έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "έαρδάλη έβενος έάφθη, found only in II. 13.543 επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14."

Transcript

1 έαρδάλη 466 έβενος εαρδάλη ίπλησίασεν, Hsch.!αρίδας τάί κανθαρίδας, Id. έαρίδρετττος {-δροπos Bgk.), ov,pluckedin spring, Pi.Pr εαρίζω, pass the spring, X.An II. bloom as in spring, Ph.2.99 : Med., λειμώνες άνθεσιν Οριζόμενοι Pl.Ax.3J1c. III. to be like spring, μετοπωρου εαρίζοντος Ph.1.13, cf εαρινός, ή, όν, Ep. ε'ιαρινός (also ήαρινός h.cer.401, PPelr.3 p. 152 (iii B.C.)) ; in other Poets, ήρινός : of spring, ε'ιαρινή &ρη springtime, Il , cf. Plb ; elapiva &νθεα ; πλόος είαρινός Hes.O/.678; θάλπος εαρινόν the heat of spring, X.Cyr ; ίνεμος ήρινός Sol ; ήρινά φύλλα Pi.P.9.46; λειμωνος ήρινοΰ στάχυνέ.. Supp.448; ε, πυλαίαigg{l).ill (Elatea) ; TpoWPh.2.163; μήλα ε. apricots, PCair.Zen (iii B.C.) : neut. as Adv., in spring-time, μέλισσα λειμων' ήρινδν διέρχεται E.Hipp.JJ (s.v.1., ίαρινή Sch.) ; γη hpivbv βάλλουσα Id.pr.316.3: ήρινά κελαδεiv, of the swallow, Ar. Pax800 (lyr.). Adv. εαρινώς Hsch. s. v.?!ρις ως. Ιάριον - βόδον, Hsch. εαρον, τό, ewer, IG 12(3) 450 Ί (Thera, pi.); εαρόν, Hsch. εάρο-τρίφής, ές, flourishing in spring, λειμώνες Mosch χροος, ov, spring-coloured, fresh green, ϊασπις Orph.L.267. Ιάρτερος, a, ov, poet, for εαρινός, Nic. ΤΛ.380. εάσι, Ep. 3 pi. of ε'ιμί. εασκον, Ion. and Ep. impf. of έάω. εαο σα, Dor. part. fem. of ειμί. εασ φόρος εωσφόρος, Hsch. εάται, εατο, Ion. 3 pi pres. and impf. of ΐ!μαι. εάτε'ος, a, ov, {έάω) to be suffered, Ε.ΡΛ.1210 : c. inf., έατέος εστϊ φεύγειν Hdt.8.108,cf. PI.P.40xb. 2. εατέον one must suffer, E.HF 173, etc. II. to be let alone or given up, i. δ πλούτος Id.IIe/.g05, cf. Ph τήν πόλιν ίατέον της κατοικίσεως we must let it alone as to foundation, Pl.L_g-.969c; one must dismiss from one's mind, Id.GVg-.512e ; one must omit, Str έαυτάδελφος [α], δ, incorrect form for αυτ-, CPRl-ΐζζ. έαυτότης, 7JT0S, ή, self-hood, Procl. Theol.Plat εαυτοΰ, ης, οΰ, εαυτφ, rj, φ, εαυτόν, ήν, ό, ρΐ. εαυτών, εαυτοΐς, ίαυτούς άς,ά: Ion. έω-υτοΰ S/C?57-44(Miiet.,vB.c.), etc.; also ωότής Herod. 6.84, ωΰτέου Aret.SAi.y (Ion. έωυ- by contraction of εο αν-, from which also Att.,- 461 freq. written ΙατοΟ in Pap. and Inscrr., as SIG (Delph., i B.C.) : Att. contr. αύτοΰ, etc., which is the usual form in Trag., though εαυτοϋ, etc., are used (though rarely) when the metre requires, A.Pr.188 (anap.), al.; in Att. Inscrr. αύτον prevails after B.C. 300; Cret. fιαυτοΰ Loh\er-Zieb&rt\1Siadtrecht-vonGortyn p.34; Dor. αΰταυτοΰ, αϋσαντοΰ (q.v.) ; Thess. εύτοΰ (dat.),/ 9(2) : gen. pi. ηντών Schwy2er2$ 1A 44 (Cos): reflex. Pron. of 3rd pers., of himself, herself, itself, etc.; first in Ale.78, Hdt., and Att. (Horn, has eo αύτοΰ, οΐαϋτψ, έ αυτόν) : αυτί) εφ' εαυτό (ν.1. του) itself by itself, absolutely, PI. Tht.152b ; αυτί) έφ' αύτοΰ ib.i60b ; 'όταν τδ εφ' SavTby 'έκαστος σττεύδ-ρ Th.l.141; αϋτλ καθ' αυτό PI.Th/.lgfa; αυτά πρδς αυτά ib.!54e; άφ' εαυτών, εαυτοΰ, of themselves, himself, Th. 5.60, X.Mem ; 4φ' εαυτοΰ, v. επί; εν εαυτφ γίγνεσθαι, εντδς εαυτοΰ γ., v. iv, ίντός ; παρ' εαυτφ at his own house, ib , etc. : esp. with Comp. and Sup., εγένοντο άμείνονες αυτοί εωυτων they surpassed themselves, Hdt.8.86; πλουσιάπεροι εαυτών continually richer, Th. 1.8; Θαρραλεύτεροι αυτοί εαυτών Pl.Pri.350a, cf. d; τί) αύτδ εωυτοΰ ίστι μακρότατον at its very greatest length, Hdt.2.8, cf. 149,4.85,198. II. in Att., Trag., and later, αύτοΰ, etc., is used for the 1st or 2nd pers., as for ίμαυτοΰ, avrbs καθ' αύτοΰ τάρα μηχανορραφω A.CA.221, cf. S.OP138, etc.; for σεαυτοΰ, μόρον τbv αύτής οΐσθα A.Ag. 1297! of. 1141, Pl.Phd.ioic (v.l.), Ph.P^.59.16, etc.: so in pi., τά αύτων { = ήμων αύτων) εκποριζύμεθα Th ; δύσομεν εαυτούς Epicur.Se«/.Fa/.47, ίφ' εαυτοΐς by ourselves, Lxxiifr.14.9, cf. PPer (ii B.C.), 2Ep.C0r.*]. I, etc.; εαυτών, = υμών αύτων, Ρ Par (11 B.C.). III. pi., εαυτών, εαυτοΐς, etc., is sts. used for αλλήλων, άλλήλοις, one another, διάφοροι εωυτο'ισι Hdt.3.49 ; παρακελευόμενοι iv εαυτοίς Th.4.25, etc.; καθ' αύτο~ιν one against the other, S. Ant. 144(anap.) ; πρδς αυτούς D ; περιιόντες αύτων πυνθάνονται Id.4.10, cf. Pl.Xy.215b. έάφθη, found only in II επϊ δ' ασπίς εάφθη καϊ κόρυς and 14. ηφθη, αύτψ ασπίς εάφθη. (Acc. to Tyrannioap.Sch.A, = 'זי» 419 upon him was fastened, i. e. to him clung, his shield ; acc. to Aristarch., connected with 'έπομαι, shield and helmet followed after: I- Aristarch., i- most Mss.; possibly connected with 'ιάπτω (q.v.), was hurled over him ; glossed by εκάμφθη, εβλάβη, Hsch.) έάω, contr. έω II.8.428, etc.; Ep. είώ 4.55 ; Ep. 2 and 3sg. εάας, εάα, Od.I2.137, II.8.4I4 ; inf. idav Od : impf. είων, as,a, H.l'8.448, Od.19.25, Th.1.28, etc.; Ion. and Ep. έων Hdt.9.2, la ΐί.5.517, ; also ίασκον or είασκον, 2.832,5.802, etc.: fut. εάσω [a] , etc.: aor. εϊάσα {εϊασεν is v.l. for εϊο,σ' in ) , etc.; Ep. εασα : pf. εϊάκα D.8.37,43.78, Cere : Pass., fut. εάσομαι in pass, sense, 11.1 A 331, Th : aor. ε'ιάθην Isoc.4.97 : P f Pass, εϊάμαι D Hdt. never uses the augrri. in this Verb, [a in pres. and impf., a. in fut. and aor. even in Ion. (so prob. in Anacr.56,57 ; forms with -ασσ- occur as w.ll. in Horn, and Parm. 8,7). Synizesis occurs in 3 sg. ε a. II.5.256, in 1 subj. εωμεν , and prob. in εάσουσιν Od aiso in Trag., in imper. la S.OT 1451, Ant.95, Ar.ATM.932 ; ind. εώ Id.Ly5.734 : Hsch. has the form Ϊ cf ' [»ז>»זי 0 : suffer, permit, c. acc. pers. etinf., τουσδε δ'εα φθινύθειν leave them alone to perish, II ; αϊ κεν ia με..ζωειν Od , etc.; iav οίκεΐν Th.3.48, cf. IG1K1 ; i. τούς Ε λ- ληνας αυτονόμους 1b ; iav ίκλαυτον, άταφο ν S.Ant.2Q, cf. Tr ; eav τι τινι Plu d : so in Pass., Κρέοντί γε θρόνους έάσθαι should he given up, S.OC368. b. concede, allow in argument, c. acc. etinf., Pl.Prw.135b. 2. with neg., ουκ iav not to suffer, hence, forbid, prevent, τρεΐν μ' ουκ Παλλάϊ 'Μήνη Ι1 5 25^; εϊπερ yip φθονέω τε καϊ ουκ ε'ιω διαπέρσαι 4.55 ΐ es P ' aw ^esc hin.3.21; δμωάςδ' ουκ das προβλωσκέμεν Od.19.25, etc.: used elliptically with άλλα following, ουκ ίων φεύγειν, αλλά [κελευων] μένοντας ίπικρατέειν Hdt.7.104,cf.Th.2.21; also, persuade or advise not todo.., Id.1.133: an inf. may freq. be supplied, ουκ εάσει σε τούτο will not allow thee [to do] this, S. Ant. 538 ; κ&ν μηδείς is. even if all men forbid, \d.aj. 1184, cf. ΡΛ.444 : so in Pass., ουκ εάσθαι, c. inf., to be hindered, E. /Γ1344, Th.1.142, D XI. let alone, let be, c.acc., la χόλον II.9.260; μνηστήρων μεν εα βουλήν heed not the suitors' plan, Od ; επεί με πρώτον εάσας as soon as thou hast dismissed me, II, , cf. 569,684 ; V! κέν μιν ερύσσεαι, ή κεν εάσρς or wilt leave him alone, 20.3Π, cf. Hdt.6.108, etc.; ίάσωμεν εκηλον αυτόν S.Ph.82 ; [ πράγμα ] ακάθαρτον εάν ld.ot2$6 ; τά παθήματα,.ναρεΐσ' εάσω Id. OC363, cf. Th.2.36 ; eav φιλοσοφίαν PI Grg.^c: C. inf., ίπι Τ,κύθας ίέναι.,. εασον let it alone, Hdt ; κλε'ψαι μεν εάσομεν Εκτορα we will have done with stealing Hector, II.24.71; εάν περί TIVOS Ρl.Prt. 347c,etc.; εώγάρ ε'ι φίλον D : abs., αλλ' &ye δή καϊ εασον have done, let be, II , cf. A.Pr.334; ού χρή μάχεσθαι πρίς τέ> θείον, αλλ' eavp-fr.^l's', θεbs τδ μεν δύσει, τί/ δ' εάσει he will give one thing, the other he will let alone, Od Pass., ή δ' αΐν εάσβοι S.Tr.329, etc. 2. for eav χαίρειν, v. χαίρω sub fin. {ifaa, cf. εβασον εασον, and εΰα la, Hsch. who also has έησον εασον.) έάων, ν. ίύς. εβαδίασ-τον μελανόβροχον, Hsch. εβάθη εγεννήθη, Id.; cf. Lith. gimti. έβάμωσεν' ήττήθη, Id. έβδεμαΐος, Dor., = ϊβδομαϊος, /G (Epid.). έβδεμήκοντα, Dor. for έβδομ&d/ (delph.), Tab.Herad. I.23 : also έβδε'ματος, ov, έβδομοι, Ρ hi 10!. 7 J. 6 (Argos, ivb.c.). έβδομα-γενής, ες, born on the seventh day [of the month], epith. of Apollo, Plu.2.717e. έβδομ-ά-γετης, ου, δ, (ήγέομαι) epith. of Apollo, to whom the Spartans offered sacrifices on the seventh of every month, A. 77!. 800, cf. Hdt άδικες, ή, iv, weekly, αριθμός Antyll.ap. Orib ; περίοδος Gal.9.914, Theol.Ar.45. Adv. -κώς Steph.inHp D. II. septenary, Procl.z'«Ti.3.108D., Dam.Pr.264,265. Adv. -KWS ib άζω, keep the Sabbath, Lxx (28), Tz. H αΐος, a, ov, on the seventh day, ίδρώς Hp.Aph.4.36 ; I. πυρετός a fever recurring every seven days, Id.pjW.1.24 : ε. τραγφδοί Luc.Hist.Conscr.I: with a Verb, διεφθείροντο έβδομαίοι Th.2.49, cf. X.//G5.3.19, Plu.Galb.J ; I. ημέρα PS/6.690 (i/ii A. D.). 2. seven days old, τράγος Horap II. -αΐον, τό, monthly festival of Apollo, /(? (iv B.C.), cf. εβδομαγέτης: pi., Schwyzer(A' t Bi, (Chios, vii/vib.c.), (Milet., ν B.C.). -άκις, Adv. seven times, Call.jDeZ άς, άδος, η, the number seven, Ph. 1.21, Dam. Pr.264, etc. II. anumber of seven, API (Antip.(?)). 2. period of seven days, week, ~Rp.Aph.2.2\, Lxx Px.34.22, etc. b. period of seven years, Sol.27.7, Arist.P0/.1336 b 40, Placit ; irmv έ. JM/ έβδομ-άτικός, = αδικ&ς, Ph.2.206, J.AJ ατος, ov,= έβδομος, seventh, II , al. -ειος, worshipped on the seventh day, epith. of Apollo, /G ενομαι, Pass., of children, receive a name at seven days of age, as was customary, Lys.pr.95 S. έβδομη,κονθ-εβδόμαδος, ov, of seventy weeks, χρόνος TZ.// έκτος, ov, seventy-sixth, ημέρας -ov (sc. μέρος) Gem.8.59.!βδομήκοντά, 01, al, τά, indecl., seventy, Hdt,1.32, X.An.4.7.8, etc. έβδομηκοντάβιβλος (sc. πραγματεία), ή, work in seventy books, Paul. Aeg.Praef. έβδομηκοντακαιεκατονταιτλασίων, ov, gen. ονος, I/O times as great, Procl.Hyp έβδομη κοντάκις, Adv. seventy times, Lxx Ge.4.24, Ev.Matt εββομηκ οντάττηχυς, ν, seventy cubits high, Ph.Byz.Mir.4.3. έβδομηκοντάρουρος [a], ov,possessing seventy άρουραι, PCair.Zen. I.23(111 B.C.), P7ei.62.30(iiB.c.). έβδομηκοντάς, άδος, ή, group of seventy, Tz.// έβδομηκονταστάδιος [στα], ov, seventy stades broad, πορθμός Str, έβδομηκοντουτης, ου, δ, seventy years old, Luc.Alex.34 : f em οΰτις ld.rh.pr.2i,, D.C έβδομηκοσ τό-δνος, ov, seventy-second, μόριον Plu.2.932a. -povos, ov,seventy-first: Tbk. one seventy-first part, Archim.C2Vc.3. -irep- Trios, η, ov, seventy-fifth, Tz.H.l τρίτος, ov, seventy-third, ib.r εβδομηκοστός, ή, όν, seventieth, Pip.Epid.7.7, LxxZa.:.12. έβδομος, η, ov, {επτά) seventh, Il.i9.li7, etc.; η εβδόμη seventhday, Hdt.6.57 (pi.), Arist-Z/^fiSS^ ; sabbath, Ph.1.675, Ep. Hebr επτά, έβδόμαις πύκαις Α.ΡΛ.125 (lyr.,s.v.l.), cf. Thom.Mag.p.133R.; ivκύκλοισινέβδόμοιςmilet 'έβδομα, τά, seven years' work, Lxx Ge Ιβε'βλις θήκη αργυρίου, καϊ κίστη, Hsch. εβε'νη, ν. εβενος. «βε'νινος, η, ov, of ebony, δίφρος CIG^o 1 /! (Teos), c Str ? Peripl. M.Rubr. 36, PMag.Berol , έβενϊτις, ιδος, ή, = πό\ιον Tb ορεινόν, Ps.-DsC-3.I ΙΟ. εβενος, r! (<5 in BCH?^.2S6 (Delos, ii Β. c.)),ebony, Hdt.3.97, TheoC : being the black heart-wood of various species of Diospy

2 Ιβανότρι-χον 467 4γγοργων rus, i. Α'ιθιοπική,^Ό. mespiliformis, ε. Ινδική, Ebenum, Dsc. 1,98, cf. Arist.Mete.384 b 17, Thphr./LP (but ifiew, V, ib.4-4-6). (Prob. an Egyptian word.) Ιβενότρϊχον, = άδίαντον, PS.-DSC ; = καλλίτριχον, ibid. 6βην, έβησάμην, έβησετο, ν. βαίνω. έβήνοι άλωπεκίδες, Hsch.; cf. εϊβηνος. Ιβίσκοϊ, ή, = άλθαία, Gal , Agt εβ^,ητο, ν. βάλλω. έβλόν άπόπληκτον, Hsch. 'Εβραίο?, a, ov, Hebrew : and as Subst., ahebrew, 2Ep.C0r.11.22, Paus.l.5.5, App.SC2.71 ; <E. εξ 'Εβραίων Ep.Phil.^, etc.; opp. 'Ελληνιστής, a Jew who used the Hebrew (Aramaic) language, Act. Ap.6.1: Adj. Έβραϊκόβ, ή, όν, Hebrew, γράμματα Ev.Luc (s.v.l.): fem. Έβραΐϊ, ίδος, διάλεκτος Act.Ap ; γυναίκες J. A]2.0.5 : νελ'εβραι Ι,ω,speak Hebrew, Id./5/6.2.1: ^Αόΐν.Έβραϊστί, in thehebrew tongue, LxxSi.pro/., έβρατάγηο'εν ίφ&φησεν, Hsch.; cf. βαθαγεω. εβραχε, v. βραχεΐν. έ'β ρ ος, δ, he-goat, Hsch. Ev.Jo. 19,20, etc. εγ, for iv in compos, before γ κ χ ξ; also for εκ in Inscrr. and Pap. before δ λ μ. iyav' ίγένετο, Hsch. εγγάγΐ? πέτρα, γαγάτης, Nic. Th.37. εγγαεω, = ίνοικέω, εν τ πόλιιΰ4 8ζ3.26 (Methana). εγγαιοβ, a, ov, more commonly έγγειοβ, ov, (γαία, γη) in or of the land, native, 'ήβα A.Pers.g2 2 (anap.) ; τις.,.ο'ιωνοπόλων εγγαιος Id. Supp. 59 (lyr.). 2. within the land, opp. ύπερόριος, X.Smp II. of property, in land, consisting of land, ουσία Lys.Pr.91, b.36.5 ; κτήσεις έγγειοι καϊ ο'ικίαι /(?9(2) (Thess.), cf. CIG 2056 (Odessus), Plb ; τά έγγεια the fixtures of a farm, D ; συμβόλαιον έγγειον Id.33 3 ; στατήρας δανεισάμενος εγγείων τό- KUV on mortgage, Id (εκατόν μνά,ς εγγείους (v.l. εγγύους) επϊ τίκφ δεδανεισμένας is read bycodd. in Lys.32.15) ; έγγεια καϊ ναυτικά PEleph. 1.13(ivB.c.). III. in or ofthe earth, [φυτά] εγγ ειαplants, Pl.ii.49ld; φυτίν ουκ έγγειον, αλλά ουράνιον Id.Ji.goa; λίθων τά lyyaia μέρη PIU.2.701C. IT. in or below the earth, χθόνιος, Άϊδωνεύς APj.480 (Leon.) ; χθόνιον καϊ ϊ. σκότος Plu a > ΡΡεναέριος, Them.Or b. Ιγγάληνίζω τψ βίιρ, spend life calmly, Epicur.p/). ι p.4u. εγγάλος, ov, {γάλα) giving milk, in milk, of a ewe, Hsch. εγγάμ-έω, marry into a family, Aesop. 21 c, Hsch. -ίζω, give inmarriage, Eust , Gloss. -tos, ov, nuptial, PS/2.220 (iii A. D.). Ιγγαναται διέφθαρται, Hsch. Ιγγαρ-ευω, = ά77αρευω, PTeb (iib.c.). -ε'ω, dub. sens. in Inscr.Olymp.335. Ιγγαστρί-μαντιβ [pi], δ, ή, one thai prophesies from the belly, Poll , Suid. s. v. ίγγαστρίμυθος. μάχαιρα [μα], ή, comic name of a glutton in Hippon.85, one who makes havoc with his belly. -μΰ- 90s, ov, ventriloquist, mostly of women who delivered oracles by this means: hence, = εγγαστρίμαντις, Hp.Epid.5.63, Philoch.192, Lxx Le , Ph.1.654, Plu.2.414e, Luc.Lex.20; also, thefamiliar spirit of such a person, Lxx iki εγγάστριος, ov, in the womb, Man έγγαστρίτηβ [ϊ], ου, ο, = εγγαστρίμυθος, in Sch.Ar. V Ιγγαστράχειρ, χειρός, δ, = εγχειρογάστωρ, Sch.Par.A.R εγγαυρον νοτερόν, ύγρόν ; also Ιίωρον, πρόσφατον, Hsch. εγγονσον - ενσκαμβον, Id.; cf. γαυσός. έγγεαβλοβ νεωκόρος, Id. Ιγγε'γαα, Ep. pf. of εγγίγνομαι. έγγεγωνώβ βοήσας, Hsch. Ιγγείνωνται., 3 Ρ aor 1 subj, in causal sense (no pres. εγ-γείνομαι being found), μ'ή μυΐαι εϋλάς εγγείνωνται lest the flies breed maggots in tlie wounds], II εγγειοβ, v. εγγαιος. Ιγγειό-τοκοβ or έγγεό-, ov, growing in the earth, of truffles, Thphr. i/a.6.9, cf.ךfr.16 -φύλλο?, ov, having leaves close to the ground, Id.Z/P εγγείσωμα, ατος, τό, (γεΐσον) fracture of the skull, such that one piece slips under the bone like a cornice, Heliod.ap.Orib , Sor. Fract.5, Gal !γγελ-αστή5, οΰ, 6, mocker, scorner, E.Hipp άω, fut. -άσομαι [ά], laugh at, mock, τοίς ποιουμένοις S.P/.277, cf. E.Med. '355 ; intmesi, γέλωτ' iv σοϊ γελώ S.Ant.^^i codd.; κατά τίνος Id. OC1339 : without dat. expressed, Id.PZ.807, E.Med.1362 ; εις τινα Herod. 1.77: Pass., Luc.Ind. 15. II. laugh in or among, σ.ΰρα ίγγελώσα κύμασιν Sosicr.2. έγγεν-ετη5, ου, δ, inborn, native, δαίμονες A.R ויי es > native, Αιγύπτιοι Hdt.2.47; opp. μέτοικος, i. Θηβαίος S.OT452 ; θεούς τους I gods of the race or country, A , S.Ant.igg, cf. β.428 ; νόμος J. A/ born of the same race, kindred, 8.0/1168,1506, Inscr.Cos 124; ε. κηδεία connexion with a kinsman, ^..Supp.134. Adv.-νως like kinsmen, S.OT1225. II. of qualities, inborn, innate, νους ld.el.1328 ; σφίσιν iyyevls έμμεν άεθλητάίς αγα θοίσινίίε in their race tobe good athletes, Pi.iV.10.51; πόνος ε. m thefamily, A.Ch.466(lyr.); τάγγενή κακά Q.OT1430. III. = Lat. ingenuus, PGnom. 2g. -ικός, ή, όν, hereditary, ιερεύς OG/583.5 (Cyprus, I A. D.). έγγενν-άω, generate or produce in, τινί Plu.2.132e : abs., Them. Or. IJ.iSfid. -ηο-ls, εως, ή,place of generation, νεοττών Pl.Lg.Jj6a. γγεον» lovyov, Hsch.; cf. Lat.jugum 'taxable unit of land, etc.' βγγεότοκοξ, ον, v. iyyeiirokos. Ιγγ6ΰομ.αι, Pass., taste of, αίματος Plb γγηϊο ταί, 01, residents in a country, Supp.Epigr (Thrace). έγγήναχοι ύπο-γράμματοι, Hsch. έγγηρ-αμα, ατος, τό, employment for old age, Cic.Ait , Plu, Cat. Ma.24. ασκώ, Lib.Or.61.9 (-άω Anon. u1en2tf.2), fut. -άσομαι [a] (v. infr.) : grow old with or in, μ^ίθει σώματος Hp.Aph. 2.54; ταΐς βασιλείας Plb.6.7.4, cf. D.S.11.23, Plu.Tim abs., grow old m one, decay, την 67γιστήμ-ηρ 4yy7)uao~ εσθαι Th.6.18 ; 7rplj eyynpaaai τ\]ν ακμηντης ελπίδος Plu.JVic.I^. Ιγγηροτροφεω, = γηροτροφ(ω, Ρ0ΙΙ.2.13 (Pass.). εγγήρυξ η yrj, παρά Άττικοΐς, Hsch. Ιγγιάω, to be near akin, LxxiVi.13.4 (s. v.l). Ιγγίγ( ομαι, Ion. and later εγγίνομαι Γί], fut. iyyev-ήσομαι: 3 pi. Ep. pf. iyysydaai (the only tense used by Horn.) : to be bom in, τοϊ Ίλίψ iyyeyaaviv II.6.493, cf. Od.T3.233 ; of vermin, to be bred in the skin, Hdt.2.37 ; of stones, iv τψ καρπφ i. ib of things, qualities, etc., spring up, appear in or among, 'όσα iv ανθρώπου φύσι Ε Μ Id.8.83, cf. Pl.ii.351d ; αίσθημα τι καν νηπίοις yn...i..!., c. dat., h παρθένοις iyyiyvetai νοσήμαθ' Id./<)«1524, cf. Th.2.49, X. Mem Γ, etc.; of persons, PI. G>g526. a. 3. of events and the like, take place or happen in or among, τισί Hdt.5.3, cf. 3.1; χεϊμα σφοδρών i. Pl.Ax.tfid. II. come in, intervene, \6yovs iyylveσθαι Hdt S'; χρόνου έγγινομένου, έγγενομενου, Id.1.190, Th.I. 113, etc.; 'ίνα μοι χρόνος hyyevt\tαι τr! σκέψει Pl.Prf.339e, cf. Smp. 184a, III. eyyiyverai, impers., it is allowed or possible, c. inf., Hdt.l.132, 6.38, And.1.141, Pl.Phd.e6c, &στε μ)} iyyeviff0a1 μοι ποιησαι Antipho5 17 ; εγγενόμενον ημ'ιν when it was in our power, Is IV. for aor. iyyeivaabai, v. iyyeivuvtai. έγγιγνώσκω, Ion. iyylv-, acknowledge, έρωτα hxzl.sdl.^. ίγγίξω, aor. Vjyywa Arist. (v. infr.): pf. tjyyim LxxEz.y.^), Ev. Matt. 3.2 : {iyyx/ς) : bring near, bring up to, rfiyfi τάς ναΰς Plb.8.4.7; τα φιλήματα το is χείλεσι Ach.Tat.2.37 ; τινά π ρός τίνα LxxGe II. mostly intr., approach, Arist.AfiV.845*20 ; τινί Plb : c. gen., TijsAiTtoAfas Id , etc.; πρϊ>ς τίν θεόνί-χχεχ ; ets θάνατον ib.yi ;?as ib.5i.37 30(33) > ι" 6 'XP l θανάτου Ep.Phil. 2.30; tobe imminent, tfyyikeν ή παρουσία τοΰ ΚυρίουEp.Jac.5.8: also, c. gen., approximate to, Ph\d.Herc.14.^ to be next of kin, LxxLe III. c. inf., to beon the point of doing, ναοΰ -οντος συμπεσείν /(?12(1) (Syme). Ιγγίων, ον, έγγισ-τος, η, ον, Comp. and Sup. Adj., formed from Adv. iyyis, nearer nearest, ούδεν ημίν εστίν syyiov ημών αυτών Procl. in Ale. p.6c.; ετ-η S εκα τά iyyiata ig (Thisbe) : neut. %yyiov, εγγιστα, as Adv., Hp. Vict (also -υτότατα ibid.), 2.44, etc.; ef iyyiovos App.-SC4 108 ; τους iyyiata της Αττικής τόπους Decr.ap. D ; 01 eyyicta the next of kin, Antipho ; iyyivto. approximately, of numbers, Autol. r.6, Vett. Val , etc.; al ϊγγιστα τ as του άμβ Avymvou κώνου τομας asymptotes of the hyperbola, Archim. Con.Sph.Praef.; of Time, next, forthcoming, η εγγιστα αρίθμησις α. POxy (i.( פ. 6γγΧαυκ-05, ον, blueish, D.S.I. 12. ώσα.1.' ίμβλεψα!., Hsch. έ-γγκοψο-ύμενα. ενωχρα, άχροα, Hsch. ίγγλΐκ-άζω, gloss on iyyxiiaaa, Hsch. -119, ν, sweetish, Dsc γγΚ υ χμα, a-ros, τό, in pi., ornamental carvings, IG ,96 (Epid.). 2. intaglio, Them.Oy.4-62b. Ιγγλυσσω, to have a sweet taste, Hdt ΙγγΧΐφ-ή, ή, carving, engraving, Phld.Po os, ov, carved, TAM2.210 (Sidyma), Prise.p.311 D. -ω, carve, ζω a iv λίθοισι Hdt.2.4; ζψα έγγεγαυμμίνα ib.124; αίμασή έγγεγλυμμβνη τύποισι ib.138; λίθος ΐ'ικάνα-yγλυμμένος J.AJ ; hollow out, [yoyyύληv~\ Dsc.2.no, al.: Pass., οστοΰ -γλυφέντος having a groove, Gal έγγλωττογάστωρ, opos, &, ή,, λωσσογάστωρ / Ar.^.1695, cf. EM , etc. «γγλωττοϊ, gloss on κατ^λωττισμίνος, Suid., cf. Sch.Ar. ΤΛ.138. Ιγγλωττοτΰ1Γ ω, talk loudly of, Ar.iig.782. εγγνάμιττω, bend in, iv Se y6w γνάμψβν, i. e. caught the back of the knee with his foot so as to trip him up and throw him, II , έγγοητε-ύω, bnngon by charms, Sirvov τινί Philostr. VA5.8. «ίγγομ,οξ, ov, laden, κάμηλοι OGI (Palmyra, ii A. D.), Gloss. έγγομφ-άω, nail, fix in, Gal.2.336: Pass., of the teeth, ib.754 (ap.orib ). -ωα-ις, eoos, }!,fixing in of teeth, Gal !Εγγόνασαν ( = ev yivaaiv), δ, indecl., kneeling figure, name of the constellation Hercules, Arat.66,669, Gal.9.936, etc. έγγονίΐν, written for eykoveiv in Hsch.?YYovos, δ, properly, grandson, D.H.6.37, etc.: εγγόνη, η,granddaughter, IGRom (Themisonium), Artem.4.69, Lyd.Mag.2. ι ; also tyyovos, η, Pln.Per simply, = % K yovos, descendant, Pl.if.364e, D.19.48,54, etc.; Uy- is v. 1. in ll.ee., and may be right in Arist.Po/.1335»13, cf. ib. b 30; τά iyyova issue, Inscr.Cos 36*4, PFreib. 10.8, etc. ; of animals, Ph.2.396, al.; Ερως rvpbs eyyovt APl (Alph.). 3. productive, κακίας, μνήμης, Callistr.Stat. 10. [eyy- may represent Uy- (q. v.), both forms are found in Att. Inscrr. up to ca. 300 B.C.; I77- is rare in Hellenistic Greek, OGI^g. 12 (iii B. c.), ,33 (iib.c.) ; but more freq. later ; ivy- is written in S/G (Samos, iv B.C.), dub. in C/G3185 (Smyrna).] Ιγγοργών φοβαρώς βλεψας, Hsch. : also aor. Med. Ι(γ)γοργώψατο, Id.; cf. yopywipato.

3 εγγράμματος 468 iy δ- εγγράμματος, ov, written, λόγος φωνή 4. Pl.Def.414d, cf. PH.X.321, ARR.P/1'RF , S.Ε.Λ/ II. containing Utters, descriptive of letters, βήσις ATH, B. III. literate, POxy (iii A. D.). εγγραιττος, ov, = έγγραφος, συνθηκαι PLB ,AL. ; νόμοι STR , D.S.I.94; πράγμα ε. καϊ άγραφον PAmh.2.II0(I A.D.), ETC. : έγγραπτον, τό, written document, PMagd (iii B.C.). έγγραυλίς, ίδος, ή, a fish, = ίγκpaσίχoλos,ael.na8.18 : pi., 4γγραύλεις Opp./ Ιγγράφ-ευς, έως, b, registrar, Gloss. -η, ή, Dor. «γγροφά IG (Epid.), registration, πολιτών Arist. virt.43.1, cf. Ph.2.51 ; of persons on the list of their deme, D.39.5 (pi.), 7G (pi.); of ίτιμοι, D.25.28; of public debtors, Id.37.6 ; of those subject to penalties, Arist.Po/.1322 a l (pi.). II. engraving of an inscription, Άρχ.Έψ (Gonni). 2. Geom.,inscribing ofa figure, Papp , al.; cf. 4κγραφή. -ής, ές, = έγγραφος, Anon.!'«ΡΑ ος,ον, Dor. γγροφος (Crete), written, PIb , Luc.Herm.24, etc.; έγγραφα,τά, documents, OG/ (Pergam.). Adv. -φως Inscr.Prien (1 B. c.), J.fi_/r.2 7 t, S/G (Pizus), Porph.CAr.27. IL enrolled, IGl III. έγγραφοι πατέρες, =patres conscripti, D.H ω, make incisions into, τ'ύ στέλεχος Thphr.T/Pj. t mark in or on, paint on, ζφα 4ς τήν εσθήτα i. Hdt.1.203; opp. εξαλείφω, PI.P.501b. 3. engrave, inscribe, iv ττ!σι στήλι]σι Hdt.2.102, cf. 4.91; νόμους Lys.30.2 (of codifiers, opp. 4ξαλείφω) : Med., %v έγγραφου συ μνήμοσιν δέλτοις φρένων Α.Pr. 789 : Pass., to be written in, ένεγέγραπτο δε τάδε iv αυτί} (sc. ττ? επιστολή) Th ; abrbv ενρεν εγγεγραμμένον κτείνειν found his name entered in the letter for execution, ib.132; δέλτον 4γγεγραμμένην συνθήμαθ' S. Tr metaph., εΐ μέλλουσι τοιαΰται διάνοιαι 4γγραφήσεσθαι άνθρώποις X.Cyr Geom., inscribe a figure in another, εις.. Euc.4.4,al.; 4v.. Archim.Sph.Cyl.i. 13,al.(Pass.). 6. Medic., include in a prescription, οίνος εγγεγράφθω Are\..CD1.2. II. enter in the public register, esp. of one's deme or phratria, 4ς τά κοινά γραμματε'ια Is.7-1 j 4γγράφαι rbv vibv είς άνδρας D ; είς τους φράτερας Id.39-4 > T0 " s άτιμους Plu. Them.6 ; also ίεράν 4. τήν ούσίαν Alex.276 : Pass., είς τους δημότας 4γγραφήναι D ; Μαντίθ605 ενεγεγράμμην by the name of Μ., Id.39.4; τους μήπω δι' ήλικίαν εγγεγραμμένους Arist.Po/.l275" 5 > w-plv 4γγραφήναι κα\ λαβείν τί) χλαμύδων Antid. 2 ; εΐι τους Εφήβους Pl.Ax.366e. (A.Ch.Ggg is corrupt.) 2. indict, Ατ.Ραχ1180, D : Pass., έγγράφεσθαι λιποταξίου to be indicted for desertion, Aeschin ofstatedebtors, enter their names, 4γγραφόντων 01 άρχοντες Tots πράκτορσιν Lexap.D-43.7r ; εγγεγραμμένος [4ν ακροπόλει] registered among the state-debtors, D.25.4, cf. Arist.^4/A,48.1; also of άτιμοι, PI.Lg. 784d. (Perh. written 4κγρ-, S/G ) έγγριμάσθαι. 4ναγίσαι, Hsch. ίγγρισ μ<5ς παροξυσμός, Id.; cf. άγγρίζειν. έγγ-υάζων* αντίφωνων, Id. eyyvaxi^, Ep. and Lyr. Verb, (γύαλον) prop, put into the palm of the hand, put into the hand, έεδνα Ζσσα 01 4γγυάλιξα Od ; 4γώ δέ το! έγγυαλίξω I will put him into your hands, ; S δ' αύτ' 4μοϊ εγγυάλιξεν (sc. τούς ΐππους) II ; freq. of the gods, και το! Ζευς 4γγυάλιξε σκήπτρόν τ' ήδε θέμιστας 9-9 i τιμήν,.ίφελλεν 'Ολύμπιος 4γγυαλίξαι ϊ τότε 0! κράτος έγγυαλίξω II.192 ; δτέοισιν κΰδος.. 4γγυαλίξτ! ז c f- A.R.2.55, etc.; 4. ίλβον Pi.Pai.6.133, (7) 46, Hegem.ap.Ath D. ίγγυαλον, = κοίλον, Orion Ιγγναν* οφωνίαν (Lacon.), Hsch.,! Χ.Αη ίγγνάω, impf. ήγγύων (παρ-) S.OC94, E.Supp.JOO, etc.: aor. ήγγύησα Ε.ΙΑηο3, D.29.47» etc : Pf ήγγύηκα D.C.38.9: plpf. ήγγύηκει Is.3.58 : Med., fut. -ήσομαι D : aor. ήγγνησάμην And.,ךϊ.44,3 D : Pass.,aor.7)771^07j» (ci -, κατ-) Lys , D.59.49: pf. ήγγύημαι (δι-) Th.3.70: also treated as a compd., 4νεγυησάμεθα PEleph.37.9 (iiib.c.), and freq. in codd.: impf. 4νεγύων Is.3.45, D ; ίνεγύησα Is.3.36,70 : pf. 4γγεγύηκαΆ.40, D ' impf. Pass, ίνεγυάτο Is.3.70 : pf. ίγγεγύημαι D.33.24, POxy. incor- A - D ) : p^pf ένεγεγύητο Is.3.55 : but these forms are י) rect: (<?771/17) : give or hand over as a pledge. Med., have a thing pledged to one, accept as a surety, δειλαί τοι δειλών γε καϊ 4γγύαι 4γγυάασθαι Od (nowhere else in Horn,). 2. esp. of a father, plight, betroth, θυγατέρα εγγυάντινι Hdt.6.57 ( v infr ) j Z6us ήγγύησε κα 1 δίδωσ' E./A703: Med., have a woman plighted orbetrothed toone, c. acc., D : Act. and Med. opposed, Hdt.6.r30: Pass., of the man, to be betrothed, θυγατρί τίνος Pi.L0-.923d. II. Med.,pledge oneself, give security, 4γγύας έγγυησάμενοι πpbs τί) δημόσιον And.1.73, cf.pl.l3-.953e; 4πίτισι Lys.23.9; ε.τινϊάτι.. Pl.Euthd.2J4b. 2. c. acc. et inf. fut., promise or engage that.., Pi.0.11(10).16, Ar.PI. 1202, X.An , Pl.Prt.336d, etc.; εγγυάσθαί [τίνα] καϊ όμολογείν παρέξειν Lys ; ίγγυωμένη δώσειν Babr c.acc. rei, answerfor, εγγυάσθαί τά μέλλοντ' εσεσθαι D : C. acc. pers., Pl.Lg-.855b; έγγυάσθαί τινά τινι give surety for him to another, D; ; 4γγύην εγγυάσθαί τίνα πρός τινα Pl.Phd.II$d; τά μετέωρα give guarantees without security, SIG (Ephesus, iii B.C.), έγγνβάθης, is, = άγχιβαθής, Dion.Byz. ι : written -βάθος in Suid. ίγγνδιον εγγιον, Hsch. έγγΰευω, = ίγγυάομαι, GO/ (Delph.). έγγυ-η (rarely έγγύα ; but τήν έγγύαν IG1 τ(2).226α 2α (Delph., Ill β. c.) cf. Epich (v. infr.), PS/4.346 (iii B. c.)), ή. (iv, γύαλον, cf. έγγυαλίζω) : pledge put into one's hand: generally, surety, security, whether received or given, Od.S.351; 4. τιθέναι TivlA.Eu.898 ; 4γ- yias άποτίνειν ύπέρ TIVOS Antipho ; 4. έγγυάσθαι (v. iyyvau 11) ; άποδιδόναι D ; 4. όμολογε'ιν, = Lat. vadimoniumfacere,d.h.l1. 32, Οίτ/455.3 (Epist. M. Antonii); τη! 4. rrjs Μ την τράπεζα ν D ; έγγύας &τα ' στ ι θυγάτη ρ, 4γγύα δε ζαμίας Epich.268 : prov., ίγγύη, πάρα δ' &τη Pl.CArwi.l65a, etc. 2. betrothal, Pl.L3-.774e; 4. ποιεΐσθαί TIVOS Is <. σημεΐον iv θυτική, Hsch. [6 ; 0 only in ΛΡ9.366.] -ημα, ατός, τά, security, PMasp.16g.14(vi Α..(.פ -ησ-is, fas, η, security, C/G (Delos(?)), BGUg81, 36 (i A. D.), v. 1. in D ; right of giving security, 7G U. betrothal, Is.3.53 ; κατ' έγγύησιν Alciphr ητης, oo, 6, one who gives security, surety, guarantor, 4γγυητήν καθιστάναι Hdt , Antipho5.17, Lys.23.12, IG2\11J2.22, etc.; άξιο! i. TivosThphr.Char. 18.6; παρέχειν Pl.Lg-.87ie; λαμβάνειν τινά i. D.33.7 ; διδόναι Plb , etc.; ίπ' έγγυητ ων ίκμισθο'ύν under securities, X.Vect.3.14; i. τοΰ αργυρίου άξιόχρεως for the money, Pl.Ap.3Sc ; of ί της τραπίζης those who had given security for the bank (and were liable in case of its failure), D.33.10; & νόμος i. άλλήλοις των δικαίων Arist.Pol. I280 b I1; Th νόμισμα οΐον i. ύπερ της αλλαγής Id.PAl 133 b I 2 ; εΐμήτις θεων εστίν i.,. is D.Η.II.41. -ητικός,-t!,0v, connected with surety. ship, πράγματα,πρόσωπα, Hepb.Astr.2.28,30. -ητός,η, όν, always of a wife, plighted, wedded, εγγυητή γυνή, opp. to an εταίρα, Is.3.77, D ητρια, ή, fem. of ίγγυητής, Stud.Pal. 20.I39 (vi A. D.). Ιγγνθεν [β], Adv., (ίγγύς) from nigh at hand, i. 4λθε ίν to approach, a ; i. σκοπεΐν S.PA.467, cf. Th.3.13, Pl.Ptt.289d, etc. 2. with Verbs of rest, hard by, ί. ιστάμενη Il ; i. είσίν Od c. dat., i. τινί hard by him, II , etc.; 4πε1 φόνος 4. αύτψ , cf : c. gen., i. 'Κρήνης II.723 ; θνήσκοντος {. παρών A.CA ofkinship, Od έγγυθηκη, ή, stand for vessels, tripods, etc., hys.fr. 34, Hegesand. 45 ; cf. έγγυοθήκη. εγγΰθι [ϋ], Adv. hard by, near, in Ep. mostly c. gen., II.6.317, Hes.0/1.343; Theoc.21.8 / aut0 : less freq. c. dat., II : abs., 7.341, Hes.Op II. of Time, nigh at hand, 4γγύβι δ" ήώς II, «γγ-υιόω, stretch the limbs upon, v.l. for συνέκαμφεν, Lxx 4^ ; cf. ίγγυιώσεται' συμπλακήσεται, ίναγκαλισθήσεται, Hsch. Ιγγυμν-άζω, exercise in, την ψυχή ν θεάμασιν 4. Luc.Salt.6 ; τήν γνώμην ένθυμήμασιν Polyaen.sPraef.: more freq. in Med., iv σοι ίγγυμνασόμενος to practise upon you, Pl.Phdr.228e ; practise oneself in..., πολέμοις Plu.Caes.28, cf. Ph.1.551, Luc.Lex.22, Jul.Or.l.37c ; ivταίςπράξεσινό..36.$2,e.\.bkt$p.25: Pass.,Hp.Vict.2.63; <!7 γυμνασθέντες 7repiT1Vett.Val ; λόγοις Luc.Hipp.2. -αστέον, one must practise oneself in, Them. Or. 4.51b. έγγνοθήκη, ή, = ίγγυθήκη, Lac.Lex.2. εγίν0ζ,ον,(4γγ</η,<:{.ίμφίγυος) secured, under good security, μνάς.. εγγύους4πιτόκψδεδανεισμέναςlys (but ν.εγγαιος 11). 2. reliable, in Comp., οπλα -ώτερα Them.Or c (nisi leg. ίχεγγ-). II. Subst., = εγγυητής, εγγυον παρέχειν Thgn.286, cf. X.Vect.4.20, Arist. Oec. 1350*19, S/G (Ephesus), (Samos), PEleph. 8.19, Ep.Hebr.J.22, etc.; f. της προξενιάς giving security for,.,/ 9(2). 4(Hypata), etc.: fem. in Aeschin. />.11.12, BGU (ib.c./ I A.D.). iyyvs [0], Adv., Comp. ίγγυτέρω(~τέρ!ρ Hell.Oxy.6.3), irrepoi also PI.Lg. 704ε : Sup. έγγυτάτω or -ύτατα (first in Hp., and Att.); also εγγιον, εγγιστα (v. ίγγίων). I. of Place, near, nigh, at hand: freq. in Horn., 4. γαρ νυκτός τε καϊ ήματός ε'ισι κέλευθοι Od.I0.86 : c. gen., hard by, near to; so λύπας 4γγυτέρω nearer to grief, S.OC1217: c. dat., Ill 1.340, E.Heracl.3J ; ίγγυς όδψ dub. in IGi'.gJj[: mostly with Verbs of rest, i. εστάναι, παρεστάναι, A.Pers.686, Eu.65 ; but i. χωρε'ιν Id. 77!.59 : c. gen., 01' 4γγυτάτω της αγοράς κατεσκευασμένοι Lys.24.20, etc. II. of Time, nigh at hand, II ; i. ήμΐν ό άγών X.Cyr III. of Numbers, etc., nearly, έτεσι I είκοσι Th.6.5 ; μισβίς i. 4νιαυτοΰ X.HG : generally, nearly, almost, i. εγνως S./chn.^oi; οϋδ' i. TIVOS not nearly, i.e. not by a great deal, nothing like it, P1.5w/198. b; έχει ούχ οΰτω ταϊτα 0J8' 4. not so...nor yet nearly so, D ; ούκ ίποίουν τούτο, οΰδ' i Η ; mostly, Kp.M0chl.34 XV. of Qualities, coming near, 4. τι καϊ παραπλήσιον P\.Grg.z20a; 4γγυτατα του νυν τρόπου, τηι ξνμπάσης γνώμης,th. 1.13,22 ; ότι 4γγύτατ α τούτων Id ; δί κοι>5 πάσιν ουδείς 4γγυτέρω D ; δοκείς δηλώσαι έγγύτατα τήν βητορικήν Pl.<S>g-.452e; 4. είναι, c. gen., Id.PW.116b ; 4. τυφλών Id./? 508c ; 4. τι τείνειν τον τεθνάναι very near death, Id.PArf.65a ; κβκίϊ παθεΐν 4γγύτατα D V. of Relationship, akin to, οί Z7jv!1s 1 A.pr.162 ; 4γγυτέρω γένει or γένους, PI.A/).30a, Is.3.72 ; (γγύτατα. γένους A.Supp.388, Lys.Pr.41, PI.Hp.Ma.304^ ; 4γγυτάτω γένου! /Gi77., Ar. Αν «yyutepos [C], a, ov, Comp. Adj., (ίγγύς) nearer, Procop.Gaz.Ep. 62 : Sup. Εγγύτατος, η, ov, nearest, Aen.Tact.28.3 (s.v.l ), Lxzjb 6.15 ; δι' 4γγυτάτου, = 4γγυτάτω, Th έγγντης [ί], ητος, η, nearness, Str , Α. D.Pro« Alex. Aphr.Pr.2.35, Them.Or.i4.182b, etc. έγγώνιος, ov, (γωνία) forming an angle, esp. right angle, σχήμα Hp.Art.22 ; λίθοι ίντομγ 4γγώνιοι cut square, Th ; πύργοι } BJ Adv. -ίως Paul.Aeg II. cut into angles, of ivyleaves, Tbphr./77 > (Comp.). έγγωνοίΐδή«, es, = foreg. 11, Thphr.7/P εγγωνον, τό, angular piece of land, Tab. Heracl. 2.1 ο 7. έγδ-, freq. for 4κδ- in Inscrr. and Papyri : also ίγδάκτυλ0ϊι = έξαδ-, /G2.809 b 195.

4 eyhovnrjcrav 469 έγκαλέω ίγδοιίττησαν, v. γδουπέω. ίγειράφρων, ov, gen. ονος, (φρήν) gloss on άερσίφρων, EM20.4J. ίγείλασαν συνήλωσαν, Hsch. (Perh. if-, cf. γάλλοι.) ίγϊίρω, Aeol. inf. έγέρρην Alc.Supp.16.12, cf. Et.Gud.15J-48 : Ep. impf. έγεφον Il : fut. 4γερώ Pl.Epigr.28 (cf. 4ξ-, i*-) : aor. ήγειρα, Ep. e7-od.i5.44: pf. ^γήγερκσ. Philostr.Ep.l6 : plpf. -κειν j.aj ) D.c.42.48: Pass., Pl-P-330e, etc.: fut. έγερθήσομαι Babr.49.3 (also fut. Med. ίγεροΰμαι dub. in Polyaen ) : aor. ήγέρθην Hdt.4.9, etc.; Ep. 3 pi. ϊγερθεν v. 1. for &γ. in Il : pf. ίγήγερμαiv.l. inth-7-51: plpf. 4γήγερτο Luc.Alex.1g: also, in pass, sense, poet. aor. ήγρύμην (εξ-) Ar.Pa.e, I; 3 sg. έγρετο, imper. εγρεο, 11,2.41, Od.23.5; 2 sg. subj. Ζγρΐ) Ar.P-774 ; opt. εγροιτο Od.6.113; inf. έγρέσθαι (freq. written έγρεσθαι, as if from a pres. έγρομαι, cf. έγρα) ib ; part, ίγρόμενος 10.50(and late Prose, lamb.myst. 1.15) : intr, pf. 4γρήγορα (as pres.) Ar.Ljvs.306, Pl.Prt.310b, etc.: plpf.ήγρηγίρη(as impf.) Ar. c.32; 3 pi. 4γρηγόρεσαν Id.PZ.744; 3sg. έγρηγόρει X.Cyr : Ep. pf. 3 pi. ίγρηγόρθασι Il ; imper. ίγρήγορθε (v. infr. 11); inf. 4γρήγορβαι ib.67. I. Act.,awaken, rouse, ί. τινά 4ξ ίίπνου 5.413, etc.; τούς δ'.. ύπνώοντας εγείρει > f τινά eiu i)se.hp1050(lyr.); simply, 4. τινά A.pM.140, etc.: metaph., τάς τίχνας Theoc.2I. I. 2. rouse, stir up, II ; 4πεί μιν εγείρε Λιύς νίος "> tydpeiv Αρηα stir the fight, 2.44» etc j ε- μάχην, φύλοπιν, etc., , etc.; Τρωσϊν θυμbv 4. (v.l. άγεΐραι) ib.510; e. τινά επ\ έργον Hes.Op.20 ; εγείρε νήα h.ap.408 ; 4κδοχήν πομπού πυpbς 4. wake up the bale-fire, A.Ag.2gg ; λαμπάδας 4. Ar.Ra.340 : freq. metaph., 4. άοιδάν, λύραν, μέλος, θρήνον, Pi.P.9 104, Ν.ιο.21, Cratin.222, S.OC1778(anap.); μίθον Pl.Ptt.272d; rb ους ε. 'prick μ/)'the ears, Plot raise from the dead, νεκρούςev.matt. 10.8,cf. lpz.c0r (Pass.); or from a sick-bed, Ep.Jac.^.i 4. raise, erect a building, Hyp.Pr.103, C2Xi.Ap.64, OG/677.3 (ii A.D.) ; να,όν Ev.fo.2.19, cf. Luc.Alex.10 : Pass., στύλος εγηγερμένος Bito 66.5, cf. Pla.Alex.ig, Jul.Caes.320c. II. Pass., with pf. Act. ίγρήγορα, wake, έγειρομένων ανθρώπων Od , cf. Hdt.4.9, etc.; έγρετο δ' εξ ύπνου II : metaph., εγειρόμενος ε'ις ίμαυτbv εκ τοΰ σώματος Plot.4.8.1: in pf., to be awake, ίγρηγόρθασι II ; εγρήγορθε stay awake! 7.371, (whereas εγρεο is wake upi Od.15.46); ίγρήγορας ή καθεύδεις; Pl.Prt.310b ; πόλις ζώσα κα\ εγρηγορυΐα Id.L^". 809d ; καϊ εφρόνει καϊ iγpηγόpeι X.Cyr , etc.; of things, 4γειρομένου χειμώνος arising, Hdt.7.49 ' so metaph., τά εκ τοΰ βαρβάρου 4γειρόμεναΆ.148 ; iγpηγopbς φρούρημα A.E11.J06 ; ε. τύπήμα Id.Ag. 346, etc. 2. rouse or stir oneself, be excited by passion, etc., Hes. Sc.176, D : c. inf., 4γηγερμενοι?!σανμή άνιέναι τά των'αθηναίων they were encouraged to prevent the departure of the Athenians, v. 1. in Th III. intr. in Act., arouse oneself, Aesop. 16b. IV. in αρ,φϊ νυρήν.έγρετο λαός Ι > 2 4*7 9> Ρ f r Ρ~ SO in Mafist γελα χαλινοί, Hsch. Ιγ^λωτοι. αστέρες, Id. εγεντο, ν, γίγνομαι. έγεργβΐ* γρηγορεί, Id. έ-γερο-ΐ-βόης, ου, <5, raising the cry, loud-voiced, /G βροτοϊ, ov, awakening men, ProcL/L yt\u>%, ωτος, 6, ή, laughterstirring, AP11.60 (Paul. Sil.); 'Αφροδίτη Orph.pr.183 -θέατρο?, ov,exciting the theatre, API μάχας [μ$^},ου, ό, battle-stirring, APj.424 (Antip. Sid.) : fem. -χη, ib (Nicias). -μάχ^ω, arouse strife, Tz.TL μοθος, ον, = 4γερσιμάχας, Opp.C.l. 207, Nonn.D εγε'ρσϊμο$, ov,fromwhich one wakes, ύπνος, opp. the sleep of death, Theoc ενερσίνοο? [ί], ov, soul-stirring, μέθη Nonn.D ; φωνή ib. 37^73 ; βίβλοι Procl.ii 3.4. εγερσ-is, εως, ή, awaking, Hp.C0ac.82 ; personified in Emp : pi., Phld.J?A.2.206S., Polyaen : metaph., ή τοΰ θυμοΰ ε. PI c, Arist.PA r 1116 b 30. b. awaking from death, Ev.Matt > recovery, 4κ τοΰ πάθεος Aret.SA raising, erection, τειχίων Hdn (pi.), cf. Men.Eph.ap.J.^/ έγερσΐ-φάηϊ, ές, light-stirring, 4. πέτρος the flint, ΑΡ6.ξ (Phil.). -χορο5, ov, leading the dance, Opp.C εγερ-τε'ον, one must raise, ~L.Rh.6go. -τήριον, τό, excitewent, Ael.VH2.44 : pi., -τήρια δρόμου, of the ears ofa hare, Id. Ν A τ [ϊ], Adv. eagerly, busily, κινεΐν τινα S.Ant.413 ; wakefully, Heraclit.63, Ε.ΡΛ τικός, ή, όν, waking, stirring, νοήσεως PI.7?.523ε, 524d. II. in Gramm., enclitic, because changing the grave accent of the preceding word into the acute, 4. 4πίρρψα AB114J. -τάς, ή, όν, = 4γέρσιμος, ΰπνος Arist.Somn.Vig. 454 b M εγ,ρηληθίωντι, ν. έξειλέω. εγηγαρτος - 4πίχαρτος, 4πιχαρής, Hsch. (leg. έγχαρτος). εγήρα, ν. γηράσκω. εγκαθαιρε'ω, aor. inf. έγκαθελείν' καταβαλεΐν, Hsch. έγκαθ-αρμάζω, fit in, Ar.Lys εδρος, S, assessor, Gloss. ε'ζομαι, fut. -εδοΰμαι, sit or settle oneself in, Ar.Pc.23 ; th βϋκον Id.Pa.1523 ; els ive'spav Arr. Tact.l 5.5 ; encamp in a place, Th.3.1,4.2; των δαιμονίων καθεζο μένων J. AJ είργω and -γνΐμι, shut up, enclose, ib ; φορβείπ.τό βαγδαΐον Plu c : Pass., ib.951b, Jul.Or.7.206b : also έγκατείργω, Agath.1.n,al.: Pass., Aret.S.i41.5, Herm.ap.Stob ειρκτος, ov, shut in, enclosed, Aesop ετο%, ov, (εγκαθίημι) put in secretly, suborned, προέδρους 4. ύφίντεςpi.ax.368e, cf. Ό.Ερ.3.34, Plb , Ev.Luc.20.20, J.P/ Adv. -TCOJ, δημηγορεΐν D.S II. of a child, = είσποιητός, Hyp.Pr.56. -ε-υδω, fut. -ευδήσω, sleep among, Arist.77yi610 b 31; sleep upon, ποδήρη διτα ώς εγκαθεύδειν Str. Ί 5 ι 57> στιβάδα 4γκαθεύδειν τινϊ παρασκευάσαι Ae\.NA generally, lie abed, Ar.Z-_y sleep in a temple to effect a cure, /G (Epid.), (Orop.), etc. -Ιψω, boil in anything, Hp.Mul ηβάω, pass one''s youth in, E.Hipp η\όω,βχ in, Heliod.ap.Orib (Pass.). < ημα ατοί, τό, that which settles in a place, of foreign bodies in the eye, Orib.Eup.^.^l. -ημαι, sit in or on, X.Eq. 1.11; lie in ambush, iv τοις τρίβωσιν Ar.Ach.343, c f Th.600 ; i. κα 1 4νεδρεύειν Aeschin ; of garrisons, lie in a place, Plb , J.P/5.1.2 ; lie couched in, as the men in the Trojan horse, PI. Tht.18\d : metaph.,«?. μεταξύ.. Id.Prm.i56d ; ijκαθήμενου τais φυχαΐς τοΰ φόβου PIb ίμττόδιον εγκαθήμενον Plot > ^ e one 's stand upon, τίρ [ιητφ Mich, in EN ιδρύω [0], erect or set up in, άγαλμα i. χθον'ι Ε./7978, cf. Ath b, J.P/ : Pass., Philox.3.5 codd. Ath., Arist. Mu.3gJ h 2J, Hld ίξω, Ion. -κατίξω, seat in or upon, els θρόνον PI.P.553c; 6. στρατιάν iv τοis τόποις station a force in a place, Plb : aor. I Med., vabv εγκαθείσατο (vulg. ίγκαθίσατο, cf. εγκαθισάμενοι τά οττλα V.L in ].Β/5.1.2) founded a temple there, E. Hipp administer a sitz-bath to one, Sor.1.64, Herod. Med. ap.orib , etc.: Pass., Ηρ.ΛΓ«/.1 35 ; also, to be used for such, Dsc.5.13, cause to subside upon, τοίς κοιλώμασι τήν ύπερκειμένην γήν Lyd.Osi.53 II. intr., sit in orupon, [ θρόνοι ] Pi. P : Med., εγκατίζεσθαι e'1s θρόνον take one's seat on.., Hdt ίημι, let down, is τήν χύτραν Ar.Lys send in as agents, Plu.Pyrrh. 11 : Pass., of a catheter, to be passed, Ruf. Ren.Ves.7.1 r. II. commit, entrust, Zei s εγκαθίει (for -ίησί) Λοξία θεσπίσματα.. Α.pi86 -ίννΰμαι, = εγκαθίζω 2, Hp.Mul ισμα, ατοί, τό, sitz-bath, Dsc.3.113, Gp , Sor.I. 56, etc. II. dwelling on a syllable in pronunciation, O.H.Comp. 20,22 fin. -ισμός, δ, =foreg. π, Id.Lfcm.43 (pi.). -ιστε'ον, one must administer a sitz-bath, Sor.2.11, Herod.Med. in ΡΑ.Λ/ws ίστημι, place or establish in, as king or chief, σε.. Μυκήναις εγκαταστήσω πάλιν E.ITg82 ; 4. τινάς ηγεμόνας Th.1.4; τινά τύραννον D. 1 οך. 1 ; also, place as a garrison in a place, v. 1. in Id. 9.15; φρουράν Plu.Alc.30 ; of institutions, ε. δημοκρατίας Arr.An. t : Med., establish for oneself, βασι λείην Hellanic.79(a) J. II. Pass., with aor. 2, pf. and plpf. Act., to be established as ruler in a place, Lys.2.59, Th ; also αυλητών νόμφ εγ καθεστώτων Id οράω, look closely into, τινδς τφ προσώπιρ Plu.Demetr.38 ; els Tb ίίδωρ /G (Epid.) : abs., Pl.Epin.ggoe. II. remark something in a person or thing, Plu.Brut ορμίξομαι, Med., run into harbour, come to anchor, αύτόσε Th.4.1, cf. D.C : aor. Pass., Arr.An άρμ,ιστ%, εως, ή, putting into harbour, ib υβρίζω, riot or revel in, τρυφαΐς E.Tr υφαίνω, v.l. for καθ-, Lxx.Ex.28.1J. εγκαίν-ια, τά, (καινός) feast of renovation or consecration, Thd.Da. 3.2, Lxx.2Ps.6_16 ; esp. that established by Judas Maccabaeus at the reconsecration of the Temple, Ev.Jo ίζω, restore, τείχος Lxx/s ; βασιλείαν 1 Ki.!1.14; make afresh, &δόν Ep.Hebr ; consecrate, inaugurate, οίκον Κυρίου Lxx.3KL8.63 : Pass., Ep. Hebr.9.18, 7G12(5) (Syros) ; χύτρα -ισμένα Archig.ap.Orib II. innovate, prob. in PPar.16.24(11 B.C.). -is, ίδος, η, dub. sens, in Agath (Perh. 4γκενίς, = ίπηγκενίς.) -icris, εως, ή, consecration, LxxNu.7.88(v. 1. -ωσις). -ισμός, b, = foreg., ib.ima.4.56 (v. 1. -ιααμός), Nu.J. 10,al. έγκαιρ-ία, ή, seasonableness, opp. άκαιρία, Pl.Ptt.305d ; τροφής Aret.CAi.i. -10s, ov, = έγκαιρος, PI. TV.5id (Sup.), PGrenf ίότης, ητος, ή,= έγκαιρία, Sch.E-PA OS, ov, timely, seasonable, Pl.Ptt.282e, Lg.928a, Them.Or a : Sup., Pl.Lg-.717a. Adv. -ρως Aristaenet.1.15 : Sup. -ότατα Them.Or c. έγκαίω, aor. I part, εγκέας /G , but -καύσας SIG 2 $ : burn or heat in, οβελοϊ ίγκεκαυμένοι πυρί E.Cyc brand, Luc.Pisc.46 : Pass., βοΰς εγκεκαυμένας ρόπαλον Απ.Αη.ζ scorch, of the sun, Gp paint in encaustic, i.e. with colours mixed with wax, IGi.e., 11(2).199^4 80 (Delos, iii B.C.), Lxx2il/«.2.29, Pli Medic, in Pass., to be overheated, Gal.2.870, Aret.CP1.5. II. make a fire in, ττΰρ Plu. A lex. 24; οτκοι 4γκαιόμενοι heated chambers, Luc. VH2.11, III. metaph. of passion, Sm.Ps I V". abs., offer sacrifice, Άπόλλωνι Paus έγκάκε'ω, behave remissly in a thing, ενεκάκησαν τί> πέμπει ν they culpably omittedto send, Plb , cf. Thd.Pr.3.11, Sm.Ge : C. part., τί) καλ'όν ποιοΰντες μή εγκακώμεν Ep.Gal.6.g : abs., Εν.Luc. 18.1,al., cf. PGi/1043.3(iiiA.D.) ; cf. εκκακέω. II. יεγκακοΰμεν ΰψοΰμεν, Hsch. Ιγκάλε'ω, call in a debt, Isoc.17.44, X.An , D.31.6, : generally, demand as one's due, άργύριον Lys invoke, τήν των θεών'ιατρείαν Str bring a charge or accusa- Hon against a person : Constr.: c. dat. pers. et acc. rei, charge something against one, φόνους ε. τινί S.P/.778, cf. Pl.Ap.26c, etc.; ε. έγκλημά τινι Hyp.Ljyc.18, cf. Eux. 24; χόλο ν κατ' αύτων ε. S. Ph.328 : folld. by a relat. clause, i. τινϊ 'ότι.. X.An : c, inf., 4στϊν & ίνεκάλει τοις 'Αθηναίοιs παραβαίνειν τάς σπονδάς Th.4.123: c. part., 4. αυτοί ς άμελοΰσιν Pl.Prt.346a : freq. c. dat. pers. only, accuse, Autipho4.2.2, etc.; ε. περί τίνων Inscr.Prien.28.8 (ii Β. c.); επϊ τοΐς διψκημένοις ib.37 I2 8 (ii Β. c.) : c.acc. rei only, bring as a charge, εί τι άλλο ενεκάλονν Th-5-46, cf ; τ:/ νείκος έγκαλείν throw the blame of quarrel on another, S.OP702 : abs., 01 εγκαλέσαντες Arist.

5 έγκαχινΰέομ,α,ί 470 εγκατανωτίζομαι Rh.Al.l43^17: rarely c. gen. rei, t^s βραδύτητος αϋτοϊί ενεκάλει Plu. Arist.10 : Pass., εγκαλείται τί! ןτίιχι a charge is brought against.., Arist.PA''1120 b I7 ; ενίων ίγκληθέντων επϊ τψ βίψ Phld.PZei.p.93 G.; τά έγκεκλημενα^α^3, OG/90.14(» Β. c.): also with person, constr., εγκαλεΐσθαι υπέρ τίνος D.H,7.46 ; τινός D.C.58.4: Locr. part. 4γκαλεί'μένος may be either Med. or Pass., /<J9(l).334.4r. 2. as lawterm, prosecute, take proceedings against, οΰτ' εγκαλούντες οϋτ' εγκαλούμενοι D.34-1 ', <= δίκην τινί Id ; ε. τινϊ περί τίνος Isoc ' abs., Ar.^w object, c. acc. et inf., Phld.S^M.29. εγκάλινδε'ομαι, roll about in, ττ!σι φάμμοισι Aret.CPl.2 : metaph., 7τολλ7)<π συμφορρσι Hp.Ep. Γ7 ; ταραχαΐς καϊ κινδύνοις Agath.4.27; wallow in, ταΐς λιχνείαις Ath.6.262b, cf. Them. Or b. εγκαλλωΐγ-ιζομαι, take pride in, τοις αίσχροΐς Plu. Ant.36 ; βωμόλοχίαις Agath. ϊ, 13, cf. Arr.Epict , Ael.Kii9.35; boast of, ταίς φίλαις τfj αξιώσει J.AJ ' abs! Ph ισμα, ατος, τό, ornament, decoration, Th.2.62, Plot.3.5.9, Them.Or.6.83c ; ofa person, γένους Agath.Praef.p.135 D. Ιγκαλοσκελης, ους, ό, having his legs in the stocks, Com.Adesp.g88. έγκάλ-υμμός, 6, covering, wrapping up, cj. in Ar.Av.14g6. -υτττεος, ο, ov,fit to be veiled, hidden, Ap.Ty.P/;,18. - υιττηρια, τά, veiling-feast, opp. άνακαλυπτήρια, Philostr.FS υιττω, veil, wrap up, Ar.Pa.911: Pass., to be veiled or enwrapped, Id.PZ.714, Pl.PArfr.243b ; tobe wrappedup (asfor sleep), X.An , Pl.PrZ. 3 r 5d; εγκεκαλυμμένος λόγος, a noted fallacy, Stoic. 2.8,90, etc. II. Med., hide oneself, hide one's face, Ar.PZ.707, etc.; εγκαλυπτόμενος καθενδειν And.l.17 ; of persons at the point of death, X.Cyr , Pl.PArf.118a, etc.: metaph., conceal one's feelings, c. part., νεμεσων ενεκαλύπτετο App.BC2.6g. 2. as a mark of shame, Pl.PArf.117c, D.Ep.3.42, Aeschin : c. acc. pers., feel shame before a person, θεούς ίγκαλυπτόμενος &v έμελλε δράσειν App.BCl.16: C. inf., tobe ashamed topmasp.2gt >.\ 2 (VA. D.). 3. -καλυπτόμενος σφυγμός, term invented by Archig., Gal υψις, εως, ή, concealment, Str.I0.2.I2 (pi.) ; της φυχής ύπδ τοΰ σώματος Plu.2.266e ; iv ίγκαλύφει είναι to be wrapped in obscurity, M.Ant έγκάμνω,^το» weary or slack in or at a thing, τινί ] A/ ; become slack, ταΐς εύτυχίαις Id.Ρ/ ; is έργον Aret.SDl.lg. έγκάμτττω, bend in, bend, X.Eq. 1.8, Gal.18(a).353 εγκάνάσσω, pour in wine, εγκάναξον E.CyC.152, Ar.py.105 ; κύλικα Alciphr.3>36. έγκάνάχάομαι, make a sound on a thing, i. κόχλω blow on a conch, Theoc εγκάνθιος, a, ov, in or of the inner angle of the eye, Dsc.Eup.1.8, Gal εγκανθίς, ίδος, ή, tumour in the inner angle of the eye, Cels.7.7.5, Gal.LP10.11, etc. Ιγκαττή- επικαρπία, Hsch. Ιγκάιτνισμα, ατος, τ ό, fumigation, Gloss. έγκάτττω, pf. 4γκέκάφα ΑΡ (Leon.). gulp down greedily, snap up, Ar.PaxT, Κ791, Stratt.25, Hermipp.26, Alex.128.7; #. αιθέρα γνάθοις hold one's breath, E. Cyc.629. II. ίγκάπτει" εκπνεΐ, Hsch. 7 Eust εγκαρ, αρος, 6, = φθείρ, εγκαρδι-αΐος, a, ov, = sq., φως lamh.myst.2.y. -os, ov, in the heart, εγκάρδιόν εστί (or γίγνεταί) τί τινι it goes to his heart, Democr. 262, D.S.I.45 ; τάγκ. τις ερεΐ what is in his heart, Phld.LZ0.p.!40. Adv., 'όταν γεννηθρς εγκαρδίως in.ךpmag.par.i closeproximity, of pianets, Anti0ch.Astr.inCaZ.C0rf.^4sZr.8(3).105. II. εγκάρδιον, τό (εγκάρδιος, δ, S.E.M.g.119), heart-wood, core, Thphr. HP^.S.g, ; pith, Dsc.l ,Gp generally, core, Roussel Cultes Egyptiens 2 36 (Delos, ii B. c.). εγκάρος, δ, (κάρ, κάρα) thebrain, APg.gig.^ (Ale.), Lyc,H04. έγκαρττ-ασθεντας* εγκριθέντας, εντυχόντας, Hsch. -ία, ή, perh. ϊλ.ίοτ ε ύ κ -, E M ך g 1 0, s,ovך 2.ך.- of fruit,containing seed, hence, ripe, Hp. Vict II. εγκάρπια, τά, unreapedcrops, S/G (Milet., ii B. C.). -os, ov,containing fruit, κάλυξιν έγκάρποις χθονός S.OT2g ;fruitful, σπέρματαρ\.ρ1ιά^2* ι 6\) ; of soil, Thphr.CP2.4.2 ; γάν εγκαρπον φέρειν may the earth bear produce, SIG1j26.41 (Crete) ; δένδρα Plu.2.2e ; τέλη έγκαρπα tithe of produce, S. Pr.238 : metaph., χρήσιμον καϊ έ. fruitful, Plu.2.776b, cf. Luc.Merc.C0nd.3g (Sup.). Adv. -7τωϊ, διακείσθαι Aen.Tact.7.1. II. εγκαρπα, τά, festoons of fruit on friezes or the capitals of columns, Lat. encarpa, Vitr εγκαρπα or έγκαρτα, = τοί/ς κεκουρευμένους πυρούς, Phryn. Trag.4 (ap.hsch.). -ωσις, εως, ή, being in seed, Gal , εγκάρσιος, a, ov (os, ov Gal. LP5.12 codd.), athwart, oblique, Th. 2.76,6.99, Ach.Tat.3.2, Hld.3.2; of the ecliptic, Arist.ili«.392 a 12 (v. 1. -icos). έγκαρτερέω, persevere orpersist in a thing, τινί v.l. in X.Mem ; εγκαρτερείν [τοιίτοίί] ά εγνωτε Th.2.61; rpbs δίψαν Plu.2.9S7e : c. inf., μή φιληθήναι Id.Ages c. acc., awaitstedfastly, θάνατον E.i/Pijji, Andr abs., hold out, remain firm under, c. dat., ταΐϊ πληγάΐς Plu.Pomp.jg; τοΐς δεινοΐς Luc.Anach.38: abs., Plu.Lye.18, P^mA.2.78 (ii A.D.). εγκάς, Adv. deep in, prob. in Hp.VCg, cf. Gal έγκατα, τά, inwards, entrails, Horn., always in acc., as Od.9.293, exc. dat. εγκασι in II ; iv έγκασιν Ηδου AP (Comet.); later, nom. sg. ϊγκατου Lxx3Ki , Luc.Lex.3. εγκαίτα-βαίνω, g0 down into, put oneself in, c. acc., κροκωτδν σπάργανον ίγκατεβα Pi.A : C.dat., dub. 1. in D.S ; eh.,. Gal. Uf2.15 : abs., Id βάλλω, throw down into, μέσ ν δ' ivi- κάββαλε δίν-τ! A.R (but written divisim, μέσψ δ' ivl κ. &μ1λφ II ) ; els.,. Alex.Aphr.Pn2.67 (Pass.). -βΐόω,/ass one's life in, Plu d, Longin βρέχω, wet or soak until, Gp βνσσόορ-αι, penetrate deeply, Democr D. -γηράσκω, = 4γγηράσκω, grow old in, τρ άρχή Arist4> ia.if.1; iv πενία Plu.Phoc. 30; become inveterate in, Din.2,3: also -γηράω, τα?ς μοναρχίας Them.Or.i9.232c. έγκατάγομαι [άγ], put up at a place, Nic.Dam.p.138 D., Poll εγκατα-γράφω [γρά], write down among, Ael.Pr.67 ; portray, Aen. Gaz.Ep δαμαζω,overpower: Pass., ΰπό κωνώπων 4γκαταδαμασθείς dub. in Hp.Epid (sed leg. εν καταδήγμασιν)., δαρβάνω - sleep in, Plu.2.647f. XI. go to sleep over a thing, τψ διφήν ib, 688f. -Seto, bind fast in, τινί Pl.PArf.84a, Them.Or a (Pass.), Opp.iP δυνω [0], aor. -κατέδυν, of the sun, set upon a place, Hp i4er.6 ; sink beneath, ϋδασιν ΑΡη.^2 (isid.) ; μυχόν Opp. Η : abs., sink, be absorbed in, Archig.ap.Aet.3.167, Gal.7.217: metaph., to be immersed in, c. dat., Dam.Pr. 10: Med., τ07s οικείοι! ίπιτηδεύμασι Procop.Arc.i. -ζειίγνίμι, associate with, adapt to, νέας βούλας νέοισιν ϊγκαταζεύξας τρόποις S.AJ.J$6. -θν[)σκω, Ep. aor. ενικάτθανε, die in, A.R κειμαι, lie in, c. dat., κλισμφ Thgn lie in bed, sleep, παράτινι Ar.PZ κενόω, empty out into, Hippiatr.J4. -κλεισις, εως, ή, enclosing, Herod. Med. in ΡΛ.^« κλειστός, ov, shut up in a place, EPr κλείω, shut up in, enclose, τινά τψ νεφ Alex.40.3, cf. Arist.Pr.937 a 29; το θερμον Thphr.CP : Pass., Hp.Acut.16, Arist,jWcfe.378^29. -κλίνω [ϊ], put to bed in a place, Ar.PI. 621 : Pass., lie down in, σισύραν εγκατακλίνήναι μαλθακήν Id Αν. 122; i-γκατακλιθ-ηναι els τδ Ιερόν Hyp.Eux.14 -κλώβω, interweave, Hsch. -κνάκομϊγής, ές, compounded of έγκατα and κνάκαν, Philox.3.11, κοιμάομαι, εγκοιμάομαι, Hdt.8.134, /(?4,952.9 (Epid.). -κρούω, χορείαν τοϊς μύσταis tread a measure among them, Ar.Pe κρύπτω, hide in, τί τινι Lyc.1231, cf. Gal, 2.305, al.; όνομα βνθοίς in religious mysteries, IG λαιι. βάνω, catch in a place, hem in, Th ; e. τινά 'όρκοις trammel by oaths, ib.19 ; εάν λογισμός εγκαταλαμβάντ! αυτόν Aeschin.3.60 : Pass., Th.3.33, Arist.Pr.926 b 31. II. follow in immediate succes sion, παννυχϊς i. έορτήν Aristid.Or.47(23).6, cf. 26(!4).84; atlackim mediately after, ή επϊ τψ ίμέτψ \ ασιτία{_τινά i.. Id.47(23)60 -λέγω, build in, πολλαϊ στήλαι εγκατελέγησαν were built into the wall, Th. I count or reckon among, Luc.Par.3 ; τινάς εις τους Εύτατρίδας, = Lat. adlegere interpatricios, D.C ; enlist soldiers, AP II.265(Lucill.). II. Pass.,lie in or on, Ep. aor. εγκατέλεκτο A.R λειμμα, ατος, τό, remnant, residue, trace, Arist.Pr.13, cf. Lxx/e.11.23, al. 2. residual trace, ειδώλου Epicur.L/.r p.12 U. 3. kneading trough, LxxPe.28.5ji7. 4. sediment, hence, silting-up, PPeZr.2p.14 (iiib.c.). -λείιτω, leave behind, ταΐδα Hes. Op.378 ; 4. φρουράν ivt-ij νήσψ Th.3.51; πλείον i. εξιόντες 4x τψ ων'ης PRev.Laws53.12 ;. > Tb κεντρον, of a bee, Pl.PArf.91c: hence of Pericles, τί) κεντρον 4γκατέλιπε τοις άκροωμένοις Eup-94-7 > μάχαιραν iv ri} σφαγή Antiph leave in the lurch, Pi.Smp. 179a, Lycurg.2, D.57.58,,ך. Ev.Matt.246 Lyr.Alex.Adesp.4.22, etc.; abandon, νεκρούς Th.4.44 ; άκρόπολιν X.//(? leave out, omit, Hdt.3, leave traces behind,. Ep1cur.Nat.Herc II. Pass., tobeleftbehind\nz.race, Hdt leave residual symptoms or sequelae, Hp.Epid.6.2.6, εγκαταλείψω, mix in an ointment, λίπος Hp. Acut.(Sp.) 33. εγκατά-λειψις, εως, ή, residual symptom (v. -ληψις). -λεκτε'05, a, ov, to be reckoned among, [πάλεσιν] εδ πραττούσαις Philostr. VS λητττικός, 7;, iv, inclusive, Gal ληψις, ews, catching,!ד or being caught in a place, being hemmed in, Th.5.72; suppression of urine, Hp.Epid (codd.sedleg. ε'γκατάλειψις). 2. concept ( = κατάληφις), Gal.l4.685, cf. I λιμιτάνω, = 4γκαταλείπω, Hp.Aph.2.12 (Pass.), Arist.PA.1368^19. -λογίζομαι, reckon in, Is λοχίζω, divide into relays or courses, Lxx 2CA.31.1S. -μείγνΰμι (-νω Luc.Lex.2ζ), mix with, τί τινι Timo 337 Lu.c.Hist.Conscr.13, etc.; φάρμα/coy ττότφ Ach.Tat.4.15 ; Tivas λόχοις D.H.6.2 ; εαυτούς τοις στρατιώταις Hdn : metaph., KEV τρον τωθασμοίς Ph ; θεδν άνθρωπίναις χρείαις Plu,2.4!4f; of sculptor, μανίην λίθψ API.4.57 (Paul. Sil.), cf. ΛΡ9.593 : Pass., to be mixed in or with, εγκαταμειγνύμενος ϋδατι Hp.Aer.6 ; έγκαταμεμιγμένα τοις λεγαμενοις Isoc.15.Io ; ονόματα -μιγέντα η? λεξει D.H. Comp.2%. -μεμιγμε'νως, Adv. in a mixed manner, Sch.rec.S.OL 95. -με'νω, remain in, Thphr.LfPi.3.4, Hld.1.33, etc.; continue the use of, τισί Antyll.ap.Aet μιξις, εως, ή, intermingling, infusion, Alex.Aphr. in Sens , Olymp. in Mete μίσγω, --μείγνϋμι, τ ρ διηγήσει τάς θεατρικάς γοητείας D.Η.ΡΑ.7 : Pass., ld.dem.22, cf.,ךemj2^.0 Et.Gud μυκτηρίζω, gloss on εγκατιλλωψαι, Hsch. εγκατάνα κατά γνώμην, κατά νουν, Hsch. εγκατα-ναίω, aor. 1 -ενασσα, make to dwell in, ουρανψ τινί A.R.3 116, Moero 1. -νε'μω, bestow upon, τί τινι Jul.Or.5.179b έγκαταντλ-ε'ω, wash over with a thing, Hippiatr ησις, ή, washing over, Hp.Decent.8. έγκατα-νωτίξομαι, to be backed, μέρεσι ιππείοις Ύζ.Η.6.φί -ξηρος, ov, dry, opp. κάθυγρος, γη Gp, 2.13 tit. -1ra l>, mock at, τινί Lxx Jb (19). ττήγνΐμι, thrust firmly in, ξίφος.-.κουλιψ ίγκατέπηξ' Od.n.98 ; iv δε σκόλοπας κατεπηξεν planted or fixed them in, II.9.350; τήν κεφαλήν δόρο.τι i. having fixed it on, Hdn. I.I

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S.

1/47. σχοινί^ υ-χολή. י * 501 0 -> inf. τrjs' έμο) σ πάρα τρίβειν A.Ag.-ίθζ-,, etc.; ε'ίτφ κα 1 λoyίζεσθaι σ. S. σχοινί^ 1/47 υ-χολή Id.3.!48. -σ υμβολ υς, έως, d, = σχοινιοστρόφος I. I, Poll.7.160, A Β302 : also -σ- μβολο 5, δ, Sch.Ar.P«^3 7 (cod. Ven. σχοινί οσννδί'ταις). σχοιν-is (Α), Γ50Ϊ, ή, = σχαινίον, rope,

Διαβάστε περισσότερα

άφος αφρό 9 αφος' τ pay άκανθα, Ilsch. י) άφιίσι-05, a, ον, unholy, ίσεβήματα Annales du Service 19.4

άφος αφρό 9 αφος' τ pay άκανθα, Ilsch. י) άφιίσι-05, a, ον, unholy, ίσεβήματα Annales du Service 19.4 άφος 293 αφρό 9 αφος' τ pay άκανθα, Ilsch. י) άφιίσι-05, a, ον, unholy, ίσεβήματα Annales du Service 19.4 B.C.). ~όω, Ion.,- ά-π-οσ purify from guilt or pollution, r^v ττίλιν Pl.Z-5'.873b ; σεαυτόν Id.Euthphr.

Διαβάστε περισσότερα

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [*

οίητό οΐκεω % νόμοιί..μάλιστα οίκεΐσθαι δοκεΐ D.21.150: fut. οίκήσεται in pass. α ' 1 [* οίητό ν 1202 οΐκεω οίητόν, = rebile, Gloss. olis, ιδο!, η, poet, for o'is, sheep, Theoc.1.9 (in acc. sg. d!1 δα, but οΐίδα 'sheepskin' [cj. Ahrens] is prob.). οΐκα, as, ε, Ion. for εοικα. οικ-α86 (Delph.

Διαβάστε περισσότερα

ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη. irepiirxcos, ov, v. περίπλεως.

ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη. irepiirxcos, ov, v. περίπλεως. ΐτερ^πίμπλαμαι 1383 πζριπνιγη ΊΓίρητίμιτλαμαι, Pass., to be filled full of. λευκότητο! περιεπλήσθη οΰθεν βουλόμενοι λέγειν t(pe(i\s D.Chr. 11.24! σαφis, μηδέν περίπλεκαν PI. 77!/. 156ε : abs., περιεπλήσθη

Διαβάστε περισσότερα

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09,

9j αιωνος Pi.Fr.l61j. 2. asbigasa tree, Thphr./7P3.1.1. -δε'ξι.09, Ισημψίον U.HAtfd b!4, etc.: in pi., Hp.Aer.11, P].4x.tfoc, Porph.Antr. 24. -ημερινό9, f!, 6v, equinoctial, ίνατολ)\, 51ισμύ, Arist.7l/

Διαβάστε περισσότερα

ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563

ραθαπνγίζω ραββοφορέω 1563 7τω5 1562 ρα/3δουχεω 567 ; π. δ' ουκ &v..; A.Pr.759. 4. it. osv; how then? how next? E.Med. 1376, Hipp.^gS, 1261, D.19.124; w. ούν X.Mem. 1.2. 64. 5. 1r. δοκλ ; parenthet., in conversation, how think you?

Διαβάστε περισσότερα

επι,πικραίνω ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov,

επι,πικραίνω ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov, επι,πικραίνω 651 Ί7ΓΛ009 77 ΙττιΐΓίκρ-αίνω, make still more keen, δίψαν Up.Acut.62., 05 ov, ג. Thphr.//P6.4 somewhat bitter, ίτιχίλναμαι, only pres., Ep. for έπιπελάζομαι, come near, ούτε χιίον Ιτιπίλναται

Διαβάστε περισσότερα

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000

, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = but ;λ = 3 0! 000 A Λ λ, λάμβδα, or better λάβδα (v. sub voc.), τό, indecl., twelfth Λαβράνιος, δ, epith. of Zeus in Cj'prus, MyresCesnolaCollection, Ρ (later eleventh) letter of the Gr. alphabet: as numeral λ 3 0 = 55

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER Υ. THE INFINITIVE.

CHAPTER Υ. THE INFINITIVE. CHAPTER Υ. THE INFINITIVE. 41. The infinitive is originally a verbal noun, expressthe simple idea of the verb. As a verb, it has voices tenses; it has a subject (expressed or understood), h may define

Διαβάστε περισσότερα

ώρα Β. με μυθολογική σημασία, 'Ωραι.

ώρα Β. με μυθολογική σημασία, 'Ωραι. ΑΣΕ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ Page 1 ώρα Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013 6:57 μμ Σημασια Ώρα 265 [ων. ώρη, ή, Κπικ. γεν. πληθ. ωράων, Ιων. ώρεων ποιητ. δοτ. πληθ. ώραισι, Λατ. hora* Ι. κάθε στιγμή ή χρονική περίοδος, ειτε του

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman

Homer s Odyssey 6-8. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Odyssey 6-8 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2010 by Geoffrey D. Steadman Revised

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

Homer s Iliad 6 and 22

Homer s Iliad 6 and 22 Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Homer s Iliad 6 and 22 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2012 by Geoffrey D. Steadman

Διαβάστε περισσότερα

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview

English. Greek. The Brill Dictionary of Ancient Greek. Franco Montanari. Preview GE Greek English The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari Preview The Brill Dictionary of Ancient Greek Franco Montanari, Genoa English Edition edited by Madeleine Goh and Chad Schroeder,

Διαβάστε περισσότερα

Sophocles Antigone. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman

Sophocles Antigone. Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary. Geoffrey Steadman Sophocles Antigone Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman Sophocles Antigone Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition 2015 by Geoffrey Steadman All rights

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition 01 by Geoffrey

Διαβάστε περισσότερα

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 GCSE Greek Name: 5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek Language Workbook 5 th Form Taylor 2, Ch. 9 onwards 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 ἀγωγή Pre-Mock Revision & Test Schedule The agoge was the name

Διαβάστε περισσότερα

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain.

This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

Xenophon s Anabasis IV

Xenophon s Anabasis IV Xenophon s Anabasis IV Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Beta Edition 15 February 2014 This edition has not be throughly proofread yet. There are sure to be errors, obvious and otherwise,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love

Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love Diogenes Laertius Life of Socrates Or on the Essence of True Love New Translations of Diogenes, Plato, and Plutarch with Texts and Commentaries By E. H. Campbell Edward Campbell Media: Cambridge, MA. First

Διαβάστε περισσότερα

NOTES ON THE TEXT OF THE 'ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.

NOTES ON THE TEXT OF THE 'ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. Reprinted from the CLASSICAL REVIEW.] NOTES ON THE TEXT OF THE 'ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. OiJR next number will, we hope, contain a review of the newly discovered treatise by one who is generally recognized as

Διαβάστε περισσότερα

Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119).

Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről. Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119). Buzási Gábor: Philón a Napról és a zálogba adott köpenyről Olvasásra ajánlott szövegrész: De Somniis I 92-114 (72-119). PHILO πορεΐν μέλλων προτείνη. και γάρ Μωυσής " εξάγει τον λαόν είς τήν συνάντησιν

Διαβάστε περισσότερα

HERODOTUS ON THE TROJAN WAR:

HERODOTUS ON THE TROJAN WAR: P a g e 1 Commentaries on Greek and Latin Literature HERODOTUS ON THE TROJAN WAR: 1.1.0-1.5.4 AND 2.112.1-2.120.5 A new Translation, with Text, Commentary, and Preface by the author By E. H. Campbell Draft

Διαβάστε περισσότερα

PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION FRANCIS H. FOBES. Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i

PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION FRANCIS H. FOBES. Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i PHILOSOPHICAL GREEK AN INTRODUCTION BY FRANCIS H. FOBES Πάντες άνθρωποι του εΐδέναι ορέγονται φύσει 'Αριστοτέλης έν πρώτω των Μετά τά Φυσικά g8oa2i. All men by nature desire to know THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Διαβάστε περισσότερα

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84

Croy Greek English Number in NT 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 χριστός annointed 529 0 ἐρῶ fut. of λέγω I say, speak 96 0 εἴτε...εἴτε if if, whether or 65 0 κἀγώ and I, I also 84 0 οἰκία, ἡ house 94 2 ἀκούω I hear, listen 427 2 βλέπω I see, look at, watch 132 2

Διαβάστε περισσότερα

~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + : Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π { } Q W E R T Y U I O P { } Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ» A S D F G H J K L :»

~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + ~! @ # $ % ^ & * ( ) _ + : Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π { } Q W E R T Y U I O P { } Α Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ» A S D F G H J K L :» This arrangement of the Greek text and the English translation is in the Public Domain. The Greek text is that of the Westcott and Hort, edition of 1893; New York: Harper & Brothers, Franklin Square (usually

Διαβάστε περισσότερα

THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES

THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES THE LOEB CLASSICAL LIBRARY EDITED BY T. E. PAGE, M.A., AND W. H. D. ROUSE, LITT.D. SOPHOCLES I S OPHOCLE S. STATUE IN THE LATERAN MUSEUM, ROME. SOPHOCLES WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY F. STORR, B.A.

Διαβάστε περισσότερα

THE POEM OF PARMENIDES

THE POEM OF PARMENIDES P a g e 1 THE POEM OF PARMENIDES A NEW TRANSLATION WITH TEXT AND COMMENTARY By E. H. Campbell INOPIBUS PRESS: BOZEMAN, MT FIRST EDITION P a g e 2 Copyright 2011 E. H. Campbell Ad bona dea Empanda P a g

Διαβάστε περισσότερα