Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί"

Transcript

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ (71) ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ (ROUTERS) ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής : ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 3055 Αθήνα, 3/10/2014 ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) Διεύθυνση : Σορβόλου 24, T.K , Μετς Τηλ. : Fax : Πληροφορίες : Τμήμα Μηχανογράφησης, κος Πρινάρης Βασίλης Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: «Ν. 1729/87 όπως ισχύει σήμερα με το άρθρο 56 Ν. 4139/2013, Π.Δ. 148/2007, Ν. 2286/1995, Π.Δ. 118/2007, Π.Δ. 60/2007, Ν. 3580/ Την Απόφαση του Δ.Σ. ΚΕΘΕΑ 9 η Συνεδρίαση 25/09/2014 που αφορά στην έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης 3. Τις επείγουσες ανάγκες του ΚΕΘΕΑ για προμήθεια εγκατάσταση και παραμετροποίηση των 71 Δρομολογητών (Routers) για τη λειτουργία ιδιωτικού δικτύου τηλεπικοινωvίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού». Δ ι ε ν ε ρ γ ε ί Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με τη διαδικασία του κατ επείγοντος για την ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εβδομήντα ένα (71) δρομολογητών (Routers) στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΚΕΘΕΑ σε όλη την επικράτεια σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της 1

2 παρούσης» (εφεξής το «έργο»), ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 [ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ και των πάσης φύσεως φόρων, δαπανών και εξόδων του αναδόχου, όπως αναφέρεται αναλυτικά στους παρόντες όρους και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β και Γ που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους και περιλαμβάνουν τα κάτωθι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Σημεία Εγκατάστασης Δρομολογητών ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Υπόδειγμα Σύμβασης Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού εξόδων του ΚΕΘΕΑ για το έτος Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Άρθρο 1 : Δημοσιότητα Η Διακήρυξη, συντάχθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/07 και το Π.Δ. 60/2007 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (http://www.kethea.gr) στις 3/10/2014. Άρθρο 2 : Παραλαβή Διακήρυξης & Αίτηση - Παροχή Διευκρινίσεων Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται στο ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών και να παραλαμβάνει το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης, είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier) κατά τη διάρκεια των εργασίμων ημερών και κατά τις ώρες 09:00-16:00, είτε από το site του ΚΕΘΕΑ όπου είναι αναρτημένη η διακήρυξη. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης, θα πρέπει να συμπληρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή να τα αποστέλλουν ηλεκτρονικά στο έτσι ώστε ο Οργανισμός να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ αυτής. Άρθρο 3 : Κατάθεση Προσφορών Επιτροπή - Αποσφράγιση προσφορών Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο του ΚΕΘΕΑ, επί της οδού Σορβόλου 24, Αθήνα, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 9/10/2014 και ώρα μ.μ. (ημερομηνία και ώρα έναρξης του Διαγωνισμού), οπότε θα γίνει και η αποσφράγισή τους από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, παρουσία των συμμετεχόντων. 2

3 1. Το ΚΕΘΕΑ δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών. Εκπρόθεσμη άφιξη και πρωτοκόλληση φακέλου συμμετοχής έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου, ακόμα και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την καθυστέρηση. 2. Ως αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση, αξιολόγηση προσφορών και την εισήγηση κατακύρωσης, ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται η «Επιτροπή». 3. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή ακόμη κι αν η ίδια είναι αρμόδια για την αξιολόγησή τους δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων προς τους όρους της παρούσας αλλά σε κλειστή πλέον διαδικασία ελέγχει την ορθότητα και την πληρότητα των δικαιολογητικών συμμετοχής που έχουν υποβληθεί καθώς και το περιεχόμενο των τεχνικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της Διακήρυξης και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου σε σχετικό Πρακτικό της. Προκειμένου να εξοικονομείται χρόνος και να επιταχύνονται οι διαδικασίες, η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να πραγματοποιείται σε μία φάση, που περιλαμβάνει όλα τα παρακάτω επιμέρους στάδια, ήτοι: (Παραλαβή φακέλων, Αποσφράγιση προσφορών, Έλεγχο Δικαιολογητικών, Άνοιγμα και αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, Άνοιγμα και αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, Επιλογή Αναδόχου). 4. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί εγγράφως σε όλους τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν παραδεκτές και αποδεκτές προσφορές. Άρθρο 4 : Γλώσσα διαδικασίας Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά των Προσφορών του Διαγωνισμού θα υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, άλλως θα υποβληθούν συνοδευόμενα από νόμιμες, επίσημες, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, μεταφράσεις στην ελληνική. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Άρθρο 5 : Περιεχόμενο προσφορών 1. Οι προσφορές συντάσσονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και κατατίθενται 2. απαραιτήτως εντός καλά σφραγισμένου φακέλου, στον οποίο εσωκλείονται δύο επί μέρους, ανεξάρτητοι σφραγισμένοι φάκελοι ως εξής : Α. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος περιέχει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και την Τεχνική Προσφορά και εσωκλείεται 3

4 στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. Β. «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (χωριστός σφραγισμένος φάκελος), ο οποίος εσωκλείεται στον ενιαίο κυρίως φάκελο του Προσφέροντα. Σε κάθε φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ αντίστοιχα. Ο πλήρης τίτλος της Διακήρυξης. Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί το διαγωνισμό. Η ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών. Τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψηφίου (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, fax). 3. Όλες οι σελίδες της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να έχουν μονογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου του προσφέροντα. 4. Προσφορές, που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή δεν αντιμετωπίζουν το σύνολο των απαιτήσεων της παρούσας ή τελούν υπό αιρέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας Διακήρυξης επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές των οποίων οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις κατά την κρίση της Επιτροπής. 5. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Τονίζεται ότι οι προσφορές πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του ζητούμενου έργου (προμήθεια των δρομολογητών (Routers) και των εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης τους) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης, αποκλειόμενης ως απαράδεκτης κάθε προσφοράς που θα αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος αυτού. 6. Η για οποιοδήποτε λόγο απόρριψη προσφοράς δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα για τον προσφέροντα. 7. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους συμμετέχοντες και να ζητά από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών. Άρθρο 6 : Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις νομικές, τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο παρόν και διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια, καθώς και ικανότητα και εξειδίκευση σε αντίστοιχο έργο, με αυτό που αποτελεί αντικείμενο του παρόντος. 4

5 Άρθρο 7 : Δικαιολογητικά Συμμετοχής Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό οφείλουν επί ποινή απορρίψεως να προσκομίσουν στον σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά», τα εξής : 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς (χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής) στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνουν ότι : i. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007. ii. Δεν έχουν διαπράξει κανένα σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, συναφές με το αντικείμενο του Διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα, ούτε έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. iii. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. iv. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. v. Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α`101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). vi. Είναι εγγεγραμμένοι σε οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματικό ή Εμπορικό Μητρώο και ποιο είναι αυτό. vii. Δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα. viii. Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης (και των συνημμένων παραρτημάτων αυτής) της οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα. ix. Συμμετέχουν με μία μόνο προσφορά, η οποία καλύπτει το σύνολο της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης και παραμετροποίησης όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Διακήρυξης και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή. 5

6 x. Παραιτούνται από κάθε αξίωση ή/και δικαίωμα αποζημίωσής τους, για την οποιαδήποτε ενδεχόμενη απόφαση του ΚΕΘΕΑ σχετικά με την αναβολή ή ακύρωση ή επανάληψη ή ματαίωση του Διαγωνισμού, Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του 2. Συμπληρωμένο το παρακάτω πίνακα «ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ», για τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχα έργα προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου, προκειμένου να αποδεικνύει ότι διαθέτει κατάλληλα τεκμηριωμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση παρόμοιου εξοπλισμού με αυτόν που ζητείται. Η εμπειρία αυτή τεκμηριώνεται με την προσκόμιση πρωτοκόλλων παραλαβής ή βεβαιώσεων ή παραστατικών τιμολόγησης τουλάχιστον δύο (2) αντίστοιχων έργων, προϋπολογισμού μεγαλύτερου από το 50% του προϋπολογισμού του προκηρυσσόμενου έργου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΈΩΣ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (τηλέφωνο επικοινωνίας, ονοματεπώνυμο υπευθύνου)

7 3. Πρόσφατη κατάσταση προσωπικού και επαγγελματική εμπειρία των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο συγκεκριμένο έργο. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των στοιχείων τεκμηρίωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδόχων. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 4. Τα κατά περίπτωση αναγκαία έγγραφα σύστασης και εκπροσώπησης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, από τα οποία να προκύπτει: η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του υποψηφίου τα πρόσωπα που δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους. 5. Σε περίπτωση που: α) η προσφορά δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον υπογράφοντα. β) η κατάθεση ή / και η παράσταση κατά την αποσφράγιση των προσφορών δεν γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Νομικού Προσώπου, προσκομίζεται η κατά νόμο αναγκαία εξουσιοδότηση προς τον καταθέτοντα ή / και τον παριστάμενο. Άρθρο 8 : Τεχνική Προσφορά 1. Η Τεχνική Προσφορά δεν επιτρέπεται να περιέχει οικονομικά στοιχεία και όρους και η εμφάνιση οποιασδήποτε τιμής (π.χ. υλικού, υπηρεσίας, αποζημίωσης, αναθεώρησης κλπ) στον φάκελο Τεχνικής Προσφοράς οδηγεί στην απόρριψη αυτής ως απαράδεκτης. 2. Διευκρινίζεται, ότι ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου εξοπλισμού. Επίσης, θα περιέχει τεχνικά φυλλάδια και προδιαγραφές του προσφερόμενου εξοπλισμού, που θα ελεγχθούν από την Επιτροπή του Διαγωνισμού για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. 3. Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω στοιχεία : i. Πλήρη αναλυτική «Τεχνική Περιγραφή» στην ελληνική γλώσσα για τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τις εργασίες σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. ii. Υπεύθυνη δήλωση για τον απαιτούμενο χρόνο ολοκλήρωσης του έργου όπως αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης. 7

8 iii. iv. Περιγραφή της μεθόδου εγκατάστασης και παραμετροποίησης του εξοπλισμού και ένταξης στο Σύζευξις με δεδομένο ότι οι Μονάδες του ΚΕΘΕΑ θα πρέπει να μείνουν τον ελάχιστο δυνατό χρόνο χωρίς τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις. Το σύνολο των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς θα υποβάλλεται οπωσδήποτε με τον τρόπο που απαιτείται στους παρόντες όρους. Άρθρο 9 : Οικονομική Προσφορά - Τιμή Προσφοράς 1. Οι τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του αναδόχου θα είναι σε ευρώ και δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Θα ισχύουν δε και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο μέχρι την λήξη της σύμβασης. 2. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 3. Στις τιμές που θα αναγράφονται στην Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου περιλαμβάνονται πάσης φύσεως φόροι [φόρος εισοδήματος (άρθρο 64 Ν.4172/2013)], ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων [παρακράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (άρθρο 3, Ν. 3580/2007), κράτηση 0,10% υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ], μισθοί και δώρα προσωπικού, επιδόματα, τυχόν υπερωριακή απασχόληση, έξοδα Αναδόχου και οι εργοδοτικές εισφορές προς το ΙΚΑ ή οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό φορέα, για ασφάλιση των εργαζομένων του Αναδόχου, καθώς και οι νόμιμες εισφορές προς τρίτους όπως αυτές προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία, δαπάνες για αγορά υλικών, ειδών, μεταφορικά και κάθε είδους δαπάνη που πιθανόν πραγματοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση, ολοκλήρωση και παράδοση ποιοτικά και ποσοτικά του συνόλου του έργου που αναλαμβάνει, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην Τεχνική Περιγραφή και στην παρούσα Διακήρυξη. 4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν αναγράφεται τιμή σε εξοπλισμό-υπηρεσίες-εργασίες που αναφέρονται στο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, θεωρείται ότι αυτές προσφέρονται δωρεάν. 5. Οι τιμές θα δίνονται χωρίς Φ.Π.Α., θα αναγράφεται δε το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις (%), στο οποίο υπάγεται η προμήθεια. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλμένος Φ.Π.Α., αυτός θα διορθώνεται από την Επιτροπή. 6. Εάν στο συγκεκριμένο Διαγωνισμό οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξεταστούν οι λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασισθεί η κατακύρωση του Διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή θα ζητήσει από τον προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις. 8

9 Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ Άρθρο 10 : Τρόπος Πληρωμής - Έκδοση τιμολογίων Α. Για την εξόφλησή του ο Ανάδοχος καταθέτει βεβαίωση φορολογικής & ασφαλιστικής ενημερότητας, που να ισχύει κατά το χρόνο της πληρωμής Β. Η εξόφληση των παραστατικών θα γίνει κατόπιν τριάντα (30) ημέρες μετά την οριστική παραλαβή του έργου από την Επιτροπή Παραλαβής με κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου (κατά προτίμηση της Εθνικής Τράπεζας). Άρθρο 11 : Ισχύς προσφορών Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για τριάντα ημέρες (30) από την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Άρθρο 12 : Απόρριψη προσφορών Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά η οποία : 1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή ή/και αιρέσεις ή/και δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση. 2. Αποτελεί αντιπροσφορά, εναλλακτική προσφορά, ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων εργασιών και της προμήθειας. 4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 5. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την προσφερόμενη τιμή ή/ και εμφανίζει τιμές σε οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς. 9

10 6. Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου. 7. Η οικονομική προσφορά είναι υπερβολικά χαμηλή σύμφωνα με το άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και θα τηρηθεί η ανάλογη διαδικασία. 8. Ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο ή διαφορικό του προβλεπόμενου στην παρούσα. 9. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των τριάντα (30) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 10. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. 11. Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 12. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του. Άρθρο 13 : Κατακύρωση αποτελέσματος του Διαγωνισμού Υπογραφή Σύμβασης 1. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού γίνεται με Απόφαση του ΚΕΘΕΑ που θα ληφθεί το αργότερο εντός 15 ημερών από τη διενέργεια του Διαγωνισμού, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 2. Μετά την έγγραφη ανακοίνωση της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 4 (τεσσάρων) εργασίμων ημερών προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. β) πιστοποιητικό (πρωτότυπο ή ευκρινές φωτοαντίγραφο) αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, υπό εκκαθάριση και ούτε βρίσκονται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό διαδικασία θέσης σε εκκαθάριση, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου. γ) Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο, ευκρινές φωτοαντίγραφα των εγγράφων νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση. δ) Για την υπογραφή της σύμβασης, απαιτείται επίσης η προσκόμιση από τον ανάδοχο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ίσης με ποσοστό 10% της συμβατικής αξίας (ΠΡΟ ΦΠΑ) του παρόντος. 10

11 Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β. 3. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης, και με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση, το κείμενο της οποίας (σχέδιο σύμβασης) επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. Το ΚΕΘΕΑ συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του ανακηρυχθέντα Αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο Διαγωνισμό και η οποία έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού σ αυτόν. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην παρούσα, ούτε καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του Αναδόχου. 4. Αν ο υποψήφιος Ανάδοχος, στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΚΕΘΕΑ και σε βάρος του επέρχονται οι συνέπειες που ορίζονται στην παρούσα. Όταν ο προσφέρων ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται ανωτέρω, ή/και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που προσφέρει την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ εξής. 5. Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 6. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου και οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών. Άρθρο 14 Χρονική διάρκεια Υποχρεώσεις Ευθύνες Αναδόχου- Ποιοτική Ποσοτική Παραλαβή 1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει ολοκληρωμένο το έργο σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσης εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. 2. Η μη έγκαιρη καθώς και η μη συνεπής πραγματοποίηση, ολοκλήρωση και παράδοση του έργου από οποιαδήποτε αιτία εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει το δικαίωμα στο ΚΕΘΕΑ, να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο, λύοντας την σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση για αποζημίωση του Αναδόχου. 3. Προσφορές που παρεκκλίνουν του χρόνου εκτέλεσης, ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου καθώς και των τεχνικών προδιαγραφών, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11

12 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει ο ίδιος το έργο με δικά του μέσα, εξοπλισμό, προσωπικό και δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει την εκτέλεσή του σε οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση παράβασης αυτού του όρου, το ΚΕΘΕΑ έχει δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή σε κάθε τρίτον. Άρθρο 15 : Οριστική παραλαβή προμήθειας και εργασιών Η οριστική παραλαβή του έργου θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής που θα συσταθεί µε απόφαση του αρμόδιου οργάνου, το αργότερο 20 ημέρες από την έγγραφη βεβαιωμένη περάτωση του έργου που υποχρεούται να συντάξει και να παραδώσει ο Ανάδοχος. Άρθρο 16 : Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης θα ανέρχεται στο 10% της συμβατικής αξίας του έργου χωρίς Φ.Π.Α και έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο της συμβατικής ημερομηνίας οριστικής (ποσοτικής και ποιοτικής) παραλαβής κατά δύο (2) μήνες από τον συνολικό συμβατικό χρόνο. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης αφορά στην εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου που απορρέουν από τη Σύμβαση και θα εκδοθεί επ ονόματι της Αναθέτουσας Αρχής κατ εντολή και για λογαριασμό του Αναδόχου, θα παραδοθεί δε στην Αναθέτουσα Αρχή με την υπογραφή της Σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης, επιστρέφεται μετά την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του Έργου και ύστερα από την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλομένους. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Άρθρο 17 : Εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας Μετά την παράδοση του υπό έργου και την έκδοση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή Τραπέζης καλής λειτουργίας, του εξοπλισμού μετά των εξαρτημάτων που τον συνοδεύουν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, ποσοστού ίσου µε το 2,5% της συµβατικής αξίας αυτού χωρίς ΦΠΑ. Η εν λόγω εγγυητική επιστολή θα καλύπτει την καλή λειτουργία όλου του εξοπλισμού που εγκαταστάθηκε για ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και θα περιλαμβάνει: 12

13 Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού/υλικών και εργασίας ενός (1) έτους στο τόπο εγκατάστασης (on site) με υποστήριξη ανταλλακτικών και εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Συντήρηση των συστημάτων για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Τα κόστη μεταφορικά, εργατικά, καθώς και τα έξοδα ανταλλακτικών (καθώς και ότι άλλα έξοδα υπηρεσιών) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Άρθρο 19 : Ματαίωση του Διαγωνισμού Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα της ακύρωσης, ή/και αναβολής, ή/και διακοπής, ή/και επανάληψης με τροποποίηση ή μη των όρων και τεχνικών προδιαγραφών ή/και ματαίωσης του Διαγωνισμού, χωρίς οι συμμετέχοντες να έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Άρθρο 20 : Εφαρμοστέο Δίκαιο Διαιτησία Για ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Διευθυντής ΚΕΘΕΑ Βασίλειος Γκιτάκος 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνική Περιγραφή Προδιαγραφές Σημεία Εγκατάστασης Δρομολογητών Προμήθεια εβδομήντα (71) τεμαχίων Routers και συγκεκριμένα: 17 Cisco 887 VA-K9 Router ή ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών (PSTN γραμμές) 54 Cisco 886 VA-K9 Router ή ισοδύναμων ή ανώτερων προδιαγραφών (ISDN γραμμές) O Ανάδοχος στα πλαίσιο του έργου θα αναλάβει: Την παράδοση, εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συνόλου του εξοπλισμού στο τόπο εγκατάστασης. Η οριστική παραλαβή του υλικού και λογισμικού θα γίνει μετά το πέρας του λειτουργικού ελέγχου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας, παράδοσης και υλοποίησης των εργασιών είναι εντός σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Εγγύηση Συντήρηση Τεχνική Υποστήριξη Ο Ανάδοχος στα πλαίσια του έργου της προμήθειας, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του εξοπλισμού δεσμεύεται για τα εξής: Εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμού/υλικών και εργασίας ενός (1) έτους στο τόπο εγκατάστασης (on site) με υποστήριξη ανταλλακτικών και εργασίας, η οποία αρχίζει μετά την οριστική παραλαβή τους. Η συντήρηση των συστημάτων για τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας, θα γίνεται σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Τα κόστη μεταφορικά, εργατικά, καθώς και τα έξοδα ανταλλακτικών (καθώς και ότι άλλα έξοδα υπηρεσιών) θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο. 14

15 Τεχνικές Προδιαγραφές Η εικόνα 1 παρουσιάζει την λογική τοπολογία του υπό δημιουργία δικτύου του ΚΕΘΕΑ χρησιμοποιώντας ADSL lines και διασύνδεση των απομακρυσμένων σημείων και του κεντρικού site μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series Internal Network of specific site Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series GETVPN Member Cisco Router 880 Series GETVPN Member ADSL GETVPN Member Internal Network of specific site Cisco Router 880 Series ADSL VPN ADSL Cisco Router 880 Series Internal Network of specific site VPN GETVPN Member Cisco Router 880 Series ADSL VPN ΣΥΖΕΥΞΙΣ VPN ADSL GETVPN Member Cisco Router 880 Series GETVPN Member GETVPN Member VPN VPN Cisco Router 1941-SEC GETVPN Key Server GETVPN Key Server Cisco Router 1941-SEC Firewal Fortigate 200B Firewal Fortigate 200B Internal Networks ΚΕΘΕΑ Εικόνα 1 Σε κάθε σημείο θα εγκατασταθεί ένας Cisco Router 880 series ή άλλος router ισοδύναμων ή ανώτερων τεχνικών προδιαγραφών. Στα σημεία που θα παρέχουν video conference θα τοποθετηθεί και δεύτερος router προκειμένου να εξυπηρετεί αποκλειστικά το video conference. Επειδή θα εφαρμοστεί Security Policy, VPN site to site και QoS, θα παραμετροποιηθεί αντίστοιχα και ον router προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια της επικοινωνίας. Τα 71 τεμάχια θα εγκατασταθούν σε σημεία τα οποία διαθέτουν ISDN ή PSTN γραμμές. 15

16 Αναλυτικά, τα δέκα επτά (17) τεμάχια Cisco 887 VA-K9 θα διαθέτουν την παρακάτω διαμόρφωση: Cisco 887 VDSL/ADSL over POTS Multi-mode Router w/ Adv IP AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M Cisco 880 Advanced Security Software License Cisco 880 Advanced IP Services License Power Supply 60 Watt AC ADSL RJ11-to-RJ11 Crossover Cable Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA IPS SIGNATURE ONLY Cisco 887 VDSL/ADSL over POTS Multi- mode Και τα 54 τεμάχια Cisco 886 VA-K9 θα έχουν τη παρακάτω διαμόρφωση: Cisco 880 Series Integrated Services Routers AC Power Cord (Europe) C13 CEE 7 1.5M Cisco 880 Advanced Security Software License Cisco 880 Advanced IP Services License Power Supply 60 Watt AC ADSL RJ11-to-RJ11 Crossover Cable Cisco 880 Series IOS UNIVERSAL DATA IPS SIGNATURE ONLY Cisco 880 Series Int Cisco Config Pro Express on Router Flash Εργασίες 1. Προμήθεια και παράδοση των υλικών στις παρακάτω τοποθεσίες: ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Θ.Π. ΣΤΡΟΦΗ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου με έναν όροφο, όπου στεγάζεται κοινότητα, διοικητικές υπηρεσίες λογιστήριο και ηχοστούντιο 2. Διώροφο κτίριο, όπου στεγάζονται γραφεία Έρευνας, Ξενώνας Επανένταξης,Κέντρο Συμβουλευτικής Εφήβων, Κέντρο Κοινωνικής Δραστηριοποίησης ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 1. Οικοδομή υπογείου και ισογείου όπου στεγάζεται η κοινότητα, τμημα εκαπιδευσης, λογιστήριο 2. Οικοδομή όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης -Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης-Διοικητικές υπηρεσίες-τμήμα Έρευνας Tμήμα Διοίκησης & ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φλωρίνης 15, Αθήνα Αμορίου 4, Αθήνα Διασταύρωση Ραφήνας Βαλτετσίου 37, Αθήνα 16

17 Οικονομικού 3. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο, όπου στεγάζεται το κέντρο οικογενειακής υποστήριξης και το κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης, τμήμα εκπαίδευσης 4) Λυόμενο κτίσμα που στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ραφήνας Θ.Π. ΟΞΥΓΟΝΟ 1. 4ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται η Κοινότητα & 5ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται το Κ.Ενημ., η Επανένταξη, η Οικογένεια & οι Διοικητικές Υπηρεσίες (Ερευνα, γραμματεια, λογιστήριο, γραφείο Υπευθυνου) 2. Παραχωρημένος χώρος στη Φυλακή Αγ. Στεφάνου Αχαίας, όπου λειτουργεί Συμβουλευτικός Σταθμός. Θ.Π. ΚΥΤΤΑΡΟ 1. Ισόγειο και 1ος όροφος όπου στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του Προγράμματος -κέντρο ενημέρωσης ξενώνας κοιν. επανένταξης συμβουλευτική γονέων 2. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, 1ο όροφο, όπου στεγάζεται η Θεραπευτική Κοινότητα του Προγράμματος 3. Επαγγελματικός χώρος σε 1ο όροφο όπου στεγάζεται το Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο 4. Ισόγειο όπου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Θ.Π. ΠΙΛΟΤΟΣ 1. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο όπου στεγάζεται η Μονάδα Θεραπείας & Κοινωνικής Επανένταξης, ο Υπεύθυνος Προγράμματος, η Γραμματέας, ο Υπεύθυνος Τμημ.Εκπαίδευσης & Έρευνας & η Υπεύθυνη Τμημ.Δ/Ο Υπηρεσιών 2. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο και ισόγειο όπου στεγάζεται το Πολυδύναμο Συμβουλευτικό κέντρο, το Προσωπικό του Τμήμ.Εκπαίδευσης & Έρευνας και η Λογίστρια του Τμημ.Δ/Ο Υπηρεσιών ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ 1. Στο κτιριακό συγκρότημα του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι αίθουσες ισογείου και α ορόφου (αίθουσες 127, 229) όπου στεγάζονται ο Συμβουλευτικός Σταθμός, το τμήμα έρευνας και εκπαίδευσης, μονάδα κοινωνικής επανένταξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1β. Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο Ιωαννίνων στο ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι αίθουσα α ορόφου Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο όπου στεγάζεται η βραδινή κοινότητα, και τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών της Μονάδας και η πρωινή κοινότητα (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) Θεμιστοκλέους 67, Αθήνα 25ο χιλ Λεωφ. Μαραθώνος Φωκαίας 26, Πάτρα Φυλακές Αγ. Στεφάνου Αχαίας Κουμουνδούρου 3, Καλαμάτα Δ.Δ. Σπερχογείας, Καλαμάτα Κολοκοτρώνη 1 & Νέδοντος, Καλαμάτα Βασιλέως Κωνσταντίνου & Θεσσαλονίκης 1, Ναύπλιο Μεταμορφώσεως 27 & Σοφοκλέους, Βόλος Προύσης & Μυριοφύτων, Ν. Ιωνία Βόλου Αρχ. Μακαρίου 11, Ιωάννινα Κοραή 11, Ιωάννινα 17

18 3. Διαμέρισμα 1 ου ορόφου, 150 τμ., επί, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του προγράμματος οικογένειας, στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Παραχωρημένο από τον Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΗΠΕΙΡΟΣ) ΔΙΚΤΥΟ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται η μονάδα υποστήριξης εφήβων και των οικογενειών τους και μεταβατικό σχολείο 2. 1 ος όροφος οικοδομής όπου στεγάζεται η μονάδα νεαρών ενηλίκων και η μονάδα βραχύχρονης παρέμβασης 3. Κτιριακές εγκαταστάσεις υπογείου-ισογείου -1ου -2ου -3ου -4ου ορόφου, όπου στεγάζονται οι Διοικητικς Υπηρεσίες, η μονάδα Πρωτογενούς Πρόληψης στη Σχολική κοινότητα,η μονάδα Πρόληψης Ικαρος, η μονάδα Κοινοτικης Παρέμβασης Πήγασος, η μονάδα Εγκαιρης Παρέμβασης Προβληματικής Χρήσης στο Διαδίκτυο. της οδού Μακρυγιάννη 15Β ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μαγνησίας 29, Αθήνα Λ.Μεσογείων 254, Χολαργός Τσαμαδού 7, Αθήνα Θ.Π. ΑΡΙΑΔΝΗ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο-ισόγειο-1ο & 2ο όροφο, όπου στεγάζεται η κοινότητα,επανένταξη,εκπαιδευση,δ/ο-ερευνα 2. Οροφοδιαμέρισμα 3ος Όροφος, όπου στεγάζεται η μονάδα φυλακών (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 3. Κτίριο στο οποίο στεγάζεται η Μονάδα Εφήβων Ηρακλείου 4. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο & ισόγειο κατάστημα, όπου στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός Λασιθίου Διονυσίου & Σεφέρη 1, Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου, Ηράκλειο Κρήτης Δαμασκηνού & Ικτίνου, Ηράκλειο Κρήτης Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7, Αγ. Νικόλαος Κρήτης 5. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο κατάστημα κεντρο οικογένειας, και Σμπώκου 6, Ηράκλειο 1ο όροφο όπου στεγάζεται το Ψυχοδιαγνωστικα Κρήτης 5β. 2ο όροφο όπου στεγάζεται το κέντρο υποδοχής 6. 1ος όροφος οικοδομής, όπου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Χανίων Σφακιανάκη 13, Χανιά ΑΛΦΑ 1. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και τρεις (3) ορόφους όπου στεγάζεται το Θεραπευτικό Πρόγραμμα ΑΛΦΑ Θ.Π. ΔΙΑΒΑΣΗ 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου,1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται η πρωινή κοινότητα και το πολιτιστικό στέκι 2. Οικοδομή ισογείου, υπογείου, 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης και η επανένταξη(πρωινο και βραδυνο αντίσοιχα) 3. Οικοδομή διατηρητέου ακινήτου, υπογείου, ισογείου & 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται η βραδινή Κοινότητα 4.Δύο διαμερίσματα 185 και 180 τμ αντίστοιχα που στεγάζονται τα προγράμματα οικογενιας Πρωινό και Βραδυνό Θ.Π. ΕΞΟΔΟΣ Χαρβούρη 1, Αθήνα Σταυροπούλου 29, Αθήνα Φυλής 217, Αθήνα Ιθάκης 42, Αθήνα Γ σεπτμβρίου

19 1. Ισόγεια οικοδομή και δύο όροφοι όπου στεγάζεται το κέντρο ενημέρωσης και τα γραφεία κοινωνικής επανένταξης το Ψυχοδιαγνωστικο κέντρο 2. Κτιριακές εγκαταστάσεις (τρια επι μέρους κτιρια δικτυωμενα), όπου στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα, το σχολείο & και τα γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών του προγράμματος 3. Τετραόροφο κτίριο με δώμα, πυλωτή & υπόγειο πρ. οικογενειας, ερευνα & υπευθυνος προγραμματος Θ.Π. ΕΞΕΛΙΞΙΣ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο, 1ο, 2ο όροφο και δώμα όπου στεγάζονται : Μονάδα Άμεσης Πρόσβασης OFF CLUB, Μονάδα Σωματικής Υγείας, Μονάδα Ψυχικής Υγείας 2. Κτίριο αποτελούμενο από 1ο & 2ο όροφο, 3ο όροφο και δώμα. Στον ά όροφο στεγάζεται το Ψυχοδιαγνωστικό - Κέντρο Υποστήριξης Διπλής Διάγνωσης (στον β -γ όροφο, δώμα δεν στεγάζαι καμία υπηρεσία) 3. Παραχωρημένη οικία από τον Δήμο Ιλίου στεγάζεται ο Συμβουλευτικός Σταθμός Ιλίου 4. Κτίριο όπου αποτελείται από ισόγειο, α όροφο, β όροφο και δώμα όπου στεγάζονται: το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης, η Κινητή Μονάδα Streetwork και οι Διοικητικές - Οικονομικές Υπηρεσίες MOSAIC 1. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζονται η μονάδα υποστήριξης μεταναστών προσφύγων Θ.Π. ΝΟΣΤΟΣ-ΕΞΑΝΤΑΣ 1. Οικοδομή πολυώροφη που χρησιμοποιείται ως κοινότητα,προσωπ. Εκπαιδ, λογιστηριο 2. Διαμερίσματα 1ου & 2ου ορόφου, όπου στεγάζονται γραφεία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΌ 11/4/ Κτίριο αποτελούμενο από επτά (7) ορόφους όπου στεγάζεται το κέντρο κοινωνικής επανένταξης, εκπαιδευση, ερευνα 4. Οικοδομή αποτελούμενη από ισόγειο & 1ο όροφο, όπου στεγάζεται ΜΟΝΑΔΑ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, Υπευθ. Προγ/τος, γραμματεια 5. Ισόγειο οίκημα 200 τ.μ. όπου στεγάζονται υπηρεσίες Συμβουλευτικού Σταθμού του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ. 6. Οικοδομή 1ου ορόφου, όπου στεγάζεται ο συμβουλευτικός σταθμός Μυτιλήνης,ψυχοδιαγνωστικο 7. Κτίριο αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο 1 ο,2 ο, 3 ο,4 ο, ορόφο όπου στεγάζεται ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ,ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Θ.Π. ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 1. Τριώροφο κτίριο στο οποίο στεγάζεται θερ/κή κοινότητα (ΚΥΕ) & διοικ.τμήματα 2. Οικοδομή υπογείου, ισογείου, 1ου ορόφου και δώματος όπου στεγάζεται Επανένταξη και ξενώνας μελών (ΚΕ) Κύπρου 103, Λάρισα 2ο χιλ. Λάρισας Γιάννουλης Πηνειού 10, Λάρισα Εμμ. Μπενάκη 84, Αθήνα Θεμιστοκλέους 39 & Κωλέττη, Αθήνα Αθηνάς 47, Ίλιον Κουμουνδούρου 28, Αθήνα Μαγνησίας 28 & Ζολιώτη 2, Αθήνα Πευκών 12, Σελήνια Σαλαμίνας Ανδρούτσου 63, Πειραιάς Κολοκοτρώνη 93, Πειραιάς Διστόμου 68 & Ζέας, Πειραιάς Ερμού 78, Ελευσίνα Σαπφούς 2 Μυτιλήνη Ευπλοίας 32, Πειραιάς Δροσοπούλου Αθήνα Μαγνησίας 25, Αθήνα 19

20 3. Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται θερ/κή κοινότητα 4. Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται Συμβουλευτικός Σταθμός Κρατουμένων 5. Παραχωρημένος χώρος Δικαστικών Φυλακών Κορυδαλλού στον οποίο στεγάζεται θεραπευτική κοινότητα 6. Παραχωρημένος χώρος Γυναικείων φυλακών Ελαιώνα Θηβών Θ.Π. ΚΙΒΩΤΟΣ 1. Οικοδομή ισογείου όπου στεγάζεται το συμβουλευτικό κέντρο Θράκης, το ανοιχτό θεραπευτικό πρόγραμμα Θράκης και το Κέντρο Οικογενιεακής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 2. Υπόγειο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του συμβουλευτικού κέντρου Καβάλας και το Κέντρο Οικογενιεακής Υποστήριξης (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 3. Τριώροφη οικοδομή όπου στεγάζεται η Θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 4.Συμβουλευτικό κέντρο Κομοτηνής. Δύο γραφείο στο 2ο όροφο οικοδομής του Δήμου Κομοτηνής. (ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Θ.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1. Υπόγειο - ισόγειο - 1 ος 2 ος 3 ος- 4ος 5ος 6ος 7ος όροφος οικοδομής αποτελούμενης από γραφεία Ισόγειο και 2ος Streetwork (11 ατομα θερ), 7ος Γρ Λειτ Υποστ (2 ατομα) ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΗΜΑ & ΧΡΩΜΑ 1. Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το λιθογραφείο Τμήματα: Διοίκηση, Λογιστήριο, Πωλήσεις Θ.Π. ΑΝΑΔΥΣΗ 1. Οικοδομή αποτελούμενη από εξι (6) ορόφους, όπου στεγάζεται το συμβουλευτικό κέντρο εφήβων, η επανένταξη, η Οικογένεια,η τηλ.γραμμή sos και μέρος του σχολείου εκπαίδευσης Θ.Π. ΙΘΑΚΗ 1. Ισόγεια οικοδομή με έναν όροφο, όπου στεγάζεται η θεραπευτική κοινότητα και το οδοντιατρείο 3. Οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και α όροφο, όπου στεγάζονται γραφεία του Προγράμματος 5. Ισόγεια οικοδομή όπου στεγάζεται το εργαστήριο κεραμικής 6. Δύο ισόγειες οικοδομές όπου στεγάζονται αίθουσες εκπαίδευσης (Βουστάσια) 11. Ισόγεια αποθήκη όπου στεγάζεται το ξυλουργείο και η αποθήκη του αγροκτήματος. 12. Ισόγεια πέτρινη οικοδομή όπου στεγάζονται τα γραφεία του τμήματος Εκπαίδευσης 2. Οικοδομή πολυώροφη, όπου στεγάζεται ο Συμβ.Σταθμός και η Έρευνα ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΘΕΑ Γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού Φυλακές Ελαιώνα Θηβών Ηροδότου 1, Αλεξανδρούπολη Αθηνάς & Τσολάκη, Καβάλα Γαληνού 27, Καβάλα Γ. Ζαρίφη & Πύργου, Κομοτηνή Παγγαίου 7 (πρώην Ορβήλου) & Πίνδου 4, Θεσσαλονίκη Σίνδος Θεσσαλονίκης Ρεμπέλου 7, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σίνδος Θεσσαλονίκης Ευριπίδου 16, Θεσσαλονίκη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 20

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ)

ΚΕΘΕΑ (ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ) ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ «ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΦΟΡΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ TOY ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ-ΙΘΑΚΗ», ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.975.60 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α), 13.500,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καναπέδων. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καναπέδων. Γενικοί Όροι Α.Π.: 221 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια καναπέδων Αθήνα, 21.07.2014 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας. Γενικοί Όροι Καβάλα, 17/09/2015 ΑΠ 172 Έρευνα αγοράς για την τοποθέτηση τεντών στην Ανοιχτή θεραπευτική Κοινότητα Καβάλας Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι Αθήνα 19/11/2014 ΑΠ 856 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α: Π14/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ:4114 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015

Α/Α: Π14/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ:4114 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Α/Α: Π14/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ:4114 Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2015 Όροι συμμετοχής Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας σαράντα τριών (43) κατ εκτίμηση συνδέσεων με split

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας. Γενικοί Όροι Αθήνα 4/8/2014 ΑΠ 897 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ «ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)», CPV 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Σέρρες 18/05/2016 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 6380 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: 2 ο χλμ Εθν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λ.Φυλής 8 η στάση & Σπ. Θεολόγου 1 ΙΛΙΟΝ Τ.Κ. 13122 Πληροφορίες: Επιτροπάκης Γεώργιος Τηλ. 213 2015353, φαξ 213 2015348 ekaprom1@eka-hosp.gr ΙΛΙΟΝ, 11-05-2016

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 10035/26-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 10035/26-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΛΑΟΙ : 26 /11/2014 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 10035 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΛΑΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου. Γενικοί Όροι Αθήνα 14/10/2014 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου ΑΠ:526 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης από το

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Τ.Θ. 37 Τ.Κ. 602 00 ΛΙΤΟΧΩΡΟ Πληροφορίες: Α. Γεωργούλη Τηλ: 23520 83000, Φαξ: 23520 83974 Ε-mail : fedolymp@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑΣ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 40.590,00 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α.Π.: 673 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια Νέου Καπέλου Λυκοπούλου της Προσκοπικής Στολής Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Α.Δ.Α. : ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα 30-05-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 7345 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 - Τ.Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού ΑΠ. ΚΥΤ/2016/51 Καλαμάτα 07 Απριλίου 2016 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία δύο ολοκληρωμένων ασύρματων συστημάτων αντικλεπτικού συναγερμού για το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΒΔΟΡΞΤ-ΓΘΧ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ. δ/νση ΝΕΑ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ Νέα Μηχανιώνα 02/11/2011 Πληροφορίες Κ ΟΝ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Αριθμ. Πρωτ. 108/496/02.11.11 Τηλεφωνο 2392035913-14

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 30/04/2013 Αρ. πρωτ.: Γ-2013-0471 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 16-10-2014 URL: www.hospser.gr Α.Π 10444

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα