ιαταραχές κατάποσης και σίτισης:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαταραχές κατάποσης και σίτισης:"

Transcript

1 ιτρχές κτάποσης κι σίτισης: μέθοδοι ποκτάστσης C. MOTSCH 1, Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ 1, Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 2, Ν. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 2 1 Πνεπιστημική ΩΡΛ Κλινική του Otto-von-Guericke Universität Magdeburg, 2 ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Κρτικού Νοσοκομείου Νίκις -Πειριά Περίληψη Όσο ποικίλες είνι οι ιτίες της στομτοφρυγγικής δυσφγίς, άλλο τόσο ευρύ είνι το φάσμ των θερπευτικών δυντοτήτων. Οι επεμτικές τεχνικές γι την ποκτάστση της κτάποσης εμπλουτίστηκν σημντικά τις δύο τελευτίες δεκετίες με μεθόδους της πλστικής χειρουργικής, ιδίως με τ μικρογγεικά μοσχεύμτ, κθώς κι με ενδοσκοπικές τεχνικές μικρής επιθετικότητς. Η δυσφγί είνι λληλένδετη με την ελλιπή θρέψη. Το έν τρίτο των σθενών οποισδήποτε κλινικής στη Γερμνί πάσχει πό ελλιπή θρέψη. Οι ογκολογικοί ΩΡΛ σθενείς δεν ποτελούν εξίρεση. Η ύπρξη μις προϊούσης ελλιπούς θρέψης υξάνει τη θνητότητ, τη νοσηρότητ, τον εξτομικευμένο κίνδυνο επιπλοκών, πρτείνει τη νοσηλεί κι μειώνει την νοχή στη θερπεί κι τη λειτουργί του νοσοποιητικού συστήμτος, ενώ επιδεινώνει τη γενική φυσική κι ψυχική κτάστση κι συνολικά την πρόγνωση του σθενούς. Η τεχνητή διτροφή κτέχει επομένως θέση-κλειδί στην υποστηρικτική θερπεί στην ογκολογί. Ιδίως σε σθενείς στους οποίους η ποκτάστση της κτάποσης νμένετι ν κθυστερήσει, η εντερική διτροφή, μέσω μις έγκιρ πργμτοποιούμενης διδερμικής ενδοσκοπικής γστροστομίς (PEG), μπορεί ν υποστηρίξει κι ν συμπληρώσει ποτελεσμτικά τις άλλες θερπευτικές προσπάθειες. Λέξεις κλειδιά: κτάποση κι σίτιση, στομτοφρυγγική δυσφγί, ελλιπής θρέψη, μικρογγεικά μοσχεύμτ, διδερμική ενδοσκοπική γστροστομί ( ΕΓ). Ωτορινολρυγγολογί - Χειρουργική Κεφλής & Τρχήλου: 2006, Τεύχος 24 (Aπρίλιος-Μάιος-Ιούνιος) σελίδες Εισγωγή, Υλικό κι Μέθοδοι Στη διάρκει των δύο προηγούμενων δεκετιών, πολυάριθμες εξελίξεις εμπλούτισν τ διγνωστικά κι θερπευτικά μέσ κτά της στομτοφρυγγικής δυσφγίς. Επιπλέον, έχει Η ύπρξη μις προϊούσης ελλιπούς θρέψης υξάνει τη θνητότητ, τη νοσηρότητ, τον εξτομικευμένο κίνδυνο επιπλοκών, πρτείνει τη νοσηλεί κι μειώνει την νοχή στη θερπεί κι τη λειτουργί του νοσοποιητικού συστήμτος, ενώ επιδεινώνει τη γενική φυσική κι ψυχική κτάστση κι συνολικά την πρόγνωση του σθενούς. σημειωθεί λλγή πλεύσης, πό τις συμτικές, νοιχτές χειρουργικές μεθόδους προς τις μεθόδους πλστικής χειρουργικής, ιδίως με τ μικρογγεικά μοσχεύμτ, κθώς επίσης κι προς τις ενδοσκοπικές επεμάσεις μικρής επιθετικότητς. Οι λειτουργικές διγνωστικές μέθοδοι σίζοντι στην κτινοκινημτογρφί κι στο διρρινικό ιντεοενδοσκοπικό έλεγχο της κτάποσης. Με το εύκμπτο ενδοσκόπιο επιτυγχάνετι κυρίως η επισκόπηση της φρυγγικής φάσης της κτάποσης: Τμήμτ του λωμού εκ στερεών τροφών που συγκεντρώνοντι ρχικά στ γλωσσοεπιγλωττιδικά οθρί κι κολούθως γλιστρούν στην κτσπώμενη επιγλωττίδ κι στην οπισθοκρικοειδή περιοχή. Η έκλυση του ντνκλστικού της κτάποσης ρχίζει πό τις άσεις των πρόσθιων πρίσθμιων κμάρων, κθώς κι πό τις γλωσσοεπιγλωττιδικές πτυχές κι την οπισθοκρικοειδική περιοχή. Τ υγρά κτευθύνοντι μέσω των πιοειδών κόλπων. Εδώ το ντνκλστικό της κτάποσης εκλύετι πό την επφή με την οπισθοκρικοειδική περιοχή. Βσικό στοιχείο γι την έκλυση του ντνκλστικού της κτάποσης ποτελούν οι ισθητικές νευρικές πολήξεις του λεννογόνου. Αυτές γίνοντι κλύτερ ορτές μετά πό νοσοϊστοχημική χρώση με το ντίσωμ S100. Μπορούμε ν ελπίζουμε ότι στο μέλλον η ενδοσκόπηση με κάψουλ εφοδισμένη με μικροκάμερ, η οποί ήδη χρησιμοποιείτι γι την εξέτση του οισοφάγου, θ μπορέσει ν συνεισφέρει στην εξέτση της φυσιολογίς της κτάποσης. Επεμτικές κι πεικονιστικές μέθοδοι, όπως η άκμπτη ενδοσκόπηση του φάρυγγ κι του οισοφάγου, η ξονική κι η μγνητική τομογρφί, επιφυλάσσοντι γι περιπτώσεις με υπόνοι μορφολογικών λλοιώσεων. Τ κρκινώμτ της στομτικής κοιλότητς κι του φάρυγγ, κθώς κι οι συνέπειες της θερπείς τους, ποτελούν τη συνηθέστερη ιτί στομτοφρυγγικής δυσφγίς στην ομάδ των σθενών με πθολογικά μορφολογικά ευρήμτ πό το νώτερο πεπτικό. ε μπορούμε ν επηρεάσουμε το μέγεθος κι την εντόπιση του όγκου, μπορούμε όμως ν επιλέξουμε εξτομικευμέ- 6

2 Εικόν 1. ) ιεγχειρητική εικόν μετά πό εγκάρσι λρυγγο-φρυγγεκτομή. ) ερμτικό μόσχευμ πό το ντιράχιο έχει διμορφωθεί σε υλό κι έχει συρρφεί στο κυκλικό έλλειμμ του υποφάρυγγ. Εικόν 3. ) Ενδοσκοπική εικόν ουδού του εκκολπώμτος, μετά - πό εισγωγή του εκκολπωμτοσκοπίου Weerda. ) Εικόν μετά - πό τη διτομή του ουδού με Laser CO 2. γ Εικόν 2. ) Αυτοεκτεινόμενο nitinolstent (νοιχτό). ) Απλή κτινογρφί τρχήλου: nitinol-stent στη μετάση υποφάρυγγοισοφάγου μετά πό λρυγγεκτομή. γ) Ενδοσκοπική εικόν εκπτυγμένου nitinol-stent. ν γι τον κάθε σθενή τη χειρουργική προσπέλση κι τη μέθοδο πλστικής ποκτάστσης. Σημειωτέον ότι στη διστομτική χειρουργική με Laser ποφεύγουμε τη νοσηρότητ της χειρουργικής προσπέλσης. Ανεξάρτητ πό τη μέθοδο, συμτική χειρουργική ή με Laser, ότν έχουμε πώλει άνω του 50% μις λειτουργικής μονάδς στη στομτική κοιλότητ ή στο φάρυγγ, προκύπτουν σύνθετ ελλείμμτ μλκών μορίων, που δε μπορούμε ούτε ν τ κλείσουμε κτά πρώτο σκοπό ούτε ν τ φήσουμε ν επουλωθούν κτά δεύτερο σκοπό. Η πλή εκτομή υτών των όγκων θ προκλούσε μετεγχειρητικά σορά λειτουργικά ελλείμμτ. Σ υτές τις περιπτώσεις χρειάζετι η πλστική-επνορθωτική χειρουργική. Σήμερ έχουμε στη διάθεσή μς μι πλειάδ δότριων περιοχών γι μι μικρογγεική μετφορά ιστού. Το περιτονιοδερμτικό μόσχευμ πό το ντιράχιο προτιμάτι όλο κι περισσότερο. Η λήψη του μοσχεύμτος μπορεί ν γίνει κι τυτόχρον με την ογκοχειρουργική επέμση. Γι την ποκτάστση της φωνής, τοποθετείτι μι φωνητική πρόθεση Provox. Το τμήμ του υποφάρυγγ που πομένει μετά την φίρεση του όγκου, συρράπτετι με το περιτονιοδερμτικό μόσχευμ πό το ντιράχιο, ώστε ν ποκτστθεί η συνέχει του υλού. Η επινόηση των υτοεκπτυσσόμενων stents στη δεκετί του 90, ήτν έν μεγάλο ήμ γι την επεμτική ενδοσκόπηση σε στενώσεις του οισοφάγου κι σε τρχειοοισοφγικά συρίγγι. Τ stents που συνήθως χρησιμοποιούντι κτ- 8

3 πράθυρο στο θυρεοειδή χόνδρο εμφύτευμ τιτνίου Εικόν 4. Ακτινογρφί ΑΜΣΣ: σπονδυλόφυτ στην πρόσθι επιφάνει των σπονδυλικών σωμάτων σε νόσο του Forrestier. Εικόν 5. Πρωσγωγός θυρεοπλστική: ) Titanium Vocal Fold Medializing Implant κτά Friedrich. ) Τεχνική: διάνοιξη ενός πρθύρου στον θυρεοειδή χόνδρο, μέσω του οποίου εισάγετι το εμφύτευμ πό τιτάνιο, γι την προσγωγή της φωνητικής χορδής. Εικόν 6. ΕΓ με την τεχνική άμεσης πρκέντησης (Freka Oexact CH ), μετά πό προηγηθείσ γστροπηξί. Σε πόστση περίπου 2 εκτοστών τοποθετούντι δύο ράμμτ γστροπηξίς σε μι περιοχή θετικής διφνοσκόπησης. Το κοιλικό τοίχωμ πρκεντάτι με τη συσκευή γστροπηξίς σε τέτοιο άθος, ώστε κι οι δύο ελόνες ν φίνοντι με το γστροσκόπιο στον υλό του στομάχου. Εικόν 7. Εισγωγή ενός μονόκλωνου νήμτος, έως ότου το άκρο του ν περάσει μέσ πό το ρόχο της συσκευής γστροπηξίς. ) Μκροσκοπική, ) Ενδοσκοπική εικόν. σκευάζοντι πό έν κράμ τιτνίου-νικελίου κι στερεώνοντι στον κθετήρ τοποθέτησής τους με έν πλέγμ πό νάιλον νήμ. Η πελευθέρωση του stent γίνετι υπό διπλό οπτικό έλεγχο: ενδοσκοπικά κι κτινολογικά. Αποφσιστικής σημσίς είνι το γεγονός ότι τ εύκμπτ stents πό μετλλικό πλέγμ έχουν μικρή διάμετρο συστήμτος εμφύτευσης, ενώ μετά την τοποθέτησή τους έχουν ευρύ υλό κι ελάχιστο κίνδυνο ν πρεκτοπιστούν. Σήμερ, η μέθοδος εκλογής γι τη θερπεί του εκκολπώμτος Zenker είνι η διλεννογόνι τομή του κρικοφρυγγικού μυ. Προς το πρόν επικρτούν δύο σχετικές τεχνικές: το Laser CO 2 κι το stapler (εργλείο κοπής κι συρρφής). Με υτούς τους τρόπους μπορούν ν ντιμετωπιστούν το 95% των εκκολπωμάτων του υποφάρυγγ, με κλό λειτουργικό ποτέλεσμ κι με μικρό κίνδυνο ιμορργίς κι μεσοθωρκίτιδς. Η συμτική νοιχτή τεχνική, που ο Ey προτιμούσε μέχρι κι το 1990, σήμερ ενδείκνυτι μόνο γι πολύ μεγάλ εκκολπώμτ, που ο σάκος τους φτάνει μέχρι το θώρκ. Από τις πθήσεις της υχενικής μοίρς της σπονδυλικής στήλης που προκλούν δυσφγί κι οδυνοφγί, η νόσος Forrestier είνι η συχνότερη. Εκδηλώνετι με οστεόφυτ μεγάλου πλάτους στην πρόσθι κι πλάγι επιφάνει των σπονδυλικών σωμάτων, με οστέινη γεφύρωση των μεσοσπονδύλιων διστημάτων, λόγω χονδρογενούς οστέωσης του πρόσθιου επιμήκους συνδέσμου. Η διάγνωση τίθετι με την πλή κτινογρφί κι την ξονική τομογρφί ΑΜΣΣ. Η κριής πθογένεση της δυσφγίς πό υπεροστώσεις της υχενικής ή της νώτερης θωρκικής μοίρς της σπονδυλικής στήλης δεν έχει ξεκθριστεί. Η άμεση πίεση του φάρυγγ κι του οισοφάγου πό τ οστεόφυτ είνι ελάσσονος σημσίς. Πιθνότερη κι συχνότερη είνι η διέγερση του φρυγγικού πλέγμτος, το οποίο σχημτίζετι πλησίον του οπισθίου φρυγγικού τοιχώμτος πό ισθητικούς κλάδους του γλωσσοφρυγγικού ν., του πνευμονογστρικού ν. κι του συμπθητικού στελέχους. Η φίρεση των οστεο- 10

4 Εικόν 8. ) Στερέωση του νήμτος. ) Μετά την πό συρση της συ σκευής γστροπηξίς, δένετι ο κόμπος του περστού ράμμτος. Εικόν 9. Μετά πό τομή του δέρμτος κι υποδορίου, πρκεντάτι ο στόμχος με τροκάρ κι εφρμοστό σχιζόμενο κθετήρ. Η λόγχη ποσύρετι, φού προηγουμένως προωθηθεί μζί με το σχιζόμενο κθετήρ κτά 2 εκτοστά στον υλό του στομάχου. Ο κθετήρς με μπλόνι εισάγετι μέσω του σχιζόμενου κθετήρ κι το μπλόνι πληρούτι με 4ml ποστγμένο νερό. ) Μκροσκοπική, ) ενδοσκοπική εικόν. φύτων με μι ριστερή προσθιοπλάγι εξωφρυγγική προσπέλση, ποτελεί τη θερπεί εκλογής. Χειρουργική θερπεί της πρλυτικής δυσφγίς Το πνευμονογστρικό νεύρο επικρτεί στην κινητική νεύρωση των μυών που ενεργούν γι την κτάποση, γι υτό κι η έκπτωση ενός κι μόνο νεύρου ρκεί γι την πλήρη εκδήλωση μις πρλυτικής δυσφγίς. Το σχέδιο θερπείς της μονόπλευρης πάρεσης ή πράλυσης των ουρίων εγκεφλικών νεύρων, που νέπτυξε σε 4 ήμτ ο Denecke το 1961, είνι κόμ επίκιρο: 1. τομή του κρικοφρυγγικού μυός 2. ποκτάστση του κλεισίμτος της γλωττίδς 3. εκτομή του διτετμένου πράλυτου τοιχώμτος του φάρυγγ 4. στερέωση της μλθκής υπερώς στο οπίσθιο φρυγγικό τοίχωμ, στην πρετική πλευρά. Ως ενλλκτική λύση στην τομή του κρικοφρυγγικού μυ, έχει κτξιωθεί η φρμκευτική πονεύρωση του μυ, με την ένεση 20 διεθνών μονάδων τοξίνης της λλντίσης (Botox) στο κάθε τετρτημόριο της μετάσης υποφάρυγγ-οισοφάγου. Στην νεπάρκει της γλωττίδς συνίσττι ρχικά η προσγωγή της φωνητικής χορδής με ένεση κολλγόνου γι την ύξηση του όγκου της. Εάν δε μπορεί ν εξσφλιστεί έν μκροπρόθεσμο ποτέλεσμ, κόμ κι μετά πό δεύτερη ένεση κολλγόνου με πυκνότερο σκεύσμ, τότε ενδείκνυτι η θυρεοπλστική τύπου Ι. Κτά την τεχνική Friedrich, εισάγετι έν εμφύτευμ τιτνίου μέσω ενός πρθύρου στο θυρεοειδή χόνδρο, στο ύψος της φωνητικής χορδής. Εντερική διτροφή (όχι πό του στόμτος) Ότν η κτάποση, μόνιμ ή προσωρινά, δεν επρκεί γι τη λήψη επρκούς ποσότητς τροφής, πρώτη προτεριότητ πό φυσιολογική άποψη ποτελεί η διτήρηση της εντερικής θρέψης. Στις οδηγίες screening διτροφής που διτύπωσε η ESPEN το 2002, ορίζοντι οι ενδείξεις γι μι υποστηρικτική διτροφή, όχι πό του στόμτος. Κθοριστικό κριτήριο είνι η μόνιμ νεπρκής πρόσληψη τροφής κι υγρών, που σχετίζετι με πώλει άρους ή εισρόφηση. Η διδερμική ενδοσκοπική γστροστομί ( ΕΓ) είνι όλο κι συχνότερ η ενλλκτική λύση στο ρινογστρικό κθετήρ σίτισης. Οι τεχνικές γι την τοποθέτηση της ΕΓ είνι η μέθοδος έλξης νήμτος πό του στόμτος κι η μέθοδος άμεσης πρκέντησης. Ότν η διάρκει της εντερικής, μη πό του στόμτος, σίτισης νμένετι ν υπερεί τις 3 εδομάδες, θ πρέπει η πόφση γι την τοποθέτηση της ΕΓ ν λμάνετι στην ρχή. Η διενέργει της ΕΓ μπορεί ν ενσωμτωθεί στο συνολικό πλίσιο διάγνωσης κι θερπείς. Προς το πρόν υπάρχει διφωνί ως προς το ποι μέθοδος τοποθέτησης ΕΓ είνι κλύτερη γι τον σθενή με όγκο της περιοχής μς. Η μέθοδος με έλξη νήμτος είνι νμφίολ η πρώτη επιλογή ότν η ντομί του νώτερου πεπτικού πρμένει φυσιολογική. Η μέθοδος υτή εγκυμονεί, όμως, τον εξής κίνδυνο γι τον ογκολογικό ΩΡΛ σθενή: ο εσωτερικός δίσκος στερέωσης του κθετήρ της ΕΓ περνάει χωρίς οπτικό έλεγχο πό την περιοχή του φάρυγγ ή του οισοφάγου που έχει τον όγκο. Ιδιίτερ στενή επφή δίσκου στερέωσης κι όγκου προκύπτει ότν ο όγκος ρίσκετι στις εξής 12

5 Εικόν 10. Απόσυρση του σχιζόμενου κθετήρ: τ δύο άκρ του έλκοντι σε ντίθετες κτευθύνσεις. Η επέμση ολοκληρώνετι με την εισγωγή κι τη στερέωση της πλάκς στθεροποίησης. Εικόν 11. Kομίο ντλλκτικού διδερμικού κθετήρ. θέσεις: ρίζ της γλώσσς, γλωσσική επιφάνει της επιγλωττίδς, πιοειδής κόλπος, μετκρικοειδική περιοχή. Ζώντ κρκινικά κύττρ μπορούν ν μετφερθούν πό τον όγκο στο νωπό χειρουργικό τρύμ της κοιλιάς, μέσω του εσωτερικού δίσκου στερέωσης, με το δυνητικό κίνδυνο νάπτυξης ιτρογενούς μετάστσης στο στόμχο κι στο κοιλικό τοίχωμ. Η συχνότητ τέτοιων μετστάσεων εξ εμφυτεύσεως υπολογίζετι σε τουλάχιστον 1%. Η τεχνική άμεσης πρκέντησης κόμ δεν εφρμόζετι ευρέως στη Γερμνί. Με την τεχνική όμως υτή μπορούμε ν ποφύγουμε τον πρπάνω κίνδυνο, ο οποίος έχει σορές συνέπειες, ιδίως στους σθενείς γι τους οποίους στόχος της θερπείς είνι η ίση πό τον όγκο. Η γστροπηξί, που γίνετι σε δύο σημεί με τεχνική μικρής επιθετικότητς, εξσφλίζει τη σίγουρη επφή στομάχου κι κοιλικού τοιχώμτος. Επομένως, η φοούμενη πρεκτόπιση του κθετήρ, που τοποθετείτι με άμεση πρκέντηση στο στόμχο, είνι πρκτικά σχεδόν δύντη. Στην ΩΡΛ Πνεπιστημική κλινική του Μγδεμούργου πό το 1991 έχουμε 830 σθενείς με πολύ κλά ποτελέσμτ. Αυτές οι πρτηρήσεις θ πρέπει ν γίνουν το ένυσμ, ώστε ν γενικευτεί η χρήση της τεχνικής άμεσης πρκέντη σης στους ΩΡΛ ογκολογικούς σθενείς. Σε σθενείς στους οποίους η ποκτάστση της κτάποσης νμένετι ν κθυστερήσει, η εντερική διτροφή, μέσω μις έγκιρ πργμτοποιούμενης διδερμικής ενδοσκοπικής γστροστομίς (PEG), μπορεί ν υποστηρίξει κι ν συμπληρώσει ποτελεσμτικά τις άλλες θερπευτικές προσπάθειες. Συζήτηση κι Συμπεράσμτ Εκτός πό την νγκί γι τη ζωή πρόσληψη τροφής, το ν τρώει κι ν πίνει κνείς σημίνουν επιπλέον ίσθηση της ζωής κι κοινωνική έντξη. Η δυσφγί είνι λληλένδετη με την ελλιπή θρέψη. Το έν τρίτο των σθενών μις οποισδήποτε κλινικής στη Γερμνί πάσχει πό ελλιπή θρέψη. Οι ογκολογικοί ΩΡΛ σθενείς δεν ποτελούν εξίρεση. Η ύπρξη μις προϊούσης ελλιπούς θρέψης υξάνει τη θνητότητ, τη νοσηρότητ, τον εξτομικευμένο κίνδυνο επιπλοκών, πρτείνει τη νοσηλεί κι μειώνει την νοχή στη θερπεί κι τη λειτουργί του νοσοποιητικού συστήμτος, ενώ επιδεινώνει τη γενική φυσική κι ψυχική κτάστση κι συνολικά την πρόγνωση του σθενούς. Η τεχνητή διτροφή κτέχει επομένως θέση-κλειδί στην υποστηρικτική θερπεί στην ογκολογί. Ιδίως σε σθενείς, στους οποίους η ποκτάστση της κτάποσης νμένετι ν κθυστερήσει, η εντερική διτροφή, μέσω μις έγκιρ πργμτοποιούμενης διδερμικής ενδοσκοπικής γστροστομίς (PEG), μπορεί ν υποστηρίξει κι ν συμπληρώσει ποτελεσμτικά τις άλλες θερπευτικές προσπάθειες. Η διτροφή κι η ογκολογί συνιστούν λληλοεπηρεζόμεν πεδί. Στο μέλλον οφείλουμε ν στρέψουμε το ενδιφέρον μς πό τη θερπεί στην πρόληψη: φενός ο κρκίνος οδηγεί σε κκή θρέψη κι φετέρου εφικτές τροποποιήσεις στη διτροφή κι στις σχετιζόμενες μ υτή συνήθειες, περιλμνομένης της κτνάλωσης οινοπνεύμτος κι κπνού, μπορούν ν ελττώσουν πγκόσμι την επίπτωση του κρκίνου κτά 30 ως 40% (American Institut of Cancer Research 1999). «Τρώμε γι ν ζούμε, δε ζούμε γι ν τρώμε» (Κικέρων π.Χ.) Εντός σύντομου χρονικού διστήμτος νπτύχθηκν πολυάριθμες νέες διγνωστικές κι θερπευτικές μέθοδοι, που κλούμστε ν τις εφρμόσουμε στην πράξη. Μς τίθετι το κθήκον στο μέλλον, σε εποικοδομητική συνεργσί με τους γστρεντερολόγους κι τους γνθοχειρουργούς, ν συνεισφέρουμε ποφσιστικά στη θερπεί της δυσφγίς. Summary Various as they are the causes of oral-pharyngeal disfagy, other so much wide is the spectrum of therapeutic possibilities. The interventive techniques for the re-establishment of ingestion were enriched considerably the last twenty years with methods of plastic surgery, particularly with the micro-vascular grafts, as well as with endoscopic techniques of small aggressiveness. The disfagy is interrelated with the insufficient nutrition. One third of the patients of any clinic in Germany suffers from insufficient nutrition. The ENT oncological patients do not constitute exception. The existence of precedent insufficient nutrition increases the mortality, the sickness, the individualised danger of 14

6 complications, extends the hospitalisation and it decreases the tolerance in the treatments and the function of immunological system while it worsens the general natural and mental situation and globaly the forecast of the patient. The artificial nutrition possesses consequently place-key in the supporting treatment in the oncology. Particularly in patients that the reestablishment of ingestion is expected to delay, the intestinal nutrition, via one in time realised percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG), can support and supplement effectively the other therapeutic efforts. Key words: ingestion and feeding, oral-pharyngeal disfagy, insufficient nutrition, micro-vascular grafts, percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG). Βιλιογρφί 1. Baumann I, Greschniok A, Bootz F, Kaiserling E. Frei transplantierte, mikrovaskul r anastomisierte Unterarmlappen zur Rekonstruktion in Mundh hle und Oropharynx. HNO 1996; 44: Bigenzahn W, Piehslinger E, Denk DM. Anatomische und physiologische Grundlagen des Schluckens. In: W Bigenzahn, DM Denk: Oropharyngeale Dysphagien, Thieme-Verlag, Bootz F. Funktionelle Ergebnisse und berlebenswahrscheinlichkeit bei Tumorpatienten nach Rekonstruktion in Mundh hle und Oropharynx mit Hilfe des mikrovaskularisierten radialen Unterarmlappens. HNO 1997; 41: Bootz F, Becker D, Fliesch J. Funktionelle Ergebnisse und berlebenswahrscheinlichkeit bei Tumorpatienten nach Resektion in Mundh hle und Oropharynx mit Hilfe des mikrovaskularisierten radialen Unterarmlappens. HNO 1993; 41: Bootz F, M ller GH. Der radiale Unterarmlappen. Seine vielseitige Anwendbarkeit in der plastischen Rekonstruktion des Kopf-Hals-Bereiches. Laryngo-Rhino-Otol 1989; 68: Buttker T, Esser D, Endert G. sophagusfunktionsszintigraphie (99mTc-DTPA)1,2. Darstellung eines Verfahrens zur Diagnostik der Schluckinsuffizienz von Patienten mit Oro- und Hypopharynx-Tumoren. Laryngorhinootologie 1999; 78: Castell D, Donver MW. Evaluation of dysphagia. A careful history is crucial. Dysphagia 1987; 2: Denk DM. Phoniatrische Aspekte der oropharyngealen Dysphagie in Diagnostik und Therapie. HNO 1996; 44: Denk D-M, Bigenzahn W. Diagnostik oropharyngealer Dysphagien. In: W Bigenzahn, DM Denk. Oropharyngeale Dysphagien: tiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie von Schluckst rungen. Thieme Verlag 1999; S Denk DM, Bigenzahn W. Oropharyngeale Dysphagien: Definitionen, Ursachen und Pathophysiologie. In: W Bigenzahn, D-M Denk. Oropharyngeale Dysphagien: tiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie von Schluckst rungen. Thieme Verlag 1999; S Denk DM. Funktionelle Therapie oropharyngealer Dysphagien nach Kopf-Hals-Tumoren. In: B hme G. Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckst rungen, Band 2: Therapie. Urban & Fischer 2001, S Denk DM. Dysphagie nach Therapie von Kopf-Hals-Malignomen. In: Bigenzahn W, Denk DM. Oropharyngeale Dysphagien. Thieme 1999, S Buchholz DW, Feussner H, Hannig C, Neumann S, Prosiegel M, Schr ter-morasch H, Wuttge- Hannig A. Schluckst rungen: Diagnostik und Rehabilitation. Urban & Fischer 1999, S Hannig C, Wutge-Hannig A, Hess U. Analyse und radiologisches Staging des Typs und Schweregrades einer Aspiration. Radiologe 1995; 35: Hara I, Gellrich NC, Duker J, Schon R, Nilius M, Fakler O, Schmelzeisen R, Ozeki S, Honda T. Evaluation of swallowing function after intraoral soft tissue reconstruction with microvascular free flaps. Int J Oral-Maxillofac-Surg 2003; 32: Haughey BH, Taylor SM, Fuller D. Fasciocutaneous flap reconstruction of the tongue and floor of mouth: outcomes and techniques. Arch Otolaryngol Head-Neck Surg 2002; 128: Hsiao HT, Leu YS, Chang SH, Lee J-T. Swallowing function in patients who underwent hemiglossectomy: comparison of primary closure and free radial forearm flap reconstruction with videofluoroscopy. Ann Plast Surg 2003; 50: Logemann JA. Evaluation and treatment of swallowing disorders. Austin, Texas: Pro-ed; Lyos AT, Evans GR, Perez D, Schusterman MA. Tongue reconstruction: outcomes with the rectus abdominis flap. Plast Reconstr Surg 1999; 103: McConnell FM. Analysis of pressure generation and bolus transit during pharyngeal swallowing. Laryngoscope 1988; 98: McConnell FM, Logemann JA. Diagnosis and treatment of swallowing disorders. In: Otolaryngology neck and neck surgery, Update 2. Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA (editors). Mosby-Year Book, St Louis; p Meyer HJ, Schmidt W. Klinische Anwendung mikrovaskul r reanastomosierter Transplantate. HNO 1991; 39: Neumann ST. Physiologie des Schluckvorganges. In: Bartolome G, Buchholz DW, Feussner H, Hannig C, Neumann S, Prosiegel M, Schr ter-morasch H, Wuttge-Hannig A. Schluckst rungen Diagnostik und Rehabilitation. Urban & Fischer 1999; S Neumann S. Physiologie des Schluckvorganges. In: Bartolome G, Buchholz DW, Feussner H, Hannig C, Neumann S, Prosiegel M, Schr ter-morasch H, Wuttge-Hannig A. Schluckst rungen: Diagnostik und Rehabilitation. Urban & Fischer 1999; S Remmert S. Komplexe Rekonstruktion mit freien Transplantaten im Kopf-Hals-Bereich. Laryngo-Rhino-Otol 2001; 80: Rosen A, Rhee TH, Kaufman R. Prediction of aspiration in patients with newly diagnosed untreated advanced head and neck cancer. Arch Otolaryngol Head-Neck Surg 2001; 127: Schober E, Schima W, Pokieser. R ntgen-videokinematographie des Schluckaktes. In: Bigenzahn W, Denk DM. Oropharyngeale Dysphagien: tiologie, Klinik, Diagnostik und Therapie von Schluckst rungen. Thieme Verlag 1999; S Schr ter-morasch H. Klinische Untersuchung des Oropharynx und Videoendoskopische Untersuchung der Schluckfunktion. In: Bartolome G, Hannig C, Wuttge-Hannig A. Radiologische Funktionsdiagnostik bei Schluckst rungen bei neurologischen Krankheitsbildern und bei therapierten onkologischen Kopf-Hals-Erkrankungen. In: Bartolome G, Buchholz DW, Feussner H, Hannig C, Neumann S, Prosiegel M, Schr ter-morasch H, Wuttge-Hannig A. Schluckst rungen: Diagnostik und Rehabilitation. Urban & Fischer 1999, S Schmidt W, Meyer HJ. Technik und Komplikationen der mikrovaskul ren Reanastomosierung. HNO 1991; 39: Schultz-Coulon HJ. Das Jejunumtransplantat. HNO 1991; 39: Schwager K, Hoppe F, Hagen R, Brunner FX. Ergebnisse nach Resektion ausgedehnter Oropharynxkarzinome und Defektdeckung durch den mikrovaskul r anastomosierten Radialislappen. Laryngo-Rhino-Otol 1999; 78: Smithard DG, O Neill PA, England RE, Park CL, Wyatt RW, Martin DF, Morris J. The natural history of dysphagia following stroke. Dysphagia 1997; 12: Ω 16

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI

ιδιαίτερη ευχαρίστηση». Όμως εδώ τίθεται το εξής ερώτημα: «Ποιός είναι αυθεντία Istvan Urban Εμφυτευματολόγος Συνεδρία I, ΙΙI 12 Κλινικά Θέμτ - Αισθητική Οδοντιτρική De n t a l Tr i b u n e Greek Edition Η λειτουργική ισθητική ζώνη του στόμτος: Ο κθοριστικός πράγοντς γι τη σχεδίση ενός ισθητικά άρτιου χμόγελου J. J. Massad, DDS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΟΝΑΤΟΣ Ιωάννης Κλϊτζόγλου, Ιωάννης Τσιφουντούδης 9 1. Εισγωγή Οι κκώσεις των συνδέσμων του γόντος είνι συχνές, ιδιίτερ σε άτομ που σχολούντι επγγελμτικά ή ερσιτεχνικά με θλητικές

Διαβάστε περισσότερα

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο

Στεκόμαστε δίπλα σας! ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ. Νέα ανακαινισμένη αίθουσα τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμα και στον Ιατρικό Τουρισμό. ειδικό ένθετο ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ - ΛΗΤΩ ΤΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ ΥΓΕΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 19-18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ - IOYΛΙΟΣ 2011 2011 ΜΗΤΕΡΑ - ΛΗΤΩ Στεκόμστε δίπλ σς! child Νέ νκινισμένη ίθουσ τοκετών στο ΛΗΤΩ Άνοιγμ κι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΨΥΧΑΝΘΩΝ ΣΕ ΠΟΟΛΙΒΑΔΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. Διδακτορική Διατριβή. Θεοδώρας Μέρου. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός

Θεωρία και Πολιτική της. Οικονομικής Μεγέθυνσης. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις. Θεόδωρος Παλυβός Πνεπιστήμιο Μκεδονίς Τμήμ Οικονομικών Επιστημών Θερί κι Πολιτική της Οικονομικής Μεγέθυνσης Πνεπιστημικές Πρδόσεις Θεόδρος Πλυβός Ενότητ Εισγγή στη Γενική Ισορροπί κι την Οικονομική της Ευημερίς Mare-Esrt-Léon

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Τόμος 6, Τεύχος 3, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2005 Τριμηνιαίο

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!!

Σκέψου... ράσε και Ζήσε καλύτερα!!! ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 52 Σκέψου... ράσε κι Ζήσε κλύτερ!!! ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Ο πλνήτης έχει πυρετό! Πρώτες βοήθειες γι τη... φύση στη «ιέξοδο» Οικολογικό έγκλημ διρκείς

Διαβάστε περισσότερα

Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient.

Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations on the pediatric patient. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 18-23 REVIEW Composite resections in the head & neck, and free-flap reconstruction: Special considerations

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών»

«Ανάλυση χρονολογικών σειρών» Διτμημτικό Πρόγρμμ Μετπτυχικών Σπουδών των Τμημάτων Μθημτικών κι Μηχνικών Η/Υ & Πληροφορικής «Μθημτικά των Υπολογιστών κι των Αποφάσεων». (Κτεύθυνση: Σττιστική Θεωρί Αποφάσεων κι Εφρμογές). Διπλωμτική

Διαβάστε περισσότερα

Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications.

Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications. Otorhinolaryngologia - Head and Neck Surgery Issue 47, January - February - March 2012, pages 24-30 original REVIEW article Zenker diverticulum: Endoscopic management with linear cutter. Results and complications.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας

Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής χώρας Ωτορινολαρυγγολογία - Χειρουργική Κεφαλής & Τραχήλου: τεύχος 39, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2010, σελίδες 35-41 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΑΡΘΡΟ Χειρουργική αντιμετώπιση διατιτραίνοντος τραύματος τραχηλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗΣΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΟΡΓΑΝΟΤΗΣΕΛΛΗΝΙΚΗΣΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ HELLENICARCHIVESOFORAL ANDMAXILLOFACIALSURGERY OFFICIALJOURNALOFTHEHELLENICASSOCIATIONFORORALANDMAXILLOFACIALSURGERY

Διαβάστε περισσότερα

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS

Nikolaos PAPADOGEORGAKIS, Vlasios OKTSELOGLOU, Eleni PAPPA, Petros SPYRIOUNIS Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2010) 2, 83-90 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2010) 2, 83-90 83 Αποκατάσταση εκτεταμένου ελλείμματος άνω γνάθου με χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΑΛΑΣΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΓΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Ι ΤΕΥΧΟΣ A Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Α Κ Ε Σ Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005. Κυριακή 10-4-2005 ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ 70 ΑΣΚΑΛΩΝ EΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «Γνωστικό Αντικείµενο» Κυρική 10-4-2005 Α.

Διαβάστε περισσότερα

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art

Aποκατάσταση της κάτω γνάθου. Mandibular Reconstruction, State of the Art Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2011) 2, 63-78 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 2, 63-78 63 Invited Author Aποκατάσταση της κάτω γνάθου Julio ACERO

Διαβάστε περισσότερα

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τεχνολογικό Εκπιδευτικό Ίδρυμ Κρήτης Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίς Τμήμ Χρημτοοικονομικής κι Ασφλιστικής ΘΕΜΑ: Ο Έλεγχος των Οικονομικών Κύκλων στις Χώρες της Ευρωπϊκής Ένωσης. Πτυχική Εργσί: Μυρομμάτη

Διαβάστε περισσότερα

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY

Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org OFFICIAL PUBLICATION OF THE HELLENIC ASSOCIATION FOR ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΜΟΣ 10, ΤΕΥΧΟΣ 2, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 ISSN 1708-829 X Hellenic Archives of Oral and Maxillofacial Surgery www.haoms.org

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση

Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Ενδοσκοπική σκληροθεραπεία και απολίνωση κιρσών: Νοσηλευτική προσέγγιση Δοκουτσίδου Ελένη 1, Καντιάνης Αλέξανδρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc Γαστρεντερολογικής Νοσηλευτικής, Υποψήφια Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84

00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 00_00_PAPAXARALAMPOUS-7:MASTER ORL 16/07/2010 9:34 ΠΜ Page 84 Γ. Παπαχαραλάμπους 1 Α. Χρυσοβέργης 2 Γ. Κότσης 1 Ελ. Παπαδοπούλου 1 Δ. Νταβίλης 1 Σ. Κορρές 2 1 - Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική ΓΝΑ Η ΕΛΠΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα

αντιμετώπισης του Ν0 τραχήλου στον καρκίνο του λάρυγγα 04_00_PROIKAS-7:MASTER ORL 09/02/2010 12:23 ΜΜ Page 160 Κ. Προίκας Ν. Παπαδημητρίου Δ. Ιωσήφ Μ. Τζαγκαρουλάκης Δ. Ασημακόπουλος Θ. Νικολόπουλος Β Ωτορινολαρυγγολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθήνας, Αττικό

Διαβάστε περισσότερα

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή

η αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή Αρχεία Ελληνικής Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (2013) 1, 15-24 Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1, 15-24 15 Αναδόµηση της συγχειλίας µετά την εκτοµή όγκων µε την τεχνική

Διαβάστε περισσότερα