ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΏΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Έκδοση 1η (1/1/ /6/2015) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Επιτροπή Νομοθεσίας- Κωδίκων Φορολογικών Θεμάτων του ΔΣΘ στα πλαίσια της εξυπηρέτησης των συναδέλφων αποφάσισε να ξεκινήσει ένα γενναίο εγχείρημα με την αποστολή τριμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για Νομοθετικές και Φορολογικές Εξελίξεις. Το πρώτο Δελτίο είναι διπλό (1-2/2015) και καλύπτει το διάστημα από 1/1/2015 έως 30/6/2015. Στόχος μας είναι να συγκεντρώνουμε και να γνωστοποιούμε στους συναδέλφους τις κυριότερες νομοθετικές εξελίξεις, κυρίως αυτές που άπτονται της πρακτικής άσκησης της δικηγορίας. Όπως θα παρατηρήσετε σε κάποιες περιπτώσεις ακολουθούν και συνοπτικά σχόλια συναδέλφων με βασικές παρατηρήσειςσχόλια επί των νομοθετημάτων. Έτσι, ελπίζουμε να βοηθήσουμε τους συναδέλφους να γνωρίζουν εύκολα το βασικό περιεχόμενο των νομοθετικών κειμένων ή κάποιες ειδικές αλλαγές χωρίς να πρέπει να διαβάζουν όλα τα νομοθετήματά μόνοι τους. Αναμένουμε τα σχόλια και τις συμβουλές Σας ώστε το εγχείρημά μας αυτό να βελτιωθεί και να γίνει πιο χρήσιμο για Σας! (Σημ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή καθώς και να συμβάλλουν στην προετοιμασία του Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών -Φορολογικών Εξελίξεων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ηλεκτρονικά ) ή τηλεφωνικά ( )) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημήτρης Φινοκαλιώτης

2 ΠΟΛ 1002/ΦΕΚ Β 3/ Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος. Ορίζονται οι κατηγορίες επαγγελμάτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι (Σημ. Δ. Φινοκαλιώτης) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 98246/14/ΦΕΚ Β 139/ Συγκρότηση Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δικηγόρων. ΝΟΜΟΣ 4320/2015 (ΦΕΚ Α 29/ ) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» - Αναστολή εφαρμογής διατάξεων του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/ ) Με το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Β Μέρους του ν. 4281/2014 σχετικά με την ενοποίηση και την εν μέρει αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και μελετών. Ειδικότερα, στο άρθρο 201 του ν. 4281/2014 προβλεπόταν η έναρξη ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β του ν. 4281/2014 από την 1 η Μαρτίου 2015, εκτός αν οριζόταν αλλιώς σε επιμέρους διατάξεις. Παρόλα αυτά, με το άρθρο 37 του ν. 4320/2015 αναστάλθηκε η ισχύς των ως άνω διατάξεων και ορίστηκε νέα ημερομηνία έναρξης ισχύος η 31 η Δεκεμβρίου 2015, εκτός αν ορίζεται αλλιώς σε επιμέρους διατάξεις. Με το ίδιο άρθρο τροποποιείται η διάταξη του άρθρου 139 παρ. 8 του ν. 4281/2014 σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης των προκηρύξεων δημόσιων διαγωνισμών στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης από Τέλος, από τη δημοσίευση του ν. 4320/2015 καταργείται η ισχύς των διατάξεων των παρ του άρθρου 2 του ν. 2286/1995. (Σημ. Έλσα Αλαγιαλόγλου) Σύμφωνα με το άρθρο 40 οι κανονιστικοί όροι εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα εξάμηνο από τη λήξη ή καταγγελία και εφαρμόζονται και στους εργαζόμενους που προσλαμβάνονται στο διάστημα αυτό (σημ. Δ.

3 Φινοκαλιώτης). ΝΟΜΟΣ 4321 ΦΕΚ Α 32/ Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Ο συγκεκριμένος νόμος περιείχε σειρά ρυθμίσεων για οφειλές στο Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Με το άρθρο 20 τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 25 ν. 1882/90 για το ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων οφειλών. Αποποινικοποιείται η μή καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για συνολικά ποσά (συμπεριλαμβανομένων τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων) μικρότερα των , από που ίσχυε μέχρι τώρα. Όσες υποθέσεις εκκρεμούν στα ποινικά δικαστήρια δεν δικάζονται, ενώ και οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί δεν εκτελούνται ή διακόπτεται η εκτέλεσή τους. Στο εξής το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο δεν χαρακτηρίζεται πλέον ως συνεχές, αλλά μετατρέπεται πάλι σε στιγμιαίο και χρόνος τέλεσης αυτού είναι η παρέλευση των 4 μηνών από την ημερομηνία καταβολής των οφειλών. Από αυτήν την ημερομηνία ξεκινάει και η διάρκεια παραγραφής του. (Με την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία, αν κάποιος δεν κατέβαλλε τα χρέη του προς το Δημόσιο κινδύνευε να δικαστεί με τη διαδικασία του αυτοφώρου για 24 μήνες μετά την καταλυτική ημερομηνία καταβολής των οφειλών αυτών. Αυτό γιατί ως χρόνος τέλεσης του αδικήματος οριζόταν το χρονικό διάστημα από την παρέλευση των 4 μηνών από την ημερομηνία καταβολής μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής (ήτοι της πενταετίας). (σημ. Β. Κακάλη) Για τις αλλαγές αυτές βλ. και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΛ. 1109/ Με το άρθρο 31 ρυθμίζεται το ζήτημα της ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα για οφειλές των τελευταίων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Με το άρθρο 33 εισάγεται τεκμήριο ως προς την κοινοποίηση των ατομικών ειδοποιήσεων του ΚΕΑΟ που αποστέλλονται με συστημένες επιστολές. Ειδικότερα, θεωρείται ότι ο οφειλέτης έχει λάβει γνώση εντός 15 ημερών από την ημέρα αποστολής (30 ημέρες εάν ο οφειλέτης διαμένει στο εξωτερικό). Με την πάροδο του ως άνω διαστήματος εκκινεί η 30ήμερη προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά τα 216 επ ΚΔΔ. (Η διάταξη δεν διευκρινίζει αν το τεκμήριο είναι μαχητό και μπορεί ο οφειλέτης να ανταποδείξει ότι έλαβε γνώση της ατομικής ειδοποίησης μετά το προβλεπόμενο ως άνω διάστημα). (Σημ. Δ. Φινοκαλιώτης)

4 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 28/ΦΕΚ Α 34/ Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Με το ως άνω προεδρικό διάταγμα κωδικοποιούνται για πρώτη φορά οι διατάξεις που υφίσταντο για πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Γίνεται ρητή αναφορά σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στο άρθρο 47 του π.δ. προβλέπονται οι δυνατότητες προσβολής τυχόν άρνησης, όπου προβλέπεται και η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. (Σημ. Δ. Φινοκαλιώτης) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1058 ΦΕΚ Β 459/ Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013. ΝΟΜΟΣ 4322 ΦΕΚ Α 42/ Μεταρρυθμίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστημάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις. Βλ. σχετικά και ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ Β 1067/ Διαδικασία της ειδικής πραγματογνωμοσύνης του άρθρου 110 Α' του Ποινικού Κώδικα. ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1074 ΦΕΚ Β 574/ Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. ΠΟΛ 1097/2015 / Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, με την ιδιότητά τους αυτή φορολογούνται ως αποκτώντες εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αντίθετα, διευκρινίσθηκε ότι όταν παρέχουν υπηρεσίες πέραν της ιδιότητας αυτής π.χ. ως μηχανικοί, λογιστές, δικηγόροι κ.λπ., στην ίδια εταιρεία-νομικό πρόσωπο από την οποία αποκτούν εισόδημα ως διευθυντές ή μέλη Δ.Σ. και ανεξάρτητα αν υπάρχει σύμβαση ή όχι, το εισόδημά τους αυτό προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ 1097/2015). (σημ. Β. Κακάλη) ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1088 ΦΕΚ Β 763/ Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, φορολογικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που

5 υποβάλλονται με αυτή. ΝΟΜΟΣ 4325/ΦΕΚ Α 47/ Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 2 για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου, των Αντιπροέδρων και των μελών του ΑΣΕΠ και του Συνηγόρου του Πολίτη υποβάλλουν εισήγηση διάφοροι φορείς μεταξύ των οποίων και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων μετά από δημόσια ανακοίνωση του Προέδρου των δύο ως άνω Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών. Με τα άρθρα 3-6 επέρχονται αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσιών υπαλλήλων. (βλ. Συνοπτική παρουσίαση των αλλαγών αυτών σε ΘΠΔΔ 2015, Σ. Κύβελος, ) ΝΟΜΟΣ 4326 ΦΕΚ Α 49/ Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις. Ν (ΦΕΚ Α ) Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές» (Α ' 35) και άλλες διατάξεις. Πέραν του γενικού πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών και τις ρυθμίσεις για την Ε.Β.Ζ, εντάχθηκαν τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες προβλέπουν μεταξύ άλλων: α) επαναφορά της δυνατότητας εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων προς το Δημόσιο, προκειμένου αυτά να μή φορολογηθούν, β) έκπτωση 2% (αντί 1,5% που ίσχυε) επί της εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος, γ) αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας για οχήματα που εξέρχονται από την ακινησία εντός του 2015, δ) παράταση της υποβολής δηλώσεων Ε9 για το 2014 και το διάστημα από 1/1/2015 έως 31/5/2015, μέχρι 30/6/2015, ε) σε περίπτωση κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών από τη ΔΟΥ, το κατασχεμένο ποσό μπορεί να ληφθεί υπ όψιν για την πρώτη δόση της ρύθμισης στα πλαίσια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. (σημ. Β. Κακάλη) ΝΟΜΟΣ 4329 ΦΕΚ Α 53/ Έκδοση διαταγής πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής και άλλες διατάξεις. Με το άρθρο 1 του ν. 4329/2015 προστίθενται άρθρα 272 Α 272 Ι στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σχετικά με τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις που πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για

6 την πληρωμή της. Με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται η διαδικασία και οι δικονομικές συνέπειες από την έκδοση της διαταγής πληρωμής. Όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4329/2015 η διάταξη του άρθρου 1 αρχίζει να ισχύει από (Σημ Ε. Αλαγιαλόγλου) Έκδοση της Κατευθυντήριας Οδηγίας 7/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Με την Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 (αριθ. πρωτ. 749/ ) με θέμα «Υποχρέωση Ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» της ΕΑΑΔΗΣΥ παρέχονται οι κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την υποχρέωση των φορέων του δημοσίου να προβαίνουν στην ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων κατά τη διαδικασία δημοπράτησης δημοσίων συμβάσεων στο ΚΗΜΔΗΣ, όπως τούτο προβλέπεται από τα άρθρα 11 του ν. 4013/2011 και 139 του ν. 4281/2014. Ειδικότερα, η οδηγία προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής της ως άνω υποχρέωσης από πλευράς υπαγόμενων συμβάσεων και φορέων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα προς καταχώριση στοιχεία και τις συνέπειες από τη μη καταχώρισή τους. (Σημ: Έλσα Αλαγιαλόγλου) Δημοσίευση της Απόφαση 67/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΦΕΚ Β 664/ ) Με την αριθ. 67/2015 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β» αναθεωρούνται οι πρότυπες διακηρύξεις συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Τύπου Β, που ίσχυαν μέχρι , οι οποίες είχαν εγκριθεί δυνάμει της υπ' αριθ. 487/2013 απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ, προκειμένου να ανταποκρίνονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί ανάθεσης συμβάσεων δημοσίων έργων, μετά τη θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων των νόμων 4250/2014, 4254/2014, 4278/2014, 4281/2014, 4313/2014, 4320/2015. Επισημαίνεται ότι η χρήση των αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων είναι υποχρεωτική για την δημοπράτηση συμβάσεων δημοσίων έργων, των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της εν λόγω απόφασης, δηλαδή από 6/5/2015 και εφεξής. (Σημ: Έλσα Αλαγιαλόγλου) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35 ΦΕΚ Α 56/ Οργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου Επισημαίνουμε το άρθρο 5 του νόμου, περί υποχρεώσεις τρίτων για τον ΕΝΦΙΑ, σχετικά με την υποχρέωση προσκόμισης ή μή του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Σημ: Β. Κακάλη) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 65/ Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας. Βλ. και ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΦΕΚ Α 66/ Τροποποίηση του άρθρου πρώτου της από 28

7 Ιουνίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (Α' 65). Με την παράγραφο 5 της από ΠΝΠ προβλέφθηκε ότι κατά το διάστημα της τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας δεν οφείλονται τόκοι υπερημερίας για απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκειά της, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων αλλά και οι δικαστικές προθεσμίες. (Σημ. Δ. Φινοκαλιώτης) Απόφαση ΠΟΛ.1032/ Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, εξειδικεύτηκαν επιτέλους οι διατάξεις που αφορούσαν τη μεταβίβαση μετοχών, έστω και 1,5 χρόνο καθυστέρηση. Ειδικότερα, επιλύθηκε το θέμα που προέκυψε με τη φορολόγηση των μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, ο συντελεστής του φόρου υπεραξίας, καθώς και ο τρόπος υπολογισμού της υπεραξίας. Στην απόφαση υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα που παρουσιάζουν τον τρόπο υπολογισμού. (Σημ: Δ. Ψαρρής) Αναστολή των προθεσμιών για την άσκηση και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής Με την από 27/7/2015 ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ορίστηκε ότι η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών και η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών (αρ. 47 παρ. 3 ν. 4331/2015, ΠΟΛ.1144/ ) για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από την 1η έως την 31η Αυγούστου. (Σημ. Δ. Ψαρρής) Αριθ. Πρωτ / του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά την Γνωμοδότηση ΝΣΚ υπ αριθμ. 124/2015 Προθεσμία ασκήσεως προσφυγών σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2α του ν. 2717/1999, όπως ισχύει, για τις περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από τη δημοτική φορολογία Με την παραπάνω γνωμοδότηση αποφασίστηκε ότι οι διαφορές 1) από το τέλος χρήσης κοινοχρήστων χώρων (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ. της 24.9/ ), 2) από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων (άρθρο 1 του Ν. 339/1976), 3) από πρόστιμα του άρθρου 13 παρ.8 του Β.Δ. της 24.9/ , 4) από πρόστιμα του άρθρου 73 παρ. 1 του Β.Δ. της 24.9/ , είναι φορολογικές και, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2α του ΚΔΔ, όπως ισχύει, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής είναι 30 ημερών. Ενώ αντίθετα οι διαφορές από τον Κ.Ο.Κ. και από πρόστιμα σχετικά με την υπαίθρια διαφήμιση (άρθρο 8 του Ν. 2946/2001), δεν είναι φορολογικές

8 και, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ΚΔΔ, όπως ισχύει, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής είναι 60 ημερών. (Σημ: Δ. Ψαρρής) Συνεργάτες παρόντος δελτίου: Έλσα Αλαγιαλόγλου, ΑΜΔΣΘ 9135 Νίνα Κακάλη, ΑΜΔΣΘ 9605 Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ΑΜΔΣΘ 7894 Δήμος Ψαρρής, ΑΜΔΣΘ 8926 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 26 ης Οκτωβριου 5, 4 ος Όροφος Θεσσαλονίκη Τ.Κ Τηλ: , Φαξ:

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Σεπτέμβριος 2013 Στις 26.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4174/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 170/2013) με τον οποίο θεσπίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ» ΜΕΡΟΣ Α «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Με τις διατάξεις των παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 37/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 33/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 33/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Kελεμένης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία Εν συντομία 2 Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι Πρόσφατη Νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014

Tax Bulletin. Φεβρουάριος 2014 www.pwc.gr Tax Bulletin Φεβρουάριος 2014 Στις 31.12.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4223/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 287/2013) με τον οποίο επήλθαν τροποποιήσεις στους Κώδικες Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 610.576,42 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 751.009,00 ΜΕ Φ.Π.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 610.576,42 ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 751.009,00 ΜΕ Φ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σελίδα 1 από 45 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη 134, 38222 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ Ταχ. Δ/νση : Γεωργίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.

Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174-13 Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ν. 4174/13 (ΦΕΚ 170 Α/26-7-2013) : Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 23.312 O Αντιδήμαρχος Δελφών έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 26/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νέου φορολογικού Νόμου παρατίθενται στη συνέχεια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. Μάιος 2011 Στις 31/03/2011 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο νέος φορολογικός Νόμος 3943/ 2011, με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:21746/27.08.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002721057 2015-04-22

15PROC002721057 2015-04-22 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005853 2015-09-01

15PROC003005853 2015-09-01 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΤΑΥΡΩΠΟΥ Τ.Κ. 43100, ΚΑΡΔΙΤΣΑ Τηλ.: 24413-51147 Φαξ: 24410-26312 Πληροφ.: κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002685244 2015-04-03

15PROC002685244 2015-04-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. πρ. ΔΙ.ΠΣΑΠ/Φ147/5 Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος Διενέργειας του Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) Νοσοκομείου Διαγωνισμού

Τόπος Διενέργειας του Γραφείο Προμηθειών (Κτίριο Διοίκησης) Νοσοκομείου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Μανούρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 36/15

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 36/15 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 και 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ : 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5 / 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5 / 2015 Διακήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την Συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 5 / 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα