26 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του ήµου Βερύκιου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "26 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Του ήµου Βερύκιου"

Transcript

1 Η τελευταία αεροπορική τραγωδία ανοικτά της Ψαθούρας που είχε ως ολέθριο αποτέλεσµα να χαθεί ένας έµπειρος χειριστής F-16 και εν συνεχεία τη σωρό του να την ανασύρει από τα παγωµένα νερά του βορειο-κεντρικού Αιγαίου το πλήρωµα µίας τουρκικής φρεγάτας, ανέδειξε δύο βασικά προβλήµατα. Τις «µαύρες τρύπες» που εξακολουθεί να έχει το ελληνικό σύστηµα Έρευνας και ιάσωσης, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πιλότοι των µαχητικών αεροσκαφών να χάσουν τον προσανατολισµό τους ακόµη και κατά την διάρκεια µιας πτήσης ρουτίνας. Η «ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ» φωτίζει µέσα από το επιστηµονικό πρίσµα της Πολεµικής Αεροπορίας και τις δύο αυτές παραµέτρους. H I K G H I J καιρού. Πέραν των βασικών πτητικών χαρακτηριστικών (εµβέλεια, ταχύτητα, διάρκεια πτήσεως) τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται για όλη την περιοχή ευθύνης, υπάρχουν ανυπέρβλητοι περιορισµοί π.χ. το αεροσκάφος CL-415 δεν µπορεί να κάνει H προσθαλάσσωση τη νύχτα. I K Επίσης, υπάρχει σοβαρή έλλειψη και στον εξοπλισµό ηλεκτρονικών συστηµάτων ναυτιλίας, Ραντάρ πλευρικής σάρωσης και ανάστροφης συνθετικής απεικόνισης, συσκευών εντοπισµού, FLIR (Forward Looking Infrared) µε δυνατότητα αποστασιοµέτρησης και εγκλωβισµού του στόχου, Radar Doppler για έρευνα στόχων επιφανείας κ.α. Ιδιαίτερα οι ελλείψεις εξοπλισµού των µέσων Ε-, καθιστούν υπό αµφισβήτηση την αποτελεσµατικότητα κυρίως σε νυκτερινές αποστολές Του ήµου Βερύκιου Η υλοποίηση του έργου Έρευνας και ιάσωσης στην περιοχή ευθύνης της χώρας έχει ανατεθεί στις Ένοπλες υνάµεις και ειδικότερα στην Πολεµική Αεροπορία. Για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάθε περιστατικού Έρευνας και ιάσωσης σε ολόκληρο το FIR Αθηνών, τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα SAR ( Έρευνας και ιάσωσης) πρέπει να έχουν την ικανότητα να επιχειρούν καθ όλο το 24ωρο, µε δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ώστε να παρέχονται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι υπηρεσίες, σε όλη την περιοχή ευθύνης. Οι γεωφυσικές ιδιαιτερότητες του Ελλαδικού χώρου, και οι συνθήκες που επικρατούν διαµορφώνουν τον τρόπο Έρευνας και ιάσωσης και έµµεσα προσδιορίζουν και τα µέσα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν για το σκοπό αυτό, τόσο στην ξηρά, όσο και στην θάλασσα, ηµέρα και νύκτα. Στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Έρευνας και ιάσωσης στο FIR Αθηνών, η ελληνική Πολεµική Αεροπορία συµµετέχει µε αεροσκάφη και ελικόπτερα χωρίς πολλές φορές να διαθέτουν τον απαραίτητο σύγχρονο εξοπλισµό για όλες τις περιστάσεις και συνθήκες φωτός και και σε δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Αντίθετα µε την Ελλάδα, η Τουρκία που εδώ και δεκαετίες διεκδικεί τον επιχειρησιακό έλεγχο και άρα την ευθύνη έρευνας και διάσωσης του µισού Αιγαίου (πέραν του 25ου Μεσηµβρινού) στον τοµέα της Έρευνας και ιάσωσης προβάλλεται διεθνώς µέσω των σύγχρονων µέσων διάσωσης που διαθέτει µε τον αντίστοιχο σύγχρονο εξοπλισµό. 26 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

2 π π ºπ ƒøª

3 Ήδη έχει ενεργοποιήσει τον σταθµό λήψης σηµάτων κινδύνου COSPAS/SARSAT. Οι δυνατότητες της Τουρκίας στην Έρευνα και ιάσωση αναµένεται να ενισχυθούν περισσότερο, µε την ολοκλήρωση των εξοπλιστικών προγραµµάτων "MELTEM-II/III" "LONG HORIZON" (προµήθεια 10 ATR- 72 και εξοπλισµός 19 Α/Φ CN-235 και ATR-72 µε συστήµατα επιτήρησης AMASCOS) και "MARTI"-"TURNA" (προµήθεια επιπλέον Ε/Π ΑΒ- 412 για την Τ/ ΑΑ και 12 Ε/Π επιτήρησης-διάσωσης. Συγκριτικά µε την Ελλάδα υπάρχει σαφής ποσοτική και ποιοτική υπεροχή των µέσων, της Τουρκίας στον τοµέα Έρευνας και ιάσωσης. Η κατάσταση φαίνεται µη αναστρέψιµη, και θα πρέπει έγκαιρα να εκσυγχρονισθούν τα Ελληνικά µέσα και ο εξοπλισµός τους ώστε να υπάρχει άµβλυνση της ποσοτικής και ποιοτικής διαφοράς και αποτελεσµατικότητας. Τα ελικόπτερα είναι τα κύρια µέσα για διάσωση ατόµων που κινδυνεύουν και τούτο διότι έχουν δυνατότητα αντιµετώπισης ναυτικών και αεροπορικών ατυχηµάτων (τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα), ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσµενείς καιρικές συνθήκες, ηµέρα και νύκτα. Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πιθανότητα αποκάλυψης και επιτυχίας µιας επιχείρησης Έρευνας και ιάσωσης είναι: Ο αριθµός των µέσων SAR. Η διάταξή τους. Το επίπεδο εκπαίδευσης στον οπτικό εντοπισµό των πληρωµάτων Έρευνας και ιάσωσης. Το ύψος έρευνας πάνω από την ξηρά ή την θάλασσα. Η κούραση των πληρωµάτων. Η ταχύτητα έρευνας (χαρακτηρίζεται ιδιαίτερης σηµασίας) Προετοιµασία δύο ελικοπτέρων Cougar της 384 ΜΕ για την επόµενη πτήση τους από το αεροδρόµιο της Ελευσίνας. Πέρα από την προµήθεια περισσότερων σύγχρονων ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης, η Πολεµική Αεροπορία θα πρέπει να αποκτήσει και αεροσκάφη µε εξοπλισµόο κατάλληλο για τον εντοπισµό ανθρώπων και αντικειµένων στη θάλασσα από µεγάλες αποστάσεις. Τέτοιος εξοπλισµός είναι τα ραντάρ πλευρικής σάρωησης. Τα αεροσκάφη Reims F 406 του Λι- µενικού σώµατος διαθέτουν τέτοια συστήµατα για τον εντοπισµό κηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας. [ Συσκευές Εντοπισµού Ηλεκτρονικές συσκευές εντοπισµού (Locator Beacons) οι οποίες εκπέµπουν σήµα συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και οι οποίες, ανάλογα µε τη χρήση τους, είναι: Personal Locator Beacons (PLBs), για προσωπική χρήση. Electronic Locator Transmitter (ELT) για αεροναυτική χρήση. Emergency Position Indicating Radio Beacon (EPIRB) για χρήση σε πλοία. PLB Οι συσκευές PLBs είναι ποµποί οι οποίοι εκπέµπουν σήµατα κινδύνου στις συχνότητες 121.5MHz, 243MHz και από 1ης Φεβρουαρίου 2009 η νέα συχνότητα 406MHz για τον εντοπισµό του. Οι εκποµπές ανιχνεύονται αρχικά από το ορυφορικό Σύστηµα Εντοπισµού Ερευνάς- ιάσωσης COSPAS-SARSAT και στη συνέχεια η πληροφορία αφού ληφθεί από κατάλληλους επίγειους σταθµούς προωθείται στην εθνική 28 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

4 π π ºπ ƒøª αρχή έρευνας διάσωσης, µέσω του αρµόδιου κέντρου ελέγχου - Mission Control Center (MCC) για κινητοποίηση των µέσων έρευνας/ διάσωσης. ELT Οι συσκευές ELTs είναι ποµποί οι οποίοι εκπέµπουν σήµατα κινδύνου στις συχνότητες MHz, 243MHz και από 1ης Φεβρουαρίου 2009 σε 406MHz για εντοπισµό Α/Φ µετά από πρόσκρουση στο έδαφος. Οι εν λόγω εκποµπές ανιχνεύονται αρχικά από το ορυφορικό Σύστηµα Εντοπισµού Έρευνας - ιάσωσης COSPAS-SARSAT και στη συνέχεια η πληροφορία αφού ληφθεί από κατάλληλους επίγειους σταθµούς προωθείται στην εθνική αρχή Έρευνας ιάσωσης, όπως το PLB. ULB Οι συσκευές ULB είναι ακουστικοί ραδιοφάροι υποβρύχιου εντοπισµού του Α/Φ σε περίπτωση βύθισης. Κατά την επαφή τους µε το νερό ενεργοποιούνται αυτόµατα, εκπέµποντας υπερήχους στη συχνότητα 37,5 KHz µε αποτελεσµατικότητα εντοπισµού σε µεγάλο βάθος. Το ηχητικό σήµα ανιχνεύεται από ειδικό σύστηµα λήψης, Underwater Acoustic Locator System, ο χειρισµός του οποίου πραγµατοποιείται, από πλωτό µέσο επιφανείας, βυθού ή από δύτη. Ηλεκτρονικά συστήµατα, υπό µορφή Payload, σε δορυφόρους οι οποίοι µπορεί να είναι χαµηλής τροχιάς (Low Earth Orbit LEO) ή γεωσύγχρονοι (Geostationary Earth Orbit GEO). Τα συστήµατα αυτά εντοπίζουν τις εκποµπές των beacons και εκπέµπουν προς τη γη (Downlink) αντίστοιχα σήµατα µε δεδοµένα για τον προσδιορισµό και τη θέση της εκποµπής.. Οι επίγειοι σταθµοί λήψης των δορυφόρων Local User Terminals (LUTs) λαµβάνουν και επεξεργάζονται τα σήµατα που εκπέµπονται από τους δορυφόρους. ιαθέτουν ειδικά συστήµατα ικανά να λαµβάνουν τα σήµατα των δορυφόρων και να τα επεξεργάζονται για την παρακολούθηση των δορυφόρων (tracking) κατά την κίνησή τους στον ορίζοντα. Από τα παραπάνω προκύπτει η ανάγκη άµεσου εκσυγχρονισµού των πτητικών µέσων Έρευνας και ιάσωσης που απαιτούνται ώστε να έχουν δυνατότητα επικοινωνίας και εκποµπής στην συχνότητα 406 µέσω δορυφόρου και να είναι σύµφωνα µε τις διεθνείς απαιτήσεις µετά το Στιγµιότυπο από το συνέδριο του ΙCAO στο Σικάγο το Εκεί καθορίστηκαν τα όρια της περιοχής ελέγχου και πληροφοριών για κάθε χώρα (FIR) που ταυτίστηκαν µε τα όρια των περιοχών ευθύνης για τη διένεργεια αποστολών έρευνας και διάσωσης. Κάτω διακρίνεται ένα από τα 11 ΑΒ 205 της ΠΑ. Τα ελικόπτερα αυτά που επί δεκαετίες σήκωσαν το βάρος των αποστολών έρευνας και διάσωσης, θα πρέπει να αντικατσταθούν άµεσα. [ Η «νόσος» των Αεροπόρων - Απώλεια Προσανατολισµού Η απώλεια προσανατολισµού ενός πιλότου µαχητικού αεροσκάφους δεν είναι κάτι το ασυνήθιστο. Επιστηµονικά καταγράφονται τρεις διακριτικοί τύποι αποπροσανατολισµού - απώλειας προσανατολισµού- [Spatial Disorientation (SD)]. Ο Τύπος Ι είναι η µη αναγνωρίσιµη [unrecognized] SD. Ο χειριστής δεν έχει επίγνωση του ότι τίποτα δεν πάει καλά και ελέγχει το αεροσκάφος αντιδρώντας στα εσφαλµένα µηνύµατα που του δίνουν οι αισθήσεις του σχετικά µε τη στάση [attitude] και την κίνηση [motion]. Ο τύπος ΙΙ είναι η αναγνωρίσιµη [recognized] SD: ο χειριστής αντιλαµβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά µπορεί να µην συνειδητοποιεί ότι η πηγή του προβλήµατος είναι η SD. Ο Τύπος ΙΙΙ είναι η SD που προκαλεί αδυναµία αντίδρασης [incapacitating]: ο χειριστής γνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά αλλά η φυσιολογική ή συναισθηµατική αντίδραση στην απώλεια προσανα- ANAXAITI H/INTERCEPTION π À ƒπ -º µƒ À ƒπ

5 τολισµού είναι τόσο µεγάλη που ο χειριστής αδυνατεί να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροσκάφους. Αυτό µπορεί να προκύψει από την αδυναµία του χειριστή να αποκτήσει οπτικές πληροφορίες λόγω «νυσταγµού». Για κάθε τύπο απώλειας προσανατολισµού ας δούµε ένα παράδειγµα: Παράδειγµα SD Τύπου Ι. Το τελευταίο από τέσσερα αεροσκάφη απογειώθηκε για µία έξοδο µε το φως της ηµέρας, σκοπεύοντας να ακολουθήσει τα άλλα τρία σε αναχώρηση µε οδηγό το ραντάρ. Λόγω σφάλµατος στην πλοήγηση που έλαβε χώρα αµέσως µετά την απογείωση, ο χειριστής δεν µπόρεσε να «πιάσει» τα άλλα αεροσκάφη στο ραντάρ. Ευρισκόµενος σε σύγχυση, επέλεξε να αναχαιτίσει τα άλλα αεροσκάφη γνωρίζοντας ότι βρίσκονταν στο τόξο της Συνήθους Αναχώρησης µε Όργανα [Standard Instrument Departure]. Ο χειριστής προχώρησε αµέσως σε αυτό το σηµείο, σκανάροντας το ραντάρ, µε προσοχή, για τα στοιχεία επαναφοράς [blips] που πρέπει να εµφανίζονται κάθε στιγµή. Στο µεταξύ, έχοντας ανέβει στα πόδια πάνω από το έδαφος, ο χειριστής µπήκε σε µία κάθοδο ποδών το λεπτό ως αποτέλεσµα της µη αναγνωρίσιµης χαµηλής στάσης ρινός 3 µοιρών [nose-low attitude]. Έχοντας λάβει τις αιτηθείσες πληροφορίες θέσης από άλλο µέλος του σµήνους, ο εν λόγω χειριστής ξαφνικά έκανε µία στροφή απότοµης κλίσης, είτε για να αποφύγει την απειλή σύγκρουσης που φαινόταν να είναι υπαρκτή είτε για να προσεγγίσει τους υπόλοιπους χειριστές του σµήνους. υστυχώς, ο χειριστής είχε ήδη κατέβει υπερβολικά κάτω από τα άλλα αεροσκάφη και πήγαινε υπερβολικά γρήγορα για να µπορέσει να αποφύγει το έδαφος. Το γεγονός αυτό προκλήθηκε από την µη αναγνωρίσιµη SD Τύπου Ι. Η συγκεκριµένη παραίσθηση που προκάλεσε το συµβάν ήταν η παραίσθηση σωµατικής βαρύτητας [somatogravic] που προκλήθηκε από την πρόσθια επιτάχυνση του αεροσκάφους κατά την απογείωση και άνοδο. Η αποκλειστική ενασχόληση µε το σκανάρισµα του ραντάρ επηρέασε [compromised] τον έλεγχο των οργάνων από τον χειριστή στο βαθµό που τα εσφαλµένα ακουστικά ερεθίσµατα [vestibular cues] µπόρεσαν να κυριαρχήσουν στην επεξεργασία των πληροφοριών προσανατολισµού. Έχοντας αποδεχθεί την εσφαλµένη αίσθηση [«feeling»] SD, ο χειριστής έλεγξε το αεροσκάφος ανάλογα, µέχρι το σηµείο που ήταν πια πολύ αργά για να το ανακτήσει. Παράδειγµα SD Τύπου ΙΙ. Μια ηµέρα µε ξάστερο ουρανό, απεριόριστη ορατότητα και ξεκάθαρο ορίζοντα, ο χειριστής πετούσε σε µία εκπαιδευτική πτήση αεροµαχίας δύο επί δύο πάνω από τη θάλασσα. Μετά από µία σειρά ελιγµών κατά την εµπλοκή, ο χειριστής νόµισε ότι το αεροσκάφος πετούσε ευθεία και επίπεδα όταν στοχοποίησε τους «αντιπάλους» [bandits] ελάχιστα χαµηλότερα και προς τα δεξιά. Στην πραγ- µατικότητα, ο χειριστής είχε µία αριστερή κλίση 90 µοιρών κοιτώντας προς τα πάνω το άλλο αεροσκάφος. Για να εξασφαλίσει επιτυχή διαχωρισµό, ο χειριστής περιστράφηκε προς τα αριστερά και άρχισε να σηκώνει το ρύγχος λίγο. Στην πραγµατικότητα, ο χειριστής είχε περιστραφεί και σχεδόν αναστραφεί προς τα κάτω. Αυτό που έκανε τον χειριστή να συνειδητοποιήσει ότι είχε αποπροσανατολιστεί ήταν το γεγονός ότι το αεροσκάφος ακουγόταν σαν να πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Όταν ο χειριστής κοίταξε τα όργανα, οι διακόπτες ελέγχου έδειξαν ότι ο χειριστής είχε αναστραφεί σε µια κάθοδο µοιρών µε φοβερές επιταχύνσεις. Η ανάκτηση ήταν απόλυτα ενστικτώδης περιστροφή στον πλησιέστερο ορίζοντα και τράβηγµα [pull]. Ο χειριστής τράβηξε 12,5 G κατά τη διάρκεια της ανάκτησης και κατέληξε στα πόδια πάνω από την επιφάνεια του νερού. Το συµβάν αυτό αναγνωρίσιµης SD Τύπου ΙΙ έλαβε χώρα εξαιτίας (i) επικεντρωµένης προσοχής στον δεύτερο «αντίπαλο», (ii) κατάρρευσης του επάλληλου ελέγχου και (iii) παρεπόµενης απώλειας συνείδησης ως προς τη «στάση» [attitude]. Η SD Τύπου ΙΙ λαµβάνει χώρα συχνότερα από όσο θα µπορούσαν να δείξουν οι αναφορές για ατυχήµατα, και είναι ένας γνωστός κίνδυνος συνυφασµένος µε την χρήση ενός αφους ως πολε- µικής πλατφόρµας. Παράδειγµα SD Τύπου ΙΙΙ. Μια ξάστερη ηµέρα τρία αεροσκάφη είχαν εµπλακεί σε έντονη εκπαίδευση τακτικής αεροµαχίας. Ένας χειριστής άρχισε µία δυνατή αριστερή στροφή στα πόδια πάνω από το έδαφος. Για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί απόλυτα, το αεροσκάφος του χειριστή άρχισε να περιστρέφεται προς τα αριστερά µε µοίρες το δευτερόλεπτο. Ο χειριστής µετέδωσε «εκτός ελέγχου αυτόµατη περιστροφή» ενώ κατέβαινε πόδια. Ο χειριστής έκανε τουλάχιστον µία επιτυχή προσπάθεια να σταµατήσει τις περιστροφές όπως έδειξε η στιγµιαία διακοπή της περιστροφής στα πόδια. Τότε το αεροσκάφος άρχισε να περιστρέφεται ξανά προς τα αριστερά. 40 δευτερόλεπτα πέρασαν από τη στιγµή που άρχισε η περιστροφή µέχρι τη στιγµή που εκτινάχθηκε ο χειριστής ήταν, όµως, πολύ αργά. Ανεξάρτητα από το εάν η περιστροφή προκλήθηκε από µηχανική δυσλειτουργία ή από λάθος του χειριστή, το σίγουρο αποτέλεσµα ήταν οπτικο-ακουστικός αποπροσανατολισµός, που όχι µόνο εµπόδισε τον χειριστή να «διαβάσει» τα όργανα αλλά δεν του επέτρεψε επίσης να προσανατολιστεί προς τον φυσικό ορίζοντα. Έτσι η SD Τύπου ΙΙΙ πιθανώς να εµπόδισε τον χειριστή να κάνει διορθωτικές ενέργειες για να σταµατήσει την περιστροφή και να µην επιτρέψει την επανάληψή της. Εάν δεν έγιναν έτσι τα πράγµατα, σίγουρα επηρεάστηκε [compromised] η ικανότητα του χειριστή να αξιολογήσει µε ακρίβεια το βαθµό αποπροσανατολισµού. Σε ότι αφορά τις αιτίες Απώλειας Προσανατολισµού στο Χώρο (SD) υπάρχουν πολλές συνθήκες ή παράγοντες που αυξάνουν την αδυνα- µία προσανατολισµού στο χώρο. Ορισµένες από αυτές είναι οργανικής φύσης (ανθρώπινοι παράγοντες), ενώ άλλοι εξωτερικοί που έχουν σχέση µε το εξωτερικό περιβάλλον στο οποίο ο πιλότος πρέπει να πετάει. Ο πιλότος πρέπει να έχει επίγνωση του ζητήµατος αυτού για να µειώσει τους κινδύνους που σχετίζονται µε αυτές τις καταστάσεις και µ αυτούς τους παράγοντες. Προσωπικοί Παράγοντες: Το άγχος, η κούραση, η υποξία, τα διάφορα φάρµακα, οι δυνάµεις G, η δυσφορία λόγω θερµοκρασίας και τα συναισθηµατικά προβλήµατα µπορούν να µειώσουν την ικανότητα του πιλότου να αντισταθεί στην απώλεια προσανατολισµού. Ένας Σε αυτό το χάρτη διακρίνονται οι σταθµοί λήψης δορυφορικών σηµάτων για σκοπούς άµεσου εντοπισµού πλοίων ή αεροσκαφών τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Ένας από αυτούς διακρίνεται στην Τουρκία π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

6 π π ºπ ƒøª

7 πιλότος ικανός να εκπληρώσει και να θέσει τις προτεραιότητες µιας αποστολής (µε αποτελεσµατικό διασταυρωτικό έλεγχο οργάνων), που βρίσκεται σε διανοητική εγρήγορση, και διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, οργανικά και συναισθηµατικά, για να πραγµατοποιεί πτήσεις, θα έχει πολύ λιγότερη δυσκολία να προσανατολιστεί. Από την άλλη πλευρά, ένας πιλότος ο οποίος εύκολα αισθάνεται «tasksaturated» (υπερφορτωµένος/κορεσµένος από εντολές/εργασίες), ο οποίος δεν µπορεί να θέσει προτεραιότητες στα καθήκοντά του, αισθάνεται ψυχολογική πίεση, έχει προσωπικά προβλήµατα, είναι κουρασµένος ή άρρωστος, ή παίρνει φάρµακα χωρίς συνταγή γιατρού, η πιθανότητα να χάσει τον προσανατολισµό του είναι µεγάλη. Φόρτος Εργασίας: Η ικανότητα του πιλότου να χειριστεί τα όργανα και να πραγµατοποιεί πτήση σε σχηµατισµό µειώνεται, όταν αυτός ή αυτή απασχολείται πολύ µε τους διάφορους ελέγχους στο πιλοτήριο, όταν έχει άγχος, όταν αισθάνεται ψυχολογική πίεση ή κούραση. Όταν ο πιλότος περισπάτε από το διασταυρωτικό έλεγχο των οργάνων [cross-checking], όταν η πτήση βρίσκεται σε φάση έντασης, σε οριακές καιρικές συνθήκες, ή σε συνθήκες µειωµένης ορατότητας, η ικανότητα του να καταλάβει ότι έχει χάσει τον προσανατολισµό του στο χώρο και να αντισταθεί σ αυτό είναι εξαιρετικά περιορισµένη. Έλλειψη Πείρας: Άπειροι πιλότοι µε ελάχιστο χρόνο στο χειρισµό των οργάνων είναι πρακτικά ευάλωτοι στον αποπροσανατολισµό. Ο πιλότος χρειάζεται χρόνο και εµπειρία για να «αισθανθεί» άνετα σε ένα αεροπλάνο και να κάνει ένα σταθερό και αποτελεσµατικό διασταυρωτικό έλεγχο οργάνων. Ένας πιλότος ο οποίος πρέπει να ψάχνει τους διακόπτες, τα κουµπιά και τα χειριστήρια στο πιλοτήριο έχει λιγότερο χρόνο να επικεντρωθεί στα όργανα της πτήσης και µπορεί να διασπαστεί η προσοχή του κατά τη διάρκεια µιας κρίσιµης φάσης της πτήσης µε όργανα. Ο φόρτος εργασίας στο πιλοτήριο σε ένα πολύπλοκο αεροσκάφος είναι ιδιαίτερα σηµαντικός παράγοντας για το νέο πιλότο ή πιλότους που αποφοίτησαν πρόσφατα ή που είναι νέοι σ αυτά τα συστήµατα. εν είναι πάντα διαθέσιµο ένα δεύτερο µέλος στο πιλοτήριο το οποίο θα αλλάζει τα κανάλια του ασυρµάτου «radio channels», θα θέσει σε λειτουργία τη βοηθητική πλοήγηση, και θα µοιραστεί µαζί του άλλες δουλείες εντός του πιλοτηρίου. Γι αυτό είναι σηµαντικό να γίνει εγκαίρως ένας αποτελεσµατικός διασταυρωτικός έλεγχος οργάνων και να καθιερωθεί καθ όλη τη διάρκεια της πτήσης. Άλλες εργασίες που πρέπει να γίνουν στο πιλοτήριο, όπως οι αλλαγές στον ασύρµατο, η λειτουργία του ραντάρ, κ.λ.π., δεν πρέπει να αποσπούν την προσοχή του πιλότου από τη βασική πτήση µε όργανα. Ικανότητα Επάρκεια: Ο συνολικός χρόνος πτήσης δεν προστατεύει ένα πεπειραµένο πιλότο από την απώλεια προσανατολισµού στο χώρο. Είναι πιο σηµαντική η ικανότητα και ο αριθµός των ωρών πτήσεως ή των εξόδων «sorties» κατά τις προηγούµενες 30 ηµέρες. Τα µικροατυχήµατα[mishaps] που οφείλονται στην απώλεια προσανατολισµού στο χώρο, γενικά, έχουν να κάνουν µε την περιορισµένη πτητική εµπειρία του πιλότου κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες. Η πτητική ικανότητα του πιλότου αρχίζει να µειώνεται πολύ γρήγορα µετά από 3 ή 4 εβδοµάδες εκτός πιλοτηρίου. Η πιθανότητα απώλειας προσανατολισµού κατά τις πρώτες πτήσεις µετά από κάποια διακοπή άσκησης των πτητικών του καθηκόντων, είναι µεγάλη. Χρόνος σε πτήσεις δι οργάνων: Οι πιλότοι µε λιγότερο χρόνο σε πτήσεις δι οργάνων είναι πιο ευάλωτοι στην απώλεια προσανατολισµού από ότι οι πιο έµπειροι. Έχουν αναφερθεί πολλά επεισόδια απώλειας προσανατολισµού κατά την στροφή διείσδυσης [penetration turn], την τελική προσέγγιση, την άνοδο µετά την απογείωση, των απογειώσεων σε σχηµατισµό «trail departures», και κατά τη διάρκεια απαιτητικών αεροπορικών ελιγµών. Τότε οι παραισθήσεις που οφείλονται στη λειτουργία του αιθουσαίου του ωτός (του εσωτερικού τµήµατος του αυτιού) [vestibular illusions] είναι οι πιο καταστροφικές. Άλλη πολύ κρίσιµη στιγµή είναι κατά τη διάρκεια της νύκτας και υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες «weather formation», όταν ο πιλότος της άκρης του σχηµατισµού χάσει οπτική επαφή µε τον επικεφαλής του σχηµατισµού, ή όταν ο πιλότος που πετάει µε VMC ξαφνικά µπει σε IMC1. Φάσεις της πτήσης: Μολονότι η διάσπαση προσοχής, η επι-κεντρω- µένη προσοχή [channelized attention], και ο φόρτος εργασίας [task saturation] δεν είναι το ίδιο µε την απώλεια προσανατολισµού στο χώρο, την επιταχύνουν, όµως, γιατί δεν αφήνουν τον πιλότο να προβεί σε αποτελεσµατικό διασταυρωτικό έλεγχο οργάνων. Έχουν ση- µειωθεί επεισόδια απώλειας προσανατολισµού στο χώρο σε όλες τις φάσεις της πτήσης. Κατά τη διάρκεια των παρακάτω κρίσιµων φάσεων οι πιλότοι είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στην απώλεια προσανατολισµού λόγω αύξησης της πιθανότητας για διάσπαση προσοχής, για επικεντρωµένη προσοχή [channelized attention], και για φόρτο εργασιών. Απογείωση και Προσγείωση: Η φάση απογείωσης και προσγείωσης µιας πτήσης είναι ένα δυναµικό και απαιτητικό περιβάλλον. Η επιτάχυνση του αεροσκάφους, η ταχύτητα, οι απαιτήσεις ισορροπίας, ο βαθµός ανόδου ή καθόδου καθώς και ο βαθµός στροφής είναι υφιστάµενες συχνές µεταβολές. Το αεροσκάφος µπορεί να εισέλθει ή να εξέλθει από VMC σε IMC. Τη νύχτα, τα φώτα εδάφους µπορεί να προκαλέσουν (προσθέσουν) σύγχυση. Μεταβολές συχνότητας ασυρµάτου και IFF/SIF2 µπορούν να διαταχθούν κατά τη διάρκεια κρίσιµης φάσης της πτήσης κοντά στο έδαφος. Απρόσµενες µεταβολές κατά την άδεια απογείωσης ή προσέγγισης µπορούν να αυξήσουν τον φόρτο εργασίας και να διακόψουν έναν αποτελεσµατικό διασταυρωτικό έλεγχο οργάνων. Μία απροσδόκητη απαίτηση διεξαγωγής χαµένης προσέγγισης ή κυκλικής προσέγγισης κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε IMC είναι πολύ απαιτητική όπως και ένα ξένο αεροδρόµιο µε κακό φωτισµό στο διάδροµο είναι ακόµα πιο απαιτητικό. Αέρος Εδάφους: Μια άλλη κρίσιµη φάση, µε υψηλό ποσοστό αποπροσανατολισµού, είναι ο ελιγµός σχετικά µε ρίψη πολεµικού υλικού αέρος-εδάφους κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σε περιόδους µειωµένης ορατότητας καθώς και ελιγµών αεροµαχίας. Πάλι, υπό αυτές τις συνθήκες η µοναδική τελείως αξιόπιστη πληροφορία σχετικά µε τη συµπεριφορά του αεροσκάφους παρέχεται στον πιλότο µέσω των οργάνων πτήσεως. Λόγω της φύσης της αποστολής, η προσοχή του πιλότου είναι στραµµένη έξω από το θάλαµο κυβερνήσεως του αεροσκάφους (πιλοτήριο). Το ενδεχόµενο περισπασµού είναι µεγάλο. Ότι βλέπει ο κυβερνήτης έξω από το πιλοτήριο µπορεί να τον παραπλανεί ή να αποτύχει να εντοπίσει µια σηµαντική παρά- µετρο των οργάνων (όπως θέση, ταχύτητα, υψόµετρο, ή κατακόρυφη ταχύτητα) κατά τη διάρκεια κρίσιµης φάσης της ρίψης όπλων. Αυτοί οι παράγοντες µπορούν εύκολα να οδηγήσουν σε µη αναγνωρίσιµο αποπροσανατολισµό ή «απώλεια συνείδησης θέσης» όπου ο πιλότος ακούσια οδηγεί το αεροσκάφος σε µία θέση/κατάσταση από την οποία δεν είναι δυνατή η ανάκαµψη. Πτήσεις Σχηµατισµού: Μια απαιτητική κατάσταση µε υψηλό ενδεχόµενο αποπροσανατολισµού είναι οι πτήσεις σε σχηµατισµό κατά τη διάρκεια της νύχτας ή δυσµενών καιρικών φαινοµένων. Οι πτήσεις σχηµατισµού προκαλούν συγκεκριµένα προβλήµατα στον κυβερνήτη στη διατήρηση του προσανατολισµού του. Το πρώτο και πιο σηµαντικό, 32 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2008 ANAXAITI H/INTERCEPTION

8 π π ºπ ƒøª οι κυβερνήτες που πετούν στο πτερύγιο του αεροσκάφους δεν µπορούν να διατηρήσουν την πρέπουσα οπτική υπεροχή. Στερούνται οποιασδήποτε οπτικής πληροφορίας σχετικά µε τη συµπεριφορά του αεροσκάφους ως προς την επιφάνεια της γης. εν µπορούν να δουν τον πραγµατικό ορίζοντα και έχουν ελάχιστο ή καθόλου χρόνο για να διαβάσουν τα όργανα. Υπό αυτές τις συνθήκες η καταστολή πληροφοριών προερχόµενων από αναξιόπιστες πηγές όπως το σύστηµα του αιθουσαίου του ωτός [vestibular system], γίνεται δύσκολη υπόθεση. Παραισθήσεις διαφόρων τύπων είναι σχεδόν αναπόφευκτες. Η συγκέντρωση του κυβερνήτη να διατηρήσει σωστή θέση πτερυγίου µπορεί να επηρεάζεται από την «αίσθηση» του κυβερνήτη όσον αφορά τη σωστή συµπεριφορά του αεροσκάφους. Η έλλειψη εµπιστοσύνης του αρχηγού του σχηµατισµού θα αυξήσει την ένταση και την αγωνία. Ένας άπειρος, άξεστος αρχηγός σχηµατισµού σίγουρα θα επιδεινώσει την κατάσταση. Οι κακές εν-πτήσει επικοινωνίες και η έλλειψη συγκεκρι- µένων διαδικασιών (σωστή ενηµέρωση) ανάκτησης αποπροσανατολισµένου πιλότου της άκρης σχηµατισµού, θα αυξήσει το ενδεχόµενο αεροπορικού ατυχήµατος. * VMC Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης εξ όψεως IMC Μετεωρολογικές συνθήκες πτήσης µε όργανα IFF/SIF Αναγνώριση φίλιων και εχθρικών Αεροσκαφών

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο

για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο 1 6 Μαΐου 2011 www.geostrategy.gr Οι Τούρκοι αµφισβητούν τα δικαιώµατά µας για έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο Του Χρήστου Μηνάγια Από 3 έως 5 Μαΐου 2011 οι τουρκικές ένοπλες δυνάµεις πραγµατοποίησαν τη

Διαβάστε περισσότερα

Του Ιωάννη Μιχανετζή, MSc

Του Ιωάννη Μιχανετζή, MSc À Το σηµαντικότερο ανθρώπινο όργανο κατά την εκτέλεση πτήσεων µε αεροσκάφη είναι αναµφισβήτητα ο εγκέφαλος. Ο αισθητήρας όµως, που παρέχει τον µεγαλύτερο όγκο πληροφοριών προς τον εγκέφαλο είναι τα µάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΗΜΕΡΙΔΑ Πρωτοβουλίες-Δράσεις Οδικής Ασφάλειας σε περίοδο οικονομικής κρίσης Αθήνα, 6 Ιουνίου 2012 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΗΛΙΚΙΑ Σοφία Βαρδάκη, Δρ. Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας

Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 1 Του Χρήστου Μηνάγια Παρασκηνιακά παιχνίδια της Άγκυρας 04 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Στο άρθρο του συντάκτη του παρόντος, µε τίτλο «Εκβιασµοί, απειλές και αυθαιρεσίες από την Άγκυρα στην Ανατολική

Διαβάστε περισσότερα

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ

EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ EJECT! ΠΑΡΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΡΑ Όταν συμβεί ένα μείζον αεροπορικό ατύχημα στην Πολεμική Αεροπορία συγκεντρώνεται μια ομάδα ειδικών η οποία διερευνά κάθε πιθανό παράγοντα, γεγονός ή ακολουθία γεγονότων τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΟΙΝΙΚΑΣ Αποστολή 7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Με την πρώτη ημέρα από την άναδρη επίθεση της Τουρκίας να έχει περάσει, οι δυο χώρες έχουν εμπλακέι τόσο στην στεριά, όσο στην θάλασσα και στον αέρα. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους

Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Χρήσιµες ληροφορίες σε εφήβους 12-15 ετών γιατο ώς να κυκλοφορούν µε ασφάλεια στους δρόµους Γραμματεία Διυπουργικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας 19/03/2014 Πόσα παιδιά (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε δημοσιευμένο υλικό του περιοδικού DHV info (τεύχη Νο 114 και Νο 140) της Γερμανικής ομοσπονδίας. Παρ όλα αυτά, δεν μπορώ να πάρω καμία ευθύνη και συνιστώ να συμβουλευτεί

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"»

«Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό Move the Ball!» ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΠ 413 / ΕΚΠ 606 ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ Εργασία Εξαµήνου Προγραµµατισµός του LEGO Mindstorm NXT για το διαγωνισµό "Move the Ball!"

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ.

Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ. Ψυχολογική Προετοιμασία Αθλητών Τσορμπατζούδης Χαράλαμπος ΤΕΦΑΑ-Α.Π.Θ. Προσοχή - Συγκέντρωση Η συγκέντρωση αναφέρεται στην ικανότητα συνειδητής κατεύθυνσης της προσοχής σε ένα συγκεκριμένο μέρος του πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IMS STC ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2 ΜΟΝΑΔΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.1 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 621/641/661 4 2.2 ΠΑΝΕΛ ΕΚΠΟΜΠΗΣ IR IMS STC 622/642/662 5 2.3 ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR

Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR Η ελληνική παρουσία στο χώρο της έρευνας και διάσωσης και των αποστολών Combat SAR ƒ À π Από το 2000, χρονιά κατά την οποία άρχισαν να αξιοποιούνται επιχειρησιακά τα Super Puma του Λιµενικού Σώµατος υπό

Διαβάστε περισσότερα

Aircraft Ground Icing

Aircraft Ground Icing Aircraft Ground Icing http://ntsb.gov/alerts/sa_006.pdf Pilots urged to beware of aircraft upper wing Surface ice accumulation before takeoff. (μεταφρασμένο από τον Στέφανο Άτσαλο) Παγοποίηση των αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ. νεφρά Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Ο Υ νεφρά νεφρών Η υψηλή αρτηριακή πίεση (υπέρταση) είναι ένα από τα δύο κύρια αίτια χρόνιας νεφρικής νόσου παγκοσμίως (το άλλο είναι ο διαβήτης). Επίσης, τα νεφρά έχουν βασικό ρόλο στη

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΥ Το 19ο αιώνα κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο από το Ρώσο εφευρέτη Α.Φ. Μοζάισκη. Η συσκευή έκανε μικρή πτήση. Αργότερα, στο τέλος του αιώνα, ο Χ. Μαξίμ στην

Διαβάστε περισσότερα

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1

4 η Εργασία F 2. 90 o 60 o F 1. 2) ύο δυνάµεις F1 4 η Εργασία 1) ύο δυνάµεις F 1 και F 2 ασκούνται σε σώµα µάζας 5kg. Εάν F 1 =20N και F 2 =15N βρείτε την επιτάχυνση του σώµατος στα σχήµατα (α) και (β). [ 2 µονάδες] F 2 F 2 90 o 60 o (α) F 1 (β) F 1 2)

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση

Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση Ασκήσεις υναµικής 3 η ενότητα: Κινητική σωµατιδίου: ενέργεια, ορµή, κρούση 1. Mόλις τεθεί σε κίνηση µε σταθερή ταχύτητα, ο µάζας 1000 kg ανελκυστήρας Α ανεβαίνει µε ρυθµό έναν όροφο (3 m) το δευτερόλεπτο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.

Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο Η Γ Ι Ε Σ Γ Ε Φ Υ Ρ Α Σ Βασισµένες στην ιεθνή Σύµβαση "Πρότυπα Εκπαίδευσης, Εκδόσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών" του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού. Ο ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ - αναλαµβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ PDF Created with deskpdf PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 1. Εάν µάθατε να πετάτε το αεροπλάνο Υπολοχαγός µην ξεχάσετε να το πετάτε σαν Ταγµατάρχης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 21 Νοεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ TA ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Σκοπός της έρευνας ήταν η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

30 χρόνια στους ουρανούς µε τα RF-4E. 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης

30 χρόνια στους ουρανούς µε τα RF-4E. 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης 30 χρόνια στους ουρανούς µε τα RF-4E 348 Μοίρα Τακτικής Αναγνώρισης 30 χρόνια στους ουρανούς µε τα RF-4E π H 348 MΤΑ παρέλαβε τα πρώτα RF-4E το 1978, συνεχίζοντας τη µεγάλη παράδοση στις αποστολές τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων

Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστηµάτων Ασφάλεια ενός Π.Σ.: Η ικανότητα ενός οργανισµού να προστατεύει τις πληροφορίες/πόρους του από τυχόν αλλοιώσεις, καταστροφές και µη εξουσιοδοτηµένη χρήση Η ικανότητά του να παρέχει ορθές και αξιόπιστες

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων

Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων 1 17 Απριλίου 2012 www.geostrategy.gr Τουρκικά σχέδια καταστροφής ελληνικών αεροπορικών βάσεων Του Χρήστου Μηνάγια Στις 13 Απριλίου 2012, η ιοίκηση των Εικονικών Τουρκικών Αεροπορικών υνάµεων [Türk Sanal

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ

ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ. http://armyaviation.wordpress.com ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 του βιβλίου THE KILLING ZONE του Paul A. Craig ΑΠΟ ΟΣΗ : ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΣΑΛΟΣ Army Aviator http://armyaviation.wordpress.com Η πτήση τη νύχτα είναι µια από τις πλέον όµορφες

Διαβάστε περισσότερα

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους.

Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Αδικαιολόγητος φόβος, κακή ψυχολογία και ανασφάλεια στα πρώτα βήματα με το αλεξίπτωτο πλαγιάς και αντιμετώπισή τους. Τι είναι φόβος Ο φόβος είναι ένα αίσθημα έμφυτο που υπακούει στο ένστικτο αυτοσυντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ

ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η προστασία των συνόρων μιας χώρας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ. 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1. Εξέδρες για αεροφωτογράφηση Από τη στιγμή που άνθρωπος ανακάλυψε τη σπουδαιότητα της αεροφωτογραφίας, άρχισε να αναζητά τρόπους και μέσα που θα του επέτρεπαν

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ιεραρχία ΓΕΕΘΑ) ΓΕΕΘΑ/Γραφείο Νοµικού Συµβούλου Αθήνα, 15 Φεβ 2007 Ρυµούλκηση στο Αιγαίο Κανονισµός 3577/92 της ΕΕ ιαφορά σε σχέση µε το SAR Λοιπές συναφείς επισηµάνσεις * Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί συντάχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών

Φωτ. Αεροδρόμιο Σερρών Η Ιστορία της Αεροπορίας Στρατού 1. Χρονική αφετηρία της Αεροπορίας Στρατού θεωρείται το έτος 1947 όταν τον Ιανουάριο εκείνης της χρονιάς μετέβησαν οι πρώτοι Αξιωματικοί του πυροβολικού στην Αγγλία στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. / της Επιτροπής για καθορισμό των κοινών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ. Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επιβλέπων καθηγητής: Στράνης Δημήτριος ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατά πόσο αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ

Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y P Q R S Mirage 2000-5Mk.2 Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ P T Y Η ένταξη σε υπηρεσία στην ΠΑ Πραγµατοποιήθηκε στις 23 Νοεµβρίου, ηµέρα Παρασκευή στο αεροδρόµιο της Τανάγρας όπου εδρεύει η 114 Πτέρυγα

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 0 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 19 Μαρτίου, 006 Ώρα: 10:30-13:30 Θέµα 1 0 (µονάδες 10) α ) Το βέλος δέχεται σταθερή επιτάχυνση για όλη τη διάρκεια της κίνησης (

Διαβάστε περισσότερα

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη

1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 15 Εισαγωγή... 17 1 Η δημιουργία ενός Πιλότου-Ηγέτη... 23 2 Η Ματιά του Πιλότου... 33 3 Η επίγνωση της κατάστασης... 43 4 Η δύναμη του σχεδιασμού... 59 5 Στο απόγειο της τεχνολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα οχήµατα πρέπει να πληρούν κάποιεσ προ ποθέσεισ για να κινούνται µε ασφάλεια και να προστατεύουν τουσ επιβάτεσ και τουσ πεζούσ. Κάθε όχηµα έχει τουσ δικούσ του περιορισµούσ, για τον απλούστατο λόγο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. 2.64 6ωρο ή λιγότερο 1.17

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ. 2.64 6ωρο ή λιγότερο 1.17 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 00 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ SYNOP.7 µήνας/μσ ωρο Mεµονωµένες παράµετροι.7 µήνας/παράµετρο/μσ διαθέσιµες παρατηρήσεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Α/Α ΠΡΟΪΟΝ ΤΙΜΗ( ) ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.6

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Ποδόσφαιρο, τι είναι?

Ποδόσφαιρο, τι είναι? ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ Ποδόσφαιρο, τι είναι? επίθεση Κύκλος τεσσάρων φάσεων σκοράρισμα εναλλαγή + - παρεμπόδιση ανάπτυξης άμυνα ανάπτυξη + - εναλλαγή αποσόβηση σκοραρίσματος Στόχος του παιχνιδιού: Νίκη Ομαδικές

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων

ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων Εργονοµικές Παρεµβάσεις : Συµβολή στην ολική ποιότητα Αθηνά: 11 εκεµβρίου 2008 ΟλικήΠοιότητα στο Σύστηµα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας: Εργονοµικές Παρεµβάσεις µε Στόχο την Ασφάλεια των Πτήσεων Στάθης Μαλάκης

Διαβάστε περισσότερα

Precautionary Landings

Precautionary Landings Προσγειώσου και Ζήσε!!! Πρόσφατα η οργάνωση Helicopter Association International (HAI), εκπόνησε ένα πρόγραμμα με την ονομασία Land and Live. Το παρόν φυλλάδιο της IHST, με τίτλο δηλαδή άμεση κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια

Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΣΤΡΟΦΩΝ Ανεξάρτητααπό τον τύπο του ρυθµιστή πρέπει να διαθέτει δυο κύρια χαρακτηριστικά: Ακρίβεια λειτουργίας Ευστάθεια Το πρώτο αναφέρεται σε µόνιµη λειτουργία δηλαδή σε σταθερές στροφές. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία

Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλή οδήγηση σε µεγαλύτερη ηλικία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ Ο ΗΓΩ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Η ανατοµία του συστήµατος. 76 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Αποστολή/φωτογραφίες Απόλλων Γ. Λεονταρίτης

Η ανατοµία του συστήµατος. 76 π À ƒπ -º µƒ À ƒπ 2009 ANAXAITI H/INTERCEPTION. Αποστολή/φωτογραφίες Απόλλων Γ. Λεονταρίτης N O M N O P κής Αεράµυνας Προστασίας ύναµης (343Μ). Έτσι λοιπόν, πέραν της εκµετάλλευσης των νέων µαχητικών σε εξειδικευµένους ρόλους µε ειδικά όπλα κρούσης και Καταστολής Αεράµυνας, όλοι οι χειριστές

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο.

Επειδή ο μεσημβρινός τέμνει ξανά τον παράλληλο σε αντιδιαμετρικό του σημείο θα θεωρούμε μεσημβρινό το ημικύκλιο και όχι ολόκληρο τον κύκλο. ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ Η ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης δεν διαφέρει στα βασικά από την ιστιοπλοΐα τριγώνου η οποία γίνεται με μικρά σκάφη καi σε προκαθορισμένο στίβο. Όταν όμως αφήνουμε την ακτή και ανοιγόμαστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 21/03/2004 09 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 2 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1 Εκπαιδευτές Βοηθοί Εκπαιδευτών Αέρος 1 Εκπαιδευτές Εδάφους 1 Ρυµουλκοί 1 Εξουσιοδότηση για Εκπαίδευση 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες

Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφαλείας της Αεροπορίας Παράρτημα VIΙ του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής για τις «Αεροπορικές δραστηριότητες OPS» Μέρος NCO εκτελεστικοί κανόνες R.F010-02 Ευρωπαϊκός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης "

Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης Αλεξιπτωτάρισμα Ελεύθερη μετάφραση από άρθρο της dhv Λιόντος Σωτήρης " Το πρόβλημα του αλεξιπτωταρίσματος δεν είναι γενικό. Το 2003 δηλώθηκαν μόνο 5 ατυχήματα. Αφορά μόνο λίγα μοντέλα αλεξιπτώτων που συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ)

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ( ιά ενηµέρωση της ιεραρχίας ΓΕΕΘΑ) Έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο (Search and Rescue SAR)* Βασιλείου Γ. Μακρή, Στρατιωτικού ικαστή, Νοµικού Συµβούλου Γ.Ε.ΕΘ.Α * Το κείµενο που ακολουθεί αποτελεί γνωµοδοτικό σηµείωµα το οποίο συντάχθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό

Παράγοντες που ευθύνονται για τους τραυµατισµούς ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 12 Η ψυχολογία των τραυµατισµών στον αθλητισµό Μάριος Γούδας ΤΙΤΛΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΑΛΕΞΗΣ περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (Ε ΑΑΠ) ΠΟΡΙΣΜΑ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΙΠΤΑΜΕΝΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ την 01/06/2003 12 / 2004 ΠΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρόγνωση καιρού λέγεται η διαδικασία πρόβλεψης των ατµοσφαιρικών συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν σε µια συγκεκριµένη περιοχή, για κάποια ορισµένη µελλοντική χρονική στιγµή ή περίοδο. Στην ουσία

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 1 Του Χρήστου Μηνάγια Οι Τούρκοι κλιµακώνουν τις προκλήσεις τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο 21 Μαΐου 2014 www.geostrategy.gr Στις 16-05-2014, η τουρκική Υδρογραφική-Γεωγραφική ιεύθυνση της ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΣΗΣΗ 5 Προσδιορισµός του ύψους του οραικού στρώµατος µε τη διάταξη lidar. Μπαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΓΙΑ ΣΕΝΑ, ΠΟΥ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΦΥΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΠΟΠΛΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα

Κεφάλαιο 2: Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Κεφάλαιο : Ο Νεύτωνας παίζει μπάλα Το ποδόσφαιρο κατέχει αδιαμφισβήτητα τη θέση του βασιλιά όλων των αθλημάτων. Είναι το μέσο εκείνο που ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο επηρεάζοντας ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή... 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή........................................................ 15 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι - ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ................................. 17 Πόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014

ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 ΦΥΣ. 211 Τελική Εξέταση 10-Μάη-2014 Πριν ξεκινήσετε συµπληρώστε τα στοιχεία σας (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας) στο πάνω µέρος της σελίδας αυτής. Για τις λύσεις των ασκήσεων θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 28 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή, 13 Απριλίου, 2014 Ώρα: 10:00-13:00 Παρακαλώ διαβάστε πρώτα τα πιο κάτω, πριν απαντήσετε οποιαδήποτε ερώτηση. Γενικές οδηγίες: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ.

1.1. Κινηµατική Οµάδα Γ. 1.1. Οµάδα Γ. 1.1.21. Πληροφορίες από το διάγραµµα θέσης-χρόνου..ένα σώµα κινείται ευθύγραµµα και στο διάγραµµα βλέπετε τη θέση του σε συνάρτηση µε το χρόνο. i) Βρείτε την κλίση στο διάγραµµα x-t στις

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας.

Αντικείμενο. Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Αντικείμενο Ερμηνεία της έννοιας της ηλεκτροπληξίας. Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν ένα επεισόδιο ηλεκτροπληξίας. Θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1980-1995

Διαβάστε περισσότερα

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV

CB-19 CB RADIO COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CB-19 CB RADIO CB-19 COBRA 19DX IV CB-19 COBRA 19DX IV ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΟ ΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Βασικές δυνατότητες της συσκευής 40 κανάλια Άµεση επιλογή καναλιών 9/19 υνατότητα σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β 22 ΜΑΪΟΥ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÓÕÃ ÑÏÍÏ Θέµα Α ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β ΜΑΪΟΥ 03 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις Α-Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία συµπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης

Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Συνεργασία σμήνους μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs) σε αποστολές αποτύπωσης Εννοιολογικά στάδια Κατασκευή UAVs Επικοινωνία μεταξύ των μελών Ανάλυση καταγεγραμμένων γεγονότων Αρχιτεκτονική Αρχηγού Σμήνους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ''

ΕΝΟΤΗΤΑ 2007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Έντυπο ΕΕ ΕΝΟΤΗΤΑ 007 ''ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝ ΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ'' Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος.

Προσοχή. Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Προσοχή Ηπροσοχήείναιµία κεντρική λειτουργία του γνωστικού συστήµατος. Ηπροσοχήεµπλέκεται στην επιλογή των στοιχείων του περιβάλλοντος που επιθυµούµε να επεξεργαστούµε, και παράλληλα στην αγνόηση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

The Keele STarT Back Screening Tool

The Keele STarT Back Screening Tool The Keele STarT Back Screening Tool Σκεπτόμενος (-η) τις 2 τελευταίες εβδομάδες σημειώστε την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα: Διαφωνώ Συμφωνώ 0 1 1 Ο πόνος στην μέση μου απλώθηκε κάτω στο (-α) πόδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ Παγώνη Ιωάννα, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψαράκη Βούλα, Επίκουρος Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz

Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασύρματο A/V sender στα 5,8 GHz ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Για το MV7230 Θέσεις Κοντρόλ και Παρελκόμενων Λειτουργία Χρήσης Εγκατάσταση Επίλυση προβλημάτων Περισσότερες Εφαρμογές Προσοχή Χαρακτηριστικά Για το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ).

ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (Τετράβιβλος, βιβλίο 1ο, κεφ. 7, σελ. 42-43, Περί ημερινών και νυκτερινών ). Οι ομάδες των πλανητών (Sects) και η σπουδαιότητά τους σε ένα χάρτη Η πρωταρχική ενέργεια που

Διαβάστε περισσότερα

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br

M m l B r mglsin mlcos x ml 2 1) Να εισαχθεί το µοντέλο στο simulink ορίζοντας από πριν στο MATLAB τις µεταβλητές Μ,m,br ΑΣΚΗΣΗ 1 Έστω ένα σύστηµα εκκρεµούς όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήµα: Πάνω στη µάζα Μ επιδρά µια οριζόντια δύναµη F l την οποία και θεωρούµε σαν είσοδο στο σύστηµα. Έξοδος του συστήµατος θεωρείται η απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Φανταστικές κούρσες ταχύτητας

Κεφάλαιο 1: Φανταστικές κούρσες ταχύτητας Κεφάλαιο 1: Φανταστικές κούρσες ταχύτητας Οι υψηλές ταχύτητες και επιταχύνσεις συναρπάζουν τους περισσότερους από εμάς. Η αίσθηση που νιώθουμε όταν απογειώνεται ένα αεροπλάνο ή όταν ξεκινάμε με ένα τρενάκι

Διαβάστε περισσότερα