ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /15.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 98"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 98 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα στις 15/07/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Μ.Ε.Θ., που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. Μ.Ε. οικ (314)/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες: 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Γάκης Βασίλειος Αντιπρόεδρος 3. Κούης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 4. Χατζηβρέττας Δημήτριος, τακτικό μέλος 5. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 6. Μπισμπινά Γερακίνα, τακτικό μέλος 7. Ασπασίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 8. Γιουτίκας Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος 9. Ζάχαρης Ηλίας, τακτικό μέλος 10. Παγώνης Ιωάννης, τακτικό μέλος 11. Τρεμόπουλος Μιχάλης, τακτικό μέλος 12. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος 13. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος 14. Παυλίδου Φωτεινή Νιόβη, τακτικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση παρέστη η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου. Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Μπόλαρης Μάρκος, τακτικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της συνεδρίασης ο κ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, τακτικό μέλος, ζήτησε το λόγο από τον Πρόεδρο της Μητροπολιτικής Επιτροπής προκειμένου να θέσει θέμα διαδικασίας. Συγκεκριμένα πρότεινε την αναβολή της συνεδρίασης λόγω απεργίας που έχουν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΕ ΟΤΑ και άλλοι φορείς την ημέρα αυτή. Θεωρεί ότι η 1

2 Μητροπολιτική Επιτροπή οφείλει να σεβαστεί την κινητοποίηση των εργαζομένων και να τους συμπαρασταθεί. Ο κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος, τακτικό μέλος, συμφώνησε με την πρόταση του κ. Ιγνατιάδη. Κατόπιν ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση της αναβολής, ωστόσο η πλειοψηφία των μελών δεν συμφώνησε και αποφασίστηκε η διεξαγωγή της συνεδρίασης. Εν συνεχεία ο κ. Ιγνατιάδης ενημέρωσε το Σώμα ότι αποχωρεί από τη συνεδρίαση και δήλωσε ότι είναι αρνητικός στο 8 ο, το 9 ο και το 10 ο θέμα ημερήσιας διάταξης. Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο αφορά τη δικαιολόγηση απουσιών του κ. Μπόλαρη Μάρκου, τακτικού μέλους, και το δεύτερο την «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβης για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης» και ζήτησε την έγκριση του Σώματος προκειμένου να προχωρήσουν στη συζήτησή τους. Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ομόφωνα στη συζήτηση των δύο εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων. 2 ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβης για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 2 ο θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης «Έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβης για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης» και έθεσε υπόψη της επιτροπής το με αρ. πρωτ. 1460/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., με το οποίο διαβιβάστηκε το θέμα στη Μητροπολιτική Επιτροπή και ζητήθηκε να συζητηθεί εκτός ημερησίας διατάξεως. Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Π. Πατουλίδου, Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ., προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα. Η κ. Πατουλίδου αιτιολόγησε το κατεπείγον του θέματος και έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθμ. 118/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλβης, με την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η σύναψη της ανωτέρω σύμβασης. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Πατουλίδου και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 222/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ , 78090/ απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «περί επικύρωσης εκλογής μελών Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», την αριθμ. 130/2014 απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής «περί εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Μητροπολιτικής Επιτροπής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με το με αρ. πρωτ.: 84677/ έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την με αρ. πρωτ. οικ (563)/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «περί Ορισμού Γραμματέα και αναπληρωτή Γραμματέα της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μ.Ε.Θ.», το με αρ. πρωτ. 1460/ έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε.Θ. και το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 περί συμβάσεων διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα την έγκριση σύναψης σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/10 μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβης για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής 2

3 διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης, σύμφωνα με το σχέδιο σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας που ακολουθεί: ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 99 ΤΟΥ Ν.3852/10 μεταξύ της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.) και του Δήμου Βόλβης (Δ.Β.) για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την , οι παρακάτω Φορείς καλούμενοι στο εξής «συμβαλλόμενοι», 1) Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ( Μ.Ε.Θ. ), νόμιμα εκπροσωπούμενη από την Αντιπεριφερειάρχη κα Πατουλίδου Παρασκευή και 2) ο Δήμος Βόλβης (Δ.Θ.), νόμιμα εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο κο Λιάμα..., έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 99 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α / ) με θέμα «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτη». 2. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α /2010) με θέμα «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 3. Τη με αριθμό.../2015 Απόφαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Συμβάσης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με το Δήμο Βόλβης για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης 4. Τη με αριθμό./2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Συμβάσης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης 5. Τη σημαντική δυσλειτουργία που έχει προκληθεί αναφορικά με την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της ΠΚΜ- ΜΕΘ, στην παραλία των Νέων Βρασνών του Δήμου Βόλβης, λόγω έλλειψης της παρουσίας προσωπικού για την συναρμολόγηση εγκατάσταση φύλαξη και χρηση του συστήματος 6.. Το γεγονός ότι η ΜΕΘ ΠΚΜ διαθέτει στην ιδιοκτησία της τη βοηθητική διάταξη SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα αλλά δεν διαθέτει προσωπικό στα Νέα Βρασνά, για τις αναφερθείσες εργασίες επειδή δεν έχει υπαλλήλους στην περιοχή και ούτε έχει τη δυνατότητα να τοποθετήσει ή να μετακινήσει 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Βόλβης, δεν διαθέτει στην ιδιοκτησία του τη βοηθητική διάταξη SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, στη θάλασσα, αλλά διαθέτει προσωπικό στα Νέα Βρασνά, για τις αναφερθείσες εργασίες, επειδή έχει υπαλλήλους στην περιοχή και έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ετήσια εγκατάσταση, συντήρηση και αποσυναρμολόγηση και να την φυλάξει σε δικούς της κλειστούς χώρους 8. ότι από την συνεργασία αυτή θα προκύψει, η βέλτιστη από κοινού αξιοποίηση της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ, ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, στην παραλία των Νέων Βρασνών και ανθρώπινων πόρων για τη φύλαξη και συντήρηση συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας 3

4 όπως αυτή αναλυτικά αναπτύσσεται παρακάτω και μέσα από την οποία καθορίζεται το βασικό πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών, προσδιορίζονται τα μέσα, οι τρόποι και οι διαδικασίες υλοποίησης της συμβάσεως αυτής. Περιεχόμενα Σύμβασης Άρθρο 1 ο : Αντικείμενο -Σκοπός της Σύμβασης Άρθρο 2 ο : Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Άρθρο 3 ο : Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Σύμβασης Άρθρο 4 ο : Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων Άρθρο 5 ο :Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων Άρθρο 6 ο : Υποχρεώσεις Δικαιώματα των συμβαλλομένων - Άρθρο 7 ο : Χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης Άρθρο 8 ο : Όργανο Παρακολούθησης Άρθρο 9 ο : Διαιτησία Άρθρο 10 ο : Τροποποίηση Επέκταση της Σύμβασης Άρθρο 11 ο : Αντισυμβατική Συμπεριφορά ΑΡΘΡΟ 1ο Αντικείμενο Σκοπός της Σύμβασης Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.), και ο Δήμος Βόλβης (Δ.Β.) συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας, αντικείμενο της οποίας, αποτελεί η ανάληψη από το Δήμο Βόλβης τη διάθεση προσωπικού και τη χρηματοδότηση, για την συναρμολόγηση, εγκατάσταση, συντήρηση, φύλαξη, αποσυναρμολόγηση και χρήση του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, στην παραλία των Νέων Βρασνών Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι η από κοινού χρήση ανθρώπινου δυναμικού και του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα κατά την περίοδο του καλοκαιριού, στην παραλία των Νέων Βρασνών ΑΡΘΡΟ 2ο Χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Ως ημερομηνία έναρξης της παρούσας Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής αυτής και ημερομηνία λήξης η 31/12/2017, με δυνατότητα παράτασης τεσσάρων (2) ετών ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 3ο Χρονοδιάγραμμα Εφαρμογής της Σύμβασης Το Χρονοδιάγραμμα είναι : 3.1 αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο 5 ημερών η παράδοση από την ΠΚΜ ΜΕΘ του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ στο δήμο Βόλβης με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής 3.2 έως το πολύ 3 εβδομάδες ο δήμος Βόλβης αναλαμβάνει τη μεταφορά, συναρμολόγηση, συντήρηση και λειτουργία του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, διαδικασία που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο ισχύος της παρούσας 3.3 τον Σεπτέμβριο κάθε έτους ισχύος της παρούσας θα γίνεται αποσυναρμολόγηση μεταφορά και φύλαξη σε χώρο του δήμου και με ευθύνη του, του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ, 4

5 3.4 μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας ο δήμος Βόλβης θα παραδώσει το σύστημα της βοηθητικής διάταξης SEATRAC στη ΠΚΜ-ΜΕΘ, Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση της επιτροπής παρακολούθησης με σκοπό την προσαρμογή των εργασιών στις ανάγκες που προκύπτουν Άρθρο 4ο Διάθεση του προσωπικού των συμβαλλομένων Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο Δήμος Βόλβης θα διαθέσει κατά περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες το ανθρώπινο δυναμικό (έναν υπάλληλο ανά ημέρα ) για την φύλαξη και μεταφορά του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC Άρθρο 5ο Διάθεση μηχανολογικού εξοπλισμού, οχημάτων και άλλων τεχνικών μέσων Για τις ανάγκες υλοποίησης της Σύμβασης ο δήμος Βόλβης θα διαθέτει μεταφορικό μέσο (φορτηγό) για τη μεταφορά του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC προς και από το χώρο φύλαξης ΆΡΘΡΟ 6ο Δικαιώματα & Υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και έχουν τα παρακάτω δικαιώματα: Ο κάθε ένας συμβαλλόμενος σύμφωνα με το άρθρο 1 αναλαμβάνει: 3. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης. 4. Να παρέχει στον άλλον κάθε τεχνικό μέσο, καθώς και τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στην διάθεση του για την εξυπηρέτηση του σκοπού της σύμβασης. 5. Να παρέχουν έγκαιρα κάθε αναγκαία πληροφορία σχετικά με οργανωτικές και διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 6. Να συνεργαστεί με τον άλλο Συμβαλλόμενο για την «προβολή» του έργου σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαίο. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)-Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης ( Μ.Ε.Θ. ), αναλαμβάνει πέραν των ανωτέρω: να διαθέτει αρμόδιο υπάλληλο που θα εποπτεύει και θα ελέγχει κατά περιόδους την καλή λειτουργία του συστήματος της βοηθητικής διάταξης SEATRAC να παραδώσει αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας σε χρόνο τουλάχιστον 5 ημερών το σύστημα της βοηθητικής διάταξης SEATRAC ιδιοκτησίας της ΠΚΜ-ΜΕΘ στο δήμο Βόλβης με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης Ο Δήμος Θερμαϊκού αναλαμβάνει πέραν των ανωτέρω: Να διαθέσει τις υπηρεσίες τους ως υπεύθυνες για την υλοποίηση της σύμβασης Να απασχολεί και να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό για τις υποχρεώσεις που εκπορεύονται από την εν λόγω σύμβαση παράλληλα με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα, με σκοπό τη διασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης του συνόλου των ενεργειών - δράσεων που περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης. Να προβεί εφόσον απαιτηθεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να συστήσει θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη όλων των αρμοδιοτήτων της παρούσας Σύμβασης που δεν καλύπτονται από το μόνιμο προσωπικό του Δήμου Να συντηρεί με δική του χρηματοδότηση το σύστημα αναθέτοντας την εγκατάσταση και 5

6 συντήρηση σε εξειδικευμένη εταιρεία και να παρέχει τα τυχόν αναγκαία αναλώσιμα υλικά για την υλοποίηση των ενεργειών που προβλέπονται στην παρούσα να μεταφέρει και να φυλάσσει το σύστημα σε δικό του κλειστό χώρο κατά τους χειμερινούς μήνες μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας να παραδώσει το σύστημα της βοηθητικής διάταξης SEATRAC στη ΠΚΜ-ΜΕΘ, στην κατάσταση που το παρέλαβε να συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης ΑΡΘΡΟ 7ο Ποσά Χρηματοδότησης των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης Από την παρούσα σύμβαση προκύπτουν δαπάνες για το δήμο Βόλβης που ανέρχονται ετησίως στο ποσό των... και προβλέπονται στον προϋπολογισμό του στον Κωδικό έργου... Για την εφαρμογή της Παρούσας Σύμβασης δεν απαιτούνται επιπλέον δαπάνες από την πλευρά της ΠΚΜ- ΜΕΘ. ΑΡΘΡΟ 8ο Όργανο Παρακολούθησης Συνίσταται όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης με τη μορφή Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης: Η επιτροπή παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου και των όρων της παρούσας σύμβασης. Παρεμβαίνει για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει από την εφαρμογή των όρων της διατηρώντας το δικαίωμα να τους ερμηνεύει και να τους αποσαφηνίζει. Επίσης, έχει το δικαίωμα να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες Έργο της Επιτροπής, η οποία θα αποτελεί Φορέα Επίβλεψης, θα είναι: η εποπτεία για την ορθή εφαρμογή των συμφωνηθέντων αλλά και η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης, η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν θα προκύψουν κατά την εφαρμογή των όρων της συμβάσεως καθώς τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος των επιμέρους εργασιών η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή της. η εισήγηση για την παράταση της παρούσας. Στην τριμελή αυτή επιτροπή μετέχει ένας εκπρόσωπος από την ΠΚΜ-ΜΕΘ ως πρόεδρος της Επιτροπής και δύο εκπρόσωποι του Δήμου Βόλβης. Οι εκπρόσωποι των δύο φορέων μπορεί να είναι αιρετοί ή υπάλληλοι των φορέων και ορίζονται με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης μετά από έγγραφη πρόταση της ιδίας και του δημάρχου Βόλβης Η διάρκεια της επιτροπής ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της Σύμβασης και μπορεί να τροποποιείται με απόφαση επίσης της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης μετά από έγγραφη πρόταση της ιδίας ή του δημάρχου Βόλβης. Άρθρο 9 ο Διαιτησία Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων, που δεν μπορεί να διευθετηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης, θα λύνεται με διαιτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να οριστεί ως διαιτητής ο Πρωτοδίκης που θα ορίσει ο Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Άρθρο 10 ο 6

7 Τροποποίηση Επέκταση της Σύμβασης Τροποποίηση ή και επέκταση της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης ομόφωνης πρότασης της Επιτροπής Παρακολούθησης και εγκρίνεται με απόφαση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων των συμβαλλόμενων μερών. Άρθρο 11 ο Αντισυμβατική Συμπεριφορά Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του Νόμου της καλής πίστης και των άλλων συναλλακτικών ηθών από οποιαδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στα άλλα το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση ή και να αξιώσουν κάθε θετική ή αποθεματική ζημιά τους. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την ΠΚΜ - Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Για το Δήμο Βόλβης Η Αντιπεριφερειάρχης Παρασκευή Πατουλίδου Ο Δήμαρχος Λιάμας... Ο Πρόεδρος της Mητροπολιτικής Επιτροπής της M.Ε. Θεσσαλονίκης Τα Μέλη Μιχάλης Τζόλλας (όπως αναφέρονται ανωτέρω) 7

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 6 Αριθμ. Συνεδρίασης 6 η /03.04.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 51 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /18.02.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 66 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 118

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /27.07.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 118 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 11η/27-7-2015 Αριθμ. Απόφασης 167/2015 ΘΕΜΑ 10 Ο «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 87 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΑΝΑΤΟΛΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΛΙΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 11 Ο «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.-Π.Ε. Πέλλας, Δήμου Πέλλας και Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /11.05.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 52 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 6 Ο «Σύναψη διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Παιονίας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Π.Ε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3. ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 13η/23-05-2013 Αριθμ. Απόφασης 113 ΘΕΜΑ 5. «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Π.Κ.Μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 39 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 9η/19-06-2014 Αριθμ. Απόφασης : 138/2014 ΘΕΜΑ 21o. «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμ. Συνεδρίασης 7η/11-05-2015 Αριθμ. Απόφασης 89/2015 ΘΕΜΑ 9 Ο «Προγραμματική Σύμβαση έτους 2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 4ης/2015, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015 στην Λευκάδα. Αριθ. Απόφασης 39-4/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 21/2011, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Παρασκευή 25 του μηνός Νοεμβρίου 2011. Αριθ. απόφασης 225-21/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Από το πρακτικό 7/2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 13 Η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /25.07.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 95 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 2/2015 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 11/2015 Περίληψη Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 132 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 16ο

Διαβάστε περισσότερα

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου»

για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα - Παστρέικα Ζακύνθου» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ IΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ KΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1 για την ολοκλήρωση της μελέτης: «Πράξη εφαρμογής Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Ντουρέικα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κέρκυρας στις 30-05-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α Κέρκυρα 49100 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα Τηλ: 2661362788 e-mail:council@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 8/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή όγδοη (28η) του μηνός Απριλίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 10/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ από τα Πρακτικά της 4 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ. Ως δεύτερο εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και νέων Υποδομών του 1 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση Τροποποιημένης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της με τον Δήμο Νοτίου Πηλίου για την υλοποίηση του υποέργου «Μελέτη Δικτύου Αποχέτευσης Ακαθάρτων, Εγκατάστασης Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα