ΤΜΗΜΑ V Φ /11/0746/Σ // Τηλέφ Φ /03/3863 Σ Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ V Φ. 072.1/11/0746/Σ.128338// Τηλέφ.210-6551593 17-04-2013 Φ. 954.1/03/3863 Σ.102633 Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013"

Transcript

1 ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πινάκων Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η Διαταγής ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ Φ /11/0746/Σ // Τηλέφ Φ /03/3863 Σ Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2013 ΘΕΜΑ : Περί Παροχών Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) ΣΧΕΤ. : α. Ν.Δ. 2997/1954 (ΦΕΚ Α 210/ ) Περί συστάσεως ΤΠΝ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ Α 38/ ). β. Κανονισμός Λειτουργίας ΤΠΝ Απόφαση ΥΕΘΑ υπ αριθ /1964 (ΦΕΚ Β 130 / ) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β 102 / ). γ. ΑΔ Φ.954.1/01/3121/Σ / /ΓΕΝ/Ε3-V (ΟΣΟ) δ. ΑΔ Φ.838/222/13/Σ.222/ /ΜΤΝ/ΕΛΠΝ (ΟΣΟ) ε. ΑΔ Φ.954.1/2/2006/Σ.59626/ /ΓΕΝ/Ε4-ΙΙΙ. 1. Γνωρίζεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Προνοίας Ναυτικού (ΕΛΠΝ) (πρώην ΤΠΝ), ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (β). 2. Ο ΕΛΠΝ αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ), ο οποίος προορίζεται για την ενάσκηση της αλληλοβοηθείας, στους εν ενεργεία μονίμους και εφέδρους βαθμοφόρους που υπηρετούν στο ΠΝ, καθώς επίσης και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή διαφόρων χρηματικών βοηθημάτων. 3. Αναλυτικότερα στον ΕΛΠΝ ασφαλίζονται υποχρεωτικά : α. Οι μόνιμοι εν ενεργεία Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. β. Οι εκ μονίμων και εξ εφέδρων Έφεδροι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί. γ. Οι Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), οι Εθελοντές Πενταετούς Υπηρεσίας (ΕΠΥ) και οι Δίοποι Εθελοντές. δ. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ). 4. Στον ΕΛΠΝ ασφαλίζονται έμμεσα και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών των ανωτέρω κατηγοριών βαθμοφόρων. 5. Τα έσοδα του ΕΛΠΝ προέρχονται κυρίως από την κράτηση 0,50% επί του βασικού μισθού των ασφαλισμένων. Η κράτηση αυτή δύναται να αυξηθεί έως και 1% επί του βασικού μισθού με Υπουργική Απόφαση. Δευτερεύουσα πηγή εσόδων είναι οι τόκοι των Τραπεζικών καταθέσεων.

2 -2-6. Οι παροχές του ΕΛΠΝ προς τα ασφαλισμένα μέλη του είναι κυρίως συμπληρωματικές αυτών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 432/1983 (ΦΕΚ Α 162 / ) Περί Υγειονομικής περιθάλψεως των στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των μελών των οικογενειών τους και αφορούν : α. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη. β. Έξοδα αγοράς γυαλιών οράσεως. γ. Έξοδα τοκετού. δ. Έξοδα οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικής και ορθοδοντικής περιθάλψεως. ε. Έξοδα κηδείας. στ. Ποσοστό για την αγορά προθέσεων ορθοπεδικών ειδών και υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση. ζ. Οικονομικά βοηθήματα για έκτακτες σοβαρές ανάγκες. η. Έξοδα για απασχόληση αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας. θ. Ποσοστό για τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο. ι. Έξοδα για παιδικές κατασκηνώσεις. ια. Έξοδα δικηγορικής αμοιβής. 7. Κατ εξαίρεση των εγκεκριμένων στην ανωτέρω παράγραφο 6, καλύπτεται επιπροσθέτως και μέχρι ποσοστού 50% του χρηματικού ποσού (ιατροφαρμακευτικής, νοσοκομειακής και οδοντιατρικής δαπάνης), της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της δαπάνης που πραγματοποίησε ο ασφαλισμένος και αυτής που αναγνωρίζει το Δημόσιο, χωρίς αυτό να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. 8. Οι παροχές του ΕΛΠΝ δεν μπορούν να υπερβούν το 90% του συνολικά δαπανηθέντος ποσού, βάσει των τιμών που αναγνωρίζει το Δημόσιο, με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται ανωτέρω στην παράγραφο Στα υπηρετούντα στο εξωτερικό μέλη του ΕΛΠΝ καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους δεν χορηγείται καμία παροχή για νοσηλεία οποιασδήποτε φύσεως, με εξαίρεση το επίδομα τοκετού ως έχει ρητώς καθορισθεί στις παραγράφους 16, 17 και 78 σχετικού (β). 10. Στα συνημμένα Παραρτήματα αναφέρονται τα χορηγούμενα χρηματικά ποσά τα οποία αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από σχετική εισήγηση / απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ/ΕΛΠΝ και του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου (ΑΝΣ) καθώς επίσης και τα απαιτούμενα

3 -3- κατά περίπτωση δικαιολογητικά. Ειδικά και όσον αφορά στα δικαιολογητικά για έξοδα παιδικών κατασκηνώσεων, αυτά καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση ΓΕΝ/Β3-ΙV. 11. Η αίτηση παροχής οιουδήποτε ποσού θα πρέπει να υποβάλλεται υπηρεσιακώς στον ΕΛΠΝ εντός ενός (1) έτους από την έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών (Αποφάσεις Υγειονομικής Επιτροπής, Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης κ.λ.π.). 12. Τα εγκρινόμενα ποσά θα κατατίθενται στον Τραπεζικό Λογαριασμό Μισθοδοσίας του κάθε στελέχους χωρίς να απαιτείται δηλαδή η προσέλευση του δικαιούχου στον ΕΛΠΝ για την είσπραξη. 13. Τα μέλη υποχρεούνται με κάθε αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού Μισθοδοσίας, εκτός της ενημέρωσης του ΓΕΝ να ενημερώνουν και τον ΕΛΠΝ. 14. Ποσά που για οποιοδήποτε λόγο δεν κατετέθησαν στο Τραπεζικό Λογαριασμό ή δεν εισπράχθηκαν από τον δικαιούχο μέσα σε δύο (2) έτη από την έγκριση των σχετικών αιτημάτων, παραγράφονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/95 Άρθρο 90), υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώθηκε έγκαιρα ο δικαιούχος για την έγκριση της παροχής. Η ανωτέρω παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής, σύμφωνα και με το Άρθρο 91 του Ν.2362/ Στο πλαίσιο της Διοικητικής - Οικονομικής Μέριμνας της Υπηρεσίας προς το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη αυτού και εν όψη της έναρξης λειτουργίας Οδοντιατρικού Κέντρου του ΠΝ, αποφασίστηκε με σχετικά (γ) και (δ) να καλυφθούν από ΕΛΠΝ/ΜΤΝ οι δαπάνες που αφορούν τις εργασίες/υλικά οδοντοτεχνίτη για Οδοντοπροσθετικές και Ορθοδοντικές εργασίες, καθόσον οι λοιπές εργασίες θα παρέχονται από το εν λόγω Κέντρο. 16. Το Οδοντιατρικό Κέντρο ΠΝ λειτουργεί από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013, στον Γ και Δ όροφο κτιρίου ιδιοκτησίας ΜΤΝ επί των οδών Πανεπιστημίου 69 και Αιόλου (Τηλ. Ραντεβού ). 17. Με την έναρξη λειτουργίας του Οδοντιατρικού Κέντρου ΠΝ, δύναται το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό και τα προστατευόμενα μέλη αυτού να πραγματοποιούν όλες τις οδοντιατρικές εργασίες (Οδοντοπροσθετικές, Ορθοδοντικές κ.λ.π.), τις οποίες μέχρι τώρα οι ασφαλισμένοι εκτελούσαν σε ιδιώτες οδοντίατρους. 18. Προκειμένου καθίσταται δυνατή η ενταλματοποίηση των δαπανών παραγράφου 15 παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία εξόφλησης παραλαμβανομένων εργασιών υλικών ως συνημμένο Παράρτημα ΙΒ. 19. Τα ασφαλισμένα μέλη του ΕΛΠΝ δύνανται να συνεχίσουν να εκτελούν τις εν λόγω εργασίες και σε ιδιώτες οδοντίατρους με την διαδικασία που καθορίζεται στις παραγράφους 6δ και 10 παρόντος.

4 Τα γραφεία του ΕΛΠΝ βρίσκονται στο κτίριο της οδού Γλάδστωνος 1Α στην Αθήνα και οι αριθμοί τηλεφώνου είναι , και Το παρόν αποτελεί Έγγραφο Μονίμου Φύσεως, ισχύει από λήψεως και καταργεί το σχετικό (ε). 22. Του παρόντος να λάβει γνώση το σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού. 23. Χειριστής θέματος Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ, Τμηματάρχης Ε3- V τηλ Υποναύαρχος Π. Παστουσέας ΠΝ Υπαρχηγός ΓΕΝ

5 -5- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α Δαπάνη εξόδων Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Περιθάλψεως και κατ εξαίρεση παροχή. Β Δαπάνη εξόδων προμηθείας Γυαλιών. Γ Δαπάνη εξόδων Φυσιολογικού Τοκετού ή Τοκετού με Καισαρική Τομή. Δ Δαπάνη εξόδων για Οδοντοθεραπεία, Οδοντοπροσθετικές και Ορθοδοντικές εργασίες και κατ εξαίρεση παροχή Οδοντιατρικών. Ε Δαπάνη εξόδων Κηδείας. ΣΤ Δαπάνη εξόδων για την αγορά Προθέσεων Ορθοπεδικών Ειδών και Υγειονομικών συσκευών για ατομική χρήση. Ζ Έκτακτα Οικονομικά Βοηθήματα. Η Δαπάνη εξόδων για απασχόληση Αποκλειστικής Νυχτερινής Νοσοκόμας. Θ Δαπάνες που δεν Αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Ι Δαπάνη εξόδων Παιδικών Κατασκηνώσεων. ΙΑ Δαπάνη εξόδων Δικηγορικής Αμοιβής. ΙΒ Διαδικασία εξόφλησης παραλαμβανομένων εργασιών υλικών για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού Κέντρου ΠΝ. ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Ως αποδέκτες Πίνακα «Θ», συμφώνως Διαταγής Φ.072.1/11/0746/Σ / /ΔΓ/ΓΕΝ-ΙΙ

6 Α-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Κατ εξαίρεση χορηγείται ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής και χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως συνημμένη προσθήκη 1). 2. Βεβαίωση Ν. Επιμελητή στην οποία να φαίνεται το χρηματικό ποσό που εισέπραξε (όταν η δαπάνη αφορά φάρμακα). 3. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (όπου απαιτείται). 4. Αντίγραφο της εντολής του βιβλιαρίου όπου είναι καταχωρημένος ο λογαριασμός του Νοσοκομείου (όταν η δαπάνη αφορά νοσοκομειακή περίθαλψη σε συμβεβλημένο Νοσοκομείο). Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 1. Αίτηση 2. Υπόμνημα Δαπάνης

7 Α-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Α Ι Τ Η Σ Η Επώνυμο :... Π Ρ Ο Σ Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού Γλάδστωνος 1Α Αθήνα Όνομα :... Βαθμός :... Ειδικότητα :... Π. Πλοίο ή Ν. Υπηρεσία :... Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε το δικαιούμενο χρηματικό ποσό που δαπάνησα για Αριθμός Ελέγχου Μισθοδοσίας :... Tραπεζικός Λογ/σμός Μισθοδοσίας (ΙΒΑΝ) : Τηλέφωνο Υπηρεσίας :... Τηλέφωνο Οικίας :... Ημερομηνία : Συνημμένα υποβάλλω : α.... β.... γ.... δ.... ε.... Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ

8 Α-2-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Δ Α Π Α Ν Η Σ Α/Α Αριθμός Βιβλιαρίου Αριθμός Εντολής Ημερομηνία Ονοματεπώνυμο Ολικό Ποσό Ποσό Συμμετοχής

9 Β-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΥΑΛΙΩΝ ΟΡΑΣΕΩΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για κάθε μέλος του Ε.Λ.Π.Ν. ή μέλος της οικογενείας του αναγνωρίζεται η προμήθεια ενός ζεύγους γυαλιών οράσεως κάθε δύο (2) χρόνια. α. Το ανώτατο όριο παροχής για προμήθεια κάθε ζεύγους γυαλιών οράσεως καθορίζεται, ως εξής : (1) Για τον ίδιο τον ασφαλισμένο σαράντα τέσσερα ευρώ (44,00 ) πλέον του δικαιουμένου από το Δημόσιο. (2) Για τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας του ογδόντα οκτώ ευρώ (88,00 ). β. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται μετά από γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε., μπορεί το Δ.Σ., κατά την κρίση του, να εγκρίνει την παροχή ειδικών γυαλιών ή δύο ζεύγη γυαλιών οράσεως. γ. Οι παροχές που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο αποτελούν τα ανώτατα όρια, με γενικό περιορισμό ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 90% της δαπάνης που πραγματοποιήθηκε από τον ασφαλισμένο. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Για τους άμεσα ασφαλισμένους α. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). β. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής. γ. Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από τον Ε.Λ.Π.Ν. για την προμήθεια γυαλιών του (ως συνημμένη Προσθήκη 1 ).

10 2. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους (μέλη οικογενειών) α. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). β. Έντυπο συνταγής γυαλιών. γ. Εντολή βιβλιαρίου υγειονομικής περιθάλψεως θεωρημένη. δ. Τιμολόγιο ή Απόδειξη Λιανικής Πωλήσεως. ε. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος στην οποία να αναγράφεται ότι εντός της τελευταίας διετίας δεν έλαβε κανένα χρηματικό ποσό από Ε.Λ.Π.Ν. για την προμήθεια γυαλιών του μέλους της οικογενείας για το οποίο ζητάει την χρηματική παροχή (ως συνημμένη Προσθήκη 1 ). στ. Ιατρική Γνωμάτευση περί της ανάγκης χρήσης γυαλιών. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

11 Β-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν ΗΣ Δ Η Λ Ω Σ ΗΣ Ο υπογεγραμμένος (βαθμός ονοματεπώνυμο) δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του Νόμου περί ψευδούς δηλώσεως ότι για τον ή την (ονοματεπώνυμο μέλους) κανένα ποσό δεν έλαβα από τον Ε.Λ.Π.Ν., εντός της προηγούμενης διετίας, για αγορά γυαλιών. 20 Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ

12 Γ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Η ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για να αντιμετωπισθούν οι επί πλέον δαπάνες φυσιολογικού τοκετού ή με καισαρική τομή, το Δ.Σ. του Ε.Λ.Π.Ν. μπορεί να εγκρίνει κατά την κρίση του ενιαίο ποσό παροχής τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( 382,00 ) για το πρώτο και δεύτερο παιδί και τετρακοσίων σαράντα ευρώ ( 440,00 ) για το τρίτο παιδί και άνω, για όλες τις κατηγορίες βαθμοφόρων. Ειδικά στην περίπτωση τοκετού με καισαρική τομή καταβάλλεται, επί πλέον των τριακοσίων ογδόντα δύο ευρώ ( 382,00 ), το υπολειπόμενο πόσο από εκείνο που εγκρίθηκε από την Υγειονομική Επιτροπή (επειδή χαρακτηρίζεται Νοσοκομειακή Περίθαλψη) μέχρι να καλυφθεί το 90% της δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο. Για βαθμοφόρους των οποίων ο τοκετός έχει γίνει σε χώρα του εξωτερικού στον Ε.Λ.Π.Ν. θα προσκομίζεται Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως από το ειδικό τμήμα του Ληξιαρχείου Αθηνών. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Πρωτότυπη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως. 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως. (Σε περιπτώσεις 3 ου παιδιού και άνω). Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΚΕΤΟΥ ΜΕ ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Πρωτότυπη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως. 3. Απόφαση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής για έγκριση του δικαιούμενου από το Δημόσιο ποσού. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

13 Δ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ, ΟΔΟΝΤΟΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ 1. Σε όλες τις περιπτώσεις οδοντοθεραπείας, οδοντοπροσθετικών και ορθοδοντικών εργασιών ο Ε.Λ.Π.Ν. συμβάλει με ανάλογο ποσοστό στην συνολική δαπάνη που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο και μέχρι να συμπληρωθεί το 90% αυτής σύμφωνα με το τιμολόγιο του Δημοσίου. 2. Κατ εξαίρεση δύναται να χορηγηθεί με απόφαση του Δ.Σ., ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Ειδικού Λογαριασμού ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ της υπό του Δημοσίου αναγνωριζομένης δαπάνης και αυτής που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος. Το ποσοστό αυτό δεν δύναται να υπερβεί το 50% της διαφοράς αυτής, χωρίς να υπερβαίνει την τιμή του Δημοσίου. 3. Συγκεκριμένα : α. Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρέχει : (1) Στις οδοντοπροσθετικές εργασίες ποσοστό 15% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο παρέχει 75% αυτής. (2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες δεν παρέχει κανένα ποσοστό δεδομένου ότι καλύπτονται κατά 100% από το Δημόσιο. β. Για τους έμμεσα ασφαλισμένους παρέχει : (1) Στις οδοντοπροσθετικές και ορθοδοντικές εργασίες ποσοστό 40% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το 50% αυτής. (2) Στις οδοντοθεραπευτικές εργασίες καλύπτει το ποσοστό 10% της δαπάνης που αναγνωρίσθηκε από το Δημόσιο, δεδομένου ότι το Δημόσιο καλύπτει το 80% αυτής.

14 4. Ο Ε.Λ.Π.Ν. παρέχει ποσοστό 30% επί της αξίας του χρησιμοποιηθέντος υλικού και για όλα τα ασφαλισμένα σ αυτό μέλη (άμεσα και έμμεσα). To Δημόσιο για την αξία του χρησιμοποιηθέντος υλικού δεν παρέχει κανένα ποσό, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων και μόνο για τους ίδιους τους Στρατιωτικούς (απώλεια δοντιών σε διατεταγμένη υπηρεσία, εξαγωγή δοντιών για θεραπεία σοβαρού νοσήματος κ.λ.π.). 5. Στις περιπτώσεις των οδοντοπροσθετικών εργασιών θα πρέπει να ζητείται από τον θεράποντα οδοντίατρο να αναλύει πάνω στο δελτίο παροχής υπηρεσιών ή την απόδειξη εισπράξεως το ποσό της δαπάνης ως κατωτέρω : Αμοιβή ιατρού.- Αμοιβή οδοντοτεχνίτη.- Αξία χρησιμοποιηθέντος υλικού.- Η ανωτέρω ανάλυση είναι απαραίτητη προκειμένου το Δ.Σ. του Ε.Λ.Π.Ν. να μπορεί να εγκρίνει το ποσοστό που δικαιούται ο άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένος για την αξία του υλικού. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών. 3. Εντολή Βιβλιαρίου Υγειονομικής Περίθαλψης. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΙΑΤΡΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

15 Ε-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας για τους άμεσα ασφαλισμένους βαθμοφόρους καθώς και για όλα τα προστατευόμενα από αυτούς μέλη της οικογενείας τους, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του βοήθημα που σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τα κατωτέρω ποσά : Για Αξιωματικούς 440,00 Για Ανθυπασπιστές 381,00 Για Υπαξιωματικούς 352,00 Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΥΤΩΝ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση του Ν. Επιμελητή για καταβολή του παρεχομένου από το Δημόσιο χρηματικού ποσού. 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία του τιμολογίου ή Δελτίου παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών. 4. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΟΝΕΩΝ Η ΑΔΕΛΦΩΝ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. 3. Τιμολόγιο ή Δελτίο παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών.

16 4. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο αποθανών γονέας, αδελφός ή αδελφή συγκατοικούσαν με τον αιτούντα ή διαφορετικά που κατοικούν ξεχωριστά, ότι συντηρούντο από αυτόν, ότι τα έξοδα κηδείας καταβλήθηκαν από αυτόν και δεν πρόκειται να ληφθούν από άλλο οργανισμό ή το Δημόσιο, καθώς επίσης και ότι ο γονέας, αδελφός ή αδελφή που πέθανε ήταν ή όχι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα και σε καταφατική περίπτωση σε ποιόν (ως Προσθήκη 1 ). 5. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δηλώσεως του θανόντος. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως του θανόντος, για τον επιμερισμό των εξόδων κηδείας σε περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι αδελφοί του αιτούντος. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 Υπεύθυνη Δήλωση

17 Ε-1-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Δ Η Λ Ω Σ Η Ο υπογεγραμμένος (1) δηλώνω υπεύθυνα ότι ο ή η (2) α. Συγκατοικούσε μαζί μου ή κατοικούσε ξεχωριστά αλλά συντηρείτο από εμένα. β. Όλα τα έξοδα της κηδείας καταβλήθηκαν από εμένα και δεν πρόκειται να ληφθούν από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα. (3) γ. Έναντι των εξόδων κηδείας έλαβα από το Δημόσιο ή από το ποσό των ευρώ. (4) δ. Ο / η θανόν / θανούσα ήταν ασφαλισμένος / νη στο (5) ε. Επίσης δηλώνω ο / η (6) δεν είχε επαρκή δική του περιουσία όπως φαίνεται και στο συνυποβαλλόμενο τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Φορολογικής του Δήλωσης. 20 Ο ΔΗΛΩΝ / Η ΔΗΛΟΥΣΑ Σ η μ ε ί ω σ η : (1) Βαθμός - Ονοματεπώνυμο αιτούντος. (2) Αναγράφεται κατά περίπτωση το όνομα και η συγγενική σχέση θανόντος. (3),(4) Διαγράφεται / συμπληρώνεται η μία εκ των δύο περιπτώσεων. (5) Αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας του θανόντος (π.χ. Δημόσιο ή άλλος) (6) Αναγράφεται το όνομα θανόντος / θανούσης.

18 ΣΤ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται συμπληρωματικό ποσό επί πλέον της δαπάνης που καταβάλλει το Δημόσιο για την κάλυψη μέχρι 90% του ολικού ποσού, σύμφωνα πάντοτε με τις τιμές που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

19 Ζ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΕΚΤΑΚΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης, η οποία αφορά σοβαρά θέματα υγείας των άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένων και η οποία δεν καλύπτεται από τις καθοριζόμενες στα Παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Η, Θ και Ι παροχές, δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Λ.Π.Ν. κατά την απόλυτη κρίση του να χορηγεί οικονομικό βοήθημα μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, πάντοτε μέσα στα πλαίσια της οικονομικής αντοχής του Ειδικού Λογαριασμού. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Υπηρεσιακή αναφορά προς ΓΕΝ / ΔΚΒ στην οποία θα αναφέρεται με λεπτομέρεια το είδος η έκταση κ.λ.π. της έκτακτης ανάγκης που παρουσιάσθηκε, αν έχει ληφθεί άλλο οικονομικό βοήθημα κατά το παρελθόν από τον Ε.Λ.Π.Ν., καθώς επίσης και αν το Δημόσιο καλύπτει ή όχι την δαπάνη ή μέρος αυτής. 3. Πιστοποιητικά από τα οποία θα προκύπτουν και θα υποστηρίζονται τα αναφερόμενα στην παραπάνω αναφορά. 4. Πρωτότυπες αποδείξεις ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αυτών, σε περίπτωση που ο αιτών τις έχει υποβάλλει στο Δημόσιο. 5. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής (εάν υπάρχει). Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

20 Η-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Η» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται ποσοστό μέχρι 60% για κάθε μία από τις νυχτερινές απασχολήσεις που δεν αναγνωρίσθηκαν για την περίπτωση από το Δημόσιο ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό και μέχρι 90 απασχολήσεις κατά προστατευόμενο ασθενή σε δύο (2) χρόνια. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Τιμολόγιο ή Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών της νυχτερινής αποκλειστικής νοσοκόμας. 3. Βεβαιωτικό ιατρού Π.Ν. στο οποίο να βεβαιώνεται η ανάγκη απασχολήσεως αποκλειστικής νυχτερινής νοσοκόμας. 4. Γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε. με την οποία να εγκρίνεται η κάλυψη των ημερών που αναγνωρίζει το Δημόσιο (σήμερα 15 ημέρες). Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ 1. Απαιτούνται τα δικαιολογητικά 1, 2, 3 ως ανωτέρω και 2. Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού που ανήκει το προστατευόμενο μέλος στην οποία να φαίνεται η έγκριση των ημερών που αναγνωρίζει το Δημόσιο ή ο ασφαλιστικός οργανισμός. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

21 Θ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Θ» ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για κάθε δαπάνη αμοιβής ιδιώτη ιατρού τον οποίον δύναται να επισκέπτονται μόνο τα προστατευόμενα μέλη, για την παροχή υπηρεσιών ή προμήθεια φαρμάκων κ.λ.π. η οποία δεν αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παρέχεται από τον Ε.Λ.Π.Ν. ποσοστό από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση Ιατρού Π.Ν. για την ανάγκη της θεραπείας ή φαρμακευτικής αγωγής. 3. Απόδειξη ή Τιμολόγιο πληρωμής του ιατρού, φαρμακοποιού η εργαστηρίου όπου θα αναγράφονται λεπτομερώς η αιτία και το καταβληθέν ποσό. 4. Σε περίπτωση υποβολής δαπάνης για αμοιβή ιατρού λόγω παροχής υπηρεσιών του, για εξέταση ασθενούς, που έχει εγκριθεί από την Α.Ν.Υ.Ε., η ανωτέρω ζητούμενη βεβαίωση, θα παρέχεται από την Α.Ν.Υ.Ε. ή από τον Διευθυντή του κατά περίπτωση Ν. Νοσοκομείου. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

22 Ι-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Για την αντιμετώπιση εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων μόνο για τα προστατευόμενα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει βοήθημα το οποίο σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι τριών ευρώ ( 23,00 ) ημερησίως. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Βεβαίωση κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται ονομαστικά ο αριθμός των παιδιών, το σύνολο των ημερών που παραθέρισαν καθώς και το ημερήσιο κόστος. 3. Τιμολόγιο της κατασκήνωσης με αναγραφόμενο το Α.Φ.Μ.. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

23 ΙΑ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΑ» ΔΑΠΑΝΗ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α. ΠΑΡΟΧΕΣ Παρέχεται Δικηγορική αμοιβή μόνο στα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και μόνο για υποθέσεις που απορρέουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι το Π.Ν. ή μέλος της οικογένειας του αιτούντος. Το ποσοστό συμμετοχής του Ειδικού Λογαριασμού είναι ανάλογο με τις ελάχιστες αμοιβές των Δικηγόρων ενώπιον των δικαστηρίων οι οποίες καθορίζονται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Το ποσοστό δύναται να κυμαίνεται από 50% έως 90% της γενόμενης δαπάνης κατά κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση (ως Προσθήκη 1 Παραρτήματος Α ). 2. Αναφορά του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η σχετική με την υπηρεσία υπόθεση καθώς και η ιδιότητα των αντιδίκων. 3. Παραστατικά έγγραφα της αμοιβής του δικηγόρου ή του δικηγορικού γραφείου που παρέχει τις υπηρεσίες υπεράσπισής. 4. Κάθε άλλο έγγραφο που κατά την γνώμη του αιτούντος θα συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του Δ.Σ. για την λήψη αποφάσεως. 5. Ιεραρχική διαβίβαση / υποβολή της αίτησης στον Ε.Λ.Π.Ν., με τα ανωτέρω, όπου ο Κυβερνήτης Διευθυντής ή Διοικητής θα διατυπώνει την άποψή του. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

24 ΙΒ-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΙΒ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝ 1. Τα τιμολόγια ανά ομάδα εργασιών (Ορθοδοντικές, Οδοντοπροσθετικές) θα υποβάλλονται κάθε δίμηνο από το ΝΝΑ στο ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ για έλεγχο. 2. Τα τιμολόγια θα είναι «επί πιστώσει» και θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από : α. Υπόμνημα στο οποίο θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία των δικαιούχων και συνημμένα πρωτότυπες εντολές Β.Υ.Π. του κάθε ασφαλισμένου, οπού θα περιγράφονται αναλυτικά οι εργασίες και το ποσό, καθώς επίσης η έναρξη και το πέρας των εργασιών αυτών. β. Βεβαίωση υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αρμόδιο εξειδικευμένο Προσωπικό του ΝΝΑ, ότι οι αναγραφόμενες στα τιμολόγια/β.υ.π. και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες δεν υπερβαίνουν το ανάλογο ποσοστό της συνολικής δαπάνης που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, όπως καθορίζεται στο άρθρο 77 της Απόφασης ΥΕΘΑ υπ αριθ /1964 (ΦΕΚ Β 130/ ) όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση ΥΦΕΘΑ 874.1/3/85 (ΦΕΚ Β 102/ ). 3. Στη συνέχεια ΓΕΝ/ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ θα διαβιβάζει στον Ε.Λ.Π.Ν. τα δικαιολογητικά προκειμένου εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ενταλματοποιηθούν. Πλωτάρχης (Ο) Σ. Παπαδάκης ΠΝ Τμηματάρχης Ε3-V

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 763 Β 30.4.2015 ΑΔΑ:7Ρ8ΩΗ-Δ4Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε:

ΠΟΛ.1088/17.4.2015. αποφασίζουμε: ΠΟΛ.1088/17.4.2015 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. Τύπος και περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΩΟΔΙ465ΦΘΕ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 763 30 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1088 1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσι κών προσώπων φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.)

ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) www.doe.gr ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ( Μ.Τ.Π.Υ.) Διεύθυνση: Κηφισίας 32 Τ.Κ.15125 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 2106873373-2106873382 Περισσότερες πληροφορίες: Αυτόματος τηλεφωνητής 2106873303

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ N. 3868/10 (ΦΕΚ 129 Α/3-8-2010) : Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Α6) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Δαπάνες μισθωμάτων αυτοκινήτων σε εταιρείες LEASING και μίσθωσης στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Διευκολύνσεις Ληξιπρόθεσμων Χρεών ΠΟΛ. 1084 :Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορ. εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 87 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 6 10 Ιανουαρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3 Αντικατάσταση του Κεφαλαίου Δ του Π.Δ. 210/1992 «Κω δικοποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ : Β 1286/29.6.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΔΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΙΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ.

Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. Φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2014 Αναλυτικός οδηγός Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 02 Απριλίου 2014 Σελ. 27 1. Κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος 1.1. Κλίµακες οικονοµικού έτους 2014

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 2 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: «Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας - Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα