Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών. Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ."

Transcript

1 Εκπαιδευτικές παρεµβάσεις για πρόληψη καπνίσµατος: Σχεδιασµός και αποτελέσµατα εφαρµογών Μαρία Χασάνδρα, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Π.Θ.

2 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙ ΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙ ΕΙΑΣ Κοινωνική Γνωστική θεωρία, Μοντέλο των Πιστεύω Υγείας, Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής, Θεωρία στάσεων της Σχεδιασµένης Συµπεριφοράς Θεωρία των Στόχων

3 Κοινωνική- Γνωστική θεωρία Bandura (1986) Συµπεριφορικοί παράγοντες Προσωπικοί παράγοντες Περιβαλλοντικοί παράγοντες

4 Κοινωνική- Γνωστική θεωρία Αλλαγή περιβάλλοντος Αυτο παρακολούθηση Χρήση µοντέλων Προβολή προτύπων Αλλαγή συµπεριφορας έσµευση Αναθεώρηση προσδοκιών Αυτο αποτελεσµατικότητα

5 Κοινωνική- Γνωστική θεωρία Κάπνισµα παράδειγµα Αλλαγή περιβάλλοντος: εν πάω σε µέρη που καπνίζουν Αλλαγή περιβάλλοντος: εν πάω σε µέρη που καπνίζουν Αλλαγή προσδοκιών: Το κάπνισµα δενθαµε κάνει πιο αρεστό Αλλαγή προσδοκιών: Το κάπνισµα δενθαµε κάνει πιο αρεστό Προβολή προτύπων: Μη καπνιστές Προβολή προτύπων: Μη καπνιστές Αυτό-Αποτελεσµατικότητα: Μπορώ να ναλέω όχι όχικαι καινα νααντιστέκοµαι Αυτό-Παρακολούθηση: Κρατάω ηµερολόγιο Αυτό-Παρακολούθηση: Κρατάω ηµερολόγιο έσµευση: Προς σηµαντικά για µένα άτοµα ήπροςτονεαυτόµου έσµευση: Προς σηµαντικά για µένα άτοµα ήπροςτονεαυτόµου

6 Πιστεύω Υγείας Health Belief Model Rosenstock, (1974) Μια πιθανή ενέργεια για συµπεριφορά υγείας εξαρτάται από το πώς το άτοµο αντιλαµβάνεται την απειλή για µια πιθανή ασθένεια, από το πώς αντιλαµβάνεται τα οφέλη από τη διαδικασία πρόληψης και τα πιθανά εµπόδια που θα συναντήσει.

7 Πιστεύω Υγείας Αντιληπτά οφέλη Αντιληπτά εµπόδια ηµογραφικοί παράγοντες Αντιληπτή ευαισθησία στην ασθένεια Αντιληπτή σοβαρότητα της ασθένειας Αντιληπτή απειλή για ασθένεια Πιθανή ενέργεια Ερεθίσµατα από καµπάνιες, συµβουλές άλλων κ.λπ.

8 Πιστεύω Υγείας παράδειγµα Κάπνισµα Αντιληπτή σοβαρότητα: Σοβαρές συνέπειες Αντιληπτή απειλή: Κίνδυνος και για τη δική µου υγεία Αντιληπτά οφέλη: Θα έχω όφελος στην υγεία αν δεν καπνίζω Αντιληπτά εµπόδια: Είναι θέµα απόφασης

9 Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής (Stages of change model ή Transtheoritical model) Prochaska & DiClemente (1983) ιαφορετικό στάδιο αφετηρίας ιαφορετικό επίπεδο παρακίνησης για αλλαγή

10 Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής Συµπεριφορά εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή Υπάρχει σκέψη για αλλαγή Γίνεται κάποια αλλαγή Γίνεται αρκετή αλλαγή Η συµπεριφορά γίνεται συνήθεια

11 Μοντέλο των Σταδίων Αλλαγής παράδειγµα Κάπνισµα ε σκέφτεται να διακόψει το κάπνισµα Αρχίζει να σκέφτεται & ορίζει συγκεκριµένη ηµεροµηνία για διακοπή ιακόπτει και διατηρεί για ένα ικανό χρονικό διάστηµα εν καπνίζει και δεν το σκέφτεται καθόλου εν καπνίζει για όλη του τη ζωή

12 Θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς Ajzen, (1988) Τα άτοµα συµπεριφέρονται ανάλογα: µε τιςστάσειςτουςπροςτησυµπεριφορά αυτή µε την κοινωνική πίεση που δέχονται από σηµαντικά άλλα πρόσωπα για το θέµα αυτό µε την πρόθεση για εκδήλωση της συµπεριφοράς Ταυτόχρονα, ησυµπεριφορά τους αυτή εξαρτάται από τον έλεγχο που ασκούν πάνω στη συµπεριφορά αυτή

13 Θεωρία σχεδιασµένης συµπεριφοράς Συµπεριφορά Αντιληπτός έλεγχος Αντιληπτός έλεγχος Στάσεις Πρόθεση Σηµαντικοί άλλοι Σηµαντικοί άλλοι

14 Θεωρία σχεδιασµένης Αντιληπτός έλεγχος Πίστη στον εαυτό Ξεπέρασµα εµποδίων συµπεριφοράς παράδειγµα Κάπνισµα Στάσεις συναισθηµατικές Στατιστικά για ασθένειες Πρόθεση για αποφυγή/διακοπή Πρόθεση για αποφυγή/διακοπή Στάσεις γνωστικές Ενηµέρωση για συνέπειες στην υγεία Σηµαντικοί άλλοι Συνεργασία µε γονείς φίλους εκπαιδευτικούς

15 Θεωρία στόχων Locke & Latham (1990) Οι πράξεις των ατόµων κυρίως κατευθύνονται από τους στόχους τους και τις προθέσεις τους. Οι στόχοι ρυθµίζουν την προσπάθεια και ενέργεια-δράση του ατόµου. Οι στόχοι επηρεάζουν το άτοµο να αποδίδει καλύτερα, το κινητοποιούν, του δίνουν κίνητρο και αυξάνουν την επιµονή του.

16 Ανάπτυξη δεξιοτήτων Βασικές δεξιότητες ζωής είναι: ο καθορισµός στόχων, η λήψη αποφάσεων, η επίλυση προβληµάτων, η δηµιουργική και κριτική σκέψη, η επικοινωνία και οι διαπροσωπικές σχέσεις, η αυτογνωσία, ο αποτελεσµατικός χειρισµός συναισθηµάτων, και η αντιµετώπιση του στρες

17 Συνοψίζοντας Oι θεωρίες που ερµηνεύουν, η προβλέπουν συµπεριφορές υγείας, έχουν αρκετά κοινά σηµεία. Στα προτεινόµενα προγράµµατα παρέµβασης χρησιµοποιούνται αρχές των παραπάνω θεωριών µέσα σε ένα νέο πλαίσιο/µοντέλο µοντέλο, επιλέγοντας κυρίως στοιχεία που µπορούν να εφαρµοσθούν από εκπαιδευτικούς σε επίπεδο τάξεων, ή µεγάλων οµάδων εργασίας.

18 Μοντέλο προγραµµάτων αγωγής Θεωρίες Μοντέλο Παραδείγµατα ιατροφή Κάπνισµα Άσκηση Στρες Ντόπινγκ υγείας

19 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ και η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Στόχος. Επιλογή της τάξης, του τµήµατος ή της οµάδας. Επιλογή του υλικού. Τι πρέπει να κάνετε για να κρατήσετε τα παιδιά στο πρόγραµµα. Ποια είναι τα εµπόδια; Τι στόχους πρέπει να θέσετε;

20 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΥΛΕΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Στόχος. Το µήνυµα. Τι πρέπει να µάθουν τα παιδιά και πως. Ανάλυση των εµποδίων για την υιοθέτηση της συγκεκριµένης υγιεινής συµπεριφοράς. Τι στόχους πρέπει να θέσουν οι µαθητές

21 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ Στόχος. Οι µαθητές της οµάδας θέτουν στόχους για: τους συµµαθητές τους, τους φίλους τους, τους γονείς τους, την εξέλιξη και την ολοκλήρωση του προγράµµατος. Ποια είναι τα πιθανά εµπόδια που θα παρουσιαστούν.

22 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Στόχος. Το µήνυµα. Μετάδοση της ιδέας. Γνώσεις, πληροφορίες και συναισθηµατικές επιδράσεις. Τι στόχους πρέπει να πετύχουν όλοι µαζί. ραστηριότητες. Ασκήσεις συνοχής

23 Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ Στόχος. Το µήνυµα. Μετάδοση της ιδέας. Γνώσεις, πληροφορίες και συναισθηµατικές επιδράσεις. Τι στόχους πρέπει να πετύχουν όλοι µαζί. ραστηριότητες. Ασκήσεις συνοχής.

24 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ-ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ Στόχος. Το µήνυµα. Μετάδοση της ιδέας. Ποιες πληροφορίες θα βοηθήσουν στο να γίνει η υγιεινή συµπεριφορά κοινή συνήθεια για όλους. Τι στόχους πρέπει να πετύχουν όλοι µαζί. ραστηριότητες. Ασκήσεις συνοχής

25 ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝ ΚΑΠΝΙΖΩ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΤΕΤΡΑ ΙΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

27 «εν καπνίζω, γυµνάζοµαι» Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σε 10 µαθήµατα, πραγµατοποιώντας ένα µάθηµα κάθεβδοµάδα. Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από ένα τετράδιο για κάθε µαθητή και οπτικό υλικό για τους εκπαιδευτές. Υπάρχουν τρεις εκδόσεις, για µαθητές γυµνασίου (Θεοδωράκης, Γούδας, & Χασάνδρα, 2009 / Γ έκδοση), για µαθητές Ε και ΣΤ δηµοτικού (Θεοδωράκης, Χασάνδρα, Κοσµίδου, Γούδας, & Παπαϊωάννου, 2009/ Β έκδοση) για µαθητές λυκείου (Θεοδωράκης, Γούδας, Ζήση, Κοσµίδου, 2007/ Β έκδοση) Χρησιµοποιούνται οι νέες τεχνολογίες όσο αυτό είναι εφικτό (πχ. παρουσίαση και καθοδήγηση όλων των µαθηµάτων µέσω power point).

28 Συναντήσεις 1-3

29 Συναντήσεις 4-7

30 Συναντήσεις 8-10

31 Εφαρµογές του προγράµµατος Σε 9 διαφορετικά σχολεία όλων των βαθµίδων, Συµµετοχή 1230 µαθητών-µαθητριών µαθητριών.

32 Μετρήσεις Στάσειςπροςτοκάπνισµα Προσοχή σε πληροφορίες σχετικές µε το κάπνισµα Γνώσεις Πρόθεση για κάπνισµα Αντιλαµβανόµενος έλεγχος του καπνίσµατος Κοινωνικό πρότυπο Αντιλαµβανόµενο επίπεδο γνώσεων Αυτό-ταυτότητα Προσωπική εµπλοκή Αξιολόγηση της συµπεριφοράς του καπνίσµατος Εγκυρότητα πηγής (κάπνισµα άσκηση) Αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος

33 Συνοπτικά Η ανασκόπηση των ερευνών αυτών δείχνει ότι η εφαρµογή του προγράµµατος είχε ισχυρότερη επίδραση προς την επιθυµητή κατεύθυνση στα παιδιά δηµοτικού από ότι στις άλλες βαθµίδες, ενώ όταν προστέθηκαν οδηγίες για τη διακοπή του καπνίσµατος το πρόγραµµα είχε θετικότερα αποτελέσµατα και στα παιδιά του Λυκείου. Σε όλες τις εφαρµογές βελτιώθηκαν οι γνώσεις σχετικά µε το κάπνισµα.

34 ηµοτικό Μετά τις παρεµβάσεις: οι στάσεις προς το κάπνισµα ήταν αρνητικότερες, το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ενηµέρωσης αυξήθηκε µειώθηκε το κοινωνικό πρότυπο αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις

35 Γυµνάσιο Μετά τις παρεµβάσεις: οι στάσεις ήταν περισσότερο αρνητικές, αυξήθηκε η προσοχή σε πληροφορίες αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις αυξήθηκε το αντιλαµβανόµενο επίπεδο ενηµέρωσης αυξήθηκε ο αντιλαµβανόµενος έλεγχος της συµπεριφοράς Ένα χρόνο µετά διατηρήθηκαν οι γνώσεις και η προσοχή στις πληροφορίες

36 Λύκειο Μετά τις παρεµβάσεις: ο µέσος όρος του αντιλαµβανόµενου επιπέδου ενηµέρωσης ήταν υψηλότερος, αυξήθηκαν οι πραγµατικές γνώσεις.

37 Συνολικά Οι στάσεις προς το κάπνισµα σε όλες τις εφαρµογές ήταν ιδιαίτερα αρνητικές για όλα τα παιδιά Όµως, προχωρώντας από το δηµοτικό προς το λύκειο οι στάσεις γίνονταν λιγότερο αρνητικές

38 Συνολικά Στις επαναµετρήσεις (ένα χρόνο µετά) παρά την µείωση σε όλες τις άλλες µετρήσεις οι γνώσεις και η προσοχή σε πληροφορίες σχετικά µε το κάπνισµα παρέµειναν υψηλές.

39 Άρα? Αρκούν οι γνώσεις για αποφυγή ή αλλαγή συµπεριφοράς? Προτείνεται: Εµβόλιµες επαναληπτικές συναντήσεις Εµπλοκή σηµαντικών άλλων Παρέµβαση σε «πακέτο συµπεριφορών υγείας»

40 Παρουσίαση µαθητών

41 Έµαθαν για τις επιπτώσεις του καπνού στο σώµα

42 Έµαθαν πως ταξιδεύει ο καπνός στο σώµα και ποια όργανα βλάπτει

43 Έµαθαν τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος στην υγεία

44 Ενηµερώθηκαν...για στατιστικά που δείχνουν τη σχέση καπνίσµατος και ασθενειών-θανάτων θανάτων

45 Συζήτησαν γιατί οι άνθρωποι καπνίζουν και γιατί οι νέοι αρχίζουν το κάπνισµα

46 Αποµυθοποίησαν τις διαφηµίσεις των τσιγάρων

47 Εξασκήθηκαν στο πώς να αντιστέκονται στην πίεση από άλλους να καπνίσουν και στο πώς να λένε όχι όταν τους προσφέρουν τσιγάρο

48 Ενηµερώθηκαν.. για το πώς να επηρεάζουν και άλλους ώστε να αποφεύγουν το κάπνισµα

49 Και τέλος έµαθαν για την ανταγωνιστική σχέση µεταξύ καπνίσµατος και άσκησης

50 Πως; ούλεψαν σε οµάδες συζητώντας τα θέµατα που προαναφέρθηκαν

51 Πως; ούλεψαν και ατοµικά καταγράφοντας διάφορες σχετικές σκέψεις τους

52 Πως; Σε κάθε µάθηµα έβγαζαν το µήνυµα της ηµέρας

53 Πως; Έκαναν ένα πείραµα µε το οποίο είδαν πως το τσιγάρο µολύνει τους πνεύµονές

54 Έφτιαξαν χαρτόνια µε ταµηνύµατά τους συνοδεύοντας τα µεσχετικές φωτογραφίες και τα ανάρτησαν σε διάφορα µέρη στο σχολείο και σε άλλες τάξεις που δεν παρακολουθούσαν το πρόγραµµα Πως;

55 Πως; Πήραν συνεντεύξεις από καπνιστές και πρώην καπνιστές και ετοίµασαν ένα άρθρο για την εφηµερίδα του σχολείου

56 Πως; Έγραψαν εκθέσεις που αφορούσαν σε θέµατα σχετικά µε το κάπνισµα µε τους φιλολόγους

57 Πως; Επισκέφθηκαν σχετικές ιστοσελίδες µε τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής

58 Έφτιαξαν µικρές αφίσες ευαισθητοποίησης µε τους εκπαιδευτικούς των καλλιτεχνικών Πως;

59 Πως; Ετοίµασαν την τελική εκδήλωση σε οµάδες εργασίας

60 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης.

Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης. Θέµατα που θα αναπτυχθούν Προγράµµατα άσκησης και υγείας Προγράµµαταπαρέµβασης. Θεοδωράκης Γιάννης Προγράµµατα παρέµβασης για άσκηση και κάπνισµα, και στρες ένα θεωρητικό µοντέλο, και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Εισαγωγή. Αγωγή Υγείας 11/12/2014. Τι σημαίνει «υγιεινές» συμπεριφορές; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισαγωγή. Εισαγωγή. Αγωγή Υγείας 11/12/2014. Τι σημαίνει «υγιεινές» συμπεριφορές; ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης Νίκος Διγγελίδης Αθανάσιος Κολοβελώνης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Η παρούσα εργασία έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί

Στάδιο Στόχος Στρατηγικές εν υπάρχει σκέψη για αλλαγή. Να αρχίσει να σκέφτεται να γυµναστεί Θεωρία κοινωνικής µάθησης ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Γ. Θεοδωράκης Παν. Θεσσαλίας Ταάτοµααντιδρούνγνωστικά, συναισθηµατικά, καιµετησυµπεριφοράτουςστοπεριβάλλον. Πάνωαπόλα, µέσωγνωστικώνδιεργασιών,

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός του προβλήματος

Ορισμός του προβλήματος Πρόγραμμα Θαλής: ΑΣΚΗΣΗ, ΚΑΠΝΙΣΜΑ & ΑΛΚΟΟΛ: ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΠΡΟΛΗΨΗ KAI ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ Γ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας, Αθήνα, 14-16

Διαβάστε περισσότερα

Κάπνισµα. Αγωγή υγείας στο µάθηµα της φυσικής αγωγής

Κάπνισµα. Αγωγή υγείας στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Κάπνισµα. Αγωγή υγείας στο µάθηµα της φυσικής αγωγής Γιάννης Θεοδωράκης ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Ποιες είναι οι απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να έχουν οι µαθητές σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο

Δράση: Επιστημονική Εποπτεία της εκπόνησης των Προγραμμάτων Σπουδών του Γενικού Λυκείου ανά γνωστικό αντικείμενο 1 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Μαθαίνω να µην καπνίζω ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELLENIC ACTION FOR RESEARCH AGAINST TOBACCO HEART ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 1. Τρόποι και διαδικασίες παρέμβασης Το θέμα αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών αποτελεί ίσως την πιο σημαντική διάσταση του όλου προβλήματος και τον τελικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα

Πανεπιστήµιο. Χωρίς Κάπνισµα Πανεπιστήµιο Χωρίς Κάπνισµα ΠEPIEXOMENA 4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ (2008-2012) Α. ΚΑΛΑΝΤΖΗ-ΑΖΙΖΙ 5 ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 9-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27( ):239-258 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης, Γαλάτεια Γιώτη, & Νίκος Ζουρµπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Γιάννης Θεοδωράκης, Γαλάτεια Γιώτη, & Νίκος Ζουρµπάνος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Επισκόπησης Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισµό τόµος 3 (3), 225 238 ηµοσιεύτηκε: 23 εκεµβρίου 2005 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 3 (3), 225-238 Released: December 23, 2005 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο9 : «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Γενικού Λυκείου, Μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ 1 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 6-8 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ 1 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ 8-12 ΕΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 2008 Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. 1. Παράδειγµα ανάπτυξης προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο ΕΠΠΣ µε θέµα: ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. 1. Παράδειγµα ανάπτυξης προγράµµατος Αγωγής Υγείας στο ΕΠΠΣ µε θέµα: ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ 1. Σκοπός και γενικοί στόχοι Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

!""# $ %&" ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0""120"%34. www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr. www.espa.gr www.europa.eu

!# $ %& ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0120%34. www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr. www.espa.gr www.europa.eu !""# $ %&" ' ( )## * +),* ))- +. / $+(). 0""120"%34 www.ygeiapronoia.gr www.eoo.gr www.epanad.gov.gr www.espa.gr www.europa.eu Φωτογραφία εξωφύλλου: Πανσέληνος στο Αιγαίο* * Όλες οι φωτογραφίες του εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων Οργανωτική Επιτροπή Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 Ολυµπιακή Παιδεία, Από τη θεωρία στην πράξη Υπεύθυνος έργου: Ευθύµης Κιουµουρτζόγλου Οµάδα σχεδιασµού και υλοποίησης:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας

Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής. Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γ Κατηγορίας Γυμναστικής Σημειώσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Νεκτάριος Α.Μ. Σταύρου Λέκτορας Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς Εργαστήριο Αθλητικής Ψυχολογίας & Κινητικής Συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία, θεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4 η ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ

H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ H Αθλητική Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισµό ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ ΡΙΟΥ Επιµέλεια Νεκτάριος Α. Σταύρου, Άννα Χρηστάκου, & Εµµανουήλ Γεωργιάδης Εταιρεία Αθλητικής Ψυχολογίας & Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή

Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Άσκηση & Υγεία στη Φυσική Αγωγή Οδηγός Οργάνωσης Μαθημάτων «Άσκησης για Υγεία» Αρχές, Ιδέες & Συμβουλές ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ Jo Harris, Jill Elbourn, Ανδρέας Αυγερινός Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε σαν

Διαβάστε περισσότερα