ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α. Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου 2009. Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς"

Transcript

1 ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ Πέµπτη, 26 Νοεµβρίου ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Μιλτιάδη Νεκτάριου Αναπληρωτή Καθηγητή Πανεπιστηµίου Πειραιώς

2 Τι θέλουµε: Ένα νέο δηµόσιο σύστηµα καθολικής κάλυψης του πληθυσµού Εγγύηση των συντάξεων στα σηµερινά ονοµαστικά επίπεδα Μακροχρόνια βιωσιµότητα Απαιτούµενη κρατική χρηµατοδότηση στα σηµερινά περίπου επίπεδα Από τα καλύτερα στην Ευρώπη, µε την υιοθέτηση των πιο προωθηµένων συστηµάτων «πληροφορικής της κοινωνικής ασφάλισης» ( το πλεονέκτηµα της καθυστέρησης ) Ολοκλήρωση της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης στην τετραετία : Τελευταία ευκαιρία

3 Τι πήγε στραβά µέχρι σήµερα: Πολυδιάσπαση 1957: 157 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1997: 325 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΕΙΣΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Το χαµηλότερο ποσοστό LFPR στην Ευρώπη µειωµένες ασφαλιστικές εισφορές

4 Τι πήγε στραβά µέχρι σήµερα: Αποτελέσµατα: α. Πολύ υψηλές ασφαλιστικές εισφορές (20%) β. Πρόσθετη κρατική χρηµατοδότηση (10%) Ταυτόχρονα, το 70% των συνταξιούχων λαµβάνουν τις κατώτερες συντάξεις ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Οι παροχές του 2000 θα απαιτούσαν συνολικές εισφορές 16%.

5 Τι πήγε στραβά µέχρι σήµερα: Περίοδος Μεταπολίτευσης Αδυναµία ασφαλιστικής µεταρρύθµισης λόγω: α. Έλλειψη πολιτικής συναίνεσης β. Καµία σοβαρή διαδικασία «Μελέτης του Ασφαλιστικού Προβλήµατος»

6 Τι πήγε στραβά µέχρι σήµερα: Αποτελέσµατα: Παραµετρικές αλλαγές («µεταρρύθµιση σε δόσεις») 1983: Γενίκευση επικουρικής ασφάλισης 1992: Ενιαιοποίηση ασφαλιστικών διατάξεων 1996: Θέσπιση του ΕΚΑΣ 1997: Μετατροπή ΟΓΑ σε Ταµείο Κύριας Σύνταξης 2001: Ηλεκτρονική λειτουργία του ΙΚΑ 2002: Ενίσχυση ΙΚΑ µε το 1% του ΑΕΠ 2008: Ενοποίηση ασφαλιστικών ταµείων

7 Γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία Αύξηση Βέλγιο 10,0 9,9 11,4 13,5 13,7 13,3 3,7 ανία 10,5 12,5 13,8 14,5 14,0 13,3 4,1 Γερµανία 11,8 11,2 12,6 15,5 16,6 16,9 5,0 Ελλάδα 12,6 11,7 13,9 17,3 20,6 20,8 8,2 Ισπανία 9,4 8,9 9,9 12,6 16,0 17,3 7,9 Γαλλία 12,1 13,1 15,0 16,0 15,8 16,1 4,0 Ιρλανδία 4,6 5,0 6,7 7,6 8,3 9,0 4,4 Ιταλία 13,8 13,9 14,8 15,7 15,7 14,1 2,1 Ολλανδία 7,9 9,1 11,1 13,1 14,1 13,6 6,2 Αυστρία 14,5 14,9 16,0 18,1 18,3 17,0 4,2 Πορτογαλία 9,8 11,8 13,1 13,6 13,8 13,2 4,1 Φιλανδία 11,3 11,6 12,9 14,9 16,0 15,9 4,7 Σουηδία 9,0 9,6 10,7 11,4 11,4 10,7 2,6 Ην. Βασίλειο 5,5 5,1 4,9 5,2 5,0 4,4-1,1 EU-15 10,4 10,4 11,5 13,0 13,6 13,3 3,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2 : ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΩΣ % ΤΟΥ ΑΕΠ.

8 Γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία Έτος: Μεταβολή ιαφορά από Κεντρικό σενάριο 1.Κεντρικό Σενάριο Υποθέσεις - Μέσος πληθωρισµός: 2,5% ετησίως - Μέση αύξηση πραγµατικών µισθών: 1,75% ετησίως - Μέση αύξηση πραγµατικών συντάξεων: 1% ετησίως -Μέση αύξηση ΑΕΠ: 2% ετησίως 4,8 6,9 11, ,0-2. Απαισιόδοξο Σενάριο 4,8 8,7 13,4 23,0 15,6 3,6 3. Αισιόδοξο Σενάριο 4,8 4,7 8,2 9,3 4,5-7,5 Παραµετρικές Αλλαγές 4. Αναπροσαρµογή συντάξεων µόνο µε πληθωρισµό 4,8 5,4 8,8 12,8 8,0-4,0 5. Ηλικία συνταξιοδότησης στα 67 για όσους ήταν κάτω των 50 το έτος ,8 5,0 8,6 13,2 8,4-3,6 6. Επέκταση προς τα πίσω των ρυθµίσεων του ,8 6,6 10,3 16,2 11,4-0,6 7. Υπολογισµός συντάξεων µε όλα τα χρόνια του ιστορικού ασφάλισης 4,8 6,8 9,5 14,6 9,8-2,2 ΠΙΝΑΚΑΣ 4.3 : Εκτιµήσεις ελλειµµάτων συστήµατος συντάξεων, για την περίοδο (ως % του ΑΕΠ). Πηγή: GAD (2001)

9 Γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία Μόνη λύση για επίτευξη Κύριου Στόχου: ιασφάλιση Υπεσχηµένων Παροχών, είναι: 1.Η κεφαλαιοποίηση των Επικουρικών Συντάξεων, και 2.Η συντονισµένη λειτουργία των Συστηµάτων Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων. Η κεφαλαιοποίηση θα απαιτήσει τουλάχιστον 15 χρόνια (χαµένη ευκαιρία: εκαετία του 90, καθώς και η τρέχουσα δεκαετία) Συναίνεση: Ταµείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ασφαλιστικής µεταρρύθµισης στην τετραετία

10 Στόχοι της Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης ιαφάνεια και Προβλεψιµότητα για Ασφαλιστικό Προγραµµατισµό Φύση της συνταξιοδοτικής παροχής Φύση της συνταξιοδοτικής παροχής Εφαρµογή της Θεωρίας της ιοικητικής των Κινδύνων σε κοινωνικό επίπεδο ιαφάνεια στη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων Προβλεψιµότητα: Στάθµιση εναλλακτικών επιλογών

11 Στόχοι της Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης Ίση Μεταχείριση Ασφαλισµένων και Συνταξιούχων Ίση µεταχείριση εντός και µεταξύ των γενεών: σήµερα ασφαλιστική εισφορά 1 από δύο ανεξάρτητα άτοµα εξασφαλίζει στο µέλλον την ίδια «µονάδα» σύνταξης Αναλογικές παροχές: ιαχωρισµός στοιχείων «αλληλεγγύης» και «ανταποδοτικότητας»

12 Στόχοι της Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης Επάρκεια Παροχών: Στόχος: συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 80-90% από Κύριες + Επικουρικές + Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης Στόχος: Εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης σε όσους έχουν καθόλου ή ανεπαρκές ιστορικό ασφάλισης Μακροχρόνια Βιωσιµότητα Συστήµατος Νέα διάταξη ισοζυγίου µεταξύ των υποσυστηµάτων Pay-As-You- Go και κεφαλαιοποίησης, µε στόχο την µείωση του µακροχρόνιου κόστους Περισσότεροι Πυλώνες: συνδυασµός κρατικών και επαγγελµατικών (ιδιωτικών) προγραµµάτων Αναπτυξιακή υναµική (αγορές εργασίας και κεφαλαίων)

13 οµή Προτεινόµενου Συστήµατος Νέο σύστηµα καλύπτει τους ασφαλισµένους µετά το 1992 Τρεις βασικές λειτουργίες: Αναπλήρωση εισοδήµατος για όλους (Πυλώνες 2 και 3) Προνοιακές παροχές για όσους έχουν ανεπαρκές ιστορικό ασφάλισης Κλαδική διαφοροποίηση, για όσους το επιθυµούν (προαιρετική ασφάλιση)

14 οµή Προτεινόµενου Συστήµατος 1ος Πυλώνας: Γενική Εφαρµογή ΕΚΑΣ 2ος Πυλώνας: Εθνικός Οργανισµός Συντάξεων: Κύριες συντάξεις στη βάση Pay-As-You-Go 3ος Πυλώνας: Ενιαίο Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων: πλήρης κεφαλαιοποίηση 4ος Πυλώνας: Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης (προαιρετικά)

15 1ος Πυλώνας: Γενικευµένη Εφαρµογή ΕΚΑΣ Καθορισµός ετήσιου ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης µε βάση προσέγγιση EUROSTAT / OECD. Όταν οι παροχές από Κύρια + Επικουρική σύνταξη είναι µικρότερες του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης, καταβάλλεται συµπληρωµατική παροχή Συνεκτιµούνται οι «άλλοι πόροι» Χρηµατοδότηση από Κρατικό Προϋπολογισµό Ανάλογα µε διαθέσιµους πόρους, µπορεί να εξαλειφθεί το φαινόµενο της φτώχειας των συνταξιούχων

16 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου Τα υφιστάµενα Ταµεία Κύριων Συντάξεων συγχωνεύονται στον Εθνικό Οργανισµό Συντάξεων, ο οποίος αποτελεί µετεξέλιξη του ΙΚΑ (βλ. επιχειρησιακό σχέδιο) Το νέο σύστηµα είναι Pay-As-You-Go µε καθορισµένες εισφορές Κάθε ασφαλισµένος έχει Ατοµικό Λογαριασµό στον οποίο συσσωρεύεται το Ατοµικό Ενδεικτικό Κεφάλαιο, και για το οποίο λαµβάνει ετήσια ενηµέρωση Το Ατοµικό Ενδεικτικό Κεφάλαιο συγκροτείται από τις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες ανατοκίζονται µε τον ρυθµό αύξησης των µέσων ονοµαστικών ασφαλιστέων αποδοχών

17 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου Για τους ασφαλισµένους από το 1992 µέχρι την λειτουργία του νέου συστήµατος, υπολογίζεται το «Αρχικό Κεφάλαιο» του Ατοµικού Λογαριασµού Κατά την στιγµή της συνταξιοδότησης, το κεφάλαιο του Ατοµικού Λογαριασµού µετατρέπεται σε ισόβια µηνιαία παροχή, µε βάση το «προσδόκιµο ζωής» της συγκεκριµένης γενιάς που συνταξιοδοτείται Οι συντάξεις αναπροσαρµόζονται ετησίως µε βάση τις µέσες αποδοχές Η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη

18 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου Η διαδικασία συνταξιοδότησης είναι πλήρως ελαστική και εξατοµικευµένη: επιτρέπει µερική/πλήρη συνταξιοδότηση και µερική / πλήρη απασχόληση, µε αντίστοιχες αναπροσαρµογές στο Κεφάλαιο του Ατοµικού Λογαριασµού. Τα εισοδήµατα και οι παροχές φορολογούνται ως «κανονικό εισόδηµα». Ποσοστό αναπλήρωσης: καθορίζεται από το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών. Με σταθερό το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, το ποσοστό αναπλήρωσης µεταβάλλεται σε συνάρτηση µε την διάρκεια της εργατικής ζωής και το προσδόκιµο ζωής κατά την στιγµή της συνταξιοδότησης

19 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ Γενιά του 40: προσδόκιµο ζωής 15,7 έτη Γενιά του 80: προσδόκιµο ζωής 17,9 έτη Εποµένως, η Γενιά του 80 θα πρέπει να επεκτείνει την διάρκεια της εργασίας για να έχει το ίδιο ποσοστό αναπλήρωσης µε την Γενιά του 40 (πλήρης εξατοµίκευση απόφασης για συνταξιοδότηση)

20 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου Προτεινόµενο ποσοστό αναπλήρωσης : 75%-80% συνολικά από κύριες και επικουρικές συντάξεις. Σταδιακά το ποσοστό των Κύριων συντάξεων θα φθίνει ενώ των Επικουρικών θα αυξάνει. Ανά πάσα στιγµή το άθροισµα τους θα ανέρχεται στο 75-80%. Με την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης των Επικουρικών συντάξεων, κάθε σύστηµα θα παρέχει το µισό της συνολικής παροχής Ποσοστό εισφορών νέου συστήµατος. Θα χρειαστεί αναλογιστική µελέτη. Εκτιµάται σε 18%-20%, ούτως ώστε να εξυπηρετεί τον παραπάνω σχεδιασµό

21 Κύριες Συντάξεις: Προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου Αναλογιστική / οικονοµική ισορροπία Με δεδοµένο το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών, το σύστηµα εξισορροπεί τις ετήσιες εισροές µε τις ετήσιες εκροές (µακροχρόνια ισορροπία). Οι προσαρµογές γίνονται στην πλευρά των παροχών. Η πλήρης διαφάνεια και η πλήρης πληροφόρηση δίνουν την ευχέρεια σε κάθε ενδιαφερόµενο να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις σχετικά µε τον χρόνο συνταξιοδότησης και το ποσοστό αναπλήρωσης Πλασµατικά ασφαλιστικά δικαιώµατα για ανατροφή παιδιών, ανώτερη εκπαίδευση, στρατιωτική θητεία, ασθένεια, αναπηρία, ανεργία. Σε όλες τις περιπτώσεις ο κρατικός προϋπολογισµός καταβάλλει την «εισφορά εργοδότη» επί της προβλεπόµενης παροχής. Συνεπώς, αυξάνεται αντίστοιχα το «Ενδεικτικό Κεφάλαιο» του ασφαλισµένου.

22 3ος Πυλώνας: Ενιαίο Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων ιπλός στόχος: (α) Συµπλήρωση παροχών κύριων συντάξεων και (β) κύριος µοχλός για µείωση συνολικού µακροχρόνιου κόστους του εθνικού συστήµατος συντάξεων Συγχώνευση όλων των υφιστάµενων επικουρικών ταµείων στο Ενιαίο Ταµείο (βλ. επιχειρησιακό σχέδιο) µε βάση τις προβλέψεις του Ν. 3029/2002. ιαδικασία Contracting Out: όποιο από τα υφιστάµενα Επικουρικά Ταµεία δεν επιλέξει την συγχώνευση, µετατρέπεται σε ΤΕΑ. ιατηρεί τα αποθέµατα που έχει συσσωρεύσει. Καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι. Όσα µέλη το επιθυµούν µπορούν να µεταφέρουν τα ατοµικά τους αποθέµατα στο Ενιαίο Ταµείο.

23 3ος Πυλώνας: Ενιαίο Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων Σύστηµα καθορισµένων εισφορών µε Ατοµικό Λογαριασµό για κάθε ασφαλισµένο (πραγµατικό κεφάλαιο µε αντίκρισµα σε επενδύσεις) Πλήρης κεφαλαιοποίηση Ποσοστό αναπλήρωσης: πλήρης συντονισµός µε σύστηµα κύριων συντάξεων για εξασφάλιση συνολικού ποσοστού 75-80% Χρηµατοδότηση: συνολικές εισφορές 6%

24 3ος Πυλώνας: Ενιαίο Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων Κόστος µετάβασης στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα: Πόροι του Ταµείου Αλληλεγγύης των Γενεών Πρόσθετοι κρατικοί πόροι (Ειδικά οµόλογα 30ετίας) Μέγεθος απαιτούµενων πόρων : βλ. παρακάτω Επενδύσεις Αποθεµατικών: Νέα ΑΕ ΑΚ Επικουρικών Ταµείων.

25 4 ος Πυλώνας: Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΑΕ) Σκοπός: Πρόσθετες καλύψεις για µεσαία και υψηλά εισοδήµατα. ιαφοροποίηση ασφαλιστικής κάλυψης σε προαιρετική βάση Εκτός του χώρου της Κοινωνικής ασφάλισης Χωρίς εγγύηση των παροχών από το Κράτος Υπό την εποπτεία του Κράτους: Εθνική Αναλογιστική Αρχή Επενδύσεις: εποπτεύονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ετήσιοι Ισολογισµοί: ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές Ιδεώδης λύση για ΒΑΕ: Πιο πρόσφατη εξέλιξη η Ρωσία Καθοριστικός ρόλος για Εργατικά Συνδικάτα

26 Προκαταρκτικές Εκτιµήσεις Κόστους Πίνακας 5.1 Εκτιµήσεις κόστους προτεινόµενης µεταρρύθµισης (σε όρους τρεχουσών αποδοχών) Έτος Κόστος υφιστάµενου συστήµατος Νέο Σύστηµα µε 60 έτη Νέο Σύστηµα µε 65 έτη ις. % ΑΕΠ ις. % ΑΕΠ ις. % ΑΕΠ % % % % % % % % % % % % % % % % % %

27 Υλοποίηση Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης Κλιµάκωση όλων των έργων στην τετραετία Τρία (3) επιχειρησιακά σχέδια

28 Υλοποίηση Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης Επιχειρησιακό Σχέδιο 1: (24 µήνες) Σύσταση ιακοµµατικής Επιτροπής (+1 µήνας) Συγκρότηση Επιστηµονικής Επιτροπής (+2 µήνες) Πόρισµα υποβάλλεται στη ιακοµµατική Επιτροπή (+9µήνες) Κοινωνικός διάλογος (+6 µήνες) Νοµοσχέδιο µε βάση αποτελέσµατα κοινωνικού διαλόγου και ψήφιση από τη Βουλή (+6 µήνες)

29 Υλοποίηση Ασφαλιστικής Μεταρρύθµισης Επιχειρησιακό Σχέδιο 2: (24 µήνες) Προετοιµασία υποδοµών των προς συγχώνευση ταµείων Κατάλογος έργων ιοίκηση έργων: Outsourcing ή Σ ΙΤ Οµαδοποίηση Ταµείων σε 3 οµάδες: µισθωτών -- αυτοαπασχολούµενων και αγροτών -- δηµοσίων υπαλλήλων Υιοθέτηση του ΑΦΜ ως αριθµού κοινωνικής ασφάλισης ιασύνδεση µε TAXIS για έλεγχο Εργοδοτών και είσπραξη µέρους των ασφαλιστικών εισφορών Απόσχιση Κλάδων Υγείας από Ταµεία Συντάξεων

30 Κοινωνική αποδοχή προτεινόµενης µεταρρύθµισης Προϋπόθεση: Πολιτική συναίνεση ιατηρούνται τα υπεσχηµένα επίπεδα παροχών Το νέο σύστηµα διασφαλίζει την ίση µεταχείριση των πολιτών διαχρονικά Κάθε ασφαλισµένος έχει Ατοµικό Λογαριασµό, µε ετήσια ενηµέρωση για το σωσσωρευµένο ασφαλιστικό κεφάλαιο Πλήρης διαφάνεια στη λειτουργία και στους στόχους

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου

Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος. Η πρόταση Νεκτάριου Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος Η πρόταση Νεκτάριου Στο πλαίσιο της επιτροπής που λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας µε σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. http://didefth.gr

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. http://didefth.gr ΠΟΡΙΣΜΑ [Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήµατος (ΥΑ 37564/ 9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 1 ΠΟΡΙΣΜΑ [Επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήµατος (ΥΑ 37564/ 9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΜΑ ΠΡΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

ΠΟΡΙΜΑ ΠΡΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΣΑΞΕΙ 1 ΠΟΡΙΜΑ [Επιτροπής του Τπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πρόταση ενός νέου ασφαλιστικού συστήματος (ΤΑ 37564/Δ9.10327/21.8.2015)] ΠΡΟ ΕΝΑ ΝΕΟ ΚΟΙΝΨΝΙΚΟ ΤΜΒΟΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις

Σχέδιο κοινής έκθεσης της Επιτροπής και του Συµβουλίου σχετικά µε επαρκείς και βιώσιµες συντάξεις ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2003 (06.03) (OR. en) 6527/2/03 REV 2 ECOFIN 51 SOC 72 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 της : Επιτροπής Οικονοµικής Πολιτικής και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη:

Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Ιδιωτική ασφάλιση και οικονομική ανάπτυξη: Οι προοπτικές της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς Μιλτιάδης Νεκτάριος Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περίληψη Η ελληνική ασφαλιστική αγορά οριοθετείται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

Η χρηματοδότηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος Η χρηματοδότηση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών, δικηγόρος Εισαγωγικά Ι. Τάσεις και εξελίξεις στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)

Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) Αναλογιστική Μελέτη για τον Κλάδος Επικουρικής Σύνταξης του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Τ.Α.Δ.Κ.Υ.) του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Υπεύθυνος Μαριάννα Ανυφαντή Αναλογιστής, FHAS Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Η Ελληνική Έκθεση Στρατηγικής για τις Συντάξεις 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ---------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας 15 η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΛΕΑ - ΛΑΡΙΣΣΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Γ. ΒΑΡΕΛΗ- ικηγόρου Προέδρου ΛΕΑ Ρόδου Γενικού Γραµµατέα Ένωσης ΛΕΑ Ελλάδας ΘΕΜΑ: TAMEIA ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Η ιοίκηση ενός φορέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ Οι Προτάσεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων Μάϊος 2001 1 Εισαγωγή 1.1 Η εξυγίανση ενός βαθιά προβληματικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν μπορεί να θεωρηθεί εύκολη υπόθεση, ούτε μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΖΙΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΖΙΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΖΙΩΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Η κοινωνική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Μεταρρυθµίσεις, κίνδυνοι και προοπτικές Η περίπτωση 4 χωρών:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014

ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ. Ιούνιος 2014 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΩΝ Ιούνιος 2014 Περιεχόµενα 1 Τρέχουσα διοικητική και λειτουργική δοµή του ασφαλιστικού συστήµατος στην Ελλάδα 3 1.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ :

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : Από τη μακροοικονομική του διανεμητικού και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στη λογιστική των επενδύσεων τους. Μαρία Κ. Συράγα Πτυχίο Τμήματος Λογιστικής ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η κοινωνική ασφάλιση στην Ελλάδα - σύγκριση με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βουλγαρία Υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα

Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση. από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Κωδικοποίηση αλλαγών στην κοινωνική ασφάλιση από το Μνημόνιο μέχρι σήμερα Στο σημείωμα αυτό παρουσιάζονται επιγραμματικά οι σημαντικότερες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση από την ψήφιση του Μνημονίου μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ :

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα: Ιστορία και Προοπτικές ΟΜΑ ΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ : 1)Μαρία Γιαλιτάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΥ ΘΕΜΑ: PENSION FUNDS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ιούλιος 2007 Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKO EΛTIO ALPHA BANK ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 TEYXOΣ 97 ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΤΩΡΑ!... σελ 31 EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙKOTHTA: METAPPYΘΜΙΣΗ

OIKONOMIKO EΛTIO ALPHA BANK ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 TEYXOΣ 97 ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ. ΤΩΡΑ!... σελ 31 EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙKOTHTA: METAPPYΘΜΙΣΗ OIKONOMIKO EΛTIO TPIMHNIAIA EK OΣH THΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 TEYXOΣ 97 ΚOΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!... σελ 3 EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙKOTHTA: METAPPYΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!... σελ 19 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚOTHTA: METAPPYΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ!... σελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα

ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Οι πποϋποθέζειρ αζθάλιζηρ και ζςνηαξιοδόηηζηρ ζηον ιδιωηικό ηομέα Κεπαμιδιώηηρ Ιωάννηρ Φοιηηηήρ ΣΔΙ Δπιβλέποςζα Καθηγήηπια:Καλαμπούκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2011-2014 Ελλάδα Απρίλιος 2011 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Μακροοικονομικές προοπτικές 2.1 Τρέχουσες εξελίξεις 2.2 Ανασκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα

Υπολογισμός της σύνταξης. με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Υπολογισμός της σύνταξης με αλληλεγγύη και ανταποδοτικότητα Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη Επίκουρη καθηγήτρια ΕΚΠΑ, δικηγόρος Ι. Εισαγωγικά Η πλειονότητα των πορισμάτων των επιτροπών που από το 1990

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΡΑΜΑΓΚΙΟΥΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα μέτρα αφορούν όλους τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια.

Τα μέτρα αφορούν όλους τους συνταξιούχους αλλά ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, αυτούς που θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα χρόνια. Ανατροπές σε συντάξεις, κύριες και επικουρικές, διαδοχική ασφάλιση, τσάκισμα παροχών με ενιαιοποίηση προς τα κάτω, αλλά και συγχωνεύσεις ταμείων, μειώσεις σε εφάπαξ, εισφορές των εργοδοτών, παράδοση της

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ»

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 25 Ιουνίου 2010, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης απέστειλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «Μικροοικονοµικά θέµατα συστηµάτων συντάξεων. Πως διαφέρουν τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Του. Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΕΝΑ ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Το πολιτικό προσωπικό της χώρας βαρύνεται, μεταξύ άλλων, και για την καταστροφή του ασφαλιστικού συστήματος της

Διαβάστε περισσότερα

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6

Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΡΙΖΑΚΗΣ Ερευνητής ΕΚΚΕ Κείµενα Εργασίας 2003/6 Working Papers 2003/6 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATONAL

Διαβάστε περισσότερα