The Story of Chocolate

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Story of Chocolate"

Transcript

1 The Story of Chocolate page 3 Chocolate drinker = Αυτός που πίνει σοκολάτα A thousand years ago = Χιλιάδες χρόνια πριν chocolate was = η σοκολάτα ήταν // to be = είμαι big secret = μεγάλο μυστικό Οnly a few people = Μόνο λίγοι άνθρωποι drank it = την έπιναν // drink = πίνω nobody ate it = κανένας δεν την έτρωγε // eat = τρώω page 4 first = πρώτος were farmers = ήταν αγρότες who lived = που ζούσαν // live = ζω, μένω by the rainforest = κοντά στο τροπικό δάσος in central America = στην Κεντρική Αμερική was a jungle = ήταν μια ζούγκλα full of = γεμάτη tropical plants = τροπικά φυτά wild animals = άγρια ζώα creepy-crawlies = έντομα των οποίων η θέα σού προκαλεί αηδία It was also home to = Ήταν επίσης ο τόπος διαβίωσης small cocoa tree = μικρό κακαόδεντρο that grew strange bright pods = όπου φύτρωναν παράξενες λαμπερές φλούδες // grow = φυτρώνω, μεγαλώνω page 5 Monkeys knew all about the pods = Οι μαϊμούδες γνώριζαν τα πάντα για τις φλούδες // knοw all about something = γνωρίζω τα πάντα για κάτι They liked = Τους άρεσε // like = μου αρέσει to break them open = να τις ανοίγουν σπάζοντάς τες // break = σπάω suck out the sweet white pulp = να ρουφούν τον γλυκό άσπρο πολτό // suck = ρουφώ Then = Μετά, στη συνέχεια spat out the bitter beans = έφτυναν τους πικρούς κόκκους // spit = φτύνω in the middle = στη μέση If a bean landed = Αν ένας κόκκος έπεφτε // land = πέφτω earthy patch of forest floor = κομμάτι γης στο έδαφος του Το παρόν γλωσσάριο συνοδεύει το βιβλίο με ISBN (ΒΚΜ Ψ223) και δεν πωλείται χωριστά.

2 The Story of Chocolate 2 δάσους που δεν καλύπτεται από φυτά it grew into another cocoa tree = αναπτυσσόταν σε ένα άλλο κακαόδεντρο page 6 One day = Μια μέρα a farmer copied the monkeys = ένας αγρότης μιμήθηκε τις μαϊμούδες // copy = μιμούμαι tasted a pod = δοκίμασε μια φλούδα // taste = δοκιμάζω he cried = φώναξε // cry = φωνάζω sucking the pulp = ρουφώντας τον πολτό he added = πρόσθεσε // add = προσθέτω spitting out the bean = φτύνοντας τον κόκκο Soon everyone = Σύντομα όλοι was sucking pulp = ρουφούσαν πολτό was spitting beans = έφτυναν κόκκους But then = Αλλά τότε some villagers = κάποιοι χωρικοί noticed = παρατήρησαν // notice = παρατηρώ delicious smell = ευχάριστη μυρωδιά drifting up = να αναδίδεται from a pile of rotting beans = από έναν σωρό κόκκων που σάπιζαν page 7 Οver the next few months = Τους επόμενους μήνες discovered a way = ανακάλυψαν έναν τρόπο // discover = ανακαλύπτω to capture this smell = να αιχμαλωτίσουν αυτή τη μυρωδιά // capture = συλλαμβάνω, αιχμαλωτίζω by turning the beans into a drink = μετατρέποντας τους κόκκους σε ποτό // turn into = μετατρέπω σε let the beans rot = άφηναν τους κόκκους να σαπίσουν // rot = σαπίζω for a few days = για λίγες μέρες under banana leaves = κάτω από φύλλα μπανανιάς then = μετά, στη συνέχεια put them out = τους έβγαζαν έξω // put out = βγάζω έξω to dry in the hot sun = να στεγνώσουν στον καυτό ήλιο // dry = στεγνώνω page 8 Νext = Στη συνέχεια roasted the beans = έψηναν τους κόκκους // roast = ψήνω over a fire = πάνω στη φωτιά ground them into a paste = τους πίεζαν ώστε να γίνουν πολτός // grind = πιέζω, πατώ

3 The Story of Chocolate 3 stirred = ανακάτευαν // stir = ανακατεύω in water and spices = με νερό και μπαχαρικά called their new drink = ονόμασαν το καινούριο τους ποτό // call = ονομάζω It tasted very bitter = Είχε πολύ πικρή γεύση but they liked it = αλλά τους άρεσε page 9 To avoid hiking = Για να αποφύγουν το περπάτημα // avoid = αποφεύγω into the jungle for pods = μέσα στη ζούγκλα για να βρουν φλούδες planted cocoa trees = φύτεψαν κακαόδεντρα // plant = φυτεύω in their own fields = στα δικά τους χωράφια Remember = Θυμήσου it needs plenty of shade = χρειάζεται πολλή σκιά // need = χρειάζομαι The farmers were members = Οι αγρότες ήταν μέλη huge group of people = μεγάλη ομάδα ανθρώπων called Mayans = με το όνομα Μάγια Before long = Σύντομα chocolate was = η σοκολάτα ήταν important part of Mayan life = σημαντικό μέρος της ζωής των Μάγια page 10 king = βασιλιάς priest = ιερέας began to drink it = άρχισαν να την πίνουν // begin = αρχίζω every day = κάθε μέρα They liked the froth best = Τους άρεσε καλύτερα ο αφρός Pour it from high = Χύσ το από ψηλά to make more froth = για να κάνει περισσότερο αφρό // make = κάνω wedding = γάμος bride = νύφη groom = γαμπρός showed their love for each other = έδειχναν την αγάπη τους ο ένας για τον άλλο // show = δείχνω by exchanging five cocoa beans = ανταλλάσσοντας πέντε κόκκους κακάο // exchange = ανταλλάσσω page 11 In fact = Στην πραγματικότητα people were = οι άνθρωποι ήταν so enchanted by the cocoa tree = τόσο μαγεμένοι από το κακαόδεντρο

4 The Story of Chocolate 4 they painted it = το ζωγράφιζαν // paint = ζωγραφίζω on everything = πάνω στα πάντα pot = δοχείο, κατσαρόλα mug = κούπα even = ακόμη και wall = τοίχος But preparing cocoa beans = Αλλά το να επεξεργαστεί κανείς κόκκους κακάο // prepare = ετοιμάζω, επεξεργάζομαι was hard work = ήταν σκληρή δουλειά took weeks = χρειάζονταν εβδομάδες // take = (για χρόνο) χρειάζομαι, απαιτώ Most people were only allowed to = Στους περισσότερους ανθρώπους επιτρεπόταν να // be allowed to = μου επιτρέπεται να to drink chocolate = να πιουν σοκολάτα as a special treat = σαν ιδιαίτερη απόλαυση ή κέρασμα page 12 became so valuable = έγιναν τόσο πολύτιμοι // become = γίνομαι were used as money = χρησιμοποιούνταν σαν χρήματα // be used as = χρησιμοποιούμαι σαν You could buy = Μπορούσες να αγοράσεις // can = μπορώ rabbit = κουνέλι slave = σκλάβος one hundred = εκατό It s only a small one = Είναι μόνο ένα μικρό (κουνέλι) // It is only a small one I ll give you eight beans = Θα σου δώσω οχτώ κόκκους // I will give you eight beans // give = δίνω page 13 Learning the secret = Μαθαίνοντας το μυστικό // learn = μαθαίνω Hundreds of years later = Εκατοντάδες χρόνια μετά a group of merchants arrived = μια ομάδα εμπόρων έφτασε // arrive = φτάνω in a Mayan village = σε ένα χωριό των Μάγια had journeyed for days = είχαν ταξιδέψει για μέρες // journey = ταξιδεύω to find = για να βρουν exotic goods = εξωτικά αγαθά for their emperor = για τον αυτοκράτορά τους page 14 belonged to = ανήκαν σε // belong to = ανήκω σε fierce group of people = επιθετική ομάδα ανθρώπων

5 The Story of Chocolate 5 called Aztecs = που ονομάζονταν Αζτέκοι To avoid trouble = Για να αποφύγουν τους μπελάδες // avoid = αποφεύγω offered them = τους πρόσφεραν // offer = προσφέρω their precious beans = τους πολύτιμους κόκκους τους What are these for? = Για ποιον σκοπό είναι αυτά; They make a drink fit for the Gods = Με αυτά μπορείς να φτιάξεις ένα ποτό κατάλληλο για τους θεούς Prove it = Αποδείξτε το When the Aztecs had learned the secret = Αφού οι Αζτέκοι έμαθαν το μυστικό served = σέρβιραν // serve = σερβίρω cupful = ποσότητα ίση με αυτή που χωράει σε μια κούπα was delighted = ήταν ενθουσιασμένος page 15 Perfect! = Τέλεια! he cried = φώναξε cool, refreshing drink = δροσερό αναζωογονητικό ποτό that doesn t make you drunk = που δε σε μεθάει // that does not make you drunk // make somebody drunk = μεθάω κάποιον ordered all his warriors = διέταξε όλους τους πολεμιστές του // order = διατάζω to drink chocolate = να πίνουν σοκολάτα before they went into battle = πριν ριχτούν στη μάχη // go into = μπαίνω, ρίχνομαι Where the Aztecs lived = Εκεί όπου ζούσαν οι Αζτέκοι it was too cold = έκανε πολύ κρύο to grow cocoa = για να καλλιεργήσουν κακάο So = Έτσι they had to buy their beans = έπρεπε να αγοράσουν τους κόκκους τους // have to do something = πρέπει να κάνω κάτι and carry them = και να τους μεταφέρουν // carry = μεταφέρω all the way home = όλη τη διαδρομή μέχρι την πατρίδα τους page 16 The Aztec emperor = Ο αυτοκράτορας των Αζτέκων was crazy about = ήταν τρελός για // to be crazy about something = είμαι τρελός για κάτι He kept = Είχε // keep = έχω, κρατώ, διατηρώ

6 The Story of Chocolate 6 royal warehouses = βασιλικές αποθήκες piled high with cocoa beans = γεμάτες έως ψηλά με κόκκους κακάο // pile = γεμίζω, συσσωρεύω Sometimes = Μερικές φορές ordered = παράγγελνε 50 cups of chocolate a day = 50 κούπες σοκολάτα την ημέρα thinking they would make him = πιστεύοντας ότι θα τον έκαναν // think = πιστεύω, θεωρώ richer and wiser = πλουσιότερο και σοφότερο go on then, just one more = συνέχισε, λοιπόν, μόνο ένα ακόμη But poorer people = Αλλά οι φτωχότεροι άνθρωποι could only dream about = μπορούσαν μόνο να ονειρεύονται page 17 Over time = Σταδιακά, με τον καιρό a legend grew up = αναπτύχθηκε ένας μύθος // grow up = αναπτύσσομαι about where chocolate first came from = σχετικά με την προέλευση της σοκολάτας // come from = προέρχομαι Οnce upon a time = Μια φορά κι έναν καιρό the world had no chocolate = ο κόσμος δεν είχε σοκολάτα // have = έχω said the storytellers = έλεγαν οι παραμυθάδες // say = λέω Then = Μετά the god of farming appeared = εμφανίστηκε ο θεός της γεωργίας // appear = εμφανίζομαι from paradise = από τον παράδεισο page 18 was the Aztec s hero = ήταν ο ήρωας των Αζτέκων They built him = Έχτισαν για αυτόν // build = χτίζω grand temple = μεγαλοπρεπής ναός left him = του άφηναν // leave = αφήνω chocolate drinks = ροφήματα σοκολάτας as gifts = σαν δώρα other countries had their eyes on = άλλες χώρες εποφθαλμιούσαν // have my eyes on something = εποφθαλμιώ (επιθυμώ να αποκτήσω) Aztec s riches = τα πλούτη των Αζτέκων wouldn t stay = δε θα έμενε // would not stay

7 The Story of Chocolate 7 central American secret = μυστικό της Kεντρικής Αμερικής for long = για πολύ καιρό page 19 Adding sugar = Προσθέτοντας ζάχαρη Spanish explorer = Ισπανός εξερευνητής named = με το όνομα set out to fight the Aztecs = ξεκίνησε να πολεμήσει τους Αζτέκους // set out to do something = ξεκινώ να κάνω κάτι // fight = πολεμώ with an army = με στρατό page 20 After many battles = Μετά από πολλές μάχες Emperor Montezuma wanted = ο αυτοκράτορας Μοντεζούμα ήθελε // want = θέλω to make peace = να συνάψουν ειρήνη invited = κάλεσε // invite = καλώ to court = στο δικαστήριο gave = έδωσε his first taste of chocolate = την πρώτη του ευκαιρία να δοκιμάσει σοκολάτα It s delicious = Είναι γευστικότατη // It is delicious But rather bitter = Αλλά κάπως πικρή page 21 liked the chocolate = του άρεσε η σοκολάτα but he still conquered = αλλά και πάλι κυρίευσε // conquer = κατακτώ, κυριεύω when = όταν sailed home = πήγε με το πλοίο στην πατρίδα του // sail = πηγαίνω με πλοίο sack = σακί, τσουβάλι were bursting with Aztec treasure = ήταν γεμάτα με τον θησαυρό των Αζτέκων // be bursting with something = είμαι γεμάτος με κάτι including cocoa beans = συμπεριλαμβανομένων και των κόκκων κακάο Back in Spain = Πίσω στην Ισπανία served chocolate drink = σέρβιρε ρόφημα σοκολάτας to his friends = στους φίλους του decided = αποφάσισαν // decide = αποφασίζω it tasted better hot = είχε καλύτερη γεύση ζεστό with lots of sugar = με πολλή ζάχαρη It was so good = Ήταν τόσο καλό they kept it to themselves = που το κράτησαν για τον εαυτό τους // keep something to myself = κρατώ κάτι για τον εαυτό μου / αποσιωπώ

8 The Story of Chocolate 8 page 22 the Spanish prince = ο Ισπανός πρίγκιπας soon heard about the drink = σύντομα έμαθε για το ρόφημα // hear about = μαθαίνω, ακούω για A group of monks = Μια ομάδα μοναχών took some visitors from central America = πήγαν μερικούς επισκέπτες από την Κεντρική Αμερική // take = πηγαίνω, συνοδεύω to meet him = να τον συναντήσουν brought a tub of chocolate paste = έφεραν ένα δοχείο με πολτό σοκολάτας // bring = φέρνω as a gift = σαν δώρο Just add water and drink it = Προσθέστε απλά νερό και πιείτε το It smells divine = Έχει θεϊκή μυρωδιά // smell = μυρίζω was hooked = εθίστηκε // to be hooked = εθίζομαι made sweet, hot chocolate = έκανε τη γλυκιά, ζεστή σοκολάτα the drink of the Spanish court = το ρόφημα του ισπανικού δικαστηρίου page 23 Chocolate gossip spread = Τα νέα για τη σοκολάτα διαδόθηκαν // spread = διαδίδομαι fast = γρήγορα People in Europe = Οι άνθρωποι στην Ευρώπη were talking about it = μιλούσαν γι αυτή // talk about = μιλώ για long before they had even seen a potato = πολύ πριν δουν καν την πατάτα // see = βλέπω My friend s Gran says = Η γιαγιά του φίλου μου λέει it s amazing = ότι είναι απίθανη // it is amazing My uncle says = Ο θείος μου λέει it tastes like melted clouds = ότι έχει γεύση λιωμένου σύννεφου But turning cocoa beans into chocolate paste = Αλλά το να μετατρέψει κανείς κόκκους κακάο σε πολτό σοκολάτας took a long time = έπαιρνε πολύ καιρό was very expensive = ήταν πολύ ακριβό page 24 Only rich Europeans = Μόνο οι πλούσιοι Ευρωπαίοι had enough money = είχαν αρκετά χρήματα to buy the drink = για να αγοράσουν το ρόφημα // buy = αγοράζω They would sit around = Συνήθιζαν να κάθονται χωρίς να κάνουν τίποτε

9 The Story of Chocolate 9 in cafés = στις καφετέριες sipping hot chocolate = ρουφώντας γουλιά γουλιά ζεστή σοκολάτα // sip = ρουφάω talking about the weather = μιλώντας για τον καιρό page 25 machines = μηχανές It wasn t until inventors came up with the steam engine = Δεν ήταν παρά μόνο όταν οι εφευρέτες ανακάλυψαν την ατμομηχανή // It was not until inventors came up with the steam engine // come up with something = ανακαλύπτω, βρίσκω κάτι that things changed = που τα πράγματα άλλαξαν // change = αλλάζω Suddenly = Ξαφνικά lots of goods = πολλά προϊόντα could be made = μπορούσαν να φτιαχτούν more easily = πιο εύκολα including chocolate = συμπεριλαμβανομένης και της σοκολάτας page 26 Factories were set up = Εργοστάσια οικοδομήθηκαν // to be set up = οικοδομώ all over Europe = σε όλη την Ευρώπη turning cocoa beans into chocolate drinks = η μετατροπή κόκκων κακάο σε ροφήματα σοκολάτας became big business = έγινε μεγάλη επιχείρηση Before long = Σύντομα the drink had stopped being = το ρόφημα σταμάτησε να είναι // stop being = σταματώ να είμαι just a handmade treat = μόνο μια χειροποίητη απόλαυση for the rich = για τους πλούσιους Hooray! Cheap chocolate = Ζήτω! Φτηνή σοκολάτα A cup a day keeps doctor away! = Μια κούπα την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα page 27 an English chocolate maker decided = ένας Άγγλος σοκολατοπαραγωγός αποφάσισε there could only be = ότι μπορούσε να υπάρχει μόνο one thing better than drinking chocolate = ένα πράγμα καλύτερο από το να πίνει κανείς σοκολάτα and that was eating it = και αυτό ήταν το να την τρώει His problem was = Το πρόβλημά του ήταν

10 The Story of Chocolate 10 how to turn chocolate paste = πώς να μετατρέψει τον πολτό σοκολάτας into solid bars = σε στερεές μπάρες page 28 In Holland = Στην Ολλανδία provided = παρείχε // provide = παρέχω half the answer = τη μισή απάντηση invented a press = εφηύρε μια πρέσα // invent = εφευρίσκω that separated chocolate paste into = που διαχώριζε τον πολτό της σοκολάτας σε // separate = διαχωρίζω, χωρίζω brown cocoa powder = καφέ σκόνη κακάο yellow cocoa butter = κίτρινο βούτυρο κακάο noticed that = παρατήρησε ότι cocoa butter hardened = το βούτυρο κακάο σκλήραινε // harden = σκληραίνω as it cooled = καθώς κρύωνε // cool = κρυώνω, ψύχομαι Maybe = Ίσως I can use that = μπορώ να το χρησιμοποιήσω to make solid chocolate = για να φτιάξω στερεή σοκολάτα he thought = σκέφτηκε page 29 stirred warm cocoa butter = ανακάτεψε ζεστό βούτυρο κακάο into his chocolate paste = μέσα στον πολτό της σοκολάτας του added three scoops of sugar = πρόσθεσε τρεις κουταλιές ζάχαρη poured the mixture into = έχυσε το μείγμα μέσα σε // pour something into something = χύνω κάτι μέσα σε κάτι square tubs = τετράγωνα δοχεία waited = περίμενε // wait = περιμένω Slowly = Αργά it went hard = σκλήρυνε // go hard = σκληραίνω had invented = είχε εφεύρει the world s first chocolate bar = την πρώτη μπάρα σοκολάτας στον κόσμο page 30 In no time = Πολύ γρήγορα factories were making = τα εργοστάσια έφτιαχναν bars of rich, dark chocolate = μπάρες πλούσιας, μαύρης σοκολάτας They called it = Την ονόμασαν delicious chocolate to eat = γευστικότατη σοκολάτα για να φας

11 The Story of Chocolate 11 Meanwhile = Εν τω μεταξύ in Switzerland = στην Ελβετία there lived a candle maker = ζούσε ένας κατασκευαστής κεριών named = με το όνομα But candles were going out of fashion = Αλλά τα κεριά έφευγαν από τη μόδα was losing money = έχανε χρήματα // lose = χάνω page 31 When he fell in love with = Όταν ερωτεύτηκε // fall in love with = ερωτεύομαι chocolate maker s daughter = την κόρη ενός σοκολατοπαραγωγού he had a brilliant idea = είχε μια έξυπνη ιδέα I ll make chocolate instead = Θα φτιάξω σοκολάτα αντί γι αυτό // I will make chocolat instead By now = Τώρα πια, ήδη there was lots of competition = υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός // there is = υπάρχει in the chocolate business = στη βιομηχανία της σοκολάτας needed to make his bar special = έπρεπε να κάνει την μπάρα του ιδιαίτερη // need to do something = πρέπει, χρειάζεται να κάνω κάτι page 32 tried adding milk = δοκίμασε να προσθέσει γάλα // try = δοκιμάζω that made the chocolate = αυτό έκανε τη σοκολάτα too runny = πολύ νερουλή was stuck = ήταν μπλεγμένος Luckily = Ευτυχώς lived = έμενε next door = δίπλα knew a lot about food = ήξερε πολλά για το φαγητό // know = ξέρω Are you sure about this? = Είσαι σίγουρος γι αυτό; page 33 earned his living = κέρδιζε τα προς το ζην // earn my living = κερδίζω τα προς το ζην making baby food = φτιάχνοντας βρεφικές τροφές soon found a way = σύντομα βρήκε έναν τρόπο // find = βρίσκω to thicken = να κάνει πιο παχύρρευστο mix = μείγμα won a gold medal = κέρδισε χρυσό μετάλλιο // win = κερδίζω for his new, creamy chocolate recipe = για την καινούρια του κρεμώδη συνταγή σοκολάτας

12 The Story of Chocolate 12 Milk chocolate was a hit = Η σοκολάτα γάλακτος ήταν επιτυχία page 34 By the 20th century = Έως τον 20ό αιώνα people had learned = οι άνθρωποι είχαν μάθει // learn = μαθαίνω how to make milk chocolate = πώς να κάνουν τη σοκολάτα γάλακτος smoother, creamier and even more tasty = πιο λεία, πιο κρεμώδη και ακόμη πιο γευστική We still use = Χρησιμοποιούμε ακόμη the same methods = τις ίδιες μεθόδους today = σήμερα page 35 First = Πρώτα, στην αρχή the chocolate mixture = το μείγμα της σοκολάτας is put through heavy rollers = τοποθετείται μέσα σε βαριούς κυλίνδρους // to be put = τοποθετούμαι to squeeze out every lump = για να πιέσουν κάθε εξόγκωμα // squeeze = πιέζω Then = Μετά an enormous vat = ένας τεράστιος κάδος invented by = που εφευρέθηκε is used = χρησιμοποιείται // to be used = χρησιμοποιούμαι to blend the mixture = για να ανακατέψουν το μείγμα into a smooth, velvety paste = ώστε να γίνει ένας λείος, πολύ μαλακός πολτός page 36 is cooled and warmed = ψύχεται και θερμαίνεται // be cooled and warmed = ψύχομαι και θερμαίνομαι until it has = μέχρι να πάρει (αποκτήσει) a glossy shine = πολύ γυαλιστερή όψη Finally = Στο τέλος is poured into trays = χύνεται μέσα σε δίσκους // to be poured = χύνομαι to set = για να πήξει (στερεοποιηθεί) For years = Για χρόνια eating chocolate = η φαγώσιμη σοκολάτα was only made = φτιαχνόταν μόνο // be made = φτιάχνομαι in solid bars = σε στερεές μπάρες American chocolate maker = Αμερικανός σοκολατοπαραγωγός thought = σκέφτηκε bars were boring = ότι οι μπάρες ήταν βαρετές

13 The Story of Chocolate 13 page 37 he tried = δοκίμασε squirting glossy chocolate = να σπρώξει με δύναμη ρευστή και λεία σοκολάτα into little peaks = (ώστε να δημιουργήσει) μπουκίτσες (σοκολάτας) hardened = σκλήρυναν wrapped each one = τύλιξε καθεμία // wrap = τυλίγω in foil = αλουμινόχαρτο to make them look more exciting = για να τις κάνει να δείχνουν πιο συναρπαστικές I ll call them kisses = Θα τις ονομάσω «φιλάκια» // I will call them kisses Then everyone will want one = Τότε όλοι θα θέλουν να φάνε ένα It wasn t long before factories were making = Δεν πέρασε πολύς καιρός προτού τα εργοστάσια φτιάξουν σοκολάτες // It was not long before factories were making in all shapes and sizes = σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη page 38 The next challenge was = Η επόμενη πρόκληση ήταν to mix chocolate = να αναμείξουν σοκολάτα with other scrumptious ingredients = με άλλα, πολύ νόστιμα συστατικά American candy maker = Αμερικανός ζαχαροπλάστης called = που ονομαζόταν was feeling adventurous = είχε διάθεση για πειραματισμό (περιπέτεια) stirred = ανακάτεψε peanuts, caramel and marshmallows = φιστίκια, καραμέλα και ζαχαρωτά into glossy melted chocolate = μέσα στη λεία και ρευστή σοκολάτα του page 39 spooned = έβαλε με το κουτάλι // spoon something onto something = βάζω κάτι πάνω σε κάτι με κουτάλι gooey blobs of the mixture = κολλώδεις σταγόνες του μείγματος onto a tray = πάνω σε έναν δίσκο As the chocolate set = Καθώς η σοκολάτα έπηζε // set = πήζω, στερεοποιούμαι the blobs hardened = οι σταγόνες σκλήραιναν took his first bite = έφαγε την πρώτη του μπουκιά // take a bite = τρώω μια μπουκιά It s deliciously gooey = Είναι υπέροχα κολλώδες // It is deliciously gooey

14 The Story of Chocolate 14 called his invention = ονόμασε την εφεύρεσή του It was = Ήταν one of the first mixed chocolate snacks = ένα από τα πρώτα σνακ σοκολάτας instant success = άμεση επιτυχία page 40 That same year = Την ίδια ακριβώς χρονιά Belgian chocolate maker = Βέλγος σοκολατοπαραγωγός made another leap = έκανε άλλο ένα άλμα // make a leap = κάνω άλμα in chocolate history = στην ιστορία της σοκολάτας invented = εφηύρε hard chocolate shell = σκληρό σοκολατένιο περίβλημα that could hold = που μπορούσε να κρατήσει soft filling = μαλακή γέμιση After stuffing them with = Αφού τα γέμισε με creamy nutty mix = ένα κρεμώδες μείγμα που περιείχε καρύδια sealed them up with more chocolate = τα έκλεισε με ακόμη περισσότερη σοκολάτα // = seal = σφραγίζω, κλείνω page 41 From then on = Από τότε κι έπειτα there was no stopping the chocolate makers = τίποτε δε σταματούσε τους σοκολατοπαραγωγούς Silky caramel = Μεταξένια καραμέλα chewy toffee = σκληρή καραμέλα βουτύρου nutty = σαν καρύδι almond = αμύγδαλο creamy vanilla = κρεμώδης βανίλια you name it = ό,τι θες they added it = το πρόσθεταν Factories churned out = Τα εργοστάσια παρήγαν σε μεγάλες ποσότητες // churn out = παράγω σε μεγάλες ποσότητες hundreds of = εκατοντάδες different chocolate snacks = διαφορετικά σνακ σοκολάτας while = ενώ smaller companies made = οι μικρότερες εταιρείες έφτιαχναν amazing chocolates by hand = καταπληκτικές χειροποίητες σοκολάτες page 42 families = οικογένειες Some of today s chocolate companies = Μερικές από τις σημερινές εταιρείες σοκολάτας are gigantic = είναι γιγαντιαίες But most of them begun = Αλλά οι περισσότερες από αυτές ξεκίνησαν

15 The Story of Chocolate 15 as small family businesses = σαν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις page 43 opened a shop = άνοιξε ένα μαγαζί // open = ανοίγω in England = στην Αγγλία Along with tea and coffee = Μαζί με το τσάι και τον καφέ he sold his own drinking chocolate = πούλαγε το δικό του ρόφημα σοκολάτας // sell = πουλάω It was so popular = Ήταν τόσο δημοφιλές set up = ίδρυσε cocoa and chocolate factory = εργοστάσιο κακάο και σοκολάτας are sold = πωλούνται // to be sold = πωλούμαι across the globe = σε όλη τη Γη page 44 set up a business = ίδρυσαν μια επιχείρηση selling homemade butter-cream candies = πουλώντας σπιτικά γλυκίσματα κρέμας βουτύρου Their big break came = Η μεγάλη τους ευκαιρία ήρθε when Frank invented = όταν ο Φρανκ εφηύρε malted milk chocolate bar = μπάρα σοκολάτας γάλακτος που περιέχει βύνη He made = Έφτιαξε fluffy, malty nougat = αφράτο ζαχαρωτό από αμύγδαλα, καρύδια και κομμάτια φρούτων που περιέχει βύνη topped it with caramel = έβαλε καραμέλα στην κορυφή // top = βάζω στην κορυφή, στο πάνω μέρος coated it in milk chocolate = και το επικάλυψε με σοκολάτα γάλακτος // coat = επικαλύπτω page 45 Then = Έπειτα son = γιος developed another sweet idea = ανέπτυξε (υλοποίησε) μια άλλη γλυκιά ιδέα // develop = αναπτύσσω sugar coated chocolate drops = επικαλυμμένες με ζάχαρη σταγόνες σοκολάτας that wouldn t melt in your hand = που δε θα έλιωναν στο χέρι σου // that would not melt in your hand named = με το όνομα gave some money = έδωσε χρήματα for the project = για το σχέδιο So they called = Έτσι, το ονόμασαν

16 The Story of Chocolate 16 Here s to Mars and Murrie = Στην υγειά του page 46 Today = Σήμερα you can buy = μπορείς να αγοράσεις almost anywhere = σχεδόν οπουδήποτε in the world = στον κόσμο they re nothing like = είναι πολύ διαφορετικές // they are nothing like Mayans bitter drink = από το πικρό ρόφημα των Μάγια When the Mayans = Όταν οι Μάγια first caught a whiff of rotting cocoa beans = μύρισαν για πρώτη φορά κόκκους κακάο που σάπιζαν // catch a whiff of something = μυρίζω κάτι they knew = ήξεραν they had found = ότι είχαν ανακαλύψει something exciting = κάτι συναρπαστικό had no idea = δεν είχαν ιδέα how popular = πόσο δημοφιλής chocolate would become = θα γινόταν η σοκολάτα ingredient = συστατικό dark (semi-sweet) = μαύρα (ημίγλυκα) tablespoon = κουταλιά σούπας golden syrup (corn syrup) = χρυσό σιρόπι (σιρόπι καλαμποκιού) butter = βούτυρο water = νερό What to do = Τι να κάνετε Put = Βάλτε small saucepan = μικρό κατσαρολάκι hit them gently = χτυπήστε τα ελαφρά keep stirring = Συνεχίστε να ανακατεύετε until they mix into a smooth, glossy sauce = μέχρι να γίνουν μια απαλή σος χωρίς σβόλους Εat the sauce = Φάτε τη σος poured over slices of banana = πάνω σε κομμάτια μπανάνας or scoops of ice cream = ή μπάλες παγωτού You could sprinkle it = Μπορείτε να την πασπαλίσετε with marshmallows or nuts = με ζαχαρωτά ή καρύδια if you like = αν θέλετε page 47 recipe = συνταγή glossy chocolate sauce = λεία σος σοκολάτας

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014

LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV. 4 February 2014 LESSON 12 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ) REF : 202/055/32-ADV 4 February 2014 Somewhere κάπου (kapoo) Nowhere πουθενά (poothena) Elsewhere αλλού (aloo) Drawer το συρτάρι (sirtari) Page η σελίδα (selida) News τα νέα (nea)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014

LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28. 2 December 2014 LESSON 28 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ) REF : 201/033/28 2 December 2014 Place/Seat Right (noun) I am right I am not right It matters It does not matter The same (singular) The same (Plural) Η θέση Το δίκιο Έχω

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»!

Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Το τέλειο εκμέκ! The perfect ekmek! The easiest Ekmek (with a chocolate base) by Gabriel Nikolaidis and the «Cool Artisan»! Μια super σοκολατένια συνταγή με βάση από τσουρέκι και βελούδινη κρέμα! Το τέλειο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ THE VALUES OF LIFE Η ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ..THE RESPONSIBILITY ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ/ LESSONS ABOUT RESPONSIBILITY Μάθημα 1: Νιώθω υπερήφανος όταν.../ I feel proud when.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014

LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26. 18 November 2014 LESSON 26 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ) REF : 102/030/26 18 November 2014 But Weekend I love The song I sing I smile I laugh Greek (thing) Greek(people) Greek (man) αλλά (το) Σαββατοκύριακο αγαπώ (το) τραγούδι τραγουδώ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014

LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV. 18 February 2014 LESSON 14 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΑ) REF : 202/057/34-ADV 18 February 2014 Slowly/quietly Clear/clearly Clean Quickly/quick/fast Hurry (in a hurry) Driver Attention/caution/notice/care Dance Σιγά Καθαρά Καθαρός/η/ο

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV. 14 January 2014 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF: 202/053/29-ADV 14 January 2014 Nobody/No-one Κανένας/καμία/κανένα What s the matter?/what s happening? Τι συμβαίνει; (simvenee) All right/ok εντάξει Moment η στιγμή (stigmee)

Διαβάστε περισσότερα

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular)

Lesson 3. The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Lesson 3 The definite article (singular) The indefinite article The nouns (singular) Στην Καφετέρια 1 Γειά σας. Τι θα π άρετε π αρακαλώ; Θα ήθελα μία ζεστή σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Εγώ θέλω ένα χυμό π ορτοκάλι.

Διαβάστε περισσότερα

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska

Living and Nonliving Created by: Maria Okraska Living and Nonliving Created by: Maria Okraska http://enchantingclassroom.blogspot.com Living Living things grow, change, and reproduce. They need air, water, food, and a place to live in order to survive.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013

LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV. 10 December 2013 LESSON 6 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΙ) REF : 201/045/26-ADV 10 December 2013 I get up/i stand up I wash myself I shave myself I comb myself I dress myself Once (one time) Twice (two times) Three times Salary/wage/pay Alone/only

Διαβάστε περισσότερα

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can.

BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN. Fairly true If I decide to learn something hard, I can. BECAUSE WE REALLY WANT TO KNOW WHAT YOU THINK ABOUT SCHOOL AND YOUR GARDEN Name GRADE Science Teacher A. What do I think about School? bit I try hard to do well in school. I look forward to coming to school.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z

1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z STUDENT NUMBER CENTRE NUMBER HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION 1999 MODERN GREEK 2 UNIT Z (55 Marks) Time allowed Two hours (Plus 5 minutes reading time) DIRECTIONS TO CANDIDATES Write your Student

Διαβάστε περισσότερα

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com!

Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Τρουφάκια λευκής σοκολάτας με μανταρίνι-white Chocolate Mandarin Truffles, by Akis and akispetretzikis.com! Συστατικά 80 γρ βούτυρο 3 κ.σ. κρέμα γάλακτος ξύσμα από 2-3 μανταρίνια Χίου Πορτοκαλί χρώμα ζαχαροπλαστικής

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014

LESSON 8 REF : 202/047/28-ADV. 7 January 2014 LESSON 8 (ΜΑΘΗΜΑ ΟΧΤΩ) REF : 202/047/28-ADV 7 January 2014 Εκατό (Εκατόν) (Ekato, Ekaton) 100 Διακόσια (Diakosia) 200 Τριακόσια (Triakosia) 300 Τετρακόσια (Tetrakosia) 400 Πεντακόσια (Pendakosia) 500 Εξακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014 2015 ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ! Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται ότι κάποιο άλλο παιδί μπορεί να το ταπεινώσει, να το εξευτελίσει και να του επιβληθεί

Διαβάστε περισσότερα

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17

FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 FINAL TEST B TERM-JUNIOR B STARTING STEPS IN GRAMMAR UNITS 8-17 Name: Surname: Date: Class: 1. Write these words in the correct order. /Γράψε αυτέσ τισ λέξεισ ςτη ςωςτή ςειρά. 1) playing / his / not /

Διαβάστε περισσότερα

45% of dads are the primary grocery shoppers

45% of dads are the primary grocery shoppers 45% of dads are the primary grocery shoppers 80% for millennial dads Y&R New York North America s study on dads Shutterfly greeting cards/2014 Goodbye daddy rule. Hello daddy cool! Οι new generation daddiesέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 4: English a Language of Economy Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013

LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV. 3 December 2013 LESSON 5 (ΜΑΘΗΜΑ ΠΕΝΤΕ) REF: 201/033/25-ADV 3 December 2013 Place/seat η θέση (thesi) Right (noun) το δίκιο (dikio) I am right έχω δίκιο (eho dikio) Wrong (noun) άδικο (adiko) I am wrong έχω άδικο δεν

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014

LESSON 19 REF : 203/062/39-ADV. 25 March 2014 LESSON 19 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΝΝΙΑ) REF : 203/062/39-ADV 25 March 2014 Married Free/single Unfortunately Fortunately Strong Weak/thin/slim More than Older Younger Παντρεμένος-η Ελεύθερος-η Δυστυχώς Ευτυχώς Δυνατός-η-ο

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto.

MS 075 Growing old is inevitable, growing up is optional. MS 142 Good friends are worth holding onto. 68 ίπτυχες ευχετήριες κάρτες 15 x 15 cm, λευκές εσωτερικά, συσκευασµένες µε φάκελο MS 019 Nothing is more beautiful than the love that has weathered the storms of life. MS 036 Life is nothing without friendship.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΒΑΣ SWEET, GREEK & HEALTHY PAPAYIANNIS BROS S.A. HALVA PRODUCERS OF GREECE. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ www.papayiannibros.

ΧΑΛΒΑΣ SWEET, GREEK & HEALTHY PAPAYIANNIS BROS S.A. HALVA PRODUCERS OF GREECE. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. ΧΑΛΒΑΔΟΠΟΙΪΑ ΕΛΛΑΔΟΣ www.papayiannibros. ΧΑΛΒΑΣ SWEET, GREEK & HEALTHY Ο σουσαµένιος χαλβάς Όλυµπος είναι ένα υπέροχο ελληνικό γλυκό που παράγεται µε την παραδοσιακή συνταγή της οικογένειας Παπαγιάννη. Αποτελείται από ταχίνι (αλεσµένο σουσάµι)

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014

Objectives-Στόχοι: -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» 6/2/2014 -Helping your Child become a fantastic language learner «Βοηθώντας το παιδί σας να γίνει εξαιρετικό στην εκμάθηση γλωσσών» Dr Caroline Linse Queens University, Belfast, Northern Ireland Objectives-Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων

Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Royal District Nursing Service (RDNS) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Greek translation ERC130846 Σημειώσεις / Notes RDNS Medication Reminder Cards (Greek translation) Home and Community Care

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 11: The Unreal Past Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑ -ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 3: Relatives Σταυρούλα Ταβουλτζίδου ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡ.ΤΕ-ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards

RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards RDNS (Royal District Nursing Service) Κάρτες Υπευνθύμισης για τη Λήψη Φαρμάκων Medicines Reminder Cards Greek/English ERC130359 Contents 1. I need to stay at home until the nurse comes to visit for my

Διαβάστε περισσότερα

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών

the art of sweets από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 325 SESAME CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών ΚΩΔ. 326 NUTS CAKE SELECTION 160 gr συλλογή παστελιών από το 1971 Handmade since 971 1 από γενιά σε γενιά χειρο...ποιηματα φτιαγμένα με μεράκι! Παστέλι

Διαβάστε περισσότερα

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός

The Mouse s Wedding. page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο wind = άνεμος wall = τοίχος handsome, young mouse = όμορφος νεαρός ποντικός The Mouse s Wedding page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για Father Mouse = Πατέρας Ποντικός Mother Mouse = Μητέρα Ποντικίνα Miss Mouse = Δεσποινίς Ποντικίνα page 3 sun = ήλιος cloud = σύννεφο

Διαβάστε περισσότερα

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε.

Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. THE PASSIVE VOICE ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ Στην παθητική φωνή η έμφαση δίνεται στην πράξη όχι στο ποιος την διέπραξε. Είναι επίσης πιθανό είτε κάποιος να αγνοεί το άτομο που έκανε κάτι (το ποιητικό αίτιο agent) είτε

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com!

Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com! Ζαχαρωτά (Marshmallows) Marshmallows by Akis and akispetretzikis.com! Συστατικά 100 ml χυμό πορτοκαλιού ξύσμα από 1 πορτοκάλι, λεπτά τριμμένο 500 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική 2 κ.σ. μέλι 120 ml vερό 120 γρ.

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ . ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2015-2016 ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ MUSIC GENERATION ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΟΡΕΤΣΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚA ΕΡΩΤHΜΑΤΑ 1. Τι ονομάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

TMA4115 Matematikk 3

TMA4115 Matematikk 3 TMA4115 Matematikk 3 Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Trondheim Spring 2010 Lecture 12: Mathematics Marvellous Matrices Andrew Stacey Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Διαβάστε περισσότερα

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement GREEK Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Το μωρό μου θα ρθει σύντομα, θα πρέπει να κανονίσω τα οικονομικά μου. Άκουσα ότι η κυβέρνηση δεν δίνει πλέον το Baby Bonus. Ξέρεις τίποτα γι

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα)

SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) SPECIAL VERBS (auxiliary verbs) (βοηθητικά ρήµατα) CAN-COULD To βοηθητικό ρήµα can δείχνει: α. δυνατότητα-ικανότητα β. πιθανότητα - άδεια Π.χ. I can lift this box (ικανότητα) can I go out? (άδεια) You

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές αγγλικά-αγγλικά Ευχές : Γάμος Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations and warm wishes to both of

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 202/059/36-ADV 4 March 2014 Immediately/At once I arrive/reach αμέσως φτάνω I arrive I start/begin Present : φτάνω ξεκινάω (ξεκινώ) S.Past : έφτασα ξεκίνησα S.Future :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ. 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΕΣ 6075 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ GOLDEN 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ 6076 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ 6077 ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2kgr (10X2 kgr) ΠΛΑΚΑ 20 kgr ΚΙΒΩΤΙΟ 6093

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

www.karamanis.com.gr - email: info@karamanis.com.gr

www.karamanis.com.gr - email: info@karamanis.com.gr Η Κουφετοποιϊα Καραμάνης παράγει με τέχνη και μεράκι απο το 1968 κουφέτα που αγαπήσατε και προτιμάτε για τις πιο όμορφες στιγμές σας. Τιμώντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας συνεχίζουμε την οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο

Inside workshops/ Μέσα στο εργαστήριο Οι πλαστικές σακούλες αποτελούν σημαντική πηγή ρύπανσης καθ όλο τον κύκλο ζωής τους. Για την παραγωγή τους, καταναλώνονται προϊόντα πετρελαίου, νερο, ενέργεια και εκπέμπονται χημικές ουσίες τα οποία ευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»!

Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Σαρλότ Σοκολάτας, απίθανη, υγιεινή, ξεχωριστή, και συνταγή για μπισκότα Σαβαγιάρ, από το «Γλυκοπλαστείο Νεανικόν»! Πάντα μου άρεσαν οι τούρτες Σαρλότ. Όχι τόσο οι «σπιτικές», αυτές δηλαδή με τα ετοιματζίδικα

Διαβάστε περισσότερα

Door Hinge replacement (Rear Left Door)

Door Hinge replacement (Rear Left Door) Door Hinge replacement (Rear Left Door) We will continue the previous article by replacing the hinges of the rear left hand side door. I will use again the same procedure and means I employed during the

Διαβάστε περισσότερα

Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr!

Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr! Μάφινς με 3 Σοκολάτες- Triple Chocolate Muffins by the healthycook.gr! for english scroll down Φτιάξτε ένα μυρωδάτο και αχνιστό καφέ και ελάτε να απολαύσουμε σοκολατένια μάφινς. Δεν χρειάζεται καμία άλλη

Διαβάστε περισσότερα

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get)

Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Νόμος περί Αναπηριών 2006 (Disability Act 2006) Στεγαστική δήλωση: Σχετικά με τις στεγαστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε (Residential statement: About the residential services you get) Greek Νόμος περί Αναπηριών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014

LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV. 25 February 2014 LESSON 15 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ) REF : 202/058/35-ADV 25 February 2014 Often/frequently Συχνά (sihna) Seldom Σπάνια (spania) Early Νωρίς (noris) Late (adv)/slowly Αργά (arga) I am having a bath When/whenever

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΦΙΑΝΟΥ H ΑΡΧΗ ΤΗΣ!!!! Οι πίθηκοι της Κεντρικής Αμερικής ήταν οι πρώτοι που βρήκαν το κακάο βρώσιμο και απολαυστικό, όχι ο άνθρωπος. Έτρωγαν τον γλυκό, δροσιστικό

Διαβάστε περισσότερα

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about

THEODOSIS GEORGIADIS_FOOD PHOTOGRAPHY. about about For Theodosis Georgiadis, one of the leading food photographers in Greece, every shooting concerning food and beverages is a new challenge he has to meet with creativity and authenticity. Being an

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου

36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ. ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου 36 ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών 2013-2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΑΙΔΙ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-Μάθε τα Δικαιώματά σου ΤΑΞΗ: ΣΤ2 Αριθμός Μαθητών: 14 Ηλικία: 11-12 Διάρκεια προγράμματος: 4 δίωρα (90 λεπτά) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Εύκολη Μους Σοκολάτας με στέβια

Εύκολη Μους Σοκολάτας με στέβια Εύκολη Μους Σοκολάτας με στέβια Και ποιος δεν αγαπάει τις σοκολάτες; Και για την ακρίβεια ποιος δεν αγαπάει τις μους σοκολάτες; Πόσο μάλλον όταν είναι με στέβια. Όταν δηλαδή το γευστικό και αμαρτωλό συναντάει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ενότητα 7: More about gerunds Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας. who we are. our history, your pleasure.

ποιοι είμαστε. η ιστορία μας, η απόλαυσή σας. who we are. our history, your pleasure. Η σχέση μας κρατάει πια περισσότερο από 60 χρόνια. Έχετε δοκιμάσει τα προϊόντα μας Μας ξέρετε, έχουμε γίνει πια κομμάτι της οικογένειάς σας. Όμως, νιώθουμε την ανάγκη να ξανασυστηθούμε. Να μας γνωρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΒΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ! ΘΥΜΑΡΑ Μ. Μ. 11 Ο Γυμνάσιο Πειραιά, Δ/νση Β/Θμιας Εκπ/σης Πειραιά e-mail: margthym@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το πρόγραμμα της διαμόρφωσης των σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3148288373* GREEK 0543/04 Paper 4 Writing May/June 2016 1 hour Candidates answer on the Question

Διαβάστε περισσότερα

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός)

HIP HOP. 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) HIP HOP Το χιπ χοπ είναι ένα είδος ρυθμικής μουσικής που ξεκίνησε στην Αμερική την δεκαετία του 70 με 80 που αποτελείται από 4 στοιχεία: 1. Ραπ (Ο στίχος) 2. Μπρέικ Ντανς(O χορός) 3. Djing(Η μουσική) 4.

Διαβάστε περισσότερα

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015

Adjectives. Describing the Qualities of Things. A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Adjectives Describing the Qualities of Things A lesson for the Paideia web-app Ian W. Scott, 2015 Getting Started with Adjectives It's hard to say much using only nouns and pronouns Simon is a father.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

The Boy Who Cried Wolf

The Boy Who Cried Wolf The Boy Who Cried Wolf page 2 This story is about = Αυτή η ιστορία είναι για some sheep = μερικά πρόβατα page 3 villager = χωριάτης, χωρικός maybe = ίσως wolf = λύκος page 5 Sam lived = Ο Σαμ ζούσε //

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν...

Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ. ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... Παρουσίαση Διακήρυξης Αρναουτάκη & υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στο Ρέθυμνο σελίδα 18 ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ÓÏÊ! H ÇìéóÝëçíïò èá êõìáôßæåé óôçν... ÊñÞôç; ΒΑΣΣΩ (ΒΑΓΙΟ) ΚΑΣΙΜΑΤΗ Υποψήφια Δημ. Σύμβουλος Ρεθύμνου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense

14 Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Lesson 2: The Omega Verb - Present Tense Day one I. Word Study and Grammar 1. Most Greek verbs end in in the first person singular. 2. The present tense is formed by adding endings to the present stem.

Διαβάστε περισσότερα

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία

Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Η αντίσταση στην ανθρωπιστική ψυχοθεραπεία Σταλίκας Αναστάσιος, Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Γιωτσίδη Βασιλική, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας, Ψυχοθεραπεύτρια. Χριστίνα Σεργιάννη, Διδάκτωρ Κλινικής Ψυχολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα.

/ 10. 1. Γράψε και χρωμάτισε τα φρούτα. / 10. 2. Γράψε και χρωμάτισε τα ζώα. 3 a aeroplane afternoon an and answer ant apple ask at bag banana battery be careful bee big bird boat boy brother bus butterfly cat CD player cherry children church cock coffee come come in come on computer

Διαβάστε περισσότερα

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ

ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ ΛΓΞΙΛΟΓΙΟ BIΒΛΙΟΥ Γ ΤΑΞΗΣ MAGIC BOOK PREUNIT magic/μάηδηθ/=μαγηθόξ book/μπμοθ/=βηβιίμ letter/ιέηεν/=γνάμμα colour/θόιμν/=πνώμα picture/πίθηζεν/=εηθόκα match/μαηξ/=ηαηνηάδς circle/ζηνθι/=θοθιώκς finger/θίκγθεν/=δάπηοιμ

Διαβάστε περισσότερα

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

(C) 2010 Pearson Education, Inc. All rights reserved. Connectionless transmission with datagrams. Connection-oriented transmission is like the telephone system You dial and are given a connection to the telephone of fthe person with whom you wish to communicate.

Διαβάστε περισσότερα

mind with memories We accentuated the traditional character by wrapping roasted almonds in delicious,

mind with memories We accentuated the traditional character by wrapping roasted almonds in delicious, dragées σοκολάτας / chocolate dragées Οι σοκολατένιες ελιές... µια γεύση κλασική, που πληµµυρίζει το νου µε αναµνήσεις... Αναδείξαµε τον παραδοσιακό χαρακτήρα τυλίγοντας καβουρδισµένα αµύγδαλα σε λαχταριστή,

Διαβάστε περισσότερα

Final Test Grammar. Term C'

Final Test Grammar. Term C' Final Test Grammar Term C' Book: Starting Steps 1 & Extra and Friends Vocabulary and Grammar Practice Class: Junior AB Name: /43 Date: E xercise 1 L ook at the example and do the same. ( Κξίηα ηξ παοάδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ KAI ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 048, 04898 0489,

Διαβάστε περισσότερα

Example of the Baum-Welch Algorithm

Example of the Baum-Welch Algorithm Example of the Baum-Welch Algorithm Larry Moss Q520, Spring 2008 1 Our corpus c We start with a very simple corpus. We take the set Y of unanalyzed words to be {ABBA, BAB}, and c to be given by c(abba)

Διαβάστε περισσότερα