Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή"

Transcript

1 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ είχνουμε ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ στη ΦΟΡΟ ΙΑΦΥΓΗ Αγαπάς την Κύπρο; ΑΠΟ ΕΙΞΗ... Τετάρτη 3 Ιουνίου 2015 Aρ. Φύλλoυ 1329 ETOΣ 50ον Λευκωσία - Kύπρος Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το λαό, όχι τα κόμματα Με πρόταση νόμου που έχει κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους βουλευτές Σωτήρη Σαμψών, εκ μέρους του Δημοκρατικού Συναγερμού και Νεόφυτου Κωνσταντίνου, εκ μέρους του Δημοκρατικού Κόμματος, επιχειρείται η άρση των περιοριστικών διατάξεων που έχουν τεθεί δια νόμου και παρεμποδίζουν την ανάμειξη δημοσίων υπαλλήλων, εκπαιδευτικών, δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου στη διοργάνωση συγκεντρώσεων ή άλλων εκδηλώσεων κομματικού χαρακτήρα, καθώς και τη δυνατότητα τους να κατέχουν κομματικό αξίωμα. Η σχετική πρόταση νόμου φέρει τον τίτλο «Ο περί των Πολιτικών Δικαιωμάτων Δημοσίων Υπαλλήλων, Εκπαιδευτικών Λειτουργών, Δημοτικών Υπαλλήλων, Κοινοτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Νόμος του Αναντίλεκτα οι διατάξεις που περιέχονται στην πιο πάνω πρόταση νόμου παραβιάζουν ευθέως την αρχή της αμεροληψίας της διοίκησης, που αποτελεί θεμελιώδη αρχή της δημόσιας διοίκησης. Η αρχή της αμεροληψίας επιβάλλει στη διοίκηση κατά την ενάσκηση της εξουσίας της να είναι ανεξάρτητη από οποιεσδήποτε επιρροές ξένες προς το δημόσιο συμφέρον και να λειτουργεί αμερόληπτα, απροσωπόληπτα και δίκαια. Προς τούτο, α) υφίστανται στο Σύνταγμα τα λεγόμενα ασυμβίβαστα (άρθρα 41, 59 και 70), β) υφίστανται Ραχοκοκαλιά του Κράτους Δικαίου η Δημόσια Υπηρεσία Η δημόσια υπηρεσία σε κάθε ευνομούμενο Κράτος πρέπει να παραμένει πολιτικά και κομματικά ανεξάρτητη για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο του λαού με σεβασμό στο Σύνταγμα και στους Νόμους. σελ. 3 Συνέπειες ακύρωσης της επίδικης πράξης Η νομολογία είναι πάγια στο ζήτημα ότι η δίκη καταργείται όταν επέλθουν ορισμένα γεγονότα μεταγενέστερα της κατάθεσης της προσφυγής ούτως ώστε το αντικείμενο της πλέον να εξαφανίζεται. σελ. 5 Προς τερματισμό του τραπεζικού απορρήτου Συμφωνία για τον τερματισμό του διαβόητου «τραπεζικού απορρήτου» υπέγραψαν EE και Ελβετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2018 οι πολίτες των κρατών-μελών της ΕΕ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν αδήλωτα εισοδήματά τους στις ελβετικές τράπεζες. σελ. 11 τα κωλύματα διενέργειας πράξεων ή συμμετοχής στα συλλογικά όργανα της διοίκησης (άρθρο 60 (2)(β) τον Νόμου αρ. 1/1990) και τέλος υπάρχει ο θεμελιακός κανόνας της αρχής της πολιτικής ουδετερότητας των δημοσίων υπαλλήλων, ο οποίος κατοχυρώνεται συνταγματικά, απαγορεύοντας στο δημόσιο υπάλληλο να έχει ενεργό συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα. Του Γλαύκου Χατζηπέτρου, ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί όργανο του κράτους, με μόνιμη και διαχρονική αποστολή την εκτέλεση του διοικητικού έργου, οι δε φορείς της διοικητικής λειτουργίας δεν ταυτίζονται ούτε με τους πολιτικούς στόχους της εκάστοτε κυβέρνησης, ούτε και με τους στόχους και επιδιώξεις των πολιτικών κομμάτων. Σύμφωνα με τα κρατούντα στο ελληνικό δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο, η σχέση του δημοσίου υπαλλήλου με το Κράτος χαρακτηρίζεται ως ειδική έννομη σχέση εξάρτησης. Ειδικότερα στο σύγγραμμα «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα» των καθηγητών Α. Ι. Τάχου και Ι. Λ. Συμεωνίδη (Γ Έκδοση) σελ. 13 αναφέρονται τα ακόλουθα: «1. Οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων και ιδίως οι υποχρεώσεις της νομιμοφροσύνης, της υπακοής και της πολιτικής ουδετερότητας επιβάλλονται σ αυτούς λόγω της ιδιότητας τους (βλ. κατωτέρω άρθρα 24-49, ΥΚ). Η επιβολή, από το νόμο, της εκπλήρωσης αυτών των ιδιαίτερων και πρόσθετων σε σχέση με τις υποχρεώσεις των λοιπών πολιτών (ιδιωτών)- υποχρεώσεων, επαληθεύει τον χαρακτηρισμό του δημοσίου υπαλλήλου ως ειδικού πολίτη (citoyen special) κατά τη διατύπωση του Hauriou (M. Hauriou, Precis de droit administratif et de droit public, 1933, 744 και μετ. (Δ. Τσουπλακίδου Γ. Παπαχατζή, ΙΙ, 1937, 281). Στο ίδιο σύγγραμμα στη σελ. 14 αναφέρονται και τα ακόλουθα: «Ο δημόσιος υπάλληλος στερείται ένα ποσοστό της ελευθερίας του για να μπορέσει να απολαύσει πληρέστερα την ελευθερία του το κοινωνικό σύνολο, ο Λαός. Αυτό το γνώρισμα τεκμηριώνει ότι ο δημόσιος υπάλληλος πρέπει να είναι υπηρέτης του Λαού (άρθρο 103 παρ. 1 Συντ.), κυριολεκτικά». Στην Κύπρο προ της ψήφισης του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου του 1990 (Ν. 1/1990) δεν αναγνωρίζονταν οποιαδήποτε πολιτικά δικαιώματα στους δημοσίους υπαλλήλους. Με την εισαγωγή του πιο πάνω Νόμου και ειδικότερα με το άρθρο 71 παραχωρήθηκαν, για πρώτη φορά, ορισμένα πολιτικά δικαιώματα στους δημοσίους υπαλλήλους και, πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτικών τους φρονημάτων, της συμμετοχής τους σε πολιτικά κόμματα και πολιτικές συγκεντρώσεις, καθώς και της υποβολής υποψηφιότητας σε αξιώματα, των οποίων η κατοχή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, απαγορεύοντας τους όμως να χρησιμοποιούν τη θέση ή την επιρροή τους για επηρεασμό οποιουδήποτε προσώπου να προσχωρήσει ή να υποστηρίξει ορισμένο πολιτικό κόμμα ή πολιτικό πρόσωπο. Συνέχεια στη σελ. 2

2 2 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 Οι δημόσιοι υπάλληλοι υπηρετούν το λαό, όχι τα κόμματα Συνέχεια από σελ. 1 Κατά την άποψη μας το άρθρο 71 οριοθετεί τη συνταγματικά εφικτή ανάμειξη δημοσίων υπαλλήλων στα πολιτικά δρώμενα του τόπου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις συγκρούονται ευθέως και με το άρθρο 60 (1) (α) που προβλέπει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι «υπηρετούν το σύνολο του λαού, οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και τους νόμους και αφοσίωση στο Κράτος». Όπως αναφέρεται πιο πάνω το ασυμβίβαστο της κατοχής αξιώματος ή θέσης σε πολιτικό κόμμα από δημόσιο υπάλληλο προκύπτει και από τη νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Ειδικότερα στις Αναφορές με αρ. 5/2010 και 6/2010 η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με απόφαση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2011, γνωμάτευσε ότι οι τροποποιήσεις που είχαν ψηφισθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε σχέση με τους περί Δήμων και περί Κοινοτήτων Νόμους, με τις οποίες επιτρεπόταν στους εκλεγέντες δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους να διατηρούν τη θέση τους στη Δημόσια Υπηρεσία, είναι αντισυνταγματικές γιατί συγκρούονται με τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της διακρίσεως των εξουσιών. Σύμφωνα με την πιο πάνω γνωμάτευση, το Κυπριακό Σύνταγμα κάνει διάκριση μεταξύ Κενή θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες H ΣATIPA TOY K.Π.I. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ Καβάλλησαν τα άλογα, φόρεσαν πανοπλίες κι άρχισαν ανελέητα τις κονταρομαχίες ο Γενικός κι ο Βοηθός, Εισαγγελείς του τόπου, χωρίς να πάρουν την ευχή... του Αρχιεπισκόπου! Αμφότεροι από καιρό κατηγορούν αλλήλους και με τη στάση τους αυτή έχασαν πλείστους... φίλους οίτινες δεν ανέχονται τις κοκορομαχίες κι από εγκρίτους νομικούς τυχόν παρανομίες!! Η μάχη ήδη άρχισε κι ο χρόνος θα μας δείξει αν θα τελειώσει κάποτε και που θα καταλήξει, όμως, αυτή που πλήττεται απ την... παραφροσύνη δεν είναι άλλη, φυσικά, απ τη δικαιοσύνη!!! Kωστάκης Π. Iωαννίδης Σύμφωνα με τη γνωστοποίηση με αριθμό 362 που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία , έχει προκηρυχτεί για πλήρωση μια κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των Νόμων περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (αρ ), όχι αργότερα από τις Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): , , , , , , , , Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα διοριστεί/προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και τις ευθύνες της θέσης περιέχονται στην πιο πάνω γνωστοποίηση. n της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας και απαγορεύει την ανάμιξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Όπως το έθεσε το Ανώτατο Δικαστήριο «υπάρχει συνταγματική, δηλαδή, επιταγή, αναγνωρισμένη από τη νομολογία μας, για την τήρηση της αρχής της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή. Αυτή η συνταγματική επιταγή και η προαναφερόμενη διάκριση μεταξύ πολιτικής ή πολιτειακής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας αναγνωρίστηκαν στο ανώτατο επίπεδο, με την απόφαση της πλειοψηφίας της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην υπόθεση ΡΙΚ v. Καραγιώργη και Άλλων (1991) 3 Α.Α.Δ. 159». Στην υπόθεση Καραγιώργη, κρίθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ότι ο σκοπός της διάκρισης μεταξύ πολιτικής εξουσίας και δημόσιας λειτουργίας είναι «η τήρηση της αρχής της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή» και στη βάση αυτή απαγορεύεται η ανάμιξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Τονίζεται περαιτέρω ότι «η φιλοσοφία πίσω από τη διάκριση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας έγκειται στην αναγνώριση της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής για παροχή ίσων ευκαιριών στους πολίτες για υπηρεσία στο δημόσιο τομέα». Κρίθηκε επίσης ότι η παρουσία της πολιτικής εξουσίας μέσω των εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων στις συνεδρίες των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου προσέκρουε στη συνταγματική αρχή της διάκρισης της πολιτικής εξουσίας από τη διοικητική λειτουργία. Στην ίδια γνωμάτευση, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αναφορά, μεταξύ άλλων, και στην υπόθεση Δημοκρατία v. Κωνσταντινίδη (Αρ. 1) (1996) 3 Α.Α.Δ. 206, στην οποία ο τότε Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Γ. Πικής, είχε τονίσει σε ξεχωριστή απόφαση του ότι η διάκριση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοίκησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της εκτέλεσης των καθηκόντων των δημοσίων λειτουργών μακριά από την πολιτική και στη κατοχύρωση του πολιτικά απρόσωπου χαρακτήρα της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολό της. Στη συνέχεια το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε στη γνωμάτευση του και το θέμα της πίστης και του σεβασμού που οφείλει κάθε δημόσιος υπάλληλος στο Σύνταγμα και στο ανεξάρτητο της Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία ακομμάτιστα υπηρετεί το σύνολο του λαού, εφόσον, όπως προβλέπεται και από το άρθρο 60 (1) (β) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του κράτους. Τόνισε επίσης ότι η αμεροληψία της Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για τη χρηστή διοίκηση και ακόμα πως μπορεί να θεωρηθεί ως περιλαμβανόμενη στις αρχές του κράτους δικαίου. Επισημαίνεται περαιτέρω ότι τα όσα αναφέρθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο στις Αναφορές με αρ. 5/2010 και 6/2010 σε σχέση με τη διάκριση μεταξύ πολιτικής εξουσίας και διοικητικής λειτουργίας επαναλήφθηκαν και στην απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναφορά 1/2012 ημερομηνίας 2 Απριλίου Για όλους τους πιο πάνω λόγους είμαστε αντίθετοι με την Πρόταση Νόμου. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κατανοητό ότι είναι προς το συμφέρον του λαού και του τόπου να διασφαλιστεί η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών μακριά από την πολιτική και να κατοχυρωθεί ο πολιτικά απρόσωπος χαρακτήρας της Δημόσιας Υπηρεσίας στο σύνολο της. Έτσι, εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του Κράτους και της δημόσιας υπηρεσίας και περαιτέρω διασφαλίζεται η βεβαιότητα στις έννομες σχέσεις μεταξύ Κράτους και διοικουμένων, ανεξάρτητα από τις μεταβολές στα πρόσωπα των φορέων άσκησης της Πολιτικής Εξουσίας. n Αναζήτηση Υποστατικών για στέγαση Τμήματος Φορολογίας των Επαρχιακών Το Τμήμα Φορολογίας ζητά εκδήλωση ενδιαφέροντος από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν υποστατικά προς ενοικίαση ή/και πώληση, για στέγαση των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος σε Λευκωσία και Λεμεσό. Η δημοσίευση με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες βρίσκεται στον ιστότοπο του Τμήματος Φορολογίας, στο Μέρος Προσφορές. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στον Έφορο Φορολογίας και να κατατεθεί στο κιβώτιο Προσφορών του Τμήματος Φορολογίας, 2ος όροφος, στο Υπουργείο Οικονομικών, Γωνία Οδών Μιχαλάκη Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1472 Λευκωσία, όχι αργότερο από την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 στις 9 π.μ. Η κατάθεση προσφορών σε οποιοδήποτε άλλο μέρος από το δηλωθέν δεν θα λαμβάνεται υπόψη. n ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΠΑΣΥΔΥ) Κατά νόμο υπεύθυνος, ΠΑΣΥΔΥ. Οι συνεργασίες να περιορίζονται κατά το δυνατό στις 400 λέξεις. Γλαύκος Χατζηπέτρου, Γ.Γ. ΠΑΣΥΔΥ, Τηλ Επιτρέπεται η αναδημοσίευση ύλης της pasydy.gla εφημερίδας με την προϋπόθεση ότι Υπεύθυνος Σύνταξης, αναφέρεται η πηγή και ο συγγραφέας. Πρίαμος Λοϊζίδης, Τηλ Διεύθυνση: Δημοσθένη Σεβέρη 3, Λευκωσία 1066, Άρθρα Συνεργατών δεν εκφράζουν Τηλ , , , κατ ανάγκη τις θέσεις της Οργάνωσης. Φαξ Οι απόψεις που εκφράζονται από συνεργάτες δεν δεσμεύουν κατ ανάγκην την

3 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY Aπόψεις και σχόλια Η Δημόσια Υπηρεσία, ραχοκοκαλιά του Κράτους Δικαίου Η δημόσια υπηρεσία σε κάθε ευνομούμενο Κράτος πρέπει να παραμένει πολιτικά και κομματικά ανεξάρτητη για να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και το σύνολο του λαού με σεβασμό στο Σύνταγμα και στους Νόμους. Η Κυπριακή Νομολογία με παραπομπές σε συνταγματικές πρόνοιες και αποφάσεις Δικαστηρίων άλλων χωρών, ως και με βάση τη νομική θεωρία, κατέγραψε κατά τρόπο σαφή τη διάκριση μεταξύ των καθηκόντων των δημόσιων υπαλλήλων, οι οποίοι αντίθετα με τους υπουργούς είναι μόνιμοι («permanent»), εφόσον ο διορισμός τους δεν είναι πολιτικός («political») και στην πράξη τερματίζεται μόνο λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς ή λόγω συντάξιμης ηλικίας. Στα πλαίσια μιας δημοκρατικής κοινωνίας πρέπει να κατοχυρώνεται, από τη μια, το επιθυμητό της ελευθερίας έκφρασης περί τα κοινά με συνακόλουθη τη συμμετοχή των πολιτών και, από την άλλη, κατοχυρώνεται προς το δημόσιο συμφέρον, η αμεροληψία και η μη πολιτικοποιημένη δημόσια υπηρεσία. Τα πιο πάνω συνάδουν ουσιαστικά και με το άρθρο 60 του περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμου αρ. 1/90, που αφορά στην οφειλόμενη πίστη και το σεβασμό εκάστου δημόσιου υπαλλήλου στο Σύνταγμα κατά την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητης Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της νόμιμης θέλησης του κράτους. Η αμεροληψία της Δημόσιας Υπηρεσίας θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο για τη χρηστή διοίκηση και ακόμα περιλαμβάνεται στις αρχές του Κράτους Δικαίου. Άλλωστε το πνεύμα του Συντάγματός μας, διασφαλίζει τη διάκριση της πολιτειακής ή πολιτικής εξουσίας από τη μια και της δημόσιας λειτουργίας από την άλλη. Πιο συγκεκριμένα διασφαλίζει ότι η δημόσια λειτουργία θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο μιας μόνιμης και ανεξάρτητης Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας και αυτό, προφανώς, για να μπορεί να εξυπηρετεί την οποιαδήποτε εκλελεγμένη κυβέρνηση κατά τον ίδιο νόμιμο και αποτελεσματικό τρόπο. Άλλωστε η Δημόσια Υπηρεσία συνεισφέρει με τη μονιμότητα της ουσιαστικά σε τρία πολύ βασικά στοιχεία στη νόμιμη λειτουργία του Κράτους: την πραγματογνωμοσύνη της, την εγγύηση αμερόληπτης συμβουλής και την εκτέλεση των νόμιμων αποφάσεων του Κράτους. Κρίθηκε δε από το Ανώτατο Δικαστήριο κατά τρόπο ρητό ότι, η σαφής διάκριση μεταξύ της πολιτικής εξουσίας και της διοικητικής λειτουργίας, απαγορεύει την ανάμειξη της πολιτικής εξουσίας στη διοικητική λειτουργία του κράτους. Συγκεκριμένα υπάρχει συνταγματική επιταγή, αναγνωρισμένη από τη νομολογία μας, για την τήρηση της αρχής της λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών μακριά από την πολιτική επιρροή. Άρα η τροποποίηση στο Ν.1/90 και ειδικά στο άρθρο 71 με τους Νόμους 71/91, προέβλεψε δυνατότητα να είναι δημόσιος υπάλληλος απλό, μόνο, μέλος πολιτικού Κόμματος, όχι όμως να κατέχει αξίωμα σε πολιτικό Κόμμα. Ανδρέας Σ. Αγγελίδης, Δικηγόρος. l Σύνταγμα «α λα καρτ» για τη Βουλή των Αντιπροσώπων? Η Ελλάδα είναι η μητέρα-πατρίδα μας Παρακολουθούμε με αγωνία την πορεία των διαπραγματεύσεων της Ελληνικής κυβέρνησης με τους εταίρους και δανειστές της Ελλάδας. Οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες, ίσως γιατί και τα γεγονότα δεν είναι ξεκάθαρα ή δεν δείχνουν ξεκάθαρα που οδηγούν. Η Ελλάδα δεν είναι οποιαδήποτε περίπτωση για μας. Η Ελλάδα είναι η Μητέρα πατρίδα μας, είναι το κυριότερο και πιο σταθερό στήριγμα του αγώνα του Κυπριακού Ελληνισμού για επιβίωση, είναι η χώρα με την οποία έχουμε στενότατες οικονομικές σχέσεις. Δεν ενδιαφερόμαστε απλώς τι θα γίνει στην Ελλάδα. Αγωνιούμε για την έκβαση των διαπραγματεύσεων της Ελλάδας. Και γιατί θέλουμε ο αδελφός Ελληνικός λαός να Μείωση δαπανών το πρώτο τετράμηνο Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για το πρώτο τετράμηνο του 2015 καταδεικνύουν έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των -28,4 εκ. ευρώ (-0,2% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με πλεόνασμα 120,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η αντίστοιχη περσινή περίοδος συμπεριλάμβανε τα μερίσματα που έλαβε το Κράτος από την Κεντρική Τράπεζα τον Απρίλη του 2014, ύψους 181,4 εκ. ευρώ, και την Αρχή Λιμένων τον Ιανουάριο του 2014, ύψους 15,0 εκ. ευρώ, τα αντίστοιχα των οποίων δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τον Απρίλιο του Εξαιρουμένων αυτών των μερισμάτων, το έλλειμμα για το πρώτο τετράμηνο του 2014 θα εκυμαίνετο στα -75,6 εκ. ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει δημοσιονομική βελτίωση το πρώτο τετράμηνο του Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των δαπανών κατά 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές ανήλθαν στα 746,7 εκ. ευρώ (7,0% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του ,5% μείωση ανεργιακού επιδόματος και 61,9% μείωση επιδόματος πλεονάζοντος προσωπικού) και οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων) ανήλθαν στα 700,6 εκ. ευρώ (1,2% μείωση από την αντίστοιχη περίοδο του 2014). Η ενδιάμεση ανάλωση μειώθηκε κατά 13,3% (από 181,4 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2014, σε 157,3 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2015). Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,7% κατά το πρώτο τετράμηνο σε σύγκριση με το n ξεπεράσει την στραγγαλιστική οικονομική κρίση, να ανακτήσει την αξιοπρέπεια του και να ευημερήσει και γιατί πιθανό «ατύχημα» (έξοδος της Ελλάδας από την ευρωζώνη) θα επηρεάσει και τη δική μας οικονομική πορεία και γιατί θέλουμε μια Ελλάδα δυνατή. Δυνατή Ελλάδα σημαίνει σωστότερη αντιμετώπιση των εθνικών ζητημάτων, με πρώτο βέβαια το κυπριακό. Δυνατή Ελλάδα σημαίνει ισχυρό στήριγμα για την Κύπρο. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκτιμήσουμε που θα οδηγηθούν τα πράγματα και πως θα καταλήξει η διαπραγμάτευση. Σεβόμαστε την εκλεγμένη κυβέρνηση της Ελλάδας και στο τέλος της ημέρα η οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί από τον ελληνικό λαό. Ευχόμαστε να μην πάθει η Ελλάδα, ότι έπαθε η Κύπρος προ δύο ετών. «Η ΜΑΧΗ», l Συμφωνούμε απόλυτα.? Θέλουν «πουγκούδι» Το ενδεχόμενο θέσπισης δικαιώματος καταβολής επιδόματος για επανένταξη στην αγορά εργασίας ή κατ ε ξ α ί ρ ε σ ι ν πρόωρη καταβολή σύνταξης, που αφορά προφανώς πλήρους απασχόλησης βουλευτές (δεν ασκούν δηλαδή άλλο επάγγελμα), οι οποίοι είτε δεν επαναδιεκδικούν, είτε αποτυγχάνουν να επανεκλεγούν, συζήτησαν παρασκηνιακά, στο παρόν στάδιο, μέλη του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Το θέμα, όπως εγκύρως και διασταυρωμένα πληροφορείται η «Σ», ηγέρθη χθες ακροθιγώς και «στο πόδι», στο περιθώριο συνεδρίασης Επιτροπής στη Βουλή. Και τέθηκε ως προέκταση των προτάσεων νόμου που προωθείται για το δικαίωμα Δημοσίων Υπαλλήλων να διεκδικούν κομματικά ή άλλα αξιώματα. Συνδέθηκε, επίσης, με τη συζήτηση για περιορισμό διά νόμου των επιτρεπόμενων θητειών στα Δημόσια Αξιώματα. «η σημερινή», l Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω μόνο γέλιο προκαλούν. Δεν τα σχολιάζουμε Ως πολύ σημαντικό θέμα με ποικίλες προεκτάσεις, εκτιμά η Κυβέρνηση την ενδεχόμενη επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης των γιατρών του Δημοσίου από το 65ο στο 68ο έτος ηλικίας, ανέφερε ο Υπουργός Υγείας μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Σημείωσε ότι θέση της Κυβέρνησης είναι η συζήτηση του ζητήματος, η μελέτη των οικονομικών ή άλλων επιπτώσεων που η τυχόν επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης θα επιφέρει και η μετέπειτα κατάθεση προτάσεων στη Βουλή. Άποψη την οποία συμμερίστηκε και η Επιτροπή, η οποία έκανε αποδεκτή την εισήγηση του Υπουργού για αναβολή συζήτησης του θέματος. Ανάφερε ακόμη ο Υπουργός ότι το θέμα απλά και μόνο επειδή ο συντάκτης του πιο πάνω κειμένου έχει επισημάνει ότι πρόκειται για ένα θέμα που ηγέρθη «ακροθιγώς και στο πόδι», δηλαδή πρόκειται για προχειροδουλειά. Αν, όμως, υπάρχουν τέτοιες σκέψεις ας διερωτηθούν οι έντιμοι βουλευτές μας κατά πόσο θα έχουν οι άδικο οι εργαζόμενοι αν μαζευτούν έξω από τη Βουλή και ρίχνουν πέτρες όταν θα συζητείται το θέμα αυτό.? Ιρλανδία: Συμφωνία για αυξήσεις μισθών Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας συμφώνησε με τα συνδικάτα να αποκαταστήσει κάποιες από τις περικοπές μισθών που είχαν επιβληθεί στους δημοσίους υπαλλήλους λόγω της οικονομικής κρίσης, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Δημοσίων Δαπανών και Μεταρρυθμίσεων, Μπρένταν Χάουλιν. Όταν ξέσπασε η κρίση, το 2008, έγιναν περικοπές στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων 15%, κατά μέσο όρο. Με βάση τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα, οι εργαζόμενοι με ετήσιες απολαβές ευρώ ή λιγότερα θα πάρουν αύξηση 7%. Όσοι έχουν ετήσιο μισθό άνω των ευρώ θα πάρουν αύξηση μόνο 1%. Οι αυξήσεις αυτές «εναρμονίζονται με την απαίτηση της κυβέρνησης για σύνεση, ώστε να διασφαλίσουμε ότι η δουλειά που έγινε για να εξυγιάνουμε την οικονομία μας δεν θα τεθεί σε κίνδυνο με κανέναν τρόπο», είπε ο υπουργός. Σύμφωνα με τον Χάουλιν, το κόστος για την κυβέρνηση από τις αυξήσεις των μισθών θα φτάσει τα 566 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας. «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 29 Μαΐου, 2015 l Στην Κύπρο που οι περικοπές είναι μεταξύ 25 και 30% κάποιοι μιλούν ακόμη για «προνομιούχους» δημοσίους υπαλλήλους. Το ορίο αφυπηρέτησης ιατρών επηρεάζει και τους σχεδιασμούς για αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Σημείωσε δε ότι οι πρακτικές που άλλες χώρες ακολουθούν στην αντιμετώπιση του θέματος, ποικίλουν, καθώς στις ΗΠΑ και στην Αγγλία τα όρια αφυπηρέτησης των γιατρών και των επιστημόνων έχουν καταργηθεί πρακτική, ωστόσο, που δεν ακολουθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς υπάρχουν αποφάσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να ορίζεται ηλικία αφυπηρέτησης. Βεβαίως, πρόσθεσε ο Υπουργός, «οι γιατροί αποτελούν μια ιδιαιτερότητα επαγγελματιών, αφού ξεκινούν να εργάζονται κατά μέσο όρο σε μεγαλύτερη ηλικία και έχουν πάρα πολλά να προσφέρουν μετά την ηλικία των 65. n

4 4 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 ΣελIδα ΤΗΣ ΓYναIκαΣ Ποίηση Κυπρίων Γυναικών Τα παραδοσιακά φαγητά-γλυκά μας αλλά και ειδικά εορταστικά είδη (φλαούνες, παλουζές, ρέσι κ.α.) δεν είναι μόνο δική μας επιλογή. Είναι αξέχαστες και επιζητούμενες γεύσεις και για τους ξένους που σαν τουρίστες ή με άλλη ιδιότητα επισκέπτονται τον τόπο μας. Αρχίζουμε σήμερα να δίνουμε στους συναδέλφους χαρακτηριστικές, συνταγές από μέλη που τις γνώρισαν στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή στους τόπους που γεννήθηκαν κυρίως σε μη αστικές περιοχές. Παρακαλούμε τους συναδέλφους να στείλουν τις δικές τους συνταγές στη διεύθυνση Στόχος μας να καλύψουμε όλες τις περιοχές του τόπου μας. Περιμένουμε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες αλλά και πληροφορίες από τους γονείς και άλλους συγγενείς σας. Εγκαινιάζουμε τη στήλη μας με συνταγή από το περιοδικό Η φωνή της Κατωκοπιάς. Γλυκό Καρπούζι Συνταγή από τη Λένια Χατζηχαραλάμπους-Πελεκάνου η Η4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών το 1983, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Αφορμή υπήρξε η επιθετικότητα του ισραηλινού κράτους κατά μεγάλου αριθμού παιδιών παλαιστινιακής καταγωγής. Η ημέρα αυτή θα πρέπει να μας θυμίζει ότι σ όλο τον κόσμο υπάρχουν εκατομμύρια παιδιά, που υποφέρουν από διαφορετικών ειδών κακομεταχείριση -φυσική, ψυχική και συναισθηματική. Οι στατιστικές τρομάζουν: 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις κατά την τελευταία εικοσαετία, ενώ 20 εκατομμύρια έζησαν σε στρατόπεδα περίθαλψης προσφύγων. 80 χιλιάδες παιδιά πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας κάθε χρόνο στη Νότιο Αμερική και την Καραϊβική. Η σημερινή μέρα, είναι βαρύνουσας σημασίας για τα παιδιά της Κύπρου, καθώς τίθεται σε ισχύ η σύμβαση Λανζαρότε, η οποία αποτελεί ένα πανίσχυρο νομικό όπλο κατά της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. Η Σύμβαση προνοεί για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας, και την προστασία των θυμάτων, και εισάγει σημαντικές πρόνοιες για την αντιμετώπιση του ειδεχθούς αυτού φαινομένου. Πρόκειται για ένα κυρωτικό νόμο, του οποία πήρε τη συνταγή αυτή από τη μητέρα της Χρυσταλλένη Χατζηχαραλάμπους Παρπέρη. Υλικά - 1 κιλό (20 κομμάτια) φλούδα καρπουζιού - 1 κιλό ζάχαρη - 2 ποτήρια νερό - 4 κουταλιές ασβέστη διαλυμένο σε 3 κιλά νερό - Χυμό από 4 λεμόνια αραιωμένο με 3 κιλά νερό - 1 φακελάκι βανίλια Εκτέλεση - Καθαρίζουμε το εξωτερικό και το εσωτερικό μέρος του καρπουζιού και παίρνουμε μόνο το σκληρό άσπρο μέρος. - Κόβουμε σε κομμάτια σε σχήμα ρόμβου ή τρίγωνα και τα ρίχνουμε σε ασβεστόνερο για 3 ώρες. - Αφαιρούμε τα κομμάτια από το ασβεστόνερο και πλένουμε τα κομμάτια πολύ καλά. - Βάζουμε τα κομμάτια σε κατσαρόλα με νερό να βράσουν EPEYNA, ETOIMAZEI: Nάσω κασoυλίδoυ Διεθνής Ημέρα κατά της Επιθετικότητας εναντίον των Παιδιών (4 Ιουνίου) Εφαρμογή Σύμβασης Λανζαρότε στην Κύπρο Γνωρίστε παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας Το βιβλίο Ποίηση Κυπρίων Γυναικών της Δένας Σολωμή αποτελεί σημαντική συμβολή στα λογοτεχνικά δρώμενα της Κύπρου, διότι προσφέρει στον αναγνώστη ένα πανόραμα γυναικείου ποιητικού λόγου που αρδεύεται από τη γυναικεία δημιουργικότητα τριών αιώνων. Το όλο εγχείρημα αποτελεί συνειδητή προσπάθεια προβολής της γυναικείας λογοτεχνικής δημιουργίας και ένα χρήσιμο εργαλείο για τους μελετητές της συγκριτικής λογοτεχνίας και των σπουδών του φύλου. Το βιβλίο εμπίπτει στην κατηγορία της θεματικής/ εξειδικευμένης ανθολογίας, η οποία προσφέρει στο μελετητή της λογοτεχνικής δημιουργίας τη δυνατότητα να προσεγγίσει το αντικείμενό του από μια διαφορετική οπτική γωνία και να ψηλαφίσει ορισμένες παραμέτρους που δεν είναι ορατές από την οπτική της γενικής ποιητικής ανθολογίας. Η συγκεκριμένη έκδοση είναι καρπός πολύχρονης ερευνητικής εργασίας. Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε δεν προβαίνει σε αξιολογικές κατατάξεις, αλλά εστιάζει το ενδιαφέρον της στον τρόπο με τον οποίο η κύπρια γυναίκα προσέλαβε και μετουσίωσε, μέσω του ποιητικού λόγου, τις εξελίξεις στο κοινωνικό, ιστορικό και διεθνές γίγνεσθαι καθώς και εμπειρίες συναισθηματικής και προσωπικής φύσεως. Η ανθολογία δομείται σε οκτώ θεματικές ενότητες, ώστε να δώσει στον αναγνώστη τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την εξέλιξη και τις διάφορες τάσεις της ελληνικής κυπριακής ποίησης της περιόδου μέσα από τη συγχρονική παρουσίαση των ανθολογημένων ποιημάτων. Οι οκτώ θεματικοί άξονες είναι: Ποιητική, Έρωτας, Κύπρος, Γυναικεία μορφή, Πόλη, Διεθνής διάσταση, Μύθος-ιστορία-λογοτεχνία, Μεταφυσικές υπαρξιακές ανησυχίες. Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει 410 ποιήματα 130 γυναικών και προσφέρει στον αναγνώστη/μελετητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μέσω των οκτώ θεματικών αξόνων πώς οι κύπριες προσλαμβάνουν θέματα ιστορικά, μυθολογικά, λογοτεχνικά, κοινωνικά και προσωπικά και τα μετουσιώνουν ποιητικά. Χρήσιμα εργαλεία για τους μελετητές της ποιητικής γραφής, όπως αυτή πραγματώνεται από γυναίκες της Κύπρου, είναι η ΕΙΣΑ- ΓΩΓΗ από την ίδια τη συγγραφέα και τα τρία εκτενή παραρτήματα που πλαισιώνουν την έκδοση: Χρονολόγιο Κύπρος , το οποίο παρέχει στον αναγνώστη ιστορικά γεγονότα, στοιχεία απογραφής πληθυσμού και εκπαίδευσης, λογοτεχνικές πληροφορίες με ιδιαίτερη έμφαση στη γυναικεία λογοτεχνική παραγωγή, Βιβλιογραφικές Πηγές: ποιητικές συλλογές, ανθολογίες, περιοδικά, εφημερίδες (από όπου ανθολογήθηκαν ποιήματα) καθώς και επιλεγμένη βιβλιογραφία, και Ευρετήριο ποιητριών και ποιημάτων. Τα ανθολογούμενα ποιήματα, ιδιαίτερα μετά το 1974, διαγράφουν μια ενδιαφέρουσα μετακίνηση των ποιητριών από την έκφραση του οράματος του συνόλου προς την έκφραση της ατομικής αξίας και προσωπικού σύμπαντος με έντονο το αίσθημα της αμφισβήτησης, της αδυναμίας και ηττοπάθειας. Ο λόγος και τα σύμβολα μετατρέπονται με την πάροδο του χρόνου και γίνονται περισσότερο ελλειπτικά και ατομικά. Διακρίνουμε μια μετατόπιση από την ενασχόληση με το γενικό, εθνικό ή πνευματικό πιστεύω/όραμα, προς την ενασχόληση με το σχετικό, το διαφορετικό, το σώμα, την ηδονή, τον ανεκπλήρωτο έρωτα,την πόρνη. Έτσι ο γυναικείος ποιητικός λόγος απαλλάσσεται από τη λυρική υπερβολή του παρελθόντος. Οι σάλπιγγες για απελευθέρωση του νησιού ή η περιγραφή του σφριγηλού εφηβικού σώματος αντικαθίστανται από ένα κουτί γεμάτο με οστά αγνοούμενου. Η τουρκική εισβολή του 1974 και η κατοχή σημαντικού μέρους του νησιού αποδεικνύεται μια τραυματική εμπειρία με μακροχρόνιες και ανεξίτηλες επιπτώσεις. Μετά το 74 η ποίηση των κυπρίων γυναικών σπάνια αποτυπώνει στιγμές ανάτασης. Αντίθετα, χαρτογραφεί αιμάτινα βιώματα προσωπικής και εθνικής απαξίωσης, μετριότητας, σκεπτικισμού, περιθωριοποίησης και, ενίοτε, καταβάλλεται συνειδητή προσπάθεια αποδόμησης των αξιών της κυπριακής κοινωνίας οι οποίες εδράζονται στο ψέμα, την υποκρισία και τον εφησυχασμό. Τα βιώματα αυτά μετουσιώνουν την έως τότε «ξέπνοη ποίηση των γυναικών» (Ε. Θεοχάρους, 1999) σε ένα εύρωστο και δυναμικό ποιητικό λόγο. Το πανόραμα του ποιητικού λόγου των κυπρίων γυναικών, που αναδεικνύεται μέσα από την παρούσα ανθολογία, συνιστά μια πρόκληση, αλλά και πρόσκληση, για μια συνομιλία θεωρητικής προσέγγισης του γυναικείου ποιητικού λόγου και μιας κριτικής αποτίμησης του. Με τον τρόπο αυτό, διανοίγονται νέες προοπτικές έρευνας τόσο συγκριτικά όσο και συγχρονικά στον κυπριακό και στον ελλαδικό λογοτεχνικό χώρο. Η Ανθολογία Ποίησης Κυπρίων Γυναικών , η οποία εκδόθηκε στην Αθήνα από τις εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και στην Κύπρο. n Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος ψηφίστηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 13 Νοεμβρίου 2014, και εισάγει στην εσωτερική έννομη τάξη της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Σύμβαση Λανζαρότε. Από το 2010, οπόταν και άρχισε η εκστρατεία Ένα στα Πέντε στη Ρώμη της Ιταλίας, το hope for children συμμετείχε ενεργά στην εκστρατεία και, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Συμβουλίου στην Κύπρο, εργάστηκε ασταμάτητα για την κύρωση της Σύμβασης Λανζαρότε. n μαζί με ένα λεμόνι, χυμό και φλούδα μέχρι που να ψηθούν (το δοκιμάζουμε με μια οδοντογλυφίδα). - Ξεπλένουμε καλά με κρύο νερό και τα βάζουμε σε λεμονάδα για 3 ώρες (χυμός από 4 λεμόνια με νερό). - Στραγγίζουμε σε τρυπητό χωρίς πλύσιμο - Βάζουμε τα κομμάτια γλυκού σε κατσαρόλα με ζάχαρη και 2 ποτήρια νερό και τοποθετούμε στη φωτιά για μισή ώρα. - Τοποθετούμε την κατσαρόλα σε κρύο νερό. - Την επόμενη μέρα συνεχίζουμε το βράσιμο μέχρι που να δέσει το σιρόπι. Το γλυκό μας είναι έτοιμο όταν το σιρόπι είναι αρκετά πυκνό ώστε να κάνει κόμπο πάνω στο κουτάλι. - Προσθέτουμε τη βανίλια και τον χυμό ενός λεμονιού και αφού πάρει ακόμα μια βράση το κατεβάζουμε από τη φωτιά και τοποθετούμε την κατσαρόλα σε κρύο νερό. - Αφήνουμε να κρυώσει και το τοποθετούμε σε γυάλινα βάζα. Σερβίρουμε πάντα παγωμένο ή αφού ξεπλύνουμε το κάθε κομμάτι από το σιρόπι, του βάζουμε ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε ως λουκούμι. n

5 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY AΠOΦAΣEIΣ ANΩTATOY ΔIKAΣTHPIOY ΣE ΘEMATA ΔHMOΣIAΣ ΔIOIKHΣHΣ Eτοιμάζει Γλαύκος Xατζηπέτρου Μαίρη Ζηντίλη v. Δημοκρατίας 26 Μαΐου, 2015 Υπόθεση αρ. 509/2013 Τα γεγονότα Με την πιο πάνω προσφυγή η αιτήτρια Μαίρη Ζηντίλη προσέβαλε την προαγωγή του ενδιαφερομένου μέρους Ανδρέα Χατζηπάκκου στη μόνιμη θέση Ανώτερου Διοικητικού Λειτουργού στο Γενικό Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, προαγωγή που έγινε με απόφαση της Ε.Δ.Υ. στις Στο στάδιο των γραπτών αγορεύσεων, ο ευπαίδευτος συνήγορος των καθ ων η Αίτηση με επιστολή ημερ πληροφόρησε το Δικαστήριο και όλους τους ενδιαφερομένους ότι η προαγωγή του Ανδρέα Χατζηπάκκου ακυρώθηκε με απόφαση στην προσφυγή αρ. 488/2013, ημερ και ζήτησε ορισμό της προσφυγής το συντομότερο δυνατό, προσδοκώντας σε απόσυρση της προσφυγής. Το Δικαστήριο όρισε την προσφυγή για περαιτέρω οδηγίες στις , ημερομηνία κατά την οποία η κα Καλλιγέρου εκ μέρους της αιτήτριας τοποθετήθηκε εναντίον της απόσυρσης της προσφυγής για τους λόγους που εξήγησε, με αποτέλεσμα να επαναληφθούν οι οδηγίες για την καταχώρηση των υπολειπομένων γραπτών αγορεύσεων. Νομικοί ισχυρισμοί Στη γραπτή αγόρευση του ενδιαφερομένου μέρους, οι συνήγοροι του, μεταξύ άλλων, προέβαλαν προδικαστικές ενστάσεις ότι η προσφυγή θα πρέπει να απορριφθεί ως αλυσιτελής και επομένως ως απαράδεκτη και ως παραμένουσα άνευ αντικειμένου ενόψει της ακύρωσης από το Ανώτατο Δικαστήριο της προαγωγικής πράξης του Α. Χατζηπάκκου στην προσφυγή υπ αρ. 488/2013. Στην απαντητική αγόρευση της, η κα Καλλιγέρου επανέλαβε τους λόγους για τους οποίους επιμένει στην προώθηση της προσφυγής ζητώντας ακυρωτική απόφαση για λόγους άλλους και πέραν από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε η ακυρωτική απόφαση στην υπόθεση Λαμπρινή Γωγάκη ν. Δημοκρατίας, προσφυγή υπ αρ. 488/2013. Η συνήγορος τόνισε ιδιαιτέρως ότι είχε ζητηθεί από την ίδια συνεκδίκαση της παρούσας με την υπ αρ. 488/2013 προσφυγή, αλλά εν τέλει λόγω αντιρρήσεων από την πλευρά του κ. Α. Κωνσταντίνου, δικηγόρου της Λαμπρινής Γωγάκη στην άλλη προσφυγή, οι υποθέσεις δεν συνεκδικάστηκαν. Οι συνήγοροι επιχειρηματολόγησαν στην ίδια βάση και κατά τις διευκρινίσεις, με πρόσθετη πληροφόρηση από τον ευπαίδευτο συνήγορο της Δημοκρατίας ότι της ακυρωτικής απόφασης στην Λαμπρινή Γωγάκη ακολούθησε επανεξέταση από την ΕΔΥ, προήχθη η Γωγάκη, ο δε Χατζηπάκκος διορίστηκε υπεράριθμός. Η ουσία του επιχειρήματος της κας Καλλιγέρου ήταν ότι επειδή ακριβώς δεν έγινε δεκτή η συνεκδίκαση της παρούσας υπόθεσης με τη 488/2013, δεν μπορεί να αποστερηθεί η παρούσα αιτήτρια της εξέτασης των λόγων ακυρώσεως που προηγούνταν των λόγων ακυρώσεως στην προσφυγή αρ. 488/2013. Η νομολογία, σύμφωνα με τη συνήγορο, όπως έχει εξελιχθεί δεν επιτρέπει την επάνοδο σε ζητήματα που δεν έθιξε η ακυρωτική απόφαση εάν είτε ο αιτητής αποσύρει την προσφυγή, είτε δεν καταχωρήσει έφεση έστω και ως επιτυχών διάδικος ώστε να εξεταστούν ζητήματα τα οποία θα δημιουργήσουν δεδικασμένο μεταξύ των διαδίκων. Αντίθετα ο κ. Σταυρινός εισηγήθηκε ότι η δίκη μετά την απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη έχει καταργηθεί και δεν επιτρέπεται να προχωρεί η παρούσα χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο εφόσον ιδιαιτέρως δεν έχουν παραμείνει οποιεσδήποτε ζημιές, οι οποίες εν πάση περιπτώσει δεν έχουν αναφερθεί από την εδώ αιτήτρια. Το ίδιο επιχειρηματολόγησε και ο συνήγορος του ενδιαφερομένου μέρους ότι δηλαδή εφόσον το ακυρωτικό αποτέλεσμα της προσφυγής στη Λαμπρινή Γωγάκη ενεργεί αναδρομικά και εναντίον όλων, δεν παραμένει οτιδήποτε προς συζήτηση στην παρούσα προσφυγή, ούτε και μπορεί να υπάρχει κατάλοιπο ζημιάς εφόσον θα γίνει επανεξέταση. Η απόφαση του δικαστηρίου Το δικαστήριο απορρίπτοντας την προσφυγή αποφάνθηκε ότι: α. Η νομολογία είναι πάγια στο ζήτημα ότι η δίκη καταργείται όταν επέλθουν ορισμένα γεγονότα μεταγενέστερα της κατάθεσης της προσφυγής ούτως ώστε το αντικείμενο της πλέον να εξαφανίζεται. Η δίκη καταργείται, για παράδειγμα, όταν εκδίδεται νέα εκτελεστή διοικητική απόφαση για το ίδιο ζήτημα οπότε η προηγηθείσα διοικητική πράξη αποβάλλει το αντικείμενο της. Η δίκη καταργείται επίσης όταν η προσβαλλόμενη πράξη ανακαλείται και εκδίδεται νέα που ικανοποιεί τον αιτητή. β. Είναι περαιτέρω γνωστό ότι ένας αιτητής κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος θα πρέπει να έχει έννομο συμφέρον σε όλα τα στάδια της διαδικασίας που στην πράξη σημαίνει την ύπαρξη του συμφέροντος αυτού κατά την παραγωγή της διοικητικής πράξης, την κατάθεση της αίτησης ακυρώσεως και το στάδιο συζήτησης της υπόθεσης, (Ε.Π. Σπηλιωτόπουλου: «Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου» 12 η έκδ. Τόμος ΙΙ, σελ. 86, παρ. 459). Πρόσθετα ο συγγραφέας αναφέρει ότι το έννομο συμφέρον μπορεί να εκλείψει όταν η προσβαλλόμενη πράξη θεωρείται εξαφανισμένη εξ αρχής, όταν ανακλήθηκε, ακυρώθηκε, καταργήθηκε ή έληξε χρονικά. γ. Η συνέχιση της δίκης, όπως είναι παγίως επίσης νομολογημένο, επιτρέπεται μόνο όταν παραμένει κατάλοιπο ζημιάς εκ της ανακληθείσας ή ακυρωθείσας πράξης. Θα πρέπει να έχει παραμείνει ζημιά η οποία και εναπόκειται στον αιτητή να αποδείξει ώστε να μπορέσει να ενεργοποιήσει την πρόνοια του Άρθρου του Συντάγματος, σύμφωνα με την οποία η αξίωση αποζημίωσης προϋποθέτει ακυρωτική απόφαση της προσβαλλόμενης πράξης από το Δικαστήριο κάτω από την παράγραφο 4 του ιδίου Άρθρου, (Παπαδόπουλος ν. Δημοκρατίας (1989) 3 Α.Α.Δ. 973, Στράκκα Λτδ ν. Δημοκρατίας (1991) 3 Α.Α.Δ. 643 και Μιχαηλίδης ν. Δημοκρατίας - πιο πάνω -). Η μη δυνατότητα προώθησης προσφυγής λόγω κατάργησης της δίκης οφείλεται στο ότι εξαφανίζεται το αντικείμενο της ώστε να μην εξυπηρετείται πλέον σκοπός με την εκδίκαση της, εκτός και εάν παραμένει οποιαδήποτε ζημία. Τότε μόνο είναι παραδεκτή η συνέχιση της. δ. Στην υπό κρίση υπόθεση, η ακύρωση της ίδιας διοικητικής πράξης με την απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη, η οποία ακυρωτική απόφαση επενεργεί erga omnes, δηλαδή, έναντι πάντων, έχει ως αποτέλεσμα ότι η πράξη επί της οποίας βασίστηκε η προσφυγή στη Γωγάκη και η οποία είναι η ίδια πράξη στην οποία βασίζεται και η παρούσα προσφυγή, έχει εξαφανιστεί. Επί ακυρώσεως το διοικητικό όργανο οφείλει να επανεξετάσει εάν δεν θα καταχωρήσει έφεση. Η υποχρέωση της διοίκησης είναι αρχικά η επαναφορά των πραγμάτων στο σημείο που βρίσκονταν πριν από την ακυρωθείσα πράξη και στη συνέχεια, επανεξετάζοντας, να λάβει υπόψη το πραγματικό και νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον αρχικό χρόνο, (άρθρα 57 και 58 του περί Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου αρ. 158(Ι)/99). Επί ακυρώσεως προαγωγής ή και διορισμού σε οποιαδήποτε θέση η επανεξέταση διενεργείται στη βάση του ακυρωτικού βεβαίως αποτελέσματος, με αποτέλεσμα υποψήφιοι να είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν υποψήφιοι κατά το χρόνο που λαμβανόταν η ακυρωθείσα απόφαση και όχι μόνο εκείνοι που προσέβαλαν την πράξη διορισμού ή προαγωγής. Περαιτέρω, όπως ανεφέρθη κατά τις διευκρινίσεις, η ΕΔΥ μετά την ακυρωτική απόφαση στη Λαμπρινή Γωγάκη επανεξέτασε και προήγαγε τη Γωγάκη αναδρομικά, με το εδώ ενδιαφερόμενο μέρος Χατζηπάκκο να έτυχε υπεράριθμου διορισμού. Επομένως και αυτός είναι πρόσθετος λόγος που συνηγορεί στο ότι η παρούσα προσφυγή παρέμεινε εν τέλει άνευ αντικειμένου διότι η νομιμότητα αποκαταστάθηκε μετά την ακύρωση της πράξης στη Λαμπρινή Γωγάκη με την αιτήτρια στην παρούσα προσφυγή να είχε τεθεί εκ νέου υπό την κρίση της ΕΔΥ, ασχέτως εάν δεν επιλέγηκε τελικά. Η επανεξέταση όμως έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα τα οποία μπορούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο νέας προσφυγής ούτως ώστε να μην τίθεται βάσιμα ζήτημα από την εδώ αιτήτρια για οποιοδήποτε κατάλοιπο ζημιάς. ε. Ως προς το ζήτημα της συνεκδίκασης, τα ορθά γεγονότα έχουν ως εξής: Στην προσφυγή υπ αρ. 488/2013 Λαμπρινή Γωγάκη, μόνο κατά την ημέρα των διευκρινίσεων στις , τέθηκε για πρώτη φορά ζήτημα από τη Δημοκρατία για συνεκδίκαση της με την παρούσα. Ο κ. Σταυρινός είχε δηλώσει ότι θα υπέβαλλε αίτημα συνεκδίκασης γι αυτό και δεν είχε προσκομίσει, ως θα έπρεπε βεβαίως, τους διοικητικούς φακέλους. Τόσο ο κ. Κωνσταντίνου για την αιτήτρια, όσο και ο κ. Χριστοφίδης για το ενδιαφερόμενο μέρος Χατζηπάκκο, έφεραν ένσταση με την αιτιολογία ότι θα καθυστερούσε η εκδίκαση της υπ αρ. 488/2013, η οποία ήταν έτοιμη, ενώ στην παρούσα, τότε, δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί οι αγορεύσεις. Δόθηκε νέα ημερομηνία για να προσκομιστούν οι διοικητικοί φάκελοι και να γίνουν οι διευκρινίσεις στις , όπως και έγιναν την ορισθείσα ημερομηνία. Ο κ. Σταυρινός δεν υπέβαλε επίσημα αίτηση για συνεκδίκαση μετά τις Από την άλλη, στην παρούσα προσφυγή, έγινε λόγος για συνεκδίκαση στις , από πλευράς του κ. Σταυρινού πριν ακόμη την καταχώρηση των γραπτών αγορεύσεων. Ορίστηκε, σύμφωνα με τις δηλώσεις των διαδίκων στις , (και της κας Καλλιγέρου η οποία είχε προηγουμένως αναφέρει στις , ότι αν πρόκειται για την ίδια πράξη «μάλλον πρέπει να συνεκδικαστούν»), αλλά καμιά αίτηση συνεκδίκασης δεν υπεβλήθη από οποιαδήποτε πλευρά. Η προσφυγή προχώρησε μετέπειτα κανονικά, με την κατάθεση των αγορεύσεων και την εξέλιξη που μνημονεύθηκε νωρίτερα στο παρόν σκεπτικό ως αποτέλεσμα της έκδοσης της απόφασης στη Λαμπρινή Γωγάκη. Είναι πρόδηλο από τα πιο πάνω, ότι όλες οι πλευρές συνέτειναν στο να μην γίνει η συνεκδίκαση. Τη λιγότερη όμως ευθύνη έχει η αιτήτρια, και ορθά ο κ. Σταυρινός δήλωσε κατά τις διευκρινίσεις ότι δεν θα έφερε ένσταση να επιδικασθούν έξοδα υπέρ της αιτήτριας. Κατά συνέπεια, η προσφυγή απορρίπτεται ως έχουσα απωλέσει το αντικείμενο της. Η αιτήτρια όμως δικαιούται στα έξοδα της τα οποία και επιδικάζονται υπέρ της και εναντίον των καθ ων, ως θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και εγκριθούν από το Δικαστήριο. n

6 6 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 «Μουσική Ανθοδέσμη» Κυκλοφόρησε πρόσφατα το βιβλίο «Μουσική Ανθοδέσμη» του συνθέτη και πιανίστα Δρος Χριστόδουλου Βασιλειάδη. Πρόκειται για άλλο ένα μουσικό βιβλίο που ο συγγραφέας προσθέτει στην πλούσια εκδοτική του δραστηριότητα. Το βιβλίο περιέχει παρτιτούρες σε διάφορα και διαφορετικά μουσικά ακούσματα. 1.Τραγούδια ποικίλης θεματογραφίας (μονόφωνα, δίφωνα, και τραγούδια με συνοδεία πιάνου), σε στίχους Δημ. Λιπέρτη, Κύπρου Χρυσάνθη, Ρούλας Ιωαννίδου-Σταύρου και Δημ. Κοζάκου. 2. Ένα πιανιστικό-πρελούδιο 3. Μια μονόφωνη μελωδία Προς Εμμαούς 4. Διασκευή του χορού του δρεπανιού (Τσιάμικος) 5. Τρεις μεταγραφές από βυζαντινή σε ευρωπαϊκή σημειογραφία. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μαέστρους χορωδιών, δασκάλους και καθηγητές μουσικής, φωνητικής και μουσικών οργάνων, αλλά και για μαθητές που φοιτούν σε ωδεία και μουσικές σχολές και για οποιονδήποτε γνωρίζει να διαβάζει μουσική. Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθούμε και στο τραγούδι «Το καράβι της Κερύνειας», του ιδίου συνθέτη, που κυκλοφόρησε πέρσι σε αυτοτελή έκδοση. Πρόκειται για τραγούδι που προσφέρεται για τετράφωνες χορωδίες, σε στίχους της ποιήτριας Ρούλας Ιωαννίδου- Σταύρου και διασκευή του μουσικού Άκη Παύλου. Σημειώνουμε πως το τραγούδι έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στην Αθήνα και ερμηνεύθηκε από την Χορωδία Εστίας Νέας Σμύρνης, Χορωδία ΕΠΟΚ Ελλάδος και άλλα αξιόλογα μουσικά σχήματα. Όσοι φίλοι και φίλες της μουσικής και του τραγουδιού ενδιαφέρονται για τα πιο πάνω βιβλία, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον συνθέτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση ενώ όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για τις δημιουργίες του συνθέτη, μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα Βιογραφικο σημείωμα O Χριστόδουλος Βασιλειάδης είναι διδάκτωρ της θεολογίας και υποψήφιος διδάκτωρ μουσικής. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα πιάνου στο Morley College του Λονδίνου και είναι διπλωματούχος στην ωδική, πιάνο, βυζαντινή μουσική, αρμονία, αντίστιξη, ενοργάνωση και παραδοσιακό βιολί. Είναι καθηγητής στη Μουσική Ακαδημία ARTE (τριτοβάθμια εκπαίδευση), καθηγητής του πιάνου, βιολιού και ανώτερων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αρχαγγέλου, αντιπρόσωπος των εξετάσεων Rockschool για την Κύπρο, διευθυντής των εκδόσεων Αγία Ταϊσία, καθηγητής στη σχολή βυζαντινής μουσικής Ι. Μ. Κύκκου, καθηγητής βυζαντινής μουσικής και ανώτερων θεωρητικών στο Ελληνικό Ωδείο Αθηνών και μέλος του βυζαντινού χορού ιεροψαλτών της Ιεράς Μονής Κύκκου. n ΠΑΣΥΔΥ: Μοχλός Αναπτυξιακής Μεταρρύθμισης Του Νίκου Γ. Σύκα Σύμβουλος Στρατηγικής & Καινοτομίας. ΗΠΑΣΥΔΥ και κατ επέκταση οι Λειτουργοί της Δημόσιας Υπηρεσίας μπορούν και πρέπει να διαδραματίσουν τον επιτελικό τους ρόλο στο τιτάνιο έργο της μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης. Πρέπει να δώσουμε στους εργαζόμενους τα εργαλεία που χρειάζονται σύγχρονα εργαλεία που θα απελευθερώνουν τις δημιουργικές δυνάμεις των δημοσίων υπαλλήλων. Η ΠΑΣΥΔΥ, με την τεράστια πείρα και τεχνογνωσία που διαθέτει, αποτελεί την αιχμή του δόρατος στην όλη προσπάθεια για εκσυγχρονισμό του κράτους. Η Εκτελεστική Εξουσία και το Νομοθετικό Σώμα πρέπει να προωθήσουν τάχιστα όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για να αρθούν τα πολλά και σοβαρά εμπόδια που υπάρχουν στη παραγωγή, τη διάχυση και την απορρόφηση της καινοτομίας. Οι πολύ χαμηλές επιδόσεις καινοτομίας της Κύπρου και της Ελλάδας όπως καταδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Κομισιόν αποτελούν τη μεγαλύτερη τροχοπέδη στην προσπάθεια για ανάκαμψη. Τα στελέχη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και η ακαδημαϊκή κοινότητα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την πρώτη παρουσίαση μιας κυπριακής καινοτομίας παγκόσμιας εμβέλειας που θα γίνει σε επιστημονικό συνέδριο στις 27 Ιουνίου 2015 στη Λευκωσία. Η Μετα καινοτομία αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στρατηγικής για την παραγωγή νέων καινοτομιών πιο γρήγορα, πιο φθηνά και πιο έξυπνα. «Καινοτομώντας στη Διεπιφάνεια των Καινοτομιών» ο ορισμός της Μετα καινοτομίας. Στο δυναμικό αυτό Μοντέλο αλληλεπιδρούν όλα τα είδη καινοτομίας: καινοτομία προϊόντων, καινοτομία διεργασιών, οργανωσιακή καινοτομία και επικοινωνιακή καινοτομία. Ο συνδυασμός των τεσσάρων τύπων καινοτομίας δημιουργεί ποικίλες πιθανότητες και περισσότερες επιλογές για εξερεύνηση. Περισσότεροι συνδυασμοί σημαίνει περισσότερες δυνατότητες λύσης του προβλήματος, περισσότερες πιθανότητες ανακάλυψης των καινοτομικών γεγονότων. Το πρότυπο Σύστημα της Μετα Καινοτομίας: α) Οδηγεί στην επανεφεύρεση για να πετύχουμε σημαντικά καλύτερα αποτελέσματα με λιγότερο κόστος, β) μας επιτρέπει να στηρίζουμε τις επιλογές μας σε πιο στέρεες, επιστημολογικές βάσεις, γ) εδράζεται στις δεξιοτεχνικές επιδόσεις και τη γρήγορη σκέψη και δ) μετατρέπει τη μαγεία της καινοτομίας σε μια πιο συστηματική και αξιόπιστη διαδικασία. Στο νέο περιβάλλον των δύσκολων και πολλαπλών προκλήσεων, η Μετα καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ως: 1. Μοχλός Μεταρρύθμισης. Το αναπτυξιακό αυτό εργαλείο κινεί παράλληλα δεκάδες αλληλοενισχυόμενους άξονες και εκατοντάδες καινοτόμες δράσεις: από τις αναγκαίες διαρθρωτικές αλλαγές, μεταρρυθμίσεις και θεσμικές καινοτομίες, μέχρι την καινοτομία στη δημόσια διοίκηση, την κοινωνική καινοτομία, την πολιτιστική καινοτομία, την εκπαιδευτική καινοτομία, την καινοτομία στον τουρισμό, την περιβαλλοντική καινοτομία, την επιχειρηματική καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής (cloud innovation). 2. «Ραντάρ Έξυπνης Άμυνας» για την Ανατολική Μεσόγειο, μέσα από την ανάλυση όλων των πτυχών (γεωπολιτική, ενεργειακή, διπλωματική, νομική, στρατιωτική και επικοινωνιακή πτυχή) και την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών και τακτικών. Το «Εγχειρίδιο Εφαρμογής της Μετα καινοτομίας» καθοδηγεί τα στελέχη των οργανισμών σε όλα τα στάδια του κύκλου καινοτομίας: 1. Ανάλυση της κατάστασης. 2. Δεξιότητες ανακάλυψης. 3. Στρατηγική ενόραση. 4. Διόρθωση σφαλμάτων διαισθητικής κρίσης. 5. Δημιουργία μιας ιδέας και μετασχηματισμός της σε καινοτομία. 6. Στρατηγική καινοτομίας. 7. Κριτήρια καινοτομίας επαλήθευση. Η εφαρμογή της Μετα καινοτομίας μπορεί να αποτελέσει ένα νέο μοχλό ανάπτυξης μέσα από τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέων βιομηχανιών, νέων αγορών και νέων θέσεων εργασίας. Οι προοπτικές αξιοποίησης της Μετα καινοτομίας για σκοπούς έρευνας, εκπαίδευσης και εμπορικής εκμετάλλευσης θα προσέλκυε ξένες άμεσες επενδύσεις υψηλής έντασης καινοτομίας, απαραίτητη προϋπόθεση για επανεκκίνηση της οικονομίας. Η Μετα καινοτομία είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιας έρευνας και έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και εμπειρογνώμονες από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Έχει εφαρμοστεί σε πολλά και διαφορετικά περιβάλλοντα με εξαιρετικά αποτελέσματα. Η παρουσίαση της Μετα καινοτομίας θα γίνει σε συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστήμιου Κύπρου (Λεωφόρος Καλλιπόλεως 75, Λευκωσία) το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015 από τις 9:00 πμ 4:00 μμ. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. n 8ήμερη Αεροπορική Εκδρομή στα Επτάνησα από τον Κλάδο Συνταξιούχων (Κεφαλονιά Ζάκυνθο Λευκάδα Κέρκυρα και στις πόλεις Πάργα, Πρέβεζα, Πάτρα και Αθήνα, από Ιουλίου 2015) ΟΚλάδος Συνταξιούχων ΠΑΣΥΔΥ με τη συνεργασία των γραφείων Μ.Κ.Σ. Λεμεσού διοργανώνει την πιο πάνω αεροπορική εκδρομή για τα μέλη, τις οικογένειες και τους φίλους τους στην επιχορηγημένη τιμή των 680, από τις χαμηλότερες της αγοράς. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται: Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα Αθήνα Λάρνακα Φόροι αεροδρομίων 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρόγευμα στην Κεφαλονιά 3 διανυχτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Πρέβεζα 1 διανυχτέρευση σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρόγευμα στην Αθήνα Μεταφορές και περιηγήσεις με κλιματιζόμενο Λεωφορείο Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Κεφαλονιά, Ζάκυνθο Λευκάδα και Κέρκυρα Έμπειρο συνοδό του γραφείου Δεν περιλαμβάνονται: Τέλη για μουσεία, σπήλαια, αρχαιολογικούς χώρους και λίμνες Φιλοδωρήματα ή αχθοφορικά ή προτεινόμενα ή προαιρετικά Ασφάλεια ταξιδίου Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύονται από προκαταβολή 200 σε μετρητά ή επιταγή. Πληρωμές με πιστωτική κάρτα επιβαρύνονται με 2.5%. Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Μίκη Νησιώτη τηλ ή και στο τηλέφωνο Η αναχώρηση θα είναι στις 8.15π.μ. και η επιστροφή στις με άφιξη στη Λάρνακα στις Θα υπάρχει λεωφορείο προς και από αεροδρόμιο Λάρνακας. Η τιμή θα καθοριστεί αργότερα.

7 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY «Κράτος Δικαίου, Δικαστική Προστασία και Οικονομική Κρίση» Διήμερο σεμινάριο στο Ανώτατο Δικαστηρίο Ηορθή και επαρκής επιμόρφωση των Δικαστών και των Δικηγόρων της Κύπρου σε θέματα δημοσίου δικαίου, είναι μεγάλης σημασίας για τη λειτουργία του δικαιικού μας συστήματος και την απονομή της δικαιοσύνης. Στόχος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι η ορθή και ταχεία απονομή της δικαιοσύνης στον τόπο μας και η διατήρηση και ενίσχυση του Κράτους Δικαίου. Ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου και όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου. Αυτές είναι οι αρχές στις οποίες βασίζεται το σύστημά μας και μόνιμη μας επιδίωξη είναι η κατίσχυση της ισχύος του δικαίου επί του δικαίου της ισχύος. Τονίστηκαν τα πιο πάνω από τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Μύρωνα Νικολάτο στην ημερίδα που οργανώθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο στις Μαΐου με θέμα «Κράτος Δικαίου, Δικαστική Προστασία και Οικονομική Κρίση». Η απονομή της δικαιοσύνης, πρόσθεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου, δεν εξαρτάται, βέβαια, μόνο από τους Δικαστές και τα Δικαστήρια. Εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, και από την Πολιτεία η οποία οφείλει να παρέχει στην ανεξάρτητη δικαστική εξουσία όλα τα απαραίτητα εφόδια για την απρόσκοπτη και ομαλή διεκπεραίωση του καθήκοντος της. Η ασφάλεια των Δικαστηρίων και των Δικαστών και η προστασία της αξιοπρέπειας τους είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Η ίδρυση και λειτουργία όλων των αναγκαίων Δικαστηρίων είναι επίσης υποχρέωση της Πολιτείας. Χρειαζόμαστε, επειγόντως, Πρωτοβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο, για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στον τεράστιο όγκο εργασίας που έχουμε να διεκπεραιώσουμε. Η Πολιτεία έχει ήδη καθυστερήσει στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την ίδρυση αυτού του Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα τη μεγάλη επιδείνωση του προβλήματος των καθυστερήσεων. Ο κ. Νικολάτος είπε πως το επίπεδο απονομής της δικαιοσύνης στην Κύπρο, παρά τις ελλείψεις που υπάρχουν, είναι υψηλό. Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας είναι δεδομένη και η εντιμότητα της δεν έχει αμφισβητηθεί ούτε και υπήρξαν οποιεσδήποτε διώξεις ή μομφές εναντίον των Μελών της. Παρά τη συνεχιζόμενη κατοχή μεγάλου μέρους της πατρίδας μας για 41 χρόνια, την, εξ αιτίας της κατοχής, μαζική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεγάλου μέρους του λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, και παρά τη δεινή οικονομική κρίση που περνούμε τα τελευταία χρόνια, το Κράτος δεν έχει καταρρεύσει και αυτό οφείλεται, σε σημαντικό βαθμό, και στο σύστημα απονομής της δικαιοσύνης μας, μπορώ να δηλώσω, με την απαραίτητη, για ένα Δικαστή, σεμνότητα. Ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου χαρακτήρισε το θέμα του Σεμιναρίου άκρως ενδιαφέρον και επίκαιρο και τους ομιλητέςεισηγητές διακεκριμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας της Ελλάδας: Ομιλητές ήσαν οι καθηγητές στη Νομική Παρά τις ελλείψεις παραμένει υψηλό το επίπεδο της δικαιοσύνης στην Κύπρο. Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών Βασίλης Κονδύλης, ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Επίκουρος Καθηγητής, ο Ανδρέας Τσουρουφλής και ο Σπυρίδων Βλαχόπουλος. Συντονιστές ήσαν ο Αθανάσιος Ράντος, Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, πολύ γνωστός και διακεκριμένος νομικός και σεβαστός στους νομικούς και δικαστικούς κύκλους της Κύπρου, ο Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανίδης, Καθηγητής Νομικής και διακεκριμένος νέος δικηγόρος και η Ρένα Παπαέτη, έμπειρη Εισαγγελέας της Δημοκρατίας. Συμμετείχε και ο καθηγητής Σπυρίδωνας Φλογαίτης, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και διακεκριμένου νομικού. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ιωνάς Νικολάου, ο οποίος εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί το Σεμινάριο εστιάζετο πάνω σε ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο συνεχούς μελέτης και έρευνας, αλλά και συνεχούς εξέλιξης, νομοθετικής και νομολογιακής, ειδικότερα σε μια περίοδο που το Κράτος μας ταλανίζεται έντονα από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και όπου το κράτος δικαίου απειλείται. Αυτού του είδους οι νομικές συνευρέσεις που συμβάλλουν στην παραγωγή νομικής σκέψης, έρευνας και συζήτησης, σε πολλά επίπεδα, είπε ο Υπουργός ενισχύουν και προάγουν τη νομική επιστήμη στον τόπο μας. Είναι πρόδηλο από το πρόγραμμα ότι θα ακουστούν εισηγήσεις που προοιωνίζουν ζωηρές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις και παρεμβάσεις. Το κράτος δικαίου συνιστά νομικά δεσμευτική συνταγματική αρχή. Αναγνωρίζεται ομόφωνα ως θεμελιώδες πρότυπο που καθοδηγεί και περιορίζει την άσκηση των δημοκρατικών εξουσιών, και ως εγγενές στοιχείο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, για τον σεβασμό του οποίου απαιτείται όλοι να αντιμετωπίζονται από τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων με αξιοπρέπεια, ισότητα, λογική και σύμφωνα με τον νόμο, και να έχουν τη δυνατότητα να προσφεύγουν κατά αποφάσεων ενώπιον ανεξάρτητων και αμερόληπτων δικαστηρίων. Ο κ. Ιωνάς Νικολάου, πρόσθεσε: Μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν οφείλει μόνο να θέτει, μέσω των νόμων, τις βάσεις και τους κανόνες της κοινωνικής συμβίωσης και της ανάπτυξης και προστασίας των δημοκρατικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά έχει χρέος να επαγρυπνεί και να προφυλάσσει τους μηχανισμούς για την απονομή πραγματικής δικαιοσύνης, με την έννοια της σωστής και ίσης για όλους εφαρμογής των νόμων αυτών. Η ποιότητα της κοινωνίας μας αντικατοπτρίζει την ποιότητα των πολιτών της. Είναι παραδεκτό ότι το δίκαιο εξελίσσεται και μεταβάλλεται σε συνεχή διαλεκτική σχέση με την κοινωνική πραγματικότητα. Υπάρχει έτσι μια δυναμική του δικαίου που συνδέεται με τις γενικότερες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και ιδεολογικές μεταβολές, και καθορίζει τη ζωή και την εξέλιξη των νομικών θεσμών. Μέχρι την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε σήμερα, η ποιότητα Δέσμευση, της Κυβέρνησης για τήρηση των περιορισμών που τίθενται από το Σύνταγμα. ζωής των πολιτών συνδεόταν και αξιολογείτο με όρους οικονομικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Τα δεδομένα αυτά ανατράπηκαν άρδην με την οικονομική κρίση που πρωτοξεκίνησε στις ΗΠΑ και διασπείρεται σταθερά σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα, η οικονομική ανάπτυξη φαίνεται να έχει τελματώσει και επιπλέον να απειλεί την απόλαυση των βασικών ατομικών, πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η απαίτηση για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου, καθίσταται όχι μόνο έντονα επίκαιρη, αλλά σαφώς επιτακτικότερη. Η οικονομική κρίση επιβάλλει τη διαφοροποίηση και αναπροσαρμογή των διάφορων λειτουργιών του, με τρόπο ώστε η παρέμβαση του κράτους στις κοινωνικές σχέσεις να επιτελέσει αποτελεσματικότερα τον ρόλο του, δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση, να διασφαλίσει την αναπαραγωγή του κυρίαρχου κοινωνικο-οικονομικού σχηματισμού. Μέσα από πληθώρα εθνικών δραστηριοτήτων, η Κυβέρνηση στοχεύει να οικοδομήσει μια κοινωνία πιο δίκαιη, βασιζόμενη στην αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την αρχή του κράτους δικαίου. Σε ό,τι αφορά στο δικαστικό σύστημα, η πολιτική της Κυβέρνησης και κατ ακολουθίαν του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στοχεύει στην ενίσχυση, σε στενή συνεργασία με το Ανώτατο Δικαστήριο και στο πλαίσιο των δικών μας αρμοδιοτήτων, όλων σφαιρικά των παραγόντων που σχετίζονται και μπορούν να συμβάλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη απονομή της δικαιοσύνης, με απόλυτο σεβασμό στη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και αυτονομία της. Τροποποίηση νομοθεσίας Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, έχοντας ως στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ανώτατου Δικαστηρίου, την ταχεία απονομή της δικαιοσύνης γενικότερα, αλλά και την εξειδίκευση στις ιδιάζουσες απαιτήσεις του δημοσίου δικαίου και της διοικητικής δικαιοσύνης, κατατέθηκε το πακέτο νομοσχεδίων για τη δημιουργία Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο θα αναλάβει την εκδίκαση, σε πρώτο βαθμό, προσφυγών κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, με στόχο τη σημαντική αποσυμφόρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ώστε να επιτυγχάνεται ταχεία απονομή της δικαιοσύνης στη δευτεροβάθμια δικαιοδοσία, και, παράλληλα, ταχεία εκδίκαση των προσφυγών κατά των πράξεων της Διοίκησης. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνουν τα δύο νομοσχέδια και η τροποποίηση του Άρθρου 146 του Συντάγματος συζητήθηκαν διεξοδικά με το Ανώτατο Δικαστήριο, τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο, οριστικοποιήθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη όλων, η δε εξέταση τους στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, ώστε να αναμένεται σύντομα η ψήφιση των σημαντικών αυτών νομοσχεδίων σε Νόμους. Σε αυτή την εποχή της αλληλεξάρτησης, όπου ο καθένας μας είναι μάρτυρας των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών μετασχηματισμών και των άνευ προηγουμένου τεχνολογικών και επιστημονικών αλλαγών, αλλά, επίσης, και των εκτεταμένων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προβάλλει περισσότερο από ποτέ επιτακτική η ανάγκη για την προώθηση και προάσπιση των ιδανικών της ελευθερίας, της ειρήνης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης, οι οποίες δύνανται να διατηρηθούν μόνο, αν η υπεροχή του κράτους δικαίου κυριαρχήσει. Η διασφάλιση του κράτους δικαίου εξασφαλίζεται όχι μόνο από το γραπτό Σύνταγμα και τις νομικές διατάξεις, αλλά επίσης από τη δέσμευση της Κυβέρνησης να τηρεί τους υπό εντολή συνταγματικούς περιορισμούς, την ψήφιση από την Νομοθετική Εξουσία μη αντισυνταγματικών νόμων και την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης και ανεπηρέαστης Δικαστικής Εξουσίας. Σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες στιγμές που διανύουμε, είναι αδήριτη υποχρέωση μας να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλιστεί η συνέχιση της προόδου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση σε ό,τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στον τομέα της δικαιοσύνης, είπε ο Υπουργός. Τέλος ο Υπουργός Δικαιοσύνης αφού είπε ότι στο χαιρετισμό του, δεν θα επιχειρήσει οποιαδήποτε αναφορά σε πτυχές γύρω από τα θέματα που θα απασχολήσουν το Σεμινάριο γιατί το έργο αυτό το έχουν ήδη αναλάβει ειδικοί, ευχήθηκε τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις που θα αναδειχθούν από το Σεμινάριο, να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τα αναμένει με ενδιαφέρον. n

8 8 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY 2015 Πρώτη η Κύπρος στην Ευρώπη για 10η χρονιά στην Ποιότητα των Νερών Κολύμβησης ΗΚύπρος για 10η συνεχή χρονιά κρατάει την πρωτιά στην Ευρώπη με 100% συμμόρφωση ακόμη και με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της οδηγίας για την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Μαζί με την Κύπρο, αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης της Μάλτας και του Λουξεμβούργου, με ποσοστό συμμόρφωσης επίσης 100%. Ακολουθούν με ποσοστό συμμόρφωσης η Ελλάδα με 97%, η Κροατία με 94% και η Γερμανία με 90,1%. Η επίσημη ανακοίνωση των τελικών και εγκεκριμένων αποτελεσμάτων για την ποιότητα των νερών κολύμβησης της Ευρώπης έγινε την περασμένη Πέμπτη. Για την κολυμβητική περίοδο του 2014, η οποία είχε διάρκεια από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου, έτυχαν παρακολούθησης 112 περιοχές νερών κολύμβησης σε όλη την παράκτια ζώνη της ελεύθερης Κύπρου σε μηνιαία τουλάχιστον βάση, ενώ πραγματοποιήθηκε και δειγματοληψία πριν από την Η Χορωδία της ΠΑΣΥΔΥ σε Συναυλία με την Πολυφωνική Χορωδία Θεσσαλονίκης έναρξη της κολυμβητικής περιόδου. Η Κύπρος έχει καταφέρει κατά το 2014: Να εφαρμόζει σωστά την Οδηγία για τη Διαχείριση της Ποιότητας των Νερών Κολύμβησης και να εκπληρώνει τις απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτή. Να παρακολουθεί ανελλιπώς την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Να ετοιμάζει και να υποβάλει έγκαιρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις ετήσιες εκθέσεις με ολοκληρωμένα στοιχεία στην απαιτούμενη ηλεκτρονική μορφή. Να επιτυγχάνει 100% συμμόρφωση με τα υποχρεωτικά, αλλά και με τα πιο αυστηρά ενδεικτικά όρια ποιότητας της Οδηγίας. Να πρωτοπορεί ανάμεσα στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ, επιτυγχάνοντας 100% ποσοστό συμμόρφωσης με πρότυπα για εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης για όλα τα νερά κολύμβησης. Η άμεση σχέση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με την υγεία και το περιβάλλον Παρουσίαση στην Αθήνα του βιβλίου «Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες» Πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου, στην Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα «Σπίτι της Κύπρου», η παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριακό Συνταγματικό Δίκαιο, Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ελευθερίες», του δρος Κώστα Παρασκευά, Λέκτορα Δημοσίου Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με μια ευσύνοπτη παρουσίαση του βιβλίου, ξεκίνησε την ομιλία του ο Επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θράκης Πέτρος Παραράς, επισημαίνοντας τις εύστοχες παρατηρήσεις και τις πολυσέλιδες αναλύσεις του συγγραφέα. Καταλήγοντας, τόνισε ότι «μέσα από τον ογκώδη τόμο, αναδεικνύεται η σπουδαία δουλειά του Κώστα Παρασκευά να παρουσιάσει αφενός τη γενική θεωρία των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αδρές γραμμές, αναλυτικότατα δε την κατάφορη ερμηνεία των διατάξεων περί δικαιωμάτων του κυπριακού συντάγματος». Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν, Η Χορωδία ΠΑΣΥΔΥ και η Πολυφωνική Χορωδία Θεσσαλονίκης, που θα βρίσκεται για επίσκεψη στην Κύπρο, σας προσκαλούν σε κοινή χορωδιακή συνάντηση στο Αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ, στη Λευκωσία τη Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 και ώρα 7.30 μ.μ. ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα Μιχάλης Καραγιώργης, η Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Καθηγήτρια Διονυσία Καλλινίκου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Διευθυντής της σειράς «Κυπριακό Δίκαιο: Θεωρία και Πράξη» Νικήτας Χατζημιχαήλ. Στο πλαίσιο της παρουσίασης, πραγματοποιήθηκε συζήτηση με θέμα «Το Κυπριακό πρόβλημα ενώπιον των οργάνων του Στρασβούργου». Με εισηγήσεις συμμετείχαν, ο Χρήστος Πουργουρίδης, Δικηγόρος, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέμα «Το κυπριακό πρόβλημα ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης», ο Κώστας Παρασκευάς, Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, με θέμα «Η απόφαση του ΕΔΑΔ για δίκαια ικανοποίηση στην Τέταρτη Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου εναντίον της Τουρκίας», ο Πόλυς Πολυβίου, Δικηγόρος, με θέμα «Η απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση Δημόπουλος Σκέψεις και Προβληματισμοί» και ο Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, με θέμα «Οι υποθέσεις αγνοουμένων ενώπιον του ΕΔΑΔ Επιτροπή Αλήθειας». είναι αυτονόητη για την Κύπρο. Υπάρχει, επίσης, άμεση συσχέτιση της ποιότητας των νερών κολύμβησης με τον τουρισμό και, επομένως, τα άριστα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά όχι μόνο για την υγεία και το περιβάλλον, αλλά και την οικονομία της Κύπρου, η οποία είναι συνδεδεμένη με την ποιότητα της θάλασσάς μας και την τουριστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, αυτή η συνεχιζόμενη επιτυχία και πρωτιά που τιμά την Κύπρο, οφείλεται στην άψογη συνεργασία του Τμήματος Περιβάλλοντος που έχει τη συνολική ευθύνη για την εφαρμογή της Οδηγίας με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και το Γενικό Χημείο, καθώς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και στην κοινωνία των Κυπρίων πολιτών που αποδεικνύουν ότι ο λαός μας σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον, διασφαλίζοντας την αειφορία και την παραγωγική του αξιοποίηση. n Στην φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο Πέτρος Παραράς, ο Κώστας Παρασκευάς, ο Χρήστος Πουργουρίδης, ο Χρήστος Ροζάκης, ο Αχιλλέας Δημητριάδης και ο Πόλυς Πολυβίου. Της συζήτησης προέδρευσε ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου του Συμβουλίου της Ευρώπης, πρ. Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) Χρήστος Ροζάκης. Μετά τις τοποθετήσεις των εισηγητών ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή του ακροατηρίου. n Η όλη εκδήλωση που θα αποτελεί μια μουσική πανδαισία αναμένουμε να προκαλέσει το ενδιαφέρον σας και προσβλέπουμε στην αθρόα συμμετοχή σας. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

9 ΤETAΡΤΗ 3 IOYNIOY

10 10 τetaρτη 3 ΙΟυΝΙΟυ 2015 ΝEΑ ΑπO την ΕυρωπΑϊΚH EΝωση Απόπειρα ΕΚ για άρση του αδιεξόδου με την άδεια μητρότητας Πυρετωδώς εργάζονται οι ευρωβουλευτές για να αρθεί το αδιέξοδο επτά ετών για την επέκταση της άδειας μητρότητας. Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans δήλωσε ότι θα αποσύρει την πρόταση νόμου εντός έξι μηνών, εφόσον το αδιέξοδο μεταξύ του Κοινοβουλίου και των υπουργών της ΕΕ παραμείνει. Συγκεκριμένα, το 2008, η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση της υφιστάμενης οδηγίας η οποία θα αυξήσει την άδεια μητρότητας από 14 σε 18 εβδομάδες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την παράταση της πλήρως αμειβόμενης άδειας μητρότητας σε 20 εβδομάδες, την οποία το Συμβούλιο των Υπουργών δεν αποδέχθηκε. Η πρόταση έχει μπλοκαριστεί εδώ και επτά χρόνια. Ορισμένοι βουλευτές στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων έχουν εξοργιστεί με την απόφαση της Επιτροπής. «Έρχεται σε μια εποχή που πολλές χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού και υπάρχει σαφής ανάγκη να προωθηθούν υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των κοινωνιών μας», δήλωσε η Inês Zuber του GUE / NGL. «Η συμπεριφορά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που αποτελείται από τις κυβερνήσεις των 28 κρατών-μελών, είναι πολύ αποκαλυπτική. Έρχεται πάντα σε συμφωνία, όταν πρόκειται για την περικοπή των μισθών και τη μείωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί συναίνεση για να αυξήσει τα δικαιώματα των οικογενειών και των εργαζόμενων μητέρων», δήλωσε η Zuber. Το ερώτημα για τα πόσα χρήματα οι γυναίκες θα πρέπει να λαμβάνουν ενώ βρίσκονται σε άδεια μητρότητας έχει αναδειχθεί ως το πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και μεταξύ των κυβερνήσεων, των εργοδοτών και άλλων ενδιαφερομένων μερών. Το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει για τις γυναίκες να συνεχίσουν να λαμβάνουν το 100% των τακτικών αποδοχών τους κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας. Ένας αριθμός κρατών, ιδίως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και οργανώσεις των επιχειρήσεων και των εργοδοτών, αντιτίθενται σθεναρά στην πρόταση ότι οι γυναίκες θα πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν πλήρεις αποδοχές, ενώ βρίσκονται σε άδεια μητρότητας. Συνδικαλιστές συντάχθηκαν με τους ευρωβουλευτές προτρέποντας τους υπουργούς της ΕΕ να δείξουν ότι νοιάζονται για τους Ευρωπαίους πολίτες όσο και το ευρώ. «Είναι ένα απόλυτο σκάνδαλο ότι οι κυβερνήσεις της ΕΕ έχουν μπλοκάρει τη βελτίωση της άδειας μητρότητας από το 2008», δήλωσε ο Bernadette Ségol, Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων. «Πρέπει να δράσουμε τώρα για να σώσουμε αυτή την ντροπιαστική κατάσταση». n Δικαιότερα και πιο φιλικά προς την ανάπτυξη φορολογικά συστήματα Το Σώμα των Επιτρόπων διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισμού με θέμα μέτρα για να καταστεί η εταιρική φορολογία δικαιότερη, περισσότερο φιλική προς την ανάπτυξη και διαφανής. Συμφωνήθηκε ότι χρειάζεται μια νέα προσέγγιση της ΕΕ στην φορολογία των εταιρειών για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι καταχρηστικές φορολογικές πρακτικές, να εξασφαλιστούν διατηρήσιμα έσοδα και να προωθηθεί ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον στην εσωτερική αγορά. Ο αντιπρόεδρος κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, δήλωσε: «Θέλουμε η εταιρική φορολογία να είναι δίκαιη και φιλική προς την ανάπτυξη. Κάθε επιχείρηση, μεγάλη ή μικρή, πρέπει να πληρώνει το μερίδιο του φόρου που της αναλογεί στον τόπο όπου αποκτά τα κέρδη της. Η εταιρική φορολογία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά η ΕΕ πρέπει να ορίσει ένα σαφές και ανανεωμένο πλαίσιο δίκαιης και ανταγωνιστικής εταιρικής φορολογίας.» Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε τα εξής: «Η τρέχουσα προσέγγισή μας στη φορολογία των εταιρειών δεν ταιριάζει πλέον με τη σημερινή πραγματικότητα. Χρησιμοποιούμε παρωχημένα εργαλεία και μονομερή μέτρα για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μιας ψηφιοποιημένης και παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Για δικαιότερη φορολόγηση και μικρότερο κατακερματισμό στην ενιαία αγορά, χρειάζεται να αναθεωρήσουμε ριζικά το πλαίσιο της εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ.» Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ έχει αναγάγει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής σε κορυφαία πολιτική προτεραιότητα της παρούσας Επιτροπής. Ο βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι οι εταιρείες θα φορολογούνται εκεί όπου δημιουργούνται τα κέρδη τους και ότι δεν θα μπορούν να αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί μέσω επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Ένα σημαντικό πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2015, όταν η Επιτροπή παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για την προώθηση της φορολογικής διαφάνειας στην ΕΕ. Το Σώμα των Επιτρόπων συμφώνησε να ακολουθήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση στη βελτίωση της εταιρικής φορολογίας στην ΕΕ, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και τις διεθνείς μεταρρυθμίσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα αυτόν. Η συζήτηση προσανατολισμού θα τροφοδοτήσει τον Ιούνιο και σχέδιο δράσης. n Έρευνα / Επιμέλεια: Κυριάκος Ανδρέου Ο οικονομικός ορίζοντας στην Ευρωζώνη είναι πιο θετικός σήμερα Ο οικονομικός ορίζοντας της ευρωζώνης είναι πιο θετικός απ` ό,τι ήταν τα τελευταία επτά χρόνια, δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, επισημαίνοντας όμως την ανάγκη όπως τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης συνεχίζουν το δρόμο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Τόνισε ότι «αυτό κατ` ουδένα τρόπο σημαίνει τον τέλος των προκλήσεων, και η κυκλική ανάκαμψη από μόνη της δεν επιλύει τα προβλήματα της Ευρώπης. Δεν εξαλείφει το χρέος που επηρεάζει μέρη της Ένωσης. Δεν εξαλείφει το ψηλό επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας που στοιχειώνει πολλές χώρες. Και δεν εξαλείφει την ανάγκη για τελειοποίηση της θεσμικής διαρρύθμισης της νομισματικής μας ένωσης». Σε σχέση με τα επιχειρήματα κατά της λήψης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων την ώρα που η οικονομία βρίσκεται στο χαμηλότερό της σημείο, ο κ. Ντράγκι, τόνισε μεν ότι υπάρχει εμπειρική βάση σε αυτή την θέση, απορρίπτοντας δε την ιδέα ότι όλες οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αναβληθούν. Και ο λόγος, είπε, είναι ότι η βραχυπρόθεσμη επίπτωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων δεν εξαρτάται μόνο από το πότε και πώς υλοποιούνται, αλλά ειδικότερα την αξιοπιστία των μεταρρυθμίσεων, το είδος των μεταρρυθμίσεων και τη διασύνδεσή τους με άλλα μέτρα πολιτικής. Χαρακτήρισε ακόμη κρίσιμη την αξιοπιστία, τονίζοντας ότι αν οι μεταρρυθμίσεις είναι αξιόπιστες οι θετικές επιπτώσεις μέσω της αύξησης της εμπιστοσύνης μπορούν να αντισταθμίσουν τις όποιες αρνητικές επιδράσεις στον πληθωρισμό. «Αν υπάρχει αβεβαιότητα για το χρονοδιάγραμμα κατά το οποίο οι μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν, ή για την δέσμευση των διαδοχικών Κυβερνήσεων να τις συνεχίσουν θα χρειαστεί μεγαλύτερος χρόνος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους και έτσι τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις θα καθυστερήσουν», είπε. Περαιτέρω, ο κ. Ντράγκι επεσήμανε πως τα βραχυπρόθεσμα οφέλη θα μεγιστοποιηθούν αν οι μεταρρυθμίσεις επιλεγούν με προσοχή. «Το πώς οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επηρεάζουν την οικονομία είναι περίπλοκο ζήτημα, αλλά τα στοιχεία καταδεικνύουν πως βραχυπρόθεσμα τα οφέλη μεγιστοποιούνται αν οι μεταρρυθμίσεις είναι καλά σχεδιασμένες και ιεραρχημένες», συνέχισε. Παράλληλα, ο κ. Ντράγκι είπε ότι σε περιπτώσεις χωρών που έχουν αποκλειστεί από τις αγορές, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι κρίσιμες αφού θα στηρίξουν την δημοσιονομική σταθεροποίηση. n Πρόταση Κομισιόν για μετεγκατάσταση προσφύγων σε άλλα κράτη Τη μετεγκατάσταση μεταναστών από την Ελλάδα και την Ιταλία μέσα στα επόμενα δύο χρόνια πρότεινε μεταξύ άλλων η Κομισιόν κατά την παρουσίαση των πρώτων μέτρων της νέας μεταναστευτικής ατζέντας. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι θα προέρχονται από την Ελλάδα και οι από την Ιταλία. Αυτός ο μηχανισμός θα αφορά ανθρώπους από τη Συρία και την Ερυθραία που χρειάζονται διεθνή προστασία και έχουν φτάσει σε μία από τις 2 χώρες μετά τις 15 Απριλίου ή θα φτάσουν αφού ο μηχανισμός τεθεί σε λειτουργία. Η επιλογή των χωρών που θα υποδεχτούν τους μετανάστες και το ποσοστό αυτών βασίζεται σε παράγοντες όπως το ΑΕΠ της κάθε χώρας ή ο πληθυσμός. Τους περισσότερους θα φιλοξενήσει η Γερμανία (8763), η Γαλλία (6752), η Ισπανία (4288) και η Πολωνία (2659). Μεγάλη Βρετανία, Δανία και Ιρλανδία δεν θα συμμετάσχουν καθώς έχουν βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας δικαίωμα εξαίρεσης για θέματα που αφορούν μετανάστευση και εσωτερικές υποθέσεις. Το κάθε κράτος μέλος θα λαμβάνει ευρώ για κάθε άτομο που θα εγκαθίσταται στην εδαφική του περιφέρεια. «Ο μηχανισμός μετεγκατάστασης που προτάθηκε καθιστά μία δίκαιη κατανομή του βάρους μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας από τη μία πλευρά και από την άλλη κρατών μελών που καλούνται να συμβάλουν» δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Δημήτρης Αβραμόπουλος. Η Ένωση των σχετικών ευρωπαϊκών ΜΚΟ, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, χαιρετίζει τη βοήθεια σε Ελλάδα και Ιταλία αλλά όπως επισημαίνει η Ασπασία Παπαδοπούλου, οι υποχρεώσεις για τις δύο χώρες παραμένουν. «Οι δύο χώρες δεν θα πρέπει να απαλλαγούν από τις ευθύνες τους που αφορούν την υποδοχή και βοήθεια αλλά και τη διασφάλιση προστασίας. Γιατί αυτοί οι είναι μόνο ένα μέρος όλων εκείνων που θα συνεχίσουν να φτάνουν στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μπροστά μας έχουμε το καλοκαίρι και θα φτάσουν χιλιάδες άνθρωποι». Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα μέτρα που έχει ανακοινώσει η ΕΕ είναι η στρατιωτική αποστολή για την καταστροφή των σκαφών των δουλεμπόρων πριν φτάσουν στην Ευρώπη. Για αυτό το μέτρο θα πρέπει να συμφωνήσει και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ωστόσο, ο γ.γ. του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν εξέφρασε από τις Βρυξέλλες τις επιφυλάξεις του. n

11 τetaρτη 3 IOYNIOY AπΟ την EλλΑδΑ και τον υπολοιπο KΟσμΟ Συμφωνία ΕΕ - Ελβετίας για τερματισμό του τραπεζικού απορρήτου Συμφωνία για τον τερματισμό του διαβόητου «τραπεζικού απορρήτου» υπέγραψαν την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελβετία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από το 2018 οι πολίτες των κρατώνμελών της ΕΕ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να κρύβουν αδήλωτα εισοδήματά τους στις ελβετικές τράπεζες. Η απόφαση αυτή της ελβετικής κυβέρνησης, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την έως τώρα πολιτική «τήρησης του τραπεζικού απορρήτου», ελήφθη μετά τις έντονες πιέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διμερής συμφωνία Βρυξελλών - Βέρνης υπεγράφη μετά τη γνωστοποίηση στοιχείων για την τεράστια ζημία που προκαλούν στην παγκόσμια οικονομία οι «κρυφές» καταθέσεις σε τράπεζες της Ελβετίας και όχι μόνο Οι δύο πλευρές συμφώνησαν, συγκεκριμένα, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς που διατηρούν οι πολίτες της ΕΕ στην Ελβετία και αντιστρόφως. Ως «σημαντικό εμπόδιο» κατά της απόκρυψης εισοδημάτων στο εξωτερικό χαρακτήρισε η Κομισιόν τη συμφωνία. «Η νέα πρωτοβουλία για την εξασφάλιση της διαφάνειας δεν θα βελτιώσει μόνο τη δυνατότητα των κρατών-μελών να αποκαλύψει και να συλλάβει τους φοροφυγάδες, αλλά θα λειτουργήσει ως σημαντικό εμπόδιο κατά όσων κρύβουν εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία σε ξένες χώρες για να αποφύγουν τη φορολόγησή τους», σημειώνει συγκεκριμένα η Επιτροπή. Οι Βρυξέλλες σημειώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται στο στάδιο των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ανάλογων συμφωνιών με την Ανδόρα, το Λιχτενστάιν και το Μονακό. Ο αρμόδιος για τις Οικονομικές υποθέσεις της ΕΕ επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί δήλωσε ότι «η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών συνιστά ένα ακόμη πλήγμα κατά των φοροφυγάδων και αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την κατεύθυνση της δικαιότερης φορολόγησης στην Ευρώπη». Η υπογραφείσα συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια οι Βρυξέλλες. Πέρυσι τα κράτη-μέλη συμφώνησαν την στενότερη μεταξύ τους συνεργασία για τον κοινό αυτό στόχο και η συμφωνία με την Ελβετία, που δεν μετέχει ασφαλώς στην ΕΕ, θεωρείται από τις Βρυξέλλες ως συνέχεια της περυσινής απόφασης των «28». n Ντ. Κάμερον: Θα προχωρήσουμε με το δημοψήφισμα Τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την παραμονή ή όχι της Βρετανίας στην Ε.E. δρομολόγησε, όπως είχε προεκλογικά δεσμευθεί, ο πρωθυπουργός Κάμερον, με τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησής του, τις οποίες εκφώνησε, σύμφωνα με το τελετουργικό, η βασίλισσα Ελισάβετ. «Η κυβέρνησή μου θα επαναδιαπραγματευθεί τη σχέση του Ηνωμένου Βασιλείου με την E.E. προς όφελος όλων των κρατών-μελών», δήλωσε η 89χρονη βασίλισσα στην 61η πανηγυρική ομιλία της στη Βουλή των Λόρδων. «Παράλληλα, σύντομα θα κατατεθεί προς ψήφιση νομοσχέδιο για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος με ερώτημα τη συμμετοχή ή όχι στην Ε.E. προ του τέλους του 2017», πρόσθεσε. Το σχετικό ν/σ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων, την ώρα που ο νικητής των εκλογών της 7ης Μαΐου θα ξεκινά ευρωπαϊκή περιοδεία, επιδιώκοντας να πείσει τους εταίρους του για την αναθεώρηση της σχέσης Βρετανίας - Ε.Ε. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο και τη Γερμανίδα καγκελάριο. Παρίσι και Βερολίνο αντιδρούν στο ενδεχόμενο αναθεώρησης των θεμελιωδών συνθηκών της Ένωσης, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου. Πολλοί και ισχυροί παράγοντες της Ένωσης ασκούν κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι προτάσεις του για αναθεώρηση του σημερινού καθεστώτος είναι νεφελώδεις και χρειάζεται να συγκεκριμενοποιηθούν προκειμένου να υπάρξουν ουσιώδεις διαπραγματεύσεις. Η βασίλισσα Ελισάβετ εκφώνησε τις πρώτες προγραμματικές δηλώσεις αμιγώς συντηρητικής κυβέρνησης εδώ και δύο σχεδόν δεκαετίες καθισμένη στον επίχρυσο θρόνο της, φορώντας το αυτοκρατορικό στέμμα και μεγαλοπρεπές λευκό φόρεμα. Στην τελετή έδωσαν το «παρών» η βασιλική οικογένεια, ο πρωθυπουργός και τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τα μέλη της Βουλής των Λόρδων και άλλοι αξιωματούχοι. Αναφορικά με τα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, οι προγραμματικές δηλώσεις χρωματίστηκαν από την υπόσχεση της κυβέρνησης Κάμερον ότι θα εφαρμόσει ένα «πρόγραμμα για τον εργαζόμενο λαό», προς όφελος της «πλήρους απασχόλησης» και της «αποκατάστασης της εθνικής συνοχής». Σ αυτό το πλαίσιο εντάσσονται οι δεσμεύσεις των προγραμματικών δηλώσεων για νόμους που θα «παγώνουν» φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για πέντε χρόνια. n Ανάκαμψη και κινδύνους βλέπει για το 2015 η Παγκόσμια Τράπεζα Για πρώτη φορά από το 2009 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να έχουν ανάπτυξη το 2015, σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, αν και αυτή θα κατανεμηθεί άνισα. Μπορεί οι προοπτικές της Ένωσης και της Ευρωζώνης να είναι καλύτερες απ ότι στο παρελθόν, ωστόσο δεν είναι όλα ρόδινα. Κύριες απειλές θεωρούνται η αναζωπύρωση της κρίσης στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η διαφοροποίηση της νομισματικής πολιτικής μεταξύ ΗΠΑ, Ευρωζώνης και Ιαπωνίας. Η ελληνική κρίση μπορεί να μην έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα αναταράξεις εκτός Ελλάδας, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να εμφανιστεί μεγαλύτερη αστάθεια στο μέλλον, προειδοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα. Η αντιμετώπιση της κατάστασης στην Ελλάδα με συντεταγμένο τρόπο αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτιμούν οι συντάκτες της έκθεσης. «Μπορεί οι άμεσοι εμπορικοί δεσμοί και η ροή κεφαλαίων μεταξύ Ελλάδας και Ευρώπης να είναι σχετικά μικροί, και μέχρι σήμερα να μην έχει υπάρξει μετάδοση της κρίσης, όπως φαίνεται από τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων γειτονικών κρατών, ωστόσο αυτό δεν αποκλείει την εμφάνιση μεγαλύτερης αστάθειας στο μέλλον». Ο διαφορετικός δρόμος που ακολουθούν πλέον οι ΗΠΑ όσον αφορά τη νομισματική πολιτική σε σχέση με την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία θα μπορούσε να προκαλέσει άνοδο της αστάθειας στις αγορές. Η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων δανεισμού στις ΗΠΑ (το νωρίτερο στα τέλη του 2015) «θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω αστάθεια μέσω της ισοτιμίας του ευρώ, εκροών κεφαλαίων και διακυμάνσεων στις αγορές ομολόγων και άλλων περιουσιακών στοιχείων», σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η απειλή που συνιστά μια παρατεταμένη περίοδος χαμηλής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού. Μια τέτοια εξέλιξη «θα εξακολουθήσει να ασκεί πίεση στα δημόσια οικονομικά των κρατών, διότι τα φορολογικά έσοδα θα είναι μικρά και θα αποτελέσει πρόκληση όσον αφορά τη μείωση του υψηλού δημοσίου χρέους που έχουν πολλές χώρες». Συνεπώς θα είναι δυσκολότερο να επιτευχθούν δημοσιονομικά πλεονάσματα που θα χρησιμεύσουν ως τείχος προστασίας για την επόμενη κρίση. n Μη ερμηνεύσιμο το φαινόμενο Ισλαμικό Κράτος «Δυσερμήνευτο έως απολύτως μη ερμηνεύσιμο», χαρακτήρισε το φαινόμενο του «Ισλαμικού Κράτους» ο Αμερικανοπαλαιστίνιος αναλυτής και συγγραφέας Ραμζί Μπαρούντ. «Είναι αλήθεια ότι αυτήν τη στιγμή, η Μέση Ανατολή είναι το ιδανικό εκκολαπτήριο βίαιων οργανώσεων και πολιτικού ριζοσπαστισμού. Όμως είναι δύσκολο να τοποθετήσει κανείς το Ισλαμικό Κράτος ακόμη και σε αυτό το πλαίσιο χωρίς να εγερθεί σειρά ερωτημάτων που παραμένουν αναπάντητα», σημειώνει ο Μπαρούντ στην ιστοσελίδα Μiddle East Eye. «Ενώ η Αλ Κάιντα, στις πιο βίαιες περιόδους της, είχε την υποστήριξη πολλών ανθρώπων στην περιοχή, το Ισλαμικό Κράτος είναι ελάχιστα δημοφιλές», σημειώνει, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι οι θετικές απόψεις για την πιο βάρβαρη οργάνωση που έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια στη Μέση Ανατολή δεν ξεπερνούν το 5% στη Σαουδική Αραβία, το 3% στην Αίγυπτο και το 1% μεταξύ των σουνιτών του Λιβάνου (0% μεταξύ των υπόλοιπων Λιβανέζων). «Όμως, σε λιγότερο από δύο χρόνια, κατόρθωσε να κάνει αυτό που η Αλ Κάιντα που ήταν πολύ πιο δημοφιλής, επειδή στρεφόταν εναντίον των ΗΠΑ και των συμμάχων τους δεν έκανε σε 15 χρόνια». Οι τελευταίες ειδήσεις από τη Συρία, όπου το «Ισλαμικό Κράτος» εκτέλεσε αιχμαλώτους στο αρχαίο θέατρο της Παλμύρας, το οποίο μόλις έπεσε στα χέρια του, και από το Ιράκ, όπου η πολύμηνη πολιορκία του Ραμαντί έληξε προς όφελος των τζιχαντιστών, επιβεβαιώνουν την προέλασή τους. Ο αναλυτής τονίζει δύο ζητήματα που συνήθως δεν περιλαμβάνονται στις αναλύσεις για το «Ισλαμικό Κράτος». Πρώτον, ότι τα περισσότερα θύματά του είναι σουνίτες μουσουλμάνοι, άρα η ρητορική σύμφωνα με την οποία είναι μια οργάνωση που υπερασπίζεται τους σουνίτες απέναντι στους σιίτες, τους χριστιανούς κτλ. δεν επιβεβαιώνεται από τα πράγματα. Και, δεύτερον, ότι η πνευματική διάσταση του Ισλάμ, που κάποιοι προσήλυτοι θεωρούσαν ότι θα έβρισκαν προσχωρώντας στο ISIS, διαδραματίζει δευτερεύοντα ρόλο. «Κάνουν ένα σωρό περίεργες ενέργειες στο όνομα του Ισλάμ, αλλά δεν φαίνεται να έχουν κάποια βαθιά κατανόηση της ισλαμικής θεολογίας ή κάποιο όραμα. Είναι βαθύτατα μιλιταριστές και η ενασχόλησή τους με την ισλαμική γραμματεία είναι επιλεκτική και λειψή», σημειώνει ο Μπαρούντ. n

12 12 ΤETAΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ KAI EΠIΣTHMH Νέα Πάφος: 50 χρόνια Πολωνικών Ανασκαφών, Στα πλαίσια των εορτασμών για τη Διεθνή Ημέρα και την Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 25 Μαΐου τα εγκαίνια της έκθεσης «Νέα Πάφος: 50 χρόνια Πολωνικών Ανασκαφών, » στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του Κυπριακού Μουσείου. Το 2015 σηματοδοτεί την 50η επέτειο της έναρξης των πολωνικών ανασκαφών στην Πάφο. Η έκθεση, που διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχαιοτήτων και το Κέντρο Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, δίνει για πρώτη φορά την ευκαιρία στο κοινό να εξερευνήσει ένα μεγάλο μέρος των πορισμάτων μισού αιώνα αδιάκοπης αρχαιολογικής έρευνας στην πόλη της Πάφου. Οι ανασκαφές του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας στην αρχαία Νέα Πάφο (σημερινή Κάτω Πάφος) άρχισαν το 1965 με πρώτο διευθυντή τον Καθηγητή Kazimierz Michałowski. Έκτοτε, οι ανασκαφές συνεχίζονται σε ετήσια βάση, με εξαίρεση το 1974, το έτος της τουρκικής εισβολής. Διευθυντής της πολωνικής αρχαιολογικής αποστολής υπήρξε για μακρά σειρά ετών ( ), ο Καθηγητής Wiktor Andrzej Daszewski και στη συνέχεια μέχρι σήμερα, ο δρ Henryk Meyza. Μια δεύτερη πολωνική αρχαιολογική αποστολή, από το Πανεπιστήμιο Jagiellonian της Κρακοβίας, ανέλαβε το 2011 την συνέχιση των ανασκαφών στο χώρο της ρωμαϊκής αγοράς, υπό τη διεύθυνση της Καθηγήτριας Ewdoksia Papuci-Władyka. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960, όταν το Τμήμα Αρχαιοτήτων ξεκίνησε τις ανασκαφές στην Οικία Διονύσου υπό τη διεύθυνση του δρος Κυριάκου Νικολάου, η αρχαία Πάφος ήταν σχεδόν άγνωστη. Το 1963, μετά από πρόσκληση του δρος Κ. Νικολάου και του Διευθυντή του Τμήματος Αρχαιοτήτων δρος Βάσου Καραγιώργη, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας Kazimierz Michałowski επισκέφθηκε την Πάφο και επέλεξε μια θέση κοντά στο χώρο των κυπριακών ανασκαφών για μελλοντικές ανασκαφές. Οι πολωνικές ανασκαφές που ακολούθησαν διεύρυναν σημαντικά την έκταση της έρευνας και των γνώσεών μας για τη Νέα Πάφο. Απεδείχθη ότι η αρχαία πόλη σχεδιάστηκε με βάση το Ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα, όπως οι πιο σημαντικές πόλεις της Ελληνιστικής περιόδου. Παράλληλα, η ανακάλυψη μιας σειράς πολυτελών κατοικιών, όπως η Οικία του Θησέα, η Οικία του Αιώνα, η λεγόμενη Ελληνιστική Οικία και άλλα κτήρια μαρτυρούσαν, μέσα και από τα εντυπωσιακά ευρήματα, το υψηλό επίπεδο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην πόλη. Η μελέτη των ευρημάτων απέδειξε επίσης τη ξεχωριστή θέση της Νέας Πάφου στην ιστορική πορεία της Κύπρου και τη σημασία της πόλης ως κέντρο οικονομικό, εμπορικό και στρατιωτικό στην ανατολική Μεσόγειο. Επιπλέον, οι μελέτες και οι διδακτορικές διατριβές πάνω σε πολλά και διαφορετικά ιστορικά και αρχαιολογικά θέματα, έφεραν την Πάφο στο επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος διεθνώς. Η έκθεση στο Κυπριακό Μουσείο περιλαμβάνει ευρήματα από τις πολυτελείς οικίες και από δημόσιους χώρους μεταξύ των οποίων αγγεία, νομίσματα, γλυπτά και ειδώλια. Ξεχωριστό έκθεμα της έκθεσης, η ένοπλος Αφροδίτη, μοναδικό δείγμα αυτού του τύπου στην Κύπρο. Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα θα υπάρχει προβολή των σημαντικότατων ψηφιδωτών που κοσμούν τα δάπεδα των οικιών της Νέας Πάφου. Παράλληλα, θα εκτίθενται ευρήματα που μαρτυρούν το πολεοδομικό και το υδρευτικό σύστημα της πόλης, όπως και αναστηλωμένα αρχιτεκτονικά μέλη από δημόσιο κτίριο. Τα αρχιτεκτονικά αυτά μέλη φανερώνουν την ποικιλομορφία των αρχιτεκτονικών ρυθμών που συνυπήρχαν στην πόλη. Η πολωνική αρχαιολογική αποστολή του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας στην Πάφο είναι σήμερα η αρχαιότερη ενεργή αρχαιολογική αποστολή στην Κύπρο, η οποία συνεχίζει να επιδεικνύει τον ίδιο αρχικό ζήλο για προώθηση των ερευνών. Η πρόσφατη ένταξη στο ερευνητικό δυναμικό της Πάφου και του Πανεπιστημίου της Κρακοβίας προσδίδει μια ιδιαίτερη δυναμική στην αρχαιολογική έρευνα της πόλης και σηματοδοτεί το πραγματικό και ιδιαίτερα ενεργό ενδιαφέρον της Πολωνίας για περαιτέρω σύσφιξη των επιστημονικών δεσμών των δύο χωρών. n Διεθνής διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας Morpheus Cup Μια μοναδική εμπειρία έζησαν οι συμμετέχοντες στο Διεθνή Διαγωνισμό Ψηφιακής Καινοτομίας «Morpheus Cup», που πραγματοποιήθηκε για έκτη συνεχή χρονιά στο Συνεδριακό Kέντρο New Kirchberg στο Λουξεμβούργο, μεταξύ Μαΐου Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους συμπεριλαμβάνονταν και οι φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιάννης Κανάρης και Κωνσταντίνα Φωτιάδου, με επικεφαλής στην αποστολή την Δόξα Κωμοδρόμου. Οι φοιτητές αποκόμισαν σημαντικά οφέλη από την όλη διοργάνωση, η οποία αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν η πρώτη εκ μέρους της Κύπρου στην ιστορία του θεσμού. Oι δυο φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου πέρασαν στον τελικό του Διαγωνισμού MorpheusCup, καταθέτοντας την καινοτόμo πρότασή τους στον τομέα Mobility για ανακύκλωση ποδηλάτων, εξασφαλίζοντας συμμετοχή εκπροσώπησης της Κύπρου μεταξύ άλλων 17 χωρών. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχαν υποβάλει τις ιδέες τους πέραν από 60 χώρες. Τα προτεινόμενα έργα έπρεπε να παρουσιάζουν (teaser slideshow) μια απλή λύση τύπου ψηφιακής προσέγγισης (diruptive digital approach) σε ένα πρόβλημα δημοσίου ενδιαφέροντος, ενώπιον διεθνούς επιτροπής κριτών. Επιπλέον, ο διαγωνισμός συμπεριελάμβανε πολλές ενδιαφέρουσες δοκιμασίες όπως να δοθούν απαντήσεις σε διάφορα πεδία γνώσεως σε πολύ περιορισμένο χρόνο (τεχνολογία, ιστορία, γεγονότα, κ.λπ), παράδοση ειδικών έργων/σεναρίων (π.χ. αν ζούσατε στον Άρη, με πιο τρόπο θα επικοινωνούσατε με τη Γη χωρίς να χρησιμοποιήσετε λέξεις παρά μόνο ένα γραφικό σε χαρτί ή αν ήσασταν προπονητής ποδοσφαιρικής ομάδας με πιο τρόπο θα αλλάζατε προς το καλύτερο την ομάδα σας χρησιμοποιώντας τη ψηφιακή τεχνολογία κ.λπ). Η όλη διαδικασία είχε την υφή διασκεδαστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σε μια άρτια οργανωμένη αίθουσα χωρητικότητας πέραν των 250 ατόμων. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν, να μιλήσουν με άλλους διαγωνιζόμενους άλλων Πανεπιστημίων και Οργανισμών και να ανταλλάξουν ιδέες και απόψεις για το μέλλον της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Παράλληλα, τα μέλη των ομάδων είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εργασίες του διεθνούς συνεδρίου ICT Spring Europe (http://www.ictspring.com) στο περιθώριο του διαγωνισμού. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε κατά τις ίδιες μέρες στο Λουξεμβούργο. Έλαβαν μέρος περίπου start-ups, οργανισμοί/επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη ψηφιακή καινοτομία και το μάρκετινγκ, όπως και επενδυτές από 62 περίπου χώρες. Η Κυπριακή αποστολή -σε αυτό το πλαίσιο- έλαβε μέρος σε πέντε διαφορετικά εργαστήρια (workshops), ενώ επισκέφθηκε διάφορα περίπτερα χωρών ή ομάδων, ανταλλάζοντας ιδέες και σκέψεις πάνω σε πρωτοποριακές και καινοτόμες προτάσεις. n Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ από το Δήμο Λάρνακας Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία σήμερα, το «Πολυπολιτισμικό Φεστιβάλ» του Δήμου Λάρνακας, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την Κυπριακή Δημοκρατία (Υπουργείο Εσωτερικών). Το φεστιβάλ, το οποίο έλαβε χώρα στην πλατεία Ευρώπης, στις Φοινικούδες, εντάσσεται στα προγράμματα ένταξης από Τοπικές Αρχές της επαρχίας Λάρνακας, που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών, με τελικό δικαιούχο το Δήμο Αραδίππου και εταίρους το Δήμο Λάρνακας, το Δήμο Λειβαδιών και Τ.Τ. Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας ΛΤΔ. Στο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Λουρουτζιάτης, εξήρε τον ρόλο των Τοπικών Αρχών στη διαμόρφωση των ευρύτερων κοινωνικών συμπεριφορών. Η δραστηριοποίηση και η συμμετοχή τους, πρόσθεσε, κρίνεται αναγκαία στην αξιοποίηση των ήδη προσφερόμενων υπηρεσιών τους για την κοινωνική ενσωμάτωση Υπηκόων Τρίτων Χωρών και την αποδοχή τους από τον τοπικό πληθυσμό. Διαβεβαίωσε, επίσης, ότι ο Δήμος Λάρνακας θα συνεχίσει να εργάζεται συντονισμένα και μεθοδικά συμβάλλοντας στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Από πλευράς του, ο Δήμαρχος Αραδίππου, Ευάγγελος Ευαγγελίδης, αναφέρθηκε στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τοπικές Αρχές στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής και της ομαλής προσαρμογής ανθρώπων διαφόρων εθνικοτήτων. Δεσμεύτηκε δε ότι θα χρησιμοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και τα μέσα που παρέχει η ΕΕ για προώθηση των πολιτιστικών, κοινωνικών και οικονομικών συνεργασιών, με στόχο την ανάπτυξη εποικοδομητικού διαλόγου και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις μας. Εκ μέρους της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, η Λειτουργός Χριστίνα Χατζηοικονόμου αναφέρθηκε στο ρόλο των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών, τα οποία αποτελούν ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής. Ανέφερε, επίσης, ότι για τις δράσεις κάτω από τη νέα δημοσιονομική περίοδο θα προκηρυχθούν οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Καταλήγοντας, τόνισε ότι στην προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, οι Τοπικές Αρχές είναι οι θεματοφύλακες της στήριξης του συνόλου των πολιτών και της δημιουργίας συνθηκών ενότητας και αλληλεγγύης. Η εν λόγω δραστηριότητα χρηματοδοτείται κατά 95% από την Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης και κατά 5% από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως και όλες οι δράσεις κάτω από το Ετήσιο Πρόγραμμα του Τη διαχείριση των Ταμείων Αλληλεγγύης και Διαχείρισης Μεταναστευτικών Ροών έχει το Υπουργείο Εσωτερικών. n

13 ΤETAΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΙα ΤΟΝ ελεyθερo σασ χρoνο SUDOKU Πώς παίζεται το SUDOKU Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί: Τα κενά συμπληρώνονται με αριθμούς από το 1 έως το 9. Κάθε οριζόντια γραμμή, κάθε κάθετη γραμμή και κάθε τετράγωνο 3x3 θα πρέπει να περιέχουν μια μόνο φορά κάθε αριθμό από το 1 έως το 9. Πώς να ξεκινήσετε Mην αρχίσετε το παζλ μαντεύοντας και τοποθετώντας τυχαίους αριθμούς. Oι υποθέσεις μπορούν να καταστρέψουν το παζλ και η επίλυση του να πάρει ώρες ολόκληρες! Tοποθετήστε ένα αριθμό μόνο όταν είστε σίγουροι ότι έχετε εντοπίσει την σωστή θέση που μπορεί να μπει. Ξεκινήστε με σύγκριση των τετραγώνων που έχουν τα περισσότερα στοιχεία, εκεί οι επιλογές σας είναι πολύ λιγότερες. ΜΕΤΡΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ Σταυρόλεξο 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 2 1. Η σελίδα του βιβλίου στην οποία καταγράφεται ο πλήρης τίτλος του Το όπλο του Ηρακλή (μυθ.) Μπόλντουιν: ηθοποιός Μανιτάρια Το 13ο γράμμα του αλφαβήτου Ο αριθμός 61 με γράμματα Ρούντολφ : 7 συνεργάτης του Χίτλερ Ημικρατικός Οργανισμός που υπάγεται στο Υπουργείο Εμπο- 8 ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Πρωτοπόρος του παγκόσμιου κινηματογράφου Η χώρα του Αιήτη (μυθ.) Ανα μόρφωσε την Ιαπωνία. 6. Αντικείμενα αξίας που έθαβαν μαζί με το νεκρό. 7. Λίμνη της Στερεάς Ελλάδας Πόλη της Γαλλίας. 8. Μακάρντι: ένας από τα θρυλικά «σκαθάρια» Στόουν: ηθοποιός. 9. Από τα επτά δύο Τύπος πολεμικού αεροπλάνου. 10. Μαζί Ντάνκαν: παλιά Αμερικανίδα χορεύτρια. 11. Ανοργάνωτο. ΚΑΘΕΤΑ 1. Σύνηθες φαινόμενο στη Γουϊνέα. 2. Μυθιστόρημα Πρόθεση. 3. Επιφώνημα κεφιού Καρλ Βίλχελμ : Σουηδός χημικός Εντουάρ : από τους σημαντικότερους ζωγράφους Όμοια υγρά Μπράντ : γνωστός ηθοποιός. 5. Βιβλικό πρόσωπο Ζώα χωριού. 6. Οργάνωση στη ναζιστική Γερμανία Μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ. 7. Κατασταλτική μονάδα της Ελληνικής Αστυνομίας Νόμισμα της Νότιας Αφρικής. 8. Το βήμα, το περπάτημα Ομοιόχρωμος. 9. Γαλλικό Άρθρο Γιγάντιος. 10. Αρνητικό μόριο Λέξη από σπαρτιατική φράση Ραδιοτηλεοπτικά αρχικά. 11. Κορασόν : πρώην Πρόεδρος των Φιλιππινών Ματίλντε : μυθιστοριογράφος. Oι λύσεις στη σελίδα 14 Εκστρατεία συλλογής σχολικών ειδών για παιδιά άπορων οικογενειών Θα ψωνίσετε σχολικά είδη για τα παιδιά σας για τη νέα σχολική χρονιά; Έχετε σχολικά είδη τα οποία δεν χρειάζεστε αλλά είναι σε καλή κατάσταση; Με το σλόγκαν «Μην πετάτε καλής κατάστασης ή αν μπορείτε αγοράστε σχολικά είδη και γεμίστε τις τσάντες και τις καρδιές των παιδιών που έχουν ανάγκη» το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) προκηρύσσει την έναρξη παγκύπριας εκστρατείας συλλογής σχολικών ειδών για παιδιά απόρων οικογενειών. Η συλλογή σχολικών ειδών θα γίνεται από τα Σώματα Εθελοντών σε κάθε επαρχία μεταξύ Μαΐου Αυγούστου 2015 για να είναι δυνατή η παράδοση στα παιδιά που έχουν ανάγκη στις αρχές Σεπτεμβρίου Η αρχή κάθε νέας σχολικής χρονιάς είναι σημαντική για κάθε παιδί. Βοηθήστε όλα τα παιδιά να ξεκινήσουν το σχολείο με αισιοδοξία και χαρά. Μάθετε στα παιδιά σας την αξία και χαρά της εθελοντικής προσφοράς. Ένας την τσάντα και το μολύβι ή την κασετίνα, ο άλλος τα σχολικά ρούχα, ο τρίτος τετράδια και τέλος ο καθένας ότι μπορεί και θέλει να προσφέρει ώστε όλες οι τσάντες να γεμίσουν, οι καρδιές να ευφρανθούν και οι ψυχές να παρηγορηθούν. Ας φροντίσουμε όλοι να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς τα απαραίτητα για την καινούρια σχολική χρονιά. Στοιχεία επικοινωνίας Σωμάτων για προσφορά σχολικών ειδών: Λευκωσία , Λεμεσός , Λάρνακα , Πάφος , Αμμόχωστος , Κερύνεια n ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ (27/05/2015) Σύμφωνα με ανακοίνωση του Διευθυντή Κρατικού Λαχείου, επειδή στην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 14/2015 της 27ης Μαΐου, 2015 ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ. Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται στην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 15/2015 που θα γίνει την Τετάρτη 3 Ιουνίου, 2015 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει

14 14 ΤETAΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Άγνωστες πτυχές του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου Αγγλικά παιχνίδια με την παράδοση των Γερμανών στην Κρήτη Στην Κρήτη βρισκόταν το τελευταίο πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο έδαφος υπό ναζιστική κατοχή μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Το νησί που κατακτήθηκε μετά απ' όλα τα ελληνικά εδάφη (Μάιος 1941) ήταν το τελευταίο που απελευθερώθηκε (Μάιος 1945). Κι όχι μόνο αυτό, αλλά τελούσε για μήνες μετά τη συντριβή των χιτλερικών δυνάμεων υπό ένα ιδιότυπο αγγλογερμανικό καθεστώς σε μεγάλο μέρος του. Κατάσταση χωρίς προηγούμενο, αν εξαιρεθούν οι συμμαχικές ζώνες κατοχής στην ίδια τη Γερμανία. Εκεί, υπογράφτηκε, πριν από εβδομήντα χρόνια, η τελευταία επίσημη πράξη παράδοσης ναζιστικών στρατευμάτων σε όλη της Ευρώπη. Αλλά αυτό και τα παράδοξα παρεπόμενά του δεν ήταν η μόνη ελληνική πρωτοτυπία εκείνων των ημερών. Μια άλλη, που συνήθως διαφεύγει, είναι ότι την ίδια μέρα με την υπογραφή τής άνευ όρων παράδοσης στο Βερολίνο, παρόμοια συμφωνία συναπτόταν και στα Δωδεκάνησα. Μόνο που εκεί τη γερμανική κατοχή διαδεχόταν η αγγλική! Η συμφωνία παράδοσης των Γερμανών στην Κρήτη υπογράφηκε μόλις το βράδυ στις 9 προς 10 Μαΐου 1945 στο Ηράκλειο. Δηλαδή 24ωρα μετά την άνευ όρων παράδοση των χιτλερικών στους συμμάχους (7-9 Μαΐου στη Ρεμς και το ίδιο το Βερολίνο). Αρχισε μάλιστα να ισχύει αργότερα. Από τις 10 το πρωί ώρα Γκρίνουιτς της 10ης Μαίου. Μόλις τον Ιούλιο, εννέα ολόκληρους μήνες ύστερα από την απελευθέρωση της Αθήνας (Οκτώβριος 1944), θα εγκαταλείψουν την Κρήτη οι τελευταίες γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Η πτυχή αυτή δεν ήταν βέβαια άγνωστη, αν και αποσιωπημένη ή περιθωριοποιημένη. Αποτέλεσε και αντικείμενο ειδικής ιστορικής μελέτης πριν από τέσσερις δεκαετίες από τον Στ. Βλοντάκη («Η Οχυρά θέσις Κρήτης: Χρονικό της γερμανικής κατοχής στα Χανιά απ' τον Οχτώβρη του 1944 ως τον Μάη του 1945 και της αγγλογερμανικής απ' τον Μάη ως τον Ιούλη του 1945»). Στο ερώτημα γιατί και πώς εκτυλίχτηκε αυτή η παράδοξη ιστορία, μια πρώτη γενική απάντηση είναι ότι δεν έχει μόνο τοπικό ή απλώς ελληνικό ενδιαφέρον. Συνδέεται με γενικότερα ζητήματα. Με κεντρικές βρετανικές επιλογές που εκτείνονται σ ένα ευρύ πεδίο. Από υπολογισμούς και σχέδια της Αγγλίας για τη μεταπολεμική Ελλάδα, και ειδικά την Κρήτη, μέχρι συμμαχικές σκοπιμότητες για την τύχη των ναζιστικών στρατιωτικών υπολειμμάτων στην Ευρώπη. Ζώνη 65 χλμ. γύρω από τα Χανιά Το σύνολο των εγκλωβισμένων κατοχικών δυνάμεων στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο του 1944, υπολογίζεται σε Γερμανούς και Ιταλούς. Η κύρια δύναμη παρέμεινε στην Κρήτη (περίπου Γερμανοί και Ιταλοί). Αυτή συμπτύχθηκε στην περιοχή των Χανίων, υπό τον υποστράτηγο Χ. Μπέντακ. Αναπτύχθηκε στην παραλιακή λωρίδα σε μήκος 65 και βάθους 16 χιλ. Η ζώνη αυτή, από τη Γεωργιούπολη μέχρι τα Πλακάλωνα Κισσάμου, ανακηρύχτηκε σε «Οχυρά Θέση Κρήτης». Ηταν πάνοπλη, μόνο αεροπλάνα και πλοία έλειπαν για να είναι μια πλήρης μονάδα τακτικού στρατού. ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Το Επαρχιακό Τμήμα ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας σε συνεργασία με την Salamis Tours διοργανώνει την ακόλουθη κρουαζιέρα με το κρουαζιερόπλοιο c/s Salamis Filoxenia. e 5-ήμερη κρουαζιέρα Ιουνίου 2015 Κως, Πειραιάς με διανυκτέρευση, Ικαρία & Ρόδος Στην κρουαζιέρα μπορούν να λάβουν μέρος συνάδελφοι Δημόσιοι Υπάλληλοι και άλλοι φίλοι από όλες τις Επαρχίες. Ειδικές Επιχορηγημένες Τιμές. Διευθέτηση λεωφορείου σε χαμηλές τιμές. Κυκλοφορεί σχετικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία της ΠΑ- ΣΥΔΥ, το Εντευκτήριο ΠΑΣΥΔΥ Λευκωσίας και από τα γραφεία της Salamis Tours. Δηλώσεις συμμετοχής και άλλες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα πιο κάτω μέλη του συμβουλίου καθώς και στα γραφεία της Salamis Tours τηλ και γραφεία ΠΑΣΥΔΥ τηλ Τάκη Χαμπουρίδη Ιωάννη Όθωνος Δέσπω Λεχνού Μάκη Πελεκάνο Πηνελόπη Πέτσα Ανδρέα Κανάρη Το συμμαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής ουδέποτε ασχολήθηκε επιχειρησιακά μαζί της ούτε η κυβέρνηση των Αθηνών. Οι αντάρτικες δυνάμεις στο νησί (ΕΟΚ και κυρίως ο ΕΛΑΣ) μάταια ανέμεναν διαταγές για συγκέντρωση δυνάμεων, ώστε να εκκαθαρίσουν την περιοχή. Αλλά ακόμη και η συγκέντρωσή τους γύρω από την κατεχόμενη περιοχή απαγορευόταν! Καμιά ανταπόκριση δεν έβρισκαν οι προτροπές των ηγετών του ΕΛΑΣ (Σαράφης κ.ά.) για την εκδίωξη των φασιστικών στρατευμάτων από το νησί. Οι Αγγλοι με πρόσχημα τον φόβο αντιποίνων σε βάρος των Γερμανών από τον ντόπιο πληθυσμό (!) δεν το επέτρεπαν! «Στις μάχες», γράφει ο ιστορικός Γ. Μαργαρίτης, «αποδείxτηκε ότι οι αντάρτες δεν ήταν σε θέση να απειλήσουν τους ισχυρά εξοπλισμένους και περιχαρακωμένους Γερμανούς. Σε μια απελπισμένη κίνηση έγινε προσπάθεια να οργανωθεί στην Αθήνα -με πρωτοβουλία του ίδιου του γραμματέα του ΚΚΕ, Γιώργη Σιάντου- εκστρατευτικό σώμα του ΕΛΑΣ για την Κρήτη... Οι εκρηκτικές εξελίξεις στην Αθήνα και το ξέσπασμα των Δεκεμβριανών -που προκάλεσαν συγκρούσεις και στην Κρήτη- ακύρωσαν όλα αυτά τα σχέδια». Εκ των υστέρων προκύπτει ότι για γενικότερους λόγους, που σχετίζονταν με τους υπολογισμούς των Αγγλων για την επόμενη μέρα, μετά την παράδοση της Γερμανίας, ήθελαν τη διατήρησή τους στο «Φρούριο». Βεβαίως, ενδιαφέρονταν και για την τύχη του οπλισμού τους, που δεν έπρεπε να πέσει σε κρητικά χέρια... n ΔΕΗΣΗ-ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Μαιών που τιμάται στις 5 Μαΐου και της Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών που τιμάται στις 12 Μαΐου, το Συμβούλιο Ευημερίας Νοσηλευτικού Προσωπικού, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, τo Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), το Κλάδο Γενικού Νοσηλευτικού Προσωπικού ΠΑΣΥΔΥ και τη Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑΣΥΝΟ) τελούν την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στο χώρο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας δέηση υπέρ υγείας των Νοσηλευτών και Μαιών και μνημόσυνο των αποθανόντων Nοσηλευτών και Μαιών και καλούν όσους τιμούν τη μνήμη τους να παραστούν. Πωλείται υπό διαχωρισμό οικόπεδο 525 τ.μ. στους Αγίους Τριμιθιάς κατάλληλο να ανεγερθούν δύο μεζονέτες με εμβαδόν 235 τ.μ. η κάθε μια. Τιμή ευρώ ολόκληρο. Πληροφορίες τηλ Λύσεις του σταυρολέξου και των sudoku της σελ

15 ΤETAΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ Γράφει και επιμελείται ο Kυριάκoς Κτωρίδης Η πορεία του ΑΠΟΕΛ προς τον 24ο τίτλο Ο24ος τίτλος πρωταθλητή είναι γεγονός για τον ΑΠΟΕΛ μέσα από μια διαδρομή, που άλλαξε μάλιστα για πρώτη φορά δύο προπονητές, μέχρι να φθάσει και να υλοποιήσει τους στόχους του. Τα σάρωσε όλα φέτος και ας αμφισβητήθηκε πιο έντονα από ποτέ από τους φίλους του. Το αποτέλεσμα μετρά και η ιστορία έγραψε ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι η πρωταθλήτρια ομάδα Κύπρου για την περίοδο Το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα, επίτευγμα σημαντικό και αξιοπρόσεκτο μιας και δείχνει πως ο ΑΠΟΕΛ έχει ξεφύγει και είναι απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού. Τα 24 πρωταθλήματα, μα κυρίως τα έξι της τελευταίας δεκαετίας, μαρτυρούν ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει ξεφύγει από τις υπόλοιπες ομάδες και εδραιώνει τη δική του κυριαρχία στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι πραγματικότητα ότι από τους γαλαζοκίτρινους οι απαιτήσεις ήταν πιο μεγάλες για την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παρουσίασαν. Το είπαν και οι άνθρωποι που κατέχουν σημαντικά πόστα στην εταιρεία και στις δημόσιες τοποθετήσεις τους έκαναν αναφορά για το πληρέστερο ρόστερ που είχε ποτέ η ομάδα. Δεν βγήκε στο γήπεδο αυτό, έστω και αν σάρωσε τα πάντα η ομάδα στο διάβα της. Ο απαιτητικός κόσμος του ΑΠΟΕΛ είχε μπόλικη μουρμούρα και σε κάποιες περιπτώσεις ήταν γεμάτος απαισιοδοξία. Μια πραγματικότητα την οποία βίωσε πιο έντονα από ποτέ η ομάδα. Και χειμώνα και Μάιο Λένε και οι αριθμοί, ότι τις περισσότερες φορές η ομάδα που παίρνει τον άτυπο και χωρίς καμία σημασία τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα, δεν κόβει πρώτη το νήμα τον Μάιο. Ο ΑΠΟΕΛ το ανέτρεψε και αυτό μιας και πήρε τον τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα και πανηγυρίζει και τον κανονικό τίτλο μέσα από μια μακρά και δύσκολη διαδρομή. Ολοκλήρωσε τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος με 27 βαθμούς, απόρροια οκτώ νικών και τριών ισοπαλιών. Δεν κέρδισε μόνο τις δύο Λεμεσιανές ομάδες ΑΕΛ και Απόλλωνα απέναντι στις οποίες έμεινε στη λευκή ισοπαλία σε ΓΣΠ και Τσίρειο, ενώ απρόσμενες απώλειες είχε και με τη Δόξα στο ΓΣΠ, όπου επίσης έμεινε στο 0-0. Τα πρώτα σύννεφα Το νταμπλ είχε κρατήσει τον Δώνη και το επιτελείο του στο προπονητικό κέντρο Αρχάγγελος και όλα έμοιαζαν να κυλούν ιδανικά μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου. Κάπου εκεί και αφού ολοκλήρωσε ο ΑΠΟΕΛ στο Amsterdam Arena το ταξίδι του στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ, άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα. Η ισοπαλία με την ΑΕΚ σε εκείνο το εκπληκτικό 4-4 πέρασε χωρίς επιπτώσεις και η αντίδραση της ομάδας ήταν τέτοια που το ποτήρι ήταν μισογεμάτο παρά μισοάδειο, αλλά στην επόμενη αγωνιστική, την 14η ήρθε η πρώτη ήττα από τον Ερμή στο Δασάκι. Εκεί άρχισε το ταρακούνημα με κύριους αποδέκτες τον Γιώργο Δώνη και το επιτελείο του. Ήρθε κολλητή και η απρόσμενη ισοπαλία 1-1 με την Αγία Νάπα στο ΓΣΠ στη 15η αγωνιστική και έφερε το τέλος της συνεργασίας με τον ελλαδίτη τεχνικό. Άφησε την ομάδα στην πρώτη θέση στους 32 βαθμούς, όσους είχε και ο Απόλλωνας. Η μετά-δώνη εποχή άρχισε με ήττα από την ΑΕΛ στο Τσίρειο και ισοπαλία με τον Οθέλλο στο ΓΣΠ και η κορυφή έγινε παρελθόν. Ο ΑΠΟΕΛ, από πρωτοπόρος έγινε διώκτης του Απόλλωνα στο κυνηγητό της κορυφής. Με τον Φινκ στον πάγκο, ο ΑΟΕΛ, δεν έθελξε με την απόδοσή του μα κέρδιζε και έπαιρνε αποτελέσματα που τον κρατούσαν στη μάχη του τίτλου. Το γκολ του Νούνο Μοράις Το ντέρμπι με τον Απόλλωνα στην 21η αγωνιστική στο ΓΣΠ έγινε χωρίς κόσμο και είχε πολύ μεγάλη σημασία. Η Λεμεσιανή ομάδα πήγε στη Λευκωσία με προβάδισμα τριών βαθμών και λίγο πριν τη λήξη, σε χρόνους καθυστερήσεων, χτύπησε ο Νούνο Μοράις. Ο Πορτογάλος με κεφαλιά δυνατή σαν σουτ, κάρφωσε τη μπάλα στο πλεκτό του Βάλε και ο ΑΠΟΕΛ βρέθηκε ξανά στο ρετιρέ της βαθμολογίας. Έπεσε όμως πάλι στη δεύτερη θέση στο τέλος του δευτέρου γύρου, όταν έμεινε στο 1-1 με την Ομόνοια και ο Απόλλων κέρδισε την Ανόρθωση. Η κανονική περίοδος τελείωσε με τον ΑΠΟΕΛ να έχει 46 βαθμούς και ο Απόλλων 48. Το τέλος του Φινκ Η ομάδα προβλημάτιζε και δεν μπορούσε να συνέλθει. Ο ΑΠΟΕΛ ακόμα και στα ματς που έπαιρνε τα αποτελέσματα δεν έπαιζε καλή μπάλα και ο προβληματισμός άγγιζε προ πολλού τον Τόρστεν Φινκ. Στην 30η αγωνιστική, με μια εμφάνιση που μόνο πρωτοπόρο ομάδα δεν θύμιζε ο ΑΠΟΕΛ, έχασε στο Τσίρειο από τον Απόλλωνα με 1-0 και αυτό ήταν το τέλος της θητείας του Φινκ στην ομάδα. Ο Γερμανός έφυγε, με τον ΑΠΟΕΛ να είναι στην κορυφή και φαβορί για τον τίτλο. Ο βαθμός και το δώρο της Κυρίας Το ντέρμπι με την ΑΕΚ ήταν ο αγώνας της χρονιάς. Οι δύο ομάδες μαζί με τον Απόλλωνα ήταν οι μνηστήρες του τίτλου και ο ΑΠΟΕΛ, χρειαζόταν τη νίκη για να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα. Η νίκη δεν ήλθε, αλλά το πρωτάθλημα είχε μπει κατά 99% στη βιτρίνα του Συλλόγου. Ο ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ έμειναν στο 1-1, το δώρο όμως της Ανόρθωσης και η νίκη που πέτυχε επί του Απόλλωνα (3-1), έβαψαν γαλαζοκίτρινο τον τίτλο, ο οποίος σφραγίστηκε στο τελευταίο ματς της χρονιάς με τον Ερμή στο στάδιο Αμμόχωστος (4-2). Εθνικός: Πρωταθλητισμός στο Β γκρουπ Πορεία πρωταθλητισμού έκανε ο Εθνικός Άχνας στα πλέιοφ, καθώς σε δέκα αγωνιστικές μάζεψε 19 βαθμούς και βρέθηκε στην κορυφή του β γκρουπ. Να θυμίσουμε ότι στην κορυφή ήταν η ΑΕΛ, που τελικά έπεσε στην 2η θέση (8η). Λίγο χειρότερα τα πήγε η Νέα Σαλαμίνα με 17, ενώ 14 πήραν η Αγία Νάπα και Δόξα. Αντιθέτως, πορεία υποβιβασμού ακολούθησαν η ΑΕΛ και ο Οθέλλος, που πήραν από εννιά βαθμούς. Φυσικά την πλήρωσε μόνο η ομάδα της Αθηένου ο οποίος θα αγωνιστεί στη Β Κατηγορία για την περίοδο H AΘΛHTIKH ΣEΛIΔA MAΣ Στατιστικά της Α Κατηγορίας Το πρωτάθλημα Α Κατηγορίας ολοκληρώθηκε και καταμετρήθηκαν 503 τέρματα σε 32 αγωνιστικές. Σύμφωνα με τα στατιστικά της ΚΟΠ, στα 332 επιτεύχθηκαν στις 22 αγωνιστικές της α φάσης και τα 171 στις 10 αγωνιστικές των πλέι-οφ. Η πιο παραγωγική αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν η 31η, στην οποία σημειώθηκαν 28 τέρματα, ενώ τα οκτώ που σημειώθηκαν στην 9η ήταν τα λιγότερα. Ο Απόλλων ολοκλήρωσε το πρωτάθλημα έχοντας την καλύτερη επίθεση, σημειώνοντας 59 τέρματα, ενώ ο Οθέλλος με 26 σημείωσε τα λιγότερα. Την καλύτερη άμυνα είχε ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ με 26 γκολ παθητικό, ενώ τη χειρότερη ο Ερμής Αραδίππου και η Δόξα Κατωκοπιάς που δέχτηκαν από 56. Σε ατομικό επίπεδο, τα περισσότερα τέρματα πέτυχε ο Μικαέλ Ποτέ της Ομόνοιας, ο οποίος έστειλε 17 φορές την μπάλα στα αντίπαλα δίκτυα. Άλλος ένας κόκκινος φάκελος Το πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε, από την ΟΥΕΦΑ ωστόσο στα γραφεία της ΚΟΠ έφτασε άλλος ένας κόκκινος φάκελος που αφορά σε αγώνα του πρωταθλήματος Α Κατηγορίας. Πρόκειται για αγώνα του πρώτου γύρου και η Ομοσπονδία θα ακολουθήσει τη νενομισμένη τακτική και θα παραδώσει τον φάκελο στην Αστυνομία. Αντίστροφη μέτρηση για την Εθνική μας Αντίστροφη μέτρηση για τον εκτός έδρας αγώνα της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών με την Ανδόρα. Ο αγώνας είναι για την 6η αγωνιστική του 2ου Προκριματικού Ομίλου του Γιούρο 2016 και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου (21.45, ΡΙΚ), στο Εθνικό Στάδιο της Ανδόρας. Η προετοιμασία της Εθνικής μας θα αρχίσει στην Κύπρο το Σάββατο 6 Ιουνίου και από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου η προετοιμασία θα συνεχιστεί στη Βαρκελώνη, με την αποστολή της ομάδας να μεταβαίνει οδικώς από τη Βαρκελώνη στην Ανδόρα την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Συγκεκριμένα, η Εθνική θα πραγματοποιήσει δύο προπονήσεις στην Κύπρο το πρωΐ του Σαββάτου 6 Ιουνίου και της Κυριακής 7 Ιουνίου και το πρωΐ της Δευτέρας 8 Ιουνίου η αποστολή θ αναχωρήσει για τη Βαρκελώνη. Εκεί θα γίνουν τέσσερεις προπονήσεις, μία τη Δευτέρα δύο την Τρίτη και μια την Τετάρτη. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη το βράδυ, με προπόνηση στο Στάδιο που θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση της 12ης Ιουνίου. Η αποστολή θα επιστρέψει στην Κύπρο το Σάββατο 13 Ιουνίου. Τη μέρα του αγώνα της Εθνικής μας στην Ανδόρα θα αναμετρηθούν η Βοσνία Ερζεγοβίνη με το Ισραήλ και η Ουαλία με το Βέλγιο. Σε πέντε αγώνες μέχρι στιγμής στον όμιλο, η Εθνική μας μετρά δύο νίκες και τρεις ήττες. Βαθμολογία (σε 5 αγώνες) 1. Βέλγιο Ουαλία Ισραήλ Κύπρος Βοσνία Ανδόρα νίκη.

16 16 ΤETAΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Αιμοδοσία Τμήματος Γεωργίας στη μνήμη της Μαρίας Ιησού Το Κλαδικό Συμβούλιο των Υπαλλήλων Τμήματος Γεωργίας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεών του, διοργάνωσε αιμοδοσία εις μνήμην της συναδέλφου Μαρίας Ιησού, στα Κεντρικά και Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, μεταξύ των μηνών Μάιο και Ιούνιο. Παράλληλα με την αιμοδοσία, όσοι αιμοδότες επιθυμούσαν, λαμβανόταν δείγμα αίματος για δότες μυελού των οστών, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης δότη για τη μικρή Λουκία-Ελένη Ζάκου. Το Κλαδικό Συμβούλιο ευχαριστεί θερμά όλους όσοι παρέστησαν στην εν λόγω εκδήλωση. n Θέατρο Κάρμα. Ένα πετυχημένο θεατρικό έργο «Βήματα στην Άβυσσο» Το Θέατρο Κάρμα ιδρύθηκε με σκοπό εκτός από τη ψυχαγωγία να ευαισθητοποιεί και να προστατεύει τους νέους αλλά και όλη την οικογένεια μέσα από κοινωνικά έργα από διάφορους κινδύνους που ελλοχεύουν. Κάνει αρχή με το βραβευμένο έργο της Κύπριας Συγγραφέως και Προέδρου της Εταιρείας Κυπρίων Συγγραφέων αλλά και μέλος του Τιμητικού Συμβουλευτικού Σώματος του ΚΕΝ- ΘΕΑ κυρίας Τούλλας Κακουλλή. Ένα έργο καθρέφτης για την κοινωνία μας και το τώρα. Η συγκινητική, σαγηνευτική και αναπάντεχα θαρραλέα παραγωγή επί σκηνής του θεάτρου ΚΑΡΜΑ παρουσιάζει το έργο «Βήματα στην Άβυσσο» το οποίο σηκώνει αυλαία στη Λευκωσία σε επίσημη πρεμιέρα στο θεατράκι του Προεδρικού Μεγάρου την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 στις 8.30 το βράδυ υπό την αιγίδα της κυρίας Άντρης Αναστασιάδη συζύγου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Αντιναρκωτικό Σύνδεσμο. Το έργο είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Η εξαιρετική ομάδα των νέων ταλαντούχων ηθοποιών Ζωή Ανθούλη, Ιάσωνα Λοϊζίδη, Ελισάβετ Μπλάκη, Κώστα Σχοινιού και Μύρια Χώπλαρου δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό επί σκηνής σε μια υπερπαραγωγή και είναι βασισμένο στο νέο στάδιο εξάρτησης ουσιών που περνά ο τόπος μας. Παρακολουθώντας το θεατρικό έργο «Βήματα στην Άβυσσο» μπορεί ο θεατής να συνειδητοποιήσει την έκταση, τις διαστάσεις και τις επιπτώσεις του προβλήματος των ναρκωτικών και να κατανοήσει τους τεράστιους κινδύνους που απειλούν όσους σύρονται και γίνονται χρήστες των ουσιών εξάρτησης. Το έργο αυτό θα λειτουργήσει ως ένα μήνυμα εγρήγορσης και συστράτευσης όλων μας για την καταπολέμηση της μάστιγας των ναρκωτικών και τη σταδιακή εξάλειψη του σοβαρού αυτού προβλήματος σ όλο τον κόσμο. Το θεατρικό έργο «Βήματα στην Άβυσσο» υπό την σκηνοθετική ματιά του Κώστα Σχοινιού και τις δυνατές ερμηνείες των καταξιωμένων ηθοποιών μονοπωλεί το ενδιαφέρον που αξίζει να το δει οποιοσδήποτε. Οι ηθοποιοί μέσα στην παράσταση παρεμβαίνουν με τον επαγγελματισμό που διαθέτουν να δώσουν ένα δυνατό μήνυμα ενάντια στα ναρκωτικά. Το θεατρικό έργο «Βήματα στην Άβυσσο» ανήκει στην κατηγορία των θεατρικών που προορίζονται να σημειώσουν μεγάλη επιτυχία. Οι πέντε ηθοποιοί της παράστασης δούλεψαν με αίσθηση ευθύνης για το έργο που επωμίστηκαν να ζωντανέψουν μορφές που είναι άξιες να αποτυπωθούν στη συνείδηση και στη μνήμη των θεατών. Αρχικά γιατί το έργο είναι καθηλωτικό, ένα εξαιρετικό ψυχογράφημα μιας σύγχρονης εποχής και κατά δεύτερο γιατί ανεβαίνει στη σκηνή με μερικούς από τους καλύτερους ηθοποιούς. Το θεατρικό έργο «Βήματα στην Άβυσσο» περιοδεύει σε Δήμους και Κοινότητες σε διάφορα Φεστιβάλ και σε κέντρα Νεότητας καθώς και σε σχολεία Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλ n Tι είπαν... Tι έγραψαν Στόχος όλων είναι μία λύση που θα συνάδει απόλυτα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Δεν θα θυσιάσουμε το Κυπριακό χάριν της αντιπολίτευσης. Άντρος Κυπριανού, ΓΓ του ΑΚΕΛ. Το άνοιγμα όλων των οδοφραγμάτων μπορεί να συμβάλει θετικά και εποικοδομητικά στη συνεργασία μεταξύ των πολιτών. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Δήμαρχος Λευκωσίας. Η Τουρκία θα είναι εγγυήτρια δύναμη ενόσω το θέλουν οι Τουρκοκύπριοι. Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ΥΠΕΞ της Τουρκίας. Η έξοδος της Ελλάδας είναι μια πιθανότητα. Ένα τέτοιο σενάριο δεν θα ήταν εύκολο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και το τέλος του ευρώ. Κριστίν Λαγκάρντ, Επικεφαλής του ΔΝT. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορεί να βρεθεί συμφωνία σε σύντομο χρονικό διάστημα για την Ελλάδα. Μάνουελ Βαλς, Πρωθυπουργός της Γαλλίας. Η στρατηγική της Λισαβόνας, το μοντέλο που βασιζόταν μόνο στη λιτότητα, απέτυχε. Ματέο Ρέντσι, Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ΕΕ Ελβετίας συνιστά ακόμη ένα πλήγμα κατά των φοροφυγάδων. Πιέρ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της ΕΕ. Tο Kρατικό Λαχείο μοιράζει εκατομμύρια βοηθά τον τόπο μας Αποτελέσματα κλήρωσης στη σελ. 13

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης]

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. 25 Σεπτεμβρίου, 2009. [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ (Υπόθεση Αρ. 1763/2007) 25 Σεπτεμβρίου, 2009 [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, Δ/στης] ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 28, 29, 30, 146 ΚΑΙ 179 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, Αιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές]

21 Ιανουαρίου, 2011. [ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, [ΝΙΚΟΛΑΤΟΣ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, Δ/στές] This document was reproduced from http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=apofaseis/aad/meros_3/2011/3-201101- 193-07.htm (accessed 16 August 2013) ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4790 Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014 255 Αριθμός 368 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΆΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕΚ Αριθμός Διαγωνισμού: 08/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A. Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ A Αριθμός 4796 Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014 305 Aριθμός 425 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Ο διορισμός του κ. Ανδρέα Ανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569

Aριθμός 567 Aριθμός 568 Αριθμός 569 Aριθμός 567 ΠΡΙΤΗΣΗ Ο κ. Στυλιανός Ξάνθος, μόνιμος Δεσμοφύλακας, Φυλακές, παραιτήθηκε από τη δημόσια υπηρεσία από τις 22 υγούστου 2015. (Π.Φ. 31714) Aριθμός 568 670 ΦΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ Ο κ. Δημήτριος Κουνναμάς,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET

Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή. Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Πίνακας 1: Εισηγήσεις Μείωσης ΔΦ που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή Εθνικός Τομέας Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος TAXISNET Ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του συστήματος TAXISNET: Οι εγγραφές/εξουσιοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4238 Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2008 1 Αριθμός 1 ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει ότι,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 13 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Α. Καθήκοντα και Ευθύνες: Βοηθά στην εποπτεία και παρακολούθηση της κεφαλαιαγοράς και διεξάγει σχετικές μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4183 Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 2337 Αριθμός 2361 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο διόρισε την κα Δώρα Πούννα,

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004

Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ Ενώπιον: Τ. Ψαρά Μιλτιάδου, Π.Ε.Δ Αρ. αγωγής 2419/2004 Μεταξύ: 1. ITS-RAISEN ZWEIGNIEDERLASSUNG DER REWE ZENTRALFINANZ E.G. εκ Γερμανίας 2. LTU TOURISTIK GESELLSCHAFT mbh,

Διαβάστε περισσότερα

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη

ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και άνοιξε για υπογραφή, κύρωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Αναθεωρητική Έφεση Αρ. 75/09 (Υπόθεση Αρ. 530/08) 9 Απριλίου, 2012 [ΑΡΤΕΜΗΣ, Π., ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, Δ/σχές] MINOTAVROS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ. 17 η συνεδρίαση ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ 17 η συνεδρίαση Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανακοινώνει στα αξιότιμα μέλη ότι η ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Βουλής για την Πέμπτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008

Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 101/2007, Α.Κ.Ι. 2/2008 και Α.Κ.Ι. 20/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με καταγγελία για διάκριση λόγω ηλικίας στις διατάξεις που ρυθμίζουν το όριο υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ. Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ. Σου/της. ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ Δια της ΔΙΕΤΘΤΝΗ.. /ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ.. Σμήμα Διοικητικών Θεμάτων ΕΝΣΑΗ Σου/της. του, κατοίκου..., οδός. αριθμός.., τηλ... ΚΑΣΑ Του προσωρινού Ενιαίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ:

Αριθμός 504 ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ: Αριθμός 504 537 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΗΣ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρεις κενές μόνιμες θέσεις Πρώτου Λειτουργού Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Οίκησης.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων

Αναφέρθηκε στην επίσκεψη των μαθητών του ΤΕ.ΠΑ.Κ. για το τελευταίο μάθημα που είχε σχέση με το φελλό στην Cavaway στη Λάρνακα, στη σειρά εκδηλώσεων Πρακτικά Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου Οινοφίλων Κύπρου για το 2014. ------------------------------------------------------------------------------------ Έγινε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη. Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Τμήματος Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους Άννα Λιγωμένου και Σταμάτιο Πουλή και τους Παρέδρους Ευφροσύνη Παπαδημητρίου και Γεώργιο Παπαϊσιδώρου (εισηγητή),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας. Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Πρόγραμμα εξειδίκευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων Εισαγωγικά Το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας οργανώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2013 2014 ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης στο πεδίο των εξαρτήσεων. Το εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1.1 Περίοδος υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές

Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Κυπριακή οικονομία: προκλήσεις και προοπτικές Εισαγωγική ομιλία του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στο επιμορφωτικό σεμινάριο του Συνδέσμου Οικονομολόγων Καθηγητών Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ο Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η Σ Α Ν Ε Ρ Γ Ω Ν ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Απρίλιος 2013 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 7 1. Γενική περιγραφή του Σχεδίου 7 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ

Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Εγώ έχω δικαιώματα, εσύ έχεις δικαιώματα, αυτός/αυτή έχει δικαιώματα... Εισαγωγή στα Δικαιώματα του Παιδιoύ Όλοι έχουν δικαιώματα. Επιπλέον, σαν αγόρι ή κορίτσι ηλικίας κάτω των 18 ετών, έχεις ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 47 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2.1 Απορρόφηση Προϋπολογισμού 2015 (Παράρτημα 2.1) Συζήτηση-Αποφάσεις Ενέργεια Ημερομηνία Εκτέλεσης Το Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό.

Ζώνη οι επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν των όσων έχουν επιβεβαιωθεί στο κοίτασμα Αφροδίτη, που θα το καταστήσουν βιώσιμο και ανταγωνιστικό. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαιρετισμός του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην Ημερίδα του ΟΓΕΕ Λεμεσού και του ΕΤΕΚ με θέμα «Υδρογονάνθρακες και Προσδοκίες: Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ. Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Αγαπητά Μέλη του Συνδέσμου Υπαλλήλων της Λαϊκής Τράπεζας, Είναι με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που σας καλωσορίζω στη σημερινή πρώτη εκλογική συνέλευση του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης

20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης 20+2 Προτάσεις Διεκδίκησης Α. Οικονομική Πολιτική 1. Να καταργηθεί ο θεσμός της Τρόικα. Το ΔΝΤ να μην συμμετέχει σε προγράμματα της Ε.Ε. Τα Κράτη-Μέλη να στηρίζονται από Ευρωπαϊκά Ταμεία και μηχανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06

Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Αρ. Φακ.: AKI 48/05, AKI 1/06 Έκθεση της Αρχής Ισότητας αναφορικά με την πρακτική που το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και προσωπικού ακολουθεί να μην ανανεώνει τα συμβόλαια των εκτάκτων υπαλλήλων που βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς κσι τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής: 1054 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 23ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 834 ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ/ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑ! ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΠΑΣ. Γίνονται δεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 10ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 751 Αριθμός 459 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τέσσερις κενές μόνιμες θέσεις Νομικού Λειτουργού, Δικαστική Υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Λευκωσία, 17 Δεκεμβρίου 2013 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Κύριε, Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων σας πληροφορεί ότι τη Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο. και. EUROCYPRIA AIRLINES LTD, Λάρνακα ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ: Ι.Α. Χατζητζιοβάννη, Προέδρου Χ. Κάγιας και Μ. Σταυρινού, Μελών. Μεταξύ: Αρ. υπόθεσης: 47/2010 ΕΛΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ, από το Στρόβολο και EUROCYPRIA AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας

1. Λούης Χατζηθωμάς- στάλθηκε πρόσκληση αλλά ενημέρωσε ότι θα απουσιάζει λόγω ασθενείας Σελίδα: 1 από σελίδες: 5 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συμβουλίου Εγγραφής 4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20 ης Σεπτεμβρίου 2013 Παρόντες: 1. Κυριάκος Πλατρίτης 2. Κυριάκος Ελπιδώρου 3. Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011.

3. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Κατάθεση: 17.3.2011. ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Επιτρόπου Προστασίας Καταναλωτών Νόμος του 2009. (Πρόταση νόμου του κ. Γιαννάκη Ομήρου, προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Παράρτημα V.1.β.i Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση Erasmus ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τοποθέτηση φοιτητή Erasmus σε επιχείρηση για πρακτική άσκηση Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση

Σαφής διάκριση της διαμορφωτικής από τη συγκριτική / τελική αξιολόγηση I Διευθυντική Περίληψη Τo Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης (ΠΣΑ) στηρίζεται σε ένα σύνολο αρχών οι οποίες διαμορφώνουν το θεωρητικό πλαίσιο της ανάπτυξης και της λειτουργίας του. Οι βασικές του αρχές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 ΘΕΜΑ 2 : ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ (ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΥΠΗΚΟΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, με ΚΥΠΡΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ του 2013. ΙΣΤΟΡΙΚΟ Μετά την παρέλευση τριετίας κατά την οποία ο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4445, 10.6.2014 Ν. 70(Ι)/2014 70(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1. Ο περί Εγγραφής Ιατρών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003. (Πρόταση νόμου των βουλευτών κ. Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική»

3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» 3 O ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «Η συμβολή της Κύπρου στη νέα Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Στρατηγική» ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ HILTON PARK 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΥΛΛΟΥΡΗ 1 Αγαπητέ κύριε

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 31/20-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 759-31/20-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4106, 29/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚAI ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΔΕΚΑ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ: ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις

Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών - Ανθολογία Αποφάσεων του Ανώτατου Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου της ΕΕ 3 η Μέρα 12/6/2014 Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών

Διαβάστε περισσότερα