. Στην προσφορά της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του προσφερόμενου οικήματος και της θέσης στην οποία βρίσκεται αυτό και δεν θα αναγράφεται το μηνιαίο μίσθωμα. Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου κατά τις Ο Προϊστάμενος Η Διευθύντρια Ο Δήμαρχος Λογιστηρίου Οικονομικών Υπηρ. Αλεξόπουλος Ι. Παναγοπούλου Ε. Κοτσαμπάς Θωμάς εργάσιμες ημέρες και ώρα, τηλ , Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα βρίσκεται επίσης αναρτημένο στην ιστοσελίδα του δήμου, Χαϊδάρι 26/2/2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΖ469ΒΒΡ-ΔΚΠ Αθήνα, 19/02/2013 Αρ. Πρώτ.: ΕΓ: 22-Τ2/ 2054 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «17 Νηπιαγωγείο Αιγάλεω, Δήμου Αιγάλεω, με τη μέθοδο της προκατασκευής» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α ,00. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό ,00, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό ,00, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμήμα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 24-26, 2ος όροφος) κατά τις ώρες μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν μέχρι την προηγούμενη του Διαγωνισμού Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τριάντα (30) με Φ.Π.Α. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπόδειγμα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο , FAX επικοινωνίας αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Κομιώτη Γεωργία Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12 Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π. μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με κατ αποκοπή τιμήματα (αρθρ. 7 του Ν. 3669/08), σε συνδυασμό α) με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των ποσοστών έκπτωσης για το μέρος των εργασιών που αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθρ. 6 του Ν. 3669/08), και β) με το σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών (αρθρ. 9 του Ν. 3669/08). Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί ή αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις (1-2) στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις (Α2-1) στην κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. γ) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις της παραγράφου α, στην περίπτωση εντοπιότητας, γίνονται δεκτές και αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην τάξη (3) για οικοδομικά έργα και στην τάξη (2) για ηλεκτρομηχανολογικά έργα. δ) Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που ανήκουν στην ίδια τάξη και κατηγορία, αν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην (-) τάξη για έργα οικοδομικά και στην (-) τάξη για έργα ηλεκτρομηχανολογικά (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους ,00 και ισχύ τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων & από την Ε.Τ.Επ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΣΚ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ Κ. ΔΡΟΥΛΙΑΣ Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε από δασκάλους και καθηγητές για την αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών που ψηφίστηκε στη Βουλή. Καθηγητές και δάσκαλοι δηλώνουν ότι το μέτρο «δεν θα περάσει» και απειλούν με κινητοποιήσεις. Στο μεταξύ, από μέρα σε μέρα αναμένεται το τελικό σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. «Υπενθυμίζουμε ότι τόσο το διδακτικό (21-25 ώρες την εβδομάδα) όσο και το εργασιακό (30 ώρες την εβδομάδα) ωράριο των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι στα πλαίσια του μέσου όρου του ωραρίου των εκπαιδευτικών της Ευρώπης των χώρων του ΟΟΣΑ. Το ωράριο κατακτήθηκε με τους αγώνες του κλάδου το 1997 και νομοθετήθηκε με το Ν.2517/97» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού Ταχ. Κώδικας: ΦΑΞ: Πληροφορίες: Ε. ΠΟΛΥΖΩΗ Τηλέφωνο: Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: οικ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής διακηρύττει ότι: 1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) και το σύστημα προσφοράς μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους των απολογιστικών εργασιών του άρθρου 9 του ιδίου νόμου μόνο όσον αφορά την δαπάνη απολογιστικών ασφάλτου και αρχαιολογίας, η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση των οδών Προύσσης, Μαρίνου Αντύπα και Αγ. Βαρβάρας στους Δήμους Αιγάλεω και Αγ. Βαρβάρας», συνολικής δαπάνης ,00 (με το Φ.Π.Α.). 2. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ: ,21 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%), ΟΔΟΠΟΙΙΑ: ,19, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%), Ηλεκτρομηχανολογικά : ,55 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%), απολογιστικά ασφάλτου: ,00 (ΓΕ & ΟΕ 18%), απολογιστικά αρχαιολογίας: ,00 (ΓΕ & ΟΕ 18%), συνολικού προϋπολογισμού ,00 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ 18%, απρόβλεπτα, απολογιστικά, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%). 3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 4. Η δημοπρασία θα γίνει την 19η Μαρτίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Λ. Συγγρού 80-88, 5 ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και να συμμετάσχουν σ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΔΟΕ). «Ο έλληνας εκπαιδευτικός, για άλλη μια φορά, στοχοποιείται - σκόπιμα - ως ο μοναδικός υπεύθυνος των δεινών στην Εκπαίδευση. Καλείται να εργαστεί με μισθούς εξαθλίωσης, με υποχρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών, δίχως ή με «δανεικά» βιβλία, με τη «δαμόκλειο σπάθη» της αξιολόγησης χειραγώγησης απόλυσης πάνω από το κεφάλι του, οδηγείται σε συσσίτια, και τώρα «απειλείται» με αύξηση των ωρών διδασκαλίας και αντιμετωπίζει το ορατό φάσμα της ανεργίας των αναπληρωτών. Η όποια σκέψη του υπουργού Παιδείας και της κυβέρνησης για αύξηση των ωρών διδασκαλίας θα πρέπει να εγκαταλειφτεί άμεσα. Σε αντίθετη περίπτωση η κυβέρνηση θα έρθει αντιμέτωπη με όλο τον οργανωμένο κλάδο» καταλήγουν οι δάσκαλοι. Αναγκαία Διόρθωση Εκ παραδρομής σε δημοσίευμά μας για την Κοπή της πίτας του «Παλαιού Ταξιάρχη» σε προηγούμενο φύλλο μας γράψαμε ως πρωτοσύγκελο τον Πρωτοπρεσβύτερο Σεραφείμ Φαράσογλου. Επίσης δεν αναφέρθηκε ότι παρευρέθηκε στην εκδήλωση ο Μητροπολίτης Προικονήσου Ιωσήφ, του Οικουμενικού Πατριαρχείου. προηγούμενη φορά. Στην περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του διαγωνισμού δεν προσμετράται). 5. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη 2 η,3 η και 4 η εντός Νομού, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, Α2,1 η,2 η και 3 η εντός Νομού, για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 2 η, 3 η και 4 η για έργα εντός Νομού κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗ- ΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. δ)κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη 1 η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (Κ.Δ.Ε.) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ ). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 7. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε σαράντα πέντε χιλιάδες επτακόσια τρία ευρώ & τριάντα οκτώ λεπτά (45.703,38 ), αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ε.Τ.Α.Α.,/ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 και έχει ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. (ως τις ). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα μήνες από την υποβολή της προσφοράς. 8. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για την μελέτη του έργου κ.λ.π. τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Δ.Τ.Ε.Π.Α, Λ. Συγγρού 80-88, 5 ος όροφος, γραφείο 501, τηλ , μέχρι και την 14 η Μαρτίου 2013 ημέρα Πέμπτη. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδιαφερόμενους στην τιμή κόστους αναπαραγωγής τους, στη γραμματεία Δ.Τ.Ε.Π.Α. (Λ. Συγγρού 80-88, 5 ος όροφος), Πληροφορίες: Τηλ Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

19 Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 Τι είναι η ζωή 1. Εάν είναι πρόκληση, αντιμετώπισέ την. 2. Εάν είναι δώρο, δέξου το. 3. Εάν είναι λύπη, κατέβαλέ την. 4. Εάν είναι παιχνίδι, παίξ το. 5. Εάν είναι τραγούδι, τραγούδησέ το. 6. Εάν είναι καθήκον, εκτέλεσέ το. 7. Εάν είναι υπόσχεση, εκπλήρωσέ την. 8. Εάν είναι αίνιγμα, λύσ το. 9. Εάν είναι ωραιωτή, πάντοτε εκθείαζέ την. Η γνώση Αυτός που δεν ξέρει, και δεν ξέρει πως δεν ξέρει, είναι ανόητος. Απόφυγέ τον. Αυτός που δεν ξέρει, και ξέρει πως δεν ξέρει, είναι αμαθής. Μάθε τον. Αυτός που ξέρει, και δεν ξέρει πως ξέρει, είναι τυφλός. Καθοδήγησέ τον. Αυτός που ξέρει, και ξέρει πως ξέρει. Ακολούθα τον. Αγάπη-φιλία, ενόσω αγαπάμε, εξυπηρετούμε, ενόσω μας αγαπούν οι άλλοι, είμαστε απαραίτητοι και κανείς δεν είναι άχρηστος όταν έχει ένα φίλο. * * * Των συνετών ανθρώπων είναι έργο να εμποδίσουν να γίνει το κακό. Των δε, γενναίων ανθρώπων, έργο είναι να υποφέρουν με αυτοκυριαρχία το κακό που τους έτυχε. Μία είναι η ευδαιμονία: Το να ευραίνεται κανείς πραγματικά, να μη λυπάται σε οποιοδήποτε τόπο και υπό οποιαδήποτε περίσταση και αν ζει. Υποστηρίζουμε ότι αυτή είναι η αληθινή ευδαιμονία: το να είναι μόνιμη κατάσταση της διάνοιας και της ψυχής η ηρεμία και η ιλαρότις. Με τα πράγματα δεν πρέπει να θυμώνουμε, η ωφέλεια καμιά. Όποιος τ αντιμετωπίζει συνετά ενεργεί σωστά και είναι κερδισμένος. Υπόμεινε τη μοίρα όταν αλλάζει. Κυβέρνα το καράβι της ζωής κατά τη μοίρα. Κυβέρνα το να βρεις διέξοδο και να περάσεις. Είναι ανοησία να μη συμβιβάζεται κανείς με όσα στη ζωή συμβαίνουν από νόμο της φύσεως. Αυτός που πρόκειται να κατακτήσει την ευθυμίαν, πρέπει να μην ενεργεί πολλές πράξεις, μήτε μόνος του, μήτε από κοινού με άλλους, μήτε οι τυχόν ενέργειές του, να υπερβαίνουν τις δυνάμεις και τη φύση του, αλλά να φυλάγεται τόσο πολύ, ώστε και όταν του το επιβάλλει η φύση, αυτή καθοδηγεί την κατάλληλη στιγμή να περιορίζεται σε αυτό που νομίζει (ότι θα πετύχει) και να μην προσκολλάται σε πράγματα ανώτερα των δυνατοτήτων του. Διότι ο μέτριος όγκος είναι ασφαλέστερος από το μεγάλο όγκο. Εκπρόσωπος ΚΑΠΗ Περιστερίου Και τέως Δημ. Σύμβουλος Δημήτρης Μαλισιάνος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χαϊδαρίου ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. σας προσκαλεί στην ομιλία που οργανώνει με θέμα: «Οικονομική Θέρμανση - Εξοικονόμηση ενέργειας - Περιβάλλον». Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου, Στρ. Καραϊσκάκη 138 την Τρίτη 5 Μαρτίου Θα μιλήσει ο Μηχανολόγος Μηχανικός κ. Απόστολος Πρίνος. Θα ακολουθήσουν προβληματισμοί και συζήτηση. Φιλολογική βραδιά από τη «Λέσχη Ανάγνωσης» της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου Η Λέσχη Ανάγνωσης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Περιστερίου και οι Εκδόσεις «Γαβριηλίδης» παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή «ΕΡΩΣ ΟΝΕΙ- ΡΕΥΟΜΕΝΟΣ» του Θάνου Πάσχου, την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2013, στις 19:00, στο πολιτιστικό - συνεδριακό κέντρο του Δημαρχιακού Μεγάρου (είσοδος Καραθεοδωρή - Εθν. Αντιστάσεως). Η ποιητική συλλογή με πρόσχημα τον έρωτα, αναδομεί την πραγματικότητα με αισιοδοξία και διατυπώνεται η πρόταση της διαφυγής από την γκρίζα πραγματικότητα με όχημα την ελπίδα και το εσωτερικό φως της ΑΓΑΠΗΣ. Είσοδος Ελεύθερη. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ, MD ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Αριστούχος απόφοιτος Ιατρικής σχολής «FEDERICO II» ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ Ειδικευθείς στις ορθοπαιδικές κλινικές των νοσοκομείων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» & «ΚΑΤ» Επιστημονικός συνεργάτης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ευρωκλινικής Αθηνών & Ν. Αθήναιον ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ: ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ (Δισκοπλαστική, Μικροεπεμβατική σπονδυλοδεσία) ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ (Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα, Ωλένια νευρίτις κτλ.) ΟΣΤΩΝ (Οστεοπόρωση, Αρθρίτιδα κτλ.) ΤΗΛ./FAX. ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ: ΔΙΕΥ/ΣΗ: ΘΗΒΩΝ 210 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΤΡΟ ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ) ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ: ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , RED FACTORIES μεν αλλά... με συνταγή Κωστάκη... Στο προηγούμενο φύλλο, σας μίλησα για τις δυνατότητες που θα μας έδινε μια ΤΟΠΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ επίσης τοπικών ΑΝΑ- ΠΤΥΞΙΑΚΩΝ αλλά και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ... Όπως μια ομαδική ασφάλιση ανέργων για περίθαλψη και έξτρα επιδότηση π.χ. Σας μίλησα επίσης για το ΠΩΣ (;) θα μπορούσαμε να είμαστε όλοι οι δημότες αυτής της πόλης, ΜΕΤΟΧΟΙ και ΣΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΤΕΣ των επιλογών αξιοποίησης των όποιων κεφαλαίων μας, φέρνοντάς σας ως παράδειγμα, την Κρητική Ναυτιλιακή Κοινοπραξία (ΑΝΕΚ) και τις προοπτικές της ακόμα και τώρα, σε ημέρες βαθιά κρίσης και ακόμα βαθύτερης ύφεσης! Κάποιοι φίλοι αναγνώστες μου, είχατε εκφράσει τον φόβο ή την δυσπιστία σας, ως προς το ΠΟΙΟΙ και ΠΩΣ ΘΑ ΟΡΙΖΟΝΤΟ ως επικεφαλείς διαχειριστές ενός τέτοιου, ΛΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ!!! Σ αυτό ίσως ΕΧΕΤΕ ΕΝΑ ΔΙΚΙΟ, διότι στηρίξατε την επιφύλαξή σας, σε... προγενέστερη δική μου καχυποψία, που έλεγε πως, «ακόμα και ο Θείος Λόγος ενός Ιησού, καταστρατηγήθηκε βάναυσα, στα χέρια των... επί γης εκπροσώπων του»!!! Και για να σας πείσω ΔΕΝ είχα αρκεστεί μόνο στο παράδειγμα ενός Ιησού, αλλά, χρησιμοποίησα και την... «δυσάρεστη» εμπειρία που αποκομίσαμε, από την... υποτιθέμενη εφαρμογή στην πράξη των σκέψεων ενός... Μαρξ πιο πρόσφατα!!! Σχεδόν στις μέρες μας!!! Λοιπόν, ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΙΟ!!! ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΑ ΣΑΣ ΔΩΣΩ, διότι, φτάσατε μεν στην... φάση της... ΚΑΧΥΠΟΨΙΑΣ, αφού προηγουμένως... «πηδήξατε» ένα ολόοοοοκληρο κεφάλαιο προτάσεών μου, για άμεση αποκατάσταση ενός «ΚΥΚΛΟΥ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΧΑ- ΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ»!!! (κι αυτή δική μου πρόταση!!! Δυστυχώς). Που θα επανέλθω με την άδειά σας εν καιρώ, γιατί σαφώς και ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ!!! ΔΕΝ θα ήμασταν ΚΑΧΥΠΟΠΤΟΙ λοιπόν, ΕΑΝ είχαμε φροντίσει εκ των προτέρων, ΝΑ ΘΕΤΟΥΜΕ ΤΑ ΟΡΙΑ των ΑΡΕΤΩΝ που θα οφείλουμε ΟΛΟΙ να σεβόμαστε! Εάν είχαμε (συν)αποδεχθεί την ανάγκη υπηρέτησης ΚΟΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ και ΟΡΑΜΑΤΩΝ!!! Εάν περιφρουρούσαμε ΜΙΑΝ ΑΛΛΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ως κόρην οφθαλμού, κι όχι ως τσαπατσούλιασμα για ενός... κοκόρου γνώση!!! Τα παραβλέπω ωστόσο όλ αυτά, και επειδή διαπιστώνω ένα... πλεόνασμα αδημονίας σας, να μάθετε ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ εδώ και τώρα, ΘΑ ΜΠΟΡΟΥ- ΣΑΤΕ ΝΑ... ΒΓΑΖΕΤΕ ΛΕΦΤΑ (!!!) σας τον... αποκαλύπτω για πολλοστή φορά!!! Θυμάστε (;) από προηγούμενες επαφές μας, που σας μίλαγα για... άμεση ανάγκη πολεοδομικής καταγραφής των ανενεργών βιοτεχνικών χώρων της πόλης μας; Κι επειδή ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ για οποιονδήποτε λόγο, θυμάστε (;) που σας είχα πει πως, ΜΕ ΣΥΝΕΝ- ΝΟΗΣΗ και ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ του ιδιοκτήτη, να καταγράφαμε ΠΟΣΕΣ απ αυτές τις βιοτεχνίες θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν έστω και με άλλον παραγωγικό προσανατολισμό; Να επαναενεργοποιήσουμε το απολυμένο τους προσωπικό; Από ένα απλό επινικελωτήριο έως... το ALTER;;; Διότι εκτός από των... εργατών τα μπράτσα, θα είχαμε ΚΑΙ ρευστό, μέσω της ΤΟΠΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ του... «ενός ευρώ ο καθένας στον κοινό κουμπαρά»!!! Θυμόσαστε; Κι έτσι, ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΗ- ΣΗ (ουπς sorry! Διαφήμιση ήθελα να πω...) οι... καμινάδες, θα χανε πολλούς λόγους να καπνίζουν!!! Και ΜΑΖΙ με τις... RED MAR- KETS (για... όσους θυμούνται και... ΔΕΝ κάνουνε πως... ξέχασαν!!!) RED SCHOOLS, RED MEDICIN, θα υπήρχαν σε λίγο καιρό, υπέροχα RED FACTORIES, να εμψυχώνουν το ΕΝΑΜΙΣΙ και βάλε ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ!!! Αυτά τα έχω ήδη περιγράψει! Σε σας ΟΛΟΥΣ εναπόκειται, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ της αποκοτιάς! Ή μένουμε να τους... κοιτάζουμε με ύφος σκύλου αδέσποτου που εκλιπαρεί για το ξεροκόμματο που θα το ρίξουν «οι... ΧΟΡΤΑΤΟΙ», ή... θα τραβήξουμε μόνοι μας τα μαλλιά μας, για να βγούμε στην επιφάνεια!!! Ή στην καλύτερη; Για μια πιο εφαρμόσιμη ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ας... διευκολύνουμε αμφότεροι οι... συμπάσχοντες, ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ο ένας, απ τα μαλλιά τον άλλο!!! ΜΕΤΡΑΩ ΤΙΣ... ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥ- ΚΑΙΡΙΕΣ, για πάρτη σας!!! Κι αν θέλετε κάτι πιο άμεσο, και πιο... «αποδεικτικό» της αφασίας των... «ατάραχων» που μας κυβερνάνε, ακούστε κι αυτό!!! Ξέρετε ΠΟΣΟΙ ΔΡΟΜΟΙ; ΠΟΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ; ΠΟΣΕΣ καινούργιες ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, θα μπορούσαν να ανοιχτούν και να δοκιμαστούν από τον καθένα ενδιαφερόμενο σ αυτή την άνεργη πόλη, μόνο και μόνο... μεσ απ το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ;;; Ξέρετε; Σας πάει καθόλου το μυαλό; Αν όχι, γι αυτό είμ ακόμα εγώ εδώ! «Για να... μετράω τις (χαμένες) ευκαιρίες»... για πάρτη σας!!! Και... «χαμένες» εννοείται ΜΕ ΑΙΤΙΑ!!! Φταίνε ΚΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ, οι ίδιοι, οι φοβισμένοι, οι... «καπεταναίοι του γλυκού καιρού» και «των... εξ Ευρώπης δάνειων πόρων»!!! Που σημαίνει «ο εξ Ευρώπης δάνειος πόρος»;;; Δώσ τους εσύ δάνεια που... «να τα εξοφλούν άλλοι φυσικά», και... να δεις ΤΙ ΜΟΣΤΡΕΣ σου τα κάνουν!!! Όσο για το... «καπεταναίοι του... γλυκού καιρού»; Ε... Αυτό δα κι αν είναι αυτεξήγητο!!! Όσο οι... δανειακές αγελάδες ήταν παχιές, ποιος μας έπιανε!!! Όταν η... καρδάρα στέρεψε... ΤΟΤΕ ΦΑΝΗΚΕ Η ΓΥΜΝΙΑ ΜΑΣ!!! Ούτε μια ιδέα! Ούτε ένα όραμα! Ούτε μια τόση δα πρόταση της προκοπής!!! Κι όμως!!! ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΣ- ΧΟΛΙΕΣ-ΔΟΥΛΕΙΕΣ, θα μπορούσαν ν ανοιχτούν ως προοπτική ελπίδας από το πουθενά, ΕΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ... ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΕΙ και ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ, ΟΧΙ βέβαια... συγκυριακά και πρόχειρα όπως όλα, αλλά, με ΣΧΕΔΙΟ, ΣΟΒΑΡΟΤΗ- ΤΑ και ΓΝΩΣΗ!!! Πάρτε λοιπόν μια πρώτη γεύση, μια ιδέα, του ΠΟΣΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΤΑ θα έδιναν αυτή την προοπτική κι ελπίδα εκεί που έως ώρας ΤΙΠΟΤΕ ΔΕ ΜΟΙΑΖΕΙ ΝΑ ΑΝΘΙΖΕΙ... Ξέχωρα το αίσθημα ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ μιας ολόκληρης πόλης στο πόδι! Ξέχωρα οι δυνατότητες ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΩ- ΝΙΚΗΣ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ και ΕΚΦΡΑ- ΣΗΣ μέσα από τα δρώμενα! Ξέχωρα το όφελος από τα... ΜΗΝΥΜΑΤΑ! Ξέχωρα η ΑΛΛΗΛΟ-ΑΦΥΠΝΙΣΗ και Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ μέσα από την ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ!!! Ξέχωρα Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑ- ΔΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ σε δεκάδες τομείς που τώρα χειμάζουν στα... αζήτητα!!! Ξέχωρα το όποιο οικονομικό όφελος, από την... ΑΛΛΑΓΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (!!!) προς το καταβαραθρωμένο στις μέρες μας, τοπικό εμπόριο!!! Λοιπόν... Έχουμε και λέμε... και... κρατήστε ΕΣΕΙΣ λογαριασμό, πόσοι ΑΝΕΡΓΟΙ αυτή την στιγμή, θα μπορούσαν να αποτελούν ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, τις ΕΠΙ- ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΕ- ΔΙΑΣΜΟΥ art and fashion design, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ, ΚΟ- ΠΤΟΡΑΠΤΩΝ για μαζική παραγωγή στην πράξη, για τελικό φινίρισμα, ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΒΕΣΤΙΑΡΙΟΥ, ΟΙ- ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ και υπευθύνων ενοικιάσεων και πωλήσεων, των νέων και νεανίδων που θα είχαν τα προσόντα ν ασχοληθούν με το ΜΟΝΤΕΛΙΝΓΚ, τις ΦΩΤΟΓΡΑΦΗ- ΣΕΙΣ, την διοργάνωση ΕΝΤΥΠΩΝ, τόσο στο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ όσο και τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ τομέα ή την ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ!!! Τώρα σ ό,τι αφορά στον τομέα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ!!! ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ, ΑΠΟ- ΘΗΚΑΡΙΟΙ, υπεύθυνοι ενοικιάσεων και πωλήσεων!!! Παράλληλα ομάδες να εκπαιδεύονται ως ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΒΙΤΡΙΝΩΝ καταστημάτων, ως κατασκευαστές ΣΚΗΝΙΚΩΝ, κούκλων ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟΥ, ΜΑΣΚΩΝ (δείτε ΤΙ γίνεται... στη Βενετία κάθε χρόνο, και ΠΩΣ το εκμεταλλεύονται τουριστικά κι εμπορικά!!!) Για τοποθετήσεις εν είδει διακοσμητικών, στους ψυχρούς και άχρωμους προαύλιους χώρους σχολείων ή σε κοινόχρηστους χώρους πλατειών και δημοσίων κτιρίων (!!!) ειδικών κατασκευών με την συνεργασία των συνεργείων σιδηρουργών, βαφέων, γλυπτών και σχεδιαστών!!! Πόσοι ΑΝΕΡΓΟΙ αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν να είχαν βρει προσοδοφόρα απασχόληση, επαναλαμβάνω με... αφορμή το... «ταπεινό» ΚΑΡ- ΝΑΒΑΛΙ (βλέπε: Ρίο Ντε Τζανέϊρο, Πάτρα, Βερολίνο, Ξάνθη, Βέροια κ.λπ., κ.λπ.) ως ειδικοί σχεδιασμού και χειρισμού ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ για τη διάδοση των καρναβαλικών δράσεων; Τώρα ΑΝ πάμε και στο... ΚΥΝΗΓΙ του ΧΑΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ; Πόσοι δεν θα βρισκαν μια δημιουργική (και επ αμοιβή!!!) απασχόληση ως... ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΕΑΜ; Ως ομάδα ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΩΝ; ΔΙ- ΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ; Πέρα από τη δυνατότητα ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ των πολλών ταλέντων που θα προέκυπταν στον ΧΟΡΟ, ΘΕΑΤΡΟ, ΜΟΥΣΙ- ΚΗ κ.λπ., κ.λπ. Θα ξεπηδούσαν dj s, ικανοί ως προς την ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙ- ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ, αλλά ΚΑΙ ανάδειξης όλου του δυναμικού των ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΧΟΡΟΥ!!! Θέλετε μια γεύση κι από... ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ; Διοργάνωση και διαρκής αξιοποίηση άνεργων γυναικών σε CATERING, ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΡΙΕΣ, υπεύθυνες ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, και; Πλειάδα ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟ- ΤΗΜΑΤΩΝ! Τόσο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ όσο και πιο... ΜΟΝΤΕΡΝΩΝ!!! Σας αρκούν όοολ αυτά (;) ή... θέλετε κι άλλα;;; Κι όλ αυτά, χρηματοδοτούμενα ή από τους ντόπιους -κι όχι μόνο- ΧΟ- ΡΗΓΟΥΣ (για να επιστρέφουν κατ αυτό τον τρόπο, μέρος έστω των όσων έχουν... «αφαιμάξει» ΚΑΙ από την πόλη μας, αφού, φορολογικά, ΞΕΡΟΥ- ΜΕ ΟΛΟΙ πια, πόσο... ευνοούνται!!!) ή από τον... ΤΟΠΙΚΟ ΚΟΥΜΠΑΡΑ του... ΕΝΟΣ (1) ευρώ κατ άτομο...το μήνα!!! Σας χρειάζεται κάτι άλλο, για να... πειστείτε πως... ΟΥΤΕ ΚΑΝ... ΓΙΑ ΤΑ...ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ;;; (κάποιοι;;;) ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ επειδή... διάβαζα μεν πολλά βιβλία, αλλά... βούτηξα και το δάχτυλο στη μουστάρδα ώσπου να καταλάβω τη γεύση της!!!

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Ήταν η πιο βαρειά ήττα του Περιστερίου από την ίδρυσή του, απ ό,τι είμα- «ερυθρόλευκους» που έφτασαν τους με καλάθι του Περπέρογλου για τους στε σε θέση να γνωρίζουμε, αυτή που 100 πόντους 4,5 λεπτά πριν το τέλος γνώρισε την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου (100-47)! 2013 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ο Ολυμπιακός παρά το γεγονός ότι από τον Ολυμπιακό με σκορ έπαιζε χωρίς τους Σπανούλη και Χαϊνς, Το Περιστέρι αντιστάθηκε μόνο ενώ ο Κώστας Παπανικολάου ήταν επτά λεπτά, όταν ο Παπαντωνίου πολύ μακριά από τον καλό του εαυτό, μείωσε το σκορ σε Από το σημείο εκείνο ακολούθησε σερί 17-2 των πρωταθλητών, με τον Γκετσεβίτσιους να «πυροβολεί» με 3 στα 3 τρίποντα και το σκορ να αρχίζει να παίρνει... χαώδεις διαστάσεις. Έτσι κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου η διαφορά ξεπέρασε τους 20 (33-12 στο 11 με τρίποντο του Κατσίβελη) και τους 30 πόντους (48-17 στο 17 ). Με την ολοκλήρωση του ημιχρόνου το ταμπλό έγραφε για τον Ολυμπιακό, που δεν έλεγε να αφήσει το πόδι από το γκάζι. Στην τρίτη περίοδο η διαφορά έφτασε τους 40 πόντους (66-26 στο 22 ) με τον Εϊσι Λο να μοιράζει παιχνίδι (9 ασίστ) και τους Γκετσεβίτσιους, Πρίντεζη να εκτελούν από παντού. Δέκα λεπτά αργότερα, στο 32, γράφτηκε το «στρογγυλό» +50 (90-40) ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ ΑΓΓΕΛΙΑ Κυρία με μακροχρόνια εμπειρία σε φροντίδα ηλικιωμένων, ζητά εργασία για φροντίδα ηλικιωμένου ατόμου και σιδέρωμα ρούχων. Τηλ. επικοινωνίας: κ. Αγγελική ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. έπαιξε ολοκληρωτικό μπάσκετ, με ποσοστά που άγγιξαν την τελειότητα, πολύ τρέξιμο, αιφνιδιασμούς και άμυνα από ατσάλι. Όσο για τους Περιστεριώτες, με την απόδοσή τους έδειξαν ότι είχαν χάσει το ματς πριν φτάσουν στο ΣΕΦ, αφού δεν έδειξαν καν τη γνωστή τους μαχητικότητα. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Λο 2, Άντιτς 9, Περπέρογλου 20, Σερμαντίνι, Σλούκας 11, Μαυροειδής 12, Πάουελ 4, Γκετσεβίτσιους 19, Πρίντεζης 13, Παπανικολάου 5, Κατσίβελης 10. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Δημήτρης Κουστένης): Παπαντωνίου 14, Κομποδιέτας, Θορν 12, Κανονίδης 4, Ψαρόπουλος 3, Α. Μάντζαρης 9, Ουίλιαμς 2, Τ. Χάϊνς 7, Μελισσαράτος, Πρέκας, Λάκκας, Ζούμπος 7. Δηλώσεις Ακόμη και ο προπονητής του Περιστερίου παρατήρησε για τη μεγάλη διαφορά κλάσης μεταξύ των δύο ομάδων, λέγοντας μετά το τέλος του Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 1ο και 2ο ομίλους της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟΝ Βύρωνος 66-40, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟ Τρίτων 61-72, Α.Ε. Αχιλλέας - Παναθηναϊκός 45-63, Άτταλος Καματερού - Α.Ο. Πρωτέας 41-58, Εθνικός Ελληνορώσων - ΟΦΗ Ηρακλείου 74-79, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - ΑΣ Παιανίας Κτησιφών Ο Α.Ο. Αμπελοκήπων είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 17 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Α.Ο. Πρωτέας Άμιλλα Περιστερίου ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ο. Αμπελοκήπων Α.Ε. Αχιλλέας Εθνικός Ελληνορ Άτταλος Καματερού Α.Ο. Πολιτεία Α.Σ. Παιανίας Κτησ ΑΟΝ Βύρωνος Η επόμενη αγωνιστική: Παναθηναϊκός - Άμιλλα Περιστερίου, ΑΟ Τρίτων - Α.Ε. Αχιλλέας, ΑΟΝ Βύρωνος - Άτταλος Καματερού, ΟΦΗ Ηρακλείου - Α.Ο. Αμπελοκήπως, ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - Α.Ο. Πολιτεία, Εθνικός Ελληνορώσων - Α.Ο. Τριφυλλιακός παιχνιδιού τα εξής: ΤΖΙΜΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ: «Χαώδης η διαφορά σε ένα ματς διεκπεραίωσης... Το ματς δεν αντέχει σε κριτική, ήταν καθαρά θέμα του Ολυμπιακού πότε θα πάταγε γκάζι και πότε όχι. Το αφήνουμε πίσω και κοιτάμε ήδη το ματς με τον Ίκαρο και εκεί θέλουμε νίκη και καλή εμφάνιση για να αναστρέψουμε το κλίμα. Ο Ολυμπιακός σεβάστηκε και τον εαυτό του και εμάς και μας έδειξε πως πρέπει να παίζουν οι ομάδες, σωστά και σοβαρά. Τα παιδιά έκαναν και κάνουν κατάθεση ψυχής. Πλέον μας λείπει η άγνοια κινδύνου που είχαμε στην αρχή. Κάθε παιχνίδι έχει την κρισιμότητά του. Παιδιά που έχουν τραβήξει το κάρο νιώθουν πίεση. Με προβληματίζει η σημερινή εμφάνιση, όχι λόγω Ολυμπιακού, αλλά για να κάναμε αυτά που θέλαμε. Δεν τα βγάλαμε στο παρκέ». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: Πανιώνιος - Άρης 82-75, Απόλλων Πατρών - Κολοσσός Ρόδου 78-66, ΠΑΟΚ - Καβάλα 81-69, Πανελευσινιακός - Ρέθυμνο 90-80, Ηλυσιακός - Παναθηναϊκός 62-87, Ίκαρος Καλλιθέας - ΚΑΟ Δράμας Η βαθμολογία σε 18 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Κολοσσός Ρ Ηλυσιακός ΚΑΟ Δράμας Καβάλα Περιστέρι Πανελευσινιακός Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο 2/3/2013: Περιστέρι - Ίκαρος Καλλιθέας, Άρης - Απόλλων Πατρών, Κολοσσός Ρόδου - ΠΑΟΚ, Ηλυσιακός - Πανελευσινιακός, Ρέθυμνο - Πανιώνιος. Κυριακή 3/3/2013: Καβάλα - Ολυμπιακός. Δευτέρα 4/3/2013: Παναθηναϊκός - ΚΑΟ Δράμας. Πολυδρόσου. Ο Α.Ο. Πρωτέας έχει ρεπό. 2ος όμιλος Γ.Σ. Παλλήνης - ΑΕΚ Περιστερίου 66-74, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Κερατέας 86-71, Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - ΑΟΚ Χαλανδρίου 49-60, Γ.Σ. Βριλησσίων - Τρεις Αστέρες , ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Εστία Φιλίας Θησέας 45-56, Χαραυγιακός - Οδυσσέας Γαλατσίου Το παιχνίδι Α.Σ. Ροδόπολης - Α.Ο. Εκάλης δεν έγινε. Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 18 αγώνες: 1. ΓΣ Βριλησσίων Χαραυγιακός ΑΟ Εκάλης ΑΟΚ Χαλανδρίου ΑΟ Αμύντας ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΓΣ Παλλήνης Τρεις Αστέρες Εστία Φιλίας Θησέας ΑΕΚ Περιστερίου Γ.Σ. Κερατέας Οδυσσέας Γαλατσίου Α.Σ. Ροδόπολης ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική: ΑΕΚ Περιστερίου- Α.Ο. Αμύντας, Γ.Σ. Κερατέας - Α.Σ. Ροδόπολης, Α.Ο. Εκάλης - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Γ.Σ. Βριλησσίων, Εστία Φιλίας Θησέας - Α.Ο. Τρεις Αστέρες 89, Οδυσσέας Γαλατσίου - Γ.Σ. Παλλήνης, ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - Χαραυγιακός. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Από νίκη σε νίκη βαδίζει ο Γ.Σ. Περιστερίου στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών. Πέρασε νικηφόρα κι από το Παγκράτι, όπου επικράτησε με 12 πόντους διαφορά (45-57). Η δεύτερη Περιστεριώτικη ομάδα η ΑΕΚ γνώρισε τη 12η ήττα της με 10 πόντους διαφορά στο Αιγάλεω από το ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος (66-56). Σε 17 ίσαμε σήμερα αγώνες έχει 2 νίκες η μία χωρίς αγώνα. Δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό. Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στη 17η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Α.Ο. Ζωγράφου - ΑΕΣ Γαλατσίου 27-35, Άρης Πετρούπολης - ΠΑΟ Θρίαμβος 64-55, Α.Ο. Πεύκης - Γ.Σ. Προμηθέας 40-45, Α.Ο. Αμύντας - Ιάσων Κολωνού 20-0 χωρίς αγώνα. Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Άμιλλα Περιστερίου 48-35, Φιλαθλητικός - Αμαζόνες 47-44, Α.Σ. Παπάγου - ΜΕΝ Ιλίου 48-44, ΑΚΟ Άρης Χολαργού - Γ.Σ. Αμαρουσίου 30-38, Γ.Σ. Ωρωπού - Π.Ο. Αγίου Θωμά δεν έγινε, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - Αγ. Νικόλαος Παλλήνης Η βαθμολογία σε 18 αγώνες: 1. Φιλαθλητικός ΓΑΟ Κουκουβάουνων Γ.Σ. Ωρωπού Αμαζόνες Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: Φίλιππος Περιστερίου - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης 58-62, Αίολος Ταύρος Ποσειδών ΑΟΝΨ 64-75, Αναγέννηση Πετραλώνων - ΚΑΟ Γέρακα 67-47, Εθνικός - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 58-51, Διαγόρας Δρυοπιδέων - Π.Ο. Αγίου Θωμά 67-77, ΕΣ Ν. Μάκρης - Βριλησσιακός Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 18 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλώνων ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος Εθνικός Γ.Σ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Φιλαθλητικός - Γ.Σ. Περιστερίου 83-60, Γ.Σ. Απόλλων - Ηλυσιακός 52-72, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Αμαρουσίου 91-76, Αιγάλεω - Κ.Ο. Χολαργού 62-64, Πανελλήνιος - ΑΕΚ 60-33, ΑΣΕ Δούκα - Παναθηναϊκός Η βαθμολογία σε 19 αγώνες: 1. Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Παναθηναϊκός Ηλυσιακός METAΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. επικοινωνίας: Η βαθμολογία σε 17 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Ζωγράφου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Παγκρατίου Α.Ο. Αμύντας ΑΕΣ Γαλατσίου ΠΑΟ Θρίαμβος ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική 25/2/2013: Γ.Σ. Περιστερίου - Α.Ο. Αμύντας, ΑΕΚ Περιστερίου - Α.Ο. Παγκρατίου, ΠΑΟ Θρίαμβος - Α.Ο. Ζωγράφου, Γ.Σ. Προμηθέας - Άρης Πετρούπολης, Ιάσων Κολωνού - Α.Ο. Πεύκης, ΑΕΣ Γαλατσίου - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος. 5. Π.Ο. Αγ. Θωμά Α.Σ. Παπάγου Γ.Σ. Αμαρουσίου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Άμιλλα Περιστερίου Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Α.Ο. Νήαρ Ηστ, Αμαζόνες - Α.Σ. Παπάγου, ΜΕΝ Ιλίου - ΑΚΟ Άρης Χολαργού, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - Φιλαθλητικός, Γ.Σ. Ωρωπού - ΓΑΟ Κουκουβάουνων. 6. Π.Ο. Αγ. Θωμά Βριλησσιακός Α.Ο ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Ποσειδών ΑΟΝΨ Θεμιστοκλής Αιγάλεω Φίλιππος Περιστερίου ΚΑΟ Γέρακα Α.Ο. Περισσού ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική: Ποσειδών ΑΟΝΨ - Φίλιππος Περιστερίου, ΕΦΟΑ Σπ. Λούης - Αναγέννηση Πετραλώνων, ΚΑΟ Γέρακα - Εθνικός, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Α.Ο. Περισσού, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Θεμιστοκλής Αιγάλεω, Βριλησσιακός - Αίολος Ταύρος 2006, Διαγόρας Δρυοπιδέων - ΕΣ Ν. Μάκρης. 5. Α.Ο. Αμύντας Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Αμαρουσίου Κ.Ο. Χολαργού Πανελλήνιος Γ.Σ. Απόλλων ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - Γ.Σ. Απόλλων, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Φιλαθλητικός, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Αμύντας, Ηλυσιακός - Αιγάλεω, Κ.Ο. Χολαργού - Πανελλήνιος, ΑΕΚ - ΑΣΕ Δούκα. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΠΑΙΔΩΝ Αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Παίδων: ΠΑΚ Χαλανδρίου - Γ.Σ. Περιστερίου 24-53, Α.Ο. Γαλατσίου - Ηλυσιακός 68-62, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Αμαρουσίου 46-66, Αιγάλεω - Α.Σ. Παπάγου 58-60, Πανελλήνιος - Αγ. Παρασκευή 45-29, ΑΣΕ Δούκα - Παναθηναϊκός Η βαθμολογία σε 19 αγώνες: 1. ΑΣΕ Δούκα Α.Σ. Παπάγου Παναθηναϊκός Γ.Σ. Αμαρουσίου Αιγάλεω Α.Ο. Αμύντας Πανελλήνιος Γ.Σ. Περιστερίου Α.Ο. Γαλατσίου ΠΑΚ Χαλανδρίου Αγ. Παρασκευή Ηλυσιακός Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - Α.Ο. Γαλατσίου, Γ.Σ. Αμαρουσίου - ΠΑΚ Χαλανδρίου, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Αμύντας, Ηλυσιακός - Αιγάλεω, Α.Σ. Παπάγου - Πανελλήνιος, Αγ. Παρασκευή - ΑΣΕ Δούκα. Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες:

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Ελληνική 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ.82/2011 Από το Πρακτικό 20/2011 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αρτέμιδος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες,

Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Συνεχίζουμε τους αγώνες για την Υγεία στο Νομό συνταξιούχοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, νέοι και νέες, Εργαζόμενοι, άνεργοι, Οι πρωτοβουλίες και οι κινητοποιήσεις που οργάνωσαν οι φορείς, οι σύλλογοι

Διαβάστε περισσότερα

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α»

Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» Χ ΑΙ Ρ ΕΤΙΣΜΟ Σ ΔΗΜ ΑΡ Χ Ο Υ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛ ΩΣ Η ΑΛ Λ ΗΛΕΓΓΥΗΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖ Ι ΜΙ Α ΑΓ Κ ΑΛ Ι Α» 12.04.2014 Κυρίες και κύριοι, Οι μέρες που ζούμε είναι κρίσιμες. Η εποχή που βιώνουμε δεν είναι εύκολη για κανέναν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 294 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 14/02-08-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης εσόδων -

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν.

Γαλάτης Άγγελος ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011. ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011. (ΑΡΘΡΟ 72 ΠΑΡ. Β ΤΟΥ Ν. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 8 ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 26 η Μαΐου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 68/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκθεση Εσόδων Εξόδων A Τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δεσκάτη 02-09-2014 Αριθ. 287/14 Αρ. Πρωτ: 9306 Ο Δήμαρχος Δεσκάτης αφού έλαβε υπόψη Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΑΤΤΙΚΗ» ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 30/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Αθήνα 05/08/15 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΚΕΔΕ με τις αναπληρώτριες Υπουργούς Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο

Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Αθήνα, 7/4/20123 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 12 ο ακριτικό οδοιπορικό Υγείας: Κορυτσά - Καστοριά - Φλώρινα Ορεινό Μέτσοβο Φάρμακα και υγειονομικό υλικό από τη συλλογή φαρμάκων του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής και του

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη»

Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας. Προς. Θέμα: «Γενική Συνέλευση 24 Σεπτέμβρη, Απεργία 26 Σεπτέμβρη» Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Μαγνησίας Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21 Τηλέφωνα: 24210)20483 (Κάθε Δευτέρα 19:00-21:00) 6936)584278 Fax: 24210)20483 e-mail: elme.mag@gmail.com Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ 22

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ. δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες. Προαναγγελία δράσης ΜΑΪΟΥ. 10 χλμ. 5 χλμ, 2 χλμ και ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΑΔΙΣΜΑ 2 χλμ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Με την υποστήριξη Προαναγγελία δράσης ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Για τα πρώην ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΪΟΥ δωρεάν συμμετοχή για όλες τις ηλικίες 10 χλμ Ώρα: 11.00 Διαδρομή: με αφετηρία το πρώην στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 Aρ. Πρωτ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 20 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ΤΟ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ (ΣΤΑΘΕΡΟ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη απόφασης για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μόνιμου προσωπικού του Δήμου.:: Αρ. αποφ.

Λήψη απόφασης για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) μόνιμου προσωπικού του Δήμου.:: Αρ. αποφ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.),με επικίνδυνα απόβλητα, στην περιοχή Λακκώματα Σχιστού και τη χρηματοδότηση του έργου από την πολιτεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, επειδή είμαστε σε μία εποχή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και πολλαπλώς κρίσιμη, έχει σημασία να κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου

του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Πρακτικό 1 ο /2010 Τακτικής Συνεδρίασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου σήμερα την 23 η Ιανουαρίου 2010 ημέρα Σαββάτο και ώρα 18:30 συνήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη :

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Έχοντας υπόψη : Αναρτητεα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Περιστέρι 22/07/2015 Α.Π.:128424 Σχετ.:80762,118294 Ταχ. Δ/νση: Τρώων

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 4 Ιουνίου, ημέρα Αγώνα για την Δημόσια Υγεία στα Ιόνια Νησιά. Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas 90,5 FM Τρίτη, 02 Ιούνιος :29 -

Πέμπτη 4 Ιουνίου, ημέρα Αγώνα για την Δημόσια Υγεία στα Ιόνια Νησιά. Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas 90,5 FM Τρίτη, 02 Ιούνιος :29 - Συντάχθηκε απο τον/την Studio Lefkatas 905 FM Τρίτη 02 Ιούνιος 2015 12:29 - Πέμπτη 4 Ιουνίου ημέρα Αγώνα για την Δημόσια Υγεία στα Ιόνια Νησιά Τα συσσωρευμένα προβλήματα στο χώρο της Υγείας εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΛΥΚΑ- ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ''Στην σημερινή συνεδρίαση καλούμαστε να ψηφίσουμε τον Προϋπολογισμό του Δήμου Πειραιά για το έτος 2015, σε εξαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ IΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Δ. ΑΘΗΝΑΣ Στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), έχει τη δική του ιδιαίτερη παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη. στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Τοποθέτηση του Δημάρχου Αμαρουσίου Γ. Πατούλη στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα εισάγεται προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας tτο Τεχνικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα