ΜΕΛΗ. Σαλεσιώτης Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου ( εκπρ.μειοψηφίας)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΗ. Σαλεσιώτης Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου ( εκπρ.μειοψηφίας)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ 5o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης Φεβρουαρίου 2014 Στο Ναύπλιο σήμερα την 18η Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μ.μ. το Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου συνεδρίασε στα γραφεία του- Ηρακλέους 4 Ναύπλιοκατόπιν της υπ αριθ.113/ προσκλήσεως του κ. Πρόεδρου του. Δ/Σ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ :Αριθμός Μελών 9 Πρόεδρος:Σταύρος Αυγουστόπουλος Αντιπρόεδρος:Σπυρίδων Μαρίνος Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου Λιμενάρχης Ναυπλίου ΜΕΛΗ Μπακέας Δημητριος Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου Σαλεσιώτης Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος Ναυπλίου ( εκπρ.μειοψηφίας) Λέντζος Παναγιώτης Δημότης Ναυπλίου Χατζηγεωργίου Ηλίας Δημοτικός. Σύμβουλος Αργους Μυκηνών Κουσκούκης Σπ. Δημοτικός Σύμβουλος Αργους Μυκηνών ( εκπρ.μειοψηφίας) Αργυροπούλου Σπυριδούλα Δημότισσα Δήμου Αργους Μυκηνών Κλείδωνας Γεώργιος Δημότης Δήμου Αργους Μυκηνών ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ: Σαλεσιώτης Α Κουσκούκης Σπ Αργυροπούλου Σπ. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Ν. Σαράντος Ευθυμιόπουλος για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑ 2 ο ΠΡΑΞΗ 28/2014 <Έγκριση όρων δημοπράτησης εγκαταστάσεων στην θέση ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ>. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία των μελών του Δ/Σ ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα λέγει ότι αφού λήφθησαν οι σύμφωνες γνώμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τους όρους παραχώρησης απλής χρήσης των εγκαταστάσεων στην θεση ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ εκτάσεως 545,42 τ.μ. που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου > καλείται το Δ/Σ να επιφέρει τυχόν τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις επί των όρων διακηρύξεως ώστε μετά την οριστική έγκριση τους να προβούμε στην διακήρυξη της δημοπρασίας. Αφου άρχισε η κατ άρθρο συζήτηση και επεξεργασία των όρων της δημοπρασίας το Δ/Σ αφού άκουσε τις εκτεθείσες από τα μέλη απόψεις και παρατηρήσεις και έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3153/ Τις διατάξεις του Π.Δ. 272/2003 (ΦΕΚ Α` 242/ ), 3. Τις διατάξεις του Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ Α 285), 4. Τ Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979, 5. Τις διατάξεις του Π.Δ.270/81 6. Τις διατάξεις του Π.Δ.30/12/88 7. Την αριθ. 119/2013 απόφαση του Δ/Σ του ΔΛΤΝ 8. Το αριθ /04/2012 έγγραφο Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου

2 9. Το αριθ. Φ.858.7/17/6/183495/2014 έγγραφο ΓΕΝ 10. Το αριθ. 7391/312/2014 έγγραφο της Αποκ. Δ/σης Πελ/σου- Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Αποφασίζει ομόφωνα Εγκρίνει την παραχώρηση απλής χρήσης των εγκαταστάσεων στην θεση ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ εκτάσεως 545,42 τ.μ. που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου > και προκηρύσσει δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία η οποία έχει ως εξής: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εκτίθεται σε δημόσια προφορική πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με το Π.Δ. 270/81 < Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων > και το Π.Δ 715/79,το Ν. 2971/2001,τις διατάξεις του Π.Δ.30/12/88 η παραχώρηση χρήσης απλής χρήσης των εγκαταστάσεων στην θεση ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ εκτάσεως 545,42 τ.μ. που βρίσκονται εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ναυπλίου και αποτελούνται από Εγκαταστάσεις Δυτικά της Ακτής Αποδυτήριο 2Χ{14 Ι 74Χ4,25)= 125,30 μ2 Σαουνα 2Χ(1,60X1,50) 4,80 μ2 Στεγασμένος χώρος ( κιοσκι) ) 8,70 μ2 WC 2,60X7,60 15,76 μ2 Εγκαταστάσεις στο Κέντρο της Ακτής Αποδυτήριο 2Χ{16,50X3,95)= 130,35 μ2 Αποθήκη (14,30X3,90)= 55,77 μ2 Στεγασμένος χώρος {εστιατόριο) 10X8= 80,00 μ2 Εγκαταστάσεις Ανατολικά της Ακτής Αποδυτηρια 11,20X10 112,00 μ2 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ μη στεγασμένων 447,98 μ2 ΣΥΝΟΛΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ στεγασμένων 88,70 μ2 και που ανήκει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου με τα κάτωθι άρθρα ΑΡΘΡΟ 1 Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής η οποία ορίσθηκε με την αριθ 26/2014 απόφαση του Δ/Σ του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου Ναυπλίου και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν κ. Σταύρο Αυγουστόπουλο, τον Αντιπρόεδρο του Δ/Σ του ΔΛΤΝ και Λιμενάρχη Ναυπλίου κ. Σπυρίδωνα Μαρίνο και το μέλος του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν. κ Παναγιώτη Λέντζο. Πρόεδρος της επιτροπής είναι ο κ. Σταύρος Αυγουστόπουλος. ΑΡΘΡΟ 2 α) Η δημοπρασία θα γίνει στο Ναύπλιο στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου ( Ηρακλέους 4)

3 την 20 η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί πλειοδότης η η προσφορά κριθεί ασύμφορη η δημοπρασία επαναλαμβάνεται την 27η Μαρτίου 2014 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο ίδια ώρα και με τους αρχικούς όρους. Μέχρι την ώρα έναρξης της δημοπρασίας ( 12.00μμ.) θα πρέπει όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος σε αυτή να καταθέσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής τους όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης. Μετά την έναρξη της δημοπρασίας ΔΕΝ γίνετε δεκτή ουδεμία νέα συμμετοχή. β) Ενστάσεις που αφορούν την νομιμότητα διεξαγωγής του διαγωνισμού, υποβάλλονται ενώπιον της Επιτροπής μόνο από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, εγγράφως, κατά την διάρκεια αυτού ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από της λήξεως διενεργείας αυτού. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί των τελευταίων ενστάσεων οριστικώς σε προθεσμία δύο (2) ημερών από την λήξη της δημοπρασίας γ)αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. δ)η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου. ΑΡΘΡΟ 3 Η διάρκεια της παραχωρήσεως ορίζεται για πέντε (5) έτη και η ημερομηνία έναρξης και λήξης της παραχωρήσεως θα αναγράφεται επί της απόφασης έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας. ΑΡΘΡΟ 4 Ως πρώτη προσφορά του ανταλλάγματος ορίζεται το ποσό των ,00 ευρώ ετησίως, το οποίο θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με προσαύξηση ίση με 1%. Το ετήσιο αντάλλαγμα θα καταβάλλεται σε δώδεκα ίσες μηνιαίες δόσεις, εκάστη των οποίων εντός του Α 5νθημέρου κάθε μήνα. Τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή οποιασδήποτε δόσης συνεπάγεται αυτοδίκαια την έξωση του παραχωρησιούχου και παντός τρίτου, εξ αυτού έλκοντος τα δικαιώματά του επί του παραχωρουμένων εγκαταστάσεων ΑΡΘΡΟ 5

4 1. Ο παραχωρησούχος δύναται να εκτελέσει εργασίες εντός των παραχωρούμενων εγκαταστάσεων για την καλύτερη λειτουργία και ευπρεπισμό τους. Οι εργασίες θα γίνουν μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν. και την έγκρισή τους από τις αρμόδιες αρχές. 2. Με τις εργασίες αυτές δεν πρέπει να βλάπτεται η στατικότατα των εγκαταστάσεων. Κάθε τροποποίηση προσθήκη ή μεταρρύθμιση που θα γίνεται κατά παράβαση του όρου αυτού, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα έχει, δίνει το δικαίωμα στο ΔΛΤΝ να αξιώσει από τον παραχωρησιούχο την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση με δαπάνες του παραχωρησιούχου 3. Οι προσθήκες και βελτιώσεις που θα γίνουν κατά την διάρκεια της παραχωρήσεως από τον παραχωρησιούχο και αφού έχουν αυτές εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες θα παραμείνουν στο Δ.Λ.Τ.Ν. Μετά το πέρας της παραχωρήσεως ο παραχωρησιούχςος απομακρύνει μόνο τον κινητό εξοπλισμό και δεν προβαίνει σε καμιά καθαίρεση μόνιμης εγκατάστασης 4. Οι εγκαταστάσεις και ο πέριξ χωρος μπορεί να λειτουργήσει, μετά την λήψη των προβλεπόμενων αδειών, ως: αναψυκτήριο και μεζεδοπωλείο ( σνακ μπαρ) επιχείρηση πώλησης ειδών λαϊκής τέχνης και ειδών περίπτερου για την ενοικίαση και εν γένει εκμετάλλευση καμπινών και καμπανών της πλαζ για παροχή υπηρεσιών στους λουομένους και επισκέπτες της πλαζ Οι εγκαταστάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή συναφή δραστηριότητα υπό τον όρο της προηγούμενης έγκρισης της δραστηριότητας από το Δ/Σ του ΔΛΤΝ και της λήψης των απαιτουμένων αδειών. Επίσης επιτρέπονται οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες ο αριθμός των οποίων θα ορίζεται με κοινή απόφαση του παραχωρησιούχου και του Δ/Σ του ΔΛΤΝ ώστε να λαμβάνεται μέριμνα ύπαρξης ελεύθερου χώρου. 5. Για την τυχόν τοποθέτηση φωτεινής ή μη επιγραφής στις εγκαταστάσεις ο παραχωρησιούχος οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες αστυνομικές ή διοικητικές διατάξεις αλλά επίσης να προσπαθεί να έχει ορθό και μελετημένο αισθητικό και αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα λόγω του τουριστικού ενδιαφέροντος που έχει η περιοχή. 6. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κάνει καλή και προσωπική χρήση του παραχωρούμενου χώρου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης παραχώρησης. Για κάθε βλάβη ή φθορά που τυχόν ήθελε προκληθεί στις παραχωρούμενες

5 εγκαταστάσεις από τον ίδιο ή το υπαλληλικό προσωπικό του θα ευθύνεται αποκλειστικά ο παραχωρησιούχος ο οποίος υποχρεούται αμέσως με δαπάνες του να αποκαθιστά αυτές. Υποχρεούται δε να φροντίζει για την καλή εμφάνιση των εγκαταστάσεων και του χώρο και να συμμορφώνεται κάθε φορά με τις ισχύουσες αστυνομικές ή υγειονομικές διατάξεις που έχουν σχέση με το αντικείμενο της εμπορικής του δραστηριότητας. 7. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί ανεξαιρέτως όλους τους πελάτες του, και να τηρεί κατά την εξυπηρέτηση τους την αρχή της ίσης μεταχείρισης. Σε περίπτωση που θα διατυπωθούν παράπονα από μέρους των πελατών το ΔΛΤ Ν θα εξετάσει τα παράπονα και θα παρεμβαίνει, ο δε παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις του. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του το ΔΛΤ Ν μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. 8. Κατά τη λήξη της ή λύση της παραχώρησης ή κήρυξη του παραχωρησιούχου εκπτώτου ή παύση της λειτουργίας της εκμ/σης ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον παραχωρούμενο χώρο( εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο ) στην ίδια καλή κατάσταση που τον παρέλαβε, έχοντας την ευθύνη για κάθε βλάβη ή φθορά. Σε περίπτωση που ο παραχωρησιούχος δεν παραστεί, το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής καταρτίζεται μονομερώς από την Επιτροπή και Αστυνομικό Όργανο. Εάν αρνηθεί ο παραχωρησιούχος να παραδώσει τον χώρο θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις χωρίς να αποκλείεται τυχόν άλλη απαίτηση υπό του ΔΛΤ Ν, εκ της καθυστέρησης παράδοσης του παραχωρούμενου χώρου λόγω προξενεμένης ζημίας εξ απώλειας εσόδων ή άλλων λόγων. 11.Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει πέραν του ανταλλάγματος Το χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6% ΕΚΟΕΜΝ 3% Ολους τους δημόσιους δημοτικούς φόρους ή τέλη είτε αυτοί καταβάλλονται αυτοτελώς είτε μέσω λογ/σμών ΔΕΗ. Επίσης ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλλει τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης διακηρύξεως σε δύο τοπικές εφημερίδες 12.Ο παραχωρησιούχος δεν δικαιούται σε μείωση του ανταλλάγματος για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παραχώρηση και υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις και τον πέριξ χώρο καθαρό και σε καλή κατάσταση. 13. Στην παραχώρηση δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 813/78 < Περί εμπορικών μισθώσεων > όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν ( Π.Δ. 34/95).

6 14. Σε περίπτωση που θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου η κατασκευή Λιμενικών ή άλλου δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση. 15. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία και χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο ή το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για αποζημίωση. 16. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμα του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι' αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π.χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων. 17. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να μη παρεμποδίζει καθ οιονδήποτε τρόπο τη ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στους κοινόχρηστους χώρους. Η ευθύνη για την φύλαξη των εγκαταστάσεων βαρύνει αποκλειστικά τον παραχωρησιούχο ο οποίος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τις εγκαταστάσεις πάντα σε καλή κατάσταση και λειτουργία. 18. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ.λ.π. 19. Απαγορεύεται στην παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις της κείμενης νομοθεσίας. 20. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α'- 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων. (Εκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία..) 21. Ο παραχωρησιούχος θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία

7 πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Επίσης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο. 22.Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του παραχωρούμενου χώρου από τον παραχωρησιούχο απαγορεύεται απολύτως. 23. Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν. η των προισταμένων του Ν.Π. Δ/κων Αρχών 24. Το Δημοτικό Λιμενικό ταμείο έχει το δικαίωμα μονομερούς λύσεως της συμβάσεως όταν τούτο καταστεί αναγκαίο για ιδιόχρηση του μισθίου. Τα ανωτέρω δε ισχύουν υπό την προϋπόθεση τελικής έγκρισης από τον κ. Γεν. Γραμ. Αποκ. Δ/σης και αφού ταχθεί προθεσμία όχι μικρότερη του τριμήνου 25. Εφόσον η πλαζ ΑΡΒΑΝΙΤΙΑ χαρακτηρίζεται από τη αρμόδια επιτροπή του άρθρου του άρθρου 1 παραγρ. 1γ του ΠΔ 23/200 ως ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΗ ο παραχωρησιούχος υποχρεούται κατά τους μήνες αιχμής Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστο και από ώρα π.μ. έως 18.00μ.μ. να έχει προσλάβει ναυαγοσώστη. 26. Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται κατά την διάρκεια λειτουργίας της πλαζ να διατηρεί μηχανοκίνητη λέμβο εξοπλισμένη για παροχή βοήθειας στους λουομένους. Να παρέχει πρώτες βοήθειες στους λουομένους (νοσηλευτής, φαρμακείο, θάλαμο με κρεβάτι). Να διαθέτει υλικά απορυπάνσεως (σάκος με πριονίδι, απόχες, κάδους τσουγκράνες) και περισυλλογής επιπλεόντων απορριμάτων. Να τοποθετήσει με υπόδειξη της Λιμενικής Λρχής ερυθρούς σημαντήρες οριοθέτησης της θαλάσσιας ζώνης. Να διαθέτει τέσσερα κυκλικά σωσίβια με 15 μέτρα σχοινί το καθένα σε τέσσερα εμφανή σημεία. 27.Σε περίπτωση πρόσληψης ναυαγοσώστη ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να κατασκευάσει βάθρο ( παρατηρητήριο ) για τον ναυαγοσώστη σύμφωνα με τις κάτωθι προδιαγραφές: Η κατασκευή του βάθρου δεν θα είναι μόνιμη και θα γίνεται από κατάλληλα υλικά κατά τρόπο που να αντέχει σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες Θα φέρει απαραιτήτως κλίμακα ανόδου, κάθισμα, ιστό σημαίας και σκέπαστρο προφύλαξης από τον ήλιο. Το ύψος του βάθρου από την επιφάνεια της θάλασσας να υπερβαίνει τα τρία (3) μέτρα. 28.Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να εφοδιάζει τον ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό: μηχανοκίνητο μικρό σκάφος χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με φορητό πυροσβεστήρα, κουπιά, δύο κυκλικά σωσίβια και σφυρίχτρα. Ο εξοπλισμός του σκάφους να είναι

8 εγκεκριμένου από την αρμόδια Δ/νση ΥΕΝ τύπου να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να μην έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξεως για όσα εφόδια προβλέπεται. Στο μέσον των πλευρών της λέμβου δεξιά και αριστερά να είναι γραμμένη η ένδειξη < ΣΩΣΤΙΚΗ ΛΕΜΒΟΣ> και κάτωθεν αυτής η ένδειξη RESQUE ΒΟΑΤ με μπλε απόχρωση. Η έλικα της λέμβου είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για αποτροπή ατυχήματος αδιάβροχο φακό κυάλια ναυαγοσωστικό σωσίβιο σανίδα διάσωσης σωστικό σωλήνα ( προαιρετικά) φορητό φαρμακείο πτυσόμενο φορείο εγκεκριμένου από τη αρμόδια Δ/νση ΥΕΝ τύπου δύο σημαντήρες χρώματος πορτοκαλί με σχοινί μήκους πενήντα ( 50) μέτρων τουλάχιστον ένδυμα κολύμβησης χρώματος προτοκαλί καπέλο στην εμπρόσθια όψη του οποίου να αναγράφεται η ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής η ένδειξη LIFE GUARD. Γυαλιά ηλίου Πινακίδα χρώματος πορτοκαλί με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID μπλε απόχρωσης. Κουβέρτες Καταδυτικό μαχαίρι Μάσκα Βυθού Βατραχοπέδιλα Σημαία ναυαγοσώστη χρώματος πορτοκαλί διαστάσεων 40X80 εκ. με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης. Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και εκατέρωθεν αυτής την ένδειξη LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης. Κινητό τηλέφωνο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται με μέριμνα του παραχωρησιούχου με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο ( παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στη τοπική Λιμενική Αρχή. Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόα) Κοινή σφυρίχτρα Ο τύπος των αναφερομένων στα 4,5,6,7 ειδών δίνεται από το Λιμενικό ταμείο. Τοποθετεί σε εμφανή σημεία πρόσβασης στο χώρο των εγκαταστάσεων ειδικές καλαίσθητες πινακίδες διπλής όψεως στις οποίες αναγράφονται στην ελληνική και αγγλική

9 γλώσσα η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις και οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής. 29. O παραχωρησιουχος δεν επιτρέπεται να εισπράττει εισιτήριο εισόδου στην πλαζ. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων και η παροχή υπηρεσιών είναι υποχρεωτική κατά την θερινή περίοδο, οι δε εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται καθ όλη την διάρκεια του έτους και καθ όλο το 24ωρο με ευθύνη του. 31. Για την παροχή νερού προς τους λουομένους ( ντουζ) από τον παραχωρησιούχο δεν πρέπει να επιβάλλεται τιμή μεγαλύτερη από το διπλάσιο του εκάστοτε τιμολογίου της ΔΕΥΑΝ. 32. Κατά την χειμερινή περίοδο το Λιμενικό Ταμείο δύναται, με δική του παροχή νερού, να διαθέτει νερό για ντουζ στους χειμερινούς κολυμβητές αν ο παραχωρησιούχος αδυνατεί να το πράξει. Σε αυτή την περίπτωση το Λιμενικό Ταμείο θα καθιστά υπεύθυνο τον εκάστοτε Πρόεδρο των χειμερινών κολυμβητών ο οποίος με αίτηση του θα ζητά το κλειδί παροχής νερού. 33. Ο παραχωρησιούχος σε περίπτωση που αποχωρήσει για οποιοδήποτε δικό του λόγο υποχρεούται στην καταβολή ανταλλαγματος έως ότου εγκατασταθεί ο νέος παραχωρησιούχος. 34. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου απαλλάσσεται οποιασδήποτε ευθύνης ποινικής ή αστικής από την λειτουργία των υπόψη εγκαταστασεων ως εστιατορίου, καφέ ουζερί ή αναψυκτηρίου. 35. Δεν θα παρακωλύεται η ελεύθερη, ομαλή και ασφαλής είσοδος των πολιτών στην πλαζ καθώς και η διέλευση των κατά μήκος της παραλίας και η ακώλυτη προσέγγιση στα κρηπιδώματα και την θάλασσα καθόλο το έτος, διατηρουμένου του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα της πλαζ. 36. Αρμόδιο δικαστήριο για εκδίκαση οποιαδήποτε διαφοράς προκύψει που να αφορά την παραχώρηση της απλής χρήσης των εγκαταστάσεων είναι το Συμβούλιο Επικρατείας Αρθρο 6 Ο 1.Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: α) Όσοι έχουν αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ. β) Όσοι έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. γ) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα (έκπτωση, κλπ) από Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ., γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

10 δ) Όσοι είναι ασυνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών τους εν γένει προς το Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.. ε Όσοι έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. ζ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις. η)εταιρείες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και μέλη αυτών και γενικά όσοι είναι οφειλέτες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου και δεν έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με το ΔΛΤΝ ή δεν καταβάλλουν αυτές σύμφωνα με την ρύθμιση ή οφείλουν περισσότερες των δύο δόσεων της ρύθμισης ή έχουν δικαστικές εκκρεμότητες από παλιότερες παραχωρήσεις τόσο με το ΔΛΤΝ όσο και με το Δήμο Ναυπλιέων ή οι ωφειλές τους έχουν βεβαιωθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ΑΡΘΡΟ 7 Για την συμμετοχή στη δημοπρασία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Επιτροπή που διενεργεί αυτήν, μέχρι την π.μ. της 20/3/2014 και σε περίπτωση επανάληψης της την 11,30 π.μ. της 27/3/2014 τα πιο κάτω δικαιολογητικά: Υπεύθυνη Δήλωση του προσφέροντος ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως Πιστοποιητικό Φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του φυσικού προσώπου ή προκειμένου περί εταιρείας και του νομίμου εκπροσώπου της ή δήλωση που προβλέπεται από τον Ν. 1599/86 '' περί του ότι κατέθεσε αίτηση ενώπιον της αρμόδιας αρχής για την έκδοση του και ότι θα το προσκομίσει στην Υπηρεσία πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, εφόσον πλειοδοτήσει". Εξυπακούεται ότι πρέπει να προσκομίσει τα πιστοποιητικά πριν την κατακύρωση, διαφορετικά και αν ακόμα πλειοδοτήσει δεν θα γίνει κατακύρωση στο όνομα του. Επίσης, εφόσον πρόκειται για εταιρία, πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως και εάν πρόκειται για κοινοπραξία το πιστοποιητικό θα αφορά όλες τις επιμέρους εταιρίες που συναπαρτίζουν την κοινοπραξία. Βεβαίωση από την ταμειακή Υπηρεσία του Δ.Λ. Τ.Ναυπλίου ότι δεν έχει καμία οφειλή προς το ΔΛΤΝαυπλίου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει χώρο που του έχει παραχωρηθεί από το ΔΛΤΝ η οφειλή του δεν θα ξεπερνά την οφειλή ενός μηνός ήτοι του τρέχοντος μηνός που διεξάγεται ο διαγωνισμός. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται από τον δημοπρασία. Βεβαίωση από την ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ναυπλιέων ότι δεν έχει οφειλές προς το Δήμο είτε με την σημερινή του Νομική μορφή ( Δήμος Ναυπλιέων),είτε με την παλαιότερη( Δήμος Ναυπλίου) ουτε και στους τέως δήμους που απαρτίζουν τον σημερινό Δήμο Ναυπλιέων ( Ασίνης Νέας Τίρυνθας, Μηδέας),.

11 Σε περίπτωση εταιρείας, το καταστατικό της όπως δημοσιεύτηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως. Εγγύηση συμμετοχής ποσού 5000,00 σε ανεπιφύλακτη εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας ή σε Γραμμάτιο Παρακατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την καλή εκπλήρωση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό, εξαμήνου τουλάχιστον ισχύος. Επίσης είναι δυνατή η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής σε ευρώ από αλλοδαπή Τράπεζα αναγνωρισμένη από την Ε.Ε. Διευκρινίζεται ότι εκείνοι οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν πλήρη δικαιολογητικά αποκλείονται από τον διαγωνισμό. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό νομικών προσώπων, θα υποβάλλεται από αυτά, εκτός από το αντίγραφο του εταιρικού τους, και πλήρης σειρά επίσημων εγγράφων, από τα οποία θα αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους όπως: (α) για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και (β) πιστοποιητικά της τελευταίας εκκαθάρισής τους από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή. ΑΡΘΡΟ 8 ο Οι εγγυητικές επιστολές, εκτός αυτής του πλειοδότου, και του δεύτερου κατά σειρά πλειοδότου επιστρέφονται στους δικαιούχους με σχετική απόδειξη, μετά το πέρας της δημοπρασίας. Η εγγυητική επιστολή του πλειοδότη, και του δεύτερου κατά σειρά πλειοδότη παραμένουν στο ΔΛΤΝ έως την ημέρα της αντικατάστασης της εγγυητικής του πρώτου πλειοδότη με άλλη, το ποσό της οποίας ανέρχεται στο σύνολο του επιτευχθέντος ετήσιου ανταλλάγματος, παραμένει δε στο Δ.Λ.Τ.Ν μέχρι πέρατος της παραχώρησης και καλύπτει την ακριβή εκπλήρωση από τον παραχωρησιούχο των όρων τόσο της διακηρύξεως όσο και της παραχωρήσεως. Η εγγυητική αυτή θα ανανεώνεται κάθε έτος και θα είναι ίση κάθε φορά με το ετήσιο αντάλλαγμα. Επίσης ο παραχωρησιούχος θα καταθέσει στο ΔΛΤΝ και δεύτερη εγγυητική επιστολή ύψους 10% επί του αρχικώς επιτευχθέντος ετησίου ανταλλάγματος η οποία θα παραμείνει στο ΔΛΤΝ και μετά το τέλος της παραχωρήσεως για κάλυψη τυχόν ζημιών και εκκρεμοτήτων μετά την λήξη της. Οι εγγυητικές θα είναι από αναγνωρισμένη Ελληνική Τράπεζα ή Τραπεζα της ευρωπαϊκής ένωσης η οποία θα επιβεβαιώνεται και από ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Αρθρο 9 Ο

12 Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης, υποχρεούται μετά το πέρας της δημοπρασίας να ορίσει αξιόχρεων εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει υπεύθυνη δήλωση, θα προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και θα καταστεί αλληλέγγυος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της παραχωρήσεως Αρθρο 10 Ο Ο αναδειχθησόμενος τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από την μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν. η των προϊσταμένων του Ν.Π. Δ/κων Αρχών. ΑΡΘΡΟ 11ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση η οποία γίνεται με αποδεικτικό παραλαβής, της αποφάσεως του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ.Ν. < περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας >, να προσέλθει μετα του εγγυητού του, τον οποίο είχε ορίσει μετά το πέρας της δημοπρασίας για την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής και την παραλαβή της απόφασης παραχώρησης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου χωρίς δικαστική παρέμβαση και ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος τούτου και του εγγυητού του οι οποίοι ενέχονται για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης ΑΡΘΡΟ 12ο Σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε από τους τιθέμενους όρους θα αίρεται η παραχώρηση με απόφασης του φορέα διοίκησης και ο ενδιαφερόμενος θα εγκαταλείπει αμέσως την χρήση τον χώρου χωρίς καμία αξίωση για αποζημίωση. Κατόπιν των ανωτέρω το Δ/Σ υπογράφει το πρακτικό αυτό ( πράξη 26-38) ως εξής: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σταύρος Αυγουστόπουλος ΤΑ Μπακέας Δ. Λέντζος Παν Χατζηγεωργίου Η Κλείδωνας Γ ΜΕΛΗ Σπυρίδων Μαρίνος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ/Σ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

13 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΡ03-ΧΙΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 33/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 24440/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Π Α Ρ Ο Χ Η Σ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Γ Ι Α Τ Η Ν Ν Α Υ Α Γ Ο Σ Ω Σ Τ Ι Κ Η Κ Α Λ Υ Ψ Η Π Ο Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 03/05-03-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 149 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Ελληνική ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΩ1Χ-Η1Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Σπάτα : 29-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Αρ. Πρωτ. : 14473 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Δημάρχ. Χρ. Μπέκα & Βασ. Παύλου Τ.Κ. : 19004-Σπάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Αρ. αποφ.: 28/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. ΤΗΝ 10-05

Διαβάστε περισσότερα

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345

OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ Nάξος 25/05/2015 Aρ Πρωτ : 1345 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Μελέτης: 1/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ : ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας Κρήτης Αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λιμάνι Ηρακλείου - Τ.Θ. 1068, 711 10, Ηράκλειο Κρήτης Αρμόδιος: Μανώλης Φραγκάκης, Διευθυντής Τηλ./Fax.: (+30) 281-0-338112/(+30) 281-0-338.126 e-mail: info@portheraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713

Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 Μ.Ε.ΔΗ.Μ. ΜΑΡΑΘΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΑΦΜ 0999 42 713 ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Ε Οδός Οινόης 6 Μαραθώνας, 8-5-2014 Τ.Κ. 190 07 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Αρ.Πρωτ. 16 ΤΗΛ.: 22940 67773-67774 FΑΧ : 22940 67778

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν

2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλήθηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 61 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΗΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΡΘΡΟ 5, ΠΑΡ.2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μήλος, 18/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Π. 10 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΚΑ, 84800 ΜΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΤΡΗ ΚΩΝ / ΝΑ ΤΗΛ.: 2287360120 FAX: 2287023374 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αριθµ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων. Αριθµ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ υπ αριθµ. 02/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων Αριθµ. Απόφασης: 12/2015 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη για την παραχώρηση απλής χρήσης ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Αρ.πρωτ.: 513 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερ. 3-7-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧ003/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 29/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 120 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Oρεστιάδα 13/01/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Πρωτ. Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 32 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7966 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 27/01/2014 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αρ. πρωτ. : 128 Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: «ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΔΑ: ΒΕΝΥ469ΗΔΞ-0ΦΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ : 10-5-2013 Αριθ.Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Β/5757 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: τετρακόσια ευρώ (400,00 ) μίσθωμα μηνιαίως (πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 26-6-204 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/) Γρηγ.Λαμπράκη 2 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23

ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΞΔ1-3Κ9. Αριθμός Απόφασης 23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα