ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Σπουδαστής: Στέφανος Χρόνης Επιβλέπων Καθηγητής: Ευάγγελος Φαλάρας Β ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ 2008

2 Περίληψη Οι καταστροφές, φυσικές ή τεχνολογικές αποτελούν σηµαντική απειλή για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον και εµφανίζουν µεγάλη αύξηση παγκόσµια τα τελευταία χρόνια λόγω της αλλαγής των κλιµατολογικών συνθηκών. Η χώρα µας δεν θα µπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση αφού αντιµετωπίζει διαχρονικά το φυσικό φαινόµενο του σεισµών, τις πυρκαγιές κατά την θερινή περίοδο, τις πληµµύρες, αλλά και µια σειρά απειλών φυσικών ή τεχνολογικών που χρήζουν οργανωµένης και αποτελεσµατικής διαχείρισης για την επίτευξη του µετριασµού των επιπτώσεων τους. Η χώρα µας καλείται µέσω των αρµόδιων κεντρικών φορέων και υπηρεσιών, αλλά και των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά τις καταστροφές, δίνοντας έµφαση στην πρόληψη και τον ολοκληρωµένο επιχειρησιακό σχεδιασµό, αλλά και οργανώνοντας τον µηχανισµό της έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί άµεσα και αποτελεσµατικά. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται µια προσπάθεια ανάλυσης των εννοιών των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και της πολιτικής προστασίας, αλλά και µια αποτύπωση των αρµοδιοτήτων των υπηρεσιών και των φορέων, µέσα από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Παράλληλα, εντοπίζονται ενδεχόµενες αδυναµίες και προτείνονται κάποιες αλλαγές για την βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης των καταστροφών από τους οργανισµούς τοπικούς αυτοδιοίκησης. Ακολούθως, γίνεται αναφορά στα συστήµατα τηλεπισκόπησης, και πραγµατοποιείται µια αναλυτική παρουσίαση του δορυφορικού συστήµατος παρακολούθησης που χρησιµοποιείται από την Ν.Α. Μαγνησίας για την διαχείριση των καταστροφών µε σκοπό να αναδειχθούν τα πλεονεκτήµατα του, καθώς και η χρησιµότητα των σύγχρονων τεχνολογιών στην επιτυχή αντιµετώπιση των καταστροφικών φαινοµένων. Τέλος, γίνεται µια σύνοψη συµπερασµάτων ώστε να γίνει αποτελεσµατικότερο το σύστηµα διαχείρισης καταστροφών. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 2

3 ABSTRACT Disasters, both natural and technological, pose a significant threat to the natural and anthropogenic environment and, during the recent years, they have greatly increased globally due to the change of climatic conditions. Our country could not be an exception since it has diachronically been faced with physical phenomena like earthquakes, fires during the summer periods, floods and a series of natural or technological phenomena that require organized and effective management in order to achieve a moderation of their consequences. Our country is called, through competent central services and bodies, including Local Administrative Authorities, to effectively treat such disasters, both by placing emphasis on prevention and on an integrated business plan and by organising its mechanism in such a manner so as to be able to achieve an immediate and effective reaction. In this project, an effort will be made to analyse the concepts of natural and technological phenomena and of civil protection, as well as to portray responsibilities of services and organizations through the legislative frame in force. At the same time, possible weaknesses will be located and a number of changes will be recommended, which might improve the disaster management system of local administrative authorities. Next, a reference will be made to remote sensing systems. The satellite monitoring system used by Magnesia Prefecture for disaster management will be analytically presented not only for its advantages to be highlighted, but also for the usefulness of latest technologies in the successful treatment of disaster phenomena to be underlined. Finally, a synopsis of the conclusions will be made, where some ways to make the disaster management systems more effective will be suggested. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 3

4 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΣΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.1 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 23 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 4

5 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ.Γ.Π.Π ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Τ.Α. Β ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.1 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RADAR 60 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 5

6 3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ 76 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο :ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 79 Πίνακας Συντµήσεων 85 Πίνακας Εικονογράφησης 87 Βιβλιογραφία 88 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 6

7 1.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί το υφιστάµενο θεσµικό και λειτουργικό πλαίσιο σχετικά µε το ζήτηµα της διαχείρισης καταστροφών από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος τους στις διάφορες φάσεις των καταστροφών. Παράλληλα, θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση του ορυφορικού Συστήµατος Παρακολούθησης που αξιοποιείται από την Ν.Α. Μαγνησίας για την διαχείριση ορισµένων καταστροφών. 1.2 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος της εργασίας είναι να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα για τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζονται τις καταστροφές οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην φάση της πρόληψης, όσο της αντιµετώπισης και της αποκατάστασης, αλλά και να διατυπωθούν προτάσεις για την βελτίωση των πρακτικών και την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των ολοένα αυξανοµένων καταστροφικών φαινοµένων που πλήττουν και την χώρα µας. 1.3 ΜΕΣΑ Τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν ποικίλα. Αρχικά αναζητήθηκαν βιβλία σχετικά µε τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές και παράλληλα πραγµατοποιήθηκε εκτενής έρευνα στο διαδίκτυο όπου βρέθηκαν άρθρα που ασχολούνταν µε την διαχείριση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και την διατύπωση προτάσεων για την επιτυχή αντιµετώπιση τους. Παράλληλα, αναζητήθηκε υλικό που αποτύπωνε τον τρόπο λειτουργίας του δορυφορικού συστήµατος που χρησιµοποιεί η Ν.Α. Μαγνησίας για την διαχείριση των καταστροφών. 1.4 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Πραγµατοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση κυρίως εντός πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών, αλλά και εκτεταµένη αναζήτηση στο διαδίκτυο, όπου βρέθηκαν ενδιαφέροντα άρθρα και µελέτες για την διαχείριση καταστροφών, ενώ πραγµατοποιήθηκαν συνεντεύξεις για την άντληση πληροφοριών µε τον υπεύθυνο πολιτικής προστασίας της Ν.Α. Μαγνησίας, όσο και µε τον υπεύθυνο για την λειτουργία του δορυφορικού συστήµατος. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 7

8 1.5 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το κυρίαρχο ζήτηµα είναι κατά πόσο ο τρόπος µε τον οποίο οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαχειρίζονται τις καταστροφές είναι ο καταλληλότερος και στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις και ατέλειες, να διατυπωθούν προτάσεις για την βελτίωση της οργανωτικής δοµής και του επιχειρησιακού σχεδιασµού τους, αλλά και να παρουσιαστεί η συµβολή της σύγχρονης τεχνολογίας στην επιτυχή διαχείριση καταστροφικών φαινοµένων µέσα από το παράδειγµα της εφαρµογής της στην υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Ν.Α. Μαγνησίας. 1.6 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Η εργασία που ακολουθεί διαρθρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια τα οποία συνδέονται άµεσα µεταξύ τους. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται µια καταγραφή των σηµαντικών παραµέτρων της εργασίας, όπως ο σκοπός και ο στόχος της, τα µέσα και η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε, καθώς επίσης και η ανάπτυξη της αναγκαίας υπόθεσης εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, επιχειρείται η συστηµατική παράθεση τόσο των εννοιών που σχετίζονται µε τις καταστροφές, φυσικές και τεχνολογικές, όσο και του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς επίσης διατυπώνονται προτάσεις για την βελτίωση της οργανωτικής δοµής και του επιχειρησιακού σχεδιασµού των Ο.Τ.Α. για την επίτευξης της αποτελεσµατικότερης αντιµετώπισης των καταστροφών και των συνεπειών τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγµατοποιείται µια αναφορά στα δορυφορικά συστήµατα καθώς και µια αναλυτική παρουσίαση του ορυφορικού Συστήµατος Παρακολούθησης που αξιοποιείται από την Ν.Α. Μαγνησίας για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των καταστροφών. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο καταγράφονται τα συµπεράσµατα που εξήχθησαν, όσον αφορά την υφιστάµενη κατάσταση του θεσµικού και οργανωτικού πλαισίου που διέπει τους Ο.Τ.Α., αλλά και τις αλλαγές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσµατικότερη και επιτυχέστερη αντιµετώπιση των καταστροφών. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΟΜΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2.1 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Καταστροφή νοείται κάθε ταχείας ή βραδείας εξέλιξης φυσικό φαινόµενο ή τεχνολογικό συµβάν στο χερσαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο, το οποίο προκαλεί εκτεταµένες και δυσµενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο, καθώς και στο ανθρωπογενές ή στο φυσικό περιβάλλον. Ως καταστροφή δύναται να νοηθεί επίσης το αρνητικό αποτέλεσµα ενός συγκεκριµένου φυσικού ή τεχνολογικού συµβάντος. Η καταστροφή ή προεκτιµάται και περιγράφεται εκ των προτέρων ή υπολογίζεται εκ των υστέρων αφού έχει ήδη συντελεσθεί. Η ένταση της καταστροφής καθορίζεται από το µέγεθος των απωλειών ή ζηµιών που αφορούν στη ζωή, στην υγεία και στην περιουσία των πολιτών, στα αγαθά, στις παραγωγικές πηγές και τέλος στις υποδοµές. Όσον αφορά στον χαρακτηρισµό των καταστροφών, αυτές χωρίζονται ως εξής: Γενική καταστροφή νοείται η καταστροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από τρεις περιφέρειες της χώρας. Περιφερειακή καταστροφή µικρής έντασης νοείται αυτή, για την αντιµετώπιση της οποίας αρκεί το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας της περιφέρειας. Περιφερειακή καταστροφή µεγάλης έντασης νοείται αυτή για την αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς. Τοπική καταστροφή µικρής έντασης νοείται αυτή, για την αντιµετώπιση της οποίας αρκεί το δυναµικό και τα µέσα πολιτικής προστασίας σε επίπεδο νοµού. Τοπική καταστροφή µεγάλης έντασης νοείται αυτή, για την αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται η διάθεση δυναµικού και µέσων πολιτικής προστασίας και από άλλους νοµούς, περιφέρειες ή από κεντρικές υπηρεσίες και φορείς. Εν συνεχεία θα κάνουµε µια αναφορά στις επιµέρους έννοιες που συνθέτουν µία εκτίµηση κινδύνων από φυσική και από τεχνολογική καταστροφή. Η εκτίµηση αυτή απαιτεί την γνώση τόσο της επικινδυνότητας, της τρωτότητας αλλά και του κινδύνου. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 9

10 Επικινδυνότητα: Η έννοια αυτή αναφέρεται στην πιθανότητα εµφάνισης κάποιου µελλοντικού γεγονότος µε δυνητικές βλαβερές συνέπειες, και όχι στα αποτελέσµατα που αυτό θα µπορούσε να προκαλέσει. Τρωτότητα: Ο όρος τρωτότητα περιγράφει το πόσο ευάλωτο είναι το ανθρωπογενές περιβάλλον σε έναν κίνδυνο. Για παράδειγµα, η ενδεχόµενη καταστροφή που θα υποστεί µια περιοχή στην οποία γίνεται ισχυρός σεισµός εξαρτάται τόσο από τους φυσικούς παράγοντες που καθορίζουν τον σεισµό, π.χ. µέγεθος, επίκεντρο, εστιακό βάθος, τρόπος ακτινοβόλησης της σεισµικής ενέργειας, κλπ., όσο και από τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το ανθρωπογενές περιβάλλον στην απειλούµενη περιοχή, π.χ. η ποιότητα των κατασκευών, η πληθυσµιακή πυκνότητα, η ύπαρξη µη προληπτικών µέτρων, και το οικονοµικό επίπεδο της περιοχής. Κίνδυνος: Τα αναµενόµενα αρνητικά αποτελέσµατα που συνεπάγεται ένα συγκεκριµένο γεγονός (π.χ. σεισµός) αποτελούν τον κίνδυνο. Ο κίνδυνος µπορεί να εκτιµηθεί λαµβάνοντας υπόψη τον συνδυασµό της επικινδυνότητας και της τρωτότητας της περιοχής και τη συνολική οικονοµική αξία που είναι εκτεθειµένη στην σεισµική δράση (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΙΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ% Πληµµύρες Τυφώνες Σεισµοί Κυκλώνες Χιονοθύελλες 40 4 Καταιγίδες 36 3 Κατολισθήσεις 29 3 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 10

11 Βροχές 29 3 Καύσωνες 22 2 Ηφαίστεια 18 2 Κύµατα Ψύχους 17 2 Χιονοστιβάδες 12 1 Τσουνάµι 10 1 Οµίχλη 3 - Παγετός 2 - Αµµοθύελλες 2 - Πίνακας 1 Οι φυσικές καταστροφές προέρχονται από ποικιλία κινδύνων (α) γεωφυσικής προέλευσης όπως οι σεισµοί, οι κατολισθήσεις, οι εκρήξεις ηφαιστείων, τα τσουνάµι, (β) υδρολογικής προέλευσης που µπορεί να δηµιουργούνται και από ακραία καιρικά φαινόµενα όπως οι πληµµύρες, (γ) µετεωρολογικής φύσεως όπως οι µεγάλες χιονοπτώσεις, η ξηρασία, οι καύσωνες κα οι παγετοί. φυσικές καταστροφές δηµιουργούνται και (δ) από µεγάλες δασικές πυρκαγιές. Ειδικότερα: Οι Σεισµοί που είναι η εδαφική κίνηση ή η δόνηση που προκαλείται από τη διάρρηξη πετρωµάτων, αποτέλεσµα φυσικών αιτίων που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης, καθώς και τα ακόλουθα φαινόµενα τους, όπως η ρευστοποίηση του εδάφους, οι καταπτώσεις βράχων και οι συνσεισµικές κατολισθήσεις. Οι Ηφαιστειακές εκρήξεις και τα ακόλουθα φαινόµενα, όπως η πτώση τέφρας, οι ηφαιστειακοί σεισµοί, οι ροές λάβας, οι ηφαιστειακές λασπορροές και η έκλυση δηλητηριωδών αερίων Στέφανος Χρόνης Σελίδα 11

12 Οι Κατολισθήσεις που προκαλούνται λόγω βαρυτικής ολίσθησης εδαφών, αλλά επίσης µπορούν να διεγερθούν και από σεισµούς και έντονη βροχόπτωση. Τα Τσουνάµι ή θαλάσσια κύµατα βαρύτητας ή παλιρροϊκά κύµατα, που προκαλούνται από µεγάλους σεισµούς, ηφαιστειακές εκρήξεις ή κατολισθήσεις που γίνονται σε υποθαλάσσιο περιβάλλον. Οι Πληµµύρες που προέρχονται από έντονες βροχοπτώσεις ή το λιώσιµο του χιονιού την άνοιξη και µπορούν να προκαλέσουν κατολισθήσεις και µεταφορά φερτών όπως λάσπη και άλλα αντικείµενα. Οι Ξηρασίες που προέρχονται από µεγάλες περιόδους ανοµβρίας που εκτός των επιπτώσεων στην γεωργία και την παραγωγή ενέργειας από υδροηλεκτρικά εργοστάσια ενισχύουν και την πιθανότητα δασικών πυρκαγιών Τα Ακραία καιρικά φαινόµενα που περιλαµβάνουν ακραίες ανεµολογικές συνθήκες όπως ανεµοθύελλες, ανεµοστρόβιλοι, έντονα κατακρηµνίσµατα όπως βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις, ακραίες θερµοκρασίες όπως καύσωνες και, παγετοί. Οι ασικές πυρκαγιές που προκαλούνται µεταξύ άλλων από κεραυνούς, από αµέλεια κατασκηνωτών, εργασίες µε µηχανήµατα και εµπρησµούς, και οι βραχυχρόνιες επιπτώσεις τους αφορούν κυρίως την τοπική πανίδα και χλωρίδα ενώ µακροχρόνια θα έπρεπε να αναλογιστεί κανείς την επιβάρυνση προστατευόµενων περιοχών, και την καταστροφή του πολιτισµικού και οικονοµικού αποθέµατος καθώς και των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γενικά αντιληπτό ότι έχει ήδη ξεκινήσει µια αισθητή, ανθρωπογενής µεταβολή του κλίµατος που θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε βάθος δεκαετιών άµεσα στις ατµοσφαιρικές συνθήκες και έµµεσα σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας (γεωργία, χρήση ενέργειας, υδατικοί πόροι ) αλλά και φυσικό περιβάλλον µε επιδείνωση της ερηµοποίησης, µείωση της βιοποικιλότητας, µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος και των πάγων στις πολικές και αλπικές περιοχές καθώς και ανύψωση της στάθµης της θάλασσας που προκύπτει από το φαινόµενο του θερµοκηπίου. (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) το Στέφανος Χρόνης Σελίδα 12

13 2.1.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΧΩΡΑ ΕΙ ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΝΕΚΡΟΙ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ Ατύχηµα Μεταφοράς 20/12/ ΙΑΠΩΝΙΑ Άλλο ατύχηµα 01/09/ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΙΝ ΙΑ Βιοµηχανικό ατύχηµα Βιοµηχανικό ατύχηµα 07/08/ /12/ ΤΟΥΡΚΙΑ Άλλο ατύχηµα 27/11/ ΑΙΤΗ Ατύχηµα Μεταφοράς 17/02/ ΚΙΝΑ Άλλο ατύχηµα 02/09/ ΚΑΝΑ ΑΣ Ατύχηµα Μεταφοράς 06/12/ ΚΙΝΑ Βιοµηχανικό ατύχηµα 26/04/ ΙΑΠΩΝΙΑ Άλλο ατύχηµα 22/03/ Πίνακας 2 Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν αντιµετωπίζονται κατ αρχήν µε τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συµβάντα (ατυχήµατα) τα οποία προκαλούνται από ανθρωπινά λάθη, αστοχίες εξοπλισµού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες, κλπ. Και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όµως να είναι και το αποτέλεσµα είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισµών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κλπ) είτε σκόπιµων ανθρώπινων ενεργειών. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 13

14 Γενικά οι τεχνολογικές καταστροφές θεωρούνται ότι δεν συµβαίνουν µε µεγάλη συχνότητα (έχουν δηλαδή πολύ µικρή πιθανότητα εκδήλωσης) αλλά έχουν, εν δυνάµει, πολύ σοβαρές επιπτώσεις. Οι τεχνολογικές καταστροφές ανάλογα, µε την ένταση και έκταση τους, µπορεί να προκαλέσουν απώλειες ζωών ή τραυµατισµούς (τόσο στους εργαζόµενους του χώρου του ατυχήµατος όσο και στον ευρισκόµενο (µόνιµο ή διερχόµενο) κοντά στο σηµείο του ατυχήµατος πληθυσµό, καταστροφή περιουσιών, διατάραξη της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Η συνήθης ταξινόµηση των τεχνολογικών ατυχηµάτων είναι οι εξής: Χηµικά ατυχήµατα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις: λαµβάνουν χώρα σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις (παραγωγής, επεξεργασίας ή αποθήκευσης) Ατυχήµατα µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων: συµβαίνουν κατά την διάρκεια µεταφοράς επικίνδυνων υλικών µε διάφορα µέσα µεταφοράς (οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια, αεροπορικά). Ατυχήµατα µεταφοράς: οδικά, σιδηροδροµικά, θαλάσσια, αεροπορικά: είναι τα συµβατικά ατυχήµατα µεταφοράς, τα οποία συνήθως προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τραυµατισµούς, αλλά δεν έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατάρρευση φραγµάτων: συµβαίνουν σπανία και έχουν επιπτώσεις, τόσο σε απώλειες ζωών, όσο και στο περιβάλλον. Πυρηνικά ατυχήµατα: συνδέονται συνήθως µε έκλυση ραδιενεργών στοιχειών στο περιβάλλον και έχουν µακροχρόνιες επιπτώσεις τόσο στην ανθρώπινη υγεία όσο και στο περιβάλλον. (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 14

15 2.2 ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Πολιτική Προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συµπεριλαµβανοµένων βιολογικών χηµικών και πυρηνικών συµβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαµβάνεται η µέριµνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδοµές της χώρας, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού: εκπονούνται σχέδια και προγράµµατα πρόληψης ανά κατηγορία κινδύνου, λαµβάνονται µέτρα ετοιµότητας και αναλαµβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναµικό και χρησιµοποιούνται τα δηµόσια και ιδιωτικά µέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρµόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναµόρφωση της αντίστοιχης νοµοθεσίας Η αντιµετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών επιτυγχάνεται µέσω της αξιοποίησης του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας, στα οποία περιλαµβάνονται : Τα ειδικευµένα στελέχη Πολιτικής Προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση και εφαρµογή των σχεδίων, προγραµµάτων και µέτρων πολιτικής προστασίας, καθώς και ο συντονισµός των αναγκαίων ενεργειών. Το σύνολο των κρατικών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Α και Β βαθµού και των Οργανισµών κοινής Ωφέλειας, που είναι υπεύθυνες σε επιχειρησιακό επίπεδο για τις επιµέρους δράσεις πολιτικής προστασίας και κυρίως για την ετοιµότητα και την αντιµετώπιση των καταστροφών (όπως το Π.Σ., το Λ.Σ., η ΕΛ.ΑΣ., το Ε.Κ.Α.Β., οι Έ.., ο Στέφανος Χρόνης Σελίδα 15

16 Ο.Α.Σ.Π., οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, της Ν.Α. και των πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α., η.ε.η., ο Ο.Τ.Ε., η Ε.Υ..Α.Π., η.ε.π.α., η Ε.Μ.Υ.). Μεταξύ αυτών σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζει η Γ.Γ.Π.Π. του ΥΠ.ΕΣ. που είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασµό, την οργάνωση και τον συντονισµό της πολιτικής προστασίας της χώρας για την αντιµετώπιση κάθε µορφής πιθανών καταστροφών. Οι εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας, καθώς και οι ειδικευµένοι εθελοντές πολιτικής προστασίας, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, που εντάσσονται στο σχεδιασµό της Γ.Γ.Π.Π και αναλαµβάνουν την υποστήριξη σχεδίων και δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, καθώς και δράσεις ετοιµότητας και αντιµετώπισης οποιοιδήποτε είδους καταστροφής. Παράλληλα σε περιπτώσεις γενικών καταστροφών, περιφερειακών και τοπικής έντασης ή καταστροφών εξειδικευµένου χαρακτήρα, καθώς και σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης, εντάσσονται στις δυνάµεις της πολιτικής προστασίας, µε απόφαση του Γ.Γ.Π.Π. ή του εξουσιοδοτηµένου Γ.Γ.Π. πολίτες µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία, καθώς και πάσης φύσεως µέσα που ανήκουν σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα µε τους αντίστοιχους χειριστές τους εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο για την αντιµετώπιση των καταστροφών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία µε την οποία θα δοθεί και το ύψος της καταβαλλόµενης αποζηµίωσης για τη χρήση των µέσων και την απασχόληση των πολιτών. (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) 2.3 ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας είναι η ενεργοποίηση και η κλιµάκωση της δράσης του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας και ειδικότερα για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών από καταστροφές ή και για τον έλεγχο και περιορισµό των δυσµενών επιπτώσεων, που σχετίζονται µε τους αντίστοιχους κινδύνους. Η κατάσταση κινητοποίησης πολιτικής προστασίας διακρίνεται σε: Στέφανος Χρόνης Σελίδα 16

17 Κατάσταση ετοιµότητας πολιτικής προστασίας λόγω τεκµηριωµένου κινδύνου, στην οποία περιλαµβάνεται η κλιµάκωση της ετοιµότητας του δυναµικού και των µέσων πολιτικής προστασίας, κατά την εξειδίκευση που γίνεται στο σχεδιασµό της ετοιµότητας. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας στην οποία περιλαµβάνεται η κατάσταση, που σχετίζεται µε συγκεκριµένη καταστροφή, για την αντιµετώπιση της οποίας απαιτείται: ο ειδικός συντονισµός από τη Γ.Γ.Π.Π. του δυναµικού και των µέσων των υπηρεσιών και των φορέων, που αναλαµβάνουν δράση σε κεντρικό περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και η κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων επιπλέον των υπό κανονικές συνθήκες (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) 2.4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Για την κινητοποίηση του δυναµικού της Πολιτικής Προστασίας απαιτείται η δηµιουργία ενός συστήµατος ενεργειών σε (4) φάσεις 1 η ΦΑΣΗ Συνήθης Ετοιµότητα (Κωδικός Σ.Ε.) 2 η ΦΑΣΗ Αυξηµένη Ετοιµότητα (Κωδικός Α.Ε.) 3 η ΦΑΣΗ Άµεση Κινητοποίηση-Επέµβαση (Κωδικός Α.Κ.Ε.) 4 η ΦΑΣΗ Αποκατάσταση-Αρωγή ( Κωδικός Α.Α.) 1 η ΦΑΣΗ: ΣΥΝΗΘΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Σ.Ε.) Η φάση αυτή, περιλαµβάνει µέτρα και ενέργειες του κρατικού µηχανισµού, που συµβάλλουν στην προετοιµασία του για τα επόµενα στάδια ενεργειών. Ειδικότερα, αξιολογούνται τα πρώτα στοιχεία και πληροφορίες που αναφέρονται στην εµφάνιση ή επικείµενο ερχοµό καταστροφικών φαινοµένων για το σχηµατισµό βάσιµης εκτίµησης της καταστροφής. Τίθεται σε εφαρµογή το σύστηµα επικοινωνίας και ροής πληροφοριών για την συνεννόηση µεταξύ των εµπλεκοµένων και την λήψη αποφάσεων. Καταγράφονται τα µέσα πολιτικής προστασίας και ελέγχεται η επάρκεια και καταλληλότητα αυτών. Γίνονται Στέφανος Χρόνης Σελίδα 17

18 προπαρασκευαστικές πράξεις και προϊδεάζονται επί του θέµατος τα κλιµάκια της πολιτικής προστασίας. 2 η ΦΑΣΗ:ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ (Α.Ε.) Εάν από την συνολική αξιολόγηση των πληροφοριών δίνεται σχεδόν η βεβαιότητα, ότι επίκεινται καταστροφικά φαινόµενα, πέραν των ενεργειών της φάσης 1, γίνεται ευρύτερη κινητοποίηση του µηχανισµού πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα. Συνέρχονται τα επιτελικά και επιχειρησιακά όργανα και διατελούν σε πλήρη ετοιµότητα, για την εκτέλεση της αποστολής τους, λαµβάνοντας και προληπτικά µέτρα, όπου αυτό δύναται να κρίνεται σκόπιµο. 3 η ΦΑΣΗ:ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΠΕΜΒΑΣΗ (Α.Κ.Ε.) Συνέχεια των προαναφερόµενων και άλλων µέτρων, στη φάση αυτή γίνεται πλέον κινητοποίηση και δραστηριοποίηση όλου του συστήµατος πολιτικής προστασίας προς αντιµετώπιση των καταστροφικών φαινοµένων. Οι επιχειρησιακές δυνάµεις συνεργαζόµενες και συντονιζόµενες βρίσκονται σε πλήρη δράση. Το ανθρώπινο δυναµικό και τα υλικοτεχνικά µέσα αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο. Όπου κρίνεται σκόπιµο, ενηµερώνονται και οι πολίτες για την λήψη µέτρων αυτοπροστασίας, συνδροµής και διευκόλυνσης του έργου του κράτους. Το σύστηµα επικοινωνιών, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και οι υπηρεσίες διοικητικής µέριµνας είναι σε ετοιµότητα για τη στήριξη του επιχειρησιακού έργου και της άµεσης επίλυσης των προβληµάτων των πληγέντων. 4 η ΦΑΣΗ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΡΩΓΗ (Α.Α.) Γίνεται εκτίµηση ζηµιών, εκτίµηση της καταστάσεως γενικώς από ειδικούς, και αρµοδίους και ακολούθως παρέχεται άµεση αρωγή στους πληγέντες. Λαµβάνονται επίσης αποφάσεις και µέτρα για την αποκατάσταση των ζηµιών και την µη επανάληψη φαινοµένων δυνάµενων να προληφθούν. (ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ 2003) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 18

19 2.5 ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Με το Ν.3013/2002 η διοικητική οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας αναβαθµίστηκε µε την καθιέρωση ενός δικτύου µονάδων πολιτικής προστασίας σε όλα τα επίπεδα και µορφές διοίκησης. Οι µονάδες αυτές έχουν ως αποστολή το σχεδιασµό και την εφαρµογή µέτρων πολιτικής προστασίας στο επίπεδο διοίκησης στο οποίο αναφέρονται. Τα Όργανα Σχεδιασµού και Εφαρµογής Πολιτικής Προστασίας διακρίνονται στα κεντρικά και αποκεντρωµένα όργανα πολιτικής προστασίας. Πίνακας 2 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 19

20 2.5.1 ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα κεντρικά όργανα πολιτικής προστασίας είναι: Η ιυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας Το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Η Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας Ο Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας Πολιτικής Προστασίας Οι Μονάδες που υπάγονται στο Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας (Ν. 3013/2002) ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στην ιυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας συµµετέχουν οι υπουργοί Εσωτερικών ως Πρόεδρος, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, ΠΕ.ΧΩ. Ε, Υγείας και Πρόνοιας, Γεωργίας, Πολιτισµού, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εµπορικής Ναυτιλίας και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης. Οι αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι: Η έγκριση του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού της πολιτικής προστασίας της χώρας, µετά από προηγούµενη εισήγηση του Κεντρικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο ανωτέρω σχεδιασµός διακρίνεται σε εθνικής εµβέλειας προγράµµατα, σχέδια, µέτρα και δράσεις των κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων, καθώς και σε περιφερειακά προγράµµατα, µέτρα και δράσεις των περιφερειών της χώρας. Ο ετήσιος εθνικός σχεδιασµός περιέχει, επίσης, τον προϋπολογισµό πολιτικής προστασίας για κάθε Υπουργείο, καθώς και για τη Γ.Γ.Π.Π., Στέφανος Χρόνης Σελίδα 20

21 από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών και λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισµού του επόµενου οικονοµικού έτους. Ο απολογισµός εφαρµογής των κυβερνητικών µέτρων αποκατάστασης, µετά από γενικές, περιφερειακές ή τοπικές µεγάλης έντασης καταστροφές ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στο Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας µετέχουν ο Γ.Γ.Π.Π. ως Πρόεδρος και οι Γενικοί Γραµµατείς των υπουργείων. Το Κ.Σ.Ο. έχει τις εξής αρµοδιότητες: Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τις επί µέρους προτάσεις για την κατάρτιση της εισήγησης για τον Ετήσιο Εθνικό Σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας προς τη ιυπουργική Επιτροπή Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας. Στην ίδια εισήγηση περιλαµβάνεται πρόταση για τη διαµόρφωση του προϋπολογισµού πολιτικής προστασίας της χώρας, από πλευράς λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών, για το σύνολο των Υπουργείων και των εποπτευόµενων φορέων. Ιδιαίτερη πρόταση διατυπώνεται για τις λειτουργικές και επενδυτικές δαπάνες του προϋπολογισµού της Γ.Γ.Π.Π. Παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρµογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας, σύµφωνα και µε τα εθνικής εµβέλειας προγράµµατα, σχέδια, µέτρα και δράσεις από τις Κεντρικές Υπηρεσίες των Υπουργείων και από τους εποπτευόµενους φορείς. Συντονίζει τη διάθεση του απαραίτητου ανθρώπινου δυναµικού των µέσων, καθώς και το όλο έργο της αντιµετώπισης γενικών, περιφερειακών ή τοπικών µεγάλης έντασης καταστροφών. Ενηµερώνει την κοινή γνώµη για απειλούµενους κινδύνους καταστροφών και παρέχει οδηγίες, κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, προς αντιµετώπιση των καταστροφών, µε στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών τους. Συντονίζει το έργο αποκατάστασης των πάσης φύσεως ζηµιών από τις ανωτέρω καταστροφές. Συντάσσει απολογισµό δράσης για όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε τις ενέργειες αντιµετώπισης κάθε γενικής, περιφερειακής ή τοπικής µεγάλης έντασης καταστροφές. Για Στέφανος Χρόνης Σελίδα 21

22 τον σκοπό αυτόν συνεκτιµά και τα στοιχεία που παρέχονται στον αντίστοιχο, για κάθε καταστροφή, ειδικό φάκελο, που τηρείται στη Γ.Γ.Π.Π. Επιλαµβάνεται, κατά την κρίση του προέδρου του, κάθε άλλου σχετικού θέµατος και τέλος κατά την διάρκεια της εξέλιξης των ανωτέρω καταστροφών, το Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του 24ώρου ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Γ.Γ.Π.Π. είναι αρµόδιος για τον συντονισµό την κατεύθυνση και επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας σε όλη την επικράτεια, όπως εξειδικεύεται στους εξής τοµείς Πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών ιάθεση ανθρώπινου δυναµικού και µέσων. ιάθεση βοήθειας από άλλες χώρες. Κατάρτιση και υλοποίηση προγραµµάτων εκπαίδευσης Ειδικευµένων Στελεχών Πολιτικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Γ.Γ.Π.Π. είναι αρµόδιος για την έκδοση των παρακάτω αποφάσεων. Χαρακτηρισµός καταστροφών: περιφερειακές ή τοπικές µικρής ή µεγάλης έντασης Κήρυξη κατάστασης ετοιµότητας και κατάστασης ανάγκης πολιτικής προστασίας: περιφερειακές, τοπικές µεγάλης και µικρής έντασης καταστροφές Εξουσιοδότηση ΓΓ Περιφέρειας ή Νοµάρχη για έκδοση αποφάσεων για τοπικές µικρής έντασης καταστροφές Στέφανος Χρόνης Σελίδα 22

23 Ένταξη πολιτών µε ειδικές γνώσεις/εµπειρία και µέσων στις δυνάµεις πολιτικής προστασίας: χαρακτήρα καταστροφές γενικές, περιφερειακές, τοπικές µεγάλης έντασης ή εξειδικευµένου Άµεση προµήθεια και διάθεση υλικών και µέσων καθ υπέρβαση των προϋπολογισθέντων: κινητοποίηση πολιτικής προστασίας Ένταξη στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευµένων Εθελοντών αντίστοιχων ΕΟ και φυσικών προσώπων. Κατανοµή ετήσιας χρηµατοδότησης ΕΟ και Ειδικευµένων Εθελοντών, διάθεση εξοπλισµού και µέσων Επίσης έχει αρµοδιότητα εισήγησης προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τα ακόλουθα χαρακτηρισµός καταστροφής ως Γενικής έκδοση της αντίστοιχης απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης διάθεση και κατανοµή πιστώσεων του προϋπολογισµού της ΓΓΠΠ και έκτακτων ενισχύσεων στους ΟΤΑ α και β βαθµού Τέλος, ο Γ.Γ.Π.Π. είναι αρµόδιος για την έγκριση των Σχεδίων Πολιτικής Προστασίας Κεντρικών και περιφερειακών φορέων και οργανισµών κοινής ωφέλειας ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Με το Ν 3536/2007 συστάθηκε στη Γ.Γ.Π.Π. θέση Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας διορίζεται µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Εσωτερικών, Μακεδονίας-Θράκης, ύστερα από γνώµη του Γ.Γ.Π.Π. Οι αρµοδιότητες του είναι αντίστοιχες µε αυτές των γενικών γραµµατέων που προΐστανται γενικών γραµµατειών υπουργείων, καθώς και οι ειδικές διατάξεις που αφορούν τον Γ.Γ.Π.Π., οι οποίες εφαρµόζονται ανάλογα και για τον Αναπληρωτή Γ.Γ.Π.Π. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 23

24 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η Γ.Γ.Π.Π. της οποίας προϊστάµενος είναι ο Γ.Γ.Π.Π. και στην οποία λειτουργούν το Κέντρο Επιχειρήσεων και το Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο έχει τις εξής αρµοδιότητες: Τη µελέτη, το σχεδιασµό, την οργάνωση και το συντονισµό της δράσης για την πρόληψη και αντιµετώπιση των φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ενηµέρωση του κοινού για τα ζητήµατα αυτά. Την προετοιµασία, κινητοποίηση και συντονισµό δράσης του δυναµικού και των µέσων ΠΠ της χώρας για την αντιµετώπιση πιθανών κάθε µορφής καταστροφών Την αξιοποίηση των διαθέσιµων επιστηµονικών στοιχείων και πληροφοριών για την κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων ΠΠ της χώρας, εν όψει απειλούµενου κινδύνου καταστροφών. Τον συντονισµό του έργου και των δράσεων αντιµετώπισης των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς και το έργο αποκατάστασης των προκαλούµενων ζηµιών Ειδικότερα: Επεξεργάζεται, σχεδιάζει και παρακολουθεί την εφαρµογή της πολιτικής, στον τοµέα της ΠΠ, στο πλαίσιο των κυβερνητικών κατευθύνσεων. Συντονίζει όλες τις δράσεις πρόληψης, ετοιµότητας, αντιµετώπισης και αποκατάστασης των καταστροφών. Εξασφαλίζει την επιστηµονική υποστήριξη και τεκµηρίωση όλων των προγραµµάτων, σχεδίων και δράσεων της ΠΠ. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού ΠΠ από τις Περιφέρειες και τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ά και β βαθµού της χώρας και προβαίνει σε έλεγχο της εφαρµογής του, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και υπηρεσίες. Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης την κατανοµή των πιστώσεων, στον τοµέα της ΠΠ, προς τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ά και β βαθµού. Έχει την ευθύνη της τήρησης ειδικού φακέλου, για κάθε γενική, περιφερειακή ή τοπική µεγάλης έντασης καταστροφή, στον οποίο περιέχονται τα στοιχεία του συνόλου των ενεργειών, στο πλαίσιο και του αντίστοιχου σχεδιασµού, για την αντιµετώπιση των καταστροφών κατά την εκδήλωση των φαινοµένων, καθώς και για την αποκατάσταση των ζηµιών. Στον ίδιο φάκελο Στέφανος Χρόνης Σελίδα 24

25 εµπεριέχονται εκθέσεις απολογισµού δράσης των επί µέρους αρµόδιων φορέων και προτάσεις για βελτίωση των δράσεων σε περίπτωση αντιµετώπισης παρόµοιων φαινοµένων, που ενσωµατώνονται στην τελική απολογιστική, έκθεση του Γενικού Γραµµατέα ΠΠ. Για την επίτευξη των σκοπών της: Οργανώνει και λειτουργεί σε µόνιµη βάση και για όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου το Κέντρο Επιχειρήσεων ΠΠ µε ειδικευµένα στελέχη ΠΠ και το αναγκαίο προσωπικό, στο οποίο περιλαµβάνονται και επιτελικά στελέχη των Ενόπλων υνάµεων, της Αστυνοµίας, καθώς και του Λιµενικού και Πυροσβεστικού Σώµατος. Ο αριθµός των ανώτερων επιτελικών στελεχών, που διατίθενται για την επάνδρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων, καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρµόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού. Οργανώνει και λειτουργεί µονάδα αξιολόγησης και αξιοποίησης της πρόγνωσης καιρικών φαινοµένων και άλλων πρόδροµων φαινοµένων φυσικών καταστροφών, µε σκοπό την έγκαιρη κινητοποίηση του δυναµικού και των µέσων ΠΠ, για την αντιµετώπιση απειλούµενου κινδύνου καταστροφών, καθώς και για την ενηµέρωση και παροχή αντίστοιχων οδηγιών προς τους πολίτες. Καταρτίζει και συντονίζει, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς φορείς, το έργο της πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των πολιτών στον τοµέα της ΠΠ, τόσο σε επίπεδο γενικής ενηµέρωσης όσο και σε αντίστοιχο παροχής ειδικών οδηγιών, προς αντιµετώπιση συγκεκριµένης καταστροφής ή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Εντάσσει και αξιοποιεί τις εθελοντικές οργανώσεις ΠΠ και τους ειδικευµένους εθελοντές ΠΠ και για τον ίδιο σκοπό µπορεί να τις ενισχύει και να τις χρηµατοδοτεί. Συνεργάζεται µε τα αρµόδια Υπουργεία και του οικείους φορείς για τη σύνταξη κανονισµών και για την κατάρτιση προδιαγραφών, προς πρόληψη των φυσικών, τεχνολογικών, βιολογικών, χηµικών, πυρηνικών ή άλλων καταστροφών και εγκρίνει νοµαρχιακά και τοπικά σχέδια ΠΠ ανά κατηγορία κινδύνου. Καταρτίζει σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς, το ετήσιο πρόγραµµα προµηθειών όλων των µηχανικών µέσων και άλλων υλικών, που είναι αναγκαία για την ΠΠ της χώρας, µε βάση τον Εθνικό Σχεδιασµό ΠΠ. Συντονίζει, χρηµατοδοτεί και αναθέτει σε επιστηµονικούς και εκπαιδευτικούς φορείς κατάρτισης την εκπόνηση και εκτέλεση προγραµµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της ΠΠ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οµοίως σχεδιάζει ειδικά προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης των µελών εθελοντικών οργανώσεων ΠΠ. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να εισηγείται Στέφανος Χρόνης Σελίδα 25

26 στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων εκπαιδευτικά προγράµµατα για την πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να χρηµατοδοτεί προπτυχιακά και µεταπτυχιακά προγράµµατα σπουδών στα Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι., για την ΠΠ της χώρας. Επίσης εγκρίνει και χρηµατοδοτεί προγράµµατα εφαρµοσµένης έρευνας ή µελέτες για την ΠΠ. Σε συνεργασία µε το Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο ΠΠ του επόµενου άρθρου καθώς και µε επιστηµονικούς φορείς της ηµεδαπής και της αλλοδαπής συγκεντρώνει επιστηµονικές ή άλλες πληροφορίες και διατηρεί κέντρο τεκµηρίωσης σε ζητήµατα ΠΠ. Προωθεί τις σχέσεις της χώρας στον τοµέα της ΠΠ µε τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς και αντίστοιχους φορείς ΠΠ άλλων χωρών και συντονίζει την παροχή επιστηµονικής ή υλικής βοήθειας από και προς άλλες χώρες, οι οποίες πλήττονται από καταστροφές και αξιοποιεί παρόµοια βοήθεια για τη χώρα και Εισηγείται στον Υπουργό Εσωτερικών, ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης κάθε άλλο αναγκαίο µέτρο για το σχεδιασµό και την υλοποίηση της ΠΠ της χώρας ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Γ.Γ.Π.Π. Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας Το Επιστηµονικό και Ερευνητικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και έχει ως σκοπό: Εκπαίδευση προσωπικού ΓΓΠΠ, υπαλλήλων του ηµοσίου, ΝΠ, ΝΠ Ι που εποπτεύονται από το Κράτος, επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ΟΤΑ α και β βαθµού Προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας, επιστηµονικής µελέτης για τις δράσεις πολιτικής προστασίας ηµιουργία Τράπεζας Πληροφοριών Οργάνωση βιβλιοθήκης Εκπόνηση προγραµµάτων εκπαίδευσης, ενηµέρωσης και κατάρτισης Εκπαίδευση Εθελοντών Στέφανος Χρόνης Σελίδα 26

27 Υποστηρικτική Οµάδα ιαχείρισης Χηµικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών και Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) Απειλών και Συµβάντων: η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: Επιτελικό Συµβουλευτικό Όργανο - Υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας. Υποστηρίζει σε επίπεδο τακτικό, επιχειρησιακό και πολιτικό τις δυνάµεις και όργανα πολιτικής προστασίας Παρέχει εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και επιστηµονική πληροφορία για τη διαχείριση ΧΒΡΠ απειλών και συµβάντων Στελεχώνεται από υπαλλήλους Π.Ε. σχετικών κλάδων για την αντιµετώπιση Χ.Β.Ρ.Π. συµβάντων από την Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΥΠΕΧΩ Ε, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άµυνας, την Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα, το Λιµενικό Σώµα, το Γενικό Χηµείο του Κράτους, την Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οµάδες Αναγνώρισης Θυµάτων Καταστροφών Οι Οµάδες Αναγνώρισης Θυµάτων Καταστροφών οι οποίες έχουν ως αποστολή την αναγνώριση και ταυτοποίηση των θυµάτων από ατυχήµατα, καταστροφές, καθώς και εγκληµατικές και τροµοκρατικές ενέργειες. Στελεχώνεται από ειδικευµένο ιατρικό προσωπικό, εµπειρογνώµονες και αξιωµατικοί της Ελληνικής Αστυνοµίας και µπορούν να αποστέλλονται και σε άλλες χώρες κατόπιν σχετικού αιτήµατος και µε Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών(Ν. 3013/2002) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 27

28 2.5.2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα αποκεντρωµένα όργανα πολιτικής προστασίας: Τα οποία διακρίνονται σε Περιφερειακά και Τοπικά Όργανα και συνεπικουρούνται από τις αντίστοιχες µονάδες πολιτικής προστασίας. Περιφερειακά ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ- ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Τοπικά ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ-Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Ν.Α./Ν.. ΟΙ ΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ-Γραφείο Πολιτικής Προστασίας ήµου ή Κοινότητας ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ: Έχουν την ευθύνη για τον Συντονισµό και την Επίβλεψη των δράσεων πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά την πρόληψη, την ετοιµότητα, την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση εντός των ορίων του Ο.Τ.Α. Α και πιο συγκεκριµένα: ιαθέτουν και συντονίζουν την δράση του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων. Μεριµνούν για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών όπου είναι αναγκαίο. Εφαρµόζουν των ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά προγράµµατα, µέτρα και δράσεις της οικείας Περιφέρειας. Καταρτίζουν προτάσεις για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας σε σχέση µε προγράµµατα, µέτρα και δράσεις της οικείας περιφέρειας Στέφανος Χρόνης Σελίδα 28

29 Υποβάλλουν προτάσεις στον Γ.Γ.Π.Π. για την κατάρτιση του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Πολιτικής Προστασίας και εισηγούνται στον ίδιο την έκδοση απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές. Τέλος, αποφασίζουν µετά από εξουσιοδότηση του Γ.Γ.Π.Π.: Την κήρυξη έκτακτης για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης Την ένταξη πολιτών µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία και µέσων στις δυνάµεις πολιτικής προστασίας. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Συνίσταται στην έδρα κάθε Περιφέρειας ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας η οποία υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας και µε τις εξής αρµοδιότητες: Τον σχεδιασµό και την οργάνωση των δράσεων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης Τον συντονισµό των υπηρεσιών της Περιφέρειας, καθώς και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και µέσων για την εξασφάλιση ετοιµότητας, την αντιµετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζηµιών ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Τ.Α. Β ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΑΡΧΕΣ: Έχουν την ευθύνη για τον Συντονισµό και την Επίβλεψη των δράσεων πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά την πρόληψη, την ετοιµότητα, την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση εντός των ορίων του Νοµού και πιο συγκεκριµένα: ιαθέτουν και συντονίζουν την δράση του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων. Μεριµνούν για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών όπου είναι αναγκαίο. Εφαρµόζουν των ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εντός των ορίων της Ν.Α. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 29

30 Υποβάλλουν προτάσεις-εισηγήσεις στον Γ.Γ.Π. για τον σχεδιασµό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α. έτσι ώστε να διαµορφωθούν οι αντίστοιχες προτάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας στα πλαίσια της κατάρτισης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού Υποβάλλουν πρόταση στον Γ.Γ.Π.Π. για την έκδοση απόφασης κήρυξης κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές. Αποφασίζουν (µετά από εξουσιοδότηση του Γ.Γ.Π.Π.) για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για τοπικές καταστροφές µικρής έντασης. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. Α./Ν..: Συνίσταται στην έδρα κάθε Ν.Α. και κάθε Ν.. αυτοτελές Γραφείο ως οργανική µονάδα Πολιτικής Προστασίας και υπάγεται απευθείας στο Νοµάρχη. Στις αρµοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας εντάσσονται ο σχεδιασµός και η οργάνωση των δράσεων πρόληψης, ενηµέρωσης και αντιµετώπισης καταστροφών ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα: Συντονίζει, τις υπηρεσίες της Ν.Α./Ν.. και του δηµόσιου και ιδιωτικού δυναµικού και µέσων Για την εξασφάλιση ετοιµότητας, την αντιµετώπιση των καταστροφών και την αποκατάσταση των ζηµιών. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΟ(Σ.Ν.Ο.): Προβλέπεται η σύσταση Σ.Ν.Ο. στην έδρα κάθε Ν.Α. και κάθε Ν.. µε αρµοδιότητα την εισήγηση µέτρων για την υποβοήθηση του έργου του Νοµάρχη µε την ακόλουθη σύνθεση: Νοµάρχης(Πρόεδρος) ύο µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου(ένα από τη µειοψηφία) Πρόεδρος ή εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης ήµων και Κοινοτήτων Προϊστάµενος ιεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Στρατιωτικός ιοικητής της περιοχής, ιευθυντής Αστυνοµικής ιεύθυνσης νοµού, Λιµενάρχης, ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του νοµού Προϊστάµενος ιεύθυνσης ασών Περιφέρειας Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Προϊστάµενος ιεύθυνσης Υγείας Πρόνοιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Στέφανος Χρόνης Σελίδα 30

31 Εκπρόσωπος ΠΕΣΥ Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων και άλλων υπηρεσιών Εξάλλου, οι Ο.Τ.Α. Β Βαθµού συντάσσουν για τον χώρο ευθύνης τους σχέδια αντιµετώπισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές µε βάση τις οδηγίες του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας Ξενοκράτης αλλά και των αρµοδίων Υπουργείων και της Περιφέρειας, ενώ παράλληλα δίνουν και αυτοί αντίστοιχα τις κατάλληλες οδηγίες στους Ο.Τ.Α. Α Βαθµού για την καλύτερη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους. Αφού ολοκληρώσουν την σύνταξη των παραπάνω σχεδίων τα αποστέλλουν στην Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας για έγκριση. Καθήκον τους είναι επίσης, η οργάνωση στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κέντρου Επιχειρήσεων, εξοπλισµένου µε τα απαραίτητα µέσα, καθώς και η συνεργασία µε τις περιφερειακές υπηρεσίες των Ενόπλων υνάµεων, των Σωµάτων Ασφαλείας και λοιπών φορέων για την εναρµόνιση των σχεδίων τους και την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των καταστροφών. Ενώ υποχρέωση τους είναι η κοινοποίηση των επί µέρους σχεδίων αντιµετώπισης καταστροφών σε όλες τις αρµόδιες για σχεδίαση και αντιµετώπιση καταστροφών υπηρεσίες και Ο.Τ.Α. Α Βαθµού, προκειµένου να εναρµονίσουν τα δικά τους σχέδια ενεργειών. Εκτός των άλλων, τηρούν στοιχεία του υπάρχοντος δυναµικού και των µέσων στην περιοχή τους, χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους τις περιοχές υψηλού κινδύνου, από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές, µε σκοπό την υποβοήθηση στην σχεδίαση, στον καθορισµό των προληπτικών µέτρων και στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των καταστάσεων. Συγχρόνως, επιβλέπουν την οργάνωση των υπηρεσιών τους έτσι ώστε να είναι ικανές για την αντιµετώπιση των καταστροφικών φαινοµένων και να συµβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων µιας καταστροφής, µεριµνούν για τη συµµετοχή του προσωπικού τους σε εκπαιδεύσεις και ασκήσεις σε θέµατα πολιτικής προστασίας. Επίσης, σε περιπτώσεις τοπικών καταστροφών κινητοποιούν τις κρατικές υπηρεσίες και διαθέτουν τα αναγκαία µέσα, ενηµερώνουν σχετικά την Περιφέρεια και ζητούν σε Στέφανος Χρόνης Σελίδα 31

32 περιπτώσεις ανάγκης ενισχύσεις αλλά και την Γ.Γ.Π.Π σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινοµένων ή εκτάκτων αναγκών για την έκταση, ένταση και εξέλιξη αυτών καθώς και για τα λαµβανόµενα µέτρα για την αντιµετώπιση τους. Τέλος, συγκροτούν επιτροπή καταγραφής ζηµιών που προκαλούνται από καταστροφικά φαινόµενα. Επιπρόσθετα, µεριµνούν για την κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης εγκαταστάσεων ή µονάδων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και λειτουργούν στην περιοχή τους και εξασφαλίζουν σε συνεργασία µε την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία τη λήψη µέτρων που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες στις οποίες υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες και λειτουργούν στην περιοχή τους, συνεκτιµώντας και το ενδεχόµενο των πολλαπλασιαστικών φαινοµένων (ντόµινο). Ενώ επίσης λαµβάνουν βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα που κρίνονται απαραίτητα για την αποφυγή ατυχηµάτων ή τον περιορισµό των επιπτώσεων τους. Σε περιπτώσεις εκδήλωσης καταστροφικών φαινοµένων µεριµνούν για τη διατήρηση και λειτουργία των ιδρυµάτων και υπηρεσιών που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσίες. (Ν. 3013/2002) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Στη συνέχεια αναφέρονται οι αρµοδιότητες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή της Κ.Υ.Α /613/2007 που αφορά τον καθορισµό µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. Οι αρµοδιότητες ανά υπηρεσία είναι οι εξής: ιεύθυνση Ανάπτυξης: Οι οποία είναι η αδειοδοτούσα αρχή σε ορισµένες περιπτώσεις και είναι υπεύθυνη για τα εξής: Ελέγχει τις κοινοποιήσεις των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που πεισθεί ότι συγκεκριµένες ουσίες που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή σε οποιοδήποτε µέρος της δεν ενέχουν κίνδυνο µεγάλου ατυχήµατος, µπορεί να περιορίζει τις απαιτούµενες στις µελέτες ασφαλείας πληροφορίες σε όσες σχετίζονται Στέφανος Χρόνης Σελίδα 32

33 µε την πρόληψη των υπόλοιπων κινδύνων µεγάλων ατυχηµάτων και τον περιορισµό των συνεπειών τους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. ιαβιβάζει αντίγραφο των κοινοποιήσεων καθώς και των εκθέσεων πολιτικής πρόληψης µεγάλων ατυχηµάτων στα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στη Γ.Γ.Π.Π., στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, για την ενηµέρωση σε χρονικό διάστηµα 1 µήνα από την παραλαβή τους. ιαβιβάζει αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας στα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων(σε ορισµένες περιπτώσεις) και στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, 1 µήνα από την παραλαβή της. ιαβιβάζει στο Γ.Χ.Κ. ποσοτικά στοιχεία των ουσιών της εγκατάστασης, τα οποία έχει προηγουµένως υποβάλλει σε αυτήν ηλεκτρονικά ο ασκών την εκµετάλλευση της εγκατάστασης και εντός 15 ηµερών λαµβάνει τη γνωµοδότηση του Γ.Χ.Κ. για το εάν η εγκατάσταση υπάγεται ή όχι στις διατάξεις της Κ.Υ.Α., προκειµένου να ξεκινήσει η διαδικασίας αξιολόγησης της µελέτης ασφαλείας και στη συνέχεια διαβιβάζει τη γνωστοποίηση του Γ.Χ.Κ. στα Υπουργεία Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ. Ε. Έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους αποστέλλει συγκεντρωτικό κατάλογο των εγκαταστάσεων που έχουν υποβάλει κοινοποίηση και Μελέτη Ασφαλείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ. Ε. και στην Γ.Γ.Π.Π. Έως την 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους κοινοποιεί στο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ. Ε. κατάλογο εγκαταστάσεων για τις οποίες µπορούν να περιοριστούν οι πληροφορίες των υποβαλλόµενων Μελετών Ασφαλείας Ανακοινώνει στον ασκούντα την εκµετάλλευση τα συµπεράσµατα της µε βάση τις γνωµοδοτήσεις από την εξέταση της Μελέτης Ασφαλείας και ζητά συµπληρωµατικά στοιχεία όπου το θεωρεί σκόπιµο Στέφανος Χρόνης Σελίδα 33

34 Μπορεί να απαγορεύσει όπου απαιτείται την έναρξη ή τη συνέχιση της λειτουργίας µίας εγκατάστασης Προβαίνει σε καταχώρηση της Μελέτης Ασφαλείας µετά το πέρας των γνωµοδοτήσεων σε χρονικό διάστηµα 1 µήνα από την παραλαβή της τελευταίας γνωµοδότησης. Αποστέλλει αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Ν.Α. µέσα σε 1 µήνα από την οριστική καταχώρηση της µελέτης. Προσδιορίζει τις εγκαταστάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα πολλαπλασιαστικών φαινοµένων και µεριµνά: o o o o Για την κατάλληλη ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των γειτονικών εγκαταστάσεων. Για την παροχή πληροφοριών στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Ν.Α., προκειµένου να µεριµνήσει για την εκπόνηση των εξωτερικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης. Για την ενηµέρωση των πολιτών σε συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Περιβάλλοντος των Ν.Α., οι οποίες αποστέλλουν τις πληροφορίες για τα µέτρα ασφαλείας στο οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο. Για την ενηµέρωση των Υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στη Γ.Γ.Π.Π., στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Σε περίπτωση που µία εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο έδαφος άλλου Κράτους- Μέλους της Ε.Ε. δε δύναται να προκαλέσει διασυνοριακές επιπτώσεις και δεν απαιτείται για αυτήν εξωτερικό ΣΑΤΑΜΕ, ενηµερώνει το άλλο Κράτος-Μέλος. Μεριµνά για τη δηµοσιοποίηση της Μελέτης Ασφαλείας Στέφανος Χρόνης Σελίδα 34

35 Μεριµνά ώστε οι πολίτες να δίνουν τη γνώµη τους κατά το σχεδιασµό εγκαταστάσεων άνω ορίου, για τη µετατροπή υφιστάµενων εγκαταστάσεων και για τη διαρρύθµιση των χωρών γύρω από τις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση ατυχήµατος: o o o Παρακολουθεί την καταστολή του ατυχήµατος και ενηµερώνει τη ΓΓΠΠ µέσω του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας της οικείας Ν.Α. Συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ανάλυση του ατυχήµατος, διασφαλίζει τη λήψη των απαιτούµενων θεραπευτικών µέτρων από τον ασκούντα την εκµετάλλευση της εγκατάστασης, διατυπώνει συστάσεις για µελλοντικά προληπτικά µέτρα και διαβιβάζει όλα τα ανωτέρω στοιχεία στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. και στη ΓΓΠΠ. Μετά την καταστολή του ατυχήµατος, µπορεί να απαγορεύσει την επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Οργανώνει και διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους στις εγκαταστάσεις κάτω και άνω ορίου, σε συνεργασία µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στη Γ.Γ.Π.Π., στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Συντάσσει έκθεση η οποία περιλαµβάνει τα πορίσµατα της επιθεώρησης και την κοινοποιεί σε όλες τις συναρµόδιες αρχές, Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕ.ΧΩ. Ε., Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, στη Γ.Γ.Π.Π., στην Τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία και στο Γενικό Χηµείο του Κράτους, καθώς σε ορισµένες περιπτώσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Πραγµατοποιεί έλεγχο στην εγκατάσταση πριν την έναρξη λειτουργίας. Επιβάλλει κυρώσεις στις εγκαταστάσεις. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 35

36 Επίσης, σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας κα τις ιευθύνσεις Περιβάλλοντος και Υγείας της οικείας Ν.Α. καθώς και µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειµένου: να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: o o τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιµώντας και το ενδεχόµενο πολλαπλασιαστικών φαινοµένων(domino) τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψής του. Να ενηµερωθούν οι Πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. της περιοχής. ιεύθυνση Περιβάλλοντος: Η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: ιαβιβάζει στοιχεία από τη Μελέτη Ασφαλείας ΣΤΟ Νοµαρχιακό Συµβούλιο για την ενηµέρωση των πολιτών, σε διάστηµα 1 µήνα από την παραλαβή της Μελέτης Ασφαλείας και επανεξετάζει τις παρεχόµενες πληροφορίες ανά τριετία. Για τις εγκαταστάσεις άνω ορίου θέτει στη διάθεση των πολιτών κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν στην εγκατάσταση, εφόσον δε συντρέχουν λόγοι διατήρησης απορρήτου ή εµπιστευτικότητας. Μετά την καταστολή του ατυχήµατος, εκφράζει γνώµη στην αδειοδοτούσα αρχή για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και τις ιευθύνσεις Ανάπτυξης Υγείας της οικείας Ν.Α., καθώς και µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειµένου: o Να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: Στέφανος Χρόνης Σελίδα 36

37 Τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιµώντας και το ενδεχόµενο πολλαπλασιαστικών φαινοµένων Τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψης του. o Να ενηµερωθούν οι Πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. της περιοχής. ιεύθυνση Υγείας: Η οποία έχει τις εξής αρµοδιότητες: Σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της οικείας Ν.Α., καθώς και µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειµένου: o να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης συνεκτιµώντας και το ενδεχόµενο πολλαπλασιαστικών φαινοµένων τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος κα την αποφυγή επανάληψής του o να ενηµερωθούν οι Πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. της περιοχής Μετά την καταστολή του ατυχήµατος, εκφράζει γνώµη στη αδειοδοτούσα αρχή για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης. Νοµαρχιακό Συµβούλιο: το οποίο έχει τις εξής αρµοδιότητες: Αναλαµβάνει την ενηµέρωση των πολιτών µε βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τη ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ν.Α. και συγκεκριµένα: o o ηµοσιεύει περίληψη των στοιχείων στον τύπο. Αναρτά τη δηµοσίευση στον πίνακα ανακοινώσεων της Νοµαρχίας. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 37

38 o o o Παρέχει πλήρη ενηµέρωση στο κοινό σχετικά µε τα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαµβάνονται και τη στάση που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχήµατος. Ενηµερώνει τη ΓΓΠΠ σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες πρόκειται να προβεί σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού. Αποστέλλει στη ΓΓΠΠ και στο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε. έκθεση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί σχετικά µε την ενηµέρωση του κοινού. ιενεργεί ασκήσεις ετοιµότητας των πολιτών σε συνεργασία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Ν.Α. και τους οικείους δήµους των οποίων οι κάτοικοι µπορεί να προσβληθούν από ατύχηµα µεγάλης έκτασης Αποστέλλει στη ΓΓΠΠ έκθεση σχετικά µε τις ασκήσεις ετοιµότητας στις οποίες έχει προβεί. Γραφείο Πολιτικής Προστασίας: το οποίο έχει τις εξής αρµοδιότητες: Λαµβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή αντίγραφο της Μελέτης Ασφάλειας 1 µήνα µετά την οριστική καταχώρηση της προκειµένου να µεριµνήσει για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης (ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ.) Αναλαµβάνει τη δηµοσιοποίηση του ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ. της Ν.Α. ώστε οι πολίτες να µπορούν να εκφράσουν τη γνώµη τους. Μεριµνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας. Μπορεί, µετά από σύµφωνη γνώµη της ΓΓΠΠ να αποφασίσει µε βάση τα στοιχεία της Μελέτης Ασφαλείας για τη µη κατάρτιση εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης Αναλαµβάνει την εφαρµογή του ΣΑ.ΤΑ.ΜΕ. της Ν.Α. στην περίπτωση ατυχήµατος. Στην περίπτωση µεγάλου ατυχήµατος, ενηµερώνεται από τον ασκούντα την εκµετάλλευση µε τις περιστάσεις του ατυχήµατος, τις ενεχόµενες επικίνδυνες ουσίες, τα διαθέσιµα στοιχεία για την εκτίµηση των επιπτώσεων το ατυχήµατος για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και τα ληφθέντα µέτρα έκτακτης ανάγκης. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 38

39 Σε περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης, συνεργάζεται µε τις ιευθύνσεις Περιβάλλοντος, Ανάπτυξης και Υγείας της οικείας Ν.Α., καθώς και µε τις αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προκειµένου o να εξασφαλιστεί ότι ελήφθησαν: τα µέτρα που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης τα µέτρα για τον περιορισµό του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψής του o να ενηµερωθούν οι Πρωτοβάθµιοι Ο.Τ.Α. της περιοχής Ενηµερώνεται συνεχώς από την αδειοδοτούσα αρχή για τις ενέργειες αντιµετώπισης του ατυχήµατος και αναλαµβάνει την ενηµέρωση της Γ.Γ.Π.Π Λαµβάνει από την αδειοδοτούσα αρχή όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά µε το ατύχηµα. Εκφράζει γνώµη στην αδειοδοτούσα αρχή για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης, µετά την καταστολή του ατυχήµατος. Παράλληλα, οι συναρµόδιες ιευθύνσεις των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων συνεργάζονται µε την αδειοδοτούσα αρχή τόσο στην περίπτωση ατυχήµατος µεγάλης έκτασης για την ανάλυση των παραµέτρων του ατυχήµατος και τη λήψη θεραπευτικών µέτρων καθώς και µέτρων για την αποφυγή ενός µελλοντικού ατυχήµατος, όσο και στη διενέργεια επιθεωρήσεων στις εγκαταστάσεις. Λαµβάνοντας υπόψιν ότι οι ιευθύνσεις Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Υγείας και τα Γραφεία Πολιτικής Προστασίας των Ν.Α., καθώς και οι αρµόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από ένα µεγάλο ατύχηµα σε µία εγκατάσταση µε επικίνδυνες ουσίες, συµµετέχουν στη διαδικασία εξασφάλισης της λήψης των επειγόντων µέτρων που προβλέπονται στα σχέδια έκτακτης ανάγκης καθώς και των µέτρων που απαιτούνται για τον περιορισµό των επιπτώσεων του ατυχήµατος και την αποφυγή επανάληψής του, καθώς και στην τυχόν απαγόρευση της επαναλειτουργίας της εγκατάστασης. (Κ.Υ.Α /613/2007) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 39

40 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ο.Τ.Α. Α ΒΑΘΜΟΥ ΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕ ΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: Έχουν την ευθύνη για τον Συντονισµό και την Επίβλεψη των δράσεων πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά την πρόληψη, την ετοιµότητα, την αντιµετώπιση, την αποκατάσταση εντός των ορίων του Ο.Τ.Α. Α και πιο συγκεκριµένα: ιαθέτουν και συντονίζουν την δράση του απαραίτητου δυναµικού και των µέσων. Μεριµνούν για την οργανωµένη αποµάκρυνση πολιτών όπου είναι αναγκαίο. Εφαρµόζουν των ετήσιο εθνικό σχεδιασµό πολιτικής προστασίας σε ότι αφορά προγράµµατα, µέτρα και δράσεις εντός των ορίων του Ο.Τ.Α. Α. Υποβάλλουν προτάσεις-εισηγήσεις στον Γ.Γ.Π. για τον σχεδιασµό πολιτικής προστασίας του Ο.Τ.Α. έτσι ώστε να διαµορφωθούν οι αντίστοιχες προτάσεις σε επίπεδο Περιφέρειας στα πλαίσια της κατάρτισης του Ετήσιου Εθνικού Σχεδιασµού ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Προβλέπεται η λειτουργία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας στα πλαίσια της υφιστάµενης οργανικής διάρθρωσης του ήµου µε αρµοδιότητες που αφορούν την εξασφάλισης της αναγκαίας οργάνωσης και υποδοµής για τη λήψη µέτρων πολιτικής προστασίας. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ(Σ.Τ.Ο.): Προβλέπεται η σύστασή του Σ.Τ.Ο. στην έδρα κάθε ήµου µε αρµοδιότητα την εισήγηση µέτρων για την υποβοήθηση του έργου του ηµάρχου µε την ακόλουθη Σύνθεση: ήµαρχος(πρόεδρος) ύο ηµοτικοί Σύµβουλοι(ο ένας από τη µειοψηφία) Ειδικευµένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας και του Νοµού Στρατιωτικός ιοικητής της περιοχής, ιοικητής Αστυνοµικού Τµήµατος της έδρας του ήµου, Προϊστάµενος του Ειδικού Προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας, Εκπρόσωπος Λιµενικής Αρχής, ιοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του ήµου Προϊστάµενος ασαρχείου ή εκπρόσωπος της ιεύθυνσης ασών της Περιφέρειας Προϊστάµενος Τεχνικών Υπηρεσιών ΟΤΑ Στέφανος Χρόνης Σελίδα 40

41 Εκπρόσωποι Εθελοντικών Οργανώσεων Εκπρόσωποι Κοινωνικών Φορέων και άλλων υπηρεσιών Παράλληλα, οι Ο.Τ.Α. Α Βαθµού : ιαθέτουν Τεχνικές Υπηρεσίες και Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας, που ενεργοποιούνται ανάλογα µε το είδος του φυσικού κινδύνου και τις ανάγκες που προκύπτουν. Συµµετέχουν ή µπορούν να συµµετέχουν µέσω του ηµάρχου ή Προέδρου στο Συντονιστικό Νοµαρχιακό Όργανο (ΣΝΟ). Έχουν την δυνατότητα να συγκροτούν Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ) για τον επιχειρησιακό συντονισµό των δράσεων ευθύνης του κατά την αντιµετώπιση του κινδύνου. Συντάσσουν ή οφείλουν να συντάξουν Μνηµόνια Ενεργειών το οποίο καταγράφει τις δράσεις ευθύνης του και του κανόνες εµπλοκής του, και µέσω αυτού συµβάλει στον επιχειρησιακό σχεδιασµό που πραγµατοποιείται σε επίπεδο Νοµαρχίας και στη συνέχεια σε επίπεδο Περιφέρειας. Μέσω αυτού εξασφαλίζεται και ο επιχειρησιακός συντονισµός µε τις αντίστοιχες υπηρεσίας και οργανωτικές δοµές της Νοµαρχίας και της Περιφέρειας. Καταρτίζουν ή δύνανται να καταρτίσουν Μνηµόνιο Συνεργασίας µε τους εµπλεκοµένους σε τοπικό επίπεδο φορείς, υποστηρικτικές υπηρεσίες, καθώς και µε γείτονες ήµους, µε στόχο τον πλήρη συντονισµό των ενεργειών επιχειρησιακής διαχείρισης. Καταρτίζουν ή οφείλουν να καταρτίσουν Σχέδιο ράσης για την επιχειρησιακή αντιµετώπιση καταστροφών και καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης, το οποίο στηρίζεται τόσο στο Μνηµόνιο Ενεργειών όσο και στα Μνηµόνια Συνεργασίας. Καθορίζουν χώρους υποδοχής των πληγέντων και µεριµνούν για την ανάπτυξη υποδοµών στους χώρους αυτούς για την ικανών για την διαβίωση των εκεί διαµενόντων. Τέλος, ενεργούν στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους οτιδήποτε συµβάλλει στο έργο της πολιτικής προστασίας και προκύπτει από το όλο πλέγµα της αποστολής τους. (Ν. 3013/2002) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 41

42 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Οι αρµοδιότητες των Ο.Τ.Α. Α Βαθµού στα πλαίσια της Κ.Υ.Α /613/19/3/2007 συνοψίζονται: Στην συνεργασία µε το οικείο Νοµαρχιακό Συµβούλιο και το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη διενέργεια ασκήσεων ετοιµότητας. Σε περίπτωση ατυχήµατος ενηµερώνονται για αυτό από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Πολύ µεγάλης σηµασίας είναι η αναγκαιότητα για την ενηµέρωση του κοινού από τους Ο.Τ.Α. Α Βαθµού σε περιπτώσεις ατυχηµάτων, για την λήψη προληπτικών µέτρων και την µείωση των επιπτώσεων στην υγεία του πληθυσµού και τις βλάβες στο περιβάλλον της περιοχής ευθύνης τους. (Κ.Υ.Α /613/2007) 2.6 ΣΤΑ ΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΏΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Οι Ο.Τ.Α. Α Βαθµού εµπλέκονται σε διαφορετικό βαθµό και µε διαφορετικό τρόπο στα διάφορα στάδια αντιµετώπισης φυσικών κινδύνων, και για ορισµένα στάδια ανάλογα µε το είδος του κινδύνου. Πρόγνωση-Προειδοποίηση: Οι Ο.Τ.Α. Α Βαθµού δεν εµπλέκονται στο στάδιο της πρόγνωσης, αλλά µέσω των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας που διαθέτουν είναι οι τελικοί διοικητικοί αποδέκτες προειδοποιήσεων για φυσικούς κινδύνους που σχετίζονται µε επικίνδυνα καιρικά φαινόµενα. Οι προειδοποιήσεις αυτές προέρχονται από τα αντίστοιχα Γραφεία ΠΠ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή από τις ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, αλλά και πολλές φορές από τους Ο.Τ.Α. και ειδικότερα στις δασικές πυρκαγιές για τις οποίες έχουν οργανωθεί σε αρκετούς δήµους και την πολύτιµη συµµετοχή εθελοντών οµάδες επιτήρησης και επιστασίας των δασικών περιοχών. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 42

43 Παράλληλα η ενηµέρωση άλλων εµπλεκόµενων φορέων όπως η αστυνοµία, η πυροσβεστική, οι υπηρεσίες υγείας σε τοπικό επίπεδο δεν αποτελεί ευθύνη των Ο.Τ.Α., αφού προβλέπεται να γίνεται µε σχετικές προειδοποιήσεις από τις κεντρικές, περιφερειακές ή νοµαρχιακές υπηρεσίες, οι οποίες έχουν την τεχνικής δυνατότητα πρόσβασης και σε τεχνολογίες τελευταίας γενιάς όπως τα δορυφορικά συστήµατα παρακολούθησης. Όπως είναι γνωστό η Γ.Γ.Π.Π. αναλαµβάνει την κεντρική ενηµέρωση του κοινού µέσω δελτίων τύπου, αλλά βέβαια ο ήµος οφείλει να έχει την ευθύνη της άµεσης ενηµέρωσης των πολιτών του. Άρα, βάσει των προειδοποιήσεων που λαµβάνουν οι Ο.Τ.Α. Α Βαθµού, έχουν την ευθύνη για την ενεργοποίηση της κατάστασης ετοιµότητας των υπηρεσιών τους, συµπεριλαµβανοµένων των Τεχνικών Υπηρεσιών τους και του τοπικού Συντονιστικού Οργάνου, καθώς και η άµεση και λεπτοµερής ενηµέρωση των κατοίκων εντός των ορίων τους, για ενέργειες και οδηγίες πρόληψης, αυτοπροστασίας και επίσης προς αποφυγή ενεργειών που ενδεχοµένως αυξάνουν τον κίνδυνο. Πρόληψη Όλα τα επίπεδα ιοίκησης και οι αντίστοιχοι φορείς έχουν συγκεκριµένες ευθύνες για λήψη µέτρων πρόληψης καταστροφών από φυσικούς κινδύνους, και η υλοποίηση των µέτρων από κάθε αρµόδιο φορέα αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσµατικότητα των µέτρων των λοιπών φορέων. Οι ΟΤΑ εµπλέκονται ως εξής: Για τις δασικές πυρκαγιές: Έργα αντιπυρικής προστασίας δασών και δασικών εκτάσεων εντός ορίων του δήµου (καθόλη τη διάρκεια του χρόνου) Συνεργασία µε την τοπική ασική Υπηρεσία για τη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου (µε το πέρας των εαρινών βροχοπτώσεων) ιαµόρφωση και εκτέλεση προγράµµατος καθαρισµού βλάστησης σε περιοχές ιδιοκτησίας του δήµου ή της κοινότητας (πάρκα, άλση, κατασκηνώσεις, κλπ), καθώς Στέφανος Χρόνης Σελίδα 43

44 και στη ζώνη µίξης δασών-οικισµών σε συνεργασία και καθ υπόδειξη της Περιφερειακή ασική Υπηρεσίας. Αποµάκρυνση καθαρισµού βλάστησης που διενεργείται για τον ίδιο λόγο από άλλους ιδιοκτήτες χώρων (π.χ, ιδιώτες, άλλους δηµόσιους φορείς) Μέτρα για αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς από τη λειτουργία Χώρων Εναπόθεσης Απορριµµάτων, ειδικά των ανεξέλεγκτων, που ανήκουν στους ΟΤΑ Ενηµέρωση για προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε συνέχεια απόφασης Συντονιστικών Νοµαρχιακών Οργάνων (ΣΝΟ) Εισήγηση προς ΣΝΟ για συµπληρωµατικές δράσεις επιτήρησης δασών κατά την αντιπυρική περίοδο (Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. µε αριθµό πρωτοκόλλου 2706/ ) Για τις πληµµύρες: Μελέτες κατασκευής αντιπληµµυρικών έργων προς ένταξη στα οικεία Περιφερειακά Προγράµµατα Έλεγχος και συντήρηση όλων των αντιπληµµυρικών έργων αρµοδιότητας ΟΤΑ κατά προτεραιότητα σε περιοχές καταγεγραµµένες ως επικίνδυνες για πρόκληση ζηµιών Εισήγηση προς Υπηρεσίες Νοµαρχίας και Περιφέρειας για έλεγχο και προληπτικό καθαρισµό των κοιτών των ρεµάτων Αποµάκρυνση εντός του αστικού χώρου ΟΤΑ όλων των απορριµµάτων και φερτών υλικών από δρόµους και κοινόχρηστους χώρους Έλεγχος και εφαρµογή νοµοθεσίας σε συνεργασία µε τοπική Αστυνοµική Υπηρεσία σε υπό ανέγερση οικοδοµές σχετικά µε την εναπόθεση οικοδοµικών υλικών σε δρόµους, κοινόχρηστους και άλλους επικίνδυνους χώρους Αποµάκρυνση οχηµάτων σταθµευµένων πλησίον της κοίτης ρευµάτων και γενικότερα κυκλοφοριακές ρυθµίσεις ( Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. µε αριθµό πρωτοκόλλου 7910/ ) Για χιονοπτώσεις και παγετούς: Στέφανος Χρόνης Σελίδα 44

45 Σχεδιασµός και εκτέλεση προγραµµάτων αποχιονισµού και αντιµετώπιση προβληµάτων από παγετό στο εσωτερικό οδικό δίκτυο των ήµων και Κοινοτήτων (αρµοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών τους). Συντονισµός µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό σε Νοµαρχιακό και Περιφερειακό επίπεδο. Προµήθεια και ετοιµότητα (συντήρηση) υλικών και µέσων βάσει του ως άνω σχεδιασµού (π.χ. εργοτάξιο αποχιονισµού, αποθήκη άλατος, ρυµουλκά κλπ). Αντίστοιχη στελέχωση. Συντονισµός µε τα τοπικά Τροχαία τµήµατα της ΕΛΑΣ, για θέµατα απαγόρευσης κυκλοφορίας, ακινητοποίησης οχηµάτων και θέσεων στάθµευσης στο πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και στο εσωτερικό οδικό δίκτυο του δήµου Σχεδιασµός για την αποµάκρυνση ακινητοποιηµένων οχηµάτων από το οδικό δίκτυο ευθύνης συντήρησης του ήµου (συνεπάγεται µίσθωση γερανοφόρων ρυµουλκών από το ήµο ή συνεργασία µε Νοµαρχία για διάθεση τέτοιων µισθωµένων οχηµάτων) Συντονισµός µε Νοµαρχία, Πυροσβεστική και ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισµό και διάσωση οδηγών και επιβατών (Εγκύκλιος Γ.Γ.Π.Π. µε αριθµό πρωτοκόλλου 9153/ ) Για σεισµούς: Στην περίπτωση των σεισµών και των δευτερογενών συνεπειών τους, το στάδιο της πρόληψης αφορά κυρίως στο σχεδιασµό της αντισεισµικής πολιτικής σε επίπεδο χώρας και κυρίως σε επίπεδο νοµαρχίας, και την υλοποίηση αντίστοιχων προγραµµάτων φορέων και διάφορων διοικητικών µονάδων, την ευθύνη σύνταξης και συντονισµού των οποίων έχει ο ΟΑΣΠ. Ειδικά για τους ΟΤΑ, η πρόληψη αφορά στον Σχεδιασµό Αντισεισµικής Προστασίας είτε µέσω λειτουργίας Γραφείου Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας σε επίπεδο ΟΤΑ (όπου υπάρχει, ισχύει για πρωτεύουσες νοµών και µεγάλους δήµους) είτε µέσω συντονισµού µε τον Τοµέα Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (ΤΑΣΠ) που υπάρχει σε επίπεδο Νοµαρχίας Αντιµετώπιση: Στέφανος Χρόνης Σελίδα 45

46 Κατά την εξέλιξη του φυσικού κινδύνου οι φορείς εµπλέκονται στην άµεση αντιµετώπισή του βάσει του υφιστάµενου σχεδιασµού τους που απορρέει από τις νοµοθετικές αρµοδιότητές τους. Το στάδιο της άµεσης αντιµετώπισης απαιτεί µια επιχειρησιακή διαχείριση από κάθε φορέα χωριστά αλλά σε συνεργασία µεταξύ εµπλεκόµενων φορέων. Στο βαθµό που ένα συµβάν κλιµακώνεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, απαιτείται συντονισµένη επιχειρησιακή διαχείριση σε µεγάλη έκταση δράσεων. Για αυτό το λόγο ο σχεδιασµός (στρατηγικός και επιχειρησιακός) που αναφέρθηκε πιο πάνω συµπεριλαµβανοµένου και του Μνηµονίου Ενεργειών του κάθε ήµου ή Κοινότητας - είναι υψίστης σηµασίας, καθώς µέσω αυτού ορίζονται οι κανόνες εµπλοκής των φορέων, οι κύριες δράσεις του κάθε φορέα, καθώς και ο συντονισµός στην υλοποίηση αυτών των δράσεων. Προϊστάµενος της επιχειρησιακής διαχείρισης σε κλίµακα ΟΤΑ προτείνεται να είναι ο ήµαρχος που είναι και επικεφαλής του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) που θα έχει την ευθύνη (εντός των διοικητικών τους ορίων) συντονισµού για τη διάθεση απαραίτητων µέσων. Για όλα τα είδη φυσικών κινδύνων, οι ΟΤΑ: έχουν υποχρέωση άµεσης ενηµέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων της ΓΓΠΠ έχουν υποχρέωση αιτήµατος συνδροµής του έργου τους σε υλικά και µέσα από τη Νοµαρχία, Περιφέρεια, και ΓΓΠΠ (µε αυτή τη σειρά εφόσον δεν µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανάγκες στο ανάλογο διοικητικό επίπεδο) έχουν ευθύνη µέσω της υπηρεσίας τους κοινωνικής προστασίας για κάλυψη των πρώτων αναγκών (διαµονή, διατροφή) πληγέντων, είτε µε ίδια µέσα είτε µε υποστήριξη που δίνεται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΝΑ και από τη ΓΓΠΠ δύνανται να αιτηθούν τη δραστηριοποίηση των εθελοντικών οργανώσεων που είναι ενταγµένες στο µητρώο ΓΓΠΠ, µέσα στο πλαίσιο των επιχειρησιακών αναγκών που προσδιορίζει το ΣΤΟ. Εποµένως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (που ορίζεται ως η κατάσταση η αντιµετώπιση της οποίας κρίνεται πέραν των δυνατοτήτων του ΟΤΑ) σε τοπική κλίµακα (εντός ορίων ενός Στέφανος Χρόνης Σελίδα 46

47 ΟΤΑ) απαιτείται επιχειρησιακή διαχείριση που θα πρέπει να υποστηρίζεται από αντίστοιχη οργανωτική δοµή σε επίπεδο ήµου, προκειµένου να εξασφαλισθεί η αποτελεσµατικότητα (α) υλοποίησης των δράσεων ευθύνης ήµου(βάσει νόµου 3013) (β) (γ) συντονισµού µεταξύ υπηρεσιών ήµου µε λοιπούς φορείς αντιµετώπισης σε τοπική κλίµακα συντονισµού µεταξύ υπηρεσιών ήµου µε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τη ΓΓΠΠ στους τοµείς και στο βαθµό που απαιτείται. Αποκατάσταση Στα πλαίσια της ολοκληρωµένης αντιµετώπισης των φυσικών καταστροφών περιλαµβάνεται συνήθως και το στάδιο της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση περιλαµβάνει δράσεις άµεσης επαναφοράς αλλά και µακροπρόθεσµης αποκατάστασης που θα πρέπει να εµπεριέχει στοιχεία βελτίωσης και διόρθωσης καταστάσεων ή προβληµάτων που είχαν εντοπισθεί και δεν είχε δοθεί η ευκαιρία διόρθωσης αλλά και η ενσωµάτωση νέων προσεγγίσεων λειτουργίας που βέβαια απαιτούν προσεκτική µελέτη. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) 2.7 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ Ο.Τ.Α ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η χαρτογράφηση κινδύνων -κυρίως η «δυναµική» χαρτογράφηση, που έχει τη δυνατότητα να προσαρµόζεται στις περιβαλλοντικές και κλιµατολογικές αλλαγές- είναι ίσως το βασικότερο στοιχείο για έναν ορθολογικό σχεδιασµό, που θα οδηγήσει στη σωστή στελέχωση των αρµόδιων οργάνων και στη σωστή κατανοµή και διαχείριση των πόρων και των µέσων πολιτικής προστασίας. Το σχέδιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ» (παράρτηµα ΙΙ) ορίζει ρητά ότι η χαρτογράφηση κινδύνων είναι υποχρέωση των Περιφερειών και των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 47

48 Η υλοποίηση αυτής της διάταξης δεν έχει ακόµη προχωρήσει πέραν του εθνικού επιπέδου που έχει ξεκινήσει η ΓΓΠΠ µε την δηµοσιοποίηση χαρτών επικινδυνότητας για τις δασικές πυρκαγιές και τους σεισµούς. Η εξειδίκευση της αποτύπωσης σε επίπεδο Περιφέρειας και κυρίως σε επίπεδο Νοµαρχίας δεν έχει προχωρήσει µε κάποιες εξαιρέσεις κυρίως όσον αφορά τον σεισµικό κίνδυνο. Η ύπαρξη στοιχείων και εκτιµήσεων των όλων των κινδύνων είναι προφανώς αναγκαία για την αντιµετώπιση των και θα πρέπει να προχωρήσει σε νοµαρχιακό επίπεδο µε την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας ΠΠ και εν συνεχεία βάσει αυτού σε επίπεδο ΟΤΑ Α βαθµού. Η χαρτογράφηση κινδύνων θα πρέπει περιλαµβάνει ορισµούς, εκτίµηση της επικινδυνότητας ανά περιοχή, και καταγραφή (αριθµός, θέση, αξία) του πληθυσµού/υποδοµών που κινδυνεύουν. Έτσι παραδείγµατος χάρη, για τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η χαρτογράφηση θα περιλαµβάνει τα εξής θέµατα: Ορισµός φαινοµένου (κλίµακα έντασης) o Ανεµοθύελλες, ανεµοστρόβιλοι o Χιονοπτώσεις o Καταιγίδες κλπ Αποτύπωση των κλιµατικών συνθηκών της περιοχής o Εποχές εµφάνισης ακραίων καιρικών φαινοµένων (ΑΚΦ) o Προηγούµενες εµφανίσεις (ιστορικά), συχνότητα και ένταση o Χάρτες επικινδυνότητας περιοχής ανά ΑΚΦ Κατάλογος κτιρίων/υποδοµών εν κινδύνω o ηµόσια κτίρια και εγκαταστάσεις o Ιδιωτικά o Κρίσιµα κτίρια, όπως νοσοκοµεία, σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ o Προστατευόµενες περιοχές Εκτίµηση του πιθανού κόστους του κινδύνου o Αποτύπωση προηγουµένων εµφανίσεων του φαινοµένου o Εκτίµηση σε οικονοµικά µεγέθη των πιθανών ζηµιών της σηµερινής υποδοµής Στέφανος Χρόνης Σελίδα 48

49 Μια διάσταση που αναδεικνύεται από την ανάλυση του φυσικού κινδύνου, τόσο από πληµµύρες όσο και από γεωφυσικά φαινόµενα, είναι η γεωγραφική κλίµακα των περιοχών επικινδυνότητας η οποία δεν συµβαδίζει σε πολλές περιπτώσεις µε τα όρια των δήµων ή ακόµη και της νοµαρχίας. Είναι προφανές ότι η κλίµακα και η έκταση της περιοχής χαρτογράφησης θα πρέπει να προσδιοριστεί µε φυσικά και όχι διοικητικά κριτήρια). Παράδειγµα αποτελεί η εκτίµηση κινδύνου από πληµµύρες όπου η βροχόπτωση σε µία περιοχή µπορεί να δηµιουργήσει κίνδυνο πληµµύρων σε άλλη ανάλογα µε τις συνθήκες ροής των ποταµών. Έτσι η σωστή αντιµετώπιση κάποιων φυσικών επιπτώσεων µπορεί να επιβάλλει την συνεργασία ή και την συνένωση των φορέων πολιτικής προστασίας. Θα πρέπει λοιπόν να προηγηθεί η εκτίµηση των φυσικών παραµέτρων των κινδύνων, δηλαδή οι χάρτες επικινδυνότητας, ώστε να ληφθούν υπόψη στην προσπάθεια πιθανής οµαδοποίησης ή συνεργασίας δήµων προς επίτευξη ενός πιο αποτελεσµατικού µηχανισµού για την προστασία των πολιτών. Έτσι ενδείκνυται η χαρτογράφηση να ξεκινήσει σε επίπεδο µεγέθους περιφέρειας και κλίµακα ανάλογα µε τα φαινόµενα αυτά καθ αυτά και να εξειδικευθεί σε λεπτοµέρεια ανά ΟΤΑ Α και Β βαθµίδος. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΟΜΗ Για την επίτευξη επιχειρησιακής αποτελεσµατικότητας στη συµµετοχή των ΟΤΑ απαιτείται ενιαία οργανωτική δοµή, η οποία: θα υποστηρίζει όλα τα στάδια αντιµετώπισης φυσικών κινδύνων, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού, της πρόληψης, της επιχειρησιακής παρέµβασης και αντιµετώπισης θα εξασφαλίζει τον άµεσο επιχειρησιακό συντονισµό όλων των υπηρεσιών του ήµου σε ένα επιχειρησιακό κέντρο θα εξασφαλίζει ένα (το ίδιο) κέντρο συντονισµού µε τους συµπλεκόµενους φορείς σε τοπική κλίµακα καθώς και µε τις πιο πάνω βαθµίδες διοίκησης (Νοµαρχία, Περιφέρεια) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 49

50 θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων βάσει των σχετικών σχεδίων και οδηγιών θα αποτελεί κεντρικό σηµείο σύνδεσης και επικοινωνίας σε ό,τι αφορά δράσεις ΟΤΑ θα έχει ευθύνη για τη κατάρτιση σχετικών µελετών, οδηγιών, προσδιορισµό αναγκών σε εκπαίδευση, και εκτέλεση ασκήσεων ετοιµότητας. Η διαµόρφωση µιας ενιαίας οργανωτικής δοµής θα µπορούσε να βασιστεί στις εξής αρχές: Αναβαθµισµένη λειτουργία των Γραφείων Πολιτικής Προστασίας ΟΤΑ ηµιουργία Κέντρου Επιχειρήσεων για την επιχειρησιακή διαχείριση φυσικών κινδύνων είτε σε επίπεδο ΟΤΑ (µεγάλοι δήµοι, πρωτεύουσες νοµών) είτε µε συµµετοχή οµάδων ΟΤΑ Συµµετοχή των δηµοτικών διαµερισµάτων στην επιχειρησιακή διαχείριση σε επίπεδο ΟΤΑ Χρησιµοποίηση των υφιστάµενων δοµών και υπηρεσιών, χωρίς δραστική αλλαγή αρµοδιοτήτων Έµφαση στο σχεδιασµό εξίσου µε την επιχειρησιακή διαχείριση Έµφαση στην πρόληψη (Ευθύµιος Λέκκας-Στυλιανός Λόζιος 2000) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο δήµος διαθέτει βάσει τoυ oργαvισµoύ τoυ oργαvική µovάδα πoυ έχει ως αvτικείµεvo τηv πoλιτική πρoστασία και συγκεκριµένα το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας που διέπεται σε ότι αφορά τη λειτουργία και τις αρµοδιότητές του από τις κείµενες κάθε φορά ειδικές διατάξεις. Ειδικότερα, έργο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας είναι: Η εισήγηση για τις ενδεδειγµένες µεθόδους χειρισµού των θεµάτων και µέτρων της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης. Ο συντονισµός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικά των δυνάµεων µέσα στο ήµο για την επίτευξη των σκοπών της πολιτικής σχεδίασης έκτακτης ανάγκης µε την Στέφανος Χρόνης Σελίδα 50

51 άµεση παρέµβαση για την προστασία του πληθυσµού από φυσικά γεγονότα (θεοµηνίες, σεισµούς, πληµµύρες κλπ.), τεχνολογικά ατυχήµατα κλπ. Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από πυρκαγιές κλπ. και πάντα σε συνεργασία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας της Νοµαρχίας. Στις αρµοδιότητες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ήµου πρoτείvεται vα υπαχθoύv o σχεδιασµός έκτακτης αvάγκης και η λήψη σχετικώv µέτρωv ετoιµότητας, καθώς και η εvίσχυση τωv πρoσπαθειώv για λήψη µέτρωv πρόληψης. Αναλυτικότερα στις αρµοδιότητες πρέπει να συµπεριλαµβάvovται: Η σύvταξη και επικαιρoπoίηση τoυ σχεδίoυ έκτακτης αvάγκης τoυ ήµoυ για αvτιµετώπιση καταστρoφώv, µέσα στα πλαίσια τωv κατευθύvσεωv πoυ δίδovται από τo Σχέδιo 'Εκτακτης Αvάγκης για τo Νοµό και σε πλήρη συµβατότητα µε τo Νoµαρχιακό Σχέδιo 'Εκτακτης Αvάγκης. Η ενεργοποίηση τωv υπηρεσιώv τoυ ήµoυ για τηv εξειδίκευση τoυ Σχεδίoυ έκτακτης Αvάγκης στo πεδίo αρµoδότητάς τoυς. Η λήψη µέτρωv ετoιµότητας στo ήµo. Η συλλoγή και διαχείριση δεδoµέvωv και πληρoφoριώv υπoστηρικτικώv πρoς τo σχέδιo. Η οργάvωση και υπoστήριξη σχετικoύ Γεωγραφικoύ Συστήµατoς Πληρoφoριώv. Η συvεργασία µε τις αvτίστoιχες υπηρεσίες της κεvτρικής διoίκησης και της voµαρχιακής αυτoδιoίκησης σε πρoκαταστρoφική και µετακαταστρoφική περίoδo, για τηv πρoώθηση τωv θεµάτωv πoυ αφoρoύv στηv πρoστασία από καταστρoφές και για τo συvτovισµό τωv εvεργειώv τoυς στηv αvτιµετώπιση καταστρoφώv. Η µέριµvα για τηv εκπαίδευση τωv εµπλεκoµέvωv στηv αvτιµετώπιση έκτακτης αvάγκης στελεχώv τoυ δήµoυ σε σχετικά ζητήµατα, καθώς και για τηv πληρoφόρηση δηµoτώv και φoρέωv για θέµατα πρoστασίας από καταστρoφές (σεισµoύς, πληµµύρες, πυρκαγιές κλπ.). Η συγκρότηση oµάδωv εθελovτώv πoυ θα συvεισφέρoυv στηv αvτιµετώπιση καταστρoφής. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 51

52 Η συvεργασία µε άλλoυς ήµoυς για τηv πρoώθηση τωv θεµάτωv πoυ αφoρoύv τηv πρoστασία από καταστρoφές και αvάπτυξη διαδικασιώv αλληλoβoήθειας σε περίπτωση καταστρoφής. Η συvεργασία τoυ ήµoυ µε διεθvείς oργαvισµoύς και πόλεις τoυ εξωτερικoύ, για αvταλλαγή γvώσης και εµπειρίας σε θέµατα αvτιµετώπισης καταστρoφώv. Η πρoκήρυξη και συvτovισµός πρoγραµµάτωv εφαρµoσµέvης έρευvας πoυ εξυπηρετoύv τo σκoπό της πρoστασίας από καταστρoφές. Όπως είναι φανερό το αντικείµενο του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του ήµου άπτεται τoυ αvτικειµέvoυ όλωv τωv υπηρεσιώv τoυ ήµoυ πoυ καλoύvται vα εvτάξoυv µέτρα πρoστασίας από καταστρoφές στo έργo πoυ παράγoυv κατά τηv καvovική περίoδo, καθώς και vα εξειδικεύσoυv τo σχέδιo έκτακτης αvάγης τoυ ήµoυ στo πεδίo τωv αρµoδιoτήτωv τoυς. Για τo λόγo αυτό και λόγω τoυ επιτελικoύ χαρακτήρα τoυ έργoυ τoυ, τo Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του ήµου σωστά υπάγεται στη Γραµµατεία ηµάρχου και µάλιστα πρoτείvεται vα υπαχθεί απευθείας σε Αvτιδήµαρχo αρµόδιo για τov τoµέα της πρoστασίας από καταστροφές. Η ανάπτυξη γραφείου και επιχειρησιακού κέντρου αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών περιλαµβανοµένων και των σχετικών ολοκληρωµένων σχεδίων δράσης απαιτεί την διερεύνηση και διευθέτηση µερικών κρίσιµων θεµάτων. (Ευθύµιος Λέκκας-Στυλιανός Λόζιος 2000) Ίδρυση δηµοτικών γραφείων και ΚΕΠΙΧ Η προαναφερθείσα οργανωτική δοµή προτείνεται να εφαρµοστεί στις πρωτεύουσες των νοµών καθώς και σε µεγάλους περιφερειακούς δήµους όπως και σε οµάδες όµορων δήµων. Ασφαλώς οι εξελίξεις της διοικητικής αναδιοργάνωσης των πρωτοβαθµίων ΟΤΑ της χώρας και της συγκρότησης ευρύτερων µονάδων στην δευτεροβάθµια αυτοδιοίκηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον περαιτέρω σχεδιασµό. Οσον αφορά στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις σχετικά µε την µητροπολιτική οργάνωση των περιοχών αυτών. Αναγκαίες προϋποθέσεις παραµένουν η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων αλλά και ενός µηχανισµό ελέγχου της καλής κατάστασης και ετοιµότητας του ανθρώπινου δυναµικού και εξοπλισµού. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 52

53 Οικονοµική διάσταση Η ανάπτυξη ή η ενίσχυση των δοµών και υποδοµής των δήµων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές συνεπάγεται, πέραν της επικαιροποίησης και συµπλήρωσης του νοµικού πλαισίου, απαιτεί σαν απολύτως αναγκαία προϋπόθεση την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων. Βέβαια η ελλιπής χρηµατοδότηση των ΟΤΑ µε τις επιπτώσεις της σε όλες τις δραστηριότητες των ΟΤΑ δεν αναµένεται να αντιµετωπισθεί στο εγγύς µέλλον. Αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη (α) της εκτίµησης των κονδυλίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δράσεων για την αντιµετώπιση των φυσικών κινδύνων και (β) της διερεύνησης πιθανών πηγών πόρων πέραν των παγίων πηγών (δηµοτικά τέλη, ΥΠΕΣ Α και ΓΓΠΠ). Η εκτίµηση του κόστους θα πρέπει να λάβει υπόψη και να τεκµηριώσει ενδεχόµενες πρόσθετες χρηµατοδοτικές ανάγκες ως προς (α) την αναδιοργάνωση, (β) την στελέχωση, (γ) την εκπαίδευση και (δ) βασικά πρόσθετα τεχνικά µέσα και υποδοµές. Θα πρέπει επιπλέον να περιλαµβάνει την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιµότητας και της διαλειτουργικότητας ώστε να µην υπάρχουν προβλήµατα απρόσκοπτης λειτουργίας. Μια συγκεκριµένη εκτίµηση του κόστους δεν είναι εφικτή αρχικά γιατί θα εξαρτηθεί από αποφάσεις που θα προκύψουν από προηγούµενες φάσεις και περιλαµβάνουν (α) την τελική µορφή της νοµικής βάσης για την ενεργοποίηση των ΟΤΑ Α βαθµίδος, (β) τις αποφάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη και διαµόρφωση του αριθµού των ΟΤΑ αφού έχει γίνει σχεδόν πλήρως αποδεκτή η περαιτέρω σηµαντική µείωση του αριθµού όλων των βαθµίδων διοίκησης (περιφερειών, νοµών και δήµων). Τα στοιχεία κόστους της δαπάνης ίδρυσης και λειτουργίας δηµοτικού γραφείου επιχειρησιακού κέντρου αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών περιλαµβάνουν: και 1. Εγκαταστάσεις Γραφεία (µόνιµου και εποχικού προσωπικού, αίθουσες εκπαίδευσης, εθελοντικών οργανώσεων, τηλεπικοινωνιών) Επιτελικής δράσης (αίθουσα συσκέψεων, επιχειρήσεων, πληροφόρησης) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 53

54 Χώροι αποθήκευσης υλικού (εργαλεία, εφόδια, τρόφιµα, καύσιµα, οχήµατα), Χώροι συγκέντρωσης (υλικού/ατόµων) σε περίπτωση κρίσεων 2. Προσωπικό, µόνιµο και µερικής ή εποχικής απασχόλησης (αριθµός ανά είδος, χρόνος απασχόλησης, επίπεδο ασφάλισης λόγω επικινδυνότητας) 3. Υποδοµή Οχήµατα ίκτυα συλλογής πληροφοριών Βάσεις δεδοµένων, συστήµατα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) Μέσα απρόσκοπτης επικοινωνίας Ειδικές κατασκευές 4. Έξοδα βασικών µελετών κυρίως εκτίµησης κινδύνου και εκπαίδευσης 5. Λειτουργικά έξοδα (Ευθύµιος Λέκκας-Στυλιανός Λόζιος 2000) Εθελοντικές Οργανώσεις Η συνδροµή των εθελοντικών οργανώσεων σε όλες τις φάσεις αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών (πρόληψη, αντιµετώπιση, επαναφορά) είναι σηµαντική αν όχι καθοριστική ειδικά κατά την φάση εκτάκτου ανάγκης. Ήδη από το 2001 πάνω από 250 οργανώσεις είχαν ζητήσει να ενταχθούν στο Σύστηµα Εθελοντισµού της Πολιτικής Προστασίας. Εξ αυτών πάνω από 80 µε 70,000 µέλη έχουν αναγνωριστεί και ενταχθεί. Η σηµασία της συνδροµής αυτής αναγνωρίστηκε νωρίς από την Πολιτεία και µε τον Ν3023/2002 (άρθρο 14) και τις συµπληρωµατικές διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν.3536/2007, Θεσπίζεται η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας και η συνδροµή των αναγνωρίζεται ως µια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την υλοποίηση του σκοπού της Πολιτικής Προστασίας. Προσδιορίζονται γενικότερες προϋποθέσεις και κριτήρια ένταξης των Οργανώσεων στο Σύστηµα Εθελοντισµού. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 54

55 Καθορίζεται γενικότερα η διαδικασία επιχειρησιακής ένταξης τους στα αντίστοιχα Συντονιστικά Νοµαρχιακά Όργανα και η περαιτέρω δραστηριοποίησή τους στο πλαίσιο λειτουργίας των ιδίων οργάνων στοχεύοντας στην ενίσχυση της οργάνωσης και την ουσιαστική αναβάθµιση του Συστήµατος Εθελοντισµού Πολιτικής Προστασίας. Πρόσφατα, τον Μάϊο του 2007, η ΓΓΠΠ έθεσε σε δηµόσια διαβούλευση το πρώτο σχέδιο δράσεων για την ενίσχυση του εθελοντισµού, που αφορά στην διαδικασία ένταξης (κριτήρια ένταξης και αξιολόγησης του έργου) των Εθελοντικών Οργανώσεων (ΕΟ). Υπάρχουν ήδη αρκετοί ΟΤΑ Α βαθµίδος που είτε µεµονωµένα είτε σε συνεννόηση και συνεργασία µε όµορους δήµους (πχ. οι δήµοι Ρόδου) έχουν αναπτύξει πολύ αποδοτικά συστήµατα αντιµετώπισης κινδύνων και κυρίως δασικών πυρκαγιών µε την πλήρη ενσωµάτωση των ΕΟ. Οι εθελοντικές οργανώσεις προσελκύουν τα µέλη τους από τις τοπικές κοινωνίες και είναι πολύ πιο κοντά στη δηµοτική παρά στη νοµαρχιακή διάσταση. Είναι ως εκτούτου κρίσιµη η εµπλοκή των δηµοτικών αρχών στην πλήρη ενεργοποίηση και αξιοποίηση των ΕΟ προσφέροντας τους χώρους, ειδική εκπαίδευση και εξοπλισµό (δες τεκµηριωµένες ελλείψεις των εθελοντών στις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές) για τον οποίο ενίοτε διατίθενται κονδύλια από την ΓΓΠΠ. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) Εκπαίδευση Η επιτυχής υλοποίηση της υποδοµής και η αποτελεσµατική λειτουργίας του φορέα αντιµετώπισης φυσικών κινδύνων απαιτεί την ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, µονίµου και εποχικού. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να είναι όµοια σε όλους του εµπλεκόµενους δήµους έτσι ώστε να υπάρχει κοινό σηµείο αναφοράς για την αποφυγή κατά το δυνατόν παρερµηνείας και σύγχυσης. Έτσι θα πρέπει να ανατεθεί σε κεντρικό όργανο ώστε να διασφαλιστεί η οµοιοµορφία, η παρακολούθηση της εκπαιδευτικής ετοιµότητας των εµπλεκοµένων αλλά και η εξοικονόµηση πόρων. Ως προς την εκπαίδευση των εµπλεκοµένων, η καταγραφή των αναγκών θα πρέπει να συµπεριλάβει θεµατικές (π.χ. φυσικοί κίνδυνοι, επιχειρησιακή οργάνωση, συντονισµός, Στέφανος Χρόνης Σελίδα 55

56 αξιολόγηση, κλπ), καθώς και ανάγκες συµµετοχής (ποιος εκπαιδεύεται ανάλογα µε ρόλους και αρµοδιότητες). Θα πρέπει επίσης το πρόγραµµα να περιλαµβάνει την δυνατότητα κάλυψης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού που θα στελεχώσει τα διάφορα συλλογικά όργανα και τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται στο σχέδιο αντιµετώπισης των εκτάκτων αναγκών αλλά και την δυνατότητα ενηµέρωσης για νέες τεχνολογίες και πρακτικές. Τέλος το εκπαιδευτικό πρόγραµµα θα πρέπει να περιλαµβάνει αρχεία εκπαίδευσης του προσωπικού, περιοδική αξιολόγηση της προόδου των εκπαιδευοµένων και πρόγραµµα επανάληψης των σχετικών εκπαιδεύσεων. Ειδικό τµήµα του εκπαιδευτικού προγράµµατος θα πρέπει να απευθύνεται στην εκπαίδευση των εθελοντών ώστε να ανταποκρίνεται στην ιδιοµορφία των πιθανών απουσιών και διαθέσιµου χρόνου, διαφορετικών εµπειριών και δεξιοτήτων αλλά και διαφορετικών καθηκόντων που θα κληθούν να υπηρετήσουν. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράµµατα θα µπορούσαν να ενταχθούν και να χρηµατοδοτηθούν από κονδύλια του ΕΣΠΑ. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) 2.8 Η ΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Μία πρώτη, συνοπτική διερεύνηση της διεθνούς εµπειρίας στην επιλογή της βαθµίδας παροχής υπηρεσιών σε αυτό τον τοµέα, προκειµένου να παρουσιάσει ενδεχόµενες «βέλτιστες πρακτικές» σε επίπεδο ΕΕ ή παραδείγµατα σε συγκεκριµένα κράτη-µέλη ως προς τις οργανωτικές και επιχειρησιακές δοµές για την αντιµετώπιση φυσικών κινδύνων, ειδικά σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης ανέδειξε τα εξής: Στις ΗΠΑ, οι δήµοι καλούνται να παρέχουν υπηρεσίες κάλυψης της ασφάλειας των πολιτών από φυσικούς κινδύνους που περιλαµβάνουν όλες τις φάσεις πρόληψης, αντιµετώπισης και επαναφοράς αλλά και τις απαραίτητες υποστηρικτικές µελέτες και καταγραφές. Οι Πολιτείες επίσης καλούνται να αναλάβουν υποστηρικτές δράσεις αλλά και να µεσολαβήσουν προς τους Οµοσπονδιακούς φορείς και κυρίως τον Οµοσπονδιακό Οργανισµό για Αντιµετώπιση Εκτάκτων Καταστάσεων (Federal Στέφανος Χρόνης Σελίδα 56

57 Emergency Management Agency, FEMA) για την άντληση οικονοµικών πόρων. Μετά την η FEMA εντάχτηκε στο Υπουργείο Ασφάλειας της Χώρας (Department of Homeland Security) χάνοντας έτσι την ανεξαρτησία λειτουργίας της αλλά και ταυτόχρονα την αποτελεσµατικότητα της. Στην Ελβετία, η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση, µέσω ειδικής επιτροπής όπου συµµετέχουν τα καντόνια, συντονίζει τις δράσεις των τοπικών και δηµοτικών οργάνων Α και Β επιπέδου να εκτελούν τις αποφάσεις των ανώτερων οργάνων. Στην Γερµανία η βασική σχεδίαση και ευθύνη έχουν τα κρατίδια. Οι δήµοι καλούνται να παρέχουν τις υπηρεσίες στους δηµότες τους καλύπτοντας επιπλέον τα έξοδα τόσο των δικών τους όσο και του δήµου γενικά. Η Γαλλία έχοντας µια παράδοση και προτίµηση στην κεντρική διοίκηση έχει εναποθέσει την οργάνωση της προστασίας των πολιτών σε κεντρικά όργανα το οποία να επεξεργαζόταν χάρτες επικινδυνότητας προς καθοδήγηση των δήµων. Εντούτοις σήµερα υπάρχουν µόνο για 500 από τις περίπου δηµοτικές περιοχές. Αντιθέτως στην Νότιο Αφρική, η κεντρική διοίκηση κράτησε για τον εαυτό της µόνο τον γενικό σχεδιασµό και την διασφάλιση και εφαρµογή σε δηµοτικά κέντρα. Η σύνδεση γίνεται µέσω κέντρων σε επίπεδο νοµού/περιφέρειας. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ο Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας καρδιά του οποίου είναι το Κέντρο Παρακολούθησης και Πληροφόρησης (Monitoring and Information Center MIC). Ο Μηχανισµός Πολιτικής Προστασίας υπάγεται στην Γενική ιεύθυνση Περιβάλλοντος, δεν διαθέτει όµως δική του τεχνική υποδοµή πέραν αυτής της αποστολής προειδοποιήσεων αλλά δρα σαν κοµβικό σηµείο µεταξύ των κρατών-µελών και κατά περίπτωση και ειδικών τεχνικών και επιστηµόνων. (Μελέτη Ι.Τ.Α. 2007) Συµπερασµατικά θα µπορούσε κανείς να πει ότι δεν υπάρχει γενικά αποδεκτός κανόνας για την συµµετοχή των ΟΤΑ Α και Β βαθµίδος στην προστασία από ισχυρά φυσικά φαινόµενα επειδή ως φαίνεται οι τοπικές συνθήκες διαφέρουν σηµαντικά. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 57

58 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 3.1 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ Οι δορυφόροι χρησιµοποιούνται για µια µεγάλη ποικιλία καθηµερινών δραστηριοτήτων, όπως η τηλεφωνία και η τηλεόραση, αλλά έχουν επίσης µεγάλη εφαρµογή σε τοµείς όπως η άµυνα και οι διεθνείς σχέσεις. Αν αναλογιστούµε την πολυπλοκότητα µεταξύ των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των επιπτώσεων των καταστροφών, οι δορυφόροι έχουν ξεκινήσει να διαδραµατίζουν ένα κεντρικό ρόλο στην διαχείριση των καταστροφών. Οι δορυφόροι µπορούν να γίνουν σηµαντικά εργαλεία στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος και στην συγκέντρωση δεδοµένων. Είναι πολύτιµοι για την παρακολούθηση και την απεικόνιση διάφορων κινδύνων, την διαχείριση καταστροφών και τις επικοινωνίες, καθώς και στην πρόβλεψη επερχόµενων καταστροφικών γεγονότων. Οι επιχειρησιακοί περιβαλλοντικοί δορυφόροι χρησιµοποιούνται για την άµεση προειδοποίηση για τον ερχοµό των τσουνάµι και άλλων καταστροφών. Τα ψηφιακά δεδοµένα µπορούν να συνδυαστούν µε τις απεικονίσεις των δορυφόρων, για να δηµιουργήσουν σενάρια εικονικής πραγµατικότητας που θα βοηθήσουν να καταγράψουµε τα τοπία και τους κινδύνους µε ακρίβεια. (ALEXA DER 2000) Η τηλεπισκόπηση περιλαµβάνει µια ευρεία τάξη τεχνικών των οποίων οι δυνατότητες για τη µελέτη και τη διαχείριση των καταστροφών δεν έχουν ακόµα χρησιµοποιηθεί στο έπακρο. Έχει εφαρµογές στην µελέτη της επιταχυνόµενης διάβρωσης, της ερηµοποίησης, της ξηρασίας, των πληµµυρών, των δασικών πυρκαγιών, των κατολισθήσεων, των δυνατών καταιγίδων, της σεισµικής δραστηριότητας και της ηφαιστειακής δράσης. Ακόµα, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις µερικών τεχνολογικών καταστροφών µπορούν να ελεγχθούν, όπως η ανάπτυξη φυκιών που σχετίζεται µε τον ευτροφισµό στις παράκτιες περιοχές και η καταστροφή της βλάστησης λόγω της διάδοσης καταστροφικής µόλυνσης Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην τηλεπισκόπηση επιτρέπουν την συλλογή πληροφοριών για την επιφάνεια του εδάφους από κάποια απόσταση χωρίς να υπάρχει φυσική επαφή. Αυτό µπορεί να επιτυγχάνεται µε υπέρυθρα τηλεσκόπια που βρίσκονται στο έδαφος ή Στέφανος Χρόνης Σελίδα 58

59 οργάνων που βρίσκονται τοποθετηµένα σε αεροπλάνα ή δορυφόρους. Πολλά χερσαία αλλά και ατµοσφαιρικά φαινόµενα µπορούν να µελετηθούν µε τη χρήση της τηλεπισκόπησης. Ένα από τα πιο συχνά είναι η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία η οποία απορροφάται ή εκπέµπεται από όλες σχεδόν τις επιφάνειες και τα αντικείµενα. Σε αυτήν περιλαµβάνεται και η απορρόφηση ή η εκποµπή θερµότητας. Για παράδειγµα, η γεωθερµική ενέργεια χρησιµοποιείται στην µελέτη των σεισµικών ζωνών και της ηφαιστειακής δραστηριότητας, ενώ οι ανθρωπογενείς εκποµπές θερµότητας σχετίζονται µε συγκεντρώσεις ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Τα πεδία δυνάµεων όπως το βαρυτικό ή το µαγνητικό µπορούν να γίνουν αισθητά µε τη χρήση των µεθόδων τηλεπισκόπησης όπως επίσης οι µηχανικές δονήσεις που εκπέµπονται ή απορροφώνται από την επιφάνεια της γης ή από αντικείµενα πάνω σε αυτήν. (ΛΕΚΚΑΣ 2000) ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Παθητικά ονοµάζονται τα συστήµατα τηλεπισκόπησης που καταγράφουν την φυσική ακτινοβολία. Για την ανακλώµενη ενέργεια αυτό συµβαίνει κατά την διάρκεια της ηµέρας όταν ο ήλιος φωτίζει τµήµατα της Γης, ενώ δεν υπάρχει ανακλώµενη ενέργεια (θερµικό υπέρυθρο) µπορεί να καταγραφεί ηµέρα ή νύχτα και εφόσον το ποσό της ενέργειας είναι τέτοιο ώστε να είναι δυνατή η καταγραφή. Τα παθητικά συστήµατα χρησιµοποιούν το τµήµα του φάσµατος από πολύ µικρά µήκη κύµατος (µικρότερα του 0,4 µm) έως την περιοχή µε µήκος κύµατος 1000 µm. Ενεργά ονοµάζονται τα συστήµατα εκείνα που καταγράφουν ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που εκπέµπονται από άλλη εξωτερική πηγή ή από το ίδιο το όργανο καταγραφής. Συνήθως το σύστηµα καταγραφής είναι αυτό που εκπέµπει και την ενέργεια προς την επιφάνεια και στην συνέχεια ανακλάται επιστρέφει και καταγράφεται η ηχώ του σήµατος από το ίδιο το σύστηµα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου τύπου οργάνου είναι τα Radars που εκπέµπουν στην περιοχή του µικροκυµατικού τµήµατος. Η ανάγκη των ενεργών συστηµάτων σε ενέργεια είναι µεγάλη για το λόγο αυτό και η λειτουργία τους δεν είναι συνεχής. Οι απεικονίστες µπορεί να είναι αεροµεταφερόµενοι ( συνήθως σε αεροπλάνα) ή σε διαστηµικές εξέδρες ( δορυφόρους). Στέφανος Χρόνης Σελίδα 59

60 3.1.2 ΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ RADAR Τα δορυφορικά συστήµατα RADAR άνοιξαν µια νέα εποχή για την παρακολούθηση και καταγραφή της Γης από δορυφόρους αφού παρέχουν δυνατότητες λειτουργίας ηµέρα και νύχτα, κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Η χρήση RADAR άρχισε ουσιαστικά το 1978 µε το δορυφόρο Seasat. Στη συνέχεια, έγινε χρήση των συστηµάτων αυτών κατά τη διάρκεια των σύντοµων πτήσεων των διαστηµικών λεωφορείων. Την περίοδο οι Η..Π.Α. (NASA) αυτόνοµα αλλά και σε συνεργασία µε την ESA ( Ευρωπαϊκή ιαστηµική Εταιρεία) και το DLR ( ιαστηµικό Κέντρο Γερµανίας) τοποθέτησαν στις διαστηµικές αποστολές του διαστηµικού λεωφορείου Columbia δέκτες τηλεπισκόπησης. Ειδικά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το δορυφορικό πρόγραµµα «Κοπέρνικος» (Kopernikus), αρχικά γνωστό ως Global Monitoring for Environment and Security είναι µια φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ιαστήµατος (European Space Agency) η οποία έχει σκοπό τη παρακολούθηση της γης και του γήινου περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της προστασίας των πολιτών. Μέσω δορυφόρων στο διάστηµα αλλά και αισθητήρων στο έδαφος, στη θάλασσα και τον αέρα µπορεί να προσφέρει πλήθος πληροφοριών για την ατµόσφαιρα, τους ωκεανούς, τη γεωργία, τους σεισµούς, τις φυσικές καταστροφές, θέµατα ασφάλειας κλπ. σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όταν ολοκληρωθεί η αποστολή του, πέρα από τη χαρτογράφηση καταστροφών, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κρίσιµο εργαλείο για την Επιτροπή και τα κράτη µέλη όσον αφορά και τη δυνατότητα πρόβλεψης και έγκαιρης προειδοποίησης για τους κινδύνους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται επίσης µε τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ιαστήµατος όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της χρήσης των δορυφορικών τηλεπικοινωνιών στις επεµβάσεις Πολιτικής Προστασίας Τα σηµαντικότερα συστήµατα τηλεπισκόπησης µε χρήση RADAR είναι τα ENVISAT, RADARSAT και ERS, τα οποία µέσω των εικόνων SAR και των δυνατοτήτων που αυτές προσφέρουν, έχουν τις ακόλουθες εφαρµογές στο περιβάλλον και τις γεωεπιστήµες: Στέφανος Χρόνης Σελίδα 60

61 Ανίχνευση πυρκαγιών Η ικανότητα λήψης εικόνων από τα συστήµατα RADAR κατά τις νυχτερινές ώρες δίνει τη δυνατότητα της ανίχνευσης και παρατήρησης των πυρκαγιών κατά τη διάρκεια όλης της ηµέρας, κυρίως µέσω του ATSR (Along Track Scanning Radiometer)- ERS2 και του AATSR (Advanced Along-Track Scanning Radiometer)- ENVISAT. Τα όργανα αυτά έχουν την ικανότητα να ανιχνεύουν τα θερµά σηµεία στη γήινη επιφάνεια που προέρχονται από µέτωπα πυρκαγιών. Πληµµύρες Η ανίχνευση και καταγραφή των πληµµυρισµένων εκτάσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση εικόνων SAR λόγω της ικανότητας διάκρισης του νερού από τη στεριά. Επιπλέον, η δυνατότητα λήψης εικόνων ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και φωτισµού καθιστά τα συστήµατα SAR απαραίτητα σε πολλές περιπτώσεις για την καταγραφή του φαινοµένου µε την έναρξη του. Με τη χρήση διαχρονικών εικόνων SAR είναι δυνατή η χαρτογράφηση των εκτάσεων που πληµµυρίζουν. Γεωλογία Η απεικόνιση µε RADAR χρησιµοποιείται στη γεωλογία εδώ και πολλές δεκαετίες, αφού οι εικόνες SAR είναι ευαίσθητες στην τοπογραφία και το ανάγλυφο. Χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών, αφού αυτές αναδεικνύουν µορφολογίες, π.χ. των µεσωωκεάνιων ράχεων και των µεγάλων δοµών και γεωλογικών ορίων. Γενικότερα οι εικόνες SAR µπορεί να συµβάλλουν σηµαντικά στην εξήγηση γεωλογικών φαινοµένων, όπως οι σεισµοί και η κατανοµή της ενέργειας τους, στην µελέτη της ερηµοποίησης και πολλών άλλων γεωλογικών στοιχείων. Μετεωρολογία Η κύρια συµβολή των συστηµάτων SAR είναι στην παροχή δεδοµένων σχετικά µε τις παραµέτρους των ανέµων και των κυµάτων καθώς επίσης στην καταγραφή επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων όπως καταιγίδες, κυκλώνες, κ.α. Τα στοιχεία αυτά είναι πολύ σηµαντικά για την πρόγνωση του καιρού. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 61

62 Τέλος, τα συστήµατα SAR εφαρµόζονται σε µια σειρά επιστηµονικών πεδίων και µεθόδων αντιµετώπισης καταστροφών, όπως η µελέτη πάγων, η ανίχνευση πετρελαιοκηλίδων, η µελέτη παράκτιων περιοχών, η ωκεανογραφία, η δασολογία, η υδρολογία αλλά επίσης και η χαρτογράφηση χρήσεων γης και η αναγνώριση των καλλιεργειών. (Παρχαρίδης 2008) 3.2 Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αντιλαµβανόµενη την συµβολή των δορυφορικών συστηµάτων παρακολούθησης στην διαχείριση καταστροφών από τους κρατικούς φορείς αλλά και ειδικότερα από τους Ο.Τ.Α. η Ν.Α. Μαγνησίας έχει εδώ και λίγους µήνες (31/07/2008) υπογράψει σύµβαση µε την εταιρεία «ΑΡΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε.» για την προµήθεια και λειτουργία του ορυφορικού Συστήµατος Εποπτείας και Έγκαιρης Προειδοποίησης Εκτάκτων Αναγκών το οποίο αποτελεί ένα σηµαντικό εργαλείο στην διαχείριση καταστροφικών φαινοµένων. Το Σύστηµα ιαχείρισης Καταστροφών ΑΡΑΤΟΣ είναι ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα (GIS). Σκοπός του συστήµατος είναι η απεικόνιση δεδοµένων καταστροφών, γεωγραφικών δεδοµένων όπως τα υψοµετρικά δεδοµένα και γεωφυσικών στοιχείων µε χρήση δορυφορικών τεχνολογιών και δεδοµένων. Κύριος στόχος του συστήµατος είναι η προστασία των ανθρώπινων ζωών και της ιδιοκτησίας. Κύριοι χρήστες του συστήµατος είναι οι Αρχές Πολιτικής Προστασίας, το Π.Σ., οι Ο.Τ.Α. και οι κρατικές αρχές. Το συγκεκριµένο σύστηµα παρακολούθησης αποτελεί σηµαντικό σύµµαχο στην έγκαιρη αντιµετώπιση των Έκτακτων Αναγκών µεταξύ άλλων και των πυρκαγιών που αποτελούν σηµαντική απειλή για την χώρα µας ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες. Μέσω του συστήµατος δίνεται η δυνατότητα σε πραγµατικό χρόνο να λαµβάνονται δεδοµένα από δορυφόρους για τον εντοπισµό ορισµένων καταστροφικών φαινοµένων αλλά και την αποτύπωση κρίσιµων παραµέτρων για την περιοχή ενδιαφέροντος που συµβάλλουν στην επιτυχή διαχείριση των καταστροφών. Κύρια λειτουργία του συστήµατος είναι ο εντοπισµός και η παρουσίαση των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί, έτσι ώστε να µπορούν να ενηµερωθούν και να ανταποκριθούν άµεσα οι Στέφανος Χρόνης Σελίδα 62

63 αρµόδιες υπηρεσίες έχοντας µια πλήρη και σαφή εικόνα του χώρου και του χρόνου εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Παράλληλα, το σύστηµα παρέχει ιστορικό πυρκαγιών για την περιοχή ενδιαφέροντος από τον Ιούνιο του 2007 και µετά δίνοντας έτσι την δυνατότητα για επεξεργασία και αξιοποίηση των δεδοµένων. Σηµαντική είναι επίσης και η δυνατότητα που παρέχει το σύστηµα για τον εντοπισµό και την παρουσίαση της σεισµικής δραστηριότητας παρέχοντας ακριβείς και άµεσες πληροφορίες. Παράλληλα παρέχει το ιστορικό των σεισµών για την περιοχή ενδιαφέροντος. Επίσης, εµφανίζει τα µετεωρολογικά δεδοµένα όπως τον άνεµο, την θερµοκρασία εδάφους, την ατµοσφαιρική πίεση, την υγρασία, την ορατότητα και την βροχόπτωση σε 160 διαφορετικά σηµεία στην Ελλάδα, ανανεώνοντας τα κάθε λεπτά. Ειδικά, για την βροχόπτωση εµφανίζει τα ποσά σε κάθε περιοχή, παράγοντας σηµαντικός για την προετοιµασία και τον µετριασµό των επιπτώσεων από πληµµυρικά φαινόµενα. Εκτός των άλλων, κάθε µέρα, δίνεται ο δείκτης επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιάς για την επόµενη µέρα, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη προετοιµασία για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων πυρκαγιών. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα καθηµερινά να έχουµε στοιχεία για κρίσιµες παραµέτρους για την διαχείριση καταστροφών όπως την Χαρτογράφηση περιοχών και την κατηγοριοποίηση τους σε αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές, δασικές κ.α., όπως και υποδοµών π.χ. κτίρια, πληθυσµιακά κέντρα, και λοιπές υποδοµές, την Χαρτογράφηση κρίσιµων περιοχών όπως δρόµους, αντιπυρικές ζώνες κ.α. καθώς επίσης και την εµφάνιση του δείκτη επικινδυνότητας που αποτελείται από τον δείκτη βλάστησης, την τοπολογία του εδάφους, την υποδοµή της περιοχής, την θερµοκρασία, την ένταση και την φορά των ανέµων. Εξάλλου, εµφανίζεται ο χάρτης επικινδυνότητας για την επιχειρησιακή λειτουργία του έχει δηµιουργηθεί κέντρο ελέγχου και εποπτείας που λειτουργεί στην έδρα της Ν.Α. Μαγνησίας. Μετά τον εντοπισµό κάποιου συµβάντος τα δεδοµένα καταχωρούνται στο σύστηµα GIS της Ν.Α Μαγνησίας. Έτσι δίνεται η δυνατότητα παρέχονται κρίσιµες πληροφορίες στην πυροσβεστική Υπηρεσία και στην Αστυνοµία, πληροφορίες που έχουν να κάνουν µε το ανάγλυφο της περιοχής, τα µετεωρολογικά δεδοµένα την δεδοµένη στιγµή, τους επαρχιακούς και αγροτικούς δρόµους µέσω των οποίων µπορούν να προσεγγίσουν το συµβάν, τα σηµεία Στέφανος Χρόνης Σελίδα 63

64 που υπάρχουν τα πυροφυλάκια και τα πυροσβεστικά υδροστόµια Επιπλέον για όλα τα υπόλοιπα έκτακτα φαινόµενα δίνεται η δυνατότητα να παρέχεται πλήθος πληροφοριών ώστε να υποβοηθήσει το έργο των υπηρεσιών που έχουν την επιχειρησιακή ευθύνη. Τέλος, το σύστηµα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων εκκένωσης περιοχών και το συντονισµό των υπηρεσιών. Εικόνα 1 Στην συνέχεια γίνεται µια αναλυτική παρουσίαση των διαφορετικών συστηµάτων καταστροφών που απαρτίζουν το Σύστηµα ιαχείρισης καταστροφών ARATOS. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 64

65 3.2.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ Εικόνα 2 Το σύστηµα ιαχείρισης Πυρκαγιών δρα σε 3 στάδια: 1. Πρόληψη (PRE FIRE) 2. Κρίση (CRISIS) 3. Αποτίµηση (POST FIRE) 1ο Στάδιο-Πρόληψη (PRE FIRE) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 65

66 Χαρτογράφηση περιοχών, περιουσιακών στοιχείων, υποδοµών. Η υπηρεσία αυτή παρέχει λεπτοµερή χαρτογράφηση συγκεκριµένων περιοχών (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές, δασικές, κ.α.) και υποδοµών (κτίρια, πληθυσµιακά κέντρα, λοιπές υποδοµές) κάνοντας χρήση πρόσφατων δορυφορικών φωτογραφιών. Το κυριότερο όφελος της υπηρεσίας αυτής είναι ότι ανά πάσα στιγµή υπάρχει άµεσα διαθέσιµη η πληροφορία για την τοπολογία της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη οργάνωση και σχεδιασµό των υποδοµών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες (ανθρώπινες, υλικές, κ.α.) σε περίπτωση πυρκαγιάς. Επιπλέον παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για τον προγραµµατισµό λήψης αποφάσεων εκκένωσης περιοχών και το συντονισµό των µονάδων διάσωσης και πυρόσβεσης. Χαρτογράφηση κρίσιµων περιοχών. Αυτή η υπηρεσία παρέχει πολύ υψηλής ανάλυσης χάρτες της περιοχής ενδιαφέροντος. Στοχεύει στην αξιοποίηση των δορυφορικών φωτογραφιών για τη χαρτογράφηση δρόµων όλων των κατηγοριών, αντιπυρικών ζωνών και τη χάραξη πιθανής πορείας των δυνάµεων κατάσβεσης σε περίπτωση πυρκαγιάς. είκτης επικινδυνότητας. Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στον υπολογισµό του δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς σε µια περιοχή. Ο υπολογισµός του δείκτη βασίζεται σε διάφορες παραµέτρους όπως ο δείκτης βλάστησης, η τοπολογία του εδάφους, η υποδοµή της περιοχής, η θερµοκρασία, η ένταση και φορά των ανέµων. Χάρτης επικινδυνότητας. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει χαρτογράφηση περιοχών βασισµένη τόσο σε παραµέτρους βλάστησης όσο και στην τοπολογία του εδάφους και την υποδοµή της περιοχής. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η παροχή πληροφοριών για πιθανά σηµεία εκδήλωσης πυρκαγιάς. 2ο Στάδιο-Κρίση (CRISIS) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 66

67 Εικόνα 3 Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει τα ακόλουθα: Άµεση χαρτογράφηση µίας περιοχής σε περίπτωση εκτεταµένης πυρκαγιάς. Παρέχεται λεπτοµερής χάρτης της περιοχής όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Αναπτύσσεται µε δύο µεθόδους: 1. Εντοπισµός και παρακολούθηση πυρκαγιών µεγέθους άνω του ενός χιλιοµέτρου σε πραγµατικό χρόνο (ανά 15 λεπτά). 2. Εντοπισµός πυρκαγιών κάτω του ενός χιλιοµέτρου 2 µε 4 φορές την ηµέρα. Άµεση εκτίµηση των ζηµιών που προκαλούνται και συνεχής παρακολούθηση των πληγεισών περιοχών κατά την διάρκεια εκτεταµένων πυρκαγιών. Αποστολή ειδοποιήσεων βασιζόµενη σε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (SMS) και , σε εγγεγραµµένους χρήστες 24 ώρες το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Επιπλέον, παρέχεται γραφικό περιβάλλον το οποίο παρουσιάζει προειδοποιήσεις και πληροφορίες σχετικά µε την εκδήλωση πυρκαγιών. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της Στέφανος Χρόνης Σελίδα 67

68 εφαρµογής είναι η τακτική ανανέωση και εµφάνιση σε χάρτη των εστιών των πυρκαγιών, η παρουσίαση χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιών, το ιστορικό πυρκαγιών, κ.α. Τα οφέλη του συστήµατος διαχείρισης πυρκαγιών συνοψίζονται στην συγκεντρωτική εικόνα της κατάστασης µε αποτέλεσµα την καλύτερη ενηµέρωση, Την πρόβλεψη για πιθανή µετάδοση της φωτιάς σε άλλες γειτονικές περιοχές, την υποστήριξη στο σχεδιασµό στρατηγικής αντιµετώπισης πυρκαγιών, και την καλύτερη ενηµέρωση µέσω αποστολής χαρτών υψηλής ανάλυσης και αναφορών ζηµιών αµέσως µετά την πυρκαγιά. 3ο Στάδιο-Αποτίµηση (POST FIRE) Στέφανος Χρόνης Σελίδα 68

69 Ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση Εικόνα 4 Η υπηρεσία αυτή περιλαµβάνει την ψηφιακή απεικόνιση πολύ υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής, εκτίµηση του µεγέθους της καταστροφής σε κατοικηµένες και δασικές περιοχές, την κατηγοριοποίηση των καµένων εκτάσεων (δασικές, γεωργικές, κατοικηµένες περιοχές), καθώς και την πλήρη αποτίµηση ζηµιών και χαρτογράφηση της πληγείσας περιοχής. Η χαρτογράφηση γίνεται σε κλίµακα 1:5000, 1:25000, 1:100000, ανάλογα µε τις απαιτήσεις και τις ανάγκες. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 69

70 Η υπηρεσία παρέχει µια σφαιρική και ολοκληρωµένη εκτίµηση των ζηµιών, και συνεπάγεται τα ακόλουθα οφέλη: χρησιµοποιείται στο σχεδιασµό του προγράµµατος αποκατάστασης των καµένων περιοχών, είναι απαραίτητη στο πυροσβεστικό σώµα: στο χρονικό διάστηµα αµέσως µετά τις πυρκαγιές οι πιθανότητες αναζωπύρωσης είναι πολύ αυξηµένες, συµβάλλει σηµαντικά στην εκπόνηση των µελλοντικών αντιπυρικών προγραµµάτων και στην βελτίωση των προγραµµάτων αναδάσωσης Σύστηµα ιαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών σε περίπτωση Σεισµού Εικόνα 5 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 70

71 Οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες µπορούν να αποτελέσουν σηµαντικό αρωγό για την άµεση ανακούφιση κατά τη διάρκεια µεγάλων φυσικών καταστροφών. Η ανάπτυξη ασύρµατων τηλεπικοινωνιών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχονται στα πλαίσια του συστήµατος διαχείρισης σεισµών καλείται να συνδράµει στην αποτελεσµατική οργάνωση της διαδικασίας άµεσης ανακούφισης περιοχών, οι οποίες έχουν πληγεί από καταστροφικά φυσικά φαινόµενα, µε έµφαση στην περίπτωση των σεισµικών συµβάντων. Βασιζόµενες στη συντονισµένη δράση δορυφορικών επικοινωνιών και ασύρµατης τεχνολογίας, στα πλαίσια του συγκεκριµένου συστήµατος παρέχονται υπηρεσίες όπως η ανάπτυξη ενός σθεναρού ασύρµατου δικτύου στην πληγείσα περιοχή, φιλικές προς τον χρήστη, φορητές συσκευές για την καταγραφή των ζηµιών από τα µέλη της οµάδας διάσωσης, καθώς και υπηρεσία ελέγχου και εντοπισµού για άµεση αναφορά από το σηµείο του συµβάντος (π.χ. εντοπισµός επιζώντων), ένα περιβάλλον βασιζόµενο σε εφαρµογή Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων(GIS), στο οποίο συνδυάζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες από τον τόπο του συµβάντος. Το ολοκληρωµένο σύστηµα ECΜ PLUS προσφέρει: Ταχεία εγκατάσταση του συστήµατος στο σηµείο ενδιαφέροντος ακόµα και από µη εξειδικευµένο προσωπικό. Ασύρµατες τηλεπικοινωνίες µεταξύ των οµάδων διάσωσης. Συνεχή επικοινωνία και ανταλλαγή κρίσιµων δεδοµένων µε το επιχειρησιακό κέντρο. Απεικόνιση δορυφορικών δεδοµένων τηλεπισκόπισης από την περιοχή συµβάντος σε σχεδόν πραγµατικό χρόνο, ακόµα και σε περιπτώσεις πυκνής νέφωσης µέσω δορυφόρων (π.χ. RADARSAT, ENVISAT, Terra SAR X). Σύστηµα γεωγραφικής απεικόνισης για συνεχή παρακολούθηση του προσωπικού και των εµπλεκόµενων τεχνικών µέσων. Παροχή τρισδιάστατων χαρτών ανάγλυφου της πληγείσας περιοχής. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 71

72 Αρχιτεκτονική Τριών Επιπέδων Συστήµατος: Επιχειρησιακό Κέντρο Εντολών/ Αποφάσεων (Operational Center Terminal, OCT) Φορητό Τερµατικός Σταθµός στον τόπο του συµβάντος (Incident Site Mobile Terminal, ISMT) Φορητό Τερµατικό Χρήστη (Hand User Terminal, HUT) Εικόνα 6 Στέφανος Χρόνης Σελίδα 72

73 Το OCT (Operational Command Terminal Επιχειρησιακό Κέντρο Εντολών/ Αποφάσεων) βρίσκεται στο Αρχηγείο Συντονισµού (Command Headquarters) και έχει ως στόχο να παρέχει όλα τα απαραίτητα µέσα για να γίνεται άµεση αποτίµηση της κατάστασης και διαχείριση της κρίσεως. Επιπλέον αναλαµβάνει το συντονισµό των µονάδων διάσωσης. Πιο συγκεκριµένα το OCT παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: Επικοινωνία µε το σηµείο του συµβάντος. Πρόσβαση στο διαδίκτυο. Πρόσβαση σε δορυφορικές φωτογραφίες της περιοχής. Ικανότητα να δέχεται και να διανέµει εικόνα και ήχο απο το σηµείο του συµβάντος. Λογισµικό για τη λήψη χαρτών της περιοχής και την εµφάνιση σε µόνιτορ της ακριβούς θέσης όλων των οµάδων διάσωσης. Λογισµικό για την αποστολή αναφορών µε την πλήρη αποτίµηση ζηµιών. Το ISMT (Incident Site Mobile Terminal Φορητός Τερµατικός Σταθµός), βρίσκεται στο σηµείο της κρίσης (Incident Site) και έχει ως σκοπό να παρέχει επικοινωνία στην περιοχή, συµπληρωµατικά µε το OCT. Έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί µε το OCT µέσω δορυφορικής σύνδεσης, να διαβιβάζει και να λαµβάνει δεδοµένα, απαραίτητα για την εφαρµογή των υπηρεσιών που παρέχονται από το ECM PLUS. Επιπλέον διαθέτει δίκτυο επικοινωνίας TCP/IP µε τους επικεφαλής των οµάδων διάσωσης, µέσω ενός ασύρµατου δικτύου WiFi. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 73

74 Εικόνα 7 Τα HUTs (Hand User Terminals Φορητά Τερµατικά Χρήστη), τα οποία προορίζονται για τα µέλη των οµάδων διάσωσης που βρίσκονται στον τόπο του συµβάντος, παρέχουν επικοινωνία µε το ISMT µέσω δικτύου WiFi και µεταδίδουν φωνητικά δεδοµένα, εικόνα και Στέφανος Χρόνης Σελίδα 74

75 ήχο. Επιπλέον µεταδίδουν GPS δεδοµένα για εντοπισµό και αναγνώριση των οµάδων διάσωσης. Ως φορητά τερµατικά χρήστη µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα ακόλουθα: PDA (ψηφιακός υπολογιστής χειρός) Ψηφιακή φωτογραφική µηχανη, κάµερα Υπολογιστής Laptop ή Tablet PC Κινητά Τηλέφωνα τεχνολογίας 3G Τερµατικά µετάδοσης φωνής (δορυφορικά τηλέφωνα IRIDIUM/GLOBALSTAR/ INMARSAT) Τα προσδοκώµενα οφέλη από την χρήση του συγκεκριµένου συστήµατος είναι πολλά και σηµαντικά για τους διαχειριστές των καταστροφών. Εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην πληγείσα περιοχή για τις επιχειρήσεις διάσωσης/αποκατάστασης, η συλλογή κρίσιµων πληροφοριών για την εκτίµηση της κατάστασης, η συνδροµή στην άµεση ανακούφιση των πληγέντων (πχ. ιαδικασίες εύρεσης επιζώντων σε συντρίµµια), η συνδροµή στην παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινοµένου από τους ειδικούς και στην περαιτέρω ανάλυσή του, καθώς και ο αποµακρυσµένος έλεγχος και εκτίµηση της κατάστασης, και τέλος η συνδροµή στην αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της κρίσης. Στέφανος Χρόνης Σελίδα 75

76 3.2.3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ Το σύστηµα ιαχείρισης Πληµµύρων δρα σε 3 στάδια: 1. Πρόληψη (PRE CRISIS) 2. Κρίση (CRISIS) 3. Αποτίµηση (POST CRISIS) 1ο Στάδιο-Πρόληψη (PRE CRISIS) Χαρτογράφηση περιοχών, περιουσιακών στοιχείων, υποδοµών. Η υπηρεσία αυτή παρέχει λεπτοµερή χαρτογράφηση συγκεκριµένων περιοχών (αστικές, ηµιαστικές, αγροτικές, δασικές, κ.α.) και υποδοµών (κτίρια, πληθυσµιακά κέντρα, λοιπές υποδοµές) κάνοντας χρήση πρόσφατων δορυφορικών φωτογραφιών. Το κυριότερο όφελος της υπηρεσίας αυτής είναι ότι ανά πάσα στιγµή υπάρχει άµεσα διαθέσιµη η πληροφορία για την τοπολογία της περιοχής. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη οργάνωση και σχεδιασµό των υποδοµών ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες (ανθρώπινες, υλικές, κ.α.) σε περίπτωση πληµµύρας. Χαρτογράφηση κρίσιµων περιοχών. Αυτή η υπηρεσία παρέχει πολύ υψηλής ανάλυσης χάρτες της περιοχής ενδιαφέροντος. Στοχεύει στην αξιοποίηση των δορυφορικών φωτογραφιών για τη χαρτογράφηση δρόµων όλων των κατηγοριών, χειµάρρων και κατοικηµένων περιοχών. είκτης επικινδυνότητας. Η υπηρεσία αυτή αναφέρεται στον υπολογισµό του δείκτη επικινδυνότητας εκδήλωσης πληµµύρας σε µια περιοχή. Ο υπολογισµός του δείκτη βασίζεται σε διάφορες παραµέτρους όπως ο δείκτης βλάστησης, η τοπολογία του εδάφους, η ανθρώπινη παρέµβαση στη φύση, το ιστορικό πυρκαγιών, το ιστορικό πληµµύρων, η δυνατότητα απορρόφησης του νερού από το έδαφος. Χάρτης επικινδυνότητας. Αυτή η υπηρεσία περιλαµβάνει χαρτογράφηση περιοχών βασισµένη σε παραµέτρους βλάστησης, στη δυνατότητα απορρόφησης του νερού από το έδαφος, στο ιστορικό των Στέφανος Χρόνης Σελίδα 76

77 πυρκαγιών και πληµµύρων. Στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η παροχή πληροφοριών για περιοχές που υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν πληµµύρες. 2ο Στάδιο-Κρίση (CRISIS) Εικόνα 8 Το δεύτερο στάδιο αφορά στην περίπτωση που εκτυλίσσεται η κρίση (διαχείριση σε περίπτωση εκδήλωσης πληµµύρων που αποδίδονται είτε σε υπερχείλιση ποταµών, είτε σε Στέφανος Χρόνης Σελίδα 77

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ν. 3013/1-5-02 (ΦΕΚ-102 Α') Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΚΟΠΟΣ - ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ] 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Ενότητα 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ Τις τελευταίες δεκαετίες, σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καταγράφονται συστηματικές δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα

Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Διαχείριση κρίσιμων Περιστατικών Πολιτικής Προστασίας στο Επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Ελλάδα Χρήστος Μαμαρίκας, Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc., Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά

Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά «Ο ρόλος της Πολιτικής Προστασίας στη Διαχείριση Καταστροφών από πλημμυρικά φαινόμενα Σχεδιασμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την πρόληψη & την αντιμετώπιση του πλημμυρικού κινδύνου» Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων

Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων Σχέδια Εκτάκτων Αναγκών- Φιλοσοφία Σχεδιασµού & Αντικείµενο των Σχεδίων ούµα Αθανασία /νση Πολιτικής Προστασίας Αποκεντρωµένη ιοίκηση Μακεδονίας- Θράκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές έννοιες κινδύνου Σχέδια Εκτάκτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ. Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ Καθ. Αχιλλέας Χριστοφορίδης ρ. Χηµικός Μηχανικός Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου ΤΕΙ Καβάλας Βιοµηχανικά (γενικότερα τεχνολογικά) ατυχήµατα µεγάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ.Μ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 4/2011 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα 7 ο.- Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων, με τους αναπληρωτές τους, στο Συντονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1. Το άρθρο 29 Α του ν. 1558/85 «Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία

Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Σχολικό έτος 2014 2015 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Τίτλος Εργασίας: Πολιτική Προστασία Διεθνές Σήμα Πολιτικής Προστασίας Τμήμα Α3 Υπ. Εκπαιδευτικός: Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α., ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ: Σύσταση Κυβερνητικού Συµβουλίου για τη µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης, των ν.π.δ.δ. και των Ο.Τ.Α.. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις: α) του άρθρου 82 παρ. 2 του Συντάγµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β ) Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθµού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΕΙΣΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Φοίβου Θεοδώρου Προϊσταμένου της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολιτική Προστασία ως έννοια συνδέεται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή

Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Ιστορική Αναδρομή 1940: ΑΝ 2372 «Περί Παθητικής Αεραμύνης» 1953: ΒΔ 13 «Περί Διαχωρισμού της Αεραμύνης της Χώρας εις δύο κλάδους ενεργού Αεραμύνης και Παθητικής Αεραμύνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου

Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 ΕπΠα ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020 σελ 1 από 6 Άρθρο 1 Συγκρότηση και αποστολή της Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Θέκλα Θωμά Τμήμα Προγραμματισμού Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ SEVESO Γιάννης Ζιώµας, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π ΓΕΝΙΚΑ Η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Πρόγραµµα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) Κατά την διαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας :

Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Εκπρόσωπος Τύπου του Π.Σ., Επιπυραγός Νικόλαος Τσόγκας : Με την αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας μέσα από το Νομοσχέδιο που κατατίθεται σήμερα επιτυγχάνεται μείωση των δομών της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση

Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES. Ερωτηματολόγιο Β Φάση Πρόγραμμα LIFE08 ENV/GR/000553 FOREST CITIES Ερωτηματολόγιο Β Φάση 1. Έχουν συμβεί μεγάλα καταστροφικά γεγονότα πυρκαγιών την τελευταία δεκαετία στο Δήμο; 1.α) Πως εκτιμάτε ότι λειτούργησαν τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003

Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης. Νοέµβριος 2003 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ Νικόλαος Σακκαλής Πυραγός Χηµικός Μηχανικός Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος / ιεύθυνση Πυρόσβεσης ιάσωσης Νοέµβριος 2003 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ

ΔήμοςΝΕΤ- Βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΟ Α/Α Είδος Οργάνου Ιδιότητες Μελών Σχετική 1 Προεδρείο ηµοτικού Συµβουλίου Τα µέλη του Προεδρείου προέρχονται από: άρθρο 64 ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σχέση με φορείς ασφάλειας. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές.

Ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σχέση με φορείς ασφάλειας. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. 2010 Ο θεσμικός ρόλος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και σχέση με φορείς ασφάλειας. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές. ΗΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ ΣΕΙΡΑ Ε.Σ.Τ.Α. 1/1/2010 Πίνακας περιεχομένων ΠΕΡΙΛΗΨΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

ΑΔΑ: 4ΑΘ3Φ-Λ. Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785. Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα, 23 Μαϊου 2011 Αριθµ. Πρωτ. : 22065/2785 ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανοµής (Με την παράκληση να ενηµερωθούν όλοι οι υπάλληλοι)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ Χ Ε Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων

Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ ΠΠΒΑ.13 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων 1 24/02/2016 Διαχείριση Φυσικών Κινδύνων [ΠΠΒΑ.13] Σκοπός Η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού

Διαβάστε περισσότερα

Nα διατηρηθεί µέχρι...

Nα διατηρηθεί µέχρι... Nα διατηρηθεί µέχρι... Bαθµός ασφαλείας.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠOYPΓEIO EΘNΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘPHΣKΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 20 Απριλίου 2001 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Αριθ.Πρωτ. 163 ΕΡΜΟΥ 15 105 63

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr

Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Στέγαση του Πληθυσµού µετά από ένα σεισµό ρ Α. Κούρου Προϊσταµένη Τµηµ. Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης Ο.Α.Σ.Π. e-mail: akourou@oasp.gr Ηµερίδα: «Πρόληψη και Ετοιµότητα για τη Διαχείριση της Έκτακτης Ανάγκης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας

Ελληνική ηµοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Λαµίας Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Λαµίας στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΕΛΝΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ MAIL ΤΕΙ Λαμίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας»

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ήµου ιονύσου, ως συµπράττων φορέας, στο πρόγραµµα Κοινωνικές οµές Άµεσης Αντιµετώπισης της Φτώχειας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άγιος Στέφανος, 5/04/2012 Αρ. Πρωτ.: - 9143 - ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Σ ήµου ιονύσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 13&14 ΜΑΪΟΥ 2003 Α ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ρ. Ιωάννης Α. Παπάζογλου Εργαστήριο Αξιοπιστίας Συστηµάτων & Βιοµηχανικής Ασφάλειας Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. 2300 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, Φεβρουαρίου 2002 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων - Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ιεθνές Συνέδριο Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα Αθήνα, 21-22 Φεβρουαρίου 2002 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Ο ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)

25 Ιανουαρίου Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) ΕΣΠΕΡΙ Α «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ» 25 Ιανουαρίου 2012 «ιοικητικές Υποδοµές και ιαδικασίες» Σταυρούλα Πουλή Προϊσταµένη Συντονιστικού Γραφείου Αντιµετώπισης Περιβαλλοντικών Ζηµιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) Η Ειδική Γραµµατεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία «Παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα» για την υλοποίηση των ενεργειών «Διαχείριση και Συντονισμός του έργου» και «Σχεδιασμός και Εκπόνηση Μελετών» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Citizens for Improving Civil

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου νπδδ των δήµων και των περιφερειών Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12.5.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ.Πρωτ. 16457 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 31 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 51568 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 05 Απριλίου 2002 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ.πρωτ. 158346/ΕΥΣΑΠΠ 214 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

1561/1985 "ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της

1561/1985 ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της KYA 5697/590/00 ΦΕΚ 405/Β/29-03-2000 Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (GIS) στη διαχείριση καταστροφών Χρίστος Χαλκιάς ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΜΠΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών

Περιεχόµενο και διαδικασία δηµιουργίας και τήρησης Μητρώου Επιχειρήσεων των ήµων και των Περιφερειών Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12. 5. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 16456 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Οι αρμοδιότητες της κάθε οργανικής μονάδας του Π.Τ.Α. Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας Νομική υποστήριξη των υπηρεσιών και των οργάνων διοίκησης του Ταμείου. Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» Ταχ. /νση : Πιττακού & Περίανδρου,

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1

Φαινόµενα ρευστοποίησης εδαφών στον Ελληνικό χώρο Κεφάλαιο 1 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγικό σηµείωµα Η προκαλούµενη, κατά τη διάδοση των σεισµικών κυµάτων, εφαρµογή κυκλικών διατµητικών τάσεων οδηγεί τους κορεσµένους χαλαρούς αµµώδεις σχηµατισµούς σε συµπύκνωση.

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ SEVESO III Μουζάκης Γεώργιος Διπλ. Χημικός Μηχανικός Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης / ΥΠΑΠΕΝ Τηλ:210 6417966 Εmail: g.mouzakis@prv.ypeka.gr 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ- ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Το ΚΕΠΠ που, ως γνωστόν, λειτουργεί σε μόνιμη βάση και καθ όλη τη διάρκεια του έτους, επί 24ώρου βάσεως, κατά το έτος 2006 ανέλαβε την κινητοποίηση και το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περίγραµµα θέσης εργασίας Ενότητα 1. Γενικά στοιχεία της θέσης εργασίας Γενική ιεύθυνση: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ιεύθυνση: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τµήµα:.Υ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών

Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ. Προς : Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 3-4 - 2007 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. 2033 ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

τροποποίηση της πράξης «Λειτουργικά ΕΥ ΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Ιεροσολύµων 6 Ταχ. Κώδικας : 112 52 Πληροφορίες : Ν. Αθανασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΟΜΗ TOY ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ Π ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 2008-2010 Παραδοτέο Π2: Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Παραδοτέο Π3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός & είκτες Παρακολούθησης & Αξιολόγησης εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα