Εδώ θα βρείτε... Ανακύκλωση συσκευασίας. Ανακύκλωση παλιών συσκευών. Περιεχόµενα. Προκαθορισµένη χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εδώ θα βρείτε... Ανακύκλωση συσκευασίας. Ανακύκλωση παλιών συσκευών. Περιεχόµενα. Προκαθορισµένη χρήση"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna (sterowana z kuchenki) Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér (sütőről vezérelt) Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska (řízená sporákem) Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος (µε έλεγχο από την εστία) Kullanım ve Montaj Talimatı Cam seramik ocak yüzeyi (fırın kumandalı) P61

2 Ανακύκλωση συσκευασίας Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα σκουπίδια. Ανακύκλωση παλιών συσκευών Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την ακατάλληλη διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Προκαθορισµένη χρήση Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος προορίζεται για τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας. Συνδέεται µε εντοιχισµένη εστία που βρίσκεται από κάτω του. Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την παρασκευή φαγητών στο σπίτι. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µη ενδεδειγµένα και χωρίς επίβλεψη. Εδώ θα βρείτε... Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος;». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο. Φυλάξτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. ώστε τις και σε ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες για την πληροφόρηση και την ασφάλειά τους. Περιεχόµενα Υποδείξεις ασφαλείας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά Για τα άτοµα Περιγραφή συσκευής Χειρισµός Συµβουλές για τα σκεύη και το µαγείρεµα Λειτουργία Χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Καθάρισµα και περιποίηση Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Ειδικές ακαθαρσίες Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος Οδηγίες συναρµολόγησης Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία

3 Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας. Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος. Αποφεύγετε να αφήνετε τα σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών! Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε! Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη! Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη ζώνη µαγειρέµατος. Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος. Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία. Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις ζεστές ζώνες µαγειρέµατος. Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων. Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές. Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος εύφλεκτα ή αναφλέξµα αντικείµενα ή αντικείµενα που µπορούν να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας. Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της προσαγωγής ενέργειας! Μην παρασκευάζετε ποτέ φλαµπέ φαγητά κάτω από τον αποροφητήρα τα λίπη που υπάρχουν στο φίλτρο µπορεί να αναφλεχθούν! Αποφεύγετε να καίγονται επανειληµµένως ακαθαρσίες. Για τα άτοµα Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες ικανότητες είτε λόγω σωµατικής ή νοητικής αναπηρίας είτε λόγω έλλειψης πείρας ή γνώσεων. Εκτός αν αυτά τα άτοµα επιτηρούνται από κάποιο άλλο άτοµο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό το άτοµο σχετικά µε τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Προσοχή: Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι αυτό το λόγο τα µικρά παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν. 27

4 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή συσκευής 1. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά 2. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω αριστερά 3. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά 4. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά δεξιά 5. Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας 6. Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος 7. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά (ζώνη µαγειρέµατος δύο κύκλων) 8. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά (ζώνη τηγανίσµατος) 28

5 Χειρισµός Χειρισµός Συµβουλές για τα σκεύη και το µαγείρεµα Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να χρησιµοποιείτε το νέο σας πεδίο µαγειρέµατος και τα σκεύη µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση ενέργειας. Ισχύει η βασική αρχή: Όσο καλύτερης ποιότητας σκεύη, τόσο χαµηλότερη κατανάλωση ρεύµατος! Καλά σκεύη αναγνωρίζονται από το επίπεδο ενισχυµένο πυθµένα. Μη επίπεδα σκεύη προξενούν αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και µεγαλύτερους χρόνους µαγειρέµατος. Προσοχή όταν αγοράζετε σκεύη, γιατί συχνά αναφέρεται η άνω διάµετρος του σκεύους που συχνά είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο του πάτου του σκεύους. Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος. Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος διατηρούνται οι βιταµίνες. Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος εξαιτίας της υπερθέρµανσης. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια επιτρέπεται να υπερβαίνουν ως προς τη διάµετρο τη ζώνη µαγειρέµατος αλλά δεν πρέπει να είναι µικρότερα από αυτή, επειδή διαφορετικά θα υπάρχουν απώλειες θερµότητας και µπορεί να κολλήσουν καµένα κατάλοιπα. Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος χρειάζεται πολλή ενέργεια. Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο καπάκι. Σε περίπτωση χρήσης ειδικών σκευών πρέπει επιπλέον να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Λειτουργία Σκουπίστε µε ένα σφουγγάρι και νερό σύντοµα την επιφάνεια και στεγνώστε τη στη συνέχεια. Ενεργοποιήστε όλες τις ζώνες µαγειρέµατος διαδοχικά για περίπου 3 λεπτά, για να αφαιρεθεί ενδεχόµενη υγρασία από τα θερµαντικά σώµατα. Χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος Ο χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος, καθώς και η ενεργοποίηση των ζωνών µαγειρέµατος δύο κύκλων γίνεται µε τους διακόπτες ζωνών µαγειρέµατος στην εστία και περιγράφεται στις οδηγίες της εστίας. HiLight-θερµαντικά σώµατα Οι ζώνες µαγειρέµατος µε θερµαντικά σώµατα HiLight (βλέπε τεχνικά στοιχεία) διακρίνονται από αυτές µε τα κανονικά θερµαντικά σώµατα από τον ελάχιστο χρόνο προθέρµανσης, και έτσι η διαδικασία µαγειρέµατος µπορεί να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Το υαλοκεραµικό πεδίο διαθέτει µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας και σε κάθε ζώνη µαγειρέµατος αντιστοιχεί µια λυχνία. Αυτή η λυχνία ανάβει µόλις ζεσταθεί η αντίστοιχη ζώνη µαγειρέµατος προειδοποιώντας έτσι ώστε να µην την αγγίξει κανείς. Για όσο διάστηµα η λυχνία παραµένει αναµµένη αφού έχετε απενεργοποιήσει τη ζώνη µαγειρέµατος, η θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το λιώσιµο ή το ζέσταµα φαγητών. Αφού σβήσει η λυχνία, η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί να είναι ακόµη ζεστή. Κίνδυνος εγκαυµάτων! όχι ευνοϊκό λάθος Το πεδιο µαγειρεµατος µπορει να ειναι εξοπλισµενο και µε κεντρικη ενδειξη υπολειποµενης θερµοτητας. τέλειο A B C Πυθµένας σκεύους πολύ λεπτός. Εάν ζεσταθεί κυρτώνει. Η συνέπεια θα είναι αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και ανοµοιόµορφη κατανοµή θέρµανσης. Σκεύος υπερβολικά µεγάλο ή µικρό. Πολύ µικρή κατσαρόλα ή το καπάκι κατσαρόλας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αυτό προξενεί απώλεια ενέργειας. Καλά σκεύη µαγειρικής. 29

6 Καθάρισµα και περιποίηση Καθάρισµα και περιποίηση Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος και αφήστε το να κρυώσει. Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή κάτι παρόµοιο! Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά, όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές, καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ. Καθάρισµα µετά τη χρήση 1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι βρώµικο καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια. Εβδοµαδιαία περιποίηση 2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. εν επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια. Ειδικές ακαθαρσίες Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες) καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2. Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα βρεγµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2. Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται αµέσως όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά, καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2. Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην επιφάνεια. Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. εν πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν. Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους, ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται σκούροι λεκέδες. Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις εργασίες. Παρακαλούµε προσέξτε Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις διορθώσετε. Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση βλαβών. Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά; Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν ηλεκτρολόγο! Το πεδίο µαγειρέµατος δεν ενεργοποιείται; Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες); Ενεργοποιήθηκαν οι ζώνες µαγειρέµατος από τους αντίστοιχους διακόπτες στην εστία; Έχει συνδεθεί µε το ηλεκτρικό ρεύµα το πεδίο µαγειρέµατος στην εστία; Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα; Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία. 30

7 Οδηγίες συναρµολόγησης συναρµολόγησης Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες (>75 C). Αν οι καπλαµάδες και οι επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν. Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον εντοιχισµό. Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού. Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού. Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm. Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και αποροφητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις οδηγίες τοποθέτησης του αποροφητήρα. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες, φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Το πεδίο µαγειρέµατος επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία µόνο όταν έχει τοποθετηθεί. Τοποθέτηση Σηµαντικές υποδείξεις Αν το πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται πάνω από έπιπλα (πλαϊνούς τοίχους, ντουλάπια κλπ.), πρέπει να τοποθετηθεί ένα ενδιάµεσο δάπεδο σε µια ελάχιστη απόσταση 20 mm από την κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος, ώστε να αποκλείεται κάθε τυχαία επαφή. Το ενδιάµεσο δάπεδο πρέπει να µπορεί να βγαίνει µόνο µε εργαλεία. Πρέπει να φροντίσετε λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς να µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα στο πεδίο µαγειρέµατος. Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία. Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω. Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη). Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί. Άνοιγµα πάγκου εργασίας Το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας θα πρέπει να γίνει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε φρέζα. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν, για να µην µπορεί να µπει υγρασία. Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο. Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η γυάλινη επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν εφαρµόζει καλά και χωρίς κενά. Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος στερεώνεται είτε µε κλιπς είτε µε πήχεις. 31

8 Οδηγίες συναρµολόγησης ιαστάσεις σε mm Κλιπς Τοποθετήστε τα κλιπς στις καθορισµένες διαστάσεις µέσα στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας. Χάρη στην οριζόντια πατούρα, δεν χρειάζεται στοίχιση στο ύψος. Σηµαντικό: η οριζόντια πατούρα των κλιπς πρέπει να εφαρµόζει στο ίδιο επίπεδο µε τον πάγκο εργασίας. (αποφυγή κινδύνου θραύσης) Τοποθετήστε τώρα, σύµφωνα µε την εικόνα, την επιφάνεια µαγειρέµατος αριστερά (a), τεντώστε την (b) και συνδέστε την µε τα κλιπς (c). Για να ασφαλίσετε τα κλιπς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε βίδες. Σηµαντικό: Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει! Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους ιάσταση φρεζαρίσµατος Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο Ύψος εντοιχισµού Πήχεις Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και τεντώστε το. Τοποθετήστε από κάτω τον πήχη µε βίδες στις προβλεπόµενες οπές στερέωσης, τεντώστε τον και σφίξτε τον. Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το χέρι. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό κατσαβίδι. Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός, προσέξτε ιδιαιτέρως ο πήχης να εφαρµόζει σωστά. Σηµαντικό: Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει! Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους ιάσταση φρεζαρίσµατος Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο Ύψος εντοιχισµού 32

9 Οδηγίες συναρµολόγησης Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό! Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού. Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή προστατευτικά. Κατά τη σύνδεση και την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα µε µια από αυτές τις εγκαταστάσεις. Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή. Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία από άγγιγµα. Τεχνικά στοιχεία Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 21/ 2,3 18/ 1,8 230V 6,5 Ηλεκτρική σύνδεση υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος µε την εστία Για τη συνδεση του πεδιου µαγειρεµατος στην εστια, η εστια δεν επιτρεπεται να ειναι συνδεδεµενη στο δικτυο! Συνδέστε τα φις συστήµατος του πεδίου µαγειρέµατος µε τον φούρνο που βρίσκεται από κάτω. Για τον σκοπό αυτό τα φις και οι υποδοχές είναι εξοπλισµένα µε προστασία έναντι αντιµετάθεσης πόλων και / ή µε χρωµατικές ενδείξεις, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση αντιµετάθεσης. Τοποθετήστε τα φις µε ελαφρά πίεση στην κατάλληλη υποδοχή στον φούρνο και ασφαλίστε τα. Συνδέστε τη σύνδεση προστασίας αγωγού (γείωση). Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 12-21/ 2,2 18/ 1,8 230V 6,4 Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 12-21/ 2, x 26,5/ 2,4 230V 7,0 Όλες οι ζώνες µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένες µε θερµαντικά σώµατα HiLight. 33

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di uso e

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D UTILISATION GEBRUIKS- EN MONTAGE-INSTRUCTIES ISTRUZIONI PER L USO ED IL MONTAGGIO INSTRUCCIONES PARA EL USO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE

ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ECOLARE Η τελευταία λέξη στο µαγείρεµα Το ζέσταµα των φαγητών µε τη χρήση της επαγωγικής λειτουργίας, είναι µία από τις πιο σύγχρονες µεθόδους µαγειρικής. Μέσω ενός ηλεκτροµαγνητικού πεδίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ IKEA 365+ Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Η σειρά των σκευών IKEA 365+ από έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους,

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.whirlpool.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau

MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau MONTAGEANWEISUNG flächenbündiger Einbau Assembly instructions for semi-integrated installation Notice de montage pour le montage a surface plane Montage-aanwijzing voor randloze inbouw Indicazioni di montaggio

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης F44 60 RLN 2 Συµβουλευτείτε τα σχέδια στις αρχικές σελίδες µε αναφορές µε λατινικά γράµµατα εντός του κείµενου. Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες σε αυτό το φυλλάδιο. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7.

Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με τους διακόπτες που φαίνονται στην ΕΙΚΟΝΑ 7. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 2 3 ΓΕΝΙΚΑ Εκτιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε με την αγορά αυτού του θερμαντικού σώματος. Έχετε αγοράσει ένα ποιοτικό προϊόν που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τους κανόνες ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΝΕΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εγκατάσταση Η σωστή θέση του απορροφητήρα θα πρέπει να είναι 60cm πάνω από το επίπεδο των ηλεκτρικών εστιών της κουζίνας σας ή 75cm εάν πρόκειται για εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E

EDIP 638.1 E EDIP 938.1 E DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de Instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EDIP 638.1 E EDIP 938.1

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC Β ΕS VTC R 2DC E VTC B 2DC E www.teka.com Περιεχόμενα Παρουσίαση συσκευής Σελίδα 3 Οδηγός Χρήσης Εγχειριδίου Οδηγιών Χρήσεως 4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Οι οδηγίες αυτές είναι διαθέσιμες και στο δικτυακό τόπο: www.bauknecht.eu Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΗ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΣΤΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΕΣΤΙΩΝ... 27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ... 28 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 30 Τοποθέτηση της εντοιχιζόμενης πλάκας

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ PIZZA ITALIA ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΙΤΣΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΠΙΤΣΑ2915 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές σηµείο

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 / KM 6017 KM 6023 / KM 6024 KM 6031 / ΚΜ 6061 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο ΗΓΙΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΕΝΙΚΑ - Αυτός ο απορροφητήρας µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε για την απαγωγή των οσµών προς τον εξωτερικό είτε για το φιλτράρισµα τους και την επαναφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 319253GR.fm Page 53 Tuesday, September 23, 28 12:45 PM ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγική εστία Wok CS 1223 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co

CES 5062 60 2B. Energy Under Control. D.MITSOTAKIS & Co CES 5062 60 2B ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Για την ασφάλειά σας Το αερόθερµο είναι µια συµπληρωµατική πηγή θέρµανσης για το σπίτι. Πρέπει να χρησιµοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

SENSUELL Κατσαρόλες & τηγάνια

SENSUELL Κατσαρόλες & τηγάνια SENSUELL Κατσαρόλες & τηγάνια Η σειρά των σκευών SENSUELL περνάει από αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να είναι σύμφωνη με τις υψηλές μας απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1

ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ www.tele.gr 1 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ ΥΠΕΡΥΘΡΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ Σας ευχαριστούµε που αγοράσατε το θερµαντικό

Διαβάστε περισσότερα

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GOURMET MAXX CHEF SLICER PRO ΤΡΙΦΤΗΣ ΚΑΙ ΚΟΦΤΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΣΕΦ8268 Πριν χρησιµοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις σε ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1012-1 CS 1034-1 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5920 / ΚΜ 5930 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων

Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Οδηγίες Χρήσεως και Εγκατάστασης Απορροφητήρων Περιεχόµενα Οδηγίες Εγκατάστασης 2 Χρήση 2 Εγκατάσταση 2 Χρήση Απορροφητήρα 3 Συντήρηση 3 Καθαρισµός 4 Εγγύηση 8 1 Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσεως Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες CS 1212 CS 1221 CS 1234 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ TROVÄRDIG Τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Το αντικολλητικό τηγάνι TROVÄRDIG μας έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ποιότητα και

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 ---

Προειδοποίηση. Προσοχή: ιαστάσεις χώρου. v.1.17.10.08 --- 19 --- 8. Οδηγίες εγκατάστασης Σηµειώσεις ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν την εγκατάσταση Προσοχή: Η εγκατάσταση και σύνδεση σωληνώσεων και ηλεκτρικού θα πρέπει να γίνει από επαγγελµατίες τεχνικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι

Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Επαναφορτιζόμενο Σκουπάκι Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ΑΡΧΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Το σκουπάκι από το εργοστάσιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ

Ο STABILA REC-210 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ Οδηγίες χρήσης Ο STABILA REC-0 Line είναι ένας απλού χειρισϝού δέκτης για τη γρήγορη λήψη των γραϝϝών λέιζερ GR Με το δέκτη REC-0 Line Ϝπορεί να γίνει λήψη Ϝόνο παλϝικής διαϝόρφωσης ακτινών λέιζερ από

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1011 CS 1021 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα