ΤΜΗΜΑ V Φ /11/0746/Σ // Τηλέφ Φ /03/3863 Σ Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ /11/0746/Σ // Τηλέφ Φ /03/3863 Σ Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ. 2997/1954 (ΦΕΚ Α 210/ ) Περί συστάσεως ΤΠΝ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α 38/ ). β. Κανονισμός Λειτουργίας ΤΠΝ Απόφαση ΥΕΘΑ υπ αριθ /1964 (ΦΕΚ Β 130 / ) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β 102 / ). γ. ΑΔ Φ.954.1/01/3121/Σ / /ΓΕΝ/Ε3-V (ΟΣΟ) δ. ΑΔ Φ.838/222/13/Σ.222/ /ΜΤΝ/ΕΛΠΝ (ΟΣΟ) ε. ΑΔ Φ.954.1/2/2006/Σ.59626/ /ΓΕΝ/Ε4-ΙΙΙ. 1. Γνωρίζεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) (πρώην ΤΠΝ), ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (β). 2. Ο ΕΛΠΝ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), ο οποίος προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοηθείας, στους εν ενεργεία μονίμους και εφέδρους βαθμοφόρους που υπηρετούν στο ΠΝ, καθώς επίσης και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων. 3. Αναλυτικότερα στον ΕΛΠΝ ασφαλίζονται υποχρεωτικά : α. Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. β. Οι εκ μονίμων και εξ εφέδρων Έφεδροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. γ. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), οι Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και οι Δίοποι Εθελοντές. δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ). 4. Στον ΕΛΠΝ ασφαλίζονται έμμεσα και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών βαθμοφόρων. 5. Τα έσοδα του ΕΛΠΝ προέρχονται κυρίως από την κράτηση 0,50% επί του βασικού μισθού των ασφαλισμένων. Η κράτηση αυτή δύναται να αυξηθεί έως και 1% επί του βασικού μισθού με Υπουργική Απόφαση. Δευτερεύουσα πηγή εσόδων είναι οι τόκοι των Τραπεζικών καταθέσεων.

2 -2-6. Οι παροχές του ΕΛΠΝ προς τα ασφαλισμένα μέλη του είναι κυρίως συμπληρωματικές αυτών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 432/1983 (ΦΕΚ Α 162 / ) Περί Υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους και αφορούν : α. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη. β. Έξοδα αγοράς γυαλιών οράσεως. γ. Έξοδα τοκετού. δ. Έξοδα οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικής και ορθοδοντικής περιθάλψεως. ε. Έξοδα κηδείας. στ. Ποσοστό για την αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση. ζ. Οικονομικά βοηθήματα για έκτακτες σοβαρές ανάγκες. η. Έξοδα για απασχόληση αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας. θ. Ποσοστό για τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο. ι. Έξοδα για παιδικές κατασκηνώσεις. ια. Έξοδα δικηγορικής αμοιβής. 7. Κατ εξαίρεση των εγκεκριμένων στην ανωτέρω παράγραφο 6, καλύπτεται επιπροσθέτως και μέχρι ποσοστού 50% του χρηματικού ποσού (ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδοντιατρικής δαπάνης), της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος και αυτής που αναγνωρίζει το Δημόσιο, χωρίς αυτό να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. 8. Οι παροχές του ΕΛΠΝ δεν μπορούν να υπερβούν το 90% του συνολικά δαπανηθέντος ποσού, βάσει των τιμών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο Στα υπηρετούντα στο εξωτερικό μέλη του ΕΛΠΝ καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους δεν χορηγείται καμία παροχή για νοσηλεία οποιασδήποτε φύσεως, με εξαίρεση το επίδομα τοκετού ως έχει ρητώς καθορισθεί στις παραγράφους 16, 17 και 78 σχετικού (β). 10. Στα συνημμένα Παραρτήματα αναφέρονται τα χορηγούμενα χρηματικά ποσά τα οποία αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετική εισήγηση / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ και του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς επίσης και τα απαιτούμενα

3 -3- κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικά και όσον αφορά στα δικαιολογητικά για έξοδα παιδικών κατασκηνώσεων, αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση ΓΕΝ/Β3-ΙV. 11. Η αίτηση παροχής οιουδήποτε ποσού θα πρέπει να υποβάλλεται υπηρεσιακώς στον ΕΛΠΝ εντός ενός (1) έτους από την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών (Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης κ.λ.π.). 12. Τα εγκρινόμενα ποσά θα κατατίθενται στον Τραπεζικό Λογαριασμό Μισθοδοσίας του κάθε στελέχους χωρίς να απαιτείται δηλαδή η προσέλευση του δικαιούχου στον ΕΛΠΝ για την είσπραξη. 13. Τα μέλη υποχρεούνται με κάθε αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας, εκτός της ενημέρωσης του ΓΕΝ να ενημερώνουν και τον ΕΛΠΝ. 14. Ποσά που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατετέθησαν στο Τραπεζικό Λογαριασμό ή δεν εισπράχθηκαν από τον δικαιούχο μέσα σε δύο (2) έτη από την έγκριση των σχετικών αιτημάτων, παραγράφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/95 Άρθρο 90), υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώθηκε έγκαιρα ο δικαιούχος για την έγκριση της παροχής. Η ανωτέρω παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, σύμφωνα και με το Άρθρο 91 του Ν.2362/ Στο πλαίσιο της Διοικητικής - Οικονομικής Μέριμνας της Υπηρεσίας προς το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη αυτού και εν όψη της έναρξης λειτουργίας Οδοντιατρικού Κέντρου του ΠΝ, αποφασίστηκε με σχετικά (γ) και (δ) να καλυφθούν από ΕΛΠΝ/ΜΤΝ οι δαπάνες που αφορούν τις εργασίες/υλικά οδοντοτεχνίτη για Οδοντοπροσθετικές και Ορθοδοντικές εργασίες, καθόσον οι λοιπές εργασίες θα παρέχονται από το εν λόγω Κέντρο. 16. Το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ λειτουργεί από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, στον Γ και Δ όροφο κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί των οδών Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου (Τηλ. Ραντεβού ). 17. Με την έναρξη λειτουργίας του Οδοντιατρικού Κέντρου ΠΝ, δύναται το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη αυτού να πραγματοποιούν όλες τις οδοντιατρικές εργασίες (Οδοντοπροσθετικές, Ορθοδοντικές κ.λ.π.), τις οποίες μέχρι τώρα οι ασφαλισμένοι εκτελούσαν σε ιδιώτες οδοντίατρους. 18. Προκειμένου καθίσταται δυνατή η ενταλματοποίηση των δαπανών παραγράφου 15 παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης παραλαμβανομένων εργασιών υλικών ως συνημμένο Παράρτημα ΙΒ. 19. Τα ασφαλισμένα μέλη του ΕΛΠΝ δύνανται να συνεχίσουν να εκτελούν τις εν λόγω εργασίες και σε ιδιώτες οδοντίατρους με την διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 6δ και 10 παρόντος.

4 Τα γραφεία του ΕΛΠΝ βρίσκονται στο κτίριο της οδού Γλάδστωνος 1Α στην Αθήνα και οι αριθμοί τηλεφώνου είναι , και Το παρόν αποτελεί Έγγραφο Μονίμου Φύσεως, ισχύει από λήψεως και καταργεί το σχετικό (ε). 22. Του παρόντος να λάβει γνώση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού. 23. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ, Τμηματάρχης Ε3- V τηλ Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

5 -5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Δαπάνη εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περιθάλψεως και κατ εξαίρεση παροχή. Β Δαπάνη εξόδων προμηθείας Γυαλιών. Γ Δαπάνη εξόδων Φυσιολογικού Τοκετού ή Τοκετού με Καισαρική Τομή. Δ Δαπάνη εξόδων για Οδοντοθεραπεία, Οδοντοπροσθετικές και Ορθοδοντικές εργασίες και κατ εξαίρεση παροχή Οδοντιατρικών. Ε Δαπάνη εξόδων Κηδείας. ΣΤ Δαπάνη εξόδων για την αγορά Προθέσεων Ορθοπεδικών Ειδών και Υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση. Ζ Έκτακτα Οικονομικά Βοηθήματα. Η Δαπάνη εξόδων για απασχόληση Αποκλειστικής Νυχτερινής Νοσοκόμας. Θ Δαπάνες που δεν Αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Ι Δαπάνη εξόδων Παιδικών Κατασκηνώσεων. ΙΑ Δαπάνη εξόδων Δικηγορικής Αμοιβής. ΙΒ Διαδικασία εξόφλησης παραλαμβανομένων εργασιών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού Κέντρου ΠΝ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Ως αποδέκτες Πίνακα «Θ», συμφώνως Διαταγής Φ.072.1/11/0746/Σ / /ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ

6 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Κατ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως συνημμένη προσθήκη 1). 2. Βεβαίωση Ν. Επιμελητή στην οποία να φαίνεται το χρηματικό ποσό που εισέπραξε (όταν η δαπάνη αφορά φάρμακα). 3. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται). 4. Αντίγραφο της εντολής του βιβλιαρίου όπου είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός του Νοσοκομείου (όταν η δαπάνη αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο). Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1. Αίτηση 2. Υπόμνημα Δαπάνης

7 Α-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Α Ι Τ Η Σ Η Επώνυμο :... Π Ρ Ο Σ Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού Γλάδστωνος 1Α Αθήνα Όνομα :... Βαθμός :... Ειδικότητα :... Π. Πλοίο ή Ν. Υπηρεσία :... Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το δικαιούμενο χρηματικό ποσό που δαπάνησα για Αριθμός Ελέγχου Μισθοδοσίας :... Tραπεζικός Λογ/σμός Μισθοδοσίας (ΙΒΑΝ) : Τηλέφωνο Υπηρεσίας :... Τηλέφωνο Οικίας :... Ημερομηνία : Συνημμένα υποβάλλω : α.... β.... γ.... δ.... ε.... Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

8 Α-2-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Δ Α Π Α Ν Η Σ Α/Α Αριθμός Βιβλιαρίου Αριθμός Εντολής Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Ολικό Ποσό Ποσό Συμμετοχής

9 Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για κάθε μέλος του Ε.Λ.Π.Ν. ή μέλος της οικογενείας του αναγνωρίζεται η προμήθεια ενός ζεύγους γυαλιών οράσεως κάθε δύο (2) χρόνια. α. Το ανώτατο όριο παροχής για προμήθεια κάθε ζεύγους γυαλιών οράσεως καθορίζεται, ως εξής : (1) Για τον ίδιο τον ασφαλισμένο σαράντα τέσσερα ευρώ (44,00 ) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο. (2) Για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του ογδόντα οκτώ ευρώ (88,00 ). β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται μετά από γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε., μπορεί το Δ.Σ., κατά την κρίση του, να εγκρίνει την παροχή ειδικών γυαλιών ή δύο ζεύγη γυαλιών οράσεως. γ. Οι παροχές που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο αποτελούν τα ανώτατα όρια, με γενικό περιορισμό ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους α. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). β. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής. γ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον Ε.Λ.Π.Ν. για την προμήθεια γυαλιών του (ως συνημμένη Προσθήκη 1 ).

10 2. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογενειών) α. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). β. Έντυπο συνταγής γυαλιών. γ. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη. δ. Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως. ε. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από Ε.Λ.Π.Ν. για την προμήθεια γυαλιών του μέλους της οικογενείας για το οποίο ζητάει την χρηματική παροχή (ως συνημμένη Προσθήκη 1 ). στ. Ιατρική Γνωμάτευση περί της ανάγκης χρήσης γυαλιών. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

11 Β-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν ΗΣ Δ Η Λ Ω Σ ΗΣ Ο υπογεγραμμένος (βαθμός ονοματεπώνυμο) δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι για τον ή την (ονοματεπώνυμο μέλους) κανένα ποσό δεν έλαβα από τον Ε.Λ.Π.Ν., εντός της προηγούμενης διετίας, για αγορά γυαλιών. 20 Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

12 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Η ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για να αντιμετωπισθούν οι επί πλέον δαπάνες φυσιολογικού τοκετού ή με καισαρική τομή, το Δ.Σ. του Ε.Λ.Π.Ν. μπορεί να εγκρίνει κατά την κρίση του ενιαίο ποσό παροχής τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( 382,00 ) για το πρώτο και δεύτερο παιδί και τετρακοσίων σαράντα ευρώ ( 440,00 ) για το τρίτο παιδί και άνω, για όλες τις κατηγορίες βαθμοφόρων. Ειδικά στην περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή καταβάλλεται, επί πλέον των τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( 382,00 ), το υπολειπόμενο πόσο από εκείνο που εγκρίθηκε από την Υγειονομική Επιτροπή (επειδή χαρακτηρίζεται Νοσοκομειακή Περίθαλψη) μέχρι να καλυφθεί το 90% της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Για βαθμοφόρους των οποίων ο τοκετός έχει γίνει σε χώρα του εξωτερικού στον Ε.Λ.Π.Ν. θα προσκομίζεται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το ειδικό τμήμα του Ληξιαρχείου Αθηνών. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. (Σε περιπτώσεις 3 ου παιδιού και άνω). Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. 3. Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής για έγκριση του δικαιούμενου από το Δημόσιο ποσού. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

13 Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Σε όλες τις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών ο Ε.Λ.Π.Ν. συμβάλει με ανάλογο ποσοστό στην συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το 90% αυτής σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου. 2. Κατ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής, χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. 3. Συγκεκριμένα : α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρέχει : (1) Στις οδοντοπροσθετικές εργασίες ποσοστό 15% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει 75% αυτής. (2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες δεν παρέχει κανένα ποσοστό δεδομένου ότι καλύπτονται κατά 100% από το Δημόσιο. β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους παρέχει : (1) Στις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες ποσοστό 40% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το 50% αυτής. (2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες καλύπτει το ποσοστό 10% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το 80% αυτής.

14 4. Ο Ε.Λ.Π.Ν. παρέχει ποσοστό 30% επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού και για όλα τα ασφαλισμένα σ αυτό μέλη (άμεσα και έμμεσα). To Δημόσιο για την αξία του χρησιμοποιηθέντος υλικού δεν παρέχει κανένα ποσό, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο για τους ίδιους τους Στρατιωτικούς (απώλεια δοντιών σε διατεταγμένη υπηρεσία, εξαγωγή δοντιών για θεραπεία σοβαρού νοσήματος κ.λ.π.). 5. Στις περιπτώσεις των οδοντοπροσθετικών εργασιών θα πρέπει να ζητείται από τον θεράποντα οδοντίατρο να αναλύει πάνω στο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή την απόδειξη εισπράξεως το ποσό της δαπάνης ως κατωτέρω : Αμοιβή ιατρού.- Αμοιβή οδοντοτεχνίτη.- Αξία χρησιμοποιηθέντος υλικού.- Η ανωτέρω ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου το Δ.Σ. του Ε.Λ.Π.Ν. να μπορεί να εγκρίνει το ποσοστό που δικαιούται ο άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένος για την αξία του υλικού. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 3. Εντολή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

15 Ε-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά : Για Αξιωματικούς 440,00 Για Ανθυπασπιστές 381,00 Για Υπαξιωματικούς 352,00 Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο χρηματικού ποσού. 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 3. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.

16 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή διαφορετικά που κατοικούν ξεχωριστά, ότι συντηρούντο από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται να ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο γονέας, αδελφός ή αδελφή που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιόν (ως Προσθήκη 1 ). 5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Υπεύθυνη Δήλωση

17 Ε-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η Ο υπογεγραμμένος (1) δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ή η (2) α. Συγκατοικούσε μαζί μου ή κατοικούσε ξεχωριστά αλλά συντηρείτο από εμένα. β. Όλα τα έξοδα της κηδείας καταβλήθηκαν από εμένα και δεν πρόκειται να ληφθούν από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. (3) γ. Έναντι των εξόδων κηδείας έλαβα από το Δημόσιο ή από το ποσό των ευρώ. (4) δ. Ο / η θανόν / θανούσα ήταν ασφαλισμένος / νη στο (5) ε. Επίσης δηλώνω ο / η (6) δεν είχε επαρκή δική του περιουσία όπως φαίνεται και στο συνυποβαλλόμενο τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Φορολογικής του Δήλωσης. 20 Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ Σ η μ ε ί ω σ η : (1) Βαθμός - Ονοματεπώνυμο αιτούντος. (2) Αναγράφεται κατά περίπτωση το όνομα και η συγγενική σχέση θανόντος. (3),(4) Διαγράφεται / συμπληρώνεται η μία εκ των δύο περιπτώσεων. (5) Αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας του θανόντος (π.χ. Δημόσιο ή άλλος) (6) Αναγράφεται το όνομα θανόντος / θανούσης.

18 ΣΤ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα πάντοτε με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

19 Ζ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η οποία αφορά σοβαρά θέματα υγείας των άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένων και η οποία δεν καλύπτεται από τις καθοριζόμενες στα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ και Ι παροχές, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Π.Ν. κατά την απόλυτη κρίση του να χορηγεί οικονομικό βοήθημα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αντοχής του Ειδικού Λογαριασμού. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Υπηρεσιακή αναφορά προς ΓΕΝ / ΔΚΒ στην οποία θα αναφέρεται με λεπτομέρεια το είδος η έκταση κ.λ.π. της έκτακτης ανάγκης που παρουσιάσθηκε, αν έχει ληφθεί άλλο οικονομικό βοήθημα κατά το παρελθόν από τον Ε.Λ.Π.Ν., καθώς επίσης και αν το Δημόσιο καλύπτει ή όχι την δαπάνη ή μέρος αυτής. 3. Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν και θα υποστηρίζονται τα αναφερόμενα στην παραπάνω αναφορά. 4. Πρωτότυπες αποδείξεις ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, σε περίπτωση που ο αιτών τις έχει υποβάλλει στο Δημόσιο. 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (εάν υπάρχει). Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

20 Η-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται ποσοστό μέχρι 60% για κάθε μία από τις νυχτερινές απασχολήσεις που δεν αναγνωρίσθηκαν για την περίπτωση από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και μέχρι 90 απασχολήσεις κατά προστατευόμενο ασθενή σε δύο (2) χρόνια. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών της νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας. 3. Βεβαιωτικό ιατρού Π.Ν. στο οποίο να βεβαιώνεται η ανάγκη απασχολήσεως αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας. 4. Γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. με την οποία να εγκρίνεται η κάλυψη των ημερών που αναγνωρίζει το Δημόσιο (σήμερα 15 ημέρες). Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 1. Απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 ως ανωτέρω και 2. Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού που ανήκει το προστατευόμενο μέλος στην οποία να φαίνεται η έγκριση των ημερών που αναγνωρίζει το Δημόσιο ή ο ασφαλιστικός οργανισμός. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

21 Θ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για κάθε δαπάνη αμοιβής ιδιώτη ιατρού τον οποίον δύναται να επισκέπτονται μόνο τα προστατευόμενα μέλη, για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια φαρμάκων κ.λ.π. η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παρέχεται από τον Ε.Λ.Π.Ν. ποσοστό από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση Ιατρού Π.Ν. για την ανάγκη της θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής. 3. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πληρωμής του ιατρού, φαρμακοποιού η εργαστηρίου όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς η αιτία και το καταβληθέν ποσό. 4. Σε περίπτωση υποβολής δαπάνης για αμοιβή ιατρού λόγω παροχής υπηρεσιών του, για εξέταση ασθενούς, που έχει εγκριθεί από την Α.Ν.Υ.Ε., η ανωτέρω ζητούμενη βεβαίωση, θα παρέχεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από τον Διευθυντή του κατά περίπτωση Ν. Νοσοκομείου. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

22 Ι-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων μόνο για τα προστατευόμενα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει βοήθημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ ( 23,00 ) ημερησίως. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται ονομαστικά ο αριθμός των παιδιών, το σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το ημερήσιο κόστος. 3. Τιμολόγιο της κατασκήνωσης με αναγραφόμενο το Α.Φ.Μ.. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

23 ΙΑ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται Δικηγορική αμοιβή μόνο στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και μόνο για υποθέσεις που απορρέουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι το Π.Ν. ή μέλος της οικογένειας του αιτούντος. Το ποσοστό συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού είναι ανάλογο με τις ελάχιστες αμοιβές των Δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων οι οποίες καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Το ποσοστό δύναται να κυμαίνεται από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Αναφορά του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η σχετική με την υπηρεσία υπόθεση καθώς και η ιδιότητα των αντιδίκων. 3. Παραστατικά έγγραφα της αμοιβής του δικηγόρου ή του δικηγορικού γραφείου που παρέχει τις υπηρεσίες υπεράσπισής. 4. Κάθε άλλο έγγραφο που κατά την γνώμη του αιτούντος θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του Δ.Σ. για την λήψη αποφάσεως. 5. Ιεραρχική διαβίβαση / υποβολή της αίτησης στον Ε.Λ.Π.Ν., με τα ανωτέρω, όπου ο Κυβερνήτης Διευθυντής ή Διοικητής θα διατυπώνει την άποψή του. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

24 ΙΒ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ 1. Τα τιμολόγια ανά ομάδα εργασιών (Ορθοδοντικές, Οδοντοπροσθετικές) θα υποβάλλονται κάθε δίμηνο από το ΝΝΑ στο ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ για έλεγχο. 2. Τα τιμολόγια θα είναι «επί πιστώσει» και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από : α. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων και συνημμένα πρωτότυπες εντολές Β.Υ.Π. του κάθε ασφαλισμένου, οπού θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και το ποσό, καθώς επίσης η έναρξη και το πέρας των εργασιών αυτών. β. Βεβαίωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδιο εξειδικευμένο Προσωπικό του ΝΝΑ, ότι οι αναγραφόμενες στα τιμολόγια/β.υ.π. και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν υπερβαίνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 της Απόφασης ΥΕΘΑ υπ αριθ /1964 (ΦΕΚ Β 130/ ) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β 102/ ). 3. Στη συνέχεια ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ θα διαβιβάζει στον Ε.Λ.Π.Ν. τα δικαιολογητικά προκειμένου εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενταλματοποιηθούν. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Μαρούσι, 01-12-2008 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘ : 278/ 337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΥΤΑΡΙΘΜΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη

Η εγγραφή στο σωµατείο πραγµατοποιείται µε την προσκόµιση (α) αίτησης και (β) πιστοποιητικού εγγραφής στον ικηγορικό Σύλλογο Χανίων, µε την ταυτόχρονη ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ Λ.Ε.Α.. ΧΑΝΙΩΝ Μέσα στα δεκατρία χρόνια λειτουργίας του Λ.Ε.Α. Ι. Χανίων, µε πνεύµα συνεννόησης και σύνεσης και µε γνώµονα την αλληλεγγύη και την ανταποδοτικότητα, ο Λογαριασµός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών Τ ΗΛ.: ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ Όπως ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2 Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ: Ι Τ ΗΛ.: 210-6551248 ΚΟΙΝ.: Φ. : 838.1/ 225 /13 Σ. : 17186 ΑΘΗΝΑ, 25 Ιουλίου 2013 ΣΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας

Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Συνοπτικές οδηγίες Underwriting Ασφαλίσεις Ζωής & Υγείας Η σωστή και πλήρης συμπλήρωση της αίτησης ασφάλισης, καθώς και ο λεπτομερής έλεγχος της, πριν αυτή σταλεί στο Τμήμα Underwriting της Εταιρίας, αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2

2. Τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα ΟΓΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 2 Αθήνα 04/09/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.:... Στη Θεσσαλονίκη σήμερα..οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.:... Στη Θεσσαλονίκη σήμερα..οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.:... Στη Θεσσαλονίκη σήμερα..οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που για χάρη συντομίας θα ονομάζεται ΥΠΕΘΑ δια του εκπροσώπου του,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 Αθήνα, 20 Μαρ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΑΒΝ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 Αθήνα, 20 Μαρ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΑΒΝ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Στο Φ.700/ΑΔ.806/Σ.150 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ 2 Αθήνα, 20 Μαρ. 2017 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ (ΑΒΝ) Σε κάθε έκδοση ΑΒΝ γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Α Γ Η ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ΔΜΠ/1β (20 αντιγρ.) Τηλ. (Εσωτ.):2347 Φ.400/3/782561 Σ.160 Αθήνα, 26 Οκτ 2006 ΘΕΜΑ: Αποστρατείες Στελεχών ΣΧΕΤ: α. ΝΔΑ 18/1984/ΓΕΕΘΑ/4 η ΜΕΟ/ΔΜ3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12

Περιεχόμενα Πηγές... 12 Συντακτική Ομάδα... 12 Περιεχόμενα ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ... 3 1. Επίδομα μητρότητας... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Προϋποθέσεις... 4 1.3 Ποσό... 5 1.4 Απαιτούμενα δικαιολογητικά... 5 1.5 Σύγχρονη καταβολή επιδόματος ασθενείας... 6 1.6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα: 01/06/2017 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ Χαριλ. Τρικούπη 18Α ΤΚ 10679, Αθήνα Τηλ. 210-3633797 ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ Η ΟΡΦΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΟΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ : Έξοδα Κηδείας Βοήθημα Θανάτου Τριών

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5-ΤΗΛ , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5-ΤΗΛ , , ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΗΡΟΥ 5-ΤΗΛ. 210 320 3252,210 320 3020,210 320 3046 Α) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6-6-2013 Γ49/62 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ :

Αθήνα, 6-6-2013 Γ49/62 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Π Ρ Ο Σ : Αθήνα, 6-6-2013 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο : 210-5215289,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αθήνα, 15.02.2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Κατηγορία : Προσωπικό Αριθμός : 3973 Αριθμός : 361 Θέμα: Νέο Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού / Συμπληρωματική

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/28 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Γ49/28 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 7-6-2016 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ.: 2610 997970, 2610 997956, 2610997976 Telefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ : Στεγαστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους

Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους Τα Πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογουµένους γράφονται στον πίνακα 9 του Εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης, ο οποίος χωρίζεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ΑΡΙΘ.: 7791/245/Φ80321/09 Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 596Β Αριθμ. οικ.7791/245/φ80321/09 (ΦΕΚ 596 Β/1-4-2009): Καθορισμός διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τα ΚΕΠ και τους Φορείς

Διαβάστε περισσότερα

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών. (άρθρο 8 παρ. 4Ν. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (για την περίοδο 2014-2015) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Περίοδος εγγραφών: από 2/6/2014 έως 2/7/2014 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:οο έως 16:00 μμ ΠΡΟΣΟΧΗ: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία.

Κάθε νέο δικαιολογητικό, από την 1/2/2011, θα αποστέλλεται στις Κεντρικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την πιο κάτω περιγραφόμενη διαδικασία. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΠΡΟΣ: - Τις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες - Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2011 ΘΕΜΑ: Κεντροποίηση διαχείρισης των αποζημιώσεων των Ομαδικών Συμβολαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΣ/ΔΤ/4900 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ :ΩΔΛ56-ΞΑΖ ΑΔΑΜ:16PROC004970817 ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ 4900 Φ.600/14/136277 Σ.256//5-8-16 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΙΩΝ/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 1. Την υπ αριθμ. 61384/1638/19-05-1983 κοινή απόφαση των Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014.

Πρόγραμμα Παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες έτους 2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20-11-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 58838 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΤΗΛ.: 2131519233, 231 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤ ΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης).

Συντάξεις Ειρηνικής Περιόδου (Αναγνώριση Χρόνου Πραγματικής Συντάξιμης Υπηρεσίας των ΕΜΘ, Αξκων Μακράς Ανακατάταξης). ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. : ΣΧΗΜ/ΔΟΙ ΚΤΣ ΚΤΕΘ Μονάδες με ΑΔΧ ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ ΓΕΕΘΑ/ΔΟΙ ΓΕΣ/EΓΑ ΓΕΣ/ΔΟΙ/1ο-2ο-3ο-4α-5ο ΓΕΣ/ΕΓ - ΔΝΣΕΙΣ Γρ. ΓΕΠΣ Β Υ/ΓΕΣ ΕΛΔΑΠ, ΟΛΚΕΣ, ΝΠΔΔ/ΥΕΘΑ/ΓΕΣ ΣΧΟ, ΕΥΣΑ, ΕΥΣΘ Υπουργείο Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Προς: ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΜΕΛΗ. Κοιν: - ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΤΟΕ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Αθήναι, 12 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ----------------------------- ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ / 197/11 Σ Αθήνα, 28 Νοε 11

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ ΚΟΙΝ: Φ / 197/11 Σ Αθήνα, 28 Νοε 11 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ:Αποδέκτες Πινάκων Α Β Γ Δ Ε και Ζ Δγης ΑΔ.Φ.072.1/03/Σ.111750/19 Νοε 10/ΓΕΝ/ΔΓ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β3 ΤΜΗΜΑ VI/ ΓΡ.ΙΣΟΤΗΤΑΣ Τηλέφ. 2106551608-51405 ΚΟΙΝ: Φ. 440.4/

Διαβάστε περισσότερα

Γ49/26 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 9-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Γ49/26 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 9-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Αθήνα, 9-6-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ 3. Νοσοκομεία ΙΚΑ

2. Ταμεία Είσπραξης Εσόδων ΙΚΑ 3. Νοσοκομεία ΙΚΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 4-1-10 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ32/ 1 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 10241- Αθήνα ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Καλογεράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ναύπλιο, 28-1-2014 Αριθμ.πρωτ:690 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού

Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4γ Τηλ. (εξωτ.) 210-6552343 ΚΟΙΝ: ΓΕΣ/ ΟΙ/4γ Φ.846/49/860258 ΓΕΣ/ ΕΝ ΗΣ Σ.6876 Αθήνα, 22 Σεπ 2014 Συνηµµένα: Ένα (1) αρχείο ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ.: Αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝ/ΔΕΔΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ Τηλέφ. 210-4581386 ΚΟΙΝ : Φ. 604/ 41/2139 Σ. 1297 Πειραιεύς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Στην παρούσα ανακοίνωση συμπεριλαμβάνονται τα εξής: 1. Προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών. 2. Προϋποθέσεις χορήγησης του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

146/ : 146/ / (2) .).

146/ : 146/ / (2) .). Τροποποίηση και συµπλήρωση του Κανονισµού Παροχών του ΟΠΑ (ΦΕΚ 146/10-2-2011 τ. Β ) Πέµπτη, 24 Φεβρουάριος 2011 06:50 ΦΕΚ: 146/10-2-2011 Τεύχος Β ΚΥΑ Αριθµ. Υ9/137380 (2) Τροποποίηση και συµπλήρωση του

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ

Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Αίτηση Βαθµός :. Όπλο ή Σώµα :.. Α.Μ. :.. Επώνυµο :.. Ονοµα :.. Ονοµα Πατέρα : Α.Μ.Κ.Α.:. νση Κατοικίας: Προς Γενικό Επιτελείο Στρατού νση Οικονοµικού Γραφείο 4γ Ύστερα από την αποστρατεία µου µε το από.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 (ΦΕΚ 393/Β-21.2.2013) Οι δικαιούχοι φοιτητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378

ΑΔΑ: Β41ΞΛ-Ο1Ρ. Αθήνα Αριθ. Πρωτ / 378 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 Τηλέφωνο: 2131516037 Αθήνα 13 7-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2017

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2017 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΑΣΜΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τηλ. 210-5530110 / 111 Φ.604/10/17 Σ.104 Σκαραμαγκάς, 6 Ιουλίου 2017 Συνημμένα: Όπως στο κείμενο ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με Έγγραφες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 8 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Υποβλήθηκε από: Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/ 22.01.2015 (θέμα 10 ο ) Απόφαση Δ.Σ. τον Γεν. Διευθυντή Λειτουργιών Ευθύμιο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο* (Το έντυπο δίνεται από τη Γραμματεία και υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή). Σε περίπτωση υποβολής της

Διαβάστε περισσότερα

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα.

κλπ.) και συµπληρωµατικώς πέραν εκείνων που χορηγούνται πιθανώς από άλλον ασφαλιστικό φορέα. Άρθρο 22 ΕΞΟ Α ΚΗ ΕΙΑΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΟΡΟΥ 22.1. Έξοδα κηδείας εν ενεργεία δικηγόρων Σε περίπτωση θανάτου εν ενεργεία δικηγόρου ή εµµέσως ασφαλισµένου στο Τ.Π..Θ. µέλους της ιδίας οικογενείας του, χορηγούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον παραθερισμό παιδιών των ασφ/νων του τ. ΤΑΞΥ σε Ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 2017»

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τον παραθερισμό παιδιών των ασφ/νων του τ. ΤΑΞΥ σε Ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής κατά τη θερινή περίοδο 2017» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 1/6/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: 808616 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 +

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2015 (Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015) ΦΕΚ Β' 393/21-02-2013 + 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία). Σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464, Fax: 210-8826172 http://www.odye.gr email:info@odye.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 Α ΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο : 1901. Γενικά - ιάταξη της ύλης του Κεφαλαίου. 1. Οι γενικές διατάξεις που αφορούν όλες τις άδειες απουσίας µε εξαιρέσεις, όπου ειδικώς αναφέρεται, καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Συνεδριάσεως του ΔΣ/ΕΑΑΝ της 13 ης -02-2014 Υπ Αριθ. 44 ΘΕΜΑ 1 ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ Ε.Α.Α.Ν. (ΚΑ.ΠΑ.-ΕΑΑΝ) ΣΧΕΤ.: α. ΝΔ 1171/20-5-1972 (Περί Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΩΝ 300 ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Δικαιούχοι του επιδόματος είναι γονείς μαθητών, που φοιτούν σε τάξη υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το συνολικό οικογενειακό τους εισόδημα είτε δηλωθέν είτε τεκμαρτό δεν υπερβαίνει τα 3.000. Το επίδομα αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23037 11 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2125 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.411/115/287956 Σ. 3473 Εξειδίκευση - μοριοδότηση οικονομικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012

ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ: «ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ» 12.1 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΧΑΪΑΣ. 1. Κανονική Άδεια. 2. Ειδική Άδεια (Άδειες Διευκολύνσεων) Πάτρα, 01 / 11/2012 Πάτρα, 01 / 11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. Ε & Δ. Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Διεύθυνση: Ερμού 70, 262 21 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα Β.Ε. έχει τροποποιηθεί με τις 278/337/ & 278/318/ Ε.Ε.(οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί)

Η παρούσα Β.Ε. έχει τροποποιηθεί με τις 278/337/ & 278/318/ Ε.Ε.(οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί) Η παρούσα Β.Ε. έχει τροποποιηθεί με τις 278/337/1-12-2008 & 278/318/29-4-2011 Ε.Ε.(οι αλλαγές έχουν ενσωματωθεί) Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 1-12-2006 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/ και Γ55/864/ έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ» Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π. Σχετικό: 1.Τα Γ55/863/30.09.2011 και Γ55/864/30.09.2011 έγγραφα με τίτλο: «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Δράμα: 13/06/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρ. 5902 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2017 1η έκδοση Δικαιώματα μαθητευομένων Οι μαθητευόμενοι έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Στον μαθητευόμενο παρέχεται αμοιβή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΕΛΤΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ (ΠΑΣΟ ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΘΕΜΑ: Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ έτους 2017 από τα ΚΕΠ Για την ανανέωση αλλά και την έκδοση των νέων Δελτίων και κουπονιών, Ημερομηνία έναρξης : 26

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σχέδιο νόμου «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου επιδιώκεται η κατ έτος σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.. Τοπ./Δημ. Kοιν.. Νομού Κωδ. Τοπ./Δημ. Κοιν. Ημ. Μην. Έτος 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΟΙΕΣ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ Α Ν Ν Α Τ Σ Ι Τ Ο Υ Ρ Α Δ Ι Κ Η Γ O Ρ Ο Σ D E S S Δ Ι Κ Α Ι Ο Τ Η Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο Σ Ι. Σ. Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ α. Κώδικας εγγραφής ΜΟΝΟ ASCII,Τύπος Χαρακτήρων (Characterset 437) ή εναλλακτικά (ELOT 928), (μόνο κεφαλαία

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα