293 Φαρμακευτικής Πάτρας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "293 Φαρμακευτικής Πάτρας"

Transcript

1 293 Φαρμακευτικής Πάτρας Το Τμήμα Φαρμακευτικής ιδρύθηκε το 1977 και λειτούργησε αρχικά ως Τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Από το 1983 αποτελεί Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας μαζί με Τμήμα Ιατρικής. Περιλαμβάνει 8 Εργαστήρια και 2 υπό ίδρυση Εργαστήρια στα οποία απασχολούνται συνολικά 17 μέλη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού και 4 μέλη Ειδικού Διδακτικού-Τεχνικού Προσωπικού. Αντικείμενα του Τμήματος Φαρμακευτικής αποτελούν α) σε προπτυχιακό επίπεδο η εκπαίδευση των φοιτητών. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών προσαρμόζεται περιοδικά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της φαρμακευτικής επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά και στις αλλαγές του φαρμακευτικού επαγγέλματος. β) στην έρευνα σε νέα πεδία της φαρμακευτικής επιστήμης και γ) στην αφομοίωση των σημερινών κατευθύνσεων της φαρμακευτικής επιστήμης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Το Τμήμα Φαρμακευτικής στεγάζεται προς το παρόν στα Προκατασκευασμένα Κτίρια της Πανεπιστημιούπολης μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου κτιρίου. Το χρονίζον αυτό πρόβλημα της μόνιμης εγκατάστασης του Τμήματος σε σύγχρονο κτίριο βρίσκεται ήδη στο επίπεδο της ύπαρξης ολοκληρωμένης μελέτης-εφαρμογής, παραδοθείσας από το επιλεγέν Μελετητικό Γραφείο (Τομπάζης & Συνεργάτες) και των Τευχών Δημοπράτησης. Η προσπάθεια του Τμήματος, σε πλήρη συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση, εστιάζεται στην έγκαιρη εξεύρεση πόρων από το Γ' ΚΠΣ για την κατασκευή του κτιρίου. Η κατανομή των μελών ΔΕΠ ανά βαθμίδα είναι : 2 τακτικοί καθηγητές, 6 αναπληρωτές καθηγητές, 7 επίκουροι καθηγητές και 2 λέκτορες. To τμήμα προσφέρει τους ακόλουθους τίτλοι σπουδών: Πτυχίο Φαρμακευτικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (5 κατευθύνσεις), και Διδακτορικό Δίπλωμα. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών είναι διάρκειας 10 εξαμήνων και οδηγεί στην απονομή Πτυχίου στην Φαρμακευτική. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης με διάρκεια 4 εξάμηνα και/ή Διδακτορικού Διπλώματος με διάρκεια 8 εξάμηνα. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας Εργαστήριο Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης Εργαστήριο Φαρμακοκινητικής Εργαστήριο Ραδιοφαρμάκων και Εργαστήριο Φυσικοφαρμακευτικής Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών καταρτίζεται από την Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι πέντε (5) έτη (δέκα εξάμηνα) και περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και εργαστηριακή εξάσκηση. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Κάθε ώρα διδασκαλίας αντιστοιχεί με μία (1) διδακτική μονάδα και κάθε ώρα εργαστηριακής ασκήσεως με μισή (1/2) διδακτική μονάδα. Για τους φοιτητές που έχουν απαλλαγεί από την εξέταση μαθημάτων, αφαιρείται ο αντίστοιχος με τα μαθήματα αριθμός διδακτικών μονάδων από τον απαιτούμενο αριθμό για τη λήψη του πτυχίου. Για τους φοιτητές που έχουν διδαχθεί λιγότερα μαθήματα ή έχουν μεταβληθεί οι διδακτικές μονάδες των μαθημάτων τους στα προγράμματα σπουδών με αποφάσεις της Γ.Σ. του Τμήματος μεταβάλλεται αντίστοιχα και ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για την λήψη του πτυχίου τους. Επίσης για την εξάσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού απαιτείται και πρακτική άσκηση διάρκειας ενός χρόνου. Ο καθορισμός των ημερομηνιών Έναρξης και Λήξεως των Μαθημάτων του Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου, οι Ημερομηνίες των αντιστοίχων Εξετάσεων

2 καθώς και τυχόν μεταβολές των καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου. Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας στους πτυχιούχους που έχουν ολοκληρώσει 5 τρίμηνα άσκησης σε Φαρμακείο και έχουν περάσει τις σχετικές εξετάσεις. Οι πτυχιούχοι μπορούν να καλύψουν θέσεις εργασίας σε τομείς ανάλογους με τις σπουδές και την εξειδίκευση τους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα: σε φαρμακεία, φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακαποθήκες, σε αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων, σε πρατήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών, σε νοσοκομεία, σε κλινικές, στον εθνικό οργανισμό φαρμάκων, σε κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε ασφαλιστικά ταμεία και οργανισμούς (Ι.Κ.Α.- Ο.Γ.Α. κ.ά.), ως επιστημονικό προσωπικό στους τομείς έρευνας και παραγωγής φαρμάκων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ιδρύοντας δικό τους Φαρμακείο. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ειδική άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας από την αρμόδια νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου από τελεί υπό ορισμένους πληθυσμιακούς περιορισμούς. Πρόγραμμα Σπουδών Ο αριθμός δίπλα σε κάθε μάθημα είναι ο κωδικός του μαθήματος ΕΞΑΜΗΝΟ 1ο ΦΠ-111 Γενική και Ανόργανη Χημεία ΦΠ-112 Εμβιομηχανική-Βιοηλεκτρισμός ΦΠ-113 Εφαρμοσμένη Φυσική ΦΠ-114 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΦΠ-115 Γενική Βιολογία Ι ΦΠ-116 Ξένη Γλώσσα Ι ΕΞΑΜΗΝΟ 2ο ΦΠ-121 Κλασσική Αναλυτική Χημεία ΦΠ-122 Οργανική Χημεία Ι ΦΠ-123 Γενική Βιολογία ΙΙ ΦΠ-124 Εργαστήριο Γενικής Βιολογίας ΦΠ-125 Βιοστατιστική ΦΠ-126 Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώματος ΦΠ-127 Φυσιολογία Ι ΦΠ-128 Ξένη Γλώσσα ΙΙ ΕΞΑΜΗΝΟ 3ο ΦΠ-211 Οργανική Χημεία ΙΙ ΦΠ-212 Πληροφορική ΦΠ-213 Φυσιολογία ΙΙ ΦΠ-214 Ειδικά Μαθήματα Βοτανικής ΦΠ-214 Γενετική-Φαρμακογενετική ΦΠ-214 Ξένη Γλώσσα ΙΙΙ

3 ΦΠ-214 Εργ. Γενικής Αναλυτικής Χημείας ΕΞΑΜΗΝΟ 4ο ΦΠ-221 Επείγουσα Ιατρική - Πρώτες Βοήθειες ΦΠ-222 Βιοχημεία Ι ΦΠ-223 Φυσικοχημεία ΦΠ-224 Συνθετική Οργανική Χημεία ΦΠ-226 Ξένη Γλώσσα IV ΕΞΑΜΗΝΟ 5ο ΦΠ-311 Φαρμακευτική Χημεία Ι ΦΠ-312 Βιοχημεία ΙΙ ΦΠ-313 Τεχνικές Διαχωρισμού - Ηλεκτροχημικές Αναλύσεις ΦΠ-314 Χημεία Φυσικών Προϊόντων ΦΠ-315 Φυσικοφαρμακευτική ΦΠ-316 Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσ. Προϊόντων Ι ΕΞΑΜΗΝΟ 6ο ΦΠ-321 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ ΦΠ-322 Οργανική Φασματοσκοπία και Φασματομετρία ΦΠ-323 Φαρμακολογία Ι ΦΠ-324 Κλινική Χημεία ΦΠ-325 Φαρμακευτική Μικροβιολογία ΦΠ-326 Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι ΕΞΑΜΗΝΟ 7ο ΦΠ-411 Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ ΦΠ-412 Φαρμακογνωσία Ι ΦΠ-413 Φαρμακολογία ΙΙ ΦΠ-414 Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ ΦΠ-415 Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθεραπεία ΦΠ-416 Εισαγωγή στην Βιοτεχνολογία ΕΞΑΜΗΝΟ 8ο ΦΠ-421 Τοξικολογία ΦΠ-422 Εργαστήριο Ενόργανης Ανάλυσης ΦΠ-423 Χημεία και Τεχνολογία Καλλυντικών ΦΠ-424 Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική ΦΠ-425 Φαρμακογνωσία ΙΙ ΦΠ-426 Φαρμακευτική Χημεία IV ΦΠ-427 Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσ. Προϊόντων ΙΙ

4 ΕΞΑΜΗΝΟ 9ο ΦΠ-511 Μοριακή Φαρμακολογία Ι ΦΠ-512 Φαρμακευτική Πρακτική Ι ΦΠ-513 Διπλωματική Εργασία Ι ΕΞΑΜΗΝΟ 10ο ΦΠ-521 Ραδιοφαρμακευτική ΦΠ-522 Φαρμακευτική Πρακτική ΙΙ ΦΠ-523 Διπλωματική Εργασία ΙΙ ΦΠ-524 Μοριακή Φαρμακολογία ΙΙ Περιγραφή μαθημάτων Εµβιοµηχανική Βιοηλεκτρισµός Μηχανική. Εισαγωγή στη Μηχανική. Κινηµατική. Στατική των απόλυτα στερεών. Στατική και αντοχή πραγµατικών στερεών. Οστά, Στατική των ρευστών. Δυναµική. Ηλεκτρισµός. Ι. Ηλεκτρισµός - Μαγνητισµός: Στατικός ηλεκτρισµός, Συνε-χή ρεύµατα, Μαγνητισµός, Εναλλασσόµενα ρεύµατα. Παραγωγή Διάδοση και Μέτρηση Βιοδυναµικών: Ηλεκτρικές ιδιότητες των νεύρων, Ηλεκτροκαρδιογραφία, Ηλεκτροµυογραφία, Ηλεκτροεγκεφαλογραφία, Προκλητά Δυναµικά. Επιβολή Ηλεκτρισµού στο σώµα: Διαθερµία, Απινιδωτής, Ηλεκτρική διέγερση, Βηµατοδότης, Ηλεκτρική εµπέδηση, Ηλεκτρική ασφάλεια, Κεραυνοπληξία. Βιοµαγνητισµός: Συγκριτική Εισαγωγή, Μαγνητισµός νεύρων, Μαγνητο-καρδιογραφία, Προκλητά µαγνητικά πεδία. Εφαρµοσµένη Φυσική Ακουστική, Φυσική της Ακοής Οπτική και Φυσική της Όρασης Θερµότητα Ατοµική Φυσική Παράγωγοι και Διαφορικά, Μελέτη Πραγµατικών Συναρτήσεων (ακρότατα, σηµεία καµπής, ασύµπτωτες, γραφική παράσταση) Αόριστο ολοκλήρωµα (παράγουσα, µέθοδοι υπολογισµού) Ορισµένο ολοκλήρωµα Γενική Βιολογία Ι Αρχές κυτταρικής οργάνωσης και λειτουργίας (επίπεδα οργάνωσης - ιοί, ιοειδή, µηκοπλάσµατα - γενική θεώρηση της οργάνωσης των κυττάρων - κύτταρο και ενέργεια - προέλευση του κυττάρου). Τα µακροµόρια του κυττάρου (πρωτεΐνες, νουκλεϊκά οξέα, υδατάνθρακες, λιπίδια, επίπεδα οργάνωσης των µακροµορίων). Βασικές τεχνικές για τη µελέτη του κυττάρου (µικροσκοπία, κυτταροκαλλιέργειες, αποµόνωση βιοµορίων, ποσοτική ανάλυση βιοµορίων, χαρακτηρισµός βιοµορίων, µοριακή ανάλυση). Πλασµατική µεµβράνη και διαπερατότητα (µοριακή σύσταση των µεµβρανών, οργάνωση των µεµβρανών, διαπερατότητα των µεµβρανών). Κυτταρικές αλληλεπιδράσεις (διαφοροποιήσεις της πλασµατικής µεµβράνης, εξωκυττάρια ύλη, κυτταρική αναγνώριση και προσκόλληση, κυτταρική επικοινωνία). Γενετικός κώδικας και πρωτεϊνοσύνθεση (γενετικός κώδικας, αντιγραφή του DNA, επιδιόρθωση του DNA, µεταγραφή, ωρίµανση του RNA, ριβοσώµατα και πρωτεϊνοσύνθεση). Λειτουργική ολοκλήρωση των πρωτεϊνών (ενδοπλασµατικό δίκτυο, σύµπλεγµα Golgi, σύνθεση πρωτεϊνών στο Ε. Δ., σύνθεση πρωτεϊνών σε ελεύθερα ριβοσώµατα, επιλογή του τόπου προορισµού τους, µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις, έκκριση πρωτεϊνών).

5 Αποικοδόµηση βιοµορίων (αποικοδόµηση πρωτεϊνών, λυοσώµατα, κυτταρική πέψη, υπεροξειδιοσώµατα, γλυοξυοσώµατα). Σταθµική ανάλυση (ιζήµατα: σχηµατισµός, κρυστάλλωση, ιδιότητες, µόλυνση, καθαρισµός, προβλήµατα). Ογκοµετρική ανάλυση (εισαγωγικές έννοιες, µελέτη ογκοµετρικού συστήµατος, δείκτες, προβλήµατα), Τεχνική σταθµικής και ογκοµετρικής ανάλυσης (Περιγραφή αναλυτικών οργάνων, χειρισµός οργάνων, αναλυτικά αντιδραστήρια, χειρισµοί και πορεία ανάλυσης). Οργανική Χηµεία Ι Εισαγωγή στην Οργανική Χηµεία. Χηµικοί Δεσµοί.Τετραεδρία του άνθρακα. Διπλοί και τριπλοί δεσµοί. Μη εντοπισµένα τροχιακά. Μεσοµέρεια-Επαγωγικό φαινόµενο. Ισχύς Οξέων-Βάσεων. SN1, SN2 και SΝi µηχανισµοί. Οπτική Ισοµέρεια. Ασύµµετρα άτοµα άνθρακα. Αλκοόλες. Εστεροποίηση. Αιθέρες. Καρβονυλοενώσεις. Αντιδράσεις ενώσεων µε διπλό δεσµό. Οργανοµεταλλικές ενώσεις. Αντιδράσεις Diels-Alders. Μετάθεση κατά Beckmann. Βενζοϊκή και Βενζυλική µετάθεση. Γενική Βιολογία ΙΙ Κυτταροσκελετός και κίνηση (οργάνωση κυτταροσκελετού, µικρο-σωληνίσκοι, µικροϊνίδια, ενδιάµεσα ινίδια, τρόποι κυτταρικής κίνησης). Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες (δοµή, λειτουργία, αυτονοµία, προέλευση). Το ανοσοποιητικό σύστηµα (κυτταρική βάση των ανοσοαντιδράσεων, δοµή και λειτουργία των αντισωµάτων, µοριακή βάση της ποικιλότητας των αντισωµάτων, κυτταρική ανοσία). Βιολογία του καρκίνου (ιδιότητες του καρκινικού κυττάρου, καρκινογόνοι παράγοντες, µοριακή βάση του καρκίνου, µετάσταση). Περιβαλλοντική µικροβιολογία, Εφαρµοσµένη µικροβιολογία και Βιοτεχνολογία (αξιολόγηση στελεχών για παραγωγή ενέργειας και προϊόντων προστιθέµενης αξίας). Βιολογικές Προσεγγίσεις στη Φαρµακευτική In vivo και in vitro βιολογικά συστήµατα µελέτης της δράσης χηµικών ουσιών και φαρµάκων. Ποσοτικός προσδιορισµός βιοµορίων και φαρµάκων µε τη χρήση ανοσολογικών τεχνικών. Καλλιέργειες προ και ευκαρυωτικών κυττάρων. Βασικά στοιχεία περιβάλλοντος κυτταροκαλλιέργειας. Είδη ιστών. Εξωκυττάρια ύλη. Τρόποι αποµόνωσης κυττάρων από ιστούς και όργανα. Χρήση in vivo συστηµάτων για τη µελέτη της δράσης των φαρµάκων. Το παράδειγµα της χοριοαλλαντοϊκής µεµβράνης εµβρύου όρνιθας. Αλλα παραδείγµατα. Εξωσωµατική γονιµοποίηση. Κυτταρική διαίρεση-κυτταροστατικά φάρµακα. Οντογένεση και διατήρηση του διαφοροποιηµένου φαινοτύπου. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ κυττάρων και ρόλος της εξωκυττάριας ύλης και διαλυτών παραγόντων. Επιδράσεις χηµικών και φαρµακευτικών ουσιών στην οντογένεση πολυκύτταρων οργανισµών. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιολογικών Προσεγγίσεων στη Φαρµακευτική Η χρήση της βιβλιογραφίας. Τύποι δηµοσιευµάτων σε επιστηµονικά περιοδικά. Μορφή και διάταξη ενός άρθρου. Λέξεις κλειδιά. Μέτρηση του ρυθµού αύξησης βακτηριακού πληθυσµού. Χρώση µικροοργανισµών. Καλλιέργεια ευκαρυωτικών κυττάρων. Αποµόνωση ευκαρυωτικών κυττάρων από ιστούς. Μέτρηση αριθµού κυττάρων σε εναιώρηµα. Προσδιορισµός ποσοστού ζωντανών και νεκρών κυττάρων. Γονιµοποίηση και εµβρυϊκή ανάπτυξη ασπόνδυλων.

6 Γαµέτες, γονιµοποίηση και πρώτα στάδια ανάπτυξης ζυγωτού. Εµβρυική ανάπτυξη σπονδυλωτών. Ανάπτυξη εµβρύου όρνιθας. Μελέτη της οντογένεσης της όρνιθας. Ανάπτυξη των εξωεµβρυικών µεµβρανών. Η χοριοαλλαντοϊκή µεµβράνη του εµβρύου όρνιθας ως in vivo σύστηµα για την µελέτη της δράσης χηµικών και φαρµακευτικών ουσιών. Ποσοτικός προσδιορισµός πρωτεϊνών και µικροµορίων µε ανοσολογικές τεχνικές-elisa. Βιοστατιστική Περιγραφική Στατιστική και δειγµατικές κατανοµές: Πληθυσµός και τυχαίο δείγµα, κατανοµή δείγµατος, συχνότητα, σχετική συχνότητα, αθροιστική συχνότητα, περιγραφή και σύµπτυξη αριθµητικών δεδοµένων, χαρακτηριστικοί παράµετροι της δειγµατικής κατανοµής, ιατρικές εφαρµογές. Θεωρία Πιθανοτήτων: Πιθανότητες και στατιστική, δειγµατικός χώρος και ενδεχόµενα, ορισµοί και νόµοι πιθανοτήτων, δεσµευµένη πιθανότητα - ολική πιθανότητα - κανόνας του Bayes, ανεξαρτησία ενδεχοµένων και πειραµάτων, πιθανότητες επιβίωσης, ιατρική διάγνωση µε computers. Τυχαίες µεταβλητές-κατανοµές πιθανοτήτων: Διακριτές τυχαίες µεταβλητές, συνεχείς τυχαίες µεταβλητές, χαρακτηριστικοί παράµετροι των κατανοµών πιθανοτήτων, διωνυµική και πολυωνυµική κατανοµή µε εφαρµογές στην γενετική και κληρονοµικότητα, κανονική κατανοµή, ιατρικές εφαρµογές της κανονικής κατανοµής. Στατιστική Συµπερασµατολογία: test), συµπερασµατολογία για τις διακυµάνσεις, κλινικές δοκιµές. Μορφολογία Ανθρωπίνου Σώµατος Εισαγωγή Οστεολογία, Μυικό σύστηµα, Κυκλοφορικό σύστηµα Πεπτικό σύστηµα, Αναπνευστικό σύστηµα, Ουροποιητικό σύστηµα Αυτόνοµο νευρικό σύστηµα, Ενδοκρινικό σύστηµα Γεννητικά συστήµατα Νευρικό σύστηµα και αισθητήρια όργανα Φυσιολογία Ι Γενική Φυσιολογία. Φυσιολογία του αίµατος. Φυσιολογία του κυκλοφορικού συστήµατος. Φυσιολογία του αναπνευστικού συστήµατος. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Ι Μέτρηση ερυθρών και λευκών αιµοσφαιρίων. Λευκοκυτταρικός τύπος. Ταχύτητα καθίζησης. Οµάδες αίµατος και RHESUS. Μέτρηση χρόνου ροής και χρόνου πήξης. Λήψη και ερµηνεία ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Μέτρηση αναπνευστικών όγκων µε τη µέθοδο της σπιροµετρίας. Φροντιστήριο κυκλοφορικού συστήµατος. Οργανική Χηµεία ΙΙ Ε1 και Ε2 αντιδράσεις. Χηµεία ελευθέρων ριζών. Πληροφορική Ιστορική αναδροµή της εξέλιξης των υπολογιστών. Δοµή και λειτουργία του υπολογιστή. Λογισµικό συστήµατος υπολογιστών. Λειτουργικά Συστήµατα

7 Γλώσσες Προγραµµατισµού Βάσεις Δεδοµένων Φύλλα Εργασίας Επεξεργαστές Κειµένων Λογισµικό Φαρµακευτικών Εφαρµογών Εργαστηριακές Ασκήσεις Πληροφορικής Εξοικείωση των φοιτητών στη χρήση υπολογιστή. Εκµάθηση βασικών λειτουργιών των Windows, εγγραφή κειµένων, επεξεργασία λογιστικού φύλλου. Επικοινωνία µέσω του διαδικτύου, εντοπισµός και αποθήκευση πληροφοριών. Φυσιολογία ΙΙ Φυσιολογία του ουροποιητικού συστήµατος. Ρύθµιση του όγκου, σύστασης και ph των υγρών του σώµατος. Φυσιολογία του πεπτικού συστήµατος. Φυσιολογία των ενδοκρινών αδένων. Φυσιολογία του γεννητικού συστήµατος. Φυσιολογία του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος. Φυσιολογία του υποθαλάµου. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας ΙΙ Οξεοβασική ισορροπία. Ειδικά Μαθήµατα Βοτανικής Περιεχόµενο και επί µέρους κλάδοι της επιστήµης της Βοτανικής. Οργάνωση του φυτικού σώµατος : Από το µονοκύτταρο στο πολυκύτταρο επίπεδο οργάνωσης (κοινόβια, αποικίες, υφές, ιστοί). Μορφολογία και ταξινόµηση προκαρυωτικών φυτικών οργανισµών (Βακτήρια, Κυανοφύνη). Ευκαρυωτικοί φυτικοί οργανισµοί. Μορφολογία και ταξινόµηση κατωτέρων φυτών (Φύκη, Μύκητες, Βρύα). Μορφολογία και ταξινόµηση Ανωτέρων φυτών (Πτεριδόφυτα, Σπερµατόφυτα). Φυτικοί ιστοί (Μεριστωµατικός, Επιδερµικός, Αγωγός, Στηρικτικός). Φυτικά όργανα (Ρίζα, Βλαστός, Φύλλα, Άνθος κ.λ.π.). Αναπαραγωγή φυτών - Βιολογικοί κύκλοι. Ταξινοµικές οµάδες Ανώτερων φυτών. Πτεριδόφυτα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Γυµνόσπερµα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Αγγειόσπερµα (Αντιπροσωπευτικές οικογένειες και γένη). Εργαστηριακές Ασκήσεις Βοτανικής Οι εργαστηριακές ασκήσεις περιλαµβάνουν µικροσκοπικές παρατηρήσεις µονίµων παρασκευασµάτων και νωπού υλικού στο στερεοσκόπιο και µικροσκόπιο των κυριότερων φυτικών οµάδων και προσδιορισµό µε τη βοήθεια κλειδών διαφόρων ειδών Σπερµατόφυτων µε οικονοµικό και φαρµακευτικό ενδιαφέρον. Γενετική - Φαρµακογενετική Γενετική. Μεντελισµός. Νόµοι Mendel. Γενεαλογικά δέντρα. Στατιστικός έλεγχος υποθέσεων. Φυλοσύνδετη κληρονοµικότητα. Αλληλεπίδραση γονιδίων. Πολυµερείς χαρακτήρες. Διεισδυτικότητα. Εκφραστικότητα γονιδίων. Εξωπυρηνικά γενετικά συστήµατα πολλαπλά αλληλόµορφα. Οµάδες αίµατος. Σύνδεση. Διασκελισµός. Μεταλλάξεις. Είδη µεταλλάξεων. Επαναµεταλλάξεις. Ποσοτική γενετική. Αντίσταση γενοτύπου περιβάλλοντος. Λεπτή δοµή γονιδίου. Ρύθµιση γονιδιακής έκφρασης. Φαρµακογενετική. Εισαγωγικές έννοιες. Η γενετική του µεταβολισµού των φαρµάκων. Παράγοντες που επηρεάζουν τον µεταβολισµό των φαρµάκων. Περιπτώσεις στον άνθρωπο. Ακαταλασία. Σαλικυλικές ενώσεις. Ευαισθησία Εκµάθηση απλών εργαστηριακών οργάνων. Παρασκευή διαλυµάτων δεδοµένης συγκέντρωσης. Ρυθµιστικά διαλύµατα - έλεγχος ph. Παρασκευή διπλού άλατος (στυπτηρία Al - K). Παρασκευή συµπλόκου ενώσεως [Cu(NH3)4]SO4 Παρασκευή χηλικής ενώσεως (νικελοδιµεθυλογλυοξίµη). Ποιοτική Ανάλυση α. Ανάλυση κατιόντων καθ' οµάδας. Επιλεκτικά διαχωρισµός και επιβεβαίωση κατιόντων. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. β. Ανάλυση ανιόντων. Χαρακτηριστικές αντιδράσεις ανιόντων. Γνωστό - άγνωστο δείγµα.

8 Ποσοτική Ανάλυση α. Ογκοµετρική ανάλυση. Ογκοµετρία οξέος-βάσεως. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. Συµπλοκοµετρικός προσδιορισµός σκληρότητας νερού. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. β. Σταθµική ανάλυση. Σταθµικός προσδιορισµός Al µε 8- υδροξυκινο-λίνη. Γνωστό-άγνωστο δείγµα. Επείγουσα Ιατρική-Πρώτες Βοήθειες Καταπληξία (shock), φυσιοπαθολογία της αναπνοής, του κυκλοφορικού και του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Απόφραξη ανωτέρων αναπνευστικών οδών, απόφραξη κατωτέρων αναπνευστικών οδών, ασφυξία, ενδοτραχειακή διασωλήνωση, θεραπεία µε οξυγόνο, κώµα. Πρώτες Βοήθειες τι είναι και πρακτική εφαρµογή τεχνικών Πρώτων Βοηθειών και Επείγουσας Ιατρικής σε επιµέρους έκτακτες περιπτώσεις. Εργαστηριακές Ασκήσεις Επείγουσας Ιατρικής Άσκηση σε ανθρώπινα οµοιώµατα (κούκλες). Θεωρητική ανάπτυξη και πρακτική άσκηση στις βασικές αρχές των Πρώτων Βοηθειών και στην Νουκλεϊνικά Οξέα. (Αρχές δοµής του DNA, τύποι δοµών και διαµορφώσεων, σχέσεις δοµής-λειτουργίας του µορίου του DNA, DNA εµβόλια, θεραπευτικές προοπτικές του τρίκλωνου DNA, DNA επαναληπτικές τριπλέτες και νοσήµατα, µιτοχονδριακό DNA: γήρανση και εκφυλιστικές ασθένειες. Αρχές δοµής του RNA, τύποι δοµών και διαµορφώσεων. Μετουσίωση νουκλεϊνικών οξέων, υβριδοποίηση DNA-DNA και RNA DNA). Βιοενεργητική και Ενώσεις Υψηλής Ενέργειας. (Το ζων κύτταρο ως θερµοδυναµικό σύστηµα, ελεύθερη ενέργεια, ενθαλπία και έργο βιοχηµικών αντιδράσεων υπό φυσιολογικές συνθήκες (ph 7, 370 C), σύζευξη, ενώσεις υψηλής ενέργειας και δυναµικό µεταφοράς ενεργοποιηµένης οµάδας, µηχανισµός δράσης των συνενζύµων και προσθετικών οµάδων, ως φορέων ενεργοποιηµένης οµάδας). Συσχετιµοί Δοµής-Λειτουργίας στις Οικογένειες των Πρωτεϊνών. (Τα µόρια των αντισωµάτων: η υπεροικογένεια των ανοσοφαιρινών. Στοιχεία δοµής, λειτουργίας και µοριακής παθολογίας των µορίων της οικογένειας του κολλαγόνου, ελαστίνη, αποικοδόµηση κολλαγόνου, µεταλλοπρωτεάσες και µετάσταση καρκινικών κυττάρων. Σχηµατισµός ινώδους σε µυοκαρδιακά έµφρακτα και η δράση το ανασυνδυασµένου ενεργοποιητού του πλασµινογόνου των ιστών (rt-ρa). Στοιχεία δοµής, λειτουργίας και µοριακής παθολογίας των µορίων της οικογένειας του κολλαγόνου, ελαστίνη, αποικοδόµηση κολλαγόνου, µεταλλοπρωτεάσες και µετάσταση καρκινικών κυττάρων. Σχηµατισµός ινώδους σε µυοκαρδιακά έµφρακτα και η δράση του ανασυνδυασµένου ενεργοποιητού του πλασµινογόνου των ιστών (rt-ρα). Στοιχεία δοµής, λειτουργίας και µοριακής παθολογίας των αναπνευστικών πρωτεϊνών: µυοσφαιρίνη και αιµοσφαιρίνη. Συστήµατα ορµονών, αυξητικών παραγόντων και των υποδοχέων τους. Δοµικά µοτίβα των πρωτεϊνών που προσδένονται στο DNA: κώδικες αναγνώρισης του DNA από ρυθµιστικές πρωτεΐνες). Ένζυµα. (Κύρια χαρακτηριστικά, ταξινόµηση, θερµοδυναµική και κινητική θεώρηση µιας ενζυµικής αντιδράσεως, αναστολή και ενεργοποίηση, µηχανισµοί ενζυµικής κατάλυσης, ρύθµιση ενζυµικής δραστικότητας: αλλοστερική ρύθµιση, οµοιοπολική µετατροπή, διέγερση και αναστολή από ρυθµιστικές πρωτεΐνες, πρωτεολυτική ενεργοποίηση). αντιδράσεων. Δρόµος των φωσφορικών πεντοζών: µηχανισµοί και ρύθµιση των αντιδράσεων, σηµασία του δρόµου των φωσφορικών πεντοζών για το ερυθροκύτταρο). Κύκλος του KREBS (µετατροπή του πυροσταφυλικού σε ακετυλο-συνένζυµο Α, µηχανισµοί και ρύθµιση των αντιδράσεων του κύκλου του KREBS, είσοδος αµινοξέων στον κύκλο του KREBS και συµµετοχή του κύκλου σε αναβολικούς δρόµους. Γλυοξυλικός κύκλος). Βιολογικές Μεµβράνες: Δοµή, Λειτουργία και Μεµβρανική Μεταφορά. (Χηµική σύσταση των κυτταρικών µεµβρανών, το µοντέλο της ρευστής λιπιδικής διπλοστιβάδας, βασικές αρχές µετακίνησης µορίων δια µέσου των κυτταρικών µεµβρανών, µεµβρανικοί δίαυλοι και πόροι: η έννοια της µεµβρανικής επιλεκτικότητας, κυστική ίνωση και δίαυλος Cl-, συστήµατα παθητικής και ενεργητικής µεµβρανικής µεταφοράς, τα λιποσώµατα ως «οχήµατα» µεταφοράς φαρµάκων και βιοµορίων). Βιολογικές Οξειδώσεις. (Το οξυγόνο ως οξειδωτικό µέσο σε βιολογικά συστήµατα, φορείς ηλεκτρονίων, µεταφορά ηλεκτρονίων µέσω της αναπνευστικής αλυσίδας, µηχανισµοί οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και ρύθµιση, συστήµατα µεταφοράς των µιτοχονδρίων, µηχανισµοί εξουδετέρωσης τοξικών παραγώγων του οξυγόνου. Φωτοσύνθεση: Φωτοσυστήµατα Ι και ΙΙ, κύκλος του CALVIN, ρύθµιση της φωτοσύν-θεσης). Μεταβολισµός υδατανθράκων (Μέρος ΙΙ). (Εισαγωγή στη δοµή των πολυσακχαριτών και βλεννοπολυσακχαριτών. Βιοσύνθεση και αποικο-δόµηση γλυκογόνου: µηχανισµοί και ρύθµιση των αντιδράσεων, διαταραχές του µεταβολισµού του γλυκογόνου. Πρωτεογλυκάνες, Γλυκοπρωτεΐνες, Ινοσυνδετίνη). Φυσικοχηµεία Ιδιότητες και δοµή της ύλης (Αέρια-Υγρά-Στερεά). Ιδιότητες µιγµάτων και διαλυµάτων (Βασικοί ορισµοί-διαλυτότητα στερεών σε υγρά - Διαλυτότητα υγρών σε υγρά - Διαλυτότητα αερίων σε υγρά- Διαγράµµατα φάσεων - Σχέση µεταξύ ενεργότητας, διαλυτότητας και φαρµακευτικής δράσης - Αθροιστικές ιδιότητες διαλυµάτων). Θερµοδυνα- χηµικής ισορροπίας µε τη θερµοκρασία και την πίεση-σύζευξη βιολογικών αντιδράσεων). Χηµική Κινητική Προσδιορισµός της τάξεως και της σταθεράς της ταχύτητας, Μηχανισµός της αντιδράσεως και κινητικές εξισώσεις από τον µηχανισµό, Οµογενής κατάλυση,

9 Ετερογενής κατάλυση, Ρέοντα συστήµατα, Μηχανισµοί των στοιχειωδών αντιδράσεων. Αγωγιµότητα και Ιονική ισορροπία (Ηλεκτρολυτική ταχύτητα εφαρµογές-ιονική ισορροπία-ρυθµιστικά διαλύµατα-δείκτες-ph και φαρµακευτική δράση). Κινητική ενζυµικών αντιδράσεων, (Εισαγωγή-Επίδραση της συγκέντρωσης, του ph και της θερµοκρασίας στην ταχύτητα των ενζυµικών αντιδράσεων- Παρεµπόδιση ενζυµικών αντιδράσεων). Ηλεκτροχηµεία Ενεργότητες και συντελεστές ενεργότητας, Επίδραση άλατος στις ιονικές αντιδράσεις, Χηµικές αντιδράσεις στις διαφασικές περιοχές, Η ηλεκτρική διπλοστοιβάδα, Ηλεκτροχηµική ισορροπία, θερµοδυναµική ανάλυση του δυναµικού ισορροπίας, Εξάρτηση των δυναµικών από την ενεργότητα των ουσιών, Είδη ηλεκτροχηµικών στοιχείων, Ηλεκτροχηµική κινητική. Συνθετική Οργανική Χηµεία Παρασκευές και αλληλοµετατροπές χαρακτηριστικών οµάδων. Σχηµατισµός C-C δεσµού. Μέθοδοι Σύνθεσης Κυκλικών Ενώσεων. Βιοανόργανη Χηµεία Περί συµπλόκων ενώσεων: Ορισµός και ιδιότητες των συµπλόκων ενώσεων. Αριθµός εντάξεως και γεωµετρία των συµπλόκων. Ισοµέρειες των συµπλόκων. Ονοµατολογία. Ισχύς των συµπλόκων -Ισορροπία. Κινητική των συµπλόκων - Ευκίνητα και αδρανή σύµπλοκα. Φαρµακευτική Χηµεία Ι Εισαγωγή στη Φαρµακευτική Χηµεία Ανόργανα Φάρµακα: Ενώσεις αλκαλίων, αργιλίου, ασβεστίου, βισµουθίου, σιδήρου. Μηχανισµοί Δράσης. Οργανικά Φάρµακα : Τοπικά και γενικά Αναισθητικά Φάρµακα παθήσεων Πεπτικού Συστήµατος: Καθαρτικά. Αντιδιαρροϊκά. Κατά του Έλκους. Παθήσεων δακτυλίουήπατος - χοληφόρων-παγκρέατος. Διαγνωστικές Ουσίες. Φάρµακα παθήσεων Καρδιαγγειακού Συστήµατος: Διουρητικά. Αντιαρρυθµικά. β-αναστολείς. Αντιυπερτασικά: Νιτρώδη και αναστολείς διαύλων ασβεστίου. Συµπαθοµιµητικά. Αντιπηκτικά. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Χηµείας Ι Σύνθεση ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Σύνθεση οξικού αιθυλεστέρα. Σύνθεση βενζοκαΐνης. Σύνθεση φαινακετίνης. Σύνθεση φαινοθειαζινικού παραγώγου. Άλατα τεταρτοταγούς αζώτου. Βιοχηµεία ΙΙ Μεταβολισµός Λιπιδίων. (Οξείδωση λιπαρών οξέων, κινητοποίηση των λιπαρών οξέων του λιπώδους ιστού, παραγωγή και χρησιµοποίηση των κετονοσωµάτων, βιοσύνθεση και αποθήκευση των τριγλυκεριδίων, µεταβολική τύχη των ελεύθερων λιπαρών οξέων και τριγλυκεριδίων των τροφών, µεταβολισµός των φωσφογλυκεριδίων και σφιγγολιπιδίων, στεροειδών ορµονών (ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος), υποδοχείς στεροειδών ορµονών- µηχανισµοί δράσης). Μεταβολισµός Αµινοξέων. (Προέλευση και διακίνηση των αµινοξέων, είσοδος των αµινοξέων στα κύτταρα, µεταβολική τύχη της αµινοµάδας των αµινοξέων: Απαµίνωση, τρανσαµίνωση, κύκλος της ουρίας, κύκλος του γλουταµινικού-πουρινονουκλεοτιδίου, µεταβολική τύχη της καρβοξυλ-οµάδας και

10 του ανθρακικού σκελετού των αµινοξέων, βιοσύνθεση των απαραίτητων και µη απαραίτητων αµινοξέων, βιοχηµική βάση γενετικών διαταραχών του µεταβολισµού των αµινοξέων, παράγωγα αµινοξέων και βιογενείς αµίνες. Φολικό οξύ και συνένζυµα: Δοµή και µηχανισµοί δράσης. Η S- αδενοσυλοµεθειονίνη και η βεταΐνη ως µέσα µεθυλίωσης). Πορφυρίνες. (Μεταβολισµός των πορφυρινών και της αίµης: Μηχανισµοί και ρύθµιση των αντιδράσεων, διαταραχές του µεταβολισµού των πορφυρινών). Μεταβολισµός Νουκλεοτιδίων. (Βιοσύνθεση και αποικοδόµηση των νουκλεοτιδίων: Μηχανισµοί και ρύθµιση των αντιδράσεων, βιοχηµική βάση διαταραχών του µεταβολισµού των νουκλεοτιδίων, χηµειοθεραπεία µε αντιµεταβολίτες των νουκλεοτιδίων, µηχανισµός δράσης καρκινογόνων και µεταλλαξιγόνων ενώσεων που σχετίζονται µε τον µεταβολισµό των νουκλεϊνικών οξέων). Νουκλεϊνικά Οξέα. (Δοµή και ρόλος του νουκλεοσώµατος, οργάνωση ευκαρυωτικών γονιδίων). Ροή της Γενετικής Πληροφορίας-Αντιγραφή του DNA. (Αρχή, κατεύθυνση και µηχανισµός της αντιγραφής, µηχανισµοί επιδιόρθωσης του DNA, αναστολείς της αντιγραφής). Μεταγραφή του DNA. (Έναρξη, επιµήκυνση και τερµατισµός της βιοσύνθεσης του RNA, αναστολή της βιοσυνθέσεώς του, µετα-µεταγραφική επεξεργασία). Βιοσύνθεση Πρωτεϊνών. (Ενεργοποίηση των αµινοξέων, µεταφορικό RNA, χαρακτηριστικά του γενετικού κώδικα, αναγνώριση των κωδικίων, µονοσηµειακές µεταλλάξεις, αναστροφή, καταπίεση, δοµή ριβοσωµάτων, έναρξη της βιοσύνθεσης, επιµήκυνση και τερµατισµός της πολυπεπτιδικής αλυσίδας, µετα-µεταφραστικές τροποποιήσεις των πολυπεπτιδίων, αναστολείς της πρωτεϊνικής σύνθεσης). συνδετήρες (linkers) κ.λ.π., µοριακοί ανιχνευτές (probes) και σηµασία τους στη διαγνωστική, εξεύρεση της πρωτοταγούς δοµής πρωτεϊνών µέσω συνθετικών δεσοξυ-ολιγονουκλεοτιδίων, κατευθυνόµενη µεταλλαξιγένεση (site-directed mutagenesis). Βιοχηµεία των ανοσοαπαντήσεων. (Η δοµή και ο ρόλος των ανοσοσφαιρινών διδάσκονται στην Βιοχηµεία Ι (αµυντικές πρωτεϊνες). Γονίδια πολυπεπτιδικών αλυσίδων αντισωµάτων. Ανακατανοµή των γονιδίων (διατοποθετήσεις), υποπληθυσµοί των Τ-λεµφοκυττάρων. Υποδοχείς φαγοκυττάρων και Τ- λεµφοκυττάρων, αντιδράσεις µεταµό-σχευσης ή ιστοσυµβατότητας (MHC και HLA). Μονοκλωνικά αντισώµατα. Αντισώµατα που καταλύουν χηµικές αντιδράσεις (catalytic antibodies). Ολοκλήρωση και Ρύθµιση του Μεταβολισµού. (Στρατηγική του µεταβολισµού και αλληλεπίδραση µεταξύ των κυρίων µεταβολικών πορειών, οι µεταβολικές διεργασίες των κυρίων οργάνων, ο ρόλος των ορµονών στη ρύθµιση του µεταβολισµού, ρύθµιση του επιπέδου της γλυκόζης στο αίµα, προσαρµογή του µεταβολισµού σε παρατεταµένη ασιτία, ρύθµιση µε οµοιοπολική µετατροπή: Πρωτεόλυση, αντιδράσεις καταρράκτου-πήξη του αίµατος. Μεταγωγή σήµατος-εφαρµογή στην περίπτωση του οπτικού ερεθίσµατος-ρετινάλη). Κυτταρική Οµοιόσταση και Ρύθµιση Γενετικών Προγραµµάτων. (Ρύθµιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισµούς (ρυθµιστικές DNA αλληλουχίες, στοιχεία απόκρισης, τύποι µεταγραφικών παραγόντων. Τοπογραφία µεταγραφικών παραγόντων και ενεργοποίηση γενετικών προγραµµάτων (ιστική διαφοροποίηση), ρύθµιση της ενεργότητας των µεταγραφικών παραγόντων από εξωκυττάρια µηνύµατα (µεταγωγή σήµατος, ρύθµιση µε οµοιοπολική µετατροπή), ογκογονίδια, µεταγωγή µηνυµάτων και µεταγραφικοί παράγοντες ( καταρράκτες πρωτεϊνικών κινασών-φωσφατασών, κλινικοί συσχετισµοί), ρύθµιση µε πρωτεολυτική αποδόµηση: Το σύστηµα της ουβικιτίνης ως µηχανισµός κυτταρικού ελέγχου. Βιοχηµεία ιχνοστοιχείων (κυτταρικές δράσεις, κλινικοί συσχετισµοί). Τεχνικές Διαχωρισµών-Ηλεκτροχηµικές Αναλύσεις Τεχνικές Διαχωρισµού: (1) Μέθοδοι εκχυλίσεως, κατανοµή κατ'αντιρροήν. (1) Ποτενσιοµετρικές: Επιλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων, ενζύµων, µικροοργανισµών. Βιο-αισθητήριοι ανιχνευτές βασιζόµενοι επί των ιοντικών επιλεκτικών ηλεκτροδίων. Field Effect Transistors: Επιλεκτικών Ιόντων, Ενζύµων, Ανοσοχηµικοί. (2) Αγωγιµοµετρικές. (3) Αµπεροµετρικές: Ηλεκτρόδια ενζύµων, ανοσοαισθητήριοι ανιχνευτές. (4) Πολαρογραφία. Χηµεία Φυσικών Προϊόντων Αµινοξέα, Πεπτίδια, Πρωτεΐνες. Στοιχεία Συνδυαστικής Χηµείας. Σάκχαρα, Αλκαλοειδή, Τερπένια, Ισοπρενοειδείς ενώσεις. Στεροειδή, Λίπη, Έλαια, Λιπίδια, Νουκλεϊνικά οξέα, Βιταµίνες. Φυσικοφαρµακευτική Διαλυτότητα και Κατανοµή:

11 Γενικές Αρχές. Αλληλεπίδραση Διαλύτη-Διαλελυµένης Ουσίας. Διαλυτότητα Αερίων σε Υγρά. Διαλυτότητα Υγρών σε Υγρά. Διαλυτότητα µη Ιοντικών Στερεών σε Υγρά. Κατανοµή Ουσιών σε µη Αναµίξιµους διαλύτες. Συµπλοκοποίηση και Δέσµευση Πρωτεϊνών: Μεταλλικά Σύµπλοκα. Οργανικά Μοριακά Σύµπλοκα. Ενώσεις Εγκλεισης. Μέθοδοι Ανάλυσης. Δέσµευση Πρωτεϊνών. Θερµοδυναµική Επεξεργασία των Σταθερών Σταθερότητας. Διάχυση και Διάλυση: Διάχυση Σταθεράς Κατάστασης. Διαδικασίες και Συσκευές. Διάλυση. Απελευθέρωση Φαρµάκων. Αρχές Διάχυσης σε Βιολογικά Συστήµατα. Θερµοδυναµική της Διάχυσης. Δεύτερος Νόµος του Fick. Διεπιφανειακά Φαινόµενα: Διεπιφάνειες Υγρών. Προσρόφηση σε Υγρές Διεπιφάνειες. Προσρόφηση σε Στερεές. Εφαρµογή Επιφανειοδραστικών Αντιδραστηρίων. Ηλεκτρικές Ιδιότητες Διεπιφανειών. Αδροµερείς Διασπορές: Αιωρήµατα. Διεπιφανειακές Ιδιότητες Αιωρούµενων Σωµατιδίων. Καταβύθιση και Μορφοποίηση Αιωρηµάτων. Γαλακτώµατα. Θεωρία της Γαλακτοµατοποίησης. Φυσική Σταθερότητα Γαλακτωµάτων. Συντήρηση Γαλακτωµάτων. Ρεολογικές Ιδιότητες Γαλακτωµάτων. Μικρογαλακτώµατα και Ηµιστερεά Γαλακτώµατα. Κινητική και Διάχυση Φαρµάκων σε Διακριτικά Αδροµερή Συστήµατα. Μεθοδολογία Αποµόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων Ι Ενότητα Α: Αλκαλοειδή Άσκηση 1. Αποµόνωση Νικοτίνης από φύλλα καπνού Άσκηση 2. Αποµόνωση Πιπερίνης από µαύρο πιπέρι Ενότητα Β: Πουρίνες Άσκηση 1α. Αποµόνωση Καφεΐνης από φύλλα τεϊου Άσκηση 1β. Αποµόνωση Καφεΐνης από σπέρµατα καφέ Άσκηση 1γ. Σύνθεση Σαλικυλικής καφεΐνης Άσκηση 2. Αποµόνωση Θεοβρωµίνης από κακάο Ενότητα Γ: Φλαβονοειδή Άσκηση 1. Αποµόνωση Εσπεριδίνης από φλοιό πορτοκαλιού Άσκηση 2. Αποµόνωση Ναρινγίνης από φλοιό γκρέιπ-φρουτ Ενότητα Δ: Καροτενοειδή Χλωροφύλλες Άσκηση 1. Διαχωρισµός των χρωστικών του σπανακιού Άσκηση 2. Αποµόνωση Λυκοπενίου από τοµάτες Άσκηση 3. Αποµόνωση Καψανθίνης από πάπρικα Ενότητα Ε: Αιθέρια Έλαια Άσκηση 1. Αποµόνωση Ευγενόλης από καρυόφυλλα Άσκηση 2. Αποµόνωση Κινναµωµαλδεϋδης από φλοιό κινναµώµου Άσκηση 3. Σύνθεση της σεµικαρβαζόνης της κινναµωµαλδεΰδης γα. Διφαινυλοµεθανίου παράγωγα. Διυδροβενζοθειαδιαζίνης διοξειδίου παράγωγα. Θειοξανθενίου παράγωγα. Θυρεοειδούς φάρµακα. Ινδολίου Πα-ράγωγα. Κιγχόνης αλκαλοειδή. Κινολίνης παράγωγα. Κουµαρίνης παράγω-γα. Σουλφοναµίδια. Συµπαθοµιµητικαί αµίναι. Φαινοθειαζίνης παράγωγα. Χρωµόνης παράγωγα. Οργανική Φασµατοσκοπία και Φασµατοφωτοµετρία Εισαγωγή στις φασµατοσκοπικές τεχνικές αναλύσεως Φασµατοφωτοµετρία υπεριώδου-ορατού Φασµατοφωτοµετρία υπερύθρου Μοριακή φθορισµοµετρία Φλογοφασµατοφωτοµετρία και φασµατοφωτοµετρία ατοµικής απορρόφησης Φασµατοσκοπία πυρηνικού µαγνητικού συντονισµού Φασµατοµετρία µαζών

12 Φαρµακολογία Ι Γενικό Μέρος. Σκοπός και ορισµοί. Τρόπος ενέργειας φαρµάκων στον οργανισµό. Γενικές αρχές της διαπερατότητας των φαρµάκων δια µέσου των βιολογικών φραγµών. Απορρόφηση, κατανοµή και πρωτεϊνική δέσµευση. Τερµατισµός της δράσης των φαρµάκων. Χρόνος και διάρκεια δράσης των φαρµάκων. Αρχές της σχέσης δόσης και ενέργειας των φαρµάκων. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των φαρµάκων. Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων φαρµάκων. Συστηµατική Φαρµακολογία. Φάρµακα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ΑΝΣ) και των λείων µυικών ινών: Γενικές αρχές. Παρασυµπαθοµιµητικά. Παρασυµπαθολυτικά. Συµπαθοµιµητικά. Συµπαθολυτικά. Αναστολείς των α-υποδοχέων. Αναστολείς των β-υποδοχέων. Συµπαθολυτικά που δρουν σε προσυναπτικές θέσεις. Γαγγλιοπληγικά. Αναστολείς της νευροµυικής σύναψης ή µυοχαλαρωτικά. Κινίνες και προσταγλανδίνες. Ισταµίνη - Αντιϊσταµινικά φάρµακα. Σεροτονίνη και αντισεροτονινεργικά φάρµακα. Αντιϋπερτασικά φάρµακα. Φάρµακα του κεντρικού νευρικού συστήµατος: Ταξινόµηση των φαρµάκων Ενέργειες φαρµάκων στην πίεση του αίµατος αναισθητοποιηµένης γάτας. Αξιολόγηση αντιισταµινικών φαρµάκων στον άνθρωπο. Μελέτη αδρενεργικών φαρµάκων και υποδοχέων σε µεσεντερικό δίκτυο επίµυ. Κλινική Χηµεία Εισαγωγή στην Κλινική Χηµεία Αξιοπιστία των αναλυτικών µεθόδων Λάθη και σφάλµατα στην κλινικοχηµική ανάλυση Ποιότητα υλικών και οργάνων Διεκπεραίωση των αναλύσεων Φυσιολογικές τιµές Επιλογή και ανάπτυξη µιας αναλυτικής µεθόδου Προγράµµατα ελέγχου ποιότητας Μέθοδοι Ανάλυσης και Ένζυµα Τα ένζυµα ως διαγνωστικά µέσα και ως χηµικά αντιδραστήρια. Ένζυµα πλάσµατος (Αιµατογενή-Μη αιµατογενή) Μέθοδοι παρακολουθήσεως µιας αντιδράσεως Φασµατοµετρικές µέθοδοι Ηλεκτροχηµικές µέθοδοι Χηµικές µέθοδοι Κατάταξη µεθόδων κατά Pardue Μέθοδοι αναλύσεως τελικού σηµείου ή σηµείου ισορροπίας Κινητικές µέθοδοι (Προσδιορισµός υποστρώµατος-προσδιορισµός ενζυµικής δραστικότητας) Κατάταξη κινητικών µεθόδων κατά Pardue (Μέθοδοι αµέσου ανταποκρίσεως-µέθοδοι παραγωγίσεως του σήµατος-µέθοδοι ολοκλη-ρώσεως του σήµατος) Χειρισµός αµφιδρόµων αντιδράσεων στην κλινικοχηµική ανάλυση. Σηµασία της Κισορ. µιας αµφιδρόµου αντιδράσεως στον προσδιορισµό της αρχικής ταχύτητας Συζευγµένες αντιδράσεις (Κυρία αντίδραση-βοηθητική αντίδραση-αντί-δραση δείκτης) Αντικείµενο της Κλινικής Χηµείας Αµινοξέα και παράγωγα Στοιχεία µεταβολισµού αµινοξέων Μεταβολικές διαταραχές των αµινοξέων Προσδιορισµοί των διαφόρων αµινοξέων Πρωτεΐνες (Αιµοσφαιρίνες-πρωτεΐνες του πλάσµατος βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Νουκλεοζίτες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Υδατάνθρακες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Λιπίδια και Λιποπρωτεΐνες (µεταβολισµός-βιοχηµικοί προσδιορισµοί) Διατροφή και βιταµίνες

13 Νερό Ηλεκτρολύτες Ηλεκτρολυτική σύσταση του πλάσµατος Οµοιόσταση νερού και αλάτων / Ρύθµιση / Διαταραχές Προσδιορισµός ηλεκτρολυτών Οξεοβασική ισορροπία Ρυθµιστικά διαλύµατα του αίµατος Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας Εργαστηριακοί έλεγχοι Έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας Εργαστηριακός έλεγχος λειτουργίας νεφρού Χαρακτηριστικά ούρων Έλεγχος της γαστρεντερικής-πανκρεατικής λειτουργίας: Στοµάχι, πάγκρεας, έντερο Έλεγχος ηπατικής λειτουργίας Μεταβολισµός Υδατανθράκων/Πρωτεϊνών/Λιπιδίων Ένζυµα του ορού σε βλάβες ήπατος Απεκκριτική και αποτοξινωτική ικανότητα ήπατος Υγρά σώµατος Εγκεφαλονωτιαίο υγρό Αµνιακό υγρό Ιδρώτας. Φαρµακευτική Μικροβιολογία Στοιχεία Γενικής Μικροβιολογίας: Γενικές ιδιότητες των µικροοργανισµών, κυτταρολογία των προκαρυωτικών κυττάρων, ονοµατολογία και ταξινόµηση ανοσολογικής αποκρίσεως. Μηχανισµοί αντιδράσεων υπερευαισθησίας. Διαταραχές του συστήµατος των φαγοκυττάρων. Μείζον σύστηµα ιστοσυµβατότητας. Πρωτοπαθείς ανοσολογικές ανεπάρκειες. Μόλυνση και λοίµωξη. Τα µικρόβια ως αίτια νόσου. Τρόποι µεταδόσεως των µικροβίων. Εµβόλια και οροί. Αρχές των ανοσολογικών τεχνικών. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Μικροβιολογίας Gram χρώση, Τυποποίηση βακτηρίων µε βακτηριοφάγους, Test ευαισθη-σίας εις τα χηµειοθεραπευτικά. Ανοσολογικές Τεχνικές (Συγκολλητι-νοαντίδραση, Ιζηµατινοαντίδραση, Ανοσοφθορισµός, Elisa). Τεχνικές που αφορούν εις την αποµόνωση και τυποποίηση µικροοργανισµών από καλλιέργειες αίµατος, ούρων, ENY, ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού και κοπράνων. Φαρµακευτική Τεχνολογία Ι Συνταγογραφία. Συνταγοτεχνία. Ασυµβασίες: Φυσικές και Χηµικές Ασυµβασίες κατά την Παρασκευή και Χορήγηση των Φαρµακοµορφών. Γενική Φαρµακευτική Τεχνολογία (Φαρµακευτικές Διεργασίες): Διήθηση, Ανάµιξη, Ανάλυση Μεγέθους Στερεών, Ελάττωση Μεγέθους Στερεών, Ροή Κόνεων, Κοκκοποίηση, Ξήρανση, Αποστείρωση, Άσηπτος Παρασκευή, Τεχνολογία Συσκευασίας Φαρµακοµορφών. Πρoµορφοποίηση Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Τεχνολογίας Ι Ρεολογία κόνεων: Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ροή κόνεων διαµέσου οπών. Ελάττωση µεγέθους στερεών: Επίδραση του χρόνου κατάτµησης στο µέγεθος και στην κατανοµή µεγέθους του προϊόντος. Ανάµιξη στερεών: Προσδιορισµός του αρίστου χρόνου ανάµιξης κόνεων. Προµορφοποίηση Ι: Προσδιορισµός των βασικών φυσικοχηµικών ιδιοτήτων νέου βιοδραστικού µορίου και συσχέτιση αυτών µε την ανάπτυξη φαρµακοµορφών αυτού. Φαρµακευτική Χηµεία ΙIΙ Στεροειδή (Γενικά). Οιστρογόνοι ορµόναι (Βιοσυνθετικαί οδοί). Οιστρόνη. Μεθυλαιθήρ της οιστρόνης. Εκουιλίνη. Οιστραδιόλη. Οιστριόλη.

14 Υδροξυοιστρόνη. Μεθυλοχλωρο-οιστρόνη. Αιθυνυλοιστραδιόλη. Mestranol. Φαρµακολογική δράσις-δόσεις. Μη στεροειδή οιστρογόνα. Σύνθεσις Διαιθυλοστιλβοιστρόλης. Σύνθεσις Εξοιστρόλης. Σύνθεσις Διενοιστρόλης. Σύνθεσις Βενζοιστρόλης. Σύνθεσις Τριανισυλοχλωροαιθυλενίου. Σύνθεσις Clomiphene. Χρήσεις - Δόσεις. Παρενέργειαι. Σύνθεσις Methallenestril. Φαρµακολογία και παρενέργειαι των οιστρογόνων. Προγεστερόνη. Ethisterone. Παράγωγα πρεγνανίου. Cyproterone. Medroxyprogesterone. Megestrol acetate. Flurogestone acetate. Melengestrol acetate. 16α, 17α-Ακετονίδιον της προγεστερόνης. Algestone acetophenide. Παράγωγα της 19-νορ-τεστοστερόνης. Normethandrone. Norethindrone. Norethandrolone. Norgestrel. Norethynondrel. Παράγωγα της τεστοστερόνης. Dimethisterone. Χρήσεις αντισυλληπτικών προγεστογόνων. Αντισυλληπτικά χρησιµοποιούµενα εις τας ΗΠΑ. Κλινικαί εφαρµογαί και παρενέργειαι προγεστογόνων. Παρενέργειαι προγεστογόνων. Χηµική δοµή και φαρµακολογική δράσις προγεστογόνων. Lynesterol. Ανδρογόνοι ορµόναι. Ανδροστερόνη και τα ισοµερή αυτής. Τεστοστερόνη. Παράγωγα της τεστοστερόνης µε θεραπευτικήν δράσιν. Methyltestosterone. Ethisterone. Allylestrenol. Bolasterone. Methandrostenolone. Oxymesterone. Fluoxymesterone. Εστέρες της τεστοστερόνης. Στεροειδή µετ'ανδρογόνου δράσεως. Mesterolone. Methenolone acetate. Oxandrolone. Norethendolone και Normethandrone. Αναβολικά στεροειδή. Ethylestrenol. Nandrolone. Stanazole acetate. Cinethenolone. Chlorotestosterone acetate. Αντιανδρογόνα. 17α Hydroxyprogesterone caproate. Σχέσις χηµικής δοµής και φαρµακολογικής δράσεως. Κορτικοειδή. Δοµικά χαρακτηριστικά. Σχηµατισµός πλευρικής αλύσεως. Cortexone. Aldosterone. Cortisone. Ολική σύνθεσις κορτιζόνης. Hydrocortisone. Prednisone και Prednisolone. Methylprednisolone. Fluprednisolone. Prednylene.Betamethasone. Dexamethasone. Pamethasone και Flumethasone. Tramcinolone acetonide. Fluocinolone acetonide. Οµάδες, τρόποι ταξινόµησης και φυσιολογικές δράσεις των γλυκοζιτών. Βασικές αντιδράσεις κατά τη βιοσύνθεση των γλυκοζιτών. Καρδιοδραστικοί γλυκοζίτες Βιοσύνθεση δεϋδρογαλλικού οξέος Βιοσύνθεση προυνασίνης και ντουρίνης Υδρόλυση αµυγδαλίνης Σπέρµατα αµυγδάλων (γλυκά και πικρά) Σπέρµατα κυδωνιών-φλοιός Κουιλλάιας Θειοκυανικοί ή θειοκυανιούχοι γλυκοζίτες: Βιοσύνθεση και υδρόλυση: α) γλυκοτροπαολίνης, β) σινιγρίνης. Σπέρµατα Μαύρου Σινάπεως. Σπέρµατα Λευκού Σινάπεως Γλυκοζίτες Ανθρακινόνης: Βιοσύνθεση εµοδίνης-κυριότεροι εκπρόσωποι. Φλοιός Κασκάρας της Ιεράς. Φλοιός Φραγκούλης. Αλόη. Φύλλα Σέννης Γλυκοζίτες Σαπωγενινών: Βιοσύνθεση σαπωγενινών. Ρίζα Σαρσαπαρίλλας. Γλυκύρριζα-Οπός Γλυκύρριζας. Ρίζα Πολύγαλου. Σπέρµατα Ιπποκαστανέας. Σπέρµατα Τήλεως Φλαβονογλυκοζίτες: Βιοσύνθεση φλαβονοειδών. Φύλλα Ρύτης. Φύλλα Νερατζιάς. Εσπεριδίνη. Πέταλα Ρόδου Γλυκοζίτες µε άγλυκο (αλκοόλη, αλδεϋδη, λακτόνη, φαινόλη): Βιοσύνθεση. Φλοιός Βιβούρνου. Καρπός Βανίλλης (Συνθετική παρασκευή βανιλλίνης). Σαλικίνη. Φύλλα Αρκτοστάφυλλου. Πόα Μελιλώτου Σάκχαρα: Ραβδία Λαµινάριας. Φύκος Κυστώδες. Καρράγηνον Φύκος. Αγαρ-Αγαρ. Ζύµη Ιατρικής. Φύλλα Αµαµηλίδος Αµινοξέα. Πεπτίδια. Ορµόνες πεπτιδικής φύσεως: Εργαστηριακές διεργασίες πεπτιδικών δρογών. Φυσιολογικώς δραστικά πεπτίδια-ορµόνες και δραστικοί παράγοντες του υποθαλάµου. Κύριες εγκεφαλίνες. Ορµόνες της υπόφυσης Αντιβιοτικά πεπτιδικής φύσεως ή περιέχοντα γλυκοζιτικό δεσµό: Bακιτρακίνη a, f, b, c, d, e, g, πουροµυκίνη, αλαµεθισίνη, βιοµυκίνη, βισκοσίνη, στρεπτοµυκίνη, πολυµυξίνη, γραµισιδίνη s, νοβοβιοκίνη, αναλγητικά. Μη ναρκωτικά αναλγητικά, αντιπυρετικά, αντιφλεγµονώδη. Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη. Μη σαλικυλικά αντιφλεγµονώδη. Αναλγητικά και αντιπυρετικά φάρµακα. Ουρική αρθρίτιδα. Αντιπαρκινσονικά. Γενικά αναισθητικά. Τοπικά αναισθητικά. Φάρµακα του κυκλοφορικού συστήµατος: Καρδιοτονωτικοί γλυκωσίδες. Αντιαρρυθµικά. Αντιστηθαγχικά. Αντιπηκτικά, αντιθροµβωτικά και θροµβολυτικά. Διουρητικά. Φάρµακα για την αντιµετώπιση της αρτηριοσκλήρυνσης. Φάρµακα του αναπνευστικού συστήµατος: Βρογχοδιασταλτικά. Αντιβηχικά. Αποχρεµπτικά. Φάρµακα του γαστρεντερικού συστήµατος: Φάρµακα για την αντιµετώπιση του έλκους. Φάρµακα για τη διάρροια. Καθαρτικά. Αντιεµετικά και εµετικά. Φάρµακα που επηρεάζουν τον µεταβολισµό και την λειτουργία των ενδοκρινών αδένων: Ορµόνες της υπόφυσης και του υποθαλάµου. Αντιδιαβητικά. Ορµόνες του θυρεοειδούς και αντιθυρεοειδικά. Παραθορµόνη, βιταµίνη D, καλσιτονίνη. Θεραπεία των ανωµαλιών του µεταβολισµού µικρών µορίων των οστών. Ορµόνες του φλοιού των

15 επινεφριδίων. Γεννητικές ορµόνες, αντισυλληπτικά φάρµακα, αναβολικά στεροειδή. Αντιαναιµικά φάρµακα - Βιταµίνες B12 και φυλλινικό οξύ. Βιταµίνες. Χηµειοθεραπευτικά φάρµακα: Σουλφοναµίδια. Νιτροφουραντοϊνες. Πενικιλλίνες. Κεφαλοσπορίνες. Αµινογλυκοσίδες. Τετρακυκλίνες. Χλωραµφενικόλη. Πολυπεπτίδια αντιβιοτικά. Ερυθροµυκίνη. Αντιµυκητικά. Χηµειοθαραπευτικά των ιώσεων. Αντιφυµατικά. Αντισηπτικά και απολυσµατικά. Ανθελονοσιακά. Αντιαµοιβαδικά. Ανθελµινθικά. Χηµειοθεραπεία του "καρκίνου" (Αλκυλιούντα φάρµακα. Αντιµεταβολίτες. Αναστολείς της κυτταρικής µίτωσης. Ραδιενεργά ισότοπα. Ορµονοθεραπεία). Τοξικολογία και θεραπεία συνηθισµένων δηλητηριάσεων. Αλληλοεπιδράσεις φαρµάκων. Αναγραφή συνταγών. Φαρµακευτική Τεχνολογία ΙΙ Γενικά περί φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων, εκδόχων, µορφών και οδών χορήγησης, Γαληνικών σκευασµάτων, τρόπων µαζικής παρασκευής GMP, βιοδιαθεσιµότητας και ποιοτικού ελέγχου. Στερεές φαρµακευτικές µορφές: Κόνεις. Κοκκία. Κάψουλες (µαλακές και σκληρές). Δισκία. Προϊόντα µε εξειδικευµένη εντόπιση in vivo. Συσκευασία, φύλαξη. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Τεχνολογίας ΙΙ 1. Υγρές φαρµακοτεχνικές µορφές. Παρασκευή φαρµακευτικών διαλυµάτων, σιροπίων, ελιξηρίων και βαµµάτων. 2. Ηµιστερεές φαρµακοτεχνικές µορφές. α. Παρασκευή κολλοειδών διασπορών και εναιωρηµάτων. β.παρασκευή γαλακτωµάτων µε διάφορες µεθόδους, αλοιφών, κρέµας, πάστας, γέλης και πηκτώµατος. 3. Στερεές φαρµακοτεχνικές µορφές. Υπόθετα: Παρασκευή δύο τύπων υπόθετων µε διαφορετικές µεθόδους και έλεγχος του χρόνου ρευστοποίησής τους. 4. Φαρµακευτικές κόνεις. Γεωµετρική ανάµειξη και διαχωρισµός σε δόσεις. Φαρµακευτικά κοκκία. Παρασκευή αναβραζόντων κοκκίων. Μέθοδος ξηράς κοκκιοποίησης. Κάψουλες. Γέµισµα καψουλών σκληρής ζελατίνης και έλεγχος οµοιοµορφίας βάρους παρτίδας. 5. Δισκία (Α) Παρασκευή κοκκίων µε την µέθοδο της υγρής κοκκιοποίησης. Έλεγχος ρεολογικών ιδιοτήτων των κοκκίων και διαχωρισµός κατά µέγεθος (κατανοµή µεγέθους). 6. Δισκία (Β) Δισκιοποίηση. Έλεγχοι ποιότητας δισκίων (Οµοιοµορφία βάρους, αποσάθρωση, ευθριπτότητα, σκληρότητα). 7. Διαλυτοποίηση δισκίων µε τη µέθοδο του περιστρεφόµενου καλαθιού. Κλινική Φαρµακευτική- Φαρµακοθεραπεία Αναφυλαξίες και Αλλεργίες Αλληλεπιδράσεις Φαρµάκων Διαταραχές του Ενδοκρινολογικού συστήµατος (Θυρεοειδής-Διαβήτης) Νοσήµατα του Καρδιαγγειακού (Υπέρταση, Συµφορητική Καρδιακή Ανεπάρκεια, Έµφραγµα του Μυοκαρδίου) Ρευµατικά νοσήµατα. Νευρολογικά νοσήµατα Αντισυλληπτικά Φάρµακα για την αντιµετώπιση του AIDS Ειδικές ηλικιακές οµάδες Γονιδιακή Θεραπεία στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα Εφαρµογές της Βιοτεχνολογίας στην Κλινική Πρακτική Φαρµακογενωµατική και Φαρµακοθεραπεία Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία και Φαρµακευτική Βιοτεχνολογία Μηχανισµοί έκφρασης γονιδίων και παραγωγής πρωτεϊνών. Πολυπλοκότητα των ευκαρυωτικών γονιδίων. Περιοριστικά ένζυµα και οχήµατα κλωνοποίησης. Βασικές τεχνικές µοριακής βιολογίας (αποµόνωση, επισήµανση, υβριδοποίηση νουκλεϊνικών οξέων, αυτοραδιογραφία, τεχνικές Nothern, Southern, Dot Blot, in vitro µεταγραφή). Εισαγωγή στη µηχανική γενετική. Κλωνοποίηση και προσδιορισµός της αλληλουχίας γονιδίων, γενετικός χειρισµός γονιδίων, κατευθυνόµενη Τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA για την παραγωγή πρωτότυπων φαρµακευτικών ουσιών µεταλλαξιγένεση και εφαρµογές διαγνωστικών, εµβολίων και ενώσεων µικρού ΜΒ (Βιοµετατροπές/Βιοµετασχηµατισµοί). Νουκλεϊνικά οξέα ως διαγνωστικά και θεραπευτικά αντιδραστήρια. Θεραπεία και τεχνολογία Antisense.

16 Χρήσεις υπολογιστών στην ανάλυση βιοµακροµορίων (νουκλεϊνικών οξέων, πεπτιδίων και πρωτεϊνών). Εισαγωγή στις διεθνείς βάσεις δεδοµένων. Αλυσιδωτή αντίδραση πολυµεράσης, PCR: µεθοδολογία και εφαρµογές (ποσοτικός προσδιορισµός RNA και DNA, διάγνωση ασθενειών, ανάπτυξη και έλεγχος ποιότητας βιοφαρµακευτικών προϊόντων κλπ). Μονοκλωνικά αντισώµατα: παραγωγή, καθαρισµός, χρήσεις στη διάγνωση και θεραπεία. Χρωµατογραφία συγγένειας. Ανοσοδοκιµές (ELISA, Western Blot). Μηχανική αντισωµάτων. Καταλυτικά αντισώµατα. Ανοσοτοξίνες. Ηθικές και κοινωνικές επιπτώσεις της βιοτεχνολογίας. Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοτεχνολογίας 1. Εισαγωγή στην τεχνολογία του ανασυνδυασµένου DNA (ΠροβολήVideo) 2. α. Κυτταρική κλασµάτωση και διαχωρισµός υποκυτταρικών οργανιδίων β. Αποµόνωση ανθρώπινου DNA 3. Γενετική Μηχανική Ι α. Μετασχηµατισµός βακτηριακών κυττάρων β. Κατάτµηση DNA µε περιοριστικά ένζυµα 4. Γενετική Μηχανική ΙΙ α. Αποµόνωση πλασµιδικού DNA β. Ηλεκτροφόρηση αγαρόζης και ανάλυση τµηµάτων DNA 5. Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης, PCR Ανίχνευση πολυµορφισµών σε ανθρώπινο DNA 6. Ανοσοδοκιµές (Elisa, Western Blotting) 7. Βιοπληροφορική Ι α. Η βάση φαρµακευτικών δεδοµένωνpharmlinks β. Χρήση υπολογιστών γιά την ανάκτηση πληροφοριών από διεθνείς βάσεις δεδοµένων βιοτεχνολογίας πχ Genbank/EMBL, HUGO, κλπ. 8. Βιοπληροφορική ΙΙ α. Ανάλυση πρωτεϊνών και νουκλεϊνικών οξέων (PCGene, GCG) β. Χρήση του προγράµµατος µοριακής απεικόνισης RasMol 9. Παραγωγή Μονοκλωνικών Αντισωµάτων (Προβολή Video) 10. Εφαρµογές της Αλυσιδωτής Αντίδρασης Πολυµεράσης, PCR (ΠροβολήVideo) Τοξικολογία Εισαγωγή. Επιστήµη της Τοξικολογίας, Ιστορική Ανασκόπηση. Κλάδοι Τοξικολογίας. Περιβαλλοντική Τοξικολογία, Οικονοµική Τοξικολογία, Ιατροδικαστική Τοξικολογία. Ειδικότητες Τοξικολόγου: Περιγραφικός, Μηχανιστικός, Ρυθµιστικός παράγοντες που οφείλονται στο βιολογικό σύστηµα, παράγοντες που έχουν σχέση µε διαφορετικές συνθήκες χορήγησης και περιβάλλοντος, παράγοντες που έχουν σχέση µε τη χηµική ένωση. Διάγνωση: Ιστορικό, Κλινική εικόνα, ανίχνευση, τεχνικές φωσµατοµετρικής και χρωµατογραφικής ανάλυσης. Θεραπευτική αντιµετώπιση δηλητηρίασης. Γενική αντιµετώπιση. Συµπτωµατική Θεραπεία: Περιλαµβάνει αναλυτική ανάπτυξη της τοξικότητας που επιφέρουν διάφορες χηµικές ενώσεις στο αναπνευστικό, κεντρικό και περιφερικό, νευρικό κυκλοφορικό, ουροποιητικό, συκώτι, πεπτικό, αίµα και αναπαραγωγικό σύστηµα. Ειδικό µέρος. Ατµοσφαιρική ρύπανση: Μονοξείδιο του άνθρακα. Οξείδια του Θείου, υδρόθειο. Οξείδια του αζώτου. Όζον. Οικιακό περιβάλλον: Απορρυπαντικά, Λευκαντικά. Αντισηπτικά. Ιώδιο, KMnO4,φορµόλη, φαινολικές ενώσεις, χλωραµίνη Τ, ενώσεις αργύρου, βορικό οξύ. Οργανικοί διαλύτες: Υδρογονάνθρακες, χλωριωµένοι υδρογονάνθρακες. Διθειάνθρακας. Πρώτες ύλες οργανικής σύνθεσης. Ανιλίνη, τερεβινθέλαιο, νιτροβενζόλιο, νaφθαλίνη. Αλδεϋδες. Αλκοόλες: Μεθυλική αλκοόλη. Αιθυλική αλκοόλη. Ανώτερες αλκοόλες. Βαρέα Μέταλλα: Μόλυβδος. Υδράργυρος. Κάδµιο. Αρσενικό. Θάλιο. Λίθιο. Σίδηρος. Ψευδάργυρος. Χρώµιο. Αντιµόνιο. Νικέλιο. Μαγνήσιο. Μαγγάνιο. Σελήνιο. Στρόντιο. Βηρύλλιο. Αγροτικό περιβάλλον -Εντοµοκτόνα - Παρασιτοκτόνα: Οργανοφωσφορικοί εστέρες. Καρβαµιδικοί εστέρες. Δινιτροφαινόλες. Υποκατεστηµένες ουρίες. Διπυριδίλια. Διθειοκαρβαµίδια. Ινδανεδιόνες. Νικοτίνη. Πυρεριθρίνες. Στρυχνίνη. Οξέα, Βάσεις. Αλογόνα: Χλώριο, Βρώµιο, Φθόριο. Φωσφόρος. Δηλητηριάσεις µε φάρµακα: Υπνωτικά. Ναρκωτικά. Αναλγητικά µη ναρκωτικά. Ψυχοφάρµακα. Χηµειοθεραπευτικά. Φάρµακα καρδιαγγειακού συστήµατος. Δηλητηριάσεις µε φυτά και αρθρόποδα. Αίτια δηλητηριάσεων. Απορρόφηση, κατανοµή, απέκκριση των χηµικών ουσιών. Μηχανισµό δράσης. Τοξικές ενέργειες, κύρια στον ανθρώπινο οργανισµό. Κλινική εικόνα και συµπτωµατολογία. Θεραπεία. Ανιχνεύσεις, εκλεκτικά σε ορισµένες χηµικές ουσίες.

17 Εργαστηριακές Ασκήσεις Τοξικολογίας Επίδειξη λειτουργίας του αερίου χρωµατογράφου (GC) και µέτρηση αλκοόληςστο αίµα. Φωτοµετρικές τιτλοδοτήσεις Ταυτόχρονος φασµατοφωτοµετρικός προσδιορισµός δυαδικών µιγµάτων Χρωµατογραφία Ιονανταλλαγής Φασµατοφωτοµετρική Ποσοτική Ανάλυση Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων Αγωγιµοµετρικές τιτλοδοτήσεις. Χηµεία και Τεχνολογία Καλλυντικών Συστατικά των καλλυντικών σκευασµάτων (επιφανειοδραστικά, ενυδατικές ουσίες, συντηριτικά, αντιοξειδωτικές ουσίες, χρωστικές, βελτιωτικά οσµής, κ.ά.). Καλλυντικά σκευάσµατα γιά το δερµα (ανατοµία και φυσιολογία του δέρµατος, κρέµες, µάσκες προσώπου, πούδρες, αντιηλιακά αντιιδρωτικά). Καλλυντικά σκευάσµατα γιά τα µάτια και τα χείλια (make up µατιών, σκιές µατιών, κραγιόν). Καλλυντικά σκευάσµατα γιά την στοµατική κοιλότητα (οδοντόπαστες, στοµατικά πλύµατα). Καλλυντικά σκευάσµατα γιά τα νύχια (βερνίκια, αποχρωστικά, σκληρυντικά). Καλλυντικά σκευάσµατα γιά τα µαλλιά (στοιχεία ανατοµίας των τριχών, σαµπουάν, σκευάσµατα βαφής των µαλλιών, σκευάσµατα γιά βοστρύχωση, σκευάσµατα γιά την περιποίηση των µαλλιών). Βιοφαρµακευτική Φαρµακοκινητική BIOΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Εισαγωγή στην έννοια της βιοδιαθεσιµότητας. Απελευθέρωση φαρµάκων από φαρµακοτεχνικές µορφές: α. Αποσάθρωση (µηχανισµοί, παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθµό αποσάθρωσης) β. Διαλυτοποίηση (µηχανισµοί, παράγοντες που επηρεάζουν το ρυθµό διαλυτοποίησης, in vitro µέθοδοι µέτρησης). (ιδιαιτερότητες ορισµένων ειδικών µεµβρανών). Σύνδεση φαρµάκων µε πρωτεΐνες (παράγοντες που επηρεάζουν ποσοτικά τη σύνδεση, κινητική σύνδεσης, in vitro τεχνικές που χρησιµοποιούνται για ποσοτικό προσδιορισµό της σύνδεσης, κλινική σηµασία της σύνδεσης φαρµάκων σε πρωτεΐνες - Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων). Αποµάκρυνση φαρµάκων από το σώµα - Κάθαρση: α. Νεφρική απέκκριση (µηχανισµοί, παράγοντες που επηρεάζουν) β. Βιοµετατροπή - Ηπατική κάθαρση (Μεταβολικοί οδοί, κινητική, φαινόµενο πρώτης διόδου) γ. Άλλοι οδοί απέκκρισης φαρµάκων (χολική έκκριση, έκκριση στη σίελο, έκκριση στο γάλα). Βιοδιαθεσιµότητα - Μελέτες Βιοϊσοδυναµίας: Σχετική και απόλυτη βιοδιαθεσιµότητα, µέθοδοι υπολογισµού της βιοδιαθεσιµότητας. Κανόνας τραπεζοϊδών, Βιοϊσοδυναµία σκευασµάτων. Φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις φαρµάκων. ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ Εισαγωγή στην Φαρµακοκινητική (έννοια φαρµακοκινητικών µοντέλων). Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο -Στιγµιαία ενδοφλέβια ένεση: Ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκων (Υπολογισµοί όγκου κατανοµής, σταθεράς ρυθµού αποµάκρυνσης και χρόνου ηµιζωής από δεδοµένα συγκέντρωσης φαρµάκου στο πλάσµα ή ουρικής απέκκρισης). Μονοδιαµερισµατικό µοντέλο - Χορηγήσεις που προϋποθέτουν φάση απορρόφησης: α. Ενδοφλέβια έγχυση - µηδενοταξικός ρυθµός απορρόφησης (κινητική χορήγησης, µέθοδοι γρήγορης επίτευξης της σταθεροποιηµένης συγκέντρωσης, δόση εφόδου). β. Πρωτοταξικός ρυθµός απορρόφησης - per os χορήγηση (κινητική χορήγησης, υπολογισµοί tmax, Cmax, σταθερών ρυθµού απορρόφησης και απέκκρισης - Μέθοδοι υπολοίπων. Επαναλαµβανόµενη χορήγηση: α. Στιγµιαία ενδοφλέβια ένεση σε σταθερά χρονικά διαστήµατα (αρχή sυperposition, δείκτης συσσώρευσης, δόση εφόδου) β. per os χορήγηση σε σταθερά χρονικά διαστήµατα. Διδιαµερισµατικό µοντέλο: Ανοικτό διδιαµερισµατικό µοντέλο, στιγµιαία ενδοφλέβια ένεση, εξισώσεις, υπολογισµοί σταθερών. Στοιχεία Κλινικής Φαρµακοκινητικής: α. Παρακολούθηση επιπέδων φαρµάκων (TDM) (βασικές αρχές εξατοµίκευσης, βασικά αίτια ενδοατοµικής ποικιλίας β. Παραδείγµατα εξατοµικεύσεως της χορηγήσεως Απορρόφηση φαρµάκων - Ασκήσεις Κατανοµή - Σύνδεση στις πρωτεΐνες - Ασκήσεις Απέκκριση φαρµάκων - Ασκήσεις

18 Βιοδιαθεσιµότητα - Βιοϊσοδυναµία - Ασκήσεις Μετασχηµατισµοί Laplace - Μέθοδοι επίλυσης διαφορικών εξισώσεων Στιγµιαία - Ενδοφλέβια ένεση Ενδοφλέβια έγχυση Per os χορήγηση Επαναλαµβανόµενη χορήγηση Διδιαµερισµατικό µοντέλο Εργαστηριακές Ασκήσεις Βιοφαρµακευτικής - Φαρµακοκινητικής Διαλυτοποίηση Επίδραση του ph στο ρυθµό διαλυτοποίησης φαρµάκων που έχουν ιδιότητες ασθενών ηλεκτρολυτών, επίδραση της ταχύτητας ανά-δευσης στον ρυθµό διαλυτοποίησης φαρµάκων. Διαπέραση φαρµάκων σε λιπιδικές φάσεις Επίδραση του ph στον ρυθµό διαπέρασης ασθενών ηλεκτρολυτών, επίδραση όγκων στον ρυθµό απορρόφησης φαρµάκων. Σύνδεση φαρµάκων σε πρωτεΐνες Προσδιορισµός σύνδεσης µε την τεχνική της διαπίδυσης ισορροπίας, και χρωµατογραφία γέλης. Υπολογισµός σταθεράς σύνδεσης (διάγραµµα Scatchard). Φαρµακοκινητική Χρησιµοποίηση in vitro µοντέλου για τον υπολογισµό του όγκου κατανοµής, της κάθαρσης και του ρυθµού απέκκρισης µετά από στιγµιαία ενδοφλέβια ένεση φαρµάκου. Εργασία στην βιοδιαθεσιµότητα Ι: Yπολογισµός της βιοδιαθεσιµότητας φαρµάκου α. µε τον κανόνα των τραπεζοειδών β. µε το πρόγραµµα ESTRIP διαθέσιµο στο εργαστήριο- που χρησιµοποιεί ολοκλήρωση. Αιτιολόγηση των διαφορών που υπολογίστηκαν. Εργασία στην βιοδιαθεσιµότητα ΙΙ: In-vivo πείραµα υπολογισµού της βιοδιαθεσιµότητας ενός φαρµάκου. Πιπεριδίνης, Τροπανίου, Πυρρολιζιδίνης, Κινολιζιδίνης, Ισοκινολίνης, Βενζυλισοκινολίνης, Διβενζυλισοκινολίνης, Ινδολίου, Ερυσιβώδους Όλυρας, Ραουβόλφιας, Στρύχνου, Καθαράνθου, Κινολίνης, Κιγχόνης, Ιµιδαζολίου, Βεράτρου, Σεβανίνης, Ακονίτου). Σχετικές Δρόγες. Πουρίνες (Σπέρµατα Κοφφέας, Φύλλα Τεΐου, Φύλλα Ματέ, Σπέρµατα ή Κάρυα Κόλας, Γουαράνα ή Φύραµα Γουαράνας, Σπέρµατα Κακάο). Φαρµακευτική Χηµεία ΙV Τα αντιµικροβιακά ως θεραπευτική κατηγορία. Κατάταξη των αντιµικροβιακών παραγόντων. Φάσµα δράσεως και σύντοµη αναφορά στα σύγχρονα προβλήµατα της αντιβιοθεραπείας. Αντιβιοτικά β-λακταµών: Πενικιλλίνες (ευαίσθητες στην πενικιλλινάση, ανθεκτικές στην πενικιλλινάση, ευρέος φάσµατος, αντιψευδοµοναδικές, διάφορες), Κεφαλοσπορίνες (διάκριση σε γενεές, λεπτοµερής περιγραφή ανά γενεά), Μονοµπακτάµες, Πενέµια. Παρατηρήσεις σχετικά µε τη σταθερότητα του λακταµικού δακτυλίου. Αλλεργικές αντιδράσεις που σχετίζονται µε τα πενικιλλινούχα. Προϊόντα αποικοδοµήσεως των πενικιλλινών. Πενικιλλανικό οξύ. Πενικιλλοϊκό οξύ. Πεναµαλδικό οξύ. Πενικιλλαµίνη. Πενιλλαλδεΰδη. 6-Αµινοπενικιλλανικό οξύ (6-ΑΡΑ). Πλευρική αλυσίδα πενικιλλινών και σχέσεις δοµής δραστικότητας του εκάστοτε µορίου. Αναχαίτιση συνθέσεως του κυτταρικού τοιχώµατος. Χλωραµφαινικόλη. Μηχανισµός δράσεως. Αντιβιοτικά παράγωγα απλών αµινοξέων: D-Κυκλοσερίνη. D-4-Αµινο-3-ισοξαζολιδόνη. Αντιβιοτικά πολυπεπτίδια: Τυροσιδίνες. Γραµισιδίνες. Βακιτρακίνες. Πολυµυξίνες. Βιοµυκίνη. Αντιβιοτικά προερχόµενα από οξικές και προπιονικές ρίζες (πολυκυκλικά, µακρολίδια, πολυενικά). Πολυκυκλικά:Τετρακυκλίναι. Μηχανισµός δράσεως τετρακυκλινών. Γκριζεοφουλβίνη. Μηχανισµός δράσεως γκριζεοφουλβίνης. Ανθρακυκλίνες. Φουσιδικό οξύ. Μακρολίδια: Ερυθροµυκίνη. Κλαριθροµυκίνη. Ολεανδοµυκίνη. Καρβοµυκίνη Β. Σπειραµυκίνες. Μηχανισµός δράσεως ερυθροµυκίνης. Βιταµίνες. Διάκριση βιταµινών. Καταστάσεις που οδηγούν σε αβιταµίνωση (πληθυσµιακές, παθολογικές). Κατάχρηση βιταµινών. Λιποδιαλυτές βιταµίνες: Βιταµίνη Α (υπερβιταµίνωση Α), καροτένια. Βιταµίνη D. Βιταµίνη Ε. Βιταµίνη Κ. Υδατοδιαλυτές βιταµίνες: Βιταµίνη Β1. Βιταµίνη Β2. Νικοτινικό οξύ (νιασίνη), Νικοτιναµίδιο (Β3 ή ΡΡ). Βιταµίνη Β6. Βιταµίνη Β5 (παντοθενικό οξύ). Βιταµίνη Η (βιοτίνη). Βιταµίνη C. Φάρµακα κατά µεγαλοβλαστικών αναιµιών: Φυλλικό οξύ, Βιταµίνη Β12. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φαρµακευτικής Χηµείας ΙV Ογκοµετρικός προσδιορισµός φαρµακευτικών ουσιών. Χρωµατογραφία προσροφήσεως και χρωµατογραφία κατανοµής.

19 Πολωσιµετρικός προσδιορισµός φαρµακευτικών ουσιών. Εκχύλιση. Προσδιορισµός σηµείου τήξεως. Ποσοτικός προσδιορισµός µε φασµατοσκοπία IR. Μεθοδολογία Αποµόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων ΙΙ Ενότητα Α: Υδατάνθρακες Άσκηση 1. Αποµόνωση Καζεΐνης και Λακτόζης από γάλα Άσκηση 2. Αποµόνωση Πηκτίνης από περικάρπια λεµονιών Ενότητα Β: Λίπη Έλαια Άσκηση 1. Αποµόνωση Τριµυριστίνης και Μυριστικίνης από µοσχοκάρυα Άσκηση 2. Σύνθεση αζελαϊκού οξέος από κικέλαιο Ενότητα Γ: Πεπτίδια Ένζυµα Άσκηση 1. Σύνθεση διπεπτιδίου Άσκηση 2. Αποµόνωση Εµουλσίνης από σπέρµατα αµυγδάλου Ενότητα Δ: Τερπένια Άσκηση 1. Αναγωγή της καµφοράς προς ισοβορνεόλη Άσκηση 2. Οξείδωση της µινθόλης προς µινθόνη Ενότητα Ε: Εστέρες Μοριακή Φαρµακολογία Ι Εισαγωγή: Περιεχόµενο Μοριακής Φαρµακολογίας, ορισµοί, σηµασία, επιστηµονική µέθοδος. Προσεγγίσεις για ανακάλυψη φαρµάκων, παραδείγµατα. Ανάπτυξη φαρµάκων. Ύλη και Βοηθήµατα. Οδηγίες για το φροντιστήριο. Φάρµακα που δρουν µέσω υποδοχέων: α) Εισαγωγή: ορισµοί, εκλεκτικότητα, συγγένεια, µεταγωγείς σήµατος, εκτελεστές, δεύτερα µηνύµατα, νευρορρυθµιστές, νευροχηµική βάση της δράσης των φαρµάκων. β) Ντοπαµινεργικά φάρµακα: υποδοχείς, αγωνιστές, ανταγωνιστές, γενικός µηχανισµός δράσης. Φάρµακα για την αντιµετώπιση των ψυχασθενειών: Αντιψυχωσικά: δοµές, µηχανισµός δράσης, δόσεις, παρενέργειες, αλληλεπιδράσεις, φαρµακοθεραπευτική των ψυχώσεων. Αντιπαρκινσονικά φάρµακα: µηχανισµοί δράσης. γ) Φάρµακα των νευρώνων που δρουν µέσω υποδοχέων των αµινοξέων νευροδιαβιβαστών: Ανασταλτικά αµινοξέα: GABAεργικά φάρµακα, υποδοχείς, µηχανισµοί δράσης. Αγχολυτικά, καταπραϋντικά και υπνωτικά φάρµακα. Μηχανισµοί δράσης, δόσεις, παρενέργειες. Αιθανόλη και αλκοολισµός: δράσεις, µεταβολισµός, αλληλεπιδράσεις, θεραπευτικές χρήσεις, εξάρτηση. Αντιεπιληπτικά φάρµακα. Γλυκίνη: επίδραση στον δίαυλο NMDA. Διεγερτικά αµινοξέα: γλουταµινικό οξύ, υποδοχείς, NMDA, AMPA, καϊνικός. Εργαστηριακές Ασκήσεις Μοριακής Φαρµακολογίας Ι Αποµόνωση µεµβρανών από ανθρώπινα αιµοπετάλια για πειράµατα σύνδεσης προσδέτη στον υποδοχέα αiibβ3 του ινωδογόνου. Προσδιορισµός ολικών πρωτεϊνών. Οµογενοποίηση ιστών και αποµόνωση µεµβρανικών παρασκευασµάτων από την χοριοαλλαντοϊκή µεµβράνη εµβρύου όρνιθας για πειράµατα σύνδεσης προσδέτη στον υποδοχέα αiibβ3 του ινωδογόνου. Προσδιορισµός ολικών πρωτεϊνών. Φαρµακευτική Πρακτική Ι και ΙΙ1 Άσκηση σε Φαρµακεία Ανοικτά στο Κοινό Σύγχρονη Οργάνωση Φαρµακείου Στοιχεία Φαρµακευτικού Marketing Εκτέλεση Συνταγών (ανάγνωση, αναγνώριση, συµπλήρωση) Αντιµετώπιση Ειδικών Περιπτώσεων στη Συνταγογράφηση (µη ορθή συνταγογράφηση, ελλιπής συνταγογράφηση) Ορθή Τήρηση Βιβλίων Φαρµακείου

20 Παροχή Α Βοηθειών στον Χώρο του Φαρµακείου Γαληνικά Σκευάσµατα Θέµατα Επαγγελµατικής Δεοντολογίας Τήρηση Κανόνων Ασφαλείας Χορήγηση Ουσιών Ελεγχόµενης Συνταγογράφησης Συνεργασία µε Δηµόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς Άσκηση σε Νοσοκοµειακά Φαρµακεία Ιδιαιτερότητες του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου Χορήγηση και Χρήση Παραφαρµακευτικών Ειδών Οργάνωση Νοσοκοµειακού Φαρµακείου-Ιδιαιτερότητες Αµιγώς Νοσοκοµειακά Φαρµακευτικά προϊόντα Σχέση του Νοσοκοµειακού Φαρµακείου µε τις Νοσοκοµειακές Μονάδες Άσκηση σε Φαρµακευτικές Βιοµηχανίες Χωροταξική Διάρθρωση Παραγωγικής Μονάδας Οργανολογία-Διαδικασίες Βιοµηχανικής Πρακτικής Scaling Up Διαδικασίες Παραγωγής και Λήψης Αποφάσεων σε Σχέση µε το Φάρµακο Μέθοδοι Επαλήθευσης Παραγωγικής Διαδικασίας (Process Validation) Oργάνωση Τµηµάτων Διασφάλισης Ποιότητας (Quality Assurance) Δ ιπλωµατική Εργασία Ι και ΙΙ Οι πεµπτοετείς φοιτητές του Τµήµατος υποχρεούνται στην εκπόνηση διπλωµατικής εργασίας, η οποία εντάσσεται στα µαθήµατα Διπλωµατική Εργασία Ι και ΙΙ, στο 9ο και 10ο εξάµηνο σπουδών αντίστοιχα. Οι φοιτητές κατά την εγγραφή τους στο πέµπτο έτος σπουδών δηλώνουν ταυτόχρονα τον διδάσκοντα - επιβλέποντα της διπλωµατικής τους εργασίας καθώς και το αντικείµενο της µελέτης. Η ανάθεση της µελέτης γίνεται συνήθως στην αρχή του ακαδηµαϊκού έτους και µπορεί να περιλαµβάνει βιβλιογραφική, θεωρητική, πειραµατική εργασία ή συνδυασµό όλων των ανωτέρω. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα έναρξης της µελέτης και από µικρότερο έτος σπουδών σε συνεννόηση µε το υπεύθυνο µέλος ΔΕΠ. Ραδιοφαρµακευτική Δοµή της ύλης (άτοµο, ισότοπα, θεµελιώδη σωµατίδια, στοιχεία πυρηνικής φυσικής, περιοδικότητα των στοιχείων, χηµικοί δεσµοί, σύµπλοκα). Ραδιενέργεια (ραδιενεργά στοιχεία, µηχανισµοί διάσπασης, χρόνος ηµιζωής, µέση ζωή, µονάδες µέτρησης, ειδική ραδιενέργεια, σχήµατα ραδιενεργών διασπάσεων). Χαρακτηριστικά ιοντίζουσας ακτινοβολίας και αλληλεπίδραση µε την ύλη. (πάχος και µήκος διάβασης, ακτίνες δ, ειδικός ιοντισµός, σωµατίδια άλφα και βήτα, ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, απορρόφηση ακτινοβολιών από την ύλη κ.λ.π.) Μέτρηση της Ραδιενέργειας (απόλυτες και σχετικές µετρήσεις, οπτικές µέθοδοι παρατήρησης σωµατιδίων, ανιχνευτές ιοντισµού αερίου, ανιχνευτές σπινθηρισµών (εξωτερικών και εσωτερικών δειγµάτων), µέτρηση της ραδιενέργειας σε ιστούς (γραµµικοί σπινθηρογράφοι, γάµα κάµερα, αυτοραδιογραφία, άλλες τεχνικές). δ) Φαρµακολογία της µάθησης και της µνήµης. Εµπλοκή γλουταµινεργικών συστηµάτων (υποδοχέα NMDA), κλασικών νευρο-διαβιβαστών, πεπτιδεργικής ρύθµισης. Υποθέσεις για µηχανισµούς δράσης. Νους και εγκέφαλος. ε) Παθοφυσιολογία και φαρµακολογία της νόσου του Alzheimer και των ανοιών: χολινεργική υπόθεση, αναστολείς ακετυλοχοληνεστεράσης: Τακρίνη, ριβαστιγµίνη (Exelon) και άλλα φάρµακα. ζ) Σεροτονινεργικά φάρµακα: Σεροτονίνη (ή 5-ΗΤ): Βιοσύνθεση, µεταβολισµός, εντοπισµός στον εγκέφαλο, σεροτονινεργικοί υποδοχείς, LSD και άλλα ψυχοτρόπα φάρµακα: Ρεσερπίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς MAO. Σεροτονινεργικά φάρµακα: Διυδροεργοταµίνη και σουµτριπτάνη (για ηµικρανίες), κλοπαζίνη (αντιψυχωσικό), βουσπιρόνη (αγχολυτικό).

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικές Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χρήστος Παναγιωτίδης, Ph.D Αναπλ. Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, θα εξετασθούν σε 3 μαθήματα: 1. Γενική και Αναλυτική Χημεία 2. Αρχές Οργανικής Χημείας 3.

Οι υποψήφιοι όλων των κατηγοριών, θα εξετασθούν σε 3 μαθήματα: 1. Γενική και Αναλυτική Χημεία 2. Αρχές Οργανικής Χημείας 3. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Γενική Συνέλευση: απόφαση αριθμ. 368/28-5-2013 ΘΕΜΑ 9: «Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014». Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Η Βιολογία των Ιών Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Μικροοργανισμοί, Μικροβιολογία και Μικροβιολόγοι... 19 1.1.1 Μικροοργανισμοί... 19 1.1.2 Μικροβιολογία... 20 1.1.3 Μικροβιολόγοι... 21 1.2 Σύντομη Ιστορική Εξέλιξη της Μικροβιολογίας...

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής

Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 1 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013 και την Υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Κατατάξεις στο Τμήμα πτυχιούχων ΑΕΙ Οι κατατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

2) την αριθ. 2925/ απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου

2) την αριθ. 2925/ απόφαση της Συνεδρίασης της Συγκλήτου ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΑΘΜΙ Α ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ή ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Η κατάταξη γίνεται με εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα: Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στα παρακάτω εξάμηνα ανά Κατηγορία πτυχιούχων ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Από το Τμήμα Ιατρικής ανακοινώνεται ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Ιατρικής κατατάσσονται : Οι πτυχιούχου Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2012-2013 ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 0-03. ΕΝΟΤΗΤΑ : Χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών (απλή αναφορά). ΕΝΟΤΗΤΑ : Η Χημεία της ζωής. ΒΑΣΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, 5 9 (απλή αναφορά). ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά

Οργανική Χημεία. Βιολογικές Επιστήμες Βιολογία Γεωπονία Ιατρική κ.α. Βιοχημεία. Οργανική Χημεία. Φυσικές Επιστήμες Φυσική Μαθηματικά Πέτρος Ταραντίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, e-mail: ptara@aua.gr, Τηλ.: 210 529 4262, Fax: 210 529 4265 Βιοχημεία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής. Ακαδημαϊκού έτους

Οδηγός Κατατακτηρίων Εξετάσεων. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής. Ακαδημαϊκού έτους Τμήμα Ιατρικής Της Σχολής Επιστημών Υγείας Του Α.Π.Θ. Για εισαγωγή στο Τμήμα Ιατρικής Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 Τ μ ή μ α Ι α τ ρ ι κ ή ς Α. Π. Θ. Σελίδα 1 από 5 Γενικές Οδηγίες Σύμφωνα με το Νόμο 4218/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Οι οργανισμοί εξασφαλίζουν ενέργεια, για τις διάφορες λειτουργίες τους, διασπώντας θρεπτικές ουσίες που περιέχονται στην τροφή τους. Όμως οι φωτοσυνθετικοί

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής

Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Φαρμακευτικής Γενική Συνέλευση: απόφαση αριθμ. 385/5-5-2015 ΘΕΜΑ 7: «Ανακοίνωση κατατακτηρίων εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016». Η Γενική Συνέλευση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου Στο 3 ο κεφάλαιο του βιβλίου η συγγραφική ομάδα πραγματεύεται την ενέργεια και την σχέση που έχει αυτή με τους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ

BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1. ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 2. BΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ Ι. ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑ ΙΙ. ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ ΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας πρέπει να ανταποκρίνεται στην εξαγωγή επιστημόνων Γεωπόνων Βιοτεχνολόγων ικανών να μελετούν, να αντιμετωπίζουν και να προτείνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΑΣΜΕΙΟΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο Όνομα: Ημερομηνία:./04/2014 ΤΑΞΗ : A Λυκείου ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Ενδοκρινείς αδένες ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016

ΘΕΜΑ: Ορισµός εξεταζοµένων µαθηµάτων στις κατατακτήριες εξετάσεις 2015-2016 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ Ρ Α Κ Η Σ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 6 Ο χλµ AΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 68100 ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ Τ Μ Η ΜΑ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α H E L L E N I C R E P U B L I

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Θεμελιώδη της Οργανικής Χημείας. 2 Πρωτεΐνες και Πεπτίδια. 3 Ένζυμα. 4 Συνένζυμα. 5 Νουκλεϊνικά Οξέα: Δομή και Οργάνωση

Περιεχόμενα. 1 Θεμελιώδη της Οργανικής Χημείας. 2 Πρωτεΐνες και Πεπτίδια. 3 Ένζυμα. 4 Συνένζυμα. 5 Νουκλεϊνικά Οξέα: Δομή και Οργάνωση Περιεχόμενα 1 Θεμελιώδη της Οργανικής Χημείας 1.1 Ο χημικός δεσμός 2 1.2 Το νερό 3 1.3 Οι υδρογονάνθρακες ως βασικά συστατικά στοιχεία 4 1.4 Οι λειτουργικές ομάδες 7 1.5 Βιοχημικά σημαντικές αντιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια

Τεχνικές διεργασίες. Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια Τεχνικές διεργασίες Βιομάζα Βιομόρια Οργ. μόρια Ανοργ. μόρια ΓΕΩΡΓΙΑ Γενετική βελτίωση ποικιλιών φυτών για αντοχή στις ασθένειες, ξηρασία, αφιλόξενα εδάφη Μαζική παραγωγή κλώνων Ανάπτυξη βιο-εντομοκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία

Θέματα πριν τις εξετάσεις. Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία Θέματα πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Καλή επιτυχία 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Μετουσίωση είναι το φαινόμενο α. κατά το οποίο συνδέονται δύο αμινοξέα για τον σχηματισμό μιας πρωτεΐνης β. κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ Η τροφή αποτελείται και από ουσίες μεγάλου μοριακού βάρους (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, νουκλεϊνικά οξέα). Οι ουσίες αυτές διασπώνται (πέψη) σε απλούστερες (αμινοξέα, απλά σάκχαρα,

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση:

KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου. Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: KΕΦΑΛΑΙΟ 1ο Χημική σύσταση του κυττάρου Ενότητα 1.1: Χημεία της ζωής Ενότητα 2.1: Μακρομόρια Να απαντήσετε σε καθεμιά από τις παρακάτω ερωτήσεις με μια πρόταση: 1. Για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η σταθερότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Θέµα 1 ο 1. Τα άτοµα που είναι ετερόζυγα για τη β-θαλασσαιµία: α. Εµφανίζουν ήπια αναιµία β. Έχουν ευαισθησία στην ελονοσία γ. Συνθέτουν µεγάλη ποσότητα HbF δ.

Διαβάστε περισσότερα

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια)

ρευστότητα (εξασφαλίζεται µε τα φωσφολιπίδια) Λειτουργίες Πλασµατική µεµβράνη οριοθέτηση του κυττάρου εκλεκτική διαπερατότητα ή ηµιπερατότητα αναγνώριση και υποδοχή µηνυµάτων πρόσληψη και αποβολή ουσιών Πλασµατική µεµβράνη Ιδιότητες σταθερότητα ρευστότητα

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013)

Kυτταρική Bιολογία ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) Kυτταρική Bιολογία ΔIAΛEΞΗ 4 (6/3/2013) ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ, ΜΕΜΒΡΑΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ & ΔΙΑΛΟΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες ως φραγμοί Νερό Υδρόφιλες φωσφολιπιδικές κεφαλές Φωσφολιπιδική μεμβράνη

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια με τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων

ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε Διδάσκων ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS Ζ Ε 2 0 2 2 Διδάσκων Α. Ζησιμόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, Τμήμα Ιατρικής ΔΠΘ. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες.

Εισαγωγικά. Σύνταξη, ταξινόμηση και τάξεις οργανικών ενώσεων. Τρόποι γραφής οργανικών ενώσεων. Λειτουργικές ομάδες. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - Μάθημα «ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΗ 9.00-12.00 (Ι3 - Θεωρία) ΠΕΜΠΤΗ 10.00 12.00 (I3-Θεωρία) ή (Εργαστήρια)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού

ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ. Οι ρυθμιστές του οργανισμού ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Οι ρυθμιστές του οργανισμού Είδη αδένων στον άνθρωπο o Εξωκρινείς αδένες: εκκρίνουν το προϊόν τους μέσω εκφορητικού πόρου είτε στην επιφάνεια του σώματος (π.χ. ιδρωτοποιοί και σμηγματογόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί, εκτός από αυτούς από αυτούς που έχουν την ικανότητα να φωτοσυνθέτουν, εξασφαλίζουν ενέργεια διασπώντας τις θρεπτικές ουσιές που περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική αναπνοή. 5ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Μ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 2/4/2014 Β 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα 2 3.2 Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα 4 3.3 Φωτοσύνθεση..σελίδα 5 3.4 Κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η σημασία της ενέργειας στους οργανισμούς. Η ενέργεια είναι ένας παράγοντας σημαντικός για τους οργανισμούς γιατί όλες οι λειτουργίες τους απαιτούν

Διαβάστε περισσότερα

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i..

Τα χημικά στοιχεία που είναι επικρατέστερα στους οργανισμούς είναι: i.. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «XHMIKH ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 1. Όταν αναφερόμαστε στον όρο «Χημική Σύσταση του Κυττάρου», τί νομίζετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2015 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ... 3 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΝΖΥΜΑ... 16 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN

ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN ΑΠΘ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ENΔEIKTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN BAΣIKO ΠPOΓPAMMA (1ο - 6ο EΞAMHNO) 1ο Εξάμηνο Υ02 Αρχές Αναλυτικής Χημείας 2 2 6 10 Υ01 Γενική και Ανόργανη Χημεία Ι 3 1 4 10 Υ03 Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ

235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ 235 Χημικών Mηχανικών ΕΜΠ Επαγγελματικές Διέξοδοι Για την άσκηση του επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητη άδεια που χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κατόπιν εξετάσεων. Οι πτυχιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

από 17/7/2014 μέχρι και 27/7/2014

από 17/7/2014 μέχρι και 27/7/2014 Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φαρμακευτικής Υπηρεσίες Γραμματείας μέσω Web http://my-studies.uoa.gr Δηλώσεις Μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2013-2014 Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1 B. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 2 Γ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 4 A. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ 1. Βασικές έννοιες - οµή της ύλης 1. Γνωρίσµατα της ύλης 2. οµικά σωµατίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (κατά εβδομάδα), ΦΑΣΗ Ι, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Εβδ. Ημερ. Μέρα Ώρα Μάθημα Είδος Μαθήμ. Τίτλος Μαθήματος 1 15/09/2014 Δευτέρα 9.30-11.30 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ E. M. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ: ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ-Ι ΙΟΤΗΤΕΣ-ΡΕΟΛΟΓΙΑ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ- ΠΟΙΟΤΗΤΑ- ΣΥΚΕΥΑΣΙΑ Κ. Τζιά, Π. Ταούκης, Β. Ωραιοπούλου ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ

11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ 11. ΕΝΔΟΚΡΙΝΕΙΣ ΑΔΕΝΕΣ Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν δύο είδη αδένων, οι εξωκρινείς και οι ενδοκρινείς. Οι εξωκρινείς (ιδρωτοποιοί αδένες, σμηγματογόνοι αδένες κ.ά.) εκκρίνουν το προϊόν τους στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 2010-11 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 1. Τι είναι η Βιοχημεία και με ποιες ενώσεις ασχολείται. 2. Πόσα και ποια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά

9/5/2015. Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για τα φυτά Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Τµήµα Αγροτικής Ανάπτυξης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ «Θρεπτικά στοιχεία» Θρεπτικές ουσίες Απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την αύξηση των φυτών: Μακροστοιχεία: C, H, O, N, P, S, K,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΗ. Μάριος Μαρσέλος Καθηγητής Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανε ιστήµιο Ιωαννίνων

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΗ. Μάριος Μαρσέλος Καθηγητής Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανε ιστήµιο Ιωαννίνων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Μάριος Μαρσέλος Καθηγητής Φαρµακολογίας Ιατρική Σχολή Πανε ιστήµιο Ιωαννίνων ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΕΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών

Θέματα Πανελλαδικών Θέματα Πανελλαδικών 2000-2015 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Κεφάλαιο 1 ο Το γενετικό υλικό Θέμα 1 ο 2 Θέμα 2 ο 8 Θέμα 3 ο 12 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα

Συστήματα επικοινωνίας Ανθρωπίνου σώματος. ενδοκρινολογικό νευρικό σύστημα Κύτταρο Το κύτταρο αποτελείται από μέρη τα οποία έχουν συγκεκριμένη δομή και επιτελούν μία συγκεκριμένη λειτουργία στην όλη οργάνωση του κυττάρου. Δομή κυτταροπλασματικής μεμβράνης Συστήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

3 ΩΡΕΣ. Σελίδα 1 από 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ

3 ΩΡΕΣ. Σελίδα 1 από 3 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΘΕΜΑ 1 Ο Στις ερωτήσεις 1-5, να γράψετε τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Από τη διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013

Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 Θέματα Πανελλαδικών 2000-2013 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ Κεφάλαιο 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΘΕΜΑ 1 ο Γράψτε τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237

Χαλάνδρι, 18/09/2015 Αρ. Πρωτ.: 1237 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ) Θάνος Α. Β1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Όλοι οι οργανισμοί προκειμένου να επιβιώσουν και να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους χρειάζονται ενέργεια. Οι φυτικοί οργανισμοί μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2003-2013 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕΡΔΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ (MSc) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενότητα 2 : Χημεία της ζωής 4 Ενότητα 3: Ενέργεια και οργανισμοί 13 Ενότητα 4: κυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Δημήτρης Η. Β 1 25.3.14 3 Ο Κεφάλαιο 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια έχει κεντρική σημασία για έναν οργανισμό, γιατί ό,τι και να κάνουμε χρειαζόμαστε ενέργεια. Ο κλάδος της βιολογίας που ασχολείται

Διαβάστε περισσότερα

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους

και χρειάζεται μέσα στο ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. ενζύμων κύτταρο τρόπους Για να εξασφαλιστεί η σωστή και αρμονική έκφραση των ενζύμων μέσα στο κύτταρο χρειάζεται ρύθμιση εναρμόνιση των διαφόρων ενζυμικών δραστηριοτήτων. και Η εναρμόνιση αυτή επιτυγχάνεται με διάφορους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Δελτίο μαθήματος (Syllabus): ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ Κωδικός μαθήματος: ΝΠ-01 Κύκλος/Επίπεδο σπουδών: Προπτυχιακό Εξάμηνο σπουδών: Πρώτο (1 ο ) Τύπος μαθήματος Χ Υποβάθρου / Γενικών Γνώσεων Επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2 Ω/εβδοµάδα ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Εισαγωγή Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Τα χαρακτηριστικά των οργανισµών ( Ω 1) Κύτταρο: Η µονάδα της

Διαβάστε περισσότερα

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά.

Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Πεπτικός σωλήνας Κύρια λειτουργία του είναι η εξασφάλιση του διαρκούς ανεφοδιασμού του οργανισμού με νερό, ηλεκτρολύτες και θρεπτικά συστατικά. Στον πεπτικό σωλήνα πραγματοποιείται ο τεμαχισμός της τροφής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Κεφαλαίο 3 ο Μεταβολισμός Ενέργεια και οργανισμοί Η ενέργεια είναι απαρέτητη σε όλους τους οργανισμούς και την εξασφαλίζουν από το περιβάλλον τους.παρόλα αυτά, συνήθως δεν μπορούν να την χρησιμοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: Ενδεικτικός ετήσιος προγραμματισμός για τη διδασκαλία των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στη Γ ημερησίου και Δ εσπερινού γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ Κων/νος Αποστολόπουλος Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο

Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος ο Εξάμηνο Φυσιολογία Συστημάτων, Κωδικός: ΒΕΟ822 Ακαδημαϊκό έτος 2012 2013 3 ο Εξάμηνο Εργαστήριο Φυσιολογίας Διευθυντής: Πασχάλης Αδάμ Μολυβδάς Υπεύθυνος μαθήματος: Χρυσή Χατζόγλου Διδάσκοντες: Π. Μολυβδάς: Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς ουσίες με κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή. Πρωτεΐνες είναι οι ουσίες που κυρίως δομούν και λειτουργούν τους οργανισμούς. Λέγονται και λευκώματα λόγω του λευκού

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13

Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Τμήμα Βιολογίας Μάθημα: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΥ Γ εξάμηνο 2014-2015 Διαλέξεις κάθε Τρίτη 13-15 μ.μ. και Παρασκευή 11-13 Ισιδώρα Παπασιδέρη, Καθηγήτρια...για περισσότερα... http://kyttariki.biol.uoa.gr, ttp://multimedia.biol.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση

Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Κεφάλαιο 15 (Ιατρική Γενετική) Προγεννητική διάγνωση Η προγεννητική διάγνωση Ενδείξεις: -Προχωρημένη ηλικία μητέρας (πιο συχνό: σύνδρομο Down) -Προγενέστερο παιδί με de novo χρωμοσωμική ανωμαλία -Ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. α 2. γ 3. δ 4. γ 5. β 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015

Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Δρ. Κ. Αποστολόπουλος, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ04, ΕΚΦΕ Ν. Ιωνίας, 29/09/2015 Η διδακτέα και εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Φυσικών Επιστημών της Γ Τάξης ημερησίου γενικού Λυκείου (γενικής παιδείας και προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΞΕΝΟΒΙΟΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ χημική ουσία που δεν παράγεται στον οργανισμό και εισαγόμενη στον οργανισμό δεν αξιοποιείται για την εξασφάλιση ενέργειας ή σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα.

Η ζητούμενη σειρά έχει ως εξής: αδενίνη < νουκλεοτίδιο < νουκλεόσωμα < γονίδιο < χρωματίδα < χρωμόσωμα < γονιδίωμα. ΚΕΦ. 1 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ 1. Να κατατάξετε σε σειρά αυξανόμενου μεγέθους τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται με το γενετικό υλικό των οργανισμών: νουκλεόσωμα, χρωμόσωμα, αδενίνη, νουκλεοτίδιο, γονίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ. Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΥΔΩΝ ΤΕΦΑΑ/ΔΠΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Φατούρος Γ. Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΑΛΕΞΗ 1 - ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ A. Το Περιβάλλον του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο...2 I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας στην ιατρική...2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ...7 ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΑ ΚΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΕΞΗ...10 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο I. Εφαρµογές της βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες

IΣTOΛOΓIA. Tα δείγµατα του βιολογικού υλικού λαµβάνονται µε > βελόνες ενδοσκοπικούς σωλήνες εύκαµπτους καθετήρες IΣTOΛOΓIA H ιστολογία κλάδος της ιατρικής που µελετά > υφή βιολογικού υλικού και τους τρόπους που τα επιµέρους συστατικά στοιχεία σχετίζονται µεταξύ τους δοµικά & λειτουργικά Tα δείγµατα του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο 1. β 2. γ 3. α 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2ο 1. Σχολικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς Ο C, το H 2, το O 2 και το N 2 είναι τα επικρατέστερα στους οργανισμούς σε ποσοστό 96% κ.β. Γιατί; Συμμετέχουν σε σημαντικό βαθμό στη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 22 ος Πανελλήνιος Μαθητικός ιαγωνισµός Χηµείας (για την 40 η ICHO) Εξεταστέα ύλη 2007-2008 (από το ΥΠΕΠΘ) Οι µαθητές της Β τάξης του Ενιαίου Λυκείου και των ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται σε θέµατα σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Περιεχόμενα. 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32 Πρόλογος...7 Αρκτικόλεξα και σύμβολα...21 1 Συστατικά του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών 1.1 Εισαγωγή...27 1.2 Νερό...29 1.3 Ξηρή Ουσία...30 1.4 Ανάλυση του Σώματος των Ζώων και των Ζωοτροφών...32

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ. ΒΙΟΛΟΓΙΑ Παραδόσεις του μαθήματος γενικής παιδείας (Β λυκείου) Επιμέλεια: ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βιολόγος M.Sc. Καθηγητής 3 ου λυκ. Ηλιούπολης Κεφάλαιο 1ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑ Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2004 ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε την ορθή πρόταση: ΘΕΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1. Το κωδικόνιο του mrna που κωδικοποιεί το αµινοξύ µεθειονίνη είναι α. 5 GUA

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Μάθηµα ιδάσκουσα Κωδικός Γενική και Ανόργανη Χηµεία Ε. Μάνεση - Ζούπα ΦΠ-111 οµή του ατόµου. Υποατοµικά σωµατίδια, Ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία- Ατοµικά φάσµατα. υαδική φύση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 4 Ο, 7 Ο, 8 Ο, 9 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1. Η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε βακτήριο δίνει διαφορετικό προϊόν μεταγραφής και μετάφρασης, ενώ σε μύκητες μεταγράφεται κανονικά αλλά το προϊόν μετάφρασης εμφανίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Πετρολιάγκης Σταμάτης Τμήμα Γ4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ Η κυτταρική μεμβράνη ή πλασματική μεμβράνη είναι η εξωτερική μεμβράνη που περιβάλλει το κύτταρο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος

ΩΡΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκό Έτος 1 ο Εξάμηνο Προγραμματισμός & Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Βασικά Εργαλεία Λογισμικού 3-3 Ανόργανη Χημεία 3-5 Τεχνικές Σχεδιάσεις Χρήση Η/Υ (Διαγράμματα Ροής, CAD/CAM) 3 - - Φυσική Ι 3-2 Μαθηματικά Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια

Οργανική Χημεία. Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια Οργανική Χημεία Κεφάλαιο 28: Βιομόρια-λιπίδια 1. Γενικά Λιπίδια: οργανικά μόρια που απαντούν στη φύση και απομονώνονται κατά την εκχύληση κυττάρων ή ιστών με άπολους οργανικούς διαλύτες Δύο γενικές κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ)

Εξεταστέα ύλη (από το ΥΠΕΠΘ) 39 th ICHO 21 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας Τάξη Α Εξεταστέα ύλη 2006-2007 (από το ΥΠΕΠΘ) 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Με τι ασχολείται η χημεία Ποια είναι η σημασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο : Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση: 1. Το σύμπλοκο έναρξης της πρωτεϊνοσύνθεσης δεν περιλαμβάνει α. το mrna β. τη μεγάλη ριβοσωμική υπομονάδα γ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι. ( μόνο Θετικές επιστήμες), καθώς και όλες οι κατηγορίες των Τ.Ε.Ι., πανεπιστημιακού έτους 2011-2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 11 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ... 15 1.1. ΠΟΙΟΤΙΚΗ και ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ... 15 1.2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ των ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ... 16 1.3. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Οργανική Χημεία. Πέτρος Ταραντίλης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα, Τηλ.: , Fax:

Οργανική Χημεία. Πέτρος Ταραντίλης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα,   Τηλ.: , Fax: Πέτρος Ταραντίλης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Χημείας, Γενικό Τμήμα, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα, e-mail: ptara@aua.gr, Τηλ.: 210 529 4262, Fax: 210 529 4265 Θεωρία -Ύλη μαθήματος Ανθρακας-ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Σάββατο, 26 Μαΐου 2007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΑ 1o Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΦΕΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Tον ανθρώπινο µεταβολισµό το χαρακτηρίζουν δύο στάδια. Tοπρώτοείναιηκατάστασητουοργανισµούµετά απόκάποιογεύµα, οπότετοαίµαείναιπλούσιοσε θρεπτικές ύλες από

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Εργασία Βιολογίας Καθηγητής: Πιτσιλαδής Β. Μαθητής: Μ. Νεκτάριος Τάξη: Β'2 Υλικό: Κεφάλαιο 3 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Την ενέργεια και τα υλικά που οι οργανισμοί εξασφαλίζουν από το περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved

Κεφάλαιο 2. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved Κεφάλαιο 2 1 Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc. 2011 Utopia Publishing, All rights reserved ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ «Οργανική» ένωση αναφέρεται σε ενώσεις του C Συμμετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της

Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της ΚΕΦ. 2 ο ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ της αντιγραφής και της μεταγραφής; Διαφορές Αντιγραφή Μεταγραφή 1. Διατηρείται και μεταβιβάζεται η 1. Μεταβιβάζεται η γενετική

Διαβάστε περισσότερα