ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL)"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (EFNIL) MINISTRY OF EDUCATION, RESEARCH AND RELIGIOUS AFFAIRS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Member of the European Federation of National Institutions for Language (EFNIL) ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Kαραμαούνα 1, πλ. Σκρα , Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη τηλ.: fax: komvos.edu.gr σχεδιασμός: chalkiopoulos.gr

2 Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Σπέρνουνται γεννιούνται σαν τα βρέφη ριζώνουν θρέφουνται με το αίμα. Σεφέρης, «Επί σκηνής, ΣΤ» Λόγος δυνάστης μέγας ἐστίν [...] δύναται γὰρ καὶ φόβον παῦσαι καὶ λύπην ἀφελεῖν καὶ χαρὰν ἐνεργάσασθαι καὶ ἔλεον ἐπαυξῆσαι. Γοργίας, «Ἑλένης ἐγκώμιον», 8

3 Περιεχόμενα Content Στόχοι του ΚΕΓ Aims of the CGL...3 Αρχές του ΚΕΓ Principles of the CLG...4 Ψηφιακοί πόροι Online projects and digital resources...6 Τμήμα Λεξικογραφίας Division of Lexicography Δραστηριότητες...8 Activities Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι του Τμήματος Λεξικογραφίας Selected digital resources of the Division of Lexicography...9 Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας Division of Language and Literature Δραστηριότητες Activities...10 Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι του Τμήματος Γλώσσας & Λογοτεχνίας Selected digital resources developed by the Division of Language & Literature...11 Τμήμα Γλωσσολογίας Division of Linguistics Δραστηριότητες...12 Activities Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι του Τμήματος Γλωσσολογίας Selected digital resources developed by the Division of Linguistics...13 Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας Division for the Support & Promotion of the Greek Language...14 Δραστηριότητες...15 Activities Εκδόσεις Publications...16 Αρχεία Archives...17 Οι δικτυακοί μας τόποι με μια ματιά...18 Our websites at a glance Το παρόν συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

4 Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Centre for the Greek Language Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) ιδρύθηκε το 1994 στη Θεσσαλονίκη. Είναι ερευνητικό ίδρυμα (ΝΠΙΔ) και λειτουργεί ως συντονιστικό, συμβουλευτικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής αγωγής και πολιτικής. Οι στόχοι του ΚΕΓ: Η στήριξη και προώθηση της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος. Η οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού που συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. The Centre for the Greek Language (hereafter CGL) was established in 1994 in Thessaloniki. It is a nonprofit research institute acting as a co-ordinating, advisory and planning body of the Ministry of Education on matters of language policy. The aims of the CGL are the following: The overall support and promotion of the Greek language in Greece and abroad. The organization of Greek language teaching to foreigners in Greece and abroad. The support of teachers of the Greek language in Greece and abroad The production of materials and resources which may contribute to the promotion and spread of the Greek language.

5 4 Αρχές του ΚΕΓ Principles of the CLG Το ΚΕΓ είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Προς τον σκοπό αυτόν ακολουθείται αυστηρώς επιστημονική μέθοδος, αποκλείεται επομένως εξαρχής κάθε είδους ιδεολογική προκατάληψη για τις τύχες της νέας ελληνικής γλώσσας. Το ΚΕΓ εκτιμά ότι η καλλιέργεια της νεοελληνικής γλώσσας συντελείται όχι με κανονιστικούς περιορισμούς, αλλά με τη σοβαρή μελέτη της σε όλο το συγχρονικό εύρος και το ιστορικό της βάθος, κυρίως με τη σπουδή υποδειγματικών κειμένων. CGL is an academic institution dedicated to the description and documentation of trends in the Modern Greek language at home and abroad. For this purpose, strictly scholarly methods are followed, and, consequently, ideological prejudice of any description regarding the fate of the Modern Greek Language is ab initio precluded. CGL takes the view that the cultivation of the Modern Greek language is to be achieved not by normative restrictions, but by serious study of the language in all its temporary range and historical depth, chiefly through the study of exemplary texts.

6 Πού βρίσκω τους ψηφιακούς πόρους του ΚΕΓ; Where can I find the digital resources developed by the CGL? 5 proteas.greek-language.gr Υποστήριξη ψηφιακού γραμματισμού (Εκπαιδευτικά σενάρια και μεθοδολογία) Supporting Digital Literacy (Lesson Plans and Methodology) Πολυμεσικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα Multimedia Educational Environments Ψηφιακοί εκπαιδευτικοί πόροι Digital Educational Resources Σώματα κειμένων Text Corpora Γλωσσικά εργαλεία (ηλεκτρονικά λεξικά, κ.ά.) Language Tools (digital dictionaries etc.) Οι δράσεις του ΚΕΓ υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. CGL s actions are implemented through the Operational Programme "Education and Lifelong Learning", co-financed by Greece and the European Union.

7 6 Online projects and digital resources for the greek language & language education developed and suported by CGL TEXT CORPORA & CONCORDANCES LANGUAGE TOOLS & ONLINE DICTIONARIES DIGITIZED ARCHIVAL MATERIAL MULTIMEDIA EDUCATIONAL ENVIRONMENTS and TEXTBOOKS PRIMARY RESOURCES supporting digital literacy practices in language education DATABASE OF LESSON PLANS FOR DIGITAL LITERACY proteas.greek-language.gr E-LEARNING COMMUNITIES FOR TEACHERS OF GREEK AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE E-COMMUNITIES OF PRACTICE AND COLLABORATION FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION TEACHERS IN GREECE Lesson plans and learning communities MAPPING INTERNET RESOURCES AND BOOKS IN PRINT RESEARCH & METHODOLOGY STUDIES SECONDARY RESOURCES for life-long learning and professional development of teachers dialogos.greek-language.gr Dialogos: a digital community for language teachers in Greece elearning.greek-language.gr Diadromes: E-learning for teachers of Greek worldwide diavlos.greeklanguage.gr Diavlos: E-learning for teachers of Greek as a foreign/second language (for Greeks Abroad) Fryktories: a community for teachers of Greek worldwide Communities websites: CGL s projects have been and continue to be co-financed by the European Union through a number of Operational Programmes [i.e. Information Society (OPIS) / 3rd Community Support Framework (CSF) and Education and Lifelong Learning / National Strategic Reference Framework (NSRF) ]

8 Ψηφιακοί πόροι του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για τη γλώσσα και τη γλωσσική εκπαίδευση 7 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ για την υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας με ψηφιακά μέσα ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΣΥΜΦΡΑΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ Εκπαιδευτικά σενάρια και διαδικτυακές κοινότητες μάθησης ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: proteas.greek-language.gr ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΕΙΣ ΠΟΡΟΙ για τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ Δικτυακές κοινότητες του ΚΕΓ dialogos.greek-language.gr Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών elearning.greek-language.gr Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας diavlos.greeklanguage.gr Δίαυλος: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (απόδημος ελληνισμός) Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού στο εξωτερικό Τα έργα του ΚΕΓ έχουν χρηματοδοτηθεί και συνεχίζουν να συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ & Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ ]

9 8 Τμήμα Λεξικογραφίας Division of Lexicography Δραστηριότητες Σχεδιασμός και σύνταξη λεξικών και άλλων λεξικογραφικών εργαλείων Εμπλουτισμός του μεγάλου λεξικογραφικού του αρχείου Δημιουργία σωμάτων κειμένων και λεξικογραφικών βάσεων δεδομένων Αξιοποίηση των λεξικών και των λεξικογραφικών εργαλείων στη διδασκαλία της ελληνικής Επιμόρφωση των νέων επιστημόνων και των εκπαιδευτικών σε θέματα ηλεκτρονικής λεξικογραφίας Υποστήριξη του επιστημονικού διαλόγου γύρω από τη λεξικογραφία Activities Planning, designing, and editing of dictionaries and other lexicographical tools, in print and digital form Preservation and expansion of its lexicographical archivesi.e. corpora of Ancient and Modern Greek authors (Anemoskala, Mnemosyne) Creation of text corpora and digital concordances, i.e. corpora of Ancient and Modern Greek authors (Anemoskala, Mnemosyne) Utilization of the dictionaries and other lexicographical tools for teaching purposes Training of young scholars and educators in electronic lexicography and its applications Enhancement of the scholarly dialogue concerning lexicography Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Portal for the Greek language and language education

10 Τμήμα Λεξικογραφίας Division of Lexicography Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι Αρχείο Δ. Ι. Γεωργακά. Ψηφιακή αποδελτίωση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας από τον 18ο αιώνα έως σήμερα Ανεμόσκαλα. Σώμα κειμένων και συμφραστικοί πίνακες λέξεων Νεοελλήνων Ποιητών H.G. Liddell & R. Scott. Επιτομή του Μεγάλου Λεξικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας Μνημοσύνη. Ψηφιακή βιβλιοθήκη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας Αρχαία ελληνική τέχνη και μυθολογία. Πρόσωπα και θέματα της ΑΕ μυθολογίας (ΑΡΙΑΔΝΗ), Ο Τρωικός πόλεμος στην τέχνη και τη γραμματεία & Οδηγοί για την αρχαία Μακεδονία Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για την αρχαία ελληνική γραμματεία Ανθολογίες: α) Ανθολογία Επιγραφών (8ος αι. π.χ. - 6ος αι. μ.χ.) β) Ανθολογία Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης γ) Ανθολογία Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (των Θ. Στεφανόπουλου, Στ. Τσιτσιρίδη κ.ά.) δ) Α νθολογία έργων της νεότερης και σύγχρονης παγκόσμιας συγγραφικής παραγωγής που εμπνέονται από την αρχαία ελληνική μυθολογία. 9 Selected digital resources Georgacas Archive of 2.5 million quotations and excerpts from authentic Modern Greek literary sources (1800 to the present) Anemoskala. Text corpus & Concordance of Modern Greek Poets An Intermediate Greek-English Lexicon, H.G. Liddell & R. Scott (the Greek abridged edition) Mnemosyne: Digital library of ancient Greek texts and Modern Greek translations (works by 36 major Ancient Greek writers) Ancient Greek Art and Mythology. People and topics of ancient Greek mythology (ARIADNE),The Trojan war in art and literature, and Guides to the Archaeology of Macedonia Multimedia encyclopedia of ancient Greek Literature Anthologies: a) inscriptions on public and private life in Ancient Greece, b) Ancient Greek Lyric Poetry, c) anthology of Ancient Greek texts compiled specially for use in schools, d) works of modern literature from all over the world inspired by ancient Greek myths. Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Psifides for the Greek language and language education fylladio_geniko_keg.indd 9 22/10/2015 1:12:26 μμ

11 10 Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας Division of Language and Literature Δραστηριότητες Μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας και στην ενίσχυση της διδασκαλίας της σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες Προβολή της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό και στη διερεύνηση της υποδοχής της Μελέτες για τη διαγλωσσική μετάφραση Διερεύνηση της υποδοχής της μεταφρασμένης λογοτεχνίας στην ελληνική γλώσσα Έρευνα για τη θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση (θεωρία και πρακτική) και για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με ψηφιακά μέσα Activities Study of Modern Greek Literature and support of its teaching in all educational levels Promotion of Modern Greek Literature abroad and studies on the reception of Modern Greek literature abroad Research on the translations of literature from and into Modern Greek Studies on the reception of foreign literature translated into Greek Digital literacy and Literature in language education (theory and practice)

12 Τμήμα Γλώσσας και Λογοτεχνίας Division of Language and Literature 11 Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι Λογοτεχνία και πόλεις. Περιήγηση σε πόλεις της λογοτεχνίας μέσα από διαδραστικούς ψηφιακους χάρτες Ιστορία και Λογοτεχνία. Λογοτεχνικά κείμενα και ιστορικές πηγές για στιγμές της νεότερης και σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Πρόσωπα και θέματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Δημώδης Γραμματεία (αρχές -1669) Εξερευνώ τις ιστορίες. Εργαλεία ανάγνωσης και διδασκαλίας της λογοτεχνίας για το δημοτικό. Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα Selected digital resources Literature and the City in Modernity: Exploring the cities of literature through interactive maps and virtual tours. Literature and Historical Time: Modern Greek history through literary texts and historical documents Database of the history of Modern Greek Literature Early Modern Greek language & texts (up to the end of the 17th century) Exploring the stories: Reading tools and games for cultivating literacy in primary schools Proteus: lesson plans for language education and digital literacy Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Portal for the Greek language and language education Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Psifides for the Greek language and language education proteas.greek-language.gr Πρωτέας: Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων Proteus: database for uploading, publishing and disseminating lesson plans for language education and digital literacy Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας για παιδιά του δημοτικού Exploring the stories: Τools and games for cultivating literacy in primary schools

13 12 Τμήμα Γλωσσολογίας Division of Linguistics Πρωτεργάτης του ΚΕΓ υπήρξε ο πρόωρα χαμένος διευθυντής του τμήματος, Α.-Φ. Χριστίδης. A-F. Christidis, the late director of the Division, was one of the pioneers of the Greek Language Centre. Δραστηριότητες Έρευνα σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και εκπαίδευσης που αφορούν στη θέση της ελληνικής γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα και στα Βαλκάνια ειδικότερα. Προβολή της ιστορίας της ελληνικής Έρευνα στις ελληνικές διαλέκτους Ειδικά λεξιλόγια και σύνταξη γλωσσαρίων Συνεργασία με ανάλογους φορείς του εξωτερικού Activities R esearch on the status of Greek in the European Union in general and in the Balkans in particular (language policy and education) P romotion of the history of the Greek language R esearch on Greek dialects S pecialized vocabularies and compilation of glossaries C ollaboration with similar institutions abroad. Το Τμήμα Γλωσσολογίας, συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Διεθνών και Εκπαιδευτικών Σχέσεων (Τμήμα Β ) του Υπουργείου Παιδείας και συμμετέχει στην ετήσια Διεθνή Έκθεση Γλωσσών Expolangues στο Παρίσι. Επίσης, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (E.F.N.I.L.). The Division of Linguistics participates in the following European networks and programs: fylladio_geniko_keg.indd 12 22/10/2015 1:12:30 μμ

14 Τμήμα Γλωσσολογίας Division of Linguistics 13 Επιλεγμένοι ψηφιακοί πόροι Μικρό Λεξικό Γλωσσολογικών Όρων. Γλωσσάρι όρων γλωσσολογίας που χρησιμοποιούνται στα σχολικά εγχειρίδια με λήμματα εν είδει διδακτικών παραδειγμάτων. Θετίμα: Ερευνητικό πρόγραμμα «Διάλεκτοι της Αρχαίας Ελληνικής με κομβική ιστορική σημασία για τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης - Έργο τεκμηρίωσης για την ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων φιλολογίας των ΑΕΙ» [ΕΣΠΑ ]: ερευνητική και διδακτική αξιοποίηση της αρχαιοελληνικής διαλεκτικής πραγματικότητας με το πρίσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και, ιδιαίτερα, η προβολή διαλέκτων με πενιχρές μαρτυρίες, όπως η αρχαία μακεδονική ancdialects.greeklanguage.gr Εκπαιδευτικός φάκελος: «Γράμματα από το Υπόγειο, Γραφή στη Μεθώνη Πιερίας, ύστερος 8ος - πρώιμος 7ος αι. π.χ.» Selected digital resources A glossary of linguistic terms, in abbreviated form, suitable for use by educators and students. Thetima: Α research project for the study of ancient Greek dialects. The research is focused on an interdisciplinary reexamination of the linguistic evidence concerning ancient Macedonia and its traditions. ancdialects.greeklanguage.gr Educational folder «Letters from the underground», Writing in Methone, Pieria, late 8th early 7th century B.C. Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Portal for the Greek language and language education Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Psifides for the Greek language and language education

15 14 Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας Division for the Support & Promotion of the Greek Language TΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Από τον Μάιο του 2011, ισχύει επισήμως και για την ελληνική όπως για όλες τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης η εξάβαθμη κλίμακα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Το θεωρητικό υπόβαθρο του νέου θεσμικού πλαισίου αποτυπώνεται στη δεύτερη αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη έκδοση του τόμου Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα (2013). Με τον τρόπο αυτό, το ΚΕΓ καθοδηγεί τους διδάσκοντες την ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα, τους συγγραφείς διδακτικών εγχειριδίων, τους συντάκτες γλωσσικών αναλυτικών προγραμμάτων και τους υποψήφιους στις εξετάσεις ελληνομάθειας. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ για ομογενείς και αλλοδαπούς σε περισσότερα από 100 εξεταστικά κέντρα σε όλο τον κόσμο, για ημεδαπούς και αλλοδαπούς εγκλείστους σε σωφρονιστικά καταστήματα (φυλακές), για την απόκτηση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτου, καθώς και για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς (Πιστοποιητικό Επάρκειας της Ελληνομάθειας για Επαγγελματικούς Σκοπούς), για ανέργους, παλιννοστούντες και πρόσφυγες, μέσω προγραμμάτων που υλοποιούνται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για αιτούντες το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, για ΑμεΑ: ειδικά προσαρμοσμένες εξετάσεις ελληνομάθειας (για τυφλούς, κωφούς κλπ.). THE EXAMINATION SYSTEM FOR THE CERTIFICATION OF ATTAINMENT IN GREEK Since May 2011, the six-level scale (A1, A2, B1, B2, C1, C2) of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) was adopted for the Greek language as it also applies for all languages of the Council of Europe. The theoretical background of this new institutional framework is presented in the second and revised edition of the volume Certification of Attainment in Greek: New Detailed Examination Syllabus (2013). With this tool, the CGL guides the teachers of Greek as a second/foreign language, the authors of textbooks, the authors of detailed language syllabi, and the candidates in the Examinations of Certification of Attainment in Greek. EXAM CATEGORIES for expatriates and foreigners in more than 100 examination centres around the world, for Greeks and foreigners in correctional facilities (prisons), for obtaining a special driver s license for a public use passenger motor vehicle, and other professional purposes (Certificate of Attainment in Greek for Professional Purposes). for the unemployed, repatriates and refugees, through programmes implemented by Vocational Training Centres (ΚΕΚ). for applicants of long-term residence permits, for People with Disabilities (PWD): specially adapted examinations for the blind, deaf, etc.

16 Τμήμα Στήριξης & Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας Division for the Support & Promotion of the Greek Language 15 Δραστηριότητες Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας (σε ομογενείς και αλλοδαπούς) Στήριξη των διδασκόντων της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό μέσα από την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των διδασκόντων: το βραβευμένο με το Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών (2007) σύστημα επιμόρφωσης «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» elearning.greek-language.gr Προσαρμογή υλικού για τη διδασκαλία/πιστοποίηση της ελληνικής σε ΑμεΑ Παραγωγή ερευνητικού έργου και υλικού για την προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας. Ενίσχυση και προβολή της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος μέσω δράσεων για την προαγωγή της ελληνικής γλωσσικής πολιτικής και μέσω συνεργασιών με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς σε προγράμματα σχετικά με τη γλωσσομάθεια (ευρωπαϊκά προγράμματα Diversonopoly και Ecland). Ενίσχυση και προβολή της ελληνικής γλώσσας εντός και εκτός Ελλάδος μέσω συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων: Το ΚΛΙΚ στα ελληνικά, έντυπο και ηλεκτρονικό, αποτελεί μια νέα σειρά καινοτόμων εγχειριδίων. Activities Electronic services for the Certification of Attainment in Greek E-learning for teachers of Greek as a foreign/second language in Greece and abroad: the training system Routes in Teaching Modern Greek (recipient of the European Language Label in 2007) elearning.greek-language.gr Adaptation of material for teaching/ certification of Greek for people with disabilities Promotion of research on the teaching of Greek as a foreign/ second language. Actions for the promotion of Greek language policy and cooperation with national and European institutions in programmes regarding language learning Textbooks, which are based on the New Detailed Examination Syllabus and prepare the candidates for the Certification of the Attainment in Greek Exams: CLICK on Greek, in print and digital form, is a new series of innovative textbooks.

17 16 ΕΚΔΟΣΕΙΣ PUBLICATIONS Δείτε όλες τις εκδόσεις μας στην παρακάτω διεύθυνση See all publications in the following address

18 ΑΡΧΕΙΑ ARCHIVES 17 Αρχείο του Σύγχρονου Νεοελληνικού- Αγγλικού Λεξικού του καθηγητή Δημητρίου Γεωργακά (2,5 εκατ. δελτία με αποσπάσματα από όλο το φάσμα των χρήσεων της ελληνικής γλώσσας ). The D.J. Georgacas Archive of the Modern Greek-English Dictionary (2.5 million slips bearing excerpts from Modern Greek sources, ). Αρχείο της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους γραμματείας του καθηγητή Εμμανουήλ Κριαρά (αποδελτίωση βυζαντινών κειμένων και νεότερων μελετών). The Emmanuel Kriaras Archive of Medieval Vulgar Greek Literature (slips with excerpts from Byzantine texts and studies by modern researchers). Αρχείο Δαυίδ Αντωνίου. Πρακτικά των περί γλώσσας συζητήσεων στο ελληνικό κοινοβούλιο από το 1830 έως το The David Antoniou Archive of Proceedings from discussions in the Greek Parliament dealing with language issues,

19 18 Οι δικτυακοί μας τόποι με μια ματιά Our websites at a glance Ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΚΕΓ CGL s official website Η «Πύλη» για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Portal for the Greek language and language education Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα & τη γλωσσική εκπαίδευση Psifides for the Greek language and language education dialogos.greek-language.gr Διάλογος: διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών Dialogos: an internet community for teachers proteas.greek-language.gr Πρωτέας. Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο) με κεντρικό άξονα την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων Proteas: lesson plans combining ICT and language teaching Εξερευνώ τις ιστορίες: παιχνίδια φιλαναγνωσίας για παιδιά του δημοτικού Exploring stories: Reading tools and games for cultivating literacy in primary schools

20 Οι δικτυακοί μας τόποι με μια ματιά Our websites at a glance Πιστοποίηση ελληνομάθειας Greek Language Certification elearning.greeklanguage.gr Διαδρομές: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας Diadromes: E-learning for teachers of Greek worldwide diavlos.greeklanguage.gr Δίαυλος: τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας (απόδημος ελληνισμός) Diavlos: E-learning for teachers of Greek as a foreign/second language (for Greeks Abroad) ancdialects.greeklanguage.gr Θετίμα: Αρχαίες Ελληνικές Διάλεκτοι Thetima: Ancient Greek Dialects Ηλεκτρονικός κόμβος για την ελληνική γλώσσα & τη διδασκαλία της Komvos for the Greek language Φρυκτωρίες: για τη διδασκαλία ελληνικής γλώσσας & πολιτισμού στο εξωτερικό Fryktories: a community for teachers of Greek worldwide Μουσοπόλοι: κλειστή Κοινότητα Πρακτικής αποτελούμενη από διακεκριμένους Ιάπωνες Καθηγητές Κλασικής Φιλολογίας και από Ομάδα Ερευνητών του ΚΕΓ Mousopoloi: an exclusive digital community composed of prominent Classicists of Japan and a Research Team from the Centre for the Greek Language

21

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ. η δυναμική μιας αντίθεσης. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00

ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ. η δυναμική μιας αντίθεσης. Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00 ΣΏΜΑ & ΠΝΕΎΜΑ η δυναμική μιας αντίθεσης Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 10.30-19:00 Σώμα και Πνεύμα: η δυναμική μιας αντίθεσης Στην ημερίδα θα διερευνηθούν θέματα που άπτονται των

Διαβάστε περισσότερα

Greek Paideia - ΕλληνοΠαιδεία

Greek Paideia - ΕλληνοΠαιδεία EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝOΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόκληση της μετανάστευσης

Η πρόκληση της μετανάστευσης Η πρόκληση της μετανάστευσης To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

Η συζήτηση θα αναπτυχθεί σε τέσσερις άξονες: πολιτικές επιστήµες, εκπαίδευση, αστικό τοπίο και τέχνη.

Η συζήτηση θα αναπτυχθεί σε τέσσερις άξονες: πολιτικές επιστήµες, εκπαίδευση, αστικό τοπίο και τέχνη. Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών σε συνεργασία µε την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία της Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών του Ιδρύµατος Ωνάση του Κοινωφελούς Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ,. -. ONASSIS CULTURAL CENTRE SATURDAY, DECEMBER ST,. -. Εκπαίδευση και ηµοκρατία: η Πρόκληση της Ψηφιακής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν

Tα ελληνόγλωσσα προγράμματα μας προσφέρουν EΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΡΟΝΤΟ GREEK COMMUNITY OF TORONTO ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ GREEK PAIDEIA ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ GREEK LANGUAGE AND HERITAGE PROGRAMS Επενδύουμε στην Ελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE

K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE K ƒ ƒ À π ƒ ºπ H ELLENIC F OLKLORE R ESEARCH C ENTRE «Ó appleù ÍË ıóèîô ÓÙÚÔ ÂÎÌËÚ ˆÛË ÙÔ ÎÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ» ÛÙÔ appleï ÛÈÔ ÙÔ appleè ÂÈÚËÛÈ ÎÔ ÚÔÁÚ ÌÌ ÙÔ «ÔÈÓˆÓ ÙË ÏËÚÔÊÔÚ» Developing a National Documentation

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤHE ATHENS DIALOGUES. Ένα συνέδριο για τον ελληνικό πολιτισμό A conference on Greek culture

ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤHE ATHENS DIALOGUES. Ένα συνέδριο για τον ελληνικό πολιτισμό A conference on Greek culture ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤHE ATHENS DIALOGUES Ένα συνέδριο για τον ελληνικό πολιτισμό A conference on Greek culture 2 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ WELCOME ADDRESS Οι Διάλογοι των Αθηνών δεν είναι ένα απλό συνέδριο. Είναι

Διαβάστε περισσότερα

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.).

(1990) Αποφοίτηση από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με «Άριστα» (τμήμα Φ.Π.Ψ.). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ξέστερνου Έτος γεννήσεως: 10 Οκτωβρίου 1968 Εθνικότητα: Ελληνική Διεύθυνση: Ναυπακτίας 6-8, Καισαριανή, Αθήνα, Τ.Κ. 16121 Τηλέφωνο: 210.76.65.659

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, ON M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Πρόγραμμα Σχολείων Greek School Guide Activity Intensive Program Comprehensive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2015 EDUCATION & CAREER 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ NATIONAL EXHIBITORS AKTO Αrt & Design Ευελπίδων 11 Α, (Πεδίον Άρεως), 113 62 Αθήνα Evelpidon 11 Α, (Pedion Areos), 113 62 Athens, Greece

Διαβάστε περισσότερα

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία.

1991 MA στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Δεύτερης / Ξένης Γλώσσας Πανεπιστήμιο του Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Βιογραφικό σημείωμα Προσωπικά στοιχεία Όνομα Ημερομηνία και τόπος γέννησης: Email: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη marmat@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.

30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity. 30 Thorncliffe Park Drive Toronto, Ontario M4H 1H8 Tel: 416-425-2485 Fax: 416-425-2954 education@greekcommunity.org www.greekcommunity.org Τι Προσφέρουν τα Προγράμματα των Σχολείων Μας... What Our Greek

Διαβάστε περισσότερα

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ INEQUALITIES IN EDUCATION AN ANNOTATED BIBLIOGRAPHY ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ MIA ΣΧΟΛΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Κείµενα Εργασίας 2003/3 Working Papers 2003/3 BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL SCIENCES ON MODERN GREEK

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός

Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός intro_eng 5/21/12 11:08 AM Page 3 Eλληνικά για σας A0 ανάγνωση - γραφή - προφορά - τονισμός Greek for you A0 reading - writing - pronunciation - accentuation ΒΙΒΛΙΟ Α0 τελείως αρχάριοι Δίγλωσση έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Θεσσαλονίκη, 28-29 Ιουνίου 2013 Βιβλίο Περιλήψεων Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing.

ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ. May the footprints we leave behind show that we ve walked in kindness towards the earth and every living thing. Τόμος 1, Τεύχος 3 Ιούνιος 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΥΣΕΑ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Ι Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Α Γ Ω Γ Η Σ ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚ Ο- ΣΗ: No (Wo)Man is an Island by Peter Plant

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία Κωδικός μαθήματος: ΥΑ0003 Τύπος μαθήματος: Υποχρεωτικό Επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα

Προσωπικά στοιχεία Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Τµήµα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Χαρακτηρισµός: Αριστα Βιογραφικό σηµείωµα Προσωπικά στοιχεία Όνοµα Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης: Email: Μαρίνα Ματθαιουδάκη 1 Φεβρουαρίου 1965, Θεσσαλονίκη marmat@enl.auth.gr Τίτλοι Σπουδών 1987 Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ»

«ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ» «Σύγχρονες Τάσεις και Αντιλήψεις» ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ που διοργάνωσε η Ελληνική Ομπσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (ΕΟΣΦΙΜ) στο πλαίσιο του εορτασμού 20 χρόνων συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek

Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek MINISTRY OF EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS, CULTURE AND SPORTS CENTRE FOR THE GREEK LANGUAGE Guide to the examination for the certificate of attainment in Greek Thessaloniki 1 This booklet was written

Διαβάστε περισσότερα