Telecommunications Networks and Energy Consumption Γιάντσιου Κάθυ 15/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Telecommunications Networks and Energy Consumption Γιάντσιου Κάθυ 15/11"

Transcript

1 1 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Κατανάλωση Ενέργειας Telecommunications Networks and Energy Consumption Γιάντσιου Κάθυ 15/11 Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides 10/02/2012

2 2 Περίληψη Η εργασία πραγματεύεται την κατανάλωση ενέργειας στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Ξεκινάει με μια επιγραμματική ανάλυση της αρχιτεκτονικής των δικτύων (ενσύρματα, ασύρματα, δίκτυα κορμού). Έπειτα, γίνεται μία εκτενής αναφορά στην ενέργεια που καταναλώνεται στα δίκτυα, αναφέροντας τις κατάλληλες μετρικές για κάθε τύπο δικτύου, αλλά και στα στοιχεία των δικτύων που καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, προτείνονται κάποιες στρατηγικές μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα δίκτυα. Σε όλη την έκταση της εργασίας τονίζονται και οι λόγοι για τους οποίους αποτελεί σημαντικό στόχο η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, που είναι κυρίως περιβαλλοντικοί και οικονομικοί. Τέλος, παραθέτονται τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής και κάποιες προτάσεις για μελλοντική έρευνα. Abstract This essay is a study of the energy consumption in telecommunications networks. It begins with a succinct analysis of network architecture (wired, wireless, core networks). In the second part, there is a comprehensive reference to the energy consumption in telecommunication networks, indicating the appropriate metrics for each network type, and to the components of networks that consume the most energy. In the latter part of the essay, some strategies are proposed to reduce energy consumption in networks. Throughout the paper, are also highlighted the reasons, why reducing energy consumption in telecommunications networks is an important goal, which are primarily environmental and economic. Finally, the conclusions of this study are analyzed and proposals are made for future research.

3 3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών και Κατανάλωση Ενέργειας Η στροφή της κοινωνίας την τελευταία δεκαετία σε λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, εξαιτίας των έντονων συζητήσεων σχετικά με την κλιματική αλλαγή, είναι εμφανής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γίνεται ιδιαίτερος λόγος για τις πράσινες τεχνολογίες, που σημαίνει ότι κάθε νέα τεχνολογία αξιολογείται με βάση το αποτύπωμά της σε άνθρακα (Lange, Kosiankowski, Hülsermann, Weidmann, & Gladisch, 2010). Όσον αφορά στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών ΤΠΕ (Information and Communication Technologies-ICT) είναι υπεύθυνες για το 2-4% περίπου των εκπομπών άνθρακα παγκοσμίως. Το 40-60% των εκπομπών άνθρακα των ΤΠΕ οφείλεται στην ενεργειακή κατανάλωση της χρήσης του εξοπλισμού τους. Οι εκπομπές αυτές αναμένεται να διπλασιαστούν μέσα στην επόμενη δεκαετία αν δεν ληφθούν πρωτοβουλίες για τη μείωση του αποτυπώματος. Ένα σημαντικό μέρος αυτών των εκπομπών, περίπου το ένα έκτο, αποδίδεται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Vereecken et al., 2011). Στην Εικόνα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε την μελλοντική πορεία της ενεργειακής κατανάλωσης των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στο χρόνο, βάσει των δεδομένων που ισχύουν σήμερα.

4 4 Αρχιτεκτονικές Δικτύων Για την καλύτερη κατανόηση του θέματος, παραθέτονται παρακάτω κάποιες πληροφορίες για τα διάφορα είδη της Αρχιτεκτονικής των Δικτύων. Η Εικόνα 2 που αποτελεί μια επισκόπηση δικτύου λειτουργεί επικουρικά στην κατανόηση των παρακάτω εννοιών. Δίκτυα πρόσβασης Ενσύρματα δίκτυα (Fixed line networks). Ο χρήστης συνδέεται μέσω ενός φυσικού καλωδίου. Εδώ χρησιμοποιούνται τρείς βασικοί τύποι τεχνολογίας: Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή (Digital subscriber line-dsl) που χρησιμοποιεί το συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων χαλκού από τις παλιές τηλεφωνικές γραμμές. Ανάλογα με το ρυθμό της ταχύτητας των δεδομένων (bit) και το μέγιστο εύρος ζώνης συχνοτήτων υπάρχουν αρκετές τεχνολογίες, οι πιο γνωστές ADSL (Asymmetric DSL) και VDSL (Very high bit rate DSL). Τεχνολογία ομοαξονικού καλωδίου (Coax cable technology) για μεγαλύτερη ταχύτητα δεδομένων. Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για μετάδοση τηλεοπτικού δικτύου. Τεχνολογίες οπτικών ινών (Optical fiber technologies) χρησιμοποιούνται ήδη όπου χρειάζονται υψηλότερες ταχύτητες δεδομένων. (Διακονικολάου, Αγιακάτσικα, Μπούρας, 2004). Βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στην πλευρά του τελικού χρήστη του δικτύου είτε με μια ειδική σύνδεση με το χρήστη (Point-To-Point), είτε με ένα ενδιάμεσο ενεργό διαχωριστή (Active Star), ή με παθητικό ενδιάμεσο διαχωριστή (Passive Optical Network- PON). Σε διάφορες περιπτώσεις, ανάλογα με την προσφερόμενη ταχύτητα δεδομένων και την κυκλοφοριακή συμφόρηση (traffic), οι παραπάνω τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί σε ένα δίκτυο πρόσβασης. Παραδείγματα συνδυασμού: hybrid fiber coax-hfc, fiber to the building-fttb, fiber to the home FTTH.

5 5 Ως μετρική κατά την αξιολόγηση κατανάλωσης ενέργειας στα δίκτυα πρόσβασης, θεωρούμε την κατανάλωση ενέργειας ανά συνδρομητή (w/sub), εφόσον η ενέργεια που καταναλώνεται από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται είναι σε μεγάλο βαθμό σταθερή στο χρόνο και ανεξάρτητη φορτίου, παρόλο που η κυκλοφορία είναι εξαιρετικά μεταβλητή (Vereecken et al, 2011). Ασύρματα δίκτυα. Η σύνδεση των χρηστών παρέχεται μέσω μιας ασύρματης σύνδεσης. Οι συσκευές των χρηστών χρησιμοποιούν ραδιοκύματα για να συνδεθούν σε ένα σταθμό βάσης, ο οποίος στη συνέχεια συνδέεται με τα κεντρικά γραφεία μέσω ενός δικτύου backhaul. Διαφορετικές τεχνολογίες είναι διαθέσιμες και ποικίλουν ανάλογα με την ισχύ της μετάδοσης, τη συχνότητα μετάδοσης, το σύστημα διαμόρφωσης και την τεχνική πολυπλεξίας, παρέχοντας έτσι διαφορετικούς ρυθμούς πρόσβασης στα δεδομένα (bit) στους χρήστες. Οι τρεις κύριες αναδυόμενες ασύρματες τεχνολογίες: Mobile worldwide interoperability for microwave access (WiMAX). Το WiMAX έχει αναπτυχθεί για ασύρματες εφαρμογές σε κινητά και επιτρέπει στους ανθρώπους να επικοινωνούν, ενώ βρίσκονται εν κινήσει. High-speed packet access (HSPA) είναι ο διάδοχος του ευρέως καθιερωμένου παγκόσμιου συστήματος κινητών τηλεπικοινωνιών, γνωστό και ως τεχνολογία τρίτης γενιάς (3G). Προσφέρει αυξημένη απόδοση με τη χρήση βελτιωμένων συστημάτων διαμόρφωσης και την εκλέπτυνση των πρωτόκολλων, με τα οποία τηλέφωνα και βάσεις σταθμών επικοινωνούν. Long term evolution (LTE) είναι η νεότερη ασύρματη ευρυζωνική τεχνολογία. Διατίθεται στην αγορά ως η τέταρτη γενιά (4G) των ράδιο-τεχνολογιών (Vereecken et al, 2011). Εξοπλισμός Συνδρομητή (Customer premises equipment) Στα ενσύρματα δίκτυα μπορεί να είναι μια πύλη στο σπίτι (home gateway), η οποία στη

6 6 συνέχεια συνδέεται περαιτέρω με άλλες συσκευές. H home gateway είναι και ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας όσον αφορά τα ενσύρματα δίκτυα. Στα ασύρματα δίκτυα ο εξοπλισμός αυτός έχει μεγαλύτερη ποικιλία. Μπορεί να είναι ένα κινητό τηλέφωνο, μια ασύρματη κάρτα δικτύου σε έναν υπολογιστή, ή μια πύλη στο σπίτι (home gateway). Για τις ασύρματες τεχνολογίες χρησιμοποιούμε ως εκ τούτου τον γενικότερο όρο σταθμός κινητών (mobile station), ο οποίος καταναλώνει και την περισσότερη ενέργεια. Δίκτυα Κορμού (Core / Backbone Networks) Τα δίκτυα πρόσβασης συγκεντρώνουν τους χρήστες σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για τη διασύνδεση αυτών των περιοχών χρησιμοποιούνται δίκτυα κορμού. Για τα δίκτυα επιχειρήσεων που εξυπηρετούν έναν οργανισμό, ο όρος backbone χρησιμοποιείται περισσότερο, ενώ για τους παρόχους υπηρεσιών συνηθίζεται να χρησιμοποιείται ο όρος core (core network, Ένα δίκτυο κορμού αποτελείται από έναν αριθμό κεντρικών κόμβων (core nodes) που είναι διασυνδεδεμένοι, μέσω πολυπλεγμένων κατά μήκος κύματος (WDM) οπτικών ινών, συνήθως σε ένα πλέγμα ή σε τοπολογία δακτυλίου. Τα τρέχοντα δίκτυα κορμού είναι συνήθως ένα μείγμα από διάφορα στρώματα τεχνολογιών το ένα επάνω στο άλλο, όπως IP-over-ATM-over-SDH (Internet Πρωτόκολλο, ασύγχρονο τρόπο μεταφοράς, σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία). Ωστόσο, υπάρχει η τάση να στρέφονται προς πιο ομοιογενείς αρχιτεκτονικές, όπου το IP δρομολογείται άμεσα με WDM συνδέσμους. Σε γενικές γραμμές, ένας κόμβος αποτελείται από ένα αριθμό WDM μεταδιδόμενων και λαμβανόμενων καρτών, που αναφέρονται και ως αναμεταδότες ή πομποδέκτες, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι σε ένα IP router. Ο IP δρομολογητής με τη σειρά του μπορεί να συνδέεται με μια σειρά δρομολογητών πρόσβασης (Vereecken et al, 2011).

7 7 Ποσοτικοποίηση της Κατανάλωσης Ενέργειας Σε αυτή την ενότητα ποσοτικοποιείται η ενέργεια που καταναλώνεται από τους τύπους Αρχιτεκτονικής των Δικτύων που περιγράψαμε επιγραμματικά παραπάνω. Οι ποσοτικοποιήσεις βασίζονται σε δεδομένα, σε μετρήσεις ερευνητών και σε βιβλιογραφικές πηγές. Ενσύρματα Δίκτυα Κάθε συνδρομητής (Subs) έχει μια ειδική σύνδεση. Έτσι, η ισχύς ανά συνδρομητή είναι μια σταθερή μετρική. Στις DSL τεχνολογίες ο τελευταίος κόμβος πριν από το συνδρομητή είναι ο DSL πολυπλέκτης πρόσβασης (DSLAM). Ο ADSL εξοπλισμός καταναλώνει 1-2 W/Subs, ο VDSL εξοπλισμός καταναλώνει περίπου 3-5W/Subs. Η κατανάλωση ενέργειας στο VDSL εξοπλισμό είναι ελαφρώς υψηλότερη, αν και οι τάσεις δείχνουν να βελτιστοποιείται αυτή η τεχνολογία. Ο εξοπλισμός του οπτικού δικτύου καταναλώνει σήμερα W/port. Ωστόσο, με τη χρήση GPON τεχνολογίας, μπορεί να διανεμηθεί ακόμη περισσότερο. Ο OLT (optical line terminal) καταναλώνει 0,2-0,8 W/Subs. Κατά την αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης αυτών των συσκευών, πρέπει κανείς να σκεφτεί, ότι οι χώροι όπου βρίσκονται, συχνά χρειάζεται να ψύχονται. Επίσης, λαμβάνονται μέτρα πρόληψης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Αυτή η επιβάρυνση εκφράζεται σε αποτελεσματικότητα χρήσης ενέργειας (Power Usage Effectiveness-PUE), που δηλώνει τον συντελεστή με τον οποίο ο εξοπλισμός κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να πολλαπλασιάζεται ώστε να γνωρίζουμε τη συνολική κατανάλωση ενέργειας (δηλαδή, εξοπλισμός + επιβάρυνση). Η PUE είναι συνήθως ο συντελεστής 2. Αυτό σημαίνει στην πραγματικότητα ότι οι παραπάνω αριθμοί πρέπει να διπλασιαστούν για την εκτίμηση της πλήρους κατανάλωσης ενέργειας (Vereecken et al, 2011). Η συνολική κατανάλωση ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της PUE και των ταχυτήτων των παραδιδόμενων δεδομένων, συνοψίζονται για τις διάφορες τεχνολογίες στον πίνακα 1 και την εικόνα 2.

8 8 Ασύρματα Δίκτυα Σε ασύρματα δίκτυα πρόσβασης, την υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας έχει ο σταθμός βάσης (base station). Ειδικότερα, το σύστημα ψύξης τους και οι ενισχυτές ρεύματος έχουν τις υψηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια (Kouritas & Demestichas, 2010). Η ενέργεια ανά συνδρομητή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πυκνότητα του συνδρομητή στην περιοχή που καλύπτεται από το σταθμό βάσης. Έτσι, πρώτα υπολογίζουμε την ενέργεια/σταθμό βάσης και στη συνέχεια τη μεταφράζουμε σε κατανάλωση ενέργειας ανά χρήστη. Ένας σταθμός βάσης, εδώ, ορίζεται ως ο εξοπλισμός που απαιτείται για την επικοινωνία με τους κινητούς σταθμούς και το δίκτυο backhaul. Για τον σταθμό βάσης υποθέτουμε εξωτερική τοποθέτηση σε προαστιακό περιβάλλον, σε ύψος 30m, που καλύπτουν τρεις τομείς, καθώς και έναν κινητό σταθμό σε ύψος 1,5m. Για να γίνει δίκαιη σύγκριση μεταξύ των υπό εξέταση τεχνολογιών, ορίζουμε ένα ποσοστό bit ανά ενεργό χρήστη περίπου 3Mb/s. Εξετάζεται η συνολική κατανάλωση ενέργειας του σταθμού βάσης, που περιλαμβάνει την επιβάρυνση PUE. Το WiMAX έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας από περίπου 2,9kW/σταθμό βάσης, και ακτίνα 340 m. Το LTE έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση, 3,7kW/σταθμού βάσης, και τη μεγαλύτερη ακτίνα περίπου 470μ. Το HSPA έχει την μικρότερη ακτίνα, 240τ.μ., όλων των υπό εξέταση τεχνολογιών και κατανάλωση ενέργειας 3,7kW/σταθμό βάσης, η οποία είναι συγκρίσιμη με την κατανάλωση ενέργειας του LTE. Στις αστικές και προαστιακές περιοχές είναι δίκαιο να εξεταστεί η πυκνότητα συνδρομητών, μεταξύ 100 και 300 users/km 2. Όταν υποθέτουμε μια πυκνότητα των 300 users/km 2 και συγκρίνουμε την κατανάλωση ρεύματος ανά χρήστη, βλέπουμε ότι το LTE καταναλώνει την λιγότερη ενέργεια 18W/Subs, ακολουθούμενη από το Mobile WiMAX με κατανάλωση 27W/Subs. Η κατανάλωση ανά χρήστη είναι μικρότερη για LTE, λόγω του μεγαλύτερου εύρους του HSPA έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ανά χρήστη, 68W/Subs,

9 9 που προκαλείται από την μικρότερη ακτίνα. Αν όμως υπολογίσουμε τη μισή πυκνότητα συνδρομητών, τότε η κατανάλωση ενέργειας ανά συνδρομητή διπλασιάζεται (Vereecken et al, 2011). Εγκαταστάσεις Εξοπλισμού Συνδρομητή Η κατανάλωση ενέργειας του εξοπλισμού του πελάτη είναι σημαντική επίσης. Προς το παρόν, για τεχνολογίες σταθερών γραμμών, η πύλη του σπιτιού (π.χ., ένα μόντεμ DSL) καταναλώνει 5-10W, που είναι υψηλότερη από την κατανάλωση ενέργειας στο δίκτυο πρόσβασης. Οι πύλες σπιτιού για οπτικά δίκτυα, επίσης, τείνουν να έχουν υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας από τους ομολόγους του DSL. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, δεδομένου ότι μπορεί να εξολεθρεύει το δυνητικό όφελος μείωσης ενέργειας υιοθετώντας μια GPON τεχνολογία. Σε ασύρματα δίκτυα η κατανάλωση ενέργειας των κινητών σταθμών είναι πολύ χαμηλότερη εφόσον έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές σε κινητά, τα οποία απαιτούν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγάλο χρόνο αυτονομίας. Δίκτυα Κορμού Το μεγαλύτερο μερίδιο, περίπου 90%, της κατανάλωσης ενέργειας των δικτύων κορμού συγκεντρώνεται στους κόμβους. Οι WDM συνδέσεις αποτελούν μόνο το 10% ή και λιγότερο της κατανάλωσης ενέργειας. Ο σκοπός των δικτύων αυτών είναι η μεταφορά των ροών κυκλοφορίας μεταξύ των διαφόρων τοποθεσιών. Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας σε δίκτυο κορμού εκφράζεται συνήθως σε watt/bit. Οι high-end routers είναι ενεργειακά πιο αποδοτικοί από τους low-end routers: ενώ καταναλώνουν περισσότερο σε απόλυτες τιμές, η ισχύς που απαιτείται για να μεταφερθεί ένα bit μειώνεται με την αύξηση της χωρητικότητας των δρομολογητών. Οι τρέχοντες δρομολογητές καταναλώνουν μεταξύ 0,1 και 0,01W/Mb/s. Κατά μέσο όρο, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός, ότι κοντά στην άκρη του πυρήνα υπάρχουν πιο πολλοί low-end routers, οι core routers καταναλώνουν περίπου το 0,05 W/Mb/s. Αυτές οι τιμές περιλαμβάνουν ήδη επιβάρυνση PUE. Άλλη προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού είναι

10 10 η κατανάλωση ενέργειας ανά συνδρομητή στο Διαδίκτυο. Με βάση αυτή τη μέθοδο, εκτιμούμε ότι με ADSL ρυθμούς πρόσβασης bit (8Mb/s) o πυρήνας καταναλώνει περίπου 0,24W/Subs. Αν αυξηθεί ο ρυθμός μετάδοσης bit σε 100Mb/s, η κατανάλωση θα αυξηθεί σε περίπου 3W/Subs. Αναφέρονται αυτές οι τιμές διαγραμματικά στην εικόνα 3. Προς το παρόν, η κατανάλωση ενέργειας σε κεντρικά δίκτυα είναι σημαντικά χαμηλότερη από ότι σε δίκτυα πρόσβασης. Με την αύξηση της ταχύτητας bit λόγω υιοθέτησης των PON τεχνολογιών, η απόλυτη κατανάλωση ενέργειας κεντρικών δικτύων θα αυξηθεί. Ωστόσο, υπολογίζοντας την κατανάλωση ενέργειας σε Watts/bit, οι τεχνολογίες των δρομολογητών αναμένεται να γίνουν πιο αποδοτικές (Vereecken et al, 2011). Βελτιστοποίηση Κατανάλωσης Ενέργειας Το να λειτουργήσει ένα δίκτυο με έναν ενεργειακά αποδοτικό τρόπο δεν είναι μόνο θέμα προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και ένας κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη μελλοντικών δικτύων σε περιοχές εκτός δικτύου, που βασίζονται σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ή προσωπικών δικτύων και δικτύων αισθητήρων που βασίζονται στην τροφοδοσία μπαταρίας. Η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας έχει επίσης μεγάλη επίδραση στο κόστος λειτουργίας του δικτύου, γεγονός που το κάνει πιο προσιτό στον χρήστη. Η βελτιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας στις τηλεπικοινωνίες, δηλαδή η όσο το δυνατό χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας με ταυτόχρονη μη-μείωση της αποδοτικότητας των τηλεπικοινωνιών, είναι περίπλοκο ζήτημα επειδή δεν υπάρχει σαφής λύση για το πρόβλημα. Γενικά, η συνολική βελτιστοποίηση του δικτύου είναι καλύτερη από το σύνολο των βελτιστοποιήσεων των επιμέρους στοιχείων του δικτύου (Kouritas & Demestichas, 2010). Στην εικόνα 4 αναφέρονται οι βασικοί παράγοντες για ενεργειακά αποδοτικά δίκτυα. Παρόλα αυτά, είναι δυνατό να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, όπως είναι η βελτιστοποίηση ολόκληρων δικτύων, το σβήσιμο εξαρτημάτων, η μείωση των φορτίων αλλά και η μείωση κατανάλωσης ενέργειας των στοιχείων ξεχωριστά που καθιστούν ένα

11 11 ολοκληρωμένο δίκτυο τηλεπικοινωνίας και αναλύονται παρακάτω. Επιπρόσθετα, στην εικόνα 5 αναφέρονται επιγραμματικά πολλές άλλες ενεργειακά αποδοτικές λύσεις μέσα σε ένα δίκτυο. Βελτιστοποίηση Δικτύων και Σβήσιμο Εξαρτημάτων Με τα σημερινά δεδομένα τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να αντεπεξέρχονται σε φορτία αιχμής δηλαδή σε περιόδους μεγάλης ζήτησης και χρήσης ενώ δίνεται μικρή σημασία για το σχεδιασμό του δικτύου σε περιόδους χαμηλής ή μέσης ζήτησης φορτίου. Σχεδιάζοντας, όμως, δίκτυα προσαρμοσμένα στη ζήτηση, που μπορούν να απενεργοποιούν στοιχεία όταν η ζήτηση είναι χαμηλή ή να χρησιμοποιούν στοιχεία που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, μπορούμε να πετύχουμε βελτιστοποίηση. Στα δίκτυα κορμού μπορεί να επιτευχθεί δυναμική βελτιστοποίηση Δυναμική είναι μια προσέγγιση για την κατανόηση της συμπεριφοράς πολύπλοκων συστημάτων που παρατηρούνται στην πάροδο του χρόνου. Ασχολείται με επαναλήψεις και χρονικές καθυστερήσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ολόκληρου του συστήματος (dynamic systems, ). Συγκεκριμένα, με τη δυναμική βελτιστοποίηση τοπολογίας, έχοντας πολλαπλές πιθανές τοπολογίες που ικανοποιούν τις απαιτήσεις της κυκλοφοριακής συμφόρησης (traffic), θα προτιμάται αυτή που έχει τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Η δυναμική βελτιστοποίηση εκμεταλλεύεται συνήθως τις μεταβολές που υφίστανται στην κίνηση του φορτίου (traffic load) καθημερινά ή εβδομαδιαία, όπου η ένταση κατά τις ώρες μη-αιχμής αποτελεί το 50% της έντασης κατά τις ώρες αιχμής ( Lange et al., 2011). Αυξάνοντας, έτσι, τον αριθμό των ανενεργών καρτών γραμμής (line cards), οι οποίες μπορούν προσωρινά να απενεργοποιηθούν, όταν η ζήτηση είναι χαμηλή, μπορεί να εξοικονομηθεί ενέργεια (βλέπε Εικόνα 6). Στα ενσύρματα δίκτυα χρησιμοποιείται μια παρόμοια στρατηγική με τη χρήση Δυναμικής Κατανομής Εύρους Ζώνης (Dynamic Bandwidth Allocation-DBA) σε Παθητικά

12 12 Οπτικά Δίκτυα (PONs). Η DBA χρησιμοποιείται επί του παρόντος ως ένας τρόπος, που επιτρέπει σε χρήστες να έχουν αυξημένο ρυθμό μετάδοσης bit, ενώ παράλληλα άλλοι χρήστες στο ίδιο μέσο απαιτούν χαμηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit. Στα ασύρματα δίκτυα επικεντρωνόμαστε στη βελτιστοποίηση του σταθμού βάσης (base station), αφού καταναλώνει την περισσότερη ενέργεια. Σύμφωνα με την στρατηγική της υβριδικής ιεραρχικής ανάπτυξης του σταθμού βάσης (hybrid hierarchical base station deployment), χρησιμοποιώντας σταθμούς βάσης με διαφοροποιημένο μέγεθος κελιού (cell) και ασύρματες τεχνολογίες δικτύου, μπορεί να δημιουργηθεί ένα βασικό δίκτυο με χαμηλό ρυθμό μετάδοσης bit αλλά με μεγάλη κάλυψη περιοχής. Στην ιεράρχηση των διαφόρων επιπέδων, οι σταθμοί με μικρότερα μεγέθη κελιών αλλά με υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παροχή συνδέσεων υψηλότερου εύρους ζώνης, όταν αυτό χρειάζεται. Το πλεονέκτημα της ιεράρχησης είναι ότι τα υψηλότερα επίπεδα χρησιμοποιούνται μόνο όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση και είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία. Ακόμα, είναι αρκετά σημαντικό να βελτιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας της πύλης του σπιτιού (home gateway). Πρόκειται για μεμονωμένες συσκευές, που είναι απαραίτητο να είναι ενεργές, μόνο κατά την περίοδο που χρησιμοποιούνται από το χρήστη. Σε όλες τις άλλες στιγμές, μπορούν να απενεργοποιούνται. Αν και στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει σπάνια, μπορεί να επιφέρει αρκετά μεγάλη βελτιστοποίηση, χωρίς να χρειάζεται ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών (Vereecken et al, 2011). Μείωση Φορτίου Αφού τα στοιχεία του δικτύου είναι σε κατάσταση αδράνειας, το επόμενο βήμα είναι η μείωση του φορτίου στα υπόλοιπα στοιχεία. Η στρατηγική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στα δίκτυα πρόσβασης, καθώς είναι πολύ δύσκολη η απενεργοποίηση στοιχείων και ταυτόχρονα η λειτουργία του δικτύου χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα.

13 13 Μια στρατηγική είναι αυτή που μπορεί να υποστηρίξει και να αντικαταστήσει πολλές συνδέσεις μαζί (link rates). Όσο λιγότερες συνδέσεις χρησιμοποιούνται, τόσο περισσότερη ενέργεια εξοικονομείται. Αυτό στον καταναλωτή συμβαίνει με τη μείωση της κατανάλωσης της πύλης του σπιτιού. Οι συνδέσεις με μεγαλύτερο ρυθμό ζεύξης, μεταξύ 1-10Gbps, έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σχετικά με αυτές με χαμηλότερο ρυθμό ζεύξης. Σε δίκτυα κορμού, μια πολλά υποσχόμενη τεχνική για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι μέσω οπτικού μονοπατιού (optical bypass), η οποία ήδη χρησιμοποιείται για τη μείωση του κόστους και για την ικανότητα αποσυμφόρησης του δρομολογητή (router). Η συμφόρηση (traffic), που δεν προορίζεται για ενδιάμεσους κόμβους, παραμένει στο οπτικό πεδίο και δεν υποβάλλεται σε περαιτέρω επεξεργασία από τον κεντρικό δρομολογητή. Το οπτικό μονοπάτι είναι ενεργοποιημένο, από μια εισερχόμενη απευθείας στην κατάλληλη εξερχόμενη σύνδεση οπτικών ινών με αποτέλεσμα να μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Ανάλογα με την αξιοποίηση του οπτικού μονοπατιού και το μέγεθος του δικτύου, η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να φτάσει έως και το 45% (Vereecken et al, 2011). Μείωση Κατανάλωσης Ενέργειας σε Υπόλοιπα Στοιχεία Αφού τα δίκτυα βελτιστοποιηθούν και το φορτίο ελαχιστοποιηθεί, απομένει να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας των υπόλοιπων στοιχείων. Στα νέας-γενιάς PONs (NG-PONs), το εύρος του σήματος θα αυξηθεί υποστηρίζοντας έως 60 με 100km. Από μόνη της αυτή η αύξηση θα οδηγήσει σε μείωση κατανάλωσης για κάθε OLT και μπορεί να απαιτεί κινητούς κόμβους (nodes) οι οποίοι προσθέτουν επιπλέον ζήτηση ενέργειας. Παρόλα αυτά, σε πιο πολύπλοκα δίκτυα υπάρχουν συνεχιζόμενες τάσεις ενοποίησης κόμβων, μειώνοντας τον αριθμό των κεντρικών γραφείων και οδηγώντας σε μεγαλύτερη περιοχή κάλυψης. Αυτή η ενοποίηση στο δίκτυο μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

14 14 Η αποδοτικότητα ενέργειας στα ασύρματα δίκτυα μπορεί να βελτιωθεί με αύξηση του εύρους των σταθμών βάσης. Έτσι, μεγαλύτερες περιοχές μπορούν να καλυφθούν από έναν και μόνο σταθμό βάσης και λιγότεροι σταθμοί βάσης θα είναι πια απαραίτητοι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση πολλαπλών κεραιών αποστολής και λήψης. Η τεχνική αυτή είναι γνωστή σαν πολλαπλή είσοδος και πολλαπλή έξοδος (ΜΙΜΟ). Όταν χρησιμοποιούνται για παράδειγμα δύο κεραίες αποστολής και δύο κεραίες λήψης, το εύρος αυξάνεται κατά 66%, ενώ η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται κατά 2-4%, έχοντας ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα της ενέργειας που χρησιμοποιείται. Σε τεχνολογίες νέας γενιάς όπως LTE Advanced και WiMax , πάνω από 8 κεραίες διαβίβασης και λήψης μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για μεγάλα δίκτυα κορμού, αυξάνοντας το μέγιστο μήκος της οπτικής διαδρομής (δηλ. μη απαιτώντας την αναγέννηση του οπτικού σήματος) μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας. Για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο, η εξοικονόμηση θα μπορούσε να είναι μέχρι 10%. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι στην πρόσφατη βιβλιογραφία συναντούμε τους όρους energy-aware systems, energy-aware network architecture, energy-aware network planning, energy-aware load-adaptive network operation (energy-aware = έξυπνα ) που ουσιαστικά εμπεριέχουν τις στρατηγικές αύξησης ενεργειακής απόδοσης των δικτύων που περιγράφηκαν παραπάνω ( Lange et al., 2011). Στην Εικόνα 7 περιγράφονται σχηματικά οι συγκεκριμένοι όροι. Συμπεράσματα Ο αριθμός των χρηστών του internet αυξάνεται γρήγορα και αυτοί οι χρήστες έχουν συνεχώς απαιτήσεις για αύξηση του bit rate. Εν τω μεταξύ, η διοχέτευση άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω των συστημάτων τηλεπικοινωνιών πρέπει να μειωθεί. Η μείωση κατανάλωσης ενέργειας στις τηλεπικοινωνίες είναι μια σημαντική πρόκληση. Νέες

15 15 τεχνολογίες μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Προτείνεται, επομένως, στροφή στις πράσινες τεχνολογίες. Αυτό σημαίνει, ότι με την απενεργοποίηση κάποιων στοιχείων, μπορεί να μειωθεί το φορτίο στα δίκτυα και αυτό με τη σειρά του να επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των στοιχείων του δικτύου. Αυτή τη στιγμή, η πιο μεγάλη άμεση μείωση κατανάλωσης ενέργειας μπορεί να προέλθει από τον απλό καταναλωτή. Στα ενσύρματα δίκτυα η μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας γίνεται από την πύλη του σπιτιού (home gateway) με εύκολες και απλές προσεγγίσεις. Στα ασύρματα δίκτυα η μεγαλύτερη κατανάλωση προέρχεται από το σταθμό βάσης. Στα ενσύρματα δίκτυα η επιτυχία της βελτιστοποίησης κατανάλωσης ενέργειας επικεντρώνεται στη μεταστροφή σε τεχνολογίες οπτικών δικτύων. Ειδικότερα, τα PONs προσφέρουν μικρή κατανάλωση ενέργειας και βελτιώνονται συνεχώς. Στα ασύρματα δίκτυα πολλές βελτιστοποιήσεις μπορούν ακόμα να επιτευχθούν ειδικά στους σταθμούς βάσης (base station), καθώς οι ενισχυτές ισχύος καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας. Ένας ενεργειακά αποδοτικός πομποδέκτης θα αναπτυχθεί, που προσαρμόζεται στις αλλαγές της συμφόρησης του φορτίου για μια ενεργειακά πιο αποδοτική λειτουργία στα κινητά δίκτυα τηλεπικοινωνίας (Gruber, 2009). Στην παρούσα κατάσταση, στα δίκτυα κορμού η κατανάλωση ενέργειας είναι αρκετά χαμηλή. Παρόλα αυτά, με την αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης, μια περαιτέρω βελτιστοποίηση στην κατανάλωση ενέργειας είναι θεμιτή. Μελλοντική Έρευνα Οι βελτιστοποιήσεις στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών συνεχίζονται με γρήγορους ρυθμούς. Βάσει ερευνών γίνεται λόγος για τα ευφυή συστήματα και για τα νέας-γενιάς PONs (New-Generation PONs), στα οποία αναφερθήκαμε και παραπάνω, τα οποία θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

16 16 Βιβλιογραφία Vereecken, W., Heddeghem, W. V., Deruyck, M., Puype, B., Lannoo, B., Joseph, W., Demeester, P. (2011). Power consumption in telecommunication networks: overview and reduction strategies. IEEE, Communications Magazine. doi: /MCOM Koutitas, G., & Demestichas, P. (2010). A review of energy efficiency in telecommunication networks. Telfor Journal. Ανακτήθηκε από: Διακονικολάου,Γ., Αγιακάτσικα Α., & Μπούρας Η. (2004). Επιχειρησιακή διαδικτύωση. Αθήνα: Εκδόσεις Κλειδάριθμος. Lange, C., Kosiankowski, D., Hülsermann, R., Weidmann, R., & Gladisch, A. (2010). Energy footprint of telecommunication networks. doi: /ECOC Gruber, M., Blume, O., Ferling, D., Zeller, D., Imran, M. A., & Strinati, C. E. (2009). EARTH Energy aware radio and network technologies. doi: /PIMRC Lange, C., Kosiankowski, D., Gerlach, C., Westphal, F., & Gladisch, A. (2009). Energy consumption of telecommunication networks. Ανακτήθηκε από: Chilamkurti, N., Zeadally, S., & Mentiplay, F. (2009). Green networking for major components of information communication technology systems. EURASIP journal on Wireless Communications and Networking. doi: /2009/ Lange, C., Kosiankowski, D., Weidmann, R., & Gladisch, A. (2011). Energy consumption of telecommunication networks and related improvement options. IEEE, journal of

17 17 selected topics in quantum electronics, 17, doi: /JSTQE Deruyck, M, Vereecken, W, Tanghe, E, Joseph, W, Pickavet, M, Martens, & L, Demeester, P. (2010). Power consumption in wireless access network. doi: /EW Core networks. Ανακτήθηκε από: Baliga, J. & Ayre, R. (2011). Energy Consumption in Wired and Wireless Access Networks. IEEE Communications Magazine. Doi: /MCOM Webb M. et all. (2008). Smart 2020: enabling the low carbon economy in the information age. Ανακτήθηκε από: Christensen K. & Nordman B. (2005). Reducing the energy consumption of networked devices. Tutorial presented at the University of South Florida, San Francisco. Ανακτήθηκε από: July/Tutorial%20July%20Nordman.pdf Pickavet, M., Vereecken, W., Demeyer, S., Audenaert, P., Vermeulen B., Develder, C., Demeester, P. (2008). Worldwide energy needs for ICT: the rise of power-aware networking. doi: /ANTS Zuckerman, D. (2009). Green communications management included. Workshop on green communications. Dresden, Germany. Ανακτήθηκε από: Valcarenghi, L. (2011). Reducing energy consumption in optical access networks. Presentation at ITU-T Green standards week. Rome, Italy. Ανακτήθηκε από: System Dynamics. Ανακτήθηκε από:

18 18 Coiro, A., Listanti, M., Valenti, A., & Matera, F. (2011). Reducing Power Consumption in Wavelength Routed Networks by Selective Switch Off of Optical Links. IEEE, journal of selected topics in quantum electronics, 17, doi: /JSTQE Yi Zhang Chowdhury, P., Tornatore, M., & Mukherjee, B. (2010). Energy Efficiency in Telecom Optical Networks. IEEE, Communications Surveys & Tutorials, 12, doi: /SURV Kilper, D.C., Atkinson, G., Korotky, S.K., Goyal, S., Vetter, P., Suvakovic, D., Blume, O. (2011). Power Trends in Communication Networks. IEEE, journal of selected topics in quantum electronics, 17, doi: /JSTQE

19 19 Εικόνα 1: Πρόβλεψη για την κατανάλωση ενέργειας των τηλεπικοινωνιακών δικτύων (Deruyck et al., 2010). Εικόνα 2: Επισκόπηση δικτύου (Vereecken et al, 2011). Πίνακας 1. Ιδιότητες από διαφορετικές τεχνολογίες πρόσβασης δικτύου (Vereecken et al, 2011).

20 20 Εικόνα 3: Κατανάλωση ενέργειας ανά συνδρομητή σε διαφορετικές τεχνολογίες δικτύων (Vereecken et al, 2011). Εικόνα 4: Κατανάλωση ενέργειας των low-end routers και των high-end routers (Vereecken et al, 2011). Εικόνα 5: Βασικοί παράγοντες για ενεργειακά αποδοτικά δίκτυα (Kouritas & Demestichas, 2010). Εικόνα 6: Ενεργειακά αποδοτικές λύσεις για τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (Kouritas & Demestichas, 2010).

21 21 Εικόνα 7: Ταξινόμηση των επιλογών με στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε επίπεδο δικτύου ( Lange et al., 2011).

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση των Δικτύων Πρόσβασης και Κατανάλωση Ενέργειας. Access Networks Analysis and Energy Consumption. Αναγνωστέλλου Ειρήνη

Ανάλυση των Δικτύων Πρόσβασης και Κατανάλωση Ενέργειας. Access Networks Analysis and Energy Consumption. Αναγνωστέλλου Ειρήνη Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Εισαγωγή ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εισαγωγή Σκοπός του μαθήματος Μελέτη της αρχιτεκτονικής και της λειτουργίας των δικτύων κινητών και προσωπικών επικοινωνιών. Το αντικείμενο είναι τεράστιο

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α ΛΥΚΕΙΟΥ) ΚΕΦ. 8 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 2014-2015 Καθηγητής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Χ. ΖΙΟΥΛΑΣ e-mail: vczioulas@yahoo.com site: http://www.zioulas.gr ΚΕΦ.8 ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Νικολάου Σπυρίδων Εξεταστική επιτροπή: Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 6: Συσκευές τηλεπικοινωνιών και δικτύωσης (Θ) Ενεργά στοιχεία δικτύων Δύο συστήματα Η/Υ μπορούν να συνδεθούν χρησιμοποιώντας: Δια-αποδιαμορφωτές

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλεφωνικό Σύστημα και Μετάδοση Δεδομένων Μάνος Ρουμελιώτης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας http://www.etl.uom.gr/mr/ 18/10/2004 1 Μέσα Μετάδοσης Διαφόρων τύπων χάλκινα καλώδια Οπτικές ίνες Ασύρματη μετάδοση 18/10/2004

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μάθημα 9

Πληροφορική Μάθημα 9 Πληροφορική Μάθημα 9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ WAN Τα δίκτυα αυτά χρησιμοποιούνται για την διασύνδεση υπολογιστών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις ή ακόμη και σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1

Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 1 Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Δρ. Φραγκούλης Γεώργιος Τμήμα Ηλεκτρολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης. Διάρθρωση. Δίκτυο Υπολογιστών: ένας απλός ορισμός. Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών I Βασικές Αρχές Δικτύωσης Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 22 Ε.Παπαπέτρου

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ Τηλεπ. Μηχανικός, Μ. Sc., MBA, OTE A.E. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύγκλιση υπηρεσιών και δικτύων # Σύγκλιση Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών Δικτύων Σύγκλιση Σταθερών και Κινητών

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis

Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis Mobile Telecoms-I Dr. Konstantinos E. Psannis, University of Macedonia, Greece http://users.uom.gr/~kpsannis/ JAPAN-EU Laboratory: http://www.mobility2net.eu/ Visiting Research Scientist Department of

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 11: Οπτικά Δίκτυα Πρόσβασης Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου

Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 11: Οπτικά Δίκτυα Πρόσβασης Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ευρείας Ζώνης Ενότητα 11: Οπτικά Δίκτυα Πρόσβασης Διατάξεις και Τεχνολογίες Δικτύου Μιχαήλ Λογοθέτης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική

Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Δασική Πληροφορική Ενότητα 8: Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 Ο ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΠΑΓΓΕ Περιεχόμενα 2 Συνδέσεις και Επικοινωνίες Δίκτυα υπολογιστών Κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61

Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα. Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Ασύρματα δίκτυα και πολυμέσα Αντωνοπούλου Ευθυμία ΓΤΠ 61 Στόχοι Κατανόηση των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τις ασύρματες επικοινωνίες και τα δίκτυα Γνωριμία με τα συστήματα των ασύρματων επικοινωνιών Ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2

Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Νέο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ενεργειακής απόδοσης EN50598-2 Πώς μπορείτε να επωφεληθείτε Η εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανική παραγωγή αποτελεί θέμα ιδιαίτερης αξίας. Βασική επιδίωξη και πρωταρχικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης

INTRAKAT. της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα. Βασίλειος Θεογιάννης Η συμβολή της ΙΝΤΡΑΚΑΤ στην διείσδυση της Ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα Βασίλειος Θεογιάννης INTRAKAT & Ευρυζωνικότητα Η INTRAKAT, διαβλέποντας τις υψηλές προοπτικές ανάπτυξης στον τομέατωνευρυζωνικώνδικτύων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης

Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνας (ΙΤΕ) Ινστιτούτο Πληροφορικής Ασφάλεια σε ασύρματα δίκτυα πλέγματος: απαιτήσεις και επιλογές σχεδίασης Ιωάννης Γ. Ασκοξυλάκης Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων asko@ics.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Αρχική Διαφάνεια (1) ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Διαφάνεια 2 Οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι πλέον πολύ γνωστοί σε όλους μας. Η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι, μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 10 ο Ορισμός Ένα δίκτυο ευρείας περιοχής (Wide Area Network, WAN) είναι ένα σύνολο υπολογιστών που εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Broadband Access. gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ. Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Broadband Access gg ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Γεώργιος Μαληκίδης Διευθυντής Ενσυρμάτου Δικτύου Πρόσβασης 1 ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES ΤΕΛΟΣ 1 ΠΗΓΕΣ METROMOLITAN NETWORK) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ WIFI ΙΕΕΕ 802.11 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ WIMAX VIDEO AWMN(ATHENS WIRELLES METROMOLITAN NETWORK) ΠΗΓΕΣ ΤΕΛΟΣ 1 ΙΕΕΕ 802.11 Τι είναι η ISM (Industrial Scientific and Medical ) ζώνη; Ζώνη

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος

HELECO 05. Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος, Γρηγόρης Παπαγιάννης, Πέτρος Ντοκόπουλος HELECO 05 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Αθανάσιος Νταγκούµας, Νίκος Λέττας, ηµήτρης Τσιαµήτρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός)

Τμήμα του εθνικού οδικού δικτύου (Αττική οδός) Λέξεις Κλειδιά: Δίκτυο υπολογιστών (Computer Network), τοπικό δίκτυο (LAN), δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN), μόντεμ (modem), κάρτα δικτύου, πρωτόκολλο επικοινωνίας, εξυπηρέτης (server), πελάτης (client),

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο. Κινητό τηλέφωνο Κινητό τηλέφωνο ονομάζεται κατά κύριο λόγο το τηλέφωνο που δεν εξαρτάται από καλωδιακή σύνδεση με δίκτυο παροχής και δεν εξαρτάται από κάποια τοπική ασύρματη συσκευή. Κινητό τηλέφωνο Πως λειτουργεί η κινητή

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες

Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Οπτικές Ίνες στο Δίκτυο Πρόσβασης Στρατηγική και Υπηρεσίες Τηλέμαχος Δούκογλου, Ph.D. Δ/ντης Έργου NGA OTE Δ/νση Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής Δικτύου Γενική Δ/νση Τεχνολογίας ΟΤΕ Α.Ε. Οπτικές Ίνες στην

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ

Προσαρμοζόμενα. μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα. Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Προσαρμοζόμενα μενα και Εξατομικευμένα Επικοινωνιακά Περιβάλλοντα Κων/νος Μουρλάς Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Επικοινωνίας & ΜΜΕ Η Προσαρμογή και η Εξατομίκευση Συστημάτων Ορισμός του Προβλήματος Βασικοί

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ. Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Έξυπνος σχεδιασμός αρθρωτών UPS Με την απόκτηση της εταιρείας Newave Energy, καινοτόμος εταιρεία στον τομέα της αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) με βάση της την Ελβετία, η ΑΒΒ έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B)

Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ανατομία ενός πομποδέκτη σταθμού βάσης HSDPA (Node-B) Anatomy of a Node B (HSDPA)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές

Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Μετάδοση πολυμεσικού περιεχομένου μέσω ευρυζωνικών συνδέσεων: δυνατότητες και προοπτικές Σαγρή Μαρία Α.Μ. : 53114 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ 02 Δομή παρουσίασης Ιστορική αναδρομή Ευρυζωνικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Telecommunications & Network Professional (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 (CTNP) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 1: Εισαγωγή Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης

Θέματα κεφαλαίου. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης. Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Θέματα κεφαλαίου Πληροφορική Ι Ιωάννης Γιώτης : Σύνδεση συσκευών πληροφορικής 24/11/16 Τα βασικά στοιχεία της δικτύωσης Αρχιτεκτονική και στοιχεία δικτύου Εγκατάσταση και ρύθμιση παραμέτρων οικιακών δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 8: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras Σκοποί ενότητας Εξοικείωση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ευθύµιος Παπαϊωάννου, Γενικός ιευθυντής, Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. Ευρυζωνικός, Ευρυζωνικότερος, Ευρυζωνικότατος! Ηευρυζωνική υποδοµή δεν είναι αυτοσκοπός,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ.

Πρότυπο FDDI. Fiber Distributed Data Interface. Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων. Διδακτική Ενότητα. Εκπαιδευτής : Σαλαβασίδης Κ. Πρότυπο FDDI Fiber Distributed Data Interface Διδακτική Ενότητα Ενότητα : Τοπικά Δίκτυα υψηλών επιδόσεων Εκπαιδευτής : Εισαγωγή Έχοντας εξαντλήσει τις δυνατότητες των υπαρχόντων τοπικών δικτύων που βασίζονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 2011-12 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δρ. Ιάσων Κουφοδόντης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Σύνδεση με Προηγούμενα Ενότητες Μαθήματος E1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών (Ενότητα 1.7 - Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου) Πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι οι σταθμοί εργασίας σε ένα δίκτυο ώστε να μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφάλαιο 12 Επικοινωνίες Δίκτυα Διαδίκτυο και ιστοσελίδες ΜΕΡΟΣ Α 1. Επικοινωνίες Αναλογικό Σήμα (analog signal) Eίναι ένα σήμα το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς μέσα στο χρόνο. Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Ιατρική Πληροφορική ΔΡ. Π. ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Τ. Ε. Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Διαλέξεις μαθήματος: http://medisp.teiath.gr/eclass/courses/tio103/ https://eclass.teiath.gr/courses/tio100/

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο

Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 4 ο Τα επικοινωνιακά δίκτυα και οι ανάγκες που εξυπηρετούν Για την επικοινωνία δύο συσκευών απαιτείται να υπάρχει μεταξύ τους σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού. Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος

Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού. Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος Αστικά δίκτυα και δίκτυα κορμού Αλέξανδρος Σταυδάς Tέταρτος Κύκλος Προστασία στa SONET/SDH Οπτικές ίνες σε χρήση και οπτικές ίνες προστασίας Γραμμικές τοπολογίες προστασίας Δύο κόμβοι συνδέονται με δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΙΡ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΣ ΕΑΒ AWMN - YME ( 2012 ) Ηλεκτρονικές επικοινωνίες Εναλλακτικά δίκτυα διασύνδεσης υποδομών Ομιλητής ΕΑΒ : Αγγελής

Διαβάστε περισσότερα

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 06-06-08 Σημεία Ομιλίας του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών Κωστή Χατζηδάκη στο 3 ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Την ώρα που κάποιος Αμερικάνος βλέπει ένα βίντεο στο youtube,

Διαβάστε περισσότερα

Η Samsung Electronics ανακοινώνει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου

Η Samsung Electronics ανακοινώνει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου Η Samsung Electronics ανακοινώνει τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου Καθαρά κέρδη 4,54 τρισεκατομμύρια won σε πωλήσεις της τάξης των 47,82 τρισεκατομμυρίων won Ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη 5,20 τρισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

Survivability and Reliability in Cognitive Radio Networking. Επιβιωσιμότητα και αξιοπιστία του Cognitive Radio Networking. Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης

Survivability and Reliability in Cognitive Radio Networking. Επιβιωσιμότητα και αξιοπιστία του Cognitive Radio Networking. Ευστράτιος Χατζηγεωργιάδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Δίκτυα Υπολογιστών Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master In Information Systems Computer Networks Professor: A.A. Economides Survivability

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες

Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. Εφαρμογές Υπολογιστικής Νοημοσύνης στις Ασύρματες Επικοινωνίες Πτυχιακή εργασία Φοιτήτρια: Ριζούλη Βικτώρια

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος. 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχόλη Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος Ημερίδα ΚΑΠΕ: Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Ηλεκτρική Κατανάλωση: Επιλογή Ενεργειακά Αποδοτικού Εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ *

* * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟ ΓΡΑΜΜΑ * * EΚΠAIΔEVΣH ΚΑι ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑθΗΣΗ * * * * * ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑιΔΕIΑΣ, ΔΙΑ ΒίΟΥ ΜΑθΗΙΗΣ ΚΑι θρηικευμα mn Euρωπaϊιo\ΈVWΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ EupιιmιW ΚοΜΜι!όΤομάο Μι τη σvyxρημcπoδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΙΖΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τίνα Μπιρμπίλη Υπουργός ΠΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία εδάφους ωκεανού τον Ιούλιο 2010 ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks)

Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Ολοκληρωµένα ικτυακά ΣυστήµαταΚορµού (Backbone Networks) Βασικές τεχνολογίες για δίκτυα κορµού (backbone networks) ο συνδυασµός της οπτικής τεχνολογίας WDM µε δικτυακές τεχνολογικές βαθµίδες υψηλοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος

ZigBee. Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος ZigBee Φοιτητής: Μόσχογλου Στυλιανός Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δοκουζγιάννης Σταύρος Τι είναι το ZigBee; Ένα τυποποιημένο πρωτόκολλο χαμηλής Κατανάλωσης Ισχύος σε Wireless Persnal Area Netwrks (WPANs) Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D.

Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Παναγιώτης Μαθιόπουλος Ph.D. Καθηγητής Ψηφιακών Επικοινωνιών Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΠΑ Professor (1989 2003) Department of Electrical and Computer Engineering The

Διαβάστε περισσότερα