Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νερό και φύση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ. Η χηµική σύσταση του νερού. Οι ιδιότητες του νερού. Στόχοι. Πληροφορίες"

Transcript

1 03 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι Πληροφορίες Η χηµική σύσταση του νερού Να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές: Tη σύσταση και τις ιδιότητες του νερού ως του βασικότερου στοιχείου στη φύση. Την αξία του νερού ως βασικό συστατικό ζωής για όλες τις µορφές ζωής και όχι µόνο για τον άνθρωπο. Τη σηµασία και αξία των υδάτινων οικοσυστηµάτων. Το νερό είναι µια χηµική ένωση που αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο. Το υδρογόνο σχηµατίζεται από τις λέξεις ύδωρ -νερό και γένεση -δηµιουργία και είναι το ελαφρύτερο χηµικό στοιχείο. Βρίσκεται σε µεγάλη αφθονία γύρω µας, στα άστρα και σε µεγάλους πλανήτες, αλλά είναι σε πολύ περιορισµένη παρουσία στην ατµόσφαιρα: περίπου ένα µέρος ανά ένα εκατοµµύριο µέρη. Το οξυγόνο σχηµατίζεται από τις λέξεις οξύς και γίνοµαι και είναι το δεύτερο πιο απλό στοιχείο της ατµόσφαιρας µε όγκο περίπου 20,95% και βρίσκεται, συνήθως, ενωµένο µε άλλα στοιχεία. Στην αρχή της δηµιουργίας του Κόσµου, δεν υπήρχε ελεύθερο οξυγόνο στην ατµόσφαιρα, σχηµατίστηκε πολύ αργότερα από τη δράση ορισµένων βακτηριδίων. Σήµερα, το άφθονο οξυγόνο στην ατµόσφαιρα οφείλεται, κυρίως, στη φωτοσύνθεση, περίπου κατά το ήµισυ από το φυτοπλαγκτόν στις θάλασσες και κατά το ήµισυ από τα φυτά της ξηράς. Οι ιδιότητες του νερού φύλλο εκπαιδευτικών Το νερό φαίνεται να έχει κάποιες περίεργες ιδιότητες, που είναι εξαιρετικά σηµαντικές για την ίδια τη ζωή πάνω στη γη. Αποτελεί το µοναδικό στοιχείο στη φύση που συναντάται και στις τρεις καταστάσεις της ύλης: υγρό, στερεό και αέριο. Είναι πολύ καλός διαλύτης κι έχει υψηλή επιφανειακή τάση. Παρουσιάζει τη µεγαλύτερη πυκνότητα στους 4 C, ενώ όταν παγώνει ή θερµαίνεται διαστέλλεται και παρουσιάζει µικρότερη πυκνότητα. Το φαινόµενο της ανώµαλης διαστολής του νερού είναι εξαιρετικά µεγάλης σηµασίας για τη διατήρηση της ζωής στους υγρότοπους. Στην ατµόσφαιρα, το νερό συµβάλλει στην αναπνοή των οργανισµών κι ακόµη µέσω της απορρόφησης της υπέρυθρης ακτινοβολίας βάλλει στη δηµιουργία του φυσικού «φαινοµένου συµτου θερµοκηπίου». Το φαινόµενο αυτό βοηθά στη διατήρηση της ζωής σε σχετικά σταθερές µέσες θερµοκρασίες, περίπου 14,5 C, ενώ διαφορετικά η θερµοκρασία πάνω στον πλανήτη θα παρέµενε στους -18 C. Βέβαια, η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνει την εκποµπή αερίων, που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα

2 προκαλείται ανατροπή της ισορροπίας στην ατµόσφαιρα, µεγαλύτερη παρακράτηση θερµότητας κοντά στην επιφάνεια της Γης και αύξηση της µέσης θερµοκρασίας. Το φυσικό νερό περιέχει ορισµένα ιχνοστοιχεία, δηλαδή διαλυµένες ουσίες σε πολύ µι- κρές ποσότητες. Οι ουσίες αυτές στην ποσότητα µε την οποία περιέχονται στο πόσιµο νερό, προσδιορίζουν και την ποιότητα και καταλληλότητα του νερού. Καθαρό νερό Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι όσο πιο καθαρό είναι το νερό τόσο καλύτερο είναι. Αλλά, εντελώς καθαρό νερό, δηλαδή νερό που δεν περιέχει τίποτε άλλο, δεν υπάρχει στη φύση. Μπορούµε να βρούµε µόνο στα φαρµακεία ή στα νοσοκοµεία, σε ορισµένες περιπτώσεις και σε κάποιες βιοµηχανίες, το οποίο ύστερα από κατάλληλη επεξεργασία (αποστείρωση, απόσταξη κλπ) χρησιµοποιείται σε ιατρικές και ορισµένες βιοµηχανικές εφαρµογές, στην κατασκευή µπαταριών και στην παραγωγή φαρµάκων. Ωστόσο, το εντελώς καθαρό νερό δεν είναι κατάλληλο για την ανθρώπινη υγεία. Η σηµασία των υγροτόπων και το καθεστώς προστασίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, η περιβαλλοντική, πολιτιστική και οικονοµική αξία των υγροτόπων αναγνωρίζεται διεθνώς. Οι υγρότοποι φιλοξενούν ένα πλήθος ζωικών και φυτικών οργανισµών, περιορίζουν τα φαινόµενα πληµµύρας και συµβάλλουν στην προστασία του υδροφόρου ορίζοντα από την εισβολή υφάλµυρου νερού ή τη ρύπανση. Η εξάντληση του γλυκού νερού λόγω φυσικών φαινοµένων, αλλά κυρίως λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει άµεση επίπτωση στους ζωντανούς οργανισµούς που στηρίζονται σε αυτό για την τροφή, την επιβίωση και την αναπαραγωγή τους. Επίσης, τα µεγάλα τεχνικά έργα για εξασφάλιση νερού για ύδρευση (φράγµατα, εκτροπές, διευθετήσεις ποταµών) καταστρέφουν φυσικά οικοσυστήµατα µε δραµατικές, συχνά, επιπτώσεις στους πληθυσµούς, που µένουν εκεί. H Συνθήκη Ramsar: Στις 2 Φεβρουαρίου του 1971 υπογράφηκε από τη χώρα µας η διεθνής Συνθήκη Ramsar, που στόχο έχει την προστασία των υγροτόπων, της χλωρίδας και της πανίδας τους. Στον κατάλογο των προστατευόµενων υγροτόπων ανήκουν 11 υγρότοποι της χώρας µας: 1) το δέλτα Έβρου, 2) η λίµνη Σµαρίδα και οι λιµνοθάλασσες της Ροδόπης, 3) η Λίµνη Βιστονίδα και το Πόρτο Λάγος, 4) το Δέλτα του Νέστου, 5) η Λίµνη της Κερκίνης (τεχνητή) 2 σελίδα

3 6) οι λίµνες Βόλβη και Κορώνεια (λίµνες Λαγκαδά), 7) το Δέλτα των ποταµών Αξιός Λουδίας - Αλιάκµονας και η Αλυκή του Κίτρους στην Πιερία, 8) η Λίµνη Μικρή Πρέσπα, 9) ο Αµβρακικός Κόλπος, 10) η λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου, 11) η λιµνοθάλασσα Κοτύχι και το δάσος της Στροφυλιάς. Ένα πλήθος άλλων υγροτόπων ανήκουν στο δίκτυο προστατευόµενων περιοχών Φύση Σύµφωνα µε τις µέχρι σήµερα καταγραφές, η Ελλάδα διαθέτει 400 υγροτόπους που καταλαµβάνουν έκταση δύο εκατοµµυρίων στρεµµάτων (πηγή: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων), αν και νέες έρευνες αποδεικνύουν ότι υπάρχουν πολλοί περισσότεροι µικροί υγρότοποι (πηγή: WWF). Το νερό στη ζωή των φυτών Στους υγρότοπους συναντά κανείς πολλά είδη βλάστησης, που για την επιβίωση τους χρειάζονται νερό. Πολλά φυτικά είδη βοηθούν στη συγκράτηση του νερού στις λίµνες και τα ποτάµια και συµβάλλουν στην καθαριότητα του νερού. Στις όχθες των λιµνών, ποταµών, χειµάρρων και ρεµάτων, συναντώνται πολλά είδη βλάστησης: ιτιές, πλατάνια, λεύκες, λυγαριές, σκίνα, µυρτιές, βούρλα, καλάµια. Στην υδάτινη επιφάνεια συναντώνται άλλα είδη, όπως νούφαρα. Τα υδρόβια φυτά π.χ. καλάµια φιλτράρουν, καθαρίζουν και συγκρατούν το νερό προστατεύοντας τις γύρω περιοχές. Το νερό µαζί µε τα άφθονα θρεπτικά συστατικά που υπάρχουν στο έδαφος, απορροφάται από τις ρίζες των φυτών και φτάνει ως τα φύλλα, από όπου και αποµακρύνεται µέσω της διαπνοής. Τα υδρόβια φυτά σταµατούν την ορµή του νερού µειώνοντας τον κίνδυνο πληµµύρας. Η πλούσια βλάστηση των υγροτόπων ρυθµίζει την περιεκτικότητα της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του άνθρακα, συντελεί στη δηµιουργία ενός ήπιου µικροκλίµατος, το οποίο ευνοεί τα φυτά και τα ζώα και προστατεύει τις καλλιέργειες, που βρίσκονται κοντά λόγω της γονιµότητας του εδάφους. Ο ρόλος ορισµένων φυτών στον καθαρισµό του νερού είναι ιδιαίτερα σηµαντικός. Μικροοργανισµοί που υπάρχουν στο ριζικό σύστηµα ορισµένων ειδών, όπως είναι τα καλά- µια ή τα βούρλα έχουν την ικανότητα να καθαρίζουν το νερό. Σε πολλές πόλεις και χωριά έχουν αναπτυχθεί «φυσικοί» βιολογικοί καθαρισµοί για την επεξεργασία των λυµάτων. Τα λύµατα διοχετεύονται υπόγεια στις ρίζες επιλεγµένων ειδών και εκεί καθαρίζονται µε τη βοήθεια των φυτών. Επίσης, ορισµένα είδη φυτών χρησιµοποιούνται για τη δέσµευση ορισµένων τοξικών ουσιών (π.χ. βαρέα µέταλλα) από ρυπασµένες περιοχές ή από τη λάσπη του βυθού λιµανιών. 3 σελίδα

4 Το νερό στη ζωή των πουλιών Στους υγρότοπους συναντάµε πολλά είδη υδρόβιων και παρυδάτιων πτηνών. Αναζη- τούν σε καλαµώνες ή σε βραχώδεις σχηµατισµούς το κατάλληλο µέρος για να τραφούν και να ξεκουραστούν και διαµένουν µόνιµα ή εποχιακά µετά το µεγάλο µεταναστευτικό τους ταξίδι πάνω από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θάλασσα. Πολλά είδη υδρόβιων πουλιών αναπαράγονται σε περιοχές της Αρκτικής, όπου το καλοκαίρι, η µέρα διαρκεί 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Το χειµώνα, πολλά είδη µεταναστεύουν σε πολύ µακρινές περιοχές, για να ξεχειµωνιάσουν στη Ν. Αµερική, την Αφρική ή την Αυστραλία. Για παράδειγµα, οι νανόκυκνοι από τη ρωσική τούνδρα µεταναστεύουν ακολουθώντας συγκεκριµένες διαδροµές, για να ξεχειµωνιάσουν στη Βρετανία, στην Ολλανδία ή στην Κίνα. Στην Κοιλάδα της Νεκράς Θάλασσας συγκεντρώνεται ένας από τους µεγαλύτερους πληθυσµούς αποδηµητικών πουλιών, ίσως και πάνω από ένα δισεκατοµµύριο πουλιά, στη διάρκεια του εξαντλητικού τους ταξιδιού από την Αφρική προς την Ευρώπη και την Ασία ή αντίστροφα. Ο σταθµός τους κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα είναι πολύ σηµαντικός για τα πουλιά που διασχίζουν τις ερήµους της Αφρικής. Τα παρυδάτια και τα καλοβατικά πτηνά από τις ακτές και τα έλη διανύουν τις µεγαλύτερες αποστάσεις κατά τη µετανάστευσή τους και ακολουθούν πολύ πιστά συγκεκριµένες διαδροµές. Ένα τέτοιο πουλί είναι ο λευκός πελαργός που διανύει χιλιόµετρα, περνώντας συνήθως από το Βόσπορο και την κοιλάδα της Νεκράς Θάλασσας, µέχρι να φτάσει στη Ν. Αφρική. Ο Γερανός της Σιβηρίας απειλούµενο είδος ταξιδεύει για να ξεχειµωνιάσει είτε προς το Ιράν είτε προς την λίµνη Πογιάνγκ της Κίνας. Το Γλαρόνι της Κασπίας θάλασσας διαχειµάζει στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, στη Μέση Ανατολή, ακόµα και στις νότιες περιοχές της Β. Αµερικής ή στην Αυστραλία. Η Ασπροµετωπόχηνα εγκαταλείπει τις αρκτικές περιοχές της Ρωσίας ή της βόρειας Αµερικής για να ξεχειµωνιάσει στις εύκρατες περιοχές της Ευρώπης ή της Αµερικής. Οι συνέπειες της καταστροφής των υγροτόπων Πολλά είδη χάνουν τους τόπους διαµονής ή αναπαραγωγής τους, όταν αποξηραίνονται οι υγρότοποι ή ρυπαίνονται και µολύνονται τα νερά. Στην Ασία το ένα τέταρτο των πουλιών απειλούνται ή κινδυνεύουν µε εξαφάνιση, εξαιτίας ανθρώπινων παρεµβάσεων σε υγρότοπους και άλλες σηµαντικές περιοχές για τα πουλιά. Ένας σηµαντικός υγρότοπος στην Κορέα αποξηραίνεται και µετατρέπεται σε αγροτική γη, ενώ η εκµετάλλευση του πετρελαίου στη Ρωσία και τα φράγµατα που δηµιουργούνται στο ποταµό Γιάνγκτσε της 4 σελίδα

5 Κίνας απειλούν τους τόπους αναπαραγωγής και διαχείµασης των Γερακιών της Σιβηρίας προς τα ανατολικά. Τα πτηνά αποτελούν ευαίσθητους περιβαλλοντικούς δείκτες και αποτελούν συχνά τους αποδέκτες των συνεπειών της ανθρώπινης δραστηριότητας, της ρύπανσης και µόλυνσης των υδάτων, της πτώσης της στάθµης των λιµνών λόγω της απορρόφησης των υδάτων για καλλιέργειες, αλλά και της όχλησης από τουρίστες. Στη Μεσόγειο έχει χαθεί το 50 % (σε ορισµένες περιοχές και το 90%) των υγροτόπων της. Κύριες αιτίες είναι οι αποξηράνσεις και τα άλλα εγγειοβελτιωτικά έργα, που ως στόχο έχουν τη µετατροπή τους σε καλλιεργήσιµη έκταση, αλλά και οι ανθρώπινες παρεµβάσεις στη ροή χειµάρρων και κοιτών ποταµών. Μεγάλα έργα αποξηράνσεων πραγµατοποιήθηκαν στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα στη Λίµνη της Κωπαΐδας, στην Κάρλα και σε πολλές άλλες περιοχές. Αποδείχτηκε, όµως, ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα και στο υπόλοιπο οικοσύστηµα, αλλά και στην οικονοµία περιοχών που ήταν σ εξάρτηση από τον πλούτο των υγροτόπων αυτών (αλιεύµατα κά) ήταν σηµαντικές. Σήµερα, γίνεται απόπειρα να ξαναδηµιουργηθούν παρόµοιοι υγρότοποι, όπως για παράδειγµα η Λίµνη Κάρλα. Οι υγρότοποι απειλούνται, επίσης, από τη ρύπανση και την υπερβολική χρήση φυτοφαρ- µάκων, από χωµατερές που βρίσκονται κοντά ή µέσα σε αυτούς, από βιοµηχανικά λύµατα και εκτροφεία που µπορεί να βρίσκονται στην περιοχή. Οι µεγάλες ποσότητες αστικών λυµάτων, λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων που καταλήγουν στις λίµνες, εντείνουν το φαινόµενο του ευτροφισµού. Τα νιτρικά και φωσφορικά άλατα που φτάνουν στο νερό αποτελούν τροφή για τους µικροοργανισµούς, οι οποίοι αυξάνονται και καταναλώνουν όλο και περισσότερο οξυγόνο, µε αποτέλεσµα σε ακραίες συνθήκες οι ανώτεροι οργανισµοί, όπως τα ψάρια να πεθαίνουν από ασφυξία. Επίσης, η κατασκευή φραγµάτων οδηγεί στην µείωση των φερτών υλικών που καταλήγουν στις ακτές και οδηγεί σε υποχώρηση των παραλιών. Το νερό των ποταµών και χειµάρρων, πριν φτάσει στη θάλασσα, παρασύρει φερτά υλικά δηµιουργώντας αµµόλοφους στις εκβολές, που παίζουν σηµαντικό ρόλο όχι µόνο στην ανάπτυξη µορφών ζωής προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερης συνθήκες της παράκτιας ζώνης, αλλά και στην προστασία των ακτών από τη διάβρωση. Φωτογραφίες 1-6: Δίκτυο Μεσόγειος SOS 5 σελίδα

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε

Έμμεση ρύπανση είναι η μορφή ρύπανσης, που δεν αντιλαμβανόμαστε 11 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ Στόχοι φύλλο εκπαιδευτικών Να εξοικειωθούν οι μαθητές με την έννοια της ρύπανσης του νερού και να κατανοήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού

Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού 1. Το νερό στη φύση και τη ζωή των ανθρώπων Το μεγαλύτερο μέρος της γης αποτελείται από νερό. Το 97,2% του νερού αυτού βρίσκεται στους ωκεανούς, είναι δηλαδή αλμυρό. Μόλις το 2% βρίσκεται στους πόλους

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι

Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι Περιβαλλοντικό Γλωσσάρι (Βασικές έννοιες και όροι της οικολογίας και του περιβάλλοντος) ρ. Θεόδωρος Κουσουρής περιβαλλοντολόγος -Άβιο: Αυτό που δεν έχει ζωή, που δεν είναι ζωντανό. -Αβιοτικό περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Σχολικό Έτος 2011-12 Μάθηµα : Ερευνητικές Εργασίες Α Λυκείου Α Τετράµηνο ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Οµάδα Εργασίας ΑΓΑΠΗΤΟΣ Θ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ»

«ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΝΑ ΣΕ ΒΛΕΠΩ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΑΙ ΔΙΧΩΣ ΚΥΜ ΑΓΡΙΩΠΟ. ΝΑ ΓΕΛΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΛΙΜΝΗ Σ ΑΓΑΠΩ» ΠΑΛΑΜΑΣ ΚΩΣΤΗΣ «Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Τ Ο

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 36,6-5 16/02/2012 6 E. coli 17 18 19 o 16 . 29) 16/02/2012 17 20 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RNA. 9. 10. 21 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22 16/02/2012 23 19 20 21 - 16/02/2012 22 44 - - 45 - - + 1 +

Διαβάστε περισσότερα

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006

ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1  «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 1 «Το Μoνοπάτι του Νερού» ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για σχολεία A/ΘΜΙΑΣ (τάξεις: Α, Β, Γ, ) 2005-2006 ΚΠΕ ΚΟΡΘΙΟΥ 2 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου Κτιριακό Συγκρότηµα Αγ. Τριάδας Κόρθι, 84502

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.»

«Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό του πόσιμου νερού και η επίδραση στην ανθρώπινη υγεία. Η περίπτωση της Κέρκυρας.» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΏΝ & ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ «Η σκληρότητα ως ποιοτικό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ

Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ Τροπικά δάση βροχής Του Ρετ Α. Μπάτλερ (001) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΒΡΟΧΗΣ; Τα τροπικά δάση βροχής είναι δάση µε ψηλά δέντρα, θερµό κλίµα και άφθονες βροχοπτώσεις. Σε ορισµένα δάση βροχής, το ύψος βροχής ξεπερνάει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες

Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Φαινόμενα ρύπανσης στο θαλάσσιο περιβάλλον Επιπτώσεις στις βιοκοινωνίες Δρ. Ντούλα Μαρία Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας Σοφ. Βενιζέλου 1, 141 23 Λυκόβρυση, e-mail : mdoula@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη

Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος. Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Κλιματική αλλαγή και καταστροφή του περιβάλλοντος Πώς μπορούμε να σώσουμε τον πλανήτη Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 5 1. Τι συμβαίνει στον πλανήτη μας; Αίτια της κλιματικής αλλαγής 6 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΒΕΛΛΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΞΕΠΑΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική

τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Πτυχιακή εργασία ΤΕΙ Πάτρας τμήμα ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων Θέμα: παθητικά ηλιακά συστήματα _από τη παραδοσιακή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική Έρευνα - επιμέλεια: Στεφανίδης Αλέξανδρος Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον

2ο ΤΕΥΧΟΣ. Το νερό και το περιβάλλον 2ο ΤΕΥΧΟΣ Το νερό και το περιβάλλον 233 Επιστηµονικό µέρος Οι πρώτοι ζωντανοί οργανισµοί αναπτύχθηκαν στο νερό, το οποίο εξακολουθεί να παίζει πρωτεύοντα ρόλο σε όλες τις διαδικασίες της έµβιας ύλης. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι.

Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. 1 of 10 A Άβιος: Αυτός που δεν έχει ζωή. Αβιοτικό περιβάλλον: Το σύνολο των αβιοτικών παραγόντων του φυσικού περιβάλλοντος (έδαφος, νερό, ατμόσφαιρα). Οι βιότοποι. Αβιοτικό σύστημα: Το σύνολο των μη ζώντων

Διαβάστε περισσότερα

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18

3 Υδατικοί πόροι Βιώσιμη Διαχείριση... 18 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πίνακες... 5 Σχήματα... 6 Πρόλογος... 7 Εισαγωγή... 8 1 Η Έννοια της Βιώσιμης ή Αειφόρου Ανάπτυξης... 11 2 Οι υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος - Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων

Σχέδιο ιαχείρισης Λίµνης Παµβώτιδας Ιωαννίνων ΠΙΝΑΚΑΣ 1 (βλέπε επίσης Πίνακα ΙΙ στο Παράρτηµα) Σηµαντικό σε επίπεδο Είδος οικοτόπου Κωδικός Είδος πτηνού 2 Κατάσταση ιεθνές Ευρώπη ς Εθνικό Παγκοσµίως απειλούµενο. Παρόν όλο το χρόνο, 10-20 ζευγάρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΑΘΗΜΑ ΚΟΡΜΟΥ «ΥΔΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 1 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

3.3.1 El Niño και La Niña... 19

3.3.1 El Niño και La Niña... 19 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΡΓΑ Έφη αρείου 11 2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον

Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον Κεφάλαιο 4. Επιχειρηµατικότητα και Περιβάλλον 4.1 Η σηµερινή κατάσταση του Φυσικού Περιβάλλοντος Κάθε µεγάλη οικολογική καταστροφή που πλήττει διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως για παράδειγµα το ναυάγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο. Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Εκπαιδευτικό υλικό για τους Μη Συμβατικούς Υδατικούς Πόρους στην Κύπρο Ένα υλικό για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη «Αποστολή Νερό» Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στην Κύπρο Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Παράρτημα 8.10 - Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση Οδηγίας Οικοτόπων GR1150010 & GR1150001 Τίτλος εγγράφου: Σελίδα 2 από 110 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1.1 Σκοπός της Αναφοράς 5 1.2 Νομοθετικό Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα