ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29."

Transcript

1 ΜΕΛΕΤΗ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ :29.436,47 C.P.V.: Αυγά Δημητριακά, πατάτες, λαχανικά και φρούτα Ζωικά προϊόντα κρέας και προϊόντα κρέατος Κατεψυγμένα ψάρια και φιλέτα ψαριών Φρούτα, λαχανικά και συναφή προϊόντα Ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη Γαλακτοκομικά προϊόντα Αναψυκτικά Διάφορα προϊόντα διατροφής Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας Εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε κατόπιν εντολής του Δημάρχου από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και την Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης και αφορά στην προμήθεια τροφίμων (ειδών παντοπωλείου- άρτου- ιχθυοπωλείου- οπωροπωλείου- κρεοπωλείου κ.λ.π.) για τις ανάγκες των τεσσάρων (4) παιδικών σταθμών του Δήμου και των τεσσάρων (4) ΚΑΠΗ, για το έτος 2015 σύμφωνα με την υπ. αριθμ /1993 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους του ιδίου Υπουργείου, καθώς επίσης και με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2286/1995. Τα προς προμήθεια συναφή υλικά θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες λειτουργίας και σίτιση των νηπίων των παιδικών σταθμών,των κυλικείων των ΚΑΠΗ του Δ. Σπάτων Αρτέμιδος,ενώ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος. Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσόν των ,81 χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.13% ή 23 % (ανάλογα με το είδος) των ,47, Για την εκτέλεση της προμήθειας έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 α)στον Κ.Α ύψους ,47 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΑΡΤΟΥ - ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ κλπ.) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & Κ.Α.Π.Η Η διαδικασία της προμήθειας τροφίμων (ειδών παντοπωλείου- άρτου- ιχθυοπωλείου- οπωροπωλείουκρεοπωλείου κ.λ.π.) Παιδικών σταθμών, Κ.Α.Π.Η. θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο: α)τη χαμηλότερη τιμή για τα είδη που διαμορφώνονται με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο και β)το ποσοστό έκπτωσης επί του τιμολογίου για τα είδη που διαμορφώνονται με μέση ημερήσια τιμή. Για τη διενέργεια της ανωτέρω προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις: Της με αριθμ /93 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β 185/ ). Του Ν. 2286/95 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του άρθρου 8 περ.6β του Ν.2741/99 Του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 114/ ) και οι αναδιατυπώσεις αυτού σύμφωνα με τον Ν. 3731/ αρ. 20. Του Π.Δ 60/2007 Του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης Του Ν.3861/10 «Πρόγραμμα Διαύγεια» Του Ν.3886/2010 Η προμήθεια δεν εντάσσεται στο ΕΠΠ έτους 2015 αφού εξαιρείται σύμφωνα με την παρ.9 της υπ αριθμ Π1/2100/2013απόφαση του υφυπουργού ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ Β) ΡΑΚΑΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

3 Α ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο α/α Είδος CPV 1 Μονάδα Μέτρησης Συνολική Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) χωρίς Φ.Π.Α. Συνολική Τιμή ( ) Ψωμί Χωριάτικο 350 gr ΚΓΡ , ,00 Σύνολο 3.195,00 Φ.Π.Α.13% 415,35 Σύνολο με 3.610,35 Φ.Π.Α. Β ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερ. τιμής (Δελτίο πιστοποίησης τιμών με αριθ. πρωτ. 1388/ ) Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης% α/α Είδος C.P.V. Μονάδα Μέτρησης Συνολική Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) χωρίς Φ.Π.Α. Σύνολο 1 Πέρκα φιλέτο ΚΓΡ 143 6,93 990,99 Σύνολο 990,99 Φ.Π.Α.13% 128,83 Σύνολο με Φ.Π.Α ,82 Γ ΟΜΑΔΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής- (Δελτίο πιστοποίησης τιμών με Aριθ. Πρωτ. 1437/ Στα είδη που δεν αναγράφονται στο δελτίο τιμών, οι τιμές διαμορφώθηκαν κατά προσέγγιση. Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης % α/α Είδος C.P.V Μονάδα μέτρησης Συνολική Ποσότητα Τιμή Μονάδος ( ) χωρίς Φ.Π.Α. Συνολική τιμή 1 Αγγούρια Τεμάχιο 600 0,30 180, Ματσάκι 2 Άνηθος 40 0,30 (100 γρ.) 12,00 3 Αχλάδια κρυσταλ. εγχώρια Κιλό 60 1,25 75,00 4 Βερύκοκα Κιλό 10 1,79 17,90 5 Καρότα Κιλό 100 0,89 89,00 6 Καρπούζι Κιλό 100 0,34 34,00 7 Κολοκυθάκια Κιλό 50 0,79 39,50 8 Κρεμμύδια ξερά Κιλό 400 0,39 156,00 9 Κρεμμύδια Φρέσκα Ματσάκι 50 1,14 57,00 10 Λάχανο Κιλό 350 0,50 175,00 11 Λεμόνια Κιλό 100 1,74 174, Ματσάκι 12 Μαϊντανός 100 0,30 (100 γρ.) 30,00 13 Μανταρίνια (Κλημεντίνης) Κιλό 80 0,70 56,00 14 Μαρούλια Τεμάχιο 200 0,35 70,00

4 15 Μελιτζάνες Φλάσκες Κιλό 10 1,04 10,40 16 Μήλα (Στάρκιν) Α ποιότητας εγχώρια Κιλό 500 1,14 570,00 17 Μπανάνες Κιλό 100 1,40 140,00 18 Ντομάτες (Α ποιότητας) Κιλό ,99 990,00 19 Πατάτες εγχώριες Κιλό ,62 620,00 20 Πεπόνια 21 Πιπεριές στρογγυλές πράσινες 22 Πορτοκάλια νάβελ 23 Πράσα 24 Σέλινο Κιλό 150 0,49 73, Κιλό 10 1,19 11, Κιλό 100 0,79 79, Κιλό 5 1,89 9, Τεμάχιο 10 1,09 10,90 25 Σκόρδα τεμάχιο 100 0,30 30,00 26 Φασολάκια Φρέσκα Κιλό 50 1,24 62,00 27 Φράουλες κιλό 10 1,99 19,90 Δ ΟΜΑΔΑ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Είδη με διαμόρφωση μέσης ημερήσιας τιμής (Δελτίο πιστοποίησης τιμών με Αριθμ. Πρωτ.1417/ ) Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης% ΣΥΝΟΛΟ 3.792,45 Φ.Π.Α.13% 493,01 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.285,46 α/α ΕΙΔΟΣ C.P.V Κιμάς μόσχου φρέσκο Α ποιότητας Ελληνικής Εκτροφής (σπάλα) Κρέας μόσχου φρέσκο Α ποιότητας Ελληνικής εκτροφής (κιλότο) 3 Κοτόπουλο φρέσκο Α ποιότητας Ελληνικής εκτροφής Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ( ) χωρίς ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Κιλό 200 4,42 884,00 Κιλό 150 5,99 898, Κιλό 230 2,12 487,60 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. 13% 2.269,60 295,04 ΣΥΝΟΛΟ με Φ.Π.Α ,64 ΟΜΑΔΑ Ε-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΠΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Λάδι: Δελτίο πιστοποίησης τιμών με Αριθ. Πρωτ. 1419/ Αυγά: Δελτίο πιστοποίησης τιμών με Αριθ. Πρωτ. 1417/ Κατεψυγμένα φασολάκια και αρακάς: Δελτίο πιστοποίησης τιμών με Αριθ. Πρωτ. 1418/ ) Τα υπόλοιπα είδη είναι είδη με ελεύθερη τιμή στο εμπόριο α/ α Είδος C.P.V. Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή Μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. Καθαρή αξία με (φπα 13%) Καθαρή αξία με (φπα 23%)

5 52,00 1 Baking Powder συσκευασία 200gr Τεμάχιο 40 1,30 2 Corn Flour συσκευασία 200gr Τεμάχιο 10 1,20 12,00 3 Αλάτι ψιλό συσκευασία 750γρ τεμάχιο 100 1,30 130,00 Αλεύρι συσκευασία 250,00 4 1kg Τεμάχιο 250 1,00 5 Αλουμινόχαρτο 30m Τεμάχιο 40 2,30 92,00 6 Αναψυκτικά Τύπου Cola Χωρίς ζάχαρη-330 ml Τεμάχιο 500 0,60 230,00 7 Αναψυκτικό Τύπου Cola Κουτί 330ml Τεμάχιο 500 0,54 270,00 Άνθος Αραβοσίτου Τεμάχιο 0,60 48,00 8 Στιγμής (βανίλια) 62γρ Άνθος Αραβοσίτου Στιγμής (σοκολάτα) 78gr Τεμάχιο 80 0,70 56,00 10 Αρακάς κατεψ Τεμάχιο 120 1,56 187,20 συσκευασία 1kgr 11 Αυγά ωτοσκοπημένα άνω των 55γρ Τεμάχιο 700 0,14 98,00 Βανίλια σε σκόνη 5,50 12 συσκευασία 100gr Τεμάχιο 10 0,55 13 Γάλα Εβαπορέ γρ Τεμάχιο 600 0,75 450,00 14 Γάλα μακράς διάρκειας 1ltr Τεμάχιο 300 1,50 450,00 15 Γιαούρτι στραγγιστό σακούλας 1kgr Τεμάχιο 10 2,25 22,50 16 Γκαζάκια 190 γρ Τεμάχιο 80 0,75 90,00 17 Γυάλινα ποτήρια νερού Τεμάχιο 30 1,00 30,00 18 Δημητριακά (Corn Flakes) συσκευασία 375gr Τεμάχιο 80 1,85 148,00 19 Διαφάνεια 30 m Τεμάχιο 6 1,60 9,60 Ελαιόλαδο Α' ποιότητας εγχώριο 20 συσκευασία 5ltr Τεμάχιο 70 17, ,90 21 Ελιές τύπου Καλαμών (χωρίς κουκούτσια) Α' ποιότητας kg Κιλό 10 5,80 58,00 Εντομοκτόνο σπρέι ερπόντων ζωυφίων ml Τεμάχιο 30 3,80 114,00 23 Εντομοκτόνο σπρέι ιπτάμενων ζωυφίων 300 ml Τεμάχιο 10 3,60 36,00 24 Ζάχαρη Άχνη συσκευασία 500γρ Τεμάχιο 10 1,25 12,50 25 Ζάχαρη Λευκή ψιλή συσκευασία 1κγρ Τεμάχιο 210 0,90 189,00 26 Ζελέ ψυγείου 165 γρ Τεμάχιο 500 0,70 350,00 Ζυμαρικά συσκευασία gr Τεμάχιο 400 0,85 340,00 Κακάο συσκευασία γρ Τεμάχιο 25 1,20 30,00

6 29 Καλαμάκια (1000 Τεμ.) Τεμάχιο 4 6,20 62,00 Κανέλλα ξύλο Τεμάχιο 10 1,70 17,00 30 συσκευασία 100γρ 31 Κανέλλα τριμμένη Συσκευασία 100 γρ Τεμάχιο 10 1,50 15,00 32 Κασέρι ΠΟΠ 1kg Κιλό 80 9,05 724,00 Καφές Ελληνικός gr Τεμάχιο 200 3,79 758,00 34 Καφεστία τύπου El Greco Τεμάχιο 2 31,00 62,00 35 Κεφαλοτύρι 1kg κιλό 50 8,10 405,00 Κύμινο συσκευασία gr τεμάχιο 3 1,56 4,68 36 Λαδόχαρτο-20 m Τεμάχιο 25 1,80 45,00 37 Λεμονάδα Κουτί 330ml Τεμάχιο 500 0,55 275,00 38 Λεμονίτα Κουτί 330ml Τεμάχιο 500 0,55 275,00 39 Μαργαρίνη 250gr Τεμάχιο 150 1,15 172,50 40 Μαρμελάδα συσκευασία 500gr Τεμάχιο 80 2,00 160,00 Μέλι Εγχώριο 41 συσκευασία 1kgr Τεμάχιο 20 8,90 178,00 Μοσχοκάρυδο Τεμάχιο 3 1,55 τριμμένο συσκευασία , γρ Μπαχάρι σε τεμάχιο 3 1,25 3,75 43 συσκευασία 100γρ 44 Μπισκότα συσκευασία 250gr Τεμάχιο 80 1,10 88,00 45 Ξύδι 400ml Τεμάχιο 120 0,40 48,00 46 Πελτές 410gr Τεμάχιο 80 1,50 120,00 47 Πιάτα πλαστικά βαθιά μιας χρήσεως Συσκ/α 20 τεμαχίων 250 2,00 500,00 48 Πιάτα πλαστικά μεγάλα ρηχά μιας χρήσεως Συσκ/α 20 τεμαχίων 200 1,55 310,00 49 Πιπέρι τριμ.410 γρ Τεμάχιο 25 2,00 50,00 50 Πορτοκαλάδα Κουτί με ανθρακικό 330ml Τεμάχιο 500 0,55 275,00 51 Πορτοκαλάδα Κουτί χωρίς ανθρακικό 330ml Τεμάχιο 500 0,55 275,00 52 Ποτήρια πλαστικά νερού 250ml μιας χρήσεως Ρεβίθια συσκευασία Συσκ/α 50 τεμαχίων 450 1,10 495, gr Τεμάχιο 10 1,40 14,00 Ρίγανη συσκευασία 25, gr Τεμάχιο 15 1,70 Ρύζι Καρολίνα 55 συσκευασία 500gr Τεμάχιο 80 1,15 92,00 Ρύζι Κίτρινο 56 συσκευασία 500gr Τεμάχιο 250 1,15 287,50 57 Ρυζόγαλο 150 γρ Τεμάχιο 200 1,13 226,00

7 58 Σακούλες τροφίμων μεσαίο μέγεθος Τεμάχιο 10 1,20 12,00 59 Σετ Φλιτζάνια καφέ μεγάλα με το πιατάκι τους Τεμάχιο 20 1,25 25,00 60 Σετ Φλιτζάνια καφέ μικρά με το πιατάκι τους Τεμάχιο 20 1,10 22,00 61 Σόδα Μαγειρική συσκευασία 500γρ τεμάχιο 3 1,50 4,50 62 Σοκολάτα ρόφημα σε σκόνη-500gr Τεμάχιο 40 2,74 109,00 63 Τοματοχυμός 500gr Τεμάχιο 150 0,90 135,00 64 Τσάι Με Γεύση Λεμόνι,, Κουτί χωρίς ζάχαρη, 330ml Τεμάχιο 300 0,73 219,00 Φακές Ψιλές, 65 συσκευασία 500gr Τεμάχιο 150 1,10 165,00 Φασολάκια 66 στρογγυλά κατ/να συσκευασία 1kgr Τεμάχιο 200 1,53 306,00 67 Φασόλια ξερά 500gr Τεμάχιο 50 2,28 114,00 68 Φέτα ΠΟΠ 1kgr Κιλό 100 8,10 810,00 37,00 69 Φιάλες Υγραερίου τύπου El Greco Τεμάχιο 10 3,70 Φρυγανιές 70 συσκευασίας 250 gr Τεμάχιο 30 1,30 39,00 71 Χυμός Ανάμεικτο 1lt Τεμάχιο 50 1,22 61,00 72 Χυμός Πορτοκάλι 1lt Τεμάχιο 50 1,22 61,00 Ψωμί για τοστ συσκευασία gr Τεμάχιο 900 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.298, ,18 ΦΠΑ 23% 2008,17 ΦΠΑ 13% 818,75 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,20 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ Ψωμί χωριάτικο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Να είναι σε φραντζόλες ισοβαρείς των 350 gr. περίπου, παρασκευασμένες από σιτάρι που έχουν ψηθεί την ίδια μέρα της διάθεσης. Η παράδοση από τον προμηθευτή να γίνεται με το προϊόν μέσα σε χάρτινες σακούλες. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α ποιότητας, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην αγορά, της απόλυτης αρεσκείας του Δήμου, χωρίς ο προμηθευτής να μπορεί να επικαλεσθεί για όφελος του οποιαδήποτε ασάφεια ως προς την ποιότητα και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας όπως αυτές ισχύουν. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ Ψάρια-πέρκα φιλέτο Να είναι κατεψυγμένα Α ποιότητας καλά διατηρημένα κατευθείαν βγαλμένα από τα ψυγεία, ώστε να μην έχουν ξεπαγώσει καθόλου. Να μην έχουν αλλοιώσεις στην όψη, οσμή και το χρώμα. Κατά την απόψυξη να διατηρούν τουλάχιστον το 70% του αρχικού βάρους. Ο τεμαχισμός και η συσκευασία να έχει γίνει σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένο αριθμό λειτουργίας. Τα παραπάνω πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επίσης, πάνω στα πακέτα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος αλίευσης, καθώς και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

8 Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη κομμάτια, απαλλαγμένα από κεφάλια, μεγάλα λέπια και πτερύγια. Η συντήρηση και η διακίνηση των ειδών ιχθυοπωλείου να τηρεί τις διατάξεις του ΠΔ 203/98 και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων Σε περίπτωση αδυναμίας παράδοσης πέρκας θα παραδίδεται άλλο είδος μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Οπωρολαχανικά-Φρούτα Να παράγονται στην Ελλάδα, να είναι Α ποιότητας και να ανταποκρίνονται στις ποιοτικές προδιαγραφές της κατηγορίας. Να μην είναι χτυπημένα, να μην εμφανίζουν αλλοίωση σύστασης και οργανοληπτικών χαρακτήρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να είναι στο κατάλληλο στάδιο ωρίμανσης και ανάπτυξης για να φαγωθούν. Να είναι όσο το δυνατόν ισομεγέθη, φρέσκα, απαλλαγμένα από ζιζάνια και τα λαχανικά χωρίς μαραμένα φύλλα. Στα Δελτία παραλαβής τους να αναγράφεται ότι είναι Α ποιότητας καθώς και ο τόπος παραγωγής τους. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Κρέας Μοσχαρίσιο : Το κρέας να είναι εγχώριας παραγωγής πρώτης (Α ) ποιότητας από ζώο νεαρής ηλικίας(η ηλικία του ζώου να μην υπερβαίνει τους 12 μήνες) το οποίο θα βρίσκεται σε καλή θρεπτική κατάσταση, κόκκινου χρώματος για το μοσχάρι, χωρίς οσμή και αίματα, η ποσότητα του θα ανήκει στο ίδιο είδος ζώου ή από ολόκληρο, αν πρόκειται για μικρό και όχι από κομμάτια διαφόρων ζώων. Να είναι κρέας νωπό, άπαχο από το μπούτι του ζώου κατάλληλο να τεμαχιστεί για κιμά. Το κρέας σε μορφή κιμά πρέπει να κόπτεται ενώπιον υπαλλήλων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98 του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Πολύ μεγάλη προσοχή στα πιστοποιητικά του κρέατος. Θα επιδεικνύεται η ταυτότητα του ζώου (χώρα προέλευσης, χώρα σφαγής, σφραγίδα) και γενικά θα ανταποκρίνεται σε ότι η νομοθεσία ορίζει (αγορανομικές διατάξεις, κτηνιατρική νομοθεσία κ.τ.λ.) Οποιαδήποτε επιπλέον πιστοποίηση ποιότητας και προέλευσης ζητηθεί θα πρέπει να κατατίθεται. Κοτόπουλα Νωπά Τα πουλερικά θα είναι νωπά, Α ποιότητας, τρυφερά, εύσαρκα, καλής θρέψης με δέρμα μαλακό- λείο να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις. Να έχουν υποστεί αφαίμαξη, να είναι πλήρως αποπτερωμένα χωρίς κεφάλι και τα πόδια να είναι κομμένα 1 cm πάνω από τους ταρσούς. Το βάρος να κυμαίνεται από 1,5-1,8 κιλά και να είναι όσον το δυνατόν ισομεγέθη. Να είναι απαλλαγμένα από όργανα του πεπτικού συστήματος, καθαρά χωρίς ορατό ξένο σώμα ή ακαθαρσία. Να είναι απαλλαγμένα από οποιαδήποτε ξένη οσμή, χωρίς ορατές κηλίδες αίματος, χωρίς σπασμένα κόκαλα και σοβαρούς μώλωπες. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ένδειξης σαλμονέλας, έστω και σε ένα κοτόπουλο, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει όλα τα κοτόπουλα. Να υπάρχει ένα λεπτό στρώμα λίπους στο στήθος και την πλάτη (ΕΟΚ 1538/91, άρθρο 6). Να προέρχονται από πτηνοτροφεία και πτηνοσφαγεία με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα του κτηνιατρικού ελέγχου. Η συντήρηση και η διακίνηση να τηρεί τις διατάξεις του Π.Δ. 203/98, του HACCP και τις οδηγίες του ΕΦΕΤ περί μεταφοράς τροφίμων. Η μεταφορά τους θα γίνεται με αυτοκίνητα ψυγεία καθαρά και απολυμασμένα και να πληρεί όλους τους όρους υγιεινής και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από την Διευθύντρια Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης. Τα είδη και οι ποσότητες θα καθορίζονται από την παραγγελία της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου που θα γίνεται την ημέρα που θα χρησιμοποιηθεί το είδος και η ποσότητα θα καθορίζεται από τον αριθμό των παρόντων βρεφών και νηπίων. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές- κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Όλα τα είδη πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση, με χώρα προέλευσης εντός ΕΕ, να μην έχουν παράσιτα-έντομα-ξένα σώματα και να φέρουν εμφανείς ενδείξεις όπως ημερομηνία παραγωγής, ημερομηνία λήξης, καθαρό βάρος, ποιοτική κατάταξη, θερμοκρασία κατάψυξης και να έχουν ιδιότητες οι οποίες ορίζονται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών. Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και σε ώρες που θα καθορίζονται κάθε φορά από την Διευθύντρια. Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών θα ισχύουν οι εκάστοτε αγορανομικές-κτηνιατρικές και υγειονομικές

9 διατάξεις Αναλυτικά: Ελαιόλαδο, Να είναι extra παρθένο, οξύτητας 0-1 % που λαμβάνεται μηχανικά με έκθλιψη των ελαίων, χωρίς καμία άλλη επεξεργασία, συσκευασμένο σε ανοξείδωτα δοχεία ή γυάλινα σκούρου χρώματος, χωρητικότητας 5 lt. Να προέρχεται από τυποποιητήρια και παρασκευαστήρια εγκαταστημένα στην Ελλάδα, που να παρέχουν βεβαίωση ότι εφαρμόζεται το σύστημα HACCP (Φ.Ε.Κ Β / και Ευρωπαϊκή Ένωση, Δελτίο ΕΕ4/ ) Ζυμαρικά, Να είναι παρασκευασμένα από 100% σκληρό σιταρένιο σιμιγδάλι. Να είναι Α ποιότητας συσκευασίες βάρους 500γρ πρόσφατης παραγωγής Να τηρούν τις αγορανομικές διατάξεις Η συσκευασία να είναι αεροστεγής και να αναγράφεται σε αυτή η ημερομηνία λήξης του προϊόντος και ο τόπος παρασκευής. Γάλα - γιαούρτι: Να παράγονται και να συσκευάζονται στην Ελλάδα. Να αναγράφονται στη συσκευασία οδηγίες για τον τρόπο παρασκευής, ανασύστασης ή αραίωσης σύμφωνα με το είδος γάλακτος. Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής /παστερίωσης και η ημερομηνία λήξης του προϊόντος. Να αναγράφονται εμφανώς στη συσκευασία οι εκατοστιαίες περιεκτικότητες θρεπτικών συστατικών του προϊόντος(λίπη, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, καθώς και το ποσοστό της αποβουτυρωμένης ξηράς ουσίας και η τυχόν προσθήκη βιταμινών). Η περιεκτικότητα του προϊόντος σε λίπος να μην υπερβαίνει το 4% κατά βάρος. Η συσκευασία πρέπει να πληρεί τους όρους υγιεινής, όπως καθορίζονται από το Κώδικα τροφίμων και Ποτών, τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ και τις Οδηγίες του ΕΦΕΤ. Κατά την παράδοση από τον προμηθευτή, τα κουτιά του προϊόντος πρέπει να είναι απαλλαγμένα από χτυπήματα. Τυχόν χτυπημένα κουτιά θα επιστρέφονται στον προμηθευτή που θα έχει την υποχρέωση να τα αντικαταστήσει με ακέραια. Να διασφαλίζεται ότι η παραγωγή του γάλακτος δεν έχει προέλθει από ζώα ή ζωοτροφές που χρησιμοποιούν γενετικός μεταλλαγμένα προϊόντα, όπως ορίζονται σύμφωνα με έγκυρους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς(π.χ. GREEN PEACE). Όλες οι διεργασίες σχετικά με την παραγωγή και συσκευασία του να έχουν γίνει σύμφωνα με την Οδηγία 02/46ΕΕ Το γάλα εβαπορέ να είναι συμπυκνωμένο γάλα μακριάς διαρκείας( Εβαπορέ) σε συσκευασία καθαρού βάρους 410 gr. Για τα τυριά και τη φέτα: Να είναι Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα φέτα(όταν πρόκειται για αυτό το είδος τυριού). Να διατίθεται σε μεγάλα κομμάτια και να μην έχει τρίμματα. Να είναι μην πολύ αλμυρό, χωρίς οποιαδήποτε ξένη οσμή ή γεύση. Η συσκευασία της φέτας να είναι σε δοχείο γυάλινο ή ανοξείδωτο, κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων, να περιέχει άλμη, ώστε τα κομμάτια να διατηρούνται μέσα σε αυτή. Να προέρχονται από τυροκομείο με αριθμό έγκρισης από την αρμόδια Υπηρεσία και η παρασκευή, συντήρηση και διακίνηση να τηρεί τον κώδικα HACCP. Να είναι φέτα Α ποιότητας και να αναγράφεται ρητά στη συσκευασία το όνομα «φέτα» Μέλι Να είναι αγνό χωρίς αναμείξεις άλλης γλυκαντικής ύλης ή ουσίας σε κουτιά μεταλλικά. Να μην έχει αφαιρεθεί η γύρη ή άλλο ειδικό συστατικό. Να προέρχεται από άνθη, κωνοφόρα ή θυμάρι και να αναφέρεται στην ετικέτα συσκευασίας. Στην συσκευασία να αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία λήξης. Μαρμελάδα Να είναι Α ποιότητας, σε συσκευασία καθαρού βάρους 400gr, χωρίς την προσθήκη τεχνητών χρωμάτων, χωρίς σιρόπι γλυκόζης και υψηλή περιεκτικότητα σε φρουκτόζη ή άλλα συντηρητικά. Κρέμα αραβοσίτου Επιδόρπιο τύπου άνθος αραβοσίτου με γεύση σοκολάτα και βανίλια. Σε συσκευασία 500γρ όπου να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης του προϊόντος Κακάο Σκόνη κακάο για ρόφημα, συσκευασμένο αεροστεγώς καθαρού βάρους 125 gr. Στην συσκευασία να αναγράφεται ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 1 έτους εκτός ψυγείου Τοματοχυμός Συμπυκνωμένος χυμός Α ποιότητας σε χάρτινη συσκευασία πρόσφατης παραγωγής. Πελτές Συμπυκνωμένος σε συσκευασία 410γρ Ζάχαρη Να είναι λευκή, σε συσκευασία καθαρού βάρους 1kg. Άχνη ζάχαρη σε συσκευασία 500gr Να είναι Ά ποιότητας με αναγραφόμενη προέλευση Σιμιγδάλι

10 Μαργαρίνη Αλάτι Από 100% σκληρό σιτάρι, χονδρό συσκευασμένο αεροστεγώς (συσκευασία καθαρού βάρους 500gr.) Συμπυκνωμένος ανάμεικτος φυσικός χυμός (ενδεικτικά πορτοκάλι, μήλο, βερίκοκο) χωρίς συντηρητικά, με διάρκεια ζωής προϊόντος περίπου 4 μήνες, σε συσκευασία του 1 lt. Να είναι 100% φυτικό προϊόν, Α ποιότητας σε συσκευασία 250gr, κατάλληλο τόσο για άλειμμα όσο για παρασκευή φαγητών. Να είναι ψιλό, θαλασσινό, ιωδιούχο, σε συσκευασία 750γρ., να μην έχει χρωστικές ουσίες, να είναι διαυγές σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Τ.Π. Όσπρια-Ρύζι Να είναι Α ποιότητας αποφλοιωμένο ή βιολογικό αναποφλοίωτο, με ημερομηνία λήξης. Να μην έχει θραύσματα κόκκων ανώτερο του 5%. Θα προτιμηθούν τα είδη βιολογικής προέλευσης που παράγονται από παραγωγούς που φέρουν βεβαίωση παραγωγής βιολογικών προϊόντων. Τα όσπρια πρέπει ι να πληρούν τους εξής όρους σύμφωνα με το άρθρο 121 του Κ.Τ.Π.: α) υγρασία και οι πηκτικές ουσίες στους 105 βαθμούς C δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερες του 14%, β) πρέπει να είναι ώριμα, φυσιολογικού χρώματος, στιλπνά και να μην είναι συρρικνωμένα, απαλλαγμένα πρακτικά κάθε ξένης πρόσμιξης. Ξύδι Να είναι από σταφύλι τυποποιημένο, να μην είναι αναπλήρωμα, με οξύτητα τουλάχιστον 6% σε πλαστική φιάλη 400ml. Αλεύρι Να είναι από σιτάρι για όλες τις χρήσεις σε συσκευασία ενός (1) κιλού με ημερομηνία λήξης. Μπισκότα τύπου Μιράντα Να έχουν βασική πρώτη ύλη τα δημητριακά(σε συσκευασίες των 250 gr) με αβλαβείς αρωματικές ουσίες. Επιτρέπεται η τεχνική χρώση με τις επιτρεπόμενες φυσικές χρωστικά. Ψωμί για τοστ Να είναι σε συσκευασία gr και να αναγράφεται τόσο η ημερομηνία παρασκευής όσο η ημερομηνία λήξης. Φρυγανιές Σίτου Σε συσκευασία των 250γρ, αρίστης ποιότητας, σε αεροστεγή συσκευασία, χωρίς να είναι σπασμένες και με τρίμματα Αυγά Να παράγονται στην Ελλάδα και να είναι ημέρας, Α ποιότητας και να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής τους πάνω σε κάθε αυγό. Να παραδίδονται από τον προμηθευτή σε συσκευασία με ατομικά χωρίσματα. Δημητριακά Κόρν φλέικς Να είναι σε χάρτινη συσκευασία, δεν θα περιέχει χρωστικές και στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, η σύνθεση προϊόντος και περιεκτικότητα σε βιταμίνες, Να είναι σε συσκευασία 375γρ. Ελιές Να είναι Α ποιότητας,τύπου Καλαμών, χωρίς κουκούτσια σε συσκευασία 1 κιλού. Κανέλα σκόνη και ξύλο Σε αεροστεγής συσκευασία των 100γρ, αρίστης ποιότητας, να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης Μοσχοκάρυδο Σε σκόνη, αεροστεγής συσκευασία των 250γρ, αρίστης ποιότητας Μπαχάρι σκόνη Αεροστεγής συσκευασία των 100γρ, αρίστης ποιότητας Πιπέρι τριμμένο Σε σκόνη, αεροστεγής συσκευασία των 410γρ Σόδα μαγειρική Συσκευασία των 500γρ Μπέικιν πάουντερ Σε σκόνη, συσκευασία 200γρ Κορν Φλάουρ Σε σκόνη, συσκευασία 200γρ Βανίλια Σε σκόνη, συσκευασία 100γρ Κύμινο Σε σκόνη, συσκευασία 60γρ Ρίγανη Συσκευασία 65γρ Χυμός φρούτων Συμπυκνωμένος ανάμεικτος φυσικός χυμός (ενδεικτικά πορτοκάλι, μήλο, βερίκοκο) χωρίς συντηρητικά, με διάρκεια ζωής προϊόντος περίπου 4 μήνες, σε συσκευασία του 1 lt, πρόσφατης παραγωγής.

11 Τσάι Με γεύση λεμόνι(ιce Tea) σε συσκευασία 330γρ Κατεψυγμένα προϊόντα (φασολάκια, αρακάς) Να είναι απαλλαγμένα από ζωύφια ή άλλες ξένες ύλες, σε αεροστεγή συσκευασία του 1κιλού. Να πληρούν τις εκάστοτε υγειονομικές διατάξεις και τον κώδικα τροφίμων και ποτών Αναψυκτικά Να είναι σε συσκευασία των 330γρ με και χωρίς ανθρακικό Στην συσκευασία θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης Καφές ελληνικός Να είναι απαλλαγμένος από ξένες ύλες, σε συσκευασία των 500γρ, με ημερομηνία παραγωγής και λήξης Κακάο Σε σκόνη αρίστης ποιότητας, τυποποιημένο σε συσκευασία 125γρ, με ημερομηνία λήξης Σοκολάτα Σε σκόνη συσκευασμένη αεροστεγώς (συσκευασία καθαρού βάρους 500 gr), για την Παρασκευή ροφήματος Ζελέ ψυγείου Σε διάφορες γεύσεις (ενδεικτικά φράουλα, κεράσι, ανανάς) σε συσκευασία καθαρού βάρους 165 gr. περίπου. Ρυζόγαλο ψυγείου Ρυζόγαλο από γάλα πρόβειο ή αγελάδας (σε συσκευασίες των 150 gr περίπου) Αλουμινόχαρτο Αλουμινόχαρτο περιτυλίγματος 30m Μεμβράνη Μεμβράνη περιτυλίγματος 30m Λαδόχαρτο Λαδόχαρτο 20 m Πλαστικά καλαμάκια Πλαστικά Καλαμάκια, σπαστά, ντυμένα σε σελοφάν, 24 x 66 mm σε συσκευασίες των 1000 Τεμ. Λοιπά πλαστικά είδη Ποτήρια πλαστικά νερού μιας χρήσεως των 250 ml, λευκά (όχι διαφανή), 100% ανακυκλώσιμα, μη τοξικά, θερμικής αντοχής 120ο C περίπου, σε συσκευασία των 50 τεμ. Πιάτα πλαστικά ρηχά, μεγάλου μεγέθους (φαγητού) μιας χρήσεως, λευκά, 100% ανακυκλώσιμα, μη τοξικά, σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων. Πιάτα πλαστικά βαθιά μιας χρήσεως, χρώματος λευκού, κατάλληλα για ζεστά φαγητά, θερμικής αντοχής 120ο C περίπου, μη τοξικά, 100% ανακυκλώσιμα σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων. Διαστάσεις 20,5 cm x 3,2 cm περίπου. Πιάτα πλαστικά ρηχά, μικρού μεγέθους (φρούτου-γλυκού) μιας χρήσεως, λευκά, 100% ανακυκλώσιμα, μη τοξικά, σε συσκευασίες των 20 τεμαχίων. Σακούλες τροφίμων μεσαίου μεγέθους, συσκευασία 50τεμ Λοιπά είδη γυαλοπωλείου Γυάλινα ποτήρια νερού, τύπου σωλήνα χωρητικότητας περίπου 300 ml, με διαστάσεις περίπου 145 mm x 63 mm Σετ φλιτζάνι-πιατάκι για ελληνικό καφέ χωρητικότητας 80 ml περίπου, από πορσελάνη λευκού χρώματος. Σετ φλιτζάνι-πιατάκι για καφέ χωρητικότητας 240 ml περίπου, από πορσελάνη λευκού χρώματος συσκευασία του να είναι εύχρηστη. Να πληροί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Φιάλες Υγραερίου Φιάλες υγραερίου περιεχομένου 190 gr βουτανίου. Να πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με τις διατάξεις οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 90/396. Φιάλες Υγραερίου, περιεχομένου 450 gr βουτανίου με σύστημα εύκολης προσαρμογής (Easy Clic ) κατάλληλες για φορητές συσκευές υγραερίου τύπου El Greco. Εντομοκτόνα Εντομοκτόνο σπρέι ερπόντων ζωυφίων 300 ml. Εντομοκτόνο σπρέι ιπτάμενων ζωυφίων 300 ml. Να είναι οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο και να δίνονται οδηγίες χρήσεως. Η συσκευασία του να είναι εύχρηστη. Να πληρεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Ε.Ε. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο : Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια τροφίμων για την λειτουργία των κυλικείων των τεσσάρων Κ.Α.Π.Η. και των τεσσάρων παιδικών σταθμών του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος. Άρθρο 2 ο : Οι κατά τη διαδικασία υποβληθεισόμενες προσφορές, οι οποίες θα έχουν ισχύ 120 ημέρες, θα ορίζουν την προθεσμία εντός της οποίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα προς προμήθεια υλικά στο Δήμο από της υπογραφής της συμβάσεως. Η βραχεία προθεσμία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη ως πλεονέκτημα κατά την κρίση των προσφορών του Δήμου επιφυλασσομένου και να

12 απορρίψει προσφορά λόγω μακράς διάρκειας της παραδόσεως, ανεξαρτήτως της προσφερόμενης τιμής. Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά ανά ομάδα και για όσες ομάδες επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών κάθε ομάδας. Οι συμβάσεις με τους αναδόχους θα υπογραφούν μετά την λήξη των ισχυόντων συμβάσεων. Για τα είδη που δεν υπάρχει σύμβαση σε ισχύ, αυτή θα υπογραφεί άμεσα και θα ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της ή μέχρι την λήξη είτε των συμβατικών ποσών ή ποσοτήτων. Ο αναδειχθησόμενος Ανάδοχος μετά την πάροδο δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας παραδόσεως των υλικών, δύναται να κηρυχθεί από το Δήμο έκπτωτος. Μετά την υπογραφή της σύμβασης τα υλικά θα παραδίδονται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες των Κ.Α.Π.Η. και των παιδικών σταθμών, εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του Ανάδοχου και η παράδοση θα γίνει στα σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Κ.Α.Π.Η. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) Η μεταφορά όλων των ανωτέρω ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα με ευθύνη του προμηθευτή. Οι ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη είναι ενδεικτικές και μπορούν να αυξομειωθούν εντός προϋπολογισθείσας δαπάνης, ενώ μπορεί και να υπολείπονται από τις συνολικές ποσότητες. Σε περίπτωση που η παράδοση των τροφίμων είναι αδύνατη λόγω έλλειψης ειδών( πχ ψάρι πέρκα), η προμήθεια θα γίνεται με είδη εντός του πίνακα των πιστοποιημένων τιμών με αναγωγή στα είδη και στις τιμές αυτών που αναγράφονται στην σύμβαση. Ειδικά για την προμήθεια κρέατος και με δεδομένο ότι θα είναι είδη α ποιότητας, για εξασφάλιση της οποίας θα χρειαστεί η επιτόπια και αυτούσια παρουσία υπεύθυνου της υπηρεσίας, σε περίπτωση ισόποσων προσφορών θα προτιμηθούν εκείνοι οι προμηθευτές που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Άρθρο 3 ο : Περιεχόμενο τιμών. Στη συνολική τιμή εκάστης προσφοράς νοούνται ως περιλαμβανόμενες όλες γενικώς οι κρατήσεις και δαπάνες για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση και παράδοση των υλικών. Άρθρο 4 ο : Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια κατά το Νόμο Επιτροπή. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει τμηματικά ανά τρίμηνο (πλην των ευπαθών υλικών) και σύμφωνα με έντυπη παραγγελία που θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ενώ η ημερομηνία λήξης των υλικών μακράς διάρκειας (όπου υφίσταται) θα είναι τουλάχιστο 4 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης. Τα ευπαθή υλικά (μικρής διάρκειας) όπως γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ζελέ ψυγείου κλπ θα παραδίδονται ανά 20 ημέρες σύμφωνα με έντυπη παραγγελία που θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που ήθελε αποδεχθεί ελαττωματικό ή που δε συμμορφώνεται με την Τεχνική Προδιαγραφή της παρούσης. Σε περίπτωση δυστροπίας του προμηθευτή σε συμμόρφωση και αντικατάσταση αυτών, ο Δήμος δικαιούται να προβεί εξ ιδίων στις αντικαταστάσεις με δαπάνη της εις χείρας του εγγυήσεως του προμηθευτού, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 12 μήνες. Άρθρο 5 ο : Εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν απαιτείται. Κατά την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η προσκόμιση εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ύψος 2% επί του συμβατικού ποσού άνευ φπα. Στην παρούσα προμήθεια ισχύουν οι κείμενες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν.2286/95, καθώς και τα σχετικά άρθρα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρτεμις: / /2015 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α) ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ Β) ΡΑΚΑΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΛΕΟΝΤΑΡΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68

ΜΕΛΕΤΗ ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 100.889,68 ΑΡ. ΜΕΛ.: 09 /2013 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 88.430,15 ΣΥΝΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 222.926,05 Φ.Π.Α. : 29.147,78 ΣΥΝΟΛΟ : 252.073,83 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ /νση: Αγίου Γεωργίου 30 & Αριστείδου Τηλ.-213-2023842-4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιππιάδα, 18/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2440 ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Δ/νση Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Γραφείο Προμηθειών Δ/νση: Πλατεία Γ. Γεννηματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΡ0-Ρ4Ο ΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΑΔΑ: ΒΙΨΠΩΡ0-Ρ4Ο ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:475 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:14/1/2014 ΘΕΜΑ:ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 20-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. ιευθυνση : Ύδρας 6 36100 Καρπενήσι Τηλέφωνο : 2237350030

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015(ΚΩΔ. 15/6481) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27/02/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ: 5 /2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 58.900,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,13/09/2011 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/120074 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 ΓΕΝΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1ο (Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

214.928,46 (με Φ.Π.Α.)

214.928,46 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 30.03.2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: Παπανικολάου Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ & Οικ. Εξ Οικονόμων 8α Τηλ. 2410 680224 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Απόφ. Δημάρχου: 230 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 19329 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2014 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ) ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΑΠΑΊΤΗΣΗ ΑΠΆΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠ ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑΔΑΣ Το γάλα πρέπει να είναι φρέσκο, παστεριωμένο και ομογενοποιημένο, πλήρες με 3,5% λιπαρά, πλούσιο σε διαθρεπτικά στοιχεία, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ)

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ προϋπολογισμού: 40.000,00 Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2013 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ (συσσίτια παιδικών σταθμών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών 2012 I. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. 06/2015 (ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ-ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά:

ΟΜΑ Α 1 : Είδη κρεοπωλείου CPV: 15111200-1, 15112130-6, 15113000-3, 15115100-8 Γενικά: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.ΝΑΟΥΣΑΣ» ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α. ΤΡΟΦΙΜΑ 1. Ελαιόλαδο ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «Ο.Κ.Π.Α)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 59.989,95 Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 387.917,03 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4/3/2015 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 9053 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ Τ.Κ:34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες : Μαργαρίτη Γκίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΩΝ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Ν.Π. ΕΤΩΝ 2014-2015 Α.Μ.:04/14 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 130.493,16 συμπ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προµήθεια τροφίµων για της υπηρεσίες του δήµου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 165.353,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

ΜΕΛΕΤΗ αριθ. 96/2014. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Προϋπολογισµός -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων e ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα