Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος για την παραλαβή και διακίνηση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία Πειραιάς 23-01-2004"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα Α Ταχ. /νση : Ακτή Κονδύλη κ Αιτωλικού Ταχ. Κώδικας : ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πληροφορίες : Αντ/χος Λ.Σ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ Χ. Π.Υ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ Κ. Τηλέφωνο : / Telefax : Ε-mail : ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: /01/04 ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΘΕΜΑ : Έλεγχος εφαρµογής διατάξεων της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ) σχετικά µε τα µέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου ΣΧΕΤ.: α) Η ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ) β) Η αριθ. 2000/59/ΕΚ - 27/11/2000 Κοινοτική Οδηγία γ) Η αριθ /02/ εγκύκλιος ΥΕΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ I. Όπως είναι γνωστό, η Κοινοτική και Εθνική πολιτική στον τοµέα της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, αποβλέπει σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, προκειµένου να περιορισθεί η απόρριψη στη θάλασσα υγρών, χηµικών και στερεών αποβλήτων καθώς και λυµάτων που παράγονται στα πλοία. Στα πλαίσια αυτά η Ε.Ε. προχώρησε στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, επιβάλλοντας την παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου στις λιµενικές εγκαταστάσεις όπου καταπλέουν τα πλοία. Το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, µε την (α) σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, υιοθέτησε τη (β) σχετική οδηγία του Συµβουλίου της Ε.Ε., σχετικά µε τα «Μέτρα και τους όρους για τις λιµενικές εγκαταστάσεις για την παραλαβή αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», ενώ σύµφωνα µε τη (γ) σχετική δόθηκαν οι βασικές κατευθυντήριες οδηγίες στους Φορείς ιαχείρισης των λιµένων και στις Λιµενικές Αρχές. II. Από τις κείµενες διατάξεις προβλέπεται η υποχρέωση των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων να διαθέτουν λιµενικές εγκαταστάσεις για την παραλαβή αποβλήτων και καταλοίπων που παράγονται από το µεγαλύτερο εµπορικό πλοίο έως το µικρότερο σκάφος αναψυχής, παρέχοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα πλοία. Η κάλυψη του κόστους των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς, της αποθήκευσης, της επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων, πρέπει να εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου από τα πλοία, το δε σύστηµα χρέωσης τελών που υιοθετείται σε κάθε λιµένα, πρέπει να παρέχει κίνητρο στα πλοία να παραδίδουν τα απόβλητα τους στις προβλεπόµενες ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 1 από 35

2 εγκαταστάσεις. Έτσι προβλέπεται τα πλοία να καταβάλλουν πάγιο τέλος ανεξάρτητα εάν χρησιµοποιούν τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων ή όχι και πρόσθετη καταβολή τελών σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων, ανάλογη µε τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων. III. Για την υιοθέτηση και την πιστή εφαρµογή των κείµενων διατάξεων, εµπλέκονται µία σειρά από Φορείς, οι οποίοι πρέπει να δρουν συντονισµένα και συµπληρωµατικά µε κύριο πάντα στόχο την πρόληψη της ρύπανσης, ενώ για τον έλεγχο της πιστή εφαρµογής απαιτείται η αρµονική συνεργασία των Φορέων ιαχείρισης Λιµένων µε τις αρµόδιες Λιµενικές Αρχές και τις ανάδοχες εταιρείες, όπου αυτές δραστηριοποιούνται. Παράλληλα, για την αξιολόγηση της επάρκειας των σχεδίων και των υποδοµών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, των µέτρων που λαµβάνονται, των τελών που εφαρµόζονται, και τη συλλογή των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνταξη της έκθεσης προόδου που πρέπει να υποβάλλεται στα αρµόδια όργανα της Ε.Ε., απαιτείται η υιοθέτηση ενός συστήµατος πληροφόρησης, στο οποίο θα καταχωρούνται τα στοιχεία που θα διαβιβάζονται από τους πλοιάρχους των πλοίων στις Λιµενικές Αρχές και στους Φορείς ιαχείρισης, οι οποίοι µε τη σειρά τους θα ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας στο τέλος κάθε µήνα. Β. ΥΠΟΧΡΕΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΛΟΙΑ Ι. Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται, σε όλους τους Ελληνικούς Λιµένες συµπεριλαµβανοµένων και των ιδιωτικών λιµενικών εγκαταστάσεων και µαρινών, στους οποίους καταπλέουν τα πλοία που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της ΚΥΑ 3418/07/2002 (στο εξής ΚΥΑ). ΙΙ. Η Απόφαση αυτή εφαρµόζεται, σε όλα τα πλοία, συµπεριλαµβανοµένων των αλιευτικών και των σκαφών αναψυχής ανεξαρτήτως της σηµαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν σε Ελληνικό Λιµένα, πλην των πολεµικών ή άλλων πλοίων που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκµεταλλεύεται το κράτος για µη εµπορικές πράξεις που θα παραδίνουν απόβλητα εφόσον είναι εφικτό. Τα επιβατηγά-οχηµαταγωγά πλοία τακτικών γραµµών µε συχνούς ελλιµενισµούς σε διαφορετικούς λιµένες, παραδίδουν κι αυτά κατά τρόπο σύµφωνο µε την Απόφαση αυτή, µε τη σύναψη διακανονισµών που εγγυούνται τη παράδοση αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιµένα που βρίσκεται επί του δροµολογίου τους, εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ και σχετική γνωµάτευση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι τα αλιευτικά ανεξαρτήτου χωρητικότητας και τα επιβατηγά, που µεταφέρουν µέχρι 12 επιβάτες, δεν υποχρεούνται στη καταβολή παγίου τέλους, αλλά µόνο στη καταβολή του ποσού που προβλέπεται για την παράδοση των αποβλήτων, ανάλογα µε τα ισχύοντα τέλη, που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τις ποσότητες και το είδος των αποβλήτων. Γ. ΣΧΕ ΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ I. Για την επίτευξη της καταλληλότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, καταρτίζονται σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, σύµφωνα µε το µέγεθος του λιµένα, τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σ αυτόν, το είδος και τις ποσότητες των αποβλήτων που προκύπτουν από στατιστικά στοιχεία. Τα σχέδια αυτά αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του Κανονισµού Λειτουργίας των λιµένων, και πραγµατεύονται κατ ελάχιστον τα εξής στοιχεία: ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 2 από 35

3 1. Εκτίµηση της ανάγκης ύπαρξης λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, µε βάση τις ανάγκες των πλοίων που καταπλέουν συνήθως στο λιµένα. Τα είδη και τις ποσότητες αποβλήτων που αποτελούν αντικείµενο της παραλαβής και διακίνησης. 2. Περιγραφή του τύπου και της χωρητικότητας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 3. Αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, µεταφοράς, πιθανής αποθήκευσης ή επεξεργασίας και οριστικής νόµιµης διάθεσης των παραγοµένων αποβλήτων. 4. Περιγραφή του συστήµατος χρέωσης τελών. 5. Περιγραφή των διαδικασιών για διαρκείς διαβουλεύσεις µε τους χρήστες του λιµένα και όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 6. Περιγραφή των διαδικασιών γνωστοποίησης καταγγελλόµενων ανεπαρκειών στις λιµενικές εγκαταστάσεις υποδοχής. 7. Περιγραφή των µεθόδων καταγραφής της πραγµατικής χρήσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 8. Στοιχεία των αναδόχων εταιρειών που είναι υπεύθυνες για την υλοποίηση του σχεδίου, βάσει υπογεγραµµένης σύµβασης µε το Φορέα ιαχείρισης του λιµένα. Γνωστοποίηση των απαραίτητων αδειών των εταιρειών και των πλωτών ή χερσαίων µέσων που θα χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. II. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων εκπονούνται µε ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων, υπό την εποπτεία και το συντονισµό της οικείας Περιφέρειας, η οποία σε συνεργασία µε την αρµόδια Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση εγκρίνει, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, παρακολουθεί την εφαρµογή του εν λόγω σχεδίου και επανεκτιµά την απόδοσή του τουλάχιστον ανά 3ετία και κάθε φορά µετά από σηµαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιµένα. III. Για την αξιολόγηση των σχεδίων παραλαβής, τα οποία σε µεγάλο βαθµό έχουν βασισθεί σε θεωρητικές παραδοχές, απαιτείται η συνεχής αξιολόγηση του σχεδίου λαµβάνοντας υπόψη τις πραγµατικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε λιµένα ούτως, ώστε να αποδειχθεί και στην πράξη η επάρκεια και η ικανοποιητική λειτουργία των εγκαταστάσεων υποδοχής καταλοίπων. Με στόχο την παγίωση της νοµιµότητας, της πιστής εφαρµογής των προβλεποµένων διατάξεων και την ενηµέρωση της Ε.Ε. και του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (Ι.Μ.Ο.) σχετικά µε την αξιολόγηση των µέτρων που έχουν υιοθετηθεί στην χώρα µας, απαιτείται η υιοθέτηση ενός συστήµατος πληροφόρησης, το οποίο θα επιτρέψει τη συλλογή και επεξεργασία σχετικών στοιχείων, για την ανάπτυξη τιµολογιακής πολιτικής. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να εγκατασταθεί και να ενηµερώνεται συνεχώς µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που θα τηρείται µε αποκλειστική ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης σε συνεργασία µε το Φορέα Εκµετάλλευσης του έργου (Ανάδοχος) και θα καταχωρούνται τουλάχιστον τα στοιχεία που περιγράφονται στο παράρτηµα ΙΙ της ΚΥΑ.. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ I. Υποχρεώσεις ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ 1. Έλεγχος πιστής εφαρµογής των διατάξεων της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της ΚΥΑ. 2. Προ - έγκριση σχεδίου παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων που εκπονείται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης του Λιµένα, το οποίο στη συνέχεια εγκρίνεται από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας σε συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. 3. Αξιολόγηση ανά τριετία των διαδικασιών εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας και υποβολή στην Ε.Ε. σχετικής έκθεσης προόδου σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ. 4 και το Άρθρο 17 της Κοινοτικής Οδηγίας. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 3 από 35

4 4. Ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων της Ε.Ε., τουλάχιστον µια φορά ετησίως, για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα πλοία σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 1 της ισχύουσας ΚΥΑ. 5. Έγκριση των τελών που υιοθετούνται από τους Φορείς ιαχείρισης λιµενικών εγκαταστάσεων, στα πλαίσια εφαρµογής της Κοινοτικής Οδηγίας. 6. ιαβίβαση παραπόνων και καταγγελιών σχετικά µε τυχόν ανεπάρκεια των εγκαταστάσεων στον Ι.Μ.Ο., και παράλληλα ενηµέρωση της Ε.Ε. 7. Ενηµέρωση της Αρµόδιας Αρχής του επόµενου λιµένα κατάπλου της Ε.Ε. ώστε να διενεργηθεί πληρέστερη αξιολόγηση όλων των στοιχείων σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2(δ) της σχετικής ΚΥΑ. II. Υποχρεώσεις Περιφέρειας και Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 1. Η διατύπωση πιθανών παρατηρήσεων επί του σχεδίου παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, που εκπονείται µε ευθύνη του Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και η τελική έγκριση του σχεδίου µετά από γνωµοδότηση της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 2. Αξιολόγηση και παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής του εγκεκριµένου σχεδίου και επανεκτίµηση του ανά τριετία ή µετά από σηµαντικές αλλαγές στην λειτουργία του λιµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 5 παρ. 3 της ΚΥΑ. 3. Αξιολόγηση της καλής εφαρµογής της ΚΥΑ κάθε φορά µετά από καταγγελίες ανεπάρκειας των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής των αποβλήτων, που θα διαβιβάζονται στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, κατά τα συµφωνηθέντα στα πλαίσια του Ι.Μ.Ο., όπως µνηµονεύεται στο Άρθρο 4 παρ. 3. III. Υποχρεώσεις Λιµενικών Αρχών 1. Έλεγχος ότι τα υπόχρεα πλοία πριν τον κατάπλου έχουν αποστείλει συµπληρωµένο το έντυπο κοινοποίησης των πλοιάρχων για τις ποσότητες και είδη αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, σε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, δηλαδή τους Φορείς ιαχείρισης λιµένα, αναδόχους εκµετάλλευσης εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και τις Λιµενικές Αρχές. 2. Έλεγχος ότι τα πλοία παραδίδουν τα κατάλοιπα πριν τον απόπλου, εκτός εάν µετά από έλεγχο, προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο ταξίδι του, έως τον επόµενο λιµένα παράδοσης. Σε περίπτωση που ο λιµένας παράδοσης δεν διαθέτει κατάλληλη υποδοµή ή δεν είναι γνωστός ή είναι µη Κοινοτικός, ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου του πλοίου. 3. Έλεγχος του Φορέα ιαχείρισης σε ότι αφορά την εκδιδόµενη βεβαίωση παραλαβής αποβλήτων στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας διάθεσης των καταλοίπων και η άδεια λειτουργίας αυτής. 4. Γνωµοδότηση για την παραχώρηση εξαιρέσεων στα πλοία σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 9 παρ. 1 της ΚΥΑ. 5. Έλεγχος της πιστής εφαρµογής των διατάξεων της ΚΥΑ από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 6. ιενέργεια έκτακτων επιθεωρήσεων στα πλοία (τουλάχιστον το 25% των πλοίων), σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ, στα πλαίσια της Οδηγίας 95/21/ΕΚ (Π.. 88/97, 90A). 7. Λήψη µέτρων για τη διασφάλιση της συµµόρφωσης των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε άδεια µεταφοράς µέχρι 12 επιβατών µε τις απαιτήσεις της ΚΥΑ, Άρθρο 8 παρ. 3. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 4 από 35

5 8. Ενηµέρωση της αρµόδιας αρχής του επόµενου λιµένα κατάπλου σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι ένα πλοίο µε µικρή ικανότητα αποθήκευσης των αποβλήτων που παράγονται ή καταλοίπων φορτίου, απέπλευσε χωρίς να παραδώσει απόβλητα. 9. Επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες σύµφωνα µε το Άρθρο 18 της ΚΥΑ. Υποχρεώσεις Φορέων ιαχείρισης των λιµένων Με τον όρο Φορέα ιαχείρισης νοούνται οι Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., όλα τα Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. και πάσης φύσεως Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που διαθέτουν παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία. Οι υποχρεώσεις τους είναι: 1. Σύνταξη σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. Το εγκεκριµένο σχέδιο θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του κανονισµού λειτουργίας του λιµένα όπου θα καταγράφονται όλες οι προβλεπόµενες διαδικασίες και όλα τα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες δικαιοδοσίας τους. 2. ιάθεση κατάλληλης σταθερής ή κινητής, χερσαίας ή πλωτής υποδοµής παραλαβής καταλοίπων ή ορισµό φορέων παροχής υπηρεσιών παραλαβής, µεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόµιµης διάθεσης των παραγοµένων αποβλήτων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περιβαλλοντολογικές και τελωνειακές διατάξεις (ΚΥΑ Άρθρο 12 παρ. 2), χωρίς να δηµιουργούνται καθυστερήσεις στα πλοία. 3. Υιοθέτηση συστήµατος χρέωσης, το οποίο θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων πλοίων στις εγκαταστάσεις αντί της απόρριψης τους στη θάλασσα. 4. υνατότητα απαλλαγής των πλοίων µε συχνούς και τακτικούς ελλιµενισµούς στο λιµένα από την υποχρέωση παράδοσης αποβλήτων µε τη σύναψη διακανονισµών που εγγυώνται τη παράδοση αποβλήτων και την καταβολή τελών σε λιµένα που βρίσκεται επί του δροµολογίου τους σύµφωνα µε το Άρθρο 9 παρ. 1 της ΚΥΑ. 5. Ενηµέρωση της ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται στα πλοία που καταπλέουν στον Λιµένα σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ. 6. Επιβολή µειωµένων τελών, σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ.2(γ) εφόσον αποδεικνύεται στο Φορέα ιαχείρισης λιµένα, από τον πλοίαρχο του πλοίου ότι παράγονται µειωµένες ποσότητες αποβλήτων, βάση σχετικής βεβαίωσης µηχανικού του Τοπικού Κλιµακίου Επιθεώρησης Εµπορικών Πλοίων (ΤΚΕΕΠ) της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. Τα στοιχεία των πλοίων αυτών θα κοινοποιούνται και στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 7. Ενηµέρωση των χρηστών για τις ευκολίες που διαθέτουν για την παραλαβή και διακίνηση των αποβλήτων και το σύστηµα χρέωσης που εφαρµόζεται. 8. Λήψη µέτρων σε συνεργασία µε τους Ναυτικούς Πράκτορες για τη δέουσα ενηµέρωση των πλοιάρχων, Α µηχανικών και καθ ύλη αρµοδίων αξιωµατικών των πλοίων και όλων των ενδιαφεροµένων µερών για τις υποχρεώσεις τους και την εκπλήρωση αυτών. 9. ιασφάλιση απλών διαδικασιών και διατυπώσεων των παρεχοµένων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 10. Μέριµνα για τη νόµιµη επεξεργασία και τελική διάθεση των αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. 11. Αποδοχή τυχόν καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και την διαβίβαση τους στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ. 1 (ε) της ΚΥΑ. 12. Καταβολή αποζηµίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην παραλαβή ή την παράδοση των αποβλήτων, µε υπαιτιότητα του Φορέα ιαχείρισης του λιµένα, σύµφωνα µε το Άρθρο 12 παρ. 1 (ζ) της ΚΥΑ. 13. Μέριµνα για την υποχρεωτική συµπλήρωση του εντύπου κοινοποίησης (έντυπο του παραρτήµατος ΙΙ της σχετικής ΚΥΑ) από τους πλοιάρχους όλων των πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες δικαιοδοσίας τους (είτε παραδίδουν απόβλητα είτε όχι) πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε άδεια µεταφοράς µέχρι 12 επιβάτες. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 5 από 35

6 14. Συλλογή, εξέταση και καταγραφή των στοιχείων που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους στο Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και της Λιµενικής Αρχής, µε την εγκατάσταση και τη λειτουργία µιας ηλεκτρονικής βάσης δεδοµένων. 15. Υποβολή µηνιαίων αναφορών στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε ηλεκτρονική µορφή, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι (Α). IV. Υποχρεώσεις Πλοιάρχων 1. Οι πλοίαρχοι των υπόχρεων πλοίων που καταπλέουν σε ελληνικούς λιµένες, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ.1 της ΚΥΑ, συµπληρώνουν το σχετικό έντυπο και το κοινοποιούν µέσω του Ναυτικού Πράκτορα στην αρµόδια Λιµενική Αρχή, στον Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και στον Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, τουλάχιστον 24 ώρες πριν τον κατάπλου ή µόλις γίνει γνωστός ο κατάπλους αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιµη στον πλοίαρχο σε λιγότερο από 24 ώρες ή το αργότερο κατά την αναχώρηση από τον προηγούµενο λιµένα αν η διάρκεια του ταξιδιού είναι µικρότερη από 24 ώρες, είτε πρόκειται να παραδώσουν απόβλητα είτε όχι. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή, οι πλοίαρχοι των πλοίων που εκτελούν προγραµµατισµένα δροµολόγια εφόσον υπάρξουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 9 παρ. 1 της ΚΥΑ και σχετική γνωµοδότηση της αρµόδιας Λιµενικής Αρχής. 2. Τηρούν αντίγραφο του συµπληρωµένου εντύπου, των αποδείξεων καταβολής παγίου τέλους και σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων του τιµολογίου, τουλάχιστον έως τον επόµενο λιµένα κατάπλου, σύµφωνα µε το Άρθρο 6 παρ. 2 της ΚΥΑ. 4. Παραδίδουν τα κατάλοιπα πριν τον απόπλου, εκτός εάν µε βάση τα υπάρχοντα στοιχεία που ελέγχονται από την αρµόδια Λιµενική Αρχή, προκύπτει ότι το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης σύµφωνα µε το προγραµµατισµένο ταξίδι του, έως τον λιµένα παράδοσης, που θα αποδεικνύεται µε M.O.U. ή µε έλεγχο του πλοίου από το Γραφείο Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος της Λιµενικής Αρχής. Σε περίπτωση που στο προβλεπόµενο λιµένα παράδοσης δεν διατίθεται κατάλληλη υποδοµή ή δεν είναι γνωστός στο πλοίο ο επόµενος λιµένας (εν όψει διαταγών), ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα πριν τον απόπλου του πλοίου, για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης. V. Υποχρεώσεις Φορέων Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων (Αναδόχων Εταιρειών) 1. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 2. Μέριµνα ότι βρίσκονται σε ισχύ οι άδειες χερσαίων και πλωτών µέσων, που απαιτούνται για το έργο που έχουν αναλάβει και την πιστή τήρηση των συµβατικών τους υποχρεώσεων. 3. Πιστή τήρηση των περιβαλλοντολογικών και τελωνειακών διατάξεων και κανονισµών λειτουργίας των λιµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Τήρηση ενός αρχείου µε τα στοιχεία που κοινοποιούνται από τους πλοιάρχους των πλοίων. 5. Για κάθε συναλλαγή µε τους χρήστες του λιµανιού, πρέπει να εκδίδεται βεβαίωση παραλαβής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, ο αριθµός της σύµβασης µε το Φορέα ιαχείρισης του λιµένα, οι αριθµοί έγκρισης όλων των απαιτούµενων αδειών και τέλος τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας όπου θα καταλήξουν τα κατάλοιπα και ο αριθµός αδείας λειτουργίας αυτής. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 6 από 35

7 Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ I. Ενέργειες Λιµενικών Αρχών 1. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχονται για όλα τα υπόχρεα πλοία πριν τον απόπλου τα παρακάτω: 1.1. Ότι ο πλοίαρχος του πλοίου απέστειλε συµπληρωµένο στη Λιµενική Αρχή το προβλεπόµενο έντυπο από την Οδηγία και την ΚΥΑ και το κοινοποίησε στο Φορέα ιαχείρισης του λιµένα και στον Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων Ότι ο πλοίαρχος παρέδωσε πριν τον απόπλου του πλοίου όλα τα κατάλοιπα σύµφωνα µε το Άρθρο 7 παρ. 1 και το Άρθρο 10 της ΚΥΑ. Η παράδοση των καταλοίπων αποδεικνύεται µε έντυπη βεβαίωση παραλαβής του Φορέα Εκµετάλλευσης της ευκολίας υποδοχής που αναφέρεται στο εγκεκριµένο σχέδιο και έχει υπογράψει σχετική σύµβαση µε το Φορέα ιαχείρισης της λιµενικής εγκατάστασης, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παραδίδοντος πλοίου, τα στοιχεία του µέσου παραλαβής, η ποσότητα και το είδος των καταλοίπων, η ηµεροµηνία παραλαβής, ο αριθµός Τελωνειακής άδειας, τα στοιχεία της χερσαίας ή πλωτής ευκολίας διάθεσης των καταλοίπων και η άδεια λειτουργίας αυτής. Σηµειώνεται ότι η παράδοση καταλοίπων επιτρέπεται µόνο στους εξουσιοδοτηµένους Φορείς Εκµετάλλευσης που αναφέρονται στο εγκεκριµένο σχέδιο παραλαβής αποβλήτων και µε τους οποίους έχει συνάψει σχετική σύµβαση ο Φορέας ιαχείρισης Σε περίπτωση που ο πλοίαρχος του πλοίου, σύµφωνα µε το δελτίο κοινοποίησης που έχει αποστείλει δεν είναι υποχρεωµένος να παραδώσει τα κατάλοιπα προ απόπλου, το θέµα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω µε σχετικούς ελέγχους και εφόσον προκύψει κατόπιν επιθεώρησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ, η ανάγκη παράδοσης λόγω ανακρίβειας στοιχείων, τότε απαγορεύεται ο απόπλους ή εάν έχει αποπλεύσει µε την επιφύλαξη των κυρώσεων που προβλέπονται, ενηµερώνεται η Λιµενική Αρχή του επόµενου λιµένα κατάπλου για απαγόρευση του απόπλου. Το συµπληρωµένο δελτίο θα πρέπει να θεωρείται από τη Λιµενική Αρχή και να αποστέλλεται το θεωρηµένο αντίγραφο στην ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, ενώ αντίγραφο παραδίδεται και στο Φορέα ιαχείρισης της λιµενικής εγκατάστασης. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα όταν απαιτηθεί ενηµέρωση του Φορέα ιαχείρισης του επόµενου λιµένα κατάπλου και των αρµοδίων Αρχών από τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, ούτως ώστε να διενεργηθεί λεπτοµερέστερος έλεγχος, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2(δ) της σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση όµως που ο επόµενος λιµένας κατάπλου δεν είναι Κοινοτικός, ή τεκµηριωµένα δεν διαθέτει κατάλληλη υποδοµή για την παράδοση των καταλοίπων, ή δεν είναι γνωστός, ή εάν κατά την κρίση της Λιµενικής Αρχής σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της επιθεώρησης και αφού συνεκτιµηθούν όλα τα σχετικά στοιχεία (όγκος παραγωγής καταλοίπων, όγκος καταλοίπων επί του πλοίου, διάρκεια πλού, αποθηκευτική ικανότητα πλοίου, κλπ.), απαγορεύεται ο απόπλους του πλοίου και ο πλοίαρχος υποχρεούται να παραδώσει τα απόβλητα, πριν τον απόπλου του πλοίου από το λιµάνι. 2. Μεριµνά για τα αναφερόµενα στο Άρθρο 11 παρ. 3 της ΚΥΑ, ενηµερώνοντας σχετικά την ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για τα µέτρα που έχουν ληφθεί στα αλιευτικά καταφύγια και στους λιµενίσκους σκαφών αναψυχής της κατηγορίας αυτής. 3. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχονται για όλες τις ιδιωτικές και µη λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής, ότι γίνεται: 3.1. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου 3.2. Πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου συστήµατος χρέωσης τελών και τιµολογίων ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 7 από 35

8 3.3. Πιστή εφαρµογή των τελωνειακών διαδικασιών σε συνεργασία µε την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή 3.4. Συνεχής έλεγχος µε διενέργεια επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 της ΚΥΑ. 4. Για την πιστή εφαρµογή των διατάξεων πρέπει να ελέγχουν το Φορέα ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων περιοχής δικαιοδοσίας τους (ιδιωτικές και µη λιµενικές εγκαταστάσεις) και συγκεκριµένα ότι: 4.1. ιαθέτουν σε ισχύ τις απαιτούµενες άδειες που απαιτούνται για το έργο που έχουν αναλάβει και για την πιστή τήρηση του σχεδίου παραλαβής, µεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων Τηρούν πιστά τις περιβαλλοντολογικές και τελωνειακές διατάξεις σε συνεργασία µε την αρµόδια Τελωνειακή Αρχή καθώς και την πιστή εφαρµογή των Γενικών και Ειδικών κανονισµών του κάθε λιµένα που είναι σε ισχύ και του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ), όπου προβλέπεται και έχει εφαρµογή. 5. Εξετάζει και επεµβαίνει σε οποιαδήποτε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, επιβάλλοντας τις νόµιµες κυρώσεις (διοικητικές, ποινικές και πειθαρχικές), σύµφωνα µε τα Άρθρα 13, 14 και 18 του Ν. 743/77 (Α 319), όπως κωδικοποιήθηκε µε το Π.. 55/98 (Α 58). Παράλληλα τυγχάνουν εφαρµογής το Άρθρο 14 του αριθ. 34 Γενικού Κανονισµού Λιµένα (ΓΚΛ) ΦΕΚ 700Β/ , το Άρθρο 18 της ΥΑ 19396/1546/97 (ΦΕΚ 604Β/ ), καθώς και σχετικά Άρθρα (π.χ. Άρθρο 296, κτλ.) του ΓΚΛ λιµένα περιοχής δικαιοδοσίας της Λιµενικής Αρχής. 6. Αποστέλλει στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ: 6.1. Μηνιαία αναφορά σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι (Β), σχετικά µε τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στα πλοία που καταπλέουν στους λιµένες περιοχής δικαιοδοσίας τους, καθώς και τα αποτελέσµατα των επιθεωρήσεων, σύµφωνα µε το Άρθρο 11 παρ. 2 (δ) Τυχόν παράπονα ή καταγγελίες σχετικά µε την ακαταλληλότητα των ευκολιών υποδοχής ή την ύπαρξη καθυστερήσεων στα πλοία λόγω ανεπάρκειας των ευκολιών υποδοχής ή κωλυσιεργία και µη εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων για οποιαδήποτε αιτία. II. Ενέργειες Φορέων ιαχείρισης των Λιµένων 1. Τηρούν και παραδίδουν αντίγραφο του εγκεκριµένου σχεδίου και του εγκεκριµένου τιµολογίου στην οικεία Λιµενική Αρχή, ενηµερώνοντας σχετικά το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ. 2. Επιβλέπουν την πιστή εφαρµογή του εγκεκριµένου σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, ενηµερώνοντας άµεσα την Λιµενική Αρχή και τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ, για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύπτει κατά την εφαρµογή. 3. Παρακολουθούν την πιστή τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων του Φορέα Εκµετάλλευσης των λιµενικών εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ενηµερώνοντας άµεσα τη Λιµενική Αρχή και τη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή παρατυπία. 4. Σε συνεργασία µε το Φορέα Εκµετάλλευσης καταχωρούν σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων για όλα τα πλοία που καταπλέουν στο λιµάνι, τα στοιχεία του εντύπου που τους κοινοποιούν οι πλοίαρχοι των πλοίων. Τα στοιχεία αυτά µε ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων, για την πληρότητα και την ακρίβεια τους, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε µαγνητική µορφή την πρώτη κάθε ηµερολογιακού µήνα ή µε τη µορφή έγγραφης αναφοράς όταν ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 8 από 35

9 δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι (Α). 5. Ενηµερώνουν το ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σε µηνιαία βάση: α) για τα στοιχεία των πλοίων που πληρώνουν µειωµένα τέλη, εφόσον παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων βάση του Άρθρου 8 παρ.2 (γ) της ΚΥΑ, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι ( ). β) για τα στοιχεία των πλοίων που έχουν εξαιρεθεί σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι (Γ). 6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ Ι. Οι Περιφερειακές ιοικήσεις ελέγχουν την πιστή εφαρµογή της παρούσας στη περιοχή ευθύνης τους. ΙΙ. Με µέριµνα του Λιµενάρχη, οι αρµόδιοι χειριστές οφείλουν να παρακολουθούν συνεχώς τη πιστή εφαρµογή της παρούσας. Επίσης, οι αρµόδιοι χειριστές των Φορέων ιαχείρισης κάθε λιµένα πρέπει να µελετήσουν και να κατανοήσουν πλήρως την παρούσα µε τα επισυναπτόµενα παραρτήµατα. ΙΙΙ. Οι Λιµενικές Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται: 1. Για την άµεση (µέσω fax στο ) γνωστοποίηση στην Υπηρεσία µας όλων των ιδιωτικών παράκτιων λιµενικών εγκαταστάσεων περιοχής αρµοδιότητας τους (βιοµηχανίες, µαρίνες, κτλ.), στοιχείων επικοινωνίας τους και υπευθύνους αυτών, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος ΙΙ. 2. Για την αποστολή της παρούσας στους Φορείς ιαχείρισης των λιµένων δικαιοδοσίας τους καθώς και στους παράκτιους ήµους ή κοινότητες δικαιοδοσίας τους, των οποίων οι λιµενικές εγκαταστάσεις δεν υπάγονται σε περιοχή ευθύνης Λιµενικών Ταµείων οποιασδήποτε µορφής, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Α) Υπόδειγµα Μηνιαίας Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα (Β) Υπόδειγµα Αναφοράς - ραστηριότητας της Λιµενικής Αρχής (Γ) Υπόδειγµα Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα δροµολογηµένων πλοίων συχνών και τακτικών ελλιµενισµών µε ειδικό διακανονισµό πληρωµής τελών ( ) Υπόδειγµα Αναφοράς της ΛΑ πλοίων που παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγµα Αναφοράς της ΛΑ για τις λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Σχετική Νοµοθεσία για την εφαρµογή της παρούσας Εγκυκλίου 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κωδικοποιήσεις (Α) Λιµένες (Β) ΛΑ (Γ) Σηµαίες Πλοίων ( ) Τύποι Πλοίων ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 9 από 35

10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για Ενέργεια 1. ΚΛ/Χ 2. Λ/Χ 3. Υ/Χ 4. Οργανισµοί Λιµένα Α.Ε. 5. Λιµενικά Ταµεία (µέσω Λιµενικής Αρχής) 6. ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία (µέσω Λιµενικής Αρχής) 7. Ιδιωτικές Λιµενικές Εγκαταστάσεις (µέσω Λιµενικής Αρχής) Αποδέκτες για Κοινοποίηση 1. Περιφερειακές ιοικήσεις Λ.Σ. 2. Γρ. κ. ΓΓ Περιφερειών 3. ΕΛΙΜΕ Αποθήκη Γ, 1 ος Προβλήτας, εντός Λιµένα Θεσ/κης Θεσ/κη Τ.Θ Εσωτερική ιανοµή 1. Γρ. κ.κ. ΥΕΝ Γ.Γ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π. 2. Γρ. κ.κ. Α/Λ.Σ. - Α - Β Υ/ Λ.Σ. 3. Γρ. κ.κ. Κ.Ν.Π. - Κ.Ν.Π./Ε - Κ.Λ.Α. 4. ΥΕΝ / ΠΘΠ - ΛΑ 5. ΥΕΝ/Γ.Γ.Λ.Λ.Π./ ΛΠ ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 10 από 35

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Α) Υπόδειγµα Μηνιαίας Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα Καθορισµός στοιχείων που ανακοινώνονται στο ΥΕΝ µε µέριµνα και ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων, σε ηλεκτρονική µορφή για κάθε πλοίο που καταπλέει στην λιµενική εγκατάσταση και περιγραφή αποστελλοµένων αρχείων. Με µέριµνα και ευθύνη των Φορέων ιαχείρισης των λιµενικών εγκαταστάσεων στις οποίες υπάρχουν διαθέσιµες ευκολίες υποδοχής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου: 1. Εγκαθίσταται ή χρησιµοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένα σύστηµα για την συνεχή καταχώρηση και επεξεργασία των στοιχείων, σε συνεργασία µε τον Φορέα Εκµετάλλευσης, σχετικά µε τα απόβλητα που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι πλοίαρχοι των πλοίων πριν τον κατάπλου του πλοίου στην λιµενική εγκατάσταση. 2. Ορίζεται υπεύθυνος για την παρακολούθηση της πιστής εφαρµογής της παρούσας εγκυκλίου και είναι αρµόδιος για την λειτουργία και την ενηµέρωση του παραπάνω συστήµατος, τα στοιχεία του οποίου (ονοµατεπώνυµο, τηλέφωνο, fax, ) κοινοποιούνται στο ΥΕΝ/ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ και στην αρµόδια Λιµενική Αρχή. Με µέριµνα και ευθύνη του υπευθύνου, διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ κάθε 1 η του µήνα, αρχεία µε την δοµή και τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω, για όλα τα πλοία που κατέπλευσαν στην λιµενική εγκατάσταση που εφαρµόζεται το σχέδιο παραλαβής, κατά την διάρκεια του προηγούµενου µήνα. Σε περίπτωση αδυναµίας διαβίβασης πλήρων ηλεκτρονικών στοιχείων λόγω ελλιπούς ενηµέρωσης των αρχείων τους, λόγω βλάβης του ηλεκτρονικού συστήµατος, διαβιβάζουν εντός της ιδίας προθεσµίας τα ζητούµενα στοιχεία τηλεοµοιοτυπικά (µε fax). Τα πλήρη στοιχεία σε ηλεκτρονική µορφή, διαβιβάζονται αµέσως στο ΥΕΝ, µετά την αποκατάσταση της βλάβης. Ονοµασία Αρχείων Το όνοµα κάθε αρχείου σχηµατίζεται από το κωδικό του λιµένα κατάπλου όπως επισυνάπτεται στο Παράρτηµα IV(Α), µια κάτω παύλα ( _ ), το µήνα που καλύπτει η αναφορά (αριθµητικά π.χ. για το µήνα Ιανουάριο 01, το Φεβρουάριο 02, κ.ο.κ.) και το έτος (π.χ. 2004, 2005, κ.ο.κ.), ως εξής: «Κωδικός Λιµένα Κατάπλου» _ «Μήνας»«Έτος» π.χ. για την αναφορά του Οργανισµού Λιµένα Ηρακλείου Α.Ε. του µήνα Μαρτίου 2004 για το λιµένα Ηρακλείου θα αποστείλουν το αρχείο: Μηνιαία Αναφορά Παράδοσης Αποβλήτων: GRHER_ Περιγραφή Αρχείων Όλα τα στοιχεία είναι κωδικοποιηµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ 928 Όλα τα πεδία είναι αλφαριθµητικά σταθερού µήκους, δεξιά στοιχισµένα ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 11 από 35

12 Εγγραφή Τύπου: «ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΩΣΕΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ» Υποχρεωτικό Μήκος ΑΑ Περιγραφή Πεδίων Πεδίο Πεδίου Παρατηρήσεις 1 ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 30 2 ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 3 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (1) 3 ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΝΑΙ 4 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (2) 4 ΙΕΘΝΕΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΣΗΜΑ (..Σ.) ΝΑΙ 10 5 ΑΡΙΘΜΟΣ Ι.Μ.Ο. ΝΑΙ Αριθµητικό πεδίο τιµή µέχρι ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΝΑΙ 5 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 7 ΑΡΜΟ ΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΝΑΙ 4 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (4) 8 ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΑΙ ΟΛ ΑΕ, ΛΤ, κτλ. 9 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ΝΑΙ 6 ΗΗΜΜΕΕΕΕ 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΟΥ 6 ΗΗΜΜΕΕΕΕ 11 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ 4 ΩΩΛΛ (24ωρη βάση) 12 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΩΡΑ ΑΠΟΠΛΟΥ 4 ΩΩΛΛ (24ωρη βάση) 13 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 14 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 15 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 16 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 17 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 18 ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 19 ΠΑΡΑ ΟΣΗ BILGE WATER ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 20 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ BILGE WATER ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 21 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ BILGE WATER Χωρητικότητα σε m3 22 BILGE WATER ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 23 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ BILGE WATER ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 24 BILGE WATER ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 25 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ Η ποσότητα σε m3 26 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Η ποσότητα σε m3 27 ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ 28 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΤΙΟ ΝΑΙ 29 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 30 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 31 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 32 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 33 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 34 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 35 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 36 ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΝΑΙ 1 1=0ΛΑ 2=ΜΕΡΙΚΑ 3=ΚΑΘΟΛΟΥ 37 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ 38 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗ Η ποσότητα σε m3 39 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ Χωρητικότητα σε m3 40 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ Η ποσότητα σε m3 41 ΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (3) 42 ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΕΠΟΜΕΝΟ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η ποσότητα σε m3 43 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΗΛΩΣΗ ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 12 από 35

13 Οδηγίες Συµπλήρωσης (1) Πεδίο 2: ΤΥΠΟΣ ΠΛΟΙΟΥ ~ Κωδικός Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV ( ) Τύποι Πλοίων. (2) Πεδίο 3: ΣΗΜΑΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ~ Κωδικός Ε.Ε. Οι κωδικοί της σηµαίας Κράτους που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων είναι σύµφωνα µε την κωδικοποίηση της Ε.Ε. και επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Γ) Σηµαίες Κρατών. (3) Πεδίο 6: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑΠΛΟΥ ~ Κωδικός Λιµένα Οι κωδικοί των λιµένων που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων είναι διεθνείς και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Α) Λιµένες της Ελλάδος. Οι κωδικοί βασίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2032/2000 της Επιτροπής της 27ης Σεπτεµβρίου 2000 για την ονοµατολογία των χωρών και εδαφών για τις στατιστικές του εξωτερικού εµπορίου της Κοινότητας και του εµπορίου µεταξύ των κρατών µελών της (ΕΕ L 243 της , σ. 14). Οι κωδικοί αυτοί τίθενται σε ισχύ µε τα στοιχεία του Ενδεχόµενες µελλοντικές τροποποιήσεις της γεωγραφικής ονοµατολογίας θα επηρεάσουν και τους κωδικούς ΘΠΖ και ΚΝ. (4) Πεδίο 7: ΑΡΜΟ ΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ~ Κωδικός Λιµενικής Αρχής Οι κωδικοί των Λιµενικών Αρχών που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση των αρχείων επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV (Β) Λιµενικές Αρχές. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 13 από 35

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Β) Υπόδειγµα Αναφοράς - ραστηριότητας της Λιµενικής Αρχής Υπόδειγµα αναφοράς λιµενικής αρχής που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η κάθε ηµερολογιακού µήνα, σχετικά µε τα πρόστιµα που υποβάλλουν για παραβάσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / έως / / ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (1) Αριθµός πλοίων που Αριθµός πλοίων που Αριθµός πλοίων που Τύπος πλοίου κατέπλευσαν επιθεωρήθηκαν επιβλήθηκαν κυρώσεις Είδος Παράβασης (1) Τύπος πλοίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΩΣΕΩΝ Αριθµός Πλοίων ανά Τύπο Πλοίου ιοικητικές κυρώσεις Σύνολο Προστίµων ( ) Ποινικές κυρώσεις Πειθαρχικές κυρώσεις Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 14 από 35

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Γ) Υπόδειγµα Αναφοράς του Φορέα ιαχείρισης Λιµένα δροµολογηµένων πλοίων συχνών και τακτικών ελλιµενισµών µε ειδικό διακανονισµό πληρωµής τελών Υπόδειγµα αναφοράς του φορέα διαχείρισης που υποβάλλεται στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους, σχετικά µε τα πλοία που εξαιρούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 9 της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» έως / / Α/Α Όνοµα πλοίου ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ( ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ) (1) (2) ιεθνές Τύπος Σηµαία Αριθµός ιακριτικό πλοίου πλοίου Ι.Μ.Ο. Σήµα (..Σ.) (3) Λιµένας Παράδοσης Αποβλήτων Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). (2) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Γ). (3) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Α). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 15 από 35

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ( ) Υπόδειγµα Αναφοράς της Λιµενικής Αρχής πλοίων που πληρώνουν µειωµένα τέλη, εφόσον αποδεικνύεται από ΤΚΕΕΠ Λιµενικών Αρχών, ότι παράγουν µειωµένες ποσότητες αποβλήτων Υπόδειγµα αναφορών λιµενικών αρχών που πρέπει να υποβληθούν στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ την 1 η κάθε ηµερολογιακού µήνα σχετικά µε τα πλοία που εξαιρούνται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ 3418/07/2002 (ΦΕΚ 712 Β / ). Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Φορέας ιαχείρισης: Χρονικό διάστηµα από / / έως / / Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (1) (2) ιεθνές Τύπος Σηµαία Αριθµός Αριθµός Όνοµα πλοίου ιακριτικό πλοίου πλοίου Ι.Μ.Ο. Βεβαίωσης Σήµα (..Σ.) Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµειώσεις (1) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV( ). (2) Οι κωδικοί που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση αυτού του πεδίου επισυνάπτονται στο Παράρτηµα IV(Γ). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 16 από 35

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Υπόδειγµα Αναφοράς της Λιµενικής Αρχής για τις λιµενικές εγκαταστάσεις περιοχής δικαιοδοσίας τους Υπόδειγµα αρχικής αναφοράς λιµενικών αρχών που πρέπει να υποβληθούν άµεσα στην ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ µέχρι 31/03/2004. Και στην συνέχεια µόνο αν υπάρξουν αλλαγές σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους. Λιµενική Αρχή : _ / «Όνοµα» «Κωδικός» Ηµεροµηνία Υποβολής: Φορέας ιαχείρισης «Όνοµα Λιµένα» ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (1) Νοµική Μορφή Εταιρείας Θέση Λιµενικής Εγκατάστασης «Όνοµα Λιµένα» «Εντός ή Εκτός Ζώνης Λιµένα» Περιγραφή Λιµενικής Εγκατάστασης «Επωνυµία & Είδος» Στοιχεία Υπευθύνων των Φορέων ιαχείρισης των λιµένων για επικοινωνία µε τη ΛΑ Α. Β. Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Στοιχεία Υπευθύνων Παραλαβής και ιακίνησης αποβλήτων των λιµενικών εγκαταστάσεων Α. Β. Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Ονοµατεπώνυµο: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: _ Fax: ιεύθυνση: Αρµόδιος Χειριστής : «Ονοµατεπώνυµο» Λιµενάρχης : _ «Ονοµατεπώνυµο» Σηµείωση (1) Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε., Λιµενικά Ταµεία, Νοµαρχιακά Λιµενικά Ταµεία, ηµοτικά Λιµενικά Ταµεία, Ο.Τ.Α., Ε.Τ.Α. Α.Ε., Ιδιωτικές Παράκτιες Εγκαταστάσεις. ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 17 από 35

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ 1) ΚΥΑ αριθ. Η.Π /2727/2003 (Β 1909) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ιαχείρισης». 2) ΥΑ αριθ. 2122/30/2003 (Β 700) Γενικός Κανονισµός Λιµένα 34 «Προϋποθέσεις και µέτρα ασφαλείας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία». 3) ΚΥΑ αριθ. οίκ /97 (Β 1016) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων». 4) Νόµος 3010/2002 (Α 91) «Εναρµόνιση του Νόµου 1650/86 µε τις οδηγίες 97/11 και 96/61 της Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις». 5) Νόµος 1650/86 (Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 6) ΚΥΑ αριθ. 3418/07/02 (Β 712) «Μέτρα και όροι για τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου». 7) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του ΕΚ και του Συµβουλίου (27/11/2000) σχετικά µε τις λιµενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 8) Νόµος 2939/2001 (Α 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις». 9) Π.. 55/98 (Α 58) «Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος» 10) ΚΥΑ αριθ /1546/97 (Β 604) (Οδηγία 91/689/ΕΚ) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». 11) ΚΥΑ ΑΠ ΟΙ /2001/96 (Β 40) «Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων». 12) Νόµος 1269/82 (Α 89) «Κύρωση της Σ ΜARPOL 73/78 - πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη σύµβαση». Σηµείωση: Η παραπάνω Νοµοθεσία είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας σε ηλεκτρονική µορφή (.pdf). ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 18 από 35

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV (Α) Λιµένες της Ελλάδος ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ονοµασία Λιµένα Κωδικός Ονοµασία Λιµένα Κωδικός GR offshore installations GR88P PAXAI ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GR825 GREECE OTHERS GR888 TYΡΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ GR840 AMAΛΙΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR712 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR702 AMOΡΓΟΣ GRAMO ΑΓΙΑ ΓΑΛΗΝΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR701 ANABYΣΣΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR715 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR883 ANTIKYΡΑ GRATK ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GRAGM ANTIΠAΡΟΣ GRANP ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ GRAPE AXΛΑ Ι GRACL ΑΓΙΑ ΡΟΥΜΕΛΗ ΧΑΝΙΩΝ GR704 AΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ GRAEF ΑΓΙΟΙ ΘΕΟ ΩΡΟΙ GRAGT AΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ GR868 ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ GR879 AΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR703 ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR703 AΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ GRAKO ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ GR705 AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ GRΑΝΙ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ GRAKI AΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR706 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΚΙ ΑΣ GR876 AΓΚΙΣΤΡΙ ΑΙΓΙΝΑΣ GR708 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR706 AΡΑΞΟΣ GR870 ΑΓΝΩΝΤΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ GR874 AΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR877 ΑΓΡΙΑ ΒΟΛΟΥ GRAGA AΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ GR718 ΑΙΓΙΑΛΗ ΑΜΟΡΓΟΥ GR710 AΣΤΑΚΟΣ GRAST ΑΙΓΙΝΑ GRAEG AΣΤΥΠΑΛΑΙΑ GRJTY ΑΙΓΙΟ GRAEN BAΘΥ ΣΑΜΟΥ GRVTH ΑΙ ΗΨΟΣ GREDI BAΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ GR722 ΑΚΤΙΟΝ ΒΟΝΙΤΣΑΣ GR880 EIPHNH-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR861 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ GRAXD EΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR735 ΑΛΙΒΕΡΙ GRLVR EΡΕΣΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR737 ΑΛΜΥΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ GR886 KAΛAMATA GRKLX ΑΛΜΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ GRALM KAΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR744 ΑΛΟΝΗΣΟΣ GRALO KAΛΥΜΝΟΣ GRKMI ΑΛΤΣΙ GRATS KAΡΥΣΤΟΣ GRKST ΑΛΥΚΗ ΒΟΛΟΥ GR711 KEA GRΚΕΑ ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR712 KOIΛΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ GR754 ΑΜΟΛΙΑΝΗ GRAMI KYMAΣΙΟ GRKYM ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ GRAMF KYMH GRKIM ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ ΑΤ. GR715 KYΛΗΝΗ GRKYL ΑΝΑΦΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR716 MAΡΜΑΡΙ GRMRM ΑΝ ΡΟΣ GRAND MAΡΩΝΕΙΑ ΡΟ ΟΠΗΣ GR774 ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΚΥΘΗΡΩΝ GR714 MEΣΟΛΟΓΓΙ GRMEL ΑΝΤΙΡΙΟ GRANT MYTIΛΗΝΗ GRMJT ΑΡΑΞΟΣ GR870 NEA AΡΤΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ GR788 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ GREFL NEA KAΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR790 ΑΡΚΙΟΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR717 NEA MHXANIΩΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR791 ΑΡΚΙΤΣΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR877 NEA ΣΤΥΡΑ GRNST ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ ΡΟ ΟΥ GR718 NEA ΨΑΡΑ ΧΙΟΥ GR795 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ GRAPY NEAI ΠΛΑΓΙΑΙ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR794 ΑΣΤΡΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ GR719 NEAΠΟΛΗ GRNEA ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ GRATA NHΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (Παλ. Τρίκερι-ΝΗΣΙ) GR860 ΒΑΘΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ GR721 ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 19 από 35

20 Ονοµασία Λιµένα Κωδικός Ονοµασία Λιµένα Κωδικός ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΥΚΑ ΟΣ GR722 ΚΑΜΕΙΡΟ ΡΟ ΟΥ GR745 ΒΟΛΙΣΣΟΣ ΧΙΟΥ (ΛΙΜΝΙΑ) GR723 ΚΑΡ ΑΜΑΙΝΑ ΚΩ GR746 ΒΟΛΟΣ GRVOL ΚΑΡ ΑΜΥΛΑ ΧΙΟΥ GR747 ΒΟΝΙΤΣΑ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ GR724 ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙ ΣΑΜΟΥ GR748 ΓΑΛΑΞΙ Ι ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ GR725 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ GRKAR ΓΑΛΑΤΑΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ GR884 ΚΑΡΠΑΘΟΣ GRAOK ΓΑΥ ΟΣ ΧΑΝΙΩΝ GR849 ΚΑΣΟΣ GRKSJ ΓΑΥΡΙΟ ΑΝ ΡΟΥ GRGAV ΚΑΣΣΑΝ ΡΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR749 ΓΕΡΑΚΑΣ GR857 ΚΑΣΣΙΟΠΗ ΛΗΜΝΟΥ GR750 ΓΕΡΑΚΙΝΗ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GRYER ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ GRKIS ΓΕΡΑΜΥΤΙ ΛΕΣΒΟΥ GR727 ΚΑΤΑΚΟΛΟ GRKAK ΓΕΡΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ GR893 ΚΑΨΑΛΙ GRKAP ΓΛΥΦΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ GR878 ΚΕΡΑTΣΙΝΙ GRKTS ΓΛΩΣΣΑ GRGLO ΚΕΡΑΜΕΑ ΛΕΣΒΟΥ GR751 ΓΥΘΕΙΟ GRGYT ΚΕΡΑΜΩΤΗ GRKER ΑΦΝΗ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ GR728 ΚΕΡΚΥΡΑ GRCFU ΕΡΒΕΝΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR730 ΚΕΦΑΛΟΣ ΚΩ GR752 ΗΛΟΣ GR898 ΚΙΑΤΟ GRKIO ΙΑΚΟΦΤΙ ΚΥΘΗΡΩΝ GR732 ΚΙΜΩΛΟΣ GRKMS ΙΑΦΑΝΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ GR729 ΚΙΤΡΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ GR753 ΟΝΟΥΣΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR733 ΚΟΙΛΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ GR754 ΡΑΠΕΤΣΩΝΑ GRDPA ΚΟΡΘΙΟΝ ΑΝ ΡΟΥ GR755 ΕΙΡΗΝΗ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GR861 ΚΟΡΙΝΘΟΣ GRCRG ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR734 ΚΟΡΩΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GR756 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ GRELT ΚΟΣΤΑ ΕΡΜΙΟΝΙ ΟΣ GR881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ GREEU ΚΟΤΡΩΝΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR757 ΕΠΑΝΩΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GR735 ΚΟΤΣΙΝΑΣ ΞΑΝΘΗΣ GR758 ΕΠΙ ΑΥΡΟΣ GREPI ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΑΙΓΙΟΥ GR760 ΕΡΑΤΕΙΝΗ ΦΩΚΙ ΑΣ GR736 ΚΟΥΝΤΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ GR759 ΕΡΕΙΚΟΥΣΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ GR867 ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR761 ΕΡΕΣΣΟΣ ΛΕΣΒΟΥ GR737 ΚΥΘΝΟΣ GRKYT ΕΡΕΤΡΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ GR882 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ GR762 ΕΡΜΙΟΝΗ GRERM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GRKYP ΕΥ ΗΛΟΣ GREYD ΚΩΣ GRKGS ΖΑΚΥΝΘΟΣ GRZTH ΛΑΓΚΑ ΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ GRLAN ΖΕΑ GRZEA ΛΑΚΑ ΛΕΡΟΥ GR765 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ GRIGO ΛΑΡΥΜΝΑ GRLRY ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑ ΩΝ GR738 ΛΑΥΡΙΟ GRLAV ΗΡΑΚΛΕΙΟ GRHER ΛΕΙΨΟΙ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ GR766 ΘΑΣΟΣ GRTSO ΛΕΡΟΣ GRLRS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GRSKG ΛΕΥΚΑ Α GRLEV ΘΗΡΑ GRJTR ΛΕΥΚΑΝΤΙ GRLEF ΘΗΡΑΣΙΑ GRTRS ΛΕΥΚΙΜΗ GRLFK ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ GR740 ΛΕΩΝΙ ΙΟ GRLND ΙΕΡΙΣΣΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ GR741 ΛΗΞΟΥΡΙ GRLIX ΙΘΑΚΗ GRITH ΛΙΜΕΝΑΡΙΑ ΘΑΣΟΥ GR767 ΙΟΣ GRIOS ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ GRLII ΙΣΘΜΙΑ GRITM ΛΙΝ ΟΣ GR869 ΙΤΕΑ GRITA ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ GRLOU ΚΑΒΑΛΑ GRKVA ΛΟΥΤΡΟ ΧΑΝΙΩΝ GR850 ΚΑΛΑΘΟΣ ΡΟ ΟΥ GR895 ΜΑΘΡΑΚΙ ΙΑΠΟΝΤΙΟΙ ΝΗΣΟΙ GR889 ΚΑΛΑΜΑΚΙ GRKLM ΜΑΚΡΗ ΕΒΡΟΥ GR770 ΚΑΛΑΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ GR742 ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ ΣΑΜΟΥ GR771 ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ GR743 ΜΑΡΑΘΟΥΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ GR772 ΚΑΛΟΙ ΛΙΜΕΝΕΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ GR744 ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΛΕΣΒΟΥ GR773 ΓΓΛΛΠ/ ΛΠ σελίδα 20 από 35

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 3323.1 / 01 / 05 /26-05 - 2005 Κ.Υ.Α. ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΑΡΚΟΙ --- --- --- 11,601 4,062 12,761 4,468 ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 7,920 9,504 15,841 --- --- --- --- ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΔΩΔ/ΝΗΣΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8,090 9,708 16,180 23,588 8,120 25,946 8,932

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΔΡΕΣ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι Α/Ξ- Υ/Ξ-Λ/Φ (εκ Σχολής Λ/Φ) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πειραιάς, 05-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: 341.21/4/2012 ΑΣ:34117

MH ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πειραιάς, 05-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: 341.21/4/2012 ΑΣ:34117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟ-ΣΠΣΠ/ΤΜΗΜΑ 1 ο ΔΙΧΕΔΑΠ/ΤΜΗΜΑ 3 Ο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

(*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής.

(*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΑΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α,, Γ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΗΓΙΑΣ 98/18/ΕΚ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Αθήνα, 27 Οκτωβρίου Αριθμ. Πρωτ.: 42365 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΝΟΜΟΣ/OI ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜ. ΙΑΜ ΠΕΙΡΑΙΑ) ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΚΟΡΙΝΙΘΙΑΣ Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Κατηγορίες Περιοχών Ανάπτυξης Υδτοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) ΠΕΡΙΟΧΕΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Α.Υ Α.1 ΣΑΓΙΑ Α-ΚΑΛΑΜΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α.2 ΚΟΛΠΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Α.3 ΥΤ. ΑΚΤΕΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/08/14 Αριθ. Σχεδ.: 23891 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ ΑΡΙΘ. 02 / 25 04 2014 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α) ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Ε/ Ο/Γ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου ψηφίζουµε για την ανάδειξη των ηµοτικών και των Περιφερειακών Αρχών της περιόδου 200 204. Ο εκλογέας όταν προσέλθει στο εκλογικό του τµήµα ψηφίζει πρώτα για τις περιφερειακές εκλογές

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ [ εμπορικός στόλος - ναυτεργατικό δυναμικό - ναυτιλιακή κίνηση ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 2011 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΑΡΟΜΩΝ ΙΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΗΟΡΙΑΣ Α, Β,, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΗΙΑΣ 2009/45/EK, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ METHN ΟΗΙΑ 2010/36/ΕΚ, ΙΑ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (*)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ- ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ-ΕΥ ΗΛΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ και ΑΛΕΞ/ΛΗ-ΛΗΜΝΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΧΙΟΣ-ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ-ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΚΩΣ-ΡΟ ΟΣ και 678 54,57 85 93,90 δροµολόγιο/εβδοµάδα. ιαγωνισµοί /3/09, 8/7/09, και 0//09

Διαβάστε περισσότερα

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ)

668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) 668 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΣΤΗΛΗ Α ΣΤΗΛΗ Β ΣΤΗΛΗ Γ ΝΟΜΟΣ.Ο.Υ. [τάξη] των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία.ο.υ. ΥΠΟ ΟΧΗΣ [τάξη] στις οποίες µεταφέρεται η καθ ύλην και κατά τόπον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των ΔΟΥ (εν λειτουργία 31/12/2012) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Κατάταξη όλων των (εν λειτουργία ) βάσει των εσόδων του έτους 2011 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΣΕ ΕΣΟΔΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΙΤΡΙΝΟ ΧΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΕ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 21 10 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τροποποίηση δρομολογίων για το χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107

ΜΟΝΑΔΕΣ 33 101 213 643 280 1.270 ΔΩΜΑΤΙΑ 6.553 9.627 11.087 17.972 4.804 50.043 ΚΛΙΝΕΣ 12.565 18.096 20.716 33.537 9.193 94.107 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2005 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 14 33 43 102 64 256 ΔΩΜΑΤΙΑ 3.948 3.989 3.232 3.914 1.396 16.479 ΚΛΙΝΕΣ 7.408 7.304 5.894 7.182 2.648 30.436 ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 8 22 9 39 ΔΩΜΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 11 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 62617/2308 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015

ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 ΘΕΜΑΤΑ Σ.Α.Σ. ΑΡΙΘ. 01 /12-05-2015 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ IONIAN FERRIES Α)ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ.: ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Αθήνα, 12/06/2013 Αριθµ. Πρωτ. ΙΠΑΑ/2409 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 04 / 12 09 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση; Η αίτηση υποβάλλεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη εδώ. 2. Ποιος δικαιούται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 1 ΕΒΡΟΥ 25513-50496 25513-50498 alieia@nomevrou.gr; 25513-50498 2 ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ 25520-23433 saraglidou@pamth.gov.gr; 25520-23328 3 ΡΟ ΟΠΗΣ 25313-50241 25313-50240 aliias@pamth.gov.gr; 25310-36700 4 ΞΑΝΘΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕ Υ (ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2010) 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ Σ.Μ.Ε.Α.Ε. + ΚΕ Υ ΠΕ21-ΠΕ26 ΠΕ23 ΠΕ24 ΠΕ25 ΠΕ28 ΠΕ29 ΠΕ30 ΠΕ31ΕΠ. ΠΕ31ΚΙΝ ΠΕ31ΝΟ ΕΒΠ Α ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Πειραιάς, 08-10-2014 Αριθ. Φακ.: 341.20/09/14 Αριθ. Σχεδ.: 23892 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.

Θέμα: Ηλεκτρονική βάση παρακολούθησης και διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ------------------------------------------------------------- Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΕΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαγνητικής Τοµογραφίες ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γ32/ 844/14-6-2006 Με αφορµή προβλήµατα που έχουν διαπιστωθεί σε Μονάδες Υγείας ΙΚΑ, καθώς και σε Υποκαταστήµατα ΙΚΑ, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης 5-7, 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Τηλέφωνο :2103332267/2103332399

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 06 / 11 12 2014 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 2 Τροποποίηση ημερομηνιών έναρξης λήξης ακινησίας Ε/Γ ΔΡ στις γραμμές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

"ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ "ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ" - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΕΠΑΕ Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 1 5/10/2011 ΕΥΒΟΙΑΣ ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ - ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 18:00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 2237/2010 Αξιοποίηση περιθωρίων ανάπτυξης µικρών ανεµογεννητριών στα Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010

ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΜΥ 2010 ΑΡ.WMO 38 37Ν 21 23Ε 672 ΑΓΡΙΝΙΟ 24.0 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 39 13Ν 22 48Ε 665 ΑΓΧΙΑΛΟΣ 12.2 ΕΥΤ.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 736 ΑΙΓΙΝΑ 37 44N 23 25E 3.0 1974 06,12,18 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ 692 ΑΙΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Μαρτίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 8446 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Πληροφορίες: Φ.Κουτσιανάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ TOY ΑΡΙΘΜ. 04/08-06-2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Περικοπή δρομολογίων Ε/Γ - Υ/Γ «ΗΛΙΔΑ ΙΙ» στην γραμμή ΚΕΡΚΥΡΑ ΠΑΞΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013

Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας ΣΟΧ αναρτημένος 15 Νοεμβρίου 2013 Αιτήσεις για θέσεις ΑΣΕΠ-Πίνακας αναρτημένος 15 Νοεμβρίου Οι ημερομηνίες στη στήλη ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ είναι έγκυρες και οι υποψήφιοι έχουν ένα 10ημερο προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘ. 05 / 15-10-2013 Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ 1 Α) ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/ Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/ Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Σ. 04/2016 16-09-2016 Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Α/Α ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 01 ΘΕΜΑ 02 ΘΕΜΑ 03 ΘΕΜΑ 04 ΘΕΜΑ 05 ΘΕΜΑ 06 ΘΕΜΑ 07 ΘΕΜΑ 08 ΘΕΜΑ 09 ΘΕΜΑ 10 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 30858 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.03/16-06-2010 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (Σ.Α.Σ.) Α ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1. Τροποποίηση δρομολογίων Ε/Γ-Ο/Γ «SUPERFAST XII» από 02-07-10

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο AN. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρ. πρωτ: Φ.131360/28818 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ & ΗΜOΤΙΚΗΣ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ Ταχ. /νση : Ευαγγελιστριας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.: - Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.: - Ολοκλήρωση εκβάθυνσης λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης. Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε. Περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.: - Επέκταση επιβατικού λιμένα Πειραιά Νότια Πλευρά Α Φάση. - Ανέγερση κτιρίου: «Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Υγειονομείο» την περιοχή πρώην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 62ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 15/10/2015 09:00 42 2 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑΣ 23/10/2015 09:00 49 3 162ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 4/11/2015 09:00

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Ελευθερίου Βενιζέλου 14 16777 Ελληνικό Ελλάδα. µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Με το παρόν βεβαιώνουµε ότι η εταιρεία µε τους τόπους εγκατάστασης / υποκαταστήµατα που αναφέρονται στο παράρτηµα ανέπτυξε και εφαρµόζει ένα Σύστηµα ιαχείρισης Ποιότητας. Πεδίο εφαρµογής:

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β434Ν-ΑΓΝ. Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 96/2007 Καθορισµός περιοχών µε κορεσµένα δίκτυα, προσδιορισµός περιθωρίων

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ Ρ/ΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΜΠΕΛΟΥ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ Ταχ /νση: Αχαρνών 2 Ταχ. Κώδικας: 101.76, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:. Γραµµατικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 2013 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΝΗΣΙ 5***** 4**** 3*** 2** 1* Μονάδες 5 10 1 16 AΣTYΠAΛAIA Δωμάτια 109 109 17 235 Κλίνες 221 209 29 459 Μονάδες 1 5 31 37 ΚΑΛΥΜΝΟΣ Δωμάτια 10 187 622 819 Κλίνες 20 351 1.176 1.547 Μονάδες 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 1ο "ΓΕΝΝΑ ΕΙΟ" ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 12/10/2015 18:00 20 2 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 09:00 50 3 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 16/10/2015 10:00 36 4

Διαβάστε περισσότερα

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ )

( ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΑΥΤΟΤΤΑΣ ΔΕΔΔΕ Α.Ε. / Περιοχή Διεύθυνση Τηλέφωνο :.. Διευθυντής Περιοχής ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ / / Ο εικονιζόμενος (Επώνυμο, Όνομα) του (Πατρώνυμο) και της (Μητρώνυμο), κάτοχος του υπ αριθμ... Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 703/2008 Τροποποίηση της απόφασης 96/2007 της ΡΑΕ ως προς προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΞΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2002/2003 Ώρα: 12:27:44 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΗΜΟΤΙΚΑ - Σελίδα 1 από 16 ----------------------------------------------------------------------------------------T Α Ξ Η ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ

10 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΤΚ 11 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗ ΤΚ Σηµεία Παρουσίας - Πρόσβαση SHDSL 1 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 2 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΛΥΣΙ Α ΤΚ 3 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΤΚ 4 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΚΛΗΣ ΤΚ 5 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΤΚ 6 ΑΤΤΙΚΗΣ Α' ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ COMPACT ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ 1 ΑΚΤΩΡ. ΑΕ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ P. PLAY 0 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 2 Β.Ρ. HELLAS S.A ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ DEOL 800 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΘΗΝΑ 2004 3 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΩΜΑΤΙΑ CLASSIC 50 ΠΟΤΙΣΜΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗ 2004 4 Ι ΙΩΤΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί µέχρι : Ενιαίος ιοικητικός Τοµέας Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Γενική /νση Σπουδών Π.Ε και.ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 542 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX. Αθήνα, 29 Απριλίου 2013 Α.Π. : 17701. ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Τ.Α. ΕΠΕΙΓΟΝ και με FAX Αθήνα, 29 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 574/Β / 8/5/2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-12-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ. ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148587 / 6214 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2014 Η καταχώρηση των αιτήσεων μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας YdrogiosOnLine από τον Συνεργάτη, ή από τα Κεντρικά γραφεία της Εταιρίας. Έκδοση μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5

Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 2 από 5 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 107 5 : Ηµ/νία:15/10/2009 sed02pin3 Ώρα: 09:55:11 Σελίδα 1 από 5 Γενικά Χαρακτηριστικά Εργαστήρια που χρησιµοποιούν Σχ. Αρ. Τµηµάτων Απ' αυτά Αρ.ολ/ων διδασκαλίας Αίθουσα ΥΠΑ, µονάδες που αποκλειστικά τµηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / 08 /2013 ΑΣ: 29899

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Πειραιάς, Αριθ. Πρωτ.: / 08 /2013 ΑΣ: 29899 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΟ-ΣΠΣΠ/ΤΜΗΜΑ 1 ο ΔΙΧΕΔΑΠ/ΤΜΗΜΑ 3 Ο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε ότι από 8/8/2013 η Εταιρεία αναπροσαρμόζει το τιμολόγιο των ενοικιαζομένων οχημάτων όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ Λεωφ. Συγγρού 254-258, 176 72 Καλλιθέα, Αθήνα Τ: (+30) 210 9477200, F: (+30) 210 9590078 E: ydrogios@ydrogios.gr, www.ydrogios.gr Καλλιθέα, 07.08.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δημήτριος Βαλασσόπουλος Πολιτικός Μηχανικός-Γεωπόνος M.Sc. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γ ΚΠΣ - Διευθύνσεις ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Χερσαίας Ζώνης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. στους οικείους Δήμους.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 15-03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 8321.6 / 02/12 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Λ.Ε.Λ. TMHMA : Β ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 2-6-2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κα Φάνη Πάλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό

ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΕΛΙΚΟ ΜΕΝΟ. ΑΤΙΑΣ (Πραγματικό ΣΟΛΙΚΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝ ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΑΛΛΑ ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑ/ ΤΕΚΝΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 9665 12 ΛΟΓ.ΧΡ 5.990,35 χ 5.990,35 ΑΘΗΝΑ 2 9747 12 ΛΟΓ.ΧΡ 9.206,52 2.500,00 11.706,52 Χ 11.706,52 ΚΟΤΣΑΝΟΛΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06

ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 ΘΕΜΑΤΑ ΣΑΣ ΑΡΙΘΜ. 6/ 26-10-06 Α ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α/Α ΘΕΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Επανάληψη μειοδοτικών διαγωνισμών για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ. Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 16636 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982

Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15 Ταχ. /νση: Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα Πληροφορίες: Ελ. Φέρτη, Χρ. Γιαννακίδου Τηλ.: 210-6965897, 210-6965982 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Αθήνα, 2-11-2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Α.Π. οικ. 12550/744/Φ15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ»

ΠΙΝΑΚΑΣ Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ» ΠΙΝΑΚΑΣ Α «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ» Α/Α Ν.Α ΣΥΝΕΡΓΑ- ΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠ/ΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙ ΗΣΗΣ) ΧΩΡΟΣ 1 2 Ροδόπης Έβρου Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου Αγροτομελισσοκομικός

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Υ Π Ο Ε ΙΓ Μ Α [1] ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕ.Π.Α. Ηµεροµηνία Αρ.πρωτ. Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η Βεβαιώνεται ότι η µε αρ.πρωτ....ιατρική Βεβαίωση του Παραρτήµατος ΙΙΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Διανομής Τηλέφωνο: 210. 527.16.30 FAX: 210. 212.56.93 e-mail: ve46u046@minagric.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αρ. Πρωτ: 187057 Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΠΑ ΤΜΗΜΑ Ε : Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ [001.ΣΜΚΔ001] 2015-16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα