Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS"

Transcript

1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΚΑΦΕ ELECTRIC COFFEE BOILER (ΓΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ / FOR BREWING GREEK COFFEE) Μοντέλο / Model : CM4005 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all instructions carefully before using the product.

2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ 1. ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν. 2. Πριν συνδέσετε τη συσκευή µε την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή (στο κάτω µέρος του σώµατος και της βάσης) αντιστοιχούν µε τα στοιχεία τάσης της οικίας σας. Αν όχι, µην χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αλλά απευθυνθείτε σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα σέρβις για να σας καθοδηγήσουν. 3. Μην αφήνετε το καλώδιο της συσκευής να κρέµεται από τους πάγκους ή να έρχεται σε επαφή µε ζεστές επιφάνειες. 4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά ή πάνω ή µέσα σε πηγές θερµότητας όπως εστίες κουζίνας υγραερίου ή ηλεκτρικές, ηλεκτρικά φουρνάκια ή θερµαινόµενους φούρνους, ή φούρνους µικροκυµάτων. 5. Ποτέ µην λειτουργείτε τη συσκευή άδεια κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει βλάβη της αντίστασης της συσκευής. 6. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τη συσκευή σε µία σταθερή και επίπεδη επιφάνεια την οποία δεν φτάνουν τα παιδιά, ώστε να αποφύγετε η συσκευή να γείρει και να πέσει προκαλώντας πιθανή βλάβη της συσκευής και τραυµατισµό του χρήστη. 7. Προς αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη, ΜΗΝ βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση της ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. 8. Κατά τη διάρκεια του βρασµού ή και αµέσως µετά την ολοκλήρωση του βρασµού αποφύγετε να έρθετε απ ευθείας σε επαφή µε τον ατµό που δηµιουργείται. 9. Ποτέ µην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση όσο αυτή βρίσκεται σε λειτουργία. 10. Χρειάζεται µεγάλη προσοχή και θα πρέπει να αδειάζετε αργά τον βρασµένο καφέ στο φλιτζάνι σας. Χρειάζεται προσοχή ώστε να µην σας αναποδογυρίσει το µπρίκι και καείτε µε το περιεχόµενό του. 11. Χρειάζεται προσοχή όταν θέλετε να ξαναγεµίσετε τη συσκευή ενώ αυτή είναι ακόµη ζεστή. 12. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται χωρίς επιτήρηση από παιδιά ή άτοµα που η φυσική, ή πνευµατική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εµπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εκτός εάν επιτηρούνται ή αν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτοµο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 13. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να µην χρησιµοποιούν και να µην «παίζουν» µε την συσκευή. 14. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε µόνο την χειρολαβή της ή τον διακόπτη λειτουργίας. 15. Η βάση της συσκευής δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλη συσκευή πέραν της αυθεντικής µε την οποία την έχετε αγοράσει και για χρήση πέραν από αυτή που κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 16. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν µετακινείτε την συσκευή ενώ έχει καυτό νερό ή καφέ. 17. Η συσκευή αυτή δεν είναι παιχνίδι. ΠΟΤΕ µην αφήνετε τα παιδιά να «παίζουν» µε τη συσκευή. 18. Η χρήση µη αυθεντικών ανταλλακτικών ή εξαρτηµάτων που δεν συστήνονται από τον κατασκευαστή, µπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και πιθανό τραυµατισµό του χρήστη. 19. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα µετά από κάθε χρήση και πριν από τον καθαρισµό της. Αφήστε την συσκευή πρώτα να «κρυώσει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµό της. 20. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε τον διακόπτη λειτουργίας στη θέση ΟFF και βγάλτε το φις της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, κρατώντας από το φις και όχι τραβώντας από το καλώδιο. 21. Μην λειτουργείτε την συσκευή αν παρουσιάζει βλάβη το καλώδιο ή το φις της ή η συσκευή παρουσιάζει κάποια βλάβη, ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί µε οποιοδήποτε τρόπο. 22. Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φις της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φις της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει µόνο από τον κατασκευαστή ή από έµπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα από τα εξουσιοδοτηµένα κέντρα Σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυµατισµού του χρήστη. 23. Η συσκευή αυτή έχει κατασκευασθεί µε γειωµένο φις. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος στην οποία συνδέετε τη συσκευή είναι γειωµένη. 24. Μην χρησιµοποιείτε τη συσκευή για άλλη χρήση πέραν αυτής για την οποία κατασκευάστηκε και περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο. 25. Η συσκευή αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο µε τη βάση η οποία εσωκλείεται στη συσκευασία της. 26. Μην υπερχειλίζετε τη συσκευή γιατί υπάρχει η πιθανότητα να χυθεί βραστό νερό κατά τη λειτουργία της. 27. Η συσκευή αυτή είναι ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ. 28. Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασµένη µόνο για το βρασµό νερού ή «Ελληνικού καφέ». Μην τη χρησιµοποιείτε για να βράσετε γάλα, σούπες ή οποιαδήποτε άλλα υγρά. 1

3 29. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή µελλοντική αναφορά. 30. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται από άτοµα που δεν γνωρίζουν τη διαδικασία βρασµού του «Ελληνικού» καφέ. Θα πρέπει να ελέγχετε διαρκώς τη συσκευή όσο αυτή είναι σε λειτουργία καθώς η συσκευή δεν θα σβήσει αυτόµατα µετά τον βρασµό του καφέ θα πρέπει εσείς να κλείσετε τη συσκευή µόλις δείτε ότι έχει ολοκληρωθεί ο βρασµός του καφέ σας. ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Spout Κέρασµα (σηµείο ροής) Handle release button ιακόπτης απελευθέρωσης χειρολαβής Handle Χειρολαβή Main body Κυρίως σώµα (µπρίκι) Package ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ state Βάση Power base λειτουργίας Using state ΧΡΗΣΗ Indicator ON/OFF switch Ένδειξη λειτουργίας ιακόπτης λειτουργίας ON/OFF ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΠΡΙΚΙ ΣΑΣ Αν χρησιµοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, αποµακρύνετε πρώτα όλα τα υλικά συσκευασίας. Η συσκευή θα βρίσκεται σε κατάσταση «αποθήκευσης» - όπως φαίνεται στην παραπάνω αριστερή εικόνα. Πατήστε το διακόπτη απελευθέρωσης της χειρολαβής µε το ένα χέρι σας και µε το άλλο γυρίστε τη χειρολαβή αριστερόστροφα µέχρι να έρθει στην οριζόντια θέση της και να είναι έτοιµη για χρήση (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα δεξιά) κατόπιν αφήστε τον διακόπτη απελευθέρωσης ώστε να έρθει στην αρχική του θέση. Σας συστήνουµε να καθαρίσετε το προϊόν σας βράζοντας δύο φορές σκέτο νερό το οποίο κατόπιν θα πετάξετε. Σκουπίστε κατόπιν την επιφάνεια µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί και αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ µη λειτουργείτε τη συσκευή όταν είναι σε κατάσταση «αποθήκευσης» (µε κλειστή τη χειρολαβή). ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η µέγιστη χωρητικότητα της συσκευής είναι 240 ml. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 1. Για να γεµίσετε το µπρίκι σας, αποµακρύνετε το κυρίως σώµα από τη βάση λειτουργίας του και προσθέστε την επιθυµητή ποσότητα της ζάχαρης και του καφέ σύµφωνα µε τις µερίδες καφέ που θέλετε να φτιάξετε και ανάλογα µε το προσωπικό σας γούστο. Συνήθως συστήνεται ένα φλιτζάνι καφέ ανά άτοµο το οποίο φτιάχνεται µε την προσθήκη µιας κουταλιάς του γλυκού καφέ και µιας κουταλιάς του γλυκού ζάχαρη και ποσότητα νερού αντίστοιχη µε αυτή του ενός φλιτζανιού. Αν θέλετε τον καφέ σας πιο γλυκό ή πιο πικρό ή πιο βαρύ ή πιο ελαφρύ προσθέστε ή αφαιρέστε ποσότητα ζάχαρης ή καφέ από τη δόση. 2. Κατόπιν προσθέστε την επιθυµητή ποσότητα νερού και ανακατέψτε προσεκτικά ώστε να αναµιχθούν οµοιόµορφα όλα τα υλικά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη γεµίζετε ποτέ το µπρίκι πάνω από το σηµείο ΜΑΧ καθώς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί καφές κατά τη διάρκεια του βρασµού και να προκαλέσει πιθανές βλάβες και τραυµατισµό του χρήστη. 3. Τοποθετήστε το κυρίως σώµα πάνω στη βάση λειτουργίας του. 4. Συνδέστε το φις της συσκευής µε την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ανάψτε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση ON. H φωτεινή ένδειξη λειτουργίας θα ανάψει και θα ξεκινήσει η διαδικασία βρασµού του καφέ σας. Μόλις δείτε ότι ο καφές σας βράζει σηµάδι ότι είναι ήδη έτοιµος - κλείστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη λειτουργίας στη θέση OFF. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια του βρασµού συστήνεται να ανακατεύετε τακτικά τα υλικά µέσα στο κυρίως σώµα 2

4 ώστε να µην κολλήσει ο καφές σας στα τοιχώµατα και στην εσωτερική βάση της συσκευής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να κλείσετε τη συσκευή αµέσως µόλις το επίπεδο του βρασµένου καφέ φτάσει σε απόσταση 10 εκατοστών από την επάνω άκρη του κυρίως σώµατος. Το επίπεδο αυτό δεν πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να αποφύγετε υπερχείλιση του καφέ και πιθανές βλάβες της συσκευής και τραυµατισµό του χρήστη. 5. Αποµακρύνετε προσεκτικά το κυρίως σώµα από τη βάση του και αδειάστε τον βρασµένο καφέ στο φλιτζάνι σας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αδειάζετε τον βρασµένο καφέ στο φλιτζάνι σας καθώς αν πέσει πάνω σας βρασµένος καφές µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα. 6. Η συσκευή δεν µπορεί να λειτουργήσει ξανά παρά µόνον αν ο διακόπτης πατηθεί στη θέση λειτουργίας ON. Αν θέλετε να ξαναβράσετε καφέ, ακολουθήστε και πάλι τα βήµατα 1-4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος όταν δεν την χρησιµοποιείτε και αποθηκεύστε την έχοντας το κυρίως σώµα πάνω στη βάση του και µε κλειστή τη χειρολαβή. Αφήστε τη συσκευή να «κρυώσει» τελείως πριν την αποθηκεύσετε. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σε περίπτωση που κατά λάθος λειτουργήσετε το µπρίκι σας χωρίς να περιέχει νερό, το σύστηµα ασφαλείας της συσκευής θα προκαλέσει την διακοπή παροχής ρεύµατος στη συσκευή. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, αφήστε τη συσκευή να «κρυώσει» τελείως πριν την γεµίσετε ξανά µε νερό για να το βράσετε. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Πάντοτε αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος και αφήνετέ την να «κρυώνει» τελείως πριν ξεκινήσετε τον καθαρισµό της. Μην βυθίσετε ποτέ τη συσκευή ή τη βάση της ή το καλώδιο ή το φις της µέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό και µην εκθέτετε σε υγρασία κανένα από τα µέρη της συσκευής. Καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος µε ένα µαλακό ελαφρώς νοτισµένο πανί µην χρησιµοποιείτε ποτέ καθαριστικά ή υγρά που µπορεί να είναι δηλητηριώδη. Νοτίζετε το πανί σας µόνο µε νερό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιµοποιείτε ποτέ χηµικά καθαριστικά ή σφουγγάρια µεταλλικά ή ξύλινα εργαλεία ή γενικώς σκληρά καθαριστικά που µπορεί να διαβρώσουν την επιφάνεια της συσκευής µε αποτέλεσµα να χάσει τη γυαλάδα της. Προστασία του περιβάλλοντος Εάν κάποια µέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιµεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος: 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σηµασία του αναγραφόµενου συµβόλου ανακύκλωσης). 2) Απευθυνθείτε στην ηµοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σηµεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση. 3) ιαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σηµεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκµετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας. 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά µπορεί να έχουν άσχηµες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ επέκταση στην υγεία µας. 3

5 IMPORTANT SAFEGUARDS 1. Read carefully all instructions before using. 2. Before connecting the coffee boiler to the power supply, check that the voltage indicated on the appliance (underside of body & base) corresponds with the voltage in your home. If this is not the case, do not use your coffee maker and contact your dealer for further instructions. 3. Do not let the cord hang over the edge of a table or counter or touch a hot surface. 4. Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven, or near or on or in an electric kitchenette or microwave oven. 5. Do not operate the appliance without anything in it this would cause damaging the heating elements. 6. Ensure that the coffee maker is used on a firm and flat surface out of reach of children - this will prevent the coffee maker from overturning and prevent possible damage or injury of the user. 7. To protect against a fire, electric shock or personal injury, NEVER immerse its cord or plug or coffee boiler or its base in water or any other liquid. 8. While water is boiling, or just after the water has been boiled, avoid contact with steam directly. 9. Never leave the device unattended while operating. 10. Always take care to pour brewed coffee slowly and carefully without tipping the coffee maker too fast. This will prevent you from overturning the coffee pot and avoid getting burnt with its hot contents. 11. Be careful of refilling when the coffee maker is hot. 12. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. 13. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 14. Do not touch the hot surfaces of the appliance. Use only the handle or the button. 15. The attached base cannot be used as a base for any other device than the authentic one you purchased and cannot be used for any other than its intended use which is described in this leaflet. 16. Extreme caution must be taken when moving an appliance containing hot water or coffee. 17. The appliance is not a toy. NEVER let the children play with it. 18. The use of accessories, which are not recommended by the appliance manufacturer, may result in fire, electric shock or personal injury. 19. Unplug the coffee maker from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the coffee maker to cool down before cleaning the appliance. 20. To disconnect, turn any control to off, then remove plug from wall outlet always removing from the plug and not by pulling the cord. 21. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Take the product to an authorized service facility for examination, repair, or electrical or mechanical adjustment. 22. If the supply cord is damaged, it must only be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person, to avoid hazard. 23. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed. 24. Do not use the appliance for any other than its intended use which is described in this leaflet. 25. The coffee maker can only be used with the stand provided. 26. If the coffee maker is overfilled, boiling water may spill out. 27. This appliance is for HOUSEHOLD USE ONLY. 28. This appliance can only be used for boiling water or Greek coffee. Do not use it for boiling milk, soups or any other liquids. 29. Save these instructions for possible future reference. 30. This device must not be used by persons who are not aware of the procedure of brewing Greek coffee. You must constantly check the device while in operation as the device will not turn off automatically once the brewing is completed you must turn the appliance off yourselves as soon as you see that the brewing is completed. 4

6 KNOW YOUR PRODUCT Handle release button Spout Handle Package state Power base Using state Main body (Coffee pot) Indicator ON/OFF switch BEFORE USING YOUR COFFEE MAKER If you are using the coffee maker for the first time, remove first all packaging material. The coffee maker is in the package state (see above left figure). Hold the handle release button with one hand, then turn the handle in anti-clockwise direction to the using state (see above right figure) and release the handle release button. It is recommended that you should clean your coffee maker before use by boiling a full scale of water twice and then discarding the water, and wipe the surface with a damp soft cloth and let the device dry completely. CAUTION: NEVER operate the coffee maker when it is in the package state (with folded handle). NOTE: The max capacity of coffee maker is 240ml. OPERATION OF YOUR COFFEE BOILER 1. To fill the coffee boiler, remove the main body from the power base and fill it with proper sugar and coffee powder according to your personal favorite flavor. Usually we recommend one cup of water, one spoon of coffee powder and 1 cube sugar for each person. If you want to have it sweeter or stronger, you can add more sugar or coffee respectively. 2. Then add proper cold water according to your desire and mix evenly. NOTE: Do not fill the water over the MAX mark shown on the main body, as coffee may spill out of the spout when brewing, causing possible damage or personal injury. 3. Position the main body on the power base. 4. Connect the plug into power outlet. Turn on your coffee boiler by pressing switch to the ON position. The indicator will light up, and the device will then start brewing your coffee. Once coffee is boiling - a sign that its brewing is completed turn off your device by pressing switch to the OFF position. NOTE: During brewing, it is recommended you shall stir the coffee to avoid sticking. CAUTION: The coffee maker must be turned off once the boiled coffee level has achieved the position which distances from the top edge for about 10cm. This level must never be exceeded in order to avoid possible overflow of your boiled coffee that could cause damages to the device and possible personal injury. 5. Lift the coffee maker from the power base and then pour the hot coffee. NOTE: Handle your coffee pot with extra care whilst pouring the coffee from your coffee pot to your cup as boiling coffee could lead to scalding and possible injuries. 6. The coffee boiler will not re-boil until the switch is pressed to ON position again. If you want to brew again, please follow the above steps 1-4. NOTE: Always disconnect the power supply when the appliance is not in use. The coffee boiler may be stored with its main body on the power base with folded handle when not in use. 5

7 BOIL-DRY PROTECTION Should you accidentally leave the coffee boiler operating without any water in it, the boil-dry protection will automatically switch off the power. If this occurs, allow the coffee boiler to cool down before filling with cold water for re-boiling. CLEANING AND MAINTENANCE Always disconnect the appliance from the power outlet and allow it to cool down completely before cleaning. Never immerse the coffee boiler, power cord or plug or power base in water or any other liquid, or allow moisture to get in contact with these parts. Wipe clean the body of the device using a slightly damp soft cloth - never use a poisonous cleaner, use only clean water to damp your soft cloth for the cleaning. CAUTION: Do not use chemical, steel, wooden or abrasive cleaners or tools to clean the outer surface of the coffee maker to prevent the gloss loss. Protecting the environment Should you find one day that your appliance needs to be replaced or if it is of no further use to you, think of the protection of the environment: 1) Do not dispose your appliance along with the rest of the public waste (this is also the meaning of the shown recycling sign). 2) Contact your Public Authorities and they will instruct you of the recycling centers to which your appliances must be disposed. 3) Correct disposal of your appliance helps the protection of the environment as well as the recycling of the appliance components. 4) The electrical appliances due to their construction materials, if not correctly disposed, may lead to environmental and furthermore health hazards. 6

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4229 AC230V 50Hz - 800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ ELECTRIC COFFEE MAKER Μοντέλο / Model : CM4220-B AC230V 50Hz - 1000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΑΝΤΟΥΪΤΣΙΕΡΑ SANDWICH MAKER Μοντέλο / Model : LW-032 AC220-240V 50Hz - 750W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΣΕΣΟΥΑΡ HAIR DRYER Μοντέλο / Model : RCY-47 AC220-240V 50Hz - 2000W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please read all

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙ ΕΡΩΜΑΤΟΣ / STEAM IRONING SYSTEM Μοντέλο / Model : KBS-11B AC220-240V 50Hz - 2300W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPF-609 AC230V 50Hz - 1800W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΜΙΞΕΡ ΜΕ ΚΑ Ο MIXER WITH BOWL Μοντέλο / Model : HM990 AC220-240V 50Hz - 350W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής. Please

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ / ELECTRIC STEAM IRON Μοντέλο / Model : YPZ-801 AC230V 50Hz - 2200W Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ / WATER KETTLE ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: S1069WK ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Κατά τη χρήση του βραστήρα σας, βασικά μέτρα ασφαλείας θα πρέπει να ακολουθούνται, συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9167 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Καφετιέρα φίλτρου Coffee maker Duetto CM-8008 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-7 EN... Pages 8-11 2 GR ΗΛ. ΕΣΤΙΕΣ 3101 & 3201 Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας Izzy. Οδηγίες Ασφαλείας Τα μέρη της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Eπαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Rechargeable Handheld Vacuum Cleaner ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DRIP COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: CM-9058 Read this booklet thoroughly before using and store it for future reference Διαβάστε προσεχτικά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Τοστιέρα Sandwich Maker Spicy Red SM-19 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax: 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS S.A.

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ COFFEE MAKER ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL / ΜΟΝΤΕΛΟ: EM5186 Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν

Διαβάστε περισσότερα

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1

SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 SCQH-15 / SCQH-24 Convection & Radiant Heater 2 IN 1 Θερμαντικό Quartz & Θερμοπομπός 2 ΣΕ 1 European patent No.1367337 GB GR INSTRUCTION MANUAL ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ GB ENGLISH... 3 GR EΛΛHNIKA... 8 ENGLISH PLEASE

Διαβάστε περισσότερα

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Latte MMF-009. Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H. BENRUBI & FILS

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Σεσουάρ Hair Dryer Hair Protect 2300 ZY880 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Ice-cream maker ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr FOR FURTHER INFORMATION: H.

Διαβάστε περισσότερα

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού

SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού SG2740 ProSteam Steam Iron Σίδερο Ατμού GB GR INSTRUCTION MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ENGLISH IMPORTANT For safety purpose you should read the instructions carefully before using the appliance for the first

Διαβάστε περισσότερα

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις

Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Ceramic Fan Heater Αερόθερμο με κεραμικές αντιστάσεις Model / Μοντέλο KCF-70 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH Thank you for choosing Kerosun Ceramic Fan

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) & ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Chill n'grill Μπάρμπεκιου BBQ XD-G7 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Ελληνικά (GR) English (EN) Multi cooker CP-01 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ Α.Ε. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρούσι-Αθήνα 27 Aghiou Thoma str. GR 15124, Maroussi-Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού

Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Oil Radiator Καλοριφέρ Λαδιού Model / Μοντέλο KOR-09 KOR-12 KOR-14 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6 2 ENGLISH PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS Safety

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) Iσιωτικό μαλλιών 2 σε 1 Hair straightener 2 in 1 LN-112 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα Τηλ. 210 6156400, Fax : 210 6199316 e-mail: benrubi-sda@benrubi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica

Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Mica Thermic Compact Heater Θερμοπομπός Mica Models / Μοντέλα KTMC-15 / KTMC-20 EN GR INSTRUCTIONS MANUAL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EN ENGLISH 3 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7 2 ENGLISH OWNERS INSTRUCTION MANUAL Congratulations

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN)

Οδηγίες Χρήσης / Instructions Manual Eλληνικά (GR) - English (EN) ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣOΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ: FOR FURTHER INFORMATION: Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ & ΥΙΟΣ A.E. H. BENRUBI & FILS S.A. Αγ. Θωμά 27, 15124, Μαρoύσι - Αθήνα 27 Aghiou Thoma str, GR 151 24, Maroussi Athens Τηλ. 210 6156400,

Διαβάστε περισσότερα