Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Β Ο Υ Λ Ε Υ Σ Η"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 45 Τ.Θ Τ.Κ Αθήνα Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Κ. Ψυχίδης Τηλ.: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ: 1. Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία 2. Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ 3. Προμήθεια Yλικών Ραδιοβόλισης ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 1.1. Του Ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) περί Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, 1.2. Του Ν. 3877/2010 (ΦΕΚ 160/Α/2010) «Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας», 1.3. Του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/ ) περί «Ενεργητικής προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις», 1.4.Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995), «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», 1.5. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 1.6.Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ159/Α/99) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις «, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) άρθρο 12 παρ.27, με το οποίο ασκείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των προμηθειών η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ,00 ευρώ, 1.7. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με Σελίδα 1 από 144

2 τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ). «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/2005), 1.8. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 24014/05 (ΦΕΚ 1637/Β/ ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05», σχετικά με τον έλεγχο για τη διαπίστωση ασυμβίβαστων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 3,4, 5 του ως άνω νόμου, κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του ,00 ευρώ και της απόφασης με αριθμ /2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ 1590/Β/2005) του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες», 1.9. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) Επιβολή παράβολου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, Του Ν. 3886/2010 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/ «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής, Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, Του Π.Δ.346/98 (ΦΕΚ230/Α/1998), άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007, Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 60/2007, Του Κανονισμού Προμηθειών τους ΕΛ.Γ.Α., κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π.Δ. 118/2007, 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Π1/./ Κοινή απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης «Προεγκρίσεις ΕΠΠ 2012 ΠΙΣΤ 2012, Τροποποιήσεις ΕΠΠ & ΠΙΣΤ & 200..», 3.Tις αριθμ. 87/ και 174/ αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., 4. Την αριθμ...απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για: (α) Τη μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας προϋπολογισμένης δαπάνης δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% και την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, προϋπολογισμένης δαπάνης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, Σελίδα 2 από 144

3 συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (β) Τη μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ προϋπολογισμένης δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (γ) Την προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης, προϋπολογισμένης δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές, για: (α) Τη μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας προϋπολογισμένης δαπάνης δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό και την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, προϋπολογισμένης δαπάνης δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (β) Τη μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ προϋπολογισμένης δαπάνης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, (γ) Την προμήθεια Υλικών ραδιοβόλισης, προϋπολογισμένης δαπάνης διακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ της παρούσας, και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση. 2. ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ ΕΛ.Γ.Α. - ΑΘΗΝΑ Λ. Μεσογείων Αίθουσα Δ.Σ., 6 ος όροφος π.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B της παρούσας, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του ΕΛ.Γ.Α., αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους. 3. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρία (3) μέρη : Σελίδα 3 από 144

4 (α) Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, (β) Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ, (γ) Προμήθεια Yλικών Ραδιοβόλισης Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα μέρη. Η προσφορά είναι υποχρεωτική για το σύνολο της ποσότητας κάθε μέρους. 4. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τμήματος Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛ.Γ.Α. (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ), Μεσογείων 45 Αθήνα, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης, 7 ος όροφος, Γραφείο 72. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την και ώρα π.μ. 5. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικές με τη διακήρυξη δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, κτίριο Κεντρικής Διοίκησης Αθήνα, τηλ και Fax: , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο δικτυακό τόπο 6. Περίληψη της παρούσας αναλυτικής διακήρυξης έχει σταλεί προς δημοσίευση στο Συμπλήρωμα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις / /2013, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) του Ελληνικού ΦΕΚ στις / /2013 και δημοσίευση στον ελληνικό τύπο (στις πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες και «..» στις / / Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ, ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ 8.Τα έξοδα της δημοσίευσης στον μεν Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον ΕΛ.Γ.Α, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aνήκει στη Διακ/ξη...../ Σελίδα 4 από 144

5 Αναθέτουσα Αρχή Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης Φορέας για τον οποίο προορίζεται η μίσθωση και η προμήθεια Είδος διαδικασίας Κριτήρια ανάθεσης ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 45, Αθήνα Τ.Κ Τ.θ Τηλέφωνο: Fax: Ιστοσελίδα: 1.Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία 2. Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ 3. Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός σε ευρώ, με κριτήριο ανάθεσης: (α) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία (β) την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για τη Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ (γ) τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των Υλικών ραδιοβόλισης Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η Ελληνική. και της Σύμβασης Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς και η/οι Σύμβαση /εις είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των προσφερόντων που θα υποβληθούν θα είναι συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια - εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Προϋπολογισμός δαπάνης Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό : 1.α. Των δέκα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, για τη μίσθωση ενός (1) Πτητικού συστήματος Χαλαζικής Προστασίας, 1.β. Των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Σελίδα 5 από 144

6 Προθεσμία για υποβολή Διευκρινίσεων επι των όρων της διακήρυξης με Δικαίωμα προσφυγής Χρόνος παράδοσης Χρόνος οριστικής παραλαβής Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Τόπος κατάθεσης των προσφορών Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Διάρκεια ισχύος των προσφορών Κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την Αναθέτουσα Αρχή Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, 2. Των δύο εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, για τη μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ, 3. Των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%, για την προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης. Όπως ορίζεται από τον Ν. 3886/2010 και την Εφαρμοστική Εγκύκλιο υπ αριθ. Π1/273/ Όπως αναφέρεται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α και Δ της παρούσας διακήρυξης. Όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης ημέρα. και ώρα π.μ. Η έδρα του ΕΛ.Γ.Α., Λ. Μεσογείων 45 Αθήνα, Τ.Κ , Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης (Πρωτόκολλο), 7ος όροφος, Γραφείο ημέρα.. και ώρα π.μ. Εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988), όπως ισχύουν σήμερα. Ερωτήσεις διευκρινήσεις Χωρίς δικαίωμα προσφυγής Έως Δήλωση επιφύλαξης Τα στοιχεία που αναφέρονται στον παρόντα Πίνακα έχουν πληροφοριακό και μόνο χαρακτήρα και αποσκοπούν στη συνοπτική ενημέρωση των ενδιαφερομένων, τελούν δε υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Διακήρυξης που ακολουθούν, οι οποίες υπερισχύουν σε κάθε περίπτωση. Σελίδα 6 από 144

7 Ανήκει στη Διακ/ξη / ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο: Αναθέτουσα αρχή ΑΡΘΡΟ 2ο: Αντικείμενο του διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 3ο: Νομικό και θεσμικό πλαίσιο Γενικές αρχές ΑΡΘΡΟ 4ο: Παραλαβή τευχών δημοπράτησης - Συμπληρωματικές πληροφορίες ΑΡΘΡΟ 5ο: Χρονική διάρκεια σύμβασης ΑΡΘΡΟ 6ο: Προϋπολογισμός Πληρωμή Χρηματοδότηση ΑΡΘΡΟ 7ο: Χρόνος ισχύος των προσφορών ΑΡΘΡΟ 8ο: Εγγυητικές επιστολές ΑΡΘΡΟ 9ο: Εναλλακτικές προσφορές - Αντιπροσφορές ΑΡΘΡΟ 10ο: Γλώσσα του διαγωνισμού - Γλώσσα της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 11ο: Βασικές αρχές συμμετοχής στο διαγωνισμό ΑΡΘΡΟ 12ο: Δικαιούμενοι συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 13ο: Τυπικοί λόγοι αποκλεισμού από το διαγωνισμό ΑΡΘΡΟ 14ο: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 15ο: Υποβολή της προσφοράς ΑΡΘΡΟ 16ο: Περιεχόμενο του φακέλου προσφοράς ΑΡΘΡΟ 17ο: Υπο-φάκελος Α δικαιολογητικών συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 18ο: Υπο-φάκελος Β ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 19ο: Υπο-φάκελος Γ τεχνικής προσφοράς ΑΡΘΡΟ 20ο: Υπο-φάκελος Δ οικονομικής προσφοράς ΑΡΘΡΟ 21o: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 22o: Επιτροπή διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 23o: Έλεγχος του υπο-φακέλου Α δικαιολογητικών συμμετοχής και του υπο- φακέλου Β ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής ΑΡΘΡΟ 24o: Αποσφράγιση και αξιολόγηση του υπο-φακέλου Γ τεχνικής προσφοράς ΑΡΘΡΟ 25o: Αποσφράγιση και αξιολόγηση του υπο-φακέλου Δ οικονομικής προσφοράς ΑΡΘΡΟ 26ο: Διευκρινίσεις προσφορών ΑΡΘΡΟ 27o: Κατάταξη των προσφορών (ολοκλήρωση αξιολόγησης) ΑΡΘΡΟ 28o: Επιλογή προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 29o: Κατακύρωση του διαγωνισμού ΑΡΘΡΟ 30o: Υπογραφή σύμβασης Σελίδα 7 από 144

8 ΑΡΘΡΟ 31: Δικαστική προστασία Έλεγχος προσφορών ΑΡΘΡΟ 32o: Ματαίωση του διαγωνισμού Μερική επανάληψη ΑΡΘΡΟ 33ο: Τροποποίηση της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 34ο: Αθέτηση και καταγγελία της σύμβασης ΑΡΘΡΟ 35ο: Τρόπος πληρωμής ΑΡΘΡΟ 36ο: Εκτελωνισμός - φόροι - δασμοί ΑΡΘΡΟ 37ο: Τόπος και χρόνος παράδοσης ΑΡΘΡΟ 38ο: Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 39ο: Κυρώσεις Ποινικές ρήτρες ΑΡΘΡΟ 40ο: Απόρριψη συμβατικών υλικών Αντικατάσταση ΑΡΘΡΟ 41ο: Κήρυξη αναδόχου έκπτωτου ΑΡΘΡΟ 42ο: Υποχρεώσεις αναδόχου ΑΡΘΡΟ 43ο: Εκχώρηση, υπεργολαβία και υποκατάσταση ΑΡΘΡΟ 44ο: Εμπιστευτικότητα ΑΡΘΡΟ 45ο: Ρήτρα ηθικού περιεχομένου ΑΡΘΡΟ 46ο: Παροχή πληροφοριών ΑΡΘΡΟ 47ο: Ανωτέρα βία ΑΡΘΡΟ 48ο: Ισχύουσες διατάξεις - Δικαιοδοσία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο: Περιοχή Λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 2ο: Χρονική Διάρκεια μίσθωσης ΑΡΘΡΟ 3ο: Τιμές προσφοράς μίσθωσης ΑΡΘΡΟ 4ο: Τρόπος πληρωμής μισθωμάτων ΑΡΘΡΟ 5ο : Αμετάβλητο των προσφερόμενων τιμών ΑΡΘΡΟ 6ο: Ασφάλιση ειδών Προσωπικού ΑΡΘΡΟ 7ο: Έναρξη λειτουργίας - Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 8ο: Παρακολούθηση Λειτουργίας των Συστημάτων ΑΡΘΡΟ 9ο: Εισαγωγή ειδών ΑΡΘΡΟ 10ο: Απασχόληση Προσωπικού ΑΡΘΡΟ 11ο: Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας ΑΡΘΡΟ 12ο: Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη έναρξη - Μη πλήρη λειτουργία και μη άρτια λειτουργία του Πτητικού συστήματος χαλαζικής προστασίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΑΡΘΡΟ 13ο: Περιοχή Λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 14ο: Χρονική Διάρκεια μίσθωσης ΑΡΘΡΟ 15ο: Τιμές προσφορών μισθώσεων ΑΡΘΡΟ 16ο: Τρόπος πληρωμής μισθωμάτων ΑΡΘΡΟ 17ο: Αμετάβλητο των προσφερόμενων τιμών ΑΡΘΡΟ 18ο: Ασφάλιση ειδών Προσωπικού ΑΡΘΡΟ 19ο: Έναρξη λειτουργίας - Παραλαβή Σελίδα 8 από 144

9 ΑΡΘΡΟ 20ο: Παρακολούθηση Λειτουργίας των Συστημάτων ΑΡΘΡΟ 21ο: Εισαγωγή ειδών ΑΡΘΡΟ 22ο: Απασχόληση Προσωπικού ΑΡΘΡΟ 23ο: Προνόμιο Ευρεσιτεχνίας ΑΡΘΡΟ 24ο: Κυρώσεις για την εκπρόθεσμη έναρξη - Μη πλήρη λειτουργία και μη άρτια λειτουργία του Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΥΛΙΚΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 25ο: Χρονική διάρκεια προμήθειας ΑΡΘΡΟ 26ο: Τιμές προσφορών προμήθειας ΑΡΘΡΟ 27ο: Αμετάβλητο των προσφερόμενων τιμών ΑΡΘΡΟ 28ο: Παραλαβή ΑΡΘΡΟ 29ο: Καταλληλότητα Υλικών Ραδιοβολίσεων ΑΡΘΡΟ 30ο: Εισαγωγή ειδών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΡΘΡΟ 1ο: Τεχνική περιγραφή πτητικού συστήματος χαλαζικής προστασίας ΑΡΘΡΟ 2ο: Πρόσθετοι οροί ΑΡΘΡΟ 3ο: Ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας του Πτητικού Συστήματος χαλαζικής προστασίας ΑΡΘΡΟ 4ο: Υλικό σποράς (Ιωδιούχος Άργυρος) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΑΡΘΡΟ 5ο: Τεχνική περιγραφή συστήματος μετεωρολογικών ραντάρ ΑΡΘΡΟ 6ο : Πρόσθετοι οροί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΥΛΙΚΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 7ο : Υλικά ραδιοβολίσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ I ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ Σελίδα 9 από 144

10 Ανήκει στη Διακ/ξη / ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) περί Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα και εδρεύει στην Αθήνα (Ελλάδα), οδός Λεωφόρος Μεσογείων 45, Τ.Κ , τηλ.: , fax: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το παρόν Τεύχος που περιλαμβάνει τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ και τις ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ Ι & ΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του και αποτελεί το μοναδικό και ενιαίο τεύχος δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών του Διαγωνισμού. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, που αξιολογεί τις προσφυγές του Ν. 3886/2010 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΛ.Γ.Α. Το Συλλογικό Όργανο της Αναθέτουσας Αρχής με αρμοδιότητα την παραλαβή του έργουπρομήθειας. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το στέλεχος της Αναθέτουσας Αρχής κ. Ψυχίδης Κων/νος που παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες, με τηλέφωνο επικοινωνίας: , fax.: και ΕΡΓΟ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η μίσθωση και η προμήθεια που προκηρύσσεται με την παρούσα διακήρυξη κατανεμημένη σε τρία (3) μέρη. Αναλυτική περιγραφή του έργου-προμήθειας και των ζητούμενων προδιαγραφών περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Γ (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) και Δ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ). ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η προϋπολογιζόμενη μέγιστη εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή συνολική δαπάνη για την υλοποίηση του έργου - προμήθειας συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και η αντίστοιχη για κάθε μέρος και είδος του διαγωνισμού, που απαγορεύεται να υπερβαίνει η προσφορά του Προσφέροντος. ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ / ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και υποβάλλει Προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ο υπογράφων την Προσφορά που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του προσφέροντος αν είναι νομικό πρόσωπο ή, στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον παραπάνω, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από τον προσφέροντα ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο προς τούτο με ειδικό πληρεξούσιο από όλα τα μέλη της ένωσης. ΣΥΜΒΑΣΗ Η έγγραφη συμφωνία, που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, με τους ειδικούς όρους εκτέλεσης της μίσθωση και της προμήθειας, που περιλαμβάνονται στα Υποδεύγματα Συμβάσεων, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παράρτημα Ζ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ Περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. την παρούσα Διακήρυξη, γ. την Προσφορά του Αναδόχου. Σελίδα 10 από 144

11 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το κόστος του έργου - της προμήθειας (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και την απόφαση κατακύρωσης. ΑΝΑΔΟΧΟΣ Ο Προσφέρων που συνάπτει τη Σύμβαση με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα Διακήρυξη και αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου - της προμήθειας. ΑΝΤΙΚΛΗΤΟΣ Το πρόσωπο που ο Προσφέρων με δήλωση του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με τον Προσφέροντα. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής. Αν σε κάποια χώρα δεν προβλέπεται υπεύθυνη δήλωση αυτή μπορεί να αντικατασταθεί από ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Αν στη χώρα δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, δύναται να αντικατασταθεί με δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού. Σελίδα 11 από 144

12 Aνήκει στη Διακ/ξη...../ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΤΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΤΟΥ ΥΠΟ ΜΙΣΘΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΙΔΟΥΣ (CPV 2008) ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ένα (1) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23%) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ- ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΝΑ (1) ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΥΛΙΚΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ χιλιόγραμμα σε συσκευασία των 20 γραμ. ( φυσίγγια) και 30 χιλιόγραμμα σε συσκευασία των 75 γραμ. (400 φυσίγγια) Τεμάχια Ένα (1) α) 760 ραδιοβολίδες β) 760 αερόσφαιρες ραδιοβολίσεων γ) 760 αλεξίπτωτα ραδιοβολίσεων Τεμάχια ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) , , , ,00 Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Γ Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο ΕΛ.Γ.Α. Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 του Δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25 του Κεφαλαίου Γ του Παραρτήματος Γ Σελίδα 12 από 144

13 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Γ Ι Α ΕΝΑ (1) ΠΤΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΛΑΖΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της παρούσας ΙΩΔΙΟΥΧΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Γ της παρούσας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Δ της παρούσας ΕΝΑ (1) ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙ- ΚΩΝ ΡΑΝΤΑΡ Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος Γ της παρούσας ΥΛΙΚΑ ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΕΩΝ της παρούσας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 του Κεφαλαίου Γ του Παραρτήματος Δ της παρούσας ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" καθώς και στις θέσεις εγκατάστασης των μισθωμένων μετεωρολογικών ραντάρ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη της πρώτης χαλαζικής περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 14 του Κεφαλαίου Β του Παραρτήματος Γ της παρούσας Πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη κάθε χαλαζικής περιόδου όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25 του Κεφαλαίου Γ του Παραρτήματος Γ της παρούσας ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % 0,25% υπέρ Δημοσίου και 0,30% υπέρ του Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων της Γεν. Γραμματείας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και του αναλογούντος επ αυτών χαρτοσήμου Σελίδα 13 από 144

14 Ανήκει στη Διακ/ξη / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ο: AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ AΡΧΗ Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Κράτος και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η λειτουργία του διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) περί Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα και εδρεύει στην Αθήνα (Ελλάδα), οδός Λεωφόρος Μεσογείων 45, Τ.Κ , τηλ.: , fax: ΑΡΘΡΟ 2ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.1. Ο ΕΛ.Γ.Α προκειμένου να εφαρμόσει για τα έτη το Εθνικό Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας (ΕΠΧΠ) με εναέρια μέσα για την προστασία των αγροτικών καλλιεργειών από το χαλάζι στη Μακεδονία σε τμήματα των Νομών Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς και στην Κεντρική Ελλάδα (κυρίως Θεσσαλία) σε τμήματα των Νομών Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Φθιώτιδας σε συνολική έκταση περίπου πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) τετραγωνικών χιλιομέτρων, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για τη: Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης 2.2. Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρία (3) μέρη: 1 : Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία. 2 : Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ. 3 : Προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα μέρη. Η προσφορά είναι υποχρεωτική για το σύνολο των ειδών κάθε μέρους Οι προδιαγραφές και οι απαιτήσεις για τη μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας, την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, τη μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ και την προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης, περιγράφονται αναλυτικά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ και Δ που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. 2.5 Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος των αιτουμένων ειδών κάθε μέρους καθώς και εναλλακτικές προσφορές. Η κατακύρωση θα γίνει για κάθε μέρος του διαγωνισμού ξεχωριστά ΑΡΘΡΟ 3ο: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 3.1. Νομικό και θεσμικό πλαίσιο Ο Διαγωνισμός διέπεται από το ακόλουθο θεσμικό πλαίσιο: 1. Τις διατάξεις του παρόντος, Σελίδα 14 από 144

15 2. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 2.1. Του Ν.1790/1988 (ΦΕΚ 134/Α/1988) περί Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις, 2.2. Του Ν. 2342/95 (ΦΕΚ 208/Α/ ) περί «Ενεργητικής προστασίας της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις», 2.3.Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1995), «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (ΦΕΚ 145/Α/95) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις», 2.4. Του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», 2.5.Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ159/Α/99) άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις «, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) άρθρο 12 παρ.27, με το οποίο ασκείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των προμηθειών η δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό του ,00 ευρώ, 2.6. Του Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 2372/96 (ΦΕΚ29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/ ). «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/ ) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/2005), 2.7. Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ279/Α/2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 «Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμό 24014/05 (ΦΕΚ 1637/Β/ ) των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/05, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/05», σχετικά με τον έλεγχο για τη διαπίστωση ασυμβίβαστων ιδιοτήτων κατά τα άρθρα 3,4, 5 του ως άνω νόμου, κατά τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών του Δημοσίου των οποίων η αξία υπερβαίνει το ποσό του ,00 ευρώ και της απόφασης με αριθμ /2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ 1590/Β/2005) του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες», 2.8. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», 2.9. Του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α/ ) Επιβολή παράβολου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, Του Ν. 3886/2010 (Α 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ Α 51/ «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής, Ο Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3604/2007 (ΦΕΚ 189/ Α / ), Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005, Του Π.Δ.346/98 (ΦΕΚ230/Α/1998), άρθρο 35 παρ. 1 και άρθρο 36 που διατηρούνται σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 77 του Π.Δ. 60/2007, Σελίδα 15 από 144

16 2.14. Του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές, Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/ ) Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο εφαρμόζεται συμπληρωματικά προς το Π.Δ. 60/2007, Του Κανονισμού Προμηθειών τους ΕΛ.Γ.Α., κατά το μέρος που αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007, της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και του Π.Δ. 118/2007, 3.2. Γενικές Αρχές Οι περιεχόμενοι στη Διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί. Η μη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη την προσφορά του υποψηφίου και την αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του προσφέροντος, ο οποίος εξ αυτού του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του προσφέροντος των όρων της παρούσας Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ακυρώσει σε οποιοδήποτε στάδιο το διαγωνισμό, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει αυτόν χωρίς καμιά υποχρέωση για καταβολή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, πχ. Φακέλων Προσφοράς κλπ Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από κοινοπραξίες ή ενώσεις προσφερόντων, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα μέλη της κοινοπραξίας/ένωσης ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης στην κοινοπραξία/ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβληθούν από τους προσφέροντες Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται να απορρίψει με αιτιολογημένη απόφαση Προσφορά προσφέροντος όταν αποδειχθεί ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία ή δικαιολογητικά δεν είναι αληθή. Η απόφαση απόρριψης λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισμός Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στη Διακήρυξη είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με αυτούς συνεπάγεται απόρριψη της Προσφοράς. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ανοικτή και επί ίσοις όροις για όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα και διαθέτουν την απαιτούμενη επάρκεια Παντού στο κείμενο της Διακήρυξης όπου αναφέρεται διάστημα σε ημέρες έχει την έννοια των ημερολογιακών ημερών εκτός κι αν αναφέρονται εργάσιμες ημέρες Οι κοινοποιήσεις της Αναθέτουσας Αρχής γίνονται προς τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και προς τους προσφέροντες με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στον αριθμό ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώνει κάθε ένας από τους παραπάνω Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων, οι υπότιτλοι και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της Διακήρυξης Τεύχη Διαγωνισμού Συμβατικά Τεύχη Τα τεύχη του Διαγωνισμού, τα οποία, μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθίστανται συμβατικά τεύχη, είναι, κατά σειρά ισχύος, τα ακόλουθα: Σελίδα 16 από 144

17 Το Συμβατικό Κείμενο (Σύμβαση) που θα υπογραφεί μεταξύ του Αναδόχου και του ΕΛ.Γ.Α., σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Προκήρυξη υπόδειγμα Σύμβασης Η παρούσα Προκήρυξη με τα αναπόσπαστα Τεύχη της Η Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4ο ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1. Η παρούσα αναλυτική διακήρυξη του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, αποτελεί το μοναδικό και ενιαίο τεύχος δημοπράτησης του παρόντος Διαγωνισμού Η αναθέτουσα αρχή παρέχει από την ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. στη διεύθυνση ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στην Διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης ήδη από την ημερομηνία δημοσίευσης της περιληπτικής προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο. Η αναθέτουσα αρχή δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την πληρότητα ή την ακρίβεια μεταφόρτωσης, αντιγραφής ή μεταφοράς του αρχείου ή/και των δεδομένων της Διακήρυξης και την ενδεχόμενη απώλεια ή αλλοίωση δεδομένων Το πλήρες τεύχος δημοπράτησης του Διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν από την Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη μορφή και μπορεί να παραληφθεί από κάθε ενδιαφερόμενο μετά από αίτησή του ως εξής: (α) από τα γραφεία της έδρας της Αναθέτουσας Αρχής στην Αθήνα (Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΕΛ.Γ.Α., Λεωφόρος Μεσογείων 45, Τ.Κ , Αθήνα (Ελλάδα), Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 2 ος όροφος, Γραφείο 23, αρμόδιος κ. Κων/νος Ψυχίδης, τηλ.: , fax: ). (β) με ταχυδρομική αποστολή, εφόσον το ζητήσει ρητά ο ενδιαφερόμενος, με δική του δαπάνη αποστολής και δική του ευθύνη ως προς το πλήρες και έγκαιρο της αποστολής Οι αιτήσεις για την χορήγηση του πλήρους τεύχους δημοπράτησης του Διαγωνισμού, μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την , κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα μέχρι Εφόσον έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα, το πλήρες τεύχος δημοπράτησης αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους με δική τους χρέωση από τον ΕΛ.Γ.Α. εντός έξι (6) ημερών από την υποβολή στο πρωτόκολλο της σχετικής έγγραφης αίτησης. 4.5.Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί κατάλογο με τα πλήρη στοιχεία επωνυμίας και επικοινωνίας των ενδιαφερομένων που παρέλαβαν τα τεύχη από το προαναφερθέν Γραφείο. Στον κατάλογο αυτό σημειώνεται και η σχετική ημερομηνία παραλαβής Οι ενδιαφερόμενοι και οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν εγγράφως συμπληρωματικές πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη υποβάλλοντας γραπτώς ερωτήσεις στον ΕΛ.Γ.Α. ((Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων - ΕΛ.Γ.Α., Λεωφόρος Μεσογείων 45, Τ.Κ , Αθήνα (Ελλάδα), Δ/νση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 2 ος όροφος, Γραφείο 23, αρμόδιος κ. Κων/νος Ψυχίδης, τηλ.: , fax: ) το αργότερο μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες Ή ΕΝΝΈΑ (9) πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Οι εν λόγω πληροφορίες/διευκρινίσεις παρέχονται εγγράφως το αργότερο έξι (06) ημέρες προ της Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών της παρούσας Προκήρυξης σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο Οι γραπτές απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής του παρόντος άρθρου, κοινοποιούνται εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλους τους ενδιαφερομένους που μας γνωστοποιούν ότι παρέλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και πάντως αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Α. στη διεύθυνση όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 περί της εφαρμογής του προγράμματος «Διαύγεια» Καμία διευκρίνιση δεν θα δίνεται προφορικά ή μέσω τηλεφώνου Οι ως άνω απαντήσεις της αναθέτουσας αρχής θα αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης Από την παραλαβή των τευχών του Διαγωνισμού και από την παροχή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, των τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών/ Σελίδα 17 από 144

18 διευκρινίσεων συνάγεται κατά αμάχητο τεκμήριο, ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της φύσης του έργου Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών καμία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της Προκήρυξης ή των πληροφοριών δεν γίνεται δεκτή, πλην των διευκρινίσεων που τυχόν θα ζητηθούν από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Οι διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική κατάσταση του προσφέροντος, την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ. 60/2007. ΑΡΘΡΟ 5ο: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5.1 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο για τη Μίσθωση ενός (1) Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία θα αναφέρεται σε πέντε (5) χαλαζικές περιόδους, ήτοι των ετών 2014 έως και Ως ημερομηνία έναρξης κάθε χαλαζικής περιόδου ορίζεται η 10 η Απριλίου (ώρα 06:00) και ως ημερομηνία λήξης η 30 η Σεπτεμβρίου (ώρα 24:00). 5.2 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο για τη Μίσθωση ενός (1) Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ θα αναφέρεται σε πέντε (5) χαλαζικές περιόδους, ήτοι των ετών 2014 έως και Ως ημερομηνία έναρξης κάθε χαλαζικής περιόδου ορίζεται η 10 η Απριλίου (ώρα 06:00) και ως ημερομηνία λήξης η 30 η Σεπτεμβρίου (ώρα 24:00). 5.3 Η χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο για την προμήθεια Υλικών Ραδιοβόλισης θα αναφέρεται σε πέντε (5) χαλαζικές περιόδους, ήτοι των ετών 2014 έως και Ως ημερομηνία έναρξης κάθε χαλαζικής περιόδου ορίζεται η 10 η Απριλίου (ώρα 06:00) και ως ημερομηνία λήξης η 30 η Σεπτεμβρίου (ώρα 24:00). Η χρονική διάρκεια των ανωτέρω συμβάσεων αναλυτικά αναφέρεται και περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας Διακήρυξης Σε περίπτωση αδυναμίας του διαγωνισμού που αφορά τα μέρη (α) Μίσθωση ενός Πτητικού συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία και (β) Μίσθωση ενός Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ, ενός από αυτά ή και των δύο μερών, να ολοκληρωθεί έγκαιρα, με συνέπεια τη μη δυνατότητα έναρξης του Προγράμματος Χαλαζικής Προστασίας στις 10 Απριλίου 2014 (έναρξη πρώτης χαλαζικής περιόδου), τότε θα μετατεθεί η έναρξη της πρώτης χαλαζικής περιόδου 2014 και κατά συνέπεια η χρονική διάρκεια των συμβάσεων για τα ανωτέρω δύο μέρη του διαγωνισμού, σε αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα ξεκινά από τις 10 Απριλίου Δηλαδή, το αρχικό αυτό τμήμα της πρώτης χαλαζικής περιόδου 2014 θα μεταφερθεί στο αντίστοιχο τμήμα της χαλαζικής περιόδου ΑΡΘΡΟ 6ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 6.1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του όλου έργου ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α 23% στο ποσό αυτό. Οι προϋπολογισμοί των επιμέρους ειδών των μερών είναι: Α. Προϋπολογισμός για τη μίσθωση του Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας: δέκα εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό. Β. Προϋπολογισμός για την προμήθεια Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία: δύο εκατομμύρια επτακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ,00) συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό. Γ. Προϋπολογισμός για τη μίσθωση του Συστήματος Μετεωρολογικών Ραντάρ: δύο εκατομμύρια εξακόσιες χιλιάδες ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό. Σελίδα 18 από 144

19 Δ. Προϋπολογισμός για την προμήθεια Υλικών ραδιοβόλισης: διακόσιες σαράντα χιλιάδες ( ,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων και του Φ.Π.Α. 23% στο ποσό αυτό Ο συνολικός προϋπολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός ανά επί μέρους είδους και μέρους αποτελεί ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο απορρίπτονται οικονομικές προσφορές των προσφερόντων Το συμβατικό αντίτιμο θα προκύψει από την οικονομική προσφορά του διαγωνιζομένου στον οποίο θα ανατεθεί το δημοπρατούμενο συμβατικό αντικείμενο και ανακηρυχθεί ανάδοχος υπογράφοντας σχετική σύμβαση Η πληρωμή του ανάδοχου θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β Η εδώ δημοπρατούμενη σύμβαση χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Οργανισμού ΕΛ.Γ.Α. ΑΡΘΡΟ 7ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7.1. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν ογδόνται (180) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από τον ΕΛ.Γ.Α., πριν από τη λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο στην παράγραφο 7.1 του παρόντος άρθρου. Μετά τη λήξη του παραπάνω ανωτάτου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν ο ΕΛ.Γ.Α. κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτέρου ορίου, παράταση της προσφοράς τους ή όχι, Στην τελευταία περίπτωση η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών ο ΕΛ.Γ.Α. απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) ημέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Εάν οποιοσδήποτε προσφέρων παραλείψει να απαντήσει εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι αποδέχεται την παράταση. Η παράταση της διάρκειας ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής των προσφερόντων θα γίνεται για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη της εκάστοτε χρονικής παράτασης του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση μη αποδοχής της παράτασης δεν συμμετέχουν στη συνέχεια του διαγωνισμού και τους επιστρέφονται χωρίς να ανοιχθούν οι φάκελοι προσφοράς τους και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από κάθε υποβολή ένστασης ή άλλης δικαστικής ενέργειας. Σε περίπτωση μη έγγραφης δήλωσης περί αποδοχής ή μη της παράτασης θεωρείται ότι αποδέχονται την πρόταση του ΕΛ.Γ.Α. για παράταση. Σε περίπτωση που η κατακύρωση του διαγωνισμού ανακοινωθεί μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς ή μετά τη λήξη τυχόν παράτασής της, η κατακύρωση δεσμεύει τον υποψήφιο προμηθευτή μόνο εφόσον αυτός την αποδεχτεί. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση Κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια ΑΡΘΡΟ 8ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 8.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Σελίδα 19 από 144

20 Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισμένης δαπάνης του μέρους του διαγωνισμού για το οποίο υποβάλει προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. (α) Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα περιέχει απαραίτητα όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας διακήρυξης. (β) Σε περίπτωση που ο προσφέρων στον οποίο θα κατακυρωθεί η μίσθωση και η προμήθεια δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ήτοι, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α 290), τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 28 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, ή αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη σύμβαση, ή να καταθέσει προ της υπογραφής της σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β, ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 118/2007, οπότε η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αυτοδικαίως υπέρ του ΕΛ.Γ.Α κατόπιν σχετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και μετά την έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ του ΕΛ.Γ.Α. (γ) Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη και επιστρέφεται στο Πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο εκδόθηκε, για μεν τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε λοιπούς προσφέροντες μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής κοινοποίησης της ανακοίνωσης ή ανάθεσης της προμήθειας με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα από τον προσφέροντα που αποκλείστηκε. (δ) Ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής. (ε) Προσφορές που δε συνοδεύονται από εγγύηση σύμφωνα με τα παραπάνω, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. (στ) Στην περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης εταιρειών, οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της Κοινοπραξίας ή της Ένωσης Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας του Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και της προμήθειας Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία (α) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και για την καλή λειτουργία και αξιοπιστία του Πτητικού Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας και της προμήθειας του Ιωδιούχου Αργύρου σε συσκευασία, ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει στον ΕΛ.Γ.Α., εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προσφοράς του χωρίς Φ.Π.Α. (β) Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης θα έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε της παρούσας διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή να ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα. (γ) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την απόδοση σε αυτόν της εγγύησης συμμετοχής. Η παραπάνω εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης θα απομειώνεται στο τέλος κάθε χαλαζικής περιόδου αντίστοιχα κατά την αναλογία του τιμήματος που θα αφορά την εκτελεσθείσα μίσθωση και προμήθεια και θα αποδίδεται στον ανάδοχο με τη λήξη της μίσθωσης κάθε περιόδου εφόσον δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς αξιώσεις του ΕΛ.Γ.Α σε βάρος του αναδόχου. Σελίδα 20 από 144

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα 15-01-2014 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 273/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα 15-01-2014 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 273/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Αθήνα 15-01-2014 ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 273/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση: Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Ταχ.Δ/νση: Λεωφ. Μεσογείων 45 Τ.Θ. 14103 Τ.Κ.11510 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1428/ Ανοικτός Δηµόσιος Διεθνής Διαγωνισµός για την επιλογή Αναδόχου του έργου µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» του Ε.Π. «Διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Βλάχος ΤΗΛ.: 2103377185 Fax 2103377173 e-mail a.vlachos@cmc.gov.gr Αθήνα, 13/10/2016 Αρ. Πρ.: 3964 Πληροφορίες επί αντικειμένου ελέγχου: Ν. Τριανταφύλλου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΓΓ0-1ΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/12/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. Πρωτ.: 139394/2619 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.:.. ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣΓ. ΗΜΕΡ:. ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:tsellos@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΚΦ-0. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το σημείο ΙΙΙ «οκτακόσιες χιλιάδες» του αποφασιστικού μερους Αθήνα, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Μονάδα Δ Διεύθυνση: Μεσογείων 56 Ταχ. Κωδ.: 115 27 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας

Ημερομηνία Διενέργειας 18.07.2014 Γενικό Νοσοκομείου Αττικής Σισμανόγλειο- Αμαλία Τόπος Διενέργειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ: 16430 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 07.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 E-mail: anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX:

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : , FAX: Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 24/02/2011 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ: Δ. ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΤΗΛ: 213 2058371 FAX: 213 2058614 E-mail: loukidou@sismanoglio.gr ΣΧΕΔΙΟ AΡ.ΠΡΩΤ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Διοικητήριο Ταχυδρομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ, ΕΤΟΥΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231.004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003318269 2015-11-17

15PROC003318269 2015-11-17 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ 14103 Τ.Κ. 11510 - ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : A.Mέριανου

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Κωνσταντία Μαρκουλάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28213 41750 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟ 13/1/2017 Αρ. Πρωτ.32. Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υλοποίηση της ενέργειας ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα