Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1329 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το λαό, όχι τα κόμματα Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους βουλευτές Σωτήρη Σαμψών, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτου Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, επιχειρείται η άρση των περιοριστικών διατάξεων που έχουν τεθεί δια νόμου και παρεμποδίζουν την ανάμειξη δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στη διοργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα, καθώς και τη δυνατότητα τους να κατέχουν κομματικό αξίωμα. Η σχετική πρόταση νόμου φέρει τον τίτλο «Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του Αναντίλεκτα οι διατάξεις που περιέχονται στην πιο πάνω πρόταση νόμου παραβιάζουν ευθέως την αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημόσιας διοίκησης. Η αρχή της αμεροληψίας επιβάλλει στη διοίκηση κατά την ενάσκηση της εξουσίας της να είναι ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε επιρροές ξένες προς το δημόσιο συμφέρον και να λειτουργεί αμερόληπτα, απροσωπόληπτα και δίκαια. Προς τούτο, α) υφίστανται στο Σύνταγμα τα λεγόμενα ασυμβίβαστα (άρθρα 41, 59 και 70), β) υφίστανται Ραχοκοκαλιά του Κράτους Δικαίου η Δημόσια Υπηρεσία Η δημόσια υπηρεσία σε κάθε ευνομούμενο Κράτος πρέπει να παραμένει πολιτικά και κομματικά ανεξάρτητη για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο του λαού με σεβασμό στο Σύνταγμα και στους Νόμους. σελ. 3 Συνέπειες ακύρωσης της επίδικης πράξης Η νομολογία είναι πάγια στο ζήτημα ότι η δίκη καταργείται όταν επέλθουν ορισμένα γεγονότα μεταγενέστερα της κατάθεσης της προσφυγής ούτως ώστε το αντικείμενο της πλέον να εξαφανίζεται. σελ. 5 Προς τερματισμό του τραπεζικού απορρήτου Συμφωνία για τον τερματισμό του διαβόητου «τραπεζικού απορρήτου» υπέγραψαν EE και Ελβετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2018 οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν αδήλωτα εισοδήματά τους στις ελβετικές τράπεζες. σελ. 11 τα κωλύματα διενέργειας πράξεων ή συμμετοχής στα συλλογικά όργανα της διοίκησης (άρθρο 60 (2)(β) τον Νόμου αρ. 1/1990) και τέλος υπάρχει ο θεμελιακός κανόνας της αρχής της πολιτικής ουδετερότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος κατοχυρώνεται συνταγματικά, απαγορεύοντας στο δημόσιο υπάλληλο να έχει ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Του Γλαύκου Χατζηπέτρου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί όργανο του κράτους, με μόνιμη και διαχρονική αποστολή την εκτέλεση του διοικητικού έργου, οι δε φορείς της διοικητικής λειτουργίας δεν ταυτίζονται ούτε με τους πολιτικούς στόχους της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε και με τους στόχους και επιδιώξεις των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με τα κρατούντα στο ελληνικό δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, η σχέση του δημοσίου υπαλλήλου με το Κράτος χαρακτηρίζεται ως ειδική έννομη σχέση εξάρτησης. Ειδικότερα στο σύγγραμμα «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα» των καθηγητών Α. Ι. Τάχου και Ι. Λ. Συμεωνίδη (Γ Έκδοση) σελ. 13 αναφέρονται τα ακόλουθα: «1. Οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως οι υποχρεώσεις της νομιμοφροσύνης, της υπακοής και της πολιτικής ουδετερότητας επιβάλλονται σ αυτούς λόγω της ιδιότητας τους (βλ. κατωτέρω άρθρα 24-49, ΥΚ). Η επιβολή, από το νόμο, της εκπλήρωσης αυτών των ιδιαίτερων και πρόσθετων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των λοιπών πολιτών (ιδιωτών)- υποχρεώσεων, επαληθεύει τον χαρακτηρισμό του δημοσίου υπαλλήλου ως ειδικού πολίτη (citoyen special) κατά τη διατύπωση του Hauriou (M. Hauriou, Precis de droit administratif et de droit public, 1933, 744 και μετ. (Δ. Τσουπλακίδου Γ. Παπαχατζή, ΙΙ, 1937, 281). Στο ίδιο σύγγραμμα στη σελ. 14 αναφέρονται και τα ακόλουθα: «Ο δημόσιος υπάλληλος στερείται ένα ποσοστό της ελευθερίας του για να μπορέσει να απολαύσει πληρέστερα την ελευθερία του το κοινωνικό σύνολο, ο Λαός. Αυτό το γνώρισμα τεκμηριώνει ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι υπηρέτης του Λαού (άρθρο 103 παρ. 1 Συντ.), κυριολεκτικά». Στην Κύπρο προ της ψήφισης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 (Ν. 1/1990) δεν αναγνωρίζονταν οποιαδήποτε πολιτικά δικαιώματα στους δημοσίους υπαλλήλους. Με την εισαγωγή του πιο πάνω Νόμου και ειδικότερα με το άρθρο 71 παραχωρήθηκαν, για πρώτη φορά, ορισμένα πολιτικά δικαιώματα στους δημοσίους υπαλλήλους και, πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτικών τους φρονημάτων, της συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα και πολιτικές συγκεντρώσεις, καθώς και της υποβολής υποψηφιότητας σε αξιώματα, των οποίων η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, απαγορεύοντας τους όμως να χρησιμοποιούν τη θέση ή την επιρροή τους για επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου να προσχωρήσει ή να υποστηρίξει ορισμένο πολιτικό κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο. Συνέχεια στη σελ. 2

2 2 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το λαό, όχι τα κόμματα Συνέχεια από σελ. 1 Κατά την άποψη μας το άρθρο 71 οριοθετεί τη συνταγματικά εφικτή ανάμειξη δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκρούονται ευθέως και με το άρθρο 60 (1) (α) που προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι «υπηρετούν το σύνολο του λαού, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους και αφοσίωση στο Κράτος». Όπως αναφέρεται πιο πάνω το ασυμβίβαστο της κατοχής αξιώματος ή θέσης σε πολιτικό κόμμα από δημόσιο υπάλληλο προκύπτει και από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ειδικότερα στις Αναφορές με αρ. 5/2010 και 6/2010 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με απόφαση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, γνωμάτευσε ότι οι τροποποιήσεις που είχαν ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμους, με τις οποίες επιτρεπόταν στους εκλεγέντες δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους να διατηρούν τη θέση τους στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι αντισυνταγματικές γιατί συγκρούονται με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμάτευση, το Κυπριακό Σύνταγμα κάνει διάκριση μεταξύ Κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες H ΣATIPA TOY K.Π.I. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Καβάλλησαν τα άλογα, φόρεσαν πανοπλίες κι άρχισαν ανελέητα τις κονταρομαχίες ο Γενικός κι ο Βοηθός, Εισαγγελείς του τόπου, χωρίς να πάρουν την ευχή... του Αρχιεπισκόπου! Αμφότεροι από καιρό κατηγορούν αλλήλους και με τη στάση τους αυτή έχασαν πλείστους... φίλους οίτινες δεν ανέχονται τις κοκορομαχίες κι από εγκρίτους νομικούς τυχόν παρανομίες!! Η μάχη ήδη άρχισε κι ο χρόνος θα μας δείξει αν θα τελειώσει κάποτε και που θα καταλήξει, όμως, αυτή που πλήττεται απ την... παραφροσύνη δεν είναι άλλη, φυσικά, απ τη δικαιοσύνη!!! Kωστάκης Π. Iωαννίδης Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 362 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία , έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των Νόμων περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ ), όχι αργότερα από τις Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): , , , , , , , , Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. n της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας και απαγορεύει την ανάμιξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Όπως το έθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο «υπάρχει συνταγματική, δηλαδή, επιταγή, αναγνωρισμένη από τη νομολογία μας, για την τήρηση της αρχής της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή. Αυτή η συνταγματική επιταγή και η προαναφερόμενη διάκριση μεταξύ πολιτικής ή πολιτειακής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας αναγνωρίστηκαν στο ανώτατο επίπεδο, με την απόφαση της πλειοψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση ΡΙΚ v. Καραγιώργη και Άλλων (1991) 3 Α.Α.Δ. 159». Στην υπόθεση Καραγιώργη, κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο σκοπός της διάκρισης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και δημόσιας λειτουργίας είναι «η τήρηση της αρχής της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή» και στη βάση αυτή απαγορεύεται η ανάμιξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Τονίζεται περαιτέρω ότι «η φιλοσοφία πίσω από τη διάκριση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας έγκειται στην αναγνώριση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες για υπηρεσία στο δημόσιο τομέα». Κρίθηκε επίσης ότι η παρουσία της πολιτικής εξουσίας μέσω των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων στις συνεδρίες των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προσέκρουε στη συνταγματική αρχή της διάκρισης της πολιτικής εξουσίας από τη διοικητική λειτουργία. Στην ίδια γνωμάτευση, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αναφορά, μεταξύ άλλων, και στην υπόθεση Δημοκρατία v. Κωνσταντινίδη (Αρ. 1) (1996) 3 Α.Α.Δ. 206, στην οποία ο τότε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γ. Πικής, είχε τονίσει σε ξεχωριστή απόφαση του ότι η διάκριση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοίκησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων των δημοσίων λειτουργών μακριά από την πολιτική και στη κατοχύρωση του πολιτικά απρόσωπου χαρακτήρα της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολό της. Στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε στη γνωμάτευση του και το θέμα της πίστης και του σεβασμού που οφείλει κάθε δημόσιος υπάλληλος στο Σύνταγμα και στο ανεξάρτητο της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία ακομμάτιστα υπηρετεί το σύνολο του λαού, εφόσον, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 60 (1) (β) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους. Τόνισε επίσης ότι η αμεροληψία της Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για τη χρηστή διοίκηση και ακόμα πως μπορεί να θεωρηθεί ως περιλαμβανόμενη στις αρχές του κράτους δικαίου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι τα όσα αναφέρθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις Αναφορές με αρ. 5/2010 και 6/2010 σε σχέση με τη διάκριση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας επαναλήφθηκαν και στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1/2012 ημερομηνίας 2 Απριλίου Για όλους τους πιο πάνω λόγους είμαστε αντίθετοι με την Πρόταση Νόμου. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κατανοητό ότι είναι προς το συμφέρον του λαού και του τόπου να διασφαλιστεί η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών μακριά από την πολιτική και να κατοχυρωθεί ο πολιτικά απρόσωπος χαρακτήρας της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολο της. Έτσι, εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας και περαιτέρω διασφαλίζεται η βεβαιότητα στις έννομες σχέσεις μεταξύ Κράτους και διοικουμένων, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στα πρόσωπα των φορέων άσκησης της Πολιτικής Εξουσίας. n Αναζήτηση Υποστατικών για στέγαση Τμήματος Φορολογίας των Επαρχιακών Το Τμήμα Φορολογίας ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υποστατικά προς ενοικίαση ή/και πώληση, για στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος σε Λευκωσία και Λεμεσό. Η δημοσίευση με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες βρίσκεται στον ιστότοπο του Τμήματος Φορολογίας, στο Μέρος Προσφορές. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Έφορο Φορολογίας και να κατατεθεί στο κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Φορολογίας, 2ος όροφος, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γωνία Οδών Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1472 Λευκωσία, όχι αργότερο από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στις 9 π.μ. Η κατάθεση προσφορών σε οποιοδήποτε άλλο μέρος από το δηλωθέν δεν θα λαμβάνεται υπόψη. n ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY Aπόψεις και σχόλια Η Δημόσια Υπηρεσία, ραχοκοκαλιά του Κράτους Δικαίου Η δημόσια υπηρεσία σε κάθε ευνομούμενο Κράτος πρέπει να παραμένει πολιτικά και κομματικά ανεξάρτητη για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο του λαού με σεβασμό στο Σύνταγμα και στους Νόμους. Η Κυπριακή Νομολογία με παραπομπές σε συνταγματικές πρόνοιες και αποφάσεις Δικαστηρίων άλλων χωρών, ως και με βάση τη νομική θεωρία, κατέγραψε κατά τρόπο σαφή τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αντίθετα με τους υπουργούς είναι μόνιμοι («permanent»), εφόσον ο διορισμός τους δεν είναι πολιτικός («political») και στην πράξη τερματίζεται μόνο λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή λόγω συντάξιμης ηλικίας. Στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας πρέπει να κατοχυρώνεται, από τη μια, το επιθυμητό της ελευθερίας έκφρασης περί τα κοινά με συνακόλουθη τη συμμετοχή των πολιτών και, από την άλλη, κατοχυρώνεται προς το δημόσιο συμφέρον, η αμεροληψία και η μη πολιτικοποιημένη δημόσια υπηρεσία. Τα πιο πάνω συνάδουν ουσιαστικά και με το άρθρο 60 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1/90, που αφορά στην οφειλόμενη πίστη και το σεβασμό εκάστου δημόσιου υπαλλήλου στο Σύνταγμα κατά την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητης Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της νόμιμης θέλησης του κράτους. Η αμεροληψία της Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για τη χρηστή διοίκηση και ακόμα περιλαμβάνεται στις αρχές του Κράτους Δικαίου. Άλλωστε το πνεύμα του Συντάγματός μας, διασφαλίζει τη διάκριση της πολιτειακής ή πολιτικής εξουσίας από τη μια και της δημόσιας λειτουργίας από την άλλη. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι η δημόσια λειτουργία θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας μόνιμης και ανεξάρτητης Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και αυτό, προφανώς, για να μπορεί να εξυπηρετεί την οποιαδήποτε εκλελεγμένη κυβέρνηση κατά τον ίδιο νόμιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Άλλωστε η Δημόσια Υπηρεσία συνεισφέρει με τη μονιμότητα της ουσιαστικά σε τρία πολύ βασικά στοιχεία στη νόμιμη λειτουργία του Κράτους: την πραγματογνωμοσύνη της, την εγγύηση αμερόληπτης συμβουλής και την εκτέλεση των νόμιμων αποφάσεων του Κράτους. Κρίθηκε δε από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά τρόπο ρητό ότι, η σαφής διάκριση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας, απαγορεύει την ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Συγκεκριμένα υπάρχει συνταγματική επιταγή, αναγνωρισμένη από τη νομολογία μας, για την τήρηση της αρχής της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή. Άρα η τροποποίηση στο Ν.1/90 και ειδικά στο άρθρο 71 με τους Νόμους 71/91, προέβλεψε δυνατότητα να είναι δημόσιος υπάλληλος απλό, μόνο, μέλος πολιτικού Κόμματος, όχι όμως να κατέχει αξίωμα σε πολιτικό Κόμμα. Ανδρέας Σ. Αγγελίδης, Δικηγόρος. l Σύνταγμα «α λα καρτ» για τη Βουλή των Αντιπροσώπων? Η Ελλάδα είναι η μητέρα-πατρίδα μας Παρακολουθούμε με αγωνία την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και δανειστές της Ελλάδας. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, ίσως γιατί και τα γεγονότα δεν είναι ξεκάθαρα ή δεν δείχνουν ξεκάθαρα που οδηγούν. Η Ελλάδα δεν είναι οποιαδήποτε περίπτωση για μας. Η Ελλάδα είναι η Μητέρα πατρίδα μας, είναι το κυριότερο και πιο σταθερό στήριγμα του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για επιβίωση, είναι η χώρα με την οποία έχουμε στενότατες οικονομικές σχέσεις. Δεν ενδιαφερόμαστε απλώς τι θα γίνει στην Ελλάδα. Αγωνιούμε για την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας. Και γιατί θέλουμε ο αδελφός Ελληνικός λαός να Μείωση δαπανών το πρώτο τετράμηνο Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τετράμηνο του 2015 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των -28,4 εκ. ευρώ (-0,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα 120,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αντίστοιχη περσινή περίοδος συμπεριλάμβανε τα μερίσματα που έλαβε το Κράτος από την Κεντρική Τράπεζα τον Απρίλη του 2014, ύψους 181,4 εκ. ευρώ, και την Αρχή Λιμένων τον Ιανουάριο του 2014, ύψους 15,0 εκ. ευρώ, τα αντίστοιχα των οποίων δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τον Απρίλιο του Εξαιρουμένων αυτών των μερισμάτων, το έλλειμμα για το πρώτο τετράμηνο του 2014 θα εκυμαίνετο στα -75,6 εκ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει δημοσιονομική βελτίωση το πρώτο τετράμηνο του Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών κατά 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα 746,7 εκ. ευρώ (7,0% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του ,5% μείωση ανεργιακού επιδόματος και 61,9% μείωση επιδόματος πλεονάζοντος προσωπικού) και οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) ανήλθαν στα 700,6 εκ. ευρώ (1,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά 13,3% (από 181,4 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2014, σε 157,3 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2015). Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,7% κατά το πρώτο τετράμηνο σε σύγκριση με το n ξεπεράσει την στραγγαλιστική οικονομική κρίση, να ανακτήσει την αξιοπρέπεια του και να ευημερήσει και γιατί πιθανό «ατύχημα» (έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη) θα επηρεάσει και τη δική μας οικονομική πορεία και γιατί θέλουμε μια Ελλάδα δυνατή. Δυνατή Ελλάδα σημαίνει σωστότερη αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων, με πρώτο βέβαια το κυπριακό. Δυνατή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό στήριγμα για την Κύπρο. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκτιμήσουμε που θα οδηγηθούν τα πράγματα και πως θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Σεβόμαστε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας και στο τέλος της ημέρα η οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από τον ελληνικό λαό. Ευχόμαστε να μην πάθει η Ελλάδα, ότι έπαθε η Κύπρος προ δύο ετών. «Η ΜΑΧΗ», l Συμφωνούμε απόλυτα.? Θέλουν «πουγκούδι» Το ενδεχόμενο θέσπισης δικαιώματος καταβολής επιδόματος για επανένταξη στην αγορά εργασίας ή κατ ε ξ α ί ρ ε σ ι ν πρόωρη καταβολή σύνταξης, που αφορά προφανώς πλήρους απασχόλησης βουλευτές (δεν ασκούν δηλαδή άλλο επάγγελμα), οι οποίοι είτε δεν επαναδιεκδικούν, είτε αποτυγχάνουν να επανεκλεγούν, συζήτησαν παρασκηνιακά, στο παρόν στάδιο, μέλη του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Το θέμα, όπως εγκύρως και διασταυρωμένα πληροφορείται η «Σ», ηγέρθη χθες ακροθιγώς και «στο πόδι», στο περιθώριο συνεδρίασης Επιτροπής στη Βουλή. Και τέθηκε ως προέκταση των προτάσεων νόμου που προωθείται για το δικαίωμα Δημοσίων Υπαλλήλων να διεκδικούν κομματικά ή άλλα αξιώματα. Συνδέθηκε, επίσης, με τη συζήτηση για περιορισμό διά νόμου των επιτρεπόμενων θητειών στα Δημόσια Αξιώματα. «η σημερινή», l Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω μόνο γέλιο προκαλούν. Δεν τα σχολιάζουμε Ως πολύ σημαντικό θέμα με ποικίλες προεκτάσεις, εκτιμά η Κυβέρνηση την ενδεχόμενη επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των γιατρών του Δημοσίου από το 65ο στο 68ο έτος ηλικίας, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Σημείωσε ότι θέση της Κυβέρνησης είναι η συζήτηση του ζητήματος, η μελέτη των οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων που η τυχόν επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης θα επιφέρει και η μετέπειτα κατάθεση προτάσεων στη Βουλή. Άποψη την οποία συμμερίστηκε και η Επιτροπή, η οποία έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού για αναβολή συζήτησης του θέματος. Ανάφερε ακόμη ο Υπουργός ότι το θέμα απλά και μόνο επειδή ο συντάκτης του πιο πάνω κειμένου έχει επισημάνει ότι πρόκειται για ένα θέμα που ηγέρθη «ακροθιγώς και στο πόδι», δηλαδή πρόκειται για προχειροδουλειά. Αν, όμως, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ας διερωτηθούν οι έντιμοι βουλευτές μας κατά πόσο θα έχουν οι άδικο οι εργαζόμενοι αν μαζευτούν έξω από τη Βουλή και ρίχνουν πέτρες όταν θα συζητείται το θέμα αυτό.? Ιρλανδία: Συμφωνία για αυξήσεις μισθών Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας συμφώνησε με τα συνδικάτα να αποκαταστήσει κάποιες από τις περικοπές μισθών που είχαν επιβληθεί στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της οικονομικής κρίσης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων, Μπρένταν Χάουλιν. Όταν ξέσπασε η κρίση, το 2008, έγιναν περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων 15%, κατά μέσο όρο. Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα, οι εργαζόμενοι με ετήσιες απολαβές ευρώ ή λιγότερα θα πάρουν αύξηση 7%. Όσοι έχουν ετήσιο μισθό άνω των ευρώ θα πάρουν αύξηση μόνο 1%. Οι αυξήσεις αυτές «εναρμονίζονται με την απαίτηση της κυβέρνησης για σύνεση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά που έγινε για να εξυγιάνουμε την οικονομία μας δεν θα τεθεί σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο», είπε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον Χάουλιν, το κόστος για την κυβέρνηση από τις αυξήσεις των μισθών θα φτάσει τα 566 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 29 Μαΐου, 2015 l Στην Κύπρο που οι περικοπές είναι μεταξύ 25 και 30% κάποιοι μιλούν ακόμη για «προνομιούχους» δημοσίους υπαλλήλους. Το ορίο αφυπηρέτησης ιατρών επηρεάζει και τους σχεδιασμούς για αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Σημείωσε δε ότι οι πρακτικές που άλλες χώρες ακολουθούν στην αντιμετώπιση του θέματος, ποικίλουν, καθώς στις ΗΠΑ και στην Αγγλία τα όρια αφυπηρέτησης των γιατρών και των επιστημόνων έχουν καταργηθεί πρακτική, ωστόσο, που δεν ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υπάρχουν αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ορίζεται ηλικία αφυπηρέτησης. Βεβαίως, πρόσθεσε ο Υπουργός, «οι γιατροί αποτελούν μια ιδιαιτερότητα επαγγελματιών, αφού ξεκινούν να εργάζονται κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν μετά την ηλικία των 65. n

4 4 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 ΣελIδα ΤΗΣ ΓYναIκαΣ Ποίηση Κυπρίων Γυναικών Τα παραδοσιακά φαγητά-γλυκά μας αλλά και ειδικά εορταστικά είδη (φλαούνες, παλουζές, ρέσι κ.α.) δεν είναι μόνο δική μας επιλογή. Είναι αξέχαστες και επιζητούμενες γεύσεις και για τους ξένους που σαν τουρίστες ή με άλλη ιδιότητα επισκέπτονται τον τόπο μας. Αρχίζουμε σήμερα να δίνουμε στους συναδέλφους χαρακτηριστικές, συνταγές από μέλη που τις γνώρισαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή στους τόπους που γεννήθηκαν κυρίως σε μη αστικές περιοχές. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να στείλουν τις δικές τους συνταγές στη διεύθυνση Στόχος μας να καλύψουμε όλες τις περιοχές του τόπου μας. Περιμένουμε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες αλλά και πληροφορίες από τους γονείς και άλλους συγγενείς σας. Εγκαινιάζουμε τη στήλη μας με συνταγή από το περιοδικό Η φωνή της Κατωκοπιάς. Γλυκό Καρπούζι Συνταγή από τη Λένια Χατζηχαραλάμπους-Πελεκάνου η Η4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών το 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σ όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά, που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση -φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν: 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία εικοσαετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80 χιλιάδες παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική. Η σημερινή μέρα, είναι βαρύνουσας σημασίας για τα παιδιά της Κύπρου, καθώς τίθεται σε ισχύ η σύμβαση Λανζαρότε, η οποία αποτελεί ένα πανίσχυρο νομικό όπλο κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η Σύμβαση προνοεί για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας, και την προστασία των θυμάτων, και εισάγει σημαντικές πρόνοιες για την αντιμετώπιση του ειδεχθούς αυτού φαινομένου. Πρόκειται για ένα κυρωτικό νόμο, του οποία πήρε τη συνταγή αυτή από τη μητέρα της Χρυσταλλένη Χατζηχαραλάμπους Παρπέρη. Υλικά - 1 κιλό (20 κομμάτια) φλούδα καρπουζιού - 1 κιλό ζάχαρη - 2 ποτήρια νερό - 4 κουταλιές ασβέστη διαλυμένο σε 3 κιλά νερό - Χυμό από 4 λεμόνια αραιωμένο με 3 κιλά νερό - 1 φακελάκι βανίλια Εκτέλεση - Καθαρίζουμε το εξωτερικό και το εσωτερικό μέρος του καρπουζιού και παίρνουμε μόνο το σκληρό άσπρο μέρος. - Κόβουμε σε κομμάτια σε σχήμα ρόμβου ή τρίγωνα και τα ρίχνουμε σε ασβεστόνερο για 3 ώρες. - Αφαιρούμε τα κομμάτια από το ασβεστόνερο και πλένουμε τα κομμάτια πολύ καλά. - Βάζουμε τα κομμάτια σε κατσαρόλα με νερό να βράσουν EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών (4 Ιουνίου) Εφαρμογή Σύμβασης Λανζαρότε στην Κύπρο Γνωρίστε παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας Το βιβλίο Ποίηση Κυπρίων Γυναικών της Δένας Σολωμή αποτελεί σημαντική συμβολή στα λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου, διότι προσφέρει στον αναγνώστη ένα πανόραμα γυναικείου ποιητικού λόγου που αρδεύεται από τη γυναικεία δημιουργικότητα τριών αιώνων. Το όλο εγχείρημα αποτελεί συνειδητή προσπάθεια προβολής της γυναικείας λογοτεχνικής δημιουργίας και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της συγκριτικής λογοτεχνίας και των σπουδών του φύλου. Το βιβλίο εμπίπτει στην κατηγορία της θεματικής/ εξειδικευμένης ανθολογίας, η οποία προσφέρει στο μελετητή της λογοτεχνικής δημιουργίας τη δυνατότητα να προσεγγίσει το αντικείμενό του από μια διαφορετική οπτική γωνία και να ψηλαφίσει ορισμένες παραμέτρους που δεν είναι ορατές από την οπτική της γενικής ποιητικής ανθολογίας. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι καρπός πολύχρονης ερευνητικής εργασίας. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε δεν προβαίνει σε αξιολογικές κατατάξεις, αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον της στον τρόπο με τον οποίο η κύπρια γυναίκα προσέλαβε και μετουσίωσε, μέσω του ποιητικού λόγου, τις εξελίξεις στο κοινωνικό, ιστορικό και διεθνές γίγνεσθαι καθώς και εμπειρίες συναισθηματικής και προσωπικής φύσεως. Η ανθολογία δομείται σε οκτώ θεματικές ενότητες, ώστε να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη και τις διάφορες τάσεις της ελληνικής κυπριακής ποίησης της περιόδου μέσα από τη συγχρονική παρουσίαση των ανθολογημένων ποιημάτων. Οι οκτώ θεματικοί άξονες είναι: Ποιητική, Έρωτας, Κύπρος, Γυναικεία μορφή, Πόλη, Διεθνής διάσταση, Μύθος-ιστορία-λογοτεχνία, Μεταφυσικές υπαρξιακές ανησυχίες. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 410 ποιήματα 130 γυναικών και προσφέρει στον αναγνώστη/μελετητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσω των οκτώ θεματικών αξόνων πώς οι κύπριες προσλαμβάνουν θέματα ιστορικά, μυθολογικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά και προσωπικά και τα μετουσιώνουν ποιητικά. Χρήσιμα εργαλεία για τους μελετητές της ποιητικής γραφής, όπως αυτή πραγματώνεται από γυναίκες της Κύπρου, είναι η ΕΙΣΑ- ΓΩΓΗ από την ίδια τη συγγραφέα και τα τρία εκτενή παραρτήματα που πλαισιώνουν την έκδοση: Χρονολόγιο Κύπρος , το οποίο παρέχει στον αναγνώστη ιστορικά γεγονότα, στοιχεία απογραφής πληθυσμού και εκπαίδευσης, λογοτεχνικές πληροφορίες με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή, Βιβλιογραφικές Πηγές: ποιητικές συλλογές, ανθολογίες, περιοδικά, εφημερίδες (από όπου ανθολογήθηκαν ποιήματα) καθώς και επιλεγμένη βιβλιογραφία, και Ευρετήριο ποιητριών και ποιημάτων. Τα ανθολογούμενα ποιήματα, ιδιαίτερα μετά το 1974, διαγράφουν μια ενδιαφέρουσα μετακίνηση των ποιητριών από την έκφραση του οράματος του συνόλου προς την έκφραση της ατομικής αξίας και προσωπικού σύμπαντος με έντονο το αίσθημα της αμφισβήτησης, της αδυναμίας και ηττοπάθειας. Ο λόγος και τα σύμβολα μετατρέπονται με την πάροδο του χρόνου και γίνονται περισσότερο ελλειπτικά και ατομικά. Διακρίνουμε μια μετατόπιση από την ενασχόληση με το γενικό, εθνικό ή πνευματικό πιστεύω/όραμα, προς την ενασχόληση με το σχετικό, το διαφορετικό, το σώμα, την ηδονή, τον ανεκπλήρωτο έρωτα,την πόρνη. Έτσι ο γυναικείος ποιητικός λόγος απαλλάσσεται από τη λυρική υπερβολή του παρελθόντος. Οι σάλπιγγες για απελευθέρωση του νησιού ή η περιγραφή του σφριγηλού εφηβικού σώματος αντικαθίστανται από ένα κουτί γεμάτο με οστά αγνοούμενου. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η κατοχή σημαντικού μέρους του νησιού αποδεικνύεται μια τραυματική εμπειρία με μακροχρόνιες και ανεξίτηλες επιπτώσεις. Μετά το 74 η ποίηση των κυπρίων γυναικών σπάνια αποτυπώνει στιγμές ανάτασης. Αντίθετα, χαρτογραφεί αιμάτινα βιώματα προσωπικής και εθνικής απαξίωσης, μετριότητας, σκεπτικισμού, περιθωριοποίησης και, ενίοτε, καταβάλλεται συνειδητή προσπάθεια αποδόμησης των αξιών της κυπριακής κοινωνίας οι οποίες εδράζονται στο ψέμα, την υποκρισία και τον εφησυχασμό. Τα βιώματα αυτά μετουσιώνουν την έως τότε «ξέπνοη ποίηση των γυναικών» (Ε. Θεοχάρους, 1999) σε ένα εύρωστο και δυναμικό ποιητικό λόγο. Το πανόραμα του ποιητικού λόγου των κυπρίων γυναικών, που αναδεικνύεται μέσα από την παρούσα ανθολογία, συνιστά μια πρόκληση, αλλά και πρόσκληση, για μια συνομιλία θεωρητικής προσέγγισης του γυναικείου ποιητικού λόγου και μιας κριτικής αποτίμησης του. Με τον τρόπο αυτό, διανοίγονται νέες προοπτικές έρευνας τόσο συγκριτικά όσο και συγχρονικά στον κυπριακό και στον ελλαδικό λογοτεχνικό χώρο. Η Ανθολογία Ποίησης Κυπρίων Γυναικών , η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα από τις εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και στην Κύπρο. n Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Νοεμβρίου 2014, και εισάγει στην εσωτερική έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Σύμβαση Λανζαρότε. Από το 2010, οπόταν και άρχισε η εκστρατεία Ένα στα Πέντε στη Ρώμη της Ιταλίας, το hope for children συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία και, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου στην Κύπρο, εργάστηκε ασταμάτητα για την κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε. n μαζί με ένα λεμόνι, χυμό και φλούδα μέχρι που να ψηθούν (το δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα). - Ξεπλένουμε καλά με κρύο νερό και τα βάζουμε σε λεμονάδα για 3 ώρες (χυμός από 4 λεμόνια με νερό). - Στραγγίζουμε σε τρυπητό χωρίς πλύσιμο - Βάζουμε τα κομμάτια γλυκού σε κατσαρόλα με ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό και τοποθετούμε στη φωτιά για μισή ώρα. - Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε κρύο νερό. - Την επόμενη μέρα συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι που να δέσει το σιρόπι. Το γλυκό μας είναι έτοιμο όταν το σιρόπι είναι αρκετά πυκνό ώστε να κάνει κόμπο πάνω στο κουτάλι. - Προσθέτουμε τη βανίλια και τον χυμό ενός λεμονιού και αφού πάρει ακόμα μια βράση το κατεβάζουμε από τη φωτιά και τοποθετούμε την κατσαρόλα σε κρύο νερό. - Αφήνουμε να κρυώσει και το τοποθετούμε σε γυάλινα βάζα. Σερβίρουμε πάντα παγωμένο ή αφού ξεπλύνουμε το κάθε κομμάτι από το σιρόπι, του βάζουμε ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε ως λουκούμι. n

5 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου Μαίρη Ζηντίλη v. Δημοκρατίας 26 Μαΐου, 2015 Υπόθεση αρ. 509/2013 Τα γεγονότα Με την πιο πάνω προσφυγή η αιτήτρια Μαίρη Ζηντίλη προσέβαλε την προαγωγή του ενδιαφερομένου μέρους Ανδρέα Χατζηπάκκου στη μόνιμη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού στο Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, προαγωγή που έγινε με απόφαση της Ε.Δ.Υ. στις Στο στάδιο των γραπτών αγορεύσεων, ο ευπαίδευτος συνήγορος των καθ ων η Αίτηση με επιστολή ημερ πληροφόρησε το Δικαστήριο και όλους τους ενδιαφερομένους ότι η προαγωγή του Ανδρέα Χατζηπάκκου ακυρώθηκε με απόφαση στην προσφυγή αρ. 488/2013, ημερ και ζήτησε ορισμό της προσφυγής το συντομότερο δυνατό, προσδοκώντας σε απόσυρση της προσφυγής. Το Δικαστήριο όρισε την προσφυγή για περαιτέρω οδηγίες στις , ημερομηνία κατά την οποία η κα Καλλιγέρου εκ μέρους της αιτήτριας τοποθετήθηκε εναντίον της απόσυρσης της προσφυγής για τους λόγους που εξήγησε, με αποτέλεσμα να επαναληφθούν οι οδηγίες για την καταχώρηση των υπολειπομένων γραπτών αγορεύσεων. Νομικοί ισχυρισμοί Στη γραπτή αγόρευση του ενδιαφερομένου μέρους, οι συνήγοροι του, μεταξύ άλλων, προέβαλαν προδικαστικές ενστάσεις ότι η προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελής και επομένως ως απαράδεκτη και ως παραμένουσα άνευ αντικειμένου ενόψει της ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της προαγωγικής πράξης του Α. Χατζηπάκκου στην προσφυγή υπ αρ. 488/2013. Στην απαντητική αγόρευση της, η κα Καλλιγέρου επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους επιμένει στην προώθηση της προσφυγής ζητώντας ακυρωτική απόφαση για λόγους άλλους και πέραν από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση στην υπόθεση Λαμπρινή Γωγάκη ν. Δημοκρατίας, προσφυγή υπ αρ. 488/2013. Η συνήγορος τόνισε ιδιαιτέρως ότι είχε ζητηθεί από την ίδια συνεκδίκαση της παρούσας με την υπ αρ. 488/2013 προσφυγή, αλλά εν τέλει λόγω αντιρρήσεων από την πλευρά του κ. Α. Κωνσταντίνου, δικηγόρου της Λαμπρινής Γωγάκη στην άλλη προσφυγή, οι υποθέσεις δεν συνεκδικάστηκαν. Οι συνήγοροι επιχειρηματολόγησαν στην ίδια βάση και κατά τις διευκρινίσεις, με πρόσθετη πληροφόρηση από τον ευπαίδευτο συνήγορο της Δημοκρατίας ότι της ακυρωτικής απόφασης στην Λαμπρινή Γωγάκη ακολούθησε επανεξέταση από την ΕΔΥ, προήχθη η Γωγάκη, ο δε Χατζηπάκκος διορίστηκε υπεράριθμός. Η ουσία του επιχειρήματος της κας Καλλιγέρου ήταν ότι επειδή ακριβώς δεν έγινε δεκτή η συνεκδίκαση της παρούσας υπόθεσης με τη 488/2013, δεν μπορεί να αποστερηθεί η παρούσα αιτήτρια της εξέτασης των λόγων ακυρώσεως που προηγούνταν των λόγων ακυρώσεως στην προσφυγή αρ. 488/2013. Η νομολογία, σύμφωνα με τη συνήγορο, όπως έχει εξελιχθεί δεν επιτρέπει την επάνοδο σε ζητήματα που δεν έθιξε η ακυρωτική απόφαση εάν είτε ο αιτητής αποσύρει την προσφυγή, είτε δεν καταχωρήσει έφεση έστω και ως επιτυχών διάδικος ώστε να εξεταστούν ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων. Αντίθετα ο κ. Σταυρινός εισηγήθηκε ότι η δίκη μετά την απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη έχει καταργηθεί και δεν επιτρέπεται να προχωρεί η παρούσα χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο εφόσον ιδιαιτέρως δεν έχουν παραμείνει οποιεσδήποτε ζημιές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν έχουν αναφερθεί από την εδώ αιτήτρια. Το ίδιο επιχειρηματολόγησε και ο συνήγορος του ενδιαφερομένου μέρους ότι δηλαδή εφόσον το ακυρωτικό αποτέλεσμα της προσφυγής στη Λαμπρινή Γωγάκη ενεργεί αναδρομικά και εναντίον όλων, δεν παραμένει οτιδήποτε προς συζήτηση στην παρούσα προσφυγή, ούτε και μπορεί να υπάρχει κατάλοιπο ζημιάς εφόσον θα γίνει επανεξέταση. Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι: α. Η νομολογία είναι πάγια στο ζήτημα ότι η δίκη καταργείται όταν επέλθουν ορισμένα γεγονότα μεταγενέστερα της κατάθεσης της προσφυγής ούτως ώστε το αντικείμενο της πλέον να εξαφανίζεται. Η δίκη καταργείται, για παράδειγμα, όταν εκδίδεται νέα εκτελεστή διοικητική απόφαση για το ίδιο ζήτημα οπότε η προηγηθείσα διοικητική πράξη αποβάλλει το αντικείμενο της. Η δίκη καταργείται επίσης όταν η προσβαλλόμενη πράξη ανακαλείται και εκδίδεται νέα που ικανοποιεί τον αιτητή. β. Είναι περαιτέρω γνωστό ότι ένας αιτητής κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος θα πρέπει να έχει έννομο συμφέρον σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που στην πράξη σημαίνει την ύπαρξη του συμφέροντος αυτού κατά την παραγωγή της διοικητικής πράξης, την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως και το στάδιο συζήτησης της υπόθεσης, (Ε.Π. Σπηλιωτόπουλου: «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου» 12 η έκδ. Τόμος ΙΙ, σελ. 86, παρ. 459). Πρόσθετα ο συγγραφέας αναφέρει ότι το έννομο συμφέρον μπορεί να εκλείψει όταν η προσβαλλόμενη πράξη θεωρείται εξαφανισμένη εξ αρχής, όταν ανακλήθηκε, ακυρώθηκε, καταργήθηκε ή έληξε χρονικά. γ. Η συνέχιση της δίκης, όπως είναι παγίως επίσης νομολογημένο, επιτρέπεται μόνο όταν παραμένει κατάλοιπο ζημιάς εκ της ανακληθείσας ή ακυρωθείσας πράξης. Θα πρέπει να έχει παραμείνει ζημιά η οποία και εναπόκειται στον αιτητή να αποδείξει ώστε να μπορέσει να ενεργοποιήσει την πρόνοια του Άρθρου του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η αξίωση αποζημίωσης προϋποθέτει ακυρωτική απόφαση της προσβαλλόμενης πράξης από το Δικαστήριο κάτω από την παράγραφο 4 του ιδίου Άρθρου, (Παπαδόπουλος ν. Δημοκρατίας (1989) 3 Α.Α.Δ. 973, Στράκκα Λτδ ν. Δημοκρατίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 643 και Μιχαηλίδης ν. Δημοκρατίας - πιο πάνω -). Η μη δυνατότητα προώθησης προσφυγής λόγω κατάργησης της δίκης οφείλεται στο ότι εξαφανίζεται το αντικείμενο της ώστε να μην εξυπηρετείται πλέον σκοπός με την εκδίκαση της, εκτός και εάν παραμένει οποιαδήποτε ζημία. Τότε μόνο είναι παραδεκτή η συνέχιση της. δ. Στην υπό κρίση υπόθεση, η ακύρωση της ίδιας διοικητικής πράξης με την απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη, η οποία ακυρωτική απόφαση επενεργεί erga omnes, δηλαδή, έναντι πάντων, έχει ως αποτέλεσμα ότι η πράξη επί της οποίας βασίστηκε η προσφυγή στη Γωγάκη και η οποία είναι η ίδια πράξη στην οποία βασίζεται και η παρούσα προσφυγή, έχει εξαφανιστεί. Επί ακυρώσεως το διοικητικό όργανο οφείλει να επανεξετάσει εάν δεν θα καταχωρήσει έφεση. Η υποχρέωση της διοίκησης είναι αρχικά η επαναφορά των πραγμάτων στο σημείο που βρίσκονταν πριν από την ακυρωθείσα πράξη και στη συνέχεια, επανεξετάζοντας, να λάβει υπόψη το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον αρχικό χρόνο, (άρθρα 57 και 58 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου αρ. 158(Ι)/99). Επί ακυρώσεως προαγωγής ή και διορισμού σε οποιαδήποτε θέση η επανεξέταση διενεργείται στη βάση του ακυρωτικού βεβαίως αποτελέσματος, με αποτέλεσμα υποψήφιοι να είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν υποψήφιοι κατά το χρόνο που λαμβανόταν η ακυρωθείσα απόφαση και όχι μόνο εκείνοι που προσέβαλαν την πράξη διορισμού ή προαγωγής. Περαιτέρω, όπως ανεφέρθη κατά τις διευκρινίσεις, η ΕΔΥ μετά την ακυρωτική απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη επανεξέτασε και προήγαγε τη Γωγάκη αναδρομικά, με το εδώ ενδιαφερόμενο μέρος Χατζηπάκκο να έτυχε υπεράριθμου διορισμού. Επομένως και αυτός είναι πρόσθετος λόγος που συνηγορεί στο ότι η παρούσα προσφυγή παρέμεινε εν τέλει άνευ αντικειμένου διότι η νομιμότητα αποκαταστάθηκε μετά την ακύρωση της πράξης στη Λαμπρινή Γωγάκη με την αιτήτρια στην παρούσα προσφυγή να είχε τεθεί εκ νέου υπό την κρίση της ΕΔΥ, ασχέτως εάν δεν επιλέγηκε τελικά. Η επανεξέταση όμως έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία μπορούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο νέας προσφυγής ούτως ώστε να μην τίθεται βάσιμα ζήτημα από την εδώ αιτήτρια για οποιοδήποτε κατάλοιπο ζημιάς. ε. Ως προς το ζήτημα της συνεκδίκασης, τα ορθά γεγονότα έχουν ως εξής: Στην προσφυγή υπ αρ. 488/2013 Λαμπρινή Γωγάκη, μόνο κατά την ημέρα των διευκρινίσεων στις , τέθηκε για πρώτη φορά ζήτημα από τη Δημοκρατία για συνεκδίκαση της με την παρούσα. Ο κ. Σταυρινός είχε δηλώσει ότι θα υπέβαλλε αίτημα συνεκδίκασης γι αυτό και δεν είχε προσκομίσει, ως θα έπρεπε βεβαίως, τους διοικητικούς φακέλους. Τόσο ο κ. Κωνσταντίνου για την αιτήτρια, όσο και ο κ. Χριστοφίδης για το ενδιαφερόμενο μέρος Χατζηπάκκο, έφεραν ένσταση με την αιτιολογία ότι θα καθυστερούσε η εκδίκαση της υπ αρ. 488/2013, η οποία ήταν έτοιμη, ενώ στην παρούσα, τότε, δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί οι αγορεύσεις. Δόθηκε νέα ημερομηνία για να προσκομιστούν οι διοικητικοί φάκελοι και να γίνουν οι διευκρινίσεις στις , όπως και έγιναν την ορισθείσα ημερομηνία. Ο κ. Σταυρινός δεν υπέβαλε επίσημα αίτηση για συνεκδίκαση μετά τις Από την άλλη, στην παρούσα προσφυγή, έγινε λόγος για συνεκδίκαση στις , από πλευράς του κ. Σταυρινού πριν ακόμη την καταχώρηση των γραπτών αγορεύσεων. Ορίστηκε, σύμφωνα με τις δηλώσεις των διαδίκων στις , (και της κας Καλλιγέρου η οποία είχε προηγουμένως αναφέρει στις , ότι αν πρόκειται για την ίδια πράξη «μάλλον πρέπει να συνεκδικαστούν»), αλλά καμιά αίτηση συνεκδίκασης δεν υπεβλήθη από οποιαδήποτε πλευρά. Η προσφυγή προχώρησε μετέπειτα κανονικά, με την κατάθεση των αγορεύσεων και την εξέλιξη που μνημονεύθηκε νωρίτερα στο παρόν σκεπτικό ως αποτέλεσμα της έκδοσης της απόφασης στη Λαμπρινή Γωγάκη. Είναι πρόδηλο από τα πιο πάνω, ότι όλες οι πλευρές συνέτειναν στο να μην γίνει η συνεκδίκαση. Τη λιγότερη όμως ευθύνη έχει η αιτήτρια, και ορθά ο κ. Σταυρινός δήλωσε κατά τις διευκρινίσεις ότι δεν θα έφερε ένσταση να επιδικασθούν έξοδα υπέρ της αιτήτριας. Κατά συνέπεια, η προσφυγή απορρίπτεται ως έχουσα απωλέσει το αντικείμενο της. Η αιτήτρια όμως δικαιούται στα έξοδα της τα οποία και επιδικάζονται υπέρ της και εναντίον των καθ ων, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. n

6 6 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 «Μουσική Ανθοδέσμη» Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Μουσική Ανθοδέσμη» του συνθέτη και πιανίστα Δρος Χριστόδουλου Βασιλειάδη. Πρόκειται για άλλο ένα μουσικό βιβλίο που ο συγγραφέας προσθέτει στην πλούσια εκδοτική του δραστηριότητα. Το βιβλίο περιέχει παρτιτούρες σε διάφορα και διαφορετικά μουσικά ακούσματα. 1.Τραγούδια ποικίλης θεματογραφίας (μονόφωνα, δίφωνα, και τραγούδια με συνοδεία πιάνου), σε στίχους Δημ. Λιπέρτη, Κύπρου Χρυσάνθη, Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου και Δημ. Κοζάκου. 2. Ένα πιανιστικό-πρελούδιο 3. Μια μονόφωνη μελωδία Προς Εμμαούς 4. Διασκευή του χορού του δρεπανιού (Τσιάμικος) 5. Τρεις μεταγραφές από βυζαντινή σε ευρωπαϊκή σημειογραφία. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μαέστρους χορωδιών, δασκάλους και καθηγητές μουσικής, φωνητικής και μουσικών οργάνων, αλλά και για μαθητές που φοιτούν σε ωδεία και μουσικές σχολές και για οποιονδήποτε γνωρίζει να διαβάζει μουσική. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε και στο τραγούδι «Το καράβι της Κερύνειας», του ιδίου συνθέτη, που κυκλοφόρησε πέρσι σε αυτοτελή έκδοση. Πρόκειται για τραγούδι που προσφέρεται για τετράφωνες χορωδίες, σε στίχους της ποιήτριας Ρούλας Ιωαννίδου- Σταύρου και διασκευή του μουσικού Άκη Παύλου. Σημειώνουμε πως το τραγούδι έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στην Αθήνα και ερμηνεύθηκε από την Χορωδία Εστίας Νέας Σμύρνης, Χορωδία ΕΠΟΚ Ελλάδος και άλλα αξιόλογα μουσικά σχήματα. Όσοι φίλοι και φίλες της μουσικής και του τραγουδιού ενδιαφέρονται για τα πιο πάνω βιβλία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συνθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενώ όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις δημιουργίες του συνθέτη, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Βιογραφικο σημείωμα O Χριστόδουλος Βασιλειάδης είναι διδάκτωρ της θεολογίας και υποψήφιος διδάκτωρ μουσικής. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου στο Morley College του Λονδίνου και είναι διπλωματούχος στην ωδική, πιάνο, βυζαντινή μουσική, αρμονία, αντίστιξη, ενοργάνωση και παραδοσιακό βιολί. Είναι καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία ARTE (τριτοβάθμια εκπαίδευση), καθηγητής του πιάνου, βιολιού και ανώτερων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αρχαγγέλου, αντιπρόσωπος των εξετάσεων Rockschool για την Κύπρο, διευθυντής των εκδόσεων Αγία Ταϊσία, καθηγητής στη σχολή βυζαντινής μουσικής Ι. Μ. Κύκκου, καθηγητής βυζαντινής μουσικής και ανώτερων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και μέλος του βυζαντινού χορού ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου. n ΠΑΣΥΔΥ: Μοχλός Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης Του Νίκου Γ. Σύκα Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας. ΗΠΑΣΥΔΥ και κατ επέκταση οι Λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τον επιτελικό τους ρόλο στο τιτάνιο έργο της μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης. Πρέπει να δώσουμε στους εργαζόμενους τα εργαλεία που χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία που θα απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΠΑΣΥΔΥ, με την τεράστια πείρα και τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην όλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του κράτους. Η Εκτελεστική Εξουσία και το Νομοθετικό Σώμα πρέπει να προωθήσουν τάχιστα όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να αρθούν τα πολλά και σοβαρά εμπόδια που υπάρχουν στη παραγωγή, τη διάχυση και την απορρόφηση της καινοτομίας. Οι πολύ χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας της Κύπρου και της Ελλάδας όπως καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν αποτελούν τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην προσπάθεια για ανάκαμψη. Τα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η ακαδημαϊκή κοινότητα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη παρουσίαση μιας κυπριακής καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας που θα γίνει σε επιστημονικό συνέδριο στις 27 Ιουνίου 2015 στη Λευκωσία. Η Μετα καινοτομία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικής για την παραγωγή νέων καινοτομιών πιο γρήγορα, πιο φθηνά και πιο έξυπνα. «Καινοτομώντας στη Διεπιφάνεια των Καινοτομιών» ο ορισμός της Μετα καινοτομίας. Στο δυναμικό αυτό Μοντέλο αλληλεπιδρούν όλα τα είδη καινοτομίας: καινοτομία προϊόντων, καινοτομία διεργασιών, οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία. Ο συνδυασμός των τεσσάρων τύπων καινοτομίας δημιουργεί ποικίλες πιθανότητες και περισσότερες επιλογές για εξερεύνηση. Περισσότεροι συνδυασμοί σημαίνει περισσότερες δυνατότητες λύσης του προβλήματος, περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης των καινοτομικών γεγονότων. Το πρότυπο Σύστημα της Μετα Καινοτομίας: α) Οδηγεί στην επανεφεύρεση για να πετύχουμε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο κόστος, β) μας επιτρέπει να στηρίζουμε τις επιλογές μας σε πιο στέρεες, επιστημολογικές βάσεις, γ) εδράζεται στις δεξιοτεχνικές επιδόσεις και τη γρήγορη σκέψη και δ) μετατρέπει τη μαγεία της καινοτομίας σε μια πιο συστηματική και αξιόπιστη διαδικασία. Στο νέο περιβάλλον των δύσκολων και πολλαπλών προκλήσεων, η Μετα καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως: 1. Μοχλός Μεταρρύθμισης. Το αναπτυξιακό αυτό εργαλείο κινεί παράλληλα δεκάδες αλληλοενισχυόμενους άξονες και εκατοντάδες καινοτόμες δράσεις: από τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και θεσμικές καινοτομίες, μέχρι την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική καινοτομία, την πολιτιστική καινοτομία, την εκπαιδευτική καινοτομία, την καινοτομία στον τουρισμό, την περιβαλλοντική καινοτομία, την επιχειρηματική καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής (cloud innovation). 2. «Ραντάρ Έξυπνης Άμυνας» για την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την ανάλυση όλων των πτυχών (γεωπολιτική, ενεργειακή, διπλωματική, νομική, στρατιωτική και επικοινωνιακή πτυχή) και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών και τακτικών. Το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Μετα καινοτομίας» καθοδηγεί τα στελέχη των οργανισμών σε όλα τα στάδια του κύκλου καινοτομίας: 1. Ανάλυση της κατάστασης. 2. Δεξιότητες ανακάλυψης. 3. Στρατηγική ενόραση. 4. Διόρθωση σφαλμάτων διαισθητικής κρίσης. 5. Δημιουργία μιας ιδέας και μετασχηματισμός της σε καινοτομία. 6. Στρατηγική καινοτομίας. 7. Κριτήρια καινοτομίας επαλήθευση. Η εφαρμογή της Μετα καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέων βιομηχανιών, νέων αγορών και νέων θέσεων εργασίας. Οι προοπτικές αξιοποίησης της Μετα καινοτομίας για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και εμπορικής εκμετάλλευσης θα προσέλκυε ξένες άμεσες επενδύσεις υψηλής έντασης καινοτομίας, απαραίτητη προϋπόθεση για επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Μετα καινοτομία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Έχει εφαρμοστεί σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η παρουσίαση της Μετα καινοτομίας θα γίνει σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου Κύπρου (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία) το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 από τις 9:00 πμ 4:00 μμ. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. n 8ήμερη Αεροπορική Εκδρομή στα Επτάνησα από τον Κλάδο Συνταξιούχων (Κεφαλονιά Ζάκυνθο Λευκάδα Κέρκυρα και στις πόλεις Πάργα, Πρέβεζα, Πάτρα και Αθήνα, από Ιουλίου 2015) ΟΚλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ με τη συνεργασία των γραφείων Μ.Κ.Σ. Λεμεσού διοργανώνει την πιο πάνω αεροπορική εκδρομή για τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους τους στην επιχορηγημένη τιμή των 680, από τις χαμηλότερες της αγοράς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα Αθήνα Λάρνακα Φόροι αεροδρομίων 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρόγευμα στην Κεφαλονιά 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Πρέβεζα 1 διανυχτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Αθήνα Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο Λεωφορείο Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιά, Ζάκυνθο Λευκάδα και Κέρκυρα Έμπειρο συνοδό του γραφείου Δεν περιλαμβάνονται: Τέλη για μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους και λίμνες Φιλοδωρήματα ή αχθοφορικά ή προτεινόμενα ή προαιρετικά Ασφάλεια ταξιδίου Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από προκαταβολή 200 σε μετρητά ή επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα επιβαρύνονται με 2.5%. Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Μίκη Νησιώτη τηλ ή και στο τηλέφωνο Η αναχώρηση θα είναι στις 8.15π.μ. και η επιστροφή στις με άφιξη στη Λάρνακα στις Θα υπάρχει λεωφορείο προς και από αεροδρόμιο Λάρνακας. Η τιμή θα καθοριστεί αργότερα.

7 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY «Κράτος Δικαίου, Δικαστική Προστασία και Οικονομική Κρίση» Διήμερο σεμινάριο στο Ανώτατο Δικαστηρίο Ηορθή και επαρκής επιμόρφωση των Δικαστών και των Δικηγόρων της Κύπρου σε θέματα δημοσίου δικαίου, είναι μεγάλης σημασίας για τη λειτουργία του δικαιικού μας συστήματος και την απονομή της δικαιοσύνης. Στόχος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης στον τόπο μας και η διατήρηση και ενίσχυση του Κράτους Δικαίου. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου. Αυτές είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται το σύστημά μας και μόνιμη μας επιδίωξη είναι η κατίσχυση της ισχύος του δικαίου επί του δικαίου της ισχύος. Τονίστηκαν τα πιο πάνω από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρωνα Νικολάτο στην ημερίδα που οργανώθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις Μαΐου με θέμα «Κράτος Δικαίου, Δικαστική Προστασία και Οικονομική Κρίση». Η απονομή της δικαιοσύνης, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου, δεν εξαρτάται, βέβαια, μόνο από τους Δικαστές και τα Δικαστήρια. Εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, και από την Πολιτεία η οποία οφείλει να παρέχει στην ανεξάρτητη δικαστική εξουσία όλα τα απαραίτητα εφόδια για την απρόσκοπτη και ομαλή διεκπεραίωση του καθήκοντος της. Η ασφάλεια των Δικαστηρίων και των Δικαστών και η προστασία της αξιοπρέπειας τους είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Η ίδρυση και λειτουργία όλων των αναγκαίων Δικαστηρίων είναι επίσης υποχρέωση της Πολιτείας. Χρειαζόμαστε, επειγόντως, Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στον τεράστιο όγκο εργασίας που έχουμε να διεκπεραιώσουμε. Η Πολιτεία έχει ήδη καθυστερήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ίδρυση αυτού του Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα τη μεγάλη επιδείνωση του προβλήματος των καθυστερήσεων. Ο κ. Νικολάτος είπε πως το επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο, παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, είναι υψηλό. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι δεδομένη και η εντιμότητα της δεν έχει αμφισβητηθεί ούτε και υπήρξαν οποιεσδήποτε διώξεις ή μομφές εναντίον των Μελών της. Παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας για 41 χρόνια, την, εξ αιτίας της κατοχής, μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεγάλου μέρους του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και παρά τη δεινή οικονομική κρίση που περνούμε τα τελευταία χρόνια, το Κράτος δεν έχει καταρρεύσει και αυτό οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, και στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης μας, μπορώ να δηλώσω, με την απαραίτητη, για ένα Δικαστή, σεμνότητα. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου χαρακτήρισε το θέμα του Σεμιναρίου άκρως ενδιαφέρον και επίκαιρο και τους ομιλητέςεισηγητές διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας: Ομιλητές ήσαν οι καθηγητές στη Νομική Παρά τις ελλείψεις παραμένει υψηλό το επίπεδο της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Κονδύλης, ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Επίκουρος Καθηγητής, ο Ανδρέας Τσουρουφλής και ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος. Συντονιστές ήσαν ο Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολύ γνωστός και διακεκριμένος νομικός και σεβαστός στους νομικούς και δικαστικούς κύκλους της Κύπρου, ο Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Καθηγητής Νομικής και διακεκριμένος νέος δικηγόρος και η Ρένα Παπαέτη, έμπειρη Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Συμμετείχε και ο καθηγητής Σπυρίδωνας Φλογαίτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και διακεκριμένου νομικού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί το Σεμινάριο εστιάζετο πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συνεχούς μελέτης και έρευνας, αλλά και συνεχούς εξέλιξης, νομοθετικής και νομολογιακής, ειδικότερα σε μια περίοδο που το Κράτος μας ταλανίζεται έντονα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και όπου το κράτος δικαίου απειλείται. Αυτού του είδους οι νομικές συνευρέσεις που συμβάλλουν στην παραγωγή νομικής σκέψης, έρευνας και συζήτησης, σε πολλά επίπεδα, είπε ο Υπουργός ενισχύουν και προάγουν τη νομική επιστήμη στον τόπο μας. Είναι πρόδηλο από το πρόγραμμα ότι θα ακουστούν εισηγήσεις που προοιωνίζουν ζωηρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρεμβάσεις. Το κράτος δικαίου συνιστά νομικά δεσμευτική συνταγματική αρχή. Αναγνωρίζεται ομόφωνα ως θεμελιώδες πρότυπο που καθοδηγεί και περιορίζει την άσκηση των δημοκρατικών εξουσιών, και ως εγγενές στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, για τον σεβασμό του οποίου απαιτείται όλοι να αντιμετωπίζονται από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων με αξιοπρέπεια, ισότητα, λογική και σύμφωνα με τον νόμο, και να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν κατά αποφάσεων ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ο κ. Ιωνάς Νικολάου, πρόσθεσε: Μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν οφείλει μόνο να θέτει, μέσω των νόμων, τις βάσεις και τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης και της ανάπτυξης και προστασίας των δημοκρατικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά έχει χρέος να επαγρυπνεί και να προφυλάσσει τους μηχανισμούς για την απονομή πραγματικής δικαιοσύνης, με την έννοια της σωστής και ίσης για όλους εφαρμογής των νόμων αυτών. Η ποιότητα της κοινωνίας μας αντικατοπτρίζει την ποιότητα των πολιτών της. Είναι παραδεκτό ότι το δίκαιο εξελίσσεται και μεταβάλλεται σε συνεχή διαλεκτική σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει έτσι μια δυναμική του δικαίου που συνδέεται με τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές μεταβολές, και καθορίζει τη ζωή και την εξέλιξη των νομικών θεσμών. Μέχρι την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η ποιότητα Δέσμευση, της Κυβέρνησης για τήρηση των περιορισμών που τίθενται από το Σύνταγμα. ζωής των πολιτών συνδεόταν και αξιολογείτο με όρους οικονομικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Τα δεδομένα αυτά ανατράπηκαν άρδην με την οικονομική κρίση που πρωτοξεκίνησε στις ΗΠΑ και διασπείρεται σταθερά σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα, η οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να έχει τελματώσει και επιπλέον να απειλεί την απόλαυση των βασικών ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η απαίτηση για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, καθίσταται όχι μόνο έντονα επίκαιρη, αλλά σαφώς επιτακτικότερη. Η οικονομική κρίση επιβάλλει τη διαφοροποίηση και αναπροσαρμογή των διάφορων λειτουργιών του, με τρόπο ώστε η παρέμβαση του κράτους στις κοινωνικές σχέσεις να επιτελέσει αποτελεσματικότερα τον ρόλο του, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, να διασφαλίσει την αναπαραγωγή του κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Μέσα από πληθώρα εθνικών δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση στοχεύει να οικοδομήσει μια κοινωνία πιο δίκαιη, βασιζόμενη στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την αρχή του κράτους δικαίου. Σε ό,τι αφορά στο δικαστικό σύστημα, η πολιτική της Κυβέρνησης και κατ ακολουθίαν του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στοχεύει στην ενίσχυση, σε στενή συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, όλων σφαιρικά των παραγόντων που σχετίζονται και μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και αυτονομία της. Τροποποίηση νομοθεσίας Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχοντας ως στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου, την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης γενικότερα, αλλά και την εξειδίκευση στις ιδιάζουσες απαιτήσεις του δημοσίου δικαίου και της διοικητικής δικαιοσύνης, κατατέθηκε το πακέτο νομοσχεδίων για τη δημιουργία Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, προσφυγών κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, με στόχο τη σημαντική αποσυμφόρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία απονομή της δικαιοσύνης στη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, και, παράλληλα, ταχεία εκδίκαση των προσφυγών κατά των πράξεων της Διοίκησης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα δύο νομοσχέδια και η τροποποίηση του Άρθρου 146 του Συντάγματος συζητήθηκαν διεξοδικά με το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, οριστικοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων, η δε εξέταση τους στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ώστε να αναμένεται σύντομα η ψήφιση των σημαντικών αυτών νομοσχεδίων σε Νόμους. Σε αυτή την εποχή της αλληλεξάρτησης, όπου ο καθένας μας είναι μάρτυρας των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών και των άνευ προηγουμένου τεχνολογικών και επιστημονικών αλλαγών, αλλά, επίσης, και των εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβάλλει περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για την προώθηση και προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, οι οποίες δύνανται να διατηρηθούν μόνο, αν η υπεροχή του κράτους δικαίου κυριαρχήσει. Η διασφάλιση του κράτους δικαίου εξασφαλίζεται όχι μόνο από το γραπτό Σύνταγμα και τις νομικές διατάξεις, αλλά επίσης από τη δέσμευση της Κυβέρνησης να τηρεί τους υπό εντολή συνταγματικούς περιορισμούς, την ψήφιση από την Νομοθετική Εξουσία μη αντισυνταγματικών νόμων και την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης και ανεπηρέαστης Δικαστικής Εξουσίας. Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που διανύουμε, είναι αδήριτη υποχρέωση μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλιστεί η συνέχιση της προόδου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση σε ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της δικαιοσύνης, είπε ο Υπουργός. Τέλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού είπε ότι στο χαιρετισμό του, δεν θα επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά σε πτυχές γύρω από τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σεμινάριο γιατί το έργο αυτό το έχουν ήδη αναλάβει ειδικοί, ευχήθηκε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που θα αναδειχθούν από το Σεμινάριο, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα αναμένει με ενδιαφέρον. n

Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου

Τέσσερα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1313 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Έπεσαν στο κενό απειλές και εκβιασμοί της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1333 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το κράτος, όχι τα κόμματα

Διαβάστε περισσότερα

Με απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας της Οργάνωσής,

Με απόφαση της Κεντρικής Γραμματείας της Οργάνωσής, ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1319 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Παραμένει εκτεθειμένος ο Υπουργός Υγείας Με απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Στην τελετή πράξης διορισμού του

Στην τελετή πράξης διορισμού του ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1335 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Οι εντολές του Προέδρου διαγράφουν τις ευθύνες και

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματική ασπίδα κατά της διαφθοράς η δημόσια υπηρεσία

Πραγματική ασπίδα κατά της διαφθοράς η δημόσια υπηρεσία ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1320 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Πραγματική ασπίδα κατά της διαφθοράς η δημόσια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις

Σύμφωνα με πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις και τοποθετήσεις ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1331 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Με διάλογο να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των νοσηλευτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί

Η8η του Μάρτη, η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας, αποτελεί ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1317 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας Μήνυμα του Γενικού Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1336 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Αναστασιάδης:

Διαβάστε περισσότερα

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ-

Την περασμένη Πέμπτη 5.3.2015, η εφημερίδα «ΧΑ- ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 11 Μαρτίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1318 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Από που κι ως που η ΠΑΣΥΔΥ στο... dinner Την περασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου

Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου χρόνου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1339 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Σε τροχιά ρύθμισης το θέμα των συμβολαίων αορίστου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 9 Μαρτίου 2011 Aρ. Φύλλoυ 1140 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 9 Μαρτίου 2011 Aρ. Φύλλoυ 1140 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 9 Μαρτίου 2011 Aρ. Φύλλoυ 1140 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος Κορυφαίο θέμα στο Ετήσιο Συνέδριο τα προβλήματα της οικονομίας Δηλώσεις του Προέδρου Χριστόφια «Η έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Προχθές σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων όλων των

Προχθές σε ευρεία σύσκεψη εκπροσώπων όλων των ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1340 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Ο οδικός χάρτης για μεταρρύθμιση του τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το

Με αίσθημα ευθύνης και με μοναδικό γνώμονα το ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1337 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Τα νομοσχέδια για τη δημόσια διοίκηση Η αρχή της

Διαβάστε περισσότερα

Την αλληλεγγύη της κυπριακής κυβέρνησης στην

Την αλληλεγγύη της κυπριακής κυβέρνησης στην ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 8 Ιουλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1334 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Η ΕΕ να ερμηνεύσει σωστά την απόφαση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια των εργασιών για την προετοιμασία του

Στα πλαίσια των εργασιών για την προετοιμασία του ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 8 Aπριλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1322 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Στο Συνέδριο των Αντιπροσώπων οι θέσεις ΠΑΣΥΔΥ και

Διαβάστε περισσότερα

Το θέμα της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των

Το θέμα της παράτασης του ορίου αφυπηρέτησης των ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1328 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Αδικαιολόγητη η παράταση του ορίου αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων

Σύμφωνα με γνωμάτευση των Νομικών Συμβούλων ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1310 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Έφεση για αποκατάσταση της νομιμότητας Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

δημόσιος Yπάλληλος ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη16 Φεβρουαρίου2011 Aρ. Φύλλoυ 1137 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος

δημόσιος Yπάλληλος ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη16 Φεβρουαρίου2011 Aρ. Φύλλoυ 1137 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη16 Φεβρουαρίου2011 Aρ. Φύλλoυ 1137 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος Πανσυνδικαλιστική απαίτηση για σεβασµό στις συλλογικές συµβάσεις Υπερασπίστηκε ΑΤΑ και όριο αφυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ο Υπουργός Υγείας υπέβαλε

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2015 ο Υπουργός Υγείας υπέβαλε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1338 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Επιβεβλημένη η Αναδιοργάνωση των Φαρμακευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας

Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2016 Aρ. Φύλλoυ 1316 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Ανοικτή επιστολή προς τον Υπουργό Υγείας Η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟργάνωση μας με επιστολή ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου

ΗΟργάνωση μας με επιστολή ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1315 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Συνταγματικά κατοχυρωμένο το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή 430 και πλέον Αντιπροσώπων

Με τη συμμετοχή 430 και πλέον Αντιπροσώπων ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 22 Aπριλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1323 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Oλοκληρώνονται οι προετοιμασίες για το 52ο Ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οθεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στα 55

Οθεμελιακός ρόλος της δημόσιας υπηρεσίας στα 55 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1312 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης: Εκσυγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 6 Απριλίου 2011 Aρ. Φύλλoυ 1144 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος

ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 6 Απριλίου 2011 Aρ. Φύλλoυ 1144 ETOΣ 46ον Λευκωσία - Kύπρος Ιστορική μέρα χαρακτηρίστηκε η 31η Μαρτίου για την ΠΑΣΥΔΥ, μέρα κατά την οποία ανακοινώθηκε η οριστική ένταξη από την 1 η Μαϊου 2011 στη δύναμη της Οργάνωσης μας των μελών του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασε ακόμη μια δύσκολη χρονιά και σύμφωνα με

Πέρασε ακόμη μια δύσκολη χρονιά και σύμφωνα με ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1309 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Καλή χρονιά Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Πέρασε ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην έκδοση μας της

Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην έκδοση μας της ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1314 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο 52ο Συνέδριο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΑ. στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλoυ 1216 ETOΣ 47ον

ΚΑΡΤΑ. στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ. ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλoυ 1216 ETOΣ 47ον ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Δείχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟΔΕΙΞΗ... ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Tετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Aρ. Φύλλoυ 1216 ETOΣ 47ον Λευκωσία - Kύπρος Να αναζητηθούν υπαλλακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Στη Φρανκφούρτη παίζεται

Στη Φρανκφούρτη παίζεται }9 Η Ευρώπη των «28» ΗΤΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ Την ήττα με 3-0 από τη Βίσλα Κρακοβίας γνώρισε η Ομόνοια σε χθεσινό φιλικό παιχνίδι που έγινε στην Οπαλένιτσα. Τα σοβαρά λάθη που έγιναν προβλημάτισαν τον Τόνι Σαβέβσκι.

Διαβάστε περισσότερα

Κάτω από το σύνθημα «Εθνική επιταγή η ενίσχυση και

Κάτω από το σύνθημα «Εθνική επιταγή η ενίσχυση και ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 29 Aπριλίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1324 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Με σύνθημα την ενίσχυση και στήριξη της Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ηκαταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ανταλλαγή

Ηκαταπολέμηση της φοροδιαφυγής και η ανταλλαγή ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1344 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Σχέδιο δράσης ΟΟΣΑ και ΕΕ για πάταξη της φοροδιαφυγής

Διαβάστε περισσότερα