Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ Εισαγωγή στις πύλες NAND, NOR και XOR Σχεδιασμός Ελεγκτή Λαμπτήρων με πολλαπλούς διακόπτες και Ανιχνευτή Πρώτων Αριθμών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ/ΥΛΙΚΟΥ 2 Εισαγωγή Στο προηγούμενο εργαστήριο εξετάσαμε την υλοποίηση μιας λογικής συνάρτησης χρησιμοποιώντας πύλες AND, OR και NOT. Στο παρών πείραμα θα εξετάσουμε τη λειτουργία της πύλης NAND ως «οικουμενικής» πύλης (οικουμενικό δομικό στοιχείο). Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι η πράξη που εκτελεί είναι συναρτησιακά πλήρης, δηλαδή οποιαδήποτε συνάρτηση συνδυαστικής λογικής μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά με πύλες NAND. Θα εξετάσουμε, επίσης, την οικουμενικότητα της πύλης NOR, η οποία είναι η δυϊκά ισοδύναμη (dual) της NAND. Ακολούθως, θα εξετάσουμε τη χρήση της πράξης αποκλειστικού OR (ή XOR) για τον σχεδιασμό ενός ελεγκτή λαμπτήρα με δύο διακόπτες. Τέλος, θα σχεδιάσετε έναν ανιχνευτή πρώτων αριθμών, ο οποίος θα ελέγχει 3-μπιτους αριθμούς. Αυτό το εργαστήριο έχει διάρκεια 2 εβδομάδων. Το πρώτο κομμάτι αφορά στον σχεδιασμό με το λογισμικό Altera QUARTUS II και το δεύτερο μέρος στην υλοποίηση με υλικό. Την πρώτη εβδομάδα θα πρέπει να ολοκληρώσετε την άσκηση σχεδιάζοντας και προσομοιώνοντας την ζητούμενα κυκλώματα με τα εργαλεία τα οποία παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο εργαστήριο (Graphic Editor, Compiler, Waveform Editor, και Simulator). Την δεύτερη εβδομάδα θα υλοποιήσετε τους λογικούς σχεδιασμούς σας με δύο τρόπους, (i) χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική πλακέτα DE1 με την ολοκληρωμένη προγραμματιζόμενη λογική διάταξη, και (ii) χρησιμοποιώντας την εκπαιδευτική μονάδα ETS-7000 και κατάλληλα διακριτά στοιχεία. Σημειώστε: Βαθμολογείστε και κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου (λογισμικού και υλικού). Βεβαιωθείτε ότι ο διδάσκων ή ένας από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου έχει δει το τελικό αποτέλεσμα για κάθε μέρος της άσκησης, το οποίο σάς ζητείτε να παραδώσετε ή να παρουσιάσετε. Οι ακόλουθες εκτυπώσεις/σελίδες είναι απαραίτητες, και θα πρέπει να υπογραφούν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου και να συμπεριληφθούν στη γραπτή σας αναφορά: Σχηματικά lab2a.bdf, lab2b.bdf και lab2c.bdf από το Μέρος Α. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα προσομοίωσης με τα αρχεία κυματομορφών lab2a.vwf, lab2b.vwf, και lab2c.vwf. Πίνακα αληθείας, απλοποιημένη λογική εξίσωση, και λογικό διάγραμμα κυκλώματος με πύλες NAND για τον σχεδιασμό στο Μέρος Α.3. Την εκτύπωση του σχεδιασμού lab2c.bdf με τα pins από το Μέρος Β.1. Τους πίνακες αληθείας και τα διαγράμματα κυκλώματος για τους ελεγκτές λαμπτήρα με δύο και πέντε διακόπτες (τελευταίες δύο σελίδες) από το Μέρος Β.2. Για τον ελεγκτή με πέντε διακόπτες, να δοθεί η λογική εξίσωση του ως άθροισμα ελαχιστόρων. 1

2 Μέρος Α Εργαστήριο Λογισμικού (Πρώτη Εβδομάδα) Στο πρώτο εργαστήριο μάθατε πώς να φτιάχνετε ένα απλό κύκλωμα με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Το παρών πείραμα αρχικά θα σάς καθοδηγήσει για την δημιουργία και προσομοίωση ενός πιο περίπλοκου κυκλώματος, για την εξέταση της συναρτησιακής πληρότητας και της οικουμενικότητας των πυλών NAND και NOR. Με βάση αυτές τις γνώσεις, θα κληθείτε να σχεδιάσετε δικό σας κύκλωμα, διάταξη και προσομοίωση, που να υλοποιεί ένα ελεγκτή λαμπτήρων δύο διακοπτών, με δύο τρόπους, (i) με 4 πύλες NAND και (ii) με μια μόνο πύλη XOR. Τέλος, θα σχεδιάσετε ένα κύκλωμα το οποίο θα υλοποιεί έναν ανιχνευτή πρώτων αριθμών, ο οποίος θα ελέγχει 3-μπιτους αριθμούς. Μέρος Α.1 : Προσομοίωση πυλών NAND και NOR Το σχηματικό «Πείραμα Α.1» στην σελίδα 14 δείχνει δύο εισόδους, Α και Β, να οδηγούν τρεις ομάδες πυλών. Η πρώτη ομάδα υλοποιεί τις βασικές πράξεις της άλγεβρας Boole AND, OR και NOT. Η δεύτερη ομάδα εκτελεί τις ίδιες πράξεις με την χρήση μόνο NAND πυλών, ενώ η τρίτη ομάδα κάνει το ίδιο με την χρήση μόνο NOR πυλών. Οι κυματομορφές που παράγονται από την προσομοίωση (σελίδα 15) επιβεβαιώνουν ότι πράγματι οι NAND και NOR πύλες έχουν την ιδιότητα της οικουμενικής πύλης, αφού μπορούν να υλοποιούν χωρίς την χρήση άλλου είδους πυλών και τις τρεις βασικές πράξεις της άλγεβρας Boole. Αντιγράψτε το κύκλωμα και τις κυματομορφές ακολουθώντας τα βήματα που παρατίθενται πιο κάτω. Στα αναλυτικά βήματα που ακολουθούν, δίνεται μόνο μια μέθοδος για την εκτέλεση της κάθε πράξης που σάς ζητείται. Έχετε υπόψη σας ότι η κάθε μια από αυτές τις πράξεις μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Στο μέρος Α.1, απλά καθοδηγήστε έτσι ώστε να αναπαράγετε το σχηματικό της σελίδας 14 και τις κυματομορφές της σελίδας 15, και άρα δεν είναι απαραίτητο να πάρετε αυτά τα αποτελέσματα μόνο με την μέθοδο που περιγράφεται πιο κάτω. Στο μέρος αυτό μπορείτε να προσπαθήσετε να εξερευνήσετε τις δυνατότητες του λογισμικού για να διεκπεραιώσετε την άσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσετε οικειότητα για τους σχεδιασμούς που θα κληθείτε να φτιάξετε από μόνοι σας στα μέρη Α.2 και Α.3. Για τυχόν προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε, ανατρέξτε στο σύστημα βοήθεια (help) του QUARTUS II ή στην εκφώνηση του προηγούμενου εργαστηρίου. a) Δημιουργία Σχηματικού με τον Graphic Editor. 1. Ανοίξτε το περιβάλλον QUARTUS II 8.0. (Μην δημιουργήσετε νέο project ακόμη.) 2. Επιλέξετε New (από το File menu). Συντόμευση: *στο toolbar Το παράθυρο για νέο αρχείο εμφανίζεται. 3. Επιλέξτε Block Diagram / Schematic File. Επιλέξτε OK. Ένα νέο παράθυρο του Graphic Editor θα ανοίξει. 4. Δημιουργήστε στο χώρο εργασίας σας ένα νέο φάκελο (folder) με το όνομα Lab2 κάτω από τον κατάλογο του μαθήματος. 5. Στο QUARTUS II, επιλέξτε Save As (File menu). Συντόμευση: ή: Ctrl + S 2

3 6. Επιλέξτε τον φάκελο Lab2 που έχετε δημιουργήσει, στο πεδίο Save in. Πληκτρολογήστε lab2a.bdf στο πεδίο File name και επιλέξτε OK. (Στην ερώτηση εάν θέλετε να δημιουργήσετε νέο project, απαντήστε Yes, και ακολουθήστε τις οδηγίες στο βήμα 7.) 7. Δημιουργήστε ένα νέο project επιλέγοντας από το menu bar File New Project Wizard. (Δέστε το βήμα a.7 από το προηγούμενο εργαστήριο λογισμικού για το πώς να δημιουργείτε ένα νέο project.) Ονομάστε το νέο σας project lab2 και προσθέστε σε αυτό το αρχείο lab2a.bdf. Θέστε ως working directory τον φάκελο Lab2 που δημιουργήσατε προηγουμένως. Η οικογένεια και η συσκευή FPGA πρέπει να είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην πλακέτα DE1 της Altera, δηλ. Cyclone II και EP2C20F484C7, αντίστοιχα. 8. Κάντε αριστερό double-click με το mouse σε οποιοδήποτε κενό σημείο του Graphic Editor. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Symbol. 9. Πληκτρολογήστε gnd στο πεδίο Name ή κάντε Click στην βιβλιοθήκη c:\altera\80\quartus\libraries\primitives\others\ και επιλέξετε gnd στο πεδίο Libraries. Πατήστε OK. 10. Επαναλάβετε τα προηγούμενα δύο βήματα για να βάλετε μια είσοδο (input), μια έξοδο (output) και ένα σημείο τροφοδοσίας (Vcc). Τα στοιχεία υπάρχουν επίσης στην βιβλιοθήκη των primitives. Ανατρέξετε στο σχηματικό της σελίδα 13 για μια γενική άποψη της διάταξης των στοιχείων στο κύκλωμα. 11. Επαναλάβατε τα βήματα 8-9 για να εισάγετε τα ακόλουθα ολοκληρωμένα: 7400, 7402, 7404, 7408 και Αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα βρείτε επίσης στην βιβλιοθήκη: c:\altera\80\quartus\libraries\others\maxplus2\. Τα πιο πάνω ολοκληρωμένα αντιστοιχούν στις ακόλουθες πύλες (με την σειρά που αναφέρονται) nand2, nor2, not, and2, or2. Η λειτουργία που εκτελούν είναι απόλυτα ισοδύναμη με αυτή των αντίστοιχων πυλών, αλλά διαφέρουν στο ότι όταν το κύκλωμα θα υλοποιηθεί στο υλικό αυτές οι πύλες θα είναι από τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα (7400, 7402, κλπ.). Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο για σας να κάνετε την αντιστοίχηση του σχεδιασμού σας με το κύκλωμα που θα υλοποιήσετε στο εργαστήριο την επόμενη εβδομάδα. Το ολοκληρωμένο 74LSxx, το οποίο είδατε στο Εργαστήριο υλικού 1, είναι μια έκδοση του ολοκληρωμένου 74xx χαμηλής κατανάλωσης, χωρίς να διαφέρει σε λειτουργία από τις κανονικές 74xx, ακόμη και στην ταχύτητα λειτουργίας. Έτσι η προσομοίωση μας είναι απολύτως συμβατή με την πραγματική υλοποίηση. 12. Αν δεν έχετε τοποθετήσει τον απαραίτητο αριθμό από σύμβολα στο σχεδιασμό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Copy από το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ στο σύμβολο που επιθυμείτε να αντιγράψετε. Μετά, χρησιμοποιήστε την 3

4 εντολή Paste από το μενού που εμφανίζεται κάνοντας δεξί κλικ εκεί όπου θέλετε να τοποθετήσετε το αντίγραφο. Συντόμευση: Κρατήστε πατημένο το Ctrl και επιλέξτε το αντικείμενο που θέλετε να αντιγράψετε με το mouse. Σύρετε το mouse στην θέση που θέλετε να τοποθετήσετε το αντίγραφο του αντικειμένου. 13. Τοποθετήστε τις πύλες και τα άλλα στοιχεία όπως το σχηματικό στην Εικόνα 1 της σελίδας 14. Για να μετακινήσετε ένα αντικείμενο, επιλέξτε το με το mouse και σύρετε το στη νέα του θέση. Για να επιλέξετε πολλά αντικείμενα, σχηματίστε ένα κουτί γύρω από τα αντικείμενα που θέλετε να μετακινήσετε κρατώντας πατημένο το αριστερό κουμπί του mouse. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο πατώντας το shift και επιλέγοντας ένα-ένα με το mouse τα αντικείμενα που θέλετε. 14. Κάντε αριστερό double-click στο PIN_NAME του πρώτου INPUT για να το επιλέξετε. Πληκτρολογήστε A για να αντικαταστήσετε το κείμενο της ονομασίας. Υπόδειξη: Με το εργαλείο μπορείτε επίσης να αλλάξετε το κείμενο κάποιου στοιχείου. 15. Επαναλάβετε το βήμα 14 για να ονομάσετε τα υπόλοιπα inputs και outputs σύμφωνα με το σχηματικό στην σελίδα 14. Συντόμευση: Πατήστε Enter μετά την αλλαγή κάθε ονόματος και θα μεταφερθείτε αυτόματα στο επόμενο pin στο σχεδιασμό σας. 16. Τραβήξτε μια γραμμή (καλώδιο) από την είσοδο A στο σύμβολο Γραμμές μπορούν επίσης να χαραχτούν με το εργαλείο το οποίο βρίσκεται στο Graphic Editor toolbar στα αριστερά του παραθύρου στο QUARTUS II. Για την διαγραφή μιας γραμμής, απλά επιλέξτε την γραμμή με το mouse και πατήστε Delete. Αν ένα σύμβολο το οποίο έχει καλώδια ενωμένα σ αυτό μετακινηθεί, τότε τα καλώδια θα επιμηκυνθούν ή θα σμικρυνθούν ανάλογα, ώστε το σύμβολο να παραμένει συνδεδεμένο. 17. «Καλωδιώστε» και τις υπόλοιπες συνδέσεις σύμφωνα με το σχήμα στην Εικόνα 1 στη σελίδα 14. Υπόδειξη: Τραβήξτε πρώτα τα πιο μεγάλα σε μήκος καλώδια και ακολούθως τα μικρότερα, ώστε να μπορείτε να βάζετε συνδέσεις και πάνω στα μεγάλα καλώδια. Επίσης, χρησιμοποιείστε τα εργαλεία για μεγέθυνση (Zoom In) και σμίκρυνση (Zoom Out) για ευκολία στον σχεδιασμό του κυκλώματος. 18. Επιλέξτε Save για να αποθηκεύσετε το αρχείο lab2a.bdf (File Save). 4

5 19. Επιλέξτε όλα τα στοιχεία του σχεδιασμού σας και επιλέξτε Print (File menu). Συντόμευση: Ctrl + P 20. Επιλέξτε το Selection και πατήστε OK για να τυπώσετε το σχεδιασμό σας. (Βεβαιωθείτε ότι έχει το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας.) b) Μετάφραση (Compilation) του Project. 1. Επιλέξτε Project Set as Top-Level Entity. 2. Επιλέξτε Processing Start Compilation. Συντόμευση: Ctrl + Shift + J Ο Compiler θα μεταφράσει το αρχείο lab2a.bdf, θα ελέγξει για λογικές ασυνέπειες και θα δημιουργήσει όλα τα απαραίτητα αρχεία για τον Simulator και τον Waveform Editor. Το βήμα αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της προσομοίωσης, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας των κυματομορφών. Αν υπάρχουν λάθη στον σχεδιασμό σας μπορείτε να τα δείτε στην εφαρμογή Message Processor και έτσι να τα εντοπίσετε και να τα διορθώσετε. Αν το project δεν έχει σφάλματα, προχωρήστε στο επόμενο βήμα. c) Ορισμός κυματομορφών εισόδων. 1. Επιλέξτε New (από το File menu) και μετά Vector Waveform File (κάτω από την επιλογή Verification/Debugging Files). Μια κενή κυματομορφή θα ανοίξει. 2. Κάντε δεξί κλικ στην στήλη Name: στα αριστερά του παραθύρου του Waveform Editor. Επιλέξτε Insert Insert Node or Bus. Από το καινούργιο παράθυρο διαλόγου πατήστε το κουμπί Node Finder. 3. Πατήστε το κουμπί List, πάνω δεξιά. Αμέσως παρατίθεται μια λίστα όλων των θυρών εισόδου και εξόδου που εμφανίζονται στο σχεδιασμό σας. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Pins: all στο πεδίο Filter, και επίσης έχετε επιλέξει το κουμπί Include subentities. 4. Πατήστε το κουμπί >> για να προσθέσετε όλες τις θύρες στην κυματομορφή. Επιλέξτε OK και στα δύο παράθυρα διαλόγου. 5. Αναδιατάξετε τις θύρες ώστε η σειρά τους να συμφωνεί με την Εικόνα 2 στην σελίδα 15. Για να αλλάξετε την σειρά των θυρών επιλέξτε μια θύρα και σύρατε την στην νέα θέση. 5

6 6. Επιλέξτε Edit Grid Size και πληκτρολογήστε 100ns στο πεδίο Grid Size. Πατήστε OK. Επίσης, επιλέξτε View Snap to Grid και View Fit in Window. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείτε πολύ την διαδικασία αλλαγής και παρατήρησης των κυματομορφών! 7. Επιλέξτε End Time (Edit menu). Πληκτρολογήστε 400ns στο πεδίο Time. Πατήστε OK. Επειδή ο σχεδιασμός σας περιέχει μόνο δύο θύρες εισόδου μια συνολική εικόνα της λογικής προσομοίωσης μπορεί να εξαχθεί σε μόνο τέσσερα βήματα, δηλαδή σε 400ns στην περίπτωση σας. 8. Κάντε αριστερό κλικ κάτω από το πεδίο Value στην είσοδο A για να επιλέξετε ολόκληρο το διάνυσμα εισόδου A. 9. Πατήστε το στο toolbar. Αυτό θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου Count Value. Η ακολουθία απαρίθμησης μπορεί να καθοριστεί στο σημείο αυτό. 10. Καθορίστε το Start Value (κάτω από το menu Counting) στο 0 και το Multiplied By (κάτω από το menu Timing) στο 1. Καθορίστε, επίσης, το Count Every στο 100ns. Επιλέξτε OK. Τα διανύσματα εισόδου μπορούν να τεθούν με πολλούς τρόπους (Εργαστηριακή Άσκηση 1), αλλά το εργαλείο Count Value είναι πιθανόν ο πιο αποδοτικός τρόπος. 11. Επαναλάβετε τα βήματα 8-10 για να επιλέξετε την είσοδο B και να αλλάξετε την τιμή της. Αυτή την φορά, αλλάξτε την τιμή του Multiplied By από 1 σε 2, κάτω από το menu Timing. Αυτό θα δημιουργήσει μια κυματομορφή που θα έχει λογικό χαμηλό (0) για 200ns και μετά λογικό υψηλό (1) για άλλα 200ns. 12. Επιλέξτε Save As (File menu). Αποθηκεύστε το αρχείο με το όνομα lab2a.vwf στον ίδιο κατάλογο με το σχηματικό lab2a.bdf. Επιλέξτε OK. Το lab2a.vwf πρέπει να φαίνεται στο πεδίο File Name, αν όχι, τότε πληκτρολογήστε το. Η επέκταση.vwf σημαίνει Vector Waveform File. 6

7 d) Προσομοίωση. 1. Επιλέξτε Processing Simulator Tool. Συντόμευση: 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει Functional στο πεδίο Simulation mode. Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι στο πεδίο Simulation Input έχετε επιλέξει την κυματομορφή που κατασκευάσατε (lab2a.vwf) και ότι το Check Outputs δεν είναι επιλεγμένο. 3. Πατήστε το κουμπί Generate Functional Simulation Netlist. 4. Πατήστε Start για να ξεκινήσετε την προσομοίωση. 5. Πατήστε το κουμπί Report για να δείτε τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Η κυματομορφή θα εμφανιστεί και θα περιέχει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Συγκρίνετε τα με αυτά στην κυματομορφή της σελίδας 14. Παρατηρήστε ότι η κυματομορφή εξόδου δεν περιέχει καθόλου καθυστερήσεις. Αυτό γίνεται γιατί η προσομοίωση έγινε για τη λογική (functional) και όχι τη χρονική (timing) απόκριση του κυκλώματος. Στην επόμενη εργαστηριακή άσκηση θα δούμε τις δυνατότητες του προγράμματος για χρονική προσομοίωση. 6. Επιλέξτε Print (στο File menu). 7. Σημειώστε το All στο παράθυρο διαλόγου Print. Επιλέξτε OK για να κρατήσετε μια εκτύπωση (με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας). Κλείστε όλα τα παράθυρα, αλλά μην βγείτε από το QUARTUS II. 7

8 Μέρος Α.2: Ελεγκτής Λαμπτήρα με δύο διακόπτες Στο μέρος αυτό θα σχεδιάσετε ένα ελεγκτή λαμπτήρα με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχεται από δύο διακόπτες. Κάθε αλλαγή στην κατάσταση ενός (και μόνο) διακόπτη θα έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κατάστασης του λαμπτήρα. Η κατάσταση του κάθε στοιχείου (λαμπτήρα ή διακόπτη) είναι ΟΝ (λογικό 1) και OFF (λογικό 0). Η λογική για το πρόβλημα «εναλλαγής» που μόλις περιγράψαμε μπορεί να λυθεί με μόνο μία πύλη δύο εισόδων τύπου XOR. Στο μάθημα είδαμε πώς μια πύλη XOR μπορεί να υλοποιηθεί με την χρήση τεσσάρων NAND 2 εισόδων. Για το μέρος αυτό της εργαστηριακής άσκησης πρέπει να ακολουθήσετε διαδικασία ανάλογη με αυτή του μέρους Α.1 για να δημιουργήσετε ένα σχεδιασμό που να περιέχει δύο θύρες εισόδου (Α και Β) συνδεδεμένες σε μία 7486 πύλη XOR 2 εισόδων, καθώς και σε ένα κύκλωμα τεσσάρων 7400 πυλών NAND 2 εισόδων. Ονομάστε την έξοδο του 7486 ως XOR, και την έξοδο του 7400 ως XOR_NAND, αφού με αυτό θα υλοποιήσετε μια XOR με πύλες NAND. 1. Δημιουργήστε το σχηματικό με τ όνομα lab2b.bdf που να πληροί τις προδιαγραφές που σάς δόθηκαν και κρατήστε μια εκτύπωση του (με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας). 2. Δημιουργήστε ένα αρχείο κυματομορφών εισόδου με το όνομα lab2b.vwf, με τις ίδιες εισόδους και διάρκεια (400ns) όπως και στο μέρος Α.1 και χρησιμοποιήστε το για να προσομοιώσετε το κύκλωμα. Βάλτε τις κυματομορφές στην εξής σειρά από πάνω προς τα κάτω: A, B, XOR, XOR_NAND. Κρατήστε μια εκτύπωση της κυματομορφής μετά την προσομοίωση (με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας και την ημέρα εργαστηρίου σας). Μέρος Α.3: Ανιχνευτής Πρώτων Αριθμών Καλείστε να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα το οποίο θα ελέγχει αν ένας 3-μπιτος αριθμός είναι πρώτος, ή όχι. (Υπενθυμίζεται ότι το μηδέν και το ένα δεν είναι πρώτοι αριθμοί.) Το κύκλωμα θα πρέπει να έχει τρεις θύρες εισόδου A, B, και C, οι οποίες θα καθορίζουν τον υπό έλεγχο αριθμό, ενώ η έξοδος X θα δίνει το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αφού πρώτα καθορίσετε τον πίνακα αληθείας του κυκλώματος, δώστε τη λογική εξίσωση για την έξοδο X, την οποία πρέπει να απλοποιήσετε χρησιμοποιώντας αλγεβρικούς μετασχηματισμούς ή χάρτη Karnaugh. Ακολούθως, σχεδιάστε το λογικό διάγραμμα χρησιμοποιώντας μόνο πύλες NAND 2-εισόδων. 1. Δημιουργήστε το σχηματικό με τ όνομα lab2c.bdf που να πληροί τις προδιαγραφές που σάς δόθηκαν. Κρατήστε μια εκτύπωση του (με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας). 2. Δημιουργήστε κατάλληλο αρχείο κυματομορφών εισόδου με το όνομα lab2c.vwf διάρκειας 800ns, και χρησιμοποιήστε το για να προσομοιώσετε το κύκλωμα για όλους τους δυνατούς συνδυασμούς εισόδων. Επιβεβαιώστε ότι οι τιμές εξόδου συμπίπτουν με τις αναμενόμενες σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Κρατήστε μια εκτύπωση της κυματομορφής μετά την προσομοίωση (με το όνομα, τον αριθμό ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας). 8

9 Αναφορά Μέρους Α: Για κάθε ένα από τα μέρη Α.1, Α.2, και Α.3: 1. Μια σύντομη περιγραφή των όσων μάθατε σε αυτό το εργαστήριο. 2. Σχηματικό διάγραμμα και το αποτέλεσμα των προσομοιώσεων. 3. Αναφορά και περιγραφή των πιθανών προβλημάτων που συναντήσατε σε αυτό το εργαστήριο. Για το μέρος Α.2 μόνο: 1. Εξηγήστε τη λειτουργία του ελεγκτή λαμπτήρα με δύο διακόπτες. Συγκεκριμένα, δώστε μια λογική εξήγηση, βάσει της λειτουργίας του ελεγκτή, για το αποτέλεσμα από κάθε ζευγάρι τιμών εισόδου (Α και Β) της προσομοίωσης. 9

10 Μέρος Β Εργαστήριο Υλικού (Δεύτερη Εβδομάδα) Μέρος Β.1 Προγραμματισμός Πλακέτας DE1 Στο μέρος αυτό θα χρησιμοποιήσετε το QUARTUS II για να κατεβάσετε στην πλακέτα DE1 της Altera τον σχεδιασμό που έχετε με επιτυχία προσομοιώσει την προηγούμενη εβδομάδα και ο οποίος περιέχει τη λύση για το πρόβλημα του ανιχνευτή πρώτων αριθμών του μέρους Α.3. Ο σχεδιασμός θα μεταφραστεί και θα φορτωθεί στο ολοκληρωμένο Cyclone II. Οι τρεις είσοδοι θα ελέγχονται από τους τρεις διακόπτες πίεσης (push-button switches) δεξιά, που είναι συνδεδεμένοι με το Cyclone II. Η έξοδος θα ενωθεί σε ένα από τα πράσινα LEDs, τα οποία επίσης είναι ενωμένα με το Cyclone II. Σημειώστε ότι οι διακόπτες πίεσης είναι αρνητικής λογικής, ενώ τα LEDs είναι θετικής λογικής. Όταν οι διακόπτες πιέζονται δίνουν λογικό 0 (χαμηλή τάση), ενώ τα LEDs ανάβουν όταν δέχονται λογικό 1. Πριν κατεβάσετε τον σχεδιασμό σας στην πλακέτα, θα πρέπει να τοποθετήσετε αντιστροφείς στις εισόδους του κυκλώματος σας, ώστε η προσομοίωση που έχετε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα να συμβαδίζει με την υλοποίηση στην πλακέτα. 1. Ανοίξτε το project lab2.qpf που έχετε αποθηκεύσει από το προηγούμενο εργαστήριο, επιλέγοντας File Open Project, ή κάνοντας διπλό κλικ στο αρχείο στο φάκελο σας. 2. Ανοίξτε το σχηματικό lab2c.bdf στον Graphic Editor, είτε με File Open, είτε από τον Project Navigator. 3. Προσθέστε 3 πύλες not στο σχεδιασμό σας. Ενώστε την κάθε μία στις εισόδους του κυκλώματος σας. 4. Επιλέξτε Project Set as Top-Level Entity, αν δεν είναι ήδη το lab2c.bdf. 5. Επιλέξτε Assignments Pins. 6. Αναθέστε τα αντίστοιχα pins στις εισόδους και την έξοδο του κυκλώματος που φαίνονται στο κάτω μέρος του Pin Planner. Για κάθε είσοδο ή έξοδο κάντε αριστερό double-click στο αντίστοιχο κουτί κάτω από τη στήλη Location και πληκτρολογήστε το όνομα του pin (το οποίο μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο της πλακέτας DE1). Στην είσοδο Α αναθέστε τον τρίτο διακόπτη πίεσης από τα δεξιά. Στην είσοδο Β αναθέστε τον δεύτερο διακόπτη πίεσης από τα δεξιά, ενώ στην είσοδο C αναθέστε τον πρώτο διακόπτη πίεσης στα δεξιά. Στην έξοδο X αναθέστε το πρώτο πράσινο LED στα δεξιά. (Κλείστε το παράθυρο του Pin Planner. Τα ονόματα των pins θα εμφανιστούν στο σχεδιασμό σας, δίπλα από τις αντίστοιχες θύρες εισόδου και εξόδου.) 7. Επιλέξτε Processing Start Compilation για να μεταφραστεί το κύκλωμα σας μετά την ανάθεση των κατάλληλων pins στις εισόδους και την έξοδο. Αυτό θα επιτρέψει την υλοποίηση και επαλήθευση του κυκλώματος σας στην πλακέτα DE1 της Altera, χρησιμοποιώντας τρεις διακόπτες πίεσης ως εισόδους και ένα πράσινο LED ως έξοδο. Κρατήστε δύο εκτυπώσεις του σχεδιασμού σας (με τα pins), με τα ονόματα της ομάδας, τους αριθμούς ταυτότητας, και την ημέρα εργαστηρίου σας. 8. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι ενωμένο στην πλακέτα DE1. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η πλακέτα DE1 είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Πατήστε το κόκκινο κουμπί (Power ON/OFF Switch) στην πλακέτα για να εκκινήσει. 9. Βεβαιωθείτε ότι το RUN/PROG switch (βλέπετε σχήμα στην σελίδα 10) είναι στη θέση RUN. 10

11 ΗΜΥ 211 Εργαστήριο Λογισμικού/Υλικού Προγραμματισμός πλακέτας DE1: (α) Ανοίξτε την εφαρμογή Tools Æ Programmer. Συντόμευση: (β) Επιλέξτε Hardware Setup πάνω αριστερά στο παράθυρο του Programmer. (γ) Επιλέξτε USB-Blaster [USB-0] και μετά πατήστε Close. (Βεβαιωθείτε, επίσης, ότι στο πεδίο Mode έχει επιλεγεί το JTAG. Αν όχι, επιλέξτε το.) Αυτή η διαδικασία ενημερώνει την εφαρμογή Programmer για το είδος του καλωδίου με το οποίο θα επικοινωνεί με την πλακέτα DE1, και τον τρόπο που αυτή είναι ενωμένη με τον υπολογιστή σας. 11. Πατήστε Start στο παράθυρο του Programmer για να κατεβάσετε τον μεταφρασμένο σχεδιασμό σας στην πλακέτα. Η διαδικασία αυτή θα πάρει μόνο μερικά δευτερόλεπτα. 12. Ελέγξτε την ορθότητα του σχεδιασμού σας στην πλακέτα. Καθορίστε πειραματικά και καταγράψετε τον πίνακα αληθείας για την έξοδο (επίδειξη στον διδάσκοντα ή σε έναν από τους υπεύθυνους του μαθήματος απαραίτητη). Αν παρατηρήσετε λάθος στην έξοδο, ελέγξετε το σχηματικό σας για πιθανά λάθη, ξαναμεταφράστε το, και ξανακατεβάστε το στην DE1. 11

12 Αναφορά για Μέρος Β.1: Αποδείξετε, χρησιμοποιώντας τον πίνακα αληθείας ή αλγεβρικούς μετασχηματισμούς, ότι το κύκλωμα στο σχηματικό lab2c που σχεδιάσατε την περασμένη εβδομάδα είναι πανομοιότυπο με αυτό που υλοποιήσατε στην πλακέτα DE1 της Altera και πληροί τις προδιαγραφές. Μέρος Β.2 Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η πειραματική επαλήθευση της λειτουργίας των δύο υλοποιήσεων που έγιναν για τον ελεγκτή λαμπτήρα με δύο διακόπτες, οι οποίες προσομοιώθηκαν στο μέρος Α.2 του εργαστηρίου αυτού. Ακολούθως (στο βήμα 5), θα σχεδιάσετε έναν ελεγκτή λαμπτήρα με 5 διακόπτες. Λίστα με τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσετε: A/A Ποσότητα Κωδικός Περιγραφή 1 1 WK-1 Wire Kit LS00 Quadruple 2-Input NAND Gate LS86 Quadruple 2-Input XOR Gate 1. Τοποθετήστε ένα ολοκληρωμένο 74LS00 (τέσσερις NAND 2-εισόδων) και ένα 74LS86A (4 XOR 2-εισόδων) στην πλακέτα της μονάδας ETS Η αρίθμηση των pins φαίνεται στα σχήματα στην επόμενη σελίδα. 2. Σχεδιάστε στην προτελευταία σελίδα τα διαγράμματα κυκλώματος των δύο υλοποιήσεων που έχετε κάνει στο μέρος Α.2 αυτής της άσκησης. Χρησιμοποιείστε τους διακόπτες SW1 και SW0 για τις εισόδους των δύο κυκλωμάτων, και τους λαμπτήρες L1 και L0 για τις εξόδους των κυκλωμάτων NAND και XOR, αντίστοιχα. Σχεδιάστε τις συνδέσεις καθώς και την αντιστοιχία των pins του κάθε ολοκληρωμένου στα διαγράμματα που φτιάξατε. Δείξτε τις συνδέσεις των +5V και της γείωση (GND) στα αντίστοιχα pins του κάθε ολοκληρωμένου. 3. Συνδέστε τα κυκλώματα σύμφωνα με τα διαγράμματα που έχετε φτιάξει στο βήμα Καθορίστε πειραματικά και καταγράψτε στην προτελευταία σελίδα τον πίνακα αληθείας για τις εξόδους L1 και L0, ως συναρτήσεις των διακοπτών εισόδου SW1 και SW0. (Σημείωση: Δείξετε τα αποτελέσματα σας σε έναν από τους υπεύθυνους του εργαστηρίου πριν προχωρήσετε πιο κάτω.) 5. Τώρα, σχεδιάστε έναν ελεγκτή λαμπτήρα με 5 διακόπτες, με την ίδια λογική όπως και πριν, χρησιμοποιώντας μόνο πύλες XOR 2-εισόδων. (Σχεδιάστε το κύκλωμα με τον ελάχιστο αριθμό επιπέδων.) Ακολούθως, δείξτε το διάγραμμα κυκλώματος (όπως στο βήμα 2) και τον πίνακα αληθείας στην τελευταία σελίδα. Συνδέστε το κύκλωμα σύμφωνα με το διάγραμμα, προσθέτοντας τους διακόπτες SW4, SW3 και SW2 σε αυτούς στο σχεδιασμό του μέρους Α.2. Καθορίστε πειραματικά και καταγράψετε τον πίνακα αληθείας για όλους τους συνδυασμούς εισόδων. Ελέγξτε την ορθότητα του σχεδιασμού σας, και καθορίστε τη λογική εξίσωση του ως άθροισμα ελαχιστόρων (κανονικό SOP). 12

13 6. Πόσα κατ ελάχιστο 74LS00 (ολοκληρωμένα τεσσάρων πυλών NAND 2-εισόδων) θα χρειάζονταν για την υλοποίηση του ιδίου κυκλώματος με πύλες NAND; Αναφορά για Μέρος Β.2: Για όλα τα πιο πάνω βήματα πρέπει να δείξετε τα αποτελέσματα σας στους υπεύθυνους του εργαστηρίου. Ότι έχετε γράψει στο σημειωματάριο σας, και στα υπογραμμένα επισυναπτόμενα φυλλάδια, πρέπει να περιληφθούν (καθαρογραμμένα) στην αναφορά που θα παραδώσετε την επόμενη εβδομάδα, μαζί με τα αποτελέσματα του μέρους Α. 13

14 Εικόνα 1: Πείραμα Α.1 14

15 Είσοδοι Αναμενόμενα αποτελέσματα Εικόνα 2. Κυματομορφές Προσομοίωσης για Α.1. Οι είσοδοι πρέπει να καθοριστούν στο αρχείο κυματομορφών. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα εμφανιστούν μετά την προσομοίωση. 15

16 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα:

17 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα:

18 Όνομα: Αρ. Ταυτότητας: Ημέρα:

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA

ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΑΣΚΗΣΗ 1η ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ QUARTUS II ΤΗΣ ALTERA ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ VHDL Η γλώσσα περιγραφής υλικού (harware description language) VHDL είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡOY ΗΜΥ 211-2010 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΙΚΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Στόχοι Με την ολοκλήρωση αυτού του εργαστηρίου, θα πρέπει να γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης

Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαστήριο Ψηφιακής Σχεδίασης 8 Εργαστηριακές Ασκήσεις Χρ. Καβουσιανός Επίκουρος Καθηγητής 2014 Εργαστηριακές Ασκήσεις Ψηφιακής Σχεδίασης 2 Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Καθ. Εφαρμογών: Σ. Βασιλειάδου Εργαστήριο Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Εργαστηριακές Ασκήσεις Χειμερινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1:

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Πειραματική Διάταξη Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται στην άσκηση φαίνεται στην φωτογραφία του σχήματος 1: Σχήμα 1 : Η πειραματική συσκευή για τη μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ: Εργασία με το λογισμικό Valve Editor Στην άσκηση αυτή θα συνεχίσουμε το χάρτη/πίστα που δημιουργήσαμε (ένα απλό δωμάτιο με υφή στους τοίχους, δάπεδο και το ταβάνι, ένα χαρακτήρα-ήρωα να περιπλανιέται και φωτισμό της σκηνής) δημιουργώντας

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (TEMPLATE) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MICROSOFT OFFICE SHAREPOINT DESIGNER 2007 Ο σχεδιασμός ιστοσελίδας με τη χρήση του προγράμματος Microsoft Office SharePoint

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ... 6 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ... 9 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ... ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 4 Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤ... 5 ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ... 5 ΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΠΛΟΚ...

Διαβάστε περισσότερα

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης

IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης IR-100 Προγραμματιζόμενο Τηλεχειριστήριο Οδηγίες Χρήσης 1. Περιεχόμενα 1.Περιεχόμενα 2.Δομή των οδηγιών χρήσης 3.Αρχική εγκατάσταση του προϊόντος 3.1.Περιγραφή του συστήματος 3.2.Εγκατάσταση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου

Αυτοματισμός PLC. Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός. Γ. Παπαλάμπρου Αυτοματισμός PLC Ειδικά Συστήματα Ελέγχου Πλοίου 2012 Κεφ. 2: Αυτοματισμός Γ. Παπαλάμπρου Άσκηση 3. Τυπικό διάγραμμα συστήματος συναγερμού με οπτικο-ακουστικό σήμα* Το σύστημα παρουσιάζεται σε κανονική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Survey 123 User Manual

Survey 123 User Manual Survey 123 User Manual 1. Γενικά για το πρόγραμμα 2. Έναρξη προγράμματος 3. Ορισμός χρηστών εφαρμογής 4. Επιλογή - Άνοιγμα έρευνας 5. Δημιουργία νέας έρευνας 6. Δημιουργία έρευνας με βάση το ερωτηματολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR

ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ OR, NOR, XOR Σκοπός: Να επαληθευτούν πειραµατικά οι πίνακες αληθείας των λογικών πυλών OR, NOR, XOR. Να δειχτεί ότι η πύλη NOR είναι οικουµενική.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ

Εισαγωγή στο Libre Office. Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Office Bάιος Κολοφωτιάς Επιστημονικός Συνεργάτης Sweng Lab A.Π.Θ Εισαγωγή στο Libre Ofiice To LibreOffice είναι η ελεύθερη, πολυδύναμη (power-packed), σουΐτα προσωπικής παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

TeleCost Hotel για Panasonic TDA

TeleCost Hotel για Panasonic TDA TeleCost Hotel για Panasonic TDA 1. Οδηγίες Εγκατάστασης του Λογισμικού του Συστήματος Telecost Hotel Γενικά Για την εγκατάσταση του Λογισμικού του Συστήματος TeleCost HL θα πρέπει να ακολουθηθούν συνοπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Οδηγός ενημέρωσης λογισμικού Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_27 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 Εισαγωγή 2 Αποποίηση 2 2. Απαιτήσεις προ-ενημέρωσης 3 Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδηγός Χρήσης Η-Βιβλίων EBSCO ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Οδηγός Χρήσης Απρίλιος, 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ EBSCO... 3 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ADOBE DIGITAL EDITIONS... 3 2. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Η-ΒΙΒΛΙΩΝ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής

Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Οδηγίες Για Τη Δημιουργία Ψηφιακής Υπογραφής Για να δημιουργήσετε τη δική σας Ψηφιακή Υπογραφή χρησιμοποιώντας την υπηρεσία που σας παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.sch.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 5... 1

Διαβάστε περισσότερα

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201

GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 GK7211 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Transformer TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη

Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Samsung PC Studio 3.0 Οδηγός χρήστη Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Περιεχόμενα 1. Samsung PC Studio...4 1.1. Απαιτήσεις συστήματος...4 1.2. Χαρακτηριστικά του PC Studio...4 2.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 6...

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων

Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Χρήση Η/Υ & Διαχείριση Αρχείων Άσκηση 1: Επιλέξτε τη σωστή απάντηση 1. Ποιες από τις παρακάτω πορείες μας οδηγούν στο να επανεκκινήσουμε τον υπολογιστή μας; o Έναρξη Τερματισμός Επανεκκίνηση o Ctrl + Alt

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ WEBCAM STATION EVOLUTION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κάνοντας κλικ σε έναν τίτλο σε αυτόν τον πίνακα περιεχομένων, θα εμφανιστεί η αντίστοιχη παράγραφος 1. 2. 3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ 4 ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Οδηγίες EQL Desktop (rev.1.0.23) Πρόγραμμα για τον Προγραμματισμό των Μηχανών D.P.S. S-800, Open Cash και S-710 μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΣΥΝ ΕΣΗ S-710 ΜΕ ΚΑΛΩ ΙΟ USB Εγκατάσταση ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: 1 Εισαγωγή, Χρήσιμες Εφαρμογές Σκοπός του εργαστηρίου αυτού είναι η εξοικείωση με κάποιες εφαρμογές που θα μας φανούν πολύ χρήσιμες κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Εισαγωγής στον Προγραμματισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής

Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Εκπαιδευτικής Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων. Πριν την εγκατάσταση... 3. Ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισμό... 3 2. Εγκατάσταση... 4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης.

Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. Οδηγίες για την Διαδικασία αποθήκευσης στοιχείων ελέγχου πινάκων για επίλυση θέματος Οριοθέτησης. 1. SMART BOARD SERIAL NUMBER: Ο σειριακός αριθμός του Διαδραστικού πίνακα βρίσκεται στην δεξιά πλαϊνή μεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εργαστηριακή Άσκηση 1 1. Εισαγωγή στο Network Simulator v2 (NS2) Το NS2 (Network Simulator version 2) είναι ένα πρόγραμμα για προσομοιώσεις δικτύων που διατίθεται δωρεάν. Ο δικτυακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface

PBI-192. Οδηγίες Χρήσης. Paradox to KNX-BUS Interface PBI-192 Paradox to KNX-BUS Interface Οδηγίες Χρήσης GDS Intelligence in Buildings Ελ. Βενιζέλου 116 Νέα Ερυθραία, 14671 Τηλ: +30 2108071288 Email: info@gds.com.gr Web: gds.com.gr Περιεχόμενα 1 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης. (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (Για Windows και MAC) Ασύρματη κάμερα IP HD περιστροφής / κλισης για εσωτερικούς χώρους v3.14 Περιεχόμενα συσκευασίας 1 Εισαγωγή στο υλικό Εξωτερική περιγραφή ΔΙΑΦΟΡΕΣ Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Εγχειρίδιο εγκατάστασης Turbo-X Digital TV Tuner Περιεχόμενα V1.1 Κεφάλαιο 1 : Εγκατάσταση hardware Turbo-X Digital TV Tuner... 1 1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας... 1 1.2 Απαιτήσεις συστήματος... 1 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων

2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων 1 2. Δημιουργία και Διαχείριση Πολυφασματικών εικόνων Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και οι εικόνες του φακέλου «Multispec_tutorial_files\ Images and Files Σκοπός: Η προσαρμογή της χωρικής ανάλυσης διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ MESSAGE EDITOR FOR WINDOWS Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εγκατάσταση και λειτουργία message editor: Αρχικά τοποθετούµε το cd στον υπολογιστή και εµφανίζεται η οθόνη εγκατάστασης Στην περίπτωση που δεν εµφανιστεί αυτόµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ BLACKBOARD ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ Οδηγός για Ρυθμίσεις μικροφώνου και ηχείου WHITEBOARD Διαδραστικός πίνακας VIDEO & ΗΧΟΣ Ενεργοποίηση και ρύθμιση κάμερας, ηχείων, μικροφώνου Ζητάμε

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/180 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή στο Dreamwever Μάθημα 2: Γραμμές εργαλείων document Μάθημα 3: Προετοιμασία τοποθεσίας ιστού Μάθημα 4: Ορισμός τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Αυτόματης προσαρμογής κειμένου - 117-2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές, κάντε κλικ στην καρτέλα Επεξεργασία και κατόπιν επιλέξτε ή απαλείψτε το πλαίσιο ελέγχου Να επιτρέπεται η μεταφορά και η απόθεση κελιών. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201

GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 GK6915 FAQ (Συχνές ερωτήσεις) για το Eee Pad TF201 Διαχείριση αρχείων... 2 Πώς να μπω στα δεδομένα μου που είναι αποθηκευμένα στο microsd, στην κάρτα SD και τη συσκευή USB;... 2 Πώς να μετακινήσω το επιλεγμένο

Διαβάστε περισσότερα

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης

Jazler SpyCorder 2. Εγχειρίδιο χρήσης Jazler SpyCorder 2 Εγχειρίδιο χρήσης 2 Περιεχόμενα 1 Περίληψη... 3 2 Εγκατάσταση... 3 3 Settings (Ρυθμίσεις)... 4 3.1 Input (είσοδος)... 4 3.2 General (Γενικά)... 5 3.3 Main recording directory (Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE

Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Οδηγός εγκατάστασης της επέκτασης εμβέλειας Wi-Fi N300RE Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας Wi-Fi επεκτείνει το δίκτυο Wi-Fi, ώστε να περιλαμβάνει την περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Performing Spatial Queries

Performing Spatial Queries Performing Spatial Queries QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης

METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης METALIB Σύστημα μετα-αναζήτησης για ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστημίου Λευκωσίας E-mail: libithelp@unic.ac.cy Τηλ: 22444772 Έκδοση: Μάρτιος 2013 (ES, GC, KP)

Διαβάστε περισσότερα

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2

ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 ZTrade Quick Start User Manual Version 2.2 1. Εισαγωγή Το κείμενο αυτό περιγράφει τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής ZΤrade για την παρακολούθηση των αγορών και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων. Για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν

Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν Οδηγίες Ρύθμισης ΖΤΕ ΖΧΗΝ Η108Ν ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΑΣ. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση του εξοπλισμού βεβαιωθείτε για τα παρακάτω: 1. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows

Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Για τους πελάτες που πραγματοποιούν συνδέσεις δικτύου σε λειτουργικό σύστημα Windows Όταν χρησιμοποιείτε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα ή αρχιτεκτονική για τον server και τον client, οι συνδέσεις δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system:

Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Αγαπητέ πελάτη, Παρακάτω θα βρείτε τις βασικές οδηγίες για την δημιουργία μεγάλων αρχείων τηλεφωνικών καταλόγων στο Bulk sms system: Τα αρχεία που υποστηρίζει το σύστημα είναι αρχεία κειμένου (.txt) &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ Τελικές εξετάσεις 3 Ιανουαρίου 27 Διάρκεια εξέτασης: 3 ώρες (2:-5:) ΘΕΜΑ ο

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού

ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Α.Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗ 8 Tutorial by TeSLa Συνδεσμολογία κυκλώματος Διαδικασία Προγραμματισμού Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2007 Η Άσκηση 8 του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΥΛΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2012-2013 Β Α Ρ Δ Α Λ Α Χ Ο Υ Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α - Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Η Σ MSC Τ. Π. Ε. Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων...

Εγκατάσταση του λογισμικού...2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων...7 Επαναφορά του εικονιδίου στην Περιοχή ειδοποιήσεων... Περιεχόμενα Γρήγορο Ξεκίνημα..................................................1 Εγκατάσταση του λογισμικού.....................................2 Χρήση του εικονιδίου Maxtor στην Περιοχή ειδοποιήσεων..............7

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου 1. Δημιουργία Λογαριασμού Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα. Συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://83.212.96.198:9000/wifi Θα εμφανιστεί η

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office

4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office 4.3.3 Συνεργασία του Microsoft Word με άλλες εφαρμογές του Office Σε αυτήν την υπo ενότητα θα συνεχίσουμε το θέμα της εισαγωγής αντικειμένων στο Word ασχολούμενη όμως αυτήν την φορά με δύο προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

M files RCL Κυκλώματα

M files RCL Κυκλώματα M files RCL Κυκλώματα Στο MATLAB γράφουμε τις δικές μας εντολές και προγράμματα μέσω αρχείων που καλούνται m-files. Έχουν το επίθεμα.m π.χ compute.m Υπάρχουν δύο είδη m-files: τα αρχεία script (script

Διαβάστε περισσότερα

EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

EAGLE ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υπεύθυνος έργου: ρ Αδάµ Κ. αµιανάκης Συγγραφείς: Ηλίας Κίτσας ρ. Ηλεκτρ. Μηχ/κός & Μηχ/κός Υπολογ. Α.Π.Θ Ιορδάνης Κοσµίδης Ηλεκτρ. Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S

GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S GARMIN Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GPS76, GPSMAP 76, GPSMAP 76S Πλήκτρα IN - Κοντινή ανάλυση. Πατώντας το βλέπετε µία µικρότερη περιοχή του χάρτη µε περισσότερη λεπτοµέρεια, αυξάνει την κλίµακα. ΟUT - Μακρινή ανάλυση.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS

Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων Μαραβέλιας Γρηγόρης Ανάλυση εικόνων DSLR με το πρόγραμμα IRIS v1.0 Πηγές Το υλικό προέρχεται από τις ακόλουθες πηγές (τις οποίες μπορείτε να συμβουλευτείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER. Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ MSN MESSENGER Αρχικά πάμε στο μενού Programs και κλικάρουμε την επιλογή CHAT Στα προγράμματα που μας εμφανίζει επιλέγουμε το MSN MESSENGER Κλικάρουμε το START PROGRAM Μας εμφανίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης

Backup Premium Οδηγός χρήστη γρήγορης έναρξης Περί Το Memeo Backup Premium είναι μια απλή λύση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας για έναν πολύπλοκο ψηφιακό κόσμο. Με αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των πολύτιμων και προσωπικών εγγράφων σας,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες

Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Σενάριο 17: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Φύλλο Εργασίας Τίτλος: Παιχνίδι μνήμης με εικόνες Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμογές Πληροφορικής-Υπολογιστών Διδακτική Ενότητα: Διερευνώ - Δημιουργώ Ανακαλύπτω, Συνθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Impress ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Impress Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιεί τα εργαλεία του Impress για δημιουργία παρουσιάσεων εμπλουτίζει τις παρουσιάσεις με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα