Ξύλο και άνθρωπος Mια σχέση ζωής και δηµιουργίας µέσα στο χρόνο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξύλο και άνθρωπος Mια σχέση ζωής και δηµιουργίας µέσα στο χρόνο"

Transcript

1 Ξύλο και άνθρωπος Mια σχέση ζωής και δηµιουργίας µέσα στο χρόνο Ζαχαρούχα Καραβά ιδάκτορας Π.Τ..Ε ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το θέµα της εισήγησής µου είναι η παρουσίαση ενός project που πραγµατοποιήθηκε από δίκτυο τριών σχολείων, 7 ο και 20ό Ν. Ιωνίας και 5 ο Βριλησσίων, στο πλαίσιο καινοτόµων προγραµµάτων της Ευέλικτης Ζώνης που εφαρµόζει µε επιτυχία το ΥΠΕΠΘ. Μέσα από µια σειρά συναντήσεων των πέντε δασκάλων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, δηµιουργήθηκε αρχικά το αραχνόγραµµα µε βάση το οποίο εντοπίστηκαν οι τοµείς εξακτίνωσης της εργασίας. Το διαθεµατικό εύρος της έγινε εξαρχής αντιληπτό από τους συµµετέχοντες, γεγονός που κινητοποίησε τους µηχανισµούς άντλησης πληροφοριών από γνωστικά αντικείµενα της καθηµερινής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, καθώς και από εξωγενείς παράγοντες, όπως εξωτερικοί συνεργάτες, χρήση διαδικτύου κ.ά.. Απώτερος στόχος της συλλογικής αυτής προσπάθειας ήταν η πληρέστερη ενηµέρωση των κειµένων από αρχειακές και βιβλιογραφικές πηγές, καθώς και η αισθητική πληρότητα αυτών µε ποικίλου ενδιαφέροντος φωτογραφίες που στόχευαν στην αισθητική καλλιέργεια και απόλαυση των αναγνωστών. Ο συνδυασµός αυτών των παραµέτρων που αποτέλεσε τη βάση της εργασίας, χρησιµοποιήθηκε για τη µετάβαση στο επόµενο στάδιο που ήταν η κατηγοριοποίηση των περιεχοµένων. Σύµφωνα µε την εξακτίνωση που είχε προηγηθεί, οι διαθεµατικοί τοµείς της εργασίας στράφηκαν στη Θρησκεία, την Ψυχαγωγία, τον Αθλητισµό, τα Μέσα Μεταφοράς, τα Μέσα Επικοινωνίας, τις Καλές Τέχνες, την Οικονοµία για να φτάσουµε στη λαϊκή παράδοση, τα ήθη και τα έθιµα του ελληνικού λαού που αιώνες τώρα είναι συνδεδεµένα µε το ξύλο, αλλά και εκφράσεις ακόµα που σχετίζονται µε το ξύλο και χρησιµοποιούνται στην καθηµερινή ανθρώπινη συνοµιλία. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την αναλυτική προσέγγιση των θεµατικών ενοτήτων, αποτέλεσαν τον κύριο όγκο δουλειάς των συναδέλφων µέσα και έξω από τα όρια της σχολικής τάξης, όταν οι περιστάσεις απαιτούσαν τη διεύρυνση. Με την οικονοµική υποστήριξη χορηγού η εργασία δηµοσιεύτηκε και αποτελεί πλέον αντικείµενο µελέτης και σηµείο αναφοράς για τη διαχρονική εξέλιξη του ξύλου, ενώ στα πλαίσια διάχυσης του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε και πολιτιστικό πρόγραµµα µε τη µορφή δρώµενου. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ Ξύλο και άνθρωπος, χρήσεις του ξύλου, παλιά ξύλινα αντικείµενα, ελληνικές γιορτές, έθιµα, λαϊκή λατρεία, παραδοσιακά επαγγέλµατα, ξύλινες εκφράσεις, νέες εναλλακτικές χρήσεις, ανακύκλωση. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 242

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με τη σηµερινή µου εισήγηση θα επιχειρήσω τη γνωριµία του ακροατηρίου µ ένα project, το οποίο έφερε την ονοµασία «Ξύλο το τιµηµένο» και πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο καινοτόµων δράσεων της Ευέλικτης Ζώνης που αφορούσαν περιβαλλοντικά προγράµµατα. Ο διευκρινιστικός υπότιτλος της εργασίας, «Ξύλο και άνθρωπος. Μια σχέση ζωής και δηµιουργίας µέσα στο χρόνο», αποτελεί και τον τίτλο της συγκεκριµένης εισήγησης, απ όπου διαφαίνεται το θέµα που πραγµατεύεται, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο εκτείνεται, καθώς και το διαθεµατικό εύρος του. Τα τρία δηµόσια δηµοτικά σχολεία που συνεργάστηκαν για να πραγµατοποιηθεί το πρόγραµµα ήταν το 7 ο της Ν. Ιωνίας, το 5 ο των Βριλησσίων και το 20ό της Ν. Ιωνίας. Η επιλογή των συναδέλφων που συµµετείχαν, στηρίχτηκε στην επιστηµονική τους κατάρτιση και στην πρόθεσή τους για προώθηση του θεσµού της Ευέλικτης ζώνης στη δηµόσια δηµοτική εκπαίδευση. Ωστόσο, και η επιλογή του θέµατος δεν ήταν τυχαία. Στηρίχτηκε κατά βάση στο γεγονός ότι η σχέση του ξύλου µε τον άνθρωπο χρονολογείται από της εµφάνισης του τελευταίου πάνω στη γη. Μια σχέση διαχρονική, αµφίδροµη και µια πορεία παράλληλη µέσα στο χρόνο, που κάνει ακόµα πιο ενδιαφέρουσα τη µελέτη του θέµατος. Με το σµίλευµα και το σκάλισµα του ξύλου, ο άνθρωπος µπόρεσε να εκφραστεί και να νιώσει τη χαρά της δηµιουργίας και της Τέχνης. Το ξύλο από την άλλη µεριά απέκτησε στα χέρια του «µιλιά», άλλοτε µέσα από τις εξαίσιες κατασκευές και τα µουσικά όργανα που κατασκευάζονται απ αυτό και άλλοτε µέσα από το χαρτί που µας προσφέρει. ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ-PROJECT-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Η Ευέλικτη Ζώνη ιαθεµατικών Προσεγγίσεων αποτελεί τα τελευταία χρόνια µια ποιοτική καινοτοµία της σύγχρονης ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία λειτουργώντας στο πλαίσιο του αναλυτικού και του ωρολόγιου προγράµµατος, έχει δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές της δηµόσιας πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης να ασχοληθούν µε θέµατα περιβαλλοντικής και ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 243

3 πολιτιστικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας κ.ά. (Γούσης, 1996) Στηρίζεται στη θεωρία του «γνωστικού εµπλουτισµού» και σκοπό έχει να συνδέσει το σχολείο µε την κοινωνία και τη σχολική γνώση µε την κοινωνική και φυσική πραγµατικότητα. (Ρόζη Θώµη, 2007) Για το λόγο αυτό, τα σχέδια εργασίας που εκπονούνται, επιχειρούν να συνδυάσουν µε φυσικό και αυθεντικό τρόπο τη σκέψη, τη γνώση, τα συναισθήµατα και τη δράση, καθώς η µάθηση και η ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι εµφανίζονται ως ατοµικό επίτευγµα, οικοδοµούνται µέσα σε συλλογικά πλαίσια, µε όποιες κοινωνικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές προεκτάσεις αυτό συνεπάγεται. (Κουτσουβάνου, 2004) Στη βάση του συγκεκριµένου θεωρητικού υπόβαθρου, επιχειρήθηκε αρχικά από τους εµπλεκόµενους εκπαιδευτικούς η δηµιουργία του αραχνογράµµατος, όπου εντοπίστηκαν οι τοµείς εξακτίνωσης της εργασίας. Μετά την επιλογή της ύλης, η εργασία µεταφέρθηκε στις τάξεις, όπου οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες, όχι µεγαλύτερες των τεσσάρων ατόµων, ασχολήθηκαν µε τις θεµατικές επιλογές των δασκάλων τους, προκειµένου η ύλη τους να αποτελέσει, συγκεντρωτικά πλέον, το σώµα της εργασίας. Συγκεκριµένα, οι επιλεγµένοι θεµατικοί τοµείς της εργασίας ήταν της Θρησκείας, της Ψυχαγωγίας, του Αθλητισµού, των Μέσων Μεταφοράς, των Μέσων Επικοινωνίας, των Καλών Τεχνών, της Οικονοµίας και της λαϊκής παράδοσης, των ηθών και των εθίµων του ελληνικού λαού που αιώνες τώρα είναι συνδεδεµένα µε το ξύλο, αλλά και εκφράσεων που σχετίζονται µε αυτό. ΕΥΡΗΜΑΤΑ Το ξύλο ως γνωστό, είναι στενά συνδεδεµένο µε τη γέννηση και την ανάπτυξη των πολιτισµών. Είναι υλικό που κατεργάζεται εύκολα, γι αυτό και από τους πρώτους αιώνες της ζωής της ανθρωπότητας τέθηκε στην υπηρεσία της κατοικίας, του κυνηγιού, της γεωργίας και των µεταφορών. Βασιζόµενοι στη θεµατική του συνεδρίου, µπορούν να πραγµατοποιηθούν ενδεικτικές αναφορές στους προσυµφωνηµένους τοµείς, ξεκινώντας από αυτόν της συγκοινωνίας µε το κάρο, το άρµα, τις άµαξες, το ποδήλατο, το σιδηρόδροµο, το τραµ, το έλκηθρο. Στη ναυπηγική µε τα πρώτα πλοία, (Νάκου, 2003) στα µέσα επικοινωνίας µε τη σκυτάλη, τον τηλέγραφο (ηλεκτρικό του Μορς και ακουστικό, το γνωστό Ταµ ταµ), τις φρυκτωρίες, τις πυρσίες. Στη θρησκεία µε τα ξόανα, την Κιβωτό της ιαθήκης, τον ανιµισµό, σύµφωνα µε τον οποίο κατοικίες θεών είναι τα δάση και ειδικότερα οι κορµοί των δέντρων, το σταυρό, τον Επιτάφιο, το λιβάνι, τα στασίδια, τα τέµπλα, τις εικόνες, τα Τοτέµ. Στον Αθλητισµό µε τον ακοντισµό, τη σκυταλοδροµία, τα εµπόδια, τον ξύλινο ίππο, τις κορύνες του µπόουλινγκ, το µπαστούνι του χόκευ, το άλµα επί κοντώ, το κρίκετ, τη ρακέτα. Στα παιχνίδια (Νόου, 2001) µε τη σβούρα, το τσελίκι και κοπάνι, την κούνια, το αυγό, την ντάλια, τα ξυλοπόδαρα, το χαρταετό, το καλάµι, το γιο-γιο, το σκάκι, την τραµπάλα, τις µαριονέτες, το ξύλινο αλογάκι, το τάβλι, το µπιλιάρδο, το Τζένγκα και τις κούκλες, τις οποίες τα µικρότερα παιδιά που συµµετείχαν στο πρόγραµµα κατασκεύασαν, χρησιµοποιώντας ξύλινες κουτάλες για σώµα και µαλλί πλεξίµατος για µαλλιά. Τέλος υπήρξε και υποενότητα αφιερωµένη στη Λαογραφία του ξύλου, όπου έγιναν αναφορές στο Χριστόξυλο, την κουτσκούδα, την τσιουµπανίκα, την ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 244

4 καλαµάτα,(μπαλαφούτης, 2004) το µαγιόξυλο και στην τριβή ξερών ξύλων στη γιορτή του Αϊ Γιαννιού. (Μέγας, 1963) Αναλυτικότερα, αλλά πάντα µε γνώµονα την οικονοµία χρόνου, θα αναφερθούµε στους τοµείς της Τέχνης και του Περιβάλλοντος, όπου και εντοπίστηκε το ξύλο να υποβρόθει στον καθένα ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά πολλές φορές. Το Ξύλο στις Tέχνες Το ξύλο χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα από την προκλασική αρχαιότητα για την κατασκευή επίπλων, σαρκοφάγων, διαφόρων εργαλείων και πολύχρωµων γλυπτών. Ωστόσο, ως ευγενές καλλιτεχνικό υλικό, το ξύλο καταξιώθηκε µε τα ξυλόγλυπτα. Στην αρχαία Ελλάδα ξυλόγλυπτα ήταν τα ξόανα, τα αρχαιότερα λατρευτικά αγάλµατα θεών της ελληνικής γλυπτικής. Η ξυλογλυπτική άκµασε και στο Βυζάντιο µε τα ξυλόγλυπτα τέµπλα, θρόνους, εικονοστάσια, άµβωνες. Αξιόλογα έργα ξυλογλυπτικής έχουν να παρουσιάσουν οι Ινδοί, οι Ιάπωνες και οι Κινέζοι. Ανάπτυξη γνώρισε η ξυλογλυπτική και στους µουσουλµανικούς λαούς, όπου εξελίχθηκε σε τέχνη διακοσµητική και όχι αναπαραστατική. Επίσης, οι Ινδιάνοι της Αµερικής και οι ιθαγενείς της Αφρικής και του Ειρηνικού, φιλοτεχνούσαν εξαιρετικής τέχνης ξυλόγλυπτα, τελετουργικά προσωπεία, τοτεµικούς στύλους και σκαλιστά όπλα. Η ξυλογλυπτική άκµασε και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Ν. Γερµανία µε τα περίφηµα πολύπτυχα, τη διακόσµηση των ναών και τις ξυλόγλυπτες θύρες. Στην Ελλάδα η ξυλογλυπτική αναπτύχθηκε ιδιαίτερα και αποτέλεσε µέρος της λαϊκής µας τέχνης. (Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, 1927) Aργότερα, το ξύλο χρησιµοποιήθηκε ευρύτατα στη διακόσµηση, στην οικοδοµική (σε συνδυασµό µε την τοιχοποιία) και στην αρχιτεκτονική. Πιο συγκεκριµένα, στην αρχιτεκτονική του σπιτιού, το ξύλο χρησιµοποιείται από την κατασκευή µερών του (καλούπωµα, ταβάνι, πάτωµα, κουφώµατα) έως και την εξ ολοκλήρου κατασκευή του από αυτό (λιµναίες κατοικίες, ξύλινα σπίτια κ.λ.π.). Χαρακτηριστική θεωρείται η Βεροιώτικη αρχιτεκτονική, η οποία βασιζόταν κατ εξοχήν στη χρήση του ξύλου ως δοµικό υλικό. Αλλά και στη µουσική, για την ύλη του ήχου και οι πρωτόγονοι λαοί ακόµα χρησιµοποιούσαν ξύλινα όργανα για τους χορούς και τα γλέντια τους, αλλά και για να εκφράσουν τη θλίψη και τη στενοχώρια τους. Ένα απ αυτά τα µουσικά όργανα είναι το τύµπανο, φτιαγµένο από ξύλο και δέρµα, το οποίο χρησιµοποιούν οι ιθαγενείς της Αφρικής µέχρι σήµερα. Στις µέρες µας, τα µουσικά όργανα διακρίνονται στα έγχορδα µε κυριότερους εκπροσώπους τους το βιολί, το κοντραµπάσσο, το τσέλλο, τη λύρα, την κιθάρα και το πιάνο, τα πνευστά µε το φλάουτο, το όµποε, τα κλαρινωτά, τη φαγκότα κ.ά. και τα κρουστά µε το ξυλόφωνο, τις καστανιέτες το νταούλι και το ντέφι. Στο θέατρο, οι άνθρωποι αρχικά κατασκεύασαν πρόχειρα ξύλινα θέατρα, στα οποία τοποθετούσαν ξύλινα καθίσµατα, τα εδώλια, σχηµατίζοντας τις κερκίδες. Στο αρχαίο θέατρο χρησιµοποιούσαν επίσης το ξύλο, για να κατασκευάσουν τον «από µηχανής» θεό, ενώ στο σύγχρονο θέατρο το ξύλο χρησιµοποιείται για την κατασκευή των καθισµάτων, των θεωρείων και των σκηνικών της παράστασης. Από ξύλο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 245

5 κατασκευάστηκαν και οι πρώτες µάσκες που χρησιµοποιήθηκαν στο θέατρο, για τη λατρεία των νεκρών, καθώς και σε πολλές µαγικές και θρησκευτικές τελετές των αρχαίων λαών.. Η χρήση του ξύλου και της φλούδας δέντρου για την κατασκευή της ήταν αρκετά συχνή. Στην αρχαία Ελλάδα όµως, οι µάσκες που χρησιµοποιήθηκαν στις θεατρικές παραστάσεις, ήταν σπανίως κατασκευασµένες από ξύλο. (Υδρία, Cambridge, Ήλιος, 1992) Επίσης, το θέατρο σκιών βασίζει µεγάλο µέρος της λειτουργίας του στο ξύλο, καθώς παρουσιάζει φιγούρες ξύλινες (ανδρείκελα), που κινούνται πίσω από µια λεπτή άσπρη οθόνη. Aλλά και το κουκλοθέατρο µε τις µαριονέτες του έχει ως κύρια ύλη του το ξύλο και τα παράγωγά του, αφού βασικό στοιχείο για την κατασκευή των γλυπτών στοιχείων της µαριονέτας, είναι ο χαρτοπολτός που αποτελείται από χαρτοµάζα, πριονίδι ξύλων και κόλλα υδροδιαλυτή. Το υπόλοιπο µέρος της µαριονέτας κατασκευάζεται από κατάλληλα ξύλινα πηχάκια, µεταλλικές θηλιές, σύρµα, δέρµα, βαµβάκι, γάζα, ύφασµα κ.ά. Η χρήση του ξύλου, έγινε αισθητή και στην τέχνη της ζωγραφικής. Στην αγιογραφία οι φορητές εικόνες γίνονται εξ ολοκλήρου πάνω σε κοµµάτια ξύλου. Στην κοσµική ζωγραφική έχουµε τη χρήση του ξύλου από τους ζωγράφους της Αναγέννησης. Αυτοί στην αρχή ζωγράφιζαν πάνω σ ένα σανίδι, αλλά αργότερα προτίµησαν το µουσαµά που στηρίζεται σε ξύλινο τελάρο. Το καβαλέτο, ένας ξύλινος σκελετός, είναι αυτός πάνω στον οποίο ο ζωγράφος στερεώνει το σανίδι ή το τελάρο µε τον καµβά. Τα πινέλα εξάλλου είναι κατασκευασµένα από ξύλο και τρίχα φυσική (πολλές φορές σκίουρου). Οι κορνίζες των κάδρων και οι θήκες για τις εικόνες είναι επίσης ξύλινες. Τέλος, το ξύλο επιβεβαιώνει την ύπαρξή του και στην τέχνη του χορού, αφού ο επαγγελµατίας χορευτής ιδιαίτερα ισπανικών και αµερικανικών χορών, για να δώσει ένταση στο ρυθµό, τοποθετεί κλακέτες στο κάτω µέρος των παπουτσιών του. Με τα κρόταλα στα χέρια και τις κλακέτες στα πόδια χορεύονται οι περισσότεροι παραδοσιακοί χοροί της Ισπανίας. Επίσης, στους χορούς του µπαλέτου οι χορευτές, προκειµένου να µπορούν να στέκονται στις µύτες των ποδιών τους, φορούν τις πουέντες, παπούτσια που έχουν ξύλινη βάση. Οι πίστες χορού επίσης είναι συνήθως ξύλινες, για να ακούγονται πιο έντονα τα ρυθµικά χτυπήµατα των ποδιών τους. Ξύλο και Περιβάλλον Στον τοµέα του Περιβάλλοντος, η αναφορά µας θα στραφεί αρχικά στο χαρτί. Η ιστορία του χαρτιού ξεκινά από την Αίγυπτο και τον πάπυρο. Ένα φυτό σαν το καλάµι, λεπτό και εύχρηστο που φυτρώνει αποκλειστικά σχεδόν στις όχθες του Νείλου. Όταν η Αίγυπτος αρνήθηκε λόγω ανταγωνισµού να προµηθεύει στην Πέργαµο τους απαραίτητους παπύρους, οι γραφείς της Μ. Ασίας χρησιµοποίησαν ως «χαρτί» επεξεργασµένο δέρµα προβάτου ή κατσίκας, το οποίο ονοµάστηκε «περγαµηνή». Στα ελληνικά σηµαίνει «δέρµα της Περγάµου». Οι Έλληνες χρησιµοποιούσαν τον πάπυρο από τον 6ο αι. π. Χ. και τον ονόµαζαν «βύβλο», από το όνοµα της φοινικικής πόλης «Βύβλος» (από εδώ και η λέξη βιβλίο), καθώς και «χάρτη», ονοµασία που πέρασε και στους Λατίνους για να δηλώσει το νέο ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 246

6 υλικό γραφής, το «χαρτί», που επικράτησε πολλούς αιώνες αργότερα.(πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα, 2006) Το χαρτί αυτό καθ αυτό θα εφευρεθεί στην Κίνα τον 2ο µ. Χ. αι. από κυβερνητικό υπάλληλο, ο οποίος έφτιαξε χαρτί από φλούδες δένδρων. Επειδή κατέγραψε την ανακάλυψή του, θεωρείται ο πατέρας του χαρτιού. Το πρώτο χαρτί στην Ευρώπη κατασκευαζόταν από κουρέλια, τα οποία ήταν δύσκολο να βρεθούν. Όταν όµως η ξέσπασε η επιδηµία της πανούκλας και οι άνθρωποι πέθαιναν κατά εκατοµµύρια, ξαφνικά τεράστιες ποσότητες ρούχων έγιναν διαθέσιµες, περίπου την εποχή που εφευρέθηκε η τυπογραφία. Η σηµασία της ανακύκλωσης του χαρτιού Σήµερα, το χαρτί έχει γίνει ένα από τα σπουδαιότερα προϊόντα του πολιτισµού µας. Στις ανεπτυγµένες χώρες κάθε άτοµο χρησιµοποιεί περίπου κατά µέσο όρο 1 κιλό χαρτί κάθε µέρα. Υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν στην αγορά περίπου προϊόντα από χαρτί ή υποπροϊόντα του. Στα σπίτια µας µαζεύονται καθηµερινά µεγάλες ποσότητες χαρτιού που τελικά καταλήγουν στα σκουπίδια. Είναι κρίµα όµως, γιατί το χαρτί ανακυκλώνεται. Στη χώρα µας έχει διαπιστωθεί ότι καταναλώνουµε κάθε χρόνο περίπου τόνους χαρτιού µε διαρκή αυξητική τάση. Είναι εποµένως πασιφανές ότι µια σωστή στρατηγική συλλογής και ανακύκλωσης αυτού του χαρτιού θα έχει τεράστια περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Συγκεκριµένα, η παραγωγή ενός τόνου χαρτιού από παλιό, χρησιµοποιηµένο χαρτί εξοικονοµεί 17 δέντρα, εξοικονοµεί το µισό (50%) της ενέργειας και της κατανάλωσης νερού, έχει ως αποτέλεσµα 74% λιγότερη ατµοσφαιρική ρύπανση, µειώνει τα απορρίµµατα που καταλήγουν στις χωµατερές και δηµιουργεί πενταπλάσιες θέσεις εργασίας. (Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα, 2006). Μερικά περίεργα προϊόντα Το ξύλο µας δίνει πολλά προϊόντα, όπως τη µαστίχα, τη ρητίνη, το φελλό, το κεχριµπάρι κ. ά.. Από ξύλο κατασκευάζονται τα σπίρτα, οι οδοντογλυφίδες, το δαδί, το ξυλοκάρβουνο κ.ά. Το ξύλο ως τροφή και κατοικία ζώων. Το ξύλο είναι γενναιόδωρο. εν παρέχει υπηρεσίες µόνο στον άνθρωπο αλλά και στα ζώα µε την ευρύτερη έννοια. Γίνεται τροφή για µια µεγάλη κατηγορία τους και προσφέρει στέγη σε πολλές οικογένειες του ζωικού βασιλείου. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε τα ξυλοφάγα ζώα, που είναι τα γνωστά µας σαράκια. Αυτά σκάβουν στοές µέσα στο ξύλο και µπορούν να καταστρέψουν τόσο τα δέντρα όσο και τα ξύλινα έπιπλα και αντικείµενα τα οποία προσβάλλουν. Εκτός απ αυτά υπάρχουν και ξυλοφάγα έντοµα όπως το σινόξυλο και το εξάδοντο, που προσβάλλουν τις κληµαταριές και τις ροδακινιές, η ζευζέρα κ.ά., ενώ υπάρχουν και πτηνά που φτιάχνουν τις φωλιές τους σε κορµούς δέντρων όπως η κουκουβάγια και ο δρυοκολάπτης. Ξεχωριστή είναι και η περίπτωση µε τους κάστορες, για τους οποίους η φλούδα του δέντρου είναι η κυριότερη τροφή, αλλά ολόκληρο τον κορµό του τον ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 247

7 χρησιµοποιούν για να περιορίζουν τη ροή του νερού των λιµνών και των ποταµών όπου ζουν. Γι αυτή του την κατασκευή ο κάστορας έχει αποκτήσει τη φήµη του καλύτερου µηχανικού και αρχιτέκτονα της φύσης. (Υδρία, Cambridge, Ήλιος, 1992) Τα ξύλα κρύβουν, αλλά και αποκαλύπτουν το χρόνο Για να προκύψει η ηλικία ενός δέντρου χρησιµοποιείται η µέθοδος της δεντροχρονολόγησης. Σύµφωνα µ αυτήν αρχικά γίνεται καταµέτρηση του αριθµού των δακτυλίων, που βρίσκονται ανάµεσα στο φλοιό και το κέντρο ενός ζωντανού δέντρου. Στη συνέχεια και αφού ο ακραίος δακτύλιος παριστάνει την ανάπτυξη του τρέχοντος έτους, µπορεί να υπολογιστεί η ηλικία του δέντρου, µετρώντας τον αριθµό των δακτυλίων που υπάρχουν. Με τη συγκεκριµένη µέθοδο η απροσδιόριστη µέχρι σήµερα ηλικία και «πατρότητα» του Λευκού Πύργου, προσδιορίστηκε από τη µελέτη δείγµατος ενός ξύλινου δοκαριού του. Επίσης, τρία καλοδιατηρηµένα πλοία που χρονολογούνται από τον 1 ο ή το 2 ο µ. Χ. αι. βρέθηκαν στη Νάπολη, στην Ιταλία. Ο ξύλινος σκελετός τους αποτελεί πηγή πληροφοριών για τους επιστήµονες σχετικά µε τον τρόπο ναυπηγικής των πλοίων στο µακρινό παρελθόν. Τέλος, ένας προϊστορικός λιµναίος οικισµός µε τα ξύλινα σπίτια του, αποκαλύφθηκε στο χωριό Σοβγιάν της Κορυτσάς στην Αλβανία. Από τα πιο ενδιαφέροντα κινητά ευρήµατα είναι ένα σφυροπελέκι, που διατηρεί την ξύλινη λαβή του και είναι σπάνιο στα Βαλκάνια. (Ιστορία της Ανθρωπότητας, 1970) Παροιµιακές φράσεις Πολλές είναι και οι παροιµιακές φράσεις που σχετίζονται µε το ξύλο και ο λαός µας συνηθίζει να τις αναφέρει στην καθηµερινότητά του. Οι πιο γνωστές από αυτές είναι: Σε τρώει η µύτη σου, ξύλο θα φας! Σήµερον κρεµάται επί ξύλου Στείρα γυναίκα µε ξύλο γεννάει. (Τριανταφυλλίδης, 1947) Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Του σκοινιού και του παλουκιού. Χτύπα ξύλο. Το ξύλο της γνώσης. Του άλλαξαν την πίστη στο ξύλο (Πολίτης, 1965) κ.ά. Αλλά και η έκφραση Του κόλλησαν ρετσινιά σχετίζεται έµµεσα µε το ξύλο, καθώς η ρετσινιά ήταν αρχικά δερµάτινο έµπλαστρο (πιθανόν από δέρµα κατσίκας) αλειµµένο µε ρητίνη, µια κολλώδη ουσία που εκκρίνεται από διάφορους κορµούς δέντρων. (Τσορώνη- Γεωργιάδη, 2007). Το πρωτότυπο αυτό έµπλαστρο όπου κι αν το κολλούσαν, δεν ξεκολλούσε εύκολα, γι αυτό κι έµεινε να αποκαλούµε «ρετσινιά» τη συκοφαντία που δύσκολα κανείς µπορεί να ανασκευάσει. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Λόγω των µοναδικών ιδιοτήτων και των πολυπληθών εφαρµογών του, το ξύλο ως πρώτη ύλη κατέχει την πρώτη θέση στην προτίµηση των καταναλωτών. Οι αυξανόµενες ανάγκες του πληθυσµού, η τεχνολογική πρόοδος, η απαξίωση των φυσικών πόρων άλλοτε λόγω έλλειψης παιδείας και άλλοτε λόγω συµφερόντων, οδήγησαν στη χωρίς όριο υλοτόµηση, µε αποτέλεσµα την αποψίλωση αρχέγονων δασών απ άκρου εις άκρον της γης. Σε µια προσπάθεια να περισωθούν οι φυσικοί πόροι, σήµερα καλλιεργούνται φυτείες δασών από τις οποίες εξοικονοµείται ξυλεία σ ένα µεγάλο ποσοστό της παγκόσµιας ζήτησης. Παράλληλα εκατοντάδες δασικές περιοχές σε δεκάδες χώρες µε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 248

8 έκταση εκατοµµυρίων στρεµµάτων, είναι πιστοποιηµένες από το FSC (θεσµοθετηµένο όργανο για τη διαχείριση των δασών), παρέχοντας µία εναλλακτική λύση σε όσους επιθυµούν να αποφύγουν τη χρήση ξυλείας, η οποία αποτελεί το πρώτο βήµα δράσης εκ µέρους µας. Στη χώρα µας δεν πραγµατοποιούνται ακόµη εισαγωγές τέτοιας ξυλείας ίσως γιατί δεν υπάρχει µεγάλη ζήτηση.(πάπυρος Λαρούς, Μπριτάνικα, 2006) Ας τη δηµιουργήσουµε λοιπόν. Στο πρόγραµµα όµως που όλοι µπορούµε να συµµετέχουµε είναι η ανακύκλωση του χαρτιού! Θα πρέπει να υιοθετηθεί ως στάση ζωής και εκδήλωσης σεβασµού απέναντι στο περιβάλλον το οποίο δανειζόµαστε από τις επόµενες γενιές. Το ότι η χρήση του ξύλου συνέβαλε τα µέγιστα στην πρόοδο του πολιτισµού ανά τους αιώνες, καθώς και ότι η παρουσία και η χρησιµότητά του άπτεται της πλειονότητας των διακριτών µαθηµάτων, αποτέλεσαν εφαλτήριο της ενασχόλησής µας µ αυτό. Είναι γεγονός πως χαθήκαµε στην εξακτίνωση του θέµατος τολµήσαµε όµως. Γνωρίζουµε πως αφήσαµε πίσω πολλές από τις εφαρµογές και τα παράγωγά του ξύλου ελπίζουµε όµως ότι καλύψαµε ένα µεγάλο φάσµα της προσφοράς και της χρήσης του στην καθηµερινή ζωή του ανθρώπου. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γούσης, Π. (1996). «Εκπαιδευτική πολιτική για την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην Α/βάθµια εκπαίδευση». Οικολογια-Κοινωνία-Εκπαίδευση. ΥΠΕΠΘ, ΓΓΝΓ, ΥΠΕΧΩ Ε, Unesco, (1970). Ιστορία της Ανθρωπότητας. Εκδ. Χ. Τεγόπουλου-Ν. Νίκας κ ΣΙΑ Ο.Ε, τ. 2, 185. Εγκυκλοπαίδεια Υδρία, Cambridge, Ήλιος. (1992). Εκδόσεις Τέσσερα Έψιλον, τ. 6, Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ελευθερουδάκη». (1927). «Ελευθερουδάκης». Κουτσουβάνου, Ευγενία. (2004). Η θεωρία του Piaget και παιδαγωγικές εφαρµογές στην προσχολική εκπαίδευση. Εκδόσεις Οδυσσέας, Μέγας, Γ. (1963). Ελληνικαί εορταί και Έθιµα της Λαϊκής Λατρείας Μπαλαφούτης, Κώστας, Γ. (2004). Παραδοσιακά επαγγέλµατα και συνήθειες. Εκδ. Χριστάκης Αθ., 86. Νάκου, Ειρήνη. (2003). Ταξίδι στα αρχαία χρόνια. Kέδρος. Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν «Ήλιος». (1960). Εκδοτικός Οργανισµός «Ήλος», τ. Νόου, Νίκος. (2001). Τα παιχνίδια της γειτονιάς µου. «Γρηγόρης», Πάπυρος, Λαρούς, Μπριτάνικα. (2006). Εκδοτικός Οργανισµός Πάπυρος, τ. Πολίτης, Ν. (1965). Παροιµίαι. Έκδοση Εργάνη, 34. Ρόζη, Θώµη. (2007). «18 ερωτήσεις και απαντήσεις που δίνουν την ουσία του Project», Σεµινάριο Α Εξαµήνου, Μαράσλειο ιδασκαλείο. Τριανταφυλλίδης, Μαν. (1947). Παροιµιακές Φράσεις, Νεοελληνική Βιβλιοθήκη, 13, 17. Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γιολάντα. (2007). Γιατί το λέµε έτσι, Η προέλευση, η ερµηνεία, η αλληγορική σηµασία λέξεων και φράσεων του λαού µας. Ωρίων, 374, 437. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ & Ι ΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙ ΟΥ 249

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ & ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ: Η ΠΟΛΗ ΠΕΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ» ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η εκπαίδευση των μαθητών με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται... ΒΟΤΑΝΑ ΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ

Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται... ΒΟΤΑΝΑ ΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Η πηλιορείτισσα γιαγιά θυμάται... ΒΟΤΑΝΑ ΙΑ ΠΑΣΑΝ ΝΟΣΟΝ Calendula

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2014-2015 λέποντας με το μυαλό και όχι ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ όνο με τα μάτια Βενετία των Ελλήνων, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ λλάδα των Βενετών αραγωγη ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Υπεύθυνοι δάσκαλοι: ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΙΔΟ Υ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ ΠΟΜΑΚΗ ΕYΑΝΘΙΑ ΤΑΞΗ: ΣΤ Σχολ. Έτος;2008-2009 ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΧΑΟΣ- ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ << ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΊΚΙΑ>> ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ << ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΊΚΙΑ>> ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ ΚΑΖΑΝΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Α.Μ. 12093 ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 8 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΑΑ 127 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 128 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη:

«Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β Εκπαιδευτική Σειρά Τελική Εργασία «Πολιτιστικοί Θεσµοί και Τοπική Ανάπτυξη: Το Καρναβάλι του ήµου Μοσχάτου» Ελένη Ντηνιακού Τµήµα Εξειδίκευσης : Οργάνωση και ιοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ.

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ (15-18 ΕΤΩΝ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>>

Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ <<ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ>> Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΜΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Προγράµµατα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΗΠΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.6.1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Πρόγραμμα «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - Τροιζήνας - Μεθάνων Πρόγραμμα Πρόγραμμα Π.Ε. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» Π.Ε. ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ - ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εκδότης ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Υπεύθυνος έκδοσης Ελένη Αναγνώστου, MSc Υπεύθυνη ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Κείμενα για την κατασκευή Νικόλας Τσαφταρίδης, ΕΕΔΙΠ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - ΥΛΗ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος «διακοσμητικές εφαρμογές» αφορά μια τεράστια ποικιλία αντικειμένων που μας περιβάλλουν και που είναι δύσκολο να τα απαριθμήσουμε ένα-ένα με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ. Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 9 Περιεχόμενα Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 1 Διεθνής Ημέρα Μουσείων 2012 7 Συνέδρια & Ημερίδες 12 Νέα Μουσεία & Επανεκθέσεις

Διαβάστε περισσότερα