ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη αλγορίθµου εύρεσης σηµείου µέγιστης ισχύος για φωτοβολταϊκά συστήµατα σύγκριση αντίστοιχων µεθόδων ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΑΪΜΟΝΤΟ ΜΑΡΙΑ ΟΛΓΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ηµήτριος Λαµπρίδης Θεσσαλονίκη, Nοέµβριος 29

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία εξετάζονται τρία µοντέλα προσοµοίωσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Σκοπός είναι η υλοποίηση αλγορίθµου, ο οποίος µε βάση την επιλεχθείσα τιµή της ηλιακής ακτινοβολίας υπολογίζει τη µέγιστη δυνατή ισχύ εξόδου του φωτοβολταϊκού συστήµατος, καθώς επίσης το ρεύµα και την τάση υπό τα οποία αυτή η ισχύς παρέχεται. Αρχικά περιγράφεται το φωτοβολταϊκό φαινόµενο. Έπειτα ακολουθεί η περιγραφή του πρώτου µοντέλου µε τα αντίστοιχα ισοδύναµα κυκλώµατα. Εν συνεχεία εξετάζεται η δεύτερη µέθοδος εύρεσης του σηµείου µέγιστης ισχύος, η οποία βασίζεται σε εµπειρικές σχέσεις που προκύπτουν µέσω του συντελεστή πλήρωσης των φωτοβολταϊκών. Έπειτα περιγράφεται το τρίτο µοντέλο προσοµοίωσης, το λεγόµενο αποτελεσµατικό µοντέλο ηλιακής κυψέλης. Στο δεύτερο κοµµάτι της εργασίας γίνεται η υλοποίηση του αλγορίθµου εύρεσης σηµείου µέγιστης ισχύος αρχικά µέσω του προγράµµατος excel και στη συνέχεια µέσω κώδικα C και λειτουργικού προγράµµατος PSM. Έχει επιλεχθεί ο αλγόριθµος να λειτουργεί για 22 φωτοβολταϊκά πάνελ διαφόρων ισχύων, τα οποία αυτό το χρονικό διάστηµα είναι διαθέσιµα στην ελληνική αγορά. Στο τρίτο και τελευταίο κοµµάτι παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από όλες τις προσοµοιώσεις και ακολουθεί σύγκριση των 22 πάνελ, καθώς και σύγκριση των µεθόδων προσοµοίωσης. 2

3 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε τον Καθηγητή κ. Λαµπρίδη ηµήτριο ο οποίος µας έδωσε τη δυνατότητα να εργαστούµε πάνω στο αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας και παράλληλα παρείχε την κατάλληλη καθοδήγηση καθ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής της ανά πάσα στιγµή. Το Λέκτορα κ. Αλεξιάδη Μηνά που συνετέλεσε στην προσπάθεια αυτής της διπλωµατικής και παράλληλα προσέφερε τις υποδείξεις και τις πολύτιµες συµβουλές του όποτε τις χρειαστήκαµε. Τέλος θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε θερµά την υποψήφια ιδάκτωρα Ιουλία Παπαϊωάννου για το συνεχές ενδιαφέρον που υπέδειξε και την άρτια συνεργασία της µαζί µας σε όλο το χρονικό διάστηµα της εκπόνησης της διπλωµατικής εργασίας. Οι συµβουλές όλων, η καθοδήγηση και η γνώση που µας παρείχαν, όποτε τις χρειαστήκαµε ήταν απαραίτητες για την εξέλιξη και την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. ηµητρόπουλος Αντώνης Ραϊµόντο Μαρία Όλγα 3

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή σελ Φωτοβολταϊκό φαινόµενο..σελ Ισοδύναµο κύκλωµα Φ/Β στοιχείου Α) Το απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα..σελ.12 Β) Το πλήρες ισοδύναµο κύκλωµα..σελ Μέθοδος εύρεσης ΜΡΡ µέσω του συντελεστή πλήρωσης.σελ Αποτελεσµατικό µοντέλο Φ/Β κυψέλης.σελ Προσοµοίωση σε λειτουργικό PSM..σελ Σύγκριση µεθόδων..σελ Συµπεράσµατα σελ Βιβλιογραφία..σελ.112 4

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συνεχής επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω των δραστηριοτήτων του ανθρώπου έχει προκαλέσει µία γενικότερη στροφή προς τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, σε όλους σχεδόν τους τοµείς της βιοµηχανίας. Αυτή η στροφή έχει συµπεριλάβει και τον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε την εγκατάσταση µονάδων παραγωγής από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος, ο αέρας, η βιοµάζα, κλπ. Η τεχνολογία που εµφανίζει τη µεγαλύτερη εφαρµογή στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι τα φωτοβολταϊκά κυρίως λόγω του νέου νοµοθετικού πλαισίου µε τα σηµαντικά οικονοµικά κίνητρα που προβλέπει. Λόγω της αύξησης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχει γίνει ακόµη µεγαλύτερη η απαίτηση για τη σχεδίαση φωτοβολταϊκών πάρκων που εκτός από ασφαλή και λειτουργικά να είναι και κατά το δυνατόν αποδοτικά µε τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Στόχος πρακτικά είναι η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση του µεγάλου ηλιακού δυναµικού της χώρας µας. Για το λόγο αυτό γίνονται συστηµατικά προσπάθειες οι οποίες είναι προσανατολισµένες προς αυτή την κατεύθυνση για επίτευξη όσο το δυνατό µεγαλύτερης παραγόµενης ισχύος. 5

6 2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο και η λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος στηρίζεται στις βασικές ιδιότητες των ηµιαγώγιµων υλικών σε ατοµικό επίπεδο. Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει σε µια επιφάνεια είτε ανακλάται, είτε τη διαπερνά, είτε απορροφάται από το υλικό της επιφάνειας. Η απορρόφηση του φωτός ουσιαστικά σηµαίνει τη µετατροπή του σε µια άλλη µορφή ενέργειας (σύµφωνα µε την αρχή διατήρησης της ενέργειας), η οποία συνήθως είναι η θερµότητα. Παρ όλα αυτά όµως υπάρχουν υλικά που έχουν την ιδιότητα να µετατρέπουν την ενέργεια των προσπιπτόντων φωτονίων σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτά τα υλικά είναι οι ηµιαγωγοί και σε αυτά οφείλεται η τεράστια τεχνολογική πρόοδος που έχει συντελεστεί στον τοµέα της ηλεκτρονικής και συνεπακόλουθα στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Γενικότερα τα υλικά στη φύση σε σχέση µε τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους εµπίπτουν σε 3 κατηγορίες: τους αγωγούς του ηλεκτρισµού, τους µονωτές και τους ηµιαγωγούς. Ένας ηµιαγωγός έχει την ιδιότητα να µπορεί να ελέγχει την ηλεκτρική του αγωγιµότητα είτε µόνιµα είτε δυναµικά. Το ευρύτερα διαδεδοµένο υλικό που ανήκει στην κατηγορία των ηµιαγωγών που χρησιµοποιείται για την κατασκευή φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι το πυρίτιο (Si). Είναι ίσως και το µοναδικό υλικό που υπάρχει σε αφθονία στη φύση. Παρακάτω ακολουθεί µια συνοπτική περιγραφή του µηχανισµού στον οποίο βασίζονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες που πυριτίου όπως επίσης και των υπόλοιπων ηµιαγωγών: Όπως είναι γνωστό, η ύλη αποτελείται από άτοµα. Κάθε άτοµο, µε τη σειρά του, αποτελείται από τον πυρήνα και από τα ηλεκτρόνια που περιφέρονται γύρω από αυτόν, τοποθετηµένα πάνω σε στοιβάδες. Από τα ηλεκτρόνια τα πιο αποµακρυσµένα από τον πυρήνα, αυτά της εξωτερικής στοιβάδας, λέγονται ηλεκτρόνια σθένους και η αντίστοιχη στοιβάδα σθένους. Κάθε άτοµο επιδιώκει να συµπληρώσει την εξωτερική του στοιβάδα µε 8 ηλεκτρόνια. 6

7 Το άτοµο του πυριτίου στην στοιβάδα σθένους περιέχει 4 ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στις κορυφές µιας κανονικής τριγωνικής πυραµίδας, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο πυρήνας, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.1. Σχήµα 2.1: Η τετραεδρική δοµή του ατόµου του Si. Οι κόκκινες σφαίρες είναι ηλεκτρόνια. Η κίτρινη ο πυρήνας. Για να συµπληρώσει τη στοιβάδα σθένους του µε 8 ηλεκτρόνια, κάθε άτοµο πυριτίου συνεργάζεται µε άλλα 4 άτοµα, που το περιβάλλουν στο χώρο και συνεισφέρουν ανά δύο από ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι σχηµατίζεται το κρυσταλλικό πλέγµα του πυριτίου (σχήµα 2.2). Σχήµα 2.2: Το κρυσταλλικό πλέγµα του Si Στους αγωγούς του ηλεκτρισµού τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ευκίνητα και σε αυτήν την ευκινησία οφείλονται οι αγώγιµες ιδιότητες του υλικού. Αντίθετα στους µονωτές τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ισχυρά συνδεµένα µε τον πυρήνα και εδώ οφείλονται οι µονωτικές τους ιδιότητες. Στους ηµιαγωγούς τα ηλεκτρόνια σθένους συνδέονται σχετικά χαλαρά µε τον πυρήνα, χωρίς να έχουν την ευκινησία των ηλεκτρονίων των αγωγών. Αν όµως, ένα ηλεκτρόνιο πάρει µε κάποιον τρόπο πρόσθετη ενέργεια, τότε µπορεί να σπάσει τους δεσµούς του µε τον πυρήνα και να φύγει από αυτόν. Η θέση από την οποία φεύγει το ηλεκτρόνιο είναι περιοχή µε 7

8 ηλεκτρονικό έλλειµµα, παρουσιάζει θετικό φορτίο ίσο µε αυτό του ηλεκτρονίου και ονοµάζεται οπή, όπως φαίνεται στο σχήµα 2.3. Σχήµα 2.3: Όταν ένα ηλεκτρόνιο µεταπηδά σε άλλο άτοµο, η θέση που είχε γίνεται οπή (µαύρη σφαίρα). Αν το ηλεκτρόνιο Α καταλάβει την οπή Β, στη θέση Α θα σχηµατιστεί οπή. Η οπή Β θα µετακινηθεί στη θέση Α. Την πρόσθετη ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα ηλεκτρόνια, για να φύγουν από το άτοµο, µπορούµε να την προσφέρουµε µε θερµότητα ή µε φωτισµό. Το φως αποτελείται από µικρά σωµατίδια, που λέγονται φωτόνια και τα οποία µεταφέρουν ενέργεια. Φωτίζοντας τον ηµιαγωγό, κάποια από τα φωτόνια συγκρούονται µε τα ηλεκτρόνια σθένους και µεταβιβάζουν σ αυτά όλη τους την ενέργεια. Αν, λοιπόν, φωτίσουµε έναν κρύσταλλο πυριτίου, στο εσωτερικό του θα δούµε κάποια ηλεκτρόνια να εγκαταλείπουν τα αντίστοιχα άτοµα και να προσκολλώνται σε άλλα. Στον κρύσταλλο θα υπάρχουν άτοµα µε 9 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι αρνητικά φορτισµένα, και άτοµα µε 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα ή, ισοδύναµη πρόταση, µε µια οπή στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι θετικά φορτισµένα. Στο µεταξύ ελευθερώνονται κι άλλα ηλεκτρόνια που προσκολλώνται σε άτοµα ή καταλαµβάνουν τη θέση µιας οπής που χάνεται. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι µια άτακτη µετακίνηση ηλεκτρονίων και οπών, η οποία όµως δεν ισοδυναµεί µε ηλεκτρικό ρεύµα. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι η κατευθυνόµενη και προς συγκεκριµένη φορά µετακίνηση ηλεκτρονίων ή οπών. Την κατευθυνόµενη κίνηση των ηλεκτρονίων και των οπών την πετυχαίνουµε µε τους ηµιαγωγούς πρόσµιξης. Ένας χηµικά καθαρός ηµιαγωγός δεν µπορεί να λειτουργήσει ως φωτοβολταϊκή γεννήτρια, εξαιτίας της άτακτης κίνησης των ηλεκτρονίων και των οπών στο κρυσταλλικό πλέγµα. Ας πάρουµε έναν κρύσταλλο Si και ας τον νοθεύσουµε µε 8

9 Φωσφόρο (Ρ) από τη δεξιά και µε Βόριο (Β) από την αριστερή πλευρά του. Ο φωσφόρος και το βόριο έχουν στην εξωτερική στοιβάδα αντίστοιχα 5 και 3 ηλεκτρόνια. Το ποσοστό της νοθείας ανέρχεται σε 1 14 ως 1 17 άτοµα Ρ ή Β ανά κυβικό εκατοστό κρυστάλλου Si. Ας δούµε τα επακόλουθα της νοθείας, παρατηρώντας και το παρακάτω σχήµα. Σχήµα 2.4: Ηµιαγωγός πρόσµιξης. Οι µπλε σφαίρες είναι πυρήνες φωσφόρου και οι πράσινες πυρήνες βορίου. Με την πρόσµιξη στο κρυσταλλικό πλέγµα κάποια άτοµα Si αντικαθίστανται από άτοµα P και Β. Έτσι κάποια άτοµα Si έχουν στη στοιβάδα σθένους 9 ηλεκτρόνια από την πλευρά που νοθεύσαµε µε Ρ και 7 ηλεκτρόνια από την πλευρά που νοθεύσαµε µε Β. Με άλλα λόγια, από την πλευρά του Ρ έχουµε πλεονάζοντα ηλεκτρόνια στις στοιβάδες σθένους, ενώ από την πλευρά του Β έχουµε ηλεκτρονικά ελλείµµατα στις στοιβάδες σθένους, δηλαδή οπές. Όλος ο κρύσταλλος, όµως είναι ηλεκτρικά ουδέτερος. Αν φωτίσουµε τον νοθευµένο κρύσταλλο, από την πλευρά του Ρ θα ελευθερωθούν ηλεκτρόνια, τα πλεονάζοντα, τα οποία µε άλµατα θα κινηθούν προς την πλευρά του Β, για να καταλάβουν τα ηλεκτρονικά κενά, δηλαδή τις οπές. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουµε στην περιοχή του Β συσσώρευση ηλεκτρονίων, δηλαδή αρνητικών φορτίων και στην περιοχή του Ρ συσσώρευση οπών, δηλαδή θετικών φορτίων. Έτσι πια µεταξύ των δύο νοθευµένων επιφανειών θα εκδηλωθεί ηλεκτρική τάση. Ο νοθευµένος κρύσταλλος του Si λειτουργεί ως ηλεκτρική πηγή µε το θετικό πόλο από την πλευρά ρου Ρ και αρνητικό από την πλευρά του Β. Εποµένως από τα παραπάνω γίνεται προφανές πως ο κρύσταλλος µπορεί να θεωρηθεί ως µια ισοδύναµη πηγή τάσης. Πάνω στη λογική αυτή έχει βασιστεί η κατασκευή των ηλιακών κυψελών σήµερα. Μάλιστα προκειµένου να γίνει η δυνατή η παραγωγή 9

10 µεγαλύτερης τάσης, ρεύµατος και κατ επέκταση ισχύος, µε κατάλληλη συνδεσµολογία ηλιακών κυψελών προκύπτουν τα ηλιακά πάνελ και ακολούθως για µεγαλύτερες εγκαταστάσεις πολλά πάνελ συνδέονται δηµιουργώντας αυτό που καλούµε φωτοβολταϊκή γεννήτρια. Το πυρίτιο σήµερα αποτελεί την πρώτη ύλη για το 9% της αγοράς των φωτοβολταϊκών. Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του πυριτίου είναι: Μπορεί να βρεθεί πάρα πολύ εύκολα στη φύση. Είναι το δεύτερο σε αφθονία υλικό που υπάρχει στον πλανήτη µετά το οξυγόνο. Το διοξείδιο του πυριτίου SiO 2 (ή κοινώς η άµµος) και ο χαλαζίτης αποτελούν το 28% του φλοιού της γης. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον. Μπορεί εύκολα να λιώσει και να µορφοποιηθεί. Επίσης είναι σχετικά εύκολο να µετατραπεί στην µονοκρυσταλλική του µορφή. Οι ηλεκτρικές του ιδιότητες µπορούν να διατηρηθούν µέχρι και στους 125 C, κάτι που επιτρέπει την χρήση του πυριτίου σε ιδιαίτερα δυσµενείς περιβαλλοντικές συνθήκες. Αυτός είναι και ο λόγος που τα φωτοβολταϊκά στοιχεία πυριτίου ανταπεξέρχονται σε ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσµα θερµοκρασιών. Πολύ σηµαντικό στοιχείο, που συνέβαλε στη γρήγορη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στοιχείων τα τελευταία χρόνια, ήταν η ήδη αναπτυγµένη τεχνολογία, στη βιοµηχανία της επεξεργασίας του πυριτίου, στον τοµέα της ηλεκτρονικής (υπολογιστές, τηλεοράσεις, κτλ.) Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορα κριτήρια, σύµφωνα µε το υλικό κατασκευής τους, τον τρόπο επεξεργασίας τους, το πάχος των στοιχείων, κα. Το πυρίτιο, ανάλογα µε την επεξεργασία του, δίνει µονοκρυσταλλικά, πολυκρυσταλλικά ή άµορφα υλικά, από τα οποία παράγονται τα Φ/Β στοιχεία. Τα λεπτά υλικά είναι ένας τρόπος να µειωθεί το κόστος των Φ/Β πλαισίων και να αυξηθεί η απόδοσή τους. Εκτός από τη χρήση µικρότερης ποσότητας υλικού, ένα άλλο πλεονέκτηµα είναι ότι ολόκληρα πλαίσια µπορούν να κατασκευαστούν 1

11 παράλληλα µε τη διαδικασία απόθεσης. Αυτό είναι συµφέρον οικονοµικά, αλλά επίσης πολύ απαιτητικό τεχνικά, επειδή η επεξεργασία χωρίς ατέλειες αφορά µεγαλύτερη επιφάνεια. Στα πλεονεκτήµατα των λεπτών πλαισίων τα οποία αναφέρθηκαν παραπάνω, θα πρέπει να αντιπαρατεθεί η χαµηλότερη ως τώρα απόδοσή τους, η οποία περιορίζεται στο 5-1%, ανάλογα µε το υλικό. Προκειµένου να υπάρξει βελτίωση στο ζήτηµα της απόδοσης, τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία λεπτού στρώµατος (thin film) είναι σε φάση ανάπτυξης, αφού µε διάφορες µεθόδους επεξεργασίας και χρήση διαφορετικών υλικών αναµένεται αύξηση της απόδοσης, σταθεροποίηση των χαρακτηριστικών τους και αύξηση της διείσδυσης στην αγορά. Σήµερα τα λεπτά πλαίσια αποτελούν την πιο φθηνή επιλογή για φωτοβολταϊκά. 11

12 3. ΙΣΟ ΥΝΑΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (α) Το απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα Το βασικό συστατικό των φωτοβολταϊκών συστηµάτων αποτελεί το φωτοβολταϊκό στοιχείο (ονοµάζεται και φωτοστοιχείο ή ηλιακό κύτταρο), το οποίο, όπως αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, κατασκευάζεται ως ένωση τύπου p-n κατάλληλων ηµιαγωγών (συχνά πυριτίου). Όπως είναι γνωστό, εάν η πλευρά p µιας διόδου p-n συνδεθεί µε τον θετικό πόλο (+) πηγής συνεχούς ρεύµατος και η πλευρά n µε τον αρνητικό (-), δηλαδή γίνει ορθή πόλωση της διόδου, διέρχεται ένα µεγάλο ρεύµα. Αντίθετα εάν γίνει ανάστροφη πόλωση, δηλαδή σύνδεση του πόλου (+) της πηγής µε την πλευρά n και του p µε τον πόλο (-), το διερχόµενο ρεύµα είναι πολύ µικρό και ονοµάζεται ανάστροφο ρεύµα κόρου, Ι. Όταν ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει επί της πλευράς n του φωτοβολταϊκού στοιχείου, µεταξύ των δύο πλευρών της ένωσης εκδηλώνεται διαφορά δυναµικού, η οποία αντιστοιχεί σε ορθή πόλωση της διόδου και αποτελεί το φωτοβολταϊκό φαινόµενο. Στο Σχ. 3.1(α) δείχνεται το απλοποιηµένο (εξιδανικευµένο) ισοδύναµο κύκλωµα µε το οποίο µπορεί να παρασταθεί ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, όταν στα άκρα του συνδέεται µια ωµική αντίσταση R L. Στο Σχ. 3.1(β) δείχνεται το αντίστοιχο διάγραµµα Ρεύµατος Ι L -Τάσης V L, που µπορεί να ληφθεί πειραµατικά: To φωτοβολταϊκό στοιχείο παρίσταται µε µια πηγή εντάσεως, η οποία παράγει το φωτόρευµα Ι ph, όταν προσπίπτει σε αυτό ηλιακή ακτινοβολία, το δε µέγεθός του είναι ευθέως ανάλογο της εντάσεως της ηλιακής ακτινοβολίας. Το σηµείο λειτουργίας ορίζεται προφανώς από την τοµή της καµπύλης Ρεύµατος-Τάσης του φωτοβολταϊκού στοιχείου και της ευθείας L =V L /R L. Σχ. 3.1 (α) Απλοποιηµένο ισοδύναµο κύκλωµα Φ/Β στοιχείου (β) Χαρακτηριστική Ρεύµατος-Τάσης Όταν το εξωτερικό κύκλωµα είναι ανοιχτό, L =, το φωτόρευµα Ι ph κυκλοφορεί δια της διόδου και στους ακροδέκτες του φωτοβολταϊκού στοιχείου εµφανίζεται η τάση 12

13 ανοιχτού κυκλώµατος V=V oc, Σχ. 3.1(β). Το Ι ph δίδεται από την γνωστή για τους ηµιαγωγούς σχέση: ev 1 γκt = e ph o (3.1) Όπου: Ι : το ανάστροφο ρεύµα κόρου, e = 1,6x1-19 C, το φορτίο του ηλεκτρονίου k =1,38x1-23 J/K, η σταθερά του Boltzmann T: η θερµοκρασία του Φ/Β στοιχείου σε βαθµούς Κ γ: συντελεστής ποιότητας της διόδου Εποµένως έχουµε [1]: γkt ph γkt ph V = V ln( + 1) ln oc (3.2) e e δεδοµένου ότι το Ι ph είναι κατά πολύ µεγαλύτερο του Ι. γkt Το µέγεθος: µ= e ονοµάζεται ενίοτε θερµική τάση (έχει διαστάσεις V). Η τιµή του εξαρτάται προφανώς µόνον από την θερµοκρασία Τ και την ποιότητα της διόδου (τιµή του γ). Για ποιότητα διόδου γ=1 και θερµοκρασία 3Κ (27 ο C), η θερµική τάση [2] λαµβάνει τη χαρακτηριστική τιµή µ=25mv. Εάν η τιµή της R L µειώνεται συνεχώς, η τιµή του Ι L αυξάνεται αντίστοιχα και στην οριακή περίπτωση που οι ακροδέκτες βραχυκυκλώνονται, το ρεύµα που κυκλοφορεί στο εξωτερικό κύκλωµα αποτελεί το ρεύµα βραχυκυκλώσεως Ι sc του φωτοβολταϊκού στοιχείου, Σχ.3.1(β). Το ρεύµα Ι sc µαζί µε την τάση V oc αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του φωτοβολταϊκού στοιχείου. Στην γενική συνεπώς περίπτωση που η αντίσταση διαρρέεται από ρεύµα Ι L και στους ακροδέκτες του φωτοβολταϊκού στοιχείου υπάρχει τάση V L =R L L, θα είναι: V L -1 µ = ph - e L o (3.3) 13

14 Με µία πολύ καλή προσέγγιση, µπορεί να θεωρηθεί ότι το φωτόρευµα είναι ανάλογο της ολικής εντάσεως της ηλιακής ακτινοβολίας, δηλαδή µπορεί να γραφεί: G ph ph Go ( G) = ( ) G o (3.4) όπου G και G οι αντίστοιχες εντάσεις της προσπίπτουσας ολικής ακτινοβολίας. Η ισχύς που παράγεται από το φωτοβολταϊκό στοιχείο και αποδίδεται στην αντίσταση 2 R L είναι: P L =V L L =R L L και απεικονίζεται ως το εµβαδόν του ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου V L - L. Η αποδιδόµενη ισχύς γίνεται προφανώς µέγιστη για µια ορισµένη τιµή της αντίστασης R L =R m, που αντιστοιχεί στο σηµείο Μ του Σχ. 3.2(α), P m =V m m. Σχ. 3.2 Καµπύλες: (α) Ι L -V L και (β) P L -V L Με βάση το Σχ.3.2(α), ορίζονται οι ακόλουθοι συντελεστές των οποίων η σηµασία είναι προφανής: - Ο Συντελεστής πλήρωσης: - Ο Βαθµός απόδοσης: V m m FF= sc V oc P G A m η = =Ιm Vm = FF sc Voc όπου: G (W/m 2 ) η ένταση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και Α (m 2 ) το εµβαδόν του φωτοβολταϊκού στοιχείου., 14

15 (β) Το πλήρες ισοδύναµο κύκλωµα Η παραπάνω εξιδανικευµένη παράσταση του φωτοβολταϊκού στοιχείου δεν έλαβε υπόψη τις απώλειες που συµβαίνουν εντός του στοιχείου και εκδηλώνονται υπό µορφή υπερθέρµανσής του έναντι της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος. Στο Σχ.3.3(α) δείχνεται ένα πληρέστερο ισοδύναµο κύκλωµα του φωτοβολταϊκού 2 στοιχείου: Η ισχύς R sh Ι p εκφράζει τις απώλειες που υπερθερµαίνουν το φωτοβολταϊκό στοιχείο ακόµη και όταν είναι ανοιχτοκυκλωµένο, ενώ η R s 2 L τις πρόσθετες απώλειες και την µείωση της τάσεως που παρατηρούνται, όταν συνδέεται εξωτερικό φορτίο και αυξάνεται η ένταση Ι L. (α) Σχ.3.3 (α) Πλήρες ισοδύναµο κύκλωµα Φ/Β στοιχείου (β) Το ισοδύναµο κύκλωµα όταν αγνοούνται οι απώλειες κενής λειτουργίας (β) Από το Σχ.3.3(α) προκύπτει ότι: Ι ph -Ι 1 -Ι p = L ήτοι, σύµφωνα και µε τα προηγούµενα: V L+Rs L -1 µ V L+Rs L = - e - L ph ο R sh ( ) (3.5) Οι απώλειες κατά την κενή (χωρίς φορτίο) λειτουργία είναι πολύ µικρότερες από εκείνες που παρατηρούνται κατά την κανονική λειτουργία. Συνεπώς η R sh µπορεί να θεωρηθεί ως «απείρου µεγέθους», οπότε η σχέση 3.5 απλοποιείται στην: V L+Rs L µ = - e - L ph ο o (3.6) Από την 3.6 προκύπτει ότι: 15

16 V R - - µ ln ph L o L = s L + o (3.7) Η σχέση 3.7 παρέχει την χαρακτηριστική L -V L, γενικότερα δε περιγράφει µε ικανοποιητική ακρίβεια την συµπεριφορά του φωτοβολταϊκού στοιχείου ως µέρους ενός ηλεκτρικού κυκλώµατος και αυτή θα χρησιµοποιείται στη συνέχεια. Είναι προφανές ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον το να επιτυγχάνεται συνεχώς και για τις διάφορες τιµές εντάσεως της ακτινοβολίας, η λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας στο σηµείο µέγιστης απόδοσης Μ, οπότε επιτυγχάνεται η µέγιστη αξιοποίηση της διατιθέµενης ηλιακής ενέργειας. Στο Σχ.3.4(α) παρουσιάζεται ο τρόπος µε τον οποίο είναι δυνατόν να προσδιορίζεται γραφικά το σηµείο Μ, ως το σηµείο επαφής της καµπύλης P m =V m m µε την V L - L. Σχ. 3.4 Καµπύλες: (α) Ι L -V L και (β) P L -V L Επίσης στο Σχ.3.4(β) δείχνεται η καµπύλη P L (V L ), στην οποία προφανώς το σηµείο Μ είναι το µέγιστο της. To σηµείο Μ µπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά µε µηδενισµό P της παραγώγου =, οπότε έχουµε: V P ( V) = = + V = V V V (3.8) και επειδή η παράγωγος V έχει υπολογιστεί και είναι ίση µε προκύπτει: = V o e V+ R µ µ + R e o V+ R µ (3.9) 16

17 V+ R µ ph L + ο o e + V = + Rs L + µ ln V+ R V ο µ µ + R o e (3.1) και τέλος εφόσον ισχύει ότι: ph L + ο Rs L+ µ ln + Rs L V+ R ph L + ο ο ln µ µ ο ph L e = e = e = καταλήγουµε στη σχέση: + ο (3.11) ο R + = ph m ph m m ( S m µ ln ) µ + RS( ph + m) (3.12) Η σχέση αυτή µπορεί να λυθεί ως προς Ι m αριθµητικά στον ΗΥ, οπότε προκύπτει και το αντίστοιχο V m. Να επισηµάνουµε ξανά στο σηµείο αυτό ότι η σχέση αυτή περιγράφει την τάση και το ρεύµα του φωτοβολταϊκού στοιχείου και όχι του φωτοβολταϊκού πάνελ. Πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνθέτουν ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να είναι συνδεδεµένα µεταξύ τους είτε παράλληλα είτε εν σειρά είτε µε κάποιον συνδυασµό και των δύο. Η παράλληλη σύνδεση των στοιχείων έχει ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µεγαλύτερων τιµών ρεύµατος στα άκρα του πάνελ, ενώ η εν σειρά σύνδεση των στοιχείων επιδρά στην εµφάνιση µεγαλύτερης τιµής τάσης. Προκειµένου εποµένως να χρησιµοποιηθεί η σχέση 3.12 για την περιγραφή της τάσης και του ρεύµατος εξόδου ενός φωτοβολταϊκού πάνελ, απαιτείται η γνώση του τρόπου σύνδεσης των φωτοβολταϊκών στοιχείων του πάνελ. 17

18 4. ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΜΡΡ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ Επειδή οι εξισώσεις της προηγούµενης µεθόδου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και απαιτούν επαναληπτικές διαδικασίες, οι οποίες είναι επίπονες και χρονοβόρες, προτείνεται η παρακάτω µέθοδος, η οποία βασίζεται στην υπάρχουσα σχέση µεταξύ του συντελεστή πλήρωσης και της τάσης ανοικτού κυκλώµατος. Σύµφωνα µε το M.A.Green[2] µία εµπειρική έκφραση που περιγράφει τη σχέση αυτή είναι VMM PM FF = = = FFO(1 rs) (4.1) V V OC SC OC SC FF όπου = v oc ln( voc +.72) v + 1 oc (4.2) και v oc V V oc = και t r s R s = Voc sc. Τα παραπάνω µεγέθη ορίζονται ως η κανονικοποιηµένη τάση και η κανονικοποιηµένη αντίσταση αντίστοιχα. Ως V t ορίζεται η θερµική τάση, η οποία ισούται µε mkt/e (m 1, k σταθερά Boltzmann, e το φορτίο του ηλεκτρονίου), της οποίας η τιµή είναι,25v για Τ ίσο µε 3 Κ. Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε το γεγονός ότι η τιµή της εν σειρά αντίστασης υπό κανονικές συνθήκες µπορεί να προσδιοριστεί από τα δεδοµένα των τεχνικών φυλλαδίων του κατασκευαστή µέσω της έκφρασης R S = FF Voc (1 ) FF (4.3) sc Τα µεγέθη V και δίνονται εν συνεχεία από τους τύπους [3] V V oc b b b = 1 ln a rs (1 a ) και = 1 a (4.4) v oc sc όπου a = v + 1 2v r και oc oc s a b = 1 + a 18

19 Αυτό το σύνολο των παραπάνω σχέσεων θεωρείται ως έγκυρο για τιµές του v oc >15 και του r s <.4 αντίστοιχα. Η τυπική ακρίβεια είναι καλύτερη από 1%. Η εφαρµογή των σχέσεων σε µία φωτοβολταϊκή γεννήτρια καθίσταται άµεση, εφόσον όλες οι κυψέλες που απαρτίζουν το πλαίσιο θεωρούνται πανοµοιότυπες και η πτώση τάσης στους αγωγούς που συνδέουν τις µονάδες είναι αµελητέα. Όσον αφορά στην πρόβλεψη της καµπύλης Ι-V µιας φωτοβολταϊκής γεννήτριας, η οποία λειτουργεί υπό τυχαίες συνθήκες ακτινοβολίας και θερµοκρασίας, ένας συµβιβασµός µεταξύ απλότητας και ακρίβειας επιτυγχάνεται µέσω των επιπρόσθετων υποθέσεων που ακολουθούν. Το ρεύµα βραχυκύκλωσης sc µίας ηλιακής κυψέλης εξαρτάται αποκλειστικά και γραµµικά από την ακτινοβολία και περιγράφεται από τον τύπο * sc( G) G sc* G = (4.5) όπου G eff είναι η τιµή της ενεργού ακτινοβολίας. Για την τιµή της G eff πρέπει να ληφθεί υπόψη η επίδραση που σχετίζεται µε τη γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας. Η τάση ανοικτού κυκλώµατος της φωτοβολταϊκής µονάδας εξαρτάται αποκλειστικά από τη θερµοκρασία των ηλιακών κυψελών T c. Η τάση µειώνεται γραµµικά αυξανόµενης της θερµοκρασίας. Ως εκ τούτου eff dv V T = V + T T (4.6) * * oc oc ( c) oc ( c c ) dtc όπου ο συντελεστής τάσης-θερµοκρασίας sc dv oc /dt c είναι αρνητικός. Η τιµή του συντελεστή αυτού πρέπει να αναγράφεται στα τεχνικά φυλλάδια του πάνελ. Η αντιπροσωπευτική τιµή του για κυψέλες κρυσταλλικού πυριτίου είναι -2.3 mv/ o C ανά κυψέλη. Η εν σειρά αντίσταση θεωρείται ως χαρακτηριστική παράµετρος της ηλιακής κυψέλης και δεν επηρεάζεται από τις συνθήκες λειτουργίας. 19

20 Η θερµοκρασία λειτουργίας της ηλιακής κυψέλης είναι το άθροισµα δύο όρων, της θερµοκρασίας περιβάλλοντος και ενός αυστηρά ανάλογου µε την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία όρου. Συγκεκριµένα ισούται µε όπου η σταθερά C t έχει την τιµή Tc = Ta + CG t eff (4.7) C t o NOCT ( C) W / m = (4.8) Οι τιµές του συντελεστή NOCT (Normal Operating Cell Temperature) για µοντέλα που διατίθενται την τρέχουσα περίοδο στην αγορά κυµαίνονται από 42 έως 48 o C υποδηλώνοντας µία τιµή της σταθεράς Ct µεταξύ.27 και.32 o C/(W/m 2 ). Όταν ο συντελεστής NOCT είναι άγνωστος είναι εύλογο να θεωρούµε µία προσεγγιστική τιµή Ct=.3 o C /(W/m 2 ). Η τιµή αυτή του NOCT αντιστοιχεί σε εγκαταστάσεις που επιτρέπουν την ελεύθερη µεταγωγή του αέρα και από τις δύο πλευρές της φωτοβολταϊκής µονάδας, στις οποίες δεν συγκαταλέγονται οι εγκαταστάσεις σε οροφές, επειδή περιορίζουν τµήµα της ροής του αέρα. Ενδεικτικά έχει καταγραφεί [6] ότι σε περιπτώσεις όπου επιτρέπεται ο εξαερισµός της πίσω πλευράς του πλαισίου, η τιµή του NOCT αυξάνεται περίπου 17 o C, ενώ για πλαίσια τοποθετηµένα απευθείας σε υψηλής µόνωσης οροφές η τιµή του συντελεστή NOCT αυξάνεται µέχρι 35 o C. Με το παραπάνω πλήθος εξισώσεων εποµένως καθίσταται δυνατή µία εκτίµηση της τιµής της µέγιστης ισχύος και της τάσης και του ρεύµατος υπό τα οποία αυτή παρέχεται για διάφορες ακτινοβολίες και θερµοκρασίες περιβάλλοντος. Το µειονέκτηµα βέβαια αυτής της µεθόδου είναι ότι δεν µπορεί να χαράξει τις χαρακτηριστικές καµπύλες -V και P-V, µε αποτέλεσµα να µη µπορεί γραφικά να ελεγχθεί η ακρίβεια των αποτελεσµάτων. Το πρόβληµα αυτό ξεπερνιέται µε τη χρήση της επόµενης µεθόδου. 2

21 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Φ/Β ΚΥΨΕΛΗΣ (EFFECTVE SOLAR CELL MODEL) Πολλά µοντέλα χρησιµοποιούνται για την περιγραφή των ηλιακών κυψελών. Ο σκοπός όλων των ισοδύναµων ηλεκτρικών κυκλωµάτων και των µοντέλων των ηλιακών κυψελών είναι να περιγράψουν την ηλιακή χαρακτηριστική καµπύλη µαθηµατικά µε ικανοποιητική προσέγγιση. Βοηθούν στη θεωρητική κατανόηση και διαµορφώνουν τη βάση για µετρήσεις και συσκευές ελέγχου στα φωτοβολταϊκά (π.χ. έλεγχος σηµείου µέγιστης ισχύος (ΜΡΡ)) ή για προγράµµατα προσοµοίωσης. Καθιστούν δυνατό τον προσδιορισµό των σηµείων µέγιστης ισχύος υπό µεταβαλλόµενες συνθήκες λειτουργίας και µε αυτόν τον τρόπο ορίζουν το βέλτιστο σηµείο λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Το αρχικό βήµα για αυτό είναι να καθοριστεί η κλίση Μ της χαρακτηριστικής καµπύλης (σχήµα 5.1) : dv V M = = tanϕ = (5.1) d Σχήµα 5.1 : Κλίση της χαρακτηριστικής -V ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου. 21

22 Το σηµείο MPP βρίσκεται πάνω στη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης - ρεύµατος στο σηµείο όπου η κλίση παίρνει τιµή ίση µε 1 ως εκ τούτου, η γωνία της κλίσης ω είναι 45. Από µαθηµατική σκοπιά µέσω της δεύτερης παραγώγου της συνάρτησης ρεύµατος / τάσης ως προς την τάση προκύπτει η συνάρτηση ισχύος / τάσης. Στο σηµείο MPP η ισχύς έχει τη µέγιστη τιµή της. Ως αποτέλεσµα η κλίση της χαρακτηριστικής καµπύλης ισχύος / τάσης ισούται µε και η γωνία της κλίσης είναι επίσης (σχήµα 5.2, κόκκινη καµπύλη). Σχήµα 5.2 : Ισοδύναµο κύκλωµα φωτοβολταϊκού στοιχείου µε ακτινοβολία και καµπύλη τάσης-ρεύµατος. Το βασικό µοντέλο είναι ανεπαρκές από άποψη ακρίβειας σε διάφορα πεδία εφαρµογών. Αν απαιτείται µεγαλύτερη ακρίβεια, το µοντέλο 2 διόδων ή το αποτελεσµατικό µοντέλο 2 ηλιακών κυψελών χρησιµοποιείται. Προκειµένου να γίνουν οι υπολογισµοί µε το µοντέλων των 2 διόδων, η γνώση 6 παραµέτρων της ηλιακής κυψέλης καθίσταται αναγκαία. Μία λεπτοµερής (µία προς µία) λύση για την τάση στο βασικό µοντέλο και στο µοντέλο 2 διόδων δεν µπορεί παρόλα αυτά να υπολογιστεί (Wagner 21). Το αποτελεσµατικό µοντέλο ηλιακής κυψέλης Το ισοδύναµο κύκλωµα για αυτό το µοντέλο φαίνεται στο σχήµα

23 Σχήµα 5.3: Το αποτελεσµατικό µοντέλο φωτοβολταϊκής κυψέλης (effective solar cell model). Γι αυτό το µοντέλο ισχύουν οι εξής σχέσεις: ( V + RPV )/ Vt ( e 1) = (5.2) ph o V + ph o = Vt ln RPV (5.3) o Σκοπός αυτών των ισοδύναµων κυκλωµάτων, είναι να περιγράψουν µε επαρκή ακρίβεια την καµπύλη Ι-V και να δείξουν τη λειτουργία συσκευών ελέγχου και µέτρησης που χρησιµοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήµατα (π.χ. ανιχνευτές σηµείου µέγιστης ισχύος). Επίσης µε την βοήθεια του πιο πάνω ισοδύναµου κυκλώµατος, µπορεί να καθοριστεί το σηµείο µέγιστης ισχύος στο φωτοβολταϊκό, ανάλογα µε τις συνθήκες θερµοκρασίας και ακτινοβολίας που επικρατούν. Για την περιγραφή αυτού του µοντέλου απαιτούνται τέσσερις παράµετροι των φωτοβολταϊκών στοιχείων για να λυθούν οι εξισώσεις ρεύµατος και τάσης. Το γεγονός αυτό µειώνει τον όγκο εργασίας που απαιτείται για υπολογισµούς καθώς επίσης και για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά µε τις παραµέτρους των ηλιακών στοιχείων. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του αποτελεσµατικού µοντέλου είναι ότι και οι 2 αντιστάσεις R s και R p του βασικού µοντέλου συνδυάζονται σε µια πλασµατική αντίσταση R pv. Η R pv δεν πρόκειται για ωµική αντίσταση, αφού παίρνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές τιµές. Οι τέσσερις παράµετροι που πρέπει να υπολογίσουµε είναι η αντίσταση R pv, η τάση που εξαρτάται από την θερµοκρασία V t, το ανάστροφο ρεύµα κόρου και το φωτόρευµα ph. Αυτές υπολογίζονται µέσω της κλίσης Μ, της τάσης ανοιχτού κυκλώµατος V oc, του ρεύµατος βραχυκύκλωσης sc, της τάσης και του 23

24 ρεύµατος στο σηµείο ΜPP (V και Ι ). Ο συντελεστής Μ υπολογίζεται από την παρακάτω σχέση µε ακρίβεια της τάξης του 1% [1,11]: V V V oc M = (5.4) sc sc Voc Voc sc Στη συνέχεια υπολογίζουµε τις τέσσερις βασικές παραµέτρους: V = sc + sc R PV M 1 (5.5) V t = M + R ) ( (5.6) PV sc = sc e V V oc t (5.7) ph = sc (5.8) Οι τιµές από τις οποίες εξαρτάται η κλίση Μ, δηλαδή η τάση ανοιχτού κυκλώµατος, το ρεύµα βραχυκύκλωσης, η τάση και το ρεύµα στο σηµείο µέγιστης ισχύος (MPP) λαµβάνονται απευθείας από τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή των φωτοβολταϊκών πάνελ. Το συγκεκριµένο µοντέλο προσοµοίωσης βρίσκει ιδιαίτερη εφαρµογή στην ανίχνευση του σηµείου µέγιστης ισχύος (Maximum Power Point Tracking, MPPT). Στην παρούσα διπλωµατική εργασία προχωρήσαµε σε αναζήτηση των εµπορικά διαθέσιµων στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών πάνελ την τρέχουσα περίοδο. Ως εκ τούτου συγκεντρώθηκαν 22 φωτοβολταϊκά πάνελ διαφόρων ονοµαστικών ισχύων. Ύστερα από παρατήρηση των τεχνικών φυλλαδίων τους προέκυψε το συµπέρασµα ότι υπάρχει µία κοινή και δη γραµµική εξάρτηση της τάσης ανοικτού κυκλώµατος V oc και του ρεύµατος βραχυκύκλωσης sc µε την ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριµένα η καµπύλη ρεύµατος-ακτινοβολίας πρόκειται για ευθεία, η οποία διέρχεται από την αρχή των αξόνων, ενώ η καµπύλη τάσης-ακτινοβολίας είναι επίσης 24

25 ευθεία για τιµές έντασης ακτινοβολίας µεγαλύτερες περίπου από 3W/m 2. Για τιµές µικρότερες από 3 W/m 2 αυξάνεται απότοµα η κλίση προς την κατεύθυνση εκείνη για την οποία η καµπύλη του ρεύµατος τείνει προς την τιµή, χωρίς όµως οι κατασκευαστές να δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Γνωρίζοντας, λοιπόν τις τιµές του ρεύµατος βραχυκύκλωσης και της τάσης ανοικτού κυκλώµατος, αρκεί να υπολογιστούν οι τιµές του ρεύµατος και της τάσης στο σηµείο µέγιστης ισχύος, και V ώστε να προσεγγιστεί η καµπύλη -V. Την τιµή του ρεύµατος την υπολογίζουµε βάσει του ότι το ρεύµα βραχυκύκλωσης, Ι sc, είναι κατά 5-15% µεγαλύτερο από το. Άρα παίρνουµε την εξής εξίσωση: =.9 (Α) (5.9) Θεωρούµε ότι τα σηµεία µέγιστης ισχύος των καµπυλών P-V, για τιµές ακτινοβολίας G > 3W/m 2, σχηµατίζουν µια ευθεία προσεγγιστικά - η οποία έχει την γενική µορφή της συνάρτησης, y=ax+b. Εποµένως είναι προφανές ότι θα ισχύει: sc P = a V + b (5.1) Βασιζόµενοι εποµένως στις παραπάνω παρατηρήσεις και στη θεωρία του αποτελεσµατικού µοντέλου, παρατίθενται πιο κάτω τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των πάνελ που προσοµοιώνονται, τα αντίστοιχα διαγράµµατά τους µε τις καµπύλες sc -G και V oc -G που παρέχει ο κατασκευαστής στα τεχνικά φυλλάδια καθώς επίσης και τα αντίστοιχα διαγράµµατα που προκύπτουν µέσω του προγράµµατος Excel για ακτινοβολίες 3W/m 2, 7 W/m 2, 1 W/m 2 και 12 W/m 2. 25

26 Mitsubishi PV-TD 185 MF5 Ονοµαστική Ισχύς (W) 185 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 24.4 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 7.58 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.6 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 8.13 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.4: Καµπύλη ρεύµατος τάσης και ισχύος - τάσης κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-TD 185 MF5 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η παραγόµενη ηλεκτρική ισχύς έχει τη µορφή P = a V + b Παίρνοντας ένα ζεύγος σηµείων µέγιστης ισχύος που αντιστοιχούν σε 2 διαφορετικές ακτινοβολίες(πχ. 1 και 8W/m 2 ) υπολογίζονται οι συντελεστές της εξίσωσης της ευθείας που διέρχεται από τα δύο σηµεία ως εξής: P = a V + b 185 = a 24, 4 + b a = 17, b= = a 24,3 + b P = 17 V 3963 V = 17 V 3963 Άρα προκύπτει η σχέση: 26

27 V = = sc Όπως αναφέραµε πιο πάνω =.9 sc Σχήµα 5.5: Καµπύλη κανονικοποιηµένης τάσης ανοιχτού κυκλώµατος ακτινοβολίας, κανονικοποιηµένου ρεύµατος ακτινοβολίας και κανονικοποιηµένης ισχύος ακτινοβολίας κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-TD 185 MF5 Όσον αφορά στο ρεύµα βραχυκύκλωσης sc βλέπουµε από το παραπάνω σχήµα ότι η συνάρτησή του βάσει της ακτινοβολίας ισούται µε: sc =,813* G Επίσης βλέπουµε ότι η καµπύλη της V oc συναρτήσει της ακτινοβολίας είναι σχεδόν ευθεία και έχει τιµή: Voc =,154* G+ 29,6 Με βάση τις τέσσερις αυτές συναρτήσεις εποµένως, µπορούν να βρεθούν προσεγγιστικά οι τιµές των, V, sc και V oc για το συγκεκριµένο πάνελ για οποιαδήποτε τιµή της ηλιακής ακτινοβολίας. Εν συνεχεία µέσω των τύπων 5.4, 5.5, 5.6, και 5.7 υπολογίζονται οι τιµές Μ, R pv, V t, o. Τέλος, χρησιµοποιώντας µία από τις παρακάτω εξισώσεις µπορούµε να βρούµε και να σχεδιάσουµε τις χαρακτηριστικές καµπύλες -V και P-V. 27

28 ή V ( V + RPV )/ Vt ( e 1) = (5.11) ph o + όπου Ι ph το φωτόρευµα, για το οποίο ισχύει ότι ph o = Vt ln RPV (5.12) o =. Οι χαρακτηριστικές καµπύλες για το πάνελ Mitsubishi PV-TD 185 MF5 για τις προαναφερθείσες ακτινοβολίες είναι: ph sc 9 8 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) W/m2 7 W/m2 1 W/m2 1 2,9 5,9 8,9 11,9 14,9 17,9 2,9 23,9 26,9 29,9 Τάση V (V) Σχήµα 5.6: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-TD 185 MF Ισχύς Ρ (W) W/m2 7 W/m2 1 W/m ,9 3,9 5,9 7,9 9,9 11,9 13,9 15,9 17,9 19,9 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9 Tάση V (V) Σχήµα 5.7: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-TD 185 MF5 28

29 Παρατηρούµε ότι καθώς αυξάνεται η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνεται η ισχύς εξόδου του φωτοβολταϊκού πάνελ, το ρεύµα βραχυκύκλωσης sc, καθώς και η τάση ανοικτού κυκλώµατος V oc. 1 Mitsubishi PV-TE 125 MF5N Ονοµαστική Ισχύς (W) 125 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 17.3 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 7.23 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 21.8 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.9 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.8: Καµπύλη ρεύµατος τάσης και ισχύος - τάσης κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-TE 125 MF5N 29

30 Σχήµα 5.9: Καµπύλη κανονικοποιηµένης τάσης ανοιχτού κυκλώµατος ακτινοβολίας, κανονικοποιηµένου ρεύµατος ακτινοβολίας και κανονικοποιηµένης ισχύος ακτινοβολίας κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-TE 125 MF5N Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 79* G Voc =, 195* G + 2, 75 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 3

31 9 8 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,5 3, 4,5 6, 7,5 9, 1,5 12, 13,5 15, 16,5 18, 19,5 21, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.1: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-TE 125 MF5N Ισχύς P (W) ,4 2,9 4,4 5,9 7,4 8,9 1,4 11,9 13,4 14,9 16,4 17,9 19,4 2,9 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.11: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-TE 125 MF5N 31

32 2 HeliosRes Pw14 24V Ονοµαστική Ισχύς (W) 12 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 33 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 3.65 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 42.4 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 4.1 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.12: Καµπύλη ρεύµατος τάσης κατασκευαστή για το HeliosRes Pw14 24V 32

33 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από το παραπάνω διάγραµµα είναι: sc =, 41* G Voc =, 65* G + 35,9 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: , 2,6 5,2 7,8 1,4 13, 15,6 18,2 2,8 23,4 26, 28,6 31,2 33,8 36,4 39, 41,6 44,2 46,8 49,4 52, Ένταση ρεύµατος Ι (Α) Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.13: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το HeliosRes Pw14 24V 25 2 Ισχύς (W) , 2,6 5,2 7,8 1,4 13, 15,6 18,2 2,8 23,4 26, 28,6 31,2 33,8 36,4 39, 41,6 44,2 46,8 49,4 52, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.14: Καµπύλη ισχύος τάσης για το HeliosRes Pw14 24V 33

34 3 Sharp NE Series (36 cells) 8W Ονοµαστική Ισχύς (W) 8 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 17.3 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 4.63 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 21.6 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 5.15 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.15: Καµπύλη ρεύµατος τάσης και ισχύος - τάσης κατασκευαστή για το Sharp NE Series (36 cells) 8W Σχήµα 5.16: Καµπύλη τάσης ανοιχτού κυκλώµατος ακτινοβολίας, ρεύµατος ακτινοβολίας κατασκευαστή για το Sharp NE Series (36 cells) 8W 34

35 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 515* G Voc =, 267* G + 18,93 V =.9 sc 127,6 127,6 = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 7 6 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,2 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 8,4 9,6 1,8 12, 13,2 14,4 15,6 16,8 18, 19,2 2,4 21,6 22,8 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.17: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Sharp NE Series (36 cells) 8W 12 1 Ισχύς Ρ(W) , 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 1,4 11,7 Τάση V (V) 13, 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 2,8 22,1 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.18: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Sharp NE Series (36 cells) 8W 35

36 4 Mitsubishi PV-AD 185 MF5 Ονοµαστική Ισχύς (W) 185 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 24.4 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 7.58 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.6 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 8.13 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.19: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-AD 185 MF5 Σχήµα 5.2: Καµπύλη κανονικοποιηµένης τάσης ανοιχτού κυκλώµατος ακτινοβολίας, κανονικοποιηµένου ρεύµατος ακτινοβολίας και κανονικοποιηµένης ισχύος ακτινοβολίας κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-AD 185 MF5 36

37 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 813* G Voc =, 36* G + 27,54 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 9 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,8 3,6 5,4 7,2 9, 1,8 12,6 14,4 16,2 18, 19,8 21,6 23,4 25,2 27, 28,8 3,6 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 w /m2 Σχήµα 5.21: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-AD 185 MF5 Χαρακτηριστική τάσης-ισχύος Ισχύς Ρ (W) , 1,6 3,2 4,8 6,4 8, 9,6 11,2 12,8 14,4 16, 17,6 19,2 2,8 22,4 24, 25,6 27,2 28,8 3,4 32, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 w/m2 Σχήµα 5.22: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-AD 185 MF5 37

38 5 Mitsubishi PV-AE 125 MF5N Ονοµαστική Ισχύς (W) 125 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 17.3 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 7.23 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 21.8 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.9 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.23: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-AE 125 MF5N Σχήµα 5.24: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-AE 125 MF5N 38

39 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 79* G Voc =, 1526* G + 2, 274 V =.9 sc 999,5 999,5 = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 9 8 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11, 12,1 13,2 14,3 15,4 16,5 17,6 18,7 19,8 2,9 22, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.25: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-AE 125 MF5N Ισχύς Ρ (W) 8 6 4, 1,2 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 8,4 2 9,6 1,8 12, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 13,2 14,4 15,6 16,8 18, 19,2 2,4 21,6 Σχήµα 5.26: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-AE 125 MF5N 39

40 6 Mitsubishi PV-MF 125 TE4N Ονοµαστική Ισχύς (W) 125 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 17.3 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 7.23 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 21.8 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.9 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.27: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 125 TE4N Σχήµα 5.28: κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 125 TE4N 4

41 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 79* G Voc =, 1962* G + 19,838 V =.9 sc 999,5 999,5 = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 9 8 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8 9,9 11, 12,1 13,2 14,3 15,4 16,5 17,6 18,7 19,8 2,9 22, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.29: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 125 TE4N Ισχύς Ρ (W) , 1,2 2,4 3,6 4,8 6, 7,2 8,4 9,6 1,8 12, 13,2 14,4 15,6 16,8 18, 19,2 2,4 21,6 22,8 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.3: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 125 TE4N 41

42 7 Mitsubishi PV-MF 18 TD4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 18 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 24.2 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 7.45 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.4 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 8.3 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.31: Καµπύλη -Vκαι P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 18 TD4 Σχήµα 5.32: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 18 TD4 42

43 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 83* G Voc =, 2736* G + 27, 664 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 1,2 11,9 13,6 15,3 17, 18,7 2,4 22,1 23,8 25,5 27,2 Τάση V (V) 3w/m2 7W/m2 1W/m2 28,9 Σχήµα 5.33: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 18 TD Ισχύς Ρ (W) , 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14, 16, 18, 2, 22, 24, 26, 28, 3, 32, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.34: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 18 TD4 43

44 8 Mitsubishi PV-MF 11 EC4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 11 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 17.1 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 6.43 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 21.2 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.16 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.35: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 11 EC4 Σχήµα 5.36: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 11 EC4 44

45 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 716* G Voc =,1* G + 2, 2 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: Ένταση ρεύµατος (Α) ,8 2, 3,2 4,4 5,6 6,8 8, 9,2 1,4 11,6 12,8 14, 15,2 16,4 17,6 18,8 2, Τάση (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.37: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 11 EC Ισχύς (W) ,9 2,2 3,5 4,8 6,1 7,4 8,7 1, 11,3 Τάση (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 12,6 13,9 15,2 16,5 17,8 19,1 2,4 Σχήµα 5.38: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 11 EC4 45

46 9 Mitsubishi PV-MF 12 EC4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 12 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος V (V) 17.6 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 6.84 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 22 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.36 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.39: Καµπύλη Ι-V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 12 EC4 Σχήµα 5.4: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 12 EC4 46

47 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 736* G Voc =, 11* G + 2,9 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 8 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 1,4 11,7 13, 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 2,8 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.41: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 12 EC4 Ισχύς Ρ (W) , 1,3 2,6 3,9 5,2 6,5 7,8 9,1 1,4 11,7 13, 14,3 15,6 16,9 18,2 19,5 2,8 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.42: Καµπύλη ισχύος - τάσης Mitsubishi PV-MF 12 EC4 47

48 1 Mitsubishi PV-MF 125 EA4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 125 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος (V) 18.8 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος (A) 6.63 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος (V) 24 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης (A) 7.27 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.43: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 125 EA4 Σχήµα 5.44: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 125 EA4 48

49 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 739* G Voc =, 975* G + 23, 29 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,4 2,8 4,2 5,6 7, 8,4 9,8 11,2 Τάση V (V) 12,6 14, 15,4 16,8 18,2 19,6 21, 22,4 23,8 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.45: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 125 EA Ισχύς Ρ (W) , 1,4 2,8 4,2 5,6 7, 8,4 9,8 11,2 12,6 14, 15,4 16,8 18,2 19,6 21, 22,4 23,8 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.46: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 125 EA4 49

50 11 Mitsubishi PV-MF 13 EA4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 13 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 19.2 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 6.79 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 24.2 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.39 NOCT ( o C ) 47.5 Σχήµα 5.47: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 13 EA4 Σχήµα 5.48: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 13 EA4 5

51 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 739* G Voc =, 975* G + 23, 29 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: Ένταση ρεύµατος Ι (Α) , 1,5 3, 4,5 6, 7,5 9, 1,5 12, Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1Wm2 13,5 15, 16,5 18, 19,5 21, 22,5 24, Σχήµα 5.49: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 13 EA4 Ισχύς P (W) , 1,4 2,8 4,2 5,6 7, 8,4 9,8 11,2 12,6 14, 15,4 16,8 18,2 19,6 21, 22,4 23,8 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.5: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 13 EA4 51

52 12 Mitsubishi PV-MF 16 EB4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 16 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 23.8 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 6.72 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.2 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.34 NOCT ( o C ) 47.5 Σχήµα 5.47: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 16 EB4 Σχήµα 5.48: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 16 EB4 52

53 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 734* G Voc =, 15* G V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: , 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 1,2 11,9 13,6 15,3 17, 18,7 2,4 22,1 23,8 25,5 27,2 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) 28,9 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.49: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 16 EB4 Ισχύς P (W) , 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 1,2 11,9 13,6 15,3 17, 18,7 2,4 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.5: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 16 EB4 53

54 13 Mitsubishi PV-MF 165 EB4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 165 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 17.1 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 6.43 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.4 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.36 NOCT ( o C) 47.5 Σχήµα 5.47: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 165 EB4 Σχήµα 5.48: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 165 EB4 54

55 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 736* G Voc =, 152* G + 28,88 V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: , 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 1,2 11,9 13,6 15,3 17, 18,7 2,4 22,1 23,8 25,5 27,2 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) 28,9 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.49: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 165 EB4 Ισχύς P (W) , 1,7 3,4 5,1 6,8 8,5 1,2 11,9 13,6 15,3 17, 18,7 2,4 22,1 23,8 25,5 27,2 28,9 Τάση V (V) 3W/m2 7W/m2 1W/m2 Σχήµα 5.5: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 165 EB4 55

56 14 Mitsubishi PV-MF 17 EB4 Ονοµαστική Ισχύς (W) 17 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 24.6 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 6.93 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 3.6 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 7.38 NOCT ( o C ) 47.5 Σχήµα 5.47: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 17 EB4 Σχήµα 5.48: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Mitsubishi PV-MF 17 EB4 56

57 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 738* G Voc =, 2295* G V =.9 sc = = sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: , 1,4 2,8 4,2 5,6 7, 8,4 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) 9,8 11,2 12,6 14, 15,4 16,8 18,2 19,6 21, 22,4 23,8 25,2 26,6 28, 29,4 3,8 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.49: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 17 EB4 Ισχύς Ρ (W) , 1,4 2,8 4,2 5,6 7, 8,4 9,8 11,2 12,6 14, 15,4 16,8 18,2 19,6 21, 22,4 23,8 25,2 26,6 28, 29,4 3,8 Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 Σχήµα 5.5: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Mitsubishi PV-MF 17 EB4 57

58 15 Sharp NA Series 9W Ονοµαστική Ισχύς (W) 9 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 49.3 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A) 1.83 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 65.2 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A) 2.11 NOCT ( o C ) 44 Σχήµα 5.47: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Sharp NA Series 9W Σχήµα 5.48: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Sharp NA Series 9W 58

59 Οι εξισώσεις που προκύπτουν από τα παραπάνω διαγράµµατα είναι: sc =, 211* G Voc =, 489* G + 6,31 V =.9 sc = = 15,4 15,4.9 sc Τα διαγράµµατα που σχεδιάστηκαν στο excel ακολουθούν παρακάτω: 3 Ένταση ρεύµατος Ι (Α) 2,5 2 1,5 1,5, 3,4 6,8 1,2 13,6 17, 2,4 23,8 27,2 3,6 34, 37,4 4,8 44,2 47,6 51, 54,4 57,8 61,2 64,6 68, Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.49: Καµπύλη ρεύµατος τάσης για το Sharp NA Series 9W , 3,4 6,8 1,2 13,6 17, 2,4 23,8 27,2 3,6 34, 37,4 4,8 44,2 47,6 51, 54,4 57,8 61,2 64,6 68, Ισχύς Ρ (W) Τάση V (V) 3 W/m2 7 W/m2 1 W/m2 12 W/m2 Σχήµα 5.5: Καµπύλη ισχύος τάσης για το Sharp NA Series 9W 59

60 16 Sharp NA Series (1.42m 2 )121W Ονοµαστική Ισχύς (W) 121 Τάση Ονοµαστικής Ισχύος Vt (V) 18 Ρεύµα Ονοµαστικής Ισχύος t (A).673 Τάση Ανοιχτού Κυκλώµατος Voc (V) 238 Ρεύµα Βραχυκύκλωσης sc (A).83 NOCT ( o C ) 47.5 Σχήµα 5.51: Καµπύλη -V και P-V κατασκευαστή για το Sharp NA Series (1.42m 2 )121W Σχήµα 5.52: Καµπύλη κανονικοποιηµένης V oc -G, κανονικοποιηµένου sc -G και κανονικοποιηµένης P max -G κατασκευαστή για το Sharp NA Series (1.42m 2 )121W 6

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία

ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. 1. Ηλιακή ακτινοβολία ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1. Ηλιακή ακτινοβολία Ο ήλιος ενεργεί σχεδόν, ως μια τέλεια πηγή ακτινοβολίας σε μια θερμοκρασία κοντά στους 5.800 Κ Το ΑΜ=1,5 είναι το τυπικό ηλιακό φάσμα πάνω

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ETY-482) 1 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΣΗΣ-ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΕΙΑ ΦΟΡΤΟΥ Σχήµα 1. Κύκλωµα DC πόλωσης ηλεκτρονικού στοιχείου Στο ηλεκτρονικό στοιχείο του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής. ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 3. ΙΟ ΟΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΙΟ ΩΝ Kρυσταλλοδίοδος ή δίοδος επαφής ίοδος: συνδυασµός ηµιαγωγών τύπου Ρ και Ν 3. ίοδος-κυκλώµατα ιόδων - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

2012 : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30

2012  : (307) : , 29 2012 : 11.00 13.30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρµοσµένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια

Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια ΙΗΜΕΡΙ Α ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ, 29 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001 Φωτοβολταϊκά Εφαρµογές στα κτίρια Γ. Τσιλιγκιρίδης ρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Λέκτορας ΑΠΘ tsil@eng.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑ Χρήσεις: Ξήρανση γεωργικών προϊόντων Θέρµανση χώρων dm Ωφέλιµη ροή θερµότητας: Q = c Τ= ρ qc( T2 T1) dt ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΧΡΟΣ ΑΕΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ ΑΕΡΑΣ Τ 1 Τ 2 ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ 1. Τι εννοούµε λέγοντας θερµοδυναµικό σύστηµα; Είναι ένα κοµµάτι ύλης που αποµονώνουµε νοητά από το περιβάλλον. Περιβάλλον του συστήµατος είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού. Υλοποίηση ανιχνευτή σημείου μέγιστης απόδοσης MPP tracker. ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάπτυξη μοντέλου ισοδύναμου φωτοβολταϊκου σταθμού.

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower

Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Tεχνική Πληροφορία Διαδικασία Derating για Sunny Boy και Sunny Tripower Με τη διαδικασία Derating, ο μετατροπέας μειώνει την απόδοσή του, ώστε να προστατεύσει τα εξαρτήματα από υπερθέρμανση. Αυτό το έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ & ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ Θερμική ενέργεια Q και Ισχύς Ρ Όταν μια αντίσταση R διαρρέεται από ρεύμα Ι για χρόνο t, τότε παράγεται θερμική ενέργεια Q. Για το συνεχές ρεύμα η ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ).

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και. 2. τρανζίστορ πυριτίου (Si ). 7. Εισαγωγή στο διπολικό τρανζίστορ-ι.σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 7. TΟ ΙΠΟΛΙΚΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ Ανάλογα µε το υλικό διπολικά τρανζίστορ διακρίνονται σε: 1. τρανζίστορ γερµανίου (Ge) και 2. τρανζίστορ πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal

Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal Θ2 Φαινόμενα ανταλλαγής θερμότητας: Προσδιορισμός της σχέσης των μονάδων θερμότητας Joule και Cal 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί, με αφορμή τον προσδιορισμό του παράγοντα μετατροπής της

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας

α. Όταν από έναν αντιστάτη διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμοκρασία του αυξάνεται Η αύξηση αυτή συνδέεται με αύξηση της θερμικής ενέργειας 1 3 ο κεφάλαιο : Απαντήσεις των ασκήσεων Χρησιμοποίησε και εφάρμοσε τις έννοιες που έμαθες: 1. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν από το παρακάτω κείμενο, έτσι ώστε οι προτάσεις που προκύπτουν να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss

Κεφάλαιο Η2. Ο νόµος του Gauss Κεφάλαιο Η2 Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss Ο νόµος του Gauss µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού του ηλεκτρικού πεδίου. Ο νόµος του Gauss βασίζεται στο γεγονός ότι η ηλεκτρική

Διαβάστε περισσότερα

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

1 Τράπεζα θεμάτων 2014-15 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ 1 2 ΘΕΜΑ B Ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος 1. ΘΕΜΑ Β 2-15438 B.1 Ένας αγωγός διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύμα έντασης i = 5 A. Το ηλεκτρικό φορτίο q που περνά από μια διατομή του αγωγού σε χρόνο t = 10 s

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Από : Ηµ/νία : 07-01-2011 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ. παθητικά: προκαλούν την απώλεια ισχύος ενός. ενεργά: όταν τροφοδοτηθούν µε σήµα, αυξάνουν 1. Εισαγωγικά στοιχεία ηλεκτρονικών - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 1. ΘΕΜΕΛΙΩ ΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Ηλεκτρικό στοιχείο: Κάθε στοιχείο που προσφέρει, αποθηκεύει και καταναλώνει

Διαβάστε περισσότερα

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού

5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1. Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση. Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού 5. Τροφοδοτικά - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 5. ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΑ 220 V, 50 Hz. 0 V Μετασχηµατιστής Ανορθωµένη τάση Εξοµαλυµένη τάση Σταθεροποιηµένη τάση 0 V 0 V Ανορθωτής Σχηµατικό διάγραµµα τροφοδοτικού Φίλτρο

Διαβάστε περισσότερα

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4 x2 - x1. x = x2 x1 . . 1

1.1.3 t. t = t2 - t1 1.1.4  x2 - x1. x = x2 x1 . . 1 1 1 o Κεφάλαιο: Ευθύγραµµη Κίνηση Πώς θα µπορούσε να περιγραφεί η κίνηση ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου; Πόσο γρήγορα κινείται η µπάλα που κλώτσησε ένας ποδοσφαιριστής; Απαντήσεις σε τέτοια ερωτήµατα δίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών μεγάλης ισχύος σε σύνδεση με το δίκτυο Δαλαΐνας Δημήτρης ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία)

Διάδοση Θερμότητας. (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Διάδοση Θερμότητας (Αγωγή / Μεταφορά με τη βοήθεια ρευμάτων / Ακτινοβολία) Τρόποι διάδοσης θερμότητας Με αγωγή Με μεταφορά (με τη βοήθεια ρευμάτων) Με ακτινοβολία άλλα ΠΑΝΤΑ από το θερμότερο προς το ψυχρότερο

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων

Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου. Τράπεζα θεμάτων Φυσική Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Τράπεζα θεμάτων Φώτης Μπαμπάτσικος www.askisopolis.gr Συνεχές Ηλεκτρικό ρεύμα Δ Θέμα Συνεχές ηλεκτρικό ρεύμα Θέμα Δ 4_15559 Δίνονται δύο αντιστάτες (1) και (2). Ο αντιστάτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Η ανακλαστικότητα των φωτοβολταϊκών πλαισίων Γ Έκδοση Ιανουάριος 2009 Το παρόν κείμενο αποτελεί αναδημοσίευση των βασικών σημείων από τη Μελέτη για την Αντανακλαστικότητα Φωτοβολταϊκών Πλαισίων Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση

Ποσοστό απόδοσης. Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Ποσοστό απόδοσης Ποιοτικός παράγοντας για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση Περιεχόμενα Το ποσοστό απόδοσης είναι ένα από τα σημαντικότερα μεγέθη για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας μίας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 26 Συνεχή Ρεύµατα Περιεχόµενα Κεφαλαίου 26 Ηλεκτρεγερτική Δύναµη (ΗΕΔ) Αντιστάσεις σε σειρά και Παράλληλες Νόµοι του Kirchhoff Σειριακά και Παράλληλα EMF-Φόρτιση Μπαταρίας Κυκλώµατα RC Μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. Σχ.7.1. Σύµβολο κοινού τελεστικού ενισχυτή και ισοδύναµο κύκλωµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7. ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ Ο τελεστικός ενισχυτής εφευρέθηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσµίου πολέµου και. χρησιµοποιήθηκε αρχικά στα συστήµατα σκόπευσης των αντιαεροπορικών πυροβόλων για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ/ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: Θεωρητική Μάθημα: Τεχνολ.& Εργ. Ηλεκτρονικών Τάξη: Β Αρ. Μαθητών: 8 Κλάδος: Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ http://www.economics.edu.gr 1 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ( τρόποι επίλυσης παρατηρήσεις σχόλια ) ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ο πίνακας παραγωγικών δυνατοτήτων µιας

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία

Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της εξάρτησής του από τη θερμοκρασία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μέτρηση βαθμού απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων και μελέτη της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧ/ΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΗ ΛΥΕΙΟΥ ΘΕΤΙΗΣ Ι ΤΕΧ/ΗΣ ΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜ : Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο φύλλο απαντήσεων τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Στις ερωτήσεις -5 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικό κύκλωμα ονομάζεται μια διάταξη που αποτελείται από ένα σύνολο ηλεκτρικών στοιχείων στα οποία κυκλοφορεί ηλεκτρικό ρεύμα. Τα βασικά ηλεκτρικά στοιχεία είναι οι γεννήτριες,

Διαβάστε περισσότερα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1 Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Από : Ηµ/νία : 10-02-2010 Προς : Αντικείµενο : Παράδειγµα (Demo) υπολογισµού αυτόνοµου και συνδεδεµένου Φ/Β συστήµατος εξοχικής κατοικίας Έργο : Εγκατάσταση Φ/Β συστήµατος στη Σάµο (Ελλάδα, Γεωγραφικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010

Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Νίκος Μαζαράκης Αθήνα 2010 Οι χάρτες των 850 Hpa είναι ένα από τα βασικά προγνωστικά επίπεδα για τη παράµετρο της θερµοκρασίας. Την πίεση των 850 Hpa τη συναντάµε στην ατµόσφαιρα σε ένα µέσο ύψος περί

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ Ένα ρεύµα ονοµάζεται εναλλασσόµενο όταν το πλάτος του χαρακτηρίζεται από µια συνάρτηση του χρόνου, η οποία εµφανίζει κάποια περιοδικότητα. Το συνολικό ρεύµα που διέρχεται από µια

Διαβάστε περισσότερα

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά...

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Τα φωτοβολταϊκά συστήματα.το μέλλον.μια πράσινη Γη.Όλα αυτά συνδέονται στενά... Ξεκινώντας την προσπάθειά μας να αναλύσουμε και να επεξηγήσουμε τις λειτουργείες,τα πλεονεκτήματα και γενικά να αναφερθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μέθοδοι βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μετασχηματιστή

Μελέτη Μετασχηματιστή Μελέτη Μετασχηματιστή 1. Θεωρητικό μέρος Κάθε φορτίο που κινείται και κατά συνέπεια κάθε αγωγός που διαρρέεται από ρεύμα δημιουργεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο. Το μαγνητικό πεδίο B με την σειρά του ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα

Ηλεκτρική Ενέργεια. Ηλεκτρικό Ρεύμα Ηλεκτρική Ενέργεια Σημαντικές ιδιότητες: Μετατροπή από/προς προς άλλες μορφές ενέργειας Μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις με μικρές απώλειες Σημαντικότερες εφαρμογές: Θέρμανση μέσου διάδοσης Μαγνητικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ-ΡΟΠΕΣ Α ΡΑΝΕΙΑΣ 6.. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Για τον υπολογισµό των τάσεων και των παραµορφώσεων ενός σώµατος, που δέχεται φορτία, δηλ. ενός φορέα, είναι βασικό δεδοµένο ή ζητούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας

Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Επιστηµονικό Τριήµερο Α.Π.Ε από το Τ.Ε.Ε.Λάρισας.Λάρισας 29-30Νοεµβρίου,1 εκεµβρίου 2007 Ενεργειακά συστήµατα-φωτοβολταϊκά & εξοικονόµηση ενέργειας Θεόδωρος Καρυώτης Ενεργειακός Τεχνικός Copyright 2007

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. k Για E 0, η (1) ισχύει για κάθε x. Άρα επιτρεπτή περιοχή είναι όλος ο άξονας ΚΕΦΑΛΑΙΑ,4. Συστήµατα ενός Βαθµού ελευθερίας. Να βρεθούν οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης στον άξονα ' O για την απωστική δύναµη F, > και για ενέργεια Ε. (α) Είναι V και οι επιτρεπτές περιοχές της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ

ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) Α. ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ ΜΑΘΗΜΑ - VI ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Ι (ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ) ΑΣΚΗΣΗ Α3 - Θερµοχωρητικότητα αερίων Προσδιορισµός του Αδιαβατικού συντελεστή γ Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής

Ενισχυτές Μετρήσεων. 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής 3 Ενισχυτές Μετρήσεων 3.1 Ο διαφορικός Ενισχυτής Πολλές φορές ένας ενισχυτής σχεδιάζεται ώστε να αποκρίνεται στη διαφορά µεταξύ δύο σηµάτων εισόδου. Ένας τέτοιος ενισχυτής ονοµάζεται ενισχυτής διαφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Προσδιορισμός παραμέτρων γήρανσης φωτοβολταϊκών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers)

1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exchangers) 1. Εναλλάκτες θερµότητας (Heat Exangers) Οι εναλλάκτες θερµότητας είναι συσκευές µε τις οποίες επιτυγχάνεται η µεταφορά ενέργειας από ένα ρευστό υψηλής θερµοκρασίας σε ένα άλλο ρευστό χαµηλότερης θερµοκρασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ

ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΠΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Αντιστάτες συνδεδεμένοι σε σειρά Όταν ν αντιστάτες ενός κυκλώματος διαρρέονται από το ίδιο ρεύμα τότε λέμε ότι οι αντιστάτες αυτοί είναι συνδεδεμένοι σε σειρά.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Αυτόνομο Σύστημα 1,5 ΚWp, Κερατέα Αττικκής Εγκατάσταση: 05/2007 ΘΕΜΑ: Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά συστήματα ονομαστικής ισχύος 240,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΔΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΛΗ Οτιδήποτε έχει μάζα και καταλαμβάνει χώρο Μάζα είναι η ποσότητα αδράνειας ενός σώματος, μονάδα kilogram (kg) (σύνδεση( δύναμης & επιτάχυνσης) F=m*γ Καταστάσεις της ύλης Στερεά,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής:

ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR. Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων. Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: ΣΕΙΡΕΣ TAYLOR Στην Ενότητα αυτή θα ασχοληθούµε µε την προσέγγιση συναρτήσεων µέσω πολυωνύµων Πολυώνυµο είναι κάθε συνάρτηση της µορφής: p( ) = a + a + a + a + + a, όπου οι συντελεστές α i θα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα

Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Γενικές Πληροφορίες για τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα Business Unit: CON No of Pages: 6 Authors: AR Use: External Info Date: 01/03/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ. Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Ενότητα 2.5 Κεφάλαιο 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής θα μπορείτε: Να δίνετε τον ορισμό των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων αυτοματισμού. Να αναγνωρίζετε βασικά ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής

Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Φωτισμός οδοποιίας, πάρκων, πλατειών ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ LED Λαμπτήρες Μαγνητικής Επαγωγής Light Emitting Diodes LED Αρχή λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1

ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ιαγώνισµα στις Ταλαντώσεις ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 ΘΕΜΑ 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

IUSES Toolkit Εισαγωγή Το «κουτί πειραµάτων» είναι ένα εκπαιδευτικό πακέτο για τη διεξαγωγή πειραµάτων σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001

Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ηλεκτρολογία Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου 2001 Ζήτηµα 1ο Στις ερωτήσεις Α.1. και Α.2. να γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα της σωστής απάντησης. Α.1. Για να πραγµατοποιηθεί η σύνδεση σε αστέρα τριφασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στο μάθημα Οικολογία για μηχανικούς Παπαλού Ελευθερία Α.Μ. 7483 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Α εξάμηνο έτος 2009-2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ηλιακή ενέργεια και φωτοβολταϊκά 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 03-01-11 ΘΕΡΙΝΑ ΣΕΙΡΑ Α ΘΕΜΑ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός 5. ΤΟ ΠΥΡΙΤΙΟ Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός Σκοπός του μαθήματος: Να εντοπίζουμε τη θέση του πυριτίου στον περιοδικό πίνακα Να αναφέρουμε τη χρήση του πυριτίου σε υλικά όπως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 25 Ηλεκτρικό Ρεύµα και Αντίσταση Μπαταρία Ρεύµα Νόµος του Ohm Αντίσταση και Αντιστάσεις Resistivity Ηλεκτρική Ισχύς Ισχύς Οικιακών Συσκευών/Κυκλωµάτων Εναλλασσόµενη Τάση Υπεραγωγιµότητα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων

Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Οδηγός Μελέτης και Υλοποίησης Φωτοβολταϊκών Έργων (Πόρισμα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπως εγκρίθηκε με την απόφαση Α159/Σ9/11.04.2011 της Διοικούσας Επιτροπής) Μέλη Ομάδας Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης

Παράρτημα. Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Παράρτημα Πραγματοποίηση μέτρησης τάσης, ρεύματος, ωμικής αντίστασης με χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού Άσκηση εξοικείωσης Σκοπός του παραρτήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη χρήση και τη

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series

Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Κεντρικοί inverters SINVERT PVS Series Ιστορική αναδρομή 1950 s Η Siemens πρώτη αναπτύσσει τεχνολογία παραγωγής με βάση το πυρίτιο 1980 s Εμπορική διάθεση των Φ/Β πλαισίων και inverter Siemens PV 1987

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γʹ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑÏΟΥ 009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια

Τα είδη της κρούσης, ανάλογα µε την διεύθυνση κίνησης των σωµάτων πριν συγκρουστούν. (α ) Κεντρική (ϐ ) Εκκεντρη (γ ) Πλάγια 8 Κρούσεις Στην µηχανική µε τον όρο κρούση εννοούµε τη σύγκρουση δύο σωµάτων που κινούνται το ένα σχετικά µε το άλλο.το ϕαινόµενο της κρούσης έχει δύο χαρακτηριστικά : ˆ Εχει πολύ µικρή χρονική διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 39 3. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ Είναι συνηθισµένο φαινόµενο να χρειάζεται η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας µε τάση διαφορετική από αυτή που έχει το ηλεκτρικό δίκτυο. Στο συνεχές ρεύµα αυτό µπορεί να αντιµετωπισθεί µε

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών

ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ιπλωµατική Εργασία της φοιτήτριας

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ Σκοπός Στο δεύτερο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια του ηλεκτρικού ρεύματος και της ηλεκτρικής τάσης,θα μελετηθεί ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και θα εισαχθεί η έννοια της αντίστασης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Ηλεκτρικό Ρεύμα Μέρος 1 ο Βασίλης Γαργανουράκης Φυσική ήγ Γυμνασίου Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο μελετήσαμε τις αλληλεπιδράσεις των στατικών (ακίνητων) ηλεκτρικών φορτίων. Σε αυτό το κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014)

Σε γαλάζιο φόντο ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2013 2014) Σε μαύρο φόντο ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2013-2014) > Φυσική Γ Γυμνασίου >> Αρχική σελίδα ΗΛΕΚΤΡΙΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς χχωρρί ίςς ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ. ) ΕΕρρωττήήσσεει ιςςαασσκκήήσσεει ιςς μμεε ααππααννττήήσσεει ιςς (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Σκοπός Στο τρίτο κεφάλαιο θα εισαχθεί η έννοια της ηλεκτρικής ενέργειας. 3ο κεφάλαιο ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 2 3.1 Θερμικά αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0.

i C + i R i C + i R = 0 C du dt + u R = 0 du dt + u RC = 0 0 RC dt ln u = t du u = 1 RC dt i C = i R = u R = U 0 t > 0. Α. Δροσόπουλος 6 Ιανουαρίου 2010 Περιεχόμενα 1 Κυκλώματα πρώτης τάξης 2 1.1 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RC πρώτης τάξης.................................. 2 1.2 Εκφόρτιση κυκλωμάτων RL πρώτης τάξης...................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Υποθέστε ότι έχουμε μερικά ακίνητα φορτισμένα σώματα (σχ.). Τα σώματα αυτά δημιουργούν γύρω τους ηλεκτρικό πεδίο. Αν σε κάποιο σημείο Α του ηλεκτρικού πεδίου τοποθετήσουμε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια

Φυσική Γ Γυμνασίου - Κεφάλαιο 3: Ηλεκτρική Ενέργεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Ηλεκτρική Ενέργεια (παράγραφοι ά φ 3.1 31& 3.6) 36) Φυσική Γ Γυμνασίου Εισαγωγή Τα σπουδαιότερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εύκολη μεταφορά της σε μεγάλες αποστάσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΥΛΗΣ Όταν οι ακτίνες Χ περνούν μέσα από την ύλη (πχ το σώμα του ασθενή) μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε από τα 4 φαινόμενα που αναλύονται στις επόμενες σελίδες. Πρέπει να γίνει

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του

Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Σκοπός Μέθοδος 14 Φασματοσκοπία πρίσματος Βαθμονόμηση Φασματοσκόπιου και ταυτοποίηση αερίου από το φάσμα του Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση της αρχή λειτουργίας του οπτικού φασματοσκόπιου και στην

Διαβάστε περισσότερα

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις

Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις Πολύμετρο Βασικές Μετρήσεις 1. Σκοπός Σκοπός της εισαγωγικής άσκησης είναι η εξοικείωση του σπουδαστή με τη χρήση του πολύμετρου για τη μέτρηση βασικών μεγεθών ηλεκτρικού κυκλώματος, όπως μέτρηση της έντασης

Διαβάστε περισσότερα