ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜEΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜEΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: 2001-2004 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜEΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Η Ελληνική Οικονομία 2.1 Η Ελληνική Οικονομία Βασικό Σενάριο Οικονομικής Μεγέθυνσης Το Πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής 3.1 Δημοσιονομική Πολιτική και Προοπτικές για το Συγκριτική του Π.Σ.Α με το Π.Σ.Α 5. Εναλλακτικό Σενάριο Οικονομικής Μεγέθυνσης 6. Η Διατηρησιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 7. Δημοσιονομικές Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Αλλαγών 1. Εισαγωγή Με την ένταξή της στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, η Ελληνική οικονομία λειτουργεί σε ένα νέο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, μηδενικού - σχεδόν -συναλλαγματικού κινδύνου και σημαντικά μεγαλύτερης εμπιστοσύνης της αγοράς λόγω της σταθερότητας του οικονομικού περιβάλλοντος. Το πρώτο για την Ελλάδα επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης λαμβάνει υπ όψη τη νέα οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μετά την επιβράδυνση της

3 παγκόσμιας οικονομίας και κυρίως μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 ης Σεπτεμβρίου. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) περιλαμβάνεται η ανασκόπηση των οικονομικών εξελίξεων στην Ελλάδα κατά την περίοδο - καθώς και οι προοπτικές για τα έτη 2002 έως και Η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα το, με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ ο οποίος ήταν τελικά υψηλότερος των εκτιμήσεων που παρουσιάστηκαν στο περσινό ΠΣΑ. Οι δυσμενείς όμως οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν παγκοσμίως κατά το, και ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα της 11 ης Σεπτεμβρίου, έχουν επηρεάσει δυσμενώς την τρέχουσα οικονομική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το τρέχον έτος εκτιμάται στο 4,1, χαμηλότερος από το στόχο για 5 μεγέθυνση που περιλαμβανόταν στο ΠΣΑ του. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις αυτές είναι και προβλέπεται ότι θα παραμείνουν, κατά την προσεχή περίοδο, υψηλότερες από το μέσο όρο της Ε.Ε.. Οι προβλέψεις σχετικά με το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης κατά τα έτη στηρίζονται σε προσεχτικές παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των εγχώριων παραγόντων της οικονομικής δραστηριότητας, ενώ σε ό,τι αφορά το εξωτερικό περιβάλλον, στηριχτήκαμε κυρίως στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις προβλέψεις μας, το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό 3,8 το 2002 και με 4 για κάθε ένα από τα επόμενα έτη. Οι ρυθμοί αυτοί είναι βέβαια χαμηλότεροι των προβλέψεων του προηγούμενου ΠΣΑ, συμβαδίζουν όμως, απόλυτα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΟΟΣΑ και του ΔΝΤ. Η αύξηση θα προέλθει κυρίως από: α) τις υψηλές δημόσιες επενδύσεις- που απορρέουν κατά κύριο λόγο από το Γ ΚΠΣ και τα δημόσια έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις ιδιωτικές επενδύσεις, β) τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν προγραμματιστεί και αρκετές από αυτές ήδη υλοποιούνται, γ) τις πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης που στοχεύουν στη μακροοικονομική σταθερότητα, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση του δημόσιου χρέους και την κοινωνική συνοχή και δ) την αναμενόμενη από τα μέσα του 2002 ανάκαμψη της οικονομικής

4 δραστηριότητας στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και την παγκόσμια οικονομία γενικότερα. Οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης κατά τα τελευταία 7 χρόνια στο δημοσιονομικό τομέα έχουν επιφέρει αξιόλογα αποτελέσματα. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε από 10 του ΑΕΠ το 1994 στο 1,1 το. Για το, το πλεόνασμα εκτιμάται να διαμορφωθεί στο 0,1 του ΑΕΠ, έναντι στόχου για 0,5. Για το 2002, ο στόχος για το δημοσιονομικό ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης είναι η επίτευξη πλεονάσματος της τάξης του 0,8 του ΑΕΠ, ενώ για τα έτη 2003 και 2004 οι στόχοι είναι 1 και 1,2 αντίστοιχα. Οι προβλέψεις αυτές είναι χαμηλότερες των περυσινών και, κατά συνέπεια, η μείωση του χρέους ως προς το ΑΕΠ θα είναι πιο αργή από την προβλεπόμενη στο προηγούμενο ΠΣΑ. Στα πλαίσια της ΟΝΕ, ο βασικός στόχος της Ελληνικής Κυβέρνησης είναι η επίτευξη της πραγματικής σύγκλισης. Παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί διεθνώς, οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ κατά τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι μεταξύ των υψηλότερων της Ε.Ε. και σαφώς πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, συμβάλλοντας έτσι στην πραγματική σύγκλιση του κατά κεφαλήν εισοδήματος.

5 2. Η Ελληνική Οικονομία Πίνακας 1. Μεγέθυνση και σχετικά μεγέθη ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΕΠ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ,3 4,1 3,8 4,0 4, , , , , ,0 (δις. δρχ) ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΑΕΠ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ) 3,4 3,2 3,0 3,0 3,0 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - 2,9 3,6 2,7 2,6 2,7 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ -0,3 0,8 0,8 1,3 1,5 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4,6 3,3 3,0 2,7 2,5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -1,1 0,1 0,8 1,0 1,2 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 102,7 99,6 97,3 94,4 90,0 ΠΗΓΕΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1. ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 2. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2,3 1,8-0,5 0,7 0,7 3. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 7,8 8,5 9,5 9,9 7,4 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4.. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΏΝ ( ΑΕΠ) 0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18,9 5,8 4,8 6,2 8,3 6. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 15,0 5,2 4,6 6,8 6,8 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΕΠ 7. ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 4,4 4,0 3,8 4,4 3,9 (εκτός αποθεματικών) 8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΏΝ 0,4-0,1-0,1 0,0 0,0 9. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ -0,43-0,3-0,3-0,7-0,2 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

6 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 7,8 4,3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ 6,5 5,3 ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΕΥΡΩ/USD 0,92 0,90 0,91 0,91 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ-ΕΚΤΟΣ Ε.Ε 4,7 2,2 2,3 3,9 ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ Ε.Ε. 3,3 1,7 1,4 2,9 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΚΤΟΣ Ε.Ε. 11,2 0,0 1,2 5,8 ΤΙΜΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 28,6 24,9 22,3 24,8 Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και οι προβλέψεις του επικαιροποιημένου ΠΣΑ- της Ελληνικής Οικονομίας για την περίοδο -2004, καθώς και οι παραδοχές που έγιναν σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Η ανάλυση αυτών των εξελίξεων και προβλέψεων παρουσιάζεται στα επόμενα κεφάλαια. 2.1 Η Ελληνική Οικονομία Η Ελληνική Οικονομία το Το η δυναμική πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα συνεχίστηκε και ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ έφτασε στο 4,3, έναντι του προβλεπόμενου 4,1, στο ΠΣΑ-. Η βελτίωση των βασικών μακροοικονομικών δεικτών συνεχίστηκε, παρά τη σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου και την μη προβλεπόμενη μεγάλη ανατίμηση του δολαρίου έναντι του ευρώ και βέβαια της δραχμής. Όλοι οι συντελεστές της εγχώριας ζήτησης παρουσίασαν ανοδική τάση. Η συμβολή της εγχώριας ζήτησης στη μεταβολή του ΑΕΠ ήταν 4,8 ποσοστιαίες μονάδες ενώ το εξωτερικό ισοζύγιο υπηρεσιών είχε αρνητική συμβολή κατά 0,4, αν και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 18,9, ως συνέπεια της ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας. Ο πληθωρισμός υπερέβη τον στόχο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες. Ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε μέση ετήσια αύξηση κατά 3,2 από 2,6 το Αυτό οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σε πιέσεις που προήλθαν από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου και την ανατίμηση του δολαρίου έναντι της δραχμής. Η μέση ετήσια αύξηση της τιμής του αργού πετρελαίου σε δραχμές ήταν 87 το, έναντι ανόδου 42 το Η διαδικασία της δημοσιονομικής εξυγίανσης συνεχίστηκε το και το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε στο 1,1 του ΑΕΠ από 1,8 το 1999, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ξεπέρασε το

7 6,0 του ΑΕΠ. Παράλληλα, το, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 102,7 από 103,9 το 1999 και 111,3 το Οι Επιδόσεις της Ελληνικής Οικονομίας κατά το Το και για έκτο συνεχόμενο έτος, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα είναι ανώτερος του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Είναι, εντούτοις, αλήθεια ότι η σημαντική επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και ιδιαίτερα των χωρών της Ε.Ε επηρέασε την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ να περιοριστεί στο 4,1, έναντι πρόβλεψης για 5 στο ΠΣΑ του. Παρά την επιβράδυνση αυτή, στο τέλος του, η Ελλάδα θα έχει καταγράψει τον ταχύτερο ρυθμό πραγματικής σύγκλισης, προς το μέσο Ευρωπαϊκό επίπεδο εισοδήματος, από το 1981 όταν η χώρα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πίνακας 2: Επιλεγμένοι Οικονομικοί Δείκτες, - ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ 1. ΑΥΞΗΣΗ ΑΕΠ 4,1 4,3 5,0 4,1 2. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΑΔΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 6. ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 9,3 7,8 11,7 8,5-1,2-1,5-1,5-1,2 2,7 3,1 2,3 3,1-0,8-1,1 0,5 0,1 103,9 102,7 98,9 99,6 7. ΑΝΕΡΓΙΑ 11,3 11,4 10,4 10,9

8 Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11 ης Σεπτεμβρίου απλά επιδείνωσε τις ήδη κακές οικονομικές συνθήκες και ενίσχυσε την προϋπάρχουσα αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Παρόλα αυτά, η Ελληνική Οικονομία έχει επιδείξει έναν από τους χαμηλότερους ρυθμούς επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ συγκρινόμενη με τις άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1, ο ρυθμός ανάπτυξης του Ελληνικού ΑΕΠ είναι διπλάσιος των μέσων ρυθμών ανάπτυξης της Ε.Ε. και του ΟΟΣΑ. Ένα σημαντικό στοιχείο, που συνέβαλε στη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις. Το, οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου θα είναι υψηλότερες από εκείνες του. Οι σημαντικές εισροές από το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης καθώς και οι υψηλές ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις θα ενισχύσουν σημαντικά το παραγωγικό δυναμικό της Ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, η ολοκλήρωση εκτεταμένων προγραμμάτων υποδομών και έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 αναμένεται να συμβάλει επιπλέον στην ενίσχυση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων. Οι συνολικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 8,5, επηρεαζόμενες και από τη σημαντική άνοδο των επενδύσεων των δημόσιων επιχειρήσεων, οι οποίες θα αυξηθούν κατά 20,2 σε τρέχουσες τιμές. Οι εξελίξεις αυτές θα βελτιώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης και θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας. Επιπλέον στοιχεία που τονώνουν το δυναμισμό της Ελληνικής οικονομίας είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρόσφατα υλοποιήθηκαν αλλά και αυτές που έχουν προγραμματιστεί και αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση, τη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, το νέο κλίμα στην πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, την απελευθέρωση των αγορών, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και του δημόσιου τομέα γενικότερα. Η φορολογική μεταρρύθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αποσκοπεί στην απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, στο να το κάνει πιο διαφανές και πιο δίκαιο, και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων. Τέλος, ο διάλογος για την κοινωνική ασφάλιση και τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που θα ξεκινήσει σύντομα

9 θα επιλύσει θέματα που αφορούν τη διατηρησιμότητα των δημόσιων οικονομικών και θα βοηθήσει την ανάπτυξη. Σε ότι αφορά την ανεργία, που παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης θα συμβάλει στην δημιουργία απασχόλησης και θα μειώσει το ποσοστό ανεργίας. Η αύξηση της απασχόλησης για το αναμένεται να είναι 0,8 ενώ το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 10,9 από 11,4 το. Κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του, η πορεία των βραχυχρόνιων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας έδειχνε επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης κυρίως λόγω της εγχώριας ζήτησης. Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων επέδειξε ταχύτερους ρυθμούς αύξησης κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στον τομέα των κατασκευών. Επιπλέον σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο πρόδρομος δείκτης οικονομικής συγκυρίας για την Ελλάδα αυξάνεται με ρυθμό 1,0, ενώ στην Ευρωζώνη μειώνεται κατά 5. Εντούτοις, η ζήτηση, και ιδιαίτερα η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα επιβραδυνθούν κατά το τελευταίο τρίμηνο του. Ο πληθωρισμός αναμένεται στο τέλος του να είναι κάτω του 3. Η επιβράδυνση των πληθωριστικών τάσεων που προκλήθηκε από την πτώση της τιμής του πετρελαίου, άρχισε να επηρεάζει θετικά τις εγχώριες τιμές από τον περασμένο Ιούνιο. Οι μέχρι τώρα θετικές εξελίξεις στην τιμή του πετρελαίου, η αναμενόμενη μικρή επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της εγχώριας ζήτησης και η προβλεπόμενη ενδυνάμωση του ευρώ έναντι του δολαρίου θα συμβάλλουν στην εξασθένηση των πληθωριστικών πιέσεων. Εντούτοις, η ισορροπία στην τιμή του πετρελαίου είναι ευαίσθητη και ενδέχεται να επηρεαστεί από τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο εναντίον της τρομοκρατίας. Στο χώρο των δημόσιων οικονομικών, οι εξελίξεις ήταν λιγότερο ευνοϊκές από τις προβλέψεις του ΠΣΑ. Μειωμένα έσοδα ελλάττωσαν το προβλεπόμενο πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης από 0,5 στο 0,1 του ΑΕΠ. Το πλεόνασμα αυτό επιτεύχθηκε παρά την εφαρμογή του φορολογικού πακέτου το Νοέμβριο του που εισήγαγε μειώσεις στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και εταιρειών της τάξης του 0,4 του ΑΕΠ για το. Η υστέρηση των εσόδων αποδίδεται σε τρεις κυρίως λόγους. Πρώτον, στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και τα χαμηλότερα σε σχέση με το κέρδη των Ελληνικών επιχειρήσεων. Σε μεγάλο βαθμό η υστέρηση αυτή οφείλεται και σε τεχνικούς λόγους, που σχετίζονται με το σύστημα είσπραξης φόρων από τις επιχειρήσεις. Δεύτερον, η απότομη μείωση της δραστηριότητας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, παράλληλα με την κατά 50 μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των συναλλαγών είχε αρνητικές επιπτώσεις στο

10 ύψος των εσόδων. Τρίτον, η πτώση των επιτοκίων των τραπεζικών καταθέσεων μείωσε το εισόδημα από τόκους και κατά συνέπεια τα έσοδα από τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τις αποταμιεύσεις. Ως ένα βαθμό τα περιορισμένα φορολογικά έσοδα οφείλονται στην μεταστροφή των αποταμιεύσεων από τραπεζικές καταθέσεις σε ρέπος, που δε φορολογούνται. Σημειώνεται ότι από το 2002 και μετά επιβάλλεται επίσης φόρος στα εισοδήματα από ρέπος. Μέρος της υστέρησης των φορολογικών εσόδων αντισταθμίστηκε από τα αυξημένα μη φορολογικά έσοδα, και κυρίως από τα έσοδα που προήλθαν από τη χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς, που είναι περί τα 484 εκατ. ευρώ και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονταν στον Προϋπολογισμό του. Στους πίνακες 3 και 4 παρουσιάζονται οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις του ισοζυγίου Κεντρικής Κυβέρνησης και του δημόσιου χρέους, για το. Πίνακας 3: Έσοδα και Δαπάνες Κεντρικής Κυβέρνησης (δις. Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 1. ΕΣΟΔΑ 39,86 39,56 (a) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εκ των οποίων 36,03 35,73 i. ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 14,32 13,64 ii. ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 20,22 19,62 (b) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3,83 3,83 2. ΔΑΠΑΝΕΣ 44,13 44,14 (a) ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ εκ των οποίων i. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 35,97 35,98 13,08 13,26 ii. ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10,33 10,11 iii. ΤΟΚΟΙ 9,71 9,71 (b) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8,16 4,16 1,85 1,85

11 4. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (1-2+3) 5. ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 6. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (4+5), ΤΟΥ ΑΕΠ -2,42-2,73 3,03 2,83 0,61 0,10 (0,5) (0,1) Πίνακας 4: Εξέλιξη του Χρέους (εκατ. Ευρώ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 1. ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ 4279,0 4580,0 ΑΝΑΓΚΕΣ 2. ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ -490,0 87,0 ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 3. ΛΟΙΠΑ 1144,0 3796,0 4. ΔΑΝΕΙΑ ΕΝΟΠΛΩΝ 2054,0 2553,0 ΔΥΝΑΜΕΩΝ 5. ΔΕΚΑ 2201,0 4463,0 6. ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ 4777,0 6553,0 ( ) 7. ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 8. ΕΝΔΟΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ 9. ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (7-8) Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά μέσα στις δύο τελευταίες δεκαετίες το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης είναι πλεονασματικό. Αναφορικά με το δημόσιο χρέος, αναμένεται ότι το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί το στο 99,6 του ΑΕΠ από 102,7 που ήταν το. 2.2 Βασικό Σενάριο Οικονομικής Μεγέθυνσης,

12 Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας εμφανίζονται πιο ευνοϊκές από ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές οικονομίες. Για την περίοδο , προβλέπεται η διατήρηση ενός εύρωστου ρυθμού ανάπτυξης παράλληλα με την περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. Οι εκτιμήσεις αυτές συνάδουν με τις πρόσφατες προβλέψεις που δημοσιοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ. Το αβέβαιο διεθνές οικονομικό κλίμα, ιδιαιτέρως μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 ης Σεπτεμβρίου, κάνει τις όποιες προβλέψεις εξαιρετικά ευαίσθητες. Οι παραδοχές μας σχετικά με την εγχώρια οικονομική δραστηριότητα είναι μάλλον συγκρατημένες, ενώ βασική κινητήρια δύναμη παραμένουν οι επενδύσεις. Για τον εξωτερικό τομέα, υποθέτουμε ότι οι αγορές θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων διεθνών οργανισμών. Πιο συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι η τιμή του πετρελαίου για τα επόμενα χρόνια θα κυμανθεί στα 23,5 δολάρια το βαρέλι και ότι το ευρώ θα ανακάμψει παραμένοντας όμως σε επίπεδα χαμηλότερα του ενός δολαρίου. Οι επενδύσεις θα αποτελέσουν τον πιο σημαντικό παράγοντα της εγχώριας ζήτησης. Κατά την περίοδο , οι ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου θα αυξηθούν ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 26 περίπου, έναντι 22 το. Η αύξηση αυτή θα προέλθει τόσο από ιδιωτικές όσο και δημόσιες επενδύσεις. Τα χαμηλά επιτόκια, η απελευθέρωση των αγορών και η ισχυρή εγχώρια ζήτηση δημιουργούν κατάλληλες συνθήκες για ιδιωτικές επενδύσεις. Επιπλέον, οι σημαντικές εισροές από το Γ ΚΠΣ μαζί με τα έργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική δραστηριότητα. Η ιδιωτική κατανάλωση την περίοδο προβλέπεται να αυξάνεται με τους ρυθμούς της περιόδου -, δηλαδή περίπου κατά 3,1 ετησίως. Ο εξωτερικός τομέας θα εξακολουθεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ βελτίωσή της συμβολής του αναμένεται το Πίνακας 5: Επιλεγμένοι Οικονομικοί Δείκτες, ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ ΠΣΑ 1. ΑΕΠ 5,2 3,8 5,5 4,0 5,5 4,0 2. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3. ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4. ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 5. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 12,6 9,5 12,0 9,9 10,0 7,4-1,2-0,6-1,0-0,4-0,8 0,0 2,2 2,8 2,3 2,7 2,4 2,8 1,5 0,8 2,2 1,0 2,0 1,2

13 6. ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 96,0 97,3 90,5 94,4 84,0 90,0 7. ΑΝΕΡΓΙΑ 9,5 10,5 8,4 9,8 7,5 9,0 Κατά την περίοδο , το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης προβλέπεται θετικό και διαρκώς βελτιούμενο: από 0,8 του ΑΕΠ το 2002, στο 1,0 το 2003 και 1,2 το Η αύξηση του πλεονάσματος θα προέλθει κυρίως από τη μείωση των καταναλωτικών δαπανών του προϋπολογισμού και των δαπανών εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Η βελτίωση του ισοζυγίου της Γενικής Κυβέρνησης, σε συνδυασμό με τη συνέχιση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, αναμένεται ότι θα οδηγήσουν στον περαιτέρω περιορισμό του δημόσιου χρέους στο 90,0 του ΑΕΠ το Την περίοδο που καλύπτει το πρόγραμμα η εισοδηματική πολιτική θα είναι ανάλογη με την οικονομική δραστηριότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται όχι μόνο βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα αλλά και σύγκλιση των αμοιβών των εργαζομένων με αυτές της υπόλοιπης Ε.Ε.. Η ετήσια πραγματική αύξηση των αμοιβών υπολογίζεται να κυμανθεί μεταξύ 2,3 και 2,5. Αν και η αύξηση αυτή είναι σχεδόν διπλάσια του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού μέσου όρου, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα συνεχίσει να μειώνεται. Αξίζει να σημειωθεί, ότι από 1 ης Ιανουαρίου 2002, οι κατώτατες αποδοχές θα αυξηθούν κατά περίπου 1. Αυτό οφείλεται στη ρήτρα που περιείχε η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη το μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτών, και προέβλεπε την αυτόματη αύξηση του κατώτατου μισθού από , με διορθωτικό ποσοστό που θα είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ πληθωρισμού του και προβλεπόμενου κατά την κατάρτιση της ΓΣΣΕ πληθωρισμού 2,3. Η απασχόληση προβλέπεται να αυξηθεί ως συνέπεια των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και επενδύσεων και της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση. Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί από 11,4 το σε περίπου 9 το Το Πλαίσιο της Οικονομικής Πολιτικής Η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση είχε ως στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. H οικονομική πολιτική, που θα ακολουθηθεί στα επόμενα χρόνια θα συνεχίσει να είναι προσανατολισμένη προς την διατήρηση των συνθηκών σταθερότητας της οικονομίας, τη μεγαλύτερη δημοσιονομική εξυγίανση και την ενδυνάμωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μέσα στα πλαίσια της Νομισματικής Ένωσης, η μακροοικονομική σταθερότητα θα βασιστεί πρωταρχικά στην δημοσιονομική πολιτική, ενώ η αποτελεσματικότητα και η ανταγωνιστικότητα μπορούν να προαχθούν μέσω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Παρόλο που σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια, μένουν πολλά

14 ακόμη να γίνουν και ιδιαίτερα στην μεταρρύθμιση του δημοσίου τομέα και της δημόσιας διοίκησης γενικότερα. 3.1 Δημοσιονομική Πολιτική και Προοπτικές για το Η δημοσιονομική πολιτική θα παραμείνει συνετή και στα επόμενα χρόνια με βασική επιδίωξη την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί κυρίως μέσω της συγκράτησης των δημόσιων δαπανών. Στο επίπεδο της Γενικής Κυβέρνησης, εκτιμάται ότι θα υπάρξει μια μικρή πτώση στα συνολικά έσοδα, από 47,3 του ΑΕΠ το στο 46,8 το 2002, ενώ οι συνολικές δαπάνες αναμένεται ότι θα μειωθούν από το 47,6 του ΑΕΠ το στο 45,6 το Πίνακας 6: Δημοσιονομικές Εξελίξεις Γενικής Κυβέρνησης ΑΕΠ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -1,1 0,1 0,8 1,0 1,2 2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ -3,55-2,35-0,85-0,65-0,15 3. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 2,4 2,4 1,6 1,6 1,3 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 5. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 46,4 47,3 47,1 46,9 46,8 6. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47,5 47,2 46,3 45,9 45,6 7. ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ -1,1 0,1 0,8 1,0 1,2 ΑΝΑΓΚΕΣ 8. ΤΟΚΟΙ 7,1 6,5 5,6 5,2 4,8 9. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ 6,1 6,6 6,4 6,2 6,0 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: ΕΣΟΔΑ / ΔΑΠΑΝΕΣ 10. ΦΟΡΟΙ 25,8 24,8 24,7 24,5 24,6 11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12. ΛΟΙΠΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ 3,7 5,4 5,4 5,2 5,0 ΕΣΟΔΑ 13. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 46,4 47,3 47,1 46,9 46,8 14. ΤΕΛΙΚΗ 15,5 15,8 15,5 15,3 15,2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 15. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 16,3 16,5 16,7 17,0 17,3 ΑΥΤΟΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 16. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

15 17. ΤΟΚΟΙ 7,1 6,5 5,6 5,2 4,8 18. ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 ΔΑΠΑΝΕΣ 19. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 20. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 47,5 47, Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να εμφανίσει πλεόνασμα της τάξης του 0,1 του ΑΕΠ. Για τα επόμενα χρόνια, το πλεόνασμα προβλέπεται ότι θα είναι ακόμα μεγαλύτερο και θα φτάσει στο 0,8 του ΑΕΠ το 2002, το 1,0 το 2003 και το 1,2 το Ταυτόχρονα το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης, την ίδια περίοδο , θα κυμανθεί γύρω στο 6,5 του ΑΕΠ. Την περίοδο η μείωση του ακαθάριστου χρέους της Γενικής Κυβέρνησης θα συνεχιστεί, παρόλο που ο ρυθμός μείωσης του είναι μικρότερος από αυτόν που είχε προβλεφθεί στο Π.Σ.Α του. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος της κυβέρνησης για το ύψος του δημόσιου χρέους δεν έχει αλλάξει, επιδιώκεται δηλαδή η μείωση του λόγου δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ, γύρω στο 60 μέχρι το Πίνακας 7: Εξελίξεις στο Δημόσιο Χρέος ΑΕΠ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 102,7 99,6 97,3 94,4 90,0 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ -1,9-3,1-2,2-2,9-4,4 ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 6,1 6,6 6,4 6,2 6,0 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΚΟΙ 7,1 6,5 5,6 5,2 4,8 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΑΕΠ 7,9 7,4 6,9 7,1 7,1 ΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 2,0 3,4 1,6 1,0 0,9 ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,4 6,8 6,0 5,7 5,4 (κεντρικής κυβέρνησης, )

16 Για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής πολιτικής, η Ελληνική Κυβέρνηση προωθεί την συνολική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στους πρώτους μήνες του Οι κύριοι στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης είναι: Απλοποίηση του εξαιρετικά πολύπλοκου υπάρχοντος συστήματος, Δικαιότερη κατανομή του φορολογικού βάρους, Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, Βελτίωση της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, και Περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής. Αυτές οι αλλαγές αναμένεται όχι μόνο να βελτιώσουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα της Ελληνικής οικονομίας, αλλά και να μειώσουν το κόστος διαχείρισης των φόρων και το κόστος συμμόρφωσης των φορολογουμένων. Ως πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα μια δέσμη φορολογικών μεταρρυθμίσεων που συνοπτικά περιλαμβάνει τα εξής: 1. Στις συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων που θα γίνουν μέχρι τα τέλη του 2004, ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων που θα προκύψουν μειώνεται κατά 10 εκατοστιαίες μονάδες για τον πρώτο χρόνο, ενώ για το δεύτερο χρόνο η μείωση αυτή θα είναι 5 εκατοστιαίες μονάδες. 2. Αυξάνεται το αφορολόγητο εισόδημα στις ευρώ για τους μη μισθωτούς και στις ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, 3. Καταργείται το χαρτόσημο σε μια μεγάλη σειρά συναλλαγών, όπως π.χ το χαρτόσημο μισθωτών υπηρεσιών, για μισθωτούς και εργοδότες. 4. Από την 1 η Ιανουαρίου 2002, οι αποδόσεις των καταθέσεων σε ρέπος θα φορολογούνται με συντελεστή 7. Αυτός ο νέος φόρος θα βοηθήσει στη μείωση της στρέβλωσης που προκαλεί η φορολόγηση μόνο του εισοδήματος από τις τραπεζικές καταθέσεις, το οποίο φορολογείται με συντελεστή 15, 5. Μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο μαζούτ κατά Εισάγεται ευνοϊκή μεταχείριση των εταιριών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων που επενδύουν σε επιχειρήσεις υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital). Το μέτρο αυτό στοχεύει στην εξάλειψη των αντικινήτρων για την προώθηση σχετικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα.

17 7. Μειώνεται η φορολογία των κερδών μέχρι και 2,5 ποσοστιαίες μονάδες για εταιρίες που θα αυξήσουν την απασχόληση το 2002, ανάλογα με τον αριθμό των νέων θέσεων εργασίας που θα δημιουργήσουν. Τα παραπάνω μέτρα αναμένεται να έχουν θετικές επιδράσεις στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και να βοηθήσουν τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, αφού αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα των μισθωτών και κυρίως εκείνο των χαμηλότερων εισοδηματικών κλιμακίων. Σε σχέση με τις δημόσιες δαπάνες, η Κυβέρνηση θα προβεί σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα του προϋπολογισμού και διαχείρισης των δημοσίων δαπανών της Κεντρικής Κυβέρνησης αλλά και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η Κυβέρνηση στοχεύει επίσης να εισαγάγει αυστηρότερο σύστημα εσωτερικού ελέγχου αλλά και συστήματα ποσοτικής στοχοθέτησης και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών. Για τον σκοπό αυτό, καταρτίζεται ένα σχέδιο, το οποίο όμως θα απαιτήσει χρόνο για να εφαρμοστεί, αλλά θα έχει μακροχρόνιες ευνοϊκές επιπτώσεις στο δημοσιονομικό σύστημα της χώρας. Για παράδειγμα στον τομέα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένα μεγάλο σχέδιο βρίσκεται στη φάση της εφαρμογής. Ειδικότερα, η διαχείριση των νοσοκομείων θα αρχίσει να γίνεται από επαγγελματικά διευθυντικά στελέχη (managers), θα εκσυγχρονιστούν τα λογιστικά και πληροφοριακά συστήματα, κτλ. Στον τομέα της δημόσιας διοίκησης, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια που θα βελτιώσει το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και θα δίνει κίνητρα σε ικανά στελέχη να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στον δημόσιο τομέα. 4 Σύγκριση του Π.Σ.Α με το Π.Σ.Α Πίνακας 8: Αποκλίσεις Π.Σ.Α από Π.Σ.Α του ΑΕΠ ΡΥΘΜΟΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΕΠ Π.Σ.Α 4,1 5,0 5,2 5,5 5,5 Π.Σ.Α 4,3 4,1 3,8 4,0 4,0 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,2-0,9-1,4-1,5-1,5 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Π.Σ.Α -0,8 0,5 1,5 2,0 2,0

18 Π.Σ.Α -1,1 0,1 0,8 1,0 1,2 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,3-0,4-0,7-1,0-0,8 ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Π.Σ.Α 103,9 98,9 96,0 90,5 84,0 Π.Σ.Α 102,7 99,6 97,3 94,4 90,0 ΔΙΑΦΟΡΑ -1,2 +0,7 +1,3 +3,9 +6,0 Όταν κατατέθηκε το πρώτο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τον Δεκέμβριο του, οι οικονομικές συνθήκες και προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία ήταν τελείως διαφορετικές. Σήμερα η οικονομία των ΗΠΑ βρίσκεται σε ύφεση, οι οικονομικές συνθήκες στην Ιαπωνία έχουν επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο και η οικονομική δραστηριότητα στις οικονομίες της ΕΕ έχει επιβραδυνθεί ταχύτερα από όσο αναμενόταν πριν από ένα χρόνο. Αποτέλεσμα αυτών ήταν να επηρεαστεί και η Ελληνική οικονομία. Αυτό είναι αρκετά εμφανές στις οικονομικές εξελίξεις του, αλλά και στις προοπτικές για τον αμέσως επόμενο χρόνο. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εξελίξεις παρατηρούμε ότι οι αποκλίσεις του επικαιροποιημένου Π.Σ.Α από το προηγούμενο πρόγραμμα, είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Στις παρακάτω ενότητες επιχειρούμε να εξηγήσουμε συνοπτικά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο προγραμμάτων. 1. Ρυθμός Αύξησης Πραγματικού ΑΕΠ Το ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ήταν τελικά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες μεγαλύτερος από αυτόν που είχε αρχικά προβλεφθεί στο Π.Σ.Α του. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην μεγαλύτερη από αυτήν που αναμενόταν αύξηση των εξαγωγών μας, κυρίως προς τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Για το και το 2002 εκτιμάται ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι μικρότερος κατά 0,9 και 1,4 ποσοστιαίες μονάδες αντιστοίχως. Αυτή η επιβράδυνση οφείλεται στον περιορισμό του ρυθμού αύξησης της εγχώριας ζήτησης και των εξαγωγών, λόγω της σημαντικής εξασθένισης της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας. Στο επικαιροποιημένο Π.Σ.Α προβλέπεται ότι το 2003 και 2004, οι ρυθμοί αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι επίσης χαμηλότεροι από αυτούς που

19 είχαν συμπεριληφθεί στο Π.Σ.Α του. Η μείωση κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες οφείλεται: Στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της εγχώριας ιδιωτικής κατανάλωσης Στους χαμηλότερους ρυθμούς αύξησης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου Στην επιδείνωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, η οποία οφείλεται στο ότι οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν λόγω της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης. Αντίθετα, ορισμένες εισαγωγές θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τεχνολογικό εξοπλισμό ο οποίος είναι απαραίτητος στην παρούσα έντονη επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Ένας σημαντικός παράγοντας που είναι δύσκολο να προβλεφθεί είναι ο τουρισμός, που προς το παρόν χαρακτηρίζεται από μεγάλες αβεβαιότητες, όχι μόνο λόγω της παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης, αλλά και λόγω της συνέχισης του πολέμου κατά της τρομοκρατίας και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αεροπορικές εταιρίες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι παραδοχές μας για τις οικονομικές προοπτικές είναι μάλλον συντηρητικές. Πίνακας 9: Παράγοντες που Επηρεάζουν την Αύξηση του ΑΕΠ (Διαφοροποιήσεις μεταξύ Π.Σ.Α και Π.Σ.Α, σε ρυθμούς μεταβολής) ΑΕΠ 1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Π.Σ.Α 4,1 5,0 5,2 5,5 5,5 Π.Σ.Α 4,3 4,1 3,8 4,0 4,0 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,2-0,9-1,4-1,5-1,5 Π.Σ.Α 3,1 3,2 3,5 3,7 3,8 Π.Σ.Α 3,2 3,1 2,9 3,1 3,1 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,1-0,1-0,6-0,6-0,7

20 2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3. ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4. ΤΕΛΙΚΗ ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 5. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6. ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Σ.Α 0,8 0,5 0,5 0,9 1,0 Π.Σ.Α 2,3 1,8-0,5 0,7 0,7 ΔΙΑΦΟΡΑ +1,5 +1,3 +1,0-0,2-0,3 Π.Σ.Α 9,3 11,7 12,6 12,0 10,0 Π.Σ.Α 7,8 8,5 9,5 9,9 7,4 ΔΙΑΦΟΡΑ -1,5-3,2-3,1-2,1-2,6 Π.Σ.Α 4,3 4,9 5,0 5,4 5,2 Π.Σ.Α 4,4 4,0 3,8 4,4 3,9 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,1-0,9-1,2-1,0-1,3 Π.Σ.Α 8,0 8,8 9,3 9,4 10,1 Π.Σ.Α 18,9 5,8 4,8 6,2 8,3 ΔΙΑΦΟΡΑ +10,9-3,0-4,5-3,2-1,8 Π.Σ.Α 7,4 7,4 7,5 7,8 7,8 Π.Σ.Α 15,0 5,2 4,6 6,8 6,8 ΔΙΑΦΟΡΑ +7,6-2,2-2,9-1,0-1,0 Π.Σ.Α - -0,42-0,32-0,37-0,18 0,59 (Συνεισφορά στην μεταβολή του ΑΕΠ)) 2. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης Π.Σ.Α - -0,28-0,34-0,73-0,21 0,43 ΔΙΑΦΟΡΑ -0,16-0,14 +0,02 +0,36 +0,03 Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης το ήταν τελικά 1,1 του ΑΕΠ και όχι 0,8 όπως είχε αρχικά προβλεφθεί στο Π.Σ.Α του. Η μικρή αυτή απόκλιση οφείλεται σε μικρή υπέρβαση των τρεχουσών δαπανών, ιδιαίτερα της δημόσιας κατανάλωσης και των λοιπών τρεχουσών δαπανών. Το η απόκλιση από τον στόχο οφείλεται στην υστέρηση εσόδων, όπως αναλύθηκε προηγουμένως. Αντίθετα οι δημόσιες δαπάνες παρέμειναν μέσα στα πλαίσια που είχαν προϋπολογιστεί. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι για

21 πρώτη φορά μετά από το 1974 το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης της Ελλάδας δεν θα είναι αρνητικό. Θα εμφανιστεί πλεόνασμα της τάξης του 0,1 του ΑΕΠ από 0,5 που προβλεπόταν στο Π.Σ.Α του. Το πλεόνασμα αυτό αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια αλλά η αύξηση θα είναι μικρότερη από αυτήν που είχε εκτιμηθεί στο Π.Σ.Α του. Βασικά αίτια αυτής της απόκλισης είναι: Το χαμηλότερο, από το αρχικώς προβλεπόμενο, επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των φορολογικών εσόδων, που εκτιμάται ότι θα κινηθούν με ρυθμό χαμηλότερο από το ρυθμό αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ. Αυτό βασίζεται στην υπόθεση ότι το συνολικό φορολογικό βάρος στην οικονομία θα μετριαστεί ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης φορολογικής μεταρρύθμισης. Σημαντική συμβολή στην βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών τα επόμενα έτη, αν και μικρότερη από την αρχικά προβλεπόμενη, εξακολουθεί να έχει η μείωση των δαπανών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Το πρωτογενές πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι της τάξης του 6,4 του ΑΕΠ κατά μέσο όρο, την τετραετία Στο πρώτο Π.Σ.Α ο αντίστοιχος ρυθμός του πρωτογενούς πλεονάσματος ήταν της τάξης του 7,1,. Με το υψηλό δημόσιο χρέος που έχει η χώρα, κάποιος θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι μια περαιτέρω συγκράτηση των δημοσίων δαπανών θα μπορούσε να εξασφαλίσει το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος, που είχε τεθεί πέρυσι. Ωστόσο οι ανάγκες της χώρας για υποδομές, οι εθνικές συνεισφορές που απαιτούνται για την απορρόφηση των πόρων του 3 ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και οι ασυνήθιστα υψηλές, για οικονομία της ΕΕ, αμυντικές δαπάνες, καθιστούν έναν τέτοιο στόχο πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Πίνακας 10: Παράγοντες που Επηρεάζουν το Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης και το Δημόσιο Χρέος

22 (Διαφοροποιήσεις μεταξύ Π.Σ.Α και Π.Σ.Α, σε ρυθμούς μεταβολής) 1. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΣΟΔΑ από τα οποία ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 2. ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ από τις οποίες ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ Π.Σ.Α 8,4 7,8 7,6 7,0 7,2 Π.Σ.Α 10,1 9,2 6,3 6,3 6,9 ΔΙΑΦΟΡΑ +1,7 +1,4-1,3-0,7-0,3 Π.Σ.Α 8,0 7,5 6,8 6,5 6,7 Π.Σ.Α 10,3 6,0 5,7 7,2 7,3 ΔΙΑΦΟΡΑ +2,3-1,5-1,1-0,7-0,6 Π.Σ.Α 10,0 7,0 6,8 6,0 5,8 Π.Σ.Α 13,2-0,3 7,0 5,5 7,0 ΔΙΑΦΟΡΑ +3,2-6,7-0,2-0,5 +1,2 Π.Σ.Α 8,2 8,4 9,0 8,2 8,4 Π.Σ.Α 6,6 6,8 7,0 7,2 7,3 ΔΙΑΦΟΡΑ -1,6-1,6-2,0-1,0-1,1 Π.Σ.Α 5,7 5,1 3,8 5,0 5,9 Π.Σ.Α 8,7 7,1 3,9 6,2 6,2 ΔΙΑΦΟΡΑ +3,0 +2,0 +0,1 +1,2 +0,3 Π.Σ.Α 7,5 5,0 4,5 4,6 5,1 Π.Σ.Α 10,1 10,0 4,5 6,0 6,1 ΔΙΑΦΟΡΑ +2,6 +5,0 0,0 +1,4 +1,0 Π.Σ.Α 8,0 7,5 7,2 7,2 7,2 Π.Σ.Α 9,9 8,7 8,2 8,8 9,0 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,2 +1,2 +1,0 +1,6 +1,3

23 ΤΟΚΟΙ 3 ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ( ΑΕΠ) 5.ΛΟΙΠΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ( ΑΕΠ) 6. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ( ΑΕΠ) 7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 8. ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ( ΑΕΠ) 9. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ Π.Σ.Α 2,9-2,6-4,5-1,0-0,5 Π.Σ.Α 2,6-2,0-7,9-0,8-1,8 ΔΙΑΦΟΡΑ -0,3-0,6 +3,4-0,2 +1,3 Π.Σ.Α 12,0 9,0 8,5 10,0 10,0 Π.Σ.Α 10,7 10,2 10,0 9,8 11,5 ΔΙΑΦΟΡΑ -1,3 +1,2 +1,5-0,2 +1,5 Π.Σ.Α 3,0 3,2 3,1 3,0 2,8 Π.Σ.Α 3,4 3,5 3,7 3,7 3,7 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,4 +0,3 +0,6 +0,7 +0,9 Π.Σ.Α 2,3 2,2 2,4 2,3 2,4 Π.Σ.Α 2,9 2,7 2,8 2,6 2,5 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,6 +0,5 +0,4 +0,3 +0,1 Π.Σ.Α 6,5 7,0 7,3 7,3 6,8 Π.Σ.Α 6,1 6,6 6,4 6,2 6,0 ΔΙΑΦΟΡΑ -0,4-0,4-0,9-1,1-0,8 Π.Σ.Α -0,8 0,5 1,5 2,0 2,0 Π.Σ.Α -1,1 0,1 0,8 1,0 1,2 ΔΙΑΦΟΡΑ +0,3-0,4-0,7-1,0-0,8 Π.Σ.Α 103,9 98,9 96,0 90,5 84,0 Π.Σ.Α 102,7 99,6 97,3 94,4 90,0 ΔΙΑΦΟΡΑ -1,2 +0,7 +1,3 +3,9 +6,0 Π.Σ.Α 7,2 8,0 7,8 8,2 8,4 Π.Σ.Α 7,9 7,4 6,9 7,1 7,1

24 3. Το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης ΔΙΑΦΟΡΑ +0,7-0,6-0,9-1,1-1,3 Το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης το μειώθηκε κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί στο Π.Σ.Α του. Αντίθετα το σημειώθηκε μείωση, μικρότερη από την προβλεπόμενη, κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Από την εξέταση των στοιχείων που συνθέτουν το δημόσιο χρέος διαπιστώνεται ότι η απόκλιση αυτή εξηγείται από το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης και από την μικρότερη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Το ύψος του χρέους τα έτη θα διαμορφωθεί 3,9 και 6,0 ποσοστιαίες μονάδες αντίστοιχα ψηλότερα από τις προβλέψεις του προηγούμενου Π.Σ.Α. Οι αποκλίσεις αυτές οφείλονται στο χαμηλότερο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ, στα χαμηλότερα πλεονάσματα και στην ανάληψη νέου χρέους. Παρόλα αυτά το 2004 προβλέπεται το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να μειωθεί κατά 13 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το. 5. Εναλλακτικό Σενάριο Οικονομικής Μεγέθυνσης Όπως τονίστηκε στην αρχή του προγράμματος αυτού, η αβεβαιότητα που επικρατεί στην διεθνή οικονομία είναι πολύ μεγάλη και άρα οι εκτιμήσεις στο βασικό σενάριο μπορεί να είναι τελικά αισιόδοξες, παρόλο που βασίζονται σε σχετικά συντηρητικές υποθέσεις. Για κάθε τέτοια περίπτωση, έχουμε σχεδιάσει ένα απαισιόδοξο εναλλακτικό σενάριο για την οικονομική δραστηριότητα, που επίσης επηρεάζει όπως είναι φυσικό και τις άλλες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές μεταβλητές της Ελληνικής οικονομίας. Σε αυτή την ενότητα (Πίνακας 11) παρουσιάζεται το εναλλακτικό σενάριο σε σχέση με το βασικό σενάριο. Υποθέτουμε ότι στην αρχή της περιόδου που αφορούν οι προβλέψεις, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι χαμηλότερος, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή η επιβράδυνση θα εκδηλωθεί μέσω της επιδείνωσης του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της χαμηλότερης εγχώριας ζήτησης. Το συνδυασμένο αποτέλεσμα των παραπάνω αλλαγών στην οικονομική δραστηριότητα θα οδηγήσει σε ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ, ο οποίος θα είναι κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος, σε σχέση με το βασικό σενάριο. Ο πληθωρισμός, όπως μετριέται με τον αποπληθωριστή της ιδιωτικής κατανάλωσης, θα είναι χαμηλότερος κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδας ετησίως από εκείνο του βασικού σεναρίου. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύεται και από τη χαμηλότερη εγχώρια ζήτηση που περιορίζει τις πληθωριστικές πιέσεις. Σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, υποθέτουμε ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί στο βασικό σενάριο για το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν θα μεταβληθούν λόγω της επείγουσας ανάγκης να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Αυτό επιτυγχάνεται με το να διατηρήσουμε τις ίδιες ελαστικότητες των εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης ως προς το ΑΕΠ, και να προσαρμόσουμε προς τα κάτω τις τρέχουσες και κεφαλαιακές δαπάνες. Παρόλα αυτά, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα είναι μεγαλύτερο από αυτό του βασικού σεναρίου. Αυτό οφείλεται στο ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ, τόσο σε απόλυτα επίπεδα όσο και σε ετήσιους ρυθμούς θα είναι χαμηλότερη απ ότι έχει υπολογιστεί στο βασικό σενάριο. Επιπλέον οφείλεται και στο ότι αναμένονται χαμηλότερα πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης (αν και τα πλεονάσματα αυτά ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένουν αμετάβλητα σε όλη την περίοδο). Η κατάσταση σε όλες τις άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές, παρουσιάζεται επιδεινούμενη σε σχέση με το βασικό σενάριο. Οι λόγοι στους οποίους οφείλεται αυτή η επιδείνωση είναι εμφανείς και γι αυτό δεν θα προχωρήσουμε σε ανάλυση τους.

25 Πίνακας 11: Σύγκριση των δύο Σεναρίων Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας Α. ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΪΩΝ Μέσες Ετήσιες Ποσοστια ίες Μεταβολέ ς /19 95 Σενάριο Βάσης Μέσες Ετήσιες Ποσοστια ίες Μεταβολέ ς 2004/20 01 ΑΕΠ (εκτός και αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη) Εναλλακτικό Σενάριο Μέσες ΑΕΠ Ετήσιες (εκτός και Ποσοστι αν αίες υπάρχει Μεταβολ διαφορετικ ές ή ένδειξη) 2004/ (ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ 1995) ΑΕΠ 3,5 3,9 3,3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ 3,0 3,0 2,4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ 1,6 0,3-0,1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 8,0 8,9 8,0 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 3,7 4,0 3,4 ΕΓΧΩΡΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 10,1 6,4 5,6 ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ,3 ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β. ΤΙΜΕΣ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙ 4,4 2,7 2,5 ΣΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Σ ΑΠΟΠΛΗΘΩΡΙ 4,8 3,0 2,8 ΣΤΗΣ ΑΕΠ ΤΙΜΕΣ 4,7 2,3 2,2 ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ 4,4 2,2 1,9

26 ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤ ΗΤΑ, ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤ 3,0 2,7 2,2 ΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ 2,9 2,4 2,1 ΚΑΤ ΚΕΦΑΛΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΟΣΤΟΣ 4,3 2,5 2,4 ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 0,5 1,2 1,0 ΑΝΕΡΓΟΙ 4,0-5,9-4,4 Δ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ ΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΙΑ: 43,5 43,1 ΑΜΕΣΟΙ 13,4 6,5 5,7 ΦΟΡΟΙ ΕΜΜΕΣΟΙ 10,6 6,8 6,1 ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΟΠΟΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 39,1 38,5 10,2 8,7 8,3 ΤΟΚΟΙ -0,8-3,6-3,6 0,8 1,2 97,3 90,0 43,6 39,3 0,8 98,3 ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ,3 38,7 1,2 92,2

27 ΙΣΟΖΥΓΙΟ 16.4 ΙΣΟΖΥΓΙΟ - ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ 4.3 ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Διατηρησιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών Η βασικότερη πρόκληση που καλείται να αντιμετωπίσει η Ελλάδα, όπως και το σύνολο των χωρών της ΕΕ., είναι η μείωση της πίεσης που ασκείται από τις δαπάνες για συντάξεις και άλλες δαπάνες, που σχετίζονται με την πληθυσμιακή γήρανση, ώστε να μη τεθούν σε κίνδυνο, οι καλές μακροοικονομικές επιδόσεις. Η σχετικά πρόσφατη αν και ραγδαία- μείωση της γεννητικότητας παρέχει μια μικρή «περίοδο χάριτος» στο υπάρχον συνταξιοδοτικό σύστημα περίπου μέχρι το Μέχρι τότε, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες παραμένουν πρακτικά σταθερές στα σημερινά επίπεδα. Με τη διατήρηση του υπάρχοντος συστήματος, οι δαπάνες εκτιμάται ότι θα αυξηθούν από 12 του ΑΕΠ στο 14,5 μέχρι το Μετά το 2020, οι δημογραφικές επιπτώσεις γίνονται πιο αισθητές και οι δαπάνες αυξάνονται ταχύτερα φθάνοντας το 20 του ΑΕΠ μέχρι το Στη συνέχεια, με την πλήρη εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από το Ν2084/92 μετριάζεται η ένταση των δημογραφικών πιέσεων. Πίνακας 12. Βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών του ΑΕΠ Σύνολο Δαπανών 47,5 45,5 42,6 52,5 55,0 Συνταξιοδοτικές δαπάνες 12,6 12,8 12,6 19,6 24,8 Δαπάνες υγείας 4,8 5,0 5,2 5,9 6,6 (εξαιρ. Μακροχρόνια περίθαλψη) Τόκοι 7,1 4,3 1,8 1,0 0,5 Σύνολο Εσόδων 46,4 47,0 44,6 52,0 54,0 εκ των οποίων: συνταξιοδοτικές 7,9 8,3 8,4 9,0 8,8 εισφορές Υποθέσεις Εργασίας

28 Παραγωγικότητα εργασίας 2,5 3,3 2,7 1,75 1,75 Πραγματικός ρυθμός ΑΕΠ 4,0 4,75 3,73 0,73 0,85 Ποσοστά απασχόλησης- νδρες 84,1 84,0 83,4 81,1 82,1 (20-64) Ποσοστά απασχόλησης- 51,1 53,4 55,3 61,0 71,9 Γυναίκες(20-64) Ποσοστά απασχόλησης- 67,6 68,7 69,4 71,3 77,1 Σύνολο (20-64) Ποσοστό ανεργίας 11,0 8,2 8,0 6,7 5,5 ΠΗΓΗ: Ευρωπαϊκοί Επιτροπή και Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Τρεις είναι οι κυριότεροι παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ύψους των μελλοντικών συνταξιοδοτικών δαπανών: Πρώτον, οι επιπτώσεις της πληθυσμιακής γήρανσης αποτυπώνονται άμεσα στο δείκτη οικονομικής εξάρτησης, που εκφράζεται από τη σχέση μεταξύ οικονομικά ενεργών και μη ατόμων. Δεύτερον, αναμένεται αύξηση του ποσοστού των ατόμων άνω των 60 ετών με πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα, (συμπεριλαμβανομένων και των επικουρικών συντάξεων.) Τέλος, καθοριστικής σημασίας είναι η παραδοχή αύξησης των παρεχομένων συντάξεων κατά 1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από το ΔΤΚ. Αυτή η υπόθεση εργασίας οδηγεί σε αύξηση των δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 4 σχεδόν ποσοστιαίες μονάδες. Όσον αφορά στις δημόσιες δαπάνες υγείας (εξαιρώντας τις δαπάνες μακροχρόνιας περίθαλψης), οι επιπτώσεις της δημογραφικής γήρανσης εκτιμώνται στο 1,8 του ΑΕΠ, στο συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες υγείας υπολογίζονται να ανέλθουν στο 6,6 του ΑΕΠ το 2050, έναντι του σημερινού 4,8. Εκείνο που δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας σε μια τέτοια ανάλυση είναι η ο βαθμός αξιοπιστίας των μακροχρόνιων δημογραφικών προβολών. Η αβεβαιότητα γύρω από αυτές αυξάνει όσο μεγαλώνει ο χρονικός τους ορίζοντας. Η παραπάνω διαπίστωση ισχύει ακόμα και βραχυπρόθεσμα στην περίπτωση των υποθέσεων γύρω από τη μετανάστευση. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής (Μάρτιος ), οι χρησιμοποιούμενες για την εκτίμηση των συνταξιοδοτικών δαπανών προβολές της Eurostat υποεκτιμούν σημαντικά τον αριθμό των μεταναστών στην Ελλάδα. Ενόψει των δυσμενών αυτών προβλέψεων, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος βρίσκεται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της Κυβέρνησης για το Ένας ευρύς κοινωνικός διάλογος, με τη συμμετοχή πολιτικών κομμάτων και κοινωνικών εταίρων, αναμένεται να ξεκινήσει περί το τέλος του ή στις αρχές του Δημοσιονομικές Επιπτώσεις των Διαρθρωτικών Αλλαγών

29 Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη και διατήρηση των καλών μακροοικονομικών επιδόσεων είναι η ομαλή λειτουργία των επιμέρους αγορών: της αγοράς προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίου και εργασίας. Βασική προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής είναι η αποτελεσματική απελευθέρωση των αγορών, η διασφάλιση του ανταγωνισμού και η δημιουργία του απαραίτητου θεσμικού πλαισίου που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων. Πρόοδος έχει σημειωθεί σε κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια του παρουσιάζονται συνοπτικά στον πίνακα 13. Πίνακας 13: Διαρθρωτικές Αλλαγές, Ενίσχυση του ρόλου των Ρυθμιστικών Αρχών και της Ιαν. Επιτροπής Ανταγωνισμού Πλήρης απελευθέρωση των τηλεπικοινωνιών Ιαν. Μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία ενόψει της Ιαν. επικείμενης μετοχοποίησης Απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας Φεβ. Αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Μάιος Ψήφιση νόμου για την απελευθέρωση της ακτοπλοΐας Ιούνιος Ψήφιση νόμου για την έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε Ιούνιος μετοχές κρατικών επιχειρήσεων (exchangeable) και warehousing Χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς Ιούλιος Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ), που έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση του ανταγωνισμού. Με τη ψήφιση του Ν.2837/ και την πλήρη εφαρμογή του τον Οκτώβριο του, η ΕΑ έχει τη δυνατότητα να γνωμοδοτεί σε θέματα ανταγωνισμού με δική της πρωτοβουλία και όχι μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Ο νόμος εξασφάλισε πέραν της διοικητικής και την οικονομική αυτοτέλεια της ΕΑ. Επίσης, προβλέπεται η συνεργασία της ΕΑ με τις άλλες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές που λειτουργούν σε ειδικούς τομείς, όπως οι τηλεπικοινωνίες και η ενέργεια. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις σημειώθηκαν στον τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια του. Συγκεκριμένα στον τομέα των

30 τηλεπικοινωνιών οι εξελίξεις περιλαμβάνουν την πλήρη απελευθέρωση των υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, τη χορήγηση αδειών κινητής τηλεφωνίας τρίτης γενιάς (UMTS), τη διεύρυνση του φάσματος της κινητής τηλεφωνίας δεύτερης γενιάς και την παροχή μιας επιπλέον άδειας. Τα έσοδα από τις παραπάνω άδειες ανέρχονται στα 484 εκατομμύρια ευρώ και 162 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Πίνακας 14: Ιδιωτικοποιήσεις που ολοκληρώθηκαν το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΙΔΙΩΤ/ΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΔΙΩΤ/ΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΟΠΑΠ 5,4 Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ΔΙΩΡΥΓΑ 100 Παραχώρηση ΚΟΡΙΝΘΟΥ σε ιδιώτη επενδυτή των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ΟΤΕ Further Μετατρέψιμα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10 ομόλογα 25 Εισαγωγή στο ΧΑΑ και διάθεση μετοχών ΕΥΔΑΘ 25,5 Εισαγωγή στο ΧΑΑ και διάθεση μετοχών (ΣΕ ΕΚΑΤ. ) Απρίλιος 88,04 Μάϊος 29,35 Ιούνιος 997,8 Ιούλιος 16,14 Αύγουστος 15,55 ETBA Συγχώνευση Οκτώβ. 51 Πώληση Οκτώβ. ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ Σε ό,τι αφορά τον τομέα της ενέργειας, βασικός στόχος είναι η ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όλες τις βασικές αγορές. Το κρατικό μονοπώλιο στην ηλεκτρική ενέργεια έπαψε τυπικά να ισχύει τη 19 η Φεβρουαρίου, ενώ σχεδιάζεται η απελευθέρωση στον τομέα του φυσικού αερίου πριν από την εκπνοή της παράτασης που μας έχει δοθεί από την Ε.Ε.. Μέσα σε αυτό το πλήρως απελευθερωμένο περιβάλλον καθοριστικός είναι ο ρόλος που αναλαμβάνουν η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Σε ότι αφορά

31 τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες η απελευθέρωση προγραμματίζεται μετά το 2002 με τη ψήφιση σχετικού νόμου από τη Βουλή. Τα συνολικά έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις, συνυπολογίζοντας τα «προμέτοχα», ξεπερνούν τα 3,2 δις. ευρώ, το. Το κυβερνητικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και μετοχοποιήσεων αναμένεται να συνεχισθεί σθεναρά. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων για την επόμενη περίοδο. Πίνακας 15: Πρόγραμμα Ιδιωτικοποιήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δημιουργία θυγατρικής για τη διοίκηση / διάθεση μετοχών Ο.Α. 51 Στρατηγικός Επενδυτής ΕΥΔΑΠ 10 Δεν έχει αποφασιστεί ΔΕΗ Διάθεση μετοχών ΔΕΠΑ * Στρατηγικός Επενδυτής ΕΛΛΗΝΙΚΑ Στρατηγικός Επενδυτής ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛΤΑ 15 Εξεύρεση στρατηγικού συμμάχου για την ανάπτυξη του τομέα ταχείας μεταφοράς ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ * Διάθεση μετοχών ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ * Πώληση πλειοψηφικού πακέτου σε χρηματοπιστωτικό οργανισμό ΧΑΑ 33 Δεν έχει αποφασιστεί HELLEXPO * Εισαγωγή στο ΧΑΑ και διάθεση μετοχών

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ΕΠΙΙΚΑΙΙΡΟΠΟΙΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006--2009 Δεκέμβριος 2006 Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2008-2011 Ιανουάριος 2009 Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής οικονομία σήμερα

Η διεθνής οικονομία σήμερα Η διεθνής οικονομία σήμερα 1. Η διεθνής οικονομία τα τελευταία 2 έτη Από το 2001, η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε περίοδο σημαντικής επιβράδυνσης. Η οικονομική κάμψη ξεκίνησε στις ΗΠΑ, εξαπλώθηκε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 19 Νοεμβρίου Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Το Σεπτέμβριο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 1.311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ , Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: /4 Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 Τ.Κ. 101 80, Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου 2014 Δελτίο Τύπου Δήλωση του Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΗΛ: 210-3350599 ΦΑΞ: 210-3254846 E-MAIL: nunt12@otenet.gr WEBSITE: www.nuntius.gr Αθήνα, 31/03/2010 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών.

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δελτίο Οικονομικών και Εμπορικών Πληροφοριών Oκτώβριος 2012 Eξωτερικό Επιδείνωση εμπόριο εμπορικών Τουρκίας σχέσεων ( Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Το Μεσοπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη «Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας το 2008» του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κρατικός Προϋπολογισμός 2014. Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2014 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 Η ύφεση επιβραδύνεται Ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ: ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝ.ΕΛ Συμπληρώθηκαν 6 μήνες διακυβέρνησης της χώρας από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ. Έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού

Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Οικονομικά του Τουρισμού & του Πολιτισμού Μακροοικονομικά Υπεύθυνοι μαθήματος Κ αθηγητής Μιχαήλ Ζ ουμπουλάκης Επίκουρος Καθηγητής Θεόδωρος Μεταξάς ΑΕΠ Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ή ΑΕΠ (Gross Domestic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2011 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Αθήνα - 27 Μαΐου 2011 Δηλώσεις Διοίκησης «Η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενίσχυσε τον ισολογισμό και βελτίωσε τους δείκτες

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα, Ιανουάριος 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008

Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Επισκόπηση Αλβανικής Οικονομίας 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Τράπεζα της Ελλάδος 1 Πίνακας μεγεθών Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ

Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Η εικόνα της Ελληνικής Οικονομίας σήμερα Χρήστος Σταϊκούρας Αναπλ. Υπουργός Οικονομικών Βουλευτής Φθιώτιδας ΝΔ Αθήνα, 14.05.2013 1 ον. Η Ελληνική οικονομία έχει πληγεί από βαθιά και παρατεταμένη ύφεση

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης

Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς. Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης Τμήμα Έρευνας & Ανάλυσης Ανασκόπηση Εγχώριας Χρηματιστηριακής Αγοράς Ανδρέας Κωνσταντίνου Υπεύθυνος Τμήματος Έρευνας και Ανάλυσης 4 Οκτωβρίου 2006 1 Πίνακας Περιεχομένων i. Ανασκόπηση Χρηματιστηρίου Αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 8 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.170 FAX: 210.32.59.169 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Πηγές Στοιχείων :

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010

Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Σημαντική βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης το Τα υψηλότερα ετήσια Λειτουργικά Κέρδη προ προβλέψεων των δύο τελευταίων χρόνων Η συνδυασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι

Χαιρετισμός Προέδρου. 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου Αγαπητοί Μέτοχοι Χαιρετισμός Προέδρου 15 η Ετήσια Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αγαπητοί Μέτοχοι Το 2014 ήταν το δεύτερο έτος δημοσιονομικής προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας μετά την τραπεζική και τη δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Οκτωβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2010 2013 H Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα δημοσιονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αθήνα, 6 Μαΐου 2008 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2008 Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 5,7% σε 215εκ. Ενίσχυση Οργανικών προ φόρων Κερδών κατά 24,2% σε 234εκ. Πενταπλασιασμός Κερδών από τη «Νέα Ευρώπη» σε

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 216 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 216 1 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 726 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, Απρίλιος 2012 www.minfin.gr ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΜΗΝΙΑΙΑ TAMEIAKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία η τιμή ενός αγαθού μειωθεί κατά 2% και η ζητούμενη ποσότητά του αυξηθεί κατά 4%, τότε η ζήτησή του είναι: α) ανελαστική. β) ελαστική. γ)

Διαβάστε περισσότερα

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας

2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του. Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας 2 Χρόνια Διακυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Τα επιτεύγματα της πολιτικής του Χρήστος Σταϊκούρας Βουλευτής Φθιώτιδας Ν.Δ. Αν. Υπεύθυνος Τομέα Οικονομίας Βασικά Μεγέθη της Οικονομίας Η ύφεση βάθυνε Η χώρα έχει εισέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 243 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καταργήσεως της απόφασης 2009/589/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Πολωνία EL EL

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 2013 Η οικονομία της Πορτογαλίας και οι διμερείς εμπορικές-οικονομικές σχέσεις Ελλάδος- Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ- ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Alpha Bank Cyprus Ltd α εξαμήνου 2015 Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του α εξαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 15,1 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το γ τρίμηνο Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Οκτώβριος 3 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr

Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των

Διαβάστε περισσότερα