Τροποποιήσεις του Ν. 721/1977

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τροποποιήσεις του Ν. 721/1977"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ 2538-ΠΟΙΝΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (TMHMA ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) Νόμος 2538/1997 [Τροποποιήσεις του Ν. 721/1977, του Ν.Δ. 220/1973 και του Ν. 2147/1952] Ο όρος «Γεωργικό Φάρμακο» αντικαθίσταται με τον όρο «Φυτοπροστατευτικό Προϊόν» (ΦΠΠ) Τροποποιήσεις του Ν. 721/1977 Νόμος 2538/1997, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /2006 (ΦΕΚ 1416/τ.Β / ) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 37 Επιδόσεις αποφάσεων και πρακτικών ελέγχων 1. Για όλες τις επιδόσεις αποφάσεων και πρακτικών ελέγχων εφαρμόζονται κατ αναλογία οι διατάξεις για τις επιδόσεις των άρθρων 56 και 67 του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας 2. Οι παραβάσεις γνωστοποιούνται από τις υπηρεσίες που διενεργούν τους ελέγχους εγγράφως στον υποπέσαντα στην παράβαση, ο οποίος καλείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την γνωστοποίηση, να υποβάλλει στην ελέγχουσα υπηρεσία έγγραφο υπόμνημα με τις θέσεις του ή τις αντιρρήσεις του για την παράβαση που διαπιστώθηκε. Το σχετικό έγγραφο επιδίδεται με απόδειξη στον υποπέσαντα στην παράβαση. 3. Μετά παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και ανεξάρτητα αν ο υποπέσας στην παράβαση υπέβαλε υπόμνημα ή όχι, η ελέγχουσα αρχή διαβιβάζει όλα τα σχετικά με την παράβαση στοιχεία στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. 4. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας επιβάλλει τα διοικητικά μέτρα με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία. 1. ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΠΠ Ν. 721/77, άρθρο 2, παρ. 1: Απαγορεύεται η κατοχή, παρασκευή προς εμπορίαν, εμπορία, εισαγωγή, διάθεσις καθ οιονδήποτε τρόπον, έστω και δωρεάν, ανταλλαγή, μεταφορά και διαφήμισις εντός της Χώρας γεωργικών φαρμάκων, εφ όσον δια το φάρμακον τούτο δεν εχορηγήθη έγκρισις κυκλοφορίας. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος νόμου (N. 721/77) τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Οι παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος νόμου τιμωρούνται με πρόστιμο από «τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ» τα δε φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατάσχονται και η: α) επανεξάγονται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε.) ή επιστρέφονται στο Κράτος-Μέλος αποστολής προκειμένου για χώρες της Ε.Ε. ή β) καταστρέφονται. Οι δαπάνες βαρύνουν αποκλειστικά τον κάτοχο των κατασχεθέντων ΦΠΠ. Σε περίπτωση διαφήμισης ΦΠΠ για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας, ο κάτοχος αυτών στερείται για περίοδο δύο (2) ετών και του δικαιώματος έγκρισης κυκλοφορίας του συγκεκριμένου σκευάσματος. 2. ΝΟΘΕΥΜΕΝΑ Ή ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΦΠΠ

2 Σε περιπτώσεις διαπίστωσης νοθευμένων ΦΠΠ ή μη εγκεκριμένης συσκευασίας, ο κάτοχος της έγκρισης κυκλοφορίας και ο υποσυσκευαστής τιμωρούνται με φυλάκιση από τρεις ( 3)μήνες μέχρι ένα (1) έτος. Αν διαπιστωθεί νοθευμένο ΦΠΠ που έχει έγκριση κυκλοφορίας, επιβάλλεται πρόστιμο από «χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ» στον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας και τον υποσυσκευαστή του ΦΠΠ και αφαιρείται η έγκριση κυκλοφορίας του ΦΠΠ για ένα (1) έτος. Η ακατάλληλη παρτίδα του ΦΠΠ ή, αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί αυτή, το σύνολο της ποσότητας που κυκλοφορεί στη χώρα κατάσχεται και : α) επανεξάγεται στη χώρα προέλευσης προκειμένου για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης ή αποστέλλεται στο Κράτος Μέλος προέλευσης για χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή καταστρέφεται όταν πρόκειται για νοθεία στην εγγυημένη σύνθεση, β) διορθώνεται η σήμανση ή επανασυσκευάζεται, όταν πρόκειται για τη συσκευασία. Οι δαπάνες βαρύνουν τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας των ΦΠΠ ή όποιον διακινεί τα εν λόγω προϊόντα. Σε περίπτωση υποτροπής των παραβάσεων της παρούσας παραγράφου, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται και αίρεται οριστικά ή έγκριση κυκλοφορίας. 3. ΛΗΓΜΕΝΑ ΦΠΠ Όσοι κατέχουν ΦΠΠ πέρα από την ημερομηνία λήξης αυτών που αναγράφεται στην συσκευασία ή την ετικέτα, υποχρεούνται να υποβάλλουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία λήξης αυτών υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για το είδος και την ποσότητα των προϊόντων της κατηγορίας αυτής που κατέχουν και το είδος της συσκευασίας αυτών, προκειμένου να κινηθεί η περαιτέρω διαδικασία καταστροφής τους. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται οι αγρότες που κατέχουν ΦΠΠ της ίδιας ως άνω κατηγορίας, οι οποίοι υποχρεούνται μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου να παραδώσουν στην ως άνω Υπηρεσία τις κατεχόμενες ποσότητες. Για την παράδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής το οποίο περιγράφονται είδος και οι ποσότητες που παραδίδονται, καθώς και το είδος της συσκευασίας αυτών. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης ΦΠΠ δύνανται να μην παραλαμβάνουν από τους προμηθευτές τους ή και να επιστρέφουν σ αυτούς ΦΠΠ, τα οποία κατά το χρόνο παραλαβής τους έχουν διάρκεια διάθεσης μικρότερη του εξαμήνου της αναγραφόμενης επί της συσκευασίας. Όποιος κατέχει, εμπορεύεται, εισάγει, διακινεί διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει ΦΠΠ πέραν της αναγραφομένης επί της συσκευασίας ή της ετικέτας ημερομηνίας λήξης, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έτος (1) έτους, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία λήξης αυτών εξαιρουμένων των αγροτών που κατέχουν ΦΠΠ της παρούσας παραγράφου, οι οποίοι τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα έξοδα συγκέντρωσης, μεταφοράς και καταστροφής των εν λόγω προϊόντων επιβαρύνουν τους παρασκευαστές συσκευαστές, αντιπρόσωπους, εμπόρους ή εισαγωγείς, στην περίπτωση που οι ίδιοι είναι και κάτοχοί τους. Όπου και όταν δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις, εκδίδεται απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος δέσμευσης, συγκέντρωσης, μεταφοράς και καταστροφής των ΦΠΠ των ανωτέρω παραγράφων καθώς και των ΦΠΠ των οποίων έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Όποιος κατέχει, εμπορεύεται, εισάγει, διακινεί, διαθέτει κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και δωρεάν, ανταλλάσσει, μεταφέρει ΦΠΠ πέραν της αναγραφόμενης ημερομηνίας λήξης επί της συσκευασίας ή της ετικέτας, τιμωρείται με πρόστιμο από «τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ» και τα ΦΠΠ κατάσχονται και καταστρέφονται, εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία του ενός (1) μηνός. Οι δαπάνες καταστροφής βαρύνουν αποκλειστικά τον κάτοχο των ΦΠΠ και τον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας. Η διαδικασία κατάσχεσης, καταστροφής ή προώθησης στη χώρα προέλευσης των ΦΠΠ καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΦΠΠ

3 Ν. 721/77, Άρθρο 13: 1. Η διαφήμισις γεωργικού φαρμάκου δι ό εχορηγήθη έγκρισις κυκλοφορίας, δέον να περιέχει στοιχεία μη αφιστάμενα των περιλαμβανομένων εις την έγκρισιν κυκλοφορίας. 2. Απαγορεύεται η εις τας διαφημίσεις χρησιμοποίησις εν όλω ή εν μέρει επισήμων εγγράφων, βεβαιώσεων ή πιστοποιήσεων. Νόμος 2538/1997: Οι παραβάτες του άρθρου 13 του παρόντος νόμου (N. 721/77) τιμωρούνται ως ακολούθως: α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 με φυλάκιση μέχρι ενός(1) έτους και β) του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση διαφήμισης ΦΠΠ για τα οποία δεν έχει χορηγηθεί έγκριση κυκλοφορίας, ο κάτοχος αυτών στερείται για περίοδο δύο (2) ετών και του δικαιώματος έγκρισης κυκλοφορίας του συγκεκριμένου σκευάσματος. Σε περίπτωση διαφήμισης ΦΠΠ χωρίς έγκριση κυκλοφορίας με άλλα μέσα ενημέρωσης, εκτός από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, παρέχεται το δικαίωμα σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων με αίτημα τη διακοπή της διαφήμισης. Οι παραβάτες του άρθρου 13 του παρόντος νόμου (N. 721/77) τιμωρούνται ως ακολούθως: α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 με πρόστιμο από «τριακόσια (300) έως δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ» και β)του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 με πρόστιμο «τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ» 5. ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΠΠ ΑΝΩΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ Όποιος εισάγει φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείμματα ΦΠΠ ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια τιμωρείται με πρόστιμο «τριακόσια (300) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ» και τα φυτικά προϊόντα κατάσχονται. Τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται ή μεταποιούνται, εφόσον η μεταποίηση τα καθιστά ακίνδυνα στους καταναλωτές. Τα παραγόμενα ή διακινούμενα φυτικά προϊόντα που φέρουν υπολείμματα ΦΠΠ ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατάσχονται. Τα κατασχεθέντα προϊόντα καταστρέφονται ή μεταποιούνται, εφόσον η μεταποίηση τα καθιστά ακίνδυνα στους καταναλωτές. Οι δαπάνες καταστροφής ή μεταποίησης των φυτικών προϊόντων της παρούσας παραγράφου βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον κάτοχο των φυτικών προϊόντων. Η διαδικασία κατάσχεσης ή καταστροφής των φυτικών προϊόντων που φέρουν υπολείμματα ΦΠΠ ανώτερα από τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Δημόσιας Τάξης, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6. ΑΡΝΗΣΗ, ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ Ή ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Όποιος αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα στα ΦΠΠ ή φυτά ή φυτικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες. Όποιος αρνείται η παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα στα ΦΠΠ ή φυτά ή φυτικά προϊόντα για τον προσδιορισμό των υπολειμμάτων ή αρνείται την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες τιμωρείται με πρόστιμο από «τριακόσια (300) έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ». 7. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΠ ΧΩΡΙΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ Όποιος χρησιμοποιεί ΦΠΠ χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα, όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους, τα χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής και την προστασία του οικοσυστήματος, τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες.

4 Όποιος χρησιμοποιεί ΦΠΠ χωρίς να τηρεί τα επί της συσκευασίας αναγραφόμενα όσον αφορά τον τρόπο χρήσης τους, το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας εφαρμογής και της συγκομιδής και την προστασία του οικοσυστήματος, τιμωρείται με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο ( ) έως πέντε εκατομμύρια ( ). 8. ΜΗ ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΦΠΠ Όποιος αποθηκεύει ΦΠΠ και δεν εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξή τους τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. Όποιος αποθηκεύει ΦΠΠ και δεν εξασφαλίζει την ασφαλή φύλαξη τους τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) έως δύο εκατομμύρια ( ). 9. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ) ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Όποιος εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους χωρίς τη νόμιμη άδεια τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως έξι (6) μήνες. Όποιος κατέχει νόμιμη άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους τιμωρείται με φυλάκιση από έναν (1) έως τρεις (3) μήνες αν α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα σκευάσματα για το σκοπό αυτόν. β) δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής η εφαρμογή των καταπολεμήσεων αυτών. Όποιος εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους χωρίς τη νόμιμη άδεια τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) δρχ. και στερείται για περίοδο δύο ετών του δικαιώματος απόκτησης άδειας. Όποιος κατέχει νόμιμη άδεια να εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους τιμωρείται με πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) μέχρι ένα εκατομμύριο ( ) δρχ. και αφαιρείται η άδεια από τρεις έως έξι μήνες, αν: α) χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το σκοπό αυτόν, β) δεν λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι ασφαλής η εφαρμογή των καταπολεμήσεων αυτών. Τροποποιήσεις του Ν.Δ. 220/1973 Νόμος 2538/1997, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ /2006 (ΦΕΚ 1416/τ.Β / ) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Επί της συσκευασίας των ΦΠΠ που κυκλοφορούν στην Ελληνική επικράτεια πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η ένδειξη: «ΠΡΟΣΟΧΗ: Μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία του χρήστη, του καταναλωτή αγροτικών προϊόντων καθώς επίσης και για το περιβάλλον». Οι παραβάτες της ανωτέρω παραγράφου τιμωρούνται Με φυλάκιση από έξι (6) μήνες μέχρι ένα (1) έτος Με πρόστιμο από ένα εκατομμύριο ( ) μέχρι τέσσερα εκατομμύρια ( ) δρχ. 2. ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ Α.Σ.Ο Στις Α.Σ.Ο. μπορεί να χορηγείται άδεια εμπορίας και αποθήκευσης ΦΠΠ, στην οποία ορίζεται ο υπεύθυνος Γεωπόνος με τον νόμιμο αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. διαθέτουν πέρα του καταστήματος εμπορίας ΦΠΠ και κέντρα διανομής εκτός της έδρας τους, αλλά στα όρια της περιφέρειάς τους, η ανωτέρω άδεια ισχύει και για τα κέντρα αυτά. [Με την προϋπόθεση

5 βέβαια της αυτοπρόσωπης παρουσίας του υπεύθυνου Γεωπόνου κατά την διάρκεια της διανομής (όχι λιανικής πώλησης), στο κέντρο αυτό διανομής] 3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΠΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ. 220/73 (περιέχουν τρόφιμα, ποτά, καλλυντικά, ζωοτροφές, ιατρικά φάρμακα, ασφαλής διατήρηση, κλείδωμα των πολύ τοξικών, ακίνδυνη αποθήκευση, κλεισμένες συσκευασίες κλπ). Το άρθρο 8 του Ν.Δ. 220/73 αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8. Οι παραβάτες των διατάξεων των παρ. 3 & 4 του άρθρου 2 και των άρθρων 3 και 4, τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης ενός (1) μηνός και με χρηματική ποινή μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) δρχ. σε περίπτωση δε υποτροπής με ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών και με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν πενήντα χιλιάδες ( ) δρχ. Ανάκληση της άδειας από τον Νομάρχη ή αναστολή της ισχύος της για χρονικό διάστημα που αναφέρει η απόφαση. Κατά της αποφάσεως του Νομάρχη, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει εντός διμήνου, από την επίδοση, προσφυγή στην Νομαρχία, στην οποία αποφαίνεται εντός διμήνου ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Περιφέρειας. Μετά δε το άρθρο 8 προστίθενται άρθρα 8α και 8β, που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 3α. ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΑΔΕΙΑ Όποιος ασκεί εμπορία ΦΠΠ χωρίς την νόμιμη άδεια εμπορίας τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος. Όποιος ασκεί εμπορία ΦΠΠ χωρίς την νόμιμη άδεια εμπορίας τιμωρείται με πρόστιμο από «χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ». Το κατάστημα σφραγίζεται, τα ΦΠΠ κατάσχονται και οι παραβάτες στερούνται για περίοδο δύο (2) ετών του δικαιώματος απόκτησης άδειας εμπορίας. 3β. ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΦΠΠ Όποιος διαθέτει μη εγκεκριμένα ΦΠΠ, τιμωρείται με φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως δύο (2) έτη. Η άδεια εμπορίας ΦΠΠ αφαιρείται για ένα (1) έτος και επιβάλλεται πρόστιμο από «τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ», αν οι ασκούντες την εμπορία διαθέτουν μη εγκεκριμένα ΦΠΠ ή για σκοπό διαφορετικό απ αυτόν που ορίζεται στην έγκριση κυκλοφορίας. 3γ. ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΠΠ Σε περιπτώσεις που απουσιάζουν περισσότερες από δύο φορές εντός διμήνου από τα καταστήματα οι υπεύθυνοι για την εμπορία ΦΠΠ και η εμπορία ασκείται από άτομα που δεν έχουν τα νόμιμα προσόντα, επιβάλλεται φυλάκιση από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος στον κάτοχο της άδειας εμπορίας. Η άδεια εμπορίας ΦΠΠ αφαιρείται για ένα (1) έτος και επιβάλλεται πρόστιμο «τριακόσια (300) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ» αν απουσιάζουν κατ επανάληψη οι υπεύθυνοι για την εμπορία, όπως αυτοί ορίζονται με την χορηγηθείσα άδεια εμπορίας. Στο χρονικό διάστημα που αφαιρείται η άδεια το κατάστημα δεν λειτουργεί. Σε περίπτωση υποτροπής η άδεια αφαιρείται οριστικά και τα πρόστιμα διπλασιάζονται. Γενικά: Όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια εμπορίας, η άδεια ανακαλείται μέχρι να εκπληρωθούν όλες οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας. 3δ. ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΜΗ ΠΑΡΟΧΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

6 Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή δεν παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον πεντακόσιες χιλιάδες ( ) δρχ. Όποιος παρεμποδίζει τα ελεγκτικά όργανα ή δεν παρέχει τα ζητούμενα στοιχεία τιμωρείται με πρόστιμο από «χίλια (1.000) έως δέκα χιλιάδες(10.000) ευρώ». Εν κατακλείδι: Η ανάκληση της άδειας επιβάλλεται με απόφαση του οργάνου που την χορήγησε. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βάσει τους φακέλους των εκάστοτε παραβάσεων. Τα πρόστιμα αποτελούν έσοδα του Κ.Τ.Γ. και Δασών και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) Τροποποίηση διατάξεων Ν (ΦΕΚ 155 Α ) Μετά το άρθρο 34 του Ν. 2147/1952 προστίθενται νέο άρθρο 34α, και 35: Άρθρο 34α Διοικητικές κυρώσεις 1. Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) έως δύο εκατομμύρια ( ) δρχ. σε κάθε Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παραγωγή ή στην εμπορία φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, τα οποία: α) Παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν τους Φυτοϋγειονομικούς ελέγχους ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στην Αρμόδια Αρχή. β) Εισάγουν, εξάγουν ή θέτουν σε εμπορία ή διακινούν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας τους ή επ αυτών το νόμιμο Φυτοϋγειονομικό Διαβατήριο ή Πιστοποιητικό Φυτοϋγείας, όπου τούτο απαιτείται από τις κείμενες Φυτοϋγειονομικές διατάξεις ή παραποιούν αυτά. 2. Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) έως δύο εκατομμύρια ( ) δρχ. στις Επιχειρήσεις που: α) Εισάγουν φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα από Τρίτη Χώρα και δεν ανακοινώνουν την ημερομηνία, τον τόπο, την χώρα προέλευσης και το περιεχόμενο των φορτίων που πρόκειται να εισάγουν, στην πλησιέστερη Αρμόδια Υπηρεσία του τόπου εισόδου ή του τόπου προορισμού για την διενέργεια του Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου. β) Δεν τηρούν ή τηρούν ελλιπώς βιβλίο ή μηχανογραφημένο σύστημα εισόδου εξόδου φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικείμενων. γ) Δεν φυλάσσουν παντελώς ή δεν φυλάσσουν καθ όλο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή έγγραφο, που προβλέπεται από τις κείμενες Φυτοϋγειονομικές διατάξεις. 3. Επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) έως δύο εκατομμύρια ( ) δρχ. σε όσους ασκούν δραστηριότητα των προηγούμενων παραγράφων χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα των αρμόδιων Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας. 4. Επιβάλλεται πρόστιμο από δέκα εκατομμύρια ( ) έως είκοσι εκατομμύρια ( ) δρχ. σε όσους υποπέσουν στην ίδια παράβαση ή εισάγουν και διακινήσουν φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος ΙΙΙ του Π.Δ. 332/1995 (ΦΕΚ 178 Α). 5. Για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή των εκάστοτε φυτοϋγειονομικών κανονισμών επιβάλλεται πρόστιμο από πεντακόσιες χιλιάδες ( ) έως δύο εκατομμύρια ( ) δρχ.. 6. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι και οι επιθεωρήσεις στα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα διενεργούνται από τους εντεταλμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας, χωρίς να είναι απαραίτητη η σύμπραξη αστυνομικών οργάνων. Για τις διαπιστούμενες παραβάσεις συντάσσονται αιτιολογημένες εκθέσεις μέσα σε προθεσμία σαράντα οκτώ (48) ωρών από την διαπίστωση των παραβάσεων αυτών.

7 Ο ενδιαφερόμενος, στον οποίο κοινοποιείται η έκθεση, δικαιούται να υποβάλει, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την νόμιμη κοινοποίηση, τις απόψεις του για την έκθεση στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. 7. α) Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας στην οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, προς την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας. Στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ανατίθεται ο συντονισμός των ελέγχων και τηρείται μητρώο ελεγκτών και αιτιολογημένων εκθέσεων. Η απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, με την οποία επιβάλλεται το πρόστιμο, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο. β) Η άσκηση προσφυγής κατά της απόφασης του Υπουργού Γεωργίας δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων για την αναστολή της εκτέλεσης. 8. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου αποτελούν έσοδα του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών). 9. Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Άρθρο 35 Ποινικές κυρώσεις 1. Οι παραβάτες του ανωτέρω νόμου (2147/1952) τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών και χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων ( ) δρχ. τουλάχιστον. 2. Η άσκηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 34α του παρόντος νόμου θεωρείται πάντοτε αυτόφωρο αδίκημα. 3. Η καθ υποτροπή παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου τιμωρείται με φυλάκιση ενός (1) έτους τουλάχιστον και με χρηματική ποινή από ένα εκατομμύριο ( ) έως πέντε εκατομμύρια ( ) δρχ. Κατά την επιμέτρηση των κυρώσεων του παρόντος νόμου λαμβάνεται υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, η διάρκειά της, το μέγεθος της επιχείρησης και η ένταση του δόλου του υπαιτίου.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΟ ΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΝ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 55 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 8 27 Ιανουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4036 Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογι κή χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 1564 Έτος: 1985 ΦΕΚ: Α 164 19850926 Τέθηκε σε ισχύ: 26.09.1985 Ημ.Υπογραφής: 23.09.1985 Τίτλος Οργάνωση παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Είδος: Αριθμός: Έτος: ΦΕΚ: Τέθηκε σε ισχύ: Ημ.Υπογραφής: Τίτλος: Προοίμιο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 79 Έτος: 2007 ΦΕΚ: Α 95 20070503 Τέθηκε σε ισχύ: 03.05.2007 Ημ.Υπογραφής: 30.04.2007 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ αριθμ. 178/2002, 852/2004,

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες

KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ. Αρ. 1 Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων Αποστολή - Αρμοδιότητες KΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ N. 2741/1999, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις, ως ισχύει μετά το ά. 37 του Ν. 3066/2002 και ά. 11 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σχέδιο Νόμου «Νόμος περί Ναρκωτικών και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ Α «ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών 1. Με τον όρο «ναρκωτικά», κατά την έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΑΣΜΙΑ ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:10556/731426 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: Αριθμ. Α2 5900 Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο επιβολής των χρηματικών προστίμων, που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης, κατά τις επιταγές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων

ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ. 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΙΑ Α. ΦΑΡΜΑΚΑ 1. Ν. Δ. 96/1973, Περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων Αρ. 1 Φαρμακευτικά προϊόντα 1. Φαρμακευτικόν προϊόν κατά τας διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2040 Έτος: 1992 ΦΕΚ: Α 70 19920423 Τέθηκε σε ισχύ: 23.04.1992 Ημ.Υπογραφής: 17.04.1992 Τίτλος Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις.

Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Ν. 2741/28-9-99 (ΦΕΚ 199 Α) : Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρθρο 1

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.(ΕΚ)834/2007 του Συμβουλίου «για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα :

Εισήγηση. στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : Εισήγηση του κ. Παντελή Κ. Σωτηριάδη Προϊσταμένου Τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στην ΗΜΕΡΙΔΑ που οργάνωσε ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Ευρωπού Ν. Κιλκίς με θέμα : «Έμποροι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί

Άρθρο 1 Αντικείμενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Εγχειρίδιο Εμπορίας- διάθεσης χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 I. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2323/Α' 145/1995. Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: "Άρθρο 1 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου»

ΘΕΜΑ: «Ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/128/ΕΚ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Αθήνα - -2010 Αριθ. Πρωτ.: Ταχ.Δ/νση: Συγγρού 150

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2741 Έτος: 1999 ΦΕΚ: Α 199 19990928 Τέθηκε σε ισχύ: 28.09.1999 Ηµ.Υπογραφής: 28.09.1999 Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων Τίτλος: αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΣ : ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΤΗΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6677 / 711343 ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η καθ' ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των Τελωνειακών Αρχών. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣ 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003)

Ν 3213/2003 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213 (ΦΕΚ Α'309/31.12.2003) *** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Με την παρ.6 άρθρ.14 Ν.2810/2000,όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθρου 16 Ν.4015/2011,ΦΕΚ Α 210,ορίζεται ότι: "6. Οι διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK)

Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Ν. 2960/22-11-01 (ΦΕΚ Α 265/22-11-01) : Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (ETK) Όπως τροποποιηθηκε με Ν. 2992/02 ΦΕΚ 54 Α Ν. 3052/02 ΦΕΚ 221/Α Ν. 3153/03 ΦΕΚ 153/Α Ν. 3156/03 ΦΕΚ 157/Α Ν. 3190/03 ΦΕΚ 249/Α Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛ1Ψ469ΗΖΞ-ΙΦΖ. Μύρινα 5-11-2013 Αρ. Πρωτ.: 6777 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα