ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ McDonald s Διπλωματική Εργασία της Παπαδοπούλου Μαρίας Α.Μ Θεσσαλονίκη, 03/2014

2

3 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΠΡΑΣΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ McDonald s Παπαδοπούλου Μαρία Πτυχίο Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2007 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Βλαχοπούλου Μάρω Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 06/03/2014 Βλαχοπούλου Μάρω Μάνθου Βασιλική Στειακάκης Εμμανουήλ Καθηγήτρια Καθηγήτρια Επίκουρος Καθηγητής Παπαδοπούλου Μαρία iii

4 Περίληψη Στη σημερινή εποχή η διατήρηση των φυσικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος απασχολεί όχι μόνο το κοινωνικό σύνολο αλλά και τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο καθώς αποτελεί μία από τις κύριες πηγές υπερθέρμανσης του πλανήτη. Με την χρήση των νέων τεχνολογιών οι επιχειρήσεις αλλάζουν τον τρόπο διαχείρισης των εφοδιαστικών τους αλυσίδων ώστε να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις ανάγκες της αγοράς όσο και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιχειρηματικών τους αποφάσεων. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρουσίαση των διαφόρων μορφών πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, η καταγραφή των σχετικών τεχνολογιών και στρατηγικών που ακολουθούνται και η παρουσίαση καλών πρακτικών αποτελούν τους κυριότερους στόχους της μελέτης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την βιβλιογραφική ανασκόπηση ώστε να αναπτυχθεί ένα θεωρητικό εννοιολογικό πλαίσιο. Με βάση το πλαίσιο αυτό εξετάζονται μέσα από τη μελέτη περίπτωσης της εταιρίας McDonald s πράσινες εφαρμογές σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς κλάδους. Τα κύρια ευρήματα από τη μελέτη περίπτωσης επιβεβαιώνουν ότι η ανάπτυξη της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση, μειώνει το κόστος και αυξάνει την κερδοφορία της. Λέξεις Κλειδιά: Πράσινη Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Βιώσιμη Ανάπτυξη, McDonald s, Περιβάλλον, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις, Πράσινη Μεταφορά Τροφίμων, Πράσινες Τεχνολογίες. iv

5 Abstract In today's era, conservation of natural resources and environmental protection concerns not only the community but also businesses. The supply chain management plays a key role as one of the main sources of global warming. The new technologies are changing the way companies manage their logistics chains so as that take into account both the needs of the market and the environmental impact of their business decisions. The purpose of this paper is to examine the level of integration of the environmental dimension in each stage of the supply chain. The presentation of the various forms of green supply chain management, the recording of the relevant technologies and strategies, as well as the presentation of good practices are the main objectives of the study. The methodology includes literature review in order to develop a theoretical conceptual framework. Based on this framework, green applications in specific business sectors are examined through the case study of the company McDonald's. The main findings of the case study confirm that the development of green supply chain management gives a competitive advantage in the business, reduces costs and increases profitability. Keywords: Green supply chain management, Sustainable development, McDonald s, Environment, Environmental Impact, Green Food Transportation, Green IT. v

6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Σκοπός Στόχοι Υπόθεση Συνεισφορά Βασική Ορολογία Logistics Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) Διάρθρωση της μελέτης 6 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Θεωρητικό Υπόβαθρο Πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) Η επίδραση της χρήσης πράσινων logistics στο περιβάλλον Μορφές πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Σχεδιασμός Πράσινου Προϊόντος και Πράσινη Βιομηχανική Παραγωγή Πράσινες Προμήθειες Πράσινη Αποθήκευση Πράσινη Συσκευασία Πράσινες Μεταφορές Αντίστροφα Logistics Λόγοι Ανάπτυξης της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Μείωση του κόστους & Ανάκτηση αξίας Απαιτήσεις καταναλωτών & Ανταγωνισμός Κυβερνητική πολιτική & Νομοθετικό πλαίσιο Προϋποθέσεις Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Τεχνολογίες για την εφαρμογή της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Τεχνολογίες e-logistics Πράσινες Τεχνολογίες Συστήματα Ευφυών Μεταφορών Αναμενόμενα οφέλη για τις εμπλεκόμενες οντότητες Στρατηγικές Στρατηγικές με βάση τον κίνδυνο 38 vi

7 2.4.2 Στρατηγικές με βάση την αποδοτικότητα Στρατηγικές με βάση την καινοτομία Στρατηγικές κλειστού βρόχου 41 3 Μεθοδολογία 43 4 Μελέτη Περίπτωσης της εταιρίας McDonald's Εταιρικό Προφίλ Ιστορικά Στοιχεία Αποστολή & Αξίες Επιχειρηματικό Μοντέλο Προσδιορισμός του προβλήματος Προσδιορισμός των στόχων Καταγραφή του τρόπου υλοποίησης της λύσης του προβλήματος Βιοντίζελ - Ανακύκλωση μαγειρικού λαδιού Σχεδιασμός συσκευασίας Πράσινα εστιατόρια Ανακύκλωση στα εστιατόρια McDonald's Ενεργειακή καινοτομία Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας EMS & EcoProgress Πράσινος φωτισμός Καταγραφή εφαρμογών Παραδείγματα καλών εφαρμογών σε συνεργασία με προμηθευτές McDonald s HAVI Logistics (Πράσινη Μεταφορά) McDonald s Agrarfrost GmbH & Co.KG (Πράσινη Αποθήκευση) McDonald s Keystone Foods (Αντίστροφα Logistics & Βιοντίζελ) McDonald s McCain Foods Limited (Σύστημα διαχείρισης ενέργειας) McDonald s Ευρώπης Καλές πρακτικές McDonald s Αυστρίας Χρήση βιοντίζελ McDonald s Ελβετίας Χρήση τρένου για τις μετακινήσεις των εργαζομένων McDonald s Σουηδίας Δωρεάν σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων McDonald s Ελβετίας Συνδυασμός οδικών / σιδηροδρομικών μεταφορών 66 vii

8 5 Επίλογος Σύνοψη και συμπεράσματα Όρια και περιορισμοί της έρευνας Μελλοντικές Επεκτάσεις 70 Βιβλιογραφία 72 viii

9 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 2-1: Logistics - οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι... 9 Εικόνα 2-2: Logistics activity and GHG emission Εικόνα 2-3: Approach of effectiveness in logistical system Εικόνα 2-4: Παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη εφοδιαστική Εικόνα 2-5: Λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη συστημάτων Green Logistics Εικόνα 2-6: Οφέλη από την χρήση πράσινων τεχνολογιών Εικόνα 4-1: Η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρίας McDonald s Εικόνα 4-2: Η διαδικασία σχεδιασμού της συσκευασίας McDonald s Εικόνα 4-3: Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στα εστιατόρια McDonald s. 65 Εικόνα 4-4: Συνδυασμός οδικής / σιδηροδρομικής μεταφοράς ix

10 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2-1: Βασικοί παράγοντες για το πρασίνισμα των Logistics και των εφοδιαστικών αλυσίδων Πίνακας 2-2: Πλεονεκτήματα από το πρασίνισμα των εφοδιαστικών αλυσίδων Πίνακας 4-1: McDonald's International Revenues x

11 1 Εισαγωγή 1.1 Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η αναπτυξιακή πορεία του ανθρώπου τις τελευταίες δεκαετίες έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες και μη αναστρέψιμες καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των καταστροφών αυτών είναι η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων, η ρύπανση και η διατάραξη της τροφικής αλυσίδας μέσω της εξαφάνισης μέρους της παγκόσμιας χλωρίδας και πανίδας. Τα αποτελέσματα είναι παραπάνω από εμφανή καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει δραματικά τις κλιματολογικές συνθήκες ανά τον κόσμο. Τα τελευταία χρόνια η σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης έχει επαναπροσδιοριστεί. Με την αναζήτηση μιας νέας σχέσης με την φύση, η οποία θα στηρίζεται στο σεβασμό για κάθε μορφής ζωή στον πλανήτη, αρχίζει να δημιουργείται και η έννοια της διατηρήσιμης ή βιώσιμης ή αειφόρου (sustainable) ανάπτυξης (O Riordan, 2000). Το τελευταίο είναι που έχει δημιουργήσει την ανάγκη στις επιχειρήσεις γενικότερα και στα στελέχη της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας ειδικότερα να βρεθούν τρόποι ώστε η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας να γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής εργασίας εξετάζονται οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ειδικότερα, καταγράφονται οι ενέργειες που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις του κύκλου ζωής του προϊόντος μέχρι την τελική φυσική αποσύνθεση του και των ρυπαντών του με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το αρχικό μέρος της μελέτης αποτελείται από την εννοιολογική προσέγγιση, την παρουσίαση των τεχνολογιών εφαρμογής της πράσινης διαχείρισης και των πλεονεκτημάτων για όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενώ, το δεύτερο μέρος παρουσιάζει παραδείγματα καλών πρακτικών εφαρμογών πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. 1

12 1.2 Σκοπός Στόχοι Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνηθεί το κατά πόσο η περιβαλλοντική διάσταση μπορεί να ενσωματωθεί σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας και να παρουσιαστεί το ευρύτερο πλαίσιο εντός του οποίου κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Οι επιμέρους στόχοι είναι: να παρουσιαστούν οι διάφορες μορφές της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (πράσινες προμήθειες, μεταφορές, συσκευασία, αποθήκευση), να γίνει καταγραφή των σχετικών τεχνολογιών και στρατηγικών που ακολουθούνται, να παρουσιαστούν παραδείγματα εφαρμογών και καλών πρακτικών. 1.3 Υπόθεση Η υπόθεση εργασίας προς επιβεβαίωση είναι ότι η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και ότι η ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό των συστημάτων logistics μπορεί να συμβάλλει στη μείωση του κόστους, ενώ παράλληλα προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μία περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένη αγορά. 1.4 Συνεισφορά Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής εργασίας συνίσταται στο γεγονός ότι: 1. παρουσιάζει μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση τα οφέλη της ανάπτυξης της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας για όλες τις εμπλεκόμενες οντότητες, και 2. αναδεικνύει τα παραπάνω πλεονεκτήματα μέσα από την παράθεση απτών επιχειρησιακών εφαρμογών. 2

13 1.5 Βασική Ορολογία Logistics Ένας από τους ορισμούς του λεξικού New Oxford American Dictionary αναφέρει πως τα logistics αποτελούν εμπορική δραστηριότητα για τη μεταφορά προϊόντων προς τους πελάτες (http://oxforddictionaries.com/definition/english/logistics?q=logistics). Το Council of Logistics Management, δίνοντας έναν πιο θεωρητικό ορισμό, αναφέρει ότι τα logistics περιλαμβάνουν τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τον έλεγχο, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ροής των προϊόντων καθώς και των αναγκαίων πληροφοριών σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος από τη στιγμή της παραγγελίας του προϊόντος από τον πελάτη μέχρι τη παράδοση του έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη (http://en.wikipedia.org/wiki/logistics). Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Logistics, Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ενδεικτικές περιοχές εφαρμογών των Logistics περιλαμβάνουν τα: Business Logistics, Systems Logistics, Maritime Logistics, Logistics Υγείας, Logistics Στρατού, Περιβαλλοντικά Logistics, City Logistics, Crisis Logistics, Logistics Υπηρεσιών, Agro-logistics και Reverse Logistics (http://www.logistics.org.gr/4/27/136/). Τα Logistics βρίσκουν εφαρμογή σε δύο κυρίως πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Ενώ, το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η εφαρμογή των Logistics έχει διαφορετικούς τρόπους δράσης και διαφορετικά αποτελέσματα κατά περίπτωση, που εξαρτώνται από το περιβάλλον μέσα στο οποίο 3

14 αναπτύσσονται και τους παράγοντες που το επηρεάζουν, όπως η οικονομική κατάσταση, η πολιτική κατάσταση, το κοινωνικό καθεστώς, το μορφωτικό επίπεδο, το ηθικό περιβάλλον, το τεχνολογικό περιβάλλον, το νομικό καθεστώς, το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο, εκείνος ο παράγοντας που έχει την μεγαλύτερη βαρύτητα είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και η ανθρώπινη λογική, που αν είναι αλόγιστη, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα όχι μόνο την αποτυχία του οποιουδήποτε εγχειρήματος, αλλά και την καταστροφή του ίδιου του ανθρώπου και κατ' επέκταση της ίδιας της φύσης. (http://www.logistics.org.gr/4/27/136/) Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (SCM) Τα logistics και η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (Supply Chain Management SCM) είναι έννοιες διαφορετικές και αλληλένδετες ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, τα logistics είναι μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας της επιχείρησης. Οι περισσότεροι συγγραφείς ορίζουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας με παρόμοιο τρόπο. Για παράδειγμα, οι Harrison και Van Hoek (2008) ορίζουν την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας ως τη διαδικασία του συντονισμού της ροής των υλικών και της ροής των πληροφοριών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού (σελ. 4). Οι Mangan, Lalwani και Butcher (2008) συνοψίζουν ότι η εφοδιαστική αλυσίδα περιλαμβάνει την προώθηση με τον καταλληλότερο τρόπο του σωστού προϊόντος, στη σωστή ποσότητα και κατάλληλη ποιότητα, στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή, για τον κατάλληλο πελάτη, στη σωστή τιμή. Ο όρος διαχείριση εφοδιαστική αλυσίδας περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή και το μετασχηματισμό των αγαθών από το στάδιο των πρώτων υλών προς τον τελικό χρήστη και δημιουργήθηκε από την ανάγκη ενοποίησης των διαδικασιών των επιχειρήσεων ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Έτσι η ενσωμάτωση αυτών των δραστηριοτήτων μέσω της βελτίωσης των σχέσεων της αλυσίδας εφοδιασμού προκειμένου να επιτευχθεί ένα βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (http://www.adameurope.eu/prj/7095/prj/couriel_wp2_chapter2_final.pdf). 4

15 Οι κυριότερες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι οι ακόλουθες: Αγορές Προμήθειες: Οι αγορές ή προμήθειες στην εφοδιαστική αλυσίδα αναφέρονται στην απόκτηση προϊόντων ή υπηρεσιών από πηγές εκτός της επιχείρησης όπως είναι οι προμηθευτές (Σιφινιώτης, 1997). Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που θα αποκτηθούν εκτός της επιχείρησης μπορούν να αποτελέσουν τμήμα του παραγόμενου - τελικού προϊόντος της επιχείρησης. Αποθήκευση: Η αποθήκευση αναφέρεται στην οργάνωση και στη λειτουργία της αποθήκης και αφορά την παραλαβή, φύλαξη και παράδοση των προϊόντων που παράγει η ίδια η επιχείρηση ή τα αποκτά από τρίτους. Η αποθήκευση είναι σημαντική λειτουργία για την επιχείρηση καθώς συμβάλλει στην οργάνωση του χώρου και στην ορθή επιλογή των μέσων μεταφοράς των εκάστοτε προϊόντων. Αποθέματα - Διαχείριση Αποθεμάτων: Τα αποθέματα ή έλεγχος και διαχείριση αποθεμάτων, όπως έχει αναφερθεί από πολλούς, αφορούν την ποσότητα των προϊόντων που πρέπει να έχει μια επιχείρηση για να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτώνπελατών οποιαδήποτε στιγμή της ζητηθεί. Μεταφορά Διανομή: Η μεταφορά των προϊόντων αναφέρεται στη μετακίνησή τους από το χώρο του προμηθευτή προς το χώρο της επιχείρησης, ενώ η διανομή αναφέρεται στη μετακίνηση των προϊόντων από τους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης στους τελικούς καταναλωτές. Η διαφορά των μεταφορών από τις διανομές έγκειται στο γεγονός ότι στις μεταφορές μετακινούνται λίγα προϊόντα σε πολλές ποσότητες, ενώ στις διανομές μετακινούνται πολλά προϊόντα σε μικρές ποσότητες (Μαλινδρέτος, 2007). Οι βασικές διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας που δηλώνει ο Lambert (2004) είναι οι εξής : Διαχείριση των πελατειακών σχέσεων Προμήθεια Ανάπτυξη προϊόντων και εμπορευματοποίηση Διαχείριση βιομηχανικής ροής /υποστήριξη Φυσική διανομή 5

16 Outsourcing/συνεργασίες Αξιολόγηση της απόδοσης Διαχείριση Αποθήκης Ο γενικός στόχος των παραγόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού είναι η προώθηση των εμπορευμάτων στις αγορές, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιείται το κέρδος. Η διαδρομή ενός προϊόντος από την πρώτη ύλη μέχρι να φτάσει στον τελικό κατανάλωση περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες, οι οποίοι αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση του κέρδους τους. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των εγκαταστάσεων και των πόρων, καθώς και τον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων παραγωγής και μεταφοράς (Vigtil, 2008). 1.6 Διάρθρωση της μελέτης Η παρούσα μελέτη έχει την ακόλουθη μορφή: Το παρόν κεφάλαιο (Εισαγωγή) παρουσιάζει το θέμα της εργασίας και την σπουδαιότητα διερεύνησης του, τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το θεωρητικό υπόβαθρο μέσα από την βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελείται από τη μελέτη περίπτωσης της εταιρίας McDonald s μέσα από την παρουσίαση των καλύτερων εφαρμογών στον τομέα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής εργασίας καθώς και οι σχετικές προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση του θέματος. 6

17 2 Βιβλιογραφική Επισκόπηση Θεωρητικό Υπόβαθρο 2.1 Πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας (GSCM) Η έννοια της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (Green Supply Chain Management) δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης για καλύτερη ποιότητα ζωής μέσα από το σεβασμό στο περιβάλλον και κατ επέκταση λόγω της διεύρυνσης των απαιτήσεων των καταναλωτών που έχουν πλέον οικολογική συνείδηση (greenness) (http://www.greenlogisticsconsultants.com). Έτσι, οι λειτουργίες που σχετίζονται με τις μεταφορές, την αποθήκευση, τη διαχείριση των επικίνδυνων φορτίων, τη διαχείριση των επιστρεφόμενων αγαθών και στη χρήση της κατάλληλης συσκευασίας αναπροσαρμόζονται ώστε να μην γίνεται αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων. Ο όρος green logistics περιλαμβάνει πρακτικές και στρατηγικές διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που μειώνουν το περιβαλλοντικό και ενεργειακό αποτύπωμα της διανομής των εμπορευμάτων, η οποία επικεντρώνεται στη διαχείριση προϊόντων, αποβλήτων, συσκευασίας και μεταφοράς (Rodrigue et all, 2012). Η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελείται από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την οικολογικά αποδοτική διαχείριση της συμβατικής και της αντίστροφης ροής των προϊόντων και των πληροφοριών μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση της ζήτησης (Thiell et all, 2011). Οι Lee και Klassen (2008) περιγράφουν τα πράσινα logistics ως πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οποία ορίζεται ως επιχειρηματική δραστηριότητα που λαμβάνει υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα και την ένταξή τους στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προκειμένου να αλλάξει η στάση προμηθευτών και πελατών απέναντι σε περιβαλλοντικά θέματα. 7

18 2.1.1 Η επίδραση της χρήσης πράσινων logistics στο περιβάλλον Μέχρι την δεκαετία του 1980, κυριαρχούσε η αντίληψη που ήθελε την εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων να διογκώνει το κόστος και έτσι να αποτελεί τροχοπέδη για την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, πιστεύεται ότι τα αυστηρά περιβαλλοντικά πρότυπα μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για την επιχειρηματικότητα, καθώς ενθαρρύνουν την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των επιχειρήσεων. Σε πολιτικό επίπεδο, η αειφορία ή βιωσιμότητα (sustainability) αποτελεί την σύγχρονη απάντηση στις ενστάσεις για ανεπαρκή περιβαλλοντική προστασία. Ο όρος αντικατοπτρίζει την ισορροπία μεταξύ της οικονομικής μεγέθυνσης της εταιρίας και της διατήρησης του περιβάλλοντος (World Commission on Environment and Development, 1987). Το μεγάλο δίλημμα «Ανάπτυξη ή Περιβάλλον» αποτελεί τον σκληρό πυρήνα της αναπτυξιακής ιδεολογίας που επικρατεί πλέον στα στελέχη των επιχειρήσεων αλλά και στις περισσότερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Οι αντιλήψεις για την περιφερειακή ανάπτυξη σπάνια είναι συμβατές με τις αρχές της περιβαλλοντικής πολιτικής (Τσαντίλης και Χατζημπίρος, 2007). Η συνεχώς αυξανόμενη οικολογική ευαισθησία αποτελεί την αιτία της ολοένα και μεγαλύτερης έμφασης στις πράσινες διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς οι συμβατικές διαδικασίες logistics συμβάλλουν σημαντικά στην παγκόσμια υπερθέρμανση του πλανήτη. Για παράδειγμα, οι μεταφορές εμπορευμάτων ανά τον κόσμο εκπέμπουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα. Στην ευρωπαϊκή στρατηγική δίνεται μεγάλη έμφαση στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι βασικοί στόχοι της ευρωπαϊκής στρατηγικής είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) ή κατά 30% αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες και η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας καθώς και η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης. Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, 8

19 η χρήση των πράσινων διαδικασιών logistics διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο (Tamulis et all, 2012). Η ανάπτυξη των πράσινων logistics αποτελεί σημαντικό θέμα για την εφαρμογή της στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ότι η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη πρέπει να συνδεθούν με το φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη της κοινωνίας. Η πράσινη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας δίνει έμφαση στη διατήρηση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή των πράσινων logistics αποτελεί ουσιαστικά μέσο για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής βιώσιμης ανάπτυξης (Yan Deng, 2012). Οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το εξωτερικό κόστος της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που συνδέεται κυρίως με την αλλαγή του κλίματος, τη ρύπανση, τον θόρυβο, και τα ατυχήματα. Στόχος είναι η μείωση αυτών των εξωτερικών επιδράσεων και η επίτευξη μιας πιο βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων όπως φαίνεται στην εικόνα 2-1. (http://www.greenlogistics.org/). Εικόνα 2-1: Logistics - οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί στόχοι Πηγή: 9

20 Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αποδοτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να οδηγήσει στην αποδοτική χρήση των πόρων με τους παρακάτω τρόπους: μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται (Kowl, 2008) μείωση του επίπεδου των αποθεμάτων (Vigtil, 2008) πιο ακριβείς προβλέψεις (Swedberg 2007) μείωση των σφαλμάτων (Swedberg 2007) μεγαλύτερη αντοχή του προϊόντος λόγω της καταλληλότητας της θερμοκρασίας και της παρακολούθηση της υγρασίας (Edwards 2008) της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών (AIM Global, 2008) Μορφές πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας Η πράσινη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε λειτουργία logistics. Έτσι, παρακάτω ακολουθούν οι μορφές της πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας ανάλογα με την κάθε διαδικασία της επιχείρησης Σχεδιασμός Πράσινου Προϊόντος και Πράσινη Βιομηχανική Παραγωγή Ο σχεδιασμός του πράσινου προϊόντος επικεντρώνεται σε παραγωγικές διαδικασίες που υιοθετούν περιβαλλοντικά φιλικές προδιαγραφές. Οι μέθοδοι σχεδιασμού πράσινων προϊόντων μπορούν να διαχωριστούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Προϊόντα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα ή ανακατασκευασμένα υλικά. Προϊόντα που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακατασκευαστούν. Προϊόντα με συσκευασία φιλική προς το περιβάλλον. Προϊόντα που κατασκευάζονται από οργανικά συστατικά. Προϊόντα που προκύπτουν από την αναγνώριση της βέλτιστης ακολουθίας. συναρμολόγησης, ούτως ώστε να παρέχουν τον επιθυμητό βαθμό ανάκτησης μέσα σε ένα κανάλι αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας (Mallidis και Vlachos, 2010). 10

21 Η χρησιμοποίηση λογισμικού που ελαχιστοποιεί τα απορρίμματα και την κατανάλωση ενέργειας αποτελεί την υλοποίηση της πράσινης βιομηχανικής παραγωγής. Οι σύγχρονες μηχανές παραγωγής που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για το ίδιο έργο, μπορεί να είναι το πρώτο παράδειγμα, αλλά όχι το μοναδικό. Ενδεικτικά, αναφέρεται η χρήση ειδικών λογισμικών που ελέγχουν τη διαδικασία συναρμολόγησης προϊόντων προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό της προβληματικής παραγωγής, μειώνοντας έτσι την ποσότητα των απορριμμάτων, την κατανάλωση πόρων και ενέργειας (Mallidis και Vlachos, 2010) Πράσινες Προμήθειες Αυτή η εφαρμογή των green logistics σχετίζεται με την επιλογή των εμπλεκόμενων στην εφοδιαστική αλυσίδα με βάση περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και πρότυπα. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία περιβαλλοντικής καταναλωτικής συνείδησης, ώστε να αυξηθεί η ζήτηση πράσινων προϊόντων. Έτσι θα καταστεί εφικτή η κινητοποίηση της βιομηχανίας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής φιλικότερων προς το περιβάλλον διαδικασιών παραγωγής και διακίνησης. Έχει παρατηρηθεί, ότι η απαίτηση των καταναλωτών για πράσινα προϊόντα ωθεί σταδιακά μεγάλο πλήθος παραγωγών και ενδιάμεσων μερών στην υιοθέτηση προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης όπως το ISO (Mallidis και Vlachos, 2010) Πράσινη Αποθήκευση Η πράσινη αποθήκευση περιλαμβάνει την εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης, την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού διαχείρισης και τις πρακτικές διαχείρισης παλετών. Παραδείγματα πράσινης αποθήκευσης παρουσιάζονται για κάθε πεδίο της πράσινης αποθήκευσης παρακάτω. Εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους αποθήκευσης Η θέρμανση των αποθηκών επιτυγχάνεται κυρίαρχα μέσω της χρήσης πετρελαίου ή φυσικού αερίου, ενώ η ψύξη μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ενεργειακές ανάγκες για θέρμανση και ψύξη καθορίζονται κυρίως από δύο παράγοντες: 11

22 Τη θερμοκρασία που απαιτείται για τη διατήρηση των αποθηκευμένων αγαθών σε ικανοποιητική κατάσταση. Αυτή η ανάγκη μπορεί να καθορίσει μέγιστα και ελάχιστα επιτρεπτά επίπεδα θερμοκρασίας, όπως επίσης και έλεγχο της υγρασίας. Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος στο εσωτερικό της αποθήκης προκειμένου το προσωπικό να μπορεί να εργαστεί σε συνθήκες άνεσης και σε συσχέτιση με τη φύση και τη θέση των καθηκόντων του. Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί: Με τη χρήση θυρών και διαχωριστικών «σφιχτής» εφαρμογής, που δεν αφήνουν χαραμάδες, καθώς και θυρών ταχείας απόκρισης στις θέσεις συχνής εισόδου και εξόδου των περονοφόρων οχημάτων. Με το διαχωρισμό των θέσεων εισαγωγής και εξαγωγής από τις θέσεις άλλων δραστηριοτήτων. Με τη δημιουργία ζωνών ελεγχόμενων από διαφορετικούς θερμοστάτες ή/και τη χρήση χρονικά ελεγχόμενων θερμοστατών. Επιπλέον, ο αποδοτικός φωτισμός σε όρους κόστους, κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων, είναι ο πλέον σημαντικός τομέας ενεργειακής διαχείρισης μιας αποθήκης. Ο φωτισμός έχει σημαντική επίδραση στο περιβάλλον καθώς βασίζεται στον ηλεκτρισμό. Ο τακτικός καθαρισμός των φώτων οροφής μπορεί να βελτιώσει ιδιαίτερα την αποδοτικότητα του φωτισμού των αποθηκών. Ακόμη, η υιοθέτηση μιας στρατηγικής αλλαγής των λαμπτήρων με βάση το μέσο χρόνο ζωής και όχι το τέλος του χρόνου ζωής συνιστάται, καθώς βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση. Τέλος, η χρήση λαμπτήρων υψηλής απόδοσης δύναται να δημιουργήσει όφελος ακόμη και άνω του 20% (Mallidis και Vlachos, 2010). Ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού διαχείρισης Προκειμένου να επιτευχθεί μία γρήγορη και εντατική μεταφορά αγαθών, όλες οι αποθήκες χρησιμοποιούν ένα εύρος διαφορετικών μηχανολογικών εξοπλισμών όπως: α) περονοφόρα οχήματα για την εκφόρτωση τον εμπορευματοκιβωτίων ή των μεταφορικών μέσων και β) περονοφόρα ανυψωτικά για να αποθηκεύουν φορτίο στα κέντρα διανομής σε διαφορετικά ύψη. 12

23 Ο παραπάνω εξοπλισμός αυξάνει ουσιωδώς τις ενεργειακές απαιτήσεις σε πετρέλαιο ή υγραέριο (για τα περονοφόρα οχήματα) όπως και σε ηλεκτρισμό (για την επαναφόρτιση των μπαταριών των περονοφόρων ανυψωτικών). Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος του μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης που χρησιμοποιείτε μέσα σε μία αποθήκη, μπορεί να μειωθεί μέσω α) της χρήσης μηχανών εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούν βιοντίζελ ή συνδυασμό υβριδικών καυσίμων μαζί με κυψέλες υδρογόνου για τα περονοφόρα και β) της χρησιμοποίησης τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης, συστημάτων ταχείας φόρτισης και την ευκαιριακή φόρτιση των μπαταριών. Η ευκαιριακή φόρτιση μπορεί να πάρει τη μορφή μίας ταχείας φόρτισης κατά τη διάρκεια μικρών επιχειρησιακών διαλειμμάτων ή άμεσης φόρτισης από ενσωματωμένες μηχανές επαναφόρτισης που ανακτούν ενέργεια κατά την κάθοδο του υδραυλικού συστήματος ανύψωσης. Τεχνολογίες λογισμικού όπως τα συστήματα ERP (enterprise resource planning) και WMS (warehouse management systems) παρέχουν διασύνδεση και συντονισμό μεταξύ του διαχειριστή της αποθήκης και των πηγών της ζήτησης, ελαχιστοποιώντας κατά συνέπεια τη περιττή διακίνηση φορτίων και συνεπώς, το ποσό των εκπομπών που παράγονται (Mallidis και Vlachos, 2010). Πρακτικές διαχείρισης παλετών Η απόρριψη των παλετών διαφορετικού μεγέθους είναι ένα σύνηθες πρόβλημα. Από περιβαλλοντικής άποψης το 12% της ξυλείας που μεταποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή παλετών. Ένας τρόπος για τη μείωση αυτής της ποσότητας είναι η δημιουργία ιστοσελίδων διάθεσης χρησιμοποιημένων παλετών. Αυτή η πρακτική έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα (Mallidis και Vlachos, 2010) Πράσινη Συσκευασία Η συσκευασία είναι μια σημαντική λειτουργία τόσο στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας όσο και στον τομές των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Η πράσινη συσκευασία υπαγορεύει την χρήση ενός κατάλληλου υλικού συσκευασίας το οποίο 13

24 μπορεί να ανακυκλωθεί, ενώ ταυτόχρονα δεν βλάπτει τον άνθρωπο και δεν προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος. Η πράσινη συσκευασία αφορά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από τη συσκευασία των πρώτων υλών κατά τη διαδικασία παραγωγής μέχρι και την στιγμή που θα φτάσει στον τελικό καταναλωτή με την τελική συσκευασία με την συμμέτοχη του μάρκετινγκ. Ακόμα, οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες συσκευασίας πρέπει να ευθυγραμμίσουν τη συσκευασία με τα σεβασμό προς το περιβάλλον (Sixin Xie και Wenfeng Wang, 2010).Το τελευταίο μπορεί να επιτευχθεί με: τη μείωση των υλικών, τη χρήση περιβαλλοντικών υλικών, το σχεδιασμό αναδιπλούμενου πακέτου ώστε να αυξηθεί το ποσοστό αξιοποίησης του όγκου των οχημάτων, τη θέσπιση συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών Πράσινες Μεταφορές Παρά το γεγονός ότι όλες οι λειτουργίες μέσα σε ένα σύστημα logistics μπορούν να συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών, οι μεταφορές αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπομπών ενός συστήματος logistics (Wu and Dunn, 1995) και έτσι ένα μεγάλο μέρος της πρόσφατης βιβλιογραφίας έχει επικεντρωθεί στη βιωσιμότητα των μεταφορών (Edwards et al., 2010; Sanchez - Rodrigues et al., 2010; Wolf and Seuring, 2010; Lieb and Lieb, 2010). Ένα μέτρο που συνήθως προτείνεται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των μεταφορών είναι η μετάβαση από τους ταχύτερους, και κατ επέκταση πιο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς (οδικές και αεροπορικές μεταφορές) σε πιο αργούς και λιγότερο ρυπογόνους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι θαλάσσιες μεταφορές (McKinnon, 2008; European Commission, 2001). Πιο συγκεκριμένα, 14

25 προτείνεται ως μια πολλά υποσχόμενη λύση ο συνδυασμός οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών (Flodén, 2007; European Commission, 2001). Σύμφωνα με τα δεδομένα του Παγκόσμιου Οικονομικoύ Φόρουμ (2009), οι οδικές μεταφορές αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή μεταξύ όλων των τύπων μεταφορών (Εικόνα 2-2). Είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς τρόπους μεταφοράς λόγω της ευελιξίας που παρέχουν, του ανεπτυγμένο οδικού δικτύου καθώς και του γεγονότος ότι επηρεάζονται λιγότερο από τις καιρικές συνθήκες. Εικόνα 2-2: Logistics activity and GHG emission Πηγή: World economic forum (2009) Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της μείωσης των εκπομπών καυσαερίων και ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για να επιτευχθεί το τελευταίο είναι η αντικατάσταση των οδικών μεταφορών με άλλα μέσα μεταφοράς, πιο φιλικά προς το περιβάλλον. Ταυτόχρονα, οι αερομεταφορές είναι ο πλέον αναποτελεσματικός τρόπος εμπορευματικής μεταφοράς, σε αντίθεση με τις σιδηροδρομικές και θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, οι οποίες αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς (Εικόνα 2-3). 15

26 Εικόνα 2-3: Approach of effectiveness in logistical system Πηγή: World economic forum (2009) Οι πράσινες μεταφορές περιλαμβάνουν τα παρακάτω πεδία (Mallidis και Vlachos, 2010): 1. Σχεδιασμός πράσινου δικτύου: Εξετάζονται οι επιπτώσεις της χωροθέτησης των παραγωγικών μονάδων και των κέντρων διανομής, σε σχέση με τις εκπομπές του συστήματος μεταφοράς. Για παράδειγμα, η λειτουργία ενός κέντρου διανομής κοντά σ ένα σημείο ζήτησης ελαχιστοποιεί τις αποστάσεις που καλούνται να διανύσουν τα καθόλου φιλικά προς το περιβάλλον φορτηγά. Αυτή η πρακτική καλείται near-shoring, σε αντίθεση με τον όρο off shoring που περιγράφει τη διαδικασία παραγωγής σε απομακρυσμένες θέσεις. Το near-shoring παρέχει το πλεονέκτημα των μικρότερων διανυόμενων αποστάσεων, άρα και των μικρότερων εκπομπών από τη διαδικασία μεταφοράς. 2. Ενεργειακά αποδοτικός στόλος μεταφοράς και εξοπλισμός: Οι σύγχρονες τεχνολογίες μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς και τα υβριδικά συστήματα, έχουν μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση ρύπων, όπως τα αιωρούμενα σωματίδια (PMs), και τα οξείδια του αζώτου (NOx). Τα οχήματα που έχουν τέτοιες ιδιότητες μπορούν αφενός να μειώσουν τις επιπτώσεις των logistics στο περιβάλλον και αφετέρου να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Εναλλακτικά, η χρήση οχημάτων με βελτιωμένα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου από 10 έως και 20%. 16

27 3. Αύξηση του δείκτη αξιοποίησης των οχημάτων και μείωση κενών επιστροφών: Δύο από τα πλέον συνήθη προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα σύστημα logistics είναι ο μειωμένος βαθμός αξιοποίησης των οχημάτων και οι επιστροφές χωρίς φορτίο. Και τα δύο προβλήματα συμβάλλουν στη μείωση της απόδοσης του συστήματος μεταφορών, στην αύξηση του μεταφορικού κόστους και στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Διάφορες λύσεις έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Μεταξύ αυτών μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις ακόλουθες: Εφαρμογή, εκ μέρους των προμηθευτών, προκαθορισμένων ημερών παράδοσης, κατά τις οποίες τα φορτηγά θα εξυπηρετούν συγκεκριμένες περιοχές. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων το πρόγραμμα διανομών, οι πελάτες υποβάλλουν τις παραγγελίες τους εντός προκαθορισμένης προθεσμίας. Με τον τρόπο αυτόν οι προμηθευτές έχουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουν υψηλότερους βαθμούς αξιοποίησης των φορτηγών οχημάτων. Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιχειρήσεων για την από κοινού συλλογή παραγγελιών σε προκαθορισμένους χώρους αποθήκευσης και διανομής. Με τη μέθοδο αυτή, η τελική διανομή από τα αντίστοιχα οχήματα, γίνεται με αυξημένη αξιοποίηση του παρεχόμενου όγκου τους, άρα με μείωση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεταφοράς. Εφαρμογή αποδοτικότερων τεχνικών συσκευασίας. Ο επανασχεδιασμός των συσκευασιών ώστε να γίνεται καλύτερη χρήση του όγκου των οχημάτων μεταφοράς, θα μπορούσε να αυξήσει την απόδοση του συστήματος μεταφοράς. Μεταφορά ροών αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Καθώς τα συστήματα αυτά βρίσκουν ολοένα και μεγαλύτερη αποδοχή, αυξάνεται σταδιακά ο όγκος των φορτίων επιστροφής που προκύπτουν από τις διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης, ανακατασκευής, ανακύκλωσης και συλλογής χρησιμοποιημένων συσκευασιών. 4. Δρομολόγηση και προγραμματισμός οχημάτων: Το πρόβλημα της οργάνωσης και δρομολόγησης ενός στόλου με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνεται το κόστος μεταφοράς και να αυξάνεται το επίπεδο εξυπηρέτησης, καλείται πρόβλημα δρομολόγησης και προγραμματισμού οχημάτων. Υπάρχουν πολλά πακέτα λογισμικού που δημιουργούν δρομολόγια και προγράμματα, επιτυγχάνοντας ουσιώδη μείωση του συνολικού κόστους μεταφοράς μέσω της μείωσης των περιττών αποστάσεων. 17

28 Ταυτόχρονα, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. 5. Οικολογική οδήγηση: Έχει αποδειχτεί ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης των οδηγών στους τρόπους οικολογικής οδήγησης μπορούν να επιφέρουν εξοικονόμηση καυσίμου 8-10%. Ωστόσο, εξοικονόμηση καυσίμου μπορεί επίσης να επιτευχθεί και με άλλους τρόπους, όπως το σβήσιμο της μηχανής σε μικρές στάσεις, ο έλεγχος της πίεσης των ελαστικών και η αναφορά και επιδιόρθωση μηχανικών προβλημάτων και διαρροών. Με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, υπάρχουν πέντε λύσεις για τον περιορισμό των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών και είναι οι ακόλουθες: 1. Καθαρά οχήματα (Thiell et al., 2011). Όλοι οι τρόποι μεταφοράς χρειάζονται καύσιμα - πετρέλαιο κατά κύριο λόγο - το οποίο κατά την καύση του εκπέμπει CO2. Οι μηχανικοί εκσυγχρονίζουν αυτές τις μηχανές ώστε να γίνουν όσο το δυνατόν πιο καθαρές, να καταναλώνουν, δηλαδή, λιγότερα καύσιμα. Ωστόσο, οι πετρελαϊκοί πόροι εξαντλούνται και για το μέλλον θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές πηγές για τη μετακίνηση των μέσων μεταφοράς. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τεχνολογία στην αγορά, η οποία να μπορεί να υποκαταστήσει τις μηχανές εσωτερικής καύσεως αποτελεσματικά. Για το μέλλον προβλέπεται βελτίωση της αποδοτικότητας των καυσίμων των φορτηγών κατά 20-30%, μείωση των εκπομπών των αεροσκαφών κατά 35-45% μέσω του επανασχεδιασμού του κινητήρα. 2. Μεταφορά εμπορευμάτων με τη χρήση δύο ή περισσότερων τρόπων μεταφοράς (Council of Supply Chain Management Professionals, 2010). Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στην πολυτροπική μεταφορά, τη χρήση πιο φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς - σιδηροδρομικών και θαλάσσιων (Naim, 2010). 3. Ενοποίηση εμπορευματικών μεταφορών (Thiell et al., 2011). Η ενοποίηση εμπορευματικών μεταφορών βοηθά να χρησιμοποιηθούν οι μεταφορές πιο αποτελεσματικά, με τη μεταφορά περισσότερων αγαθών με ένα μέσο μεταφοράς. Οι παραδόσεις με μισοάδεια φορτηγά δεν είναι οικονομικά αποδοτικές. Με τον τρόπο 18

29 αυτό μειώνεται το κόστος μεταφοράς ανά κιλό εμπορευμάτων. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές μειώνονται καθώς μειώνονται και οι παραδόσεις. 4. Κυκλοφοριακή συμφόρηση και υποδομές (McKinnon et al., 2012). Η κυκλοφοριακή ροή, η τοποθέτηση των κέντρων διανομής και οι υποδομές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών. Η μεταφορά βαρύ φορτίου σε ώρα αιχμής μέσα σε αστικό κέντρο μπορεί να αυξηθεί την κατανάλωση καυσίμου έως και 130% (Wu and Dunn, 1995). Μια λύση μπορεί να θεωρηθεί η μετακίνηση των κέντρων διανομής σε τοποθεσίες έξω από την πόλη, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα οδικής κυκλοφορίας, τα οποία βοηθούν να αποφευχθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση. 5. Παράδοση κατ' οίκον (World Economic Forum, 2009). Μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών η συνολική απόσταση που διανύουν τα νοικοκυριά με το αυτοκίνητο για την πραγματοποίηση των αγορών τους ξεπερνά τα 126 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Η παράδοση κατ 'οίκον θα βοηθήσει στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη μείωση των εκπομπών. Στο τελευταίο συμβάλει σημαντικά και η στροφή των καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο. Παράλληλα, στις πράσινες μεταφορές μπορούν να συμβάλλουν θετικά και τα εμπορευματικά κέντρα, τα οποία αποτελούν ουδέτερους κόμβους logistics, διαμετακόμισης και εμπορίου. Τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες των εμπορευματικών κέντρων χρησιμοποιούν τόσο οι διαμεταφορείς και οι εταιρίες 3PL (Third Party Logistics) για την εξυπηρέτηση των πελατών τους όσο και οι μεγάλες παραγωγικές και εμπορικές εταιρίες για να βελτιστοποιούν τις δικές τους εφοδιαστικές αλυσίδες (Τσαμπούλας, 2008). Τα εμπορευματικά κέντρα μπορούν να λειτουργούν σε περιοχές που διαθέτουν μεταφορικές υποδομές ή εξασφαλίζουν πρόσβαση σε αυτές και στις οποίες αναπτύσσονται όλες οι λειτουργίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας που περιλαμβάνουν την οργάνωση και συγκέντρωση φορτίων, τη μεταφορά, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή αγαθών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των εμπορευματικών κέντρων αποτελούν οι συνεργίες μεταξύ των διαφορετικών μέσων μεταφοράς που με 19

30 τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών και εκμεταλλεύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε μεταφορικού μέσου. Επίσης, έχουν ανοικτό χαρακτήρα δηλαδή συμμετέχουν πολλοί πάροχοι οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και διαχείριση του κέντρου, καθώς και να δημιουργήσουν συνέργειες και οικονομίες κλίμακας μεταξύ τους (Τσαμπούλας, 2001). Τα εμπορευματικά κέντρα προσφέρουν σημαντικά οφέλη στις μεταφορικές επιχειρήσεις όπως (Τσαμπούλας, 2008): Δυνατότητα αξιοποίησης ενός συστήματος συνδυασμένων μεταφορών από μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες με μικρότερο κόστος. Μείωση του κόστους μεταφοράς και την κάλυψη ανταγωνιστικών αγορών Απλοποιημένες σύντομες και ευέλικτες τελωνειακές διαδικασίες με ποιότητα εξυπηρέτησης που θα μειώνουν το κόστος και θα απλουστεύουν περισσότερο τις εξαγωγές. Παροχή πληθώρας χώρων μεταφόρτωσης και συγκέντρωσης των φορτίων ώστε και η μικρή παραγγελία να μπορεί να αποστέλλεται γρήγορα οικονομικά και ποιοτικά στους πελάτες ενώ το κόστος να καλύπτεται από το σύνολο των παραγγελιών. Ανακούφιση τμημάτων του οδικού δικτύου και ταυτόχρονα στην μείωση των πηγών θορύβου και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών εταιριών: επίτευξη οικονομιών κλιμάκωσης, ελαχιστοποίηση του μεταφορικού και απογραφικού κόστους. Θέσπιση συνεργασιών μεταξύ εταιριών κυρίως όσον αφορά την συνεργατική κάλυψη μεγαλύτερων περιοχών. Αύξηση των παραμέτρων ποιότητας του οργανισμού της μεταφορικής αλυσίδας. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών. Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. 20

31 Αντίστροφα Logistics Τα αντίστροφα ή reverse logistics περιλαμβάνουν την ανάκτηση προϊόντων, την διαχείριση απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση. Ανάκτηση προϊόντων Η διαχείριση της ανάκτησης προϊόντων περιλαμβάνει τη διαχείριση όλων των χρησιμοποιημένων και απορριφθέντων προϊόντων, εξαρτημάτων και υλικών προκειμένου να ανακτηθεί όσο μεγαλύτερη οικολογική και οικονομική αξία από αυτά, με συνέπια τη μείωση των ποσοτήτων των παραγόμενων απορριμμάτων. Πιο κάτω παρουσιάζονται πέντε επιλογές ανάκτησης προϊόντων(mallidis και Vlachos, 2010). 1) Επισκευή: Ο σκοπός της επισκευής είναι να επιστρέψει τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε μία λειτουργική κατάσταση διορθώνοντας και/ή αντικαθιστώντας κατεστραμμένα μέρη. Η επισκευή συνήθως απαιτεί μόνο περιορισμένη αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του προϊόντος, ενώ οι λειτουργίες αυτής μπορούν να εκτελεστούν στην τοποθεσία του πελάτη ή σε κέντρα κάτω από τον έλεγχο του κατασκευαστή. 2)Ανακαίνιση: Τα προϊόντα αποσυναρμολογούνται σε τμήματα που επιθεωρούνται, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται. Τα εγκεκριμένα τμήματα επανασυναρμολογούνται σε ανακαινισμένα προϊόντα. 3)Ανακατασκευή: Ο σκοπός της ανακατασκευής είναι να φέρει τα χρησιμοποιημένα προϊόντα σε ένα επίπεδο ποιότητας αντίστοιχο αυτού ενός καινούριου. Τα τμήματα των νέων προϊόντων επιθεωρούνται εκτενώς και όλα τα εξαντλημένα κομμάτια αντικαθίστανται με νέα. 4)Κανιβαλισμός: Ανάκτηση ενός περιορισμένου συνόλου μερών που έχουν χρησιμοποιηθεί από χρησιμοποιημένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Ο κανιβαλισμός περιλαμβάνει επιλεκτική αποσυναρμολόγηση των χρησιμοποιημένων προϊόντων και την επιθεώρηση για δυνητικά επαναχρησιμοποιήσιμα κομμάτια. Τα υπολειπόμενα κομμάτια και τμήματα δεν χρησιμοποιούνται. 21

32 5)Ανακύκλωση: Ο σκοπός της ανακύκλωσης είναι να επαναχρησιμοποιήσει υλικά από χρησιμοποιημένα προϊόντα και εξαρτήματα. Αυτά τα υλικά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην παραγωγή νέων προϊόντων (αν παραμένουν σε υψηλή ποιότητα) είτε στην παραγωγή άλλων κομματιών. Διαχείριση απορριμμάτων Η διαχείριση απορριμμάτων περιλαμβάνει την προεπεξεργασία αυτών. Πιο συγκεκριμένα αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα αφότου το απορρίμματα έχουν περάσει από έναν έλεγχο τριών σημείων όπου πρέπει να ικανοποιούνται και κάθε ένα από αυτά. Δηλαδή: 1. Πρέπει να είναι φυσικές, θερμικές, χημικές ή βιολογικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής. 2. Θα πρέπει να αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων. 3. Πρέπει να μειώνει τον όγκο ή τις επικίνδυνες ιδιότητές του, είτε να διευκολύνει τη διαχείριση ή την ανάκτησή του (Mallidis και Vlachos, 2010). Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συσκευασία και για τα απορρίμματα συσκευασιών, στοχεύει στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να ανακτούν ένα συγκεκριμένο ποσοστό των απορριμμάτων συσκευασίας τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των ηλεκτρονικών Γραμματίων Ανάκτησης Συσκευασιών και των Γραμματίων Ανάκτησης Εξαγόμενων Συσκευασιών προκειμένου να υποδεικνύεται πόσες συσκευασίες έχουν ανακτηθεί και ανακυκλωθεί. Επιπλέον, οι οδηγίες πάνω στα απορρίμματα ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών και στον περιορισμό της χρήσης συγκεκριμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές συσκευών στοχεύουν στη μείωση της περιβαλλοντικής επίπτωσης από συσκευασίες τέτοιων προϊόντων και την αύξηση της ανάκτησης, ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τους. Έτσι θα μειωθεί σημαντικά το σύνολο των απορριμμάτων και οι παραγωγοί θα είναι υπεύθυνοι να ανακτούν τα προϊόντα τους και να τα ανακυκλώνουν. Σύμφωνα με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επικίνδυνα απόβλητα, οι παραγωγοί αυτών θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον περιβαλλοντικό οργανισμό προτού απομακρύνουν υλικά από τις εγκαταστάσεις τους. Ο συγκερασμός επικίνδυνων 22

33 και μη επικίνδυνων αποβλήτων απαγορεύεται αυστηρά και γι αυτό ο διαχωρισμός των αποβλήτων πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά σε μια διαδικασία αντίστροφων Logistics. Επιπρόσθετα, στον μεταφορέα των αποβλήτων θα πρέπει να έχει χορηγηθεί άδεια καθώς και συγκεκριμένη εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά των επικίνδυνων υλικών. Τέλος, ο παραλήπτης πρέπει να κρατάει λεπτομερή αρχεία των ποσοτήτων και των προελεύσεων των αποβλήτων και να υποβάλει τριμηνιαίες εκθέσεις στον περιβαλλοντικό του οργανισμό. Αυτή η πρακτική δίνει τη δυνατότητα του εντοπισμού της κίνησης των επικίνδυνων αποβλήτων μέχρι αυτά να φτάσουν σε εξουσιοδοτημένα κέντρα απόθεσης ή ανάκτησης (European Commission, 2001). Επαναχρησιμοποίηση Η επαναχρησιμοποίηση είναι μία στρατηγική που εξαλείφει τα απορρίμματα, μειώνει το κόστος απόθεσής τους και εξοικονομεί ενέργεια και υλικά. Αφορά τη λήψη χρήσιμων προϊόντων, όπως επίπλων, βιβλίων και συσκευών που έχουν απορριφθεί από αυτούς που δεν τους είναι πλέον χρήσιμα και την αναδιανομή τους σε άλλους που τα χρειάζονται. Σε αντίθεση με την ανακύκλωση, που αξιοποιεί τα υλικά για επεξεργασία, η επαναχρησιμοποίηση αξιοποιεί το αρχικό προϊόν. Γι αυτό περιλαμβάνει συλλογή και διανομή αγαθών. Η επιστροφή προϊόντων προκαλεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον της βιομηχανίας. Προς το παρόν μόνο ένα μικρό ποσοστό της αξίας μπορεί να ανακτηθεί (Mallidis και Vlachos, 2010) Λόγοι Ανάπτυξης της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Η περιβαλλοντική διάσταση της εφοδιαστικής αλυσίδας κατέστη αναγκαία τόσο λόγω της ολοένα και μεγαλύτερης πίεσης που ασκείται στις επιχειρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, όσο και λόγω της έκδηλης πλέον οικολογικής ευαισθητοποίησης των καταναλωτών. Παράλληλα, η διεθνής νομοθεσία για περιβαλλοντικά θέματα έθεσε τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας σε νέες βάσεις. Σύμφωνα με τον Μαλινδρέτο (2000), η ενσωμάτωση της πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί πιθανό παράγοντα για την ενίσχυση της οικονομικής απόδοσης και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης καθώς εξοικονομεί πρώτες ύλες, 23

34 νερό και ενέργεια. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η περιβαλλοντική απόδοση της εταιρίας, μειώνονται τα κόστη, βελτιώνεται η εταιρική εικόνα και μειώνεται ο κίνδυνος μη συμμόρφωσης στις νομοθετικές ρύθμισες που αναφέρονται στην προστασία του περιβάλλοντος. Πίνακας 2-1: Βασικοί παράγοντες για το πρασίνισμα των Logistics και των εφοδιαστικών αλυσίδων EyeforTransport (2007) Aberdeen Group (2008) Insight (2008) Οι βασικοί παράγοντες για Οι πέντε πρώτες πιέσεις που την υποκίνηση των Οι βασικοί παράγοντες για τα οδηγούν την πράσινη πράσινων μεταφορών / πράσινα logistics εφοδιαστική αλυσίδα logistics Αυτοσχεδιάζοντας στις δημόσιες σχέσεις (70%) Επιθυμία να θεωρηθεί ηγέτης στην αειφορία (51%) Βελτιστοποίηση της ροής logistics(18%) Aυτοσχεδιάζοντας στις σχέσεις με του πελάτες (70%) Μέρος της εταιρικής ατζέντας ευθύνης τους (60%) Οικονομική απόδοση της επένδυσης (60%) Κυβερνητική συμμόρφωση (60%) Μείωση των λογαριασμών καυσίμων (60%) Αύξηση της αποδοτικότητας της αλυσίδας εφοδιασμού (55%) Μείωση ρίσκου (50%) Βελτίωση των σχέσεων με τους επενδυτές (38%) Πηγή: McKinnon, 2010 Αύξηση κόστους ενέργειας/ καυσίμου (49%) Αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα / διαφοροποίηση (48%) σύμφωνα με τις ισχύουσες/ εκτεταμένες ρυθμίσεις (31%) Αύξηση κόστους μεταφοράς (24%) Βελτίωση της εταιρικής εικόνας(16%) Μείωση του κόστους των logistics (15%) Επίτευξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς (15%) Ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών (14%) Διαφοροποίηση από τους ανταγωνιστές (11%) Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων (10%) Πρόσφατες έρευνες προσπάθησαν να διερευνήσουν τα βασικά κίνητρα πίσω από τις εταιρικές πρωτοβουλίες για το «πρασίνισμα» των εφοδιαστικών αλυσίδων (Πίνακας 2-1). Παρόλο που οι μεθοδολογίες, τα μεγέθη και η σύνθεση των δειγμάτων διέφεραν, οι έρευνες κατέδειξαν ως κύριους λόγους την εταιρική εικόνα, τη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό, τις μειώσεις κόστους και την συμμόρφωση προς τη νομοθεσία. Αξίζει να 24

35 σημειωθεί ότι καμία από αυτές τις εν λόγω έρευνες δεν έκανε αναφορά στην ανάγκη διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος (McKinnon, 2010). Ο Schmied (2010) διακρίνει τέσσερις παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα και αυτοί είναι η εταιρία, οι πελάτες, η πολιτική και η κοινωνία. Στην εικόνα 2-4 διακρίνονται πράσινες λύσεις που μπορούν να επηρεαστούν από τους παραπάνω παράγοντες. Εικόνα 2-4: Παράγοντες που επηρεάζουν την πράσινη εφοδιαστική Πηγή: Schmied (2010) Για παράδειγμα, οι πελάτες μπορούν να απαιτούν τα προϊόντα να τους παραδίδονται με καθαρά οχήματα ή με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι εκπομπές ρύπων, αναγκάζοντας τους προμηθευτές να προσφύγουν σε πράσινες λύσεις. Οι πελάτες, επίσης, μπορούν να επισκέπτονται καταστήματα που βρίσκονται σε χώρους με εύκολη προσβασιμότητα, ώστε να αποφεύγονται οι πρόσθετες εκπομπές. Ίσως η μεγαλύτερη συνεισφορά των πελατών θα μπορούσε να είναι η κατ 'οίκον διανομή. Και η κοινωνία έχει ομοίως την εξουσία να επηρεάσει όλες αυτές τις λύσεις. Η πολιτική είναι ο ισχυρότερος παράγοντας. Έχοντας τη δύναμη να νομοθετεί, να παραχωρεί κίνητρα, να ρυθμίζει τις υποδομές, η πολιτική έχει άμεση σχέση με την πράσινη ανάπτυξη. Από της ενέργειές της θα εξαρτηθεί εάν οι επιχειρήσεις 25

36 χρησιμοποιήσουν τα πράσινα logistics ή τελικά παραμείνουν σε απαρχαιωμένες τεχνολογικά λύσεις. Γενικά, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, οι λόγοι που οδηγούν στην υιοθέτηση ενός συστήματος πράσινης διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως φαίνεται και στην εικόνα 2-5, μπορούν να χωριστούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές αναλύονται λεπτομερώς παρακάτω. Εικόνα 2-5: Λόγοι που οδηγούν στην ανάπτυξη συστημάτων Green Logistics Μείωση του κόστους & Ανάκτηση αξίας Μολονότι κάθε αλλαγή σε ένα υφιστάμενο σύστημα έχει κόστος, το όφελος που μπορεί να προκύψει από αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερο ή και πολλαπλάσιο. Για παράδειγμα, η υιοθέτηση ενός οικολογικού τρόπου οδήγησης μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου ακόμη και κατά 8-10%. Σε οικονομία κλίμακας ένα τέτοιο ποσοστό καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικό. Ταυτόχρονα, η αντίστοιχη μείωση των ρύπων προσθέτει μετρήσιμο και αξιόλογο περιβαλλοντικό όφελος. Συνολικά το όφελος είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος εκπαίδευσης των οδηγών και της δημιουργίας μηχανισμού ελέγχου και αξιολόγησης. Άλλο παράδειγμα, είναι η εφαρμογή ενός συστήματος αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Αν και το κόστος δημιουργίας και λειτουργίας αυτής είναι μεγάλο, η 26

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ LOGISTICS Καθηγητής Ηλίας Ζήλας MSc in Information Systems ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΕΤΟΣ 2008-2009 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης

2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Διαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 2. Αρχές Ενεργειακής Διαχείρισης Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων & Διοίκησης Γρ. 0.2.7. Ισόγειο Σχολής Ηλεκτρολόγων Τηλέφωνο: 210-7723551,

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους

Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Συστάδες Συνεργατικών Δρ Παναγιώτης Γραμμέλης, Δ/ντής Ερευνών, Ι.Δ.Ε.Π. / Ε.ΚΕ.Τ.Α. Σχηματισμών Η Περίπτωση της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους Logistics Conferences Γλυφάδα Golf Gardens, 19-20 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting

Γιάννης Καραμπάτσος. Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Γιάννης Καραμπάτσος Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc - DS Consulting Κλιματική αλλαγή και το φαινόμενο του θερμοκηπίου Η ηλιακή ορατή ακτινοβολία, η οποία έχει μικρό μήκος κύματος, φτάνει στην επιφάνεια της

Διαβάστε περισσότερα

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον

19_05_2016. Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα. End to End value added services for your Customer. Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον End to End value added services for your Customer Εξυπηρετώντας πολλαπλά σημεία λιανικής σε αστικό περιβάλλον Ειρήνη Χάδιαρη-Γκιάλα Managing Partner 19_05_2016 Αποστολή Να προσφέρει στους πελάτες το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας

Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Επιστημονική Ημερίδα: «Διδασκαλία Εφοδιαστικής στο Επαγγελματικό Λύκειο» dfolinas@gmail.com Θεσσαλονίκη, 26.11.2016 Δομή παρουσίασης 2 Σημαντικότητα και εννοιολογική προσέγγιση Διοίκησης Logistics Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 3 η διάλεξη: Πράσινη Επιχειρηματικότητα Εργαστηριακός Συνεργάτης: Σαββάκης Νικόλαος,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα

Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Καθαρές Μεταφορές στις πόλεις - Δυνατότητες και Προοπτικές χρήσης του φυσικού αερίου ως εναλλακτικού καυσίμου στα δημοτικά οχήματα Αναμφισβήτητα οι μεταφορές έχουν θεμελιώδη σημασία για την οικονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας kandro@aueb.gr Ορισμοί Διοίκηση Εφοδιαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού Κεφάλαιο 7 Παράδοση την Στιγμή που Χρειάζεται (Just-in-Time) και Ευέλικτη Αλυσίδα Εφοδιασμού ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ανάπτυξη τρόπου χρησιμοποίησης φιλοσοφίας του Just-in-time εισαγωγή έννοιας της ευέλικτης αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ * ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ * ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Η Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008)

ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Ιούλιος 2008) ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ Υπουργός Εξωτερικών Ομιλία στην Ημερίδα «Πράσινη επιχειρηματικότητα», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών στις 8 Ιουλίου 2008 στην Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς

Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς 2η Ημερίδα για τις Πράσινες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Green ICT Πράσινες ΤΠΕ: οι απόψεις των επιχειρήσεων στην Ελλάδα & Διεθνώς 17 Μαΐου 2010 Παρατηρητήριο για την ΚτΠ Διοργάνωση: Στοχευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ)

Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) Ιωάννης Μάργαρης Αντιπρόεδρος ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. Το νέο τοπίο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ο ρόλος του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ»

«Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» «Συµβολή της Εξοικονόµησης Ενέργειας στους διάφορους τοµείς της Οικονοµίας. Εµπειρίες του ΚΑΠΕ» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι,

Κυρίες και Κύριοι Σύνεδροι, Ομιλία της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Τίνας Μπιρμπίλη, στο 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης Την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2009 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα»

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Με την επίσημη υποστήριξη: Δρ Άγγελος Αμδίτης Διευθυντής Έρευνας, ΕΠΙΣΕΥ «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & εξελίξεις στην Ελλάδα» Αθήνα, 15-16 Δεκεμβρίου 2015 Εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα: Ρόλος, κατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices

Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Ημερίδα Οδηγός επιβίωσης και ανάπτυξης μεταφορικών επιχειρήσεων Best practices Κυριακή 7/4/2013 13.30 16.30 Metropolitan Expo Ανάπτυξη Μηχανισμού Υπολογισμού & Αναφοράς του Αποτυπώματος Άνθρακα στα Logistics

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT. Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Logistics και Συστήματα JIT Επιβλέπων Καθηγητής :Ιωάννης Κωνσταντάρας Σπουδάστρια :Κοντάρα Δέσποινα Κεφάλαιο 1ο: Logistics Κεφάλαιο 2ο: Συστήματα J.I.T. Logistics Ορισμος των Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση της Ενέργειας

Διαχείριση της Ενέργειας Διαχείριση της Ενέργειας Ιωάννης Ψαρράς, Καθηγητής ΕΜΠ Χρυσόστομος Δούκας, Λέκτορα ΕΜΠ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κυριακή 7 Ιουλίου 2013 06 25 Ξενοδοχείο Stanley Στόχος του μαθήματος Να συνεισφέρει στη γόνιμη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" 6 η διάλεξη: «Αλλάζοντας μια υφιστάμενη επιχείρηση σε πράσινη επιχείρηση (συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS

Πίνακας περιεχομένων. Μέρος 1ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ LOGISTICS Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγικό Σημείωμα Ελληνικής Έκδοσης..............................................17 Εισαγωγικό σημείωμα................................................................ 19 Ευχαριστίες

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Εφοδιαστική Αλυσίδα (ΕΡΓ.)

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού...

5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Περιεχόμενα 5.1. Χωροταξικός Σχεδιασμός... 2 5.2. Κριτήρια αξιολόγησης Χωροταξικού Σχεδιασμού... 4 5.3. Δραστηριότητες Χωροταξικού Σχεδιασμού... 5 5.4. Τύποι Χωροταξίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΟΙ ΟΧΤΩ ΠΥΛΕΣ http://www.teachernet.gov.uk/sustainableschools/ Μετάφραση από τα αγγλικά: Ειρήνη Λυμπέρη ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ; Η αειφόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ SCOR ΕΝΝΟΙΑ SCOR Ορισμός των μοντέλων SCOR Το μοντέλο SCOR είναι ένα μοντέλο αναφοράς διαδικασιών για την εφοδιαστική αλυσίδα (η ονομασία του προέρχεται από τα αρχικά γράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης

Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Η βιομηχανική συμβίωση ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης Καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου Αθήνα, 3/4/2014 Βιομηχανική Συμβίωση Ως Βιομηχανική Συμβίωση (Industrial

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην

Βρυξέλλες, COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.11.2016 COM(2016) 763 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής

Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Dr Marios Valiantis Δρ. Μάριος Βαλιαντής 05-06-14 Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ενεργειακή επανάσταση ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ενεργειακή επανάσταση 3 ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΙΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Ενεργειακή Επανάσταση Τεχνική έκθεση που δείχνει τον τρόπο με τον οποίον εξασφαλίζεται ενεργειακή επάρκεια παγκοσμίως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται στους

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής

Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής Κεφάλαιο 5 Διαχείριση του Χρόνου Ανοχής ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ προσδιορισμός ορισμών και εννοιών σχετικών με τον ανταγωνισμό που βασίζεται στο χρόνο ανάδειξη τρόπου διαχείρισης χρόνου ανοχής με σκοπό την εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις

Περιβαλλοντική καινοτομία. Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Περιβαλλοντική καινοτομία Περιβαλλοντικοί προβληματισμοί για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις Η περιβαλλοντική καινοτομία μάς αφορά όλους Με το 53% των ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα. Logistics. Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Logistics Ενότητα # 5: Διαχείριση του χρόνου ανοχής Διονύσης Γιαννακόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ LOGISTICS Όσο λοιπόν αυξάνει η σημασία και οι απαιτήσεις του διεθνούς εμπορίου, τόσο πιο απαιτητικές γίνονται και οι συνθήκες μεταφοράς και διανομής. Το διεθνές εμπόριο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA

ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΛΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ARCHIVING@CONNECT ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ PAPERLESS@CONNECT CASE STUDY PHARMATHEN SA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ PHARMATHEN ΑΒΕΕ... 3 2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN. Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ BUSINESS PLAN Εισαγωγή Η κατάρτιση ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου αποτελεί ένα εργαλείο στο οποίο καταγράφεται ουσιαστικά το «Πλάνο Δράσης» της επιχείρησης, τα βήματα που θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Πλατφόρμας «Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ»

«ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» «ΑΓΟΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ» Εισηγητής Κ.Γ.Χατζηγιαννάκης, Δικηγόρος, Δ.Ν. «NOMOS»Δικηγορική Εταιρία Θεσσαλονίκης Νομικός Σύμβουλος Σ.Β.Β.Ε. Οι αιτίες που επιβάλουν την ανάπτυξη της «πράσινης»

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου?

Τι είναι η κλιματική αλλαγή? Ποιά είναι τα αέρια του θερμοκηπίου? Ενημερωτικό Υλικό Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως επηρεάζουν το Περιβάλλον και πως μπορούν να μετρούν το Ανθρακικό τους Αποτύπωμα? Τ ι είναι? Τι είναι η κλιματική αλλαγή?

Διαβάστε περισσότερα