ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ"

Transcript

1 ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ

2 Εκτίμηση της κατάστασης Πωλήσεις δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προïόντων (σε τόνους) στην ΕΕ-15

3 Εκτίμηση της κατάστασης Aποτελέσματα των ελέγχων για την ανεύρεση υπολλειμάτων φυτοφαρμάκων σε οπωροκηπευτικά και σιτηρά στην ΕΕ-15.

4 ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Ποιος ορόλος τους στην πρόκληση καρκίνου; Από το 1990 και μετά, η συχνότητα νέων περιστατικών καρκίνου αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 20% Μέχρι το 2020 η συχνότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί κατά 50%. Ησυχνότητα του καρκίνου στα παιδιά, στους εφήβους και στους νέους ενήλικες αυξάνεται κατά 1.5% κάθε χρόνο Καρκίνος μαστού, αύξηση 75% Καρκίνος προστάτη, αύξηση 152% Λέμφωμα τύπου Non Hodgkin s, στους άνδρες αύξηση 196% και στις γυναίκες αύξηση 214% Ηπαγκόσμια ΟργάνωσηΥγείας θεωρεί ότι μεταξύ 1% και 5% των καρκίνων στις αναπτυσσόμενες χώρες, οφείλονται σε νοσηρούς περιβαλλοντικούς παράγοντες Σημαντική σχέση μεταξύ καρκίνουκαι χημικώνουσιώνπουπαράγονται από τονάνθρωποκαι απελευθερώνονταιστοπεριβάλλον Μέχρι τώραοκίνδυνοςαυτόςέχειυποτιμηθεί

5 Λίστα καρκινογόνων φυτοφαρμάκων Lindane: Εντομοκτόνο απαγορευμένοστηνελλάδα, ισχυρό καρκινογόνο και μεμεγάληυπολειμματικότητα Drins (Dieldrin, Aldrin,Endrin): Εντομοκτόνα απαγορευμέναστηνελλαδααπότο 1972, καρκινογόνα και προκαλούν σοβαρές βλάβεςστον εγκέφαλο 2,3,5-Τ: ZιζανιοκτόνοαπαγορευμένοστηνΕλλάδα, περιέχει προσμίξεις 3,37,8 διοξίνης ισχυρα καρκινογόνο Heptachlor: Εντομοκτόνο απαγορευμένοστηνελλάδα, καρκινογόνο Paraquat: Ζιζανιοκτόνο απαγορευμένοστηνελλάδα, ισχυρά τοξικόγια όλασχεδόντα ζώα και τον άνθρωπο Pentachlorofenol: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στην Ελλάδα, προκαλεί βλάβεςστοσυκώτι και τονευρικόσύστημα Compechlor: Εντομοκτόνο απαγορευμένοστην Ελλάδα, αντικατέστησεσεπολλές περιπτώσειςτο DDT, έχει όμωςτις ίδιεςπαρενέργειες Parathion: Εντομοκτόνονευροτοξικό, επιτρέπεται στην Ελλάδα, ισχυράτοξικό Ethylene Bromide: Μυκητοκτόνο, απαγορευμένο στηνελλάδα, ισχυρόκαρκινογόνο Chlordemeform: Εντομοκτόνο απαγορευμένο στηνελλάδα, ισχυράτοξικό προκαλεί καρκίνο και βλάβες στοστομάχι DDT: ΕντομοκτόνοαπαγορευμένοστηνΕλλάδααπότο 1972, προκαλεί καρκίνοκαι βλάβεςστονευρικόσύστημα. Παρουσιάζειμεγάληχρονική παραμονήστοέδαφος και σε υντηρούμενατρόφιμα

6 Ethylene Dibromide Χημικός Τύπος και φυσικοχημικές ιδιότητες ΧημικόςΤύπος C 2 H 4 Br 2 MοριακόΒάρος 187,86 g/mol Πυκνότητα 2,17 g/cm 3, υγρό Διαλυτότητα στονερό 1/250 Σημείο Τήξης C Σημείο Βρασμού C Χρήσεις εντομοκτόνο σε φρούτα και λαχανικά όπως το κίτρο, διάφορα τροπικά φρούτα και λαχανικά. προσθετικό σε βενζίνη (π.χ. leaded gasoline)

7 Toξικότητα Στονάνθρωπο ερεθισμό στο δέρμακαι στα μάτια ανάπτυξη φλεγμονήςστην αναπνευστική οδό αδυναμία, ταχυκαρδία, καρδιακή συγκοπή νεύρωσητου ύπατος και καταστροφή τουνεφρικού σωλήνα παρατηρήθηκαν αυξημένα περιστατικά καρκινωμάτων και αδένοκαρκινωμάτωντης ρινικής κοιλότητας και περιπτώσεις εμφάνισης μεσοθηλιωμάτων και αδενοματικού πολύποδατης ρινικής κοιλότητας Στα ζώα 76 με 87% τωνπεριπτώσεωντηνεμφάνιση λεπιδωδών καρκινικώνκυττάρων στο στομάχι των ζώων, υπατοκυτταρικά καρκινώματα και καρκινικά σαρκοσώματα. LC mg/kg για ποντίκια ελάχιστη δόσηπου έχει καταγραφεί και ηοποία προκάλεσε τον θάνατο μιας γυναίκας ήταν 90 mg/kg LC 50 στην περίπτωση πρόσληψης EDB μέσωτης εισπνοήςείναι 400 ppm(για ποντίκια) για έκθεση δύο ωρώνκαι 689 ppm για μία ώρα Επιτρεπόμενα Όρια ADI 1.0 mg ανόργανου βρωμίου/ Kg bw TOL PEL 10 ppm 20 ppm, 30 ppm(ceiling limit) κατά OSHA Ποσιμο νερό 0.11ug EDB/Lνερού, βασισμένο σε πιθανότητα πρόκλησης καρκινογένεσης

8 Μέθοδοι προσδιορισμού 1. Προσδιορισμό αναλύτη σεδιαλύτη ξυλένιο, ανάλυση μέσω αέριοχρωματογραφίας σεανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων Οριο μεθόδου : 0.13 ppm(1 mg/m 3 ) σε δείγμααέρα 10 L GC ΣυνθήκεςΑνάλυσης : ταχύτητα ροής αργού/μεθανίου 11 ml/min θερμοκρασίαφούρνου C θερμοκρασία βαλβίδας εισαγωγής δείγματος (injector) C θερμοκρασία ανιχνευτή C EC ανιχνευτής Ni Υδρολυτική Αποβρωμίωση (hydrolytic debromination) Ηένταση της παραγώμενης έγχρωμης βρώμοένωσηςμετρείται σε χλωροφόρμιο στα 580 nm. H σχέση μεταξύ απορρόφησηςκαι συγκέντρωσης του EDB είναι γραμμική στηνπεριοχή 5-60 mug. H μέθοδοςπολύ ευαίσθητη ακόμη καιγια συγκεντρώσεις EDB της τάξεις των 0.5 ppm. 3. Ο ποσοτικός προσδιορισμός του EDB γίνεται με συνδυασμό GC χρωματογραφίας που φέρει ανιχνευτή σύλληψης ηλεκρονίων και υάλινης τριχοειδούςστήλης καλυμμένη με Cpwax51 όριο ανίχνευσης του EDB είναι 0.5 pg ανακτήσεις κυμαίνονται στηνπεριοχή από 82 έως 98% για δείγματα που περιέχουν EDB, μάζαςαπό 10 έως 50 μg/ Kg χρησιμοποιούμενοςδ/της : πετρελαïκός αιθέρας Πλεονεκτήματα της μεθόδου : σύντομος χρόνος ανάλυσης (1ώρα) πολύχαμηλό όριο ανίχνευσης τουαναλύτη πουμπορείνα φτάσειμέχρι και στην περιοχή των 0.5 έως 10 ng/ Kg

9 Μέθοδοι προσδιορισμού GC Συνθήκες Ανάλυσης : ταχύτητα ροής εκλουστικού μέσου 6 ml/min He+30 ml/min αζώτου θερμοκρασία φούρνου 80 0 C ισόθερμη για 6 min, σταδιακή αυξησηθερμοκρασίας κατά 3 0 C/min μέχρι τους C και διατήρηση για 2 min θερμοκρασία βαλβίδας εισαγωγής δείγματος (injector) C θερμοκρασία ανιχνευτή EC ανιχνευτής C 63 Ni Χρωματογράφιμα πρότυπου EDB που λαμβάνεται με την παραπάνωτεχνική τηςτάξηςτων 10 pg-κορυφή 1 Εισαγώμενος όγκοςδείγματος 1μl

10 Paraquat Χημικός Τύπος και φυσικοχημικές ιδιότητες ΧημικόςΤύπος C 12 H 14 Cl 2 N 2 MοριακόΒάρος Πυκνότητα 257,16 g/mol 1.25 g/cm 3, στερεό Διαλυτότητα στονερό Σημείο Βρασμού μεγάλη C Χρήση Eυρέωςχρησιμοποιούμενα ζιζανιοκτόνασε παγκόσμια κλίμακα Δρα άμεσα, είναιμη εκλεκτικό και καταστρέφει τουςανεπιθύμιτουςφυτικούς ιστούς Εισχωρεί στο εσωτερικό τωνφυτώνχωρίς ναπροκαλεί βλάβες στο ώριμο φλοιό τουφυτού,συμβάλλοντας στηνμεγιστοποίηση της σοδείας.

11 Toξικότητα Προκαλεί κάψιμο στο στόμα και στο λαιμό Γαστρεντερολογικές ενοχλήσεις με συμπτώματαόπωςκοιλιακοί πόνοι, ανορεξία, ναυτία, έμετος, και διάροια. Άλλα συμπτώματα τις τοξικότητας του Paraquat περιλαμβάνουναίσθηση της δίψας, προβληματα στην αναπνοή και βραδυκαρδία Προσβάλει τουςνεφρούς, προκαλεί έλκος στουςπνεύμονεςκαι καταστρέφει το ύπαρ Στο στομάχι, οι μεταβολίτες του Paraquat, απορροφόνται πιο έντονα και ητοξικότητα τουςείναι άγνωστη Όταν συγκεντρώνεται στον πνεύμονα, λαμβάνει μία πιο δραστική και τοξική μορφή ΗΕΡΑ έχει χαρακτηρίσει το Paraquat ύποπτο για καρκινογενέσεις ανκαι επιστημονικά δενέχει αποδειχθεί ακόμη Η LD 50 για τον άνθρωπο είναι 35 mg/kg και 20 mg/kg για τα ποντίκια Σύμφωναμε την ευρωπαïκή οδηγία 2003/112/ΕΚ, της 1 ης Δεκεμβρίου 2003, το Paraquat καταχωρίθηκε ωςαπαγορευμένηδραστική ουσία Επιτρεπόμενα Όρια ADI mg/kg (για το διχλωρίδιο) mg/kg/day(για το ιόν) TWA 0.1 mg/m 3 Ποσιμο νερό 0.11ug /L

12 Μέθοδοι προσδιορισμού Μέθοδος ELISA για τονπροσδιορισμό Paraquat σε βιολογικάδείγματα χρησιμοποιείται ένα ενζυμο-επισημασμένο ανοσογόνο απομάκρυνση των συστατικών τηςμήτρας πουενδεχομένωςθα παρεμποδίσουντονπροσδιορισμό,γίνεται χρησιμοποιώνταςστερεάςφάσης εκλουση με στήλες ρητίνης (SPE) Το Paraquat εκλούστηκεμεδ/αnh 4 Cl σε 50% μεθανόλη LΟD: 2 ng/ ml επικυρώθηκε χρησιμοποιώνταςεξωτερικά πρότυπα Η ELISA απορροφάστα 450 nm Σύγκριση συγκεντρώσεων Paraquat (ng/ml) που έχουν αναλυθεί με LC-MS και ELISA μεθόδους

13 Μέθοδοι προσδιορισμού Aμεση και ευαίσθητη HPLC μέθοδο για τον προσδιορισμό του Paraquat και του ιόντοςτουσεορόπλάσματος Περιλαμβάνει : Αποπρωτονίωση τουορούμε 10% τριχλωροοξικό οξύ Διαχωρισμό τωνδειγμάτων σεαντίστροφηςφάσης στήλη μεεπακόλουθο την αναγωγήτους σερίζεςμεαλκαλικό δ/μαθειοθειïκού νατρίου Οι ρίζεςτων υπο προσδιορισμό ενώσεωνανιχνεύονται σε UV ανιχνευτή στα 391 nm. Αξιόπιστη ποσοτικοποίηση του Paraquat και του ιόντοςτουμε συγκεντρώσεις 50 ng/ml-10 μg/ ml και 100 ng μg/ ml αντίστοιχα ισοκρατικό μίγμαέκλουσηςμεμεθανόλης /φωσφορικούοξέος πουπεριέχει 0.1Μδιαίθυλαμίνης /12 mm σουλφωνικό νάτριο/επτάνιο-1 Χρωματογράφημα μίγματος PQ (κορυφή1) και ιόντος του DQ(κορυφή2) 5.0 μg/ ml Αντιδράσεις σχηματισμού ριζών των PQ και DQ μέσωαναγωγής σε αλκαλικό δ/μα Na 2 S 2 O 4 ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ: αυξηση της ευαισθησίας και της ειδικότητας της ανάλυσης

14 Heptachlor Χημικός Τύπος και φυσικοχημικές ιδιότητες ΧημικόςΤύπος C 10 H 7 Cl 5 MοριακόΒάρος g/mol Πυκνότητα g/l (25 0 C) στερεό Διαλυτότητα στονερό mg/l ΣημείοΒρασμού C Χρήση Εντομοκτόνο Σημείο Τήξης Τάση Ατμών C 3x10-4 mmhg (25 0 C) πριν την απαγόρευσή του χρησιμοποιήθηκε από τους αγρότες για την προστασία των καρπών και της σοδείας τους από τους τερμίτες, μυρμίγκια και διάφοραάλλα έντομα.

15 Toξικότητα απορροφάται άμεσα από τονοργανισμό μέσωτηςπέψης ήτηςδερματικής επαφής υπερδιέγερσητουκεντρικούνευρικούσυστήματος, τρέμουλο, μυïκές συσπάσεις παρατεταμένηέκθεση : ηπατική υποτροπία μεσημαντικές ιστολογικές αλλαγές Σε μελέτες πουέχουνγίνει,μεδόσεις της τάξης του 1.2 mg/κg/μέρα είχαν σαναποτέλεσμα τηναύξηση των περιστατικών εμφάνισης καρκινώματοςστο ήπαρποντικιών Στοματική χορήγηση: LC mg/kg, για ποντίκια Δερματική έκθεση : LC mg/kg, για ποντίκια Έκθεση μέσωεισπνοής : LC mg/l(για 4 ώρες έκθεσης), για ποντίκια Επιτρεπόμενα Όρια ADI mg / Kg/day MCL mg/l PEL 0.5 mg/m 3 (8 ώρες, δερματική επαφή) RfD mg / Kg/day

16 Μέθοδοι προσδιορισμού Ηκύρια μέθοδος πουχρησιμοποιείται για τονποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό τουείναι ηαέρια-υγρή χρωματογραφίαμε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων Μια άμεση και ευαίσθητη μέθοδος πουχρησιμοποιείται για τονπροσδιορισμό πολυ χαμηλώνσυγκεντρώσεων Heptachlor, της τάξης των 0.1-5ppb, είναι ένας συνδυασμός GC-HRMS και LC-MS/MS Για την ανάλυση με GC-HRMS, ταδείγματα θωρακίστηκαν μεδ/μαπου αποτελείται από carbofuranphenol- 13 C 6 και carbaryl- 13 C 6 Πριν την εισαγωγή στο GC-HRMS χρησιμοποιείται εσωτερικό πρότυπο που αποτελείται από δευτεριωμένο PAHs (πολυκυκλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας). Για την ανάλυση στο LC-MS/MS τα δείγματαθωρακίστηκαν μεδ/μαδευτεριωμένου chlortoluron και εκχυλίστηκαν μεοξικό αιθυλεστέρα πριν την εισαγωγήτους στο LC-MS/MS αναμίχθηκαν μεδ/μαμεθανόλης και νερού

17 Lindane Χημικός Τύπος και φυσικοχημικές ιδιότητες Χημικός Τύπος C 6 H 6 Cl 6 MοριακόΒάρος g/mol Διαλυτότητα στο νερό 7.3 mg/l (25 0 C) Σημείο Τήξης C Τάση ατμών 5.6 mpa (20 0 C) Χρήση εντομοκτόνο τοσο για αγροτική αλλά και οικιακή χρήση Έχει ενοχοποιηθεί για καρκινογενέσεις η χρήση του απαγορεύτηκε σε αρκετές ευρωπαïκές χώρες από τις 1/09/2006 Στερεοïσομερή του HCH

18 Toξικότητα Επηρεάζει το νευρικό και ενδοκρινολογικό σύστημα. Έκθεση σευψηλές συγκεντρώσεις προκαλεί απόήπια ζάλη, πονοκεφάλους, διάρροια καιναυτία μέχρι έντονες μυïκές συσπάσεις και θάνατο Εχουν αναφερθεί αιματολογικές, καρδιαγγειακέςκαι ηπατικές επιδράσεις Το διεθνές ινστιτούτο έρευνας για τον καρκίνο (IARC) έχει αποδείξει την καρκινογόνα δράση του μέσα από πειράματα που έγιναν σε ζώα τα οποία εμφάνισανκαρκίνο στο ήπαρκαι πιστεύεται ότι ενδεχομένωςέχει ανάλογηδράσηκαι στον ανθρώπινοοργανισμό Υψηλές συγκεντρώσεις Lindane εντοπίστηκαν στο αίμα 135 ασθενών πουέπασχαν από καρκίνο τουμαστού Επιτρεπόμενα Όρια ADI mg/kg/day MCL mg/l PEL 0.5 mg/m 3 (8-hour) RfD mg/kg/day Πόσιμο νερό 0.2 ppb

19 Μέθοδοι προσδιορισμού 1.Μια αναλυτική μέθοδοςπροσδιορισμού υπολλειμάτων Lindane σε βιολογικά υγρά περιλαμβάνει : Χρήση αέριας χρωματογραφίαςμε ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων (GC/ECD) ή ανίχνευσημεφασματομετρία μαζών(gc/msd) Τοόριο ανίχνευσηςήταν μg/ml ή 0.01 μg/g στο GC/ECD και 0.01 μg/ml στο GC/MSD Οκαθαρισμόςέγινεχρησιμοποιώνταςδιάφορουςδ/τες και με υγρήχρωματογραφία Ημέθοδος χρησιμοποιήθηκε σετοξικολογική ανάλυση στην περίπτωση θανάσιμηςδηλητηρίαση μίας γυναίκας 2. Mια τεχνική υψηλής διαχωριστικής ικανότητας με τηνοποία επιτυγχάνεται οπροσδιορισμός υπολλειμάτωνοργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων και χρησιμοποιείται και για τονπροσδιορισμό του Lindane, περιλαμβάνει σύζευξη LC-GC Αρχικά γίνεται έναςδιαχωρισμός των υπολλειμάτων (τωνφυτοφαρμάκων) από το αρχικό δείγμα στην LC, ηοποία αποτελείται από μίαμικρή στήλη C-18 κινητή φάση : μίγμα ισοοκτανίου/εξανίουβαθμιδωτής έκλουσης Η UV ανίχνευση :220 nm. Μονάδα υψηλούδιαχωρισμού είναι το GC, η χρήση της LC στήλης αποσκοπεί στην απομάκρυνσητων συστατικών τηςμήτρας που ενδεχομένως θαπαρεμποδίσουν τον προσδιορισμό LC-GC-EDC χρωματογράφημα προτύπων (20μL) κορυφή2: Lindane, κορυφή3:heptachlor

20 Nομοθεσία Τα σημαντικότερανομοθετικά μέτρα για τα φυτοπροστατευτικά προïόντα είναι τα εξής: 1. Οδηγία 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τηδιάθεσηστην αγοράφυτοπροστατευτικών προïόντων 2. Κανονισμός (ΕΚ) Αριθ.396/2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπωνφυτοφαρμάκωνστα τρόφιμα και στις ζωοτροφές Σκοπόςτηςοδηγίας 91/414/ΕΟΚείναι ηπρόληψη των κινδύνωναπό την χρήση τέτοιων σκευασμάτων Ηχορήγηση άδειας για ορισμένες χρήσεις ενός φυτοπροστατευτικού προïόντως υποδηλώνει,, ότι έχει αποδειχθεί πώς υπο κανονικές συνθήκες, οι χρήσεις αυτές δεν συνεπάγονται απαράδεκτη επίδραση στην υγεία του ανθρώπουκαι τωνζώων ήστο περιβάλλον Οκανονισμός (ΕΚ) Αριθ.396/2005 ορίζει ανώτατα όρια υπολειμμάτων (ΑΟΥ) δραστικών ουσιών σε φυτικά και ζωικά προïόντα, με στόχο τον περιορισμό της έκθεσης των καταναλωτών στο τέλοςτης τροφικής αλυσίδας

21 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΟΛΓΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD

Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Aνίχνευση ί οργανοφωσφορικών φ ενώσεων σε δείγματα ελαιολάδου με χρήση της τεχνικής SPME, GC ECD Άρτεμις Παλαιογιάννη-Μπέλλου Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής μικροεκχύλισης συζευγμένης με LC/MS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξεταστική Επιτροπή Ψυλλάκη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Από τον Στυλιανό Αλεξανδράκη MSc, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Σύμβουλο Τεχνικής Διεύθυνσης, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 74 // ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε.

«Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. «Ανάπτυξη Ταχείας Μεθόδου Ανάλυσης Επικίνδυνων Μυκοτοξινών σε Ξηρούς Καρπούς» Αρ. Κουπονιού: 58404368 01 000041 ΓΕΩΝΑΤΣ Ε.Π.Ε. Υπεύθυνος έργου Δρ. Κων/νος Πετρωτός Εργαστήριο Μηχανικής Μεταποίησης Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου

Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Πολυτεχνική Σχολή Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Νερού της ΔΕΥΑ Βοΐου Επιστημονικός Υπεύθυνος Γεώργιος ΣΚΟΔΡΑΣ, Δρ Χημικός Μηχανικός, Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ««ΕΛΕΓΦΟ ΠΟΙΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙΙ ΔΙΙΑΦΕΙΙΡΙΙΗ ΠΕΡΙΙΒΑΛΛΟΝΣΟ»» ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μοντελοποίηση της Ροής και της Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΕΟΤΣΙΝΙΔΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων σε εδάφη

Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων σε εδάφη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Βιοδιαθεσιμότητα βαρέων μετάλλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Γ. Α. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ > ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΜΟΡΦΟΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (As), ΧΑΛΚΟΥ (Cu), ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Hg) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (As), ΧΑΛΚΟΥ (Cu), ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ (Hg) ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (As), ΧΑΛΚΟΥ (Cu), ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής!

Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Από τη Χημεία του έρωτα και των δακρύων στη χημεία του «καζανιού» της ρακής! Μιλάμε για τον έρωτα λέγοντας πως είναι τυφλός ή αντισυμβατικός, με την έννοια ότι δεν τον ελέγχουμε. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία

Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά. διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία Διάσπαση της φαρμακευτικής ουσίας σερτραλίνης σε υδατικά διαλύματα, υπό την επίδραση υπεριώδους ακτινοβολίας παρουσία υπεροξειδίου του υδρογόνου (UV/H 2 O 2 ) Πετράκης Ιωάννης Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

(YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 (YΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ) ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (HIGH PERFORMANCE) LIQUID CHROMATOGRAPHY ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΥΓΡΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Ονομάζεται έτσι επειδή η κινητή φάση είναι υγρή. Η στατική φάση μπορεί να είναι στερεά

Διαβάστε περισσότερα

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους

Οξείδωση οργανικών ρύπων σε υδατικά διαλύματα διασποράς με υπερήχους και με συμβατικές μεθόδους ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΔιΧηΝΕΤ Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες Χημεία και Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Μπόμπα Αναστασία. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Σχολή ΣΤΕΤΡΟ-Δ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 57400 ΤΘ 141, Θεσσαλονίκη

Μπόμπα Αναστασία. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ), Σχολή ΣΤΕΤΡΟ-Δ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, 57400 ΤΘ 141, Θεσσαλονίκη ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός υπολειμμάτων διθειοκαρβαμιδικών φυτοφαρμάκων σε πορτοκάλια και ροδάκινα με την μέθοδο ισοοκτανίου σε αέριο χρωματογράφο με φωτομετρικό ανιχνευτή φλόγας (GC- FPD) Μπόμπα Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαια από το σύγγραμμα: Τοξικολογία-Τόμος Α, Α. Κουτσελίνη, Εκδόσεις Παρισιάνου Α.Ε., Αθήνα,2004 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Βιομηχανική Τοξικολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΑΣΜΙΑΣ Α. ΜΠΙΖΑΝΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Αξιολόγηση Επενδύσεων και Προγραμμάτων ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. Κουντούρη Φοίβη ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η μόλυνση του Ασωπού. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ: 2009-2010 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH) TRIPICRIN 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εμπορική ονομασία: Είδος προϊόντος και χρήση: Παρασκευαστής: Αντιπρόσωπος: Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών!

ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ. Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών! ΣΤΑΖΟΝΤΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ Μια ανάλυση της επίδρασης των νεονικοτινοειδών στην εφίδρωση των φυτών! ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) πραγματοποίησε έρευνα για τα νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1.1 Εισαγωγή Τόσο ο υδράργυρος, όσο και οι ενώσεις του είναι τοξικές για τον άνθρωπο, καθώς επίσης και για το περιβάλλον. Ο υδράργυρος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ. Διπλωματική Εργασία. Άντρη Κουρούσιη ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΣΗΣ Διπλωματική Εργασία Διάσπαση των αντιβιοτικών σουλφαμεθοξαζόλη και τριμεθοπρίμη σε υδατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΕΝΑΝΘΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μαρία Κάτζιη Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Tο ἀγαθὸν ορίζεται κατά τον Αριστοτέλη: «ἔστω δὴ ἀγαθὸν ὃ ἂν. αὐτὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα ᾖ αἱρετόν, καὶ οὗ ἕνεκα ἄλλο αἱρούμεθα, καὶ οὗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Tο ἀγαθὸν ορίζεται κατά τον Αριστοτέλη: «ἔστω δὴ ἀγαθὸν ὃ ἂν. αὐτὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα ᾖ αἱρετόν, καὶ οὗ ἕνεκα ἄλλο αἱρούμεθα, καὶ οὗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Tο ἀγαθὸν ορίζεται κατά τον Αριστοτέλη: «ἔστω δὴ ἀγαθὸν ὃ ἂν αὐτὸ ἑαυτοῦ ἕνεκα ᾖ αἱρετόν, καὶ οὗ ἕνεκα ἄλλο αἱρούμεθα, καὶ οὗ ἐφίεται πάντα» (ας ονομασθεί αγαθό αυτό που επιλέγεται για ό,τι

Διαβάστε περισσότερα