ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΞΟ2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΞΟ2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα Αριθµ. Πρωτ:1970 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/ ΘΕΜΑ 13 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο(μυηε) ισχύος 0,99MW φερόµενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέµα Άσπρος του ήµου Καρδίτσας, Ν.Καρδίτσας. Την Πέµπτη και ώρα 17:00 µ.µ. στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου) συνήλθε το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά την έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό πρωτ. 1927/ του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου, παρόντος του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστού Κωνσταντίνου και των Αντιπεριφερειαρχών Π.Ε. Λάρισας κας. Καραλαριώτου Ειρήνης, Π.Ε. Καρδίτσας κ. Τσιάκου Βασιλείου, Π.Ε. Τρικάλων κ. Μιχαλάκη Χρήστου, Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων κ. Αλεξόπουλου ηµητρίου και του Θεµατικού Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλτσογιάννη Γεωργίου, κας Κόκκαλη- Κουβέλη Γεωργίας και κας Μαµάρα Μαρίας. Προεδρεύων ο κ. Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος. Αντιπρόεδρος η κα. Βαγενά Αγγελική και Γραµµατέας ο κ. Χρουµπ Γιουσεφ. Ειδική Γραµµατέας η υπάλληλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας κα. Τσιαντούλη Ευγενία. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι παρακάτω Περιφερειακοί Σύµβουλοι: 1 Αγγέλης Αθανάσιος Παρών 28 Μητσιούλης ηµήτριος Παρών 2 Αδαµάκη-Τζαβέλλα Παρούσα 29 Μπάρδας Κων/νος Παρών Ευδοκία 3 Αδάµου Αντώνιος Παρών 30 Μπατζιάκας Πέτρος Απών 4 Αλεξάκος Φώτης Παρών 31 Μποτός Αργύριος Απών 5 Αναστασόπουλος Παρών 32 Μπούτας Ευάγγελος Παρών Αντώνιος 6 Αργυροπούλου- Παρούσα 33 Νάνης Ηλίας Παρών Καλλιάρα Ελένη 7 Βαγενά Αγγελική Παρούσα 34 Νούσιος Κων/νος Παρών 8 Γακόπουλος Χρήστος Παρών 35 Παιδής Αθανάσιος Παρών 9 Γκατζής Νικόλαος Απών 36 Παπατόλιας Απόστολος Απών 10 Γρηγορίου Ζήσης Απών 37 Παπαχαραλάµπους Γρηγόριος Παρών 11 εσπόπουλος Κων/νος Παρών 38 Πουλάκης Κων/νος-Νικόλαος Απών 12 Καλιακούδας Νίκος Παρών 39 Ρεντζιάς Ευθύµιος Παρών 13 Καλοµπάτσιος Χρήστος Παρών 40 Ρίνης Λεωνίδας Παρών

2 14 Καλτσογιάννης Παρών 41 Σιδερόπουλος Χρήστος Παρών Γεώργιος 15 Καπέλος Γεώργιος Παρών 42 Σκούπρας Φώτιος Παρών 16 Κασσοπούλου Λώρεν Απούσα 43 Σούρλας Πέτρος Παρών 17 Κίτσιος Γεώργιος Παρών 44 Σταφύλη Ουρανία Παρών 18 Κόκκαλη-Κουβέλη Παρούσα 45 Τσαλίκη Νερατζούλα Απούσα Γεωργία 19 Κολυνδρίνη ωροθέα Παρούσα 46 Τσιάρας Αθανάσιος Παρών 20 Κουρέτας ηµήτριος Παρών 47 Τσίγκας Γεώργιος Παρών 21 Κοπάνας Αργύρης Παρών 48 Χαλέβας Κων/νος Παρών 22 Κρανιάς Βασίλειος Παρών 49 Χήρας Φίλιππος Παρών 23 Λέµας Ευάγγελος Παρών 50 Χρουµπ Γιουσέφ Παρών 24 Λιακούλη Ευαγγελία Παρούσα 51 Ψαχούλας Ορέστης Παρών 25 Λιάπης Χρήστος Παρών 26 Μαµάρα Μαρία Παρούσα 27 Μεργιαλής ηµήτριος Παρών Ενώ βρισκόταν σε νόµιµη απαρτία παρουσιάστηκε το θέµα ηµερησίας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας: Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο(μυηε) ισχύος 0,99MW φερόµενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέµα Άσπρος του ήµου Καρδίτσας, Ν.Καρδίτσας. Το λόγο πήρε ο ο Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Βορείων Σποράδων κ. Καλτσογιάννης Γεώργιος και εισηγήθηκε τα εξής: Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 2. Την ΚΥΑ 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 Β ) «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) κ.λπ.» 3. Την ΚΥΑ 15393/2332/ (Φ.Ε.Κ. 1022/Β/ ) «Κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 κλπ.» 4. Το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/ ) «Εναρµόνιση του Ν.1650/86 µε τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις».

3 5. Το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ209Α / ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κ.λπ.» και δη τα άρθρα 8 και 30 παρ.3 αυτού. 6. Το Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/ ), Επιτάχυνση της ανάπτυξης ΑΠΕ για αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής του ΥΠΕΚΑ. 7. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» καθώς επίσης και το Π.. 129/2010 (ΦΕΚ222/Α/ ) «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». 8. Το Ν.3937/2011(ΦΕΚ60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». 9. Την Κ.Υ.Α /2021/ (Φ.Ε.Κ. 1391/Β/ ) «Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν /1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002» και ειδικότερα το άρθρο 7 «µεταβατικές διατάξεις». 10. Την µε αρ / (ΦΕΚ 663/Β/ ) Κ.Υ.Α. «ιαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)». 11. Την µε αρ / (ΦΕΚ 663/Β/ ) Κ.Υ.Α. «Περιεχόµενα, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία Π.Π.Ε., Μ.Π.Ε., Π.Ε. και λοιπών φακέλων έργου Α.Π.Ε.» 12. Την Υπουργική Απόφαση /2011 (ΦΕΚ 518/Β/ ) «Συµπλήρωση και εξειδίκευση τεχνικών και λοιπών λεπτοµερειών και κριτηρίων χωροθέτησης «Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (ΜΥΗΕ) που προβλέπονται στο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ) σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Ν. 3851/2010». 13. Τη / ΠΠΕ και Αξιολόγηση του έργου του θέµατος από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. 14. Την υπ αριθµ.88/2012 Απόφαση ΡΑΕ 15. Την 42986/ γνωµοδότηση της /νσης Χωροταξίας του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 16. Την υπ αριθµ. 343(Πρακτικό 19/ ) Απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Καρδίτσας µε την οµόφωνα θετική γνωµοδότησή του για το έργο. σας γνωρίζουµε τα εξής:

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά την κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 0,99 MW το οποίο θα εγκατασταθεί σε δασική έκταση επί του ρέµατος Άσπρου εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, της ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου, του ήµου Καρδίτσας. Η θέση της υδροληψίας βρίσκεται σε υψόµετρο +700,0 m, 850µ. περίπου κατάντη της συµβολής του ρέµατος Κόπανος στο ρέµα Άσπρος και 150 περίπου µέτρα ανάντη της γέφυρας του επαρχιακού δρόµου που συνδέει τους οικισµούς Καροπλέσι και Ανθηρό. Bρίσκεται 1,2 km βόρεια-βορειοδυτικά του οικισµού του Καροπλεσίου και 1,1km δυτικά της Αγίας Αγάθης. Στη συνέχεια το νερό µέσω αγωγού εκτροπής 1830µ. οδηγείται στο σταθµό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου µετά την αξιοποίησή του επιστρέφει στην κοίτη του ρέµατος µέσω διώρυγας διαφυγής. Οι συντεταγµένες των άκρων του έργου στο γεωγραφικό σύστηµα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και τα απόλυτα υψόµετρά τους είναι: Χ(µ.) Ψ(µ.) Ζ(µ.) Υδροληψία Υδροηλεκτρικός Σταθµός Αναλυτικότερα, ο Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθµός (ΜΥΗΣ) θα αποτελείται από τις εξής εγκαταστάσεις: Εγκατάσταση υδροληψίας Περιλαµβάνει τη διάταξη υδροληψίας χωρίς ταµίευση νερού (ορεινού τύπου), µε υπερπηδητό φράγµα ύψους 2,00 µέτρων µε κατάντη κεκλιµένες σχάρες και προστατευτικούς τοίχους για την προστασία των πρανών. Το φράγµα συνδυάζεται σε ενιαίο έργο µε κανάλι µεταφοράς, εξαµµωτή και φρεάτιο εισόδου (δεξαµενή φόρτισης) για τη διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων νερού. Για την πρόσβαση στην περιοχή της υδροληψίας θα ανοιχτεί δρόµος µήκους 150µ. και πλάτους 5µ. Επισηµαίνουµε ότι στην υδροληψία έχει προβλεφθεί η κατασκευή ειδικής κλιµακωτής διάταξης (ιχθυόσκαλα ιχθυοδιάδροµος), η οποία αποτελείται από σειρά αλλεπάλληλων δεξαµενών που θα σχηµατίζουν κλίµακα και θα επικοινωνούν µεταξύ τους µε θυρίδες και υπερχειλιστές, για την απρόσκοπτη ελευθεροεπικοινωνία της ιχθυοπανίδας. Αγωγός προσαγωγής νερού

5 Ο αγωγός προσαγωγής του νερού ξεκινά από τη δεξαµενή φόρτισης της εγκατάστασης της υδροληψίας και καταλήγει στους υδροστρόβιλους του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει συνολικό µήκος 1830µ. περίπου και οδεύει καθ όλο το µήκος του σε όρυγµα που θα διανοιχτεί κατά τα πρώτα 150µ. κατάντη της υδροληψίας επί της νότιας όχθης του ρέµατος Άσπρος, κατά µήκος του δρόµου που θα διανοιχτεί για την εξασφάλιση της πρόσβασης στην υδροληψία, κατά τα επόµενα 1200µ. επί της νότιας όχθης του ρέµατος αφού προηγουµένως τµήσει τον επαρχιακό δρόµο που συνδέει τους οικισµούς Καροπλέσι και Ανθηρό ενώ για τα υπόλοιπα 480µ. κατά µήκος της δυτικής όχθης του ποταµού Ταυρωπού(Μέγδοβα). Για την τοποθέτηση του αγωγού θα πραγµατοποιηθεί εκσκαφή του σκάµµατος σε βάθος 2,40-2,50µ.-ανάλογα µε τη διάµετρο του αγωγού- διάστωση άµµου πάχους 30εκ., τοποθέτηση του αγωγού και κάλυψη µε άµµο πάχους 30εκ. και τέλος πλήρωση µε τα προϊόντα εκσκαφής. Η διάµετρος του αγωγού προσαγωγής του νερού θα είναι Φ1200 για τα πρώτα 900µ. κατάντη της υδροληψίας και Φ1100 για τα υπόλοιπα 930µ. έως το σταθµό παραγωγής. Σταθµός παραγωγής Ο σταθµός παραγωγής θα εγκατασταθεί σε δηµόσια δασική έκταση η οποία βρίσκεται σε απόσταση 600µ. κατάντη της συµβολής του ρέµατος Άσπρος στον ποταµό Ταυρωπό(Μέγδοβα) και 1,4χλµ βορειοανατολικά του οικισµού Καροπλεσίου. Στο κτίριο του σταθµού εµβαδού 160µ 2 θα στεγάζονται οι δύο υδροστρόβιλοι τύπου Francis, οι γεννήτριες, και ο λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός. Εντός του σταθµού θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος για τους πίνακες µέσης τάσης και τους πίνακες αυτοµατισµού, τροφοδοσίας και ελέγχου. Επιπλέον ο σταθµός θα διαθέτει αποθήκη, γραφείο για το προσωπικό και χώρο υγιεινής. Οι µετασχηµατιστές θα τοποθετηθούν υπαιθρίως, παράπλευρα του κτιρίου σε ιδιαίτερο χώρο που θα είναι περιφραγµένος για λόγους ασφαλείας. Τέλος, στο κτίριο του σταθµού θα τοποθετηθεί σύστηµα γείωσης και αλεξικέραυνης προστασίας, πυροφραγµοί καλωδίων, ανιχνευτές καπνού και φορητοί πυροσβεστήρες. Για την πρόσβαση στο σταθµό παραγωγής θα διανοιχτεί δασικός δρόµος µήκους 380µ., έως το χωµάτινο δρόµο που εξυπηρετεί τον οικισµό της Αγίας Αγάθης και ξεκινά από τον επαρχιακό δρόµο που συνδέει τους οικισµούς Γιαννουσαίικα και Ανθηρό. Το νερό µετά την ενεργειακή αξιοποίησή του θα διοχετεύεται στη διώρυγα διαφυγής, τετραγωνικής διατοµής µήκους 20µ. και διαστάσεων 3,0Χ1,5µ.

6 Για τη σύνδεση µε το δίκτυο µέσης τάσης της ΕΗ θα κατασκευαστεί επέκταση µήκους 150µ. µε εναέριους αγωγούς. Στο υφιστάµενο δίκτυο της ΕΗ και για µήκος 2 χλµ θα γίνει αντικατάσταση των υφιστάµενων αγωγών µε νέους. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ Το Υδροηλεκτρικό έργο πρόκειται να εγκατασταθεί σε δασική έκταση επί του ρέµατος Άσπρου εντός των διοικητικών ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καροπλεσίου, της ηµοτικής Ενότητας Ιτάµου, νοτιοδυτικά του ήµου Καρδίτσας. Η περιοχή ενδιαφέροντος εγκατάστασης του έργου δεν ανήκει σε ζώνες αποκλεισµού σύµφωνα µε το άρθρο 17, παρ. 2 της 49828/ (ΦΕΚ 2464/Β/ ) Απόφασης έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. Ήτοι, το προτεινόµενο έργο δεν θα εγκατασταθεί σε: α) κηρυγµένα διατηρητέα µνηµεία της φύσης, σε οριοθετηµένες αρχαιολογικές ζώνες προστασίας Α κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, β) σε περιοχές απολύτου προστασίας της φύσης και του τοπίου κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, παρ. 1 και 2 και 21 του Ν.1650/86, γ) στους πυρήνες των Εθνικών ρυµών, δ) σε οικοτόπους προτεραιότητας που έχουν ενταχθεί στον κατάλογο των τόπων κοινοτικής σηµασίας του δικτύου ΦΥΣΗ 2000, ε) σε δάση και γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ.56 του Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο θα υλοποιηθεί εντός δασικής έκτασης στο Καροπλέσι του ήµου Καρδίτσας. Για τις εκτάσεις αυτές δεν υφίσταται ειδικό καθεστώς προστασίας του περιβάλλοντος (περιοχές δικτύου NATURA 2000 ή συνθήκης Ramsar, εθνικοί δρυµοί ή πάρκα, αναδασωτέες εκτάσεις κλπ). Η ένταση και η έκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου αναµένεται σχετικώς µικρή. Οι όποιες ενοχλήσεις εξαιτίας του (θόρυβοι, σκόνη κλπ) είναι µικρής κλίµακας και αναµένεται να περιοριστούν χρονικά κατά το στάδιο κατασκευής του.

7 Η επίπτωση στο περιβάλλον από την κατασκευή των εργοταξιακών οδών προβλέπεται να είναι περιορισµένης κλίµακας µε την εφαρµογή των περιβαλλοντικών όρων. Επειδή ο µετασχηµατιστής τοποθετείται εκτός του κτιρίου του σταθµού και για την αποφυγή κάθε πιθανότητας διαρροής λιπαντικών από αυτόν θα κατασκευαστεί στη βάση ειδικός θάλαµος συλλογής των υγρών. Το υδροηλεκτρικό έργο εκ της φύσεώς του θα έχει θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον γιατί αξιοποιεί µία ανανεώσιµη πηγή ενέργειας (νερό) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και συµβάλει ουσιαστικά στη µεσοµακροπρόθεσµη προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας µας καθώς η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν το επιβαρύνει µε ρύπους, δε δηµιουργεί απόβλητα και συµβάλει στην καταπολέµηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου µε µηδενική εκποµπή ρυπογόνων ενώσεων όπως CO 2 και ΝΟ x. Καταλληλότερη περίοδο για τον περιορισµό των επιπτώσεων από την παράκαµψη για την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του αγωγού είναι η περίοδος της άνοιξης κατά την οποία δεν υπάρχουν πολύ επισκέπτες στην περιοχή και αγροκτηνοτροφικές εργασίες είναι περιορισµένες. Επειδή το µήκος σύνδεσης µε το δίκτυο της ΕΗ- η οποία θα γίνει εναέρια- είναι πολύ µικρό δεν θεωρούνται σηµαντικές οι επεµβάσεις στη δασική έκταση ούτε προσαυξάνεται ιδιαίτερα ο κίνδυνος πυρκαγιών κατά τους θερινούς µήνες αφού υπάρχει ήδη εναέρια γραµµή 2 περίπου χιλιοµέτρων έως το δίκτυο της ΕΗ. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν αντιρρήσεις για τον επίγειο τρόπο σύνδεσης. Κατάντη της υδροληψίας του ΜΥΗΣ και σε απόσταση 400µ. υπάρχει µονάδα εκτροφής ιχθύων η οποία χρησιµοποιεί µέρος της παροχής υδάτων του ρέµατος Άσπρος και το οποίο θα αποδίδεται κατά προτεραιότητα µέσω του αγωγού προσαγωγής του ΜΥΗΣ ακόµη και κατά τις περιόδους που ο ΜΥΗΣ δε θα λειτουργεί, χωρίς να επηρεάζεται η ενεργειακή απόδοση του έργου. Αυτό θα επιτευχθεί µε τη βοήθεια ειδικής βάνας βαθµονοµηµένης έτσι ώστε σε πλήρες άνοιγµα να αποδίδει τουλάχιστον 50 l/s. Προς απόδειξη της καλής λειτουργίας της, κατά την εγκατάστασή της θα πραγµατοποιηθεί µέτρηση µε παροχόµετρο ή µυλίσκο της αποδιδόµενης παροχής έτσι ώστε να πιστοποιηθεί η απόδοση των 50 l/s. Η οικολογική παροχή για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος υπολογίστηκε σε 123 l/s. Προσθέτοντας σ αυτήν την παροχή στο ιχθυοτροφείο(50 l/s) και την ελάχιστη παροχή για τη λειτουργία του σταθµού(195 l/s) προκύπτει ελάχιστη

8 παροχή νερού του ρέµατος 368 l/s. Κάτω από αυτήν την παροχή θα διακόπτεται η λειτουργία του ΜΥΗΣ και το νερό θα διοχετεύεται στο ρέµα µε φυσική παροχή. υτικά του υπό εγκατάσταση υδροηλεκτρικού σταθµού και σε απόσταση 1.950µ. ανάντη από τη θέση υδροληψίας του πρόκειται να εγκατασταθεί ένας δεύτερος Υδροηλεκτρικός Σταθµός της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ ισχύος 0,6MW, ο οποίος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και λαµβάνοντας υπόψη τα µήκη εκτροπής νερού των δύο σταθµών και το µήκος της φυσικής κοίτης ανάµεσά τους, δε θα δηµιουργήσει πρόβληµα στην οµαλή λειτουργία του υπό εξέταση έργου. Η θέση απόθεσης των πλεοναζόντων υλικών θα πρέπει να έχει τη σύµφωνη γνώµη του ήµου Καρδίτσας, του ασαρχείου Καρδίτσας και της Αρµόδιας Πολεοδοµίας όσον αφορά τις χρήσεις γης. Η διάνοιξη δρόµων θα γίνει µετά από σύνταξη οριστικής µελέτης και την έγκριση της από το αρµόδιο ασαρχείο. Καµία εργασία δεν θα ξεκινήσει χωρίς την προηγούµενη άδεια επέµβασης από το ασαρχείο. Τέλος, οφείλουµε να επισηµάνουµε ότι στο δηµοτικό συµβούλιο Καρδίτσας κατατέθηκε η υπ αριθµ. 7/2013 γνωµοδότηση του Τοπικού Συµβουλίου της Τ.Κ. Καροπλεσίου το οποίο δεν συναινεί στην παροχή άδειας για την εγκατάσταση του έργου του θέµατος διότι τους χειµερινούς µήνες το ρέµα µεταφέρει τεράστιες ποσότητες φερτών υλικών, οι οποίες θα καταστρέψουν τέτοιου είδους κατασκευές. Ακόµη, στο δηµοτικό συµβούλιο αναφέρθηκε από την Πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καροπλεσιτών ότι υπάρχει έγγραφο της Εφορίας Μνηµείων Νεωτέρων Χρόνων Θεσσαλίας που απαγορεύει οποιαδήποτε παρέµβαση στον Άσπρο ποταµό Καροπλεσίου. Σε τηλεφωνική µας επικοινωνία µε την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας ενηµερωθήκαµε ότι δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο για την περιοχή, παρά µόνο για ένα κτίσµα στον οικισµό Καροπλεσίου το οποίο έχει κηρυχθεί ως σηµαντικό µνηµείο, διαπιστώθηκε δε ότι η ίδια Υπηρεσία έλαβε γνώση για την πρόθεση εγκατάστασης του εν λόγω έργου από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. κατά το στάδιο της προµελέτης(ππε) και το έγγραφο τέθηκε στο αρχείο της µε αρ.πρωτ.2991/ Τέλος, στην Υπηρεσία Νεωτέρων κοινοποιήθηκε η γνωµοδότηση της 19 ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων(αρ.πρωτ. 5893/ ) καθώς και η γνωµοδότηση της Λ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων(αρ.πρωτ.5444/ ).

9 Εισηγούµαστε Θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά µε τις αναµενόµενες επιπτώσεις στο Περιβάλλον από την εγκατάσταση και λειτουργία του µικρού Υδροηλεκτρικού έργου(μυηε) της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. ισχύος 0,99 MW στο ρέµα Άσπρος του ήµου Καρδίτσας, Ν.Καρδίτσας µε τους εξής όρους: Να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις για την επέµβαση στους δρόµους πριν την έναρξη των εργασιών. Να εξασφαλιστεί ο χώρος απόθεσης των προϊόντων εκσκαφής- προσωρινών και µη- µε τη σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιών. Να εξασφαλιστεί κατά τη διάρκεια των εργασιών η απρόσκοπτη παροχή νερού στο ιχθυοτροφείο. Το Περιφερειακό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση Λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και Αποφασίζει Να εγκρίνει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Μικρό Υδροηλεκτρικό έργο(μυηε) ισχύος 0,99MW φερόµενης ιδιοκτησίας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΡΑΣΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. που πρόκειται να κατασκευαστεί στο ρέµα Άσπρος του ήµου Καρδίτσας, Ν. Καρδίτσας, συµπεριλαµβανοµένων των ανωτέρω όρων της εισήγησης. Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την απόφαση. Υπέρ ψήφισαν σαράντα (40) µέλη Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Αδάµου Αντώνιος, Κρανιάς Βασίλειος, Μπούτας Ευάγγελος, Η παρούσα απόφαση έλαβε α.α Ο Πρόεδρος Του Περιφερειακού Συµβουλίου Γρηγόρης Παπαχαραλάµπους

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΡ-ΙΦ1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 24-10-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1642 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 16/22-10-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1001 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 14 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1003 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 412 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 16 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1893 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 10 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 23-10-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1892 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/22-10-2012 ΘΕΜΑ 9 o : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1105 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 13 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-12-2014 Αριθµ. Πρωτ:1547 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 13/28-11-2014 ΘΕΜΑ 22o: Ανανέωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 29-8-2014 Αριθµ. Πρωτ: 1008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8/28-8-2014 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-1Ι4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1975 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 18 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 27-6-2014 Αριθμ. Πρωτ: 710 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/25-6-2014 ΘΕΜΑ 36 ο : Εισήγηση επί της «Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 05-04-2012 Αριθμ. Πρωτ: 653 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 9/04-04-2012 ΘΕΜΑ 13 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1545 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 29 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 02-09-2013 Αριθμ. Πρωτ:1430 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 14/30-08-2013 ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΜΨ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΜΨ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 Αριθµ. Πρωτ: 156 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014 ΘΕΜΑ 24 ο : Εισήγηση σχετικά µε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1550 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 34 : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 01-03-2012 Αριθμ. Πρωτ: 427 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/29-02-2012 ΘΕΜΑ 21 Ο : Εισήγηση σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1100 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 8 Ο : «Γνωμοδότηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 30-05-2013 Αριθμ. Πρωτ: 834 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/27-05-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1108 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 16 o : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 404 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 24 ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/14-03-2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την ίδρυση Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής, με Α ύλη απόβλητα ελαιοτριβείων και άλλα γεωργικά υπολείμματα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 22 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου δύο αστέρων (2*), με την ονομασία GOLDEN BEACH, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΠΕΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013

ΑΔΑ: ΒΛΓΓ7ΛΡ-ΠΕΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 20-12-2013 Αριθµ. Πρωτ: 1980 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 18/19-12-2013 ΘΕΜΑ 23 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 11-4-2014 Αριθµ. Πρωτ: 424 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 4/10-4-2014 ΘΕΜΑ 4 ο : Επέκταση αστικής περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ87ΛΡ-ΝΧΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 13-02-2014 Αριθµ. Πρωτ: 149 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 2/12-02-2014 ΘΕΜΑ 17 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 21 ο : Εισήγηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων (4*), με την ονομασία ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 10-09-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1549 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 15/06-09-2012 ΘΕΜΑ 33 : Μελέτη Περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα