Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα"

Transcript

1 Μάθημα Εναλλακτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα Ευρυζωνικά δίκτυα πρόσβασης Τεχνολογίες xdsl Μάθημα 3ο ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τομέας Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 1

2 Περιεχόμενα Εισαγωγικά στοιχεία ίκτυο Πρόσβασης - Τεχνολογία ISDN Χαρακτηριστικά τεχνολογίας DSL Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα DSL Τεχνικά χαρακτηριστικά τεχνολογιών DSL ιαμόρφωση, κωδικοποίηση Σχεδιασμός συχνοτήτων Τεχνολογίες xdsl Συμμετρικές τεχνολογίες Ασύμμετρες τεχνολογίες Αρχιτεκτονική δικτύου DSL ομή δικτύου Συνιστώσες δικτύου Ελληνική πραγματικότητα 2

3 Δομή δικτύου πρόσβασης Από τηλεπικοινωνιακό κέντρο υπαίθριο κατανεμητή (~ ζεύγη καλωδίων) Από υπαίθριο κατανεμητή κουτί τερματισμού του δικτύου (~ ζεύγη καλωδίων) 3

4 ISDN (I) Integrated Services Digital Network: Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών Μετάδοση φωνής & δεδομένων σε ψηφιακή μορφή μέσα από την υπάρχουσα υποδομή «Ενοποίηση» πολλών τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών (φωνή, δεδομένα, fax,εικόνα) σε μια γραμμή Κατάλληλη για σποραδική κίνηση (μη συνεχής μετάδοση δεδομένων) Χρέωση ανάλογα τη διάρκεια της κλήσης 4

5 ISDN (II) Καθορισμός δύο ειδών «λογικών» καναλιών Τύπου B χρησιμοποιείται για μεταφορά δεδομένων & έχει ρυθμό μετάδοσης 64kbps Τύπου D χρησιμοποιείται για μεταφορά πληροφορίας σηματοδοσίας Παροχή δύο τύπων διεπαφών: ιεπαφή Βασικού Ρυθμού (Basic Rate Interface, BRI) ύο κανάλια τύπου Β Ένα κανάλι τύπου D (16kbps) ιεπαφή κύριου (πρωτεύοντος) ρυθμού (Primary Rate Interface, PRI) Τριάντα κανάλια τύπου B Ένα κανάλι τύπου D (64kbps) Ένα κανάλι για συγχρονισμό (64kbps) Ρυθμός μετάδοσης 144 kbps Ρυθμός μετάδοσης 2, 048 Mbps 5

6 Δίκτυο ISDN Μετάδοση πληροφορίας με μεταγωγή κυκλώματος (φωνή/δεδομένα) ή μεταγωγή πακέτων (δεδομένα) σε πολ/σια των 64kbps Απαίτηση εγκατάστασης ειδικής συσκευής στη μεριά του συνδρομητή συσκευή τερματισμού δικτύου NT1 Σύνδεση μέχρι 8 συσκευών σε απόσταση 150 μέτρων 6

7 Τεχνολογία DSL (Ι) Αντικατάσταση τεχνολογίας ISDN (Integrated Services Digital Network) Digital Subscriber Line (DSL): Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή Οικογένεια τεχνολογιών: Πολυπλεξία Αποπολυπλεξία ιαμόρφωση Σήματος Εύρος χάλκινων καλωδίων: 1.1MHz PSTN: χρήση εύρους ζώνης 0-3,4 khz για αναλογική μετάδοση φωνής (μεγαλύτερος ρυθμός δεδομένων: 56 kbps) DSL Χρησιμοποίηση όλου του διαθέσιμου εύρους ζώνης για μετάδοση φωνής & δεδομένων 7

8 Τεχνολογία DSL (ΙΙ) DSL (Digital Subscriber Line): τεχνολογία για ευρυζωνική μετάδοση πληροφορίας σε σπίτια & επιχειρήσεις μέσω των ενσύρματων τηλεφωνικών γραμμών εν απαιτείται μετατροπή των ψηφιακών δεδομένων σε αναλογικά κ πίσω αλλά γίνεται απευθείας μετάδοση των ψηφιακών δεδομένων (κάποιο εύρος χρησιμοποιείται για μετάδοση του αναλογικού σήματος φωνής & κάποιο για μετάδοση δεδομένων) Συνδεσμολογίες DSL: Splitter-based Απαιτείται η εγκατάσταση ενός διαχωριστή σήματος (splitter) στο χώρο του συνδρομητή για διαχωρισμό φωνής & δεδομένων Splitterless DSL (ή DSL Lite) εν απαιτείται η εγκατάσταση ενός διαχωριστή στο χώρο του συνδρομητή Η λειτουργία του διαχωρισμού γίνεται στις εγκαταστάσεις του τηλεπικοινωνιακού κέντρου εν υλοποιείται στην Ελλάδα 8

9 Χαρακτηριστικά τεχνολογιών DSL (Ι) Εύρος ζώνης της γραμμής επικοινωνίας χωρίζεται σε 3 μέρη: 1 ο μέρος: υπηρεσίες φωνής (POTS) 2 ο μέρος: υπηρεσίες δεδομένων (ανέβασμα, upstreaming) 3 ο μέρος: υπηρεσίες δεδομένων (κατέβασμα, downstreaming) Ανάλογα με τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης: Ασύμμετρες υπηρεσίες Συμμετρικές υπηρεσίες (ίδιο εύρος ζώνης και προς τις δύο κατευθύνσεις) Υπηρεσίες triple play μέσω DSL Υπηρεσίες Φωνής Τηλεφωνία POTS/PSTN, VoIP Υπηρεσίες Εικόνας Streaming Video, Video on Demand, IPTV Υπηρεσίες εδομένων Internet Υψηλών Ταχυτήτων, Intranet 9

10 Χαρακτηριστικά τεχνολογιών DSL (ΙΙ) Πλεονεκτήματα Υψηλή ταχύτητα μετάδοσης Σταθερή χρέωση Ταυτόχρονη χρήση τηλεφώνου και ίντερνετ Εύκολος διαμοιρασμός σύνδεσης σε περισσότερους από 1 Η/Υ Μόνιμη σύνδεση για μεταφορά δεδομένων ( αναλογικά μόντεμ) Μειονέκτημα Περιορισμός στο μήκος του καλωδίου ανάμεσα στο συνδρομητή και το DSL κόμβο του παρόχου 10

11 Παράγοντες που επηρεάζουν απόδοση DSL (Ι) Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Από εκπομπές ραδιοφωνικών σταθμών ΑΜ Από οικιακές συσκευές Εξασθένιση σήματος εντείνεται για Αύξηση απόστασης από το τηλεφωνικό κέντρο Μείωση διατομής των καλωδίων Αύξηση της συχνότητας λειτουργίας Ρυθμός Μετάδοσης (Mbps) ιάμετρος Χάλκινου Αγωγού (mm) Εμβέλεια (km) 1,5-2 0,6 6,3 1,5 2 0,4 4,6 6,3 0,4 2,7 8,4 0,4 1,8 11

12 Παράγοντες που επηρεάζουν απόδοση DSL (IΙ) Παρεμβολές (cross-talk): διασταυρούμενη σύζευξη της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε καλώδια μέσα στην ίδια ζεύξη Παραδιαφωνία (Near End Crosstalk, NEXT): οφείλονται σε πηγή που βρίσκεται στο ίδιο άκρο ενός γειτονικού ζεύγους καλωδίου Τηλεδιαφωνία (Far End Crosstalk, FEXT): οφείλονται σε πηγή που βρίσκεται στο απέναντι άκρο ενός γειτονικού ζεύγους καλωδίων (συνήθως έχει μικρότερη επίδραση) Πομποδέκτες Τηλ κέντρου TX Σήμα εκπομπής Πομποδέκτες συνδρομητών RX RX TX NEXT FEXT TX RX RX TX 12

13 Σχεδιασμός Συχνοτήτων DSL Μετάδοση φωνής: 0-4 khz Μετάδοση δεδομένων: 25kHz-1.1 MHz khz khz upstream 138 khz 1104 khz downstream Για βέλτιστη ποιότητα & ταχύτητα μετάδοσης: Έλεγχος από το ADSL modem για το ποια κανάλια έχουν αποδεκτό σηματοθορυβικό λόγο (SNR) Για χαμηλές τιμές SNR μετάδοση σε χαμηλότερο ρυθμό ή καθόλου μετάδοση Για υψηλότερες τιμές SNR χρήση υψηλότερης κωδικοποίησης υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης 13

14 Αμφίδρομη επικοινωνία DSL Πολυπλεξία με διαίρεση συχνότητας (Frequency Division Multiplexing - FDM) ημιουργία πλήρως μη επικαλυπτόμενων ζωνών υνατότητα διαίρεσης ζωνών σε μικρότερα κανάλια επικοινωνίας Πλεονέκτημα: μείωση παρεμβολών NEXT Μειονεκτήματα: μεγάλες φασματικές απαιτήσεις, μικρή εμβέλεια Λειτουργία με καταστολή ηχούς (Echo cancellation) Πιο εξειδικευμένη μέθοδος διαχωρισμού των δύο κύριων ζωνών Εντοπισμός ύπαρξης ηχούς & αφαίρεση από τον πομπό του σήματος που ο ίδιος εκπέμπει & η ανάκλαση αυτού Πλεονέκτημα: ευελιξία όταν απαιτείται η επέκταση της χωρητικότητας για άνω/ κάτω ζεύξη, μεγαλύτερη εμβέλεια Μειονεκτήματα: πολύπλοκη, αυξημένες παρεμβολές NEXT 14

15 Τεχνικές Διαμόρφωσης DSL (Ι) ιακριτή Πολυτονική Τεχνική (Discrete Multi-Tone, DMT) OFDM διαμόρφωση ιαμοιρασμός εύρους ζώνης σε πλήθος καναλιών ίδιου εύρους ζώνης & διαφορετικής κεντρικής συχνότητας Κάθε κανάλι είναι ανεξάρτητο & χρησιμοποιείται διαφορετικό φέρον που διαμορφώνεται σύμφωνα με QAM MHz : 256 κανάλια down και 32 κανάλια up Εύρος καναλιού ΚΗz Συνδυάζεται με τεχνικές FEC (προσθήκη 1ή δυο bits κώδικας Trellis) Συνδυάζεται και με τις δύο τεχνικές αμφίδρομης μετάδοσης Επίσημο πρότυπο για ADSL 15

16 Τεχνικές Διαμόρφωσης DSL (ΙΙ) Χωρίζοντας το εύρος ζώνης μετάδοσης σε πολλές στενές ζώνες μπορεί να μεταδοθεί η πληροφορία μέσα από τα διαθέσιμα υποκανάλια Υποκανάλια με καλύτερο SNR μετάδοση περισσότερης πληροφορίας Υποκανάλια με κακό SNR μετάδοση λίγης/καθόλου πληροφορίας 16

17 Τεχνικές Διαμόρφωσης DSL (ΙΙΙ) ιαμόρφωση Πλάτους/Φάσης απουσία Φέροντος (Carrierless Amplitude/Phase modulation, CAP) Συνδυασμένη διαμόρφωση πλάτους και φάσης (QAM) με υποβάθμιση της φέρουσας Φασματική απόδοση μέχρι και 9bits/Hz Αυξημένη εμβέλεια Συνδυάζεται με τεχνικές FEC (προσθήκη 1ή δυο bits κώδικας Trellis) Επίσημο πρότυπο ANSI για ADSL μέχρι 1996: ιαίρεση του διαθέσιμου εύρους ζώνης σε 3 ζώνες: 0-4 khz για μετάδοση POTS 10 khz khz για κίνηση δεδομένων (upstream) 240 khz -1.1 MHz για κίνηση δεδομένων (downstream) Οικονομική Υλοποίηση ύσκολη κλιμάκωση σε συστήματα υψηλών ταχυτήτων (χρήση μέχρι 2 Mbps) 17

18 Σύγκριση Τεχνικών Διαμόρφωσης DSL Τεχνική διαμόρφωσης DMT Προσαρμογή στο σηματοθορυβικό λόγο βελτιστοποίηση επίδοσης Υψηλότεροι ρυθμοί μετάδοσης Βασική επιλογή οργανισμών τυποποίησης ANSI, ETSI, ITU Τεχνική διαμόρφωσης CAP Μικρότερη καθυστέρηση Απλούστερη & φθηνότερη υλοποίηση 18

19 Κώδικας γραμμής 2B1Q 2B1Q: two-binary, one-quaternary Χρησιμοποιείται σε ISDN, HDSL Σχήμα διαμόρφωσης πλάτους παλμού τεσσάρων επιπέδων (PAM-4) Ορίζονται τέσσερα επίπεδα τάσης, σε καθένα από τα οποία εκχωρούνται 2 bit Ένα ζεύγος δυαδικών στοιχείων μετατρέπεται σε ένα τετραδικό σύμβολο 1 ο δυαδικό στοιχείο πρόσημο (0 για το «-», 1 για «+») 2 ο δυαδικό στοιχείο 0 για το 3, 1 για το

20 Τεχνολογίες xdsl xdsl: x αντιστοιχεί στις διάφορες εκδόσεις του DSL Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL ADSL/ADSL2/ADSL2+ DSL-Lite (G.Lite) RADSL VDSL/VDSL2 Συμμετρικές τεχνολογίες DSL HDSL/ HDSL2 ISDN-DSL, IDSL SDSL SHDSL 20

21 Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL (I) Ασύμμετρο DSL (Asymmetric DSL, ADSL): Πιο διαδεδομένη τεχνολογία ασύμμετρης μετάδοσης δεδομένων Πρώτο πρότυπο: 6,1 Mbps/640kbps Τωρινό πρότυπο: 8Mbps/1 Mbps Πρότυπα (1999): ITU G.992.1, ETSI TS , ETR 328 Σχέση απόστασης-ταχύτητας: Στα 6 km 1.5Mbps Στα 3km 8Mbps Καταμερισμός Συχνοτήτων 0-4kHz σήμα τηλεφωνίας kHz Upstream 138kHz-1.1MHz Downstream ιαμόρφωση CAP μέχρι το 1996 DMT (πρώτο ITU ADSL standard) 21

22 Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL (II) G. Lite ADSL Περιορισμένη έκδοση του ADSL Splitter-less τεχνολογία δεν απαιτείται διαχωρισμός γραμμής στο χώρο του συνδρομητή μικρότερο κόστος Πρότυπο ITU G Απευθείας σύνδεση του DSL modem με την τηλεφωνική γραμμή Χρήση φίλτρου για σύνδεση τηλεφωνικών συσκευών Προσπάθεια για διαλειτουργικότητα μεταξύ των συσκευών Μέγιστη ταχύτητα: DS: 1.5Mbps US: 512 kbps Μέγιστη απόσταση: 5.5km 22

23 Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL (IΙI) Προσαρμοζόμενου ρυθμού μετάδοσης DSL (Rate Adaptive DSL, RADSL) Μη προτυποποιημένη έκδοση ADSL Συνεχής μέτρηση δυνατότητας μεταφοράς γραμμής & προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης Συνηθισμένοι ρυθμοί μετάδοσης (DS) 7Mbps, (US) 1Mbps Υλοποίηση με χρήση FDM (upstream κανάλι που φτάνει ρυθμό μέχρι 1 Mbps καταλαμβάνει τη μεσαία περιοχή μετά την τηλεφωνία και το downstream την ανώτερη περιοχή) Προσαρμογή ρυθμού μετάδοσης ανάλογα με Ποιότητα γραμμής μετάδοσης Μήκος τοπικού βρόχου Εφαρμογή Σχεδιασμός κυρίως για εφαρμογές video on demand 23

24 Τεχνολογία ADSL2 24 Πρότυπα (2002): ITU G ITU G Βασικοί στόχοι: Βελτίωση απόδοσης: ταχύτητα μετάδοσης & εμβέλεια Βελτίωση διαλειτουργικότητας Επίτευξη μέσω: ADSL2 Βελτιωμένες τεχνικές διαμόρφωσης υψηλότερος ρυθμός μετάδοσης για χαμηλό SNR Μείωση των επικεφαλίδων των πακέτων (ρυθμιζόμενο μέγεθος επικεφαλίδας 4-32kbps ADSL:32kbps σταθερό) υνατότητες επίβλεψης απόδοσης πραγματικού χρόνου για παροχή πληροφοριών στην ποιότητα της γραμμής & συνθηκών θορύβου Ρυθμός μετάδοσης: 12Mbps(DS), 1Mbps (US) Αύξηση ακτίνας κάλυψη κατά 6%

25 Τεχνολογία ADSL2+ Πρότυπο (2003): ITU G ιπλασιασμός εύρους ζώνης: 2.2 MHz Ρυθμός δεδομένων 24Mbps/1 Mbps σε απόσταση <2km 25

26 ADSL2 και ADSL2+ ADSL2 Ταχύτητα καθόδου έως 12Mbps Ταχύτητα ανόδου έως 1Mbps Βεληνεκές: 2500m ADSL2+ Ταχύτητα καθόδου έως 24 Mbps Ταχύτητα ανόδου έως 1 Mbps Βεληνεκές: 1500m 26

27 Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL (IV) Πολύ υψηλού ρυθμού μετάδοσης DSL (Very High Bit Rate DSL, VDSL): Σημαντική ομοιότητα με ADSL εναλλακτική λύση Πρότυπο (2004) ITU G Εκμετάλλευση υποδομών FTTN (Fiber to the neighborhood), FTTC (Fiber to the Curb) Πολύ υψηλοί ρυθμοί μετάδοσης Περιορισμένη απόσταση Σχέση απόστασης-ταχύτητας Στο 1.5 km 12 Mbps Στα 300m 51Mbps 27

28 Ασύμμετρες τεχνολογίες DSL (V) Πολύ υψηλού ρυθμού μετάδοσης DSL (Very High Bit Rate DSL, VDSL): υνατότητα συμμετρικού & ασύμμετρου τρόπου λειτουργίας (οικίες/επιχειρήσεις) Μέγιστος ρυθμός συμμετρικής κίνησης 26Mbps Κατανομή συχνοτήτων για ασύμμετρο τρόπο λειτουργίας 0-4kHz:Τηλεφωνική υπηρεσία 4-80 khz: Υπηρεσίες ISDN khz: Upstream >1000kHz (μέχρι 12 MHz): Downstream Ευαίσθητη σε παρεμβολές από γειτονικά κυκλώματα που μεταφέρουν ISDN ή DSL σήμα Χρήση για παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης για την διασύνδεση ενός συνδρομητή με υποδομή οπτικής ίνας Χρήση για διασύνδεση μεταξύ δυο τοπικών δικτύων Ethernet 28

29 Τεχνολογία VDSL 2 (I) ιεύρυνση εύρους ζώνης: 25kHz-30MHz Στόχοι Βελτίωση απόδοσης μεγαλύτερους βρόχους (εξέλιξη ADSL2+) Βελτίωση απόδοσης μικρούς βρόχους (εξέλιξη VDSL) Πρότυπο (2005) G Χρήση DMT διαμόρφωσης Ταχύτητα 100Mbps στα 500m Περισσότερες ζώνες για US & DS Μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας 29

30 Τεχνολογία VDSL 2 (II) FTTEx: Fiber To the Exchange VDSL2 τοποθετείται στο τηλεφωνικό κέντρο FTTCab: Fiber to the Cabinet τοποθετούνται cabinets κοντά στο χώρο του συνδρομητή FTTB: Fiber to the building VDSL2 τοποθετείται στο υπόγειο ενός κτιρίου 30

31 Συμμετρικές τεχνολογίες DSL (Ι) HDSL (High-bit-rate Digital Subscriber Line) Ανάπτυξη από BellCore για αντικατάσταση τεχνολογίας κυκλωμάτων Τ1 Ίδιο εύρος για αποστολή & λήψη των δεδομένων απόλυτα συμμετρικές υπηρεσίες (1.54 Mbps) Χρήση 2 καλωδίων συνεστραμμένων ζευγών Τεχνική κωδικοποίησης 2B1Q λιγότερο ευαίσθητη σε φαινόμενα εξασθένησης σήματος-> αποστάσεις μεγαλύτερες των 3.6Κm. Πρότυπα ITU G.991, ETSI ETR 152, TS εν υποστηρίζει τηλεφωνία 2 ης γενιάς HDSL Ταχύτητα 1.54 Mbps (συμμετρική) Χρήση ενός ζεύγους καλωδίων 4 ης γενιάς HDSL Βελτίωση εμβέλειας κατά 30% Χρήση 2 ζευγών καλωδίων 31

32 Συμμετρικές τεχνολογίες DSL (ΙΙ) Συμμετρικό DSL (Symmetric DSL, SDSL): Παρόμοια με HDSL αλλά χρησιμοποιείται 1 καλώδιο συνεστραμμένων ζευγών Μέγιστη απόσταση 3km Συμμετρικός ρυθμός μετάδοσης μέχρι 128kbps-2,3 Mbps Μη υποστήριξη ταυτόχρονης μετάδοσης αναλογικού (τηλεφωνικού) σήματος Συμμετρικό DSL υψηλού ρυθμού (Symmetric High-Bitrate DSL, SHDSL) Πρότυπο (2003): G ITU (G.shdsl) Ρυθμοί 192kbps-2.312Mbps (1 ζεύγος χάλκινων καλωδίων) απόσταση 3-6 km 384kbps-4.624Mbps (2 ζεύγη χάλκινων καλωδίων) εν υποστηρίζει μεταφορά φωνής 32

33 Συμμετρικές τεχνολογίες DSL (ΙΙΙ) Ψηφιακό ίκτυο Ενοποιημένων Υπηρεσιών DSL (ISDN Digital Subscriber Line, IDSL) υβριδική τεχνολογία των DSL & ISDN ταχύτητες συμμετρικής μεταφοράς δεδομένων 64, 128, και 144Kbps ιαφορές με ISDN αποφεύγει χρησιμοποίηση του δικτύου τηλεφωνίας & τηλεφωνικών κέντρων ISDN χρησιμοποιεί το δίκτυο μετάδοσης δεδομένων & παρέχει μόνιμη σύνδεση εν υποστηρίζει τις υπηρεσίες τηλεφωνίας παράλληλα με την μετάδοση δεδομένων Πλεονεκτήματα συντελεί στην αποσυμφόρηση των τηλεφωνικών κέντρων από τις κλήσεις ISDN για πρόσβαση στο διαδίκτυο Μέγιστη απόσταση = 15Km εν βρήκε ευρύ πεδίο εφαρμογής λόγω της περιορισμένης μέγιστης ταχύτητας Πρότυπα ITU G.997.1, G.996.1, G.995.1, G

34 Νέες Τεχνολογίες DSL Vectored VDSL2 Βελτιωμένη απόδοσή λόγω ακύρωσης φαινομένου FEXT Βασίζεται σε αρχιτεκτονική FTTC (Fiber-to-the-Cabinet) G.Fast - Νέα τεχνολογία μετάδοσης μέσω χαλκού - Ταχύτητα μετάδοσης-απόσταση Mbps σε <100m 150 Mbps σε 250m - Χρήση τεχνολογίας TDD βάσει απαιτήσεων 34

35 Σύγκριση τεχνολογιών DSL (I) 35 xdsl ADSL ADSL-Lite HDSL HDSL2 HDSL4 Ρυθμός εδομένων Μήκος Βρόχου Υπηρεσίες DS:192kbps- 8Mbps US: kbps 5km Τηλεφωνία & δεδομένα στην ίδια γραμμή DS:256kbps- 1.5Mbps US: kbps 5km σε χαμηλούς ρυθμούς Τηλεφωνία & δεδομένα στην ίδια γραμμή 1.5Mbps symmetric 3km για HDSL, HDSL2 εδομένα μόνο ιαμόρφωση DMT DMT 2B1Q (HDSL), TC-PAM (HDSL2-4) Πρότυπα Αριθμός ζευγών καλωδίων ITU G.992.1, T1.413 ITU G ITU G (HDSL), T1.418 (HDSL2) 1 1 2(HDSL, HDSL4), 1 (HDSL2) SDSL SHDSL IDSL VDSL 256kbps- 2Mbps symmetric 5km (256kbps) 2km (1.5Mbps) εδομένα μόνο 192kbps- 2.3Mbps symmetric 6km (256kbps) 3.5km (1.5Mbps) εδομένα &ψηφιοποι ημένη φωνή 128kbps, 144kbps symmetric 4.5km εδομένα μόνο DS: 12-52Mbps US: 6-26Mbps 1km 26Mbps, 300m 26Mbps symmetric Τηλεφωνία & δεδομένα 2B1Q TC-PAM 2B1Q Πολλαπλή - ITU G T1.601 ITU G

36 Σύγκριση τεχνολογιών DSL (II) 36

37 Ρυθμός Μετάδοσης DSL Ρυθμός Μετάδοσης (Mbps) 37 Εμβέλεια (km)

38 Αρχιτεκτονική Δικτύου DSL (I) 38

39 Αρχιτεκτονική Δικτύου DSL (II) ίκτυο εξοπλισμού χρήστη (Customer Premises Equipment network, CPE) Τερματικό χρήστη (π.χ.η/υ) Modem: Τερματισμός του ADSL κυκλώματος & παροχή διεπαφής LAN στον Η/Υ Splitter ( ιαχωριστής) Παθητική διάταξη, χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας Χώρο συνδρομητή & χώρο τηλεφωνικού κέντρου ιαχωρίζει το φάσμα του ADSL από εκείνο του POTS ή του ISDN Επιτρέπει τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση διακοπής της τοπικής τροφοδοσίας του modem 39

40 Αρχιτεκτονική Δικτύου DSL (III) Τηλεφωνικό κέντρο Κεντρικός κατανεμητής (MDF, Main Distribution Frame) Σύνδεση εξωτερικών γραμμών συνδρομητή με εσωτερικές γραμμές Χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση δημόσιων ή ιδιωτικών γραμμών που καταλήγουν στο κτίριο με εσωτερικά δίκτυα ιαχωριστής (splitter) Για διαχωρισμό των σημάτων φωνής από τα σήματα δεδομένων (σήματα φωνής POTS πάροχο & σήματα δεδομένων DSLAM μέσω HDF) Handover Distribution Frame (HDF): Ένας κατανεμητής που συνδέει τον πάροχο τοπικού βρόχου με το DSLAM του παρόχου υπηρεσιών 40

41 Αρχιτεκτονική Δικτύου DSL (IV) Πολυπλέκτης Πρόσβασης DSL (DSLAM: Digital Subscriber Line Access Multiplexer) Βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο Ενσωματώνει μεγάλο αριθμό από DSL modems (θύρες & κάρτες) Λειτουργίες DSLAM: Λειτουργία πολυπλέκτη Σύνδεση πολλαπλών γραμμών DSL χρηστών σε μια ευρυζωνική γραμμή διαδικτύου χρησιμοποιώντας τεχνικές πολυπλεξίας Λειτουργία switch (Στρώμα 2 OSI) κατευθύνει την κίνηση προς τον BRAS Υποστηρίζει διάφορους τύπους δικτύων (ATM, IP, Frame Relay, VPN κ.α.) Υποστηρίζει διαχείριση του συστήματος υνατότητα εγκατάστασης σε μονάδες εκτός των κτιρίων του παρόχου 41

42 Αρχιτεκτονική Δικτύου DSL (IV) Εξυπηρετητής απομακρυσμένης ευρυζωνικής πρόσβασης (Broadband Remote Access Server, BRAS) ρομολόγηση κίνησης από DSLAM στο δίκτυο του ISP Λειτουργίες Αθροίζει την κίνηση από μία ή περισσότερες συσκευές πρόσβασης όπως τα DSLAMs Παρέχει συνδεσιμότητα τύπου 2 (μέσω διαφανούς bridging ή sessions Ethernet/ATM) Επιβάλλει τεχνικές QoS ιεπαφή για συστήματα αυθεντικοποίησης, εξουσιοδότησης & λογιστικής 42

43 Ελληνική Πραγματικότητα Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) (Local Loop Unbundling, LLU) υνατότητα χρήσης του καλωδίου (Τοπικός Βρόχος), που συνδέει το χώρο του συνδρομητή με το Αστικό Κέντρο (Α/Κ) του ΟΤΕ, από άλλους, εκτός του ΟΤΕ, Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους (ΤΠ) για την παροχή στον συνδρομητή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας καθώς και πρωτοπόρων υπηρεσιών, όπως το λεγόμενο "γρήγορο" internet, η ΙP τηλεφωνία και η ψηφιακή καλωδιακή τηλεόραση. Μέσω της ΑΠΤΒ ο Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) απελευθερώνεται και αποδίδεται με εκμίσθωση χρήσης από τον ΟΤΕ στον Τηλεπικοινωνιακό Πάροχο, ο οποίος μπορεί να τον χρησιμοποιεί για την παροχή στο συνδρομητή των εν λόγω υπηρεσιών. Προώθηση ανταγωνισμού στην τηλεπικοινωνιακή αγορά, διευκολύνοντας την είσοδο και τη δραστηριοποίηση σε αυτήν των τηλεπικοινωνιακών παρόχων 43

44 Περιπτώσεις ΑΠΤΒ στην Ελλάδα Παροχή ΑΠΤΒ διαθέσιμες στην Ελληνική αγορά Μεριζόμενος Τοπικός Βρόχος (ΜΤοΒ) (Shared LLU) Ο καταναλωτής επιλέγει τον ΟΤΕ ως πάροχο σταθερής τηλεφωνίας & έναν άλλο τηλεπικοινωνιακό πάροχο για παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών. Ο συνδρομητής λαμβάνει λογαριασμό από τον ΟΤΕ με χρέωση του μηνιαίου παγίου και των τηλεφωνικών κλήσεων που πραγματοποιεί & λογαριασμό από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο της επιλογής του για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Πλήρης Τοπικός Βρόχος (ΠΤοΒ) με Φορητότητα Τηλεφωνικού Αριθμού (Full LLU) Ο καταναλωτής επιλέγει κάποιον από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εκτός του ΟΤΕ, για την παροχή τόσο της σταθερής τηλεφωνίας όσο και των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Παράλληλα, ο συνδρομητής κρατά τον ίδιο τηλεφωνικό αριθμό που είχε και όταν ήταν συνδρομητής του ΟΤΕ ή άλλου παρόχου. Ο συνδρομητής λαμβάνει λογαριασμό μόνο από τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο της επιλογής του. Πλήρης Τοπικός Βρόχος (ΠΤοΒ) χωρίς Φορητότητα Τηλεφωνικού Αριθμού Αυτή η μορφή ΑΠΤΒ είναι όμοια με την προηγούμενη με τη διαφορά ότι ο συνδρομητής λαμβάνει νέο τηλεφωνικό αριθμό από το αριθμοδοτικό φάσμα του παρόχου που έχει επιλέξει. 44

45 Ρυθμιστικό κείμενο για ΑΠΤΒ Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (RUO-Reference Unbundled Offer) RUO ρυθμίζει τις σχέσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων με τον ΟΤΕ σε θέματα ΑΠΤΒ Πρώτη κυκλοφορία RUO 2001 (μετά από σχετική έγκριση της ΕΕΤΤ) Κάθε χρόνο από το 2007 και μετά, υφίσταται συνεχείς βελτιώσεις και τροποποιήσεις 45

46 Λύσεις Συνεγκατάστασης με ΟΤΕ Φυσική Συνεγκατάσταση (ΦΣ) Παροχή από τον ΟΤΕ ειδικά διαμορφωμένου χώρου στα κτίρια του με όλες τις παρεχόμενες ευκολίες (εύκολη πρόσβαση, πυρανίχνευση, κλιματισμός, ασφάλεια) για την εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού του Παρόχου. Παροχή συναφών ευκολιών προκειμένου ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος να προσφέρει Υπηρεσίες ΑΠΤΒ Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση Αν ο Τηλεπικοινωνιακός Πάροχος διαθέτει εξοπλισμό εκτός του χώρου του Αστικού Κέντρου του ΟΤΕ, στο οποίο επιθυμεί Υπηρεσίες ΑΠΤΒ, Σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή παρέχεται η ευκολία σύνδεσης Γενικού Κατανεμητή του ΟΤΕ στο φρεάτιο υποδοχής παρόχου (ΦΥΠ) με το ιδιόκτητο καλώδιο ζευγών χαλκού του Παρόχου που οδεύει στις εγκαταστάσεις του, στο σημείο Παρουσίας του. 46

47 Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (Ι) Η διαδρομή κάθε ADSL σύνδεσης: 1. Στον τοπικό βρόχο - δηλαδή το χάλκινο καλώδιο που ξεκινάει από το σπίτι / γραφείο του χρήστη και καταλήγει στο τοπικό τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ. Για την περίπτωση του ADSL το καλώδιο αυτό τερματίζει στο τηλεφωνικό κέντρο σε ένα μηχάνημα που λέγεται DSLAM (Ψηφιακός Πολυπλέκτης Πρόσβασης). 2. Στο ΑΤΜ δίκτυο του ΟΤΕ, από το DSLAM μέχρι τους BBRAS (Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Ευρυζωνικής Πρόσβασης) routers του, που συνδέονται οι γραμμές ΟΚΣΥΑ του παρόχου (Οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις που συνδέουν τον ΟΤΕ με τον πάροχο για της μεταφορά της μεταξύ τους κίνησης ADSL) 3. Στο δίκτυο του παρόχου από τους BBRAS routers του μέχρι τα σημεία τερματισμού του δικτύου κορμού που διαθέτει ο πάροχος 47

48 Απομακρυσμένη Συνεγκατάσταση (ΙΙ) Συνδέσεις με παρόχους ISPs γίνονται μέσω των Ολοκληρωμένων Κεντρικών Συνδέσεων ADSL (Ο.Κ.ΣΥ.Α.) Οκάθε πάροχος έχει τους δικούς του BBRAS routers στο άλλο άκρο της σύνδεσης Ο.Κ.ΣΥ.Α. BBRAS : Ευρυζωνικός Εξυπηρετητής Απομακρυσμένης Πρόσβασης Ο.Κ.ΣΥ.Α.: Ολοκληρωμένες Κεντρικές ΣΥνδέσεις ADSL Α.ΡΥ.Σ : Ασύμμετρου ΡΥθμού Σύνδεση (ADSL) 48

49 Ελληνικό Internet Exchange Point (IXP) - Πρώην Athens Internet Exchange (μέχρι 2010) - Στόχος η διευκόλυνση ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP) μεταξύ των μελών του (εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του διαδικτύου π.χ. Internet Service Providers, Content providers κλπ. ) - ιαχείριση & λειτουργία του exchange από Εθνικό Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε ΕΤ Α.Ε) - Μέλη: - Cyta - Dataways - Etherland - Forthet - GRNET Greek Research & Technology Network - HOL - Lamda Hellix - Microsoft - MedNautilus - Modulus - NERIT - ON Telecoms - Orange Business Service - OTE - Rolaware Hellas - RIPE K-root - WIND - Verizon - Vodafone 49

50 Πραγματικοί ρυθμοί μετάδοσης Το ADSL παρέχει μια αφιερωμένη σύνδεση από κάθε χρήστη στο DSLAM Η συνολική χωρητικότητα των γραμμών αυτών (από το DSLAM μέχρι το χρήστη) είναι συνήθως μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα από το DSLAM μέχρι τον πάροχο (oversubscription) Χρήση στατιστικής πολυπλεξίας Ένας πρακτικός κανόνας δύο χωρητικοτήτων μπορεί να είναι μέχρι και 1/10 (υπόθεση ένας στους 10 συνδρομητές ζητάει πρόσβαση μια χρονική στιγμή) Στο DSLAM έχουμε το πρώτο Bottleneck. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης, το διαθέσιμο εύρος από το DSLAM μέχρι τον ISP μοιράζεται ανάλογα με το συμβόλαιο του κάθε χρήστη. Το ποσοστό oversubscription (ή contention ratio) το καθορίζει o πάροχος Το δεύτερο Bottleneck είναι η σύνδεση του ISP με το Internet 50

51 Contention Ratio Contention Ratio μέγιστος αριθμός χρηστών με τους οποίους ο κάθε χρήστης μοιράζεται την υποδομή σύνδεσης & εντέλει τη χωρητικότητα του μέσου που συνδέει το DSLAM στο συγκεκριμένο σημείο πρόσβασης με το δίκτυο κορμού του παρόχου του. Contention ratio 50:1 = ο χρήστης μοιράζεται την υποδομή σύνδεσης με άλλους 49 χρήστες Παράδειγμα: Έστω ότι ο πάροχος παρέχει contention ratio=50:1 & ο κάθε χρήστης έχει ονομαστική ταχύτητα 2Mbps. Αν η ζεύξη από το DSLAM στο δίκτυο κορμού υποστηρίζει ταχύτητα μέχρι 24Mbps, πόσοι χρήστες των 2Mbps υποστηρίζονται? 24Mbps/2Mbps=12 χρήστες 12 x 50 =600 χρήστες (λόγω CR) 51

52 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών Ιούλιος 2014: διείσδυση ευρυζωνικών συνδέσεων στον πληθυσμό 27,4% 52

53 Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Ελλάδα Κατηγορίες Παροχής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Πρόσβαση ADSL παρέχεται από τον ΟΤΕ σε λιανικούς πελάτες Πρόσβαση ADSL μέσω ΑΡΥΣ παρέχεται από τον ΟΤΕ σε εναλλακτικούς παρόχους ή ISP και από αυτούς σε λιανικούς πελάτες Πρόσβαση xdsl μέσω Αδεσμοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) Πρόσβαση με λοιπές τεχνολογίες (π.χ. οπτικές ίνες, μισθωμένες γραμμές κτλ) 53

54 Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών ανά τεχνολογία 54

55 Εξέλιξη ταχυτήτων ευρυζωνικών γραμμών 55

56 Κατάταξη χωρών για ευρυζωνικές συνδέσεις 56 εκέμβριος 2013 Ελλάδα 17 η θέση κατάταξης ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε

57 Κατάταξη χωρών για ευρυζωνικές συνδέσεις a 57

58 Δίκτυα ευρυζωνικών υπηρεσιών ΟΤΕ δίκτυο χαλκού (με πάνω από 5,3 εκατ. ζεύγη) οπτικές ίνες (βάσει επένδυσης NGA, Next Generation Access Network). Υποστηριζόμενες Τεχνολογίες ADSL/ADSL2+: -με πάνω από 1,1 εκατ. ενεργές συνδέσεις - δυνατότητα πρόσβασης έως 24 Mbps σε πάνω από εγκατεστημένες πόρτες, και δυνατότητα παροχής της υπηρεσίας IPTV σε πάνω από σημεία παρουσίας του δικτύου. Περίπου 1,6 εκατ. ενεργούς αποδεσμοποιημένους βρόχους (Unbundled Local Loops/ULLs) NGA αρχιτεκτονικής FTTC/VDSL2: - Υπηρεσίες 30 & 50 Mbps στις περιοχές: Ζωγράφου, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Κομοτηνής, Ξάνθης, Βουλιαγμένης, Καλαμακίου και Τερψιθέας, Forthnet VDSL 50Mbps HOL VDSL 50Mbps 58

59 ΚΑΦΑΟ ΚΑΦΑΟ προφορά του Γερμανικού αρκτικόλεξου KV (Κα- Φάου) από τη λέξη Kabelverzweiger (=καλωδιοκατανεμητής) Ρόλος = να συγκεντρώσει σε ένα σημείο τα τηλεφωνικά καλώδια (F2) όλων των κατοικιών στην περιφέρεια που εξυπηρετεί Στο ΚΑΦΑΟ, τα καλώδια αυτά συνδέονται με το καλώδιο F1 (Main Feeder Cable, Καλώδιο Κύριας Τροφοδότησης) που συνεχίζει υπόγεια και συνδέει το ΚΑΦΑΟ με το Αστικό κέντρο 59

60 Νέα ΚΑΦΑΟ αριστερή πόρτα mini DSLAM μεσαία & δεξιά πόρτα το ΚΑΦΑΟ 60

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html )

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DSL (DSL TUTORIAL) (Πηγή: Τηλεπικοινωνιακό κέντρο Α.Π.Θ.: www.tcom.auth.gr/.../technologies/technologies.html ) Γενικά Για πολλά χρόνια, τα χάλκινα καλώδια (συνεστραµµένα ζεύγη - twisted pairs)

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 1. Να αναφέρετε ονοµαστικά τις τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής; Οι τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται στις υπηρεσίες δικτύων ευρείας περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 7: Digital Subscriber Line/DSL(Θ) Ψηφιακή Γραμμή Συνδρομητή (Digital Subscriber Line, DSL) Χρήση απλού τηλεφωνικού καλωδίου (χαλκός, CAT3) Έως 2,3

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ. Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα Ενότητα 9: Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Hi-Fi, Hi-Max κλπ.) Βαρουτάς Δημήτρης Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ητεχνολογία xdsl (χ Digital Subscriber Line) κάνει δυνατή την επίτευξη πολύ υψηλών ταχυτήτωνµεταφοράς δεδοµένων µέσα από την υπάρχουσα τηλεφωνική καλωδιακή υποδοµή και συγκεκριµένα µέσα από τα χάλκινα

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 07 Νοεμβρίου 2013 Οδηγίες Τα θέματα ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:.

Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. Παράδοση: Δευτέρα 6 Οκτωβρίου Ονοματεπώνυμο:. 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ως προς τον χρήστη το WAN εμφανίζεται να λειτουργεί κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο με το LAN. 2. Μια εταιρεία συνήθως εγκαθιστά και

Διαβάστε περισσότερα

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ

Digital Subscriber Line (DSL) 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ Ενότητα 7 η Digital Subscriber Line (DSL) Πηγέές - Βιβλιογραφίία 1. Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών, Βιβλίο Α τάξης 2 ου Κύκλου ΤΕΕ, ΥΠΕΠΘ 2. Επικοινωνίες Δεδοµένων και Τεχνολογίες Internet I, Διαφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον)

Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Ευρυζωνικότητα πάνω από δίκτυα χαλκού βασισµένη στις τεχνολογίες xdsl (το παρόν και το µέλλον) Τηλέµαχος ούκογλου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε. Γεώργιος Αγαπίου, PhD Μέλος Τ.Ε.Ε., Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Τηλεφωνία Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Εισαγωγή Ο συνδρομητικός βρόχος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι χρειάζεται η παραδοσιακή τηλεφωνία (POTS) Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης στο σήμα φωνής 300-3400

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU)

Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Υπηρεσίες Virtual Partially Unbundled (VPU) Περιεχόµενα Περιγραφή Υπηρεσίας... 3 Σχηµατική απεικόνιση υπηρεσίας VPU- (ΚV)... 3 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_BRAS KV... 5 Υπηρεσία V-ΑΡΥΣ_DSLAM KV... 7 Παράρτηµα... 11

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή

Τηλεφωνία. Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Τηλεφωνία Ψηφιακή συνδρομητική γραμμή Εισαγωγή Ο συνδρομητικός βρόχος έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος ζώνης από ότι χρειάζεται η παραδοσιακή τηλεφωνία (POTS) Οι περιορισμοί του εύρους ζώνης στο σήμα φωνής 300-3400

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής :

Η Τεχνολογία ADSL. Τα δύο σημαντικότερα πλεονεκτήματα μιας ADSL γραμμής σε σύγκριση με τη χρήση ενός αναλογικού modem είναι τα εξής : Σαχπατζίδης Αβραάμ Καθηγητής Πληροφορικής Π.Ε 20 Master of Arts (M.A) in "Gender, New Forms of Education, New Forms of Employment and New Technologies in the Information Age". Η Τεχνολογία ADSL Τι Είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.6 Frame Relay 6.7 ATM 6.8 xdsl 6.9 Εικονικά ιδιωτικά δίκτυα 6.10 Κριτήρια Επιλογής τεχνολογιών WAN Σελ. 205-216 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΔΑΝΙΗΛ Α.Μ 3014 Επιβλέπων Καθηγητής κ. ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ Νext Generation Network (NGN) εννοούμε

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.)

Τί είναι δίκτυο πρόσβασης. Δίκτυα Πρόσβασης. Υπηρεσία πρόσβασης. Τί είναι δίκτυο πρόσβασης (συν.) Δίκτυα Πρόσβασης Τί είναι δίκτυο πρόσβασης Αποτελεί το τελευταίο τμήμα του δικτύου Ενώνει τον τελικό χρήστη με τα σημεία απόληξης του βασικού δικτύου Χρησιμοποιεί διαφορετικές τεχνολογίες Υπηρεσία πρόσβασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 5ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 5ο Βελώνης - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 5-1 Σύνδεση με το Internet PSTN, ISDN, xdsl, Leased Line 5-2 Τρόποι Σύνδεσης 1. Σύνδεση μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax

Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Ασύρµατη ευρυζωνικότητα µέσω τεχνολογίας Wimax Γεώργιος Αγαπίου, PhD. Μέλος Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής Θεµάτων Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων ΤΕΕ Εισαγωγή Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν την έλευση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN

ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ίκτυα Επόμενης Γενιάς Next generation networks NGN ΣΙ ΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Αριθμος Σελιδας1 ΕΠΩΝΥΜΟ:ΣΙ ΕΡΗΣ ΟΝΟΜΑ:ΝΙΚΟΣ Α.Μ.:3400 ΕΞΑΜΗΝΟ:ΙΒ Σίδερης Νικόλαος ίκτυα επόμενης γενιάς Αριθμός Σελίδας2 Τι είναι δίκτυα

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση

Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Επιχειρησιακή ιαδικτύωση Κεφάλαιο 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Γ. ιακονικολάου Γ.Διακονικολάου, Η.Μπούρας, Α.Αγιακάτσικα 1 Σκοπός Κεφαλαίου Παρουσίαση των τεχνολογιών πρόσβασης των χρηστών στο ιαδίκτυο. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του

Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Το ευρυζωνικό δίκτυο πρόσβασης ADSL και η διαχείριση του Μανιαδάκης Δημήτριος Παναούσης Εμμανουήλ Πτυχιακή εργασία Αθήνα, Οκτώβριος 2006 Περιεχόμενα Ευρυζωνικά Δίκτυα Πρόσβασης Λειτουργία του ADSL Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr

Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης. Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Τεχνολογίες Ευρυζωνικής Πρόσβασης 1 Αρ. Τσίπουρας Email: aris@di.uoa.gr Περιεχόμενa Ευρυζωνικότητα Δίκτυα Πρόσβασης Τεχνολογίες ευρυζωνικής Πρόσβασης Ενσύρματες Ασύρματες Η ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ : ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ADSL ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΣΜΟΥ ΑΡΕΤΗ Μάρτιος 2004

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ XDSL Επιβλέπων Καθηγητής: Τραχανάς Κωνσταντίνος Του σπουδαστή: Αλεξίου Αριστείδη Άρτα,

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Remote Access Server)

Broadband Remote Access Server) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ µεταξύ των εταιρειών ΟΤΕ Α.Ε. και Σήµερα στην Αθήνα την.. τα κάτωθι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο

Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο στον Τοπικό Βρόχο Γ..Ε.Π. 1 Τοπικός Βρόχος (ΤοΒ) είναι το χάλκινο καλώδιο, που εκτείνεται από το σηµείο τερµατισµού του ακραίου δικτύου του ΟΤΕ(escalit ή χαλύβδινο) µέχρι το σηµείο σύνδεσης του κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Θέμα πτυχιακής: Voice over IP. Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα ΠΤΥΧΙΑΚΗ Θέμα πτυχιακής: Voice over IP Ονοματεπώνυμο: Κόκκαλη Αλεξάνδρα Εισαγωγή στην Υπηρεσία Voice over IP Το Voice over IP (VoIP) είναι μια καινούργια τεχνολογία η οποία προσφέρει φωνητική συνομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΜΔΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ των ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Ευρυζωνικά δίκτυα υποδομές και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης

Ενότητα 2. Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Ενότητα 2 Φυσικό Στρώµα: Μέσα & Τεχνικές Μετάδοσης Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των δικτύων υπολογιστών ικτυακός Καταµερισµός Εργασίας Το υπόδειγµα του Internet Εξοπλισµός ικτύου Κατηγοριοποίηση ικτύων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κεφάλαιο 6 KTYA EYPEAΣ ΠEPOXHΣ 6.5SDN Τατελευταία χρόνια εµφανίστηκε µεγάλη ζήτηση για παροχή υπηρεσιώνήχου, εικόνας, video, δεδοµένων. Οι διάφοροι τηλεπικοινωνιακοί φορείς προσπαθώντας να ικανοποιήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΧΕΠ) Οκτώβριος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Ορισµοί... 5 1.2 Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας (Σ.Δ.Ο) Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης T.E.I HΠΕΙΡΟΥ T.E.I ΟF EPIRUS School Of Management And Economics Department Of Communications, Informatics And Management ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Νοέμβριος 2012. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΑΥΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ενότητα # 2: Βασικά στοιχεία ευρυζωνικών επικοινωνιών Μέρος 2 Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras

Διαβάστε περισσότερα

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας

Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το ADSL και η Εποχή της Ευρυζωνικότητας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.»

«ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ G.I.S.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» «ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ADSL ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8

Μαρούσι, Οκτώβριος 2014. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 8 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ EMA LIGHT (VIRTUALLY PARTIALLY UNBUNDLED LIGHT- VPU LIGHT) ΚΑΙ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ

Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης. Ενότητα Γ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Φυσικό Επίπεδο ΕνσύρµαταΜέσαΜετάδοσης Ενότητα Γ ρ. Ε. Μάγκος Φυσικά Μέσα Μετάδοσης bit: Ηλεκτροµαγνητικό κύµα που µεταδίδεται σε ένα.

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο. Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία Αδεσµοποίητης Πρόσβασης στον Τοπικό Βρόχο Περιγραφή Υπηρεσίας Τοπικός Βρόχος είναι το χάλκινο καλώδιο, που συνδέει το τερµατικό σηµείο του δικτύου του ΟΤΕ προς την πλευρά του συνδροµητή (escalit

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική Ιδιοκτησία

Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακήή A.E. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΠΑΦΩΝ Αθήνα, 19/04/ /2013 Πνευματική Ιδιοκτησία Cyta CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: CYTA (ΕΛΛΑΣ) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18 & ΓΚΥΖΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm

Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Ανάπτυξη Μηχανισμών Ελέγχου Ροής Πληροφορίας Σε Δίκτυα Atm Μέτσιος Κων/νος Εξαμ. Ι Παπαδοπούλου Μαρία Εξαμ. Ι Επιβλέπων καθηγητής: Αναλυτή Κατερίνα Ορισμός του BISDN BISDN σημαίνει Broadband Integrated

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ADSL η ευρύτερα διαδεδομένη τεχνολογία 26 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 7 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...9 1.1 ISDN..11 1.2 Xdsl 15 1.2.1. HDSL.16 Τεχνική περιγραφή της τεχνολογίας HDSL.17

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr. http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ιωάννης Σταυρακάκης, Καθηγητής ioannis@di.uoa.gr http://www.di.uoa.gr/~ioannis/courses.html Password: edi Δίκτυα Επικ. - Κεφ. 1 ( Καθ. Ι. Σταυρακάκης, Τμήμα Πληροφ. & Τηλεπικ. - Ε.Κ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε.

VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες. Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. VDSL & Νέες Υπηρεσίες ή NGA(Next-Generation Access) & Νέες Υπηρεσίες Τηλέμαχος ούκογλου, Ph.D. Project Leader FTTx OTE ΟΤΕ Α.Ε. Γιατί NGA(Next Generation Access)? Μεγαλύτερο Νέες Υπηρεσίες ARPU Μεγαλύτερες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΤΑΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Λειτουργία και Διαχείριση Συστημάτων ADSL» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων

ΟΤΕ/Γενική ιεύθυνση Εγχώριων Παρόχων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Aσύµµετρου ΡΥθµού Συνδέσεις Υψηλών Ταχυτήτων Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. Η Υπηρεσία V-Α.ΡΥ.Σ. βασίζεται στην τεχνολογία VDSL2 (Very-High-Bitrate Digital Subscriber Line ασύµµετρη ψηφιακή συνδροµητική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr

Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες. Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Η Τηλεπικοινωνιακή Επανάσταση τουwimax & Ευρυζωνικές Triple Play Υπηρεσίες Σκρίμπας Δημήτριος, M.Sc skribas@marac.gr Γενική Περιγραφή WiMAX Τι είναι τοwimax Νέα Τεχνολογία Ασύρματων Δικτύων Πρόσβασης Βασισμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Κ. Βασιλάκης Περιεχόμενα ενότητες που εξετάζονται Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS)

ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΜΑΘΗΜΑ 4 ΔΙΚΤΥΑ (NETWORKS) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Δίκτυα Πληροφοριών 2. Πελάτης/Διακομιστής 3. Διαδίκτυο 4. Ενδοδίκτυο Και Ενδοδίκτυο Εξωτερικής Πρόσβασης 5. Μεταφορά Δεδομένων 6. Υπηρεσίες Σύνδεσης Με Το Διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα

Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Ενότητα: Δίκτυα Ψηφιακής Τηλεφωνίας Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον

ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον ADSL και Αποδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο, κίνδυνοι και προοπτικές στην Κυπριακή Τηλεπικοινωνιακή αγορά Πτυχιακή Εργασία Κουνναπή Στέλλα Άρτα 2006 Πίνακας Περιεχομένων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή...-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 6 Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές Είναι η διαδικασία της μετάβασης από την (υπάρχουσα) επίγεια αναλογική στην επίγεια ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. τ ο ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΤΑ X-DSL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ADSL

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. τ ο ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2 ΤΑ X-DSL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ADSL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ τ ο ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1.1 Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 1.2 ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 6 1.3 ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7 1.4 Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ, DSL-DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ρ Θεοδώρου Παύλος pavlos@aegean.gr Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.9 (1/2) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 Εισαγωγή Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr)

Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ευρυζωνικότητα και ευρυζωνικές συνδέσεις (Πηγή: http://www.broadband.gr) Ο όρος "ευρυζωνικός" πρωτοεμφανίστηκε σε ερευνητικά εργαστήρια τηλεπικοινωνιών και χαρακτήριζε τηλεπικοινωνιακές γραμμές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VDSL

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VDSL ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Πτυχιακή Εργασία ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VDSL A.M. 7670 Πτυχιακή εργασία ως μέρος των απαιτήσεων του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 1 Τίτλος πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

«xdsl Digital Subscriber Line» «xdsl Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή»

«xdsl Digital Subscriber Line» «xdsl Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή» 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ.Π.Μ.Σ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργασία στα πλαίσια του µαθήµατος: Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Θέµα: «xdsl Digital Subscriber Line» «xdsl Ψηφιακή Γραµµή Συνδροµητή»

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Αντωνιάδης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Ph. D. Univ. of Michigan (Ην. Πολ. Αμερικής)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66

Μαρούσι, Απρίλιος 2015. Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ. Σελίδα 1 από 66 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε», ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 24)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΙΣ ΟΠΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Πως επιτυγχάνεται; ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ GREEK Γ. Γ. ΕΜΗΕΤ ΟΤΕ ICT FORUM Τι είναι η ευρυζωνικότητα; (Επισήμως) ως ευρυζωνικότητα ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ. του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917. E-MAIL : Kelemvor@in.gr Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΧDSL ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ του ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Μ. : 917 E-MAIL : Kelemvor@in.gr Σπουδαστής του Τμήματος: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ. Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Δρ. Γ. ΓΑΡΔΙΚΗΣ 5 Επίγεια ψηφιακή τηλεόραση Επίγεια τηλεόραση: Η ασύρματη εκπομπή και λήψη του τηλεοπτικού σήματος αποκλειστικά από επίγειους

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο

ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα ίκτυα - Internet Μάθηµα 6ο Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι η οµή τουinternet; Υλικό (hardware),

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνία. Υπηρεσίες

Τηλεφωνία. Υπηρεσίες Τηλεφωνία Υπηρεσίες Κοινωνία της Πληροφορίας Πληροφόρηση και Επικοινωνία, Οποτεδήποτε, Οπουδήποτε και σε Οποιαδήποτε μορφή (ΟΟΟ) Anytime, Anywhere, and in Any Form (AAA) Για την κατανόηση των εξελίξεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας

Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας Οδηγός ιδιοεγκατάστασης υπηρεσιών DSL Access και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Περιγραφή της υπηρεσίας Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας 2. Εξοπλισμός που περιέχεται στη συσκευασία ιδιοεγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού

Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Πρόσβαση και ανάπτυξη ανταγωνισµού ρ. Σπύρος Πολυκαλάς Τεχνολογίες ιαδικτύου και ίκτυα Ευρείας Ζώνης 1/50 Περιεχόµενα Σπουδαιότητα απόκτησης πρόσβασης Ευρωπαϊκό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM

ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM 1 ΠΑΛΜΟΚΩ ΙΚΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - PCM ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΒΑΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 111 110 101 100 000 001 010 011 Αναλογικό σήµα είγµατα αναλογικού σήµατος στην κλίµακα κβαντοποίησης Κωδικοποίηση διαστηµάτων 100 111

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS)

ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) ΟΜΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: Μιχαηλίνα Αργυρού Κασιανή Πάρη ΕΠΛ 476: ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (MOBILE NETWORKS) Δρ. Χριστόφορος Χριστοφόρου Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής WiMAX (Worldwide Interoperability

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές 6.3 Μισθωμένες Γραμμές 6.4 X.25 Σελ. 196-202 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr Creative

Διαβάστε περισσότερα

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike

Πολυπλεξία. http://diktya-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπλεξία Ανάλυση σημάτων στο πεδίο χρόνου, συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης συχνότητας, πολυπλεξία διαίρεσης χρόνου (1.6 ενότητα σελ 19-20, 29-30 και στοιχεία από 2.1 ενότητα σελ. 52-58). http://diktya-epal-b.ggia.info

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α B ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραµµών... 4 3. Πορεία σύγκλισης µε τη υπόλοιπη Ευρώπη... 4 4. Ανάλυση µε βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Η εργασία υποβάλλεται για την μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος Μ.Π.Σ. «Οικονομική & Επιχειρησιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Παπαπέτρου

Ευάγγελος Παπαπέτρου Δίκτυα Υπολογιστών Μετάδοση Πληροφορίας και Δομικά Στοιχεία Υλικού Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών 1 / 76

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL»

Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία: «Λειτουργία και ιαχείριση Συστηµάτων ADSL» Σπουδαστές: Κολιοφούκας Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά

Κεφάλαιο Κε 6 φάλαιο Δίκτυα Ευ Δίκτυα ρείας ρείας Περιοχής Περιο Εισαγωγικά Κεφάλαιο 6 Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Εισαγωγικά Με βάση τη γεωγραφική περιοχή Τοπικά Δίκτυα (LAN) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN) Κατηγορίες Δικτύων Τοπικά Δίκτυα Μέσα σε ένα κτήριο Σε διαφορετικούς ορόφους

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η

ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ ίκτυα Μεταγωγής και Πρόσβαση στο ίκτυο Ενότητα Η ρ. Ε. Μάγκος Τι είναι το ιαδίκτυο (Internet); 1. Πρώτη προσέγγιση («εσωτερικά»): Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ADSL ιπλωµατική Εργασία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση

Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μετάδοση πληροφορίας - Διαμόρφωση MYE006-ΠΛΕ065: ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Βασικές έννοιες μετάδοσης Διαμόρφωση ορισμός

Διαβάστε περισσότερα