6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 5 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ... 5"

Transcript

1 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ ) ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Χώρος εργασίας Ηλεκτρική ασφάλεια Ατοµική ασφάλεια Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων Σέρβις ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ Σακούλα του φίλτρου οχείο Εύκαµπτος σωλήνας Αλουµινένιο ακροφύσιο Πλαστικός σωλήνας POWX Βούρτσα POWX Λειτουργία φυσήµατος ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Copyright 2011 VARO Σελίδα 1

2 POWX305 ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 1000W (20l) POWX308 ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ / ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ 1200W (20L) 1 ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για τον καθαρισµό τζακιού, ψησταριάς, κλπ. Τέλεια επίσης για αφαίρεση πριονιδιού και µικρών σκουπιδιών. εν προορίζεται για εµπορική χρήση. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ! Για τη δική σας ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και τις γενικές οδηγίες ασφάλειας πριν χρησιµοποιήσετε το µηχάνηµα. Αν δώσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε άλλο χρήστη, θα πρέπει να δώσετε µαζί και αυτές τις οδηγίες. 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (ΕΙΚ ) 1. Κύριο σώµα δοχείου 2. Γλωττίδα ασφάλισης δοχείου 3. Έξοδος 4. Καπάκι 5. ιακόπτης 6. Χειρολαβή 7. Ένδειξη φίλτρου 8. Εύκαµπτος σωλήνας αναρρόφησης 9. Αλουµινένιος σωλήνας 10. Οπή αναρρόφησης 11. Φίλτρο διπλού στρώµατος 12. Πλαστικός σωλήνας (POWX308) 13. Βούρτσα δαπέδου (POWX308) 3 ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά κλπ. της συσκευασίας (αν υπάρχουν). Ελέγξτε αν τα περιεχόµενα της συσκευασίας είναι πλήρη. Ελέγξτε το µηχάνηµα, το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις και όλα τα εξαρτήµατα για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά. ιατηρήστε τα υλικά της συσκευασίας όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο, µέχρι το τέλος της περιόδου εγγύησης. Απορρίψτε τα µετά στο τοπικό σας σύστηµα διάθεσης αποβλήτων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας δεν είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν µε τις πλαστικές σακούλες! Υπάρχει κίνδυνος πνιγµού! 1 τεµ. µηχάνηµα 1 τεµ. εγχειρίδιο 1 τεµ. σωλήνας αναρρόφησης Ø3,85 εκ. x 120 εκ. + πλαστικός σύνδεσµος 5 εκ. 1 τεµ. αλουµινένιος σωλήνας (Ø3,4 εκ. x 23 εκ.) 1 τεµ. Φίλτρο διπλού στρώµατος Αν κάποιο στοιχείο λείπει ή είναι κατεστραµµένο, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας. Copyright 2011 VARO Σελίδα 2

3 4 ΣΥΜΒΟΛΑ Σε αυτό το εγχειρίδιο ή/και πάνω στο µηχάνηµα χρησιµοποιούνται τα εξής σύµβολα: Σηµαίνει κίνδυνο τραυµατισµού ή ζηµιάς στο εργαλείο. Σύµφωνα µε τα ουσιώδη ισχύοντα πρότυπα ασφαλείας των Ευρωπαϊκών οδηγιών. ιαβάστε το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση. Κατηγορία II - Το µηχάνηµα διαθέτει διπλή µόνωση. εν χρειάζεται εποµένως καλώδιο γείωσης. 5 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ιαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις και οδηγίες. Η µη τήρηση των προειδοποιήσεων και οδηγιών µπορεί να αποτελέσει αιτία ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και σοβαρού τραυµατισµού. Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφάλειας για µελλοντική χρήση. Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιµοποιείται στις προειδοποιήσεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε ρεύµα (µε καλώδιο) ή µε µπαταρία (χωρίς καλώδιο, επαναφορτιζόµενα). 5.1 Χώρος εργασίας ιατηρείτε τον χώρο εργασίας σας καθαρό και καλά φωτισµένο. Η ακαταστασία και ο ελλιπής φωτισµός στον χώρο εργασίας δηµιουργούν συνθήκες για ατυχήµατα. Μην εργάζεστε µε ηλεκτρικά εργαλεία σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, π.χ. όπου υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία παράγουν σπινθήρες που µπορούν να δηµιουργήσουν ανάφλεξη της σκόνης ή των ατµών. Κατά τη διάρκεια της χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου, φροντίστε ώστε να µην πλησιάζουν κοντά παιδιά και άλλα άτοµα. Αν αποσπαστεί η προσοχή σας µπορεί να χάσετε τον έλεγχο του εργαλείου. 5.2 Ηλεκτρική ασφάλεια Ελέγχετε πάντα αν η ισχύς τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πλακέτα χαρακτηριστικών. Το φις των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Μην κάνετε κανενός είδους τροποποίηση στο φις. Μη χρησιµοποιείτε προσαρµοστικά φις στα γειωµένα ηλεκτρικά εργαλεία. Τα φις που δεν έχουν υποστεί τροποποιήσεις και οι κατάλληλες πρίζες µειώνουν τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Αποφεύγετε την επαφή του σώµατός σας µε γειωµένες επιφάνειες, όπως σωλήνες, καλοριφέρ, κουζίνες και ψυγεία. Όταν το σώµα σας είναι γειωµένο, αυξάνεται ο κίνδυνος θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού στο ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο θανατηφόρας ηλεκτροπληξίας. Μην κακοµεταχειρίζεστε το καλώδιο. Μη χρησιµοποιήσετε ποτέ το καλώδιο για να µεταφέρετε, να τραβήξετε ή να αποσυνδέσετε το εργαλείο από την πρίζα. Έχετε το καλώδιο µακριά από εστίες θερµότητας, λάδια, κοφτερές ακµές η κινούµενα εξαρτήµατα. Τα χαλασµένα ή µπερδεµένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Όταν χρησιµοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικό χώρο, χρησιµοποιείτε καλώδιο προέκτασης κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου προέκτασης κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Αν είναι απαραίτητο να χρησιµοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο σε µέρος όπου υπάρχει υγρασία, η τροφοδοσία του θα πρέπει να γίνει από ρεύµα που προστατεύεται από συσκευή παραµένοντος ρεύµατος (RCD). Η χρήση µιας συσκευής RCD µειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Copyright 2011 VARO Σελίδα 3

4 5.3 Ατοµική ασφάλεια Να είστε προσεκτικοί. Προσέχετε αυτό που κάνετε και χρησιµοποιείτε κοινή λογική στην εργασία σας µε ένα ηλεκτρικό εργαλείο. Μη χρησιµοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο αν είστε κουρασµένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικών, αλκοόλ ή φαρµάκων. Μία στιγµή απροσεξίας, κατά τη διάρκεια χρήσης του εργαλείου, µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυµατισµό. Χρησιµοποιείτε εξοπλισµό ασφάλειας. Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση εξοπλισµού ασφάλειας, όπως µάσκα σκόνης, αντιολισθητικά παπούτσια, κράνος ή ωτασπίδες όποτε χρειάζεται, ελαττώνει τον κίνδυνο τραυµατισµού. Αποφεύγετε την τυχαία εκκίνηση του µηχανήµατος. Βεβαιώνεστε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση OFF (κλειστός) πριν συνδέσετε το φις στην πρίζα. Αν κατά τη µεταφορά του µηχανήµατος έχετε το δάχτυλό σας πάνω στον διακόπτη ή συνδέσετε το µηχάνηµα στην πρίζα όταν ο διακόπτης είναι στη θέση ON (ανοικτός), αυξάνετε τις πιθανότητες ατυχήµατος. Πριν θέσετε σε λειτουργία το µηχάνηµα, αφαιρείτε τα ρυθµιστικά εργαλεία και τα µηχανικά κλειδιά. Ένα εργαλείο ή µηχανικό κλειδί που έχει µείνει πάνω σε ένα περιστρεφόµενο εξάρτηµα του µηχανήµατος, µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµό. Μην προεκτείνεστε πολύ. Πατάτε πάντα σταθερά κάτω. Έτσι θα µπορείτε να ελέγχετε καλύτερα το εργαλείο σε απροσδόκητες καταστάσεις. Φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσµήµατα. Προσέχετε ώστε τα µαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας να µην πλησιάζουν στο εργαλείο. Τα φαρδιά ρούχα, τα κοσµήµατα ή τα µακριά µαλλιά µπορεί να πιαστούν στα κινούµενα εξαρτήµατα. Αν υπάρχουν συσκευές εξαγωγής σκόνης για σύνδεση στο µηχάνηµα, φροντίστε να τις συνδέσετε και να τις χρησιµοποιήσετε σωστά. Η χρήση τέτοιων συσκευών µειώνει τους κινδύνους που σχετίζονται µε τη σκόνη. 5.4 Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών εργαλείων Μην περιµένετε από το εργαλείο να κάνει περισσότερα από όσα µπορεί. Χρησιµοποιείτε το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο για την εργασία σας. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο θα κάνει καλύτερα και ασφαλέστερα τη δουλειά του αν χρησιµοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Μη χρησιµοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο αν ο διακόπτης είναι ελαττωµατικός. Ένα ηλεκτρικό εργαλείο µε χαλασµένο διακόπτη είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί. Πριν κάνετε ρυθµίσεις, αλλάξετε εξαρτήµατα ή αποθηκεύσετε το εργαλείο, αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. Αυτά τα προληπτικά µέτρα µειώνουν το ενδεχόµενο της τυχαίας εκκίνησης του εργαλείου. Φυλάσσετε το ηλεκτρικο εργαλείο, όταν δεν το χρησιµοποιείτε, σε χώρους όπου δεν πλησιάζουν παιδιά και µην επιτρέπετε τη χρήση του από άτοµα που δεν είναι εξοικειωµένα µε αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις οδηγίες χρήσης. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιµοποιούνται από άτοµα που δεν έχουν σχετική εµπειρία. Τα ηλεκτρικά εργαλεία χρειάζονται συντήρηση. Ελέγχετε µήπως τα κινούµενα εξαρτήµατα είναι κακώς ευθυγραµµισµένα ή µπλοκαρισµένα, µήπως υπάρχουν εξαρτήµατα σπασµένα ή ζηµιές, και οτιδήποτε άλλο µπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία του εργαλείου. Αν το εργαλείο πάθει ζηµιά, θα πρέπει να επισκευαστεί. Πολλά ατυχήµατα συµβαίνουν λόγω της κακής συντήρησης των ηλεκτρικών εργαλείων. ιατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχµηρά και καθαρά. Αν τα εργαλεία κοπής συντηρούνται σωστά και έχουν αιχµηρές λεπίδες, υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να µπλοκάρουν και ο χειρισµός τους είναι ευκολότερος. Χρησιµοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρτήµατα τα κοπτικά εργαλεία κλπ. σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες και σύµφωνα µε τον τρόπο χρήσης για τον οποίο είναι σχεδιασµένο αυτό το είδος εργαλείου, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που θέλετε να κάνετε. Η χρήση των ηλεκτρικών εργαλείων για άλλο σκοπό ή µε άλλο τρόπο, εκτός από αυτούς για τους οποίους είναι σχεδιασµένο, µπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις. Copyright 2011 VARO Σελίδα 4

5 5.5 Σέρβις Το σέρβις του ηλεκτρικού εργαλείου σας πρέπει να γίνεται µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό και να χρησιµοποιούνται µόνο γνήσια ανταλλακτικά. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα λειτουργεί σύµφωνα µε τα απαιτούµενα πρότυπα ασφαλείας. 6 ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μην κάνετε αναρρόφηση αιχµηρών, καυτών ή πυρακτωµένων υλικών. Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε θερµότητα. Για χρήση µε κρύες στάχτες µόνο! ( 30 C) Μην κάνετε αναρρόφηση καµίας υγρής ουσίας. Μη βάλετε ποτέ τη συσκευή µέσα στο νερό. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα µετά από τη χρήση και πριν από κάθε καθαρισµό. Τραβάτε το φις, όχι το καλώδιο, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύµα. Μη βάζετε κανένα αντικείµενο µέσα στα ανοίγµατα. Μη χρησιµοποιήσετε τη συσκευή αν κάποιο άνοιγµα είναι φραγµένο. ιατηρείτε τη συσκευή χωρίς σκόνη, χνούδια, τρίχες κλπ. Μη χρησιµοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης ή τη σακούλα του φίλτρου σκόνης στη θέση τους. Μην κάνετε αναρρόφηση κανενός είδους λεπτής πούδρας (π.χ. αλεύρι), τσιµέντου κλπ., για να αποφεύγετε την υπερθέρµανση. Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται µόνο µε ένα στεγνό ή υγρό πανί. εν πρέπει ποτέ να τη βάλετε µέσα στο νερό. Μη χρησιµοποιήσετε κανένα είδος διαλύτη για καθαρισµό. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση µόνο και όχι για εµπορικές εφαρµογές. Αποφεύγετε την επαφή του ακροφυσίου ή της βούρτσας µε την επιφάνεια των επίπλων. Μη χρησιµοποιείτε το καλώδιο για να µεταφέρετε τη συσκευή. Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχµηρές γωνίες. 7 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ 7.1 Σακούλα του φίλτρου Βάλτε τη σακούλα του φίλτρου προσεκτικά µέσα στο δοχείο. 7.2 οχείο Συνδέστε το δοχείο στο καπάκι της ηλεκτρικής σκούπας. 7.3 Εύκαµπτος σωλήνας Για να χρησιµοποιήσετε τον εύκαµπτο σωλήνα, βάλτε το άκρο του σωλήνα µέσα στην οπή αναρρόφησης. 7.4 Αλουµινένιο ακροφύσιο ιαλέξτε το αλουµινένιο ακροφύσιο και συνδέστε το στην οπή αναρρόφησης του σωλήνα, όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή για στάχτες. Copyright 2011 VARO Σελίδα 5

6 7.5 Πλαστικός σωλήνας POWX308 ιαλέξτε τον πλαστικό σωλήνα και συνδέστε το στην οπή αναρρόφησης του σωλήνα, όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή ως ηλεκτρική σκούπα. 7.6 Βούρτσα POWX308 ιαλέξτε τη βούρτσα και συνδέστε τη στην οπή αναρρόφησης του πλαστικού σωλήνα, όταν χρησιµοποιείτε τη συσκευή ως ηλεκτρική σκούπα. POWX305/308 EL 7.7 Λειτουργία φυσήµατος Βάλτε το άκρο του σωλήνα µέσα στην οπή εξόδου. Σηµείωση: Πριν χρησιµοποιήσετε τον αναρροφητήρα στάχτης, βαιωθείτε ότι όλοι οι σύνδεσµοι και το υποσυγκρότηµα του φίλτρου σκόνης (11) είναι καλά σφιγµένα. Το δοχείο και το φίλτρο σκόνης πρέπει να είναι τελείως στεγνά. 8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιώνεστε ότι η σακούλα του φίλτρου είναι στη θέση της. Ξετυλίξτε το καλώδιο. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύµα και θέστε τη σε λειτουργία. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα µετά από τη χρήση. Όταν η ένδειξη του φίλτρου ανάψει κόκκινη, αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο σκόνης. ( 30 C)!! Για χρήση µε κρύα στάχτη µόνο! 9 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ανοίξτε το δοχείο. Βγάλτε τη σακούλα του φίλτρου. Αδειάστε το δοχείο. Πλύντε τη σακούλα του φίλτρου µε νερό καθαρισµού. Στεγνώστε τη σακούλα του φίλτρου. Συναρµολογήστε την ηλεκτρική σκούπα. Προσοχή: Μη χρησιµοποιήσετε προϊόντα καθαρισµού για να καθαρίσετε τα πλαστικά τµήµατα της συσκευής. Συνιστάται η χρήση ήπιου απορρυπαντικού πάνω σε υγρό πανί. Η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να έρθει σε επαφή µε νερό. Copyright 2011 VARO Σελίδα 6

7 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΑΙΤΊΑ ΕΝΈΡΓΕΙΑ Το µοτέρ δεν ξεκινά - Το καλώδιο δεν είναι καλά - Συνδέστε το καλά. συνδεδεµένο στην πρίζα. - Ελέγξτε την πρίζα. - Η πρίζα είναι κατεστραµµένη. - Θέστε σε λειτουργία τη - Το σύστηµα καθαρισµού δεν συσκευή έχει τεθεί σε λειτουργία. Η ισχύς αναρρόφησης είναι χαµηλή - Η µονάδα είναι φραγµένη - Ο φίλτρο σκόνης χρειάζεται καθάρισµα - Το δοχείο σκόνης δεν είναι στη θέση του. - Το φίλτρο είναι φραγµένο - Χειριστείτε το µπλοκάρισµα. - Καθαρίστε το φίλτρο σκόνης. - Συνδέστε το δοχείο σκόνης πάλι στο σύστηµα καθαρισµού. - Καθαρίστε το φίλτρο 11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αρ. µοντέλου POWX305 POWX308 Τάση / συχνότητα V / 50 Hz V / 50 Hz Ισχύς εισόδου 1000 W 1200 W Όγκος δοχείου 20 λίτρα 20 λίτρα Μέγεθος δοχείου Ø295 mm, ύψος 310 mm Ø295 mm, ύψος 310 mm Εύκαµπτος σωλήνας αναρρόφησης Ø3,85 cm, µήκος 120 cm Ø3,85 cm, µήκος 120 cm Copyright 2011 VARO Σελίδα 7

8 12 ΕΓΓΥΗΣΗ Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση για περίοδο 36 µηνών που ισχύει από την ηµεροµηνία αγοράς του πρώτου χρήστη. Αυτή η εγγύηση καλύπτει όλα τα ελαττωµατικά υλικά η ελαττώµατα κατασκευής. εν συµπεριλαµβάνει ελαττωµατικά εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως ρουλεµάν, καρβουνάκια, καλώδια και φις, ή αξεσουάρ όπως τρυπάνια, µύτες τρυπανιών, πριονόλαµες, κλπ., ζηµιές ή ελαττώµατα που προκύπτουν από κακή χρήση, ατυχήµατα ή τροποποιήσεις, ούτε έξοδα µεταφοράς. Αυτή η εγγύηση καλύπτει κάθε ελάττωµα υλικού ή κατασκευής, µε εξαίρεση τις µπαταρίες, τους φορτωτές, ελαττωµατικά εξαρτήµατα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως, ειδικότερα, ρουλεµάν, καρβουνάκια, καλώδια, φις Εξαρτήµατα τέτοια όπως τρυπάνια, µύτες τρυπανιών, πριονόλαµες κλπ., επίσης δεν εµπίπτουν σε αυτή την εγγύηση. Ζηµιές ή/και ελαττώµατα που προκύπτουν από κακή χρήση, επίσης δεν εµπίπτουν στους όρους αυτής της εγγύησης. Επίσης αποποιούµεθα κάθε ευθύνη για οποιονδήποτε σωµατικό τραυµατισµό προκληθεί από κακή χρήση του εργαλείου. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται µόνο από εξουσιοδοτηµένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για εργαλεία Powerplus. Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε πάντα να καλέσετε τον αριθµό Οποιαδήποτε µεταφορικά έξοδα θα επιβαρύνουν πάντα τον πελάτη, εκτός αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς. Εντούτοις, δεν µπορεί να εγερθεί καµία αξίωση εγγύησης αν η ζηµιά του µηχανήµατος είναι αποτέλεσµα παραµεληµένης συντήρησης ή υπερφόρτωσης. Αποκλείεται κατηγορηµατικά από την εγγύηση οποιαδήποτε ζηµιά προκύψει από εισχώρηση υγρού, διείσδυση υπερβολικής ποσότητας σκόνης, εσκεµµένη ζηµιά (σκόπιµα ή από µεγάλη απερισκεψία), ακατάλληλη χρήση (χρήση για σκοπούς για τους οποίους η συσκευή δεν είναι κατάλληλη), αδέξια χρήση (π.χ. αµέλεια τήρησης των οδηγιών που δίνονται στο εγχειρίδιο), ανεπιτήδεια συναρµολόγηση, πλήξη από κεραυνό, σφάλµα τάσης δικτύου ρεύµατος. Αυτή η λίστα δεν είναι περιοριστική. Η αποδοχή αξιώσεων εγγύησης δεν µπορεί ποτέ να οδηγήσει σε παράταση της περιόδου εγγύησης ούτε σε έναρξη νέας περιόδου εγγύησης στην περίπτωση αντικατάστασης µιας συσκευής. Οι συσκευές ή τα εξαρτήµατα που αντικαθίστανται βάσει εγγύησης, περιέρχονται στην κατοχή της Varo NV. ιατηρούµε το δικαίωµα να απορρίψουµε κάθε αξίωση όπου δεν είναι δυνατή η επιβεβαίωση της αγοράς ή δεν είναι σαφές εάν το προϊόν έχει συντηρηθεί σωστά. (Καθαρές οπές αερισµού, τακτική συντήρηση στα καρβουνάκια, κλπ.) Πρέπει να κρατήσετε την απόδειξη αγοράς ως τεκµήριο της ηµεροµηνίας αγοράς του προϊόντος. Το µηχάνηµά σας πρέπει να επιστραφεί στον προµηθευτή σας µη αποσυναρµολογηµένο και σε αποδεκτά καθαρή κατάσταση, (µέσα στην αρχική του πλαστική συσκευασία, αν ισχύει για το προϊόν), συνοδευόµενο από την απόδειξη αγοράς. 13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Αν το µηχάνηµά σας πρέπει να αντικατασταθεί µετά από παρατεταµένη χρήση, µην το πετάξετε στα οικιακά απορρίµµατα, αλλά χρησιµοποιήστε έναν ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο. Τα απορρίµµατα που παράγονται από τα ηλεκτρικά µηχανήµατα δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται σαν τα οικιακά απορρίµµατα. Προνοήστε για την ανακύκλωση εκεί όπου είναι διαθέσιµες οι κατάλληλες εγκαταστάσεις. Απευθυνθείτε στους τοπικούς φορείς ή τον αντιπρόσωπο για συµβουλές σχετικά µε τη συλλογή και την απόρριψη. Copyright 2011 VARO Σελίδα 8

9 14 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ POWX305/308 EL Η VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, δηλώνει ότι το κάτωθι Προϊόν: Σκούπα στάχτης 1000 W (20 L) Εµπορικό σήµα: POWERplus Μοντέλο: POWX305 είναι σύµφωνο µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, βάση της εφαρµογής των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων. Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση αυτού του µηχανήµατος µατος καθιστά άκυρη αυτή τη δήλωση. Ευρωπαϊκές Οδηγίες (συµπεριλαµβανοµένων, αν υπάρχουν, των τροποποιητικών οδηγιών τους): Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαµηλής Τάσης Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (συµπεριλαµβάνοντας τις τροποποιήσεις τους, αν υπάρχουν): EN : 2002 EN : 2010 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 2008 Ο υπογράφων ενεργεί για λογαριασµό και µε την εξουσιοδότηση της διοίκησης της εταιρείας, Hugo Cuypers ιευθυντής Πιστοποίησης Ηµεροµηνία: 08/06/2011 Copyright 2011 VARO Σελίδα 9

10 15 ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ POWX305/308 EL Η VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM, δηλώνει ότι το κάτωθι Προϊόν: Σκούπα στάχτης / Ηλεκτρική σκούπα 1200 W (20 L) Εµπορικό σήµα: POWERplus Μοντέλο: POWX308 είναι σύµφωνο µε τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών, βάση της εφαρµογής των εναρµονισµένων ευρωπαϊκών προτύπων. Οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτηµένη τροποποίηση αυτού του µηχανήµατος καθιστά άκυρη αυτή τη δήλωση. Ευρωπαϊκές Οδηγίες (συµπεριλαµβανοµένων, αν υπάρχουν, των τροποποιητικών οδηγιών τους): Οδηγία 2006/95/ΕΚ περί Χαµηλής Τάσης Οδηγία 2004/108/ΕΚ περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας Εναρµονισµένα ευρωπαϊκά πρότυπα (συµπεριλαµβάνοντας τις τροποποιήσεις τους, αν υπάρχουν): EN : 2002 EN : 2010 EN : 2006 EN : 1997 EN : 2006 EN : 2008 Ο υπογράφων ενεργεί για λογαριασµό και µε την εξουσιοδότηση της διοίκησης της εταιρείας, Hugo Cuypers ιευθυντής Πιστοποίησης Ηµεροµηνία: 08/06/2011 Copyright 2011 VARO Σελίδα 10

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067

ράπανο µπαταρίας Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 ράπανο µπαταρίας ΜΟΝΤΕΛΟ MT066 ΜΟΝΤΕΛΟ MT067 005103 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Για την προσωπική σας ασφάλεια, ΙΑΒΑΣΤΕ και ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ πριν από την χρήση. ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Με την εγγύηση της ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ

ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ ΚΟΜΜΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΣΟΜΠΑ ΠΕΛΛΕΤ "ΚΟΜΜΟ" ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ Πέλλετ καύσιμο από βιομάζα βιοκαύσιμο 1 Οι συσκευές θέρμανσης (εφεξής "σόμπες") της εταιρίας ALFA PLAM (εφεξής ALFA PLAM) κατασκευάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register

Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης. www.whirlpool.eu/register Οδηγός υγείας και ασφάλειας, Χρήσης και συντήρησης και Εγκατάστασης www.whirlpool.eu/register Ελληνικά...σελ. 3 2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΧΡΗ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ και ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση.

Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το εγχειρίδιο για µελλοντική χρήση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Όταν χρησιµοποιείτε αυτόν τον αφυγραντήρα σε Ευρωπαϊκές χώρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΦΡΟΝΤΙ Α ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση... 2 Προσοχή... 2 Ηλεκτρολογικά στοιχεία... 3 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Κουµπιά ελέγχου... 4 Άλλα χαρακτηριστικά... 5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΡΩΝ Αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας

0212727gr 004 12.2009. Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS. Κανονισμός λειτουργίας 0212727gr 004 12.2009 Ηλεκτρική σφύρα EHB 11 BL, BLM, BLS Κανονισμός λειτουργίας Κατασκευαστής Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie

Manual de instrucciones Cajón calientaplatos. Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos. Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Manual de instrucciones Cajón calientaplatos Instruções de Utilização Aquecedor de Pratos Istruzioni d uso Cassetto Scaldastoviglie Οδηγίες Χρήσης Εντοιχιζόµενος Θερµοθάλαµος Πιατικών Περιεχόµενα GR 1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την ασφάλεια,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ DAIKIN Εγχειρίδιο λειτουργίας FDXS25F2VEB FDXS60F2VEB FDXS35F2VEB FDXS50F2VEB English Deutsch Français Nederlands Español Italiano Ελληνικά Portugues Русский Türkçe ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: GR50 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ. Το παρόν εγχειρίδιο και η ίδια η συσκευή συνοδεύονται από σημαντικά μηνύματα σχετικά με την ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

LIBRETTO D ISTRUZIONI

LIBRETTO D ISTRUZIONI IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1

GZ4000 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO E L GZ4000 EL-1 848C5193A2 (704) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝO GZ4000-1 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ιαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας πριν θέσετε σε λειτουργία αυτό το µηχάνηµα. Φοράτε προστατευτικά για

Διαβάστε περισσότερα

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination

7081 896-01. Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination. Operating instructions for fridge-freezer combination Gebrauchsanweisung für Kühl-Gefrier-Kombination Operating instructions for fridge-freezer combination Consignes d'utilisation pour combiné réfrigérateur-congélateur Gebruiksaanwijzing voor koel-vries-combinatie

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469

Εγχειρίδιο χρήσης. Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Εγχειρίδιο χρήσης Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης: Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-468 Σετ φιάλης νερού, καπακιού και σωλήνωσης με CO 2 : Επαναχρησιμοποιήσιμο SCT-469 Αριθμός εξαρτήματος FSE-058-EL-1.0

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη

Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη Ασφαλής εργασία με τον αρμοκόφτη { Πίνακας περιεχομένων Αρχικές οδηγίες χρήσης Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία

EC-87/09/058. Εγχειρίδιο χρήσης ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Εγκατάσταση και λειτουργία Εγχειρίδιο χρήσης Εγκατάσταση και λειτουργία Μοντέλο: XLR-N-CE XLR-PB-CE EC-87/09/058 ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη συντήρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΦΥΛΑΞΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA

Οδηγός Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚA Οδηγός Αναφοράς Διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο. Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή. Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε µία ασφαλή θέση για µελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝ ΥΝΟΣ! ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΟΜΠΑΣ ΠΕΛΛΕΤ. ΑΝ ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΖΗΜΙΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1

Περιεχόµενα. 2. Βασική διαµόρφωση Εκτύπωση δοκιµαστικής σελίδας... 2.1 Χρήση της λειτουργίας εξοικονόµησης γραφίτη... 2.1 Οδηγός χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Xerox Corporation δεν ευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 9. TG7511GR(gr-gr).book Page 1 Monday, February 15, 2010 4:16 PM Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG7511GR Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΚ), και την Οδηγία για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic.

KX-PRX150GR. Οδηγίες χρήσης. Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής. Αρ. μοντέλου. Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Οδηγίες χρήσης Τηλέφωνο κορυφαίας σχεδίασης με οθόνη αφής Αρ. μοντέλου KX-PRX150GR Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν της Panasonic. Διαβάστε το παρόν έντυπο και φυλάξτε το για να το συμβουλεύεστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν

Οδηγός Χρήστη. Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης. Wisper 805fe. Ιούνιος 2011 1η έκδοση. Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν Οδηγός Χρήστη Οδηγίες Χρήσης και Συντήρησης Wisper 805fe Ιούνιος 2011 1η έκδοση Σας συνιστούμε να διαβάσετε ολόκληρο τον οδηγό χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το ποδήλατό σας Wisper Wisper Limited Οδηγός Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10.

Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, δείτε την ενότητα Τα πρώτα βήµατα στη σελ. 10. Οδηγίες χρήσης Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο Αρ. µοντέλου KX-TG2511GR Ψηφιακό ασύρματο τηλέφωνο με αυτόματο τηλεφωνητή Αρ. µοντέλου KX-TG2521GR Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το KX-TG2511. Πριν χρησιµοποιήσετε

Διαβάστε περισσότερα

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417

MODELS TOUCAN 1100 GREEK. U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 MODELS TOUCAN 1100 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ U.S.A. JLG Industries, Inc. 1 JLG Drive McConnellsburg PA 17233-9533 Tel : (171) 485-5161 Fax : (717) 485-6417 C.E. JLG Industries, Kilmartin Place,

Διαβάστε περισσότερα

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX

MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX 1. Σηµαντικές Προειδοποιήσεις MANUAL ΛΕΒΗΤΑ ΠΕΛΛΕΤ BIOMAX ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας να γίνεται πάντα έλεγχος για την πληρότητα της παράδοσης, ενώ σε περίπτωση ελαττωµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης

A50-67130-22001. 1960 Οδηγίες χρήσης A50-67130-22001 1960 Οδηγίες χρήσης Σημαντικες οδηγιες ασφαλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: Υψηλή τάση Κίνδυνος ζωής Ακόμα και μετά την αποσύνδεση από το δίκτυο μπορεί εντός του περιβλήματος να υπάρχουν υψηλές τάσεις έως

Διαβάστε περισσότερα