ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ ΤΗΛ.: ΤΗΛ. & FAX: ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΧΡΟΝΟΣ 27ος, Φύλλο 1281, ΤΙΜΗ 0,30 d ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρνητική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου Σελίδα 5 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ O ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ Σελίδα 4 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σελίδα 7 Σύσκεψη για τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και τη δημόσια υγεία Σελίδα 9 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ Με συστήματα συναγερμού που θα εγκατασταθούν σε όλα τα σχολεία του Περιστερίου, σύμφωνα με τη δέσμευση του αντιδημάρχου Παιδείας Θεόδωρου Αρβανίτη κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, θα αντιμετωπιστούν οι διαρρήξεις και οι βανδαλισμοί στα σχολεία της πόλης. Το θέμα των βανδαλισμών, διαρρήξεων και κλοπών, τέθηκε εκτός ημερήσιας διάταξης μετά από αίτημα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου. Οι εκπρόσωποι των φορέων παρουσίασαν αναλυτικά όλες τις πλευρές του προβλήματος και ζήτησαν να παρθούν μέτρα. Ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων. Στη Σελίδα 5 ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η «ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σελίδα 21 Aπόψεις και Σχόλια Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Σελίδα 13 Σελίδα 3 Σελίδες ΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η δύναμη στην εκπαίδευση Για όλες τις κατευθύνσεις ΒΑΡΝΑΛΗ & ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

2 CMYK `ÌÒ 2 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 14 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ß `ˆ ` À»¾ˆý ÑÛæÚ æ Û Ô ÑØåÙ ÙÛ Ô Ö ÑÖÔÖÓå, æ ÖÜ ÖÒçÚ ÑæÙÓÖÚ Ì ÙÛ æø Û Ú ÝÛØÞÌ Ú, Ü ÆØ- ÞÌ Ñ ÑØåÙ ÙÛÖ ÆÓÖ æû Ô ÓÆÒ ÙÛ ÌØÆÙÖÜÔ ÓÌØ ÑÆ ÞØæÔ Ñ É åôöüô ÙÛ Ô Ì ÝÆÔÌ ÑÆ- Ö Ö ß åóöôìúý ÖÜ ÌåÔ ÑØÜÓ- ÓâÔÖ Ø Ô æ Û Ô âôàù ÛÖÜ Ìç ÖÜÚ. Ø ÑÛ Ø ÙÛ Ñª ÌåÔ ÌØå- ÛàÙ ÛÖÜ ÌÜÛâØ - Ò æú Ýå- ÒÖÚ- Ö Ö ÖåÖÚ Ø Ô ÆÌ ÙÌ Ñ æøö Ô Ô ÒÆÉÌ ÛÖ - ç æ ÛÖÜ ÓÌ ÉتÑÌ Ñ ÓÖÜ Ìå Ì ÛÖÔ ÖÒ ÖˇÆ ÖÜ âø ÙÌ Ñ ÛÆ Û Ô â Ó àª ÛÖÜ. ìøþ ÙÌ ÒÖ æô Ô ÕÌÛÜÒå Ì ÛÖ ÑÖÜÉÆØ Û Ú ÙÜÓÉåà- ÙªÚ ÛÖÜ. - Ø Ô ÉÆÒà ÙÛÌÝÆÔ åñ ªÛ Ô ÌÜ ÌÔ Ñ Æ, ÛØÜÝÌت, ÌØ Ö - Û Ñª, Ü ÖÞàØ Û Ñª Ñ ÞàØåÚ ÔÌç- Ø. æò ÜÛÆ Û ØÖÛÌØªÓ Û ÓÌ â Ì Ù Ô àú ˇ ÌØÆÙà Ó å Û Ú ÌÜÛÜÞ ÙÓâÔ àª. æóàú æùö ÌÒÆÙÛ Ñ. å ÖÜÚ ÓªÔÌÚ ÓÌÛÆ ÛÖÔ ÆÓÖ, ÔØØ Ù Ó ÌÔÛÌÒØÚ ÝÖØÌÛ Ñª ÜÔ åñ. æ àú ÙÜÓ- É åôì ÙÛÖ ØÔ Û Ñæ Ó Ú ÝàÛÖ- Ø Ýå Ú. í ÔÌ æûøö, Ì ˇÌ- Û Ñª, Ò ÖÔ Ñª, ÛÜØ ÔÔ Ñª Ñ ÙÜÔÌÔÔæ Û. Ö Ñ Ñæ ÕÌÑåÔ ÙÌ æ âô ÉÆ Ö. íô ÑØ Éæ ÑØÜ- ÙÛÆÒÒ ÔÖ ÉÆ Ö ÖÜ ÉØ ÙÑæÛ Ô ÆÔà ÙÛÖ ÛØ Ì ÆÑ ÛÖÜ Ñ ˇ ÙÛ - ÑÖç ÒÒÆ ØÖÚ Û Ô ÆÑØ. ˇØÚ ÒÖ æô åñ ÌØÔÖçÙÌ ÝÖÜØ æ- ÛÖ ØâÙÜØÌ ÓÌ ÛÖ Ý Ø ç Ó ÔåÑ Û Ú ØæÓ Ú Û Ú, ÛÖ Ø ÕÌ ÞÆÓà Ñ ÛÖ ÉÆ Ö â ÔÌ ÑÖÓÓÆÛ. Ü ªˇ Ñ Ñ Û Ú Ìå àú ÌåÔ ØæÙÌÞÛ. ÜÛª ØåÌßÌ Ñ ÓÌ ÑÆØÝàÙÌ ÓÌ ÛÖ ÉÒâÓÓ Û Ú. - Ùç ÝÛ Ú, ÛÙåØ ÕÌ. - Ø Ûå ÝÛ åà; ÆÔÛ Ù ªØÌÓ. - Ûå âé ÒÌÚ ÛÖ ÉÆ Ö ÙÛ Ô ÆÑØ ÛÖÜ ÛØ Ì Öç. - Ü ÆÓ ÒÒÆ ÌÔ ÛÖ âé Ò Ì Ø ÙÛ Ô ÆÑØ. - æûì ÝÛ Ú Ûå ÝÖç ÛÖ Ìå ÌÚ ÌÔ ÛÖ âé ÒÌÚ Ö ÓâÙ. í àù Ûæ Ö ÙÛ Ô ÖØ ª. æ,û Ñ Ô âòì ˇ âéø ÙÑÌ Û Ô ÆÔÛ Ù Ô ØåÕÌ ÛÖ ÝÛ åõ ÓÖ ÙÌ ÓâÔ. Ô å ÝØÆÙ Û Ô ÆÑÖÜÙ Òå ÌÚ ÓâØÌÚ Ø æûìø æû Ô ª ÓÌ ÙÛ ÒÜÝÆ åûùìú. îû Ô ØÞâÚ ÛÖÜ ÖâÓÉØ Ñ Ö Ñ ØæÚ ÌåÞÌ ØÞåÙÌ Ô Ó Ú ØÖÌÛÖ ÓÆ Ì ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý É ÖÓ ÌØ ÙÛÌØ àû Ñ Ý ÓÌØ I ÖÑÛ Ù : I. À ` & ` ¾.. ÙÞ Ô µà ÌØ ÙÛÌ Ø - Ò FAX: Ñ ÖÛ Ú: À ¾` À ` ÌܡÜÔÛ Ú, ˆ ÌܡÜÔÖÚ ˆÒ Ú: ` À ` ØÌÜÔÌÚ-ÀÌ ÖØÛ ˆ À Ü Ö Ø ÝÌ Ö: ÌØ Ô ÖÜ 7 ˇ Ô - Ò.: Ò/FAX: ÌØ Ô ÖÜ 7 - ˇ Ô ÑÖ `ÜÔÌØ ÛÌÚ:»» ¾ˆ MAÀ ¾ˆ. ˆ ` Û Ù ÙÜÔ ØÖÓ : 10 ˆÀ ÛÖÔ ÌØÞÖÓæ ÛÖÜ ÞÌ ÓØÔ. Ú ÙÜÔâÙÛ Ù ÒÖ æô Ô ÆØÌ Ó ÑâÛ Ûå ˇ Û Ú ÞØÌ æû Ô. ÆÔÛ Ù : - ÌÔ ÓÖÜ ÞØÌ Æ ÌÛ. ¾ Ñ ØæÚ ÌåÔ ˇ ÜÓÆÙ ÖÚ. -» Û ÔçÞÛ ˇ ÞÌ Ü Ø Ùå, Ì âóìô Ì Ø. - ÌÔ ÌåÓ Þ ª, ÕâØà Û ÑÆÔà. ìòòàùûì ÌÔ ÑØÜØÔà. Ö Ìå Õ ÔÆ Ñ Õ ÔÆ ÒÒÆ ÜÛª ªÛ Ô ÔâÔ ÖÛ. ª ÓÌ ÒÖ æô ÙÛ ÒÜÝÆ, ÑÆÛÙ ÓÌ ÙÌ Ó ÛÙ Øå, ÝÆ ÓÌ Ó Ù âù Ò, ª ÓÌ Ñ 2 Ó çøìú Ñ Ù ÑàˇªÑ ÓÌ Ô Ýç ÖÜÓÌ. íò æóàú ÖÜ ÑÜØå ªˇÌÒÌ ÉæÒÛ ÙÛ ˇÆÒ ÙÙ. ØÔªˇ Ñ ÙÛ Ô ØÞª Ûå ÌåÞÌ âô ÌØÆÑ Ì - ÑåÔ ÜÔÖ, ÒÒÆ Ó ØÖÚ ÙÛ Ô Ì ÓÖ- Ôª Û Ú Ü âñüß. Ö ÖÛâÒÌÙÓ ªÛ Ô Ô Ø ÆÕÌ âô ÑØÜÖÒæ Ó ÓÌ 40 ÜØÌÛæ ÖÜ Û Ô ÑØÆÛ ÙÌ Ó É ÖÓÆ ÙÛÖ ÑØÌÉÆÛ. Û ÔÖÓå- Ì Ú àú ÓÖÜ Ìå Ì; - Ùç ÝÛ Ú ÖÜ ØØØÙÛ Ù. - Ûå ÉØÌ åñ ÝÛ åà Ì Ø; ÝÖç ÙÖÜ Ìå ØÑÌÛâÚ ÝÖØâÚ Ô ÆØÌ Ú ÑÆÛ Ó å ÙÖÜ Ô Ó ÑØÜØÙÌ Ú. -, ÒÒÆ â ØÌ Ì Ô Ì ÓÌå- ÔÌ Ú. íûù ÑÆÔÖÜÔ Ö Ñ ÒÖå Ùç Ü- Ö.»ÖÜ ØˇÌ Ô Û Ô ÕÜÒÖÝÖØÛØÙà ÒÒÆ ÒÜ ªˇ Ñ Û Ô Ñ ÛÆÙÛ Ùª Û Ú. íûù ÑÜÒÖçÙÌ Ö Ñ ØæÚ Ñ æû ÔæÛ Ô, æû ÙÜÔâÉ ÔÌ ÆÔÛ Ì Ø âýû.»âþø ÖÜ ªØˇÌ ÓâØ Ô ÝÛÆÙÌ Ö ÑæÓ ÖÚ ÙÛÖ ÞÛâÔ - ÜÛæ ÖÜ ÒâÓÌ àú Ì Ø Ñ Ó ØâÑÌ - æû Ô ÞØÌ ÆÙÛ ÑÌ Ô Æà ÙÛ Ô ÆÛØ ÖÜÒÌ âú Û Ú ÌÛ ØÌå Ú ÙÛ Ô Ö Öå ÌØ Æ ÖÓ. âòì 5 ÓâØÌÚ Ñ ØæÛÌ Ô ÙÛ åñ Ô âøˇì Ó å ÓÖÜ Þ ÒÆØàÙ, ÑÆÛ Ù Ô ÓåÔ ÑÖ âú, Ô ÔàØåÙÌ Ñ Û Ô ÆÛØ. å Ì àú ÌÒݪ Û Ú ÌåÔ ÌÛÖ Óæ- ÌÔÔ Ñ ˇ ªˇÌÒÌ Ô ÌåÔ ÑÖÔÛÆ Û Ú ÜÛâÚ Û Ú ÓâØÌÚ. ÌÔ Ì âóìô, ª ØØÛ ÙÛÖ å Ö Ñ ÓÌÛÆ ÙÛÖÔ ØÖÖØ ÙÓæ ÓÖÜ Ñ Ì Ì ª ÕÌÓ âø Ìß Ö Øª ÖØ æû Ü ÖÒæ çø - Ù Ù åû ÓÌÛÆ æ 3 ÓâØÌÚ. îû Ô 12 ÛÖ ÉØÆ Ü Ñ Ô Ó ÕÜ ÔªÙà Û ÜÔ åñ ÓÖÜ, Ó ªÑ ˇæØÜÉ ÙÛÖ Ù åû. æóàú ÆÑÖÜÙ Ù ÔâÚ ÝàÔâÚ Ñ Ô ÙÛÌÔ ÓÖçÚ Û Ô ÑØÌÉ ÛÖÑÆÓ Ø.» çø Ýå ÓÌ ØÙ ÔÌ. ÔÖå à Û Ô æøû Ñ ÉÒâ à Û åñ ÖÒæ Ü- ÓÔ ÙÛ Ô Ñ Ò Æ ÛÖÜ ÌåÛÖÔÆ ÓÖÜ ÛÖÜ»ªÛÙÖÜ. ÙÛ Óª ÌÑÌåÔ ÙÑÖÛÌåÔ Ù Ô æò çøà ÓÖÜ Ñ âýûà ÙÛÖ Þ Òå Ò æˇüóöú. æû Ô ÙÜÔªÒˇ Ö Ìå- ÛÖÔ Ú ÌåÞÌ ÌÕ Ý Ô ÙÛÌå Ñ ÜÔ åñ ÓÖÜ ˇªÚ Ù Ô Ó ÙÜÔâÉ Ûå ÖÛÌ ÓÌ âûø ÉÌ ÓÌ ÑÖÒæ- Ô Ô ÓÌ ÙÜÔÌÝâØÌ. `Ü ÑØÆ- Û Ù Û Ô ÖØ ª ÓÖÜ ÓÌ ÜÙÑÖÒå. -» ØÆÉÖ åñ, ÌåÞÌÚ ÌÔ ÌåÞÌÚ ÓÖÜ ÛÖ ÝæØÌÙÌÚ ÛÖ...ÑâØ ÛÖ.»Ì ÑÖåÛ ÕÌ Ì ØàÔ ÑÆ, ÓÌ å ÙÌ Ñ Ìå Ì Û Ô ÔàÙÛª ÝÛÆÙ. - `ˆ ` Ûå âýü ÌÚ Ñ ÓÌ ÆÝ ÙÌÚ ÓæÔ. í ØÌ Ì Ô ÓÌ ÆØÌ Ú Ó å ÙÖÜ ÝÖç ÕâØÌ Ú æû ÝÖÉÆÓ Û ÓÖÔ Õ Æ. ìô ß ÛÖ ˇÜÓæ ÓÖÜ. -»àøª ÕÌÛÙå àû Ì ÙÖÜ Ìå Ô âøˇì Ú Ó å ÓÖÜ ÙÛ Ô ÆÛØ ; - ÒÒÆ ÌÙç â ØÌ Ì Ô Ì ÓÌåÔÌ Ú! ÜÛæ ÝåÒÌ ÓÖÜ ÖÝÆÙ Ù Ô ÛªÙà ç Ö. `ÜÓÝàÔÌåÚ; ÉâÉ ÙÜÓÝØÔ Ù. Ô ÓÌ ØàÛªÙÌ åñ Ûå ÙÜÓÝàÔØ ˇ Û Ú à `ˆ `. ¾» `» ¾ ¾ `» À ˆ ¾ ` Ì Û Ú ÔÖÓ ÙÓ Û Ñ Ú ÌÔÖ- Ö Ù Ú ÌÔ ÖÛÌÒÌ Ó ÙÜ - ÞØÖÔ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÔÛ Ò ß àú ÖØØÖ Û Ú ÖÒ Û ÙÓ Ñ Ú Ñ ÛÌÞÔÖÒÖ Ñ Ú ØÖÖ ÖÜ Û Ú Ô- ˇØà ÖÛ Û Ú. Ò ˇÌ Ì Ô ÖÛ Ì ÞÌ Ó ÙÛÖØ 25 àôàô Ö ÛÖÛÌ ÖÜ ÛÖ Ø ÜØÖ ˇ Ô - ÑÖ ÛÌÛØ Ø ÞÓÖ ÛÖÜ 5ÖÜ àô. ØàÛÖÌÓÝ Ô ÙÛ ÑÌ àú ÑÖ ÔÖ ÔÖÓ ÙÓ. ` ÓÌØ ÉÌ É ÔÛ Ñ - Û ÙÛ ˇ ÑÌ Ö Û Ô ÌÒÒ Ô Ñ Ì Ñ ÖÙ ÛÖÜ ÌÜØà ÓÌ Û Ô ˇ Ô - Ñ Ò Ü Ñ ÙÛ Ô Ö Ùˇ Öß. `Û Ô ØÞ ÖÛ Û Ñ ˇÌ ÖÒ - ÑØ ÛÖÚ ÖÜ ÑØ ÔÖÛ Ô ÛÖ ÑÜ ØÖÚ Ñ Û Ô ÔÌÕ ØÛ Ù Û Ú Ì ÞÌ ÛÖ ÑÖ Û Ú ÔÖÓ ÙÓ. Ì ÖÓàÚ Û ˇÌ Ù Ù ÌÔÖÚ ÑÖ ÔÖÜ ÔÖÓ ÙÓ ÛÖÚ ÙÜÔ ÒÒ Ú ØÞ Ñ Ì ÉÒ ˇ ÑÌ Ö Û Ô Ô Ñ Ì ÑÝØ Ù Ú Ñ ÒàÙ Ú Û Ô ÑÖ - Ô Ú Ñ Û à Ú, ÛàÔ ÑÖ ÔàÔ ÙÜÓÝÌØÖÔÛàÔ Ñ Ì àõìàô Ñ ˇàÚ Ñ Û Ú ÖÜ ÛØÖ ÖÜ ÖÒ Û Ñ Ú ÑÜÉÌ ØÔ Ù Ú. ¾ ÙÌÒ ÌÚ Û Ú ÙÛÖØ Ú Ô - Ì ÑÔÜ ÖÜÔ ÖÒÒÌ Ú ÌØ ÛàÙÌ Ú ÔÖÓ ÙÓ Û Ñ Ú ÌÔÖ Ö Ù Ú. ¾ Ø ÓÌÛØÖ ÖÜ Ö Ù Ô ÙÛ ÓÖØÝàÙ Ó Ú ÛÌ ÛÖ ÖÜ Ì ÖÜÚ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ú ÖÒ Û Ñ Ú Û Ô ÌÓ ÖØ Ñ Ø ÙÛ Ø ÖÛ Û, Ö Ö Ñ ÒÌÚ ÓÖØÝÌ Ú ÙÜÔ ÒÒ àô, ØÜÙ Ö Ñ àô Ñ ˇàÚ Ñ Ö ÝÖØÌÚ Ñ Û ÑÛ ÙÌ Ú.¾ÒÖ Ü- ÛÖ Ö Ø ÖÔÛÌÚ ÙÜÔÛÌ ÒÌÙ Ô àùûì Ô ÔÌ Ì Û ÑÛ Ñ Ô Ñ Ü ØÕ Ú Ñ ÞØ Ù Ú ÌÔÖÚ ÑÖ ÔÖÜ ÔÖÓ ÙÓ ÛÖÚ Û Ú Ñ ˇ ÓÌØ ÔÌ Ú ÙÜÔ ÒÒ Ì Ú ÛÖ- ÓàÔ ÖÜ ØÖÌ ØÞÖÔÛ Ô Ö - ÝÖØÌÛ ÑÌ Ú ÌØ ÖÞÌ Ú, ÒÒ ÔÌ - ÛÜÙÙ Ô Ì ÔÛÖÔ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ø ÙÛ Ø ÖÛ Û ÓÌÛ ÕÜ ÛÖÜÚ. ˇ ÔÖÛ Û Ù ÓÌ Ô ß- ÑÖÜÑÖÜÉ ý Û Ô Ö ØÖ ØÖ- ÓÖÚ ÛÖÜ ÌÜØà.» Ò ÙÛ ÑÜØ Ø- Þ ÙÌ ÙÛ Ô ÑÖÙÓ Ö ÑÖÔÖÓ Û Ú Ì ÖÞ Ú ÌÑÌ Ô Ú Ö ÛÖÔ 5Ö àô. Ì àú Ñ ÛÖ 40.. àø Ñ Ì ÑØ Û Ù Û Ú ÌÑÛÌ - ÔÖÛ Ô Ö ÛÖÔ ÑØ ÔÛ Û Ú ` ÑÌÒ Ú Ì àú Û ÉÜÒàÔ Ñ Ö Û Ø Ñ Ì àú Û Ô Ü ÛÖ. Ô Ô ÒÖ ÙÛÌ Ñ ÔÌ Ú Ì É à- Ù Û Ú ÞØÖÔ Ñ Û Ô Ó ÑØÖÞØÖ- Ô, ÒÒ Ñ ÞàØ Ñ ÌÑÌ Ô Û Ô Ì ÖÞ, Ö ÖÜ Ö Ì ÑÖ ÔàÔ ÌÚ Ñ Û ÓÌ Ù ÓÌÛ ÝÖØ Ú Ì ÙÜ- ÑØ ÔÖÔÛ ÓÌ Û Ü ÌØÙÜ ÞØÖÔ ÙÜÙÛ Ó Û ÖÜ ˇÌ ÛÖÜÓÌ Ù - ÓÌØ, Ì ÞÌ Ó ÛÌØ ÙÛ Ì ÉÖÒ Ñ Ì ÑÜØ ØÞ. ¾»Ì Ú ÒÌ Õ Ô ØÖÚ ˇÌà- ØÌ Û ØàÛÖ ÖØÖÚ Ñ ÙÌ ˇÌ Ó - Û ÔÖÓ ÙÓ Û Ñ Ú ÖÒ Û Ñ Ú Ì Ø Ö Û Ú ÌÑ Ò ÑÛ ÑÌ Ú ÙÛØ Û ÑÌ Ú Ñ ÌÛ ÑÌ Ú ÛÖÜ Ñ ÔÖÛ ÛÌÚ. ÖÔ 4Ö àô. Ì àõì Ñ Ì ÛÜÞÌ Ô Ì É ÒÌ ÙÌ Ö ÑÖÜÓÌ- Ô ÑÖ Ì Ì Ö Û ß ÒÌÕ Ô Ø Ô ÛÌÛØ Ø ÞÓ ý. ÜÛÖÞØÖÔ Ö- ÓàÚ Ü ØÞÌ Ñ ÜÔ ÛÖÛ Û ÑÖ Ú ÔÖÓÖ ÖÛÜ àô ÛÌ ÛÖ àô ÔÖÓ ÙÓ ÛàÔ Ö Û ` ÑÌÒ àú Û Ô Ô Ñ Ö Û Ø ˇ àú ÛÖ Ì ÒÖ. ÜÛ ÔÖÓ ÙÓ Û - Ñ ÌÔÖ Ö Ù ØÑ ÙÌ ÜÖ àôìú, Ì ÖÔÖÚ ÖÜ ÖÛÌÒÖÜ - ÙÌ É Ù Ñ ØÖÜ ÖˇÌÙ ÜÒÖ Ö - Ù Ú ÛÖÜ ÖØ Ó ÛÖÚ ÛÖÜ Ó ÌÔÖ Ö ÓÌ Ô ÑÖÙÓ ÑÖ ÔÖ- Û Û ÞàØ Ú ÑØ ÙÌ Ú ÒÖ à Ñ Û à Ú Ñ ˇØ ÙÑÌ Ú. Ø ÖÛÌØ ÛÖ ØàÓ ÑÖ Ù ÓÌ - Ô Ö Ô Ø Ö ˇ ÌÓÝ Ô ÙÛÌ ÙÛÖ ØÖÙÑ Ô Ö Ñ ˇ ÔÛ Ñ Û ÙÛ - ÙÌ Û Ú ÜÖ ØÖ ÖÜ ÓÌÔÌÚ - ÑÖÙÓ ÌÚ ÔÖÓ ÙÓ Û ÑÌ Ú ÓÖÔ ÌÚ ÌÑÌ Ô Ú Û Ú Ì ÖÞ Ú. ÖÜ ÛÖ ˇ Ì ÑØ Û ÙÌ ÓÌ ÞØ ÛÖÔ 3Ö àô. `Û ÙÜÔÌ ÞÌ Ö ÞØÜÙÖÚ ÙÖÒ - ÖÚ ˇ ÖÛÌÒÌ ÙÌ ÛÖÔ ÓÌÙ àô - ÑÖ ØÖ ØÖÓÖ ÛÖÜ ÌÜØà Ñ ˇ Ñ Û ÝÌ ØÌ Ô ÑÜØ ØÞ ÙÌ ÌØ ÖÜ Ì Û àôìú. Ö Ü - ÔÛ Ö ÒÒ Ñ Ì Ô ÓÌ ÒÖ ÛÓ Ó ÛÖÜ ÓÌÙ àô ÑÖÜ ÑÖÙÓÖÜ ˇ ÛÖ ÞØ Ù ÓÖ Ö ÖÜ Ô.» Ò ÙÛ Ì ˇÌ- ÛÌ ÓÌ Ò Õ Ñ ÖÛÌÒÖÜ ÙÌ Ì Ô Ì Õ ÒÖÜ ÛÖÜ. ÌÔÌÛ Ü ØÕÌ Ì Ô Ý Ó - ÙÓÌ ÔÖ Ñ ÑÌÑØ ÓÌ ÔÖ ÌÓ ÖØ - ÑÖ ÑÌ ÔÛØÖ, ÌÔà Ø ÒÒ Ò Ö ÌÔÌÛÖ Ì Þ Ô ÖÒÒÌ Ú ÑÛ ÙÌ Ú ÙÌ Ò Ó Ô ÒÒàÔ ÞàØàÔ, àùûì Ô ÌÕ ÖÜÔ ØÖÙÑÖ Û ÛÖ ÌÓ Ö- Ø Ö ÛÖÜÚ. Ö Ø ÜØÖ ÖÜÑ ÛÖ, ÒÖ ÖÔ, Û Ú ÌÔÌÛ Ú Ì Ù Ö Ì ÛÖ 13Ö àô Ó. Ö Û ÒÒ àú Û Ô Ô. ¾ Ì ÌÑÛ Û ÑÌ Ú ˇÌ ÙÌ Ú Ñ ÛÖ ÌÓ ÖØ Ö ÖÛÌÒÖÜ Ù Ô ÛÖÜÚ É Ù ÑÖÜ Ú Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ àˇ - Ù Ô ÙÛ Ô Ì ÑØ Û Ù ÌÔÖÚ ÔÖ- Ó ÙÓ ÛÖÚ ÙÌ Ó ÌÜØÜ ÛÌØ ÌØ Ö- Þ Ñ ÓÌ ÒÖ ÞØÖÔ ÑÖ ÙÛ Ó. ÖÝÌ Ò, ÝÜÙ Ñ, Û Ô ÖÒÜ Ø ˇÓ Ñ Ô ÛÜ- Õ Û Ô ÛÖ ÓÌÙÖ Ì ÑÖÒÖܡÖ. `Û ÙÜ ÞØÖÔ Ì ÖÞ ÌØ - ÛÌ Øà Ô ÛÜÕ, ØÖÙÛ Ù ÛÖÜ ÌØ É ÒÒÖÔÛÖÚ, ÉÌÒÛ àù ÛÖÜ Ì Ì ÖÜ à Ú ÛÖÜ ÔˇØà- ÖÜ, Û Ø Ù Û Ú ÖÒ Û ÙÓ - Ñ Ú ÑÒ ØÖÔÖÓ Ú Ñ ÙÝ - Ò Ù Û Ú Ì Ø Ô Ú ÖÛÌÒÖÜ Ô ÖØ ÙÓÌ ÔÖÜÚ Ö ÛÖÜ ÑÜØ ÖÛÌ- ØÖÜÚ Ø ÖÔÛÌÚ ÖÜ Ö Ù Ô ÙÛ Ô ÑÖ Ô ÌÜØà Ñ ÔÖÓ ÙÓ - Û Ñ ÖÒ Û Ñ. Ý ÒÖÙÖÝ Ñ ÛÖ ÖØ Ó Ü Øà Ö ÜÛÖ ÛÖ Ì ÞÌ Ø Ó ÕÌ ÌØÔÖÜ Ù Ô Û ÖØ ÙàÚ ÛÖÜ Ì ÛÖÜ. ÜÙÛÜÞàÚ ÖÓàÚ ÓÖÒ Ú ÓÌ ÛÖ Ì Ø ÙÓ Ò - àô ÌÛàÔ Û Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ØÖÉÒ - Ó Û ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà ÖÜÔ Ö ÞàØÌÚ ÛÖÜ ÌÜØà Ì Ô ÖÒÜ ÙÖÉ Ø Ñ ÜÙÌ ÒÜÛ. ÔÌØ-, Ü ÖÙ Û ÙÓÖÚ, ÜÛÖÑÛÖÔ ÌÚ, ÛàÞÌÜÙ Û Ò Ô ÖÜÔ ÑÖÓ Ñ Û Ú Ö ÙÞÜØÌ Ú Ö ÑÖÔÖÓ Ñ ÞàØÌÚ ÜÛ Ú Û Ú ÜØà Ú. Ô Ø ˇÓ Û Ø Ì Ó Û Û Ú ÙÛÖØ Ú Û Ú ÔˇØà ÖÛ Û Ú ÖÜ Ó Ú Õ Ô Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ ÌÔÖ Ö Ù àú ÓÌ Ùà Ô ÛÜ- Õ Ú Ñ ØÖÖ ÖÜ Ú ÙÛ ˇÖÜ Ô Ñ Ò Øà Ö Ñ ÝàÛÖ ÖÛÌÚ ÙÛ Ô Ì ÒÜÙ ÖÒàÔ ÛàÔ ÜÙÑÖ- Ò àô ÖÜ ÔÛ ÓÌÛà Ì ÛÖ ÙÜ - ÞØÖÔÖ Ñ ÔÛ ÙÛÖ ÞÖ ÜÛÖ Ì - ÞÌ Ø Ó. Ú Ó Ò ÙÓÖÔÖÜ ÓÌ ÖÛ ` ¾À - `! Ì Ì Ø ÓÖÚ ÛÛ Ñ Ú ¾ÙÖ ˇÌÒÌÛÌ Ô Ö Ø ÙÌÛÌ Ö Û Ô Ö Ô ÞÛ Ñ ÛÓÖÙÝ Ø Û Ú ÖÒ Ú, ÌÒ ÛÌ ÙÛ Ì ÌØ ÓÖ (»Ì. ÌÜÑÖ) ÓÖÒ Ú Ó Ù àø Ö ÛÖ ÌØ ÙÛÌØ.» ÖØÌ ÛÌ Ô Ñ ÔÌÛÌ ÛÖÔ ÌØ ÛÖ Ù Ú ÙÛ Ô ÔÌÓÖØÝ Ø Ò Û Ú Ñ Ô ØÌÛÌ ÛÖÔ Ñ ÝÌ ÛÖ Ô ßÜÑÛ ÑÖ Ù Ú ÙÌ Ñ Ö Ö Û Ú Ø ˇ Ò ÙÙ ÌÚ Ñ ÝÌÛÌØ ÌÚ ÓÌ Ý Ò ÑÌÚ Û ÓÌÚ. Ù Ú Ô ˇÌÒÌÛÌ Ý ÛÖ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÝØÌÙÑÖ ß Ø Ñ ÒÒÖÜÚ ÔÖÙÛ ÓÖÜÚ ˇ Ò ÙÙ ÔÖÜÚ ÓÌ Ì ÌÚ ÙÌ ÑÖÔÛ ÔÌÚ Û ÉÌØÔÌÚ. ÑÖÓ ˇ ÉØÌ ÛÌ ÖÒÒ Ó Ô ÙÌØÉ ØÖÜÔ Ó Ø ÖÒÌÚ, Ó ÝÛÌÑ, ÛÙÌÚ Ñ ÝÖØÌÚ Ö Ñ Ò ÌÚ. ÑÒÌÑÛ ÑÖÜ Ô, ÒÖ ÑÌÚ Û ÓÌÚ. ÛÖ Ñ ÒÖÑ Ø, ØÖÙÌØÖ Ó Ô Ö ÙÛ Ô Ñ ˇ Ø ˇ Ò ÙÙ, ÓÌ ÌÒÌܡÌ- Ø Ì ÙÖ Ö ÙÛ Ô Ò!

3 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 3 Αντίθετοι στη δημιουργία Mall! Η εφημερίδα μας εκφράζει για μια ακόμη φορά την αντίθεσή της στη δημιουργία Mall στα όρια του Δήμου Περιστερίου και χαιρετίζει την ομόφωνη αρνητική γνωμοδοτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Έχουμε εκφράσει σε όλους τους τόνους και με όλη τη δύναμή μας κάθε φορά που χρειάστηκε, τη διαφωνία μας στην ίδρυση εμπορικών κέντρων που πραγματικά «σκοτώνουν» τις τοπικές αγορές, καταστρέφουν τον κοινωνικό ιστό των πόλεων, οδηγούν στην ανεργία τους ιδιοκτήτες μικρών καταστημάτων και χιλιάδες εργαζόμενους σ αυτά και στην ουσία βοηθούν τη συσσώρευση του πλούτου στις πολυεθνικές και στις μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων. Πρέπει όλοι μαζί διοίκηση, παρατάξεις, φορείς, έμποροι και εργαζόμενοι να αντιδράσουμε και να κινητοποιηθούμε με κάθε τρόπο! Μ.Μπ. Νέος αντιπρόεδρος στον ΟΠΑΑΠ! Ο Γιώργος Αυγουστίδης αναλαμβάνει ως νέος αντιπρόεδρος στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου, στη θέση του Ανδρέα Σχίζα, με απόφαση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Ευχόμαστε καλή δύναμη στον κ. Αυγουστίδη, καλή επιτυχία στο έργο του με γνώμονα πάντα το καλό της πόλης και των πολιτών. Πρόεδρος παρέμεινε, με την ίδια απόφαση, η Ξένη Κορόγιαννη, που γνωρίζει το αντικείμενο, καθώς υπηρετεί χρόνια σε σχετικές θέσεις και έχει την εμπειρία. Ευχόμαστε καλή συνέχεια στο έργο της και ευόδωση όλων των στόχων της! Μ.Μπ. Τι θα γίνει το κτίριο του Πολυϊατρείου; Το θέμα του κτιρίου του Πολυϊατρείου έφερε ως ερώτηση ο δημοτικός σύμβουλος Χρόνης Χρονόπουλος. Έχουμε αναφερθεί σ αυτό στο παρελθόν και επανερχόμαστε. Κατανοούμε ότι το κτίριο δεν είναι κατάλληλο και χρειάζεται πολλά χρήματα για να αναπλαστεί, όπως είπε και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου. Όμως τι θα γίνει τελικά με το κτίριο αυτό; Θα μείνει έτσι να ρημάζει εγκαταλελειμμένο; Ποια είναι τα σχέδια της Δημοτικής Αρχής γι αυτό; Μ.Μπ. Και τα δημοτικά καταστήματα; Πάρθηκε απόφαση για την εκμίσθωση των Κ22 και Κ23 Δημοτικών Καταστημάτων Ευαγγελίστριας. Ο δημοτικός σύμβουλος Δημήτρης Κυριακόπουλος επεσήμανε την κατάσταση που ευρίσκονται τα κτίρια και ερώτησε αν υπάρχει Πρόγραμμα ανάπλασης των καταστημάτων. Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου απάντησε πως υπάρχει πρόγραμμα μόνο για τις στέγες τους, ένα πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί. Τι θα γίνει όμως με τα κτίρια; Θα παραμείνουν έτσι παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν όπως και ο γύρω απ αυτά χώρος; (Ιδιαίτερα ο χώρος πίσω από τα κτίρια που δε «φαίνεται»;) Μην ξεχνάμε πως είναι η πρώτη εικόνα της πόλης για τον επισκέπτη. Μ.Μπ. ΟΓΚΩΔΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ «ΞΕΧΑΣΜΕΝΑ»... ΣΕ ΠΕΡΙΒΟΛΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Το φαινόμενο της παρουσίας παλαιών επίπλων και στρωμάτων πεταμένα στους δρόμους δίπλα στους κάδους, τα οποία εμποδίζουν αρκετές φορές την κυκλοφορία των πολιτών και αποτελούν εστία ρύπανσης, είναι ένα φαινόμενο που σχεδόν όλοι το έχουμε παρατηρήσει... Η αντιμετώπιση του φαινομένου όσο κι αν είναι απλή, πολλές φορές για χίλιους δύο λόγους δεν βρίσκει λύση άμεσα. Ο φακός της εφημερίδας μας «ξετρύπωσε» ένα τέτοιο φαινόμενο στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Θεοδώρων και Αποστόλου Ανδρέα στην πολύπαθη περιοχή Τσαλαβούτα. Τα ογκώδη αντικείμενα πρέπει να ήταν εκεί μέρες... Αν δεν πλησίαζες κοντά να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται, πολύ εύκολα θα σκεφτόσουν... «κάποιος μετακομίζει...». Χ.Α. ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Καταγράψαμε με πολύ σεβασμό στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου (Τερματικός σταθμός του Μετρό) την προσπάθεια των Μελών του Πανευρωπαϊκού Σωματείου των Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες «Συνεργασία - Δημιουργία». Δεκάδες όμορφα χειροποίητα χρήσιμα μικροαντικείμενα κατασκευασμένα με ψυχή και δύναμη από τα ίδια τα μέλη εκτίθενται για πώληση σε πάγκους ειδικά διαμορφωμένους, από την αρχή της εβδομάδας στη πλατεία Αγίου Αντωνίου και θα παραμείνουν έως την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, περιμένοντας όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους επισκέπτες για να δουν, να θαυμάσουν και τέλος να αγοράσουν κάτι που σίγουρα θα τους είναι χρήσιμο, αλλά περισσότερο για να προσφέρουν με αυτή τους την κίνηση, στήριξη των Α.με.Α. του Κ.Ε.Α. Άνω Λιοσίων που λειτουργεί στον Δήμο Φυλής από το Ταυτόχρονα με το Σωματείο συστήθηκε Κέντρο Εργασίας Αναπήρων με διάφορες δραστηριότητες έχοντας σαν σκοπό την ενασχόληση και την εκμάθηση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Από τότε έως σήμερα και μετά από πολλές προσπάθειες και πραγματική κατάθεση ψυχής κατάφεραν να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Τα μέλη που ξεπερνούν τα 680 άτομα, συνεχώς αυξάνονται. Χ.Α. Από την Εφ.Συν. Από την Ε.Τ.Σ. ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ. ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Το συνολικό πόσο των ,69 ευρώ αποδίδει το υπουργείο Εσωτερικών στις περιφέρειες της χώρας για διατροφικά επιδόματα και λειτουργικά έξοδα. Αναλυτικότερα: Ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σήμερα την απόφαση για την καταβολή των διατροφικών επιδομάτων του Δεκεμβρίου, συνολικού ποσού ,49 ευρώ. Οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι από Η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τις περιφέρειες της χώρας στους δικαιούχους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών. Επίσης, ο υπουργός Εσωτερικών υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή συνολικού ποσού ,20 ευρώ προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των περιφερειών. Χ.Α.

4 Σελίδα 4 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ «ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ - ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αθήνας, τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, όπως ορίζει το έθιμο έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ Περιστερίου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με μουσική από τη Φιλαρμονική του Δήμου Περιστερίου. Στη συνέχεια ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυσόστομος ευλόγησε την Πίτα και απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό στους προσκεκλημένους ευχήθηκε χρόνια πολλά με ειρήνη και αλληλεγγύη. Εξήρε την αθόρυβη εργατικότητα του Αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνου Παπαντωνίου, καθώς και την κοινωνική δράση της Αντιπεριφέρειας παρά τις αντιξοότητες και δυσκολίες. Αμέσως μετά στο βήμα ανέβηκε ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Παπαντωνίου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους προσκεκλημένους και τους ευχήθηκε μια καλύτερη χρονιά από αυτή που πέρασε και άφησε πίσω της χιλιάδες προβλήματα σε κάθε νοικοκυριό που όμως η Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού καλείται καθημερινά να «βγάλει το φίδι από την τρύπα»... Κάτι που μέχρι στιγμής καταφέρνει. Αλλά με τις Τιτάνιες προσπάθειες όλων, αιρετών και μη! Στην ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Κώστας Παπαντωνίου τόνισε ότι στη δύσκολη συγκυρία που βιώνουμε και με τα συνεχή μέτρα και τις περικοπές που εφαρμόζει η κεντρική διοίκηση, η συνεργασία, ο κοινός σχεδιασμός και η διεκδίκηση από τους δύο βαθμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί αντίδοτο. Στην αναπτυξιακή πορεία της Δυτικής Αθήνας συντελεί η υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών με φορέα υλοποίησης την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους. Συγκεκριμένα πρόκειται για 9 ολοκληρωμένα έργα, 11 ενταγμένα,4 υπό δημοπράτηση, 3 δημοπρατημένα, 12 εκτελούμενα. Είναι έργα υποδομών, παιδικών σταθμών, ΚΑΠΗ, πολιτιστικών κέντρων, αγωγών ομβρίων, αναπλάσεων, σημάνσεων, αθλητικών υποδομών κ.α. Στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια Ο Μητροπολίτης Περιστερίου κ.κ. Χρυσόστομος Ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Παπαντωνίου με πρόσφατο παράδειγμα τη διάθεση τροφίμων σε δικαιούχους φορείς και απόρους. Παράλληλα, επεσήμανε ότι οι εργαζόμενοι στις δημόσιες υπηρεσίες (όσοι έχουν απομείνει από την εφεδρεία, τη διαθεσιμότητα, τη βεβιασμένη συνταξιοδότηση) καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, η εξυπηρέτηση του πολίτη και να συνεχιστεί η διενέργεια ελέγχων για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας με την ίδια συχνότητα και συνέπεια. Ευχαρίστησε θερμά και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, όλους τους Δημάρχους της Δυτικής Αθήνας που ξεπερνούν καθημερινά τον εαυτό τους για Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης Ο Δ. Κατσικάρης Ο Κ. Καράμπελας να στέκονται κοντά στους δημότες τους που ολοένα και περισσότερο τα προβλήματα τους οδηγούν στην απόγνωση. Αναφέρθηκε στο κοινωνικό έργο που κάνουν και δήλωσε πως θα είναι πάντα στο πλευρό τους, ώστε όλοι Κοπή της πίτας μαζί αλληλέγγυοι να δημιουργήσουν μια καλύτερη Δυτική Αθήνα. Στη συνέχεια χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποδειγματική συνεργασία του Δήμου με την Αντιπεριφέρεια, Ο Α. Μποζίκης Ο Η. Δόλγυρας ο Δημήτρης Κατσικάρης, Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Καράμπελας, ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας ο οποίος εκπροσωπώντας τους Δημάρχους μίλησε για ενότητα και στις δύο βαθμίδες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αφιέρωσε το κομμάτι της πίτας στους δημοτικούς υπαλλήλους της Καθαριότητας και του Περιβάλλοντος και ο Ηλίας Δόλγυρας Αναπληρωτής Γενικής Δ/νσης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής ζήτησε να σταματήσει πλέον ο πόλεμος κατά των δημοσίων υπαλλήλων γιατί δεν είναι όλοι ίδιοι... «Δεν χρειάζονται τέτοιοι πυροβολισμοί», είπε συγκεκριμένα. «Προσπαθούν και αυτοί να σταθούν όρθιοι έχοντας να αντιμετωπίσουν χιλιάδες προβλήματα...». Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Δημήτρης Κατσικάρης, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κώστας Καράμπελας, οι δήμαρχοι: Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, Ιλίου, Νίκος Ζενέτος, Αιγάλεω, Χρήστος Καρδαράς, Πετρούπολης, Θωμάς Κοτσαμπάς, Αγίας Βαρβάρας, Γιώργος Καπλάνης, ο πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας, ο Γιάννης Διάκος μέλος του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Α., Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δήμων της Δυτικής Αθήνας. Επίσης παραβρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι: Βασίλης Γιαννακάκος, Στέλιος Μαριδάκης, Γιάννης Βλάχος, Γεωργία Ερμίδου, Ιωάννα Πανταλάκη, Κώστας Αθανασόπουλος, Βασίλης Κόκκαλης, Παναγιώτης Βουδούρης από το συνδυασμό «Αττική», ο Δημήτρης Κελάφας, επικεφαλής της Αντιπολίτευσης Περιστερίου, ο πρώην Δήμαρχος Περιστερίου Θεόδωρος Δημητρακόπουλος, ο Τάσος Δαρσινός εκπρόσωπος του συνδυασμού «Αττική Γη», ο Δ/ντης της Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ Αθήνας Γιώργος Ζαφειρακίδης, ο Διοικητής του Κέντρου Προστασίας Παιδιού Αττικής «Μητέρα» Δημήτρης Βεζυράκης, ο πρόεδρος της 6 ης Λαϊκής Αγοράς Αθηνών Γιάννης Δημητρίου, ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντης Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής Ηλίας Δόλγυρας, εκπρόσωποι συλλόγων, κοινωνικών και παραγωγικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων, εθνικοτοπικών συλλόγων, πολίτες και εργαζόμενοι της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αθήνας.

5 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρνητική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Αρνητικά γνωμοδότησε το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου για τροποποίηση του Ο.Τ. 124, στο Κτήμα Μουζάκη επί της Λεωφόρου Κηφισού, κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτη 7 Φλεβάρη. Οι επικεφαλής των παρατάξεων, που παρευρέθηκαν στη συζήτηση του θέματος εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην τροποποίηση και στο έργο που σχεδιάζεται να γίνει, ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο τύπου mall. Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος είπε ότι με την τροποποίηση που προωθεί ο Δήμος Αθηναίων δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης πολυκαταστημάτων τύπου mall. «Το γεγονός ότι η τροποποίηση αφορά συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο και όχι το σύνολο του ΒΙΠΑ μας αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη σκέψη, δημιουργία πολυκαταστημάτων. Ο Δήμος Περιστερίου είναι αντίθετος στη δημιουργία τέτοιων υποδομών διότι θεωρεί ότι λόγω της άμεσης γειτνίασης με τον συγκεκριμένο χώρο θα πληγεί η τοπική αγορά του Περιστερίου κι όχι του Δήμου Αθηναίων. Γι αυτό και εισηγούμαστε να είναι αρνητική η γνωμοδότηση». Ο δημοτικός σύμβουλος Α. Πλέστης, από την παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε ότι η απόφαση στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ήταν ομόφωνη διότι «θεωρούμε ότι θα πληγεί η αγορά του Περιστερίου. Όμως εμείς δε θέλουμε να μείνουμε μόνο στη γνωμοδοτική απόφαση αλλά πρέπει μέσω του Δήμου, του Εμπορικού Συλλόγου και όλοι μαζί να αντισταθούμε σ αυτό. Ο δήμαρχος με τις νομικές υπηρεσίες να δει πώς μπορούμε να αποτρέψουμε το έργο». Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» τόνισε πως το θέμα απασχόλησε πάλι το Μάρτη του 2010 το Δημοτικό Συμβούλιο. «Αυτό που περιμένουμε ως παράταξη είναι να καταθέσει η Διοίκηση πρόγραμμα δράσης και δυναμικής αντίδρασης, διότι αυτό το σχέδιο δημιουργίας mall θα καταστρέψει και το δικό μας Δήμο και τα εμπορικά κέντρα των όμορων Δήμων. Προτείνουμε συνεργασία με τους όμορους Δήμους, με τους Εμπορικούς Συλλόγους, δράσεις, κινητοποιήσεις και νομικές ενέργειες». Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης τοποθετήθηκε τονίζοντας: «Προσυπογράφω τον κίνδυνο για τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας που τα τελευταία χρόνια λόγω της βαθιάς κρίσης ζει πρωτόγνωρες καταστάσεις. Πρέπει όμως να δείξουμε υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Δε θα ακολουθήσω την τακτική τουφεκιές στον αέρα. Είπε πριν ο εκλεκτός συνάδελφος να απευθυνθούμε στους όμορους Δήμος. Εκεί υπάρχουν ήδη εμπορικά κέντρα, όπως στο Αιγάλεω, στο Ρέντη, ετοιμάζονται στους Αγ. Αναργύρους. Τι να πάμε να πούμε; Εγώ σ αυτή τη λογική δεν μπαίνω. Έχουν δώσει άδεια αυτοί οι Δήμοι για την κατασκευή των εμπορικών κέντρων. Δε θα βρούμε «συμμάχους» όμορους Δήμος. Πλην του Περιστερίου είναι λίγοι εκείνοι οι Δήμοι που δεν έχουν ακόμη τέτοια κέντρα» είπε και τόνισε πιο κάτω: «Περιθώρια υπάρχουν μέσω της νομικής υπηρεσίας και θα τα δούμε άμεσα». Η Β. Μαλλιοστάθη, εκπροσωπώντας τον Εμπορικό Σύλλογο Περιστερίου τόνισε ότι εκτός από το σοβαρό πλήγμα προς τους εμπόρους του Περιστερίου, θα χάσουν την αξία τους και τα ακίνητα στην περιοχή. Αναφέρθηκε επίσης στους χιλιάδες εμποροϋπαλλήλους που θα μείνουν άνεργοι. «Η κατασκευή του εμπορικού κέντρου θα είναι η ταφόπλακα του Εμπορικού Κέντρου της Δυτικής Αθήνας. Οι Νομικές Υπηρεσίες του Δήμου μπορούν να το παλέψουν» είπε και έφερε ως παράδειγμα παρόμοιο θέμα (συνέχεια στη σελίδα 8) «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 5 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ Τα κρούσματα βανδαλισμών, λεηλασιών και κλοπών, που αποτελούν το τελευταίο διάστημα συχνό φαινόμενο στα σχολεία του Περιστερίου, τέθηκαν ως θέμα συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου, μετά από αίτημα του Συλλόγου Εκπ/κών Α/μιας Εκπαίδευσης Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου. Μετά τα κρούσματα στο 8ο Δημοτικό, 36ο Δημοτικό, 29ο Δημοτικό, 17ο Γυμνάσιο, 23ο Νηπιαγωγείο και άλλα σχολεία και το βανδαλισμό για δυο συνεχείς βραδιές του 4ου Δημοτικού Σχολείου ζητήθηκε, όπως τονίστηκε από τους φορείς, η άμεση παρέμβαση της δημοτικής αρχής, η δέσμευση για εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες, η πρόσληψη μόνιμων φυλάκων, η διάθεση της δημοτικής αστυνομίας στην υπηρεσία φύλαξης των σχολείων. Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου Γρηγόρης Τημπλαλέξης έθεσε το θέμα και ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης. Με ομόφωνη απόφαση το θέμα τέθηκε προς συζήτηση. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ Ο Κώστας Παπλωματάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/μιας Εκπαίδευσης «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ανέφερε κατά την τοποθέτησή του το σοβαρό πρόβλημα: «Τα κρούσματα αυτά ως σκοπό είχαν όχι μόνο την κλοπή αλλά και το βανδαλισμό γραφείων διευθυντών και αιθουσών διδασκαλίας. Η εικόνα των σχολείων μετά τις «επιθέσεις» είναι πανομοιότυπη. Στο τελευταίο σχολείο οι «άγνωστοι» έδειξαν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν, οργή και μίσος στις δομές της δημόσιας εκπαίδευσης με κύριο στόχο την καταστροφή. Τα σχολεία αυτά τα οποία έπεσαν «θύματα» έχουν έναν κοινό παρονομαστή: γονείς και δάσκαλοι αγωνίζονται και διεκδικούν. Το τελευταίο γεγονός, στο 4ο Δημοτικό, ξεχείλισε το ποτήρι: οι άγνωστοι βανδάλισαν και έγραψαν συνθήματα. Πριν λίγο καιρό έγινε το ίδιο σε κυλικεία σχολείων». Συνέχισε τονίζοντας πως πρέπει να προστατευθούν τα σχολεία και πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα. 1. Εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού σε όλες τις σχολικές μονάδες, υπάρχουν σε κάποια, να επεκταθούν σε όλα, άλλωστε το κονδύλι, γι αυτό είναι σαφώς μικρότερο από τα χρήματα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών και την αντικατάσταση των υλικών. 2. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης. 3. Εμπλοκή της Δημοτικής Αστυνομίας στην υπηρεσία φύλαξης, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες». Έθεσε κι άλλα θέματα όπως την υποχρηματοδότηση των σχολείων και τα κοινωνικά θέματα, που αφορούν στους μαθητές και τις οικογένειές τους, τα οποία όπως είπε θα τεθούν σε επόμενη συνεδρίαση. Καταλήγοντας αναφέρθηκε στην καταγραφή των σχολικών χώρων που ζητά το Υπουργείο Παιδείας: «Αυτό σημαίνει ότι θα καταγραφούν τα τετραγωνικά θα διαιρεθούν με τον πληθυσμό των μαθητών, ώστε να γίνουν νέες συγχωνεύσεις με στόχο να αναλογεί 1,5 τ.μ. για 1 μαθητή!». Ο Γιώργος Κουτσιμπογιώργος, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων επεσήμανε ότι τα σχολεία είναι πλέον περιουσία του Δήμου και των κατοίκων της πόλης και απαιτείται να περιφρουρηθεί. Αναφέρθηκε στο έργο που επιτελούσαν οι σχολικοί φύλακες, όταν υπήρχαν στα σχολεία πριν κάποια χρόνια, οι οποίοι φυλούσαν τα σχολεία και δεν υπήρχαν βανδαλισμοί, και περιέγραψε την κατάσταση σήμερα που, όπως είπε, «καταστρέφεται η δημόσια περιουσία και υλικοτεχνικές υποδομές απαραίτητες για τη λειτουργία του σχολείου, όπως εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής - χημείας, αίθουσας προβολών κλπ. Πρέπει όλοι να προβληματιστούμε και να πάρουμε αποφάσεις για να περιφρουρήσουμε αυτή την περιουσία που έχει άμεση σχέση με την αρτιότητα λειτουργίας Ο Κ. Παπλωματάς και ο Ζ. Καπράνας, από το Σύλλογο «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» του σχολείου». Καταλήγοντας τόνισε πως ιδανική λύση θα ήταν η ύπαρξη σχολικών φυλάκων, «μέτρο που εκ των πραγμάτων μάλλον δε διαφαίνεται να εφαρμοστεί» και πρότεινε την ανάγκη κατάλληλου φωτισμού όλων των σχολείων και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού. Ο Κώστας Λεμπέσης, Γραμματέας της Ένωσης Γονέων Περιστερίου τόνισε για τις φωτοτυπίες ότι ουδέποτε πήγε στο Νομικό Πρόσωπο έγγραφο παραλαβής χρημάτων για το σκοπό αυτό. «Η διοίκηση αποφεύγει να μιλήσει για το θέμα. Εγώ όμως ως Μέλος της Ένωσης οφείλω αυτό να το κοινοποιήσω στους γονείς, όπως και άλλα θέματα». Επεσήμανε την ανάγκη μόνιμης φύλαξης των σχολείων και αντικατάστασης των υλικών που εκλάπηκαν. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημήτρης Κελάφας επεσήμανε ότι το σχολείο είναι ένα σημαντικό κύτταρο της κοινωνικής ζωής. «Χρειάζεται τα παιδιά να έχουν αίσθημα ασφαλείας στα σχολεία, που περνούν πολλές ώρες από την ημέρα τους, και αυτό πρέπει εμείς να τους το προσφέρουμε». Τόνισε πως οι βανδαλισμοί και οι κλοπές είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί άμεσα (συνέχεια στη σελίδα 8)

6 `ÌÒ 6 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 14 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 Ú ßÕÌÑÖÒÒ ÙÖÜÓÌý Û Ú ÒÌ ÕÌ Ú Ô ÙÜÔ ˇÌÚ ÛÖ Ý ÔÖÓÌÔÖ ÛàÔ ßÑÖÒÒ ÓÌ ÔàÔý ÒÌÕÌàÔ ( Ø É Ù ÛàÔ ÖØ àô ÛàÔ ÒÌ ÕÌàÔ) ÙÌ Ø Û àô ÓÌ ÜÙÒÌÕ /Ó ˇ Ù ÑÌ Ú ÜÙÑÖÒ ÌÚ. ÖÒÒÌ Ú ÝÖØÌ Ú ÜÛ Ì ÑÖÔ, ÖÜ ØÖÜÙ ÌÛ ÙÛ Ú ØàÛÌÚ Û ÕÌ Ú ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ ÙÞÖÒÌ ÖÜ, Ø ÓÌ ÔÌ Ñ ÙÛ Ú ÓÌ ÒÜÛÌØÌÚ. ÙÜ ÞÜÙ Ñ ÜÙÑÖÒ ÙÜÔÌ ÛÖ Ö Ù Ú Û Ú ÜÛÖÔÖÓ Ú Û Ú Ñ ˇÌ ÒÌ Õ Ú Ó ÖØÌ Ô ÔÛ ÓÌÛà ÙÛÌ ÓÌ ÛØÖ ÖÜÚ, ÖÜ ÉÖ ˇÖÜÔ Û Ô Ñ Û ÔÖ Ù Û Ú ÖØˇ Ú ÞàØÖÛ Õ Ñ Ú ÛÖ ÖˇÌ Û Ù Ú ÛàÔ ÒÌÕÌàÔ ÙÌ Ó ØÖÛ Ù. ¾Ø ÙÓÌÔÖ ÛØÖ Ö, ÖÜ ÉÖ ˇÖÜÔ ÛÖÜÚ Ó ˇ ÛÌ Ú Ì Ô Ö ÑÖÒÖÜˇÖ : ß ÞÛÜÒ Ñ ý: Ö ÞØ Ù ÓÖ Ö Ì ÛÖ Ì ÑÛ ÛÖÜ, ÛÖ ÖˇÌ- ÛàÔÛ Ú ÛÖÔ Ô ÓÌÙ ÙÛ ÒÌ Õ ÖÜ ÌÞÌ Ø ßÌ Ñ Û Ô ÓÌÙàÚ Ì ÖÓÌÔ. Ì ÑÖÔ Ù Û Ú ÖÙÛ Ù Ú ÓÌÛ ÕÜ ÛàÔ ÒÌ ÕÌàÔ ÓÌ ÛÖ ß ÞÛÜÒ Ñ ý ÛÖÜ ÞÌØ ÖÜ Ó ÖØÌ Ô ÉÖ ˇ ÙÌ ÙÛ Ô Ñ ÒÜÛÌØ Ñ Û ÔÖ Ù ÛàÔ ÖØ àô Û Ú Ñ ˇÌ ÒÌÕ Ú `Ì ÙÜÔÌ ÞÌ Û Ú ØÖ ÖÜÓÌÔ Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ Û Ú, Ø ÝÖÜÓÌ ÓÌÙ ÙÌ Ó ÑØÌ Ú ÝØ ÙÌ Ú ßÑÖÒÒ ÓÌ ÔÌÚý ÒÌ ÕÌ Ú. Ö Ñ ÒÌ Û Ô Û Ú ÌÔÛÖ ÙÌ Ñ Ô Û Ú ÖØˇàÙÌ, ÛØ ÉàÔÛ Ú ÞØàÓ Û ÙÛÌ Ú Ñ ˇÌÛÌÚ Ø ÓÓÌ Ú Ô ÓÌÙ ÛÖÜÚ `Ì ØÖÛ ÙÌ Ú ÛàØ ÓÌ ÌØ ÙÙÖÛÌØÌÚ ÒÌÕÌ Ú, ÓÌ ÒÜÛÌØàÔ Û ÕÌàÔ, Ø ÝÖÔÛ Ñ Ò Ñ Ö ÌÚ ÒÌ ÕÌ Ú ßÑÖÒÒ ÓÌ ÔÌÚý, Ö Ö Ö ÌÚ ØÌ Ì Ô ÌÔÛÖ ÙÛÖÜÔ, Ô ÞàØ ÙÛÖÜÔ ÓÌ Û Ô Ñ ˇÌÛ ÞØàÓ Û ÙÛ Ø ÓÓ Ñ Ô Ø ÝÌ ØÖÛ Ù ÙÛ Ô ÖÑ Ûà ÙÌ Ø. Ö ØÖÙ ˇÌ Ô Ó Ô Ø É ÙÌ Û ÖØ Û Ú Ñ ˇÌ ÒÌ Õ Ú `Ì ÑÌ ÓÌÔÖ, ÙÛÖ Ö Ö Ö Ñ Ò ÌÞÖÜÔ Ø ÝÌ ÒÌ ÕÌ Ú ßÑÖÒÒ ÓÌ ÔÌÚý, ÛÖ ØÌ Ì Ô Û Ú ÉØÌ, Ô Û Ú ÞàØ ÙÌ ÓÌ Ñ ˇÌÛÌÚ ÞØàÓ Û ÙÛÌ Ú Ø ÓÓÌ Ú, ÖØˇàÔÖÔÛ Ú ÌÛÙ Û ÖØ ÛÖÜÚ, Ñ Ô É ÙÌ ÛÖ ÑÌ ÓÌÔÖ»Ì ÜÛÌ Ú Û Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ Û ÖÑ Ó ÖÜÔ, Ì Ù Ú, Ñ ÌÕ ÙÑÖÜÔ Û Ô Ö Û Ñ ÛÖÜÚ ÑØ Ù Ñ Û ÜÔ ÛÖÛ Û ÙÜ ÑÌ ÔÛØàÙ Ú ÛÖÜÚ. Ø Ô Û ( ÙÑ Ò ÙÛ Ô Ñ à ) ØÖÙÑÒ Ù ¾ `ÜÒÒÖ ÖÚ Ò Û ÔÖÜÙ Ú à ÔÔ ÔàÔ ß Ø ÙÑÌÜ ý Ù Ú ØÖÙÑ ÒÌ Ô ÔÛ ÓàˇÖÜÓÌ Ñ Ô ÙÑÌ ÙÖÜÓÌ ÙÛ Ò Ù Û Ú ÌÑ ÒàÙ Ú ÞÖØÖÜ, ÙÜÔÌÙÛ Ù Ú Ñ ÑÖ Ú Û Ú Û Ô ÜØ Ñ 24 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 Ñ àø 12:30 ÛÖ ÓÌÙ ÓÌ Ø ÙÛÖ ÑÌ ÔÛØÖ ÌÑ ÒàÙÌàÔ ß4 ÖÞÌ Úý (` ÌÛÙàÔ 58, Ò ÛÌ» ÖÜØÔ ÖÜ, ÌØ ÙÛÌ Ø ). Ó ØÖÙÑÒ Ù Ú: 15 ÌÜØà ( Ò ØÌÚ ÓÌÔÖÜ, ݡÖÔÖ ÖÛÖ, àôû Ô ÓÖÜÙ Ñ ) Û ÒÌ ÝàÔ ÑØ Û ÙÌ Ú , Ö Ö Ñ Û ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö Ö ÔâÖ Ö Ñ Û Ñæ `ÜÓÉÖçÒ Ö ÛÖÜ ¾ ¾. ¾.`. Ô Ø Û 5/2/2013 ÙÜÔÌ Ø ÙÌ ÛÖ ÔÌÖÌÑÒÌ ÓÌÔÖ Ö Ñ Û ÑÖ `ÜÓÉÖÜÒ Ö ÓÌ ˇÌÓ Û ÙÜÔˇÌÙ ÛÖÜ ÙÌ ÙàÓ.»ÌÛ Ö Ó ÛÌØ ÖÔ Ó ÙÜ Û Ù Ñ ÝÖÜ Ì ÉÌÉ àˇ Ñ Ô Ö ÙÛÖÞÖ ÛàÔ ÖÝ ÙÌàÔ Û Ú ÌÔ Ñ Ú `ÜÔÌÒÌÜÙ Ú (3/2/2013) ÙÜÔˇÌÙ ÛÖÜ.`., ÓÌ Ø ÒÒ ÒÌÚ Ü ÌܡÜÔÖÛ ÛÌÚ, ÖÝ Ù ÙÛ ÑÌ àú ÌÕ Ú: 1. ØÖÌ ØÖÚ: `ÖÝ Ó ÛØ ÖÜ ØØÖÜ ( ÌØ É ÒÒÖÔÛ Ñ ÌÑ ÌÜÙ, ÒÖ Û Ú ÜÙ Ú) 2. Ø ÓÓ ÛÌ Ú: àùû Ú àûì Ô Ñ Ú ( Ô Ó Û ÖÒ ÛàÔ, ÒÖ Û Ú ÜÙ Ú) 3. ÔÛ ØÖÌ ØÖÚ: Ø ÙÛ Ô ÖÜØÑÖÜÒ ( ÜÔ ÑÌ ÌÓ Û, ÒÖ Û Ú ÜÙ Ú) 4. Ó Ú: ÑÖÚ ØÖÜÔ Ú ( Ñ ØÖÓÌÚ, Ì Ö ÖØ ÌÚ) 5.» Ø» ÖÜØ Ñ ( ÙÛ ÑÖ Ñ ÜÙ ÑÖ ÌØ É ÒÒÖÔ, ÌÖÒ, ÒÖ Û Ú ÜÙ Ú) 6. Ü Ø ÔÔ ( ÒÒ ÒÌ Ü, ˇÌÒÖÔÛ ÙÓÖÚ) 7. ÉØ Ò Û É Ù ÒÌ ÖÜ ( ÖÒ Û ÙÓÖÚ,»» ) 8. Ô `ÖÜÒ (¾ ÑÖÔÖÓ ÑÌÚ ÙÜÓÉÖÜÒÌÚ, ÜØà Ñ ØÖ Ø Ó- À ` À ` ¾ ¾ í ÔÌ Ñ ÜÛª ÙçÔÖ ÖÚ ÑÖØÜݪÚ, æò ª Ô Ñ ÒÆ Ñ àø å, ÓÖåØ Ù Ô ÛÖ ÞØªÓ Ö ÞØØÌÚ ÛÖÜ ÖØØÆ ÓÌ ÛÖ ÉÒâÓÓ ÙÛØ ÓÓâÔÖ ÙÛÖ æûö.»ì ÖÒç ÙÜÓ ÆˇÌ. ÖÒç Ó Ú ÙÜÓ ˇÖçÔ ÜÛÖå Ö ÆÔˇØà Ö, ÌÓÆÚ ÛÖÜÚ»ÌÙæ Ì ÖÜÚ. ª Ì ÌÑÌå Ñ Ö ÑæÚ Ó Ú, Ö ` Ó ØÆÚ, ÒÒÆ ÜÛæÚ Ö ÆÔˇØà ÖÚ, æùö ÑØ Û ÑæÚ ÌåÔ, ÖÜ ÙÞÌ æô âø ÙÌ Ø ÛªØ ÛÖÚ. ÝÖç ÑÆ Ö ÙÛ Óª Ö ÖÜÙ ÖÒæ ÖÚ, ªˇÌÒÌ Ô ÛÖÜ ÉÆÒÌ ÖÜÙå. ÌÒÌÜÛ å ÙÛ Óª Ìå Ì ØØÔ (ÛÖÜ ÛÖ âó ˇÌ ÜÛæ Ö ÖÜÉâÒ Ú), Ñ ÌÔ âþ ÙÌ ÛÖ ÓÌØÖÑÆÓ ÛÖ. ÌÔ ÆÔÖ ÕÌ ÛÖ ÙÛÖÓ ÛÆÑ ÛÖÜ Ô Ó ÒªÙÌ, Ó Ú Ñ Ì ÑÆÛ ÖÜ ˇ ÙÛÌÔÖÞàتÙÌ Û Ô Ó ÛÌØÖçÒ. ÆÔà æò ÛØåÚ, ˇØ ÙÑÌå, Ö ÑÖ âôì. ÒÒÆ. ÒÒÆ æû Ô ªØˇÌ ÙÛ Ô ˇªÔ Õ Ô ÝæØÌÙÌ ÜÛæ ÛÖ ÛÙÆÓ -ÓÆ Ñ ÑÖ ÙÛÜÒÆÑ Ñ â ÔÌ ÆÒ Ò ÒåÙÛ ÛÖÚ. ÒÒÆ Ò ÒåÙÛ ÛÖÚ, ÞàØåÚ ÙÜÔÖÓ Ò Ûª, Ûå ÌåÔ Ö ÓæÔÖÚ ØàˇÜ ÖÜØ æú ÖÜ ÌÔ ÛÆÌ ÙÛ ÖÜÒª Ñ ÌÔ ÛÖÒÓÆÌ Ô ÔÛ Ø ÛÌˇÌå ÓÌ ÛÖÜÚ ÆÒÒÖÜÚ ÖÒ Û ÑÖçÚ ØÞ ÖçÚ.»æÔÖÚ ÛÖÜ, ÕÌÙ ˇØÔÌ. µ ¾ ` ˆ ¾ ÆÔ ÑÆ Ö Ö ÙÑÜÒå É å Ì Ì åóöô, Û Ù Ó åôì ; ÆÔ ØàÛªÙÌÛÌ ÑÆ Ö ÖÔ ÙÑÜÒÆ, ª ÑÆ Ö ÙÑÜÒÖç, ˇ Ù Ú ÖÜÔ æû ÙˇÆÔÌÛ ÛÖÔ ÑåÔ ÜÔÖ, ÙˇÆÔÌÛ ÑÆ Ö Ì Òª, æû ÑÆ Ö ÖÚ ˇ ÛÖÜ ÆØÌ ÛÖ Ý ÆÑ ÛÖÜ. Ûå ÙÛ Ô àª Ñ Ì ÑÆ ÙÛ Ô ÖÒ Û Ñª ઠÜÛªÚ Û Ú ÑÜÉâØÔ Ù Ú, Ûå ÖÛ ÌÔ ÌåÔ ÛÜÞ åö. ÌÔ ÌåÔ ÛÜÞ åö ÖÜ Ö Ñ.» ØÑÖ ÔÔÆÑ Ú Ö Ö ÖåÖÚ âþì Ô ÒÆÉÌ Ô Ó Ú ÙÜÙÑÖÛåÙÌ Ô ÝÖØ ÑÆ ÓÌ Û Ô ÒåÙÛ ÑÆØÔÛ, ØÜÒå Ì Ü âøöþ Ñ ÌåÔ âûö ÓÖÚ Ô ÑØÙÌ Ý Ò ÑÆ Û Ô µàª àôùû ÔÛÖ ÖçÒÖÜ. `ÛÖÜÚ Ý Ò ÑÖçÚ ÛÖÜ ÓÖÙ Ö ØÆÝÖÜÚ Ìå Ì æû ÓÜØÓ Ñ Æ Ì æû Ô Û Ô ÉÒâ Ì. íùñ ÙÌ ÛÌÒ ÑÆ ÛÖ Ø Óçˇ Ñ Ö Òæ ÖÚ ÖÜ ÓÜØÓ Ñ Æ Ì Ö ÛæÚ ÙÌ æòöüú Ñ.» ØÑÖ Ô- ÔÆÑ Ú. `Û Ô ÒåÙÛ ÑÆØÔÛ ÌåÔ Ñ Ö Ý ÔÌØÖ- ÙçÓÉÖÜÒÖÚ ÛÖÜ Ñ. ` Ó ØÆ Ñ. `Û çøöú ÙÛ ç- ØÖÜ. ÖÔ ÙÜÓÉÖÜÒÌçÌ æû Ô âþì ÞØæÔÖ, Ì å ÛàÔ ÌÕàÛÌØ ÑØÔ ÙÞâÙÌàÔ. Ûå Û ÜÛæÞØÖÔ ÌåÔ Ñ Ñ æøöú ÛÖÜ `.» àôª ÖÜ Ý ÖÜØÆØÌ ÙÛ ÒåÙÛ, àú ÜÛæÚ ÓÌ Û ÓÌ ÒçÛÌØ Ñ ÛÆˇÌÙ, 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ. Ô Ó åôì ÒÆˇÖÚ, Ì Ó ÒÆÓÌ 550 ÌÜØØ, ÖÜ åøôöüô Ö ÙÜÔÛ Õ ÖçÞÖ, Ûå Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÌåÔ Ò ÔÛæÓÖÚ Ñ ÛÖÜÚ ÒÜ ÆÛ. ¾ Ûç ÖÚ âþì 550 ÌÑ Û. ÌÜØØ, ÖÜ ÌÆÔ Û ÉÆÒÌ Ú ÙÛ ÙÌ ØÆ ÝÛÆÔÌ Ú âàú ÛÖÔ íéøö Ñ Ì ÙÛØâÝÌ Ú. ` ¾ `» `. ` ¾ ` ¾ˆ` ` À ¾ˆ` Þ Û àø å, ÒÒÆ æòö Ñ ÌØ ÙÙæÛÌØÖ ÓÖÜ ˇÜÓå Ì Û ÖÜÒ Øå, Û Ô ÌØåÖ Ö ÛÖÜ µåéñàý. ÔÛÖç âéòì ÌÚ ÙÛÖÒâÚ Ñ Ñ âò, Ô ÕâØÖÜÓÌ Û Ó Ú åôìû. ÑæÓ Ñ Ö Ö ÖÑ ˇ Ø ÙÛâÚ ÌåÞ Ô Û Ñª ÛÖÜÚ ÙÛÖÒª, ÓÌ Û Ñ ÛÆÒÒ Ò Ù ØåÛ, Ô ÙÖÜ ˇÜÓå ÖÜÔ ÛÖÔ Û ÞتÙÛÖ ÙÛ Ô Û Ôå ß¾ ÑçØ ÖÚ ÛâØ ØÞÖÚý. Ô Ñ ÒÆ Ö ÑçØ ÖÚ ` Ó ØÆÚ Ñ Û ÙÜÔÌÛ - ØÆÑ, ÌÛÌØæØØÜˇÓ ÓâÒ Û Ú ÑÜÉÌØÔ Û ÑªÚ ÌÛ - ØÌå Ú. åôì Ú ÙÛÖ ÓÌÛØæ, ÝÖØÖçÔ Ó Ôâ- ÓÖØÝ ÙÛÖÒª, ÞØØÓ ÛÖÚ ÌØܡØÖç, Û Ô ÙÞÌ å ÙÌ Ö ÆÑ Ú É ÒÆÚ æ ÛÖ ÑÌÒå ÛÖÜ Ó ØÛÜØåÖÜ, ÛÖÜÚ Ì ÙÛØ ÛÌÜÓâÔÖÜÚ ÙÛ ÛØâÔ. åôì Ú ÙÛÖ Ò ÓÆÔ ÌÑÌå ÉÒâ Ì Ú ÙÛÖÒª ÞØØ- Ó ÛÖÚ ÒÆ ÖÜ, Ô Û Ø Æ Ì ÓÌ Û ÞØØÓ Û Û Ú ˇÆÒ ÙÙ Ú Ñ Ñ ÌÒÆÑ ÙÌ ÙÛÜÒÆÑ ÙÌ ÑÖÜÌÉÆØ ßBY TSELIOSý. ÙÛØ ÛÌÜÓâÔÖ Ñ ÜÛÖå. åôì Ú ÙÛ Ñ ÔÆÒ Ô ˇ ÜÓÆÙÌ Ú ÛÖÜÚ Û ÒÌ ÙÛâØÌÚ- ÓÖÙ Ö ØÆÝÖÜÚ ÓÌ Û Ô Ñ Û Ò ÑÛ - Ѫ ÙÛÖÒª ÛÖÜÚ ÓÌÒ ÔÖç ÞØØÓ ÛÖÚ Ñ Þ ÛØÔÌÚ ÙÛÖ å Ö ÞØØÓ. ÜÛÖå ÌÔ ÌåÔ Ì ÙÛØ ÛÌÜÓâÔÖ, ÌåÔ ÙÛØ ÛÌÜÓâÔÖ, ÙÛÖÔ ØÔ Ô Ó Ô Ñ Û ÝâØÌ Ö `ˆÀ µ Ô ÒçÙÌ Û Ô ÞØØ. ìõ ÖÚ Ö Ó ÙˇæÚ ÛÖÜÚ Ñ ÙÛÖÒª ÓÌÒ ÔÖÞ ÛÖÔâ ÙÛÜÒ, ÖÜ ÝÖØÆÔÌ. ¾ ` ¾ˆÀ À ` ¾ ` `; `» ` ß ÌàØØ ÛÖÔ Ñ. `ÛÖÜØÔÆØ ÖÒç âõü ÔÖ ÆÔˇØà- Ö Ñ É ˇç ÔØÙÛ Û Ú Ö ÑÖÔÖÓå Ú Ô ÒâÌ ÛâÛÖ ÌÚ ÔÖ ÙåÌÚý. Ö æú ÌåÔ ÜÛæÚ ÖÜ ÒâÌ Ñ ÑâÚ ÑÖÜÉâÔÛÌÚ ÛÖÔ ÙÜÓ ˇª, ÙÛÖÜÚ ÜØà åöüú Ñ ÙÛÖÜÚ ÛØ Ì- åûìú Ü ÖÜØ æ Ó Ú. ÙÜÒÒ ÝˇÌå ÆØ ÜÛ, Ô Ì ÙÛØ ÛÌܡÌå, Ô ÑÖÜØÌÜÛÌå æ Û Ô ÙÝÆÒÌ ÖÜÒå Ñ Ô ÖÓ ÌܡÌå,. ÜÛæ ÛÖ Ò Ñ ØÆÑ ÖÜ ÔÜÞˇ ÓÌØæÔ ÓÖÞˇÌå ÌÓÆÚ, Ô Û Øª- ÙÖÜÓÌ ÛÖÔ ÒÖçÛÖ Ó Ú Ô ÛÖÔ ÒâÔÌ Ôæ ÛÖ. ÔâÔ Ú `ÜØ åöú ˇ ÌåÔ ÜÛæÚ ÖÜ ÉØå Ì. ÙÜÔÌÞå Ì Ö Ô ªÚ ß ÌÔ ÕâØà Û É ˇÓæ ˇ â ØÔÌ Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú ÙÛ Ó ˇªÓ Û ÖÒ Û ÑªÚ ÙÛÖØå Úý. Ü ÖÔÖÌå Ö Ûç ÖÚ, æû ÛÖ ÛÜÞåÖ ÛÖÜ ÛÖ ªØÌ ÓÌ ÖÒå ÖÔ Ò ÆÑ ÖÜ ÌØåÙÙÌßÌ æ Û Ô Ö ÑÖ âôì.»öüù ÔÛæ ÌåÔ ÛÖ ÛÜÞåÖ ÛÖÜ; ÌÒ ÑÆ Ò ØÖÝÖتˇ Ñ, æû ÌÔ ÌåÔ `ÜØ åöú ÜÛæÚ ÖÜ Ñ Û ÖØÌå ÛÖÔ Ü ÖÜØ æ, ÌÒâà»âØÑÌÒ. åô Ö Ø ÓÓ Ûâ Ú Û Ú.., Ö ÑçØ ÖÚ». ÌÝ - ÒÖ ÆÔÔ Ú. Ôæ ÛÖÚ Ö `ÛÖÜØÔÆØ Ú; ÙÌ Ó ÒØÙà. ` ¾ˆ..`. ÜÙÛÜÞØÚ Û Ô Ö ÑÖÔÖÓ Ñª ÑØåÙ ˇ Û Ô Ò ØØ- ÙÖÜÔ Ñ ÜÛÖå ÖÜ ÌÔ ÝÛ åôì, Û ÙÛÌÒâÞ ÛÖÜ ÓÌåÖÜ Ø Ó ÛÖ ÙÛàÛ ÑªÚ `Û ˇÌØæÛ Û Ú. ÜÛÆ Û Æ, ÛØæ ÖÚ ÛÖÜ Òâ Ì Ô Æ, ÖÜ ÓÖÞˇÖçÔ Ñ Û âþöüô Ñ Û ÝâØÌ Ô âþöüóì ÞØ Ó ÛÖ ÙÛàÛ Ñª ÙÛ ˇÌØæÛ Û, Ñ ˇ Ü æ Ì Õ Ñ ÓÌ Û Ú ÌÜÒÖ åìú Û Ú»âØÑÌÒ. Ò ª ÌÒâà ÌÖç. ÌܡçÔÖÜÙ ÙçÓÉÖÜÒÖÚ ˇ ÓÌåÉÌÛ ÓÌ ÛÖ ÌÜÛÌÒâÚ ÖÙæ ÛàÔ ÌÜØØ ÌÛ ÙåàÚ. ¾ ¾ÒÒ Ô æú ÝåÒÖÚ Ó Ú ÓÌ ÌÜØØ, Ö Ô Ò - ØàÛªÚ ÌܡçÔàÔ ÙçÓÉÖÜÒÖÚ ÓÌ , ÑÆ Ö ÖÚ ÆÒÒÖÚ ÓÌ ÌÜØØ. `Û Ò åù Û Ú ÒÒ ÒÌ ç Ú ÛàÔ ÒÒªÔàÔ, Ûå Ìå ÓÌ Ñ ÔâÔ Ú ÓæÔÖÚ ÛÖÜ ÙÛ Ô ÑØåÙ, âþì ÔÖ ÞˇÌå Ì ÑæÚ ÒÖ Ø ÙÓæÚ ÙÛ Ô À µ ` `, Û Ô ÌÔåÙÞÜÙª ÛÖÜÚ, ØÖÑÌ ÓâÔÖÜ Ô Ó ÖØÖçÔ Ô Ì É ØÙÖÜÔ Ñ Ô ÙÜÔÌÞåÙÖÜÔ ÛÖ»ÌØÑÌÒÆØÌÙÛÖ âø Ö ÛÖÜÚ. ÑÆ ÌÙÌåÚ Ö ÙÜÔÛ - Õ ÖçÞÖ, Ó Ô ÌåÙ ÙÛÌ ÓÖÔÖÝÆ ÌÚ. ØÙÛÌ ÑÆÛ ÙÛÖÜÚ ÙÜÔ ÔˇØØ ÖÜÚ Ù Ú ÛÖÜ ÓÌåÖÜ. âøìûì ÌÙÌåÚ Û ˇ ÛÖÜÚ ØÙÌÛÌ. ˆ ¾` À ` ¾ ` `¾ˆ ` ` ` ß ÛØÖÓÖÑØ Ûå ÛÖÜ Ñ. Ùå Ø ÌåÔ Ö Ì ÑåÔ ÜÔ æ ÖÛâ. `Û Ô ÌÒÖ æôô ÙÖ âþöüóì ÙÜ ÑØÖÛªÙÌ âô ÜÔ Ó Ñæ Ñ ÒÌ Öß Ý Ñæ ÓâÛà- Ö âô ÔÛ ÙÛÖÔ ÙÜÓÓÖØ ÛÖ æòìóö ÖÜ âþì ÌÑÑ ÔªÙÌ ý. Æ Ì âý Ö ÌØ ÝÌØÌ ÆØÞ Ú ÌÒÖ ÖÔÔªÙÖÜ, Ö Ñ. ÛÖçÒ Ú Ñ ÑåÔ ÙÌ ÓâÙà ÖØÌ ÔªÚ ØÖÓªÚ, Û Ô å çø Ô Ù ÑØÙÌ Û Ù Ó å Û Ú Ì ÔÆÙÛ Ù Ú ÌÔ ÔÛåÖÔ ÛàÔ ÙÜÓÓÖØ ÛØÔ, Û Ù Ó å Û Ú ÛØ ÑÖÓÓ Û ÑªÚ ÑÜÉâØÔ Ù Ú.. - `¾ -». À. ÒÆ Û â ˇÌ ÜÛæÚ, Óç ÛÖÔ ÛÙåÓ ÙÌ; ÌÔ ÛÖÔ ÛÙåÓ ÙÌ Óç, ÌÝ ÓÌØå ß ØØÛÖ âó ý ÛÖÔ ÛÙåÓ ÙÌ, ßÑÒâ ÛàÔ Ö ØØ Úý. `ÛÖ ÓÖÙåÌÜÓ Û Ú ÌÝ ÓÌØå Ú Ô ÝâØÌÛ æû â àùì ÖÜÒÌ âú Û Ú ÌØ ÝâØÌ Ú ÙÌ ÛØÌ Ú ÌÛ ØÌåÌÚ ÓÌ ÖÑÛªÛÌÚ, æòàú ÛÜÞ åàú, ÛÖÔ Ö ÛÖÜ, Û Ô ÑæØ ÛÖÜ Ñ ÛÖÔ ÌÒÝæ ÛÖÜ. Û â ÔÌ ØÌ Æ, ÌÆÔ ÌÔ Ü ÖÙÛ ØåÕÌ Ú ÛÖ Ù åû ÙÖÜ ˇ âùì Ô ÙÌ Ò ÑØÙÌ. íûù ÌÔ ÒâÔÌ; Û ÙÞâÙ âþì Ö `ˆÀ µ ;» ÌÔ ÛÖ ÕâØÌÛÌ æû æò ÝÛ åì Ö Ùå Ø Ú; Ö Ìå Ì Ñ Ö» ÆÓ Ú Ö `ÖÜ ÆÚ. À µ» ` ÀÌ åò Ó Ú âñ ÔÌ ÆÒ `, ÓÌ Û Ú ÝàÛÖ Ø - ÝåÌÚ ÖÜ â àùì ÙÛ ÓÖÙ æû Û ÛàÔ ÛÌÙÙÆØàÔ Ò ÙÛØÔ-ÛØÖÓÖÑØ ÛØÔ Û Ú Ö ÆÔ Ú.» Ú ÌÕâˇÌÙÌ ÌˇÔØÚ Ñ Ó Ú ÌØ ÌÒÖçÔ æò Û»», æû ÌÔ âþöüóì Ñ ÒÖçÚ Ó Ñ âø Ô Ñ ÒçßÖÜÔ Òå Ó Ü- Ø ÙÓ ÛÆÑ ÖÜ â Ô Ô æ Û Ô ÑÒàÛÙÖ Û ÔÆ ÙÛÖ ÙÛÜÔÖÓ Ñæ ÛÓªÓ. ÓÆÚ ÓÌ âô Ô ÑÖÓÓàÛª ÛÖÜ Ì â ÖÜ ÛÖÜ ØçÝàÔ Ô Ó Ú ÖÜÒÌçÖÜÔ Ö ÕÌÔâØàÛÖ.»ÌÛÆ æ ÜÛæ ÑçØ Ì âô ÓÖÜ Ö ØæÓÖÚ Û Ú Õ Ö Øâ Ì Ú ÌåÔ ÜÛæÚ Û Ú Ø åû Ù Ú æ Û ˇâÙ ÛÖÜ Ü ÖÜØ Öç ÓæÙ Ú ÆÕ Ú. ܡçÔ Ñ ÙÛÖÔ Ü ÖÜØ æ Ìå Ú Ô Ô É ˇÓåÙÌ Û Ùˇ Û ÑªÚ ÙÌ.» ¾ ` ˆ ˆ» ¾ À¾ ˆ Û âòû Ú ÛÖÜÚ É Ù Ô ÙÓÖçÚ Ñ Ö Ü ÖÜØ- æú Û Ú Ñ ÖÙçÔ Ú Ö ÑçØ ÖÚ ÔÛØÔ Ú ÀÖÜ Ñ Ø- Û Ú, Ö Ö ÖåÖÚ Ô ÛØåÞ ÙÌ Ñ ÛÆ ªÒàÙª ÛÖÜ. ÝÖç ÙÜÔÌÞå Ì Ô ÌåÔ Ô ÛØ Þ ÙÓâÔÖÚ ÑæÓ, Ö ÙÜÓ ˇªÚ Ü ÖÜØ æú Ö Ö ÖåÖÚ ÙÜÓÝàÔÌå ÙÌ æò ÝàÔØÔÛ Ú. ß Ô ÛØåÞ Ù æû Ô âéòì ÝàÛÖ Ø ÝåÌÚ ÓÌ Ø ÙÓâÔ ÓÆÛ Ñ ÞÌåÒ ý, Ñ ÓÌÛÆ ÛÖ ØÌÛÖÜÙÆ- Ø ÙÓ. ß ÙÛæÙÖý, ( ØÞå ÖÜÔ Û Ô ÓÌÔ ÒÒÆ), ßÑ ÌÔ Æà Ô ÙÖØØÖ ªÙà ÛÖÔ Òæ Ö ÓÖÜý ( ØæÙÌÞÌ ÔÛØÔ Ó Ô âùì Ú æ ÛÖ ÙÞÖ Ôå), ßÛÖÔ Òæ Ö ÓÖÜ, æû Ô åôìû Ó ÙÜÓ ÒÖѪ ÓÌ ÑÆ Ö ÖÜÚ ÖÜ ÑØ ÛÆÔÌ ÒÆÙÔ ÑÖÝ, ÌÔ Ó ÖØÌå Ö âô Ú Ô ÑØ ÛÆÌ ÒÖÜÒÖç... ÌåÔ æ Û Ô ÝçÙ ÛÖÜÚ Éå ÌÚ Ö ÙÜÓ ÌØ ÝÖØâÚý. ª ÌÚ Ô ÛÖ ÙÖØØÖ ª-

7 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 7 Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ νέος αντιπρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΞΕΝΗ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο δημοτικός σύμβουλος Γιώργος Αυγουστίδης είναι ο νέος αντιπρόεδρος του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Περιστερίου (ΟΠΑΑΠ). Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Πρόεδρος παρέμεινε η Ξένη Κορόγιαννη, μετά από ψηφοφορία με 24 θετικές ψήφους και 2 λευκά, και αντιπρόεδρος ορίστηκε ο Γιώργος Αυγουστίδης, ο οποίος ουσιαστικά αναλαμβάνει στη θέση του δημοτικού συμβούλου Ανδρέα Σχίζα. Ο Γιώργος Αυγουστίδης είπε: «Ευχαριστώ το Δήμαρχο, τη Διοίκηση και τους Δημοτικούς Συμβούλους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις να φανώ αντάξιος στο δύσκολο αυτό έργο που αναλαμβάνω σε έναν τόσο μεγάλο Οργανισμό». Ο δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης ευχήθηκε καλή δύναμη στην κ. Κορόγιαννη και στον κ. Αυγουστίδη. «Σας εύχομαι κ. Αυγουστίδη να φανείτε αντάξιος του προκατόχου σας του κ. Ανδρέα Σχίζα που πραγματικά όλα αυτά τα χρόνια υπηρέτησε τον Αθλητισμό με τα αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα, που φαίνονται στην πόλη». Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ευχήθηκαν καλή δύναμη στον κ. Αυγουστίδη. Γενική Συνέλευση Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου Παραιτήθηκε ο Πρόεδρος Μάριος Σίμος ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Το Κοινωνικό Ιατρείο και το Πολυιατρείο Ο δημοτικός σύμβουλος Χρόνης Χρονόπουλος έθεσε θέμα εγκατάλειψης και μη λειτουργίας του Πολυιατρείου Περιστερίου, που βρίσκεται πίσω από την 1η Παιδική Χαρά. «Εγκαταλείπουμε το χώρο αυτό, ένα τεράστιο κτίριο που μπορούμε να αναδομήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε και θα στριμώξουμε σε 30 τ.μ. το Κοινωνικό Ιατρείο. Γιατί εγκαταλείπουμε την περιουσία του Δήμου;» τόνισε μεταξύ άλλων. Η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα- Μάρκου είπε ότι η λειτουργία του Πολυϊατρείου δεν είναι εφικτή, διότι η «Ο Δήμος προχωρά στην απόδοση χρηματικού αντιτίμου 3 μηνών για το γάλα που δίνει στους εργαζόμενους. Γιατί μόνο 3 μήνες;» ερώτησε ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου Γρηγόρης Τημπλαλέξης. «Έχουμε πει ότι υπολείπεται το γάλα ενός τριμήνου άρα σωστά αποδίδεται» απάντησε η αντιδήμαρχος Νεκταρία Ευσταθιάδου. «Έχει δοθεί το γάλα για τους άλλους 9 μήνες σε όσους προσήλθαν να το παραλάβουν και υπέγραψαν. Τακτοποιήθηκαν ως το Την Τετάρτη 6 Φλεβάρη 2013 πραγματοποιήθηκε η 3η Γενική Συνέλευση του Εμπορικού Συλλόγου Περιστερίου για το Κατά τη συνέλευση συζητήθηκαν τα θέματα: Απολογισμός δράσης του Συλλόγου Οικονομική κατάσταση του Συλλόγου Εκτιμήσεις πορείας της αγοράς το 2013 Μεγάλα προβλήματα και κίνδυνοι στην αγορά Περιστερίου (π.χ. κατασκευή πολυκαταστήματος τύπου Mall στον Κηφισό - πρώην κτήμα «ΜΟΥΖΑΚΗ») Ψηφίσματα και πλάνο δράσης του Εμπορικού Συλλόγου για το 2013 Εξελίξεις στο Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Παρά τα σημαντικά ζητήματα που συζητήθηκαν στη συνέλευση, όπως τόνισε ο Γραμματέας Μουσική βραδιά «Μελωδίες της αγάπης» στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου διοργανώνει μουσική βραδιά με «Μελωδίες της αγάπης» την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 19:00 στην αίθουσα της Μουσικής Βιβλιοθήκης «Νάνα Μούσχουρη» (Σκρα 62 & Αδριανουπόλεως, Περιστέρι). Η Μαρία Πάγκαλη και ο Θοδωρής Κατής δάσκαλοι του Εθνικού Ωδείου Περιστερίου με τους μαθητές τους θα σας διασκεδάσουν και θα σας ταξιδέψουν στα μονοπάτια της αγάπης με ρομαντικές μελωδίες. Είσοδος ελεύθερη. Το Δ.Σ. του Εμπορικού Συλλόγου Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας και οι Αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Π. Λύκος Δωρεάν μετρήσεις οστεοπόρωσης στον Δήμο Περιστερίου Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία με τον Ελληνικό Σύλλογο Υποστήριξης Ασθενών με Οστεοπόρωση πραγματοποιούν δωρεάν μετρήσεις οστικής πυκνότητας στα γραφεία του Δήμου Περιστερίου (κτίριο Ξυλοτεχνία, Δημοσθένους 11 & Παρασκευοπούλου, στο ισόγειο). Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις ημέρες: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη 18, 19 και 20 Φεβρουαρίου αντίστοιχα, ώρες 09:00 έως 15:00 και τις ημέρες: Δευτέρα -Τρίτη -Τετάρτη - Πέμπτη 25, 26, 27 και 28 Φεβρουαρίου, ώρες 09:00 έως 15:00. Οι μετρήσεις οστικής πυκνότητας θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο τηλέφωνο: , ώρες 08:00-14:00. Δέχεται με ραντεβού Δευ.-Τρ.-Τετ.-Πέμ. 5-9 μ.μ. του Συλλόγου Μ. Φανουργιάκης, ο αριθμός των μελών του Εμπορικού Συλλόγου που παρευρέθηκαν δεν ήταν ικανοποιητικός. Σημαντικό γεγονός, κατά τη συνέλευση, ήταν η παραίτηση του Προέδρου του Συλλόγου Μάριου Σίμου, ο οποίος τόνισε ότι παραιτείται διότι είναι κι αυτός ανάμεσα στους ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν να κρατήσουν το κατάστημά τους, λόγω της οικονομικής κρίσης. Στην συνέλευση παρευρέθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κ. Καράμπελας και οι Αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα-Μάρκου και Π. Λύκος. (Φωτό από Peirsteri.news.gr) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΦΤΟΥΛΗΣ, MSc Μαιευτήρας - Χειρουργός - Γυναικολόγος Συνεργάτης μαιευτηρίων ΙΑΣΩ / ΡΕΑ Ιατρείο Κνωσσού 4 (1ος όρ.) τ.: , f: , Περιστέρι Αθήνα κ.: e: εγκατάσταση έχει πολλά προβλήματα και η ανάπλαση του χώρου χρειάζεται πολλά χρήματα. «Θα ήταν ιδανικός χώρος και συμφωνώ. Όμως η ανάπλαση που χρειάζεται σ αυτή τη φάση δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και από το Νοσοκομείο Αγ. Σοφία, έχει κριθεί ακατάλληλος ο χώρος. Πάμε στο χώρο του ΚΥΒΕ που έχει σύγχρονες εγκαταστάσεις». Θα δοθούν τα χρήματα «Θα δοθούν τα χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές» απάντησε ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θ. Αρβανίτης σε ερώτηση του Γρ. Τημπλαλέξη για τα περίπου που δόθηκαν για τις φωτοτυπίες που έβγαλαν τα σχολεία πέρσι με το πρόβλημα διάθεσης των βιβλίων στους μαθητές. «Η καθυστέρηση απόδοσής τους στις Σχολικές Επιτροπές οφείλεται στο ότι το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας δεν έδωσε τα χρήματα για την πληρωμή των καθαριστριών των σχολείων, όπως θυμάστε, και έτσι τα χρήματα αυτά μαζί με άλλα ακόμη, που δόθηκαν από το Ταμείο του Δήμου, ήταν το συνολικό ποσό, δόθηκαν για την πληρωμή τους. Με το που θα πάρουμε τα χρήματα, που είναι εξασφαλισμένα και τα αναμένουμε, θα δοθούν στις Σχολικές Επιτροπές» δήλωσε ο αντιδήμαρχος. Το γάλα των Εργαζόμενων στο Δήμο Σεπτέμβρη του Για το τρίμηνο που έμεινε, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος, έγιναν οι διαδικασίες διακήρυξης δημοπρασίας για την προμήθεια γάλακτος, και μετά από δυο διαγωνισμούς και μια ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν υπήρξε ανταπόκριση. Άρα, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση το θέμα συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή η οποία ενέκρινε την καταβολή σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου, της ποσότητας γάλακτος που δικαιούνται για το προαναφερθέν τρίμηνο». Μέτρα για την οδό Ρέας Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» ερώτησε για την περιοχή γύρω από το Γήπεδο στην οδό Ρέας και για τα μέτρα που δεσμεύτηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Π. Λύκος να λάβει άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι: όχληση, καθαριότητα, στάθμευση. (Σ.Σ. Έχουμε δημοσιεύσει σχετικά σε προηγούμενο φύλλο μας). Ο αντιδήμαρχος Παναγιώτης Λύκος τόνισε ότι αποφασίστηκαν μέτρα για ν αντιμετωπιστούν τα θέματα και όπως δεσμεύτηκε και στους κατοίκους σιγά- σιγά θα εφαρμοστούν ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή. (Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο επόμενο φύλλο μας).

8 Σελίδα 8 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΟΠΕΣ (συνέχεια από τη σελίδα 5) και σοβαρά. «Παρακαλώ τον αντιδήμαρχο Παιδείας να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο τις κλοπές και τους βανδαλισμούς αλλά και άλλα θέματα: την ασφάλεια των παιδιών, τις φοβίες που αναπτύσσουν, την παραβατικότητα, τον εκφοβισμό που συχνά αντιμετωπίζουν». Καταλήγοντας πρότεινε την εγκατάσταση συστημάτων συναγερμού, περιπολίες από τη Δημοτική Αστυνομία, καθώς και πρόταση προς την Ελληνική Αστυνομία για περιπολίες γύρω από τα σχολεία. «Όλοι εμείς οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς, πέρα απ αυτό, πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά για τα θέματα που ανέφερα. Εμείς θα παρέχουμε στο Δήμο και στους Συλλόγους Γονέων όποια βοήθεια χρειαστεί». Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης, επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» Περιστερίου είπε κατά την τοποθέτησή του ότι όλα αυτά τα θέματα με τα σχολεία σχετίζονται με το γεγονός ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση λειτουργεί στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας, βάσει του «Καποδίστρια» και του «Καλλικράτη» και δεν μπορεί τώρα η διοίκηση, όπως και συγκεκριμένοι πολιτικοί φορείς, που τα αποδέχτηκαν να εξανίστανται για όσα συμβαίνουν. «Απορώ πώς θα υλοποιηθούν οι προτάσεις που γίνονται. Τα χρήματα αυτά πού θα βρεθούν, αφού στον προϋπολογισμό δεν προβλέπονται; Στον προϋπολογισμό αναφέρονται για αναπλάσεις επί αναπλάσεων σε συγκεκριμένους χώρους, τα οποία η διοίκηση είπε πως είναι από το ΕΣΠΑ και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και αναρωτιόμαστε ποια πρόταση πρέπει να εφαρμοστεί: η αποδέσμευση από την Ε.Ε. ή η παραμονή μας και η εφαρμογή ενός μείγματος νεοφιλελεύθερης κεντροαριστερής ή αριστερής πολιτικής ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αρνητική γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (συνέχεια από τη σελίδα 5) που αποτράπηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνέχισε τονίζοντας πως δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας με όμορους Δήμους ούτε με το Δήμο της Αθήνας. «Όλοι μαζί να βοηθήσουμε και να αντιδράσουμε ώστε να αποτραπεί, όπως κάναμε και πριν». Ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος τοποθετήθηκε τονίζοντας πως η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως και οι αποφάσεις διαφόρων φορέων είναι γνωμοδοτικές για τον ΟΡΣΑ (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας). «Θα δούμε την απόφαση του ΟΡΣΑ και αν είναι υπέρ της τροποποίησης θα «πολεμήσουμε» την απόφαση νομικά. Εμείς σήμερα θα αποφασίσουμε την αρνητική μας θέση». Το θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Ε. Σας ανακοινώνουμε ότι με απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου όρισε τακτικούς και αναπληρωματικούς εκπροσώπους στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δ. Περιστερίου. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΑΚΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ) ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΠΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ ( ) ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΚΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΖΗΣΗΣ ( ) ΑΝΑΠΛ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ) στα πλαίσια του αστικού συστήματος εντός της Ε.Ε.;». Ο Αλέξης Πουλιάσης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτης για την Ανατροπή στο Περιστέρι» έκανε τις εξής παρατηρήσεις: «Η εγκατάσταση συναγερμών είναι ένα μέτρο που θα βοηθήσει και είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί. Όμως η μόνη οριστική λύση είναι η τοποθέτηση μόνιμων υπαλλήλων σχολικών φυλάκων. Όχι όμως να μπει ιδιωτική εταιρεία ασφαλείας στα σχολεία». Η Αντωνία Αθανασοπούλου, επικεφαλής της παράταξης «Αριστερή Κίνηση Περιστερίου» επεσήμανε ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι αποτέλεσμα του Καλλικράτη, που έδωσε αρμοδιότητες στους Δήμους χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Επίσης αναφέρθηκε στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παιδείας και της επιχειρηματικότητας στα σχολεία που προσπαθούν να εφαρμόσουν. Τόνισε τις ελλείψεις στα σχολεία και την υποχρηματοδότηση της παιδείας με μόνο στόχο την αποπληρωμή του χρέους και την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. «Ετοιμάζουν και νέες συγχωνεύσεις και είναι ντροπή για το Δήμο μας να το αποδεκτεί». Αναφέρθηκε στα έργα του ΕΣΠΑ: «Γίνονται έργα εντελώς άχρηστα για τα οποία δίνονται πολλά εκατομμύρια ευρώ, αντί να δοθούν χρήματα στην παιδεία και στην υγεία και σε άλλα έργα σημαντικά για τους πολίτες. Αυτή είναι η πολιτική του μνημονίου της Ε.Ε. και του ΔΝΤ. Χρειάζεται ανατροπή αυτής της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση». Ο Χρόνης Χρονόπουλος, δημοτικός σύμβουλος της παράταξης «Δύναμη Ανανέωσης και Δημιουργίας» επεσήμανε πως σε μικρό χρονικό διάστημα επανέρχεται συζήτηση για θέματα παιδείας, γεγονός που δείχνει ότι η προηγούμενη ήταν άκαρπη. «Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και ο Δήμος θα πρέπει να δουν όλα τα ζητήματα που αφορούν στην παιδεία, να τα επεξεργαστούν και να κατατεθούν προτάσεις, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις και για διεκδίκηση από το ΕΣΠΑ και όπου αλλού. Η σαλαμοποίηση των ζητημάτων δεν οδηγεί πουθενά». Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Θεόδωρος Αρβανίτης είπε πως το θέμα μπήκε στη σωστή διάσταση από τους Προέδρους των φορέων. «Όμως με ξάφνιασε η τοποθέτηση του κ. Λεμπέση. Τα έγγραφα που ήρθαν για έλεγχο των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών δεν ήρθαν μόνο στο Δήμο Περιστερίου αλλά σε όλους τους Δήμους. Είναι όλα στη Διαύγεια και μπορεί ο καθένας να τα δει και να ενημερωθεί για όλη την αλληλογραφία των Νομικών Προσώπων. Δεν κρύβουμε τίποτα». Συνέχισε αναφέροντας ότι η πρόταση για την τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού στα σχολεία έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται από τη διοίκηση. «Στα σχολεία της Β/μιας Εκπαίδευσης έχουν ήδη τοποθετηθεί συναγερμός στο 70% των σχολείων και στην Α/μια στο 30% των κτιρίων. Βεβαίως, οι συναγερμοί καλύπτουν τα γραφεία και αίθουσες πληροφορικής ή άλλους χώρους σημαντικούς. Έχουμε συνεργασία με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Σταυρούλια εδώ και 1 μήνα, ο οποίος δεσμεύτηκε να δώσει χρήματα για την τοποθέτηση. Υπάρχει θέμα όμως με τη διαδικασία μεταφοράς των χρημάτων από το Δήμο στα Ν.Π. των Σχολικών Επιτροπών. Ο Δ/ντής Οικονομικών κ. Γιαννόπουλος προσπάθησε να βρει τον τρόπο σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συμβουλίου. Βρέθηκε ο τρόπος και σύντομα θα τοποθετηθούν σε όλα τα σχολεία συναγερμοί». Για το θέμα του φωτισμού είπε ότι υπάρχει επαρκής φωτισμός σε όλα τα σχολεία. «Όμως πολλοί Δ/ντές δεν τον ανάβουν και δε γνωρίζω γιατί. Όπως δεν ανάβουν τη θέρμανση, ενώ πετρέλαιο υπάρχει σε όλα τα σχολεία. Δε γνωρίζω γιατί δεν τα λειτουργούν». Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξης Σταυρούλιας επανέλαβε ότι έλεγχος έγινε σε όλους τους Δήμους της χώρας. «Είδηση δεν είναι αυτό, είδηση είναι ότι ουδέποτε ο Δήμος Περιστερίου έχει παρακρατήσει 1 ευρώ από τις Σχολικές Επιτροπές. Ίσως επειδή κάποιοι Δήμοι δεν έδωσαν τα στοιχεία γι αυτό εκλήθησαν όλοι οι Δήμοι να απολογηθούν». Συνεχίζοντας είπε ότι ο Δήμος Περιστερίου για να κρατήσει τα σχολεία σ αυτή την «υποφερτή κατάσταση» έχει «ρίξει» βάρος από τα κονδύλια της αυτεπιστασίας στα σχολεία και χρήματα από άλλους πόρους για την πληρωμή των καθαριστριών. «Ο Δήμος Περιστερίου φροντίζει ώστε όλα τα σχολεία να έχουν θέρμανση και τη στοιχειώδη ασφάλεια». Για τους φύλακες είπε ότι τοποθετήθηκαν από την πολιτεία η οποία υποσχέθηκε να δώσει τους σχετικούς πόρους, τους οποίους ουδέποτε έδωσε. «Γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από όλους μας και σύντομα θα δοθούν και τα από τις φωτοτυπίες στις Σχολικές Επιτροπές και κατ επέκταση στα σχολεία». Ο Πρόεδρος της Α/μιας Σχολικής Επιτροπής Ν. Μιχαλόπουλος επεσήμανε επίσης ότι ο Δήμος Περιστερίου είναι ο μόνος Δήμος που διέθεσε χρήματα δικά του για την πληρωμή των καθαριστριών. «Τα χρήματα που έρχονται πάνε στις Σχολικές Επιτροπές και με έγγραφα διανέμονται στα σχολεία. Όλα είναι ξεκάθαρα». Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βασίλειος Λώλος πρότεινε σχετικά: «Οι Δ/ντές για λόγους οικονομίας δεν ανάβουν τα φώτα. Ίσως να παίρναμε από το Δημοτικό Φωτισμό τον εξωτερικό φωτισμό για να μην επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός των σχολείων. Να το δούμε αν γίνεται. Για τα συστήματα συναγερμού να γίνουν άμεσα οι ενέργειες και η διαδικασία για την εγκατάσταση. Για τη φύλαξη των σχολείων ίσως να μπορούν οι γονείς σε ομάδες προσωρινά να περιφρουρούν τα σχολεία, ώστε να βρεθεί πιο μόνιμη λύση. Ο κ. Πουλιάσης ζήτησε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εγκατάσταση των συναγερμών. Ο κ. Αρβανίτης είπε: «Οι διαδικασίες δε γνωρίζω τι χρόνο θέλουν. Αν εξασφαλιστούν τα χρήματα αμέσως θα γίνει η εγκατάσταση». Στο σημείο αυτό υπήρξε ένταση με παρέμβαση γονέα από το 4ο Δημοτικό Σχολείο ο οποίος είπε ότι «η διοίκηση κοροϊδεύει τον κόσμο, δεν κάνετε αυτά που πρέπει. Όλοι εδώ κοροϊδεύετε. Να πείτε πότε θα μπουν οι συναγερμοί, διότι τα παιδιά μας φοβούνται να πάνε σχολείο». Ο κ. Αρβανίτης είπε ότι θα εγκατασταθούν όσο πιο σύντομα γίνεται και επεσήμανε ότι όλες οι καταστροφές που έγιναν στο 4ο Δημοτικό όπως και στα άλλα σχολεία αποκαταστάθηκαν άμεσα. «Στο 4ο Δημοτικό την επόμενη ημέρα φτιάχτηκαν οι ζημιές και μάλιστα η ξύλινη πόρτα που καταστράφηκε αντικαταστάθηκε από σιδερένια. Για την Ελληνική Αστυνομία που είπατε έχουμε συζητήσει το θέμα με το διοικητή ο οποίος μας είπε ότι κάθε βράδυ περνά περιπολία απ όλα τα σχολεία, αλλά υπάρχει θέμα με το προσωπικό που δεν επαρκεί, για μόνιμες περιπολίες σε συνεχή βάση».

9 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 «Σχολές Γονέων» στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Περιστερίου Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος του προγράμματος «Σχολές Γονέων» που διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) σε συνεργασία με τoν Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού και Πρόνοιας (Ο.Π.Α.Α.Π.) του Δήμου Περιστερίου, που αφορούσε την εκπαίδευση των παιδαγωγών των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου. Το Φεβρουάριο ξεκίνησε ο επόμενος κύκλος του προγράμματος που απευθύνεται στους γονείς των παιδιών που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, πάντα με την συνεργασία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι «Σχολές Γονέων» θα λειτουργήσουν με τη μορφή ομάδων (περίπου άτομα) και θα φιλοξενούνται σε παιδικούς σταθμούς που θα οριστούν από την Διεύθυνση του Ο.Π.Α.Α.Π. και θα έχουν διάρκεια 25 ώρες (2 ώρες την εβδομάδα). Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται από την κ.α Γλουτσιάνου Μαρία (τηλέφωνο επικοινωνίας ), Υπεύθυνη Σχολών Γονέων Περιστερίου και από τις Προϊσταμένες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Περιστερίου. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 9 Σύσκεψη για τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και τη δημόσια υγεία Την Τετάρτη 6 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε στο κεντρικό αμφιθέατρο του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ», «ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», «ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ», «ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Η Ταμίας του Σωματείου Μ. Ορφανίδου, ο Γραμματέας Μ. Ρίζος και ο Σ. Παρασκευάς, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου κατάσταση στο νοσοκομείο που είναι στα όρια της κατάρρευσης με γιατρούς και νοσηλευτές να εργάζονται στα όρια της αντοχής τους, καθώς και στην κατάσταση της δημόσιας υγείας η οποία, όπως τόνισε, βρίσκεται στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης, κατάσταση για την οποία ευθύνεται η κυβέρνηση και η τρόικα, που με την περικοπή των δαπανών για τη δημόσια υγεία στοχεύουν στην υποβάθμιση και κατάργησή της και να οδηγήσουν στην επιχειρηματική ανάπτυξη και στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις: του ιατρού κ. Χαλβατσιώτη, εκπροσώπου των Γιατρών στο Δ.Σ. του νοσοκομείου, ο οποίος ΔΩΡΕΑΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΕΑΣ ΖΩΗΣ Την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου, έπειτα από πρωτοβουλία του καθηγητή Γιώργου Βαθιώτη, μαζί με τους επιστήμονες Θεόδωρο που με απαράμιλλο σθένος στέκεται καθημερινά δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Η ελπίδα και η αισιοδοξία για Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Περιστερίου Ν. Μπέκιος και πιο πίσω ο αντιδήμαρχος Περιστερίου Τ. Θεοδωράκος Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ζαχαριάς και Β. Κυριακάκης Υγείας για το Περιστέρι, έγινε δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος στην αίθουσα πολιτισμού του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στη Νέα Ζωή. Τους πολίτες εξέτασε ο χειρουργός οδοντίατρος Πάνος Αναστασιάδης. Στη σύντομη ομιλία του ο Γιώργος Βαθιώτης, απευθυνόμενος στους συμπολίτες μας, τόνισε: «Ζούμε σε μία δύσκολη εποχή που έχουν χαθεί οι αξίες ζωής, τα όνειρα και η αξιοπρέπεια κάθε συμπολίτη μας. Όλοι μαζί πρέπει να δείξουμε αλληλέγγυοι και αδελφικοί στις δυσοίωνες καταστάσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά η χώρα μας. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χρυσόστομο για την συμπαράστασή του σε αυτές τις αγνές πρωτοβουλίες και το τεράστιο κοινωνικό έργο που επιτελεί. Επίσης, έναν ευρωπαϊστή ιερέα τον πατέρα καλύτερες μέρες είναι πάντα στην ψυχή και στη σκέψη όλων μας. Κανείς Περιστεριώτης δε θα αφήσουμε να αισθανθεί μόνος σε αυτή την πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζει ο τόπος μας. Η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί και σε άλλους ναούς της Ιεράς Μητρόπολης Περιστερίου. Τέλος, θα είμαστε δίπλα και αρωγοί σε οποιονδήποτε κοινωνικό φορέα μας καλέσει να επιτελέσουμε κοινωνικό έργο χωρίς κανένα δισταγμό». Στη συνέχεια, ο χειρουργός οδοντίατρος Πάνος Αναστασιάδης εξέτασε επιμελώς όλον τον κόσμο και έδωσε συμβουλές σε καθένα ξεχωριστά σχετικά με τη στοματική υγιεινή. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι φίλοι και συνάδελφοί του θα είναι παρόντες σε αυτές τις πράξεις αλληλεγγύης που χαρακτηρίζουν ένα αληθινά αξιέπαινο κοινωνικό έργο. μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Εργαζομένων στο Αττικό Νοσοκομείο, ευρεία σύσκεψη για τα τεράστια προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου και τη διάλυση της δημόσιας υγείας στη Δυτική Αθήνα. Στο κάλεσμα του Σωματείου ανταποκρίθηκαν 30 σωματεία, τοπικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων, ελεύθερων χώρων, συλλογικοτήτων: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑ- ΡΑΤΑΞΕΙΣ «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ», ΑΙΓΑΛΕΩ», «ΕΠΑΜ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΙΓΑ- ΛΕΩ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙ- ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ-ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», «ΙΣΤΟΣ», ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕ- ΡΙΟΥ, ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. Κυριακάκης, Αρκαδίας και κ. Ζαχαριάς, Φθιώτιδος κ.λπ. Από το Δήμο Περιστερίου παρευρέθηκε, ο μόνος από διοίκηση Δήμου της Δυτικής Αθήνας, ο αντιδήμαρχος Τάσος Θεοδωράκος. Ο Γραμματέας του Σωματείου Μ. Ρίζος, κατά την αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε στην Σύλλoγος Τριτέκνων Περιστερίου ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί γονείς-μέλη του συλλόγου μας, Το Δ.Σ. του Συλλόγου Τριτέκνων Περιστερίου σας προσκαλεί στην 5 ην ετήσια Γενική Συνέλευση του, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Κ.Υ.Β.Ε Περιστερίου, Ενθ. Μακαρίου με θέματα: 1. Εκλογή Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης 2. Οικονομικός Απολογισμός του έτους Προϋπολογισμός του Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής 5. Απολογισμός πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 6. Απαλλαγή ευθυνών του Δ/Σ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής 7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Έγκριση προϋπολογισμός του Ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα που αφορούν τις οικογένειες των τριτέκνων, επιδόματα, ασφαλιστικό, ομοσπονδία 10. Απολογισμός πεπραγμένων Διοίκησης 11. Κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας με πλούσια Δώρα Η παρουσία σας είναι επιβεβλημένη και απαραίτητη. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας Εμμανουήλ Δροσάκης Δημήτριος Χριστοθανόπουλος ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Παράσταση «Θεσμοφοριάζουσες» στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» Ίλιον Η παράσταση «Θεσμοφοριάζουσες» του Αριστοφάνη που έχει ανεβάσει με επιτυχία η Πειραματική Θεατρική Σκηνή Δήμου Περιστερίου, θα παρουσιαστεί και στον Δήμο Ιλίου από τις 11 έως και 15 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 8:00 μ.μ. στο θέατρο «Μελίνα Μερκούρη» (Αγίου Φανουρίου 99, Ίλιον). Διασκευή: Γιώργος Τασιόπουλος - Φάνης Κάσσιος. Μουσική: Κώστας Δάρας. Χορός: Ναταλία Φεντόροβα. Σκηνικά: Γιάννης Ματαράγκας. Βοηθός γεν. καθ.: Κατερίνα Βασιλειάδου. Σκηνοθεσία: Φάνης Κάσσιος. Είσοδος Ελεύθερη. Ο ιατρός κ. Χαλβατσιώτης επεσήμανε τρία βασικά θέματα: την ασφάλεια του ασθενή στο νοσοκομείο, όταν επικρατεί αυτή η κατάσταση, στην εξουθένωση των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού καθώς και στην απαραίτητη ύπαρξη του νοσοκομείου στη Δυτική Αθήνα, με τη δυναμική που έχει δείξει ως τώρα, της ιατρού, εκπρόσωπος του ΠΑΜΕ Γιατρών Ι. Μάργαρη, η οποία τόνισε ότι η πολιτική της συγκυβέρνησης οδηγεί στην κατάργηση της δημόσιας Η ιατρός κ. Μάργαρη περίθαλψης, με τις επιταγές του ΔΝΤ και της ΕΕ, και στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, όπως άλλωστε «επιχειρεί» και στην παιδεία, και σε όλους τους τομείς καθώς και εκπροσώπων των φορέων που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Κοινή ήταν η διαπίστωση ότι η δημόσια υγεία στην περιοχή μας βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάρρευση και στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περιοχή που μαστίζεται από τη φτώχεια και την ανεργία, με παιδιά ανεμβολίαστα και υποσιτισμένα, με τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα διαρκώς να αυξάνει λόγω της γενικότερης ανέχειας και υποβάθμισης των συνθηκών ζωής, το ΑΤΤΙΚΟ νοσοκομείο (όπως και τα άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής) αφήνεται στην τύχη του. Με την αθλιότητα των ράντζων να είναι καθημερινό φαινόμενο, με προσωπικό να υπολείπεται δραματικά, θέσεις εργασίας να μην προκηρύσσονται, κρεβάτια ΜΕΘ και χειρουργικές αίθουσες να κλείνουν, γιατροί και νοσηλευτές να βρίσκονται στα όρια της αντοχής τους. (συνέχεια στη σελίδα 19)

10 `ÌÒ 10 ß ÒÌܡÌØÖÚ ¾ ¾`ý Ì Ó Û 14 ÌÉØÖÜ Ø ÖÜ 2013 ÖÒ ÞÌ Ñ Ú ÙÛÖØ Û Õ àóìôöú ÌÑ ÌÜÛ ÑÖÚ- ÝØÖÔÛ ÙÛ Ú, Ö àó Ú»ÖÜ ÑÖÚ, ÓÌ ØÛ Ì ÙÛ ÓÖÔ Ñ Ñ Û ØÛ Ù ÙÌÓÔÖÚ ÑÖÓ, ÑÌØ ÖÚ Ñ ÌÕ - ØÌÛ Ñ Ø à ÑÖÚ, Ì ÔÌ ÌÜØÜÛÌ- Ø ÔàÙÛÖÚ Ñ Û Ó ˇ ÑÌ ÓÌ Û Ô ÌÓ ÙÛÖÙÜÔ ÛàÔ ÙÜÔ ÌÒÝàÔ ÛÖÜ, ÙÌ ÙÞÌÙ ÓÌ Û ÞÌ Ø Ù ÛàÔ ÑÖ ÔàÔ ÛÖÜÚÜ ÖˇÌÙÌàÔ. à Ì- Ñ ÙÜÔÌÞÖÓÌÔ ÞØÖÔ, Ö ÛÖ 1984 àú ÛÖ 1996, Ü ØÌÛ ÙÌ ÛÖÔ ÑÒ Ö Ö Û ˇÌÙ ÛÖÜ ØÖÌ ØÖÜ ÛÖÜ `ÜÒÒÖ ÖÜ ØÖÔÛ ÙÛàÔ ÛÛ Ñ Ú Ñ ÛÖÜ ØÖÌ ØÖÜ Û Ú ÔÌÒÒ Ô Ú ¾ÓÖÙ ÖÔ Ú ÛÖÜÚ. ÖÔ Ñ ØÖ Û Ú ØÖÌ Ø Ú ÛÖÜ ÒÒ Ô Ñ ¾ÓÖÙ ÖÔ Ì ÔÌ ÓÌÒÖÚ Û Ú ÌˇÔÖÜÚ ÔàÙ Ú ØÖÔÛ ÙÛàÔ, ÙÛ Ú Ø ÙÛ Ø ÖÛ ÛÌÚ Û Ú Ö Ö Ú Ö ÖÚ ÙÜÓÓÌÛÌ ÞÌ ÌÔÌØ : ÖÓ Ò Û Ú ÙÌ ÌˇÔÌ Ú ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ú Ñ ÓÌ- Ø ÌÚ, Ó Ö Û Ú Ö Ö ÌÚ Ø Ó ÛÖ- Ö ˇ ÑÌ ÙÛ ÀÖ Ö. `ÜÔÛ Õ Ö ÖÛ - ˇ ÑÌ ÛÖ 2002, ÜÙÛÌØ Ö 40 ÞØÖÔ ÙÑÒ Ø Ú Ñ ÌÕ ØÌÛ Ñ ÖÔ Ó Ú ÌØ- Ù Ú. ÝØÖÔÛ ÙÛ Ø»ÖÜ ÑÖÜ ÖÓàÚ ÙÜÔÌÞ Ù Ô Û ÒÌ ÛÖÜØ ÛÖÜÚ ÓÌÞØ ÛÖ ¾ àó Ú»ÖÜ ÑÖÚ ÌØÔ Ì Ù ÓÌØ ÛÖÔ ÌÒÌܡÌØÖ ÞØÖÔÖ ÛÖÜ ÓÌÒÌÛàÔÛ Ú ˇÌÓ Û Û Ú ØÞ Ú Ñ Û Ú ÔÌàÛÌØ Ú ÌÒÒ Ô Ñ Ú Ì Ú Ñ ÉÖ ˇàÔÛ Ú Û ÛÖÜ: ÛÖ ÔÔ Ñ Û Ô ÒÌÔ. ¾ ÔÔ Ú Ì ÔÌ ÛÖ Ö Ø ÝÖÚ Ó Þ Ô ÑÖÚ Ñ ÌÑ - ÔÌ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÖ ÙÌ ˇÌÓ Û ÖØÜ- ÝÖØ Ñ Ú Ö ÖÙ ÚÙÛÖ Ô/Ó Ö ÛÖÜ ÖÛ Þ Ó. Ø ÌÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ Ù Ô ÓÌÒÖÚ ÌÞÔ Ñ Ú ÌÛ - ØÌ Ú. ÒÌÔ Ù ÖÜ ÙÌ Ö ÑÖÔÖÓ Ñ Ñ ÌØ ÌÛ ÙÛÖÔ àû ÑÖ ÛÖÓÌ Ñ ÜÛ.» Þ Ô ÑÖÚ ÙÛ Ñ Ø É Ñ ÓÌÛ ßÜÑÛ ÑÖÚ. ¾ ÜØ ÑÖÚ, ÛÖ ÌÜÛÌØÖ Û ÛÖÜ ÔÔ Ñ Û Ú ÖÜÒ Ú»ÖÜ ÑÖÜ, ÓÌÛ ÛÖ ÜÓÔ Ù Ö Û Ú Ø Ñ Ú(14 `Ì Ø ),ÛÌÒÌ àùìû Ô ÔàÛÌØ `ÞÖÒ» Þ Ô ÑàÔ Ó ÖØ - ÑÖÜ ÜÛ ÑÖÜ ( `» ). ÖÜÒÌßÌ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ ÌÔÛÌ ÞØÖÔ ÙÛ Ñ Ø É, Ì ÔÌ ÌÜÛÌØÖÚ Ó Þ Ô ÑÖÚ Ñ ÕÌÓ ØÑ Ø ÙÌ Ô Ù ÖÜ ÙÌ ÙÛÖ ÖÔ ÔÖ ßÜÑÛ ÑÖÚ.»ÌÛ Û Ô ÖÒÖÑÒ ØàÙ ÛàÔ Ù ÖÜ àô ÛÖÜ ÜØ ÙÌ ÙÛ Ô ÒÒ Ñ ØÜÙÌ Ó Û Ú Ö ÙÖÉ ØÌÚ Ì ÞÌ Ø ÙÌ Ú Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌàÔ É Ö- Ó Þ Ô Ñ Ú ßÜÕ Ú, Ó ÓÌ ÛÖ Ó ÑØÖ- ÛÌØÖ ÌØÝÖ ÛÖÜ, ÛÖ àø Ö, ÖÜ Ì ÞÌ ÛÌÒÌ àùì Ñ ÜÛÖÚ ÙÞÖÒ ßÜÑÛ - ÑàÔ Ì à. ÜÖ ÌØÝ ÑØ Û Ù Ô Û Ô Ì ÞÌ Ø Ù ÛÖÜÚ ÓÌÞØ ÖÜ ÙÜÔÛ Õ Ö ÖÛ ˇ Ñ Ô. Ö Û ÛÖÜ ÜØ ÑÖÜ `Û ÜØÖÜÒ - Ù Ô Ø Ì Ô ÛØ - Ô, ØÖÒ Ô Ù ÖÜ ÙÌ Ö ÑÖÔÖÓ - Ñ, Ñ Ö ÒÌÕ Ô ØÖÚ Ì Ô Ó ˇ Û Ú. Ø ÝÌ Ö àø ÖÚ Ø ÙÛÖÝ ÒÖ ÖÜÒÖÚ àù Ô Û Ô ßÜÞ ÛÖÜÚ ÙÛÖ Ó ÙÑÌÛ-Ó àò Ñ ÙÛÖÔ Ü ØÖ ÙÛ ÉÖ ˇÌÒÖÔÛ Ñ ØÖÙÝÖØ, ÞàØ Ú Ñ ÔÌÔ ÖØ Ö, Ì Ù Ø ÔÛ ÖÒÖÑÒ Ø ÞØÖÔ ¾ àø ÖÚ ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÓÌ Û Ô ˇ Ô Ù ÖÜÛÙÖ ÔÔ Ö Û ÖÜÙ. ÓÌ Ò ÛÖÜÚ ÑÖØ, ÝØÖ Û ÛÌÒÌ àùì ÛÖ Û Ú ˇ - Ô Ú, ÌÔà Ö ¾ØÌÙÛ Ú Ñ Ø Ô Ì Ô Ó ˇ ÛÌÚ ÜÑÌ ÖÜ. ¾» Þ Ò Ú ÛÖ ÛØ ÛÖ Û, Ì ÙÛÖ ÛØ ÑÖ Ù Û, ÙÛ Ô Ö Ö ÌÒÝàÔ. ÌÔ ÌÑ ÔÌ Ö ÑÖ ÌÔÌ. ÛÙ ÔÛØÌÜÛ ÑÌ ÛÖÔ Ö ÖÔÛ ÛØÖ àø Ö» ÖÜÝÖÜÔÖ, ÖÜ ÙÑÌ ÛÖ Ì ÌÒÓ ÙÛ Ô ÖÒ. ÑÖØ ÛÖÜÚ ÌÒ Ô Ì Ô Ó ˇ ÛØ. ÌÒÖÚ, Ö ÌÛØÖÚ ÌÑ ÔÌ ÜÔ Ñ ÛÖÜ Û ÌàØ ÖÒÜ ÖÜ Ö ÛÖ Ü Ò Ö. ÞÖÜÔ ÜÖ : ÛÖ Ô- Ô ÖÜ Ì ÔÌ Ñ ˇ Û Ú É ÖÒÖ Ú Ñ Ñ ÔÌ ÛàØ ÓÌÛ ÛÜÞ ÑÌÚ Ù ÖÜ- ¾ ÛÌØÓ ÛÖÝçÒ Ñ Ú ÛÖÜ àùûªø `Ý ÌåàÔ Ö ÖˇâÛ Ú Ñ Ö ÙÜÓ åñû Ú ÛÖÜ ØÙÌÔ Æ Ú ÜÔ ÛÖçÔ Ô ÔÛ ØÆÙÖÜÔ Ñ ÛÖ ÑÖÒ ÌåÔ Ì ÖÔæÚ. Ó ÖÜØ æú ÛÖÜ, Ö âûøöú»öü ÆÑÖÚ, ÖÜ Ý åôìû Ô ÙÖÜÛÆØÌ ÓÌ ÛÖ Ø ÙÛÌØæ, ÙÌ àø åö ÙÛÜÒ - ÙâÔÛÌØ ÝÖØ ÛÖÜ ÛØÖÓªÛÖÜ ÙÛ ÌÑ ÌÛå ÛÖÜ 60.»Ì ÛÖ ÑÖÒ ÜÛæ, ÛÖ»ÆäÖ ÛÖÜ 1965, Ö ÛØæÓ ÛÖÚ ÙÖÝÆØ ÙÌ ÛÖ àùûªø, Ñ çùûìø ÜÛæ ÛÖ ÆÒÌà ÔâÉ ÑÌ ÙÛ ÓÌ ÆÒ Ñ Û ÖØå. ¾ âûøöú â ÕÌ Ñ Òª Ó ÆÒ ÙÛÖÔ ÛØæÓ ÛÖ ÒÒÆ ÖÞØØ ÙÌ ÙÞÌÛ ÑÆ ÔàØåÚ Ô ÝÖÙ àˇìå ÙÛ Ö Ñ Û ÑÆ ÛÖÜ Ó ÆÙÑÌÛ ( ), æ ÖÜ ÆÝ ÙÌ ÔÌÕåÛ ÒÖ ÛÖ ÙÛå Ó ÛÖÜ. ÌÚÙÛ Ô¾ÒÒ Ô Ñ Û Ô Ò, ÖÜ ÛÌÒÌ àùì ÛÖ ÙÛÖØ ÑÖ- ØÞ ÖÒÖ ÑÖ Ó Ó Û Ú ÒÖÙÖÝ Ñ Ú `ÞÖÒ Ú à- ÔÔ ÔàÔ. ¾ ÌÛØÖÚ»ÖÜ ÑÖÚ Ì àùì Û Ó Ù à ÛÖÜ ÙÛÖ Ö ÑÖ ÌÔÌ ÑÖ ÝØÖ- ÔÛ ÙÛ Ø Ö. Ô ÒÒ Ó Ù Û Ô Ì àùì ÙÛÖ ÜÓÔ ÙÛ ÑÖ `ÜÒÒÖ Ö ÌØ ÙÛÌ- Ø ÖÜ, ÛÖÔ ÑÖÙÓ ÛÖ ß ÖÜ `ÖÜ ÖÜý, ÓÌ ÛÖÔ Ö Ö Ö ÙÜÓ ÖØÌÜÛ ÑÌ Ì Ù Ø ÔÛ (40) ÙÜÔ Û ÞØÖÔ. ÖÛ Ô ØÜÙ ÛÖÜ, ÛÖ1971, ÓÌÞØ ÛÖ 2010, ÖÜ Ö ÌÛØÖÚ ÖÞàØ ÙÌ Ö Û Ö Ñ Ù ÛÖÜ. àø Ú ÛÖ Ø - Ó ÑØÖ ÑÌÔÖ. ØàÔ, Ñ ÖÛ Ô ÖÓ ÓÌÙÖÜØ ÔÖÜÙÌ, ÒÒ Ñ ÖÛ Ô ÖÑ - Ó ÖÔÛ ÔÙÑÒ Ø Ñ Õ àôöôû Ô. ÞÖÔÛ Ú Ò ÖÜ, Ö ÛÖ 1982, Û Ø ÙÛ Ø Ñ Ñ Ô ÜÔ Ñ ÛÖÜ ÌàØ ( à à). Ø ÝÌ Ñ Ö ÜÛ Ø ÙÌ Ó ßÛØÜ ý 3 3. Ì Û Ó ÖÜØ ÖÓ Ú Ó ÙÑÌÛ ÙÛÖ ÌØ ÙÛÌØ ØÞ ÙÌ Ô ß ÖÜÒÌÜÌÛ ý Û Ô ÔÖ Õ ÛÖÜ 1971, ÖÛ Ô Ö ÌÛØÖÚ Û Ô 25 ÞØÖ- ÔàÔ. ÖÛÌÓ ÖÓ ÔˇØà àô ÖÜ ÖÜÙ Ô ÛÖ ˇÒ Ó, ÙÛ Ô Ò Ñ ÛÖÜ ÌÛØÖÜÑ ÖÓ ÑØÖ Ö ÌØ ÙÙÖ- ÛÌØÖ, ÙÜ ÑÌÔÛØàˇ ÑÌ ÜØà Ö ÛÖÔ Ü ÒÒ ÒÖ ÛÖÜ Ò Õ ØÞÌ ÖÜ ÛÖÜ - ÓÖÜ, ÒÖÜÛ ØÞÖ ÜÒ àû, Ñ ÕÌÑ Ô - ÙÌ Û Ú Ñ Ù ÌÚ. Ô Ô ÖÒÒÌÚ ÙÜÔ ÔÛ ÙÌ Ú ÙÛÖ Þ ØÖ Ò ÙÛÌ Ö ÛÖÜ Ù ÜØÖÜ, ÒÒ Ñ ÓÌÙ ÙÛÖ ÓÖÛ ÑÖ Ñ Û - ÙÛ Ó, ÙÛÖ Ø ÝÌ Ö ÛÖÜ ÛÖÛÌ Ò Õ Ø- ÞÖÜ ÑÖÜ Ù Ñ Ø Ñ ÛÖ `Ì ÛÌÓÉØ Ö ÛÖÜ ÖÜ ÞØÖÔÖÜ ØÖÌØ Ù ÖÒÖÑÒ Øàˇ ÑÌ, ÓÌ Û Ô Ì ÑØ Ù ÛÖÜ Û ÙÛ Û ÑÖÜ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ Ö ÛÖ ØàÛÖ ÑÌ Ö ˇ ÔàÔ. ØÜÛ Ñ ÓÌÒ Ñ Û Û ÙÌ Ø ÖÜ Ô Ø - ÝÖÔÛ ÙÛ ÙÞÌÛ Ñ Ø Õ Ì Ô Ö : Ô. Ô àûö ÖÜÒÖÚ, Ñ. Ù - Ñ Ø Ú, ÌàØ. Ò Ù Ú, Ô ÙÛ. Ò - æ,û ªÛ Ô Ö ÒÖçÛ ØÞÖÚ ÜÒ ØÛ Ú ÛÖ ÜÓÔ ÙÛ Ñæ `çòòö Ö ÌØ ÙÛÌØåÖÜ (.`..), â ÔÌ ÌàØ å ( à Ø)»ÖÜ ÆÑÖÜ ÛÖ ÛÓªÓ ÑÖÒçÓÉ Ù Ú ÛÖÜ ÓÌ ÆÒÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ: Ö Ó ÖÜØ æú, Ö ÙÛÜÒÖÉÆÛ Ú, ßÜÞª ÛÖÜ. Ø, ÙÛÖ ÉÆˇØÖ åùà, ÙÌ Ó ÖˇÌàÛ Ñª ÑåÔ Ù ÔåÑ Ú, ÔÆÓÌÙ ÙÛÖ ÙÜÔ àô ÙÛª ÆÔÛØ Û Ú âûøö»öü ÆÑÖ (ÓÌ Û Ü Ò Æ) Ñ ÛÖ Ù ÓÌØ Ôæ ØæÌ ØÖ ÛÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ `ÛÌÝ. ÖÜØ Û æ ÒÖÜ. `Û Ô ØØÛ ÙÌ ØÆ ÑØåÔÖÔÛ ÓÌØ ÑÆ æ Û É Ù ÑÆ ÙÛÌÒâÞ ÛÖÜ Ü ØÖç ÙÛåÉÖÜ ÛÖÜ.`.. åô ÔÆÓÌÙÆ ÛÖÜÚ Ö ØÖ ÖÔ ÛâÚ:» Þ.» ÑÒªÚ, Ø. Ø É ÆÚ, Ø. Ñ æú, `Û. Ò æ ÖÜÒÖÚ, ØÔÛ Ú âøöü, `àñ. Ô ªÚ Ñ Ö ˇÒ ÛâÚ: Ò. ÖÜÛÙªÚ,. ÒÆØ Ø Ú Ñ Ò. ÌÛØÆÑ Ú. Ù Ú, ÒÖÜÛ ØÞÖÚ ÜÒ àû Ú, ÌÛØÖÚ»ÖÜ ÑÖÚ,» Þ Ò Ú»ÖÜ ÑÖÚ, - ˇ Ô. ÖÜÓ Ú,» Þ. ÔÛÙ ÖÚ, ÜÒÖÚ Ñ ÖÜ ÌÒ Ú, ÑÖÚ Ì Ú, ˇ Ô. ÌØ ÛÙ Ú, ÌÖÞ. Ù Ó ÑÖ ÖÜÒÖÚ, Ò. ¾ ÑÖÔÖÓÖÜ, ÌÛØÖÚ ÖÜÉ Ø Ú, `ÛÌÝ.» Ô ØÖÚ, Ò. ÒÌ Ôˇ Ú, Ó. ÜÓ ÌØÖ ÖÜÒÖÚ, Ô. ÖÚ, - Ø Ò. Ô ØÌÖÜ, Ü. Ø Û Ú,» Ø ÖÚ àôùû ÔÛ ÔÖÜ, ÑÖÚ Ø - É Ú, ÌÖ àøöú ÖÒÌÓ Û Ú, ÌàØ.» ÔÛ àøöú, ˇ Ô. ÖÙÛÖÒÖ ÖÜ- ÒÖÚ. ØàÛÖÚ ÙÛÖÔ Ñ Û ÒÖ Ö Ì Ô Ö ÛÖÛÌ Ó ØÞÖÚ Ô. Ô àûö ÖÜ- ÒÖÚ, Ö Ö Ö ÖÚ ØÖÑ ÒÌÙÌ Ñ Ö- Ý Ù ÛÖÜ ÓÖÛ ÑÖÜ `ÜÓÉÖÜÒ ÖÜ Ü ÌØ ÛÖÜ ÔÌÖÜ ÙÜÒÒÖ ÖÜ Ñ ÌØ - ÙÛ ÑÌ ÙÛ ÙÜÔÌÞÌ Û ÓÌÛ ÛØÖ- Ó Ú Ü ÖÛÜ à ÖÜÚ Ñ Ú - Ø Ú ÙÛ Ô Ö Ö ÉàÔ Ñ Ø ÙÛÖÛÌ- ¾ÓÆ âñ Ò Õ ÙÛÖ ÌÒÒ Ô Ñæ Ó ÆÙÑÌÛ Ü ªØÕÌ Ö.`.. ( Ø æûìø Ñ ÙÛ Ô ÑÖÒçÓÉ Ù ). ÌØ å ÖÔÛ Ú ÑÆˇÌ 2-3 ÞØæÔ Ñ Ó Ñ Û ÖØå, âýû ÙÌ ÓâÙ ÙÌ 12 ÞØæÔ ÙÛ Ô ÑÖØÜݪ. `Û ÝàÛÖ Ø Ýå ÖÓÆ ÙÛÖ ÕÌÑåÔ ÓÆ Û Ú. åô æøˇ Ö æ Ø ÙÛÌØÆ Ö : ØÛ Ú ÖÜÒ ØÆÚ, Ñ. ØÖÜÒ ÔæÚ, Ò. æûù Ú, Ô. `ÉÌÔÛ ÖçØ Ú,. `àû ØÆÑÖÚ, ÖçÒ Ú, ` ÜØ. Ø Éå Ú ( ØÖ ÖÔ ÛªÚ). ˇ ÙÛÖå:. Û ÔÛÙÆØÖÚ,. `àû Øæ ÖÜÒÖÚ, ÆÑ Ú ` ÔÛå- ÑÖÚ,.»ÖÜ ÆÑÖÚ, çòöú ` âø Ú. ÝàÛ., æ àú Ñ Û Ô ÆÒÒ ÓÌ Û ÉØÆÉÌÜÙ ÛÖÜ ØÖ ÖÔ Ûª, ªØ ÓÌ æ ÛÖ ÒÌçÑàÓ ÛÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ, ÖÜ ÌÑ æˇ ÑÌ ÛÖ 2001 (Ì ÓâÒÌ : ÌàÔ.»ÌÔÌ ÆÑ Ú). ÒÖÜÚ ÙÌ Ì Ñ ÛÖÜ Ó ÙÑÌÛ. ÜÛÖÞØÖÔ, ÙÛ Ô Ùà ÒÌÜØ ÛÖÜ Ì ÖÜ, ÙÛ Ô Ö Ö ÓÝ ÒÖÞ Ú, Ö Ñ Ù ÔÖ Ñ ÙÌ ÌÔ Ó ÑØÖ ÞàØÖ 3 3, Ó ßÛØÜ ý, Ñ ÛÖÔ ÌÑ ÔÌ Ø ÝÌ Ñ Ö ÜÛ Ø! ÜÛÌÚ - Ù Ô ÖÒÌÚ Ñ ÖÒÌÚ Ö Ì Ñ Û ÙÛ ÙÌ Ú Û Ú ÔÌ Ø ÚÖÓ Ú. ØÑÌÛÌÚÖÓàÚ Ô ÔÖÜÔ É Ù Ñ ÛÖ ÌÝ ÒÛ Ø Ö Û Ú ØÖÚ Û Ô ÑÖØÜÝ ÛÖÜ ˇÒ Ó - ÛÖÚ, ÙÛ Ô Ö Ö ÌÔ Ø ÙÌ Ô Ýˇ ÙÌ. - ØÞÖÔÛ Ö ÌØ ÙÛÌØ àûìú!»ì ØàÛÖ ØÖ ÖÔ Û ÛÖ ` ÜØÖ Ø É Ñ ØàÛÖ ØÖÌ ØÖ ÛÖ Ö àøö ÖÒÌÓ Û, ÖÓ ÌÓÝ - Ô ÙÛ ÑÌ ÙÛÖ ÌÒÒ Ô ÑÖ Ó ÙÑÌÛ Ù Ô ÔÌØÞÖÓÌÔ ÜÔ Ó Ñ ÙÛ ÙÜÔÌ- ÞÌ ÓÌ Û ÙÜÔ ØÖÓ Ñ ÒÒàÔ Ñ Û Õ àóìôàô ÛÌÞÔ ÑàÔ, Ö àú Ö Ø ÜØ Ú Ì ÖÜÒ Ñ Ú, ÔÌÉ ÔÌ Ñ ˇÌ 2-3 ÞØÖÔ Ñ Ó àô ÙÛ Ñ Ñ Û ÖØ Ô ÝÛ ÙÌ ÛÖ1983ÙÛ Ô ˇÔ Ñ! `Û É Ù ÜÛ Ú Û Ú ÌÑØ ÑÛ Ñ Ú ÔÖ ÖÜ Ü ØÕÌ ÛÖ àô ÙÛ ÑÖ - ˇÖÚ Ñ ß ÑØ Ù ÛàÔ ÑÛàÔ, ÙÛÖÜÚ Ö Ö ÖÜÚ ØÞ ÖÚ, ÛÖ ØàÛÖ ÙÛ Ó, Û Ô Ö àø ÖÚ»ÖÜ ÑÖÚ. ˆ ØÕÌ Û ÜÛÖÞØÖÔ Ö ÌÔˇÖÜÙ ÙÓÖÚ Ñ Ô ÖÛÌÒ Ú ØÖÙÝÖØ ÛàÔ ÔˇØà àô Û Ú Ö - Ñ Ù Ú- ÔàÔÝ Ò ˇÒàÔÙÛÖÙÜÔÖÒÖ ÛÖÜÚ, ÓÌ ØàÛÖÛÖÔ Ì ÓÔ ÙÛÖ ÒÖÜ- Û ØÞÖ ÜÒ àû, ÛÖ ÖÔÖÓ ÛÖÜ Ö Ö ÖÜ ÌÞÌ ÖˇÌ ÙÛÖ Ì Ñ Û Ú ÉàÔ. Ôà ÖÒ ÖÓàÚ Ü ØÕ Ô Ö Ý Ò ˇÒÖ, ÖÜ Ñ Ò Ù Ô Ó Ñ Û Ô ÖÓ Ö Û Ô ØàÛ ÙÛ Ó. Ô Ô ÛÖ ÜÔ Ó ÑÖ Û Ú ÙÛ Ø Ó. ¾Û Ô ÖÓ Ì Ì ÌÑÛÖÚ Ì Ø Ú, ÜÖ ÖÜÒÓ Ô ÌÓ Û Ö ÌÔˇÖÜÙ à Ì Ú Ý Ò ˇÒÖÜÚ Û Ô ÑÖ- ÒÖܡÖÜÙ Ô. Ù ÖÒ Û ØÑÌ ÛÖÜ àô Û Ô Ü ÖÙÛ Ø Ô ˇ - ÙÓÌÔ. ¾ Ñ ÛÖ ÑÖ ÛàÔ ÌØ ÖÞàÔ Ö ÖÜ ÌØÔÖÜÙ Ô ÔÖÔÛ Ú ØÖÚ ÛÖ Ì Ö Û Ú ÔÛ Ò Ú ÖÓ -, ÓÖÒ Ú Û ÌÉÒÌ Ô ÌÒÌ Ô: - ØÞÖÔÛ Ö ÌØ ÙÛÌØ àûìú! ÌÔ Û Ô Ñ Û ÙÜÔ ˇ ÙÓÌÔÖ ÙÛÖ ÞàØÖ ÛàÔ Ó ÑØàÔÖÓ àô, Ñ ØÖ- Ñ ÒÖÜÙÌ, Ö àù ÖÛÌ, ÌÔÛÜ àù. ¾ àú Ø ÝÖÜÓÌ Ñ ÙÛÖ Ø Ø- Û Ó ÛÖÜ ÛÖÓÖÜ ÛÖÜ ØÖÔ ÑÖÜ ÑÖØÜÝ Ì ÛÜÞ Û Ú ÖÓ Ú Û Ô ÌÕÖ ÖÚÛ Ú ÜÖÝÖØÌÚÙÛ Ô ÜØà-, ÙÛÖ ØàÛ ˇÒ Ó Û Ú ÜØàÒ - Ñ ÚÑ Ô Ì Õ ÌˇÔàÔ ÑÛàÔ ÓÌ ØàÛÖ ÛÖÔ ÌÒÖ ÖØàÔ Ö. ¾ÒÖ ÜÛÖ ÛÖ ÙÛ Ó Ö ÌÛØÖÚ»ÖÜ ÑÖÚ ÙÛ ˇ ÑÌ ÑÖÔÛ ÙÛ Ô Ö- Ó, ÑÖÜØ ÙÛÖ ÓÌÒÖÚ ÖÒàÔ ÛàÔ Ö Ñ ÙÌàÔ, Ñ ÛÖ 1997 Ì ÔÌ ØÖ- Ì ØÖÚ. ÔˇØà ÖÚ ÖÚ Ñ ÌÕ ØÌ- Û Ñ Ì ÞÌ Ø Ó ÛÖÒÖ ÓÌÔÖÚ, ÑÖ- Ó ÙÌÓÔÖÚ Ñ Ô ÖÛÌÒ Ú, ÙÜ ÑÌ- ÔÛØàÙÌ Ò ÛÖÜ Ö,Û Ñ ÒÒ ÛÌØÖ Ü ØÞÌ ÙÛÖ ÙÜÒÒÖ Ö Ñ Ñ ÛÖØˇà-» Û Ú ÖÒç àø åìú ÙÛ ÓâÚ ÛÖÜ ÜÓÔ ÙÛ ÑÖç `ÜÒÒæ ÖÜ ÌØ ÙÛÌØåÖÜ (.`..). ¾ åñöú Ù Ñ Ø Ú, ÛÖÜÚ ØàÛÌØ ÆÛÌÚ Û Ú å ØÜÙªÚ ÛÖÜ, ÙÜ Þ åøì ÛÖÔ ØØÛÖ Ñ ÖÒç Ì ÛÜÞ ÓâÔÖ ØÖ ÖÔ Ûª Û Ú ÖÓÆ Ú ` çøö Ø Éå, ÌÔØ ÔÆÓÌÙÆ ÛÖÜÚ Ö» Þ. ÆÛÙ ÖÚ Ñ Ö ÒÖçÛ ØÞÖÚ ÜÒ ØÛ Ú ( ÌÕ Æ), ßÜÞª ÛÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ, Þ ÓÖ ÌÒÖçÔ. åôìû ÑæÓ, ÙÛÖ Ø ÙÛÌØæ ÆÑØÖ Û Ú ÝàÛÖ Ø ÝåÚ Ô ÞÌ ØÖÑØÖÛÌå Ö æ àøöú ÖÒÌÓÆÛ Ú, ØØÛÖÚ ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÙÜÒÒæ ÖÜ. ¾ Ñ. Ù ÑåØ Ú Û Ô Ì ÖÞª ÌÑÌåÔ ªÛ Ô ØæÌ ØÖÚ ÛÖÜ ÛØÖÓªÛÖÜ Ñ ÔÛ ØæÌ ØÖÚ Û Ú ÒÒ Ô ÑªÚ Ö ÖÙÝ Ø ÑªÚ ¾ÓÖ- Ù ÖÔ å Ú ( ¾). ÙÌ Ô ÛÖÔ ÑØ Û ÙÌ ÖØˇ Ö Ñ ÔÛ ÙÛ ÓÌ Ò Ñ Û ÖØ. ÝÖÙ àù ÛÖÜ ÙÛ Ô ÖÓ Ñ Û ÌÛ Ñ ÛÖÜ ØÖÙÖÔÛ Ì ÉÌÉ àˇ Ñ Ô ÛÌ- Ø ÛÖ 2004, ÖÛ Ô Ö.`.. ÛÌˇ ÑÌ ÙÌ Ñ ˇÌÙÛàÚ Ì Ñ Ú ÌÑÑ ˇ Ø Ù Ú Ñ Ö ÌÜÌ ØÖÚ ÛÖÔ Ý Ô ÙÓÖ. àù Ô Û Ô ßÜÞ ÛÖÜÚ ÙÛÖ Ó ÙÑÌÛ Ñ ÙÛ Ô ÑÖÒÜÓÉ Ù. ÜÔ ÛÖ ÙÛ Ø Ó Ò ÙÛÖÔ ÌÛØÖ ÙÛ ˇ ÑÌ, ÖÒ Û ÞØÖÔ Û Ú ØÖÌ Ø Ú ÛÖÜ, ÜÔ Ñ ÛÖÜ à à. Ñ ÔÌ Û Ô ØÖÖ Ö Û Ú ÖÓ Ú Ñ Ñ Û Ú Ü ÖˇÌÙ Ñ Û Ú ÝÖÙ àˇ - ÑÌ ÖÒÖÑÒ ØàÛ Ñ. Ö 1997, ÖÛ Ô ÓÌ ØàÛÖÉÖÜÒ ÛÖÜ ÌÛØÖÜ Ó ÖÜØ- ˇ ÑÌ Ñ ÛÓ Ó Ü ØÖÜ ÙÛ ÉÖÜ: ÑÖÒÜÓÉ Ù Ñ ÖÜàÛÌØ ÖÒÖ, ÓÖ - Ø ÙÌ ÛÖ ÞØÖÔÖ Û Ú ÙÛ ÜÖ. Ö Øà Û Ô ÌÔ Ñ ÌܡÜÔÛØ ÛÖÜ ÙÜÒÒÖ- ÖÜ ÙÛÖ ÔÌÖÓÌ ÒÖ ÑÒÌ ÙÛÖ Ì Ö - ÌÔÌÔÛ Ñ ÔÔ ÛÙàÔ - Ñ ÛÖ Ö ÌÜÓ ÑÖÔÛ ÙÛ ÛÖÜ Ü ØÖÜ ÙÛ ÉÖÜ, ÙÛÖ ÖÒÜÓÉ Û Ø Ö Û Ú àø Ý Ú. Ø ÙÛ Ô Ì ÛÜÞ ÓÌÔ Ø Ù Û Ú Ú Ñ ÛàÔ ÙÜÔÌØ ÛàÔ Û Ú,ÛÖ ÛÓ Ó Ì Ô ÌÔ Ö Û ÖÒÜ Ò - ˇÌÙÛÌØ Û Ú ÞàØ Ú Ñ ÌÔ Ö Û ÛØ ÙÞÜØÖÛÌØ, ÓÌ É Ù Û Ú Ì ÛÜ- (`ÜÔÌÞÌ ÙÛ ÙÌÒ. 16)

11 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου ωρη απεργία των εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Περιβαλλοντικός και Φυσιολατρικός σύλλογος Περιστερίου σας προσκαλεί στην κοπή της Πίτας μας, Σάββατο 16/02/2013 και ώρα 19:00, στο 2 ο όροφο του ΚΥΒΕ Περιστερίου, (Εθνάρχου Μακαρίου 1 και Κηφισού). Θα προσφερθούν σπιτικοί μεζέδες, που θα έχουν ετοιμάσει μέλη του συλλόγου, θα πιούμε κρασί προσφορά του συλλόγου και θα έχουμε και μουσική. Επειδή καταβάλουμε προσπάθεια να συγκεντρώσουμε κάποια τρόφιμα για άπορους συμπολίτες μας, παρακαλούμε, όσους θέλουν και μπορούν, να φέρουν μαζί τους τρόφιμα. Η συμμετοχή είναι 2. Σας περιμένουμε με την παρέα σας. Το ΔΣ του Συλλόγου «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 11 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου στην Πλατεία Κλαυθμώνος στο πλαίσιο της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας (13-14 Φεβρουαρίου) των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές, «Βοήθεια στο Σπίτι» και «ΚΔΑΠ». Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) συμμετείχε στη συγκέντρωση και κάλυψε συνδικαλιστικά τους εργαζομένους στις Κοινωνικές Δομές που αγωνίζονται για τα δεδουλευμένα τους και τη διάσωση των θέσεων εργασίας τους και καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση. Όπως επισημαίνεται, οι εργαζόμενοι στις Κοινωνικές Δομές διεκδικούν: 1. Νομοθετική ρύθμιση που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση της εργασίας του υπηρετούντος προσωπικού στις Κοινωνικές Δομές, οι οποίες μετά από δέκα χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης προσφοράς είναι αναγκαίες για την κοινωνία. 2. Άμεση σύσταση μέσω των ΟΕΥ, οργανωμένων Κοινωνικών Υπηρεσιών σε κάθε Δήμο και τη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών με την ενσωμάτωση του έμπειρου και εξειδικευμένου προσωπικού. 3. Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι και οδηγούνται μαθηματικά, όπως και οι υπόλοιποι πολίτες, στην οικονομική εξαθλίωση. 4. Την παύση του σχεδιασμού της κυβέρνησης και της πλειοψηφίας των αιρετών για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών που οδηγεί τις κοινωνικές Δομές σε διάλυση και σε νέα επιβάρυνση τους πολίτες. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΠΟΕ-ΟΤΑ «Ευθείες βολές» εναντίον του υπουργού Εργασίας εξαπολύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ) με αφορμή την άρνηση του Γιάννη Βρούτση να τους συναντήσει. «Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουν γίνει από το Προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ-ΟΤΑ για συνάντηση με τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο κ. Γιάννης Βρούτσης αρνείται προκλητικά και επιδεικτικά το διάλογο» αναφέρουν χαρακτηριστικά. Το συνδικάτο τονίζει πως «Οι συνεργάτες του βρίσκουν αστείες και γελοίες προφάσεις για να αποφύγουν τη συνάντηση με τους εκπροσώπους χιλιάδων εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προφανώς κατ εντολή του κ. Υπουργού, ενώ ο ίδιος είναι τόσο... απασχολημένος που ούτε στο τηλέφωνο δεν μπορεί να απαντήσει» και αναρωτιούνται: «Αυτή είναι η ευαισθησία του κ. Γιάννη Βρούτση για τα θέματα της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Πρόνοιας των εργαζομένων και της κοινωνίας γενικότερα»; Η ΠΟΕ-ΟΤΑ καλεί τον κ. Γιάννη Βρούτση «να κατέβει από το... άλογό του και να μας κάνει την τιμή να μας συναντήσει για τα θέματα που κατά καιρούς με έγγραφα τον έχουμε ενημερώσει (κατάργηση του ΟΠΑΔ με την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ, ένταξη του ΤΕΑΔΥ στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης κ.α.) χωρίς ωστόσο να έχουμε λάβει καμία απάντηση», όπως τόνισε σε ανακοίνωσή της. Τέλος, το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στους ΟΤΑ επισημαίνει: «Επειδή ο ίδιος ισχυρίζεται ότι «η πόρτα του γραφείου του είναι ανοιχτή», καλό είναι να το αποδείξει και εμπράκτως. Διαφορετικά, θα κατηγορηθεί πως εμφανίζεται «ανοιχτός» στο διάλογο μόνο μετά από μία επεισοδιακή κατάληψηεπίσκεψη στο γραφείο του. Αναμένουμε κ. Υπουργέ να καθορίσετε ΑΜΕΣΑ την ημερομηνία συνάντησης. Να γνωρίζετε όμως ότι έχουμε ήδη περιμένει αρκετά...!!!». ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΣΚ Ενημέρωση για τις εξελίξεις στο θέμα ανέγερσης του νέου διδακτηρίου του 28ου Δημοτικού Σχολείου Περιστερίου έγινε από το Δ/νων Σύμβουλο του ΟΣΚ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟ- ΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ) Η. Δρούλια σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τη διοίκηση του Δήμου Περιστερίου και το Σύλλογο Γονέων του σχολείου, την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου. Ο Σύλλογος Γονέων μας πληροφόρησε σχετικά: Μετά από πρόσκληση του Δ.Σ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Φεβ. 13, συνάντηση των γονέων του σχολείου μας με τον Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο του Οργαν. Σχολ. Κτηρίων (Ο.Σ.Κ.Α.Ε) Η. Δρούλια και του Δήμου Περιστερίου. Από τον Δήμο Περιστερίου παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, οι Αντιδήμαρχοι Μ. Τσιώτα, Θ. Αρβανίτης, Π. Λύκος και ο Δημοτικός Σύμβουλος Β. Μπέτσης. Στη συνάντηση συμμετείχε και η Διευθύντρια του σχολείου μας Δ. Χαστά. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν η ενημέρωση μας επί των εξελίξεων στο θέμα ανέγερσης νέου διδακτηρίου. Εκ μέρους του Ο.Σ.Κ ο κ. Η. Δρούλιας μας ενημέρωσε, ότι αναμένεται η κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Υποδομών και Οικονομικών για να λήξει το θέμα της απαλλοτρίωσης του οικοπέδου. Εν συνεχεία, ότι σ ένα χρόνο από τώρα θα είναι έτοιμη η μελέτη για την κατασκευή του νέου κτηρίου του σχολείου, με ορίζοντα ολοκλήρωσής του το 2016, εφόσον κυλήσουν ομαλά οι διαδικασίες και εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότησή του, το οποίο φαίνεται εφικτό. Εκ μέρους του Δήμου, ο Δήμαρχος κ. Α. Παχατουρίδης μας τόνισε την ομαλή, γόνιμη και συνεχή συνεργασία του Δήμου με τον Ο.Σ.Κ και τον κ. Η. Δρούλια προσωπικά, καθώς και τη συνεχή προσπάθειά τους για ολοκλήρωση του νέου σχολείου. Τέλος, σαν σύλλογος γονέων σας βεβαιώνουμε, ότι θα είμαστε σε παρακολούθηση των ενεργειών των αρμοδίων φορέων με συνεχείς παρεμβάσεις / παραστάσεις, για την ολοκλήρωση ανέγερσης του νέου διδακτηρίου. ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Με την παρουσία του επιστημονικού και υγειονομικού προσωπικού, κόπηκε σε εγκάρδιο κλίμα η πίτα της Κλινικής Περιστερίου του Ιατρικού Κέντρου, το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Ιανουαρίου Η γεν. διευθύντρια της Κλινικής κα Δέσποινα Παπαχρήστου, πριν κόψει την πίττα απηύθυνε ευχές και είπε μεταξύ άλλων στο χαιρετισμό της: «Μέσα στον χρόνο που έφυγε, κάναμε οργανωτικές παρεμβάσεις και εφαρμόσαμε νέες διαδικασίες για να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα ποσοστά επιδοκιμασίας των ασθενών μας από τη λειτουργία μας είναι πολύ υψηλά και αυτό προκύπτει, όχι μόνο από τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν, αλλά και από το γεγονός, ότι πήραμε ISO με μηδενικές σχεδόν παρατηρήσεις. Έχουμε την τύχη να είμαστε υπό την σκέπη ενός μεγάλου Ομίλου και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και παρά το γεγονός, ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο, Διακρίνονται η Γ. Διευθύντρια Δ. Παπαχρήστου και ο Επιστημονικός Δ/ντής Γ. Μπεκιάρης οι δείκτες προόδου μας είναι πολύ ικανοποιητικοί. Μεταξύ άλλων κάναμε σύμβαση και με την Εθνική Ασφαλιστική. Ό,τι έχουμε πετύχει, το πετύχαμε κάτω από ένα άριστο κλίμα συνεργασίας και με τον Όμιλο αλλά και μεταξύ μας. Είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να λειτουργούμε σαν ομάδα, για να επιτύχουμε τους στόχους μας και να ανταποκριθούμε όσο γίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των ασθενών μας. Ευχαριστώ πολύ όλες τις Υπηρεσίες και τον καθένα από εσάς ξεχωριστά, για την αγαστή συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα. Σας εύχομαι μια καλή και δημιουργική χρονιά». Ευχές απηύθυνε και ο επιστημονικός διευθυντής της Κλινικής κ. Γεωρ. Μπεκιάρης, ο οποίος είπε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη διαπίστωση, ότι στο 8μηνο, που έχω την επιστημονική ευθύνη της Κλινικής Περιστερίου, με τους εργαζόμενους γιατρούς και το προσωπικό λειτουργούμε σαν μια οικογένεια, αλλά και γιατί η ποιότητα όλων αυτών των ανθρώπων είναι πολλή υψηλή. Γι αυτό και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα που ανέφερε η κ. Παπαχρήστου. Θέλω να σημειώσω, ότι η καλή φήμη της Κλινικής μας και των παρεχομένων υπηρεσιών μας έχει γίνει συνείδηση στους πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας, στους φορείς του Δήμου Περιστερίου και των γύρω δήμων κ.λπ., οι οποίοι με αυξητική τάση μας εμπιστεύονται την αποκατάσταση και την προστασία της υγείας τους. Αλλά και εμείς ανταποκρινόμαστε με την ποιοτική μας άνοδο, διάφορες κοινωνικές παροχές κ.λπ. Όλα αυτά γίνονται, γιατί πιστεύω, ότι όλοι μας αγαπάμε τον άνθρωπο, αγαπάμε την περιοχή όπου δραστηριοποιούμεθα και επιθυμούμε η προσφορά μας αυτή να είναι όσο γίνεται πιο ποιοτική και υποδειγματική. Σας ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα και σας εύχομαι καλή χρονιά». Ακολούθησε η κοπή της πίτας, ανταλλαγή ευχών και ένας πλούσιος μπουφές.

12 Σελίδα 12 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Σε ζεστό και φιλικό περιβάλλον έκοψαν την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα τους το προεδρείο και τα μέλη της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Περιστερίου, ευχόμενοι η παλιά χρονιά που έφυγε να πάρει μαζί της στεναχώριες και λάθη. Η νέα χρονιά να είναι τυχερή για όλους και να φέρει ελπίδες και αναζωογονημένα όνειρα. Να πλημμυρίσει χαρά, αγάπη, ευτυχία και σιγουριά τις καρδιές όλων και να πιστέψουν ότι με χαμόγελα, αισιοδοξία και αλληλεγγύη θα ξεπεραστούν τα δύσκολα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ECOMOBILITY ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Σ. ΑΥΓΟΥΛΕΑ-ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΥ Την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων «Οδυσσέας Ελύτης» των εκπαιδευτηρίων Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών των μαθητών που συμμετέχουν στην εκστρατεία ECOMOBILITY- ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗ- ΣΗ, που διοργανώνεται από Ο Πρόεδρος Π. Λουκόπουλος κόβει την πίτα Τα μέλη της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Περιστερίου ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΙΤΩΝ Με επιτυχία διασκέδασαν το κοινό μαθητές και μαθήτριες του 9ου Γυμνασίου Περιστερίου στη μουσικοχορευτική τους εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Πολιτών στις 4 Φεβρουαρίου από τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, με αφορμή την κοπή της Πίτας. Σε ένα κατάμεστο θέατρο, γονείς, καθηγητές, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς και φίλοι καμάρωσαν τα παιδιά που με απόλυτη αρμονία, αυθορμητισμό και πάθος έδειξαν τις χορευτικές τους δυνατότητες. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος και συγκινημένος για το πάθος και το μεράκι των παιδιών που κάθε φορά πρωτοπορούν με τις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Θερμό χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του σχολείου κ. Σπύρος Τζούτης, ο οποίος έκανε γνωστό σε όλους ότι ήταν η πρώτη φορά που η σχολική τους εκδήλωση «ξεπέρασε τα χωροταξικά τους όρια» και για τον λόγο αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα τη Δημοτική Αρχή που τους παραχώρησε την αίθουσα του Θεάτρου Πολιτών με μεγάλη χαρά. Ευχαρίστησε τους γονείς και τα παιδιά που με την κοινή τους προσπάθεια δημιουργήθηκε ένα αποτέλεσμα για το οποίο όλοι θα ένοιωθαν Ο Δήμαρχος Ανδρέας Παχατουρίδης, ο Πρόεδρος της Β/μιας Σχολικής Επιτροπής Ν. Κασουρίδης και ο σύμβουλος Π. Λουκόπουλος υπερήφανοι. Επίσης χαιρέτησαν, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου κ. Σωτήρης Λαβδαίος και ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων Περιστερίου κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια Ο Σπ. Τζούτης, Δ/ντής του Σχολείου και ο Σ. Λαβδαίος, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του σχολείου στους μαθητές που ξεδίπλωσαν το ταλέντο τους και στην υπεύθυνη της οργάνωσης της γιορτής κ. Μ. Παπαγεωργίου για την όμορφη πρωτοβουλία της μουσικοχορευτικής αυτής εκδήλωσης, -με την σύμφωνη γνώμη βεβαίως καθηγητών και γονιών- η οποία δίδαξε τους νεανικούς χορούς με εξαίρετο ύφος και αυθεντικότητα. Εκτός από την παρουσίαση των χορευτικών, οι μαθητές και οι μαθήτριες έπαιξαν το θεατρικό έργο: «Μελομακάρονα και Κουραμπιέδες εν δράσει». Στη συνέχεια τραγούδησαν μαζί με τον Σπύρο Κόκα το τραγούδι: «Χριστούγεννα» γραμμένο από τον μαθητή Σωτήρη Καλλιντέρη. Η μουσική ομάδα τραγούδησε επίσης «έντεχνα» αγαπημένα ελληνικά και ξένα κομμάτια που εξέπληξε το κοινό. Τέτοιες εκδηλώσεις χρειάζονται, ειδικά στην περίοδο που διανύει η χώρα μας, καθώς αποδεικνύουν ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον, που μπορεί να δημιουργήσει η νέα γενιά, τα παιδιά μας, βέβαια και με την καθοδήγηση και συμπαράσταση των μεγάλων, αρκεί να έχουν διατηρήσει τη νεανική τους καρδιά! το ECOCITY τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό περιβάλλον, και φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια ζωής. Τις εργασίες τους παρουσίασαν ενώπιον επιτροπής και παρουσία του Δημάρχου Περιστερίου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, του αναπληρωτή Δημάρχου Χαϊδαρίου κ. Μάριου Λιακόπουλου, της κ. Ιωάννας Ντίνου, Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της κ. Ιωάννας Δεκατρή, Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων της Γ Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/ σης Αττικής, μαθητές της Γ Γυμνασίου της Σύγχρονης Σχολής Σ. Αυγουλέα-Λιναρδάτου και του 2ου Γυμνασίου Χαϊδαρίου. Στόχος της εκστρατείας είναι η αφύπνιση των νέων για την προσέγγιση προβλημάτων της πόλης, η ευαισθητοποίηση τους για το Περιβάλλον και η ενεργοποίησή τους στην αναζήτηση λύσεων, με προσανατολισμό στην αλλαγή συμπεριφορών και στην προώθηση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. Με τις εργασίες τους, οι ομάδες των μαθητών από όλη την χώρα, καλούνται να αναδείξουν τις Πράσινες Μετακινήσεις, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και να παρουσιάσουν προτάσεις για την αλλαγή συνθηκών και τη στήριξη του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης στις πόλεις. Η εκστρατεία είναι υπό την Ο δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης χαιρετίζει την εκδήλωση Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης. Επίσης είναι υπό την Αιγίδα του Επιτρόπου Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. και συνεργάζονται επίσης κορυφαία Πανεπιστήμια και Επιστημονικοί Οργανισμοί της χώρας.

13 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 13 ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΝΤΙΩΝ ΤΙΜΗΘΗΚΕ Ο ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΠΟΝΤΙΑΣ ΜΑΝΑΣ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ «Καρφίτσα» δεν έπεφτε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου στον ετήσιο χορό της Ένωσης Ποντίων Περιστερίου, που διοργανώθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΥΒΕ. Συνεπείς στο ραντεβού τους όπως κάθε χρόνο στην έναρξη της χρονιάς, οι Πόντιοι του Περιστερίου αλλά και πολλοί φίλοι και γνωστοί, καθώς και μέλη ποντιακών και άλλων σωματείων της ευρύτερης περιοχής έδωσαν και φέτος βροντερό «παρών» στην εκδήλωση, σαν ευκαιρία να ξεφύγουν για λίγο από την καθημερινότητα, χορεύοντας και διασκεδάζοντας στους ρυθμούς τραγουδιών από τις αλησμόνητες πατρίδες. Στο τραγούδι και στη λύρα ήταν οι καταξιωμένοι στο είδος τους Σεραφείμ Μαρμαρίδης, Πόλυς Εφραιμίδης, Μίλτος Κυριλλίδης, Δημήτρης Κοσμίδης, Νίκος Χατζηδαυιτίδης και Κώστας Πουλίδης, οι οποίοι έδωσαν το σύνθημα για να Η Πρόεδρος της Ένωσης Β. Κουρλού παραδίδει τιμητική πλακέτα στο δήμαρχο Ανδρέα Παχατουρίδη για τον πατέρα του Παναγιώτη Παχατουρίδη, εμπνευστή του αγάλματος «Πόντια Μάνα» ανάψει το γλέντι, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται με ενθουσιασμό. Οι ήχοι της λύρας ξύπνησαν μνήμες και συγκίνησαν τους μεγαλύτερους, αλλά και η νέα γενιά Ποντίων, γνώστες της ιστορίας και της παράδοσης από τους γονείς τους, δε Ο δήμαρχος Α. Παχατουρίδης, ο αντιδήμαρχος Π. Λύκος, ο δημοτικός σύμβουλος Ν. Αυγουστίδης και η αντιδήμαρχος Μ. Τσιώτα-Μάρκου Διακρίνονται ο Αντιπεριφερειάρχης Κ. Παπαντωνίου και η Περιφερειακή Σύμβουλος Ι. Πανταλάκη δίστασαν να δοκιμάσουν τις χορευτικές τους ικανότητες. Τον ετήσιο χορό των Ποντίων τίμησαν ο Δήμαρχος Περιστερίου κ. Ανδρέας Παχατουρίδης, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων, ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Περιστέρι για Όλους» κ. Δημήτρης Κελάφας, καθώς και πρόεδροι και μέλη Πολιτιστικών Συλλόγων και Φορέων της πόλης. Τα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, υπό την πρόεδρό τους κ. Βάγια Κουρλού, άνθρωποι με μεράκι και ζήλο, υποδέχθηκαν και εξυπηρέτησαν τους προσκεκλημένους με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση. Η εκδήλωση του ετήσιου χορού των Ποντίων Περιστερίου εκτός από διασκέδαση «έκρυβε» και μια μεγάλη συγκίνηση για όλους. Βράβευσαν με τιμητική πλακέτα στο πρόσωπο του Δημάρχου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, τον πατέρα του κ. Παναγιώτη Παχατουρίδη, ο οποίος είχε βάλει στόχο της ζωής του να τοποθετηθεί σε περίοπτη θέση στο κέντρο του Περιστερίου, άγαλμα που θα απεικονίζει την Πόντια Μάνα, στο πρόσωπο της οποίας θα τιμώνται όλες οι πρόσφυγες μανάδες από τον Πόντο, που είχαν βάλει σκοπό της ζωής τους να μεγαλώσουν και να μορφώσουν τα παιδιά τους δίνοντάς τους όλα τα εφόδια, όσα είχαν και τα παιδιά του τόπου που εγκαταστάθηκαν μετά τον ξεριζωμό, κάνοντας για το σκοπό αυτό τις πιο σκληρές και δυσανάλογες για τις δυνάμεις τους δουλειές, βάζοντας φυσικά στην ελάχιστη μοίρα την προσωπική τους ζωή! Ο κ. Ανδρέας Παχατουρίδης αποδέχθηκε με συγκίνηση την τιμητική πλακέτα, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αυτό που έκανε η οικογένειά μου ήταν μόνο φόρος τιμής σ αυτούς που δούλεψαν και δουλεύουν για το Σύλλογο των Ποντίων που είναι ο πυρήνας αυτής της πόλης...» ενώ σε άλλο σημείο, είπε: «Δεν είχε περάσει ποτέ από το μυαλό μου, ότι το παιδί ενός ξεριζωμένου θα γινόταν μια μέρα Δήμαρχος... Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να με εκλέξετε...». Ακολούθησε χαιρετισμός και χρόνια πολλά για υγεία προσωπική και οικογενειακή σε όλους, από τον κ. Δημήτρη Κελάφα και άλλους επίσημους προσκεκλημένους, που βρίσκονται πάντα στο πλευρό της Ένωσης Ποντίων και με τον τρόπο τους στηρίζουν και βοηθούν τα μέλη να συνεχίζουν το έργο τους που είναι σημαντικό για την πόλη. Η συνέχεια ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένη στη μουσική που όλοι γνωρίζουμε ότι «κυλάει στις φλέβες» των Ποντίων, που τους... ξεσηκώνει και τους... ταρακουνάει συθέμελα... Και του χρόνου! Διακρίνονται οι δημοτικοί σύμβουλοι Β. Σαράφη και Μ. Κακλαμάνος

14 Σελίδα 14 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ Χρήστος Καρδαράς: «Να απλώσουμε το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική μας κοινωνία.» Έγινε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου στο Πνευματικό Κέντρο «Γ. Ρίτσος» η κοπή της πίτας των εθελοντών και των αιμοδοτών του Δήμου Αιγάλεω. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών κ.δ.σιγάλα, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ.λ.σκλαβούνος, ο επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Ανάπλαση Αιγάλεω» κ. Δ. Μπίρμπας, οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ι.Δημομελέτης, κ.η.καρυπίδης, κ.κ.χατζηκώστας και σύσσωμη η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω. Η κοπή της πίτας των εθελοντών και των αιμοδοτών αποτελεί παράδοση ετών για το Δήμο Αιγάλεω, οποίος θέλει να τιμήσει με τον τρόπο αυτό τους περίπου 400 αιμοδότες και 40 εθελοντές που με τη δράση τους στηρίζουν τους σκοπούς της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και τιμήθηκε για την εθελοντική βοήθεια της προς την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Αιγάλεω αλλά και τη συνολική εθελοντική της δράση η κ. Ε.Δετζώρτζη, εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επί 27 έτη. Ο Χρήστος Καρδαράς με την ευκαιρία της εκδήλωσης των εθελοντών και αιμοδοτών έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Σ αυτές τις μέρες που μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας βιώνει τις πολύ αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η εθελοντική προσφορά και η δράση των ενεργών πολιτών. Η Αυτοδιοίκηση και μέσα σ αυτήν και ο δικός μας Δήμος δίνουν όλες τις δυνάμεις τους για να στηρίξουν τις δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, για να βρεθούν δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας που βρίσκεται σε ώρα ανάγκης. Οι δυνατότητες μας όμως έχουν όρια, καθώς μάλιστα το κεντρικό κράτος δεν ανταποκρίνεται όπως όφειλε στις υποχρεώσεις του προς τους Δήμους. Η συμμετοχή και η προσφορά των εθελοντών έρχεται να καλύψει τα κενά που δημιουργούνται, όχι απλώς να αθροιστεί με τις δικές μας προσπάθειες αλλά να λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά, για να απλώσουμε το μήνυμα της κοινωνικής αλληλεγγύης στην τοπική μας κοινωνία. Παράλληλα οι εθελοντές αιμοδότες αποτελούν ένα αναντικατάστατο στοιχείο των υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας, γιατί όπως είναι γνωστό το αίμα ούτε κατασκευάζεται ούτε πωλείται, η τόσο απλή πράξη της προσφοράς του είναι λοιπόν προϋπόθεση για την απαραίτητη φροντίδα σε χιλιάδες συνανθρώπους μας. Ο Δήμος Αιγάλεω ευχαριστεί όλους τους εθελοντές και αιμοδότες και δεσμεύεται να είναι και τη νέα χρονιά έμπρακτα και σταθερά στο πλευρό τους, στην κοινή προσπάθεια για μια ανθρώπινη κοινωνία». ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ- ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ Εκδήλωση για τα παιδιά της πόλης στην κοπή της πίτας της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού. Το Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2013, διοργανώθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλαιό Δημαρχείο, εκδήλωση για τα παιδιά της Πόλης μας. Η αίθουσα γέμισε με χαμογελαστά πρόσωπα και χαρούμενες φωνές. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την κοπή της πίτας και χαιρετισμό από τον Δήμαρχο κ. Νίκο Σαράντη. Επίσης με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Αντιδήμαρχος της Κοινωνικής Υπηρεσίας κ. Νίκος Παντελιάς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμου και Παιδείας κ. Ιωάννη Κουτελιέρη. Ακολούθησε κλήρωση προσκλήσεων για θεατρικές παραστάσεις που ήταν προσφορά από την εθελοντική ομάδα «Ατενίστας». Επίσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παραλάβουν προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Μαρία- Έλενα», οι οποίες ήταν προσφορά του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας. Προσφέρθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους πλούσιες λιχουδιές που ήταν ευγενική προσφορά από το Αρτοποιείο «Αφοί Τσιτόπουλοι», το Ζαχαροπλαστείο «Passarela» και το Γραφείο «Ο Μένιος». Πολύ σημαντική ήταν η προσφορά της εθελοντικής ομάδας του Δήμου μας Δ.Ρ.Α.Σ.Η., οι οποίοι βοήθησαν τόσο στην συσκευασία των δώρων όσο και στην διανομή αλλά και στην διασκέδαση των παιδιών. ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Στη σημερινή εποχή της κρίσης η εξοντωτική ανεργία, η φτωχοποίηση και η συνολικά σταδιακή εξαθλίωση και υποτίμηση της ζωής μας, οδηγούν στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και την εμφάνιση δραματικών φαινομένων όπως του αποκλεισμού από την απαραίτητη πρόσβαση στην Υγεία χιλιάδων συμπολιτών μας. Η κυβερνητική δημοσιονομική πολιτική επιβάλλει τη δραστική μείωση των δαπανών στο ζωτικής σημασίας τομέα της Υγείας-Πρόνοιας, αποποιούμενο την ευθύνη του να καλύψει ακόμα και τις πιο βασικές υγειονομικές ανάγκες ενός μεγάλου κομματιού της κοινωνίας. Αντίθετα, θεσπίζει το αντίτιμο των 5 ευρώ για κάθε επίσκεψη στα τακτικά ιατρεία, αρνείται την κάλυψη του συνόλου του κόστους βασικών εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων και φαρμάκων στους ανασφάλιστους ενώ επιβαρύνει ακόμα όσους έχουν ασφαλιστική κάλυψη με διάφορες χρεώσεις και συμμετοχές, καταργώντας επί της ουσίας το δικαίωμα στη δωρεάν περίθαλψη. Ως αποτέλεσμα, πλήττονται πρώτοι από όλους οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι και οι άποροι και κυρίως ανάμεσα τους οι βαριά και χρόνια πάσχοντες, που βιώνουν ολοκληρωτικό κοινωνικό αποκλεισμό και ραγδαία επιδείνωση της υγείας τους, σωματικής και ψυχικής σαν σύνολο, καθώς και σοβαρές επιπτώσεις στο προσδόκιμο ζωής τους. Η γραφειοκρατία σχετικά με τη απόδοση κάρτας ανεργίας αλλά και η συντριπτική επικράτηση της μαύρης εργασίας εντάσσουν στους «απόκληρους» της Υγείας ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, μια από τις εκφάνσεις της βάρβαρης οικονομικής πολιτικής είναι και η επιλογή ευθείας αναμέτρησης και με συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, όπως για παράδειγμα οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί, με αποτέλεσμα το σύνολο του Συστήματος Υγείας να φυτοζωεί. Στο πλαίσιο αυτό αναδεικνύεται η απόλυτη αναγκαιότητα για την άμεση δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου-Φαρμακείου στη Πετρούπολη, όπως αντίστοιχες κινήσεις και εγχειρήματα έχουν γίνει πανελλαδικά, που θα στηρίζεται στην εθελοντική βοήθεια φαρμακοποιών, γιατρών και άλλων συμπολιτών μας ως μια προσπάθεια προάσπισης της δημόσιας υγείας αλλά και του καθολικού ανθρώπινου δικαιώματος της πρόσβασης στις ανάλογες υπηρεσίες. Χωρίς την πρόθεση, αλλά ούτε και την αυταπάτη για τη δυνατότητα υποκατάστασης του κράτους που αποσύρεται από την ευθύνη φροντίδας των πολιτών του, έχουμε πλήρη επίγνωση των ορίων και των δυνατοτήτων της αλληλεγγύης στο χώρο της περίθαλψης, αλλά πιστεύουμε σθεναρά πως η αλληλεγγύη και η υπεράσπιση δικαιωμάτων εκτός από διακηρυκτικό λόγο απαιτεί και συγκεκριμένες δράσεις. Έτσι πρωτοβουλίες και δίκτυα αλληλεγγύης για τους αποκλεισμένους σε όλα τα πεδία και τους τομείς είναι σήμερα απαραίτητα για τη διατήρηση της ανθρωπιάς μας, αλλά και της συνοχής του κοινωνικού ιστού, καθώς και για την επαναθεμελίωση σχέσεων και συμπεριφορών που να ξαναχτίζουν συλλογικότητα και να αντιστρατεύονται στην πράξη τον ατομικισμό και την εκμετάλλευση. Έχοντας επίγνωση εκ των προτέρων του δύσκολου έργου που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, επιστρατεύοντας δυναμικές αλληλεγγύης και αυτοδιαχείρισης, αλλά και αντλώντας αισιοδοξία και εμπειρία από αντίστοιχα εγχειρήματα, σας καλούμε να στηρίξετε και να συμμετέχουμε στην πρώτη συνάντηση της Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία Κοινωνικού Φαρμακείου- Ιατρείου Πετρούπολης, την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου στις 21:00 μμ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης (Εθν. Αντιστάσεως 61). ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ blogspot.gr/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7535/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΕΒ-ΙΟΘ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια, εκτύπωση και βιβλιοδέτηση διαφόρων εντύπων και εγγράφων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού ,18 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 25/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 έως 12:00 μ.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 1.517,36 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 7532/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΕΒ-ΨΛΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια ειδών για εκδηλώσεις των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού ,50 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 21/02/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 1.786,98 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7528/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΥΑΩΕΒ-ΡΦ6 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ Διακηρύσσει ότι : 1. Εκτίθεται σε δημοπρασία με πρόχειρο διαγωνισμό η «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου» προϋπολογισμού ,44 συμπεριλαμβανομένου Φ. Π. Α. 23 % με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο. Τ. Α. (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.), Υ. Α /1993 ΦΕΚ 185/Β. 2. Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48-50, 3 ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 25/02/2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 έως 10:30 π.μ. διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού. 3. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα. 4. Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 5 % επί της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας δαπάνης της προμήθειας δηλ. στο σύνολο τουλάχιστον 1.395,47 σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 5. Όλα τα σχετικά της μελέτης και της διακήρυξης ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Κάλχου 48-50, 2 ος όροφος, τηλ , , fax , Τ. Κ , κα Πέτρη, κος Γ. Ζουμπουλίδης, κα Μαράτου. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

15 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 Πνευματικές ΤΟΜΕΣ Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»! του Δημήτρη Χαλιβελάκη, Δημοσιογράφου & λογοτέχνη»η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί μείζον αγαθό και έναντι της προστασίας της τιμής» (ΕΣΗΕΑ). Με διάφορα τερτίπια το διπολικό πολιτικό κατεστημένο, που δεκαετίες επί δεκαετιών εναλλάσσεται στην κυβερνητική εξουσία, αποφάσισε, ιδίως, τα τελευταία τρία-τέσσερα, να»στηθούν στον τοίχο» οι Έλληνες δημοσιογράφοι! Να τους εξαθλιώσουν, εργαζόμενους και συνταξιούχους! Αλλά γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι να βρίσκονται νύχτα-μέρα στο»απόσπασμα»; Είναι απλό: Διότι οι δημοσιογράφοι στην πατρίδα μας παραμένουμε ένας από τους βασικούς»πυλώνες της Δημοκρατίας» κι αυτό δεν αρέσει σε πολλούς, εγχώριους κι αλλοδαπούς, όπως για παράδειγμα: Στους κυβερνώντες και συγκυβερνώντες, στους»πάρα πολλά έχοντες», στους συναλλασσόμενους επιχειρηματίες με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους εμπλεκόμενους σε οικονομικά σκάνδαλα, στους»γνωστούς άγνωστους» φοροφυγάδες, στους μεγαλοκαναλάρχες και μεγαλοεκδότες, στους ανθρώπους της ρεμούλας και της κομπίνας. Και προπαντός: Εχθρεύονται τους Έλληνες δημοσιογράφους οι ηγήτορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης, της περιβόητης»τρόικα» και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί; Διότι οι δημοσιογράφοι είναι αυτοί που με θάρρος και τόλμη βγάζουν καθημερινά τα άπλυτα στη φόρα όλων των παραπάνω που άμεσα ή έμμεσα θησαυρίζουν σε βάρος του λαού ή αποκτούν θέσεις και αξιώματα ως χρυσοκάνθαροι. Γι αυτό πολεμούν σήμερα τους Έλληνες δημοσιογράφους! Και ιδού: Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Δεκάδες εκατομμύρια αφαιρέθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων για να καλυφθούν τα κρατικά ελλείμματα, που τα δημιούργησαν οι φοροφυγάδες, οι ρεμούλες στα δημόσια έργα, στις συναλλαγές του Δημοσίου με διάφορους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς, εγχώριους κι αλλοδαπούς. Λεφτά δικά μας, από το αίμα της καρδιάς μας, που τα διεκδικούμε, μέσω των δικαστηρίων, εδώ και στο εξωτερικό. Τα κλεμμένα πρέπει να μας τα επιτρέψουν, εδώ και τώρα και μάλιστα με τους νόμιμους τόκους! Δεν πάει άλλο! Και προπαντός: Δεν θα κάνουμε πίσω ΠΟΤΕ! Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Οι ασφαλιστικές εισφορές των δημοσιογράφων, για σύνταξη, επικούρηση, γιατρό φάρμακο και νοσοκομείο τις πληρώνουν αποκλειστικά και μόνον οι δημοσιογράφοι. Δεκάρα δεν έχουν δώσει δεκαετίες τώρα και δεν δίδουν το Ελληνικό Κράτος και οι εργοδότες. Κι όμως: Τα δικά μας λεφτά έρχονται και μας τα μειώνουν από 35% 50% με τις φορομπηχτικές τους πολιτικές. Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Οι εκάστοτε κυβερνώντες και συγκυβερνώντες έχουν στα»ώπα ώπα» τους ιδιοκτήτες των μεγαλοεκδοτών και μεγαλοκαναλαρχών, οι οποίοι συγχρόνως διαθέτουν μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που κερδίζουν εκατομμύρια εκατομμυρίων με τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο! Τα ανταλλάγματα είναι γνωστά: Εμετική προβολή και διαφήμιση της βάρβαρης κυβερνητικής πολιτικής σε βάρος του λαού μας και της ίδιας της πατρίδας μας, της οποίας με την τακτική τους της»ψαλιδίζουν» ό,τι πιο ιερό έχουμε: Την Εθνική Κυριαρχία κι Ανεξαρτησία. Αυτά αποκαλύπτουμε κάθε τόσο και γι αυτό μας έχουν στο»απόσπασμα»! Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Οι ιδιοκτήτες εφημερίδων και περιοδικών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, με την κυβερνητική»κάλυψη», απολύουν ανενδοίαστα κατά εκατοντάδες δημοσιογράφους. Αλλά και όσους δημοσιογράφους θελήσουν να κρατήσουν τους υποχρεώνουν να εργάζονται σε συνθήκες γαλέρας, να αμείβονται με ψιχία και να σκύβουν το κεφάλι. Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Υπάρχουν και αρκετοί ιδιοκτήτες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, που βάζουν»λουκέτο» στις επιχειρήσεις τους, με τη δικαιολογία της»πτώχευσης»! Τα σπασμένα τα πληρώνουν οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, διότι χάνουν τα οικονομικά τους δικαιώματα και ρίχνονται στην ανεργία και στην πείνα. Συγχρόνως, όμως οι κύριοι αυτοί γλιτώνουν και εκατοντάδες εκατομμύρια, που οφείλουν σε δημόσιους ή τραπεζικούς φορείς. Τα παραδείγματα; Άφθονα! Τι να θυμηθούμε; Τους κυρίους ιδιοκτήτες του τηλεοπτικού σταθμού»αλτερ» ή την ιστορική εφημερίδα»απογευματινή», γνωστού μεγαλοκατασκευαστή δημοσίων έργων; Διότι οι κύριοι αυτοί, για παράδειγμα δεν πέταξαν στους πέντε δρόμους της ανεργίας, της φτώχειας και της πείνας οικογένειες δημοσιογράφων, τεχνικών και υπαλλήλων, χωρίς δεδουλευμένα και αποζημιώσεις και συγχρόνως»φέσωσαν» και διαφόρους άλλους --κρατικούς και ιδιωτικούς-- φορείς; Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Η κρατική ΕΡΤ, με απόφαση της τρικομματικής συγκυβέρνησης, απολύει 74 δημοσιογράφους! Αρκετοί απ αυτούς είχαν»προγραφεί» για τη λεβέντικη στάση τους απέναντι στα σκάνδαλα και στα αντιλαϊκά μέτρα, ικανοποιώντας έτσι τους αδικημένους πολίτες που διψάνε για σωστή, αντικειμενική και δημοκρατική ενημέρωση, σύμφωνα, άλλωστε, με όσα επιτάσσει το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα. Λένε οι αρμόδιοι:»έληξαν οι συμβάσεις τους» Δημοσιογράφοι: Στη»γκιλοτίνα»: Με όλες αυτές τις αντιδημοσιογραφικές μεθοδεύσεις οι»υπηρέτες του συστήματος» --κυβερνητικοί, ιδιώτες και Ευρωενωσιακοί-- τρεις κύριους στόχους επιδιώκουν: Πρώτον, να μεγαλώσουν οι στρατιές των ανέργων ή υποαπασχολούμενων δημοσιογράφων για να μειωθούν κι άλλο οι ήδη γλίσχρες αμοιβές, ώστε ν αναγκαστούν οι δημοσιογράφοι να υποκύψουν για να υπηρετήσουν το σύστημα χωρίς»δημοσιογραφικές αποκαλύψεις». Δεύτερον, να οδηγήσουν τους συνταξιούχους και άνεργους δημοσιογράφους σε τέτοια πείνα και ένδεια, ανάλογη εκείνης που είχαν εφαρμόσει οι Γερμανο-Χιτλερικοί επί κατοχής ( )! Τρίτον, να κουτσουρευτεί ακόμα περισσότερο η αντικειμενική και δημοκρατική πληροφόρηση του λαού για να έχουν τους πολίτες στα μαύρα σκοτάδια, ώστε έτσι να περνάει πιο εύκολα η βάρβαρη κι αντιλαϊκή πολιτική τους. Θα επανέλθουμε. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 15 ΜΠΗΚΕ ΣΤΑ 92 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Να τα εκατοστίσουμε! Μόλις γίναμε.90 και δύο χρόνων. Ένας παλιός σύλλογος μα νέος στη σκέψη και τις ιδέες μόλις έγινε κιόλας 92 χρόνων Κλείσαμε φέτος το 2012 τα ενενήντα δύο χρόνια λειτουργίας. Ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας κλείνει φέτος το 2012 ενενήντα δύο (92) χρόνια από την ημέρα ιδρύσεως του το 1920.Έτσι εμείς όλοι που είχαμε την τιμή να υπηρετήσουμε τις αρχές του, μικρότεροι η και μεγαλύτεροι, ευχόμαστε φέτος στο σύνδεσμο να τα εκατοστίσει και γιατί όχι, να τα χιλιάσει... με νέες γυναίκες που σκοπό θα έχουν την ισοτιμία, την αγάπη στο συνάνθρωπο και την προστασία του πλανήτη. Γιατί τα προβλήματα σήμερα μεγάλωσαν, απλώθηκαν και οι αγώνες πολλαπλασιάστηκαν. Αγώνες δίνονται για την καθημερινότητα, την εργασία αλλά και τη βοήθεια στο συνάνθρωπο, την αλληλεγγύη, την παγκόσμια ειρήνη και τη φύση. Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1920 με πρωτοβουλία της Αύρας Θεοδωροπούλου. Είναι το πρώτο φεμινιστικό σωματείο που με ψήφισμά του ζήτησε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες Φυσικά προϋπήρξε η Καλλιρόη Παρρέν, η οποία προωθούσε πρώτα την εκπαίδευση των γυναικών ως προυπόθεση για πρόοδο και κατάκτηση της ισότητας. Ο Σύνδεσμος είναι μη κομματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας μπορούν να ανήκουν σε όποιο κόμμα θέλουν αρκεί να πιστεύουν στο δημοκρατικό πολίτευμα και να είναι ενάντια σε κάθε μορφή βίας. Από το 1923 είναι μέλους της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών, που ιδρύθηκε το 1902 και αποτελεί συμβουλευτική οργάνωση του ΟΗΕ, Α κατηγορίας. Δέκατη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γυναικών διετέλεσε η πρόεδρος του Συνδέσμου Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου. Ο Σύνδεσμος έχει έδρα την Αθήνα και τμήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Από το 2002 ιδρύθηκε και το Τοπικό τμήμα των Δυτικών Προαστίων με έδρα το Περιστέρι. Ο Σύνδεσμος πρωτοστάτησε και συνεχίζει να αγωνίζεται για ίσα πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα των γυναικών σε όλα τα δημόσια επαγγέλματα και λειτουργήματα, ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία, καταπολέμηση της σωματεμπορίας, της βίας κ.α. Στο πέρασμα των δεκαετιών πρωτοστάτησε για ιστορικές αλλαγές στο σύνταγμα το 1975 και άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις στη διετία Εκδίδει το περιοδικό «Αγώνας της Γυναίκας» έως και σήμερα. Διαθέτει αρχείο τύπου, ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και διεξάγει έρευνες για φεμινιστικά θέματα. Το νομικό τμήμα παρέχει δωρεάν συμβουλές και βοήθεια σε γυναίκες που αντιμετωπίζουν σωματική και ψυχολογική βία. Έχει θεσπίσει τρία βραβεία: Βραβείο σε δημοσιογράφο που προβάλλει την ισότητα των φύλων Βραβείο σε δημοσιογράφο που συμβάλλει στην κατάργηση των διακρίσεων λόγω φύλου, μέσω της ηλεκτρονικής δημοσιογραφίας Το βραβείο Αλίκης Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου για την ημέρα της Γυναίκας Πρόεδρος του Συνδέσμου και επίτιμη πλέον, διετέλεσε η κυρία Αλίκη Γιωτοπούλου Μαραγκοπούλου, που ακμαία και δραστήρια συνεχίζει έως σήμερα να πρωτοστατεί στους αγώνες. Αργότερα πρόεδρος διετέλεσε η αγωνίστρια και φιλόλογος Σούλα Παναρέτου, που κρατάει και σήμερα με την παρουσία της ζωντανή την ιδέα της ισοτιμίας σε όλο τον κόσμο. Σημερινή πρόεδρος του Συνδέσμου είναι η Λιλή Κουράκου, δυναμική παρουσία με έντονη δράση στο Σύνδεσμο, η οποία έχει την όρεξη και τη διάθεση να βοηθήσει στα επόμενα αγωνιστικά βήματα για ισότητα. Στόχοι του Συνδέσμου είναι η προώθηση των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων,η πλήρης ισότητα και αμοιβή για ίση εργασία, τα ίσα δικαιώματα ίσες υποχρεώσεις, στους γονείς ώστε να μπορούν να σταδιοδρομούν, εξάλειψη τη σεξιστικής αντίληψης στα ΜΜΕ, εφαρμογή των διεθνών διατάξεων για ισότητα και αξιοποίηση των γυναικών κ.α. Τα ενενηκοστά δύο γενέθλια του Συνδέσμου συμπίπτουν φέτος με τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες. Χρόνια τώρα διαφαινόταν ότι η διαμορφούμενη κοινωνικό- οικονομική εικόνα της χώρας είχε αλλοιωθεί. Ήδη στα πρώτα σημάδια ανεργίας εδώ και πολλά χρόνια, οι πρώτες που την πληρώνουν είναι οι γυναίκες. Αργότερα, με την προσφορά πολλών φτηνών εργατικών χεριών οι γυναίκες απολύονταν ή καλούνταν να δουλέψουν με φτηνό μεροκάματο. Η κρίση συνοδεύτηκε με την παγκόσμια οικονομική διάλυση και σήμερα βρισκόμαστε σε μια θέση όπου κανείς δεν γνωρίζει τι του ξημερώνει, ποιος θα απολυθεί και ποιος όχι, και το χειρότερο... η μια κοινωνική ομάδα να στρέφεται ενάντια στην άλλη... ποια είναι προνομιούχα και ποια όχι... Κι επειδή σε λίγους μήνες δε θα υπάρχουν προνομιούχοι εργαζόμενοι αλλά νεόπτωχοι, απολυμένοι, κάνουμε έκκληση σε όλες τις γυναίκες να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα για να επιβιώσουμε. Να βρούμε νέους τρόπους αγώνα, να συσφίξουμε οι σύλλογοι τις σχέσεις μεταξύ μας και να οργανώσουμε συζητήσεις, κοινές στιγμές ψυχαγωγίας, απλές και καθημερινές, για να τονώσουμε την πεσμένη ψυχική μας διάθεση. Τέλος, να σκεφτούμε τους λιγότερο τυχερούς από εμάς και να προστρέξουμε σε όσους μας έχουν ανάγκη, να ξαναβρούμε τη χαρά της προσφοράς όχι τόσο υλικών όσο προσφορά ψυχικών αποθεμάτων. Η μάνα μου αυτό τον καιρό θυμήθηκε τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και τις προσπάθειες για φαγητό αλλά κι εγώ θυμήθηκα τη δεκαετία του εξήντα τότε που πήγαινα σχολείο τις περικοπές που κάναμε στο φαγητό στην ένδυση αλλά και τη χαρά να βγάζουμε από τις κούτες κάθε αλλαγή εποχής τα ρούχα μας για να τα φρεσκάρουμε αφού δεν αγοράζαμε καινούργια τις συγκεντρώσεις στα σπίτια συγγενών τα ρεφενέ γεύματα και τις χαρούμενες μαζώξεις στο Κυριακάτικο τραπέζι με τους παππούδες καθώς και το χαρτζιλίκι που περιμέναμε εμείς οι μικρότεροι με αγωνία μετά το γεύμα. Κι επειδή βιώνουμε μια παρόμοια οικονομική κατοχή, παρ όλη την αγωνία που νιώθω στη λέξη «κατοχή» σκέφτομαι πως πρέπει να ξαναβρούμε τρόπους να βιώσουμε τη «νέα» οικονομική καταπίεση, ώστε να βγούμε όσο γίνεται πιο αλώβητοι. Να ξαναγυρίσουμε στις παλιές αξίες που περιφρονήσαμε τα τελευταία χρόνια στους οικογενειακούς δεσμούς που στήριξαν την οικογένεια καθώς και την αγάπη και τη συμπαράσταση των ανθρώπων μεταξύ μας. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι θα αλλάξει και θα γεννηθεί η ελπίδα ενός καλύτερου μέλλοντος, όχι τόσο για εμάς τους ίδιους όσο για τα παιδιά μας. Χρόνια πολλά στο σύνδεσμο καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο και ελπίδα πως αύριο θα είναι για όλους μια καινούρια ημέρα Ευαγγελία Ρουμελιώτου Δαρσινού Πρόεδρος του Τοπικού τμήματος Δυτικών Προαστείων

16 . Σελίδα 16 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 Ο υποσιτισμός των παιδιών είναι βαρβαρότητα Ο υποσιτισμός των παιδιών είναι η σύγχρονη βαρβαρότητα που αποκαλύπτει το πραγματικό πρόσωπο ενός απάνθρωπου συστήματος. Και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, εφόσον η αιτία που γεννά τον υποσιτισμό αλλά και την ανεργία και τη φτώχεια των γονιών τους είναι η άνευ προηγουμένου εντεινόμενη, βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου, της Ε.Ε. και των κυβερνήσεών τους στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Ενώ, όμως, τόσο η τωρινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση - που τείνουν να μείνουν στην ιστορία ως οι κυβερνήσεις που έφεραν την πείνα στο σχολείο - αναλαμβάνουν ακέραια την ευθύνη μόνο απέναντι στους κεφαλαιοκράτες για την εξασφάλιση των κερδών και της ανταγωνιστικότητάς τους, δε δείχνουν ανάλογη ευαισθησία για τα υποσιτιζόμενα παιδιά. Το παράδειγμα της βοήθειας που προσφέρει η εκκλησία και οι μέχρι τώρα χορηγίες είναι απόδειξη ότι λύση στο πρόβλημα δεν έρχεται με τέτοιες κινήσεις αφού αφορούν συγκεκριμένο αριθμό μαθητών και όχι όλους όσοι έχουν ανάγκη. Ορισμένα σχολεία πήραν πρωτοβουλία να σταθούν αλληλέγγυα και να προσφέρουν τις γιορτινές μέρες, με όποιο τρόπο μπορούσαν, βοήθεια στους μαθητές και τις οικογένειές τους που στερούνται ακόμα και τα βασικά αγαθά για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Κρίνεται θετική αυτή η προσφορά γιατί κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του αλλά να γνωρίζει ότι μπορεί να βασιστεί στο διπλανό του. Χρειάζεται, όμως, και να νιώσει εμπιστοσύνη στη δύναμη του συλλογικού αγώνα, να σταθεί όρθιος, ώστε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε καλύτερους όρους ζωής. Απαιτείται, λοιπόν, αυτές οι πρωτοβουλίες να λάβουν χαρακτήρα ταξικής-λαϊκής αλληλεγγύης να αποκτήσουν διεκδικητικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά και να ενταχθούν σε ένα συνολικό αγώνα αντίστασης και ανατροπής των αντιλαϊκών πολιτικών και των εκφραστών τους. Απάντηση και διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα θα δώσει μόνο η οργανωμένη πάλη και διεκδίκηση των εκπαιδευτικών και γονέων, των εργατικών σωματείων και των μαζικών φορέων. Απαιτούμε να εξασφαλιστεί τώρα με έκτακτο κρατικό κονδύλι ένα γεύμα καθημερινά για κάθε μαθητή. Εννοείται πως οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες καμιά σχέση δεν μπορούν και δεν πρέπει να έχουν με τις δήθεν «φιλανθρωπικές» δραστηριότητες επιχειρηματικών ομίλων και «ΜΚΟ» για την προβολή του «κοινωνικού προσώπου» και της «εταιρικής κοινωνικής ευθύνης» εκείνων που ακόμη και σε περίοδο κρίσης βλέπουν τα κέρδη τους να αυξάνονται τη στιγμή που απολύουν εργαζομένους και πετσοκόβουν μισθούς. Πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού και συντονισμού των συλλόγων διδαδσκόντων και γονέων του κάθε σχολείου. Άμεσα πρέπει να διεκδικήσουμε την διεύρυνση έκτακτου κονδυλίου από τους Δήμους για να παρέχεται ένα γεύμα, καταρχάς σε αυτά τα παιδιά, αξιοποιώντας τις υποδομές και το προσωπικό τους. Παράλληλα, πρέπει να παλέψουμε, ώστε να διευρυνθεί η διάθεση γεύματος σε όλους τους μαθητές Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων με την προοπτική της σίτισης από δομές σε κάθε σχολείο. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο αιτημάτων, όλα τα εργατικά σωματεία και οι μαζικoί φορείς να συνεδριάσουν για αυτό το θέμα και να οργανώσουν κοινή αγωνιστική δράση. Αν τώρα δεν πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας, αν τώρα δεν κάνουμε υπόθεση δική μας το μέλλον και τη μόρφωση των παιδιών μας, αν δεν οργανώσουμε τώρα την πάλη και τη συμμαχία μας, αύριο τα πράγματα θα είναι πολύ χειρότερα. ΣΤΗ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ-ΛΑΪΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΝΥΠΟΧΩΡΗΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» Σημαντική η Ευρωπαϊκή δραστηριότητα του 2 ου ΕΠΑΛ Περιστερίου Καθηγητές και μαθητές, 54 άτομα, από Γερμανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ιταλία, Ουγγαρία, Λετονία και Εσθονία έμειναν για 6 ημέρες στο 2 ΕΠΑΛ Περιστερίου υλοποιώντας ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius. Το θέμα που επέλεξαν «Η διαδικασία της δημιουργίας και της ανάπτυξης της δημοκρατίας από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα». Τα Προγράμματα Comenius βοηθάνε στην ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της διαφορετικότητας των Ευρωπαϊκών Πολιτισμών και γλωσσών. Προωθούν την εκμάθηση γλωσσών και τη γλωσσική πολυμορφία. Ενδυναμώνουν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στα κοινά, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την προσωπική ολοκλήρωση. Παρέχουν βοήθεια σε νέους για την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, τη μελλοντική τους απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.»πιστεύω στην αδελφοσύνη των λαών και για αυτό θελήσαμε να συμμετέχει το σχολείο μας σε ένα πρόγραμμα Comenius», είπε η Συντονίστρια του προγράμματος κ. Θεοδωροπούλου. Η συνεργασία ήταν μια καλή ευκαιρία να συναντηθούν, να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλουν τις εικόνες του εαυτού τους με εκείνες άλλων εθνοτήτων. Θέλησαν να μάθουν την ιστορία της Δημοκρατίας σε μια εποχή που η Δημοκρατία δοκιμάζεται σε όλη την Ευρώπη. Να παρουσιάσουν το συγκεκριμένο θέμα όχι μόνο από τη άποψη που τα βλέπουν στη χώρα τους, αλλά και από την προοπτική που τα βλέπουν και τα αντιμετωπίζουν οι άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το έργο. Παρακολούθησα από κοντά αυτές τις έξι ημέρες το πρόγραμμα και διαπίστωσα μια πολύ μεγάλη θετική επίδραση σε όλο το σχολείο. Καθηγητές και μαθητές ενεργοποιήθηκαν και έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Νοιώθω την ανάγκη να συγχαρώ τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μπαίνοντας στο χώρο του σχολείου βλέπεις μια τεράστια αλλαγή. Το σχολείο είχε ανανεωθεί πλήρως. Δεν θα μπορούσε να ζηλέψει τίποτα από ένα ιδιωτικό σχολείο. Ευαισθητοποιήθηκαν πολλοί καθηγητές και μαθητές και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες, βελτιώνοντας και αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους. Οι»καλλιτέχνες» αναμόρφωσαν το χώρο του σχολείου με τους καταπληκτικούς πίνακες που ζωγράφισαν. Πλήθος μαθητών χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς και παρέσυραν στο χορό τους φιλοξενούμενους οι οποίοι χόρεψαν με πολύ κέφι. Οι μαθητές παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στα Αγγλικά. Μαζί με τους μαθητές, η εκπαιδευτική ομάδα του προγράμματος, με κέφι και μεράκι, χωρίς να υπολογίζουν χρόνο ή κούραση. Πολλοί μαθητές, πολλοί καθηγητές, πολλοί γονείς, όλοι μαζί παρουσίασαν την Ελλάδα μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλές και ποικίλες δράσεις. Στην τελευταία εκδήλωση όλοι ήταν φίλοι, καθηγητές, μαθητές, Έλληνες και ξένοι.»σας ευχαριστώ πολύ για τις εμπειρίες που μου δώσατε την ευκαιρία να ζήσω εγώ και η οικογένεια μου.» άκουσα μια μητέρα να λέει στην κ. Θεοδωροπούλου. Από τα χαρούμενα πρόσωπα μπορούσες να καταλάβεις τι προσέφερε αυτή η συνεργασία σε όλους τους συμμετέχοντες. Μαθητές και εκπαιδευτικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μεγάλο φάσμα ευκαιριών ανταλλαγής απόψεων και ιδεών. Σε αυτή τη δύσκολη εποχή της κρίσης μια ομάδα μαθητών και καθηγητών μας έδειξαν ότι υπάρχουν και άλλες διέξοδοι!! Σοφία Δημητρίου Ψαρρού Τ. Υπεύθυνη Π.Ε. Επιστολή ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΜΑΣ Δεν μας φτάνουν τα τόσα προβλήματα στα οικονο-κοινωνικά μας, άνοιξε νέο μέτωπο με την φορολογία των χριστιανών και την κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία, που πρότειναν οι δύο κυρίες Βουλευτίνες της ΔΗΜ.ΑΡ. Το θέμα βέβαια δεν είναι καινούργιο. Και πάντα είχα την απορία τι θα βάλλουμε στη θέση τους. Υπάρχει κάτι καλύτερο άραγε; και κυρίως στο βασικό δόγμα της Θρησκείας μας: «Το αγαπάτε αλλήλους». Υπάρχει κάποιο πολιτικο-κοινωνικό συγκρίσιμο; εάν ναι τότε ν αλλάξω το είναι μου από «Έλλην Πολίτης - Χριστιανός Ορθόδοξος» και να γίνω ο,τιδήποτε. Ο Απόστολος Παύλος στην Α προς Κορινθίους επιστολή του Κεφ. ΙΓ. στίχ μας δίδει κάτι μοναδικό. Τον «Υπέροχο Ύμνο της Αγάπης» ο οποίος παρατίθεται κατωτέρω άνευ άλλων σχολίων. Υπέροχος ύμνος της αγάπης. Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. 2 και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν είμι. 3 και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. 4 Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, 5 ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, 6 ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. 8 η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται είτε γλώσσαι, παύσονται είτε γνώσις, καταργηθήσεται. 9 εκ μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν 10 όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. 11 ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. 12 βλέπομεν γαρ άρτι δι εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκμέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. 13 νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η αγάπη. Εάν υποθέσωμεν, ότι ομιλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπην, έγινα όμοιος προς τον άψυχον χαλκόν, που βουΐζει, όταν τον κτυπούν, ή προς το κύμβαλον, που βγάζει θορυβώδη και χωρίς σημασίαν ήχον. 2 Και εάν έχω το χάρισμα της προφητείας και εάν γνωρίζω όλα τα μυστικά σχέδια των βουλών του Θεού και έχω όλην την γνώσιν, που ειμπορεί να αποκτήση ο άνθρωπος, και εάν έχω κάθε βαθμόν πίστεως, ώστε να μεταθέτω και βουνά ακόμη, δεν έχω όμως αγάπην, δεν είμαι τίποτε. 3 Και εάν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου διά να θρέψω με ψωμιά τους πτωχούς, και εάν παραδώσω το σώμα μου διά να καώ, δεν έχω όμως αγάπην, δεν ωφελούμαι τίποτε από τας θυσίας αυτάς. 4 Εκείνος, που έχει την αγάπην, είναι μεγαλόψυχος, ανεκτικός και με πλατειά καρδιά γίνεται ευεργετικός και ωφέλιμος η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν ξιππάζεται και δεν φέρεται με αλαζονείαν και προπέτειαν δεν φουσκώνει από οίησιν και υπερηφάνειαν 5 δεν πράττει τίποτε το άσχημον, δεν ζητεί τα ιδικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται από θυμόν και οργήν, δεν σκέπτεται ποτέ κακόν κατά του πλησίον, ούτε λογαριάζει το κακόν που έπαθε από αυτόν. 6 Δεν χαίρει, όταν βλέπη να γίνεται κάτι άδικον, χαίρει δε όταν βλέπη την αλήθειαν να επικρατή. 7 Σκεπάζει όλας τας ελλείψεις του πλησίον και δεν τον διαπομπεύει δι αυτάς σχηματίζει ευμενή πεποίθησιν υπέρ του αγαπωμένου εις όλα και όταν ευρίσκεται ενώπιον παρεκτροπών του πλησίον ελπίζει, ότι από όλας αυτάς θα διορθωθή ούτος εις όλα δεικνύει υπομονήν διά τον πλησίον. 8 Η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ, αλλά μένει πάντοτε βεβαία και ισχυρά, ακόμη και μετά τον θάνατόν μας. Είτε προφητείαι υπάρχουν τώρα ως χαρίσματα του Πνεύματος, θα καταργηθούν είτε χαρίσματα γλωσσών υπάρχουν, και αυτά θα παύσουν είτε γνώσις υπάρχει θα καταργηθή και αυτή. 9 Θα καταργηθούν όλα αυτά εις την μέλλουσαν ζωήν. Διότι τώρα μερικώς και ατελώς γνωρίζομεν και μερικώς προφητεύομεν. Εις τον βίον αυτόν η γνώσις μας είναι περιωρισμένη και οι προφήται μέρος μόνον των μυστηρίων της θείας σοφίας μας αποκαλύπτουν. 10 Όταν δε εις τον μέλλοντα βίον έλθη το τέλειον και μας δοθή η τελεία γνώσις, τότε το μερικόν και ατελές θα καταργηθή. 11 Αυτό δε που σας γράφω, θα το καταλάβετε καλύτερα με το εξής παράδειγμα: Όταν ήμην νήπιον, ως νήπιον ωμίλουν, ως νήπιον εσκεπτόμην, ως νήπιον έκρινα και εσυλλογιζόμην. Όταν όμως έγινα άνδρας, κατήργησα πλέον εκείνα τα νηπιώδη. Δεν ομιλώ πλέον σαν νήπιον, η σκέψις μου δε και ο συλλογισμός μου είναι τώρα ώριμα και ανδρικά. Κατ αναλογίαν εμπορείτε να σχηματίσετε κάποιαν ιδέαν διά την γνώσιν και την άλλην τελειότητα, που θα μας δοθή εις την άλλην ζωήν. 12 Διότι τώρα βλέπομεν σαν εις μετάλλινον καθρέπτην θαμπά και τόσον ατελώς, ώστε μας μένουν πολλά αινίγματα, που δεν ειμπορούμεν να τα εξηγήσωμεν. Τότε όμως θα ίδωμεν φανερά και καθαρά, διότι θα ίδωμεν κατ ευθείαν πρόσωπον με πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω μόνον ένα μέρος της αληθείας. Τότε όμως θα λάβω τόσον τελείαν γνώσιν, όσον τέλεια με εγνώριζεν ο παντογνώστης Κύριος, όταν ενεργούσε την επιστροφήν μου και με εκαλούσεν εις το αποστολικόν αξίωμα. 13 Αυτά θα γίνουν εις την μέλλουσαν ζωήν. Τώρα δε εις την παρούσαν ζωήν μένουν η πίστις, η ελπίς και η αγάπη, αυτά τα τρία. Μεγαλυτέρα δε από αυτά είναι η αγάπη. Παναγιώτης Δ. Μανιάτης πρώην Πρόεδρος Μεσσηνίων Δυτ. Αττικής

17 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ για τη ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ την ΚΥΡΙΑΚΗ 17/2 ώρα 11:00 π.μ. στο οινοπαντοπωλείο «Αποσπερίς» Δερβενακίων 95 (καθ. Τζων Κέννεντυ, Λόφος Αξιωματικών) Η φτώχεια, η ανεργία και η εξαθλίωση εξαπλώνονται σε όλο τον πλανήτη και αποτελούν σκληρή πραγματικότητα για όλο και περισσότερους εργαζόμενους. Ο λαός μας ιδιαίτερα, έχει δεχθεί μια άνευ προηγουμένου αφαίρεση δικαιωμάτων και εισοδήματος. Μια επίθεση που συνεχίζεται αμείωτη με τα απανωτά μνημόνια και μέτρα που τα τελευταία χρόνια έχουν ανατρέψει τα δεδομένα της ζωής για εκατομμύρια λαού, εργαζόμενους, μετανάστες, συνταξιούχους και νέους στη χώρα. Όλα στο φόντο της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης που όσο περνάει ο καιρός φαίνεται όλο και πιο ξεκάθαρα ότι δεν θα «περάσει» από μόνη της. Δεν θα «κάνει τον κύκλο» της για να ξαναγυρίσουν τα πράγματα εκεί που τα αφήσαμε μια δεκαετία και κάτι πίσω. Η φάση στην οποία έχει μπει το σύστημα είναι μονόδρομος προς την καταστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων και αντίστοιχα η φάση που πρέπει να μπουν οι λαοί είναι ο μονόδρομος της αμφισβήτησης του. Οι ιμπεριαλιστικές χώρες (ΗΠΑ, EE, Κίνα, Ρωσία) έχουν επιδοθεί σε ένα λυσσαλέο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Ανοίγουν πολεμικά μέτωπα, επεμβαίνουν πολιτικά και στρατιωτικά σε μια σειρά από περιοχές και συνθλίβουν τις περιφερειακές και εξαρτημένες οικονομίες. Η κάθε ιμπεριαλιστική δύναμη προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της για λογαριασμό της. Και η εξαρτημένη Ελληνική αστική τάξη προσπαθεί να «χωρέσει» μέσα στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται στη χώρα, φορτώνοντας και τα δικά της σπασμένα στην πλάτη του εργαζόμενου κόσμου. Με τη βοήθεια πάντα και στα πλαίσια που το ιμπεριαλιστικό κεφάλαιο και τα μνημόνια ορίζουν. Για να εξυπηρετηθούν λοιπόν τα αδιέξοδα του συστήματος, διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός, τα μικροαστικά στρώματα διαλύονται, εκατομμύρια στέλνονται στην ανεργία και όσοι ακόμα δουλεύουν στην εξαθλίωση και τους μισθούς πείνας. Το σύστημα δεν έχει καμία προοπτική να τάξει στο λαό. Τα αστικά επιχειρήματα έχουν αρχίσει να ξεθωριάζουν και τα αστικά κόμματα έχουν όλο και μεγαλύτερη αδυναμία να κατευθύνουν τις μάζες, πράγμα που εκφράστηκε στις τελευταίες εκλογές (Ιούνιος 2012). Η κατάσταση έχει σπρώξει τον κόσμο στο δρόμο και έχει ήδη φανεί ότι τα επιπλέον μέτρα δεν μπορούν να επιβληθούν παρά μόνο με την «πειθώ» της καταστολής. Σε αυτή τη βάση το σύστημα φασιστικοποιείται απέναντι στο λαό, τρομοκρατεί και χτυπά τις κινητοποιήσεις, στέλνει εισαγγελείς στους αγωνιστές και αβαντάρει τη Χρυσή Αυγή για πάσα χρήση απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Δεν υπάρχει και δεν πρόκειται να υπάρξει κοινή κατάσταση, κοινό συμφέρον ή και οποιαδήποτε κοινή πορεία ανάμεσα σε κεφάλαιο και λαό που να μπορεί να εξασφαλίσει στοιχειώδεις όρους αξιοπρεπούς ζωής για τις μάζες. Η εξασφάλιση κι αυτών έστω, των στοιχειωδών όρων αξιοπρεπούς ζωής, περνάει μέσα από την πολιτική σύγκρουση με τον ιμπεριαλισμό, τον εγχώριο καπιταλισμό και το σύστημα της εξάρτησης. Διέξοδος υπάρχει για το λαό και την εργατιά σε αντίθεση με την καπιταλιστική αστική τάξη, κόντρα στις επιλογές της και τους ιμπεριαλιστές πάτρωνες της, έξω από την EE και τους ιμπεριαλιστικούς σχηματισμούς. Μέσα στις συνθήκες αυτές το μεγαλύτερο μέρος της Αριστεράς αναζητά εύκολες λύσεις είτε κυβερνητικού τύπου είτε «αυτοδιαχείρησης» της φτώχειας. Το πρόβλημα όμως του λαού δεν μπορεί να το λύσει κάποιος άλλος για λογαριασμό του. Για να αλλάξουν οι συσχετισμοί, πρέπει ο λαός να απαντήσει οργανωμένα και πολιτικά στην επίθεση του συστήματος. Στη δουλειά, στις γειτονιές, σε σωματεία, συλλόγους, συνελεύσεις και σχήματα. Πρέπει να δυναμώσει στο κίνημα ένα ρεύμα αγωνιστών που δεν θα συμμερίζονται τις ανάγκες, τα όρια και τα βαρίδια του καπιταλισμού. Που θα κινούνται στη λογική εξυπηρέτησης των συμφερόντων των λαϊκών και εργατικών μαζών. Απαλλαγμένων τόσο από αταξικές θεωρήσεις ή θεωρίες «ταξικής συνεργασίας», όσο και από περιχαρακώσεις και υποτίμηση των μαζών που «δεν ψηφίζουν σωστά». Σε αυτή τη λογική καλούμε αγωνιστές να συγκροτήσουμε μια πολιτική πρωτοβουλία αντίστασης στο Περιστέρι. Παρακολουθούμε την Πρωτοβουλία για Αριστερή Αντιιμπεριαλιστική Συνεργασία που έχει εδώ και κάποιους μήνες ξεκινήσει. Θέλουμε σε μια πορεία να συνδεθούμε και να συντονιστούμε με πολλές αντίστοιχες προσπάθειες σαν τη δική μας, καταρχήν στην Αττική, αλλά και σε όλη τη χώρα. Η επιμονή του λαού να βγαίνει ξανά και ξανά στο δρόμο του αγώνα, αποτελεί το πιο θετικό έδαφος για μια τέτοια προσπάθεια. ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 17 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις ασυμβασιοποίητες εργασίες στο ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ Δήλωση του Προέδρου του ΕΔΣΝΑ & Περιφερειάρχη Αττικής, Γιάννη Σγουρού: - Οριστικό τέλος στην υπόθεση των «ασυμβασιοποίητων» εργασιών στον ΧΥΤΑ Φυλής δίνει απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Πρόεδρος ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός : «Ένα ένα, λύνουμε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος. Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που μας ανέθεσαν οι πολίτες της Αττικής. Δεν κάνουμε πίσω» Με την υπ. αριθμ 707/2013 απόφαση της Μείζονος Επταμελούς Συνθέσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίθηκε σήμερα η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για το έργο «Επείγουσες εργασίες για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής». Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση, τρίμηνης διάρκειας, είχε δρομολογηθεί από την νέα διοίκηση του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα που είχε προκύψει από την παροχή υπηρεσιών καθημερινής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Φυλής, για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το παρελθόν, χωρίς να υπάρχει νόμιμη σύμβαση. Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε, τον Ιούνιο του 2012, το συγκεκριμένο γεγονός, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ, επισκέφθηκε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να εκθέσει το πρόβλημα και να ζητήσει να διερευνηθεί από τη Δικαιοσύνη το θέμα. Παράλληλα, ξεκίνησαν άμεσα όλες οι νόμιμες διαδικασίες για την συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Αποτέλεσμα αυτής Σε 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 20 Φλεβάρη καλούν ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Με ανακοινώσεις τους καλούν τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση και την κεντρική συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως στις το πρωί. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΣΕΕ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ αποφάσισε και προσδιόρισε την αγωνιστική, απεργιακή αντίδραση της Συνομοσπονδίας ως εξής: Οι αγωνιστικές και απεργιακές δράσεις των συνδικάτων, των Ομοσπονδιών και των σωματείων για τα επιμέρους κλαδικά και επιχειρησιακά προβλήματα είναι σχεδόν η καθημερινή αντίδραση των εργαζομένων ενάντια στα μνημόνια και στα αντεργατικά, αντικοινωνικά και αναποτελεσματικά μέτρα και τις αυταρχικές συμπεριφορές της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Η βάναυση καταπάτηση των βασικών και θεμελιακών εργασιακών δικαιωμάτων όπως και η φορολογική αφαίμαξη εργαζομένων και συνταξιούχων, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο και περιθώριο αντοχής. Το σύνολο των οικονομικών, ασφαλιστικών, εργασιακών και θεσμικών δικαιωμάτων που ισοπεδώθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές, είναι μονίμως διεκδικούμενα. Αιτήματα ΑΙΧΜΗΣ της 24ωρης Γενικής Απεργίας είναι: - Υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. - Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της Ανεργίας και ανακούφισης των Ανέργων. - Ανάκληση της επιστράτευσης και όλων των κατασταλτικών και αντιδημοκρατικών μέτρων και διώξεων κατά των εργαζομένων, των συνδικάτων και της συνδικαλιστικής δράσης. Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων, η αντιμετώπιση της αυταρχικής και αδιέξοδης πολιτικής της κυβέρνησης, επιβάλει τη μέγιστη ΕΝΟΤΗΤΑ όλων των δυνάμεων της εργασίας, στον ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ για την ικανοποίηση των ΚΟΙΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ. Η ΓΣΕΕ με τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία θα εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες για τη μέγιστη δυνατή και μαζική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην Απεργιακή κινητοποίηση και στην Απεργιακή συγκέντρωση των συνδικάτων. Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους Δημόσιους Υπαλλήλους να πάρουν μαζικά μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση και την κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στο Πεδίο του Άρεως την ίδια ημέρα στις π.μ., διαδηλώνοντας κατά της σκληρής και αδιέξοδης πολιτικής της ύφεσης, της λιτότητας, της ανεργίας, των απολύσεων και των διαθεσιμότητων, της διαρκούς συρρίκνωσης του Δημόσιου Τομέα και της υπονόμευσης του κράτους πρόνοιας που υλοποιούνται με την εφαρμογή ενός εξοντωτικού μνημονίου, που ακόμα και οι ίδιοι οι εμπνευστές του ομολογούν τώρα ότι ήταν λάθος! Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί κατά γράμμα μια καταστροφική πολιτική, καταφεύγοντας στον αυταρχισμό και την πολιτική καταστολής, ακόμα και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων. Έχει επιλέξει τη μέθοδο των συκοφαντικών, διασπαστικών και υπονομευτικών επιθέσεων κατά των συνδικάτων, των εργατικών αγώνων, της συλλογικής δράσης, την ακύρωση των κοινωνικών και δημοκρατικών της προσπάθειας είναι η σημερινή έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε από τον ΕΔΣΝΑ. Η ανάδοχος εταιρεία θα παρέχει υποστηρικτικές εργασίες στον ΕΔ- ΣΝΑ στο ημερήσιο μέτωπο διάθεσης των απορριμμάτων κατά το μέρος που οι ίδιες δυνάμεις του Συνδέσμου δεν θα επαρκούν και ιδίως στον τομέα της χωματοκάλυψης των απορριμμάτων. Ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ Γιάννης Σγουρός δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση της Μείζονος Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφενός λύνει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με τα ασυμβασιοποίητα έργα του Συνδέσμου, που κληρονομήσαμε, αφετέρου, αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν το καλοκαίρι να καταγγείλουν τη νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, υιοθετώντας ή κατασκευάζοντας αστήρικτες κατηγορίες περί σκανδάλου. Το πρόβλημα με τα ασυμβασιοποίητα δεν το δημιουργήσαμε εμείς. Το κληρονομήσαμε και προσπαθήσαμε, με νόμιμο τρόπο, να βρούμε μια λύση που θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα δικαιωμάτων. Ο κυβερνητικός αυταρχισμός παραπέμπει σε άλλες εποχές και τραυματίζει την ίδια τη Δημοκρατία. Οι εργαζόμενοι του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα ενωμένοι περισσότερο από ποτέ βρίσκονται και πάλι στο προσκήνιο προκειμένου να ανατρέψουν αυτή την απάνθρωπη και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη, μνημονιακή πολιτική, η οποία οδηγεί σε οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία. Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τους Δημόσιους Υπαλλήλους να αγωνιστούν για να σταματήσει: * Η πολιτική των απολύσεων και των διαθεσιμότητων στο Δημόσιο Τομέα, επισημαίνοντας ότι αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν πρέπει αφενός να μετατραπεί σε μια νέα διαδικασία απαξίωσης των εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα και αφετέρου να αποτελέσει άλλοθι για την πραγματοποίηση χιλιάδων νέων απολύσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίες προβλέπονται στο μνημόνιο. * Η συνεχής υπονόμευση των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Κοινωνικών αγαθών. Η πολιτική της τρόικας και της κυβέρνησης οδηγεί σε δραματική συρρίκνωση τη Δημόσια Υγεία, υπονομεύει τη Δημόσια και δωρεάν Παιδεία και κατεδαφίζει το Δημόσιο Ασφαλιστικό Σύστημα. * Η δραματική μείωση των συντάξεων, η εξαέρωση των επικουρικών συντάξεων και του εφάπαξ, που δρομολογείται μέσω νέων οδυνηρών παρεμβάσεων, οι οποίες σχεδιάζονται για την επόμενη διετία. * Η συνεχής αφαίμαξη των εισοδημάτων. Μετά τις μνημονιακές περικοπές που φθάνουν πλέον στο 50% στο Δημόσιο Τομέα, οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες πραγματικές μειώσεις εξαιτίας της νέας φορολογικής επιδρομής αδυνατώντας να έχουν μια στοιχειώδη αξιοπρεπή διαβίωση. του Συνδέσμου. Και η σημερινή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συμμερίζεται την άποψή μας αυτή. Το μόνο που μένει από την ιστορία αυτή είναι η σκοπιμότητα των συκοφαντών, που θεώρησαν πως μπορούν με ψεύδη και αστήρικτες κατηγορίες να στοχοποιήσουν και να διαβάλουν την νέα Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ένα ένα, λύνουμε όλα τα προβλήματα του παρελθόντος. Ο Σύνδεσμος, με σεβασμό στη νομιμότητα, με προγραμματισμό και αποτελεσματικότητα, εκπληρώνει όλες τις θεσμικές και συμβατικές του υποχρεώσεις και προγραμματίζει έργα και δράσεις που θα δώσουν λύση στο τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι ο πόλεμος από τα συμφέροντα που λυμαίνονται τόσα χρόνια το χώρο, θα είναι και σκληρός και διαρκής. Είμαστε όμως αποφασισμένοι να φέρουμε σε πέρας το δύσκολο έργο που μας ανέθεσαν οι πολίτες της Αττικής. Δεν κάνουμε πίσω».

18 Σελίδα 18 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΟΚΕΪ ΣΑΛΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Η «καρδιά» του Χόκεϊ θα χτυπάει για τρείς μέρες στην Αθήνα. Το πρώτο ευρωπαϊκό είναι εύκολα προσβάσιμο. Οι χώρες που οι εκπρόσωποι τους θα διεκδικήσουν το τίτλο του Επιστολή ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ Γιορτη των τριών ιεραρχών Οι Τρεις Ιεράρχες, οι μεγάλοι της εκκλησίας μας δάσκαλοι, έζησαν σε μια εποχή ταραχής και αβεβαιότητας, ωστόσο αυτά τα χαρακτηριστικά τα βιώνουμε σήμερα πιο έντονα από ποτέ. Τα φωτισμένα πνεύματά τους είχαν πολύ σωστά αντιληφθεί ότι για να αλλάξει η ανθρωπότητα, για να περιμένουμε ένα μέλλον λαμπρότερο, υψηλότερο και ιδανικότερο, πρέπει να στραφούμε στην Παιδεία. Υποστήριξαν και υπηρέτησαν την Παιδεία με όλη τους τη δύναμη. Είχαν την ευτυχία να μορφωθούν άριστα σε μια εποχή που η μόρφωση ήταν σπάνιο φαινόμενο, και να μεταλαμπαδεύσουν τη γνώση τους στην ανθρωπότητα. Ήταν τα ζωντανά παραδείγματα της αυταπάρνησης, της φιλανθρωπίας και της ευσέβειας. Υπηρέτησαν το Θεό, γιατί υποστήριξαν με σθένος την ακεραιότητα της χριστιανικής πίστης, αλλά υπηρέτησαν και τους ανθρώπους, γιατί τους αφιέρωσαν κάθε υλική, σωματική και πνευματική τους δυνατότητα. Είναι μεγάλη η σημερινή γιορτή των Τριών Ιεραρχών και Διδασκάλων, του Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Γιορτάζει η Ελληνική Ορθόδοξη Παιδεία και τιμά τους πατέρες της Εκκλησίας μας πού υπήρξαν πρότυπα Παιδείας, υποδείγματα μαθητών και προστάτες των Γραμμάτων. «Εύχομαι καλή φώτιση στους Κυβερνώντες και να ενσκήψουν με πολύ αγάπη στα προβλήματα της Παιδείας και ειδικότερα στα παιδιά & νέους με ειδικές ικανότητες να ενστερνιστούν τη διαχρονική σημασία των Λόγων των Τριών Ιεραρχών» ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. της ΓΈΦΥΡΑΣ ζωής ο πρόεδρος Γουράνιος Διονύσης ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΤΗΣ ΠΑΠΛΩΜΑ- ΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ {ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ} πρωτάθλημα Χόκεϊ Σάλας είναι γεγονός και η χώρα μας θα έχει την τιμή να είναι η πρώτη διοργανώτρια ενώ υπάρχει και ελληνική συμμετοχή με την ομάδα Δίας. Η διοργάνωση είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλανδρίου και στις 6 Φλεβάρη ο Αθλητικός οργανισμός της πόλης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου για την επίσημη παρουσίαση του πρωταθλήματος, στην οποία έδωσαν το παρών πρώην μεγάλα ονόματα του κλασικού αθλητισμού. Ο πρώην πρωταθλητής κολύμβησης Χαράλαμπος Παπανικολάου, ο Βασίλης Κοκκώλης, πρώην προπονητής της Μιρέλας Μανιάνη, της Σοφίας Σακοράφα και της Άννας Βερούλη, αλλά και ο πρώην πρωταθλητής στίβου Άγγελος Παυλακάκης ήταν εκεί για να τιμήσουν τον θεσμό, όντας συνεργάτες του Δήμου Χαλανδρίου. Στο αγωνιστικό κομμάτι μέσα στους κορυφαίους της Ευρώπης που θα αγωνιστούν για τον μεγάλο τίτλο είναι και η ελληνική ομάδα Δίας, η οποία αναδείχθηκε πέρσι πρωταθλήτρια στο Χόκεϋ επί Χόρτου και προπονητής της είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Στην συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της ομάδας Δίας, κ. Αναστασιάδης, πήρε τον λόγο και στην αναφορά του για ποιο λόγο έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς από κοντά το χόκεϋ επί χόρτου επισήμανε ότι αξίζει κανείς να δει τι κάνουν οι λίγοι και όχι οι πολλοί. «Κιθάρα και βιολί παίζουν πολλοί, αλλά βιολοντσέλο λίγοι», δήλωσε, χαρακτηριστικά, ο κ.αναστασιάδης. Τρείς μέρες, οχτώ ομάδες, ένας νικητής Στο κλειστό γυμναστήριο Χαλανδρίου «Νίκος Πέρκιζας», από τις 15 Φεβρουαρίου έως και τις 17 Φεβρουαρίου θα «διασταυρώσουν» τα μπαστούνια του συνολικά οχτώ πρωταθλήτριες ομάδες χωρισμένες σε δυο ομίλους. Το γυμναστήριο βρίσκεται δίπλα σε στην Αττική οδό και πρωταθλητή Ευρώπης είναι η Φινλαδία, η Νορβηγία, η Σερβία, η Πολωνία, η Αρμενία, η Γεωργία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα. Ο πρώτος όμιλος περιλαμβάνει την βουλγαρική «HC NSA», την γεωργιανή «Kutaisi-Kutaisi», την αρμένικη «Ayrudzi» και την ελληνική «Δίας HC». Ο δεύτερος όμιλος περιλαμβάνει την νορβηγική «Furuset HC», την φιλανδική «ABC Team» την σέρβικη «HK Spartak EV» και την πολωνική «WSK Grunwald Poznan» Το πρόγραμμα Παρασκευή 15/ όμιλος Β «Furuset HC» - «HK Spartak EV» όμιλος Β «ABC Team» - «WSK Grunwald Poznan» όμιλος Α «HC NSA» - «Ayrudzi» όμιλος Α «Kutaisi- Kutaisi» - «Dias HC» όμιλος Β «HK Spartak EV» - «WSK Grunwald Poznan» όμιλος Β «ABC Team» - «Furuset HC» όμιλος Α «Ayrudzi» - «Dias HC» όμιλος Α «Kutaisi- Kutaisi» - «HC NSA» Σάββατο 16/ όμιλος Β «Furuset HC» - «WSK Grunwald Poznan» όμιλος Β «HK Spartak EV» - «ABC Team» όμιλος Α «HC NSA» - «Dias HC» όμιλος Α «Ayrudzi» - «Kutaisi-Kutaisi» ος Α ομίλου 4 ος Β ομίλου ος Α ομίλου 3 ος Β ομίλου ος Α ομίλου 2 ος Β ομίλου ος Α ομίλου 1 ος Β ομίλου Κυριακή 17/ ος Α ομίλου 3 ος Β ομίλου ος Α ομίλου 4 ος Β ομίλου ος Α ομίλου 1 ος Β ομίλου ος Α ομίλου- 2 ος Β ομίλου Επιστολή ΔΙΑΒΑΣΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑ- ΦΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΙ ΕΓΩ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ- ΣΩ ΚΑΤΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΥ ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ. ΠΕΡΑ ΑΠ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΩ- ΡΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝ ΧΩΝΕΥ- ΤΗΡΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΣΤΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΒΑ- ΛΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΕ ΚΑΣΕΛΑΚΙ. ΑΝ ΚΑΙ ΡΩΤΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΤΕ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΧΩ- ΝΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΑ ΟΣΤΑ ΝΑ ΣΤΟΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΤΑΚΤΑ ΜΕ Ο,ΤΙ ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΜΑΣ. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΛΟΙΠΟΝ Η 1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ. ΦΙΛΙΚΑ. ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ. ΥΓ.ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ Η ΣΤΗΛΗ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΞΕΝΑ. Το Δ.Σ. του Συλλόγου ΠΕ Περιστερίου «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ» επικαιροποιεί την απόφαση της τακτικής Γ.Σ. για την Αξιολόγηση και καταδικάζει το ΠΔ για την αξιολόγηση του Δημοσίου. Το Π.Δ. επιβεβαιώνει ότι δε μπορεί να υπάρχει καμία αυταπάτη. Η λεγόμενη αξιολόγηση δε στοχεύει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του σχολείου. Δεν έχει να κάνει με την ανάγκη ο εκπαιδευτικός να γίνει πιο ικανός να μορφώνει τα παιδιά του λαού. Στοχεύει σε ένα σχολείο που θα είναι ακριβό για το λαό, φτηνό για το αστικό κράτος, κερδοφόρο για τις επιχειρήσεις. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με το πλαίσιο αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας που γίνεται με τα κριτήρια της αγοράς. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν είναι τιμωρητική, αφού προβλέπει ότι ο εκπαιδευτικός που θα χαρακτηριστεί «ελλιπής» εγγράφεται στον πίνακα των μη προακτέων (άρθρο 17 παράγραφοι 4 και 5). Κριτήριο επίσης «θετικής αξιολόγησης» είναι η συμμόρφωση και η προώθηση του νέου σχολείου, με βάση την συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα, στις καινοτόμες δράσεις (περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας), στα προγράμματα αυτοαξιολόγησης, αλλά και από την συνέντευξη! Επίσης, «συνεκτιμάται η συνεργατικότητα, η συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων, η συμβολή στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου». Δηλαδή, καλός εκπαιδευτικός είναι ο φρόνιμος εκπαιδευτικός, αυτός που «τρέχει» τα ευρωπαϊκά προγράμματα, που αναπαράγει αυτούσιο το αντιδραστικό περιεχόμενο των νέων αναλυτικών προγραμμάτων. Πλέον δεν χωράνε αυταπάτες! Αυτή είναι η αξιολόγηση και εκεί στοχεύει. Ο εκπαιδευτικός να διαδραματίσει πιο αποφασιστικό ρόλο στην προώθηση ενός νέου αντιδραστικού σχολείου που θα διαχωρίζει τους μαθητές: σε αυτούς που «παίρνουν τα γράμματα» και άρα δικαιούνται μόρφωση και σε αυτούς που «δεν παίρνουν τα γράμματα», άρα ας καταρτιστούν σε κάποιες δεξιότητες και εμπρός για δουλειά «ήλιο με ήλιο». Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπου εφαρμόστηκε, οδήγησε στην κατηγοριοποίηση των σχολείων, στην απόλυτη εξάρτησή τους από τις ανάγκες των επιχειρήσεων. «Καλός» εκπαιδευτικός θα είναι αυτός που θα βάλει πλάτη για την προώθηση αυτού του σχολείου. Μια Αξιολόγηση καθαρά Μνημονιακή που στόχο έχει τη χειραγώγηση και τη «μισθολογική τιμωρία» του Εκπαιδευτικού. Μια Αξιολόγηση που θα καλλιεργεί την ανασφάλεια και το φόβο στον Εκπαιδευτικό. Με βάση τα παραπάνω Απορρίπτουμε συνολικά το Π.Δ. για την αξιολόγηση. Να αποσυρθεί τώρα. Απαιτούμε από τα Δ.Σ. ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να μη συμμετέχουν στο διάλογο-απάτη με το Υπουργείο Παιδείας, καθώς το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα έχει ουσιαστικά εγκριθεί και θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά. Οργανώνουμε πλατιά καμπάνια ενημέρωσης σε όλους τους συανδέλφους-εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την κατάσταση στη Δημόσια Εκπαίδευση(υποχρηματοδότηση, κενά στα σχολεία, κατάργηση του δωρεάν σχολικού βιβλίου, συμπτήξεις τμημάτων, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων και για το τι σημαίνει αξιολόγηση, τι επιπτώσεις θα έχει στο μαθητή και στο σχολείο). Παίρνουμε μέτρα ώστε συλλογικά να οργανώσουμε την ακύρωση της αξιολόγησης στην πράξη. Χωρίς οργανωμένη και συλλογική απειθαρχία η αξιολόγηση δεν είναι δυνατόν να αποτραπεί! 1. Μπλοκάρουμε με όρους συλλογικών αποφάσεων και όρους κινήματος την οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης και την ακυρώνουμε στην πράξη με αποφάσεις Δ.Σ., Γενικών Συνελεύσεων και Επιτροπών Αγώνα. 2. Κανένα στέλεχος της εκπαίδευσης που αναλαμβάνει οποιονδήποτε ρόλο στην εφαρμογή της αξιολόγησης δεν έχει θέση στο συνδικαλιστικό κίνημα. Έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία. 3. Δε συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία που σχετίζεται με την εφαρμογή της αξιολόγησης (σεμινάρια, αυτοαξιολόγηση, κατάθεση φακέλου ). Δε δεχόμαστε τους αξιολογητές στην τάξη, δε συνεργαζόμαστε μαζί τους. Με το που θα καλέσουν τους εκπαιδευτικούς στο πρώτο σεμινάριο επιμόρφωσης για την αξιολόγηση, την ίδια μέρα, κατά τόπους πραγματοποιούμε στάση εργασίας με ευθύνη του Συλλόγου. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΛΩΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

19 Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 Αντιρατσιστική πορεία στο Περιστέρι Διοργανώθηκε από την Κίνηση ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή Μέλη σωματείων, φορέων του Περιστερίου και ενώσεων μεταναστών, πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο πάρκο Τζων Κένεντι και πορεία στους δρόμους της περιοχής, διαμαρτυρόμενοι για ρατσιστική επίθεση το βράδυ της Παρασκευής 25 Γενάρη σε σπίτι μεταναστών από το Πακιστάν στο Περιστέρι. Όπως καταγγέλλει η Κίνηση Ενάντια στον Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή, ομάδα επτά ατόμων επιτέθηκε στο σπίτι των μεταναστών. Πέταξαν πέτρες και άλλα αντικείμενα και προσπάθησαν να ανοίξουν τα παράθυρα, ενώ μπήκαν τελικά στο σπίτι από την πίσω πόρτα. Κουβαλούσαν μαζί τους ρόπαλο, μαχαίρια και σφυρί και τρομοκράτησαν τους μετανάστες, οι οποίοι κλειδώθηκαν σε ένα από τα δωμάτια του σπιτιού για να προφυλαχθούν. Οι μετανάστες που δέχθηκαν την επίθεση κατήγγειλαν πως οι εισβολείς τούς έκλεψαν ένα λάπτοπ, 40 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, δηλώνοντάς τους πως είναι μέλη της Χρυσής Αυγής. «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Σελίδα 19 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ Α ΕΛΜΕ Εκλογές για την ανάδειξη του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής έγιναν στις 24 Ιανουαρίου Τα αποτελέσματα δε των αρχαιρεσιών έχουν ως εξής: ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΔΑΚΕ Δ.Ε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΣΑΚ-Δ.Ε.Ε ΠΑΣΚ Δ.Ε ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΨΗΦΟΙ ΔΑΚΕ Δ.Ε. Παναγιώτης Καταγής 135 Θανάσης Νικολόπουλος 107 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Νικόλαος Ζούτσος 79 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Καρτελιάς 35 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Μαρία Μαχά 76 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Δημήτρης Δημιτούλης 33 ΕΣΑΚ-Δ.Ε.Ε. Πέτρος Τσακτάνης 51 ΠΑΣΚ Δ.Ε. 0 0 Ανακοίνωση ΔΑΚΕ Η ΔΑΚΕ καθηγητών Περιστερίου ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους που με την ψήφο τους για μια ακόμη φορά και σε τόσο δύσκολες συνθήκες εκδήλωσαν την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους στην παράταξή μας αναδεικνύοντάς την για πολλοστή φορά πρώτη δύναμη. Συναισθανόμενοι το βάρος της ευθύνης μας δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα αγωνιστούμε για την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων και την προώθηση των αναγκαίων λύσεων, κάτω από την αδήριτη ανάγκη αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας του συνδικαλιστικού μας κινήματος. Υποσχόμαστε ότι θα υπηρετήσουμε με σύνεση, συνέπεια, τόλμη, διαφάνεια και αποφασιστικότητα τα συμφέροντα του κλάδου μας και τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Ο Πρόεδρος Παναγιώτης Καταγής Σύσκεψη για τα προβλήματα λειτουργίας του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ» και τη δημόσια υγεία (συνέχεια από τη σελίδα 9) Αποκλειστικά υπεύθυνη για την κατάσταση που δημιουργείται είναι η κυβέρνηση, τα μνημόνια, η Ε.Ε., το ΔΝΤ και η πολιτική τους, που κλείνουν νοσοκομεία, δεν προσλαμβάνουν προσωπικό (έχουν απαγορέψει στην ουσία τις προσλήψεις στο δημόσιο με την αναλογία 1/10), περικόπτουν άγρια τις δαπάνες για την δημόσια περίθαλψη και το ΕΣΥ. Έχουν στόχο να καταργήσουν τις κοινωνικές παροχές και ότι απόμεινε από το δημόσιο, υπέρ των ιδιωτικών ομίλων και της επιχειρηματικής «ανάπτυξης». Το ίδιο συμβαίνει με όλα τα δημόσια αγαθά (εκπαίδευση, συγκοινωνία, παιδική μέριμνα, παροχή ρεύματος και νερού, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες). Αποφασίστηκαν κατά το τέλος της σύσκεψης, όπως ανακοίνωσε ο Γραμματέας Μ. Ρίζος: Η δημιουργία ανοιχτού συντονιστικού φορέων, που θα επεξεργαστεί άμεσα το πλαίσιο και τα βασικά Διακρίνεται ο Α. Πουλιάσης από τους «Ενεργούς Πολίτες για την Ανατροπή στο Περιστέρι» και ο Ζ. Καπράνας, από το Σύλλογο Εκ/κών Περιστερίου Διακρίνονται η Ι. Παππά, από το Σύλλογο Εκ/κών Περιστερίου και η Α. Αθανασοπούλου και ο Μ. Βαφειάδης, από την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου αιτήματα της δράσης μας. Η πλατιά ενημέρωση του λαού της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των νοσοκομείων στην περιοχή μας. Η οργάνωση κινητοποιήσεων κάθε μορφής (εξορμήσεις, διαδηλώσεις, απεργίες) με συντονισμό υγειονομικών και πολιτών. Η άμεση συγκρότηση κοινωνικών δομών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ανέργους, ανασφάλιστους και παιδιά φτωχών οικογενειών, με αποφασιστική συμβολή των υγειονομικών της περιοχής. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Πράγματι, πολύ σύντομα δημιουργήθηκε Συντονιστικό Φορέων Δυτικής Αθήνας το οποίο με ανακοίνωσή του, αφού αναλύει την κατάσταση και καταγγέλλει την υποβάθμιση της δημόσιας υγείας στην Δυτική Αθήνα, αναφέρει το διεκδικητικό πλαίσιο: «Διεκδικούμε: 1) Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια περίθαλψη από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι υγειονομικές ανάγκες πάνω από τα κέρδη, την ανταγωνιστικότητα, το δημοσιονομικό σφαγείο της Ε.Ε., την εξυπηρέτηση των τοκογλύφων. 2) Όχι στους νέους οργανισμούς, που καρατομούν τη δημόσια περίθαλψη κατ εντολή του ΔΝΤ και της Ε.Ε. Κανένα νοσοκομείο, χειρουργική αίθουσα, κρεβάτι ΜΕΘ κλειστό. Καμιά κατάργηση ή συγχώνευση νοσοκομείου ή τμήματος. Αν αυτό παλιότερα ήταν «παράλειψη» σήμερα αποτελεί έγκλημα κατά του λαού, συμβάλλει στην υγειονομική γενοκτονία. 3) Να λειτουργήσει τώρα η μονάδα παίδων στο ΑΤΤΙΚΟ, μοναδική στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας, Πειραιά και νησιών. 4) Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας εδώ και τώρα. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τις τεράστιες ελλείψεις στην Ελλάδα των ανέργων, της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Όχι στις συμβάσεις εκμετάλλευσης και δουλείας (ΜΚΟ, ΚΕΕΛΠΝΟ, επικουρικοί, μπλοκάκια). Καμιά απόλυση ή διαθεσιμότητα. 5) Να σταματήσει τώρα η αθλιότητα των ράντζων. Να ανοίξουν νοσοκομεία και κρεβάτια και όχι να μετατρέπουν τα υπάρχοντα νοσοκομεία σε αποθήκες ανθρώπων. 6) Δωρεάν υγεία για όλους. Για κάθε άνεργο, ανασφάλιστο ή μετανάστη. Καμιά πληρωμή συμπολίτη μας για εξέταση, νοσηλεία ή θεραπευτική αγωγή σε δημόσιο νοσοκομείο. Καμιά επιχειρηματική δράση στην υγεία. 7) Δωρεάν φάρμακα, εμβόλια, εξετάσεις σε ανέργους, ανασφάλιστους και τις οικογένειές τους. Απογευματινά ιατρεία αλληλεγγύης στα νοσοκομεία και ενεργοποίηση σε εθελοντική βάση των υγειονομικών για υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 8) Πλήρως στελεχωμένα κέντρα υγείας σε κάθε Ο Κ. Φωτεινάκης, από τους Φίλους της Φύσης και η Σ. Δημητρίου, Πρόεδρος του ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, με ολοκληρωμένες δομές πρόληψης και όχι κέντρα πελατειακής εξυπηρέτησης. 9) Συνεφημέρευση άμεσα του ΑΤΤΙΚΟΥ, με άλλο ή άλλα νοσοκομεία. 10) Υπερασπίζουμε τα δημόσια αγαθά ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και την εμπορευματοποίηση. Αποφασίζουμε: Πλατιά εξόρμηση στο λαό της Δυτικής Αθήνας για την κατάσταση της υγείας και των νοσοκομείων στην περιοχή μας. Συμμετοχή στην πανεργατική απεργία της 20/2. Μεγάλη απογευματινή συγκέντρωση και κινητοποίηση. Περικύκλωση της Β ΔΥΠΕ. Μεγάλη συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας. ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ! ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗ ΒΑΡΒΑΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ! Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣ- ΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ! ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Σ.Σ. Για τις ημερομηνίες των συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων θα υπάρξει νέα ενημέρωση). ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΑΣΔΑ Εκδρομή των ΚΑΠΗ Περιστερίου στην Ιταλία Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Περιστερίου προκειμένου να διοργανώσουν 8ημερη εκδρομή με προορισμό την Ιταλία (7 διανυκτερεύσεις συνολικά, με 2 διανυκτερεύσεις Ρώμη), με ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδρομής από 17 έως και 24 Μαρτίου, ζητούν την οικονομικότερη προσφορά. Πληροφορίες για τους όρους και τις παροχές στα τηλέφωνα Νίκος Παλυβός: και Μιχάλης Μελανίτης: Ο Πρόεδρος του ΑΣΔΑ Ανδρέας Μποζίκας σε δήλωσή του διαμαρτύρεται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» που θέτει σε κίνδυνο το πάρκο και ζητά: * την άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης * την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου από την Αυτοδιοίκηση * την απόδοση των πόρων για τη συντήρηση του Πάρκου ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΔΑ ΑΝΔΡΕΑ ΜΠΟΖΙΚΑ «Η διακοπή της ηλεκτροδότησης στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» αποκαλύπτει για άλλη μια φορά την αδιαφορία και ανεπάρκεια που επιδεικνύουν κάποιοι κυβερνητικοί αρμόδιοι για το μεγαλύτερο Πάρκο στην Αθήνα, τον σημαντικότερο χώρο πρασίνου που έχουμε στις υποβαθμισμένες περιβαλλοντικά δυτικές συνοικίες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πάρκο εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω της αβελτηρίας του κεντρικού κράτους. Μόλις τον προηγούμενο Αύγουστο είχε κοπεί η παροχή νερού, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε άμεσο κίνδυνο το πράσινο που με τόσους κόπους έχουμε συντηρήσει επί πολλά χρόνια. Ο ΑΣΔΑ και οι όμοροι Δήμοι Αγίων Αναργύρων Καματερού και Ιλίου πήραμε τότε το Πάρκο στα χέρια μας και μέχρι σήμερα συνεργεία μας εκτελούν όλες τις απαραίτητες εργασίες μέσα στο χώρο. Ιστορικά άλλωστε η Αυτοδιοίκηση της περιοχής με πρωταγωνιστή τον ΑΣΔΑ έχει υλοποιήσει τα κυριότερα έργα στο Πάρκο και έχει επωμισθεί το βάρος της φροντίδας του, τις περισσότερες περιπτώσεις με δικά της μέσα και πόρους. Ζητάμε την άμεση επαναφορά της ηλεκτροδότησης του Πάρκου, πριν δημιουργηθούν σοβαρότερα προβλήματα και ανεπανόρθωτες ζημιές. Ζητάμε όμως και την οριστική λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, η οποία είναι: Την διαχείριση του Πάρκου να αναλάβει η Αυτοδιοίκηση της περιοχής, με κεντρικό ρόλο του ΑΣΔΑ που εκφράζει και τον υπερτοπικό χαρακτήρα του Πάρκου. Παράλληλα να αποδοθούν για το σκοπό αυτό όλοι οι πόροι που προβλέπονται ήδη για τη συντήρηση του. Στην κατεύθυνση αυτή και μαζί με τους Δήμους Αγίων Αναργύρων Καματερού και Ιλίου θα εντείνουμε άμεσα τις προσπάθειες μας.» Κυκλοφορεί...

20 Σελίδα 20 «Ελεύθερος ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Η 16η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α1 Κατηγορίας μπάσκετ ανδρών, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, λόγω του τελικού κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Το Περιστέρι αντιμετώπισε στην Πάτρα τον Απόλλωνα από τον οποίο ηττήθηκε με 10 πόντους διαφορά Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο ήταν ντέρμπι. Το Περιστέρι ξεκίνησε καλύτερα και προηγήθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο με 5 πόντους (14-19). Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Απόλλωνας ισορρόπησε το παιχνίδι, πέτυχε 23 πόντους έναντι 17 του Περιστερίου και πέρασε μπροστά στο ημίχρονο με έναν (1) πόντο (37-36). Ο Απόλλωνας είχε τον πρώτο λόγο στο τρίτο δεκάλεπτο, αλλά το Περιστέρι δεν εγκατέλειπε την αναμέτρηση, αφού στο τέλος του, ήταν πίσω με μόλις έξι πόντους (55-49). Το Περιστέρι στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου ξεκίνησε δυνατά και μ ένα 5-2 μείωσε τη διαφορά στους 4 πόντους (57-53), αλλά ο Απόλλωνας έτρεξε ένα επιμέρους 11-2 με το οποίο μετέτρεψε το σκορ 68-55, ξεφεύγοντας για πρώτη φορά με διαφορά 13 ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποιήθηκε με το Ν.1950/1982 ότι: O IΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ του Νικολάου και της Ευσταθίας το γένος Μουρκογιάννη γεννηθείς στο Περιστέρι Αττικής και η ΘΕΩΝΗ ΓΑΤΟΜΑΤΗ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας το γένος Πανά γεννηθείσα στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν. Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΒΡΗΣ του Γεωργίου και της Μαριάνθης το γένος Πρασσά που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στο Περιστέρι και η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ του Εμμανουήλ και της Βασιλικής το γένος Κυριακίδου που γεννήθηκε στο Χολαργό και κατοικεί στο Περιστέρι θα έλθουν σε γάμο που θα γίνει στο Περιστέρι Αττικής. ΑΓΓΕΛΙΑ Ελληνίδα κυρία, μητέρα 2 παιδιών, με προϋπηρεσία σε Βρεφονηπιακό Σταθμό, αναλαμβάνει υπεύθυνα, την φύλαξη παιδιών και την δημιουργική τους απασχόληση. Ενδιαφέρεται και για πρόσληψη σε Βρεφονηπιακό Σταθμό. Τηλέφωνο επικοινωνίας: κυρία ΚΛΑΠΗ ΣΟΦΙΑ. πόντων. Από εκεί και έπειτα, τα πάντα απλοποιήθηκαν, οι γηπεδούχοι διατήρησαν την υπέρ τους διαφορά και στο τέλος ο Λιανός με 2/2 βολές έγραψε το τελικό Το σκορ στα δεκάλεπτα: 14-19, 37-36, 55-49, ΑΠΟΛΛΩΝ: Μακ Κόλουμ 26, Αργυρόπουλος 11, Καπερώνης, Γκραντ 11, Λιανός 3, Έρσεγκ, Πέτροβιτς 24, Κλάιμπερ, Ζαφείρης, Μολφέτας, Τέρνερ 11, Κρόλο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παπαντωνίου 7, Κομποδιέτας, Θορν 11, Κανονίδης 13, Ψαρόπουλος 3, Μάντζαρης 17, Χάϊνς 4, Μελισσαράτος 21. Δηλώσεις Στο τέλος του παιχνιδιού ο Τζίμης Κουστένης και ο Ντουάϊτ Θορν δήλωσαν τα εξής: Τζίμης Κουστένης: «Ο Απόλλωνας αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Στην έδρα του αρέσκεται στο γρήγορο παιχνίδι με πολλούς αιφνιδιασμούς, πολλά σουτ και θεαματικό μπάσκετ. Εμείς, από την πλευρά μας, γνωρίζουμε πως πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο ματς. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί θα πρέπει να ελέγξουμε τα ριμπάουντ, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να έχουν δεύτερες Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα των αγώνων στους 1ο και 2ο ομίλους της Γ Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών. 1ος όμιλος Άμιλλα Περιστερίου - ΑΟ Αμπελοκήπων 66-60, Εθνικός Ελληνορώσων - ΑΟ Τρίτων 66-68, Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου - Παναθηναϊκός 62-67, Α.Ο. Πολιτεία - ΑΟΝ Βύρωνος 66-54, Α.Ε. Αχιλλέας - Α.Ο. Πρωτέας 51-63, ΑΣ Παιανίας Κτησιφών - ΟΦΗ Ηρακλείου. Ο Άτταλος Καματερού είχε ρεπό. Η βαθμολογία του 1ου ομίλου σε 15 αγώνες: 1. Α.Ο. Τρίτων Παναθηναϊκός Τριφυλλιακός Πολ Α.Ο. Πρωτέας Άμιλλα Περιστερίου ΟΦΗ Ηρακλείου Α.Ο. Αμπελοκήπων Α.Ε. Αχιλλέας Εθνικός Ελληνορ Άτταλος Καματερού Α.Ο. Πολιτεία Α.Σ. Παιανίας Κτησ ΑΟΝ Βύρωνος ΣΗΜ.: Άμιλλα, Αχιλλέας και Άτταλος έχουν από 14 αγώνες. Η επόμενη αγωνιστική: Α.Ο. Πρωτέας - Άμιλλα Περιστερίου, ΑΟ Τρίτων - Α.Ο. Τριφυλλιακός Πολυδρόσου, Παναθηναϊκός - Α.Ο. Πολιτεία, ΑΟΝ Βύρωνος - Α.Ε. Αχιλλέας, ΑΟ Αμπελοκήπων - Άτταλος Καματερού, ΑΣ επιθέσεις και να πετύχουν εύκολα καλάθια. Θα πρέπει να έχουμε τον μέγιστο βαθμό συγκέντρωσης για 40 λεπτά προκειμένου να καταφέρουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Ελπίζουμε πως θα αναβιώσει ένα ντέρμπι από τα παλιά μεταξύ αυτών των δύο ιστορικών ομάδων». Ντουάϊτ Θορν: «Το ιδανικό θα είναι να επαναληφθεί το σκηνικό του αγώνα του πρώτου γύρου, όπου καταφέραμε να φτάσουμε στη νίκη. Ωστόσο, γνωρίζουμε πολύ καλά πως πλέον τα δεδομένα δεν είναι ίδια, αφού ο Απόλλωνας είναι ισχυρότερος στο γήπεδό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα παρατήσουμε. Θα πάμε στην Πάτρα για να «πολεμήσουμε» σκληρά και να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο. Στόχος μας είναι να ελέγξουμε το ρυθμό και να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τη νίκη». Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α1 Κατηγορία μπάσκετ ανδρών: Ρέθυμνο - Παναθηναϊκός 58-85, Πανελευσινιακός - Κολοσσός Ρόδου 60-68, Ηλυσιακός - Άρης 62-64, Πανιώνιος - Καβάλα 88-71, ΠΑΟΚ - ΚΑΟ Δράμας 77-66, Ολυμπιακός - Ίκαρος Καλλιθέας Η βαθμολογία σε 16 αγώνες: 1. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Πανιώνιος ΠΑΟΚ ΑΓΟ Ρεθύμνου Απόλλων Πατρών Άρης Ίκαρος Καλλιθέας Κολοσσός Ρ Ηλυσιακός Περιστέρι ΚΑΟ Δράμας Καβάλα Πανελευσινιακός Η επόμενη αγωνιστική Σάββατο 16/2/2013: Άρης - Πανελευσινιακός, Καβάλα - Απόλλων Πατρών. Κυριακή 17/2/2013: Περιστέρι - ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου - Πανιώνιος, Ρέθυμνο - Ηλυσιακός, Παναθηναϊκός - Ίκαρος Καλλιθέας. Δευτέρα 18/2/2013: ΚΑΟ Δράμας - Ολυμπιακός. Παιανίας Κτησιφών - Εθνικός Ελληνορώσων. Ο ΟΦΗ Ηρακλείου έχει ρεπό. 2ος όμιλος ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96 - ΑΕΚ Περιστερίου 50-56, Χαραυγιακός - Γ.Σ. Κερατέας 76-57, Γ.Σ. Παλλήνης - Α.Ο. Εκάλης 57-72, Α.Ο. Αμύντας - ΑΟΚ Χαλανδρίου 71-76, Α.Σ. Ροδόπολης - Τρεις Αστέρες , Α.Ο. Κρόνος Γέρακα - Γ.Σ. Βριλησσίων 65-53, Οδυσσέας Γαλατσίου - Εστία Φιλίας Θησέας Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 16 αγώνες: 1. ΑΟ Εκάλης ΑΟΚ Χαλανδρίου ΓΣ Βριλησσίων Χαραυγιακός ΑΟ Αμύντας ΑΟ Κρόνος Γέρακα ΓΣ Παλλήνης Τρεις Αστέρες Εστία Φιλίας Θησέας Α.Σ. Ροδόπολης Γ.Σ. Κερατέας ΑΕΚ Περιστερίου Οδυσσέας Γαλατσίου ΑΟΠ Ολυμπιάδα Η επόμενη αγωνιστική: ΑΕΚ Περιστερίου - Χαραυγιακός, Γ.Σ. Κερατέας - Γ.Σ. Παλλήνης, Α.Ο. Εκάλης - Α.Ο. Αμύντας, ΑΟΚ Χαλανδρίου - Α.Σ. Ροδόπολης, Τρεις Αστέρες 89 - Α.Ο. Κρόνος Γέρακα, Εστία Φιλίας Θησέας - Γ.Σ. Βριλησσίων, Οδυσσέας Γαλατσίου - ΑΟΠ Ολυμπιάδα 96. Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Η γυναικεία ομάδα του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου συνεχίζει την ξέφρενη πορεία προς την άνοδο. Σημείωσε την 15η νίκη της σε ισάριθμους αγώνες. Το νέο «θύμα» ο Α.Ο. Ζωγράφου στην έδρα του, τον οποίο ο Γ.Σ. Περιστερίου τον νίκησε με 20 πόντους διαφορά (33-53). Η ΑΕΚ Περιστερίου, πάλαιψε το παιχνίδι με αντίπαλο τον Άρη στην Πετρούπολη. Δεν τα κατάφερε κι έχασε με 6 πόντους (74-68). Τα αποτελέσματα των υπόλοιπων συναντήσεων στην Α Κατηγορία ΕΣΚΑ γυναικών: Α.Ο. Πεύκης - ΑΕΣ Γαλατσίου 65-50, Ιάσων Κολωνού - ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών 0-20 χωρίς αγώνα, Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Προμηθέας 59-53, ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος - Α.Ο. Παγκρατίου Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ γυναικών: Άμιλλα Περιστερίου - Π.Ο. Αγίου Θωμά 38-54, ΓΑΟ Κουκουβάουνων - Αμαζόνες 42-44, Α.Ο. Νήαρ Ηστ - ΜΕΝ Ιλίου 32-27, Φιλαθλητικός - Γ.Σ. Αμαρουσίου 67-58, Α.Σ. Παπάγου - ΑΚΟ Άρης Χολαργού Η βαθμολογία σε 16 αγώνες: 1. Φιλαθλητικός ΓΑΟ Κουκουβάουνων Γ.Σ. Ωρωπού Αμαζόνες Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΑΝΔΡΩΝ Αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της Β Κατηγορίας ΕΣΚΑ ανδρών: Φίλιππος Περιστερίου - ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας 51-60, Διαγόρας Δρυοπιδέων - Ποσειδών ΑΟΝΨ 93-51, ΕΣ Ν. Μάκρης - ΕΦΟΑ Σπ. Λούης 68-66, Αναγέννηση Πετραλώνων - Θεμιστοκλής Αιγάλεω 94-43, Εθνικός - Α.Ο. Περισσού 67-75, Βριλησσιακός - Π.Ο. Αγίου Θωμά Η βαθμολογία του 2ου ομίλου σε 16 αγώνες: 1. Διαγόρας Δρυοπιδέων Αναγέννηση Πετραλώνων ΕΦΟΑ Σπ. Λούης Αίολος Ταύρος Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΣΚΑ ΕΦΗΒΩΝ Αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α Κατηγορίας ΕΣΚΑ Εφήβων: Γ.Σ. Απόλλων - ΑΕΚ 58-57, Φιλαθλητικός - Κ.Ο. Χολαργού 63-53, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Ηλυσιακός 78-86, Πανελλήνιος - ΑΣΕ Δούκα Τα παιχνίδια Α.Ο. Αμύντας - Γ.Σ. Περιστερίου και Αιγάλεω - Παναθηναϊκός θα διεξαχθούν στις 21 Φεβρουαρίου. Η βαθμολογία σε 17 αγώνες: 1. Παναθηναϊκός Φιλαθλητικός ΑΣΕ Δούκα Κυρία, Ελληνίδα αναλαμβάνει τη φύλαξη παιδιού. Με πείρα και συστάσεις. Πληροφορίες: Η βαθμολογία σε 15 αγώνες: 1. Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Προμηθέας Α.Ο. Πεύκης Άρης Πετρούπολης Α.Ο. Ζωγράφου ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθ Α.Ο. Παγκρατίου Α.Ο. Αμύντας ΑΕΣ Γαλατσίου Θρίαμβος Αθηνών ΑΕΚ Περιστερίου Ιάσων Κολωνού Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - ΜΕΛΑΣ Αγ. Ελευθέριος, ΑΕΚ Περιστερίου - Α.Ο. Ζωγράφου, ΑΕΣ Γαλατσίου - Άρης Πετρούπολης, ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών - Α.Ο. Πεύκης, Γ.Σ. Προμηθέας - Ιάσων Κολωνού, Α.Ο. Παγκρατίου - Α.Ο. Αμύντας. 5. Π.Ο. Αγ. Θωμά Α.Σ. Παπάγου Α.Ο. Νήαρ Ηστ Γ.Σ. Αμαρουσίου Άμιλλα Περιστερίου Αγ. Νικόλαος Παλλ ΜΕΝ Ιλίου ΑΚΟ Άρης Χολ Η επόμενη αγωνιστική: Άμιλλα Περιστερίου - Γ.Σ. Ωρωπού, Αμαζόνες - Α.Ο. Νήαρ Ηστ, ΜΕΝ Ιλίου - Φιλαθλητικός, Γ.Σ. Αμαρουσίου - Α.Σ. Παπάγου, Π.Ο. Αγίου Θωμά - ΑΚΟ Άρης Χολαργού, Αγ. Νικόλαος Παλλήνης - ΓΑΟ Κουκουβάουνων. 5. ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας Θεμιστοκλής Αιγάλεω Βριλησσιακός Α.Ο Εθνικός Γ.Σ Π.Ο. Αγ. Θωμά ΚΑΟ Γέρακα Ποσειδών ΑΟΝΨ Α.Ο. Περισσού Φίλιππος Περιστερίου ΕΣ Ν. Μάκρης Η επόμενη αγωνιστική: ΚΑΟ Γέρακα - Φίλιππος Περιστερίου, Ποσειδών ΑΟΝΨ - ΕΣ Ν. Μάκρης, ΕΦΟΑ Σπ. Λούης - Αίολος Ταύρος 2006, ΕΣΚΔ Ν. Ιωνίας - Αναγέννηση Πετραλώνων, Θεμιστοκλής Αιγάλεω - Εθνικός, Π.Ο. Αγίου Θωμά - Α.Ο. Περισσού, Βριλησσιακός - Διαγόρας Δρυοπιδέων. 4. Ηλυσιακός Α.Ο. Αμύντας Αιγάλεω Γ.Σ. Περιστερίου Γ.Σ. Αμαρουσίου Πανελλήνιος Γ.Σ. Απόλλων Κ.Ο. Χολαργού ΑΕΚ Η επόμενη αγωνιστική: Γ.Σ. Περιστερίου - Γ.Σ. Αμαρουσίου, Κ.Ο. Χολαργού - Γ.Σ. Απόλλων, Ηλυσιακός - Φιλαθλητικός, ΑΣΕ Δούκα - Α.Ο. Αμύντας, ΑΕΚ - Αιγάλεω, Παναθηναϊκός - Πανελλήνιος. ΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕ ΠΟΛΥΕΤΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΑΡΧΑΙΑ - ΝΕΑ - ΕΚΘΕΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΦΥΣΙΚΗ - ΧΗΜΕΙΑ - ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - ΙΤΑΛΙΚΑ) ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΛΗΣ. ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΤΗΛ ΚΙΝ METAΦΟΡΕΣ- ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. επικοινωνίας:

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ

ΨΗΦΙΣΑΝ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΗΝ ΟΥΣΙΑ. Να μη λειτουργήσει το Κοινωνικό Παντοπωλείο στο 8ο Δημοτικό Σχολείο ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αθήνας Κώστα Παπαντωνίου Περιστέρι, 26 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θέμα: Ημερίδα «Παιδική Προστασία. Υιοθεσία-Αναδοχή» Με μεγάλο ενδιαφέρον και μαζική συμμετοχή φορέων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Η ΠΟΛΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«ΜΑΖΙ» ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΠΗΡΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΦΘΗΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΝΕΑ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Εκλογές 17 Ιούνη. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

Ο ελληνικός λαός έχει να επιλέξει ανάμεσα. συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψήφιους. την ψήφο του. Ας επιλέξει τον καλύτερο. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη

ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 559 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ. Υποκριτική... «Πνευματικές Τομές» Aπό το δημοσιογράφο Δημήτρη Χαλιβελάκη Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αυτό ήταν το πόρισμα της Έκθεσης Αποτελεσμάτων 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309

Ò. 210 57.60.687 FAX: 210 57.45.723 ˇ Ô - Ò.: 210 5245702 Ò/FAX: 210 52.44.309 CMYK Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις

«ΘΥΜΑ» ΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ KΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ Α ΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ

ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ Ο ΛΑΟΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΔΥΟ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΑΠΡΙΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 28ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ «ΒΟΜΒΑ» Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2217/2009 ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 4ΜΕΛΗ. Νέα τροπή στην υπόθεση «Πεύκα Βέρδη» ΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΝΕΤΡΕΨΕ. Η δύναμη στην εκπαίδευση Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΦΟΡΑ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Να φύγουν οι κατασκευές

Να φύγουν οι κατασκευές Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. Εκλογές στο Περιστέρι. «Πνευματικές Τομές» Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Η ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΠΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις

ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ. Η δύναμη στην εκπαίδευση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ. Αθλητικά Νέα και Ειδήσεις. Για όλες τις κατευθύνσεις Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΒΑΘΙΩΤΗΣ 4ΜΕΛΗ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 53257/09.12.2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 30 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 446/2016 ΘΕΜΑ Έγκριση υποβολής αίτησης ένταξης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 www.goneis-acharnes.gr Αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο ΑΧΑΡΝΕΣ 28/03/2012 ΠΡΑΞΗ 23 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ Τετάρτη 21/03/2012 To Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΛΟΦΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 4ΜΕΛΗ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καισαριανή, 13.03.2013 ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Aριθ. Πρωτ.: οικ. 3369 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες : Ειρήνη Καγιαμπάκη Ταχ. Δ/νση : Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, 161 21 Τηλ. : 213-2010765

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος

Πρότυπα. ΙωάννηςΓºΤσ ούλος Πρότυπα ΙωάννηςΓºΤσούλος ¾¼ ½ Συναρτήσειςπροτύπων Μετιςσυναρτήσειςπροτύπωνμπορούμενακάνουμεσυναρτήσειςοιοποίεςεκτελούντονίδιοκώδικα γιαδιαφορετικούςτύπουςδεδομένων όπωςπαρουσιάζεται καιστοεπόμενοπαράδειγμαºοιδηλώσειςσυναρτήσεωνμετηνχρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΑΙΓΑΛΕΩ 21 ος ΑΙΩΝΑΣ» Ομιλία του Επικεφαλή της Παράταξης «Αιγάλεω 21 ος Αιώνας», Παναγιώτη Μπιτούνη, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 6 Φεβρουαρίου 2005 Σας ευχαριστούμε που

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου

Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ίλιον, 07.11.2016 Δελτίο Τύπου Ίδρυση Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού και Βρεφικής Βιβλιοθήκης από τον Δήμο Ιλίου Ο Δήμος Ιλίου, ανταποκρινόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Μάϊος 2013) Αγαπητές συνδημότισσες, αγαπητοί συνδημότες Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες η έγκυρη ενημέρωση για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 19-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 10550 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 494 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Περαία, 22.04.2016 Αριθ. Πρωτ.: -7.283 - Προς : 1. κ. Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΑΧΑΡΝΕΣ 25/09/2012 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ Είναι ένα ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟ, που ιδρύεται σε κάθε σχολική μονάδα, εκφράζει τους γονείς μέσα στο σχολείο και που η παρουσία του είναι νομικά κατοχυρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2014 Πρακτικό συνεδρίασης της ηµοτικής Κοινότητας Ατσιποπούλου Η συνεδρίαση έγινε στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.00 µ.µ στο Κοινοτικό κατάστηµα Ατσιποπούλου, υπό την Προεδρία του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13 ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΛΑΜΙΑ 18/9/2014 Αρ. Πρωτοκόλλου: 71337 Π Ρ Ο Σ (όπως πίνακας αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγαπητοί γονείς Είχαμε επισημάνει στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι η νέα χρονιά, βρίσκει τα σχολεία σε χειρότερη κατάσταση από την περσινή, τους γονείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ ( ) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΡΥΦΩΝΑ ΑΛΕΞΙΑΔΗ (4.3.2016) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ Αθήνα, σήμερα στις 4 Μαρτίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.08 συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!! ΒΑΘΙΩΤΗΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ Κωδικός:2799 Ιδιοκτήτης: I. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Εκδότης: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ Διευθυντής: Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ ΑΙΣΧΙΝΗ 16, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, Τ.Κ. 121 37 ΤΗΛ.: 210 52.45.702-210 57.60.687 ΤΗΛ. & FAX: 210 52.44.309-210

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισα 21 Μαϊου «Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε όχι μόνο για να ανακουφίσουμε τον σωματικό πόνο των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την

Λάρισα 21 Μαϊου «Πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε όχι μόνο για να ανακουφίσουμε τον σωματικό πόνο των ανθρώπων που έχουν πληγεί από την Λάρισα 21 Μαϊου 2015 Το νέο δημοτικό πολυιατρείο του Δήμου Λαρισαίων, που στεγάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρου Αγίου Κωνσταντίνου, στη συμβολή των οδών 23 ης Οκτωβρίου και Ηρώων Πολυτεχνείου και το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΜΑΡΙΛΙΖΑΣ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΕΝΓΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Αιγάλεω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αιγάλεω 1-9-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 45041 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1766 Ο Δήμαρχος Αιγάλεω Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Αρ. Αποφ.1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1/2017 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συζήτηση και λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ιωάννινα, 9-2-2009 ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΑΠΗ 1 α - 45332 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΤΗΛ.-FAX: 26510-78747 e-mail.syldnioa@otenet.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι, 1 / 11 Πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. Αρ. Πρωτ.1454 Αθήνα 12/3/2015 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Το Δ.Σ. της Διδασκαλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Λ. Κύπρου 68 Αργυρούπολη τηλ. 2132018700 fax 210-9902045 Αργυρούπολη, 13-3-2012 Αρ. Πρωτ. 7829 ΠΡΟΣ : ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής

Θέμα 43 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.587.960,31 για έργα ενταγμένα στον Π/Υ της Περιφέρειας Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 11 η Απόφαση υπ αριθ. 548/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014 Αρ. πρωτ. 209 Προς: Τους καθηγητές των Σχολείων μας Θέμα: Ενημέρωση αποφάσεων της 13 ης συνεδρίας του Δ.Σ. του Σ.Κ.Φ.Ε. και μέρους αποφάσεων της 9 ης συνεδρίας του Δ.Σ. της Φ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας

A/A ΘΕΜΑ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΛΗΦΘΗΚΕ 1. Εκτός ημερήσιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 5/ 26-2-2014 Με τα θέματα της διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ. 5/26-2-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ «25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Λ.Κύπρου 68, Αργυρούπολη Πληρ. Δέσποινα Δεσύπρη Τηλ. 2132018700, φαξ. 210-9902045 Αργυρούπολη 19-3-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 123/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απ ευθείας ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 1/15-1-2014

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 1/15-1-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν : 1/15-1-2014 Με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν κατά την αριθ.1/15-1-2014 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:38066/19.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 33 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 19.08.2015 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας

TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας TEYXOΣ 3 A 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Παρασκευή 1 Ιουλίου: Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας Πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση εκ μέρους του Προέδρου της Ελληνικής Οδοντιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 10/07/2014 Αρ. πρωτ. ΟΙΚ.Ε. 271828(1762) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Ολγας 198 Ταχ. Κωδ.: 541 10 Πληροφορίες: Κ. Καμπανού Γ. Ιωακειμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η O Περιφερειάρχης Αττικής κ. Ιωάννης Σγουρός και ï Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά ê Στέφανος Γ. Χρήστου σας προσκαλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας τις Εορταστικές Εκδηλώσεις για την Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ τους κ.κ. Δήμαρχο και μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΗΡ.: Γενεοπούλου Μαρία Χρηστάκου Κατερίνα ΤΗΛ.: 2752097741 FAX: 2752096379 E-MAIL: dsdn@otenet.gr ΝΑΥΠΛΙΟ, 18.3.2011 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:5202 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, αναφέρεστε σε υπαρκτό πρόβλημα. Εύστοχα καταθέσατε την ερώτησή σας. Είναι σαφές ότι αναφερόμαστε

Διαβάστε περισσότερα

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή

Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή Φίλες και φίλοι, Συνδημότες και συνδημότισσες, Αγαπητοί μου συνεργάτες, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου για αυτή την μεγάλη και εντυπωσιακή σας παρουσία. Η παρουσία σας σήμερα εδώ αποδεικνύει ότι

Διαβάστε περισσότερα