ΑΔΑ: Β4ΓΩΟΚ7Β-ΑΝΩ. Αρ. Πρωτ Ρόδος, 7 / 8 /2012. Τηλ. : , Φαξ: , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΓΩΟΚ7Β-ΑΝΩ. e-mail: podr@otenet.gr. Αρ. Πρωτ. 2151 Ρόδος, 7 / 8 /2012. Τηλ. :22410 27427, 26385 Φαξ: 22410 78649, 37149 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ. (Ν.Π...) Αρ. Πρωτ Ρόδος, 7 / 8 /2012 Τηλ. : , Φαξ: , ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Ρόδου.Ο.Π.Α.Ρ., έχοντας υπόψη: 1)Το µε αριθµ.πρωτ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης περί «πρόσληψης καλλιτεχνικού προσωπικού» το οποίο µας διαβιβάστηκε µε το αριθµ.πρωτ.5860/ έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου /νσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης & ιοίκησης ωδεκανήσου. 2)Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997,µε τις οποίες η αρµοδιότητα καθορισµού του αριθµού των προσώπων τα οποία µπορούν να απασχολούνται στους ΟΤΑ Α και Β Βαθµού και τα Ν.Π... µε σύµβαση µίσθωσης έργου ασκείται από τον Γ.Γ. της Περιφέρειας,όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234, Τεύχος Α ). 3) Τις διατάξεις της περ.γ.παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.301/1976, 4) Το υπ.αριθµ.οικ.438/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά µε την << έγκριση συµβάσεων µίσθωσης έργου>>. 5)Τις ανάγκες του ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Ρόδου.Ο.Π.Α.Ρ., 6) Την µε αριθµ. ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/68/23941/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ.1 της ΠΥΣ 33/ ,όπως ισχύει,στην οποία προβλέπεται η έγκριση είκοσι οκτώ (28) συµβάσεων µίσθωσης έργου για το ήµο Ρόδου,οι οποίες αφορούν σε υπηρεσίες ωδείων,µουσικών σχολών,πνευµατικών /πολιτιστικών κέντρων,κ.ο.κ 7)Την 1/2011 απόφαση.σ. του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου. 8) Την υπ.αριθµ.35/2012 (Α Α :ΒΟΖ2Ω1Ρ-ΖΜ6) απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, 9) Την υπ.αριθµ.1 /2012 (Α Α:BONXOK7B-OΨΡ) απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού Αθλητισµού Ρόδου.Ο.Π.Α.Ρ. 10) Την υπάριθµ.2/2011 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου του ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού και Άθλησης ήµου Καµείρου. 11) Τις βεβαιώσεις του ΑΣΕΠ µε αριθµ.πρωτ / ,11977/ ,11973/ και 754/ ανά ειδικότητα και φορέα. 12) Το Π 524/1980 (ΦΕΚ 143/80,ΤΕΥΧΟΣ Α) όπως ισχύει. 13)Τις διατάξεις του Π.523/ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το υπάριθµ. Π /476/1981 (ΦΕΚ 132/ ,ΤΕΥΧΟΣ Α)

2 14) Την υπ.αριθµ.πρωτ. 546/ ( Α Α Β4ΓΟΟΡ1Ι-6ΙΓ ) Ορθή Επανάληψη της απόφασης του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Νοτίου Αιγαίου µε την οποία εγκρίνεται η 1/2011 απόφαση του.σ. του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου και την υπ αριθµ.2/2011 απόφαση του.σ. του ηµοτικού Οργανισµού Πολιτισµού και Άθλησης ήµου Καµείρου 15)Την υπ αριθµ.65/2011 απόφαση του.σ. ήµου Ρόδου (ΦΕΚ1205/Β/ ),µε την οποία ο Πολιτιστικός Οργανισµός ήµου Ρόδου και ο ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού και Άθλησης ήµου Καµείρου συγχωνεύτηκαν σε ένα ενιαίο ηµοτικό Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία «ηµοτικός Οργανισµός Πολιτισµού Αθλητισµού Ρόδου» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι προκειµένου να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου (σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα) για τη λειτουργία του Ωδείου,των εργαστηρίων και των Χορωδιών του.ο.π.α.ρ., µαζί και των παραρτηµάτων αποκεντρωµένων τµηµάτων του.ο.π.α.ρ. Α. Ω ΕΙΟ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Καθηγητής κλασικής κιθάρας 1 10 µήνες Καθηγητής πιάνου (Παράρτηµα Ανατολικής 1 10 µήνες πλευράς του Νησιού µε Έδρες την ηµοτική Ενότητα Αφάντου και την ηµοτική Ενότητα Αρχαγγέλου) Καθηγητής κλασικού βιολιού 1 10 µήνες Καθηγητής θεωρίας κλασικής µουσικής 1 10 µήνες (Παράρτηµα Ανατολικής πλευράς του Νησιού µε έδρες την ηµοτική Ενότητα Αφάντου και την ηµοτική Ενότητα Αρχαγγέλου) Καθηγητής κρουστών (Παράρτηµα Ανατολικής 1 10 µήνες πλευράς του Νησιού µε έδρα την ηµοτική Ενότητα Αφάντου) Καθηγητής µουσικής προπαιδείας µήνες Καθηγητής πνευστών οργάνων. (Κλαρίνο) 1 10 µήνες Καθηγητής Ιστορίας Μουσικής,Μορφολογία 1 10 µήνες,χορωδίας. (Παράρτηµα Ανατολικής πλευράς του Νησιού µε Έδρες την ηµοτική Ενότητα Αφάντου και την ηµοτική Ενότητα Αρχαγγέλου) Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής 1 10 µήνες Καθηγητής Σαντουριού 1 10 µήνες Καθηγητής Λύρας Λαούτο 1 10 µήνες Καθηγητής κόντρα βιολοντσέλου 1 10 µήνες Καθηγητής Μονωδίας- κλασσικού και έντεχνου 2 10 µήνες τραγουδιού Καθηγητής αρµονίου 1 10 µήνες Καθηγητή µπουζουκιού 1 10 µήνες

3 Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΧΟΡΩ ΙΕΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΛΠ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ άσκαλος ζωγραφικής 2 8 µήνες άσκαλός παραδοσιακών χορών (Παράρτηµα 2 8 µήνες Ανατολικής και υτικής πλευράς του Νησιού) Καλλιτεχνικός /ντης Θεάτρου Μουσικός 1 8 µήνες άσκαλος καλλιτεχνικής κεραµικής 1 8 µήνες άσκαλος φωτογραφίας 1 8 µήνες Μαέστρος Μικτής Χορωδίας 1 12 µήνες Μαέστρος Παιδικής-Νεανικής Πειραµατικής 1 12 µήνες Χορωδίας Αρχιµουσικός ιδασκαλία µουσικών οργάνων 1 10 µήνες Οργάνωση Φιλαρµονικής. Καθηγητής χορού ( ιδασκαλία µοντέρνου 1 10 µήνες χορού) Οι συµβαλλόµενοι µε συµβάσεις µίσθωσης έργου θα αµείβονται µε κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών και δεν δικαιούνται επιδόµατα Χριστουγέννων,Πάσχα και Αδείας.Η αµοιβή των συµβασιούχων έργου καθορίζεται µε τις υπ αριθµ 174/2012(Α Α :Β41ΚΟΚ7Β- 3Ω) και 175/2012(Α Α :Β41ΚΟΚ7Β-9Ο6) αποφάσεις του.σ. του.ο.π.α.ρ.,αντίγραφα των οποίων θα διατίθεται από την υπηρεσία. I ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 1. Να είναι Έλληνες πολίτες. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση δεν µπορούν να διοριστούν ως υπάλληλοι πριν από τη συµπλήρωση ενός (1) έτους από την απόκτησή της µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων. ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια µε πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον µέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως µε τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ.1 του ν. 2431/ Να έχουν συµπληρώσει το 21 ο έτος ηλικίας τους,όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 169 σε συνδυασµό µε το άρθρο 13 του Ν.3584/ Na έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές 4. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. Η Έλλειψη φυσικών σωµατικών δεξιοτήτων δεν εµποδίζει τον διορισµό,εφόσον ο υπάλληλος,µε την κατάλληλη και δικαιολογηµένη τεχνική υποστήριξη,µπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης.ειδικές διατάξεις για πρόσληψη ατόµων µε ειδικές ανάγκες δεν θίγονται.

4 5. Κατά τον χρόνο λήξεως της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισµού : α) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) Να µην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί. γ) Να µην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις ε) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 6. Τακτικοί υπάλληλοι του ηµοσίου, των Ν.Π... και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθµίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών δεν έχουν δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία, παρά µόνο µετά την υπογραφή υπεύθυνης δήλωσής τους για την έγγραφη ενηµέρωση της υπηρεσίας τους σχετικά µε τη δραστηριότητά τους στον Οργανισµό µας. ΙΙ ΕΙ ΙΚΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για τους µουσικούς «δίπλωµα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισµένου Ωδείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό, επαρκείς µουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες». για τις ειδικότητες «καθηγητής Θεωρίας κλασικής µουσικής», «καθηγητής µουσικής προπαιδείας» και «καθηγητής Ιστορίας Μουσικής,Μορφολογίας,Χορωδίας»,«το δίπλωµα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισµένου Ωδείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό, επαρκείς µουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες». για /ντες Χορωδίας «δίπλωµα ή πτυχίο αναγνωρισµένου Ωδείου και αρµονίας ή ωδικής, διευθύνσεως Χορωδίας ως και γνώσεις φωνητικής µουσικής και τριετής προϋπηρεσία ως µαέστρου Χορωδίας. Ελλείψει υποψηφίων µε δίπλωµα ή πτυχίο /νσεως Χορωδιών αρκούν τα λοιπά διπλώµατα ή πτυχία» (Π..476/81). Καλλιτεχνικός /ντης Θεάτρου Μουσικός «δίπλωµα ή πτυχίο µουσικού οργάνου και τουλάχιστον πτυχίo ανώτερων θεωρητικών (πτυχία ωδικής είτε πτυχίο αρµονίας), αναγνωρισµένου Ωδείου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει υποψηφίων µε το προσόν αυτό, επαρκείς µουσικές γνώσεις προσηκόντως αποδεικνυόµενες» καθώς και αποδεδειγµένη εµπειρία στη συγγραφή µουσικής για θέατρο αποδεικνυόµενη µε έντυπο υλικό Παραστάσεων συνοδευόµενο από Βιογραφικό Σηµείωµα και υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχειών που περιλαµβάνονται (επικυρωµένη από ηµόσια Αρχή η ΚΕΠ ) για το γνήσιο της υπογραφής. Αρχιµουσικός ιδασκαλία µουσικών οργάνων Οργάνωση Φιλαρµονικής. ίπλωµα η πτυχίο «ενοργανώσεως πνευστών οργάνων και διευθύνσεως µπάντας»,αρµονίας η ωδικής

5 ,αντιστίξεως και φυγής και τριετής προϋπηρεσία ως µουσικού εκτελεστού.εν ελλείψει υποψηφίων κεκτηµένων δίπλωµα αντιστίξεως και φυγής αρκούν τα λοιπά διπλώµατα η πτυχία για τους υπόλοιπους υπεύθυνους των εργαστηρίων, Πτυχίο η ίπλωµα Σχολής Καλών Τεχνών ΑΕΙ η Πτυχίο η ίπλωµα ΑΕΙ η ΤΕΙ της ηµεδαπής η αλλοδαπής µε ειδικότητα στους ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς η οµώνυµο πτυχίο η ίπλωµα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ΑΕΙ η ισότιµος τίτλος Σχολών της ηµεδαπής η αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.ελλείψει αυτών,τίτλοι µη αναγνωρισµένων Σχολών, ή τριετής τουλάχιστον διδακτική ή καλλιτεχνική εµπειρία στο ειδικό αντικείµενο. Επιπλέον προσόντα των υποψηφίων σε κάθε ειδικότητα καθώς και ανάλογη εµπειρία και προυπηρεσία θα προσµετρηθούν για την τελική τους κατάταξη. ΙΙΙ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ H αίτηση των υποψηφίων υποβάλλεται εντός δέκα ηµερών από την επόµενη της δηµοσίευσης της περίληψης της ανακοίνωσης και ειδικότερα από 9/8/2012 έως και 18/8/2012. Η αίτηση θα απευθύνεται προς το Νοµικό Πρόσωπο «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΡΟ ΟΥ.Ο.Π.Α.Ρ.» και θα υποβάλλεται στο αρµόδιο γραφείο προσωπικού του.ο.π.α.ρ., επί της Οδού ιαγοριδών 3 Ρόδος κατά τις εργάσιµες µέρες και ώρες από 8.00 πµ έως και µµ Μετά της αίτησης,συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούµενα δικαιολογητικά γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων των υποψηφίων : ικαιολογητικά των γενικών προσόντων. 1.Επικυρωµενο φωτ/γραφο των δυο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας,των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου,δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθµός και τα στοιχείa ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και πιστοποιητικό γέννησης. 2.Υπευθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 µε την οποία να δηλώνει : α)το έτος γέννησης του. β)τον ήµο η την κοινότητα στα µητρώα αρρένων ή το γενικό µητρώο δηµοτών του οποίου είναι γραµµένος. γ)αν υπηρετεί η προϋπηρέτησε µε οποιανδήποτε ειδικότητα στο ηµόσιο η Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου η Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης,εφόσον δεν εξήλθε της υπηρεσίας,για κάποια αιτία. δ)ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ υποτροπή συκοφαντική δυσφήµηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ε) ότι δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκηµα αυτό έχει παραγραφεί.

6 στ ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. ζ) Να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις η) Να µην έχουν απολυθεί από θέση δηµόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νοµικού Προσώπου του δηµόσιου τοµέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόµενο σε υπαιτιότητα του εργαζοµένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. Β. ικαιολογητικά των ειδικών - τυπικών προσόντων Επικυρωµένο αντίγραφο Τίτλου σπουδών, όπως περιγράφεται στο κεφ II. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ως εξής: α ) Για τους µισθωτούς του ηµοσίου Τοµέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του ηµοσίου σε ΝΠ, ΌΤΑ 1ου και 2ου βαθµού, σε Ν.Π... του ηµοσίου τοµέα της παρ. 1 του άρθρου 1 του 2190/1997 απαιτείται µόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β ) Για τους µισθωτούς του Ιδιωτικού τοµέα: - Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή Αντίγραφο καρτέλας ενσήµων ή των τριµηνιαίων αποσπασµάτων ατοµικού λογαριασµού ασφάλισης (1 έτους ένσηµα). - Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. - Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου, - γ ) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες: -Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή Αντίγραφο σελίδων βιβλιαρίου ασφάλισης. - Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριµένες εργασίες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο της εµπειρίας. - Υποβολή µίας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εµπειρίας. - δ)όταν η προϋπηρεσία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή. Για την προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των λοιπών κατά περίπτωση δικαιολογητικών που απαιτούνται, ο υποψήφιος προσκοµίζει: 1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: - Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο ασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. - Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.

7 2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: - Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε και στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. - Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου, του Ν. 1599/1986 στην οποία να αναγράφονται επακριβώς ο xpόνος απασχόλησης και το είδος της προϋπηρεσίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπο η της επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο. - Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας, δεν είναι υποχρεωτική κατά τη νοµοθεσία αυτού. - 3) Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που αποκτήθηκε στο εξωτερικό θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα αυτών και από επίσηµη µετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα. Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής ΤΓ αίτησης (18/8/2012) Υποβάλλονται και λαµβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων από την αρµόδια επιτροπή συναφείς τίτλοι σπουδών πέραν των απαιτούµενων από την ανακοίνωση. - Τα δικαιολογητικά µπορούν να σταλούν και ταχυδροµικώς συστηµένα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής τους (σφραγίδα και απόδειξη ταχυδροµείου). - Η κατάθεση των δικαιολογητικών µπορεί να γίνει και από τρίτους εφ' όσον διαθέτουν νόµιµη εξουσιοδότηση. Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών- τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται. Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών θα πρωτοκολλείται η σχετική αίτηση και θα καταχωρείται σε ειδικό πίνακα στον οποίο θα φαίνεται ο κατά σειρά αριθµός πρωτοκόλλου της αίτησης, το επώνυµο, το όνοµα και το όνοµα πατρός του υποψηφίου και µετά την λήξη της προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών, ο εκπρόσωπος του οργανισµού παραδίδει εις διπλούν τον υπογεγραµµένο παραπάνω πίνακα µετά των σχετικών αιτήσεων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις αιτήσεις, στον γραµµατέα της επιτροπής ο οποίος επαληθεύει τον πίνακα και το ένα αντίτυπο το επιστρέφει στον συντήξαντα οργανισµό µε την σηµείωση σ' αυτόν βεβαίωσης ότι παρελήφθησαν, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π 524/ IV. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την τριµελή επιτροπή µε αιτιολογηµένη απόφαση. Όσοι πληρούν τα γενικά και τα τυπικά προσόντα τίθενται υπό την κρίση της τριµελούς επιτροπής επιλογής η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα ιοικητικού Συµβουλίου του.ο.π.α.ρ., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π 524/1980. Η επιτροπή θα λάβει υπόψη της και συµπληρωµατικά στοιχεία όπως προϋπηρεσία, καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφείς στο αντικείµενο σπουδές κα

8 Όσων τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά) και δεν θα υποβληθούν σε πρακτική δοκιµασία (ακρόαση). Όλοι οι υπόλοιποι υποψήφιοι, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, τίθενται υπό την κρίση της τριµελούς επιτροπής επιλογής. Εφόσον η επιτροπή κρίνει, θα καλέσει τηλεφωνικά υποψηφίους για πρακτική δοκιµασία (ακρόαση), σε πρόσφορη ηµεροµηνία, στο άµεσο µέλλον, στο κτήριο της Ροδιακής Έπαυλης (Ελ. Βενιζέλου 14, Ρόδος). Οι εξεταζόµενοι υποψήφιοι µουσικοί καλούνται να εκτελέσουν δύο «µουσικά έργα ή µέρη µουσικών έργων της επιλογής τους (αργό - γρήγορο) και ένα ακόµη µουσικό έργο εκ πρώτης όψεως ανάγνωση (prima vista). Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν στην επιτροπή τρεις φωτοτυπίες των έργων επιλογής τους. Οι υποψήφιοι των υπολοίπων θέσεων (µαέστρων χορωδιών, δασκάλου ζωγραφικής και δασκάλου παραδοσιακών χορών κλπ ) θα εξεταστούν σε θέµατα που άπτονται του ειδικού αντικειµένου, κατά την κρίση της επιτροπής. Η επιτροπή θα συντάξει αυθηµερόν, εις διπλούν, πίνακα των επιλεγόµενων, το ένα αντίτυπο θα αναρτηθεί στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων στο κατάστηµα συνεδρίασης της επιτροπής (Γραφεία.Ο.Π.Α.Ρ. ), συντασσόµενου σχετικού αποδεικτικού (πρακτικού ανάρτησης) και το άλλο αντίτυπο, µετά των δικαιολογητικών, καθώς και τυχόν απόφαση και πίνακα αποκλειοµένων, θα αποσταλεί, επίσης αυθηµερόν, στον ενδιαφερόµενο Οργανισµό ο οποίος θα πρωτοκολλήσει τους σχετικούς πίνακες επιλεγόµενων και αποκλειοµένων. Αντίγραφο του πίνακα επιλεγόµενων θα αναρτηθεί εντός πέντε (,5) ηµερών στο κτίριο που στεγάζεται ο.ο.π.α.ρ. συντασσόµενου αποδεικτικού δηµοσίευσης (πρακτικό ανάρτησης) και θα ισχύσει για ένα (1) έτος από την κατάρτισή του. Η αρµόδια αρχή για την πρόσληψη αποστέλλει πρόσκληση επί αποδείξει προς τους επιλεγόµενους επιτυχόντες, οι οποίοι υποχρεούνται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος να υποβάλλουν στο Γραφείο Προσωπικού του.ο.π.α.ρ. τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά: 1. Πιστοποιητικό περί υγείας και φυσικής καταλληλότητας (η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης πιστοποιείται από τις αρµόδιες υγειονοµικές επιτροπές, µε βάση παραπεµπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία, σε γενικές γραµµές τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί). Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός της διαδικασίας της πρόσληψης. Ακόµη, ο.ο.π.α.ρ. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα τα παρακάτω δικαιολογητικά για τους επιτυχόντες: 1.Πιστοποιητικό οικείου ηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο αρένων (όταν ο υποψήφιος είναι άνδρας).

9 2.Προκειµένου περί θηλαίων, πιστοποιητικό εγγραφής στο γενικό µητρώο των δηµοτών (πιστοποιητικό γέννησης), στο οποίο θα φαίνεται η χρονολογία της γέννησης και ο τρόπος και χρόνος κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας. 3.Αντιγραφο του ελτίου Ποινικού Μητρώου 4.Πιστοποιητικο στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α (εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων η νοµιµη απαλλαγη από αυτές ). ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1.Η περίληψη της προκήρυξης να δηµοσιευθεί όπως ορίζει το Π.. 524/ ,άπαξ,σε τρεις ηµερήσιες εφηµερίδες του Νοµού ωδεκανήσου,στις 8/8/ Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του.ο.π.α.ρ. (Οδός ιαγοριδών 3,Ρόδος ),στο κατάστηµα του ήµου Ρόδου (Πλ.Ελευθερίας ),καθώς και στη Ροδιακή Έπαυλη (Ελ.Βενιζέλου 14,Ροδος ) όπου στεγάζεται το Ωδείο του Οργανισµού,συντασσόµενων σχετικών αποδεικτικών (πρακτικών ανάρτησης ) καθώς και στο link, Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑ Ρ ΒΑ ΡΑ Σ ( ΔΗ.Κ.Ε.Α.Β.) Αγία Βαρβάρα, 3/9/2014 Α.Π.: 4848 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού καλλιτεχνικού προσωπικού στα πολιτιστικά τμήματα της Κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ3ΟΛΖΖ-130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΑΔΑ: Β4Θ3ΟΛΖΖ-130 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ.» Ταχ. Δ/νση : Δημοκρατίας 3-722 00 : 25-09-202 Αριθμ. πρωτ.:2309 Τηλέφωνο : 28423 40326 Fax : 28420 25922 Email : koinopolitia@ierapetra.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ καλλιτεχνικού προσωπικού με ωριαία αντιμισθία για την στελέχωση Κ.Δ.Α.Π. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «Κ.Ε.ΔΗ.Ζ.» Ημερομηνία: 24.04.2014 Αρ. Πρωτ.: 94 Περιφέρεια Ιονίων Νησιών, Ν. Ζακύνθου, Δ. Ζακύνθου, Βανάτο 29100 Τηλ. 26953-60909 Φαξ. 26953-60914 Ε-mail: kediz@1340.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1/2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΑΜΑ, 1-09-014 ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 1370 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΡΑΜΑΣ Ν.Π... Ο.Τ.Α. Ταχ. /νση: Βεργίνας 18 Α, 66100 Τηλέφωνο: 510-470 Φαξ: 510-577 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΚΑΝΑ Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Αθήνα, 21-07-2010 Fax: 210-8253760 E-mail: okana@okana.gr Αρ. Αποφ. 296 Γενική ιεύθυνση /νση Οικονοµικών & ιοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 26/08/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 26/08/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 6/08/05 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:446 Ταχ.Δ/νση: Ελευθερίου.Βενιζέλου 00 Τηλ.: 074 640/64 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη σύναψη συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 Ε2 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191561

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1 Ε2 Ταχ. Κώδικας : 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191561 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 09/02/ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, Αριθ. Πρωτ.: 5121.05/05/ 2009 ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 7.10.2013 Αρ.πρωτ: 20043/6975 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΣΕΝ/ΣΠΜ/ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 5121.1/ 03/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563

Ταχ. Διεύθυνση: Γρ. Λαμπράκη 150 Ταχ. Κώδικας : 185 18 ΠΕΙΡΑΙΑΣ TELEX : TELEFAX : 2104191563 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23/02/ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 5121.01 /01/ 2007 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: 2 ο ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Ωδείου Καστοριάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 29/09/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΟΥΛΤΑΝΑ Αριθμ. Πρωτ.: 215 ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΥ ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΘΗΝΑ, 03/10/2006 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 016.2/78/14609 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πρόσληψης πενήντα ενός (51) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύµατος Νεότητας που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 04/2/202 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 753 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ: Αναπαύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΝOMOY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ************ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαφάνειας Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντίστασης 36-38 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ : -0-205 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ. πρωτ: 772 ΚΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 2/205 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 132 27 Μαρτίου 2008 Προκήρυξη (Αριθμός 1/101Μ/2008) Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 2/230M 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 19/11/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/57/2013 ΚΕΣΕΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τo Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ Ε ΜΑΓΕΙΡΩΝ 2 6 ΜΗΝΕΣ ΕΙ ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ Β5 Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2008 Αριθµ. Πρωτ 569343 Σχ. 3625 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα (10) θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πάτρα, 5-3-2008 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ ΡΕΑΣ» Πάτρα, 5-3-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγ. Ι. Ρέντης 01 /12/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 81 /14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 21 / 10 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 14 / 14 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 23 / 10 / 2013 ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ Αρ. πρωτ: 5120.1 / 06 / 13 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ1ΟΠ-Α1Π ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 18/09/ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/ 39/12 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛ. 210-9731874 FAX. 210-9766485 Άγιος Δημήτριος 02-10-2009 Αριθμ. Πρωτοκ. : 1220 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Πλήρωσης δέκα έξι (16 ) θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 1 /7M/ 2009 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα