ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)"

Transcript

1 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ ) Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση ορισμένου κινητού ή ποσότητας κατ είδος προσδιορισμένων κινητών πραγμάτων ή (ΚΠολΔ 941) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριών εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Αφαίρεση κινητού από το δικαστικό επιμελητή και παράδοση αυτού στον επισπεύδοντα (ΚΠολΔ 941 1). - Σύνταξη έκθεσης αφαίρεσης/παράδοσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1), που δεν κοινοποιείται στον καθ ου, ακόμα και αν απουσιάζει. - Εναλλακτικά δόση βεβαιωτικού όρκου εκ μέρους του οφειλέτη, εάν το πράγμα δεν βρεθεί (ΚΠολΔ 941 2). -Παρέκβαση: Άσκηση αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους επισπεύδοντος (αναπληρωματική εκτέλεση, εάν δεν τελεσφορήσει η εκτέλεση (ΚΠολΔ 948). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την ίδια τη διαδικαστική πράξη ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση κατά γένος ορισμένων κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων (ΚΠολΔ 942) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριών εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1).

2 2 2. Κύρια διαδικασία - Αφαίρεση από το δικαστικό επιμελητή της οφειλόμενης ποσότητας από τα κατά γένος ορισμένα πράγματα και παράδοση στον αυτών στον επισπεύδοντα (ΚΠολΔ 942 1). - Σύνταξη έκθεσης αφαίρεσης/παράδοσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1). - Αδυναμία επιβολής βεβαιωτικού όρκου. - Παρέκβαση: α) Δυνατότητα αποζημίωσης επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 948), β) Επί άκαρπης εκτέλεσης ενεργοποίηση και άρθρ. 917 (ΚΠολΔ 942 εδ. β). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την ίδια τη διαδικαστική πράξη ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση ακινήτου πράγματος (ΚΠολΔ 943) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος 3 εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Αποβολή καθ ου από το δικαστικό επιμελητή και εγκατάσταση επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 943 1). - Σύνταξη έκθεσης αποβολής/εγκατάστασης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1). - Κοινοποίηση στον καθ ου αντιγράφου της έκθεσης αποβολής-εγκατάστασης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από τη σύνταξή της, εφόσον αυτός έχει εγγράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνσή του. Μη υπολογισμός διαστήματος 1-31 Αυγούστου (ΚΠολΔ 943 4, 147 1). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584) - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α).

3 3 - Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση αντιγράφου της έκθεσης στον καθ ου (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την απαίτηση εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση αντιγράφου της έκθεσης στον καθ ου (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). - Παρέκβαση: Τύχη κινητών ευρισκόμενων στο ακίνητο, που δεν συνιστούν αντικείμενο εκτέλεσης (ΚΠολΔ 943 2, 3, 6). - Παράδοση (με απόδειξη) στον καθ ου. Επί άρνησης ή απουσίας του, παράδοση σε μέλος της οικογένειάς του. Επί άρνησης και αυτών παράδοση σε μεσεγγυούχο (ΚΠολΔ α). - Πλειστηριασμός των κινητών- Κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. για λογαριασμό ιδιοκτήτη (ΚΠολΔ γ, ε) ΙV. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξης (ΚΠολΔ 945) Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου για την οφειλόμενη υλική πράξη - Αγωγή για τη δικαστική καταδίκη εναγομένου α) στην επιχείρηση της πράξης και β) στην προκαταβολή της δαπάνης (ΚΠολΔ 945, 69 1 εδ. γ, ε). - (Εάν η υποχρέωση για επιχείρηση της πράξης ενσωματώνεται σε άλλο τίτλο, απαιτείται περαιτέρω δικαστική καταδίκη του εναγομένου στην προκαταβληθείσα δαπάνη). Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου του απογράφου της δικαστικής απόφασης (ή άλλου τίτλου), που καταδικάζει στην επιχείρηση της πράξης με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας ή άλλης ταχθείσας (μεγαλύτερης) προθεσμίας για επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Επιχείρηση της πράξης από δανειστή (μέσω τρίτου προσώπου), χωρίς παρέμβαση οργάνου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 945 1). - Σύνταξη έκθεσης δικαστικού επιμελητή αναφορικά με την εκτέλεση της πράξης από τρίτο πρόσωπο (ΚΠολΔ 931). 3. Διαδικασία εκτέλεσης για την είσπραξη της δαπάνης. - Επίδοση αντιγράφου του απογράφου της δικαστικής απόφασης που καταδικάζει στην προκαταβολή του ποσού της δαπάνης. - Αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης που καταδικάζει την προκαταβολή του ποσού της δαπάνης, με βάση τις ρυθμίσεις για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.). 4. Άμυνα καθ ου α. Κατά της αναπληρωματικής εκτέλεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση, πριν τη διενέργεια της πράξης της κύριας διαδικασίας (ΚΠολΔ 933, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Ανακοπή κατά της πράξης της κύριας διαδικασίας για ελαττώματα τίτλου ή επιταγής εντός 15μέρου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1, α: δεκαπενθήμερο).

4 4 - Ανακοπή κατά πράξης της κύριας διαδικασίας για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη εντός εξαμήνου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1,2, γ: εξάμηνο). - Ανακοπή κατά πράξης της κύριας διαδικασίας για λόγο που αφορά την απαίτηση εντός εξαμήνου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1,2, γ: εξάμηνο). β. Κατά της έμμεσης εκτέλεσης προς ικανοποίηση της απαίτησης για την καταβληθείσα δαπάνη - Όπως στις χρηματικές απαιτήσεις 4. Παρέκβαση: Δυνατότητα επισπεύδοντος προς δικαστική επιδίωξη καταβολής της διαφοράς της καταβληθείσας δαπάνης (ΚΠολΔ εδ. β). V. Αναγκαστική Εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατης πράξης (ΚΠολΔ 946) Α. Απόκτηση δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη του εναγομένου σε επιχείρηση της πράξης. Δικαστική καταδίκη εναγομένου: α) σε επιχείρηση της πράξης και β) (αυτεπαγγέλτως) σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για την περίπτωση που δεν θα την εκτελέσει. Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της δικαστικής απόφασης με επιταγή προς επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία: Χρηματική ποινή/προσωπική κράτηση - Κοινοποίηση νέας επιταγής για την πληρωμή χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 951 επ.) /για την επιβολή της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ 1047 επ.) - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1) - Κατάσχεση περιουσίας ή προσωποκράτηση καθ ου (η τελευταία μόνο μετά την τελεσιδικία της καταδικαστικής απόφασης, ΚΠολΔ 1049) 3. Άμυνα καθ ου - Ανακοπή κατά της (πρώτης) επιταγής προς επιχείρηση της πράξης, για λόγους που αφορούν τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση - Ανακοπή κατά της δεύτερης επιταγής προς είσπραξη της χρηματικής ποινής ή προς επιβολή της προσωπικής κράτησης για λόγους που αφορούν τον τίτλο ή την επιταγή, εντός δεκαπενθημέρου από την επίδοση δεύτερης επιταγής (ΚΠολΔ 933, α). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγους που αφορούν την ίδια την κατάσχεση ή την απαίτηση προς πληρωμή της χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 933, β). - Ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ , 1054) VΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξης (ΚΠολΔ 947) Α. Απόκτηση δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης, με ταυτόχρονο αίτημα απειλής χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση (ΚΠολΔ εδ. α).

5 5 - Καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης και απειλή χρηματικής ποινής και προσωπική κράτησης για κάθε παράβαση (ΚΠολΔ εδ. α). - Παρέκβαση: Απειλή χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης από Μονομελές Πρωτοδικείο (εργατικές διαφορές), όταν η απειλή δεν περιέχεται στον εκτελεστό τίτλο (ΚΠολΔ εδ. β). Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης που καταδικάζει σε παράλειψη και απειλεί τις ποινές (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). Παράβαση περιεχομένου αποφάσεως μετά την πάροδο τριημέρου. 2. Κύρια διαδικασία - Αγωγή για βεβαίωση παράβασης και καταδίκη οφειλέτη στις ποινές (ΜονΠ- εργατικές διαφορές, ΚΠολΔ εδ. γ, δ ). - Πέρας εκτελεστικής διαδικασίας με την έκδοση καταψηφιστικής απόφασης. 3. Άμυνα του καθ ου - Α Γνώμη: Μόνο ανακοπή για την ακύρωση της επιταγής, για λόγους που αφορούν την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία (ΚΠολΔ 933 1), το αργότερο εντός 15 ημερών από την άσκηση της αγωγής για καταδίκη στις ποινές (ΚΠολΔ 934 1α), που συνιστά την πρώτη και τελευταία πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Εάν ο λόγος αφορά την απαίτηση, απώτατος χρόνος προβολής η δίκη για την καταδίκη στις ποινές. Ανακοπή για το κύρος της δίκης για καταδίκη στις ποινές δεν νοείται. - Β Γνώμη: Στη διαδικασία της ΚΠολΔ 947 δεν νοείται η άσκηση ανακοπής. Οι λόγοι ανακοπής προτείνονται στη δίκη για την καταδίκη στις ποινές και αν ευδοκιμήσουν απορρίπτεται η αγωγή. Γ. Εκτελεστική διαδικασία για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την προσωποκράτηση του οφειλέτη - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης, που καταδίκασε στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση και εκτέλεση της διάταξης για τη χρηματική ποινή κατά τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.). - Εκτέλεση διάταξης για προσωπική κράτηση κατά τις ΚΠολΔ 1047 επ. - Άμυνα του καθ ου: Όπως στην εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων ή κατά τις διατάξεις για προσωποκράτηση. VΙΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΚΠολΔ 949). Α. Απόκτηση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (και-προαιρετικά) αγωγή απόδοσης πράγματος/διεκδικητική αγωγή του πράγματος (ΚΠολΔ 949, 69 1 δ). - Τελεσίδικη απόφαση που καταδικάζει σε δήλωση βούλησης ή (και) σε παράδοση/απόδοση του πράγματος. Β. Εκτελεστική διαδικασία

6 6 - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της τελεσίδικης απόφασης με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). - Επί ταυτόχρονης καταδίκης σε εκτέλεση δικαιοπραξίας (παράδοση πράγματος), συγκοινοποίηση εγγράφων που αποδεικνύουν την επέλευση γεγονότων, από τα οποία εξαρτήθηκε η καταδίκη (ΚΠολΔ 924 εδ. α, 915 εδ. γ, 69 2 εδ. γ). 2. Κύρια διαδικασία - Ανυπαρξία υλικής πράξης. Επέλευση πλάσματος από την πάροδο τριημέρου από επίδοση επιταγής (δηλαδή την 4 η ημέρα από την επίδοση επιταγής)- Πέρας αναγκαστικής εκτέλεσης. -Επί ταυτόχρονης καταδίκης σε παράδοση πράγματος εφαρμογή ΚΠολΔ 941, 942, Παρέκβαση: Απόκτηση της κυριότητας του πράγματος από τον νικήσαντα τελεσιδίκως ενάγοντα: α) επί κινητών με την παράδοση του πράγματος, β) επί ακινήτων με τη συμβολαιογραφική αποδοχή της δήλωσης βούλησης, που ενσωματώνεται στην τελεσίδικη απόφαση και μεταγραφή αμφοτέρων στο Υποθηκοφυλακείο. 4. Άμυνα καθ ου - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο/προδικασία (ΚΠολΔ 933, α: Δεκαπέντε ημέρες από την επομένη επέλευσης πλάσματος, δηλαδή την 5 η ημέρα από επίδοση επιταγής). - Ανακοπή κατά της επιταγής για οψιγενείς ισχυρισμούς που αφορούν την απαίτηση (ΚΠολΔ 933, γ: εξάμηνο από επέλευση πλάσματος). Γ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση πράγματος, όταν έχει σωρευθεί διεκδικητική αγωγή. - Άμεση αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης της απόφασης που καταδικάζει στην παράδοση/απόδοση κινητού ή ακινήτου (ΚΠολΔ 941, 943), μετά την απόκτηση της κυριότητας από τον ενάγοντα. - Άμυνα του καθ ου όπως στην άμεση εκτέλεση. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩN ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ι. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΚΠολΔ ) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). 2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση κινητού στα χέρια του οφειλέτη (ΚΠολΔ 953) Α. Χρόνος επιβολής - Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 1) Ανακοπή κατά κατάσχεσης που επιβλήθηκε πριν την πάροδο τριημέρου (ΚΠολΔ 993, β, 159 αριθ. 1). - Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 2, 147 αριθ. 7) Ανακοπή κατά κατάσχεσης, που επιβλήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1).

7 7 Β. Τρόπος διενέργειας (υποστατό) - Αφαίρεση πράγματος από δικαστικό επιμελητή - Σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης παρουσία ενήλικου μάρτυρα (ΚΠολΔ 954) (Ορθότερη γνώμη): Προβολή ανυπαρξίας κατάσχεσης ως λόγου ακυρότητας του ίδιου πλειστηριασμού εντός της προθεσμίας της ΚΠολΔ περιπτ. γ (Άλλη γνώμη) Εντός της προθεσμίας περιπτ. β, όπως προβλέπεται στο Γ. Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος) - Στον καθ ου αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α, β), επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (ΚΠολΔ εδ. δ). - Στον ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. γ), επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (ΚΠολΔ εδ. δ). - Καταχώρηση περίληψης στα βιβλία κατασχέσεων Ειρηνοδικείου (ΚΠολΔ εδ. ε). Δ. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή εγγράφων εκτέλεσης στο συμβολαιογράφο (φάκελος πλειστηριασμού) εντός 10 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 955 2). Ε. Παράδοση αφαιρεθέντος κινητού σε μεσεγγυούχο (ΚΠολΔ 956). ΣΤ. Συνέπειες κατάσχεσης Α. Ουσιαστικές - Απαγόρευση διάθεσης κατασχεθέντος υπέρ επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών από την επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου. Αυτοδίκαιη ακυρότητα της διαθετικής πράξης (ΚΠολΔ 958 1, 175 ΑΚ). - (Ορθότερη γνώμη) Η απαγόρευση διάθεσης προκαλείται από την επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου και στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 958, 955 1) διαφορετικά η διάθεση είναι έγκυρη, προσβάλλεται όμως με αγωγή διάρρηξης (ΑΚ 939). Β. Δικονομικές - Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης. Δικονομική ακυρότητα δεύτερης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 958 2, 933, 159 αριθ. 1). - Έναρξη απαγόρευσης από την επιβολή της πρώτης κατάσχεσης και όχι από την επίδοση στον καθ ου/ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 958 1, 933, β, 159 αριθ. 1). Ζ. Άμυνα καθ ου α. Πριν τη διενέργεια κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση πριν την επιβολή της κατάσχεσης στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933, ή 3, 584). β. Μετά τη διενέργεια κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής/κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία εντός 15μέρου από κατάσχεση στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, α). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ ου και Ειρηνοδίκη μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (955 1 εδ. δ, ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). - Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, β, 159 αριθ. 3).

8 8 - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, 933 3, 4, β). -Παρέκβαση: Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης, δεκτικών διόρθωσης σφαλμάτων, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 954 4). Η. Ανατροπή κατάσχεσης κινητού/ακινήτου εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της ή εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός εξαμήνου από τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1019) - Αίτηση οφειλέτη και λοιπών νομιμοποιούμενων προσώπων ενώπιον Ειρηνοδικείου τόπου κατάσχεσης με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ εδ. α). - Έκδοση (διαπλαστικής) απόφασης περί ανατροπής της κατάσχεσης. - Επέλευση αποτελεσμάτων erga omnes από δημοσίευση της απόφασης- γνωστοποίηση σε υπάλληλο πλειστηριασμού. - Οι συνέπειες της ανατροπής με την έκδοση απόφασης λειτουργούν για το μέλλον και όχι αναδρομικά. Πλειστηριασμός που διενεργείται παρά τη δικαστική ανατροπή της κατάσχεσης είναι δικονομικά άκυρος (ΚΠολΔ 933, περιπτ. γ). ΙΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924) 2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση ακινήτου/εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου (ΚΠολΔ 992 επ.) Α. Χρόνος επιβολής - Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 1). --- Ανακοπή κατά πρόωρης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 993, β, 159 αριθ. 1). - Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 2, 147 αριθμ. 7). --- Ανακοπή κατά κατάσχεσης, εφόσον ενεργήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). Β. Τρόπος επιβολής (υποστατό) - Σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή ενώπιον μάρτυρα (ΚΠολΔ 993 1, 934 3). Γ. Επιδόσεις αντιγράφου/περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος) - Στον καθ ου η εκτέλεση αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α, β). - Στον Υποθηκοφύλακα εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α). - Στον ενυπόθηκο δανειστή (ΚΠολΔ 995 3). - Εγγραφή κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων Υποθηκοφυλακείου αυθημερόν (ΚΠολΔ εδ. γ). Δ. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή εγγράφων εκτέλεσης στο συμβολαιογράφο (φάκελος πλειστηριασμού) εντός 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 995 4). Ε. Μεσεγγύηση: Μεσεγγυούχος παραμένει ο κάτοχος του πράγματος (ΚΠολΔ 996). ΣΤ. Συνέπειες κατάσχεσης (ΚΠολΔ 997) α. Ουσιαστικές

9 9 - (Αυτοδίκαιη) ακυρότητα διάθεσης του κατασχεθέντος υπέρ κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών Χρόνος επέλευσης: - Από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου ο τελευταίος διαθέτει άκυρα και έχει ποινικές ευθύνες (ΚΠολΔ α) - Από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου η εκτέλεση και στο Υποθηκοφυλακείο, η διάθεση είναι άκυρη και όσον αφορά τον τρίτο, αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη (ΚΠολΔ εδ. α, 2, ΑΚ 175). - Μη αντιτάξιμο έναντι κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών της μεταγραφής τίτλου μεταβιβαστικού κυριότητας ή της υποθήκης, που έγινε μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 3, 4). - Δυνατότητα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μίσθωση του ακινήτου, που έγινε μετά την κατάσχεση, εντός τριών μηνών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης (ΚΠολΔ εδ. γ). β. Δικονομικές - Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης από την εγγραφή της πρώτης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 5, 933, β, 159 αριθ. 1). Ζ. Άμυνα του καθ ου α. Πριν την επιβολή κατάσχεσης - Ανακοπή κατά επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την προδικασία ή την απαίτηση πριν την επιβολή κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933, 584) β. Μετά την επιβολή κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής/κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία, εντός 15μέρου από επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου -στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, α, 159 αρ. 1, 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ ου/υποθηκοφύλακα/ενυπόθηκο δανειστή μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης- στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (933 1, 2, εδ. γ, ΚΠολΔ εδ. α, εδ. α, ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). - Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης -στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 1,2, 933 3,4, β). -Παρέκβαση:- Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης επιδεκτικών διόρθωσης, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 993 2, 954 4). Η. Ανατροπή κατάσχεσης κινητού/ακινήτου εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της ή εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός εξαμήνου από τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1019) βλ. ανωτ. Ι. Προδικασία πλειστηριασμού κινητών Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ

10 10 - Σύνταξη περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 960 1). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον οφειλέτη (ΚΠολΔ εδ. α, 147 2: αναστολή 1-31 Αυγούστου). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ενός 10 ημερών από την κατάσχεση στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ εδ. α, 147 2: αναστολή 1-31 Αυγούστου). - Κατάθεση περίληψης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον υπάλληλο πλειστηριασμού (ΚΠολΔ εδ. α). - Δημοσίευση περίληψης/αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας (ΚΠολΔ 960). Β. Συνέπειες παράλειψης προδικασίας/ελαττωματικής προδικασίας - Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν μεν διενεργηθεί, φέρουν όμως δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά του πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 969 3, 933, γ, 159 αριθ. 1). ΙΙ. Προδικασία πλειστηριασμού ακινήτων Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού - Κατάρτιση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 999 1, 2). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση σε καθ ου/ ενυπόθηκο δανειστή/ τρίτο κύριο ή νομέα (ΚΠολΔ εδ. α). - Κατάθεση περίληψης στο συμβολαιογράφο εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α). - Δημοσίευση αποσπάσματος της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ εδ. β). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στον Ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. γ). - Καταχώρηση περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων από τον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ εδ. δ). Β. Συνέπειες παράλειψης/ελαττωματικής προδικασίας - Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 999 4, 933, β). - Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 999 4, 933, γ). ΙΙΙ. Διαδικασία πλειστηριασμού κινητών-ακινήτων 1. Ημερομηνία Τόπος διεξαγωγής πλειστηριασμού Α. Κινητά - Υποχρεωτικά μετά την πάροδο 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 959 2). Όχι από 1-8 έως Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 3 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης. Αν ο πλειστηριασμός ορίσθηκε για απώτερο χρόνο, θεμελιώνεται αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος και όχι ακυρότητα του πλειστηριασμού (959 4, 973 4).

11 11 Β. Ακίνητα - Μετά την πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 998 2, 959 2). Όχι από 1-8 έως Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 4 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης, άλλως αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος και όχι ακυρότητα πλειστηριασμού. (ΚΠολΔ 998 5, 973 4). Παρέκβαση: - Δυνατότητα δικαστικής αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου έως έξι μήνες από την αρχική ημέρα προσδιορισμού του (ΚΠολΔ 1000). 2. Πρόσωπα που επισπεύδουν τον πλειστηριασμό κινητών/ακινήτων - Ο επισπεύδων δανειστής ή τα νομιμοποιούμενα ενεργητικά πρόσωπα. - Ο υποκατασταθείς στη θέση του επισπεύδοντος δανειστής (ΚΠολΔ 973 2, 3, 4) 3. Πρόσωπα που συμμετέχουν στην πλειοδοσία Αποκλείονται: - ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του, ο δικαστικός επιμελητής (ΚΠολΔ 965 1). Συμμετέχουν: - τρίτοι πλειοδότες, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 1). - Ο επισπεύδων δανειστής και οι λοιποί δανειστές του καθ ου, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 1). 4. Τρόπος διεξαγωγής - Υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και εγγυήσεων εκ μέρους των πλειοδοτών στο συμβολαιογράφο την προηγούμενη ημέρα του πλειστηριασμού (9:00 π.μ.- 2:00 μ.μ.) ή κατά την ημέρα διεξαγωγής του (4:00-5:00 μ.μ.) (ΚΠολΔ 959 2, 998 1, 2) - Κήρυξη έναρξης πλειστηριασμού από κήρυκα την ορισθείσα ημέρα πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 963, ). - Δημόσια αποσφράγιση των κλειστών προσφορών την ημέρα του πλειστηριασμού ώρα 5:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 2, 998 1,2). - Υποβολή προφορικών διαδοχικών προσφορών εκ μέρους των δύο πλειοδοτών με τις μεγαλύτερες προσφορές ενώπιον του συμβολαιογράφου από ώρα 5:00-6:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 2, 998 1, 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον υπερθεματιστή με τη μεγαλύτερη προσφορά (959 2, 998 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί καθόλου γραπτές προσφορές (ΚΠολΔ 966 2, 998 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν υποβλήθηκαν καθόλου προσφορές (ΚΠολΔ 970). 5. Δικαιώματα του καθ ου μέχρι την κατακύρωση - Δυνατότητα εξόφλησης των εξόδων εκτέλεσης/απαίτησης επισπεύδοντος και αναγγελμένων με εκτελεστό τίτλο δανειστών (ΚΠολΔ 969 2, ). - Δυνατότητα ενεχυρίασης των κατασχεμένων κινητών (ΚΠολΔ 969 2). - Δυνατότητα ματαίωσης πλειστηριασμού, με σύμφωνη γνώμη επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 969 3, ).

12 12 ΙV. Κατακύρωση/Κατακυρωτική έκθεση 1. Ολοκλήρωση πλειστηριασμού κινητού/ακινήτου με την κατακύρωση (ΚΠολΔ 969 1, ). 2. Υποχρεώσεις υπερθεματιστή - Καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή στο συμβολαιογράφο (ΚΠολΔ 965, 3: κινητά, : ακίνητα)/δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. από συμβολαιογράφο εντός τριών ημερών (ΚΠολΔ ) Μη καταβολή πλειστηριάσματος: Δεν ακυρώνεται ο πλειστηριασμός, αλλά ακολουθείται η διαδικασία του ΚΠολΔ 965 5, 6: α) (i) πρόσκληση υπερθεματιστή να πληρώσει, (ii) πρόσκληση επομένων πλειοδοτών, (iii) αν και αυτοί αρνηθούν αναπλειστηριασμός σε βάρος του υπερθεματιστή). β) Εκτέλεση σε βάρος υπερθεματιστή της κατακυρωτικής έκθεσης ως συμβολαιογραφικού εγγράφου (904 2 δ, 915, 916) Μη έγκαιρη καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους υπερθεματιστή: υπερημερία, χωρίς όχληση (ΑΚ 340). Οφειλή τόκων υπερημερίας (ΑΚ 345). Γ. Δικαιώματα υπερθεματιστή α) Κινητά - Παράδοση του κινητού πράγματος στον υπερθεματιστή, μετά την καταβολή πλειστηριάσματος (ΚΠολΔ 965 3). - Απόκτηση κυριότητας κινητού εκ μέρους υπερθεματιστή με την παράδοση νομής κινητού σε αυτόν, ακόμα και αν ο καθ ου δεν ήταν κύριος, ή είχε εκφύγει από νομή κυρίου ένεκα κλοπής ή απώλειας (ΚΠολΔ , ΑΚ 1036, 1037, 1039 εδ. β). -Απόσβεση τυχόν ενεχύρου επί του πράγματος με την καταβολή πλειστηριάσματος. β) Ακίνητα - Σύνταξη εκ μέρους του συμβολαιογράφου περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης και παράδοση αυτής στον υπερθεματιστή (ΚΠολΔ εδ. α). - Απόκτηση κυριότητας ακινήτου εκ μέρους υπερθεματιστή με τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου (ΚΠολΔ εδ. β). Κυριότητα δεν αποκτάται αν ο καθ ου δεν ήταν κύριος του πράγματος. - Απόσβεση των υποθηκών/προσημειώσεων/κατασχέσεων επί του πλειστηριασθέντος ακινήτου με την καταβολή του πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή και δυνατότητα υπερθεματιστή να ζητήσει την τυπική εξάλειψή τους (ΚΠολΔ ). - Δυνατότητα υπερθεματιστή να επισπεύσει με εκτελεστό τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής νέα εκτελεστική διαδικασία κατά του καθ ου η εκτέλεση ή των διαδόχων του, εφόσον αρνούνται να του αποδώσουν το ακίνητο {(α) επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης β) αποβολή του καθ ου και εγκατάσταση του επισπεύδοντος-υπερθεματιστή- Άμυνα καθ ου όπως στην άμεση εκτέλεση, ΚΠολΔ 943}. Παρέκβαση: Δικαιώματα υπερθεματιστή επί ακύρωσης του πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής εκ μέρους του καθ ου (ΚΠολΔ 1018) - Ακύρωση πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής και διενέργεια νέου εκ μέρους επισπεύδοντος: Προνομιακή κατάταξη του υπερθεματιστή όσον αφορά το καταβληθέν πλειστηρίασμα -Ακύρωση πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής και μη διενέργεια νέου εκ μέρους επισπεύδοντος: Δυνατότητα υπερθεματιστή να επισπεύσει ο ίδιος πλειστηριασμό με βάση

13 13 την απόφαση που ακύρωσε τον αρχικό πλειστηριασμό και προνομιακή κατάταξη της απαίτησής του για το καταβληθέν πλειστηρίασμα. VΙ. Άμυνα του καθ ου κατά πλειστηριασμού - Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω παντελούς έλλειψης ή εκπρόθεσμης διενέργειας πράξεων προδικασίας (ΚΠολΔ 933, γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων, βλ. και ανωτ.) -Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω ανυπαρξίας κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933, γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων, βλ. και ανωτ.) -Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω ακυρότητας του ίδιου (ΚΠολΔ 933, 934 1γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων). -Επί ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτου, εγγραφή ανακοπής επί ποινή απαραδέκτου- στα βιβλία διεκδικήσεων περιφέρειας ακινήτου, εντός 30 ημερών από την κατάθεση ανακοπής (ΚΠολΔ 1010). ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ 1. Aναγγελία δανειστών (ΚΠολΔ 972) - Επίδοση αναγγελτηρίου (με δικαστικό επιμελητή) στο συμβολαιογράφο από την επομένη κατάσχεσης έως -το αργότερο- εντός 15 ημερών από τον πλειστηριασμό (υποστατό), στον επισπεύδοντα και στον καθ ου η εκτέλεση (κύρος). - Εντός δεκαπενθημέρου από πλειστηριασμό, κατάθεση στο συμβολαιογράφο των αποδεικτικών εγγράφων της απαίτησης. - Αναγγελία με ισχύ κατάσχεσης: Επίδοση στον συμβολαιογράφο αναγγελτηρίου και εκτελεστού τίτλου του αναγγελλόμενου δανειστή (ΚΠολΔ 972 2). Επί κατάσχεσης ακινήτων, απαραίτητη η επιπλέον επίδοση της αναγγελίας στο Υποθηκοφυλακείο (ΚΠολΔ εδ. α). 2. Διαδικασία Διανομής Α. Σύνταξη πίνακα κατάταξης από το συμβολαιογράφο, όταν δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 1006, 1007). Β. Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης εκ μέρους καθ ου ή θιγόμενων αναγγελθέντων δανειστών από την κατάταξη στον πίνακα (ΚΠολΔ 979). Γ. Διανομή πλειστηριάσματος μετά την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης (ΚΠολΔ 980).