All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged"

Transcript

1 Τεύχος 83, Ιανουάριος 213 Number 83, January 213

2 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: Fax: Τσιμισκή Θεσσαλονίκη BANK OF GREECE Thessaloniki Branch Saisics and Supervision Secion Economic Condiions Service Tel.: Fax: , Tsimiski Sree GR Thessaloniki Δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή Published on he websie of he Bank of Greece All righs reserved. Reproducion for educaional and non-commercial purposes is permied provided ha he source is acknowledged ISSN

3 Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι περιφερειακές εξελίξεις στο οικονομικό πεδίο, αλλά και ευρύτερα, αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη βαρύτητα για το σχεδιασμό, τη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση ενεργειών τόσο δημόσιας/συλλογικής, όσο και ιδιωτικής/ατομικής φύσης. Στο πεδίο της παρακολούθησης στατιστικών δεδομένων οικονομικού χαρακτήρα, αναδεικνύεται η ιδιαίτερη σημασία μιας προσπάθειας για συλλογή, επεξεργασία και επίκαιρη παρουσίαση σειρών με στατιστικά στοιχεία περιφερειακής οικονομικής συγκυρίας, πιο εξειδικευμένα χωρικά από τις ήδη διαθέσιμες σειρές στοιχείων για ολόκληρη την επικράτεια. Συμβολή στη διαδικασία αυτή αποτελεί και η παρούσα διμηνιαία έκδοση του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία υπογραμμίζει το ενδιαφέρον της Τράπεζας για τις περιφερειακές οικονομικές εξελίξεις. Υπενθυμίζεται ότι ήδη από την άνοιξη του 1997 η Τράπεζα εκδίδει το μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας με στοιχεία για ολόκληρη την επικράτεια. Σημειώνεται ότι παρόμοιες εκδόσεις αποτελούν καθιερωμένη δραστηριότητα άλλων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών. Τα στοιχεία συγκυρίας παρουσιάζονται σε μορφή συνοπτική και συνεκτική, και είναι κατά το δυνατόν αξιόπιστα, επίκαιρα και άμεσα χρησιμοποιήσιμα για την εξαγωγή ορισμένων πρώτων συμπερασμάτων σχετικά με την οικονομική δραστηριότητα στην ευρύτερη βορειοελλαδική περιοχή. Η έκδοση αυτή, αν και σχετικά περιορισμένου εύρους στην παρούσα αρχική μορφή της, φιλοδοξούμε να εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον δεδομένα, σε όσο το δυνατόν κάθε φορά μεγαλύτερη ανάλυση, ώστε να παρέχεται περισσότερη και πιο εξειδικευμένη οικονομική πληροφόρηση. Για το λόγο αυτό, η Τράπεζα συνεργάζεται και με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Από το 3ο τεύχος, έχει αρχίσει η τακτική δημοσίευση στο Δελτίο μιας σειράς δεικτών συγκυρίας, οι οποίοι αφορούν τις εκτιμήσεις και προβλέψεις των μεταποιητικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο ίδιο πλαίσιο και με στόχο την αναλυτικότερη απεικόνιση της οικονομικής συγκυρίας στη Θράκη, από το τεύχος προστέθηκε στο Δελτίο μια σειρά δεικτών που αφορά αυτήν ακριβώς την περιοχή. Επίσης, λόγω προβλημάτων στη ροή δεδομένων, αφαιρούνται από το Δελτίο οι πίνακες τουριστικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν χρονική καθυστέρηση. Οι πίνακες αυτοί θα συμπεριληφθούν ξανά, μόλις αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Πέρα από μια γενική απεικόνιση της οικονομικής συγκυρίας στη Μακεδονία και τη Θράκη, τελική επιδίωξη είναι να γίνεται δυνατή η αναγνώριση και εκτίμηση τυχόν μεταβολών βραχυχρόνιου χαρακτήρα και να αξιολογούνται ευχερέστερα οι τάσεις και οι προοπτικές που διαγράφονται στην περιφερειακή οικονομία. Η παρεχόμενη πληροφόρηση εκτιμάται ότι όχι μόνο θα είναι χρήσιμη σε όσους ασχολούνται ακαδημαϊκά με την περιφερειακή οικονομική συγκυρία, αλλά θα μπορεί να συμβάλλει και σε διαδικασίες λήψης οικονομικών -και επιχειρηματικών- αποφάσεων, στο βαθμό που αυτές σχετίζονται ή/και βασίζονται τόσο στην ανίχνευση της υπάρχουσας κατάστασης, όσο και στις άμεσες και μεσοπρόθεσμες προοπτικές της περιφερειακής οικονομίας. iii

4 I is widely acceped ha regional developmens, boh in he economic field and elsewhere, are of increasing significance for he making and realizaion of plans as well as decision-making boh in he public / collecive sphere and in he privae / individual sphere. For his reason, i is paricularly imporan o collec process and presen (wihou significan ime lags) saisical series peraining o regional economic condiions, i.e. daa which are more spaially specific han he saisical series already available a he naional level. This bimonhly publicaion by he Thessaloniki branch of he Bank of Greece represens a conribuion o his effor and underlines he Bank s ineres in regional economic developmens. I should be noed ha since he spring of 1997, he Bank has been publishing he monhly Bullein of Conjuncural Indicaors conaining naional level daa. Publicaions of his naure are a well-esablished aciviy of oher European cenral banks. The conjuncural daa are presened in a concise and consisen form. The informaion is as recen, reliable and immediaely usable as possible and can be employed o reach cerain preliminary conclusions regarding economic aciviy in he wider norhern Greek region. A presen he publicaion is relaively limied in scope. However, i is inended ha new series, as deailed as possible a each sage and aimed a providing addiional and more specialized economic informaion, be added in he fuure. To his end, he Bank is also cooperaing wih he Foundaion of Economic and Indusrial Research (FEIR) and, beginning wih he hird issue of he Bullein, he publicaion of a se of conjuncural indicaors reflecing he esimaes and expecaions of manufacuring enerprises in Macedonia and Thrace has already begun. In he same conex and aiming a a more deailed reference o he economic conjuncure of Thrace, as of issue a series of addiional indices concerning his very region has been included in he Bullein. Also, due o disrupions encounered in he flow of daa, hose ouris aciviy ables ha are ou of dae are removed from he Bullein and shall be included again as soon as such problems are deal wih. In addiion o a general descripion of economic condiions in Macedonia and Thrace, he ulimae objecive of his publicaion is o faciliae he deecion and appraisal of any shor-erm changes and o highligh imporan rends in he regional economy and is prospecs for he fuure. The informaion provided will be useful no only o academics engaged in monioring and assessing regional economic condiions, bu also o hose involved in economic -and enrepreneurial- decision-making, o he exen ha such decision-making relies on boh a descripion of curren condiions and an assessmen of he shor-o-medium-erm prospecs of he regional economy. iv

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS σελ./p. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ BRIEF PRESENTATION OF SELECTED ECONOMIC FIGURES FOR MACEDONIA AND THRACE vii - xii vii - xii Πίνακες Tables 1. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (με βάση τις άδειες οικοδομών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ TOURIST ACTIVITY / NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS 2.1. N. Έβρου / Pref. of Evros 2 3. ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ AIRPORT PASSENGER TRAFFIC ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS 5.1. Μακεδονία-Θράκη / Macedonia - Thrace 5.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 5.3. Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi 5.4. Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi 5.5. Ν. Έβρου / Pref. of Evros 6. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS 6.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia - Thrace 6.2. Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki 6.3. Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi 6.4. Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi 6.5. Ν. Έβρου / Pref. of Evros 7. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΝΕΡΓΙΑ LABOUR FORCE - EMPLOYMENT - UNEMPLOYMENT 7.1. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia - Thrace 7.2. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 7.3. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia 8. ΡΟΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ EMPLOYMENT FLOWS IN THE PRIVATE SECTOR 8.1. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia Thrace Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 8.2. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 8.3. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia v

6 9. ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ BOUNCED CHEQUES - OVERDUE BILLS OF ECHANGE 9.1. Μακεδονία - Θράκη / Macedonia Thrace 9.2. Ανατολ. Μακεδονία - Θράκη / Eas Macedonia - Thrace Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 9.3. Κεντρική Μακεδονία / Cenral Macedonia 9.4. Δυτική Μακεδονία / Wes Macedonia 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) BUSINESS EPECTATIONS IN MANUFACTURING 1.1. Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη μεταποίηση / Index of Business Expecaions in Manufacuring 1.2. Μηνιαία έρευνα στη μεταποίηση / Monhly Manufacuring Survey 11. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Β.Ε. NEW REGISTRATIONS - CANCELLATIONS OF COMPANIES IN THE C.C.I Ν. Θεσσαλονίκης / Pref. of Thessaloniki Ν. Ξάνθης / Pref. of anhi Ν. Ροδόπης / Pref. of Rodopi Ν. Έβρου / Pref. of Evros 12. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Β.Ε.Θ. NEW REGISTRATIONS - CANCELLATIONS OF FIRMS IN THE T.C.S.M.E vi

7 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ Οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης αποκτούν συνεχώς αυξανόμενη σημασία στις οικονομικές εξελίξεις της χώρας. Η περιοχή συμμετέχει κατά περίπου ένα τέταρτο στο σύνολο του ελληνικού ΑΕΠ, ένας σημαντικότατος όγκος της γεωργικής και βιομηχανικής παραγωγής πραγματοποιείται εδώ, ενώ η Μακεδονία-Θράκη παγιώνεται και ως μια από τις κύριες εξαγωγικές βάσεις της χώρας. Από την περιοχή αυτή προέρχεται μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών, όπως και σημαντικό τμήμα των επενδυτικών ροών προς τα Βαλκάνια και, δευτερευόντως, προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ -πρώην ΕΣΣΔ) και τις νέες παρευξείνιες χώρες. Με το σύνολο των χωρών αυτών, οι περιφέρειες της Μακεδονίας και της Θράκης διατηρούν -και θα μπορούσαν να αναπτύξουν περαιτέρω- σχετικά προνομιακές οικονομικές διασυνδέσεις, καθώς τα πλεονεκτήματα της σχετικής γεωγραφικής γειτνίασης, ιδιαίτερα με τις χώρες της βαλκανικής, είναι προφανή. Το σημαντικό βάρος της Μακεδονίας-Θράκης σε επίπεδο εσωτερικής οικονομίας, όσο και το γεγονός ότι η περιοχή μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός περαιτέρω ανάπτυξης των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας, αιτιολογεί τη σκοπιμότητα μιας συνοπτικής παρουσίασης ορισμένων επιλεγμένων οικονομικών μεγεθών της περιοχής, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα εθνικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στους πίνακες που δημοσιεύονται στις επόμενες τρεις σελίδες, πριν από το κύριο σώμα του Δελτίου. MACEDONIA - THRACE: A SELECTION OF ΚΕΥ ECONOMIC FIGURES The regions of Macedonia and Thrace have been assuming a coninuously increasing imporance in he counry s economic life. The area accouns for abou one quarer of oal Greek GDP; a significan par of Greek agriculural and indusrial producion is underaken here; and Macedonia and Thrace are in he process of securing heir posiion as a major expor base for he counry. A large porion of Greek expors originaes in his area, along wih a considerable share of he invesmen which flows owards he Balkans and, o a cerain exen, he Commonwealh of Independen Saes (CIS -former USSR) and he new Black Sea counries. Wih all hese counries, he region of Macedonia and Thrace mainains -and could furher increase- relaively privileged economic links, since he advanages of geographical proximiy, especially wih he Balkan counries, are obvious. The considerable weigh of Macedonia-Thrace in he domesic economy, and he fac ha he region can funcion as a lever for he furher developmen of Greece s exernal economic relaions, suggess ha a brief presenaion of cerain seleced economic figures of he region, in comparison wih corresponding naional daa, will be useful. These figures are presened in able forma in he nex hree pages, before he main body of he Bullein. vii

8 1. Πληθυσμός - πληθυσμιακή πυκνότητα, 21 Populaion - Populaion Densiy, 21 Πληθυσμός Πυκνότητα Populaion Densiy Ατομα % συνόλου χώρας % ΜΕΜ 91-1(*) Ατομα/km2 Persons % of Counry Toal % AYC 91-1(*) Persons/km2 Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace ,6,7 43,2 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,1,9 97,8 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,8,3 31,9 Σύνολο χώρας Counry Toal ,,7 83,1 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 21 Source: EL. STAT., 21 Populaion Census (*) Μέση ετήσια μεταβολή / Average Yearly Change 1.1 Πληθυσμός - πληθυσμιακή πυκνότητα, 21, Νομοί Ανατ.Μακεδ.-Θράκης Populaion - Populaion Densiy, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Πληθυσμός Πυκνότητα Populaion Densiy Ατομα % Συνόλου χώρας % ΜΕΜ 91-1(*) Ατομα / km2 Persons % of Counry Toal % AYC 91-1(*) Persons/km2 Έβρος-Evros ,4,4 34, Ροδόπη-Rodopi ,,7 43,5 Ξάνθη- anhi ,9 1,1 56,3 Δράμα-Drama ,9,7 29,9 Καβάλα-Kavala ,3,7 68,6 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Απογραφή πληθυσμού 21 Source: EL. STAT., 21 Populaion Census (*) Μέση ετήσια μεταβολή / Average Yearly Change 2. Τομεακή κατανομή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, 21 Secoral Disribuion of Gross Value Added, 21 Πρωτογενής τομέας ΔευτερογενήςΤομέας Primary Secor Secondary Secor εκατ. ευρώ εκατ. ευρώ % % mill. euro mill. euro Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal Τριτογενής Τομέας Teriary Secor εκατ. ευρώ % mill. euro 463 5, , , , , , , , , , , ,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. viii

9 2.1. Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία στη μεταποίηση, 21 Gross Value Added in Manufacuring, 21 Εκατ. ευρώ. Million euro Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal % συνόλου χώρας % of Counry Toal 958 4, , 25 1, , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 2.2 Περιφερειακή Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία / κεφαλή, 21, Νομοί Ανατ.Μακεδ.-Θράκης Regional Gross Value Added / head, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Ευρώ % εθνικού μέσου όρου Euro % of Counry Average Έβρος-Evros Ροδόπη-Rodopi Ξάνθη- anhi Δράμα-Drama Καβάλα-Kavala Σύνολο χώρας-counry Toal , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 2.3 Τομεακή κατανομή Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, 21, Νομοί Ανατ. Μακεδ.-Θράκης Secoral Disribuion of Gross Value Added, 21, E. Macedonia-Thrace Prefecures Πρωτογενής τομέας Primary Secor ΔευτερογενήςΤομέας Secondary Secor Τριτογενής Τομέας Teriary Secor Εκατ. Ευρώ Εκατ. Ευρώ Εκατ. Ευρώ % % Μill. Euro Μill. Euro Μill. Euro % Έβρος-Evros 93,8 4,6 26,4 12, ,9 82,7 Ροδόπη-Rodopi 88,7 6,5 319,3 23,3 963,8 7,2 Ξάνθη- anhi 76,4 5,1 356,3 23,8 1.62,5 71,1 Δράμα-Drama 97,5 9,6 197,8 19,6 715,3 7,8 Καβάλα-Kavala 16,5 5,2 48,8 2, ,3 74,7 Σύνολο χώρας Counry Toal 6.299,6 3, ,9 17, ,1 79,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. ix

10 3. Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν / κεφαλή, 21 Regional Gross Domesic Produc / head, 21 ευρώ % εθνικού μέσου όρου euro % of Counry Average Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace , Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia ,3 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ,8 Σύνολο χώρας Counry Toal , Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών, τρέχουσες τιμές, αναθεωρημένα προσωρινά στοιχεία. Source: EL. STAT., Naional Accouns Division, curren values, revised provisional daa. 4. Περιφερειακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε ΜΑΔ(*) ανά κάτοικο στην ΕΕ27, 29 Regional Gross Domesic Produc in PPS(*) per inhabian in he EU27, 29 Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal ΑΕΠ / GDP εκατ. ΜΑΔ / mio. PPS ΑΕΠ ανά κάτοικο / GDP per inhabian ΜΑΔ / PPS ΑΕΠ ανά κάτοικο / GDP per inhabian ΜΑΔ / PPS ΕΕ27/EU27 = , , , ,3 ΕΕ27 / EU , Πηγή / Source: Eurosa News Release 38//212 (*) Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης / Purchasing Power Sandards 5. Τουριστική δραστηριότητα, 21 Touris Aciviy, 21 Αφίξεις σε ξενοδοχεία Hoel Arrivals Αφίξεις αλλοδαπών Foreign Arrivals Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia Σύνολο χώρας Counry Toal Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Δ/νση Διανεμητικού Εμπορίου & Υπηρεσιών Source: EL. STAT., Trade & Services Division Σύνολο αφίξεων Toal Arrivals Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία Nighs Spen in Hoels Αλλοδαπών Foreign O/N Says Σύνολο διαν/σεων Toal O/N Says x

11 6. Απασχόληση - ανεργία, γ τρίμηνο 212 Employmen - Unemploymen, 3 rd quarer 212 Οικονομικά ενεργός πληθυσμός Economically Acive Populaion Απασχολούμενοι Persons Employed Ποσοστό ανεργίας χιλ. άτομα Thous. Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal χιλ. άτομα Thous. Persons % συνόλου χώρας % of Counry Toal Unemploymen Rae Ανατ.Μακεδ.-Θράκη E. Macedonia-Thrace 254,7 5,1 2,9 5,4 21,1 Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia 832,1 16,7 613,4 16,4 26,3 Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia 12,3 2,4 83, 2,2 31, Σύνολο χώρας Counry Toal 4.969,9 1, 3.739, 1, 24,8 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Έρευνες εργατικού δυναμικού Source: EL. STAT., Labour Force Surveys xi

12 7. Μέση μηνιαία δαπάνη οικογενειακών προϋπολογισμών, 28 Average Monhly Household Budge Oulays, 28 M.O. συνόλου χώρας Counry Average Αν. Μακεδον.-Θράκη E. Macedonia-Thrace Κεντρ. Μακεδονία Cenr. Macedonia Δυτ. Μακεδονία Wes. Macedonia ευρώ/euros % ευρώ/euros % ευρώ/euros % ευρώ/euros % ΑΓΟΡΕΣ & ΑΠΟΛΑΒΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ PURCHASES & RECEIPTS IN KIND ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES 2.556,48 1, 2.53,27 8, ,96 13, ,31 77, ,67 1, 1.753,66 9, ,86 12,1 1.76,58 99,2 ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΩΝ TOTAL PURCHASES 2.117,67 1, 1.753,66 1, 2.235,86 1, 1.76,58 1, Διατροφή Edibles 347,4 16,4 297,51 16,97 346,4 15,48 312,2 18,29 Οινοπνευματώδη-καπνός Alcoholic Beverages-Tobacco 68,39 3,23 62,89 3,59 76,75 3,43 67,86 3,98 Ενδυση-υπόδηση Clohing-Foowear 174,24 8,23 13,4 7,42 179,23 8,2 197,78 11,59 Στέγαση-καύσιμα-νερό-ηλεκτρισμός Housing-Fuels-Waer-Elecriciy 249,55 11,78 211,1 12,3 257,36 11,51 232,39 13,62 Διαρκή αγαθά και υπηρεσίες οικιακής χρήσης Household Durable Goods and Services 149,45 7,6 15,45 6,1 168,6 7,54 123,95 7,26 Υγεία Healh 142,1 6,71 14,44 5,96 155,37 6,95 99,46 5,83 Μεταφορές Transpor 283,36 13,38 288,74 16,46 312,27 13,97 192,85 11,3 Επικοινωνίες Communicaions 94,4 4,44 75,82 4,32 89,64 4,1 63,59 3,73 Αναψυχή-πολιτισμός Enerainmen-culure 12,5 4,82 88,22 5,3 116,53 5,21 7,59 4,14 Εκπαίδευση Educaion 64,82 3,6 26,65 1,52 63,59 2,84 28,24 1,65 Ξενοδοχεία-εστιατόρια Hoels-Resaurans 229,79 1,85 177,39 1,12 258,16 11,55 159,76 9,36 Διάφορα αγαθά & υπηρεσίες Miscellaneous Goods & Services 212,48 1,3 185,5 1,58 212,32 9,5 157,91 9,25 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ., Ερευνα οικογενειακών προϋπολογισμών, 28 Source: EL.STAT., Household Budge Survey, 28

13 Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α - Θ Ρ Α Κ Η M A C E D O N I A - T H R A C E

14 ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ % Μεταβολή προηγούμενου έτους Εκατοστιαίες μεταβολές της περιόδου αναφοράς (έτους, τριμήνου, μηνός) έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. 1 1 * 1 για τα ετήσια στοιχεία IV IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία * 1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή σωρευτικής περιόδου Εκατοστιαίες μεταβολές του μέσου επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του μέσου επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i= 1 i i= 1 i= 1 i IV i IV *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 για τα μηνιαία στοιχεία % Μεταβολή κινητού μέσου 12 μηνών Εκατοστιαίες μεταβολές του τελευταίου δωδεκαμήνου έναντι της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i= III i IV i= VII IV i= VII i i *1 για τα τριμηνιαία στοιχεία i= i i i= * 1 για τα μηνιαία στοιχεία i= 23 i xiv

15 % Μεταβολή προηγούμενης περιόδου Σωρευτική περίοδος Εκατοστιαίες μεταβολές έναντι της προηγούμενης περιόδου. 1 * 1 1 Το άθροισμα του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο). i= 1 i Ετήσια διαφορά σωρευτικής περιόδου Μεταβολές του επιπέδου της περιόδου από την αρχή του έτους, μέχρι και την περίοδο αναφοράς (μήνα ή τρίμηνο) έναντι του επιπέδου της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 για τα τριμηνιαία στοιχεία για τα μηνιαία στοιχεία Διαφορά σταθμισμένων ποσοστών θετικών και αρνητικών απαντήσεων Θετικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους υπερέβη τις κανονικές του τιμές (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να αυξηθεί (προοπτικές). Αρνητικές είναι οι απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες το επίπεδο ενός μεγέθους ήταν κατώτερο του κανονικού (εκτιμήσεις) ή πρόκειται να μειωθεί (προοπτικές). ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΒΕΘ ΕΟΤ ΕΛ. ΣΤΑΤ. ΕΒΕΕ ΕΒΕΘ ΕΒΕΡ ΕΒΕΞ ΚΛΑ ΙΟΒΕ ΟΑΕΔ ΟΛΘ ΟΛΚ ΟΣΕ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Ελληνική Στατιστική Αρχή Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Έβρου Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ξάνθης Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού Οργανισμός Λιμένα Θεσσλονίκης Οργανισμός Λιμένα Καβάλας Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Τειρεσίας Τραπεζικά Συστήματα Πληροφοριών Α.Ε. Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας xv

16 EPLANATIONS % Change previous year Percenage changes of he reference period (year, quarer, monh) over he corresponding period of he previous year. 1 1 * 1 for annual daa IV IV *1 for quarerly daa * 1 for monhly daa % Change cumulaive period Percenage changes of he average of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he average level of he corresponding period of he previous year. i i= 1 i= 1 i= 1 i IV i IV *1 for quarerly daa i= 1 i i= 1 i= 1 i 12 i 12 *1 for monhly daa % Change 12-monh moving average Percenage changes of he las 12 monhs over he corresponding period of he previous year. i= III i IV i= VII i= VII IV i i *1 for quarerly daa i= i i i= * 1 for monhly daa i= 23 i xvi

17 % Change previous period Percenage changes over previous period. 1 * 1 1 Cumulaive period The cumulaive sum of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer). i= 1 i Annual change of cumulaive period Differences of he level of he period from he beginning of he year up o he reference period (monh or quarer) over he level of he corresponding period of he previous year. i i = 1 i = 1 i = 1 i i = 1 i IV i 12 for quarerly daa for monhly daa Difference beween Weighed percenages of posiive and negaive replies Posiive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has exceeded is normal value (esimaes) or is going o rise (prospecs). Negaive replies are hose according o which he level of a cerain magniude has fallen shor of is normal value (esimaes) or is going o fall (prospecs). ABBREVIATIONS CAA ECCI FEIR HRO MEO EL. STAT. NTO PAAl PATh PAK RCCI TCCI TCSME TEIRESSIAS CCI Civil Aviaion Auhoriy Evros Chamber of Commerce and Indusry Foundaion of Economic and Indusrial Research Hellenic Railways Organisaion Manpower Employmen Organisaion Hellenic Saisical Auhoriy Hellenic Tourism Organisaion Por Auhoriy of Alexandroupoli Por Auhoriy of Thessaloniki Por Auhoriy of Kavala Rodopi Chamber of Commerce and Indusry Thessaloniki Chamber of Commerce and Indusry Thessaloniki Chamber of Small and Medium Sized Enerprises Teiressias Banking Informaion Sysems SA anhi Chamber of Commerce and Indusry Noe: Decimals are separaed by a comma (,) xvii

18 ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ TABLES OF ECONOMIC CONJUNCTURE INDICATORS

19 Περίοδος Period ΠΙΝΑΚΑΣ 1 / TABLE 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ / MACEDONIA - THRACE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (με βάση τις άδειες οικοδομών) PRIVATE BUILDING ACTIVITY (based on consrucion permis) Περιφέρ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Region of Eas Macedonia - Thrace Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg. Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) Προηγ. έτους Previous year Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg. Ογκος (χιλ. κυβ. μέτρα) Volume (in hous. cub. m) Προηγ. έτους Previous year Σωρευτ. περιόδου Cumul. Period Προηγ. έτους Previous year Περιφέρ. Κεντρικής Μακεδονίας Region of Cenral Macedonia Περιφέρ. Δυτικής Μακεδονίας Region of Wes Macedonia Κινητ. μέσου 12 μηνών 12-monh mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , II ,5-46,5-4, ,4-58,1-28, ,9-44,2-39, III 355 4,5-32,7-29, ,7-5,6-39, , -34,9-28,1 IV ,7-32,4-32, ,4-44,3-44,3 15-4,6-36,3-36,3 212 I 242 3,9 3,9-17, ,5 68,5-28,8 77-1,8-1,8-23, II ,2-2,6-16, , 18,7-18, ,2-18,8-24,4 III ,4-34,4-33, ,1 11,5-4, ,7-36,6-37,9 211 Ιούν./Jun ,1-46,5-4, ,4-58,1-28, ,8-44,2-39, Ιούλ./Jul ,6-45, -4, ,5-55,3-33, ,8-42,7-37,5 Αυγ./Aug ,5-35,9-35, ,1-53,4-34, , -37,1-34,8 Σεπτ./Sep. 12-3, -32,7-29, ,3-5,6-39, ,3-34,9-28,1 Οκτ./Oc ,3-37,2-38, ,7-47,8-37, ,8-36,9-31,9 Νοέμ./Nov ,5-32,6-33, ,2-44,5-34,4 41-1,1-35,1-31,1 Δεκ./Dec ,6-32,4-32, ,9-44,3-44,3 29-5,3-36,3-36,3 212 Ιαν./Jan ,9-27,9-28, ,1 271,1-33, ,1-54,1-36,2 Φεβ./Feb. 57-6,8-19,3-22, ,1 14,3-31,7 23 2,6-3,2-33, Μάρ./Mar ,8 3,9-17, ,1 68,5-28, ,1-1,8-23, Απρ./Apr ,7-12,5-17, ,2 39,1-24,8 3-36,2-19,7-23,4 Μάιος/May 6-22,9-14,5-16, ,6 27,7-21, ,2-21,2-25,3 Ιούν./Jun ,9-2,6-16, ,1 18,7-18,5 3-5,1-18,8-24,4 Ιούλ./Jul ,2-24,9-17, , 9, -13, ,3-26,1-25,8 Αυγ./Aug ,6-32,7-29, , 18,5-7, , -31, -32,5 Σεπτ./Sep ,6-34,4-33, ,3 11,5-4, ,7-36,6-37,9 Οκτ./Oc ,4-35,7-29, 26-41,6 4,5-6,2 5 41,4-29,6-3,3 Νοέμ./Nov ,4-39,2-38, ,4-4,1-13, ,5-32,3-34,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Τα στοιχεία από Ιανουάριο 24 μέχρι Ιούνιο 28 είναι οριστικά. 3 Ανατ.Μακεδονία-Θράκη / Eas Macedonia-Thrace 3 Κεντρ.Μακεδονία / Cenr.Macedonia Source: EL. STAT. Daa presened as of January 24 o June 28 are final. 3 Δυτ. Μακεδονία / Wes Macedonia (%) Μεταβολή / change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 1 -

20 ΠΙΝΑΚΑΣ 2.1 / TABLE 2.1 ΝOΜΟΣ ΕΒΡΟΥ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ PREF. OF EVROS: TOURIST ACTIVITY / NUMBER OF NIGHTS SPENT IN HOTELS Περίοδος Period Σύνολο / Toal Αλλοδαποί / Foreigners (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους περιόδου 12 μηνών έτους περιόδου 12 μηνών Previous Cumulaive 12-monh Previous Cumulaive 12-monh year period moving average year period moving average , , , , , , , , , , IV ,8-7,8-7, ,3-25,8-25,8 29 I ,5-1,5-1, ,7 5,7-25,1 II ,9-5,1-6, 334 1,9 9, -2,2 III ,3-6,1-1, ,7 3,5 16,8 IV ,8-9, -9, ,6 23,2 23,2 21 I ,9-22,9-11, ,9-35,9 17,1 28 Δεκ./Dec ,4-7,8-7, ,8-25,8-25,8 29 Ιαν./Jan ,2 4,2-7,6 48 6,4 6,4-25,7 Φεβ./Feb ,7-3,9-7, , -14,3-27,2 Μάρ./Mar ,6-1,5-1, ,7 5,7-25,1 Απρ./Apr ,9-14,5-11, ,1 1,4-23,8 Μάιος/May ,3-13,7-12,4 1143,7 1,2-16,7 Ιούν./Jun ,9-5,1-6, ,8 9, -2,2 Ιούλ./Jul ,6-4,3-1, ,4 2,7-1,7 Αυγ./Aug , -6,8-2, ,5 -,3-6,8 Σεπτ./Sep ,2-6,1-1, ,6 3,5 16,8 Οκτ./Oc , -9,9-6, ,5 28,3 19,9 Νοέμ./Nov ,5-8,4-6, ,3 26,2 23,5 Δεκ./Dec ,8-9, -9, ,9 23,2 23,2 21 Ιαν./Jan ,3-36,3-11, ,9-36,9 21,4 Φεβ./Feb ,6-14,6-1, , -43,2 21,4 Μάρ./Mar ,8-22,9-11, 55-26,8-35,9 17,1 Απρ./Apr ,8-18,5-9, ,4-28,9 16,8 Μάιος/May ,6-14,8-9, ,1-27,4 14,3 Πηγή: Νομαρχία Έβρου Source: Pref. of Evros 75 Σύνολο / Toal 9 Αλλοδαποί / Foreigners προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 2 -

21 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 / TABLE 3 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδρομίου Θεσσαλονίκης Επιβάτες αεροδρομίου Καβάλας Thessaloniki Airpor Passengers Kavala Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. επιβ. έτους Περιόδου 12 μηνών επιβ. έτους Περιόδου 12 μηνών Period Thous. Prev. Cumula. 12-monh Thous. Prev. Cumula. 12-monh Pass. year period mov. avg. Pass. year period mov. avg ,1, ,5-7, ,3-1, , 1, ,8-1,8 296, -8, ,7 1,8 251,3-15, ,7 1,9 22,7-19,3 211 III 152, 8, 2,8,3 13,2-7,1-13,5-15,3 IV 89,2-2, 1,8 1,8 25,2-27, -15,1-15,1 212 I 68,6,2,2 5,2 17,2-3,4-3,4-12,7 II 1116, 2,2 1,5 3, 55,3-22,4-24,4-15,8 III 1566,3 3, 2,2 1,3 18,6-16,5-19,9-2,8 IV 814,8,7 1,9 1,9 21,6-14,3-19,3-19,3 211 Αυγ./Aug. 545,3 7,1 1,9 -,8 47,9-8,4-14,2-15,6 Σεπτ./Sep. 459,6 8,4 2,8,3 35,5-9,7-13,5-15,3 Οκτ./Oc. 323,4-3,2 2,2,5 12,7-27,8-14,4-16,1 Νοέμ./Nov. 232,4-3,2 1,9,9 6,1-26,5-14,8-15,7 Δεκ./Dec. 253,4,6 1,8 1,8 6,3-26,1-15,1-15,1 212 Ιαν./Jan. 23,8,1,1 2,8 5,7-34,4-34,4-14,3 Φεβ./Feb. 25,5 2,2 1,1 4, 5,2-31,5-33,1-13,7 Μάρ./Mar. 244,2-1,2,2 5,2 6,3-25,3-3,4-12,7 Απρ./Apr. 326,9 5,9 2, 5,3 9,1-6,4-23,7-11,1 Μάιος/May 346,9 -,9 1,3 4,7 18,6-22,5-23,2-11,8 Ιούν./Jun. 442,2 2,1 1,5 3, 27,7-26,4-24,4-15,8 Ιούλ./Jul. 543,7 5,5 2,4 2,7 39,7-15,2-21,4-17,9 Αυγ./Aug. 558,5 2,4 2,4 2,1 39, -18,6-2,7-19,9 Σεπτ./Sep. 464,2 1, 2,2 1,3 3, -15,5-19,9-2,8 Οκτ./Oc. 336,7 4,1 2,4 1,9 11,2-12,1-19,5-19,9 Νοέμ./Nov. 232,1 -,1 2,2 2,1 5,8-5,7-19,1-19,4 Δεκ./Dec. 245,9-2,9 1,9 1,9 4,6-27, -19,3-19,3 213 Ιαν./Jan. 218,4-5,4-5,4 1,6 4,5-21,5-21,5-18,9 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 3 Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης / Thessaloniki Airpor 3 Αεροδρόμιο Καβάλας / Kavala Airpor 2 15 (%) Μεταβολή / Change 1-1 (%) Μεταβολή / Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 3 -

22 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (συν.) / TABLE 3 (con.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΠΙΒΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ MACEDONIA - THRACE: AIRPORT PASSENGER TRAFFIC Επιβάτες αεροδρομίου Αλεξ/πολης Επιβάτες αεροδρομίου Καστοριάς Επιβάτες αεροδρομίου Κοζάνης Alexandroupoli Airpor Passengers Kasoria Airpor Passengers Kozani Airpor Passengers (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Επιβ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών Period Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh Pass. Prev. Cumula. 12-monh year period mov. avg. year period mov. avg. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III , -17,2-18,8 18 8,8 138,6 92, ,7 228,9 214,4 IV ,8-16,7-16, ,9 74,4 74, ,1 113, 113, 212 I ,1-8,1-12, ,9-32,9 25, , -19, 38,4 II ,6-7,3-9, ,4-21,6-13, ,2-15,9-3,4 III ,3-9,8-11, 174-5,3-14,9-17, ,5-15,3-14,4 IV ,8-1,9-1, ,2-11,3-11,3 77 7,2-1,8-1,8 211 Αυγ./Aug ,7-17,9-19, ,5 211,4 99, ,6 338,1 138,7 Σεπτ./Sep ,8-17,2-18, ,1 138,6 92, ,3 228,9 214,4 Οκτ./Oc ,4-17,3-18, ,1 16,6 95, ,5 175,6 224,4 Νοέμ./Nov ,1-17,8-18, ,7 85,2 82, ,2 132,2 147,7 Δεκ./Dec ,3-16,7-16, ,6 74,4 74,4 21-1,7 113, 113, 212 Ιαν./Jan ,1-9,1-14, ,2-14,2 6, ,3-4,3 83,9 Φεβ./Feb ,6-9,8-13, ,9-33,9 41, ,1-26,2 56,6 Μάρ./Mar ,9-8,1-12, ,1-32,9 25, 261-5,8-19, 38,4 Απρ./Apr ,3-3,8-9, ,2-21,5 11, ,6-15, 22,6 Μάιος/May ,8-6,2-9, ,7-24,6-3, ,5-17,9 6,4 Ιούν./Jun , -7,3-9, ,6-21,6-13, 281-6, -15,9-3,4 Ιούλ./Jul ,3-8,3-9, ,9-19, -16, ,8-16,1-1,9 Αυγ./Aug ,3-9,5-1, ,1-17,9-19, 316 -,3-14, -1,2 Σεπτ./Sep , -9,8-11, 549 8,3-14,9-17, ,8-15,3-14,4 Οκτ./Oc ,6-9,5-1, ,2-14,2-16, 274 7, -13,5-13,8 Νοέμ./Nov ,8-9,6-9, 285 4,4-12, -11, ,2-14,5-14,3 Δεκ./Dec ,2-1,9-1, ,3-11,3-11, ,2-1,8-1,8 213 Ιαν./Jan ,2-27,2-12, ,7 15,7-9, ,1-1,1-11,2 Πηγή: ΥΠΑ Source: CAA 2 Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης / Alexandroupoli Airpor 12 Αεροδρόμιο Καστοριάς / Kasoria Airpor 12 Αεροδρόμιο Κοζάνης / Kozani Airpor προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 4 -

23 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 / TABLE 4 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΛΙΜΕΝΩΝ MACEDONIA-THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH PORTS Διακίνηση εμπορευμ. Λιμ. Καβάλας Διακίνηση εμπορευμ. ΟΛΘ Διακίνηση εμπορευμ. Λιμ. Αλεξ/πολης Freigh Tonnage Moved-Kavala Freigh Tonnage Moved-Thessaloniki Freigh Tonnage Moved-Alexandroupoli Περίοδος (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Χιλ. Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Period τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Τhous. Prev. Cumula. 12-monh Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg. Tons year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III 372-5,8-9, -2, ,1-21,5-13, 89 4, 29,5 67,7 IV 37-23,9-13, -13, ,4-15,9-15,9 39-6,5-4,5-4,5 212 I 337 3,4 3,4-11, ,7 2,7-9, , -61, -39,7 II , -12,1-13, ,8 26,6 3, ,7-3,3-3,6 III ,1-15,9-18, ,5 19,4 12, ,1-1, -26,2 IV 325 6, -1,7-1, ,1 5,8 5,8 39-1, -8,6-8,6 211 Ιούλ./Jul ,4-9,9-2, , -22,8-9, 12-51, 32,1 7,5 Αυγ./Aug ,1-8,7-2, ,8-23,4-13, 35 53,8 36,1 81,2 Σεπτ./Sep ,8-9, -2, ,9-21,5-13, 42 8,5 29,5 67,7 Οκτ./Oc ,4-12,7-2, ,8-21,8-17,4 22 6,8 27, 58,2 Νοέμ./Nov. 13-9,3-12,4-17, ,1-19,3-17,3 1-77,2 6,6 18, Δεκ./Dec ,6-13, -13, ,2-15,9-15,9 7-79,8-4,5-4,5 212 Ιαν./Jan , -16, -16, ,9 3,9-16, ,9-66,9-23,2 Φεβ./Feb ,7 3,2-15, ,2 2,7-11, ,1-67,4-34,9 Μάρ./Mar. 97 3,7 3,4-11, ,7 2,7-9, ,5-61, -39,7 Απρ./Apr ,9-2,7-12, ,5 31,8-3, ,9-42,1-35,8 Μάιος/May 71-1,6-2,5-8, ,8 34, 1, 13-22,3-39,4-36,2 Ιούν./Jun ,6-12,1-13, ,2 26,6 3, ,7-3,3-3,6 Ιούλ./Jul ,8-18,5-17, ,9 24,1 8, ,2-16,8-22,8 Αυγ./Aug ,4-17,6-18, ,7 21,3 11,9 3-13,6-16,2-27,4 Σεπτ./Sep , -15,9-18, ,8 19,4 12, ,6-1, -26,2 Οκτ./Oc. 131, -14, -14, , 16,1 15, ,7-12,4-29, Νοέμ./Nov. 72-3,2-15,4-15, ,7 11, 11, ,2-11,2-19,6 Δεκ./Dec ,3-1,7-1, ,6 5,8 5, ,7-8,6-8,6 Πηγή: ΟΛΚ / Source: PAK Πηγή: ΟΛΘ / Source: PATh Πηγή: ΚΛΑ / Source: PAAl 9 Λιμένας Καβάλας / Por of Kavala 3 Λιμένας Θεσσαλονίκης / Por of Thessaloniki 12 Λιμένας Αλεξανδρούπολης / Por of Alexandroupoli (%) Μεταβολή / Change 3-3 (%) Μεταβολή / Change 1-1 (%) Μεταβολή / Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 5 -

24 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 / TABLE 5.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) MACEDONIA - THRACE: FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Περιφέρ. Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρ. Κεντρικής Μακεδονίας Περιφέρ. Δυτικής Μακεδονίας Region of Eas Macedonia - Thrace Region of Cenral Macedonia Region of Wes Macedonia (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. Τόνοι Προηγ. Σωρευτ. Κιν. μέσ. έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών έτους Περιόδου 12 μηνών Period Tons Prev. Cumula. 12-monh Tons Prev. Cumula. 12-monh Tons Prev. Cumula. 12-monh year period mov. avg. year period mov. avg. year period mov. avg , , , , , , , , , , , , , , , III ,8-55, -48, ,2-6,5-15, ,1-13,1-38,6 IV ,2-48,9-48, ,3,8, ,3-17,4-17,4 21 I ,1-2,1-4, , -1, 5, , -41, -13,5 II ,8-38,4-4, ,3-22,3-1, ,4-37,5 18,6 III ,6-39,4-35, ,1-25,2-12, ,5-63,9-59, IV ,9-49,4-49, ,6-26,5-26, ,4-4, -4, 29 Σεπτ./Sep ,4-55, -48, ,5-6,5-15, ,1-13,1-38,6 Οκτ./Oc ,1-54,8-51, ,4,6-6, ,8-11,4-2,7 Νοέμ./Nov , -52, -51, ,6,1-3, ,6-15,3-2, Δεκ./Dec ,7-48,9-48, ,8,8, ,8-17,4-17,4 21 Ιαν./Jan ,5 25,5-43, ,8-7,8 2, ,5 26,5-1, Φεβ./Feb ,3-24,5-42, , -18,4 1, ,2-38,9-11,7 Μάρ./Mar ,8-2,1-4, ,2-1, 5, ,1-41, -13,5 Απρ./Apr ,4-21,4-35, ,6-17,1 2, ,7-39,5-2,8 Μάιος/May ,6-28,5-36, ,1-23,4-2, ,7-44,9 -,3 Ιούν./Jun , -38,4-4, , -22,3-1, ,9-37,5 18,6 Ιούλ./Jul ,9-37,3-37, ,4-22,2-2, ,8-4,9 23,5 Αυγ./Aug ,4-37,5-35, ,9-24,2-6, 39-99,2-48,3 15, Σεπτ./Sep ,9-39,4-35, ,6-25,2-12, ,6-63,9-59, Οκτ./Oc ,1-44,5-35, ,1-29, -24, ,2-52,8-53, Νοέμ./Nov ,2-46,7-41, ,9-26,2-23, ,2-39,8-4,9 Δεκ./Dec ,8-49,4-49, ,1-26,5-26, , -4, -4, 211 Ιαν./Jan ,2-66,2-54, ,4-34,4-28, ,2-95,2-44,5 Φεβ./Feb ,4-34,7-51, ,1-23,7-27,3-1, -97,6-45,4 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 9 Φορτία Ανατ. Μακεδον.-Θράκης / Eas Macedonia-Thrace Freigh 9 Φορτία Κεντρ. Μακεδονίας / Cenral Macedonia Freigh 6 Φορτία Δυτ. Μακεδονίας / Wes Macedonia Freigh (%)Μεταβολή /Change προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 6 -

25 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 / TABLE 5.2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - PREF. OF THESSALONIKI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Θεσ/νίκης Freigh Tonnage Moved - Pref. of Thessaloniki (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,2-7,8-14,3 IV ,4,5,5 21 I ,3 5,3 8,7 II ,1-14,3, III ,2-17,6-6,4 IV ,7-22,9-22,9 29 Σεπτ./Sep ,5-7,8-14,3 Οκτ./Oc ,4-1,7-5,5 Νοέμ./Nov , -,8-3,5 Δεκ./Dec ,3,5,5 21 Ιαν./Jan ,8 3,8 2,5 Φεβ./Feb ,3-6,5 2,9 Μάρ./Mar ,9 5,3 8,7 Απρ./Apr ,8-5,2 5,6 Μάιος/May ,6-14,2-1,4 Ιούν./Jun ,8-14,3, Ιούλ./Jul ,9-14,3,1 Αυγ./Aug ,1-16,3-3, Σεπτ./Sep ,8-17,6-6,4 Οκτ./Oc ,6-21,7-16,3 Νοέμ./Nov ,3-22,7-19,8 Δεκ./Dec ,8-22,9-22,9 211 Ιαν./Jan ,4-34,4-25,6 Φεβ./Feb ,1-23,2-25,3 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 75 Φορτία Νομού Θεσ/νίκης / Pref. of Thessaloniki freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 7 -

26 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 / TABLE 5.3 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ - PREF.OF ANTHI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Ξάνθης Freigh Tonnage Moved - Pref. of anhi (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,1-73,1-54,9 IV ,3-67,2-67,2 21 I ,5 229,5-51,8 II ,5 62,8-41,2 III ,2 2,6-22,7 IV ,7-16,2-16,2 29 Σεπτ./Sep ,1-73,1-54,9 Οκτ./Oc ,4-74,2-76,4 Νοέμ./Nov ,2-67,7-67, Δεκ./Dec ,4-67,2-67,2 21 Ιαν./Jan ,1 2469,1-61,7 Φεβ./Feb ,5 185,3-58,3 Μάρ./Mar ,1 229,5-51,8 Απρ./Apr ,1 372, -42,9 Μάιος/May 449-6,6 133,2-42,4 Ιούν./Jun ,2 62,8-41,2 Ιούλ./Jul , 61,9-31, Αυγ./Aug ,4 33,7-28,4 Σεπτ./Sep ,1 2,6-22,7 Οκτ./Oc ,9,3 16,4 Νοέμ./Nov ,9-14,2-17,4 Δεκ./Dec ,8-16,2-16,2 211 Ιαν./Jan. -1, -1, -34,9 Φεβ./Feb , -37,4-31,9 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 2 Φορτία Νομού Ξάνθης / Pref. of anhi Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 8 -

27 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.4 / TABLE 5.4 ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - PREF. OF RODOPI ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Περίοδος Period Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού Ροδόπης Freigh Tonnage Moved - Pref. of Rodopi (%) Μεταβολή / Change Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III 82-9,7 53,7 31,2 IV ,3 55,1 55,1 21 I ,2 27,2 8,9 II , 132,4 78,3 III ,9 15,3 83,3 IV ,3 23,1 23,1 29 Σεπτ./Sep , 53,7 31,2 Οκτ./Oc ,2 12,5 1,7 Νοέμ./Nov ,4 16,4 11,6 Δεκ./Dec ,6 55,1 55,1 21 Ιαν./Jan ,7 147,7 93,7 Φεβ./Feb ,8 592,5 111, Μάρ./Mar , 27,2 8,9 Απρ./Apr ,6 164,6 76,6 Μάιος/May , 157,1 84, Ιούν./Jun , 132,4 78,3 Ιούλ./Jul. -1, 122,5 8,7 Αυγ./Aug ,6 13,9 78,2 Σεπτ./Sep ,8 15,3 83,3 Οκτ./Oc ,9 98,1 11, Νοέμ./Nov ,2 18,6 116,5 Δεκ./Dec ,5 23,1 23,1 211 Ιαν./Jan ,7-77,7-17,6 Φεβ./Feb ,9-64,4-33,6 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 3 Φορτία Νομού Ροδόπης / Pref. of Rodopi Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 9 -

28 ΠΙΝΑΚΑΣ 5.5 / TABLE 5.5 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡOY-PREF.OF EVROS ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜ. ΣΤΑΘΜΩΝ (1) FREIGHT MOVED THROUGH RAILWAY STATIONS (1) Διακίνηση εμπορευμάτων Νομού 'Εβρου Freigh Tonnage Moved - Pref. of Evros (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου Τόνοι έτους Περιόδου 12 μηνών Period Previous Cumulaive 12-monh Tons Year period moving average , , , , , III ,2-55,5-5,9 IV , -5,4-5,4 21 I ,9-57,9-47,2 II ,2-65,4-51,7 III ,6-63,3-51,2 IV ,7-69,5-69,5 29 Σεπτ./Sep ,9-55,5-5,9 Οκτ./Oc ,5-53, -47,6 Νοέμ./Nov ,1-51,6-51,1 Δεκ./Dec ,3-5,4-5,4 21 Ιαν./Jan ,5-64,5-47,8 Φεβ./Feb ,2-73,7-49,3 Μάρ./Mar ,4-57,9-47,2 Απρ./Apr ,9-59, -43,8 Μάιος/May ,5-61,4-46,7 Ιούν./Jun ,7-65,4-51,7 Ιούλ./Jul ,9-62,9-49,7 Αυγ./Aug ,2-61,8-49,1 Σεπτ./Sep , -63,3-51,2 Οκτ./Oc ,9-65,8-57,6 Νοέμ./Nov ,6-68,5-64,3 Δεκ./Dec ,5-69,5-69,5 211 Ιαν./Jan ,8-8,8-68,3 Φεβ./Feb , 22,8-63,2 Πηγή: ΟΣΕ (1) Δεν περιλαμβάνονται οι μεταφορές φορτίων τράνζιτ / Excluding ransi freigh Source: HRO 2 Φορτία Νομού Έβρου / Pref. of Evros Freigh προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average - 1 -

29 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 / TABLE 6.1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ / MACEDONIA-THRACE Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III ,2-46,3-5,5 IV 392 3,5-4,6-4,6 212 I ,8-35,8-23,5 II ,7-46,2-28,7 III ,7-48,2-38,1 IV ,6-47,7-47,7 211 Αυγ./Aug ,5-48,5-53,3 Σεπτ./Sep , -46,3-5,5 Οκτ./Oc ,2-45,7-5,6 Νοέμ./Nov ,2-43, -45,7 Δεκ./Dec ,7-4,6-4,6 212 Ιαν./Jan ,2-11,2-32,4 Φεβ./Feb ,9-26,2-27,8 Μάρ./Mar ,2-35,8-23,5 Απρ./Apr ,4-43,5-26,5 Μάιος/May ,7-45,6-28,6 Ιούν./Jun ,1-46,2-28,7 Ιούλ./Jul ,3-47,6-32,2 Αυγ./Aug ,3-47,8-34,6 Σεπτ./Sep ,7-48,2-38,1 Οκτ./Oc ,2-46,3-37,2 Νοέμ./Nov , -47,9-43,6 Δεκ./Dec ,2-47,7-47,7 213 Ιαν./Jan ,4-44,4-51,5 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 5 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

30 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 / TABLE 6.2 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / PREF. OF THESSALONIKI Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III , -48,3-51,3 IV ,7-42,6-42,6 212 I ,8-32,8-26, II ,2-41,6-28,8 III ,4-42,8-34, IV , -41,8-41,8 211 Αυγ./Aug , -49,9-55, Σεπτ./Sep ,9-48,3-51,3 Οκτ./Oc , -47,9-52,9 Νοέμ./Nov. 66 2, -44,9-48,9 Δεκ./Dec ,7-42,6-42,6 212 Ιαν./Jan ,8-7,8-37,5 Φεβ./Feb ,2-23,3-31,3 Μάρ./Mar ,6-32,8-26, Απρ./Apr ,4-42, -29,1 Μάιος/May ,5-42,3-29,4 Ιούν./Jun ,4-41,6-28,8 Ιούλ./Jul ,9-42,9-3,5 Αυγ./Aug ,1-42,8-32,1 Σεπτ./Sep , -42,8-34, Οκτ./Oc ,3-4,3-31,6 Νοέμ./Nov ,5-42,4-38,4 Δεκ./Dec ,5-41,8-41,8 213 Ιαν./Jan ,7-32,7-44,7 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 5 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

31 ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 / TABLE 6.3 ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ / PREF. OF ANTHI Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ NEW PRIVATE PASSENGER CAR REGISTRATIONS Νέα αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars (%) Μεταβολή / Change Περίοδος Αριθμός Προηγούμενου Σωρευτικής Κινητού μέσου έτους Περιόδου 12 μηνών Period Number Previous Cumulaive 12-monh Year period moving average , , , , , III 134-3,9-47,6-5,9 IV 112-8,9-42,7-42,7 212 I 86-48,5-48,5-32,9 II 43-69,5-58,1-4, III 4-7,1-61,8-5,3 IV 49-56,3-6,6-6,6 211 Αυγ./Aug ,1-49,8-51,9 Σεπτ./Sep. 43-1,4-47,6-5,9 Οκτ./Oc ,9-47, -5,4 Νοέμ./Nov. 45-1, -45,1-46, Δεκ./Dec ,9-42,7-42,7 212 Ιαν./Jan ,5-21,5-32,2 Φεβ./Feb. 9-75,7-41,2-31,3 Μάρ./Mar. 26-6, -48,5-32,9 Απρ./Apr. 9-82, -56,2-36,7 Μάιος/May 21-48,8-55, -38,1 Ιούν./Jun , -58,1-4, Ιούλ./Jul ,9-6,2-41,4 Αυγ./Aug ,8-59,9-44,7 Σεπτ./Sep. 9-79,1-61,8-5,3 Οκτ./Oc ,6-61,5-51,8 Νοέμ./Nov ,7-61,9-57, Δεκ./Dec. 2-41,2-6,6-6,6 213 Ιαν./Jan , -51, -64,4 Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ. Source: EL. STAT. 6 Νέα Ε. Ι. Χ. αυτοκίνητα / New Privae Passenger Cars προηγούμενου έτους / previous year κινητού μέσου 12 μηνών / 12-monh moving average

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged

All rights reserved. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged Τεύχος 86, Ιούλιος 213 Number 86, July 213 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Τμήμα Στατιστικής και Εποπτείας Υπηρεσία Οικονομικής Συγκυρίας Τηλ.: 231 591 92 591 99 591 96 591 117 Fax: 231 537

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης

Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Με τη συνεργασία των Υποκαταστημάτων Κομοτηνής Αλεξανδρούπολης και της Θυρίδας Ξάνθης Wih he Cooperaion of he Branches of Komoini Alexandroupoli and he Oule of anhi Τεύχος 8, Ιούλιος 212 Number 8, July

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2011 Greek Tourism Basic Figures, 2011 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution to GDP Συμμετοχή στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ε.Σ.Ε.Ε. (ΙΝ.ΕΜ.Υ.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Πηγές Στοιχείων : Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOURISM CONFEDERATION

GREEK TOURISM CONFEDERATION 2013 GREEK TOURISM CONFEDERATION Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2012 Greek Tourism Basic Figures, 2012 Συµµετοχή στο ΑΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό

Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό Εξελίξεις στον Παγκόσμιο και τον Ελληνικό Τουρισμό και στα Βασικά Μεγέθη της Ελληνικής Ξενοδοχίας το 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 2 Αφίξεις, Εισπράξεις, Πληρωμές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures

Έκδοση 2014 Εdition 2014. Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures Έκδοση 2014 Εdition 2014 Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 02 1 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2013 Greek Tourism: Facts & Figures, 2013 Συμμετοχή στο ΑΕΠ Contribution

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015

Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου 2015 30 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ και Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επιχειρηματική Αποστολή και Φόρουμ στη Γερμανία (Βερολίνο, Ντίσελντορφ, Μόναχο) 16-18 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση

Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αναπτυξιακά προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας πριν και κατά την κρίση Αντώνης Γεωργόπουλος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Πατρών Main literature on Investment Development Path RAJNEESH

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ιανουάριος 2015 (περιλαμβάνει τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές ) Πηγές Στοιχείων: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Eurostat, Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Το ξένο εργατικό

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή.

www.bankofgreece.gr Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς εφόσον αναφέρεται η πηγή. Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 Τεύχος 16 Ιανουάριος-Φεβρουάριος 215 Number 16 January-February 215 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης & Μελετών - Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 7 Ioύλιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 7 Ioύλιος 2015 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

γηγενών στην αγορά εργασίας

γηγενών στην αγορά εργασίας Οι μετανάστες και η θέση των γηγενών στην αγορά εργασίας Ημερίδα Τράπεζας της Ελλάδος με θέμα: Η ελληνική αγορά εργασίας: χαρακτηριστικά, εξελίξεις και προκλήσεις Αθήνα,, 22 Μαρτίου 2010 Κώστας Ν. Κανελλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,2% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 29 Απριλίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 9,0% το Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μάρτιος 2014 (περιλαμβάνει τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία από τις αντίστοιχες πηγές) Πηγές Στοιχείων :Ευρωπαϊκή Επιτροπή,Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ www.pwc.com ΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΣΔΙΤ KAI FAST TRACK Δρ. Κώστας Σ. Μητρόπουλος Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι το δημόσιο χρέος αλλά οι προοπτικές ανάπτυξης Η ύπαρξη πρωτογενούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 27 Ιουλίου 2012 27 July ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment

Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment Integration of Renewable Energy Sources in the electricity market in Greece, within the crisis environment 2011 HWEA Wind Statistics Total installed MW per year 1626,5 1320,4 1154,6 996,0 748,9 849,5 602,5

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο.

1. Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ θα γίνει παρουσίαση της Κύπρου σαν Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Κέντρο. 7 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη του ΚΕΒΕ Μέλη Διμερών Επιχειρηματικών Συνδέσμων Κυρίες, κύριοι, Θέμα: Επίσκεψη Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Λονδίνο και Παρίσι Επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 7 Οκτωβρίου 2011 7 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 LEGISLATIVE FRAMEWORK Regulation 1083/2006 (general provisions for ERDF). Regulation 1080/2006 (ERDF) Regulation 1028/2006 (Implementing

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY Αύγουστος 2011 August ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs

Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο ψάθα Armchair 770 cm53x56x82h 12pcs. Πολυθρόνα, με πλάτη σχέδιο βεντάλια Armchair 780 cm54x56x82h 12pcs Η «ΒΙΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» ιδρύθηκε το 1982 και με την πάροδο των χρόνων έγινε μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της παραγωγής και εμπορίας πλαστικών ειδών στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere!

SPONSORSHIP OPPORTUNITIES ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007. Be here, be everywhere! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΗΣ PHILOXENIA 2007 FOR EXHIBITORS OF PHILOXENIA 2007 23 η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 1-4 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης 23 nd International Tourism Exhibition 1-4

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης

Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Φαρμακευτικός χώρος: τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας & απασχόλησης Κωνσταντίνος Μ. Φρουζής: Πρόεδρος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) Αντιπρόεδρος & Γενικός Διευθυντής, Novartis Hellas

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ. Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α. Μπαρτζώκας 29 Μαρτίου 2009 ΣΤΟΧΟΙ Το γνωστικό αντικείµενο της Αναπτυξιακής Οικονοµικής ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Βασικές πηγές στατιστικών στοιχείων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos

Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Δήμος Χερσονήσου Municipality of Hersonissos Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης σε Τοπικό Επίπεδο Local Level Policies Towards Sustainable Development www.hersonissos.gr Ποιοι είµαστε Who we are Τοποθεσία Location

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr. Γ Eκδοση Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Γ Eκδοση Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα. Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και. Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ομιλία του κ. Νίκου Βέττα Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ και Καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου

Διαβάστε περισσότερα

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών

- Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών - Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών δεικτών Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, το δ τρίμηνο 2014, το βουλγαρικό ΑΕΠ ενισχύθηκε κατά 1,3% σε ετήσια βάση και κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση. Σε ό,τι αφορά το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr

Newsletter - Data. Νο. 6 Ioύνιος 2015. Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 105 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Newsletter - Data Νο. 6 Ioύνιος 215 Ινστιτούτο ΣΕΤΕ Λεωφ. Αμαλίας 34 15 58 Αθήνα www.insete.gr info@insete.gr Εισαγωγή Το παρόν τεύχος του SETE Intelligence Newsletter Data, περιλαμβάνει: Αναλυτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece

4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece 4 th SE European CODE Workshop 10 th 11 th of March 2011, Thessaloniki, Greece SESSION II: Best case Cogeneration project(s) in Greece Dimitris Miras Head of Thermo-electric Power Projects Dpt, ITA Group

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία

Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Ευκαιρίες ανάπτυξης για το Λιμένα Θεσσαλονίκης και συνεισφορά στην τοπική και περιφερειακή οικονομία Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2014 Με την υποστήριξη της: Οι μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2009. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο, χωρίς τα καύσιμα, μειώθηκε κατά 7,3% τον Οκτώβριο 2010, σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 10 Απριλίου 2014 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Ιανουάριος 2014 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ PRESS RELEASE Πειραιάς, 12/03/2015 ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεκέμβριος 2014 Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT

SKILL TEST / PROFI. CHECK TYPE RATING (SPH) SE-ME APPLICATION AND EXAMINER'S REPORT ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC CIVIL AVIATION AUTHORITY MEMBER OF EASA HCAA REFERENCE No.: FSD REFERENCE No.: (HCAA USE ONLY- Αριθμοί Πρωτοκόλλου /Χρήση ΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΔ-Β-8: ΧΡΟΝΟΑΠΟΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τη χρονοαπόσταση μεταξύ των πόλεων στην Ζώνη Επιρροής της Εγνατίας Οδού με τη χρήση οδικών μεταφορικών μέσων. Η χρονοαπόσταση μεταξύ πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος

Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Το προφίλ του Τουρισμού στη Κρήτη βάσει της Έρευνας Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος Επεξεργασία:La.Re.T.S.A.& Quantos S.A. ΤτΕ Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών / Διεύθυνση Στατιστικής Η Έρευνα Συνόρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Dr. Dimitrios J. Dimitriou

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Dr. Dimitrios J. Dimitriou ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Dr. Dimitrios J. Dimitriou ΑΠΟΦΑΣΗ Η απόφαση για μια επένδυση μπορεί να διαρκέσει από μερικές μέρες μέχρι μερικά χρόνια Οι υπεύθυνοι για τη λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015

Βαρόμετρο ΕΒΕΘ. Μάρτιος 2015 Βαρόμετρο ΕΒΕΘ Η καθιέρωση ενός αξιόπιστου εργαλείου καταγραφής του οικονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού γίγνεσθαι του Νομού Θεσσαλονίκης Διεξαγωγή ανά εξάμηνο (Μάρτιος, 2 ο 15ήμερο) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός

Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ RESEARCH INSTITUTE FOR TOURISΜ Παγκόσμιος και Ελληνικός Τουρισμός I. Παγκόσμιος Τουρισμός Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 19 Οκτωβρίου 2012 19 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation

CURRICULUM VITAE. ERA Sport (National Radio Station) Freelance cooperation. FM 100 (Municipal Radio Station of Thessaloniki) Freelance cooperation CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Full name: Periklis Stellas Date of birth: 03 April 1961 Place of birth: Athens, Greece Marital Status: Married Address: 41, Dragatsaniou Street, Thermi, GR-57001, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 2015. Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ - GMCCI για το β τρίμηνο του 215 Με την υποστήριξη των εταιρειών μελών του ΣΕΣΜΑ Ιούλιος 215 6 η τριμηνιαία έρευνα στις επιχειρήσεις-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday, March 5, 13

Tuesday, March 5, 13 } Η Goldair Handling είναι εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης η οποία είναι αμειγώς ελληνική και η μετοχική της σύνθεση απαρτίζεται από: Goldair ΑΕ & Ground Dynamic Partners Η Goldair ΑΕ ιδρύθηκε το 1955 με

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Παρασκευή 4 Ιουνίου 2010 07:30

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή

Φάκελος Τροποποίησης ΑΕΠΟ Ελλάδας Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Σελίδα 2 από 6 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή 3 1.1 Τίτλος του Έργου 3 1.2 Είδος και Μέγεθος του Έργου 3 1.3 Θέση του Έργου 4 1.4 Κατάταξη του Έργου 6 1.5 Κύριος του Έργου 6 1.6 Ομάδα Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

: 2008-2009 2008 2009 15 2013

: 2008-2009 2008 2009 15 2013 Οι τράπεζες του αύριο Ανδρέας Παπαδόπουλος ιευθυντής Στρατηγικής Οµίλου 15 Μαΐου 2013 Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε σηµείου αυτής της έκδοσης, η αποθήκευση για οποιαδήποτε µελλοντική χρήση της,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 6 εκεµβρίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για το Σεπτέµβριο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης EU Expert

Παρουσίαση ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΕΑΣ Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης EU Expert «Ιαματικός τουρισμός και τουρισμός ευεξίας οανταγωνισμόςπέρα από τασύνορα» Παρουσίαση: Χρήστος Πετρέας, Οικονομολόγος - Σύμβουλος - Μελετητής Τουριστικής Ανάπτυξης & Μάρκετινγκ EU Expert Regional Development

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ) ISSN:2241 4878 Tεύχος 101 20 Νοεμβρίου 2014 Στυλιανός Γ. Γώγος Οικονομικός Αναλυτής sgogos@eurobank.gr Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις και Προοπτικές

Επιδόσεις και Προοπτικές Επιδόσεις και Προοπτικές Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς Περιεχόμενα 1. Αντικείμενο της μελέτης 2.Ο κλάδος της Ακτοπλοΐας στην Ελλάδα: Υφιστάμενη κατάσταση 3. Συμβολή της Ακτοπλοΐας στην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ HELLENIC REPUBLIC HELLENIC STATISTICAL AUTHORITY Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ THE GREEK ECONOMY 18 Οκτωβρίου 2013 18 October ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική)

Διαλέξεις και Ασκήσεις Πράξης. Ελληνική. ΝΑΙ (στην Αγγλική) ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62

Β.1.3. Σύνταξη αναλυτικού προγράμματος εργασιών ανά περιφέρεια... 62 «Μελέτη δεικτών προσπελασιμότητας περιοχών ειδικού ενδιαφέροντος και μέσων μαζικής μεταφοράς στη ζώνη των περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού» (Κωδικός αναφοράς: 3653). 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ... 4 1.1 Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα