ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 1/2012 ( Άρθο 77 παρ. 5 εδ. δ' του Ν.3852/2010) Προς κ. Γ. Καμίνη Δήμαρχο Αθηναίων Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών & Εμπόρων Δήμου Αθηναίων, σχετικά με απαγορεύσεις και κυρώσεις για την χρήση κοινόχρηστων χώρων Σχετικές διατάξεις: άρθρα 5 παρ. 1, 17, 24, 25, 102 του Συντάγματος, άρθρο 48 Κ. Ο. Κ., Ν.1080/1980, άρθρα 57,59,966,957,968 Αστικού Κώδικα, άρθρο 79 Ν.3463/2006, N.3731/2008, 3861/2010, Ν. 3979/2011, άρθρο 21 ΚΔΔιαδ, Αποφάσεις 2170/2000, 2707/2000, 2006/2007, 1381/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Α., Προεδρικά Διατάγματα , , , , , , , , Απόφαση αρ. 3187/ Υφ. ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ. Προτάσεις: Επιβολή κυρώσεων για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου μόνο όταν η παράβαση προβλέπεται από νομική διάταξη σαφή, προσβάσιμη, προβλέψιμων συνεπειών και σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας θέσπιση νέας κανονιστικής πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δ. Α. ανάρτηση στο Διαδίκτυο του σχετικού ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου επικέντρωση ελέγχων της Δημοτικής Αστυνομίας στις περιπτώσεις παρεμπόδισης ελεύθερης διέλευσης φροντίδα από τους επιχειρηματίες για την εξασφάλιση ελεύθερου χώρου διέλευσης από τους κοινόχρηστους χώρους. 1

2 Περιεχόμενα Ι. Εισαγωγή ΙΙ. Υπόβαθρο της υπόθεσης ΙΙΙ. Παραδεκτό της καταγγελίας IV. Νομική βάση 4.1. Συνταγματικό πλαίσιο 4.2. Ευρωπαϊκό δίκαιο 4.3. Γενικές αρχές 4.4. Εφαρμογή στην υπόθεση 4.5. Νομοθεσία 4.6. Κανονιστικό πλαίσιο 4.7. Επιβολή κυρώσεων V. Οι ειδικές προτάσεις 2

3 Ι. Εισαγωγή 1.1. O Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του περί διατύπωσης προτάσεων βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης και των σχέσεών της με το κοινό, επ ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που ο ίδιος εντοπίζει (άρθρο 77 παράγραφος 5 εδάφιο γ ' Ν.3852/2010), διατυπώνει την παρούσα ειδική πρόταση που υποβάλλεται, κατά τον νόμο, στον Δήμαρχο και κοινοποιείται στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων Η πρόταση περιλαμβάνει την διατύπωση κατευθύνσεων για την αντιμετώπιση του ζητήματος που τέθηκε από συλλογικό φορέα των αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών και εμπόρων και αφορά τους ελέγχους και τις πιθανές κυρώσεις που σχετίζονται με την χρήση κοινόχρηστων χώρων για έκθεση εμπορευμάτων με χρήση κινητών προθηκών και ορθοστατών (stands) Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλουμε την πρότασή μας στον Δήμαρχο, ζητώντας να διαβιβαστεί περαιτέρω στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, ώστε να βελτιωθεί η σχέση της δημοτικής διοίκησης με τους προσφεύγοντες και να σταθμιστούν δίκαια τα έννομα συμφέροντά τους, σε συνάρτηση προς το δημόσιο συμφέρον. ΙΙ. Υπόβαθρο της υπόθεσης 2.1. Στις , κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, εμφανίσθηκε ο γραμματέας του Συλλόγου Αυτοαπασχολουμένων Επαγγελματιών και Εμπόρων στο Δήμο της Αθήνας και μετέφερε αιτήματα του Συλλόγου σχετικά με ελέγχους και πιθανή επιβολή προστίμων σε ιδιοκτήτες καταστημάτων του Εμπορικού Τριγώνου της Αθήνας και ευρύτερα, κυρίως για κατάληψη πεζοδρομίων με έκθεση εμπορευμάτων σε κινητές προθήκες και ορθοστάτες Τα αιτήματα που περιλαμβάνονται στο υπόμνημα που υποβλήθηκε συνοψίζονται στα εξής : - αίτημα καθορισμού των χώρων που μπορεί να καταλαμβάνει κάθε κατάστημα, με σχετική αδειοδότηση, - διαγραφή των προστίμων που έχουν επιβληθεί για κατάληψη πεζοδρομίων από τα καταστήματά τους, να σταματήσει η επιδρομή που έχει εξαπολύσει η δημοτική αρχή στα μικρομάγαζα της Αθήνας. Το υπόμνημα υπογράφεται από περίπου διακόσιους εξήντα (260) εμπόρους καταστημάτων που βρίσκονται σε οδούς του Εμπορικού Τριγώνου καθώς και άλλων κεντρικών περιοχών του Δ. Αθηναίων Οι ενδιαφερόμενοι επικαλούνται την σοβαρή οικονομική δυσπραγία που αντιμετωπίζουν ως διαχειριστές μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κέντρου της Αθήνας, πρόβλημα που επιτείνεται από τις απαγορεύσεις για τοποθέτηση κινητών προθηκών και την επαπειλή επιβολής προστίμων Κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αθηναίων υπέβαλε την πρόταση να διαβιβαστεί η υπόθεση στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, 3

4 γεγονός που ενισχύει την νομιμοποίηση, αλλά και την ευθύνη του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, για την έκδοση μιας εμπεριστατωμένης ειδικής πρότασης Στις , ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συναντήθηκε με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κυρία Εύα Κοντοσταθάκου, η οποία εξέθεσε τις απόψεις της σχετικά με το θέμα Στις ο ως άνω Σύλλογος υπέβαλε την υπ ' αρ. πρωτοκόλλου /2012 αναφορά στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Ε πιχείρησης, με τα ανωτέρω αιτήματα Στις ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συμμετείχε σε σχετική σύσκεψη στην Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, κατόπιν προσκλήσεως του Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας κυρίου Γεώργιου Αναγνωστόπουλου και με τη συμμετοχή στελεχών της Υπηρεσίας. Κατά τη σύσκεψη, παραδόθηκαν στον Συμπαραστάτη έγγραφα σχετικά με την υπόθεση, τα οποία ελήφθησαν υπόψη κατά την σύνταξη της παρούσας Ειδικής Πρότασης. Υπογραμμίζεται ότι οι έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων παραβάσεων έλαβαν χώρα ύστερα από έγκαιρη προηγούμενη ενημέρωση ενδιαφερομένων και πρόσκληση για άρση των σχετικών φερόμενων παραβάσεων. Σημειώνεται επίσης ότι, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, για το διάστημα από έως έγιναν τριακόσιες δεκαπέντε (315) καταγεγραμμένες τηλεφωνικές καταγγελίες για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου Κατά το στάδιο της έρευνας, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης συνεργάστηκε επίσης με το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθώς και την Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων που του παρείχαν σχετικές πληροφορίες. III. Παραδεκτό της καταγγελίας 3.1. Σύμφωνα με το άρθρο 77 παράγραφος 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, η καταγγελία υποβάλλεται συλλογικά από τους ενδιαφερόμενους, δια του ως άνω Συλλόγου, θέτοντας το γενικότερο πρόβλημα κακοδιοίκησης που ισχυρίζονται ότι αντιμετωπίζουν από τις υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Ως εκ τούτου, η καταγγελία δεν προέρχεται από τον άμεσα ενδιαφερόμενο πολίτη ή επιχείρηση, αλλά από την συλλογικότητα στην οποία μετέχουν οι ενδιαφερόμενοι και γι ' αυτό προκρίνεται ο χειρισμός της ως αναφοράς, δυνατότητα που προβλέπεται και από το άρθρο 77 παράγραφος 4 του Ν.3852/2010, καθώς και από το άρθρο 10 του Συντάγματος. Για τον λόγο αυτό, ενόψει και του σημαντικού αριθμού των ενδιαφερομένων, η διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης εκφράζεται με την διατύπωση Ειδικής Πρότασης, ώστε να επιδιωχθεί και η συνολική επίλυση της γενικότερης υπόθεσης. Στόχος της Ειδικής Πρότασης είναι η διατύπωση πρακτικών κατευθύνσεων προς τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες για τον δίκαιο χειρισμό των επιμέρους διοικητικών πράξεων που σχετίζονται με την υπόθεση Η προκριθείσα μορφή παρέμβασης, με την παρούσα Ειδική Πρόταση, δεν αναιρεί το δικαίωμα καθενός άμεσα θιγόμενου πολίτη ή άμεση θιγόμενης επιχείρησης να υποβάλλει ατομικά καταγγελία στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, επιδιώκοντας την εξωδικαστική επίλυση της ατομικής υπόθεσης. 4

5 3.4. Ενόψει των ανωτέρω, η καταγγελία υποβλήθηκε παραδεκτώς και πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της. IV. Νομική βάση Η υπόθεση αφορά τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις όσον αφορά την έκθεση εμπορευμάτων, κυρίως με την χρήση κινητών προθηκών και ορθοστατών ( stands ) σε πεζοδρόμια, δηλαδή την χρήση κοινόχρηστου χώρου με μέσα προώθησης πωλήσεων που επιλέγονται κατά κύριο λόγο, αν όχι αποκλειστικά, από την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους αυτοαπασχολούμενους εμπόρους, τις ατομικές ή οικογενειακές επιχειρήσεις του Κέντρου της Αθήνας. Από αυτοψίες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης στις επίμαχες περιοχές της Αθήνας, προκύπτει ότι οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, όπως τα πολυκαταστήματα, επιλέγουν διαφορετικές μεθόδους επίδειξης προϊόντων. Προκειμένου, να εξεταστεί η νομιμότητα ή μη αυτής της μορφής χρήσης κοινόχρηστου χώρου, θα πρέπει πρώτα να εκτεθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο Συνταγματικό πλαίσιο Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη. Το άρθρο αυτό θα πρεπει να αναγνωσθεί, εν προκειμένω, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο, η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτήν δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παράγραφος 1 του Συντάγματος, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεωνκαι των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στην ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Σύμφωνα με την παράγραφο 6, τα μνημεία, οι παραδοσιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται από το Κράτος. Νόμος θα ορίσει τα αναγκαία για την προαγματοποίηση της προστασίας αυτής περιοριστικά μέτρα της ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο και το είδος της αποζημίωσης των ιδιοκτητών Τόσο το δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική ζωή της Χώρας, όσο και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος κατοχυρώνονται στο Μέρος Δεύτερο του Συντάγματος, υπό τον τίτλο Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα. Οι αναγκαίες σταθμίσεις, για τις βιωτικές περιπτώσεις που τα δύο ατομικά δικαιώματα βρίσκονται σε σχέση έντασης, πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες του άρθρου 25 του Συντάγματος, το οποίο υποδεικνύει ως λύση την πρακτική εναρμόνιση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων κι όχι την κυριαρχική κατίσχυση του ενός εις βάρος του άλλου. Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος, όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την α ν ε μ π ό δ ι σ τ η και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου. Η διάταξη συνεχίζει, αναφέροντας ότι τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Τέλος, 5

6 το κριτήριο στάθμισης που καθιερώνει το άρθρου 25 του Συντάγματος περιέχεται στην εξής διατύπωση : Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας Σχετικό με την υπόθεση κρίνεται και το άρθρο 102 παράγραφος 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων. Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς. Με νόμο μπορεί να ανατίθεται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων που συνιστούν αποστολή του Κράτους Ευρωπαϊκό δίκαιο Η προστασία της ιδιοκτησίας, στην οποία περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις, κατοχυρώνεται στο άρθρο 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο μνημονεύει και τους αποδεκτούς περιορισμούς του δικαιώματος. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της ιδιοκτησίας του, παρά μόνο για λόγους δημόσιας ωφέλειας και υπό τους προβλεπόμενους από τον νόμο και τις γενικές αρχές του διεθνούς δικαίου όρους. Οι προαναφερόμενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα κάθε Κράτους να θέτει σε ισχύ νόμους τους οποίους κρίνει αναγκαίους για την ρύθμιση της χρήσης των αγαθών, σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον ή για την εξασφάλιση της καταβολής των φόρων ή άλλων εισφορών ή προστίμων Σύμφωνα με την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην έννοια της ιδιοκτησίας περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις (ως σύνολο δικαιωμάτων, έννομων συμφερόντων και σχέσεων οργανωμένων σε οικονομική ενότητα) 1, ενώ οι νομοθετικά επιβαλλόμενοι περιορισμοί πρέπει να παρουσιάζουν ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά προκειμένου να θεωρούνται θεμιτοί. Συγκεκριμένα, όταν ένας νόμος προβλέπει περιορισμούς στα δικαιώματα, προκειμένου να κριθεί κατά πόσον αυτοί οι περιορισμοί είναι θεμιτοί, θα πρέπει να εξετάζεται εάν ο νόμος αυτός είναι προσβάσιμος (accessible) και προβλέψιμων συνεπειών (forseeable), ώστε το άτομο να μπορεί να καθορίζει εκ των προτέρων την συμπεριφορά του. Δεν αρκεί δηλαδή ο περιορισμός να προβλέπεται από μια νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα πρέπει η ρύθμιση αυτή να παρουσιάζει και τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Εφόσον ένας νόμος επιβάλλει περιορισμούς στα επιχειρηματικά δικαιώματα χωρίς να παρουσιάζει αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με την νομολογία του ΕΔΔΑ, παραβιάζεται το ανθρώπινο δικαίωμα στην ιδιοκτησία Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος δεν προβλέπεται ως αυτοτελές ανθρώπινο δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά ως έκφανση του δικαιώματος σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και της κατοικίας (άρθρο 8 ΕΣΔΑ ), υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Στην προκειμένη υπό κρίση περίπτωση, το πρόβλημα της χρήσης των κοινοχρήστων χώρων δεν προβάλλεται ως επίκληση ατομικού δικαιώματος σεβασμού στο περιβάλλον, όπως θα συνέβαινε εάν υπήρχε μία ατομική καταγγελία πολίτη που τυχόν εθίγη το δικαίωμά του για ελεύθερη διέλευση από κοινόχρηστο χώρο. Αντίθετα, το ζήτημα τίθεται επί τη βάση των απαγορεύσεων κατάληψης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων, όπως επιβάλλεται από το 1 Aida Grgiæ, Zvonimir Mataga, Matija Longar and Ana Vilfan, The right to property under the European Convention on Human Rights, A guide to the implementation of the European Convention on Human Rights and its protocols, Human rights handbooks, No. 10, σελ. 8. 6

7 γενικό δημόσιο συμφέρον, κατά την εξειδίκευσή του από κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις περιοχές του Κέντρου του Δήμου Αθηναίων Η ρητή κατοχύρωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τόσο στο Σύνταγμα όσο και στο Ευρωπαϊκό δίκαιο επιβάλλει την συναρμογή των διατάξεων της συνταγματικής με την ευρωπαϊκή έννομη τάξη, ακριβώς λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος που αναγνωρίζεται και για τα δύο αυτά κανονιστικά σύνολα Γενικές αρχές Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι η συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Χώρας, έκφανση της οποίας είναι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, αποτελεί ατομικό δικαίωμα που προστατεύεται, εφόσον ασκείται χωρίς να προσβάλλονται τα δικαιώματα των άλλων, το Σύνταγμα και τα χρηστά ήθη. Το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας προστατεύεται επίσης, ενώ τα επιμέρους ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να ασκούνται σε βάρος του γενικότερου συμφέροντος. Για τη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, το Κράτος μπορεί να λαμβάνει μέτρα που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, αλλά τέτοια μέτρα, ως περιορισμοί ατομικών δικαιωμάτων, είναι συνταγματικώς ανεκτά, μόνον εφόσον προβλέπονται από νομοθετική ρύθμιση που παρουσιάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας και της προβλεψιμότητας κι εφόσον σέβονται την αρχή της αναλογικότητας και την αρχή της αειφορίας. Η απόλυτη απαγόρευση, χωρίς πρόβλεψη σταθμιστικών εξαιρέσεων, δεν είναι ρύθμιση αποδεκτή υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας. Αντιθέτως, συνιστά παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα κρατικά όργανα οφείλουν να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων, προβαίνοντας στις σχετικές σταθμίσεις με γνώμονα τις ισχύουσες διατάξεις. Οι γενικές αυτές αρχές ισχύουν και για την διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, επομένως διέπουν και την δράση των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως είναι οι δήμοι και οι περιφέρειες Εφαρμογή στην υπόθεση Προκειμένου να κριθεί εάν οι ανωτέρω αρχές έχουν τύχει εφαρμογής στην προκειμένη υπό κρίση υπόθεση, θα πρέπει να εξεταστεί, κατά πόσον οι περιορισμοί ( απαγορεύσεις, έλεγχοι και κυρώσεις ) που επιβλήθηκαν στην επιχειρηματική δραστηριότητα των καταγγελλόντων παρουσιάζουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Αρχικά, θα εξεταστεί κατά πόσον οι περιορισμοί διαθέτουν νόμιμη βάση και, στη συνέχεια, θα εκτιμηθεί κατά πόσον η νόμιμη βάση συγκεντρώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσβασιμότητας και της προβλεψιμότητας, καθώς και εάν τηρείται η αρχή της της αναλογικότητας. Ως προς την αρχή της αναλογικότητας, είναι εξεταστέο κατά πόσον το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει επαρκείς σταθμιστικές εξαιρέσεις σε περιπτώσεις απαγορεύσεων, ενόψει του ότι οι απόλυτες απαγορεύσεις στην άσκηση της επιχειρηματικής ελευθερίας δεν είναι ανεκτές από το συνταγματικό δίκαιο. 4.5.Νομοθεσία Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 ( ΦΕΚ Α '/ Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων συναφών διατάξεων ), τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παρχώρηση της χρήσης καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται άπαξ σε μία ή δύο εφημερίδες της πόλης. Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου, 7

8 νοείται και το δάπεδο χώρων μεταξύ της θέσεως των προσόψεων και των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών οικοδομικών τετραγώνων ) που αποτελούν προεκτάσεις πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση. Επιτρέπεται η επιβολή τέλους υπέρ του δήμου εις βάρος των χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Το τέλος ορίζεται για ένα έτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως στην οποία κείται ο χρησιμοποιουμενος χώρος. Για την χρησιμοποίηση των ανωτέρω χώρων ως προθήκης καταστήματος, το τέλος ορίζεται στο διπλάσιο. Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης, σε περίπτωση που παραβιαστούν αυτές οι διατάξεις Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως οδός ορίζεται ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δημόσια κυκλοφορία, ως οδόστρωμα το τμήμα της οδού που προορίζεται για την κυκλοφορία των οχημάτων, ως πεζοδρόμιο το υπερυψωμένο ή άλλως διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς, ως πεζόδρομος η οδός, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και για είσοδο έξοδο οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμεσης, παροδίων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης. Σχετικό με την υπόθεση είναι το άρθρο 48 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά την παράγραφο 1 του οποίου ορίζεται ότι η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του ο δ ο σ τ ρ ώ μ α τ ο ς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγορεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς. Σύμφωνα με την παράγραφο 2, κατ ' εξαίρεση της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι ' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Αστυνομικών Αρχών. Σύμφωνα με την παράγραφο 5, η κατάληψη επιφάνειας π ε ζ ό δ ρ ο μ ο υ για οποιαδήποτε άλλη χρήση, εκτός γι ' αυτήν που έχει κατασκευαστεί, απαγορεύεται, εφόσον παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών, ως και η είσοδος - έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παροδίων. Κατά την παράγραφο 6, Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ Από τη διάταξη του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι ο προσβαλλόμενος στο δικαίωμά του στη χρήση κοινόχρηστου πράγματος δικαιούται να αξιώσει κατά του προσβολέα την άρση της προσβολής και την παράλειψη αυτής στο μέλλον. Κοινής χρήσεως πράγματα, κατά την έννοια των άρθρων 966,967 και 968 ΑΚ είναι αυτά που λαμβάνουν τον προορισμό τους τούτο από το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους 2. Κατά την έννοια της ως άνω διάταξης του Αστικού Κώδικα, η κοινή χρήση του πράγματος αφορά την απόλαυσή του από όλες και όλους, εφόσον είναι σύμφωνη με τον προορισμό του, όπως αυτός ορίζεται από κανόνες δικαίου. Προκειμένου περί πεζοδρομίων, η χρήση τους ορίζεται από τους ρυθμιστικούς της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων κανόνες του Κ. Ο. Κ. Με την καθιέρωση του πράγματος ως κοινόχρηστου δημιουργείται αφ' ενός σχέση της Πολιτείας ή άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας, όπως ο Δήμος, προς το πράγμα και αφ' ετέρου σχέση του πολίτη προς αυτό, που συνίσταται στην εξουσία να το χρησιμοποιεί ελευθερα, μέσα στα όρια του προορισμού του Άρειος Πάγος 1775/2005, 1745/2005 ΧρΙΔ 2006, Πολυµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 5969/2006 (κατ' έφεση), µε την οποία επιδικάστηκε, µεταξύ άλλων, χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την τοποθέτηση ορθοστατών µε εµπορεύµατα που καταλάµβαναν σχεδόν όλο το πλάτος του επίµαχου τµήµατος του πεζόδροµου της οδού Αιόλου, παρεµποδίζοντας την ελεύθερη διέλευση των περαστικών και υποβαθµίζοντας την εµπορική αξία του δρόµου. 8

9 4.6. Κανονιστικό πλαίσιο Τα δικαιώματα χρήσης κοινόχρηστων χώρων στις κεντρικές περιοχές του Δήμου Αθηναίων διέπονται από όρους που προβλέπονται από προεδρικά διατάγματα, καθώς και από ρυθμίσεις από της κανονιστικής πράξης 2056/2007 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Παρακάτω εκτίθενται οι κρίσιμες διατάξεις του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και υποβάλλονται σε αξιολόγηση ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που οφείλουν να παρουσιάζουν οι γενικές ρυθμίσεις που επιβάλλουν περιορισμούς στην επιχειρηματική ελευθερία Με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος της , με τίτλο Περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Αθηνών (Ιστορικόν Κέντρον ) (ΦΕΚ Δ ' 567/ ), οριοθετήθηκε και χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακόν τμήμα της πόλεως των Αθηνών η περιοχή που σχεδόν ταυτίζεται με την σημερινή πρώτη Δημοτική Κοινότητα του Δ. Αθηναίων. Οι μόνοι ρητοί περιορισμοί που προβλέπονται για τα καταστήματα της περιοχής αυτής, αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του Προεδρικού Διατάγματος, σύμφωνα με την οποία: Η ανάρτησις και η εγκατάστασις φωτεινών ή μη διαφημίσεων, εντός του κατά το άρθρον 1 τμήματος αι διαστάσεις, η μορφή, το περιεχόμενον και η θέσις αυτών επιτρέπονται υπό της Ε. Ε. Α. Ε. [ Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου] μόνον εάν εξ εαυτών δεν επηρεάζεται ο χαρακτήρ των κτιρίων και του αμέσου περιβάλλοντός των. Ως εκ τούτου, το ίδιο το Προεδρικό Διάταγμα δεν απαγορεύει την χρήση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα για έκθεση εμπορευμάτων με την τοποθέτηση κινητών προθηκών στο Ιστορικό Κέντρο Με το Προεδρικό Διάταγμα της , με τίτλο Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ Δ ' 1329/ ), ορίστηκαν, μεταξύ άλλων, απαγορεύσεις για την χρήση και κατάληψη κοινόχρηστων χώρων. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 8 παρ. 7 απαγορεύθηκε: η χρήση και η κατάληψη ( τραπέζια, καρέκλες, προθήκες ) πεζοδρόμων και των δρόμων 4 για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής, για να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των υπολοίπων οχημάτων στις ώρες που επιτρέπεται η κυκλοφορία τους. Κατ ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων και πεζοδρομίων, με άδεια του Δήμου Αθηναίων και ύστερα από σύμφωνη γνώμη το Γραφείου Περιοχής Πλάκας, σε καμία όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ταράτσες των ακινήτων ουτε σε αυλές άλλων ακινήτων. Ποιοτική αξιολόγηση της ρύθμισης Σημειώνεται ότι η απαγόρευση τοποθέτησης προθηκών αφορά πεζοδρόμους και δρόμους, όχι όμως και π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α. Η διάταξη περιέχει ρητώς τον νομοθετικό στόχο, ο οποίος αφορά την ελεύθερη διέλευση οχημάτων. Συνεπώς, η εφαρμογή της, όσον αφορά τους δρόμους και τους πεζοδρόμους προϋποθέτει την αξιολόγηση του εάν η τυχόν χρήση κοινοχρήστου χώρου εμποδίζει την ελεύθερη διέλευση. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια απόλυτη απαγόρευση, αλλά για έναν περιορισμό που επιβάλλει στον εφαρμοστή του δικαίου να εξετάσει κατά πόσον όντως εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση και, μόνον εάν διαπιστώσει τέτοια παρεμπόδιση, να βεβαιώσει την ύπαρξη παράβασης για κατάληψη δρόμων και πεζοδρόμων ( βλ. και άρθρο 48 παρ. 5 Κ. Ο. Κ.). Σε κάθε άλλη περίπτωση, η 4 Ο όρος δρόµος χρησιµοποιείται στο σύνολο αυτών των προεδρικών διαταγµάτων ως συνώνυµο του όρου οδόστρωµα κατά το άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. 9

10 βεβαίωση παράβασης, χωρίς την ταυτόχρονη διαπίστωση της παρεμπόδισης της ελεύθερης διέλευσης, στερείται νόμιμης βάσης και γι ' αυτό, τυχόν τέτοιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε επιβολή κύρωσης Η διάταξη προβλέπει εξαίρεση για την τοποθέτηση τραπεζιών, όχι όμως σε δρόμους και πεζοδρόμους, αλλά σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων και πεζοδρομίων. Η εξαίρεση αυτή δεν είναι αποκλειστικής απαρίθμησης, κρίση που ενισχύεται και από την διαπίστωση ότι στην απαγορευτική διάταξη υπάρχουν οι μετριαστικές ρήτρες του σκοπού της απαγόρευσης οι οποίες, λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, επιβάλλουν την ανοχή σε περιπτώσεις χρήσης κοινόχρηστου χώρου που δεν εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση. Προϋπόθεση εφαρμογής της εξαιρετικής διάταξης ειδικά για τα τραπέζια ειναι η σχετική άδεια του Δήμου Αθηναίων. Συνεπώς, ειδικά για αυτές τις χρήσεις, επιβάλλεται ο εξοπλισμός με άδεια του Δήμου Αθηναίων κι ως εκ τούτου οι τυχόν κυρώσεις για τέτοιες παραβάσεις είναι νόμιμες Το άρθρο συμπληρώθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα της με τίτλο Συμπλήρωση του από Π. Δ/ τος Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στην περιοχή της Πλάκας του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών ( Δ ' 1329) (ΦΕΚ Δ ' 11/ ), με την εξής παράγραφο : Για την περιοχή που οριοθετείται από την πλατεία Μοναστηριακίου και τις οδούς Ερμού, Αγίων Ασωμάτων, Αδριανού, Άρεως καθώς και τα μέτωπα της οδού Πανδρόσου, που περιλαμβάνονται μεταξύ της πλατείας Μοναστηρακίου και της οδού Αιόλου συμπεριλαμβανομένων και των μετώπων του τμήματος της οδού Κηρυκείου μεταξύ Πανδρόσου και πλατείας Δημοπρατηρίου, είναι δυνατή η τοποθέτηση κινητών προθηκών επι του κοινοχρήστου χώρου σε λωρίδα πλάτους το πολύ σαράντα εκατοστών (0,40) και σε επαφή με την πρόσοψη του καταστήματος εφόσον εξασφαλίζεται λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων εύρους τουλάχιστον τριών (3,00) μέτρων. για την πλατεία Αβησσυνίας η παραπάνω λωρίδα πλάτους σαράντα εκατοστών (0,40) είναι δυνατόν να εκτείνεται μέχρι και ένα (1,00) μέτρο. Της παραπάνω ρύθμισης εξαιρούνται τα καταστήματα με πρόσωπα επί των οδών Ερμού, Αγίων Ασωμάτων και Αδριανού. 2. α. Φορέας ελέγχου τηρήσεως των παραπάνω διατάξεων ορίζεται ο δήμος Αθηναίων δια των αρμοδίων οργάνων του. β. Για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που καθορίζεται με το άρθρο 13 του από 24.9/ Β. Δ/ τος, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/1980 ( Α ' 246) Πρόκειται για την μοναδική περίπτωση ρητά οριοθετημένης τοποθέτησης κινητών προθηκών επί οδών του κέντρου. Η εξαίρεση αναγράφεται και σε ενημερωτικό σημείωμα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων 5. Γι ' αυτό το λόγο, οι τυχόν επιβαλλόμενες κυρώσεις για τοποθέτηση προθηκών στο συγκεκριμένο αυτό τμήμα βασίζονται σε κανονιστική πράξη που προβλέπει απολύτως συγκεκριμένες εξαιρέσεις, ενώ υπάρχει προσβασιμότητα στις ρυθμίσεις, καθώς και προβλεψιμότητα των συνεπειών. Οι τυχόν παραβάτες είχαν την δυνατότητα με τις διατάξεις αυτές να χρησιμοποιήσουν νόμιμα κοινόχρηστο χώρο, εντός απολύτως προκαθορισμένων πλαισίων Με το Προεδρικό Διάταγμα της με τίτλο Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης και όρων περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών (ΦΕΚ Δ ' 704/ ) οριστηκε ως Εμπορικό Τρίγωνο η περιοχή που περικλείεται από την οδό Σταδίου, την πλατεία Συντάγματος, την οδό Μητροπόλεως, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Σταδίου. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 του προεδρικού διατάγματος, 5 10

11 Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη ( τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκοι πλανοδίων πωλητών ) πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής. Κατ ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών, τεντών, πάγκων πλανοδίων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, με άδεια σχετική που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο του Εμπορικού Τριγώνου Υπηρεσίας, που θα καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που θα καταλαμβάνουν. Η άδεια χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α ) η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ ' εξαίρεση και είναι συμβατή προς την χρήση του κοινοχρήστου χώρου. β ) δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση. γ ) δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμους εγκαταστάσεις επί του εδάφους και δ ) περιορίζεται εις το ελάχιστο ποσοστό εν σχέσει προς την συνολική έκταση του κοινοχρήστου χώρου. Ποιοτική αξιολόγηση της ρύθμισης Το πρώτο εδάφιο καθιερώνει πλήρη απαγόρευση χρήσης και κατάληψης για τους πεζοδρόμους και τους δρόμους. Παρατηρείται ότι η γραμματική διατύπωση της απαγόρευσης δεν περιλαμβάνει τα π ε ζ ο δ ρ ό μ ι α. Στο δεύτερο εδάφιο εισάγεται εξαίρεση, η οποία αφορά περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρόμια και πεζοδρόμους. Επομένως, η απαγόρευση παραμένει απόλυτη και ανεξαίρετη μόνο για τους δρόμους, ενώ για τις υπόλοιπες κατηγορίες κοινοχρήστων χώρων εισάγονται εξαιρέσεις. Η απαγόρευση κατάληψης δρόμων φαίνεται κατ ' αρχήν εύλογη και δικαιολογημένη, ενόψει του κινδύνου που θα ενείχε μια τέτοια επιβάρυνση του οδικού δικτύου ( βλ. άρθρο 48 Κ. Ο. Κ. Πρβλ. όμως και άρθρο 8 παρ. 5 του π. δ ). Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αναφέρεται και σε πεζοδρόμια, περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατώματα, μολονότι ο απαγορευτικός κανόνας του πρώτου εδαφίου δεν τα μνημονεύει ρητώς. Έτσι, για τα πεζοδρόμια, τα περιορισμένα τμήματα πλατειών και τα πλατώματα, αφενός μεν δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση τοποθέτησης προθηκών, αφετέρου όμως υπάρχει ρητή εξαίρεση τοποθέτησης άλλων αντικειμένων, πιο επιβαρυντικών ( πάγκων, τραπεζιών, τεντών ), γεγονός που καταδεικνύει μια σοβαρή νομοτεχνική αστοχία, η οποία επιβάλλει την ερμηνευτική αποκατάσταση της διάταξης Η ερμηνευτική αποκατάσταση της διάταξης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο το συνολικό πλέγμα ρυθμίσεων του Προεδρικού Δ ιατάγματος, όσο την αρχή της αναλογικότητας. Καθώς οι απαγορεύσεις χρήσης κοινοχρήστων χώρων που εφάπτονται επί των καταστημάτων συνιστούν περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης συμμετοχής στην οικονομική ζωή της Χώρας (άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος ), η νομιμότητά τους θα πρέπει να κριθεί με βάση την σαφήνεια της νομοθετικής διατύπωσής και την προβλεψιμότητα των συνεπειών που επισείρει η τυχόν παράβαση. Όπως προαναφέρθηκε, οι περιορισμοί θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι δικαιολογημένοι μόνον εφόσον πληρούν το κριτήριο της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας των συνεπειών από την παράβασή τους, όπως παγίως κρίνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η έλλειψη ρητής απαγόρευσης για τα πεζοδρόμια δεν πληροί κατ αρχήν το κριτήριο της σαφήνειας, αλλά ούτε και της προβλεψιμότητας των συνεπειών σε περίπτωση χρήσης πεζοδρομίου. Κατά συνεπαγωγή μόνο, οδηγούμαστε στον εμπλουτισμό του απαγορευτικού κανόνα με στοιχεία από την διατύπωση της εξαίρεσης, έτσι ώστε να λογίζεται ότι η απαγόρευση αφορά και τα πεζοδρόμια. Μια τέτοια εκδοχή όμως, συγκρούεται με το στενό 11

12 εύρος των εξαιρέσεων που αφορά μόνον τραπέζια, τέντες και πάγκους πλανωδίων, καθώς η διάταξη αποφεύγει την αναφορά στην πιο διαδεδομένη μορφή υπαίθριας επέκτασης μικρών καταστημάτων, δηλαδή σε κινητές προθήκες / ορθοστάτες ( stands ). Η απαγορευτική διάταξη αφορά τις προθήκες καταστημάτων και την τοποθέτησή τους σε δρόμους και πεζοδρόμους, ενώ η διάταξη της εξαίρεσης δεν τις αναφέρει στις περιπτώσεις των επιτρεπόμενων χρήσεων. Ωστόσο, η λελογισμένη τοποθέτηση κινητών προθηκών θα πληρούσε τα κριτήρια σεβασμού του κοινόχρηστου χώρου που απαριθμούνται στα στοιχεία α)- δ ). Συνεπώς, η ορθή εφαρμογή της διάταξης δεν πρέπει να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων για την περίπτωση της τοποθέτησης κινητών προθηκών ορθοστατών ειδικά στα πεζοδρόμια του Εμπορικού Τριγώνου, στις περιπτώσεις που δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των πεζών, καθώς ελλείπει ρητή απαγόρευση για αυτή την χρήση Με το Προεδρικό Διάταγμα της με τίτλο Καθορισμός χρήσεων γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή Ψυρρή Κέντρου ( Ομόνοιας ) του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνων ( Φ. Ε. Κ. Δ ' 233/ ) προσδιορίστηκαν οι σχετικοί περιορισμοί στην περιοχή Ψυρρή Κέντρου ( Ομόνοιας ), που περικλείεται από τις οδούς : Πειραιώς, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Αθηνάς και πλατεία Ομονοίας. Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 του προεδρικού διατάγματος : Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (με τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκους πλανοδίων πωλητών ) των πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής. Κατ ' εξαιρεση επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τεντών, πάγκων πλανοδίων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, με άδεια σχετική που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσίας που καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που καταλαμβάνουν. Η άδεια χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α ) Η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ ' εξαίρεση και είναι συμβατή με τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. β ) Δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση. γ ) Δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμους εγκαταστάσεις επί του εδάφους και δ ) Περιορίζεται στο ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με την συνολική έκταση του κοινόχρηστου χώρου. Ποιοτική αξιολόγηση της ρύθμισης Σχετικά με την διάταξη αυτή, ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που αφορούν την αντίστοιχη διάταξη για το Εμπορικό Τρίγωνο : προβλέπεται απόλυτη απαγόρευση τοποθέτησης προθηκών σε πεζοδρόμους και δρόμους/ πεζοδρόμους, ενώ η εξαίρεση που αφορά τα πεζοδρόμια κ. τ. λ. δεν αναφέρει την δυνατότητα τοποθέτησης προθηκών καταστημάτων Ενόψει των ανωτέρω, η τοποθέτηση κινητών προθηκών σε πεζοδρόμια, πλατώματα, περιορισμένα μέρη πλατειών (όχι όμως σε δρόμους ) στην περιοχή Ψυρρή Κέντρο ( Ομόνοια ) δεν απαγορεύεται ρητώς από τη διάταξη και, ως εκ τούτου, για αυτήν την χρήση δεν θα πρέπει να επιβληθεί κύρωση, εκτός εάν εμποδίζεται η ελεύθερη διεύλευση Mε το Προεδρικό Διάταγμα της , με τίτλο Καθορισμός χρήσεων της γης και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στην περιοχή του Μεταξουργείου, του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, επιβλήθηκαν περιορισμοί στην χρήση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή Μεταξουργείου, πο υπερικλείεται από τις οδούς Πειραιώς, Ιερά οδό, Κωνσταντινουπόλεως, Ανδρομάχης, Δεληγιάννη, Πλατεία Καραϊσκάκη, Αγίου Κωνσταντίνου και πλατεία Ομονοίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 προβλέπονται τα εξής : 12

13 Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη (με τραπέζια, τέντες, καρέκλες, προθήκες καταστημάτων, πάγκους πλανοδίων πωλητών ) των πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση και υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής. Κατ ' εξαιρεση επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, τεντών, πάγκων πλανοδίων πωλητών, σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πλατωμάτων, πεζοδρομίων και πεζοδρόμων, με άδεια σχετική που δίνει ο Δήμος Αθηναίων και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας για τον έλεγχο της περιοχής Υπηρεσίας που καθορίζει τη θέση τους και την επιφάνεια που καταλαμβάνουν. Η άδεια χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις: α ) Η ιδιαίτερη χρήση παρέχεται όλως κατ ' εξαίρεση και είναι συμβατή με τη χρήση του κοινόχρηστου χώρου. β ) Δεν εμποδίζεται οπωσδήποτε η κοινή χρήση. γ ) Δεν συνεπάγεται μονίμους ή μη μονίμους εγκαταστάσεις επί του εδάφους και δ ) Περιορίζεται στο ελάχιστο ποσοστό σε σχέση με την συνολική έκταση του κοινόχρηστου χώρου. Συνεπώς και για αυτή την περίπτωση ισχύουν οι παρατηρήσεις που αφορούν τους περιορισμούς του Εμπορικού Κέντρου και της περιοχής Ψυρρή Κέντρο ( Ομόνοια ) (παράγραφοι και , ) Με το Προεδρικό Διάταγμα της , με τίτλο Καθορισμός ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου του Στρέφη του Δήμου Αθηναίων ( Φ. Ε. Κ. Δ ' 1075/ ), επιβλήθηκαν περιορισμοί στην χρήση κοινόχρηστων χώρων στα καταστήματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 2 περίπτωση ( δ ): Απαγορεύεται η χρήση και η κατάληψη ( τραπέζια, καρέκλες, προθήκες ) των πεζοδρόμων πεζοδρομίων και των δρόμων για την υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων της περιοχής, για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των οχημάτων και πεζών. Επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζιών σε περιορισμένα τμήματα πλατειών, πεζοδρόμων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της ΕΠΑΕ 6. Ποιοτική αξιολόγηση της διάταξης Σημειώνεται ότι η απαγορευτική διάταξη για πεζοδρόμους, πεζοδρόμια και δρόμους συνδέει την απαγόρευση με τον σκοπό της απρόσκοπτης κυκλοφορίας κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών. Συνεπώς, σε αυτή την περίπτωση, η αρχή της αναλογικότητας έχει ληφθεί υπόψη από τον κανονιστικό νομοθέτη και επιβάλλει στον εφαρμοστή του δικαίου να εξετάσει κατά πόσον η εκάστοτε χρήση παρεμποδίζει την απρόσκοπτη κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Μόνο σε περίπτωση που η χρήση κοινόχρηστου χώρου επιφέρει το συγκεκριμένο επιβαρυντικό αποτέλεσμα είναι νόμιμη η επιβολή κύρωσης Η διάταξη προβλέπει ρητή εξαίρεση μόνο για τα τραπέζια σε περιορισμένα τμήματα πλατειών και πεζόδρομους, με αποτέλεσμα, ειδικά για αυτές τις χρήσεις, η προηγούμενη αδειοδότηση του Δήμου να αποτελεί προϋπόθεση που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα Με το Προεδρικό Διάταγμα της , με τίτλο Καθορισμός χρήσεως γης στην περιοχή Θησείου του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών ' ( Φ. Ε. Κ. Δ ' 60/ ), επιβλήθηκαν περιορισμοί στην χρήση κοινόχρηστων χώρων στα καταστήματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3: 6 Επιτροπή Πολεοδοµικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. 13

14 Δεν επιτρέπεται η χρήση και η κατάληψη των πεζοδρομίων πεζοδρόμων και των δρόμων για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων της περιοχής παρά μόνο ύστερα από σύμφωνη γνώμη του δήμου και της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Ποιοτική αξιολόγηση της διάταξης Σημειώνεται ότι η διάταξη παρέχει τη διακριτική ευχέρια στα όργανα του Δήμου να αποφασίσουν σχετικά με την κατάληψη ή μη των αναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων. Επομένως, εναπόκειται στην κανονιστική αρμοδιότητα του Δήμου να λάβει υπόψη την αρχή της αναλογικότητας στο πλαίσιο της ρύθμισης των χρήσεων αυτής της περιοχής Σχετική με το θέμα είναι και η πράξη με αριθμό 2056/ του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που αφορά τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παραχώρησης Κοινοχρήστων Χώρων για τοποθέτηση Εμπορευμάτων για το έτος 2008 και μετά και τελών χρήσεων Κοινοχρήστων Χώρων έτους 2008 και μετά για έκθεση Εμπορευμάτων, Οικοδομικών υλικών, Τοποθέτηση προθηκών βιτρινών κ. λ. π. Σχετικό κεφάλαιο της απόφασης έχει ως εξής : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Όροι και προϋποθέσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση εμπορευμάτων για το έτος 2008 και μετά, και καθορισμός των αντίστοιχων τελών. 1. Μη παραχώρηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις: α ) Εντός των ορίων του Ιστορικού Κέντρου, όπως αυτό ορίζεται από το Π. Δ/ γμα ΦΕΚ 567/ και περικλείεται από τους δρόμους : Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως και των οδών Ελευσινίων, Δεληγιάννη, Αγ. Κωνσταντίνου, Κινηφόρου, Σατωβριάνδου, 28ης Οκτωβρίου, Μετσόβου, Καλλιδρομίου, Ασκληπιού, Χερσώνος, Σίνα, Ακαδημίας, Κανάρη, Πλ. Φιλικής Εταιρείας, Καψάλη, Ηροδότου, Ρηγίλλης, Ησιόδου, Λ. Βασ. Κωνσταντίνου, οδός Ευφορίωνος, Θράσωνος, Αρχιμήδους, Δικαιάρχου, Τριβωνιανού, Μάρκου Μπότσαρη, Αρδηττού, Aθανασίου Διάκου, Λεωφ. Συγγρού, οδών Χατζηχρήστου, Καβαλλότι, Προπυλαίων, Θηραμένους, Μουσσών, Παναιτωλίου, Πινότση, Φιλοπάππου, Αρακύνθου, Απόλλωνος, Μελιταίων, Παλλιναίων, Δημοφώντος, Θριασίων, Τριών Ιεραρχών, Πλ. Αφαίας, οδών Περσεφόνης και Δεκελέων. β ) Στις περιοχές, όπου έχουν εκδοθεί ειδικά Προεδρικά Διατάγματα χρήσεως γης και απαγορεύουν την επέκταση των καταστημάτων δια της τοποθετήσεως εμπορευμάτων, Θησείο, Πλάκα, Εξάρχεια, Λόφο Στρέφη, Μουσείο, Εμπορικό Τρίγωνο, Ψυρρή, Μεταξουργείο ( Π. Δ/ γμα 60/89, 1329/93, 1075/93, 704/94, 233/98 616/98). γ ) Κατά μήκος των παρακάτω οδικών αξόνων και μέχρι βάθους ενός οικοδομικού τετραγώνου ως αυτοί αναφέρονται στην με αριθμό 31827/2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και είναι οι κάτωθι: - 28ης Οκτωβρίου ( Πατησίων ) από την αρχή με τη Λ. Αλεξάνδρας - Βασ. Ηρακλείου (από Πατησίων μέχρι Μπουμπουλίνας) - Ακαδημίας (περιοχή αφετηριών) - Καρόλου - Μάρνη - Κοραή ( πεζόδρομος) - Πλ. Βάθης - Πλ. Καραϊσκάκη και ΟΤ 12 - Πλ. Εξαρχείων - Πλ. Φιλικής Εταιρείας 14

15 δ ) - Στην οδό Πατησίων από αριθμό 2 έως αριθμό 56 και από αριθμο 1 έως αριθμό 71 - Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από αριθμό 1 έως αιρθμό 57 και από αριθμό 2 έως αριθμό 62 - Στην οδό Αχαρνών από αριθμό 2 έως αριθμό 24 και από αριθμό 1 έως αριθμό 17 - Στην οδό Λ. Συγγρού από αριθμό 1 έως αριθμό 19 και από αριθμό 2 έως αριθμό 24 Η παρούσα απόφαση θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα Διατάγματα χρήσεων γης. ε ) Στους πεζοδρόμους της πόλης στ ) Στις νησίδες των οδών ζ ) Σε πεζοδρόμια πλάτους κάτω των τριών (3) μέτρων πλην των περιπτώσεων καταστημάτων πώλησης οπωρικών ( οπωροπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία ) και μικτών καταστημάτων (παντοπωλεία οπωροπωλεία, κρεοπωλεία οπωροπωλεία κλπ) η ) Σε καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων και εξοπλισμού βαρέως τύπου θ ) Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ψυγείων, ανθρωποζυγών και ψυχόμενων πάγκων ι ) Στα καταστήματα τροφίμων όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 43 (εκτός των οπωροπωλείων και μικτών καταστημάτων ), 44, 45 και 48 της ΑΙΒ /8577/ υγειονομικής διάταξης ια ) Στις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εμποδίζει την ελεύθερη ζώνη όδευσης ΑΜΕΑ και οδηγού τυφλών. 2. Παραχώρηση κατάληψης κοινοχρήστου χώρου στις κάτωθι περιπτώσεις : α ) για την τοποθέτηση εμπορευμάτων αποκλειστικά και μόνο σε καταστήματα πώλησης οπωρικών και μικτών καταστημάτων ως προς την δυνατότητα έκθεσης προϊόντων που προβλέπεται από την ΑΙΒ /8577/83 υγειονομική διάταξη (κηπευτικά και φρούτα που τρώγονται κατόπιν αποφλοιώσεώς τους ) υπό την προϋπόθεση ότι το πλάτος του πεζοδρομίου δεν είναι κάτω του 1,5 μέτρου εκτός εάν ενοποιείται με υφιστάμενο ευρύτερο κοινόχρηστο χώρο που επιτρέπει την ομαλή διέλευση των πεζών και σε καταστήματα που λειτουργούν σε χώρους οργανωμένων Δημοτικών Αγορών. β ) Σε όλα τα εμπορικά καταστήματα εκεί όπου επιτρέπεται η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου με την προϋπόθεση ότι το πλάτος του πεζοδρομίου είναι άνω των τριών (3) μέτρων γ ) Η τοποθέτηση εμπορεύμάτων σε όλο το μήκος των κεντρικώνοδών και από τις δύο πλευρές τους Λ. Αλεξάνδρας, Κηφησίας, Μιχαλακοπούλου, Λεωφ. Βουλιαγμένης και Ηλιουπόλεως - επί της Λεωφ. Συγγρού από τη μία πλευρά από την οδό Βούρβαχη ( Λ. Συγγρού 21) μέχρι τέλους και από την άλλη πλευρά από την οδό Χατζηχρήστου ( Λ. Συγγρου 26) μέχρι τέλους - επί της οδού Πατησίων από τη μία πλευρά από την οδό Αλεξάνδρας (Πατησίων 56) μέχρι τέλους και από την άλλη πλευρά από την οδό Φερρών (Πατησίων 71) μέχρι τέλους - επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου και από τις δύο πλευρές της από την οδό Ηπείρου (3ης Σεπτεμβρίου αρ. 57 και αρ. 62) μέχρι τέλους - επί της οδού Αχαρνών από τη μία πλευρά από την οδό Αβέρωφ (Αχαρνών 24) μέχρι τέλους και από την άλλη πλευρά από την οδό Σουρμελή (Αχαρνών 17) μέχρι τέλους. δ ) Αποκλειστικά και μόνο σε καταστήματα εμπορίας μοτοποδηλάτων 15

16 Εκεί όπου επιτρέπεται η χρήση για την τοποθέτηση εμπορευμάτων θα παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος εμβαδού: - Προκειμένου περί πεζοδρομίων πλάτους μεχρι 0.40 μέτρα και μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος αφαιρουμένης της εισόδου - Προκειμένου περί εξωτικών στοών κτιρίων (παρόδιες στοές ) πλάτους μέχρι 1 μέτρο και μήκος όσο η πρόσοψη του καταστήματος αφαιρουμένης της εισόδου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ : Χρήση κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση προθηκών ( βιτρινών): Εκεί όπου επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης το τέλος θα είναι το ίδιο με το αντίστοιχο τέλος κατά οδό, πλατεία της χρήσης των εμπορευμάτων. Ο καθορισμός των τελών των κατηγοριών Β και Γ ανά τετραγωνικό μέτρο κατά δρόμο ή πλατεία θα είναι σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα που εμφανίζει στην πρώτη στήλη του τον βασικό σηυντελεστή που εμφανίζεται και στην δεύτερη στήλη τον πριμοδοτούμενο στυντελεστή που θα ισχύει ως κίντρο για τις νόμιμες καταλήψεις και βάσει αυτών θα εκδίδεται η σχετική άδεια της υπηρεσίας. Ακολουθεί πίνακας με τις 4767 οδούς και το καθεστώς επιτρεπόμενης ή μη παραχώρησης. Στη συνέχεια, ακολουθεί καθορισμός τέλους για την κατηγορία Δ (Κρεοπωλεία Κεντρικής Δημοτικής Αγοράς επί των οδών Αθηνάς Φιλοποίμενος Αριστογείτονος ), αναφορά των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υποβολή αίτησης επιτρεπόμενης χρήσης και ο καθορισμός τέλους για την κατηγορία Ε (χρήση κοινοχρήστου χώρου για τις εγκαταστάσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ενέργειας, επικοινωνιών, συγκοινωνιών, αποχέτευσης ). Η απόφαση ολοκληρώνεται με τις εξής αναφορές: Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων που έχει επιτραπεί η χρήση καταλογίζεται εις βάρος του υπόχρεου εκτός του αναλογούντος τέλους και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο του αναλογούντος τέλους ( Ν. 1878/89, 1900/90). Ομοίως, επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος εκείνου που χρησιμοποιεί κοινόχρηστους χώρους που δεν επιτρέπεται η χρήση ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους που έχει καθορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για χώρους που έχει επιτραπεί η χρήση ( Ν. 1828/89, 1900/90) Σημειώνεται ότι η κύρια αποστολή των κοινοχρήστων χώρων είναι η εξυπηρέτηση του κοινού και η απρόσκοπη χρήση των από τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Η λελογισμένη χρήση τμημάτων των κοινοχρήστων χώρων για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξυπηρετεί τόσο τις ανάγκες του κοινού όσο και τους επαγγελματίες που αναπτύσσονται εντός της πόλης. Επομένως, σαν κριτήρια προσδιορισμού των τελών, ελήφθησαν υπόψη μεταξύ άλλων, οι αντικειμενικές αξίες των περιοχών, η εμπορικότητα των οδών, πλατειών, πεζοδρομίων και εν γένει κοινοχρήστων χώρων καθώς και τα σημεία της πόλης όπου παρατηρείται μεγάλη εμπορική κίνηση αλλά και το γεγονός ότι τα εμπορικά κέντρο παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή της περιοχής και την πολιτιστική ανάπτυξη. Ομοίως ελήφθησαν υπόψη και οι ιδιάζουσες κλιματολογικές συνθήκες της πόλης των Αθηνών που επιτρέπουν για μεγάλο χρονικό διάστημα την έκθεση εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο με αποτέλεσμα την υπαίθρια επέκταση των καταστημάτων και την εκ του λόγου αυτού προκύπτουσα μεγαλύτερη επιχειρησιακή απόδοση. Έτερος προσδιοριστικός παράγοντας είναι η ύπαρξη πολλών συγκοινωνιακών μέσων μαζικής μεταφοράς που σε συνδυασμό με τις πολεοδομικές παρεμβάσεις της πολιτείας και του Δήμου (έργα συντήρησης και ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων ) προσδίδουν ιδιαίτερο όφελος στις εμπορικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων. 16

17 Ποιοτική αξιολόγηση των ρυθμίσεων Σημειώνεται πρώτα ότι οι παραπάνω περιορισμοί διατηρούνται σε ισχύ με τη πρόσφατη απόφαση 1381/ του Δημοτικού Συμβουλίου, όσον αφορά την τοποθέτηση προθηκών ( βιτρινών), πράξη με την οποία καθορίζονται τα τέλη ( μηδενική αύξηση ) προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό και τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Επομένως, και η πρόσφατη κανονιστική πράξη ακολουθεί τους περιορισμούς χρήσεων της επίμαχης πράξης του έτους Σχετικά με την πράξη αυτή, πρέπει να σημειωθεί ότι θεσπίστηκε το έτος 2007, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα και την γενικότερη κοινωνική συγκυρία που ίσχυε πριν την εξάπλωση της οικονομικής ύφεσης και τις ευρείες νομοθετικές παρεμβάσεις στην οικονομία που επήλθαν από το έτος 2010, όπως λ. χ. η αύξηση του Φ. Π. Α., οι έκτακτες εισφορές, η επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών κλπ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου αναπαράγει τις απαγορεύσεις χρήσεως κοινόχρηστου χώρου σε απαριθμούμενες οδούς ( βλ. Β' περ. ( γ) και ( δ) περιπτώσεις) που περιλαμβάνονται στην Απόφαση αρ. 3187/ της Υφυπουργού ΠΕ. ΧΩ. ΔΕ, με τίτλο Καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών σε κοινόχρηστους χώρους που βρίσκονται επί οδικών αξόνων, οι οποίοι έχουν καθοριστεί ως περιοχές πολεοδομικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων ενόψει της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 ( Φ. Ε. Κ. Δ ' 904/ ). Οι ρυθμίσεις της πράξης του έτους 2007 ανάγονται, λοιπόν, σε διατάξεις της προ- ολυμπιακής περιόδου, δηλαδή σε μια εποχή με εντελώς διαφορετικά συμφραζόμενα ως προς το μικρο- εμπόριο και τους αυταπασχολούμενους επιχειρηματίες στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς, η απόφαση αυτή αφορά δεδομένα που έχουν μεταβληθεί και γι ' αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί μέ νέα πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πρέπει να συνεκτιμά τις νέες συνθήκες που επιβαρύνουν τους αυτοαπασχολούμενους επιχειρηματίες και εμπόρους που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Αθηναίων, όχι μόνο ως προς τα τέλη, αλλά και ως προς τις χρήσεις των κοινόχρηστων χώρων που περιορίζονται με αποφάσεις της δημοτικής αρχής Η πράξη αυτή θεσπίστηκε το έτος 2007 και δημοσιεύθηκε τότε σε μια εφημερίδα (Αδέσμευτος Τύπος, ), όπως ορίζει το άρθρο 3 του Ν.1080/1980. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις δημοσιότητας και διαφάνειας των διοικητικών πράξεων έχουν ήδη ενισχυθεί με τον Ν.3861/2010 ( Φ. Ε. Κ. Α ' 112/ , Ενίσχυση της διαφανειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις ), καθώς και με τον Ν. 3979/2011 ( Φ. Ε. Κ. Α ' 138/ Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις ). Ειδικότερα, με το άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.3979/2011, ορίζεται η υποχρέωση των φορέων του δημόσιου τομέα ( δηλ. και των Ο. Τ. Α.) να καθιστούν με εύληπτο τρόπο προσιτά σε κάθε ενδιαφερόμενο τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στα εκάστοτε πεδία αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς τους, πληροφορίες για τις υπηρεσίες και συναλλαγές, οι οποίες παρέχονται από αυτούς ιδίως με χρήση ΤΠΕ, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία, η πρόσβαση στην οποία διευκολύνει την άσκηση δικαιωμάτων ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος. Παράλληλα, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006), που ήδη ίσχυε το έτος 2007, τέτοιες αποφάσεις, με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο μόνος τρόπος για να πληροφορηθεί ο ενδιαφερόμενος το περιεχόμενο της εν λόγω κανονιστικής πράξης είναι να την αναζητήσει από το Τμήμα Δημοτικού Συμβουλίου της Διεύθυνσης Διοίκησης και Αποκέντρωσης του Δήμου Αθηναίων. Η πράξη δεν έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, όπου υπάρχει μόνο ένα ενημερωτικό σημείωμα με τίτλο Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατάληψη κοινοχρήσου χώρου με εμπορεύματα βιτρίνα, το οποίο περιλαμβάνει συνοπτικά τις απαγορεύσεις της πράξης, χωρίς όμως αναφορά στον αριθμό της και στα ειδικότερα στοιχεία της, όπως τα ποσά των τελών ανά τετραγωνικό και τον αναλυτικό πίνακα των οδών που επιτρέπεται η χρήση. Υπό τις παραπάνω συνθήκες, οι 17

18 περιορισμοί που προβλέπονται από αυτή την πράξη δεν είναι επαρκώς προσβάσιμοι για τους ενδιαφερόμενους, καθώς δεν έχουν τηρηθεί τα τρέχοντα πρότυπα διαδικτυακής δημοσιότητας. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η ανάρτηση της πράξης του 2007 στην οικεία θέση της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων και η εφεξής εκτίμηση της τήρησής της, με την επιφύλαξη των παρακάτων παρατηρήσεων Επί της ουσίας, η πράξη διευρύνει τους υπάρχοντες περιορισμούς που προβλέπονται από το κανονιστικό πλαίσιο. Πρόκειται για πρακτική που είχε εφαρμοστεί και σε προηγούμενες αντίστοιχες πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου ( λ. χ. στην υπ' αρ. 2170/ ). Πέραν των παραπομπών στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο ( με την αναφορά στα ειδικά προεδρικά διατάγαγματα χρήσεων γης), η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου θέτει πρωτογενώς νέους κανόνες. Συγκεκριμένα, η πράξη απαγορεύει απολύτως την χρήση κοινοχρήστων χώρων στο σύνολο του Ιστορικού Κέντρου, καθώς και σε όλους τους πεζοδρόμους, εκμηδενίζοντας έτσι τις εξισορροπητικές δικλείδες του άρθρου 48 του Κ. Ο. Κ., καθώς και τους ρητούς νομοθετικούς στόχους των προεδρικών διαταγμάτων και παρακάμπτοντας εν τέλει την εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Με τα χαρακτηριστικά αυτά, ιδίως υπό τις τρέχουσες συνθήκες που διαμορφώθηκαν μετά την εξάπλωση της οικονομικής ύφεσης και την ευρεία νομοθετική παρέμβαση στην οικονομία από το έτος 2010, η απόλυτη απαγόρευση δεν μπορεί να κριθεί πλέον εφαρμόσιμη για ήπιες και συνήθεις επιχειρηματικές δράσεις, όπως εν προκειμένω η τοποθέτηση κινητών προθηκών/ ορθοστατών σε πεζοδρόμια, όταν από αυτή δεν θίγεται η απρόσκοπτη κι ελεύθερη διέλευση πεζών και οχημάτων. Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται η αποφυγή επιβολής για παραβάσεις της απόλυτης απαγόρευσης χρήσης ειδικά στα πεζοδρόμια του Ιστορικού Κέντρου, για την τοποθέτηση κινητών προθηκών/ ορθοστατών, με την εξαίρεση των περιπτώσεων παρεμπόδισης της ελεύθερης και άνετης διέλευσης των πεζών. 4.7 Επιβολή κυρώσεων H επιβολή προστίμου από τις δημοτικές αρχές για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων προβλέπεται από το άρθρο 3 παράγραφος 8 του Ν.1080/1980 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ). Συγκεκριμένα, η διάταξη έχει ως εξής : Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, εκτός από το αναλογούν τέλος και χρηματικό πρόστιμο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με το τριπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ ' υποτροπήν επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήμοι ή οι κοινότητες με συνεργεί τους προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμενων, με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης Προϋπόθεση για την επιβολή της κύρωσης αποτελεί η αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, του οποίου η παραχώρηση έχει επιτραπεί ή δεν έχει επιτραπεί. Η εφαρμογή αυτής της κυρωτικής διάταξης προϋποθέτει, λοιπόν, μιαν άλλη διάταξη, δυνάμει 18

19 της οποίας έχει επιτραπεί ή δεν έχει επιτραπεί η επίμαχη χρήση. Στην προκειμένη υπό κρίση υπόθεση, το ζήτημα αφορά την τοποθέτηση κινητών προθηκών επί των πεζοδρομίων των καταστημάτων. Με βάση την παραπάνω διάταξη διακρίνονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις: α ) Όταν η τοποθέτηση κινητής προθήκης στον κοινόχρηστο χώρο έχει επιτραπεί και έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα οι όροι για την εν λόγω χρήση, στις επιχειρήσεις που δεν έχουν τηρήσει τους όρους αυτούς επιβάλλεται η κύρωση του εδαφίου α ' της διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 8 του Ν.1080/1980. Αυτή ειναι η περίπτωση των οδών του Μοναστηρακίου που έχει ρυθμιστεί ειδικά και συγκεκριμένα από το π. δ Όταν ο κανονιστικός νομοθέτης έχει καθορίσει ρητώς συγκεκριμένες διαστάσεις επιτρεπόμενων χρήσεων, κάθε υπέρβαση πρέπει να τιμωρείται. β ) Όταν η τοποθέτηση κινητής προθήκης έχει απαγορευθεί από το κανονιστικό πλαίσιο ρητώς για την συγκεκριμένη κατηγορία κοινόχρηστου χώρου, δηλαδή για τα πεζοδρόμια, στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν την απαγόρευση επιβάλλονται οι κυρώσεις του εδαφίου β ' της διάταξης του άρθρου 3 παράγραφος 8 του Ν.1080/1980, εφόσον εμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών. Αυτή είναι η περίπτωση των περιοχών Εξάρχεια-Στρέφη- Μουσείου και του Θησείου. γ ) Όταν όμως η απαγορευτική διάταξη δεν αφορά τη χρήση πεζοδρομίων, αλλά τους δρόμους και τους πεζοδρόμους, ενώ ταυτόχρονα η εξαίρεση από την απαγόρευση επιτρέπει την χρήση πεζοδρομίων, αλλά όχι για την τοποθέτηση κινητών προθηκών, τότε δεν υπάρχει σαφής απαγόρευση. Πρόκειται για τις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχει κενό δικαίου, καθώς η τοποθέτηση ούτε επιτρέπεται, ούτε απαγορεύεται ρητώς. Το κενό δικαίου δεν επιτρέπεται να καλυφθεί με αναλογική επέκταση της απαγόρευσης και διασταλτική ερμηνεία της κυρωτικής διάταξης, καθόσον μια τέτοια εκδοχή θα ήταν αντίθετη στην αρχή της χρηστής διοίκησης, της επιείκιας και της ασφάλειας δικαίου. Αυτή είναι η περίπτωση του Εμπορικού Τριγώνου, της Πλάκας και του Μεταξουργείου. Σε αυτές τις τρεις περιοχές, δεν πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις για την τοποθέτηση κινητών προθηκών στα πεζοδρόμια, με την εξαίρεση των περιπτώσεων εφαρμογής του άρθρου 48 παρ. 5 του Κ. Ο. Κ., όταν δηλαδή η χρήση παρεμποδίζει ταυτόχρονα και την ελεύθερη διέλευση Όσον αφορά το ύψος των προστίμων, η διάταξη δεν καταλείπει στην δημοτική αρχή την διακριτική ευχέρεια του καθορισμού του. Ορίζοντας όμως, δεσμευτικά, το πρόστιμο ως τιμή συναρτώμενη προς το δημοτικό τέλος κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου, ουσιαστικά μεταθέτει και πάλι στην δημοτική αρχή την ευθύνη για το ύψος του. Όταν η δημοτική αρχή έχει αποφασίσει ένα αυξημένο τέλος κατάληψης, αντίστοιχα υψηλό θα είναι και το ποσό του προστίμου. Συνεπώς, το ύψος των εν δυνάμει προστίμων θα πρέπει να αποτελεί ένα κριτήριο που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η δημοτική αρχή κατά το στάδιο του καθορισμού του τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου, σε μια ενδεχόμενη νέα κανονιστική πράξη Για τις περιπτώσεις που έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα για παραβάσεις αμφισβητήσιμης νομικής σαφήνειας, είναι ενδεδειγμένη η ανάκλησή τους από το όργανο που την εξέδωσε ή που είναι αρμόδιο για την έκδοσή της, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν.2690/1999 ( Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας). Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να επανεξετάσουν την νομική βασιμότητα των φερόμενων παραβάσεων, υπό το φως των ερμηνευτικών πορισμάτων που ενσωματώνονται στην παρούσα πρόταση και, ανάλογα με το κατά πόσον η εκάστοτε πράξη παραβιάζει ρητούς απαγορευτικούς κανόνες ή όχι, να προβούν σε ανάκληση τυχόν πράξεων επιβολής προστίμων που δεν έχουν νόμιμο έρεισμα. 19

20 V. Οι ειδικές προτάσεις Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης, προβαίνει στην διατύπωση των εξής προτάσεων: - Η επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις που αφορούν τοποθέτηση κινητών προθηκών ή ορθοστατών σε πεζοδρόμια, επιβάλλεται να βασίζεται σε διατάξεις, οι οποίες περιέχουν ρητή απαγόρευση τέτοιας χρήσης πεζοδρομίων, γιατί διαφορετικά οι κυρώσεις θα είναι νόμω αβάσιμες. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η αποφυγή/ ανάκληση επιβολής προστίμων όσον αφορά τις τοποθετήσεις κινητών προθηκών και ορθοστατών επί π ε ζ ο δ ρ ο μ ί ω ν στις περιοχές του Εμπορικού Τριγώνου, του Μεταξουργείου και της Πλάκας (εκτός από την περιοχή της αγοράς Μοναστηρακίου, για τις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι του π. δ. της ), καθώς και του Ιστορικού Κέντρου και των τμημάτων οδών που ορίζονται στην πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου 2056/2007, εκτός από τις περιπτώσεις που η χρήση προκαλεί παρεμπόδιση διέλευσης των πεζών. - Οι απόλυτες κανονιστικές απαγορεύσεις τοποθέτησης κινητών προθηκών θα πρέπει να μετριαστούν, ώστε να επιτυγχάνεται η σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας πρακτική εναρμόνιση των δικαιωμάτων των επιχειρήσεων με το δημόσιο συμφέρον της προστασίας των κοινόχρηστων χώρων. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ η έκδοση νέας κανονιστικής πράξης, σε αντικατάσταση των διατηρούμενων ρυθμίσεων της απόφασης 2056/2007, ώστε να ληφθούν υπόψη τα νέα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα, καθώς και η αρχή της αναλογικότητας. Ταυτόχρονα, προτείνεται διατύπωση των αναγκαίων τροποποιήσεων σε γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου και σχετική εισήγηση της Δημοτικής Αρχής προς τα αρμόδια Υπουργεία, στην κατεύθυνση της ενιαίας αποκατάστασης των κανονιστικών ρυθμίσεων, ώστε να μην δημιουργούνται συνειρμοί άνισης μεταχείρισης των επιχειρήσεων των διαφόρων περιοχών της Αθήνας. Μέχρι τότε, η απόφαση 2056/2007, καθώς και τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που συγκροτούν το κανονιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αθηναίων, κατ' εφαρμογή του Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ( Ν.3979/2011). - Η κυρωτική αρμοδιότητα, στο πλαίσιο αυτεπάγγελτων ελέγχων, θα πρέπει να ασκείται λαμβανομένων υπόψη όλων των στοιχείων που πλαισιώνουν την τέλεση μιας φερόμενης παράβασης. Η επιβολή προστίμων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για μια ήπια και συνήθη πρακτική προσέλκυσης πελατών -όπως είναι η τοποθέτηση ορθοστατών και κινητών προθηκών- προκαλεί την εντύπωση ότι ο Δήμος στοχοποιεί μια χειμαζόμενη τάξη επαγγελματιών, διαταράσσοντας τη σχέση της δημοτικής διοίκησης με το κοινό. ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ο έλεγχος εκ μέρους της Δημοτικής Αστυνομίας, όσον αφορά την τοποθέτηση προθηκών και ορθοστατών σε πεζοδρόμια στο Εμπορικό Τρίγωνο, στην Πλάκα (εκτός από την αγορά του Μοναστηρακίου που οριοθετείται από το π. δ. της ), στο Μεταξουργείο και το Ιστορικό Κέντρο, μέχρι την, κατά τα ανωτέρω, αποκατάσταση του κανονιστικού πλαισίου σχετικά με το θέμα αυτό, να επικεντρωθεί στις περιπτώσεις που όντως παρεμποδίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών. - Η επιχειρηματική δραστηριότητα επ ' ουδενί επιτρέπεται να επιβαρύνει την ποιότητα ζωής στο αστικό περιβάλλον. Οι επιχειρηματίες οφείλουν να διευκολύνουν την Δημοτική Αρχή, μεριμνώντας για την τήρηση της ουσιαστικής νομιμότητας, αποφεύγοντας την ιδιοκτησιακή 20

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 146/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 146/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. *** Οδός ***, αρ. *** Αθήνα *** 2. Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3. Τμήμα Τελών Κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 225/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 225/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1)Κύριο *** *** *** 2) Διεύθυνση Κοινοχρήστων Χώρων koin.xwroi@cityofathens.gr Ι. Η καταγγελία Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 75/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 75/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 75/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 75/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κυρία *** *** 2) Κύριο Α. Κουτάντο, Διευθυντή Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3)Kύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 74/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 74/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) Κύριο *** *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 74/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 74/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Κύριο *** *** *** 2) Κύριο Α. Κουτάντο, Διευθυντή Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 3)Kύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 98/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 98/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Εμπορίου & Ανάπτυξης emp.anaptixis@ciytofathens.gr 2) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 62/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 62/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) [Πίνακας καταγγελλόντων] Κοινοποίηση 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 165/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 165/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων d.prosodwn@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.co

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Διαμεσολάβηση 215/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1. Διεύθυνση Οικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου sec.gkaminis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ Κώδικας Λειτουργίας του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Σκύδρας Γραφείο Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δημαρχείο Σκύδρας, Εθνικής Αντίστασης 20, Σκύδρα 58 500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 1. Αντικείμενο & Σκοπός του Κανονισμού Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 26/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** 3)1 ο Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα.

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 26/2012. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς. 1) κυρία *** 3)1 ο Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα. Διαμεσολάβηση 26/2012 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 26/2012 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) κυρία *** 2) Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας / Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού / Τμήμα Διοικητικής Υποστηρίξεως

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση- πρόταση άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010-1/2014 Θέμα: Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής προστεγάσματος

Έκθεση- πρόταση άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010-1/2014 Θέμα: Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής προστεγάσματος Έκθεση- πρόταση άρ. 77 παρ. 5 ν. 3852/2010-1/2014 Θέμα: Διαγραφή προστίμου αυθαίρετης κατασκευής προστεγάσματος Προς : α) Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελο Λαμπάκη β) κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 47/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 47/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης pc.cp@cityofathens.gr 2) Tμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων & Στάθμευσης odop.stathmeusi@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 15/2014 /A Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 15/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** Κοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 16.08.2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 48984 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου

Κοινοποίηση 1. Γραφείο Δημάρχου ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 4/2015 (άρθρο 77 παρ. 3 Ν. 3852/2010) Προς 1. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών markosgag@gmail.com 2. Τεχνική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 217/2013 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 217/2013 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού mp.secretary@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 29ην ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 223 /2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Έγκριση τελών κατάληψης κοινόχρηστων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Έχοντας υπ όψη: Τα άρθρα 14 και 17 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999)

ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999. Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) ΝΟΜΟΣ 2696 της 23.3.1999 Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Φ.Ε.Κ. 57/Α/1999) (όλα τα άρθρα του Ν. 3696/1999, πλην των άρθρων 9, 47, 48, 110 καθώς και του άρθρου δεύτερου παραλείπονται) Άρθρο 9 Σήµανση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρύθµιση θεµάτων εφοδιαστικής» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση Νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Βέροια, Αρ. Πρωτ. ΔΥ Ταχ. Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 3/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 3/2014/Α (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Συνέχιση εξέτασης καταγγελίας 1) Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης sxpol.poleod@cityofathens.gr 2) Δ/νση Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 49/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 49/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών sxpol.elegxos@cityofathens.gr 2) Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης poleod.adeies@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 10/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 10/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διεύθυνση: Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: Φιλικής Εταιρείας 6 27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2622.360.512

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση

ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΚΠΕ Δραπετσώνας 25, 26-01-13 Ανθρωπογενές περιβάλλον και αειφόρος διαχείριση ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Δ.Δ.Ε Β Αθήνας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Πεζοδρόμια στην πόλη μας Στα πεζοδρόμια συναντιόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 11/04/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 750 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.26/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών κοινοχρήστων χώρων των οποίων παραχωρείται η χρήση για το έτος 2017. Στα Σπάτα σήμερα 8 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Λίνα Παπαδοπούλου Άρθρα 17-18 18 ελλ Σ Ά 17 παρ 1 H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 215/2013/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 215/2013/A (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δήμου Αθηναίων secrgeneral@cityofathens.gr 2. Kύριο *** *** Κοινοποίηση Ι. Η καταγγελία

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

προηγουμένων δεσμεύσεων του ακινήτου να υπολογίζεται υπέρ του τελευταίου ιδιοκτήτη (βλ. ΣΕ 2544/2005 επτ.). Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των ανωτέρω

προηγουμένων δεσμεύσεων του ακινήτου να υπολογίζεται υπέρ του τελευταίου ιδιοκτήτη (βλ. ΣΕ 2544/2005 επτ.). Εξ άλλου, από τον συνδυασμό των ανωτέρω ΣτΕ 177/2012... 2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση ζητείται η ακύρωση της 34527/17.8-3.9.2009 αποφάσεως του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (τεύχος ΑΑΠ 425), με την οποία παρατάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 872 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYO ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 14/4/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 8815 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Έχοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ Δ/ΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 20-1 - 2016 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Α.Π.: 3986/236651 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 72/2014/Α Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 72/2014/Β (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Δ/νση Οδοποιίας & Αποχέτευσης odop.apoxeteysis@cityofathens.gr 2) Δ/νση Πρασίνου & Περιβάλλοντος pras.perivallon@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Θεσσαλονίκη, 16.08.2017 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 49330 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση : Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9563608 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Διαμεσολάβηση 111/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 111/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Διεύθυνση Ελέγχου Κοινόχρηστου Χώρου mp.secretary@cityofathens.gr 2) Kύριο *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 4.1.2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης:50 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α6 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604565 ΦΑΞ :

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΖΑΡΟΥ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ Ηράκλειο 2011 1 Η Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 153/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β45ΧΝ-Ν1Β. Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2012 Α.Π.: 39704

ΑΔΑ: Β45ΧΝ-Ν1Β. Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2012 Α.Π.: 39704 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α Βλασίδου Α Κωστοπούλου Ταχ Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 23-1-2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 635 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

2. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ Α 57) περί συγχωνεύσεως των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 343/2002 ΦΕΚ: Α 284/22.11.2002 ΤΙΤΛΟΣ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/84 ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 27ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 27ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 27ης/ 24-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 284/2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 14-02-2017 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1421 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

\ψ W M Αριθμός 126/2011

\ψ W M Αριθμός 126/2011 \ψ W M Αριθμός 126/2011 m f'f '.( V - *4^, y *? *±-\ PAKTIKO Σ ΥΝΕΔΡΙ ΑΣΕΩΣ 1 ' sr. ",.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-03-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1668/09-03-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 13/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2016 (Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Αρ.πρωτ.: ***/07.11.2016 Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6 Τηλέφωνο: Τηλεομοιότυπο: Ηλεκτρ.Ταχυδ.: Ιστοσελίδα: 27200

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26-04-2004 ΑΠ: 877 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 26/2004 ΘΕΜΑ: Όροι για την νόµιµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως

ΚΟΙΝ: α) Γρ. κ. Υπουργού β) Γρ. κ. Υφυπουργού γ) Γρ. κας Γεν. Γραμματέως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ. Κώδικας : 101 81 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Κυριακοπούλου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ειδικές μορφές στέρησης της ιδιοκτησίας και λοιποί θεμιτοί περιορισμοί της/ρήτρες συλλογικής διαπραγμάτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 27.01.2017 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 873 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 05/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1291 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4135, 18/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ --------------------- Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της. E.E L 166, 11.6.1998, σ.51: L

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ Αριθµ. Απόφ. 662014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/2014 της τακτικής συνεδρίασης του Συµβουλίου της ηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / 2012 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 11 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη: 28-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ Aρίθμ. Πρωτ. 65267/2403 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 20/01/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α4 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 213 1604526 ΦΑΞ : 213

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο και σκοπός Άρθρο 2 : Νομικό πλαίσιο Άρθρο 3 : Ορισμοί Άρθρο 4 : Τρόποι Παραχώρησης Χρήσης Άρθρο 5 : Γενικές αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 01/03/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 675 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 21-6-2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2241 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο Ιδιοκτησία Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Σχολής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα