Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΟΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ Γεγονός αποτελεί πως ζούµε σε µια εποχή, όπου η πληθώρα πληροφοριών συχνά αναστατώνει την κοινωνία και δηµιουργεί σύγχυση στον σύγχρονο άνθρωπο. Κάθε θέµα, ελάσσονος ή µείζονος σηµασίας επιδέχεται πλειάδα ερµηνειών και συχνά γνωρίζει προβολή ή και φανατική υποστήριξη από µερίδα ανθρώπων, σε κάποιες από αυτές τις ερµηνείες. Καλό ως ένα σηµείο, έως το δυσδιάκριτο σηµείο, που τελειώνει η δηµοκρατία και αρχίζει η προπαγάνδα, η απλή αναλήθεια ή το επιτηδευµένο ψέµα. Εφόσον η Εκκλησία είναι µέσα στη ζωή του σύγχρονου ορθοδόξου, πώς θα µπορούσαν να εκλείπουν παρόµοια φαινόµενα, τα οποία διαστρεβλώνουν και δυσφηµούν τον πνευµατικό αυτό χώρο; Πράγµατι, υπάρχουν οργανωµένες αµφισβητήσεις και αναλήθειες, που υποστηρίζονται φανατικά από σχετικές οµάδες, που δρουν παραπλεύρως της Εκκλησίας, υποδυόµενες την ίδια την Εκκλησία και αντλώντας κύρος από το εγνωσµένο κύρος της Εκκλησίας, υποσκάπτοντάς την και αµφισβητώντας την, όµως, µε ιδιαίτερη σκληρότητα. Με αυτές τις σκέψεις και νηφάλιο πνεύµα, ας επιχειρήσουµε να δώσουµε σε 10 κεφάλαια απλές και καταγραφικές απαντήσεις σε ορθοδόξους χριστιανούς, που έχουν απορία σχετικά µε το λεγόµενο «παλιό ηµερολόγιο» και το ποιόν και την προέλευση των διαφόρων οµάδων εκτός Εκκλησίας, που αποκαλούνται «παλαιοηµερολογίτες» στη χώρα µας. Τέτοιες οµάδες εµφανίζονται ως µέλη της «Γνήσιας Εκκλησίας», οµοιάζουν εξωτερικώς µε τους ορθοδόξους χριστιανούς, αφού έχουν τα ίδια εξωτερικά γνωρίσµατα µε τους ορθοδόξους, όπως άµφια, τυπικό, αρχιτεκτονική, ψαλµωδία κλπ, προβάλλουν και χρησιµοποιούν το παλαιό ηµερολόγιο, υιοθετούν ακραίες θέσεις σε σύγχρονα θέµατα και υβριστικές εκφράσεις εναντίον στελεχών της Εκκλησίας. εν αποτελούν µία και συµπαγή οµάδα, αλλά πολλές και αντικρουόµενες, υπό τον γενικό τίτλο «παλαιοηµερολογίτες» ή «γνήσιοι ορθόδοξοι» ή «Γ.Ο.Χ.» ή «παραδοσιακοί ορθόδοξοι» ή «ενιστάµενοι αντιοικουµενιστές» ή «πατρώου εορτολογίου» ή «πατρίου ηµερολογίου» κλπ. Από τα µέσα ενηµέρωσης συχνά χαρακτηρίζονται ως «αντάρτες της Εκκλησίας», ως «ταλιµπάν», ή «υπερορθόδοξοι». Α) ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στην Ελλάδα η Πολιτεία αποφάσισε να αλλάξει το ηµερολόγιο το 1923 και να υιοθετήσει ηµερολόγιο, το οποίο θα είχε σύµπτωση ηµεροµηνιών µε το λεγόµενο «γρηγοριανό» ηµερολόγιο, που χρησιµοποιούσε η υτική Ευρώπη και η Αµερική, για λόγους εµπορικής ευκολίας, καθώς η Ελλάδα επιζητούσε την οικονοµική της ανάπτυξη. Η Εκκλησία αρχικώς αποφάσισε να κρατήσει το παλιό ηµερολόγιο, το λεγόµενο «ιουλιανό», αλλά ένα χρόνο µετά, δηλαδή το 1924, και η ίδια υιοθέτησε την αλλαγή, διορθώνοντας το ιουλιανό ηµερολόγιο κατά 13 ηµέρες και κρατώντας ανέπαφο τον χρόνο εορτασµού του Πάσχα. Η διόρθωση ή αλλαγή του ηµερολογίου στην Εκκλησία έγινε χωρίς να προηγηθεί εκτεταµένη συζήτηση ή ενηµέρωση των πιστών, έγινε βεβιασµένα, οπότε υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από µερίδα κόσµου. Με την πάροδο των ετών και, συγκεκριµένα ένδεκα χρόνια µετά την αλλαγή, ελάχιστοι θερµοκέφαλοι εξήγειραν µέρος του λαού εναντίον της Ιεραρχίας τής Εκκλησίας της Ελλάδος, εµφορούµενοι από φανατισµό και υποκινούµενοι ποικιλοτρόπως και προκάλεσαν σχίσµα στο σώµα της Εκκλησίας, το οποίο σοβεί, έστω και ελαττούµενο, έως σήµερα. Οι αντιδράσεις των πρώτων σχισµατικών δεν αφορούσαν τόσο τον οικουµενισµό, όπως διατείνονται εκ των υστέρων οι διάδοχοί 1

2 τους, αφού ο οικουµενισµός αρχίζει κυρίως να γίνεται γνωστός µόλις τη δεκαετία του 1960, αλλά την µετάθεση των 13 ηµερών, ώστε να συντελεστεί η διόρθωση τού ηµερολογίου. Φυσικά, η εκ των υστέρων επίκληση τού οικουµενισµού έγινε, διότι διέβλεψαν το άτοπο της απόσχισης µερίδας του λαού από την Εκκλησία, λόγω µιας απλής ηµερολογιακής διόρθωσης κατά 13 ηµέρες. Για το ανούσιο τού εγχειρήµατος, ονοµάστηκαν και «δεκατριµερίτες», ενώ στον πολιτικό χώρο της αριστεράς, «παλαιοηµερολογίτης» έφτασε να σηµαίνει «αγκυλωµένος, άκαµπτος» και «εµµένων σε παρωχηµένες αντιλήψεις». Τον πρώτο καιρό της εµφάνισης τού σχίσµατος, σχισµατικοί παλαιοηµερολογίτες επιχείρησαν την κατάληψη ορθοδόξων ναών, τους οποίους θα χρησιµοποιούσαν ως προπύργια της αντίστασής τους εναντίον της κανονικής Εκκλησίας. Η αστυνοµική αντιµετώπισή τους κατά τις δεκαετίες από την, ούτως ή άλλως, αστυνοµοκρατούµενη τότε πολιτεία, µε την κατηγορία της αντιποίησης αρχής, οδήγησε κάποιους σχισµατικούς στην αυταπάτη τής αυτοηρωοποίησης εναντίον δήθεν «νέων διοκλητιανών», τους φανάτισε και τους συσπείρωσε γύρω από κάποιους που δηµαγωγούσαν πως «επίκειται η υποταγή των ορθοδόξων στον πάπα της Ρώµης». Όπως αναφέραµε, αρχικά η Εκκλησία της Ελλάδος αποφάσισε να µην ακολουθήσει την Πολιτεία στην αλλαγή του ηµερολογίου, κρατώντας συντηρητική στάση. Η αλγεινή εντύπωση που προκλήθηκε, όµως, στον κόσµο από τον χωριστό εορτασµό Πολιτείας-Εκκλησίας της 25ης Μαρτίου 1923, επέδρασε καταλυτικά στην απόφαση για την αλλαγή του ηµερολογίου και από την Εκκλησία. Έτσι, στη λατρεία εισήχθη το διορθωµένο ηµερολόγιο το 1924, ενώ η Πολιτεία είχε αλλάξει ένα χρόνο πριν, το Ούτως ή άλλως, εκείνη την εποχή ο Ελληνισµός είχε µεγάλα και πραγµατικά προβλήµατα να λύσει: µόλις είχε συντελεστεί η Μικρασιατική Καταστροφή µε πλήθος επακόλουθα, ενώ στην Ελλάδα είχαµε δύο εκατοµµύρια αστέγους και σε δεινή θέση πρόσφυγες. Η µετακίνηση της αρίθµησης τών ηµεροµηνιών κατά 13 ηµέρες, και µάλιστα χωρίς αλλαγή του χρόνου εορτασµού του Πάσχα, ήταν ούτως ή άλλως ένα ανούσιο θέµα, πολλώ δε µάλλον αν ανατρέξουµε στην ιστορία της αρχαίας Εκκλησία, τότε που υπήρχε διαφορετικός χρόνος εορτασµού τού Πάσχα κατά τόπους, δηλαδή άλλοτε να εορτάζεται στη Μικρά Ασία και άλλοτε στην Ιταλία, την Ελλάδα ή την Αλεξάνδρεια και τα Ιεροσόλυµα. Β) ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ εν υπάρχει σωστό ηµερολόγιο, ούτε είναι ιστορικώς µόνο δύο τα ηµερολόγια, όλα σφάλλουν µαθηµατικώς, λίγο ή πολύ. Τα ηµερολόγια είναι µια τυπική, ανθρώπινη συµβατικότητα, ο Θεός είναι άχρονος, υπέρ και πέραν του χρόνου. Για το θέµα επελήφθησαν, ως µόνοι αρµόδιοι, οι µαθηµατικοί και οι αστρονόµοι. Το «παλιό» ή «ιουλιανό» είναι ατελέστερο, ως αρχαιότερο, δηλαδή «χάνει» ευκολότερα από το «νέο» ή «διορθωµένο ιουλιανό» τις ηµέρες, κατ αναλογία µε παλιό ρολόι που χάνει εύκολα τα λεπτά και τις ώρες. Η διαφορά του «παλιού» από το «νέο» είναι 13 ηµέρες, κατ αναλογία µε ρολόι που «πήγαινε πίσω» και το «βάλαµε µπροστά». Το διορθωµένο ιουλιανό ηµερολόγιο, που και σήµερα χρησιµοποιούµε, δεν ταυτίζεται πλήρως µε το γρηγοριανό, που χρησιµοποιεί η ρωµαιοκαθολική ύση, διότι συµπίπτει µόνο ως προς το µηνολόγιο και όχι ως προς το πασχάλιο. Για να το πούµε απλούστερα, έχει ίδιες ηµέρες σε ονοµασία µε το γρηγοριανό, αλλά θρησκευτικώς έχει άλλο Πάσχα. Μετά το έτος 2100, η διαφορά ιουλιανού (παλιού) και διορθωµένου ιουλιανού (νέου) θα γίνει 14 ηµέρες, διότι το παλιό εξακολουθεί να χάνει χρόνο γρηγορότερα από το νέο ή διορθωµένο. 2

3 Γ) ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Η Εκκλησία το 1924 αντιπρότεινε στην Πολιτεία να επαναφέρει το παλιό ηµερολόγιο, αλλά για την Πολιτεία, η αλλαγή ήταν αδιαπραγµάτευτη και απαραίτητη. Εκκλησιαστικώς, η σύµπτωση πολιτικού και εκκλησιαστικού ηµερολογίου όντως εξυπηρετεί τις λειτουργικές ανάγκες του κόσµου. Η επιλογή του «νέου» από την Εκκλησία έγινε κατ' ανάγκη και κατ' οικονοµία. Π.χ. στην Ελλάδα, αν η Εκκλησία παρέµενε στο παλιό και η Πολιτεία στο νέο, θα έπρεπε να γιορτάσεις πρώτα 25η Μαρτίου ως ηµέρα κήρυξης της Επανάστασης του 1821 και 13 ηµέρες µετά να γιορτάσεις χωριστά 25η Μαρτίου ως ηµέρα Ευαγγελισµού της Θεοτόκου (όπως έγινε το 1923)! Επίσης, αντί να πας στην εκκλησία σε µια µεγάλη γιορτή, θα έπρεπε να πας στη δουλειά σου, γιατί είναι εργάσιµη ηµέρα. Με την ενοποίηση αίρονται αυτά τα προβλήµατα. Άλλωστε, η Εκκλησία, σύµφωνα και µε εντολές του ίδιου του Αποστόλου Παύλου, ενσωµατώνεται στις κοινωνίες, τηρεί και συγκαταβαίνει στοργικά στους θεσµούς και τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν επιτίθεται ως δυνάστης µε τους δικούς της κανόνες, είτε λέγονται «ηµερολόγιο» είτε αλλιώς. ) ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΓΩ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ Το 1935 εµφανίστηκε η πρώτη οργανωµένη αποκοπή από την Εκκλησία, µε την παύση της µνηµόνευσης των κανονικών επισκόπων τής ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας της Ελλάδος από ορισµένους και την υπαγωγή των αποκοπέντων σε άλλη εκκλησιαστικοφανή διοίκηση, αποτελούµενη από καθηρηµένους, πρώην ιερείς. Το θέµα της αλλαγής ή διόρθωσης ηµερολογίου, από απλό και συµβατικό θέµα, ανήγαγαν σε µέγα θεολογικό και δογµατικό ζήτηµα τρεις πρωτεργάτες τού παλαιοηµερολογιτισµού. Οι αποκοπέντες του 1935 σχεδόν αµέσως διχάστηκαν, συγκεκριµένα το 1937, και τότε ξεκίνησε η πορεία των ατέρµονων διασπάσεων, που γνωρίζει και σήµερα ο παλιοηµερολογίτικος χώρος, µε αποτέλεσµα αυτό που οι ίδιοι οι παλιοηµερολογίτες ονόµασαν: τις «παρατάξεις του παλιού ηµερολογίου». Οι µετά το 1937 µόλις δύο παλαιοηµερολογίτικες παρατάξεις έγιναν σήµερα µε διαδοχικές διασπάσεις, αλληλοκαθαιρέσεις, αντιπαλότητες, αλληλοαποτειχισµούς, αλληλοαναθέµατα (!) κλπ περισσότερες από 12. Ενδεικτικά αναφέρουµε τους Ματθαιικούς του Κηρύκου, τους Ματθαιικούς Ανδρεϊκούς, τους Ματθαιικούς Νικολαΐτες, τους Ενιστάµενους ή Κυπριανίτες, τους Φλωρινικούς Κιουσικούς, τους Φλωρινικούς Μακαρίτες, τους του Λαρίσης Αθανασίου, τους Αρχαγγελίτες του Μιχαήλ, τους εκ των Ουκρανών σχισµατικών, καθώς και διάφορα παρακλάδια και ανεξάρτητους. Όλοι αυτοί, όχι µόνο δεν διατηρούν «εκκλησιαστική» κοινωνία µεταξύ τους, αλλά και χωρίζονται από θεολογικές ή θεολογικοφανείς διαφορές, καθώς και από διοικητικές, ενίοτε και από προσωπικές διαφορές. Ο σχολαστικισµός που τους διακρίνει και οι υπερβολές προτεσταντικού τύπου, η εµµονή στο «γράµµα του νόµου», στο «δέντρο και όχι στο δάσος», σε συνέργεια µε την προφανή θεοεγκατάλειψη, τους οδηγούν σε συνεχείς διασπάσεις, τµηµατικές επανενώσεις και επαναδιασπάσεις, καθώς και σε θεολογικές πλάνες. Σε αυτή τη Βαβυλωνία, καµµία παλαιοηµερολογίτικη παράταξη δεν έχει ιερωσύνη ή έγκυρα µυστήρια. Οι ιεροπραξίες τους έχουν νοµική µόνο, όχι πνευµατική κάλυψη, αφού καταγράφονται στα ληξιαρχεία οι «βαπτίσεις» και οι «θρησκευτικοί γάµοι» τους. Οι ευρισκόµενοι εκτός Εκκλησίας, όσο και αν δηλώνουν πως είναι «Εκκλησία» ή µοιάζουν µε την Εκκλησία, δεν έχουν αγιαστικά µυστήρια, είναι «βάρκες που έχουν εγκαταλείψει το πλοίο της Εκκλησίας και πορεύονται µόνες τους στο πέλαγος». 3

4 Ε) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ Το παλιοηµερολογίτικο φαινόµενο είχε και έχει πολιτικά, αρχηγοκεντρικά, οικογενειοκρατικά, προσωποκεντρικά και τοπικά χαρακτηριστικά: α. πολιτικά, διότι προερχόταν καθ ολοκληρίαν από τους φιλοβασιλικούς και ακροδεξιούς, ενώ και σήµερα έχει το κύριο µέρος των οπαδών του από το χώρο της δεξιάς, ακόµη και της άκρας δεξιάς, της ξενοφοβίας και του εθνικισµού, χαρακτηριστικά που πόρρω απέχουν από το σκοπό και το χαρακτήρα της Εκκλησίας του Χριστού. β. αρχηγικά, τόσο διότι υπέκρυπτε την πικρία ορισµένων που δεν είχαν αναδειχθεί σε καίριες διοικητικές θέσεις της Εκκλησίας, όσο και διότι το κίνηµα αυτό είχε και έχει εξαιρετικά µεγάλο αριθµό επίδοξων «ηγετών». Ακόµη και σήµερα, η αναλογία «αρχιεπισκόπων» και «επισκόπων» σε σχέση µε οπαδούς είναι πολύ µεγάλη. Αρκετά συχνό είναι το φαινόµενο των αποσκιρτήσεων από µία παλιοηµερολογίτικη παράταξη και ίδρυση νέας µε επικεφαλής τον αποκηρυχθέντα ή τον φερόµενο ως «δυσαρεστηµένο» ή αποσκιρτήσαντα για «σοβαρούς δογµατικούς λόγους», όπως επικαλούνται πάντοτε. γ. οικογενειοκρατικά, διότι συχνά οι διαµορφούµενες «σύνοδοι» αποτελούνται από οικογένειες, πχ. θείους και ανίψια, ενώ οπαδοί των διαφόρων παλιοηµερολογίτικων παρατάξεων είναι σήµερα κυρίως ο ευρύτερος συγγενικός κύκλος των σηµερινών «αρχιερέων» µίας εκάστης παράταξης, από τις πολλές που έχουν έκτοτε αναφυεί. Γενικά, ο παλαιοηµερολογιτισµός διέπεται από έντονο φατριασµό. δ. προσωποκεντρικά, διότι αρκετοί, καλοπροαίρετοι κατά τα άλλα, οπαδοί του παλιοηµερολογιτισµού, προσκολλώνται σε συγκεκριµένο πρόσωπο δήθεν «αρχιερέως» και τον ακολουθούν τυφλά σε εκτός Εκκλησίας ατραπούς, µε την αυταπάτη πως είναι οι κατ εξοχήν «εντός» Εκκλησίας. ε. τοπικά, διότι επίκεντρο του παλιοηµερολογιτισµού µπορούν δικαίως να θεωρηθούν τα Μεσόγεια της Αττικής. ΣΤ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ Από τους αρχικούς υποκινητές και υποστηρικτές της παλιοηµερολογίτικης κίνησης του 1935, η πλειονότητα µεν εν µετανοία επέστρεψαν στην Εκκλησία, όταν κατάλαβαν το άτοπο και ανούσιο της κίνησής τους, η µειονότητα δε αµετανόητοι καθαιρέθηκαν από την Εκκλησία αν ήταν ιερείς ή παρέµειναν οπαδοί του σχίσµατος, αν ήταν λαϊκοί. Από τον κόσµο, η µεγάλη πλειοψηφία αυτών που αρχικώς 4

5 πλανήθηκαν στο σχίσµα, σύντοµα επέστρεψαν στην κανονική Εκκλησία, η οποία τους αντιµετώπισε µε αγάπη και επιείκεια. Ηγέτες αυτού που κατέληξε σε σχίσµα απέµειναν µόνο ο πρώην µητροπολίτης Φλωρίνης Χρυσόστοµος Καβουρίδης και ο πρώην ιερέας Ματθαίος Καρπαθάκης (ή Καρµπαδάκης), ο οποίοι χωρίστηκαν και µεταξύ τους δύο µόλις χρόνια µετά την εθελούσια αποκοπή τους από την Εκκλησία, δηλαδή το Οµοίως, συµπαρέσυραν σε χωρισµό τους οπαδούς τους. Μάλιστα, οι πρωτεργάτες τού σχίσµατος ονόµασαν «ανάληψη ιερού αγώνα» την πνευµατική αποκοπή τους και την ηγεσία τού σχίσµατος, χαρακτηριστικό του ότι είχαν πλανηθεί. Η παράταξη τού Καβουρίδη έµεινε σύντοµα χωρίς επισκόπους και ιερείς, οπότε αναζήτησε πνευµατική κάλυψη εκτός Ελλάδος, έστω και αντικανονικώς. Η παράταξη τού Καρπαθάκη αρχικά «χειροτόνησε» αντικανονικώς «επισκόπους», αλλά κατόπιν και αυτή αναζήτησε πνευµατική «νοµιµοποίηση» εκτός Ελλάδος, αντικανονικώς και πάλι. Η αποκοπή από την Εκκλησία και η, άνευ έγκρισης από την αρµόδια Ιερά Σύνοδο, αυτοσχέδια «χειροτονία επισκόπων» δεν έλυσε το πρόβληµα του σχίσµατος, που µόλις είχε επιτελεστεί: οι παλαιοηµερολογίτες, κατά τραγική έκβαση, έµειναν µακράν της Εκκλησίας και χωρίς Αποστολική ιαδοχή, απαραίτητη µαζί µε την Ορθή Πίστη, για την παρουσία του Αγίου Πνεύµατος στα µυστήρια. Οι «ιερείς» τους ήταν όλοι ανεξαιρέτως είτε καθηρηµένοι είτε χωρίς εκκλησιαστική χειροτονία. Το αυτό ισχύει και για τους σηµερινούς διαδόχους τους. Έως σήµερα τελούν «ιεροπραξίες» σε παλαιοηµερολογίτικους ναούς, οι οποίες, σύµφωνα µε την Εκκλησία και τους κανόνες της, έχουν µόνο τύπο και όχι ουσία, έξωθεν οµοιάζουν εξαιρετικά µε τις ορθόδοξες, αλλά είναι πνευµατικώς και αγιαστικώς κενές, κατά τραγική απόρροια τής εκούσιας εκκοπής των ρασοφόρων παλαιοηµερολογιτών από την Εκκλησία. Απλουστευτικά, κάθε µυστήριο έχει ορατό ή υλικό µέρος και αόρατο ή πνευµατικό µέρος, οπότε αντιλαµβάνεται κανείς τι συµβαίνει και τι δεν συµβαίνει σε έναν παλαιοηµερολογίτικο ναό, όσο και αν αυτός και οι ρασοφόροι του οµοιάζουν οπτικά προς έναν πραγµατικά ορθόδοξο ναό ή προς ορθόδοξους ιερείς. Πράγµατι, µέγα µέρος από όσα συµβαίνουν σε έναν κανονικό ορθόδοξο χριστιανικό ναό είναι πνευµατικά και υπεράνθρωπα, άρα αόρατα. Πάντως, πολύς κόσµος αντελήφθη το αδιέξοδο του παλαιοηµερολογιτισµού το 1950 και 1951, µετά την αποκάλυψη βασανισµών παιδιών, υφαρπαγής περιουσιών και οικονοµικών σκανδάλων στην παλιοηµερολογίτικη «µονή Πευκοβουνογιάτρισσας» της Κερατέας Αττικής και την καταδίκη της αυτόκλητης «ηγουµένης» Μαριάµ σε ισόβια κάθειρξη. Επίσης, ο παλιοηµερολογιτισµός, ως εκφραστής σκοταδιστικών και ακραίων απόψεων περί την ορθόδοξη πίστη άρχισε ραγδαία να χάνει οπαδούς µε την άνοδο του βιοτικού και µορφωτικού επιπέδου τού ελληνικού λαού και την υποχώρηση τού αναλφαβητισµού κατά τις δεκαετίες 50, 60 και 70. Έως τότε παρουσίαζε στασιµότητα. Από τη δεκαετία του 80 και µετά ο παλιοηµερολογιτισµός έχει χάσει µεγάλο µέρος των οπαδών του, λόγω των µεγάλων εσωτερικών ρήξεων και διασπάσεων που συνέβησαν σε όλες σχεδόν τις παρατάξεις. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καµµία συστηµατική καταγραφή των παλιοηµερολογιτών, αλλά ο αριθµός τους οπωσδήποτε δεν υπερβαίνει τις , σύµφωνα µε έκθεση του State Department του Κυρίως πρόκειται για άτοµα µεγάλης ηλικίας. Ο απλός κόσµος, που από άγνοια ή παραπληροφόρηση συντάσσεται µε κάποια από τις µερίδες των παλαιοηµερολογιτών σήµερα φυλλορροεί, εντασσόµενος σύντοµα και πάλι στην Εκκλησία. Μάλιστα, υπάρχει πλειάδα σχισµατικών «κληρικών», που, εµπρός στα αδιέξοδα τού παλαιοηµερολογιτισµού, προσέρχονται στην κανονική Εκκλησία, όπου χειροτονούνται εξαρχής. Το φαινόµενο της προσέλευσης πρώην σχισµατικών, λαϊκών και οιονεί «κληρικών», στην Εκκλησία είναι έντονο, αλλά αποκρύπτεται 5

6 συστηµατικά από τους παλαιοηµερολογίτες. Αυτό που προβάλλουν µόνο είναι η µετάβαση οιονεί «κληρικών» από ξένη παράταξη στην δική τους, λόγω των εντονότατων αντιθέσεων που σοβούν µεταξύ τους, εντονότερων συχνά και από τη διαµάχη που δηµιουργούν µε την κανονική Εκκλησία. Ζ) ΟΜΗ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ Οι παλαιοηµερολογίτες έχουν θέσει εαυτούς ή έχουν αχθεί από άλλους εκτός Εκκλησίας, δεν µετέχουν στα µυστήριά της και δεν έχουν κοινωνία µε αυτή, οπότε δεν δικαιούµαστε να µιλάµε για Εκκλησία, αλλά µόνο για µία µη ορθόδοξη θρησκευτική χριστιανική κοινότητα, παρά τις µεγάλες εξωτερικές οµοιότητες µε την Εκκλησία και παρά την πεποίθησή τους πως είναι εντός Εκκλησίας. Με πνευµατικούς όρους, µπορούµε να µιλήσουµε για ορθοδοξόσχηµες και παραεκκλησιαστικές οµάδες, χωρίς κανονική εκκλησιαστική υπόσταση, µε πολλά από τα εξωτερικά µόνο ορθόδοξα χαρακτηριστικά. Οι εκκλησιαστικοί κανόνες ονοµάζουν παρασυναγωγές τις συγκεντρώσεις πιστών µακράν του τοπικού κανονικού επισκόπου και επιφυλάσσουν σοβαρές επιπλήξεις για τους λαϊκούς και καθαιρέσεις για τους τυχόν κληρικούς που προκαλούν σχίσµατα ή µετέχουν σε αυτά. Το να σχίσει κανείς την Εκκλησία είναι θέµα σοβαρότατο και θέµα µε το οποίο έχουν ασχοληθεί τόσο ο Απόστολος Παύλος, όσο και σύγχρονοι άγιοι, όπως ο άγιος Νεκτάριος Αιγίνης. Θα έλεγε κανείς ότι µπορούν εύκολα οι σχισµατίες να επιστρέψουν στην κανονική Εκκλησία µε µετάνοια και επίγνωση, δεχόµενοι ορθή χειροτονία οι µεν «ιερείς» τους και βάπτιση ή αναµύρωση τα δε λοιπά µέλη τους, πράγµα που ήδη γίνεται συχνά, όταν δεν προσκρούει στον ανθρώπινο εγωισµό και την στείρα προσκόλληση σε σαθρά θρησκευτικά σχήµατα. Οφείλουµε, εντούτοις, να αντιδιαστείλουµε την συχνά αγνή ευσέβεια ορισµένων παλαιοηµερολογιτών λαϊκών από την στάση και τις επιδιώξεις των ηγετών τους και να επισηµάνουµε πως οι πρώτοι δεν γνωρίζουν ότι βρίσκονται σε σχίσµα. Οι χειροτονίες «ιερέων» που επικαλούνται οι Παλαιοηµερολογίτες είναι παντελώς ανυπόστατες. Οι βασικότερες «αρχικές» παρατάξεις παλιοηµερολογιτών αποκαλούνται «φλωρινικοί» και «µατθαιικοί» αντίστοιχα, ενώ υπάρχουν και άλλες, παρακλάδια αυτών, οι ανεξάρτητες και οι εµβόλιµες από το εξωτερικό. α. Οι «Φλωρινικοί» επικαλούνται χειροτονητήριο έγγραφο του 1960 στον Ακάκιο Παππά, παλιοηµερολογίτη «αρχιερέα», υπογεγραµµένο από έναν µόνο επίσκοπο και χωρίς συνοδική εντολή, πράγµατα αντικανονικά, της «εν Αµερική Συνόδου των Ρώσων ιασποράς» που τότε βρισκόταν σε αµφιλεγόµενη κατάσταση κοινωνίας µε τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Η «χειροτονία» µάλιστα αυτή για «επίσκοπο» της Ελλάδας έγινε εν κρυπτώ και εκτός δικαιοδοσίας (στην Αµερική, δηλαδή εκτός Ελλάδος) από την προαναφερθείσα «Σύνοδο Ρώσων ιασποράς». Υποστηρίζουν οι «φλωρινικοί», πως η σύνοδος αυτή είναι η µητρική τους σύνοδος και πως αναγνώρισε εκ των υστέρων, το 1969, ως έγκυρη τη «χειροτονία» αυτή. Εντούτοις, η Σύνοδος των Ρώσων ιασποράς έχει πλέον κανονικά ενταχθεί στο σώµα της Εκκλησίας, µέσω του Πατριαρχείου Μόσχας, αφού αποκατέστησε πλήρη εκκλησιαστική κοινωνία µε αυτό, δεν αναγνωρίζει ιερωσύνη σε καµµία παλαιοηµερολογίτικη παράταξη και δεν διαθέτει καµµία ενορία εντός της σηµερινής Ελλάδος. Σήµερα οι «φλωρινικές» υποπαρατάξεις είναι από αρκετά συντηρητικές έως διαλλακτικές σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. 6

7 β. Οι «Ματθαιικοί» έλκουν τις «χειροτονίες» τους από την «χειροτονία» από έναν µόνο και µάλιστα προ πολλού καθηρηµένο, πράγµατα επίσης αντικανονικά, τον Ματθαίο Καρπαθάκη, πρώην ιερέα, ο οποίος σε βαθύ γήρας αποφάσισε να αφήσει παλαιοηµερολογίτες διαδόχους, αφού κατά το σκεπτικό του δεν είχαν αποµείνει άλλοι ορθόδοξοι επίσκοποι επί γης! Πάντως, οι διάδοχοί του, αµφιβάλλοντας για την εκκλησιαστική κανονικότητά τους, προσέτρεξαν για κάλυψη στην προαναφερθείσα αµερικάνικη «Σύνοδο Ρώσων ιασποράς», χωρίς και αυτοί να πετύχουν να αποκτήσουν εκκλησιαστική «νοµιµοποίηση». Σήµερα οι «µατθαιικές» υποπαρατάξεις είναι υπερσυντηρητικές, άκαµπτες και απολύτως εχθρικές σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. γ. Οι διάφοροι ανεξάρτητοι δεν δηλώνουν από πού προέρχεται η «χειροτονία» τους ή είναι παντελώς «αυτοσχέδιοι», δηλαδή «αυτοχειροτονηµένοι»! Σήµερα οι «ανεξάρτητες» υποπαρατάξεις έχουν µεγάλη ποικιλία στάσης σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. δ. Οι προερχόµενοι από τα σχίσµατα τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προσφάτως ανεφύησαν νέες αυτόνοµες παρατάξεις παλαιοηµερολογιτών, οι οποίες αποτελούν αποκυήµατα και επεµβάσεις στη χώρα µας των µεγάλων εκκλησιαστικών σχισµάτων, που δυστυχώς σοβούν στην Ουκρανία ή τη Μολδαβία και, γενικώς, στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Αυτοί επικαλούνται «χειροτονίες» από σχισµατικούς Ουκρανούς κυρίως. Σήµερα οι εµβόλιµες παρατάξεις αλλοδαπής προέλευσης δεν έχουν εκδηλωθεί σε σχέση µε την κανονική Εκκλησία. Οι παλιοηµερολογίτες βασίζουν την εγκυρότητα των «χειροτονιών» και των «µυστηρίων» τους στο δογµατικώς και λογικώς έωλο επιχείρηµα ότι «Ορθόδοξη Εκκλησία αυτοµάτως έπαψε να υφίσταται στην Ελλάδα µετά την αλλαγή του ηµερολογίου ή, ενδεχοµένως, και στον κόσµο όλο»! Φυσικά, εάν κάτι τέτοιο ίσχυε, θα αναιρούνταν γενικώς η Θεία Χάρη στην Εκκλησία (και στους παλιοηµερολογίτες, αφού έως το 1935 ανήκαν στην Εκκλησία), δηλαδή το έργο του Χριστού και η ύπαρξη της Εκκλησίας θα είχαν ακυρωθεί επί της γης, επειδή η Ελλαδική Εκκλησία δήθεν «µόλυνε» το 1924 όλες τις άλλες τοπικές Εκκλησίες, διορθώνοντας κατά 13 ηµέρες το ηµερολόγιό της! Γενικώς, οι όποιες χειροτονίες των παλαιοηµερολογιτών είναι εντελώς άκυρες πνευµατικώς ως υπερόριες (εκτός πνευµατικής δικαιοδοσίας), ως από αναρµόδιους, καθηρηµένους και λαϊκούς προερχόµενες, ως από έναν (ή δύο), χωρίς γνώση και έγκριση της αρµόδιας ιεράς συνόδου ή ως από σχισµατικούς προερχόµενες. Νοµικώς µόνο, υπάρχει καταχώρηση των «µυστηρίων» µερικών εξ αυτών στα ληξιαρχεία της χώρας, αλλά, όπως τονίζουµε, τα «µυστήρια» αυτά δεν έχουν καµµία απολύτως πνευµατική, αγιαστική και ουσιαστική υπόσταση. Η) ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Οι σύγχρονοί µας παλαιοηµερολογίτες, όπως είπαµε, είναι πολυδιασπασµένοι σε αντιµαχόµενες «παρατάξεις» (δικός τους ο όρος) και µεταξύ τους επικρατεί διοικητικό, νοµικό, εκκλησιολογικό και πνευµατικό χάος. Το χάος αυτό δεν έχει 7

8 τιθασευθεί ούτε από την Πολιτεία, ώστε να τεθούν κανόνες στην άσκηση τής θρησκευτικής τους ταυτότητας. Οι παρατάξεις τους δεν έχουν πνευµατική κοινωνία µε κανένα από τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Ιεροσολύµων, Αντιοχείας, Μόσχας, Σερβίας κλπ. ή τις υπόλοιπες τοπικές Ορθόδοξες Εκκλησίες, πχ. της Ελλάδος, της Βουλγαρίας, της Ρουµανίας και το Άγιο Όρος, παρότι πολλές τοπικές Εκκλησίες ακολουθούν το παλαιό ηµερολόγιο! Θεωρούν (σχεδόν κάθε παράταξη για τον εαυτό της) πως είναι οι µόνοι ορθόδοξοι επί γης ή από τους ελάχιστους και τελευταίους «γνησίους» ορθοδόξους επί γης! Το φαινόµενο αυτό της ζηλωτικής προσκόλλησης στην µοναδικότητα και γνησιότητα εξηγείται κοινωνιολογικά, ενώ συναντάται κυρίως στους επίσης πολυδιασπασµένους προτεστάντες. Παρουσιάζουν φανατισµό και ακρότητες στην εκδήλωση της πίστης, επιθετικότητα εναντίον της κανονικής Εκκλησίας και κυρίως εναντίον αντιπάλων παλαιοηµερολογίτικων φατριών, καθώς και έντονη προσωπολατρεία και προσκόλληση σε συγκεκριµένους αρχηγούς. Όπως δηλώνει δηµοσίως µια από τις παλιοηµερολογίτικες παρατάξεις «η προσωπολατρεία είναι η νόσος του παλαιοηµερολογιτισµού». Επίσης, ποικίλει εξαιρετικά ο βαθµός παραδοχής των ηγετών τού παλιοηµερολογιτισµού για τα µυστήρια της (κανονικής) Εκκλησίας: άλλοι τα θεωρούν έγκυρα, άλλοι υπό όρους έγκυρα ή άκυρα και άλλοι εντελώς άκυρα! Σήµερα ο ολιγάριθµος παλαιοηµερολογίτικος χώρος βρίσκεται, αφ ενός, σε φάση εσωστρέφειας και αναζήτησης ταυτότητας, λόγω της πολυδιάσπασης και, αφ ετέρου, έντασης των επιθέσεων κατά της Εκκλησίας µε χρήση του διαδικτύου και ορισµένων µέσων γενικής ενηµέρωσης. Οι επιθέσεις γίνονται αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα το θέµα του ηµερολογίου, υπερτονίζοντας το πρόβληµα του οικουµενισµού, προφητολογώντας περί αντιχρίστου ή τέλους του κόσµου και καταγγέλλοντας την Εκκλησία για σύγχρονες επιλογές, σε εγωιστική αντιδιαστολή µε τη δήθεν «πατερική» στάση του παλαιοηµερολογιτισµού. Αυτοεµφανίζονται ως «οµολογητές», ως «θεµατοφύλακες της παράδοσης» και γενικώς αυτοηρωοποιούνται, όπως στην περίπτωση της παρακράτησης και κατάληψης της Μονής Εσφιγµένου Αγίου Όρους. Ας µην συγχέουµε τους οµολογητές Αγίους, όπως τον άγιο Μάρκο τον Ευγενικό ή τον Άγιο Μάξιµο τον Οµολογητή, µε τους σύγχρονους πεπλανηµένους σχισµατικούς παλιοηµερολογίτες, παρότι αυτοπαρουσιάζονται ως διάδοχοί τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η πολεµική τους εναντίον της (κανονικής) Εκκλησίας υπερβαίνει σε επιθετικότητα και τη ρητορική άλλων, πχ. των λεγοµένων «µαρτύρων του Ιεχωβά» ή των «Πεντηκοστιανών» προτεσταντών. Αναλώνουν µέγα µέρος της ρητορείας τους όχι στην κήρυξη του Λόγου του Θεού, αλλά στην καταγγελία προβεβληµένων επισκόπων της ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Εντούτοις, δεν απορρίπτουν συµπροσευχές εντός των ναών τους µε µέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, την οποία θεωρούν άλλοτε αιρετική, άλλοτε σχισµατική και άλλοτε «υπόδικη». Αγαπηµένα θέµατα των παλαιοηµερολογιτών, όπως αποτυπώνονται σε περιοδικά και οµιλίες τους, είναι η επίκληση «προφητειών» για το τέλος του κόσµου, η συστηµατική καταγγελία επισκόπων της Εκκλησίας ως «προδότες της πίστεως» και η αµαύρωση της τιµής αγιασµένων σύγχρονων µορφών της ορθοδοξίας. Όχι µόνο δεν δέχονται ως φωτισµένους τους αγίους γέροντες π. Ιάκωβο Τσαλίκη, π. Παΐσιο Αγιορείτη, π. Φιλόθεο Ζερβάκο, π. Πορφύριο, π. Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη, π. Θεόκλητο 8

9 ιονυσιάτη, π. Εφραίµ Κατουνακιώτη, π. Χριστοφόρο Παππουλάκο, π. Γεράσιµο Μικραγιαννανίτη Υµνογράφο, π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο κλπ, αλλά µιλούν εξευτελιστικά για αυτούς, τους αποκαλούν «µάγους» ή «ψευτοαγίους» και άλλα. εν αναγνωρίζουν ως άγιο τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, τον νεοµάρτυρα Άγιο Χρυσόστοµο Σµύρνης, τον Όσιο Γεώργιο Καρσλίδη και άλλους, ενώ µια µειονότητα παλιοηµερολογιτών δεν αναγνωρίζει ως άγιο ούτε τον Άγιο Νεκτάριο Αιγίνης. Το δυστύχηµα είναι πως πολλοί από τους ηγέτες των διαφόρων παρατάξεων τού παλιού ηµερολογίου συχνά δεν έχουν καν βασικές θεολογικές γνώσεις, αλλά µόνο ηµιµάθεια, εµπάθεια και φανατισµό, πράγµα που τους φέρνει ακόµη και σε αιρετικές διδασκαλίες, ενώ η εκτός της Εκκλησίας στάση τους είναι θεµελιωδώς αντιπατερική και αντιεκκλησιαστική! Παρατηρούνται εµφανείς πλάνες και αποκλίσεις από την ορθοδοξία σε πολλές σχισµατικές παρατάξεις, ιδίως σε θέµατα Τριαδικότητας του Θεού, γνωρισµάτων της ορθοδοξίας και ορθοπραξίας, δογµατικής, αγιογραφίας και ερµηνείας των αποστολικών Κανόνων. Κάποιοι εκ των προβεβληµένων των παλαιοηµερολογίτικων φατριών έχουν αποδείξει ότι τρέφουν αγάπη για τα µέσα γενικής ενηµέρωσης, όπου συχνά-πυκνά αρθρογραφούν ή εµφανίζονται ως διωκόµενοι και ως οι µόνοι «γνήσιοι ορθόδοξοι», µε προφανή στόχο την προσέλκυση οπαδών, διά της επίκλησης κυρίως του συναισθήµατος των αναγνωστών ή τηλεθεατών. Ανέκαθεν και σήµερα, βασίζουν την συνέχιση της ύπαρξής τους, ως ανεξάρτητοι ή αντάρτες της Εκκλησίας, στην αγάπη του λαού για την Εκκλησία και στην άγνοια που υπάρχει στον κόσµο ως προς το τι είναι οι παλιοηµερολογίτες. Με απλά λόγια; Ο κόσµος συνήθως δεν ξέρει ότι βρίσκονται σε σχίσµα µε την Εκκλησία και ενίοτε τους ακολουθεί, συγχέοντάς τους µε την κανονική Εκκλησία. Πλειάδα σκανδάλων σεξουαλικής και οικονοµικής φύσεως, που απασχόλησε κατά καιρούς τα µέσα γενικής ενηµέρωσης εις βάρος της Εκκλησίας συχνά προέρχονται από σχισµατικούς κύκλους παλαιοηµερολογιτών, αλλά καταλογίζονται στην ίδια την Εκκλησία, λόγω ακριβώς της µεγάλης σύγχυσης περί του θέµατος. Εµπλεκόµενοι βρίσκονται και σε υποθέσεις βιαιοπραγιών εναντίον µελών της Εκκλησίας, σε υποθέσεις του ποινικού δικαίου και σε οικονοµικές απάτες, όπως στην περίπτωση της κατάληψης των κτηρίων της Μονής Εσφιγµένου Αγίου Όρους, παρά τις σχετικές δικαστικές και ιεροκοινοτικές αποφάσεις. ιάφορες παρατάξεις έχουν ασκήσει επεµβατική πολιτική στο Άγιο Όρος, εγκαθιστώντας δικούς τους «µοναχούς» σε σκήτες, ακόµη και καταλαµβάνοντας σταδιακά ένα µοναστήρι, τη γνωστή Μονή Εσφιγµένου. Περιπτώσεις καταλήψεων ναών της Εκκλησίας από σχισµατικούς υπάρχουν και σήµερα σε λίγες περιπτώσεις, κυρίως στην Αττική. Ως µέρος επιθετικής πολιτικής έναντι της Εκκλησίας, µπορεί να λογισθεί και η διανοµή φυλλαδίων µε προπαγανδιστικό υλικό υπέρ του παλαιοηµερολογιτισµού σε προσκυνητάρια ναών της Εκκλησίας, καθώς και η διείσδυσή τους στο Άγιο Όρος και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στην Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η εµµονή στο σχίσµα είναι µακράν του ορθοδόξου ήθους. Σήµερα παρουσιάζονται ακόµη και «επαγγελµατίες παλιοηµερολογίτες», που εκµεταλλεύονται την ευσέβεια και την απλότητα του κόσµου, αφ ενός, και το ασαφές και ανεξέλεγκτο από την Πολιτεία καθεστώς περί της ίδρυσης παλαιοηµερολογίτικων «µοναστηριών» και «ναών» από τυχάρπαστους ρασοφόρους, αυτόκλητους «επισκόπους Γ.Ο.Χ.», αφ ετέρου. εν λείπουν, φυσικά, και οργανωµένες παρατάξεις-σωµατεία παλαιοηµερολογιτών, µε καταστατικό και στοιχειώδεις αρχές λειτουργίας, όλες όµως παραµένουν σε κατάσταση σχίσµατος, µε όσα αρνητικά αυτό συνεπάγεται για την πνευµατική υπόσταση, πρωτευόντως των 9

10 «αρχιεπισκόπων» και ηγετών, και, δευτερευόντως, του απλού κόσµου, που θέλει να ζει ορθοδόξως, αλλά πλανάται στα περί της πίστης. Έχει παρατηρηθεί πως µέρος των «κληρικών» πολλών παρατάξεων παλαιοηµερολογιτών ενίοτε αποτελούνται από ανθρώπους που υπήρξαν ιερείς της Εκκλησίας, αλλά καθαιρέθηκαν για βαριά ηθικά ή άλλα παραπτώµατα και οι οποίοι εγωιστικά αρνούνται να κάνουν υπακοή στις αποφάσεις της Εκκλησίας και να «πετάξουν τα ράσα», συνεχίζοντας να παριστάνουν τους ιερείς, καταφεύγοντας στον παλαιοηµερολογιτισµό. Πράγµατι, η πνευµατική αταξία δεν αναπαύει τον άνθρωπο, ενώ ανυπακοή και ανταρσία στην Εκκλησία σηµαίνει ανυπακοή και ανταρσία στον ίδιο τον Χριστό, που αποτελεί την κεφαλή και τον ακρογωνιαίο λίθο της. Θ) ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΡΧΙΚΩΝ-ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΑΛΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ Οι πρωτεργάτες του παλαιοηµερολογικού σχίσµατος δεν είχαν κατά νου, ούτε µπορούσαν να προβλέψουν τη σηµερινή άναρχη και χαοτική κατάσταση µε την ίδρυση νέων, δήθεν γνησίων (!), «ορθοδόξων Εκκλησιών». Προς τούτο µπορεί κανείς να ερευνήσει και τις έως τότε επιστολές και τα γραπτά τους. Αποσκοπούσαν αρχικά στη διακοπή του µνηµοσύνου των επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, στην ένσταση για την αλλαγή του ηµερολογίου και την επαναφορά των 13 ηµερών της διαφοράς µεταξύ των δύο ηµερολογίων. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε από τη διαφωνία των εναποµεινάντων δύο µόνο ηγετών των παλαιοηµερολογιτών, καθηρηµένων, πρώην κληρικών, Ματθαίου Καρπαθάκη και Χρυσόστοµου Καβουρίδη, περί του αν θεωρούν έγκυρα τα µυστήρια της Εκκλησίας της Ελλάδος και αν όντως η Εκκλησία της Ελλάδος είναι η µητρική τους. Τότε εισήχθη ο όρος «άνευ χάριτος µυστήρια» από τον Καρπαθάκη, ενώ ο Καβουρίδης αναγνώριζε τα µυστήρια της Εκκλησίας ως εγκυρότατα και θεωρούσε µητρική την Εκκλησία της Ελλάδος. Με κινήσεις σύµπηξης ιδιαίτερης θρησκευτικής κοινότητας, αποκοµµένης από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο από τον Καρπαθάκη, όσο και από τον Καβουρίδη, έφτασαν οι παλιοηµερολογίτες στη σηµερινή αλλοπρόσαλλη κατάσταση ριζικής διαφωνίας και αποκοπής από την Εκκλησία, µε παράλληλη διάσπαση και δηµιουργία διαρκώς νέων και αντιµαχόµενων µερίδων παλαιοηµερολογιτών και πολεµικής ρητορείας κατά της Εκκλησίας. Μια ακόµη µεγάλη διαφορά των αρχικών από πολλούς σύγχρονους ηγέτες σχισµατικών παρατάξεων είναι ότι οι µεν αρχικοί ενίοτε είχαν απλώς και µόνο πλάνη, λόγω ελλιπούς γνώσης ή εκτίµησης των πραγµάτων, οι δε σύγχρονοι σε πολλές περιπτώσεις γνωρίζουν άριστα το άτοπο και αναίτιο της αποκοπής από την Εκκλησία, αλλά επιµένουν στο σχίσµα, εφευρίσκοντας αστήρικτες και θεολογικοφανείς δικαιολογίες, προσποριζόµενοι ηγετικά, προσωπικά ή άλλα οφέλη. Ι) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΥ Μπορούµε συνοπτικά να έχουµε υπ όψιν για τους παλαιοηµερολογίτες τα εξής: 1. Βρίσκονται σε σχίσµα µε την Εκκλησία και οι ηγέτες τους το συντηρούν µε κάθε µέσο. Το ίδιο ισχύει και στα ενδοπαλαιοηµερολογίτικα σχίσµατα. Βρίσκονται εκτός Εκκλησίας οικεία βουλήσει και εµφανίζουν πλάνες και παρεκκλίσεις από δόγµατα της Εκκλησίας, λόγω φανατισµού, ηµιµάθειας και σχολαστικισµού. 10

11 2. εν πρόκειται για ενιαίο σώµα παλαιοηµερολογιτών, αλλά για πλειάδα διαφορετικών και αντικρουόµενων παραεκκλησιαστικών οµάδων. 3. Στερούνται ουσιαστικών θεολογικών γνώσεων και παρουσιάζουν φανατισµό, κατακρίσεις και αντιπαλότητα, ιδίως η αρχηγική οµάδα εκάστης παράταξης, που φέρει τη µεγαλύτερη ευθύνη στη συντήρηση του σχίσµατος. 4. εν έχουν ιερείς κανονικά χειροτονηµένους και αναγνωρισµένους από την Εκκλησία και δεν µεταδίδουν έγκυρα µυστήρια. 5. Εξαντλούν τη ρητορεία τους σε αλλοπρόσαλλη αντιεκκλησιαστική πολεµική, αντί για το Λόγο της αγάπης του Θεού. Εµφανίζονται ως οι τελευταίοι πραγµατικοί ορθόδοξοι χριστιανοί επί γης ή, έστω, από τους τελευταίους. 6. Το δηµιουργηθέν από το 1935 παλαιοηµερολογίτικο σχίσµα, ναι µεν φθίνει ραγδαία από πλευράς οπαδών, βαθαίνει δε και γίνεται ακόµη πιο δυσεπούλωτο σταδιακά, κυρίως εκ µέρους διαφόρων «αρχιεπισκόπων» του, ενώ διατηρεί χαρακτηριστικά φανατισµού και τυφλής αυτοδικαίωσης στα µέλη του, µεγάλης συνήθως ηλικίας. 7. Η Εκκλησία ανά τον κόσµο χρησιµοποιεί κυρίως το παλαιό ηµερολόγιο (πχ. Ρωσία, Σερβία) και λιγότερο το νέο (πχ. Ελλάδα, Αµερική). Εντούτοις, κανένα πρόβληµα δεν υφίσταται στην κοινωνία µεταξύ των τοπικών Εκκλησιών εξαιτίας ενός τέτοιου, εξωτερικού, γνωρίσµατος. 8. Για να ξεχωρίζουµε τους παλιοηµερολογίτικους ναούς από τους κανονικούς Ορθόδοξους ναούς και να µην συµµετέχουµε σε αυτούς, µπορούµε να ρωτάµε και να µαθαίνουµε αν ανήκουν ή όχι στην οικεία Ορθόδοξη Μητρόπολη και αν όντως έχουν κοινωνία µε την Εκκλησία της Ελλάδος και τα ορθόδοξα Πατριαρχεία. 9. Η Εκκλησία τρέφει αγάπη προς κάθε άνθρωπο, χωρίς να εξαιρεί τα πλανηθέντα σε αιρέσεις και σχίσµατα τέκνα της. Τοιουτοτρόπως, πρόθυµα δέχεται την επανεισδοχή στην κανονικότητα πρώην παλαιοηµερολογιτών και τους αντιµετωπίζει µε οικονοµία και αγάπη. 10. Τα σχίσµατα ποτέ δεν έλειψαν από την εκκλησιαστική ιστορία. Από τον νεστοριανισµό και µονοφυσιτισµό, έως τον σύγχρονο άκριτο ζηλωτισµό ή παλαιοηµερολογιτισµό, µε «ου κατ επίγνωσιν ζήλο», τα σχίσµατα κάνουν τον κύκλο τους, παρασύροντας αρχικώς µερίδα ανθρώπων, έως την επανένταξή τους στην Μητέρα Εκκλησία. Η Εκκλησία έχει τελεσιδίκως αποφανθεί και νουθετήσει υπευθύνως τα τέκνα της και για το θέµα αυτό. 11. Λύση στο θέµα είναι η προσωπική αποστασιοποίηση των οπαδών τού παλαιοηµερολογιτισµού από το σχίσµα και η κανονική ένταξή τους στην Εκκλησία, ακόµη και αν ζητήσουν, κατ οικονοµία, ενορίες µε το παλιό ηµερολόγιο, θέµα στο οποίο έχει κατά τόπους συγκατανεύσει η Εκκλησία. 12. Το αναγκαίο για καθέναν µας παραµένει η συνειδητή συµµετοχή στη ζωή και τα µυστήρια της Εκκλησίας και η προσπάθεια δι αυτών για προσέγγιση µε το γλυκύ πρόσωπο του Ιησού 11

12 Ο Θεός να βάλει το χέρι του να επιστρέψουν όλοι οι πεπλανηµένοι αδελφοί στην Εκκλησία, να θέσουν τέρµα στην στέρησή τους από το Σώµα και Αίµα του Κυρίου µας, να πάψουν να αµαυρώνουν και να πληγώνουν το σώµα της Εκκλησίας ή να πλανούν και άλλους στο σχίσµα, πιθανόν δυσαρεστηµένους και σχολαστικούς ή πιστούς και καλοπροαίρετους... Παραθέσεις βιβλίων και ιστοσελίδων: «... ίπλα στην Κιβωτό της Εκκλησίας πλέουν και κάποια πειρατικά καράβια. Το µεγαλύτερο έχει για καπετάνιο τον Πάπα που επανειληµµένα έχει προσπαθήσει να κατακτήσει την Κιβωτό της Ορθοδοξίας και να γίνει καπετάνιος, διώχνοντας το Χριστό. Παραδίπλα, άλλα πειρατικά καράβια και σχεδίες. Και µεταξύ τους, ένα γρι-γρι µε πέντεδέκα βάρκες (καθ' ότι πέντε-δέκα και οι πιο µεγάλες παρατάξεις του), το σαπιοκάραβο του ζηλωτισµού, µε µαύρη παντιέρα που γράφει «Ορθοδοξία ή Θάνατος». Επάγγελµα των Ζηλωτών, το ψάρεµα, το οποίο πρέπει να γίνεται στο σκοτάδι, γι' αυτό και είναι πάντοτε νυχτερινό. Τα ψάρια που πιάνουν είναι αυτοί που γλιστρούν από την Κιβωτό της κανονικής Εκκλησίας. Τους ζαλίζει η τρικυµία των σκανδάλων της Εκκλησίας, χάνουν την ισορροπία τους και πέφτουν στο νερό. Και το γρι-γρι που ακολουθεί τους ψαρεύει. Τους υπόσχεται δε ότι θα τους πάει κατευθείαν στον παράδεισο και ότι ήταν ευτύχηµα το ότι έπεσαν από την Κιβωτό της Εκκλησίας.» Από το βιβλίο «Η κρίση της Ελλαδικής Εκκλησία, η παγίδα του Ζηλωτισµού», του µοναχού Μιχαήλ, των εκδόσεων ορκάς. «Αν δεν γνωρίσουµε το φως της χάριτος, λέµε ότι είµαστε καλά και στο ηµίφως. Στο φως αποκαλύπτεται η πραγµατικότητά µας. Μέσα στο φως θα αποκαλυφθεί η Αλήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι αυτό που φανταζόµαστε, που νοµίζουµε, που θα θέλαµε να είναι. Η Εκκλησία είναι µια µητρική αγκάλη, που όλους θέλει να σώσει, αν θελήσουν να σωθούν. εν είναι θεσµός, δεν είναι ιδεολογία, δεν είναι παράταξη, δεν είναι σύστηµα, δεν είναι µέρος. Η Εκκλησία δεν δικάζει, δεν τιµωρεί, δεν ψάχνει για οπαδούς, δεν µετασχηµατίζεται, δεν διαιρεί, δεν κουράζεται, δεν ξεκουράζεται, δεν ανησυχεί να πείσει αποστοµωτικά, να υποδουλώσει και να κατατροπώσει κανέναν και ποτέ. Προσέξτε το, παρακαλώ. Οι χριστιανοί σήµερα πρέπει να γίνουµε οι άνθρωποι των καθαρών βιωµάτων, να µιλά πιο βροντερά η ζωή µας, παρά τα πολλά λόγια µας, να µην απαιτούµε µε προπέτεια το θαύµα, να µην βιαζόµαστε στην προσευχή, ν ακούµε και τον άλλο, όποιος κι αν είναι, να υποµένουµε την αντίδραση, την αντίσταση του άλλου, να συνεργασθούµε µε τον Θεό. Εµείς θα του δώσουµε τον εκούσιο κόπο µας, την άσκηση, κι Εκείνος τη χάρη Του και το έλεός Του, αφού πάντοτε η σωτηρία του ανθρώπου είναι συνεργεία Θείας χάριτος και ανθρώπινης ενέργειας. Ο άνθρωπος πλάσθηκε κατ εικόνα Θεού κι ο σκοπός της δηµιουργίας του είναι η θέωση. Η αποστολή της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του κόσµου, τα µυστήρια της Εκκλησίας αγιάζουν τον αγωνιζόµενο άνθρωπο, ο οποίος καθαριζόµενος φωτίζεται και θεώνεται. Αυτή είναι η ορθόδοξη θεολογία, η ανθρωπολογία, η εκκλησιολογία και η ασκητική της Εκκλησίας µας. Μην ψάχνουµε για άλλες ατραπούς, όταν µία είναι η οδός της σωτηρίας, της θεώσεως, της τελειότητος. Από το βιβλίο «Οι χριστιανοί σήµερα», του µοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. 12

13 Ιδίως συνιστούµε για µελέτη από κάθε ενδιαφερόµενο, -η: το βιβλίο «Οικουµενισµός και Ζηλωτισµός: τα δύο άκρα» του π. Επιφανίου Θεοδωροπούλου το βιβλίο «Το σχίσµα του ζηλωτικού παλαιοηµερολογιτισµού» του π. Βασιλείου Παπαδάκη τη διδακτορική διατριβή «ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑ Ι» του µακαριστού αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου Παρασκευαΐδη ιάφορες ορθόδοξες ιστοσελίδες: Ειδησεογραφία: Wikipedia: Σχετικά µε το παλαιοηµερολογίτικο σχίσµα, µπορούµε να ακούσουµε τον αγιασµένο γέροντα της εποχής µας, πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο. Ο π. Φιλόθεος ασκήθηκε στη µονή Λογγοβάρδας Πάρου, χρησιµοποιώντας το παλαιό ηµερολόγιο, εντός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, χωρίς φυσικά να συνταχθεί µε οποιαδήποτε από τις σχισµατικές, ήτοι εκτός Εκκλησίας, παλαιοηµερολογίτικες ορθοδοξόσχηµες παρατάξεις. Μιχάλης Γεωργιάδης Θεσσαλονίκη 13

14 Κυριακή των Βαΐων, εν αναµονή της Ανάστασης! Ας ευχόµαστε για εµάς και για τους αδελφούς µας... 14

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος

Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος Το Μυστήριο του αγίου Βαπτίσματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το άγιο Βάπτισμα είναι το πρώτο Μυστήριο της Εκκλησίας, διά του οποίου ο άνθρωπος αναγεννάται στην αιώνια ζωή, γίνεται μέλος του σώματος του σταυρωμένου και

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ- ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Χρήσιµες Οδηγίες για την τέλεση του Γάµου Α) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟ ΟΞΩΝ Όταν και οι δύο Μελλόνυµφοι θέλουν να τελεστεί το Μυστήριον του Γάµου στο Ναό µας,για να εκδοθεί η Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ Μαρτυρία της νεαρής Σοφίας από την Αθήνα για το θαύμα που έζησε, στο οποίο ξαφνικά βρέθηκε να τρώει χώμα στο περιστατικό που περιγράφει αναλυτικά η ίδια, επιβεβαιβεώνοντας τα προφητικά

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΠΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΠΑΣ Τομέας Χριστ. Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο

Λίγα Λόγια Για Την Αγιογράφο Αγιογράφος Ραλλού Λιόλιου Κούση Βυζαντινές Εικόνες Οι βυζαντινές εικόνες είναι ιεροί πνευματικοί θησαυροί του Ανατολικού Ορθόδοξου Χριστιανισμού. Η βυζαντινή ζωγραφική είναι ένα από τα πιο σημαντικά επιτεύγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β'

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ Α' Πρόλογος Πατριάρχου Αλεξανδρείας κ.κ. ΠΕΤΡΟ Γ Ζ' 13 Πρόλογος Ηγουμένου Μονής Μαχαιρά Αρχιμαδρίτου ΑΡΣΕΝΙΟΥ... 15 Χρονικόν εορταστικών εκδηλώσεων Όκτακοσιετηρίδος Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής

Διαβάστε περισσότερα

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Η «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συνέντευξη, με σημαντικές τοποθετήσεις για τα θέματα Πίστεως και της Ιεράς παραδόσεως της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, παραχώρησαν ο Πνευματικός Προϊστάμενος της

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ»

«ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» «ΟΥ ΓΑΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ ΜΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΠΤΙΖΕΙΝ ΑΛΛ ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΕΣΘΑΙ» Ο απόστολος Παύλος προς το τέλος της προς Ρωµαίους επιστολής του γράφει «Τολµηρότερον δε έγραψα υµίν, αδελφοί, από µέρους ως επαναµιµνήσκων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.

2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22. ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Θέµατα & Ασκήσεις από: www.arnos.gr 2η ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟ 22 ΘΕΜΑ: Οι βασικοί σταθµοί του νεώτερου Εµπειρισµού από τον Locke µέχρι και τον Hume. ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τη θεωρία του εµπειρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΣΜΟΣ ΙΣΛΑΜ ) إسالم (αραβικά: Η αραβική λέξη «Ισλάμ» σημαίνει «υποταγή» και νοείται από τους μουσουλμάνους ως «υποταγή στον Θεό» εκείνοι που αποδέχονται την θρησκεία

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα

Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Ομιλία ΠΕΣΥ 4 Δεκεμβρίου 14, συνεδρίαση για απορρίμματα Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική. Για ένα ζήτημα

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Παναγία, η μητέρα του Θεού Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.16) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη

ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ... Η άποψη της Εκκλησίας Η κοινωνική, ιατρική άποψη 1 ΤΑ ΦΥΛΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ Η συγκλίνουσα άποψη των ερμηνευτών πατέρων της εκκλησίας μας είναι ότι κατά το σχέδιο του Θεού, αν δεν συνέβαινε

Διαβάστε περισσότερα

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών

ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ηµήτριος Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Μια από τις µεγάλες κατακτήσεις του ανθρώπου είναι η κατανόηση και η µέτρηση του χρόνου. Οι πρώτοι άνθρωποι στη γη, για

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους.

θεωρίας, και της αγάπης ο Πέτρος, για τον οποίο μαρτυρεί ο Κύριος πως αγαπούσε περισσότερο από τους άλλους. ΛΟΓΟΣ ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΗΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ''ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ'' Ο Άγιος Μάρκος, ως μοναχός πρωτίστως αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ Ο βίος του φανέρωνε το απλάνευτο ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα Ο παπα- Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στο Αμπελοχώρι Θηβών. Ο πατέρας του ονομάζονταν Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Χ.Ε.Κ.Ε. κ. ΦΡΙΞΟΥ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΚΓ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ 22 Φεβρουαρίου 2009 Τριάντα χρόνια ύστερα από την ίδρυσή της, το 1979, η Χριστιανική Ένωση Κυπρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ Φεβρουάριος 2012 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net

ΝΟΟΖ.GR Political Map. Lesvosnews.net ΝΟΟΖ.GR Political Map Lesvosnews.net Οι εκλογές της 6ης Μαΐου έχουν χαρακτηριστεί ως οι πιο σημαντικές Εθνικές εκλογές στη Μεταπολίτευση. Έχοντας αυτό ως βάση, το Nooz.gr φιλοδοξεί να βοηθήσει τους αναγνώστες

Διαβάστε περισσότερα

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 6 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Οι άγιες εικόνες, έκφραση της πίστης Σχολείο: Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα (κεφ.18) Τάξη: Α Λυκείου Καθηγητής:Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951 Α Σκοπός: Να αντιληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο

Κεφάλαιο τρίτο. Κεφάλαιο τρίτο Κεφάλαιο τρίτο Αυτό που ξέρουµε σαν αρρώστια είναι το τελικό στάδιο µιας βαθύτερης ανωµαλίας και είναι φανερό ότι για να εξασφαλίσουµε πλήρη επιτυχία στη θεραπεία, το ν' αντιµετωπίσουµε µόνο το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη.

Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Κληρικολαικη Συνελευση Ιουλιος 2015 Ιερα Μητροπολη Τοροντο και παντος Καναδα Θεμα: εστω δε ο λογος υμων ναι ναι και ου ου (Ματθ. 5. 37) Μια προσεγγιση αναφορικα με τη ψυχη. Ομιλητης: Αρχιμ. Δημητριος Αντωνοπουλος

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Οκτώβριος 2010 Η 17χρονη σήμερα Α, δημοσιεύει,

Διαβάστε περισσότερα

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση

TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Η Εξομολόγηση TΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η Εξομολόγηση Η ιερή εξομολόγηση ήταν πράξη γνωστή στήν Παλαιά Διαθήκη (Λευϊτ. ε' 5-6. Άριθ. ε' 5-7. Παροιμ. κη' 13). Γι' αυτό και οι άνθρωποι προσέρχονταν

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς

Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της. Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς Από τον ευρωβουλευτή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ιωάννη Κουκιάδη, αντιπρόεδρο της Επιτροπής Νοµικών Θεµάτων και Εσωτερικής Αγοράς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση µε αφορµή την τροπολογία που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής της

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου»

Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού Μουσικής. «Οι περιπέτειες ενός νέου» ΠΑΡΕΜΒΑΗ την 5 η Διορθόδοξη υνάντηση Δικτύου Ορθοδόξων Πρωτοβουλιών Μελέτης Θρησκειών και Καταστροφικών Λατρειών (ερβία 9/2012) Κων/νου Παπαχριστοδούλου Προέδρου Δ.Σ. της Π.Ε.Γ., πτ. Θεολογίας, Καθηγητού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ Δ.Ε. 39: «Οι αιρέσεις του 20 ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση» (σελίδες εγχειριδίου 198-200) Δ.Ε. 40: «Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ηµήτρης Ι. Μπουνάκης Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών Το Πάσχα είναι µια µεγάλη εορτή του Ιουδαϊσµού που καθιερώθηκε για να γιορτάζεται η ανάµνηση της διάβασης των Εβραίων από την

Διαβάστε περισσότερα

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού

Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Ευλογημένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ημοτικού Μακρυνίτσα 2009 Ύμνος της ομάδας «Στη σκέπη της Παναγίας» Απ τα νησιά τα ιερά στην Πάτμο φτάνω ταπεινά απ τα νησιά όλης της γης ακτίνες ρίξε

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού

Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Ιερα Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Κοριτσιών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2011 Ύμνος της ομάδας «Υπακοή» Σιγανά βαδίζεις πάντα σιωπηλή άγρυπνη ν ακούσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη

Κεφάλαιο 5. Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Κεφάλαιο 5 Κωνσταντινούπολη, 29 Μαίου 1453, Τρίτη μαύρη και καταραμένη Έφτασε μια μισάνοιχτη πόρτα, ένα μικρό κενό στο χώρο και το χρόνο, σαν ένα ασήμαντο λάθος της Ιστορίας για να πέσει η Πόλη. Εκείνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής»

Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Ανοιχτή προκήρυξη του διεθνούς φωτογραφικού διαγωνισμού με θέμα: «Καταστροφή των μνημείων της Χριστιανικής Ανατολής» Οι γενικές πληροφορίες του διαγωνισμού. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας, (Δ.Σ.Ο.)

Διαβάστε περισσότερα

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου

Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου 1 Η στρατηγική πολύ µικρής κρατικής δύναµης: Η περίπτωση της Κύπρου Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο οι µεγάλες δυνάµεις αλλά επίσης υπάρχουν µεσαίες, µικρές ή και πολύ µικρές δυνάµεις. Βέβαια η διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ. «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο παραπάνω σύνθημα έγραψαν Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΣΗ ΧΡΙΣΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ Πρωτ. Βασίλειος Ι. Καλλιακμάνης Καθηγητής Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1. Εισαγωγικά «τα πόσα like μετριέται η ευτυχία;» Σο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ.

Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Η γλώσσα της Κ.Δ. είναι η «κοινή» ελληνιστική, δηλαδή η δημώδης και η γλώσσα που ομιλείτο από τον 3 ο αι. π.χ. μέχρι τον 3 ο αι. μ.χ. Οι κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και η πολιτική ενοποίηση του χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ ΜΕΤΕΩΡΑ Στο δρόµο Τρικάλων- Καλαµπάκας, 3 χιλιόµετρα πριν από ταμετέωρα, ορθώνεται πάνω από το χωριό Θεόπετρα ένας βραχώδης ασβεστολιθικός όγκος, στη βορειοανατολική πλευρά του οποίου

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΙΑ Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ Α. Επίκληση στη λογική 3 Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη) 6 Γ. Επίκληση στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Α ΦΑΣΗ Ε_3.AΝΕλ3Γ(ε) ΤΑΞΗ: 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α ΟΜΑ Α) ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη

Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Νάντια Παπαπαναγιωτάκη Στην ένταξη µε πάνε σαράντα κύµατα Οι περιοχές στις οποίες δραστηριοποιηθήκαµε από τον Νοέµβριο µέχρι σήµερα ήταν τα Άνω Λιόσια, το Ζεφύρι, το Ίλιον και οι Αχαρνές µε έντεκα (11)

Διαβάστε περισσότερα

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός

Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ RICHARD DAWKINS «ΤΗΕ GOD DELUSION» («Η ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ ΑΥΤΑΠΑΤΗ») Ο Φιλοκοσμικός Διαφωτισμός ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 08/07/2007 00:00 Του Π. Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Η ανθρωπότητα και

Διαβάστε περισσότερα

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε.

πίστη είναι κάτι ανεξήγητο. Αυτός είναι ο Θεός στην Ευρύτερη Κοινότητα. Και από εδώ πρέπει να ξεκινήσετε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ; ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΗ. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι εμπειρία. Στην Ευρύτερη Κοινότητα, ο Θεός είναι επικοινωνία βαθιών ενοράσεων και αναγνώρισης του ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΕΡΑ Ποτέ άλλοτε μετά την μεταπολίτευση, τουλάχιστον η ελληνική κοινωνία δεν βρέθηκε σε τόσο άσχημη κατάσταση, όσο τον καιρό αυτόν. Ο λόγος;

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει ΟΟυρανός, το Υπέροχο Σπίτι του Θεού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:Lazarus Διασκευή:SarahS. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children www.m1914.org

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ

ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΜΑΞΙΜΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ Πρόκειται για ένα «όραμα ζωής του Σεβ. Μητροπολίτου μας για τη νεολαία». Η πρωτοβουλία, αλλά και οι δαπάνες για την ανέγερση

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη (1883-1958) Σελ. 144-148 ΑΘΗΝΑ 1960 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου,

Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Προσκύνηση του Ιερού λειψάνου του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Νεοκαισαρείας του θαυματουργού Μετά από την προσκυνηματική εκδρομή εκατόν είκοσι μελών των Ενοριών Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας

Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Η ηθική της ευθύνης στην Ελλάδα της χρεοκοπίας Χαρίδημος Κ. Τσούκας Καθηγητής Στρατηγικής Διοίκησης στην Έδρα Columbia Ship Management, Πανεπιστήμιο Κύπρου & Διακεκριμένος Ερευνητής Καθηγητής Οργανωσιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης

Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης. Αριστοτέλης 1 ηµ. Τζωρτζόπουλος ρ. Φιλοσοφίας Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ02 Γ Λυκείου Αρχαία θεωρητικής κατεύθυνσης Αριστοτέλης Ενότητα 15η 1. Μετάφραση Γι αυτόν που ασχολείται µε το σύστηµα διακυβέρνησης, πιο ειδικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους

Αιτιολογική έκθεση. µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει στον εκδοτικό χώρο και στους Αιτιολογική έκθεση Η Επιτροπή Κρατικών Bραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης εργάστηκε για τα βραβεία του 2013, όπως και την προηγούµενη χρονιά, έχοντας επίγνωση α. των µεγάλων δυσκολιών που η κρίση έχει δηµιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 2001. Γενικές διατάξεις. 1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Τι είναι η φιλοσοφία; Εισαγωγή στη Φιλοσοφία Μια απόπειρα ορισµού Έντονη, εσωτερικήδιάθεσηγιαέρευνα, γνώση, µάθηση. ΗΦιλοσοφίαδεµένειστοεπίπεδοτης απλής εµπειρίας ή περιέργειας αλλά γίνεται σοβαρή, µεθοδική

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και περιεχόμενο

Δομή και περιεχόμενο Δομή και περιεχόμενο Διάλεξη Δεύτερη από την σειρά Το Βιβλίο των Πράξεων Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος;

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα

Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Η Έρευνα στα Ελληνικά Πανεπιστήµια και η Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα Ιωάννης Π. Γεροθανάσης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Πρώην Πρύτανης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Μέλος της Α ΙΠ Η ανώτατη εκπαίδευση, η

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ Στην Αττική οι Αρβανίτες κατοικούσαν στο μεγαλύτερο μέρος της υπαίθρου. Ουσιαστικά την ελληνική γλώσσα την διατηρήσαν οι κλειστές ελληνικές κοινωνίες των Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα

Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα Κ. Σ. Δ. Μ. Ο. Μ. Οι Πυθαγόρειοι φιλόσοφοι είναι μια φιλοσοφική, θρησκευτική και πολιτική σχολή που ιδρύθηκε τον 6ο αιώνα π.χ από τον Πυθαγόρα τον Σάμιο στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας. Η κοινότητα στεγαζόταν

Διαβάστε περισσότερα

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Κ. Αμπανάβα Επόπτου του Κατηχητικού Έργου Εισήγησις εις το Γενικόν Ιερατικόν Συνέδριον Της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Εις την Ιεράν Πατριαρχικήν και Σταυροπηγιακήν Μονήν Αγίου Γεωργίου Αρσανίου, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΩΝ Στον Προσκοπισµό οι νέοι έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν µια σειρά από εµπειρίες που συµβάλλουν στην φυσιολογική

Διαβάστε περισσότερα