All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged"

Transcript

1 Τεύχος 83, Ιανουάριος 213 Number 83, January 213

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: Fax: Τσιμισκή Θεσσαλονίκη BANK OF GREECE Thessaloniki Branch Saisics and Supervision Secion Economic Condiions Service Tel.: Fax: , Tsimiski Sree GR Thessaloniki Δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή Published on he websie of he Bank of Greece All righs reserved. Reproducion for educaional and non-commercial purposes is permied provided ha he source is acknowledged ISSN

3 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι περιφερειακές εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, αλλά και ευρύτερα, αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα για το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση ενεργειών τόσο δημόσιας/συλλογικής, όσο και ιδιωτικής/ατομικής φύσης. Στο πεδίο της παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία μιας προσπάθειας για συλλογή, επεξεργασία και επίκαιρη παρουσίαση σειρών με στατιστικά στοιχεία περιφερειακής οικονομικής συγκυρίας, πιο εξειδικευμένα χωρικά από τις ήδη διαθέσιμες σειρές στοιχείων για ολόκληρη την επικράτεια. Συμβολή στη διαδικασία αυτή αποτελεί και η παρούσα διμηνιαία έκδοση του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της Τράπεζας για τις περιφερειακές οικονομικές εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την άνοιξη του 1997 η Τράπεζα εκδίδει το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας με στοιχεία για ολόκληρη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι παρόμοιες εκδόσεις αποτελούν καθιερωμένη δραστηριότητα άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Τα στοιχεία συγκυρίας παρουσιάζονται σε μορφή συνοπτική και συνεκτική, και είναι κατά το δυνατόν αξιόπιστα, επίκαιρα και άμεσα χρησιμοποιήσιμα για την εξαγωγή ορισμένων πρώτων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη βορειοελλαδική περιοχή. Η έκδοση αυτή, αν και σχετικά περιορισμένου εύρους στην παρούσα αρχική μορφή της, φιλοδοξούμε να εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον δεδομένα, σε όσο το δυνατόν κάθε φορά μεγαλύτερη ανάλυση, ώστε να παρέχεται περισσότερη και πιο εξειδικευμένη οικονομική πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα συνεργάζεται και με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Από το 3ο τεύχος, έχει αρχίσει η τακτική δημοσίευση στο Δελτίο μιας σειράς δεικτών συγκυρίας, οι οποίοι αφορούν τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο την αναλυτικότερη απεικόνιση της οικονομικής συγκυρίας στη Θράκη, από το τεύχος προστέθηκε στο Δελτίο μια σειρά δεικτών που αφορά αυτήν ακριβώς την περιοχή. Επίσης, λόγω προβλημάτων στη ροή δεδομένων, αφαιρούνται από το Δελτίο οι πίνακες τουριστικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση. Οι πίνακες αυτοί θα συμπεριληφθούν ξανά, μόλις αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πέρα από μια γενική απεικόνιση της οικονομικής συγκυρίας στη Μακεδονία και τη Θράκη, τελική επιδίωξη είναι να γίνεται δυνατή η αναγνώριση και εκτίμηση τυχόν μεταβολών βραχυχρόνιου χαρακτήρα και να αξιολογούνται ευχερέστερα οι τάσεις και οι προοπτικές που διαγράφονται στην περιφερειακή οικονομία. Η παρεχόμενη πληροφόρηση εκτιμάται ότι όχι μόνο θα είναι χρήσιμη σε όσους ασχολούνται ακαδημαϊκά με την περιφερειακή οικονομική συγκυρία, αλλά θα μπορεί να συμβάλλει και σε διαδικασίες λήψης οικονομικών -και επιχειρηματικών- αποφάσεων, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται ή/και βασίζονται τόσο στην ανίχνευση της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και στις άμεσες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της περιφερειακής οικονομίας. iii

4 I is widely acceped ha regional developmens, boh in he economic field and elsewhere, are of increasing significance for he making and realizaion of plans as well as decision-making boh in he public / collecive sphere and in he privae / individual sphere. For his reason, i is paricularly imporan o collec process and presen (wihou significan ime lags) saisical series peraining o regional economic condiions, i.e. daa which are more spaially specific han he saisical series already available a he naional level. This bimonhly publicaion by he Thessaloniki branch of he Bank of Greece represens a conribuion o his effor and underlines he Bank s ineres in regional economic developmens. I should be noed ha since he spring of 1997, he Bank has been publishing he monhly Bullein of Conjuncural Indicaors conaining naional level daa. Publicaions of his naure are a well-esablished aciviy of oher European cenral banks. The conjuncural daa are presened in a concise and consisen form. The informaion is as recen, reliable and immediaely usable as possible and can be employed o reach cerain preliminary conclusions regarding economic aciviy in he wider norhern Greek region. A presen he publicaion is relaively limied in scope. However, i is inended ha new series, as deailed as possible a each sage and aimed a providing addiional and more specialized economic informaion, be added in he fuure. To his end, he Bank is also cooperaing wih he Foundaion of Economic and Indusrial Research (FEIR) and, beginning wih he hird issue of he Bullein, he publicaion of a se of conjuncural indicaors reflecing he esimaes and expecaions of manufacuring enerprises in Macedonia and Thrace has already begun. In he same conex and aiming a a more deailed reference o he economic conjuncure of Thrace, as of issue a series of addiional indices concerning his very region has been included in he Bullein. Also, due o disrupions encounered in he flow of daa, hose ouris aciviy ables ha are ou of dae are removed from he Bullein and shall be included again as soon as such problems are deal wih. In addiion o a general descripion of economic condiions in Macedonia and Thrace, he ulimae objecive of his publicaion is o faciliae he deecion and appraisal of any shor-erm changes and o highligh imporan rends in he regional economy and is prospecs for he fuure. The informaion provided will be useful no only o academics engaged in monioring and assessing regional economic condiions, bu also o hose involved in economic -and enrepreneurial- decision-making, o he exen ha such decision-making relies on boh a descripion of curren condiions and an assessmen of he shor-o-medium-erm prospecs of he regional economy. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS σελ./p. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ BRIEF PRESENTATION OF SELECTED ECONOMIC FIGURES FOR MACEDONIA AND THRACE vii - xii vii - xii Πίνακες Tables 1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (με βάση τις άδειες οικοδομών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ TOURIST ACTIVITY / NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS 2.1. N. Έβρου / Pref. of Evros 2 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ AIRPORT PASSENGER TRAFFIC ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS 5.1. Μακεδονία-Θράκη / Macedonia - Thrace 5.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 5.3. Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi 5.4. Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi 5.5. Ν. Έβρου / Pref. of Evros 6. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 6.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 6.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 6.3. Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi 6.4. Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi 6.5. Ν. Έβρου / Pref. of Evros 7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ LABOUR FORCE - EMPLOYMENT - UNEMPLOYMENT 7.1. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia - Thrace 7.2. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 7.3. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia 8. ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ EMPLOYMENT FLOWS IN THE PRIVATE SECTOR 8.1. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia Thrace Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 8.2. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 8.3. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia v

6 9. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ BOUNCED CHEQUES - OVERDUE BILLS OF ECHANGE 9.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia Thrace 9.2. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia - Thrace Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 9.3. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 9.4. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) BUSINESS EPECTATIONS IN MANUFACTURING 1.1. Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη μεταποίηση / Index of Business Expecaions in Manufacuring 1.2. Μηνιαία έρευνα στη μεταποίηση / Monhly Manufacuring Survey 11. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. NEW REGISTRATIONS - CANCELLATIONS OF COMPANIES IN THE C.C.I Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 12. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Β.Ε.Θ. NEW REGISTRATIONS - CANCELLATIONS OF FIRMS IN THE T.C.S.M.E vi

7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη σημασία στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας. Η περιοχή συμμετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, ένας σημαντικότατος όγκος της γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται εδώ, ενώ η Μακεδονία-Θράκη παγιώνεται και ως μια από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας. Από την περιοχή αυτή προέρχεται μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, όπως και σημαντικό τμήμα των επενδυτικών ροών προς τα Βαλκάνια και, δευτερευόντως, προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ -πρώην ΕΣΣΔ) και τις νέες παρευξείνιες χώρες. Με το σύνολο των χωρών αυτών, οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης διατηρούν -και θα μπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω- σχετικά προνομιακές οικονομικές διασυνδέσεις, καθώς τα πλεονεκτήματα της σχετικής γεωγραφικής γειτνίασης, ιδιαίτερα με τις χώρες της βαλκανικής, είναι προφανή. Το σημαντικό βάρος της Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας, όσο και το γεγονός ότι η περιοχή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας, αιτιολογεί τη σκοπιμότητα μιας συνοπτικής παρουσίασης ορισμένων επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών της περιοχής, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στους πίνακες που δημοσιεύονται στις επόμενες τρεις σελίδες, πριν από το κύριο σώμα του Δελτίου. MACEDONIA - THRACE: A SELECTION OF ΚΕΥ ECONOMIC FIGURES The regions of Macedonia and Thrace have been assuming a coninuously increasing imporance in he counry s economic life. The area accouns for abou one quarer of oal Greek GDP; a significan par of Greek agriculural and indusrial producion is underaken here; and Macedonia and Thrace are in he process of securing heir posiion as a major expor base for he counry. A large porion of Greek expors originaes in his area, along wih a considerable share of he invesmen which flows owards he Balkans and, o a cerain exen, he Commonwealh of Independen Saes (CIS -former USSR) and he new Black Sea counries. Wih all hese counries, he region of Macedonia and Thrace mainains -and could furher increase- relaively privileged economic links, since he advanages of geographical proximiy, especially wih he Balkan counries, are obvious. The considerable weigh of Macedonia-Thrace in he domesic economy, and he fac ha he region can funcion as a lever for he furher developmen of Greece s exernal economic relaions, suggess ha a brief presenaion of cerain seleced economic figures of he region, in comparison wih corresponding naional daa, will be useful. These figures are presened in able forma in he nex hree pages, before he main body of he Bullein. vii

8 1. Πληθυσμός - πληθυσμιακή πυκνότητα, 21 Populaion - Populaion Densiy, 21 Πληθυσμός Πυκνότητα Populaion Densiy Ατομα % συνόλου χώρας % ΜΕΜ 91-1(*) Ατομα/km2 Persons % of Counry Toal % AYC 91-1(*) Persons/km2 Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,6,7 43,2 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,1,9 97,8 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,8,3 31,9 Σύνολο χώρας Counry Toal ,,7 83,1 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 21 Source: EL. STAT., 21 Populaion Census (*) Μέση ετήσια μεταβολή / Average Yearly Change 1.1 Πληθυσμός - πληθυσμιακή πυκνότητα, 21, Νομοί Ανατ.Μακεδ.-Θράκης Populaion - Populaion Densiy, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Πληθυσμός Πυκνότητα Populaion Densiy Ατομα % Συνόλου χώρας % ΜΕΜ 91-1(*) Ατομα / km2 Persons % of Counry Toal % AYC 91-1(*) Persons/km2 Έβρος-Evros ,4,4 34, Ροδόπη-Rodopi ,,7 43,5 Ξάνθη- anhi ,9 1,1 56,3 Δράμα-Drama ,9,7 29,9 Καβάλα-Kavala ,3,7 68,6 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 21 Source: EL. STAT., 21 Populaion Census (*) Μέση ετήσια μεταβολή / Average Yearly Change 2. Τομεακή κατανομή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, 21 Secoral Disribuion of Gross Value Added, 21 Πρωτογενής τομέας ΔευτερογενήςΤομέας Primary Secor Secondary Secor εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % mill. euro mill. euro Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal Τριτογενής Τομέας Teriary Secor εκατ. ευρώ % mill. euro 463 5, , , , , , , , , , , ,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. viii

9 2.1. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στη μεταποίηση, 21 Gross Value Added in Manufacuring, 21 Εκατ. ευρώ. Million euro Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal % συνόλου χώρας % of Counry Toal 958 4, , 25 1, , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 2.2 Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία / κεφαλή, 21, Νομοί Ανατ.Μακεδ.-Θράκης Regional Gross Value Added / head, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Ευρώ % εθνικού μέσου όρου Euro % of Counry Average Έβρος-Evros Ροδόπη-Rodopi Ξάνθη- anhi Δράμα-Drama Καβάλα-Kavala Σύνολο χώρας-counry Toal , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 2.3 Τομεακή κατανομή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, 21, Νομοί Ανατ. Μακεδ.-Θράκης Secoral Disribuion of Gross Value Added, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Πρωτογενής τομέας Primary Secor ΔευτερογενήςΤομέας Secondary Secor Τριτογενής Τομέας Teriary Secor Εκατ. Ευρώ Εκατ. Ευρώ Εκατ. Ευρώ % % Μill. Euro Μill. Euro Μill. Euro % Έβρος-Evros 93,8 4,6 26,4 12, ,9 82,7 Ροδόπη-Rodopi 88,7 6,5 319,3 23,3 963,8 7,2 Ξάνθη- anhi 76,4 5,1 356,3 23,8 1.62,5 71,1 Δράμα-Drama 97,5 9,6 197,8 19,6 715,3 7,8 Καβάλα-Kavala 16,5 5,2 48,8 2, ,3 74,7 Σύνολο χώρας Counry Toal 6.299,6 3, ,9 17, ,1 79,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. ix

10 3. Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / κεφαλή, 21 Regional Gross Domesic Produc / head, 21 ευρώ % εθνικού μέσου όρου euro % of Counry Average Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace , Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,3 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,8 Σύνολο χώρας Counry Toal , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 4. Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ΜΑΔ(*) ανά κάτοικο στην ΕΕ27, 29 Regional Gross Domesic Produc in PPS(*) per inhabian in he EU27, 29 Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal ΑΕΠ / GDP εκατ. ΜΑΔ / mio. PPS ΑΕΠ ανά κάτοικο / GDP per inhabian ΜΑΔ / PPS ΑΕΠ ανά κάτοικο / GDP per inhabian ΜΑΔ / PPS ΕΕ27/EU27 = , , , ,3 ΕΕ27 / EU , Πηγή / Source: Eurosa News Release 38//212 (*) Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης / Purchasing Power Sandards 5. Τουριστική δραστηριότητα, 21 Touris Aciviy, 21 Αφίξεις σε ξενοδοχεία Hoel Arrivals Αφίξεις αλλοδαπών Foreign Arrivals Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Διανεμητικού Εμπορίου & Υπηρεσιών Source: EL. STAT., Trade & Services Division Σύνολο αφίξεων Toal Arrivals Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία Nighs Spen in Hoels Αλλοδαπών Foreign O/N Says Σύνολο διαν/σεων Toal O/N Says x

11 6. Απασχόληση - ανεργία, γ τρίμηνο 212 Employmen - Unemploymen, 3 rd quarer 212 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Economically Acive Populaion Απασχολούμενοι Persons Employed Ποσοστό ανεργίας χιλ. άτομα Thous. Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal χιλ. άτομα Thous. Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal Unemploymen Rae Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace 254,7 5,1 2,9 5,4 21,1 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia 832,1 16,7 613,4 16,4 26,3 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia 12,3 2,4 83, 2,2 31, Σύνολο χώρας Counry Toal 4.969,9 1, 3.739, 1, 24,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Έρευνες εργατικού δυναμικού Source: EL. STAT., Labour Force Surveys xi

12 7. Μέση μηνιαία δαπάνη οικογενειακών προϋπολογισμών, 28 Average Monhly Household Budge Oulays, 28 M.O. συνόλου χώρας Counry Average Αν. Μακεδον.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ευρώ/euros % ευρώ/euros % ευρώ/euros % ευρώ/euros % ΑΓΟΡΕΣ & ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ PURCHASES & RECEIPTS IN KIND ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES 2.556,48 1, 2.53,27 8, ,96 13, ,31 77, ,67 1, 1.753,66 9, ,86 12,1 1.76,58 99,2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES 2.117,67 1, 1.753,66 1, 2.235,86 1, 1.76,58 1, Διατροφή Edibles 347,4 16,4 297,51 16,97 346,4 15,48 312,2 18,29 Οινοπνευματώδη-καπνός Alcoholic Beverages-Tobacco 68,39 3,23 62,89 3,59 76,75 3,43 67,86 3,98 Ενδυση-υπόδηση Clohing-Foowear 174,24 8,23 13,4 7,42 179,23 8,2 197,78 11,59 Στέγαση-καύσιμα-νερό-ηλεκτρισμός Housing-Fuels-Waer-Elecriciy 249,55 11,78 211,1 12,3 257,36 11,51 232,39 13,62 Διαρκή αγαθά και υπηρεσίες οικιακής χρήσης Household Durable Goods and Services 149,45 7,6 15,45 6,1 168,6 7,54 123,95 7,26 Υγεία Healh 142,1 6,71 14,44 5,96 155,37 6,95 99,46 5,83 Μεταφορές Transpor 283,36 13,38 288,74 16,46 312,27 13,97 192,85 11,3 Επικοινωνίες Communicaions 94,4 4,44 75,82 4,32 89,64 4,1 63,59 3,73 Αναψυχή-πολιτισμός Enerainmen-culure 12,5 4,82 88,22 5,3 116,53 5,21 7,59 4,14 Εκπαίδευση Educaion 64,82 3,6 26,65 1,52 63,59 2,84 28,24 1,65 Ξενοδοχεία-εστιατόρια Hoels-Resaurans 229,79 1,85 177,39 1,12 258,16 11,55 159,76 9,36 Διάφορα αγαθά & υπηρεσίες Miscellaneous Goods & Services 212,48 1,3 185,5 1,58 212,32 9,5 157,91 9,25 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ερευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, 28 Source: EL.STAT., Household Budge Survey, 28

13 Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α - Θ Ρ Α Κ Η M A C E D O N I A - T H R A C E

14 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ % Μεταβολή προηγούμενου έτους Εκατοστιαίες μεταβολές της περιόδου αναφοράς (έτους, τριμήνου, μηνός) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. 1 1 * 1 για τα ετήσια στοιχεία IV IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία * 1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή σωρευτικής περιόδου Εκατοστιαίες μεταβολές του μέσου επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του μέσου επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i= 1 i i= 1 i= 1 i IV i IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή κινητού μέσου 12 μηνών Εκατοστιαίες μεταβολές του τελευταίου δωδεκαμήνου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i= III i IV i= VII IV i= VII i i *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία i= i i i= * 1 για τα μηνιαία στοιχεία i= 23 i xiv

15 % Μεταβολή προηγούμενης περιόδου Σωρευτική περίοδος Εκατοστιαίες μεταβολές έναντι της προηγούμενης περιόδου. 1 * 1 1 Το άθροισμα του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο). i= 1 i Ετήσια διαφορά σωρευτικής περιόδου Μεταβολές του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 για τα τριμηνιαία στοιχεία για τα μηνιαία στοιχεία Διαφορά σταθμισμένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Θετικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους υπερέβη τις κανονικές του τιμές (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να αυξηθεί (προοπτικές). Αρνητικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους ήταν κατώτερο του κανονικού (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να μειωθεί (προοπτικές). ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΒΕΘ ΕΟΤ ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΕΒΕΕ ΕΒΕΘ ΕΒΕΡ ΕΒΕΞ ΚΛΑ ΙΟΒΕ ΟΑΕΔ ΟΛΘ ΟΛΚ ΟΣΕ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ελληνική Στατιστική Αρχή Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Έβρου Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Λιμένα Θεσσλονίκης Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας xv

16 EPLANATIONS % Change previous year Percenage changes of he reference period (year, quarer, monh) over he corresponding period of he previous year. 1 1 * 1 for annual daa IV IV *1 for quarerly daa * 1 for monhly daa % Change cumulaive period Percenage changes of he average of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he average level of he corresponding period of he previous year. i i= 1 i= 1 i= 1 i IV i IV *1 for quarerly daa i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 for monhly daa % Change 12-monh moving average Percenage changes of he las 12 monhs over he corresponding period of he previous year. i= III i IV i= VII i= VII IV i i *1 for quarerly daa i= i i i= * 1 for monhly daa i= 23 i xvi

17 % Change previous period Percenage changes over previous period. 1 * 1 1 Cumulaive period The cumulaive sum of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer). i= 1 i Annual change of cumulaive period Differences of he level of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he level of he corresponding period of he previous year. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 for quarerly daa for monhly daa Difference beween Weighed percenages of posiive and negaive replies Posiive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has exceeded is normal value (esimaes) or is going o rise (prospecs). Negaive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has fallen shor of is normal value (esimaes) or is going o fall (prospecs). ABBREVIATIONS CAA ECCI FEIR HRO MEO EL. STAT. NTO PAAl PATh PAK RCCI TCCI TCSME TEIRESSIAS CCI Civil Aviaion Auhoriy Evros Chamber of Commerce and Indusry Foundaion of Economic and Indusrial Research Hellenic Railways Organisaion Manpower Employmen Organisaion Hellenic Saisical Auhoriy Hellenic Tourism Organisaion Por Auhoriy of Alexandroupoli Por Auhoriy of Thessaloniki Por Auhoriy of Kavala Rodopi Chamber of Commerce and Indusry Thessaloniki Chamber of Commerce and Indusry Thessaloniki Chamber of Small and Medium Sized Enerprises Teiressias Banking Informaion Sysems SA anhi Chamber of Commerce and Indusry Noe: Decimals are separaed by a comma (,) xvii

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ TABLES OF ECONOMIC CONJUNCTURE INDICATORS

19 Περίοδος Period ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / TABLE 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ / MACEDONIA - THRACE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (με βάση τις άδειες οικοδομών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) Περιφέρ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Region of Eas Macedonia - Thrace Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg. Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) Προηγ. έτους Previous year Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg. Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) Προηγ. έτους Previous year Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Προηγ. έτους Previous year Περιφέρ. Κεντρικής Μακεδονίας Region of Cenral Macedonia Περιφέρ. Δυτικής Μακεδονίας Region of Wes Macedonia Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , II ,5-46,5-4, ,4-58,1-28, ,9-44,2-39, III 355 4,5-32,7-29, ,7-5,6-39, , -34,9-28,1 IV ,7-32,4-32, ,4-44,3-44,3 15-4,6-36,3-36,3 212 I 242 3,9 3,9-17, ,5 68,5-28,8 77-1,8-1,8-23, II ,2-2,6-16, , 18,7-18, ,2-18,8-24,4 III ,4-34,4-33, ,1 11,5-4, ,7-36,6-37,9 211 Ιούν./Jun ,1-46,5-4, ,4-58,1-28, ,8-44,2-39, Ιούλ./Jul ,6-45, -4, ,5-55,3-33, ,8-42,7-37,5 Αυγ./Aug ,5-35,9-35, ,1-53,4-34, , -37,1-34,8 Σεπτ./Sep. 12-3, -32,7-29, ,3-5,6-39, ,3-34,9-28,1 Οκτ./Oc ,3-37,2-38, ,7-47,8-37, ,8-36,9-31,9 Νοέμ./Nov ,5-32,6-33, ,2-44,5-34,4 41-1,1-35,1-31,1 Δεκ./Dec ,6-32,4-32, ,9-44,3-44,3 29-5,3-36,3-36,3 212 Ιαν./Jan ,9-27,9-28, ,1 271,1-33, ,1-54,1-36,2 Φεβ./Feb. 57-6,8-19,3-22, ,1 14,3-31,7 23 2,6-3,2-33, Μάρ./Mar ,8 3,9-17, ,1 68,5-28, ,1-1,8-23, Απρ./Apr ,7-12,5-17, ,2 39,1-24,8 3-36,2-19,7-23,4 Μάιος/May 6-22,9-14,5-16, ,6 27,7-21, ,2-21,2-25,3 Ιούν./Jun ,9-2,6-16, ,1 18,7-18,5 3-5,1-18,8-24,4 Ιούλ./Jul ,2-24,9-17, , 9, -13, ,3-26,1-25,8 Αυγ./Aug ,6-32,7-29, , 18,5-7, , -31, -32,5 Σεπτ./Sep ,6-34,4-33, ,3 11,5-4, ,7-36,6-37,9 Οκτ./Oc ,4-35,7-29, 26-41,6 4,5-6,2 5 41,4-29,6-3,3 Νοέμ./Nov ,4-39,2-38, ,4-4,1-13, ,5-32,3-34,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία από Ιανουάριο 24 μέχρι Ιούνιο 28 είναι οριστικά. 3 Ανατ.Μακεδονία-Θράκη / Eas Macedonia-Thrace 3 Κεντρ.Μακεδονία / Cenr.Macedonia Source: EL. STAT. Daa presened as of January 24 o June 28 are final. 3 Δυτ. Μακεδονία / Wes Macedonia (%) Μεταβολή / change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 1 -

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 / TABLE 2.1 ΝOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF EVROS: TOURIST ACTIVITY / NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Περίοδος Period Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους περιόδου 12 μηνών έτους περιόδου 12 μηνών Previous Cumulaive 12-monh Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , IV ,8-7,8-7, ,3-25,8-25,8 29 I ,5-1,5-1, ,7 5,7-25,1 II ,9-5,1-6, 334 1,9 9, -2,2 III ,3-6,1-1, ,7 3,5 16,8 IV ,8-9, -9, ,6 23,2 23,2 21 I ,9-22,9-11, ,9-35,9 17,1 28 Δεκ./Dec ,4-7,8-7, ,8-25,8-25,8 29 Ιαν./Jan ,2 4,2-7,6 48 6,4 6,4-25,7 Φεβ./Feb ,7-3,9-7, , -14,3-27,2 Μάρ./Mar ,6-1,5-1, ,7 5,7-25,1 Απρ./Apr ,9-14,5-11, ,1 1,4-23,8 Μάιος/May ,3-13,7-12,4 1143,7 1,2-16,7 Ιούν./Jun ,9-5,1-6, ,8 9, -2,2 Ιούλ./Jul ,6-4,3-1, ,4 2,7-1,7 Αυγ./Aug , -6,8-2, ,5 -,3-6,8 Σεπτ./Sep ,2-6,1-1, ,6 3,5 16,8 Οκτ./Oc , -9,9-6, ,5 28,3 19,9 Νοέμ./Nov ,5-8,4-6, ,3 26,2 23,5 Δεκ./Dec ,8-9, -9, ,9 23,2 23,2 21 Ιαν./Jan ,3-36,3-11, ,9-36,9 21,4 Φεβ./Feb ,6-14,6-1, , -43,2 21,4 Μάρ./Mar ,8-22,9-11, 55-26,8-35,9 17,1 Απρ./Apr ,8-18,5-9, ,4-28,9 16,8 Μάιος/May ,6-14,8-9, ,1-27,4 14,3 Πηγή: Νομαρχία Έβρου Source: Pref. of Evros 75 Σύνολο / Toal 9 Αλλοδαποί / Foreigners προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 2 -

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / TABLE 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Επιβάτες αεροδρομίου Καβάλας Thessaloniki Airpor Passengers Kavala Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. επιβ. έτους Περιόδου 12 μηνών επιβ. έτους Περιόδου 12 μηνών Period Thous. Prev. Cumula. 12-monh Thous. Prev. Cumula. 12-monh Pass. year period mov. avg. Pass. year period mov. avg ,1, ,5-7, ,3-1, , 1, ,8-1,8 296, -8, ,7 1,8 251,3-15, ,7 1,9 22,7-19,3 211 III 152, 8, 2,8,3 13,2-7,1-13,5-15,3 IV 89,2-2, 1,8 1,8 25,2-27, -15,1-15,1 212 I 68,6,2,2 5,2 17,2-3,4-3,4-12,7 II 1116, 2,2 1,5 3, 55,3-22,4-24,4-15,8 III 1566,3 3, 2,2 1,3 18,6-16,5-19,9-2,8 IV 814,8,7 1,9 1,9 21,6-14,3-19,3-19,3 211 Αυγ./Aug. 545,3 7,1 1,9 -,8 47,9-8,4-14,2-15,6 Σεπτ./Sep. 459,6 8,4 2,8,3 35,5-9,7-13,5-15,3 Οκτ./Oc. 323,4-3,2 2,2,5 12,7-27,8-14,4-16,1 Νοέμ./Nov. 232,4-3,2 1,9,9 6,1-26,5-14,8-15,7 Δεκ./Dec. 253,4,6 1,8 1,8 6,3-26,1-15,1-15,1 212 Ιαν./Jan. 23,8,1,1 2,8 5,7-34,4-34,4-14,3 Φεβ./Feb. 25,5 2,2 1,1 4, 5,2-31,5-33,1-13,7 Μάρ./Mar. 244,2-1,2,2 5,2 6,3-25,3-3,4-12,7 Απρ./Apr. 326,9 5,9 2, 5,3 9,1-6,4-23,7-11,1 Μάιος/May 346,9 -,9 1,3 4,7 18,6-22,5-23,2-11,8 Ιούν./Jun. 442,2 2,1 1,5 3, 27,7-26,4-24,4-15,8 Ιούλ./Jul. 543,7 5,5 2,4 2,7 39,7-15,2-21,4-17,9 Αυγ./Aug. 558,5 2,4 2,4 2,1 39, -18,6-2,7-19,9 Σεπτ./Sep. 464,2 1, 2,2 1,3 3, -15,5-19,9-2,8 Οκτ./Oc. 336,7 4,1 2,4 1,9 11,2-12,1-19,5-19,9 Νοέμ./Nov. 232,1 -,1 2,2 2,1 5,8-5,7-19,1-19,4 Δεκ./Dec. 245,9-2,9 1,9 1,9 4,6-27, -19,3-19,3 213 Ιαν./Jan. 218,4-5,4-5,4 1,6 4,5-21,5-21,5-18,9 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 3 Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης / Thessaloniki Airpor 3 Αεροδρόμιο Καβάλας / Kavala Airpor 2 15 (%) Μεταβολή / Change 1-1 (%) Μεταβολή / Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 3 -

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συν.) / TABLE 3 (con.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδρομίου Αλεξ/πολης Επιβάτες αεροδρομίου Καστοριάς Επιβάτες αεροδρομίου Κοζάνης Alexandroupoli Airpor Passengers Kasoria Airpor Passengers Kozani Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών Period Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh year period mov. avg. year period mov. avg. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III , -17,2-18,8 18 8,8 138,6 92, ,7 228,9 214,4 IV ,8-16,7-16, ,9 74,4 74, ,1 113, 113, 212 I ,1-8,1-12, ,9-32,9 25, , -19, 38,4 II ,6-7,3-9, ,4-21,6-13, ,2-15,9-3,4 III ,3-9,8-11, 174-5,3-14,9-17, ,5-15,3-14,4 IV ,8-1,9-1, ,2-11,3-11,3 77 7,2-1,8-1,8 211 Αυγ./Aug ,7-17,9-19, ,5 211,4 99, ,6 338,1 138,7 Σεπτ./Sep ,8-17,2-18, ,1 138,6 92, ,3 228,9 214,4 Οκτ./Oc ,4-17,3-18, ,1 16,6 95, ,5 175,6 224,4 Νοέμ./Nov ,1-17,8-18, ,7 85,2 82, ,2 132,2 147,7 Δεκ./Dec ,3-16,7-16, ,6 74,4 74,4 21-1,7 113, 113, 212 Ιαν./Jan ,1-9,1-14, ,2-14,2 6, ,3-4,3 83,9 Φεβ./Feb ,6-9,8-13, ,9-33,9 41, ,1-26,2 56,6 Μάρ./Mar ,9-8,1-12, ,1-32,9 25, 261-5,8-19, 38,4 Απρ./Apr ,3-3,8-9, ,2-21,5 11, ,6-15, 22,6 Μάιος/May ,8-6,2-9, ,7-24,6-3, ,5-17,9 6,4 Ιούν./Jun , -7,3-9, ,6-21,6-13, 281-6, -15,9-3,4 Ιούλ./Jul ,3-8,3-9, ,9-19, -16, ,8-16,1-1,9 Αυγ./Aug ,3-9,5-1, ,1-17,9-19, 316 -,3-14, -1,2 Σεπτ./Sep , -9,8-11, 549 8,3-14,9-17, ,8-15,3-14,4 Οκτ./Oc ,6-9,5-1, ,2-14,2-16, 274 7, -13,5-13,8 Νοέμ./Nov ,8-9,6-9, 285 4,4-12, -11, ,2-14,5-14,3 Δεκ./Dec ,2-1,9-1, ,3-11,3-11, ,2-1,8-1,8 213 Ιαν./Jan ,2-27,2-12, ,7 15,7-9, ,1-1,1-11,2 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 2 Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης / Alexandroupoli Airpor 12 Αεροδρόμιο Καστοριάς / Kasoria Airpor 12 Αεροδρόμιο Κοζάνης / Kozani Airpor προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 4 -

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 / TABLE 4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA-THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS Διακίνηση εμπορευμ. Λιμ. Καβάλας Διακίνηση εμπορευμ. ΟΛΘ Διακίνηση εμπορευμ. Λιμ. Αλεξ/πολης Freigh Tonnage Moved-Kavala Freigh Tonnage Moved-Thessaloniki Freigh Tonnage Moved-Alexandroupoli Περίοδος (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Period τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III 372-5,8-9, -2, ,1-21,5-13, 89 4, 29,5 67,7 IV 37-23,9-13, -13, ,4-15,9-15,9 39-6,5-4,5-4,5 212 I 337 3,4 3,4-11, ,7 2,7-9, , -61, -39,7 II , -12,1-13, ,8 26,6 3, ,7-3,3-3,6 III ,1-15,9-18, ,5 19,4 12, ,1-1, -26,2 IV 325 6, -1,7-1, ,1 5,8 5,8 39-1, -8,6-8,6 211 Ιούλ./Jul ,4-9,9-2, , -22,8-9, 12-51, 32,1 7,5 Αυγ./Aug ,1-8,7-2, ,8-23,4-13, 35 53,8 36,1 81,2 Σεπτ./Sep ,8-9, -2, ,9-21,5-13, 42 8,5 29,5 67,7 Οκτ./Oc ,4-12,7-2, ,8-21,8-17,4 22 6,8 27, 58,2 Νοέμ./Nov. 13-9,3-12,4-17, ,1-19,3-17,3 1-77,2 6,6 18, Δεκ./Dec ,6-13, -13, ,2-15,9-15,9 7-79,8-4,5-4,5 212 Ιαν./Jan , -16, -16, ,9 3,9-16, ,9-66,9-23,2 Φεβ./Feb ,7 3,2-15, ,2 2,7-11, ,1-67,4-34,9 Μάρ./Mar. 97 3,7 3,4-11, ,7 2,7-9, ,5-61, -39,7 Απρ./Apr ,9-2,7-12, ,5 31,8-3, ,9-42,1-35,8 Μάιος/May 71-1,6-2,5-8, ,8 34, 1, 13-22,3-39,4-36,2 Ιούν./Jun ,6-12,1-13, ,2 26,6 3, ,7-3,3-3,6 Ιούλ./Jul ,8-18,5-17, ,9 24,1 8, ,2-16,8-22,8 Αυγ./Aug ,4-17,6-18, ,7 21,3 11,9 3-13,6-16,2-27,4 Σεπτ./Sep , -15,9-18, ,8 19,4 12, ,6-1, -26,2 Οκτ./Oc. 131, -14, -14, , 16,1 15, ,7-12,4-29, Νοέμ./Nov. 72-3,2-15,4-15, ,7 11, 11, ,2-11,2-19,6 Δεκ./Dec ,3-1,7-1, ,6 5,8 5, ,7-8,6-8,6 Πηγή: ΟΛΚ / Source: PAK Πηγή: ΟΛΘ / Source: PATh Πηγή: ΚΛΑ / Source: PAAl 9 Λιμένας Καβάλας / Por of Kavala 3 Λιμένας Θεσσαλονίκης / Por of Thessaloniki 12 Λιμένας Αλεξανδρούπολης / Por of Alexandroupoli (%) Μεταβολή / Change 3-3 (%) Μεταβολή / Change 1-1 (%) Μεταβολή / Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 5 -

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 / TABLE 5.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Περιφέρ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρ. Δυτικής Μακεδονίας Region of Eas Macedonia - Thrace Region of Cenral Macedonia Region of Wes Macedonia (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών Period Tons Prev. Cumula. 12-monh Tons Prev. Cumula. 12-monh Tons Prev. Cumula. 12-monh year period mov. avg. year period mov. avg. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III ,8-55, -48, ,2-6,5-15, ,1-13,1-38,6 IV ,2-48,9-48, ,3,8, ,3-17,4-17,4 21 I ,1-2,1-4, , -1, 5, , -41, -13,5 II ,8-38,4-4, ,3-22,3-1, ,4-37,5 18,6 III ,6-39,4-35, ,1-25,2-12, ,5-63,9-59, IV ,9-49,4-49, ,6-26,5-26, ,4-4, -4, 29 Σεπτ./Sep ,4-55, -48, ,5-6,5-15, ,1-13,1-38,6 Οκτ./Oc ,1-54,8-51, ,4,6-6, ,8-11,4-2,7 Νοέμ./Nov , -52, -51, ,6,1-3, ,6-15,3-2, Δεκ./Dec ,7-48,9-48, ,8,8, ,8-17,4-17,4 21 Ιαν./Jan ,5 25,5-43, ,8-7,8 2, ,5 26,5-1, Φεβ./Feb ,3-24,5-42, , -18,4 1, ,2-38,9-11,7 Μάρ./Mar ,8-2,1-4, ,2-1, 5, ,1-41, -13,5 Απρ./Apr ,4-21,4-35, ,6-17,1 2, ,7-39,5-2,8 Μάιος/May ,6-28,5-36, ,1-23,4-2, ,7-44,9 -,3 Ιούν./Jun , -38,4-4, , -22,3-1, ,9-37,5 18,6 Ιούλ./Jul ,9-37,3-37, ,4-22,2-2, ,8-4,9 23,5 Αυγ./Aug ,4-37,5-35, ,9-24,2-6, 39-99,2-48,3 15, Σεπτ./Sep ,9-39,4-35, ,6-25,2-12, ,6-63,9-59, Οκτ./Oc ,1-44,5-35, ,1-29, -24, ,2-52,8-53, Νοέμ./Nov ,2-46,7-41, ,9-26,2-23, ,2-39,8-4,9 Δεκ./Dec ,8-49,4-49, ,1-26,5-26, , -4, -4, 211 Ιαν./Jan ,2-66,2-54, ,4-34,4-28, ,2-95,2-44,5 Φεβ./Feb ,4-34,7-51, ,1-23,7-27,3-1, -97,6-45,4 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 9 Φορτία Ανατ. Μακεδον.-Θράκης / Eas Macedonia-Thrace Freigh 9 Φορτία Κεντρ. Μακεδονίας / Cenral Macedonia Freigh 6 Φορτία Δυτ. Μακεδονίας / Wes Macedonia Freigh (%)Μεταβολή /Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 6 -

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 / TABLE 5.2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - PREF. OF THESSALONIKI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Θεσ/νίκης Freigh Tonnage Moved - Pref. of Thessaloniki (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,2-7,8-14,3 IV ,4,5,5 21 I ,3 5,3 8,7 II ,1-14,3, III ,2-17,6-6,4 IV ,7-22,9-22,9 29 Σεπτ./Sep ,5-7,8-14,3 Οκτ./Oc ,4-1,7-5,5 Νοέμ./Nov , -,8-3,5 Δεκ./Dec ,3,5,5 21 Ιαν./Jan ,8 3,8 2,5 Φεβ./Feb ,3-6,5 2,9 Μάρ./Mar ,9 5,3 8,7 Απρ./Apr ,8-5,2 5,6 Μάιος/May ,6-14,2-1,4 Ιούν./Jun ,8-14,3, Ιούλ./Jul ,9-14,3,1 Αυγ./Aug ,1-16,3-3, Σεπτ./Sep ,8-17,6-6,4 Οκτ./Oc ,6-21,7-16,3 Νοέμ./Nov ,3-22,7-19,8 Δεκ./Dec ,8-22,9-22,9 211 Ιαν./Jan ,4-34,4-25,6 Φεβ./Feb ,1-23,2-25,3 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 75 Φορτία Νομού Θεσ/νίκης / Pref. of Thessaloniki freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 7 -

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 / TABLE 5.3 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - PREF.OF ANTHI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Ξάνθης Freigh Tonnage Moved - Pref. of anhi (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,1-73,1-54,9 IV ,3-67,2-67,2 21 I ,5 229,5-51,8 II ,5 62,8-41,2 III ,2 2,6-22,7 IV ,7-16,2-16,2 29 Σεπτ./Sep ,1-73,1-54,9 Οκτ./Oc ,4-74,2-76,4 Νοέμ./Nov ,2-67,7-67, Δεκ./Dec ,4-67,2-67,2 21 Ιαν./Jan ,1 2469,1-61,7 Φεβ./Feb ,5 185,3-58,3 Μάρ./Mar ,1 229,5-51,8 Απρ./Apr ,1 372, -42,9 Μάιος/May 449-6,6 133,2-42,4 Ιούν./Jun ,2 62,8-41,2 Ιούλ./Jul , 61,9-31, Αυγ./Aug ,4 33,7-28,4 Σεπτ./Sep ,1 2,6-22,7 Οκτ./Oc ,9,3 16,4 Νοέμ./Nov ,9-14,2-17,4 Δεκ./Dec ,8-16,2-16,2 211 Ιαν./Jan. -1, -1, -34,9 Φεβ./Feb , -37,4-31,9 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 2 Φορτία Νομού Ξάνθης / Pref. of anhi Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 8 -

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 / TABLE 5.4 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - PREF. OF RODOPI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Περίοδος Period Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Ροδόπης Freigh Tonnage Moved - Pref. of Rodopi (%) Μεταβολή / Change Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III 82-9,7 53,7 31,2 IV ,3 55,1 55,1 21 I ,2 27,2 8,9 II , 132,4 78,3 III ,9 15,3 83,3 IV ,3 23,1 23,1 29 Σεπτ./Sep , 53,7 31,2 Οκτ./Oc ,2 12,5 1,7 Νοέμ./Nov ,4 16,4 11,6 Δεκ./Dec ,6 55,1 55,1 21 Ιαν./Jan ,7 147,7 93,7 Φεβ./Feb ,8 592,5 111, Μάρ./Mar , 27,2 8,9 Απρ./Apr ,6 164,6 76,6 Μάιος/May , 157,1 84, Ιούν./Jun , 132,4 78,3 Ιούλ./Jul. -1, 122,5 8,7 Αυγ./Aug ,6 13,9 78,2 Σεπτ./Sep ,8 15,3 83,3 Οκτ./Oc ,9 98,1 11, Νοέμ./Nov ,2 18,6 116,5 Δεκ./Dec ,5 23,1 23,1 211 Ιαν./Jan ,7-77,7-17,6 Φεβ./Feb ,9-64,4-33,6 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 3 Φορτία Νομού Ροδόπης / Pref. of Rodopi Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 9 -

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 / TABLE 5.5 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡOY-PREF.OF EVROS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού 'Εβρου Freigh Tonnage Moved - Pref. of Evros (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,2-55,5-5,9 IV , -5,4-5,4 21 I ,9-57,9-47,2 II ,2-65,4-51,7 III ,6-63,3-51,2 IV ,7-69,5-69,5 29 Σεπτ./Sep ,9-55,5-5,9 Οκτ./Oc ,5-53, -47,6 Νοέμ./Nov ,1-51,6-51,1 Δεκ./Dec ,3-5,4-5,4 21 Ιαν./Jan ,5-64,5-47,8 Φεβ./Feb ,2-73,7-49,3 Μάρ./Mar ,4-57,9-47,2 Απρ./Apr ,9-59, -43,8 Μάιος/May ,5-61,4-46,7 Ιούν./Jun ,7-65,4-51,7 Ιούλ./Jul ,9-62,9-49,7 Αυγ./Aug ,2-61,8-49,1 Σεπτ./Sep , -63,3-51,2 Οκτ./Oc ,9-65,8-57,6 Νοέμ./Nov ,6-68,5-64,3 Δεκ./Dec ,5-69,5-69,5 211 Ιαν./Jan ,8-8,8-68,3 Φεβ./Feb , 22,8-63,2 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 2 Φορτία Νομού Έβρου / Pref. of Evros Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 1 -

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 / TABLE 6.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ / MACEDONIA-THRACE Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III ,2-46,3-5,5 IV 392 3,5-4,6-4,6 212 I ,8-35,8-23,5 II ,7-46,2-28,7 III ,7-48,2-38,1 IV ,6-47,7-47,7 211 Αυγ./Aug ,5-48,5-53,3 Σεπτ./Sep , -46,3-5,5 Οκτ./Oc ,2-45,7-5,6 Νοέμ./Nov ,2-43, -45,7 Δεκ./Dec ,7-4,6-4,6 212 Ιαν./Jan ,2-11,2-32,4 Φεβ./Feb ,9-26,2-27,8 Μάρ./Mar ,2-35,8-23,5 Απρ./Apr ,4-43,5-26,5 Μάιος/May ,7-45,6-28,6 Ιούν./Jun ,1-46,2-28,7 Ιούλ./Jul ,3-47,6-32,2 Αυγ./Aug ,3-47,8-34,6 Σεπτ./Sep ,7-48,2-38,1 Οκτ./Oc ,2-46,3-37,2 Νοέμ./Nov , -47,9-43,6 Δεκ./Dec ,2-47,7-47,7 213 Ιαν./Jan ,4-44,4-51,5 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 5 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 / TABLE 6.2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / PREF. OF THESSALONIKI Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III , -48,3-51,3 IV ,7-42,6-42,6 212 I ,8-32,8-26, II ,2-41,6-28,8 III ,4-42,8-34, IV , -41,8-41,8 211 Αυγ./Aug , -49,9-55, Σεπτ./Sep ,9-48,3-51,3 Οκτ./Oc , -47,9-52,9 Νοέμ./Nov. 66 2, -44,9-48,9 Δεκ./Dec ,7-42,6-42,6 212 Ιαν./Jan ,8-7,8-37,5 Φεβ./Feb ,2-23,3-31,3 Μάρ./Mar ,6-32,8-26, Απρ./Apr ,4-42, -29,1 Μάιος/May ,5-42,3-29,4 Ιούν./Jun ,4-41,6-28,8 Ιούλ./Jul ,9-42,9-3,5 Αυγ./Aug ,1-42,8-32,1 Σεπτ./Sep , -42,8-34, Οκτ./Oc ,3-4,3-31,6 Νοέμ./Nov ,5-42,4-38,4 Δεκ./Dec ,5-41,8-41,8 213 Ιαν./Jan ,7-32,7-44,7 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 5 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 / TABLE 6.3 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ / PREF. OF ANTHI Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III 134-3,9-47,6-5,9 IV 112-8,9-42,7-42,7 212 I 86-48,5-48,5-32,9 II 43-69,5-58,1-4, III 4-7,1-61,8-5,3 IV 49-56,3-6,6-6,6 211 Αυγ./Aug ,1-49,8-51,9 Σεπτ./Sep. 43-1,4-47,6-5,9 Οκτ./Oc ,9-47, -5,4 Νοέμ./Nov. 45-1, -45,1-46, Δεκ./Dec ,9-42,7-42,7 212 Ιαν./Jan ,5-21,5-32,2 Φεβ./Feb. 9-75,7-41,2-31,3 Μάρ./Mar. 26-6, -48,5-32,9 Απρ./Apr. 9-82, -56,2-36,7 Μάιος/May 21-48,8-55, -38,1 Ιούν./Jun , -58,1-4, Ιούλ./Jul ,9-6,2-41,4 Αυγ./Aug ,8-59,9-44,7 Σεπτ./Sep. 9-79,1-61,8-5,3 Οκτ./Oc ,6-61,5-51,8 Νοέμ./Nov ,7-61,9-57, Δεκ./Dec. 2-41,2-6,6-6,6 213 Ιαν./Jan , -51, -64,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 6 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged Τεύχος 86, Ιούλιος 213 Number 86, July 213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: 231 591 92 591 99 591 96 591 117 Fax: 231 537

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Wih he Cooperaion of he Branches of Komoini Alexandroupoli and he Oule of anhi Τεύχος 8, Ιούλιος 212 Number 8, July

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και τη Θυρίδα Ξάνθης

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και τη Θυρίδα Ξάνθης Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και τη Θυρίδα Ξάνθης Wih he Cooperaion of he Branches of Komoini Alexandroupoli and he Oule of anhi Τεύχος 74, Ιούλιος 211 Number 74, July

Διαβάστε περισσότερα

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 26 Ιουνίου 2015 26 June ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να παρουσιάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 JULY DECEMBER 2012 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2015 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΑΝΟΥΑΡIOΣ ΙΟΥΝIOΣ 2010 JANUARY JUNE 2010 ΠEIPAIAΣ / PIRAEUS

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 17 Απριλίου 2014 17 April ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική Οικονομία στοχεύει να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL STATISTICAL AUTHORITY ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔEΛTIO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΗΣ LIBRARY NEWSLETTER IΟΥΛΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 JULY DECEMBER 2010 ΠEIPAIAΣ /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α

Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ Σ Τ Η Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α P R O D U C E R P R I C E I N D E X I N I N D U S T R Y [ 2 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η

A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΥΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν Κ Α ΤΑ Ν Α Λ Ω Τ Η R E V I S E D C O N S U M E R P R I C E I N D E X [ 2 0 0 95 = 1 0

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012)

Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) Παραδοτέο Β: Έκθεση Αξιολόγησης του Προγράμματος για το 2012 στο Πλαίσιο του Σχεδίου Αξιολόγησης (Ενδιάμεση Έκθεση Αξιολόγησης για το 2012) στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ: ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Aύγουστος 2013 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Η γεωγραφία και τα χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα, η θέση και οι προοπτικές της Περιφέρειας Θεσσαλίας Δρ. Σεραφείμ Πολύζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η s p e c i a l i s s u e ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER PRICE INDEX (2009=100,0) ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ HARMONIZED INDEX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Αθήνα Ιανουάριος 2013 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Υπό την Εποπτεία του

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΈΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΈΚΔΟΣΗ 9Η ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 2 RIS3-Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ Ιστορικό αλλαγών Έκδοση Ημ)νία Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 2 RIS3- Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Συμβατικές Πληροφορίες Τίτλος Έργου

Διαβάστε περισσότερα

Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets

Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets MPRA Munich Personal RePEc Archive Estimation of the Consumer Price Index in Greece according household income and expenditure brackets Yiorgos Ioannidis and Dionisis Gravaris September 2013 Online at

Διαβάστε περισσότερα

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο

Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ / ECONOMIC & SHORT-TERM INDICATORS A N A ΘEΩ Ρ H M E N O Σ Δ Ε I Κ Τ Η Σ Κ Υ Κ Λ Ο Υ Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Ω Ν Σ Τ Ο Λ Ι Α Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο R E V I S E D T U R N O V E R I

Διαβάστε περισσότερα