ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ 941-950)"

Transcript

1 1 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ Καθ. Λήδα Μαρία Πίψου Δ Ι Α Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΚΠολΔ ) Ι. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση ορισμένου κινητού ή ποσότητας κατ είδος προσδιορισμένων κινητών πραγμάτων ή (ΚΠολΔ 941) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριών εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Αφαίρεση κινητού από το δικαστικό επιμελητή και παράδοση αυτού στον επισπεύδοντα (ΚΠολΔ 941 1). - Σύνταξη έκθεσης αφαίρεσης/παράδοσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1), που δεν κοινοποιείται στον καθ ου, ακόμα και αν απουσιάζει. - Εναλλακτικά δόση βεβαιωτικού όρκου εκ μέρους του οφειλέτη, εάν το πράγμα δεν βρεθεί (ΚΠολΔ 941 2). -Παρέκβαση: Άσκηση αγωγής αποζημίωσης εκ μέρους επισπεύδοντος (αναπληρωματική εκτέλεση, εάν δεν τελεσφορήσει η εκτέλεση (ΚΠολΔ 948). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την ίδια τη διαδικαστική πράξη ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). ΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση κατά γένος ορισμένων κινητών πραγμάτων ή ανώνυμων χρεογράφων (ΚΠολΔ 942) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριών εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1).

2 2 2. Κύρια διαδικασία - Αφαίρεση από το δικαστικό επιμελητή της οφειλόμενης ποσότητας από τα κατά γένος ορισμένα πράγματα και παράδοση στον αυτών στον επισπεύδοντα (ΚΠολΔ 942 1). - Σύνταξη έκθεσης αφαίρεσης/παράδοσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1). - Αδυναμία επιβολής βεβαιωτικού όρκου. - Παρέκβαση: α) Δυνατότητα αποζημίωσης επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 948), β) Επί άκαρπης εκτέλεσης ενεργοποίηση και άρθρ. 917 (ΚΠολΔ 942 εδ. β). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την ίδια τη διαδικαστική πράξη ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αφαίρεσης/παράδοσης για λόγο που αφορά την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). ΙΙΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση/απόδοση ακινήτου πράγματος (ΚΠολΔ 943) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου (ΚΠολΔ 904) με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος 3 εργασίμων ημερών (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Αποβολή καθ ου από το δικαστικό επιμελητή και εγκατάσταση επισπεύδοντος (ΚΠολΔ 943 1). - Σύνταξη έκθεσης αποβολής/εγκατάστασης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 931 1). - Κοινοποίηση στον καθ ου αντιγράφου της έκθεσης αποβολής-εγκατάστασης, αυθημερόν ή το αργότερο εντός 30 ημερών από τη σύνταξή της, εφόσον αυτός έχει εγγράφως γνωστοποιήσει τη νέα διεύθυνσή του. Μη υπολογισμός διαστήματος 1-31 Αυγούστου (ΚΠολΔ 943 4, 147 1). 3. Άμυνα καθ ου - Πριν τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή, ή την απαίτηση ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933 1, 159 αριθ. 1 ή 3, 584) - Μετά τη διενέργεια της πράξης κύριας διαδικασίας: Ανακοπή κατά της επιταγής και αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την επιταγή εντός 15μέρου από διενέργεια πράξης κύριας διαδικασίας ενώπιον Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας του τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, 159 αριθ. 1 ή 3, α).

3 3 - Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη, εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση αντιγράφου της έκθεσης στον καθ ου (ΚΠολΔ 933 1, 2, γ: εξάμηνο, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της αποβολής/εγκατάστασης για λόγο που αφορά την απαίτηση εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση αντιγράφου της έκθεσης στον καθ ου (ΚΠολΔ 933 1, 2, 933 3, 4, γ: εξάμηνο). - Παρέκβαση: Τύχη κινητών ευρισκόμενων στο ακίνητο, που δεν συνιστούν αντικείμενο εκτέλεσης (ΚΠολΔ 943 2, 3, 6). - Παράδοση (με απόδειξη) στον καθ ου. Επί άρνησης ή απουσίας του, παράδοση σε μέλος της οικογένειάς του. Επί άρνησης και αυτών παράδοση σε μεσεγγυούχο (ΚΠολΔ α). - Πλειστηριασμός των κινητών- Κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. για λογαριασμό ιδιοκτήτη (ΚΠολΔ γ, ε) ΙV. Αναγκαστική εκτέλεση για την επιχείρηση αντικαταστατής πράξης (ΚΠολΔ 945) Α. Απόκτηση εκτελεστού τίτλου για την οφειλόμενη υλική πράξη - Αγωγή για τη δικαστική καταδίκη εναγομένου α) στην επιχείρηση της πράξης και β) στην προκαταβολή της δαπάνης (ΚΠολΔ 945, 69 1 εδ. γ, ε). - (Εάν η υποχρέωση για επιχείρηση της πράξης ενσωματώνεται σε άλλο τίτλο, απαιτείται περαιτέρω δικαστική καταδίκη του εναγομένου στην προκαταβληθείσα δαπάνη). Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου του απογράφου της δικαστικής απόφασης (ή άλλου τίτλου), που καταδικάζει στην επιχείρηση της πράξης με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας ή άλλης ταχθείσας (μεγαλύτερης) προθεσμίας για επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία - Επιχείρηση της πράξης από δανειστή (μέσω τρίτου προσώπου), χωρίς παρέμβαση οργάνου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 945 1). - Σύνταξη έκθεσης δικαστικού επιμελητή αναφορικά με την εκτέλεση της πράξης από τρίτο πρόσωπο (ΚΠολΔ 931). 3. Διαδικασία εκτέλεσης για την είσπραξη της δαπάνης. - Επίδοση αντιγράφου του απογράφου της δικαστικής απόφασης που καταδικάζει στην προκαταβολή του ποσού της δαπάνης. - Αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης που καταδικάζει την προκαταβολή του ποσού της δαπάνης, με βάση τις ρυθμίσεις για την ικανοποίηση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.). 4. Άμυνα καθ ου α. Κατά της αναπληρωματικής εκτέλεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση, πριν τη διενέργεια της πράξης της κύριας διαδικασίας (ΚΠολΔ 933, 159 αριθ. 1 ή 3, 584). - Ανακοπή κατά της πράξης της κύριας διαδικασίας για ελαττώματα τίτλου ή επιταγής εντός 15μέρου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1, α: δεκαπενθήμερο).

4 4 - Ανακοπή κατά πράξης της κύριας διαδικασίας για λόγο που αφορά την ίδια την πράξη εντός εξαμήνου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1,2, γ: εξάμηνο). - Ανακοπή κατά πράξης της κύριας διαδικασίας για λόγο που αφορά την απαίτηση εντός εξαμήνου από την επιχείρηση της πράξης από το δανειστή (ΚΠολΔ 933 1,2, γ: εξάμηνο). β. Κατά της έμμεσης εκτέλεσης προς ικανοποίηση της απαίτησης για την καταβληθείσα δαπάνη - Όπως στις χρηματικές απαιτήσεις 4. Παρέκβαση: Δυνατότητα επισπεύδοντος προς δικαστική επιδίωξη καταβολής της διαφοράς της καταβληθείσας δαπάνης (ΚΠολΔ εδ. β). V. Αναγκαστική Εκτέλεση για την επιχείρηση αναντικατάστατης πράξης (ΚΠολΔ 946) Α. Απόκτηση δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη του εναγομένου σε επιχείρηση της πράξης. Δικαστική καταδίκη εναγομένου: α) σε επιχείρηση της πράξης και β) (αυτεπαγγέλτως) σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, για την περίπτωση που δεν θα την εκτελέσει. Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της δικαστικής απόφασης με επιταγή προς επιχείρηση της πράξης (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). 2. Κύρια διαδικασία: Χρηματική ποινή/προσωπική κράτηση - Κοινοποίηση νέας επιταγής για την πληρωμή χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 951 επ.) /για την επιβολή της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ 1047 επ.) - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1) - Κατάσχεση περιουσίας ή προσωποκράτηση καθ ου (η τελευταία μόνο μετά την τελεσιδικία της καταδικαστικής απόφασης, ΚΠολΔ 1049) 3. Άμυνα καθ ου - Ανακοπή κατά της (πρώτης) επιταγής προς επιχείρηση της πράξης, για λόγους που αφορούν τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση - Ανακοπή κατά της δεύτερης επιταγής προς είσπραξη της χρηματικής ποινής ή προς επιβολή της προσωπικής κράτησης για λόγους που αφορούν τον τίτλο ή την επιταγή, εντός δεκαπενθημέρου από την επίδοση δεύτερης επιταγής (ΚΠολΔ 933, α). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγους που αφορούν την ίδια την κατάσχεση ή την απαίτηση προς πληρωμή της χρηματικής ποινής (ΚΠολΔ 933, β). - Ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης (ΚΠολΔ , 1054) VΙ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράλειψη ή ανοχή πράξης (ΚΠολΔ 947) Α. Απόκτηση δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης, με ταυτόχρονο αίτημα απειλής χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση (ΚΠολΔ εδ. α).

5 5 - Καταδίκη εναγομένου σε παράλειψη ή ανοχή πράξης και απειλή χρηματικής ποινής και προσωπική κράτησης για κάθε παράβαση (ΚΠολΔ εδ. α). - Παρέκβαση: Απειλή χρηματικής ποινής/προσωπικής κράτησης από Μονομελές Πρωτοδικείο (εργατικές διαφορές), όταν η απειλή δεν περιέχεται στον εκτελεστό τίτλο (ΚΠολΔ εδ. β). Β. Εκτελεστική διαδικασία - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης που καταδικάζει σε παράλειψη και απειλεί τις ποινές (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). Παράβαση περιεχομένου αποφάσεως μετά την πάροδο τριημέρου. 2. Κύρια διαδικασία - Αγωγή για βεβαίωση παράβασης και καταδίκη οφειλέτη στις ποινές (ΜονΠ- εργατικές διαφορές, ΚΠολΔ εδ. γ, δ ). - Πέρας εκτελεστικής διαδικασίας με την έκδοση καταψηφιστικής απόφασης. 3. Άμυνα του καθ ου - Α Γνώμη: Μόνο ανακοπή για την ακύρωση της επιταγής, για λόγους που αφορούν την εγκυρότητα του τίτλου ή την προδικασία (ΚΠολΔ 933 1), το αργότερο εντός 15 ημερών από την άσκηση της αγωγής για καταδίκη στις ποινές (ΚΠολΔ 934 1α), που συνιστά την πρώτη και τελευταία πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Εάν ο λόγος αφορά την απαίτηση, απώτατος χρόνος προβολής η δίκη για την καταδίκη στις ποινές. Ανακοπή για το κύρος της δίκης για καταδίκη στις ποινές δεν νοείται. - Β Γνώμη: Στη διαδικασία της ΚΠολΔ 947 δεν νοείται η άσκηση ανακοπής. Οι λόγοι ανακοπής προτείνονται στη δίκη για την καταδίκη στις ποινές και αν ευδοκιμήσουν απορρίπτεται η αγωγή. Γ. Εκτελεστική διαδικασία για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την προσωποκράτηση του οφειλέτη - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της απόφασης, που καταδίκασε στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση και εκτέλεση της διάταξης για τη χρηματική ποινή κατά τις διατάξεις για την αναγκαστική εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων (ΚΠολΔ 951 επ.). - Εκτέλεση διάταξης για προσωπική κράτηση κατά τις ΚΠολΔ 1047 επ. - Άμυνα του καθ ου: Όπως στην εκτέλεση χρηματικών απαιτήσεων ή κατά τις διατάξεις για προσωποκράτηση. VΙΙ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΚΠολΔ 949). Α. Απόκτηση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ως εκτελεστού τίτλου - Αγωγή για καταδίκη σε δήλωση βούλησης (και-προαιρετικά) αγωγή απόδοσης πράγματος/διεκδικητική αγωγή του πράγματος (ΚΠολΔ 949, 69 1 δ). - Τελεσίδικη απόφαση που καταδικάζει σε δήλωση βούλησης ή (και) σε παράδοση/απόδοση του πράγματος. Β. Εκτελεστική διαδικασία

6 6 - Επίδοση αντιγράφου εξ απογράφου της τελεσίδικης απόφασης με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). - Πάροδος τριήμερης προθεσμίας (ΚΠολΔ 926 1). - Επί ταυτόχρονης καταδίκης σε εκτέλεση δικαιοπραξίας (παράδοση πράγματος), συγκοινοποίηση εγγράφων που αποδεικνύουν την επέλευση γεγονότων, από τα οποία εξαρτήθηκε η καταδίκη (ΚΠολΔ 924 εδ. α, 915 εδ. γ, 69 2 εδ. γ). 2. Κύρια διαδικασία - Ανυπαρξία υλικής πράξης. Επέλευση πλάσματος από την πάροδο τριημέρου από επίδοση επιταγής (δηλαδή την 4 η ημέρα από την επίδοση επιταγής)- Πέρας αναγκαστικής εκτέλεσης. -Επί ταυτόχρονης καταδίκης σε παράδοση πράγματος εφαρμογή ΚΠολΔ 941, 942, Παρέκβαση: Απόκτηση της κυριότητας του πράγματος από τον νικήσαντα τελεσιδίκως ενάγοντα: α) επί κινητών με την παράδοση του πράγματος, β) επί ακινήτων με τη συμβολαιογραφική αποδοχή της δήλωσης βούλησης, που ενσωματώνεται στην τελεσίδικη απόφαση και μεταγραφή αμφοτέρων στο Υποθηκοφυλακείο. 4. Άμυνα καθ ου - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγους που αφορούν τον τίτλο/προδικασία (ΚΠολΔ 933, α: Δεκαπέντε ημέρες από την επομένη επέλευσης πλάσματος, δηλαδή την 5 η ημέρα από επίδοση επιταγής). - Ανακοπή κατά της επιταγής για οψιγενείς ισχυρισμούς που αφορούν την απαίτηση (ΚΠολΔ 933, γ: εξάμηνο από επέλευση πλάσματος). Γ. Αναγκαστική εκτέλεση για την παράδοση ή απόδοση πράγματος, όταν έχει σωρευθεί διεκδικητική αγωγή. - Άμεση αναγκαστική εκτέλεση της διάταξης της απόφασης που καταδικάζει στην παράδοση/απόδοση κινητού ή ακινήτου (ΚΠολΔ 941, 943), μετά την απόκτηση της κυριότητας από τον ενάγοντα. - Άμυνα του καθ ου όπως στην άμεση εκτέλεση. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩN ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ-ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ Ι. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗ (ΚΠολΔ ) - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου του εκτελεστού τίτλου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924). 2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση κινητού στα χέρια του οφειλέτη (ΚΠολΔ 953) Α. Χρόνος επιβολής - Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 1) Ανακοπή κατά κατάσχεσης που επιβλήθηκε πριν την πάροδο τριημέρου (ΚΠολΔ 993, β, 159 αριθ. 1). - Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 2, 147 αριθ. 7) Ανακοπή κατά κατάσχεσης, που επιβλήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1).

7 7 Β. Τρόπος διενέργειας (υποστατό) - Αφαίρεση πράγματος από δικαστικό επιμελητή - Σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης παρουσία ενήλικου μάρτυρα (ΚΠολΔ 954) (Ορθότερη γνώμη): Προβολή ανυπαρξίας κατάσχεσης ως λόγου ακυρότητας του ίδιου πλειστηριασμού εντός της προθεσμίας της ΚΠολΔ περιπτ. γ (Άλλη γνώμη) Εντός της προθεσμίας περιπτ. β, όπως προβλέπεται στο Γ. Επιδόσεις αντιγράφου ή περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος) - Στον καθ ου αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α, β), επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (ΚΠολΔ εδ. δ). - Στον ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. γ), επί ποινή ακυρότητας της κατάσχεσης (ΚΠολΔ εδ. δ). - Καταχώρηση περίληψης στα βιβλία κατασχέσεων Ειρηνοδικείου (ΚΠολΔ εδ. ε). Δ. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή εγγράφων εκτέλεσης στο συμβολαιογράφο (φάκελος πλειστηριασμού) εντός 10 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 955 2). Ε. Παράδοση αφαιρεθέντος κινητού σε μεσεγγυούχο (ΚΠολΔ 956). ΣΤ. Συνέπειες κατάσχεσης Α. Ουσιαστικές - Απαγόρευση διάθεσης κατασχεθέντος υπέρ επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών από την επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου. Αυτοδίκαιη ακυρότητα της διαθετικής πράξης (ΚΠολΔ 958 1, 175 ΑΚ). - (Ορθότερη γνώμη) Η απαγόρευση διάθεσης προκαλείται από την επίδοση αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου και στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 958, 955 1) διαφορετικά η διάθεση είναι έγκυρη, προσβάλλεται όμως με αγωγή διάρρηξης (ΑΚ 939). Β. Δικονομικές - Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης. Δικονομική ακυρότητα δεύτερης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 958 2, 933, 159 αριθ. 1). - Έναρξη απαγόρευσης από την επιβολή της πρώτης κατάσχεσης και όχι από την επίδοση στον καθ ου/ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ 958 1, 933, β, 159 αριθ. 1). Ζ. Άμυνα καθ ου α. Πριν τη διενέργεια κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την επιταγή ή την απαίτηση πριν την επιβολή της κατάσχεσης στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές γενικής δωσιδικίας ανακόπτοντος (ΚΠολΔ 933, ή 3, 584). β. Μετά τη διενέργεια κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής/κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία εντός 15μέρου από κατάσχεση στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, 2, α). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ ου και Ειρηνοδίκη μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (955 1 εδ. δ, ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). - Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1, β, 159 αριθ. 3).

8 8 - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, 933 3, 4, β). -Παρέκβαση: Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης, δεκτικών διόρθωσης σφαλμάτων, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 954 4). Η. Ανατροπή κατάσχεσης κινητού/ακινήτου εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της ή εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός εξαμήνου από τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1019) - Αίτηση οφειλέτη και λοιπών νομιμοποιούμενων προσώπων ενώπιον Ειρηνοδικείου τόπου κατάσχεσης με διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων (ΚΠολΔ εδ. α). - Έκδοση (διαπλαστικής) απόφασης περί ανατροπής της κατάσχεσης. - Επέλευση αποτελεσμάτων erga omnes από δημοσίευση της απόφασης- γνωστοποίηση σε υπάλληλο πλειστηριασμού. - Οι συνέπειες της ανατροπής με την έκδοση απόφασης λειτουργούν για το μέλλον και όχι αναδρομικά. Πλειστηριασμός που διενεργείται παρά τη δικαστική ανατροπή της κατάσχεσης είναι δικονομικά άκυρος (ΚΠολΔ 933, περιπτ. γ). ΙΙ. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΗ - Επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου με επιταγή προς εκτέλεση (ΚΠολΔ 924) 2. Κύρια διαδικασία: Κατάσχεση ακινήτου/εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου (ΚΠολΔ 992 επ.) Α. Χρόνος επιβολής - Τρεις εργάσιμες ημέρες μετά την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 1). --- Ανακοπή κατά πρόωρης κατάσχεσης (ΚΠολΔ 993, β, 159 αριθ. 1). - Εντός έτους από την επίδοση επιταγής (ΚΠολΔ 926 2, 147 αριθμ. 7). --- Ανακοπή κατά κατάσχεσης, εφόσον ενεργήθηκε μετά την πάροδο έτους (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). Β. Τρόπος επιβολής (υποστατό) - Σύνταξη κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή ενώπιον μάρτυρα (ΚΠολΔ 993 1, 934 3). Γ. Επιδόσεις αντιγράφου/περίληψης κατασχετήριας έκθεσης (κύρος) - Στον καθ ου η εκτέλεση αυθημερόν/ την επομένη/ εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α, β). - Στον Υποθηκοφύλακα εντός 8 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α). - Στον ενυπόθηκο δανειστή (ΚΠολΔ 995 3). - Εγγραφή κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων Υποθηκοφυλακείου αυθημερόν (ΚΠολΔ εδ. γ). Δ. Κατάθεση από το δικαστικό επιμελητή εγγράφων εκτέλεσης στο συμβολαιογράφο (φάκελος πλειστηριασμού) εντός 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ 995 4). Ε. Μεσεγγύηση: Μεσεγγυούχος παραμένει ο κάτοχος του πράγματος (ΚΠολΔ 996). ΣΤ. Συνέπειες κατάσχεσης (ΚΠολΔ 997) α. Ουσιαστικές

9 9 - (Αυτοδίκαιη) ακυρότητα διάθεσης του κατασχεθέντος υπέρ κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών Χρόνος επέλευσης: - Από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου ο τελευταίος διαθέτει άκυρα και έχει ποινικές ευθύνες (ΚΠολΔ α) - Από την επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου η εκτέλεση και στο Υποθηκοφυλακείο, η διάθεση είναι άκυρη και όσον αφορά τον τρίτο, αντισυμβαλλόμενο του οφειλέτη (ΚΠολΔ εδ. α, 2, ΑΚ 175). - Μη αντιτάξιμο έναντι κατασχόντος και αναγγελθέντων δανειστών της μεταγραφής τίτλου μεταβιβαστικού κυριότητας ή της υποθήκης, που έγινε μετά την εγγραφή της κατάσχεσης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 3, 4). - Δυνατότητα υπερθεματιστή να καταγγείλει τη μίσθωση του ακινήτου, που έγινε μετά την κατάσχεση, εντός τριών μηνών από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης (ΚΠολΔ εδ. γ). β. Δικονομικές - Απαγόρευση επιβολής δεύτερης αναγκαστικής κατάσχεσης από την εγγραφή της πρώτης στα βιβλία κατασχέσεων (ΚΠολΔ 997 5, 933, β, 159 αριθ. 1). Ζ. Άμυνα του καθ ου α. Πριν την επιβολή κατάσχεσης - Ανακοπή κατά επιταγής για λόγο που αφορά τον τίτλο, την προδικασία ή την απαίτηση πριν την επιβολή κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933, 584) β. Μετά την επιβολή κατάσχεσης - Ανακοπή κατά της επιταγής/κατάσχεσης για λόγο που αφορά τον τίτλο ή την προδικασία, εντός 15μέρου από επίδοση αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης στον καθ ου -στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, α, 159 αρ. 1, 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης λόγω παράλειψης επίδοσης ή εκπρόθεσμης επίδοσης αντιγράφου κατασχετήριας έκθεσης σε καθ ου/υποθηκοφύλακα/ενυπόθηκο δανειστή μέχρι τη σύνταξη έκθεσης πλειστηριασμού και κατακύρωσης- στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (933 1, 2, εδ. γ, ΚΠολΔ εδ. α, εδ. α, ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 1). - Ανακοπή κατά ελαττωματικής επίδοσης αντιγράφου της κατασχετήριας έκθεσης - στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης, λόγω ουσιωδών σφαλμάτων του περιεχομένου της κατασχετήριας έκθεσης, ανεπίδεκτων διόρθωσης -στο Ειρηνοδικείο/Μονομελές περιφέρειας τόπου εκτέλεσης (ΚΠολΔ 933 1,2, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά της κατάσχεσης για λόγο που αφορά την απαίτηση (ΚΠολΔ 933 1,2, 933 3,4, β). -Παρέκβαση:- Ανακοπή για διόρθωση περιεχομένου κατασχετήριας έκθεσης επιδεκτικών διόρθωσης, αναφορικά με την περιγραφή κατασχεθέντος, εκτίμηση αξίας και τιμή πρώτης προσφοράς (ΚΠολΔ 993 2, 954 4). Η. Ανατροπή κατάσχεσης κινητού/ακινήτου εφόσον δεν διενεργηθεί πλειστηριασμός εντός έτους από την επιβολή της ή εφόσον δεν διενεργηθεί αναπλειστηριασμός εντός εξαμήνου από τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ 1019) βλ. ανωτ. Ι. Προδικασία πλειστηριασμού κινητών Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ-ΑΚΙΝΗΤΩΝ

10 10 - Σύνταξη περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από το δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 960 1). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον οφειλέτη (ΚΠολΔ εδ. α, 147 2: αναστολή 1-31 Αυγούστου). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ενός 10 ημερών από την κατάσχεση στον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ εδ. α, 147 2: αναστολή 1-31 Αυγούστου). - Κατάθεση περίληψης εντός 10 ημερών από την κατάσχεση στον υπάλληλο πλειστηριασμού (ΚΠολΔ εδ. α). - Δημοσίευση περίληψης/αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης τουλάχιστον 10 ημέρες πριν τον πλειστηριασμό ηλεκτρονικά στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας (ΚΠολΔ 960). Β. Συνέπειες παράλειψης προδικασίας/ελαττωματικής προδικασίας - Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν μεν διενεργηθεί, φέρουν όμως δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 933, β, 159 αριθ. 3). - Ανακοπή κατά του πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 969 3, 933, γ, 159 αριθ. 1). ΙΙ. Προδικασία πλειστηριασμού ακινήτων Α. Πράξεις προδικασίας πλειστηριασμού - Κατάρτιση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης από δικαστικό επιμελητή (ΚΠολΔ 999 1, 2). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση σε καθ ου/ ενυπόθηκο δανειστή/ τρίτο κύριο ή νομέα (ΚΠολΔ εδ. α). - Κατάθεση περίληψης στο συμβολαιογράφο εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α). - Δημοσίευση αποσπάσματος της περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στην Ιστοσελίδα Δημοσιεύσεων Πλειστηριασμών και σε κύριο φύλλο καθημερινής εφημερίδας 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τον πλειστηριασμό (ΚΠολΔ εδ. β). - Επίδοση περίληψης κατασχετήριας έκθεσης στον Ειρηνοδίκη του τόπου κατάσχεσης εντός 20 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. γ). - Καταχώρηση περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης στο βιβλίο κατασχέσεων από τον Ειρηνοδίκη (ΚΠολΔ εδ. δ). Β. Συνέπειες παράλειψης/ελαττωματικής προδικασίας - Ανακοπή κατά των ίδιων των πράξεων της προδικασίας, όταν έχουν δικονομικά ελαττώματα (ΚΠολΔ 999 4, 933, β). - Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, όταν παραλείπονται ή διενεργούνται εκπρόθεσμα οι πράξεις προδικασίας (ΚΠολΔ 999 4, 933, γ). ΙΙΙ. Διαδικασία πλειστηριασμού κινητών-ακινήτων 1. Ημερομηνία Τόπος διεξαγωγής πλειστηριασμού Α. Κινητά - Υποχρεωτικά μετά την πάροδο 15 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 959 2). Όχι από 1-8 έως Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 3 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης. Αν ο πλειστηριασμός ορίσθηκε για απώτερο χρόνο, θεμελιώνεται αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος και όχι ακυρότητα του πλειστηριασμού (959 4, 973 4).

11 11 Β. Ακίνητα - Μετά την πάροδο 40 ημερών από την κατάσχεση (ΚΠολΔ εδ. α ), εργάσιμη Τετάρτη, στο Κατάστημα Ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του τόπου κατάσχεσης (ΚΠολΔ 998 2, 959 2). Όχι από 1-8 έως Απώτατος χρόνος διεξαγωγής 4 μήνες από την ημέρα της κατάσχεσης, άλλως αυτοτελής λόγος υποκατάστασης δανειστή στη θέση του επισπεύδοντος και όχι ακυρότητα πλειστηριασμού. (ΚΠολΔ 998 5, 973 4). Παρέκβαση: - Δυνατότητα δικαστικής αναστολής πλειστηριασμού ακινήτου έως έξι μήνες από την αρχική ημέρα προσδιορισμού του (ΚΠολΔ 1000). 2. Πρόσωπα που επισπεύδουν τον πλειστηριασμό κινητών/ακινήτων - Ο επισπεύδων δανειστής ή τα νομιμοποιούμενα ενεργητικά πρόσωπα. - Ο υποκατασταθείς στη θέση του επισπεύδοντος δανειστής (ΚΠολΔ 973 2, 3, 4) 3. Πρόσωπα που συμμετέχουν στην πλειοδοσία Αποκλείονται: - ο οφειλέτης, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού και οι υπάλληλοί του, ο δικαστικός επιμελητής (ΚΠολΔ 965 1). Συμμετέχουν: - τρίτοι πλειοδότες, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 1). - Ο επισπεύδων δανειστής και οι λοιποί δανειστές του καθ ου, εφόσον καταθέσουν εγγύηση (ΚΠολΔ 965 1). 4. Τρόπος διεξαγωγής - Υποβολή γραπτών και σφραγισμένων προσφορών και εγγυήσεων εκ μέρους των πλειοδοτών στο συμβολαιογράφο την προηγούμενη ημέρα του πλειστηριασμού (9:00 π.μ.- 2:00 μ.μ.) ή κατά την ημέρα διεξαγωγής του (4:00-5:00 μ.μ.) (ΚΠολΔ 959 2, 998 1, 2) - Κήρυξη έναρξης πλειστηριασμού από κήρυκα την ορισθείσα ημέρα πλειστηριασμού (ΚΠολΔ 963, ). - Δημόσια αποσφράγιση των κλειστών προσφορών την ημέρα του πλειστηριασμού ώρα 5:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 2, 998 1,2). - Υποβολή προφορικών διαδοχικών προσφορών εκ μέρους των δύο πλειοδοτών με τις μεγαλύτερες προσφορές ενώπιον του συμβολαιογράφου από ώρα 5:00-6:00 μ.μ. (ΚΠολΔ 959 2, 998 1, 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον υπερθεματιστή με τη μεγαλύτερη προσφορά (959 2, 998 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί καθόλου γραπτές προσφορές (ΚΠολΔ 966 2, 998 2). - Κατακύρωση του πράγματος στον επισπεύδοντα στην τιμή πρώτης προσφοράς, εφόσον δεν υποβλήθηκαν καθόλου προσφορές (ΚΠολΔ 970). 5. Δικαιώματα του καθ ου μέχρι την κατακύρωση - Δυνατότητα εξόφλησης των εξόδων εκτέλεσης/απαίτησης επισπεύδοντος και αναγγελμένων με εκτελεστό τίτλο δανειστών (ΚΠολΔ 969 2, ). - Δυνατότητα ενεχυρίασης των κατασχεμένων κινητών (ΚΠολΔ 969 2). - Δυνατότητα ματαίωσης πλειστηριασμού, με σύμφωνη γνώμη επισπεύδοντος και αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 969 3, ).

12 12 ΙV. Κατακύρωση/Κατακυρωτική έκθεση 1. Ολοκλήρωση πλειστηριασμού κινητού/ακινήτου με την κατακύρωση (ΚΠολΔ 969 1, ). 2. Υποχρεώσεις υπερθεματιστή - Καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή στο συμβολαιογράφο (ΚΠολΔ 965, 3: κινητά, : ακίνητα)/δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος στο Τ.Π.Δ. από συμβολαιογράφο εντός τριών ημερών (ΚΠολΔ ) Μη καταβολή πλειστηριάσματος: Δεν ακυρώνεται ο πλειστηριασμός, αλλά ακολουθείται η διαδικασία του ΚΠολΔ 965 5, 6: α) (i) πρόσκληση υπερθεματιστή να πληρώσει, (ii) πρόσκληση επομένων πλειοδοτών, (iii) αν και αυτοί αρνηθούν αναπλειστηριασμός σε βάρος του υπερθεματιστή). β) Εκτέλεση σε βάρος υπερθεματιστή της κατακυρωτικής έκθεσης ως συμβολαιογραφικού εγγράφου (904 2 δ, 915, 916) Μη έγκαιρη καταβολή πλειστηριάσματος εκ μέρους υπερθεματιστή: υπερημερία, χωρίς όχληση (ΑΚ 340). Οφειλή τόκων υπερημερίας (ΑΚ 345). Γ. Δικαιώματα υπερθεματιστή α) Κινητά - Παράδοση του κινητού πράγματος στον υπερθεματιστή, μετά την καταβολή πλειστηριάσματος (ΚΠολΔ 965 3). - Απόκτηση κυριότητας κινητού εκ μέρους υπερθεματιστή με την παράδοση νομής κινητού σε αυτόν, ακόμα και αν ο καθ ου δεν ήταν κύριος, ή είχε εκφύγει από νομή κυρίου ένεκα κλοπής ή απώλειας (ΚΠολΔ , ΑΚ 1036, 1037, 1039 εδ. β). -Απόσβεση τυχόν ενεχύρου επί του πράγματος με την καταβολή πλειστηριάσματος. β) Ακίνητα - Σύνταξη εκ μέρους του συμβολαιογράφου περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης και παράδοση αυτής στον υπερθεματιστή (ΚΠολΔ εδ. α). - Απόκτηση κυριότητας ακινήτου εκ μέρους υπερθεματιστή με τη μεταγραφή της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης στα βιβλία Υποθηκοφυλακείου (ΚΠολΔ εδ. β). Κυριότητα δεν αποκτάται αν ο καθ ου δεν ήταν κύριος του πράγματος. - Απόσβεση των υποθηκών/προσημειώσεων/κατασχέσεων επί του πλειστηριασθέντος ακινήτου με την καταβολή του πλειστηριάσματος εκ μέρους του υπερθεματιστή και δυνατότητα υπερθεματιστή να ζητήσει την τυπική εξάλειψή τους (ΚΠολΔ ). - Δυνατότητα υπερθεματιστή να επισπεύσει με εκτελεστό τίτλο την περίληψη της κατακυρωτικής νέα εκτελεστική διαδικασία κατά του καθ ου η εκτέλεση ή των διαδόχων του, εφόσον αρνούνται να του αποδώσουν το ακίνητο {(α) επίδοση στον καθ ου αντιγράφου εξ απογράφου της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης β) αποβολή του καθ ου και εγκατάσταση του επισπεύδοντος-υπερθεματιστή- Άμυνα καθ ου όπως στην άμεση εκτέλεση, ΚΠολΔ 943}. Παρέκβαση: Δικαιώματα υπερθεματιστή επί ακύρωσης του πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής εκ μέρους του καθ ου (ΚΠολΔ 1018) - Ακύρωση πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής και διενέργεια νέου εκ μέρους επισπεύδοντος: Προνομιακή κατάταξη του υπερθεματιστή όσον αφορά το καταβληθέν πλειστηρίασμα -Ακύρωση πλειστηριασμού μετά την άσκηση ανακοπής και μη διενέργεια νέου εκ μέρους επισπεύδοντος: Δυνατότητα υπερθεματιστή να επισπεύσει ο ίδιος πλειστηριασμό με βάση

13 13 την απόφαση που ακύρωσε τον αρχικό πλειστηριασμό και προνομιακή κατάταξη της απαίτησής του για το καταβληθέν πλειστηρίασμα. VΙ. Άμυνα του καθ ου κατά πλειστηριασμού - Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω παντελούς έλλειψης ή εκπρόθεσμης διενέργειας πράξεων προδικασίας (ΚΠολΔ 933, γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων, βλ. και ανωτ.) -Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω ανυπαρξίας κατάσχεσης (ΚΠολΔ 933, γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων, βλ. και ανωτ.) -Ανακοπή κατά πλειστηριασμού, λόγω ακυρότητας του ίδιου (ΚΠολΔ 933, 934 1γ: 30 ημέρες επί πλειστηριασμού κινητών, 90 μήνες επί πλειστηριασμού ακινήτων). -Επί ανακοπής κατά πλειστηριασμού ακινήτου, εγγραφή ανακοπής επί ποινή απαραδέκτου- στα βιβλία διεκδικήσεων περιφέρειας ακινήτου, εντός 30 ημερών από την κατάθεση ανακοπής (ΚΠολΔ 1010). ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΑΤΟΣ 1. Aναγγελία δανειστών (ΚΠολΔ 972) - Επίδοση αναγγελτηρίου (με δικαστικό επιμελητή) στο συμβολαιογράφο από την επομένη κατάσχεσης έως -το αργότερο- εντός 15 ημερών από τον πλειστηριασμό (υποστατό), στον επισπεύδοντα και στον καθ ου η εκτέλεση (κύρος). - Εντός δεκαπενθημέρου από πλειστηριασμό, κατάθεση στο συμβολαιογράφο των αποδεικτικών εγγράφων της απαίτησης. - Αναγγελία με ισχύ κατάσχεσης: Επίδοση στον συμβολαιογράφο αναγγελτηρίου και εκτελεστού τίτλου του αναγγελλόμενου δανειστή (ΚΠολΔ 972 2). Επί κατάσχεσης ακινήτων, απαραίτητη η επιπλέον επίδοση της αναγγελίας στο Υποθηκοφυλακείο (ΚΠολΔ εδ. α). 2. Διαδικασία Διανομής Α. Σύνταξη πίνακα κατάταξης από το συμβολαιογράφο, όταν δεν επαρκεί για την ικανοποίηση του επισπεύδοντος και των αναγγελθέντων δανειστών (ΚΠολΔ 1006, 1007). Β. Ανακοπή κατά πίνακα κατάταξης εκ μέρους καθ ου ή θιγόμενων αναγγελθέντων δανειστών από την κατάταξη στον πίνακα (ΚΠολΔ 979). Γ. Διανομή πλειστηριάσματος μετά την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης (ΚΠολΔ 980).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος..

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος.. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος.. Σελ. ΧΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ι. Η έννοια της αναγκαστικής εκτέλεσης και η φύση των κανόνων αυτής... 1 ΙΙ. Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης.. 5 α. Δικαστικός Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προϋποθέσεις της αναγκαστικής εκτέλεσης ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΩΤΟΣ Οι εκτελεστοί τίτλοι από τυπική άποψη Ι. Έννοιες και ορισμοί... 15

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε «Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» Άρθρο 59 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 1. Το δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ Ε ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Αντί προλόγου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αντί προλόγου. VII ΜΕΡΟΣ Α ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΔΩ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ 1. Οικονομική ανάπτυξη και εμπράγματη ασφάλεια 3 2. Δυσλειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Βιβλίο πρώτο Γενικές διατάξεις Άρθρα 117, 118, 305, 630, 955 παρ. 2, 995 παρ. 4 Προστέθηκαν στα υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του. Δημοσίου, «ΕΥΡΩΡΟΥΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Αναγκαστικού πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων του οφειλέτη του. Δημοσίου, «ΕΥΡΩΡΟΥΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ.3532 Αρ.Ειδ.Βιβλίου 1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η τυχόν αίτηση ανακοπής προγράμματος του παρόντος πλειστηριασμού ασκείται μεσα σε προθεσμία τριών (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Β, Ε Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων

Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Προθεσμίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων Είδος διαδικασίας Τακτική διαδικασία Ειδική διαδικασία Δικαστήριο Ειρηνοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Μονομελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πολυμελές Πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ,

ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 904 ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ, 904 1. - Τα ασφαλιστικά μέτρα, 904 4. - Ο τίτλος στην κατάσχεση των ειδικών περιουσιακών στοιχείων, 904 5. - Η ευρωπαϊκή διαταγή πληρωμής, 904 9. - Ο εκτελεστός

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Θεσσαλονίκη 04-11-2008 Αριθμ.πρωτ.1034 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Νέες διατάξεις για τη διαδικασία των πλειστηριασμών Σας διαβιβάζουμε προς γνώση σας, το νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015)

ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) ΕΞΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΚΠΟΛΔ (Ν. 4335/2015) 1 ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Τακτική διαδικασία όλων των πρωτοβάθµιων δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Αριθμός απόφασης 3312 /2015 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ιωάννα Κορΐτου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε με κλήρωση σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του ύψους των δικαιωμάτων και εξόδων της διοικητικής εκτέλεσης, των δικαιούχων προσώπων και του τρόπου είσπραξης αυτών. - 1085 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 16 η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Πληροφορίες: Β.Μαντέλλου Τηλέφωνα: 3635480 Η.Π.18/7/2001/ΑΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4411/2016 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΥ 147 παρ. 2 ΚΠολΔ Γ. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 147 ΚΠολΔ ΜΕ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:

Με την κοινοποιουμένη απόφαση, εκτός από την αναπροσαρμογή των δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές: ΠΟΛ.1133/14.11.2006 Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 Αρ.Πρωτ.: 1100922/7674/0016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 223/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή Σοφία - Αλεξάνδρα Ζήκου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίσθηκε κατόπιν νόμιμης κλήρωσης. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 10-11-2008 Αριθμ.πρωτ.1053 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Δημοσίευση του νόμου περί νέων διατάξεων για τη διεξαγωγή πλειστηριασμών και διευκρινιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Σελ. Κεφάλαιο Α. Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων 1-6 1 Κεφάλαιο Β. Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της δίκης 7-11 2 Κεφάλαιο Γ. Καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 Άρθρον 2. Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία

Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Οι τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 στις γενικές διατάξεις (άρθρ. 1-225 ΚΠολΔ) που αφορούν στα Πρωτοδικεία Η ενδιάμεση διαδικασία Πέτρος Αλικάκος Πρωτοδίκης, Δρ.Ν. Άρθρο 17 Προσαρμόζεται ως προς τις οικογενειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ

το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ Αριθμός 11/2017 το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑ(ΟΥ (Α2' Τμήμα - ως Συμβούλιο) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Ιωσήφ Τσαλαγανίδη Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (λόγω κωλύματος της Αντιπροέδρου και του αρχαιοτέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρον 1. Είσπραξις Δημοσίων Εσόδων 1. Έννοια δημόσιων εσόδων 1-4 2. Αιτία απαιτήσεων Δημοσίου 5-8 3. Έκταση εφαρμογής 9 4. Ρύθμιση αρμοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστική εκτέλεση μη χρηματικών απαιτήσεων. Σημειώσεις παραδόσεων από το μάθημα «Ατομική εκτέλεση» Του Βασιλείου Α.

Αναγκαστική εκτέλεση μη χρηματικών απαιτήσεων. Σημειώσεις παραδόσεων από το μάθημα «Ατομική εκτέλεση» Του Βασιλείου Α. TΟΜΕΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Αναγκαστική εκτέλεση μη χρηματικών απαιτήσεων και προσωπική κράτηση Σημειώσεις παραδόσεων από το μάθημα «Ατομική εκτέλεση» Του Βασιλείου Α. Χατζηϊωάννου Λέκτορα Πολιτικής Δικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΛΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ». ΧΑΤΖΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης.

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ : Αναπροσαρμογή δικαιωμάτων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 20 Οκτωβρίου 1993 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1131154/8883-4/0016 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & Δ. Π. ΠΟΛ 1337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015

Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Οι κυριότερες τροποποιήσεις του ΚΠολΔ με το Ν. 4335/2015 Ι. Βιβλίο πρώτο: Γενικές διατάξεις. Άρθρο 47 2 ΚΠολΔ: Δεν προσβάλλεται πλέον με ένδικο μέσο απόφαση κατώτερου δικαστηρίου που παραπέμπει την υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης»

Nόµος 3994/2011. «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» Nόµος 3994/2011 «Εξορθολογισµός και βελτίωση στην απονοµή της δικαιοσύνης» 2 Αρµοδιότητα δικαστηρίων Ειρηνοδικείο: µέχρι 20.000 Ευρώ, Μισθώσεις µέχρι 600 Ευρώ Μικροδιαφορές: µέχρι 5.000 Ευρώ Μονοµελές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων

Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων Άρθρο 7 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Π Α Ρ Α Γ Ρ Α Φ Η Έννοια - Σκοπός Έννοια Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησής της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος Συνυποβαλλόμενα έγγραφα θεμελίωσης εγγραπτέου δικαιώματος ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ (ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ,ΟΙΚΗΣΗ,ΣΥΝΟΙΚΗΣΗ), ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑΣ Υποβάλονται απλά αντίγραφα (όχι επικυρωμένα)

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής εκτέλεσης

Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής εκτέλεσης Ζητήματα από το Δίκαιο της Αναγκαστικής εκτέλεσης Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο Δικαστικών Λειτουργών που διοργάνωσε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών με τίτλο «Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ. Α. Έννοια Β. Πηγές. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π Ε - ΤΕ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Α. Έννοια Β. Πηγές. 2. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Α. Έννοια και διακρίσεις Β. Διακρίσεις και σύνθεση πολιτικών δικαστηρίων Γ. Χρόνος απονομής της δικαιοσύνης

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόμενο & κ. Τόλη Χρ. Κόκκιζα Αθανασία Απ. ΑΕΕΔΕ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο & κ. Τόλη Χρ. Κόκκιζα Αθανασία Απ. ΑΕΕΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝAΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Tμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: Δήμητρος & Χατζηδάκη 4 Πληροφορίες: Γεωργιάδης Βασίλης Τηλ. 205537 236 Fax: 205537 268 Email:prom@elefsina.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ύψους δικαιωμάτων, εξόδων διοικητικής εκτέλεσης και τρόπου είσπραξης αυτών από τους δικαιούχους» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2006 ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.1100922/7674/0016 Δ/ΝΣΗ 16 η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ.: 1133 ΤΜΗΜΑ: Α ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου»

ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» 1 ΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Ε.Ε - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ: «Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Εθνικού Κτηματολογίου» Ρένα Κουκούτση, Δικηγόρος, Υποδιευθύντρια Νομικής Διεύθυνσης, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης. ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 63 /2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μάκρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 25/09/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3950 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΔ 67/ )

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (ΠΔ 67/ ) ISSN: 1005-5634 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ- ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 53, 10431 ΑΘΗΝΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 6537/2001 ΠoλΠρωτΑθ 6537/2001 Σύμβαση πιστώσεως σε ανοικτό λογαριασμό. Αλληλόχρεος λογαριασμός. Ανατοκισμός. Εφόσον δεν υπήρξε ιδιαίτερη συμφωνία ως προς την υποχρέωση καταβολής τόκου επί των τόκων υπερημερίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2/7/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2/7/2014 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛ. ΡΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΤ. ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 208, 211, 229, 231, 233 παρ. 2, 3 και 4, 244, 245 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) Αριθμός Απόφασης 333 /2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ελένη Παρπούλα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 17/2016 Αριθμός εκθέσεως καταθέσεως ανακοπής 27/Ασφ10/2016 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Θεοδώρα Θεοδοσιάδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Θεσσαλονίκη 1-3-2016 Αριθ.πρωτ.219 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κωδικοποίηση νομοθεσίας ΕΝΦΙΑ Με αφορμή την σημερινή εκδήλωση του Συλλόγου Αθηνών για το ΕΝΦΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως με το ν. 4335/2015

Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως με το ν. 4335/2015 Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως με το ν. 4335/2015 Εισήγηση στο επιμορφωτικό σεμινάριο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών «Η εισαγωγή στον ΚΠολΔ του συστήματος των πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 59/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Στεργιανή Μαλιώρα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Δικονομία, έννοια και κλάδοι, λειτουργική αποστολή... 1 1.1. Έννοια 1 1.2. Κλάδοι 1 1.3. Έννοια Πολιτικής Δικονομίας 2 1.4. Λειτουργική αποστολή... 2 2. Οι κανόνες της Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...9 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚ ΟΣΗΣ...11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ...13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Eισαγωγή 1. Ορισµοί...23 2. Πηγές ποινικής δικονοµίας...24 3. Ποινική δίκη στάδια...26 4. Οι θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011

Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 733/2011 Περίληψη Κατάσχεση στα χέρια της τράπεζας ως τρίτης καταθέσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς ικανοποίηση αξιώσεων ιδιώτη Δημόσια παρακατάθεση των κατασχεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο

Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Οδηγίες για την υποβολή αίτησης ρύθµισης των οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων στο Ειρηνοδικείο Α. ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ποιοι υπάγονται στο νόµο 3869/2010: Αίτηση για ρύθµιση οφειλών και απαλλαγή έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές)

Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΑΝΑΚΟΠΕΣ Αριθμός απόφασης 226/2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ειδική διαδικασία-ανακοπές) Αποτελούμενο από τον Δικαστή Δημήτριο Μακρή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων VII ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βιβλίο πρώτο ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρα Κεφάλαιο πρώτο: ικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων... 1-6 Κεφάλαιο δεύτερο: Προσδιορισμός της αξίας του αντικειμένου της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ 3 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΜΕΡΟΣ Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22 /2017

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22 /2017 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: 22 /2017 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Αφεντούλη Αθανασιάδη, Πρωτόδικη, ο οποίος ορίστηκε από την Πρόεδρο Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η

Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η 1 Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η Διπλωματική εργασία: «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ (972 ΚΠΟΛΔ) (ΕΝΝΟΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ- ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ)» Μετ. φοιτητής: Κουκουζέλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος

Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η. Νικόλαος Καρανάσιος Αρχές Δικαίου Επιχειρήσεων Διάλεξη 3 η Νικόλαος Καρανάσιος Φυσικά και Νομικά πρόσωπα. Φυσικό Πρόσωπο Ικανότητα Δικαιοπραξίας Κατάλληλη Ηλικία Υγεία Μη απαγόρευση Κάτοικος Επικράτειας Ιθαγένεια Ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ

Βιβλίο IV του Ν.4412/2016. Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Βιβλίο IV του Ν.4412/2016 Εισηγήτρια: Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Νομική Σύμβουλος ΔήμοςΝΕΤ Ι. Νομοθετικό καθεστώς 1. Καθεστώς μέχρι 26.06.2017 α. Συμβάσεις έως 60.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Εφαρμόζεται το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής

Α. Υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β Τηλ. : 210 3605159, 210 3635044 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας : 10184, Αθήνα Α.Δ.Α: Αθήνα, 13/4/2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. Από 26/6/2017 Άρθρο 127,345 1 και 379 7,8 Ν.4412/16 όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθ. 50 Ν.4446/16, το άρθ. 54 παρ. 2 Ν.4465/17 και το αρθ. 47 παρ. 17 Ν.4472/17. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Από 26/6/2017 Ένσταση άρθρου 127 Ν.4412/16

Διαβάστε περισσότερα

4. Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία; Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν:

4. Ποιοι δεν μπορούν να υπαχθούν στη διαδικασία; Στη διαδικασία δεν μπορούν να υπαχθούν: 1.Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τον εξωδικαστικό μηχανισμό; Αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση και κάθε νομικό πρόσωπο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 02/02/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 393 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Παραίτηση από Δικόγραφο και Δικαίωμα αγωγής 2 Περιεχόμενα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ) Περιεχόμενα Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠολΔ Άρθρα 294 - Παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 41756/2017. ιενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.

Εγκύκλιος 41756/2017. ιενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Εγκύκλιος 41756/2017 ιενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. ΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 30 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1884 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41756 οικ. ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση

Αρθρο 51. Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4305 Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της

Διαβάστε περισσότερα

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα:

του. λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτου δυνάμει της ως άνω δικαστικής αποφάσεως. Επ αυτού εκθέτω τα ακόλουθα: ικηγορικό Γραφείο Γιούλης Αποστολοπούλου Στέφανου Ζαφ. Βαzάκα ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών (Τμήμα Διοικητικό) ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Περί Εκτελεστότητας απόφασης Ασφαλιστικών Μέτρων Κατάσχεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο Ν.4335/2015 ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΣΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο Ν.4335/2015 ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΣΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ : ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο Ν.4335/2015 ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ, ΣΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Στην εξαιρετική καθ ύλην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υπερχρέωση και εξυγίανση... 11 1.1. Το κοινωνικό οικονομικό φαινόμενο... 11 1.2. Το πρόβλημα... 11 1.3. Η εξυγίανση... 13 2. Σύντομη επισκόπηση των ρυθμίσεων... 14 2.1. Οι ρυθμίσεις...

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική

'Αρθρο 3 : Προσωρινή δικαστική προστασία 1. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει προσωρινή δικαστική Ν. 2522/8-9-97 (ΦΕΚ-178 Α') : Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ 'Αρθρο 1 : Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους

1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΔΩΡΕΑ 1. Δωρεά κινητού, τήρηση τύπου, αρνητική αναγνώριση χρέους... 1 2. Δωρεά, ανάκληση λόγω αποκτήσεως τέκνου... 3 3. Δωρεά υπό τρόπο, μη εκπλήρωση τρόπου, ανάκληση... 4 ΙΙ. ΠΩΛΗΣΗ 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.:2.1. 95/Ν.Χ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 1994 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π Αριθ. Πρωτ. :1112206/8745/0016/δις ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ( ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) ΠΟΛ. 1293 ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 8 2 2010 Αριθμ.πρωτ.119 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή πλειστηριασμών που επισπεύδονται από Τράπεζες για ικανοποίηση απαιτήσεων μέχρι το ποσό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Συντομογραφίες... 19 Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΗΓΕΣ... 21 Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ... 24 1. Έννοια - ιακρίσεις... 24 2. Περιεχόμενο... 24 3. ιεθνής δικαιοδοσία... 29 4. Ετεροδικία... 30 5. Βαθμοί δικαιοδοσίας...

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. n Θεσσαλονίκη 21/12/2009 Αρ. Πρωτ.: 29087 ΓΡΑΦΕΙΟ : Διοικητικό-Οικονομικό ΠΛΗΡΟΦ.: Αθανασίου Φωτεινή ΤΗΛΕΦ: 031-326 452 Ε-mail: Athanasiou@elog.gr Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πρόχειρου Διαγωνισμού με έγγραφες σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ανώνυμος εταιρεία με τη επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ ανώνυμος εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων (στο εξής η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Νομικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος ομ. καθ. Γ.Δ. Καλλιμόπουλου...VII Προλογικό σημείωμα συγγραφέα...ix Συντομογραφίες... XIX 1. Προδιάθεση... 1 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: Η ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Έννοια και λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί

Νάξου. Με αυτό το περιεχόμενο ο λόγος αυτός της εφέσεως είναι επαρκώς ορισμένος και το Εφετείο, το οποίο έκρινε ομοίως απορρίπτοντας τον περί Αριθμός 27 /2000 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Βελλή -Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Κατσίφα, Κωνσταντίνο Κωστήρη, Πέτρο Κακκαλή και Δημήτριο Λινό, Αρεοπαγίτες.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 543 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1041643 ΕΞ 2015 αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογρα φής «Με εντολή Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6)

Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2743 Κ.Δ.Π. 391/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 391 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ ΑΡ.94(ί)τθΥ 2004) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 71 (6) Ο Διευθυντής Τμήματος Τελωνείων, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 23-5-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός Απόφασης: 98 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

Απόφαση Αναστολής Πλειστηριασμού Κατοικίας σε Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά Δικαστήριο: ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 8340 Ετος: 2010 Ρύθμιση οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων - Προϋποθέσεις υπαγωγής στο καθεστώς του ν. 3869/2010 - Δικαίωμα υπαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ 2α. Όφειλες που ρυθμίζονται Όλες οι οφειλές προς οποιονδήποτε πιστωτή (εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω), οι οποίες είτε προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.31../.08.../2010 ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. 135788 Ταχ.Διεύθυνση:..Αγιου Τίτου 1... Πληροφορίες:...Γραφείο Προμηθειών... Τηλέφωνο:...2810399185... Fax:... Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 3174 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 1.6.17 Αριθμός απόφασης: 3174 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 24/11/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3757 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ, ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα