DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS"

Transcript

1 DETERMINATION OF SELECTED PESTICIDES IN VARIOUS FOOD COMMODITIES ORIGINATED FROM ORGANIC, CONVENTIONAL AND GREENHOUSE FARMING SYSTEMS Ioannis Ch. Salmas, Vasiliki I. Boti and Triantafyllos A. Albanis Lab of Environmental Technology, Chemistry Department, University of Ioannina, Ioannina 45110, (Greece), tel , The determination of selected pesticides (7 fungicides, insecticides and 1 acaricide) in food commodities originated from organic, conventional and greenhouse cultivations in the region of Kalamata, in southwest Greece is described. An analytical method, Matrix Solid- Phase Dispersion (MSPD) that considerably simplifies sample pretreatment, is proposed. The food commodities subjected to analysis were tomatoes, cucumbers, eggplants, zucchinis and peppers. The main objective of this study was the validation of the extraction method used aiming at its proper application to real samples, taken in a three-month course, originated from both conventional and greenhouse crops. Furthermore, the results were compared to these obtained from the same food commodities grown in organic farming systems. MSPD procedure was shown to be linear over a wide range of concentration, exhibited satisfactory repeatability and accuracy (>62%), and reached limits of detection usually in the low ng/g range. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΙ Η ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΤΟΣΟ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ Ιωάννης Χ. Σάλµας, Βασιλική I. Μπότη και Τριαντάφυλλος A. Αλµπάνης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας, Τµήµα Χηµείας, Παν/µιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 45110, (Ελλάδα), τηλ , Στην παρούσα µελέτη περιγράφεται ο προσδιορισµός των επιλεχθέντων φυτοφαρµάκων (7 µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα και 1 ακαρεοκτόνο) σε τρόφιµα που προέρχονταν από βιολογικές, συµβατικές και καλλιέργειες θερµοκηπίων στην περιοχή της Καλαµάτας, στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Η αναλυτική µέθοδος που προτείνεται και η οποία απλοποιεί αρκετά την προκατεργασία των δειγµάτων είναι η µέθοδος διασποράς του υποστρώµατος σε στερεή φάση (Matrix Solid Phase Dispersion, MSPD). Τα τρόφιµα που αναλύθηκαν ήταν: τοµάτες, αγγούρια, µελιτζάνες, κολοκύθια και πιπεριές. Η κύρια επιδίωξη αυτής της µελέτης ήταν η επικύρωση της µεθόδου εκχύλισης που χρησιµοποιήθηκε στοχεύοντας κυρίως στην καταλληλότητά της για πραγµατικά δείγµατα, τα οποία λήφθηκαν σε µια περίοδο τριών µηνών, από συµβατικές και καλλιέργειες θερµοκηπίων. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν µε αυτά που ελήφθησαν για τα ίδια τρόφιµα βιολογικής καλλιέργειας. Η µέθοδος επέδειξε γραµµικότητα για µεγάλο ευρος συγκεντρώσεων µε καλή επαναληψιµότητα και πιστότητα (>62%) ενώ τα όρια ανίχνευσης κυµάνθηκαν σε επίπεδα ng/g.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο αγροτικός τοµέας ανέκαθεν αποτελούσε ένα δοµικό χαρακτηριστικό της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και ένα συστατικό παράγοντα της Ελληνικής οικονοµίας και ανάπτυξης, τόσο σε Εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η χρήση των φυτοφαρµάκων παρέχει αναµφισβήτητα οφέλη στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Παρ όλα αυτά η εισαγωγή τους στο περιβάλλον, εκτός από το επιθυµητό αποτέλεσµα της καταπολέµησης παρασίτων έχει επιφέρει και αρκετές αρνητικές επιπτώσεις λόγω των υπολειµµάτων τους τόσο σε περιβαλλοντικά οικοσυστήµατα όσο και σε τρόφιµα µε τελικό αποδέκτη όλων τον ανθρώπινο πληθυσµό. Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2008 ορίζουν εναρµονισµένα Ανώτατα Όρια Καταλοίπων (ΑΟΚ, MRLs) για τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων σε διάφορα είδη τροφίµων. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί συγκεκριµένοι τρόποι χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, οι οποίοι περιγράφονται στις διαδικασίες της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, ΟΓΠ (Good Agricultural Practice, GAP) της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίζεται η ύπαρξη υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων που δεν ξεπερνούν τα Ανώτατα Όρια Καταλοίπων. Στα πλαίσια αυτά, έχουν αναπτυχθεί δύο εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής γεωργικών προϊόντων, η Βιολογική Γεωργία και το σύστηµα της Ολοκληρωµένης ιαχείρισης της Παραγωγής. Στην πρώτη περίπτωση, απαγορεύεται η χρήση των χηµικώς συντιθέµενων φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, η παραγωγή των προϊόντων βασίζεται στη ορθή χρήση νερού, ενέργειας, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασµάτων. Σε κάθε περίπτωση, η παρακολούθηση των επιπέδων υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων σε τρόφιµα είναι απαραίτητη και προϋποθέτει την ανάπτυξη και εφαρµογή ταχέων, οικονοµικών και αποδοτικών αναλυτικών µεθοδολογιών για συστηµατικούς ελέγχους ρουτίνας. Σ αυτή τη µελέτη, προτείνεται και εφαρµόζεται η µέθοδος της διασποράς του υποστρώµατος σε στερεή φάση (Matrix Solid Phase Dispersion, MSPD) [1] ως µέθοδος εκχύλισης των ενώσεων από στερεά και ηµι-στερεά υποστρώµατα για τον προσδιορισµό επιλεγµένων φυτοφαρµάκων σε πέντε διαφορετικά γεωργικά προϊόντα από καλλιέργειες στην περιοχή του Νοµού Μεσσηνίας στην Ελλάδα. Η µέθοδος βασίζεται στις δυνάµεις που εφαρµόζονται στο δείγµα µε τη µηχανική ανάµιξη, ώστε να επιτευχθεί πλήρης διάρρηξη των κυττάρων του, όσο και στις αλληλεπιδράσεις του υποστρώµατος του δείγµατος µε ένα στερεό προσδεµένης φάσης υποστηρικτικό υλικό (solid support bonded-phase). Τα υπό µελέτη φυτοφάρµακα (chlorothalonil, cyprodinil, fenamiphos, fenarimol, iprodione, kresoxim-methyl, lufenuron, mepanipyrim, propargite, pyriproxyfen και triadimenol) επιλέχθηκαν ύστερα από πληροφορίες για την ευρεία χρήση τους στην περιοχή του Νοµού Μεσσηνίας σε καλλιέργειες όπως τοµάτας, αγγουριού, µελιτζάνας, κολοκυθιού και πιπεριάς. Οι δειγµατοληψίες περιελάµβαναν καλλιέργειες βιολογικές, συµβατικές και καλλιέργειες θερµοκηπίων. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1. Συσκευές και αντιδραστήρια Οι πρότυπες ενώσεις των επιλεγµένων φυτοφαρµάκων (αναλυτικής καθαρότητας >99%) αγοράστηκαν από τη Riedel-de-Häen, (Seelze - Hannover, Germany). Οι διαλύτες ακετονιτρίλιο, διχλωροµεθάνιο, ακετόνη και µεθανόλη που χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα καθώς και το νερό ήταν υψηλής καθαρότητας (HPLC-grade) και αγοράστηκαν από τη Merck (Darmstadt, Germany). Τα πρότυπα διαλύµατα παρακαταθήκης κάθε δραστικής ουσίας και του µίγµατος αυτών παρασκευάστηκαν σε µεθανόλη HPLC στη συγκέντρωση των 2000 mg/l. Για την κατασκευή των µικροστηλών MSPD για την εκχύλιση των επιλεγµένων ενώσεων από τα δείγµατα τροφίµων χρησιµοποιήθηκαν σύριγγες πολυπροπυλενίου χωρητικότητας 10 ml. Αρχικά τοποθετήθηκε διηθητικό φίλτρο 0.45 µm της Millipore, ακολούθως πυριτικός υαλοβάµβακας (glass wool) αναλυτικής καθαρότητας της Serva (Heidelberg, Germany), εν

3 συνεχεία 1 gr Florisil ( mesh) της Merck (Darmstadt, Germany), ακολούθως 1 gr οµογενοποιηµένου δείγµατος και τέλος µια επιπλέον στρώση πυριτικού υαλοβάµβακα. Επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν, συσκευή υπερήχων (FRITSCH GMBH laborette 17, Germany, 40 khz), συσκευή φυγοκέντρησης Jouan B4, συσκευή διήθησης του οίκου Millipore συνδεδεµένη µε αντλία κενού του οίκου Millipore και αναλυτικός ζυγός ακριβείας ΑΑ-160, Denver Instrument Company Σύστηµα Χρωµατογραφίας Η ανάλυση των επιλεγµένων ενώσεων πραγµατοποιήθηκε σε υγρό χρωµατογράφο της Shimadzu (Kyoto, Japan) µοντέλου αντλίας LC-10ADVp σε σύνδεση µε 6-θυρών βαλβίδα µοντέλου 7725i Rheodyne. Ο ανιχνευτής ήταν υπεριώδους ακτινοβολίας σε σύστηµα συστοιχίας διόδων µοντέλου SPD-10AVp σε σύνδεση µε ολοκληρωτή της Shimadzu µοντέλου Class VP 5. Η συσκευή της HPLC περιλάµβανε επιπλέον σύστηµα απαέρωσης της κινητής φάσης DGU-14A και σύστηµα µίξης των διαλυτών FCV-10AL. Τα φυτοφάρµακα διαχωρίστηκαν σε αναλυτική στήλη Discovery C18 (25 cm µήκος x 4.6mm εσωτερική διάµετρος: 5µm µέγεθος σωµατιδίων) της Supelco (Bellefonte, PA, USA) προσαρµοσµένη σε προστήλη Supelguard Discovery C18 της ίδιας σύστασης (2 cm x 4.0 mm, 5 µm). Ο φούρνος που χρησιµοποιήθηκε ήταν Shimadzu CTO-10AVP. 2.. είγµατα τροφίµων Η συλλογή των δειγµάτων έγινε σε τρείς διαφορετικές περιόδους του έτους (Ιούλιο, Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2009), σε έξι διαφορετικά σηµεία του Νοµού Μεσσηνίας και σε συνεργασία µε τους παραγωγούς. Οι καλλιεργητές των θερµοκηπίων ακολουθούν το σύστηµα της ολοκληρωµένης διαχείρισης της παραγωγής, ενώ στις υπαίθριες καλλιέργειες ακολουθείται η συµβατική γεωργία. Τέλος όσον αφορά τα δείγµατα των βιολογικών καλλιεργειών προέρχονται από υπαίθριες καλλιέργειες. Τα δείγµατα των τροφίµων ήταν, τουλάχιστον, της τάξης του ενός κιλού έκαστο πλην του αγγουριού το κάθε δείγµα του οποίου αποτελείτο από 5-7 τεµάχια. Για την προκατεργασία όλων των δειγµάτων (ΚΥΑ 912/200 (Β12-05/02/200)) πριν τον τεµαχισµό, το άλεσµα ή την ανάµιξη επιλέχθηκαν 5 µε 7 τεµάχια αντιπροσωπευτικά του κάθε είδους τροφίµου. Ολόκληρο το κάθε τεµάχιο πολτοποιήθηκε και αναµίχθηκε ισχυρά, σε συσκευή ανάµιξης (blender), για τη διασφάλιση της οµοιογένειας και αντιπροσωπευτικότητας του δείγµατος προς ανάλυση. Το τελικό δείγµα προς ανάλυση παρασκευάστηκε από ίσες ποσότητες από κάθε τεµάχιο πριν την επιπλέον ανάµιξη και οµογενοποίηση. Τα δείγµατα τροφίµων που χρησιµοποιήθηκαν για την επικύρωση και περαιτέρω µελέτη της µεθόδου εκχύλισης προέρχονταν από βιολογικές καλλιέργειες και αναλύθηκαν προηγουµένως ώστε να διασφαλιστεί η απουσία των υπό µελέτη ενώσεων. Όλα τα δείγµατα µετά την προκατεργασία τους φυλάσσονταν στους C µέχρι την περαιτέρω ανάλυσή τους Μέθοδος εκχύλισης των δειγµάτων µε διασπορά του υποστρώµατος σε στερεά φάση (MSPD) 1g δείγµατος αναµιγνύεται µε την προσθήκη 1 g Florisil ( mesh), του προσροφητικού υλικού διασποράς, σε πορσελάνινο γουδί µε γουδοχέρι, έως ότου να παραληφθεί ένα οµογενές, στεγνό µίγµα. Η αναλογία του υποστρώµατος µε το υλικό διασποράς (Florisil) ήταν 1:1 [2] και ο χρόνος οµογενοποίησης διαρκεί περίπου 1-2 λεπτά. Ακολούθως το διασπαρµένο στη στερεά φάση δείγµα, µεταφέρεται σε σύριγγα-µικροστήλη των 10 ml προετοιµασµένη όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.1. Η στήλη πιέζεται ελαφρά µε το έµβολο της σύριγγας ώστε να µην υπάρχουν κενά και «κανάλια διαφυγής». Στη συνέχεια προστίθενται σταδιακά στην κορυφή της στήλης 10 ml µεθανόλης επιτρέποντας την έκλουση των αναλυτέων ενώσεων σταγόνα-σταγόνα µε την εφαρµογή µικρού κενού. Το

4 έκλουσµα συλλέγεται σε δοκιµαστικό σωλήνα και εξατµίζεται µέχρι ξηρού κάτω από ήπιο ρεύµα αζώτου. Το υπόλειµµα επαναδιαλύεται σε 100 µl µεθανόλης και εν συνεχεία µπορεί να αναλυθεί σε υγρή χρωµατογραφία.. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ.1. Χρωµατογραφική ανάλυση Για το διαχωρισµό των φυτοφαρµάκων χρησιµοποιήθηκε σύστηµα βαθµωτής έκλουσης µε κινητή φάση αποτελούµενη από ακετονιτρίλιο και νερό αρχικής σύστασης (20% ACN / 80%H 2 O), σε διάστηµα 15 λεπτών η σύσταση σε ACN µεταβάλλεται σε 70% και στα 20 λεπτά σε 90% µε τελική σύσταση σε ACN 100%. Η ταχύτητα ροής ήταν 1 ml/min χωρίς µεταβολή. Η θερµοκρασία του φούρνου ήταν 0 0 C και ο όγκος έκχυσης 20 µl. Το σύστηµα έκχυσης (loop) εκπλένεται πριν από κάθε έκχυση. Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, ο διαχωρισµός των επιλεχθέντων φυτοφαρµάκων, σε στήλη µε υλικό πληρώσεως C 18 και ενός βαθµωτού προγράµµατος έκλουσης, είναι ικανοποιητικός και σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα (28 min). Η καµπύλη αναφοράς της µεθόδου που χρησιµοποιήθηκε για την ποσοτικοποίηση των αποτελεσµάτων παρασκευάστηκε χρησιµοποιώντας πρότυπα διαλύµατα αναφοράς προσοµοίωσης του υποστρώµατος (ξεχωριστή για κάθε είδος τροφίµου), σε εφτά διαφορετικές συγκεντρώσεις από 0.1 έως 10 mg / Kg, αφού παρατηρήθηκε επίδραση του υποστρώµατος (matrix effect) στην απόκριση του ανιχνευτή. Όλες οι καµπύλες αναφοράς επέδειξαν καλή γραµµικότητα (R 2 >0,990), οι σχετικές τυπικές αποκλίσεις (RSDs) ήταν ικανοποιητικές τόσο για την ίδια µέρα (RSDr, n=) όπου κυµάνθηκαν µεταξύ 1,0-4,9 % όσο και σε διαφορετικές µέρες (RSD R, n=) όπου κυµάνθηκαν µεταξύ 2,8-10,5 % και τα όρια ανίχνευσης του οργάνου, για λόγο σήµατος προς θόρυβο (S/N) ίσο µε, ήταν χαµηλά σε όλες τις περιπτώσεις. Σχήµα 1. HPLC-UV/DAD χρωµατογράφηµα πρότυπου διαλύµατος των επιλεγµένων φυτοφαρµάκων συγκέντρωσης 1 mg/l. Οι αριθµοί των κορυφών αντιστοιχούν στα εξής: (1) triadimenol, (2) fenarimol, () fenamiphos, (4) mepanipyrim, (5) chlorothalonil, (6) cyprodinil, (7) kresoxim-methyl, (8) iprodione, (9) lufenuron, (10) pyriproxyfen και (11) propargite..2. Επικύρωση της µεθόδου Η εκτίµηση της απόδοσης της αναλυτικής µεθόδου MSPD πραγµατοποιήθηκε µε εµβολιασµένα δείγµατα τροφίµων ως εξής: σε 1 g δείγµατος προστέθηκε κατάλληλος όγκος διαλύµατος του µίγµατος των επιλεγµένων ενώσεων σε µεθανόλη ώστε οι τελικές συγκεντρώσεις των εµβολιασµένων δειγµάτων, ανά τρόφιµο, να είναι πέντε (5) από 0,05 έως

5 1 mg/kg, οµοιόµορφα κατανεµηµένο σε όλη την επιφάνεια του δείγµατος και αφέθηκε σε ηρεµία για 0. Ακολούθως προστέθηκε 1 g Florisil και ακολούθησε οµογενοποίηση και εκχύλιση µε τη µέθοδο MSPD σύµφωνα µε την παράγραφο 2.4. Η εκτίµηση της γραµµικότητας της µεθόδου έγινε µε τη µέθοδο της γραµµικής παλινδρόµησης και τον υπολογισµό των σταθερών προσδιορισµού R 2. Όλες οι ενώσεις επέδειξαν εύρος γραµµικότητας µεταξύ 0,05 και 1 mg/kg µε σταθερές προσδιορισµού για όλες τις ενώσεις, σε όλα τα τρόφιµα, από έως (Πίνακας 2). Οι ανακτήσεις στα τρόφιµα για κάθε ένωση του µίγµατος κυµάνθηκαν µεταξύ %, όπως συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Παρατηρήθηκε ότι οι καλύτερες ανακτήσεις για όλα τα επιλεγµένα φυτοφάρµακα επιτεύχθηκαν σε δείγµατα µελιτζάνας. Η ευαισθησία της µεθόδου υπολογίστηκε µέσω των ορίων ανίχνευσης (LODs) και ποσοτικοποίησης (LOQs) που επιτεύχθηκαν ως η χαµηλότερη συγκέντρωση για την οποία ο λόγος του σήµατος προς τον θόρυβο ήταν τουλάχιστον ίσος µε και ο ίδιος λόγος ίσος µε την τιµή 10 αντίστοιχα. Τα όρια ανίχνευσης της µεθόδου κυµάνθηκαν µεταξύ 1.0 και 8.9 µg/kg για όλες τις αναλυόµενες ενώσεις σε όλα τα τρόφιµα. Αντίστοιχα τα όρια ποσοτικοποίησης κυµάνθηκαν µεταξύ. και 29. µg/kg. Η πιστότητα της µεθόδου εκφρασµένη ως σχετική τυπική απόκλιση προσδιορίστηκε µε επανάληψη των αναλύσεων ( φορές) εµβολιασµένου δείγµατος µε γνωστή συγκέντρωση του µίγµατος των ενώσεων (0,1 mg/kg). Λήφθηκαν πολύ καλές σχετικές τυπικές αποκλίσεις και συγκεκριµένα οι ηµερήσιες σχετικές τυπικές αποκλίσεις (RSD r ) κυµάνθηκαν µεταξύ 1.6 και 7. % ενώ και οι σχετικές τυπικές αποκλίσεις διαφορετικών ηµερών (RSD R ) κυµάνθηκαν µεταξύ 2.1 και 15.4 %. Πίνακας 1. Ανακτήσεις (Rec %) και οι σχετικές τυπικές αποκλίσεις αυτών (RSDs %) για τις επιλεγµένες ενώσεις σε εµβολιασµένα τρόφιµα σε συγκέντρωση 0,1 mg/kg. Rec % (RSDs %) Ένωση Αγγούρι Κολοκύθι Μελιτζάνα Πιπεριά Τοµάτα Chlorothalonil 88 (8) 68 (8) 94 (2) 111 (2) 80 (6) Cyprodinil 100 (7) 8 (10) 78 (7) 88 (6) 87 (2) Fenamiphos 62 (2) 65 (8) 75 (0,8) 65 () 62 (8) Fenarimol 71 (2) 62 () 82 (4) 7 (7) 77 (6) Iprodione 75 (4) 114 () 84 (9) 78 (8) 90 (5) Kresoxim-methyl 91 (5) 85 (7) 94 () 7 (5) 72 () Lufenuron 114 () 6 (6) 86 (4) 62 (0,5) 9 (6) Mepanipyrim 108 (2) 99 (2) 79 (9) 89 (1) 85 (8) Propargite 88 (6) 71 (2) 78 (6) 79 (2) 90 (5) Pyriproxyfen 79 (4) 68 (6) 90 () 77 (6) 100 (7) Triadimenol 11 (0,5) 82 (10) 81 (6) 88 (4) 69 (). Πραγµατικά δείγµατα τροφίµων συµβατικής και βιολογικής καλλιέργειας του Νοµού Μεσσηνίας Η προτεινόµενη µέθοδος εκχύλισης εφαρµόστηκε µε επιτυχία σε πραγµατικά δείγµατα τροφίµων που συλλέχθηκαν στο Νοµό Μεσσηνίας. Η επιλογή των συγκεκριµένων κηπευτικών έγινε σύµφωνα µε την σπουδαιότητα της καλλιέργειάς τους στο Ν. Μεσσηνίας και περιελάµβανε τα είδη: τοµάτα, αγγούρι, µελιτζάνα, κολοκύθι και πιπεριά.

6 Πίνακας 2. Mήκος κύµατος (λ max ), χρόνοι κατακράτησης (t r ) των επιλεχθέντων φυτοφαρµάκων, γραµµικότητα (R 2 ) και όρια ανίχνευσης (LODs) της µεθόδου MSPD µε υγρή χρωµατογραφία (HPLC-UV/DAD) σε διαφορετικά δείγµατα τροφίµων. Σταθερές προσδιορισµού R 2 (Όρια ανίχνευσης, LODs, µg/kg) Φυτοφάρµακα λ max (nm) t r (min) Αγγούρι Κολοκύθι Μελιτζάνα Πιπεριά Τοµάτα Triadimenol ,09 0,9969 (,1) 0,991 (2,8) 0,9968 (6,5) 0,9949 (1,2) 0,9964 (2,6) Fenarimol ,06 0,9944 (5,4) 0,9944 (4,6) 0,998 (7,5) 0,9966 (1,8) 0,9981 (6,7) Fenamiphos ,0 0,990 (4,5) 0,9926 (7,8) 0,9968 (6,9) 0,990 (7) 0,9967 (6,2) Mepanipyrim ,6 0,9922 () 0,9921 (,5) 0,9955 (8,9) 0,9947 (1,6) 0,9994 (2,2) Chlorothalonil 25 21,05 0,9916 (,5) 0,996 (2,1) 0,9960 (,9) 0,9925 (2,7) 0,9982 (4,7) Cyprodinil ,00 0,9958 (1,7) 0,991 (7,9) 0,9928 (8,9) 0,9982 (,7) 0,95 (8,5) Kresoximmethyl ,20 0,9911 (1,) 0,9914 (4,8) 0,9951 (2,1) 0,9910 (7,6) 0,9995 (,7) Iprodione 220 2,48 0,9907 (5,7) 0,9954 (,2) 0,9911 (4,4) 0,9922 (6,8) 0,990 (2,1) Lufenuron ,61 0,9911 (4,8) 0,99 (2,4) 0,9954 (2,5) 0,9989 (7,) 0,9994 (,9) Pyriproxyfen ,67 0,9911 (2,5) 0,9921 (4,7) 0,9916 (2,2) 0,90 (5) 0,9988 (,2) Propargite ,47 0,9910 (1) 0,9922 (4,9) 0,9947 (2,) 0,9989 (7,8) 0,9966 (4,6)

7 Τα δείγµατα τροφίµων που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν ήταν 7 στο σύνολο. Για την επιλογή και λήψη των δειγµάτων βασικό κριτήριο ήταν η περίοδος της καλλιέργειας, δηλαδή ελήφθησαν δείγµατα στην αρχή, στο µέσον και στο τέλος των καλλιεργειών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των αναλύσεων των τροφίµων στο 62,2% των αναλυθέντων δειγµάτων δεν ανιχνεύθηκαν υπολείµµατα των αναλυόµενων φυτοφαρµάκων. Στο 2,4% των δειγµάτων βρέθηκαν υπολείµµατα κάτω του ανώτατου ορίου υπολειµµάτων (<MRL) και στο 5,4% των δειγµάτων ανιχνεύτηκαν υπολείµµατα των αναλυόµενων φυτοφαρµάκων σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (>MRL). Το εύρος των συγκεντρώσεων (µg/kg) των δραστικών ουσιών, που προσδιορίστηκαν, υπολογίστηκαν από τα δείγµατα στα οποία ανιχνεύθηκαν κάποιες από τις ενώσεις του µίγµατος σε υπολογίσιµες συγκεντρώσεις (άνω του ορίου ποσοτικοποίησης της µεθόδου). Συγκεκριµένα παρατηρείται (Σχήµα 2) ότι το µυκητοκτόνο (κατά του ωϊδίου) Kresoxim-methyl αποτελεί την πιο συχνά ανιχνεύσιµη ένωση στα δείγµατα των τροφίµων ακολουθούµενο από το εντοµοκτόνο Lufenuron το οποίο ανιχνεύεται και αυτό στο µεγαλύτερο ποσοστό δειγµάτων αλλά όχι σε συγκεντρώσεις άνω των ανώτατων επιτρεπτών ορίων (MRL). Αντίθετα τα δύο µυκητοκτόνα (κατά του βοτρύτη) Cyprodinil και Mepanipyrim δεν ανιχνεύθηκαν σε κανένα δείγµα, κάτι που εξηγείται αφενός από το γεγονός ότι οι δειγµατοληψίες έγιναν την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή περίοδο καλλιέργειας, που σηµαίνει ότι έχουµε µικρότερες προσβολές βοτρύτη λόγω χαµηλότερων σχετικών υγρασιών, και αφετέρου ότι τελικά οι παραγωγοί ακολουθούν τις ηµεροµηνίες επέµβασης-συγκοµιδής και επίσης δείχνουν µια ιδιαίτερη προτίµηση στο «παλαιότερο» µυκητοκτόνο Iprodione, το οποίο ανιχνεύθηκε σε ένα (1) δείγµα σε συγκεντρώσεις κάτω των ανώτατων επιτρεπτών ορίων (2.7%). Φυτοφάρµακα cyprodinil mepanipyrim iprodione chlorothalonil pyriproxifen lufenuron propargite fenarimol fenamiphos triadimenol kresoxim nd% <MRL% >MRL% % δείγµατα Σχήµα 2. Γραφική παράσταση του ποσοστού (%) των δειγµάτων τροφίµων που περιείχαν υπολείµµατα των επιλεγµένων φυτοφαρµάκων ανά αναλυτέα ένωση 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εφαρµογή της τεχνικής εκχύλισης MSPD, αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη τεχνική στον τοµέα της ανάλυσης των φυτοφαρµάκων σε φυτικά προϊόντα, δεδοµένου ότι είναι ταχύτατη,

8 οικονοµική και αποδοτική (καλή γραµµικότητα, καλές ανακτήσεις και χαµηλά όρια ανίχνευσης) κυρίως αναφορικά µε την χρήση της µε µεγάλη επιτυχία σε αναλύσεις ρουτίνας για τον συστηµατικό έλεγχο των επιλεγµένων ενώσεων σε φυτικά προϊόντα. Τα αποτελέσµατα της εφαρµογής της µεθόδου ανέδειξαν το γεγονός ότι η σωστή και συνεχής ενηµέρωση και εκπαίδευση των παραγωγών και η υιοθέτηση από αυτούς των κανόνων της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΟΓΠ) σε συνδυασµό µε συστηµατικότερους ελέγχους για την ανίχνευση υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων στα τρόφιµα θα έχει ως συνέπεια την µεγαλύτερη ασφάλεια των τροφών και την προστασία των καταναλωτών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Barker St. (2000) Matrix solid-phase dispersion J. Chromatogr. A, 885: Boti V.I., V. Α. Sakkas and Τ. Α. Albanis (2009) An Experimental Design Approach Employing Artificial Neural Networks for the Determination of Potential Endocrine Disruptors in Food using Matrix Solid Phase Dispersion Journal of Chromatography Α, 1216 (9):

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Χ. Κουκούμης, Μ. Κορνάρος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΜΕΛΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΓΡΟΥ ΥΓΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ AZOXYSTROBIN ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΥΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5

ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑ ΟΤΕΩΝ Π2, Π4 & Π5 Π2 Π4 Π5 ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝ ΕΣΗ - ΣΥΝ ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Θ. ΜΑΛΛΙΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΩΝ-ΑΠΟΧΡΕΜΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΥΧΥΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Πειραματικός προσδιορισμός συντελεστών οκτανόλης νερού με χρήση υγρής μικροεκχύλισης» ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΣΤΡΟΜΙΧΑΛΗ ΑΝΝΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Έλεγχος και βελτίωση της ποιότητας ανακυκλωμένων λιπαντικών ελαίων Τυράκης Μιχάλης Εξεταστική επιτροπή: Πασαδάκης Νικόλαος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (HPLC) ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΑΠΟ: ΚΑΡΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ Φοιτητής Τµήµατος Π.Σ.Ε. «Τεχνολογία Ιατρικών Συστηµάτων» Σχολή Τεχνολόγων Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή των βιολογικών µεθόδων. επεξεργασίας στην αποµάκρυνση του. φυτοφαρµάκου Diuron ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σεβαστή Α.

Εφαρµογή των βιολογικών µεθόδων. επεξεργασίας στην αποµάκρυνση του. φυτοφαρµάκου Diuron ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Σεβαστή Α. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εφαρµογή των βιολογικών µεθόδων επεξεργασίας στην αποµάκρυνση του φυτοφαρµάκου

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτα Εργασίας 4 & 5

Πακέτα Εργασίας 4 & 5 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΑ ΤΕΙ (ΕΕΟΤ)» ΙΔΡΥΜΑ (Φορέας Υλοποίησης) : ΤΕΙ Σερρών ΤΜΗΜΑ: Μηχανολογίας ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Γεώργιος Μήλτσιος ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Διερεύνηση της επίπτωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Cd ΚΑΙ Pb ΣΤΟ ΜΕΛΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΜΕΛΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική Μεταπτυχιακή Διατριβή Σύγκριση απομάκρυνσης ενδοκρινικών διαταρακτών με προσρόφηση σε ρητίνες και φωτοκατάλυση Τζατζιμάκη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2002/657/ΕΚ) (5) Βάσει της οδηγίας 96/23/EΚ λειτουργείένα δίκτυο κοινοτικών

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2002/657/ΕΚ) (5) Βάσει της οδηγίας 96/23/EΚ λειτουργείένα δίκτυο κοινοτικών L 221/8 EL 17.8.2002 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Αυγούστου 2002 για εφαρµογή της οδηγίας 96/23/EΚ του Συµβουλίου σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΚΟΜΙΛΗΣ Λέκτορας ΞΑΝΘΗ 2008 ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΕΝΑΝΘΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μαρία Κάτζιη Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού»

«Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙΙ Υπεύθυνος Καθηγητής: Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος «Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού» Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη ii Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας- Εγχειρίδιο χηµικών εργαστηρίων Περίληψη: Σύµφωνα µε το ISO/IEC 17025 (3): Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει διαδικασίες ελέγχου ποιότητας για τον έλεγχο της εγκυρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Μ. Κωστάκης, Ν. Θωμαϊδης, Μ. Κουππάρης Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμ. Χημείας, ΕΚΠΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα αποτέλεσμα μιας μέτρησης αποτελεί μια κρίσιμη παράμετρο,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης

Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Οδηγός για τα Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων στα Προϊόντα Φυτικής Προέλευσης Α. Υπολείµµατα Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Τι είναι υπόλειµµα; Είναι µία ή περισσότερες ουσίες, παρούσες είτε εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ ΡΥΖΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΦΑΙΝΟΛΩΝ. Π. Ηγουμενίδης, Ε. Λέκκα, Β. Καραθάνος Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER)

Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) Γ ΜΕΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ (POSTER) 1. Αξιολόγηση των διαφόρων μεθόδων ελέγχου των μαστίτιδων [Fossomatic, χαρτάκι (Bovi-vet), δοκιμή της Καλιφόρνιας και αγωγιμότητα] στο γάλα αγελάδων με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΕ HPLC ιδάσκουσα: Ε. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Επικ. Καθηγήτρια ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η προκατεργασία του δείγµατος είναι βασικό τµήµα της ανάλυσης µε HPLC, που αποσκοπεί στην παραλαβή ενός οµογενούς

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΙΟΝΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ 1.1 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ο όρος ιοντική χρωµατογραφία εισήχθη στη διεθνή βιβλιογραφία το 1975 από τον H. Small, µε σκοπό την περιγραφή µίας τεχνικής υγρής χρωµατογραφίας διαχωρισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε.Μ : 3228 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Π ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΥΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΑΦΗ ΤΟΥΣ» Pivnenko Kostyantyn

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΠΜΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΦΛΟΙΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ MERLOT, CABERNET

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής

Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Προσδιορισμός PFOS με χρήση υγρής μικροεκχύλισης συζευγμένης με LC/MS ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Εξεταστική Επιτροπή Ψυλλάκη Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ Β ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΛΙΠΟΥΣ ΣΤΟ ΤΥΡΙ Εισαγωγή Το λίπος είναι ένα συστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα