Εδώ θα βρείτε... Ανακύκλωση συσκευασίας. Ανακύκλωση παλιών συσκευών. Περιεχόµενα. Προκαθορισµένη χρήση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εδώ θα βρείτε... Ανακύκλωση συσκευασίας. Ανακύκλωση παλιών συσκευών. Περιεχόµενα. Προκαθορισµένη χρήση"

Transcript

1 Instrukcja obsługi i montażu Ceramiczna płyta kuchenna (sterowana z kuchenki) Használati és szerelési utasítás Üvegkerámia-főzőtér (sütőről vezérelt) Návod k montáži a použití Sklokeramická varná deska (řízená sporákem) Οδηγίες χρήσης καί συναρµολόγησης Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος (µε έλεγχο από την εστία) Kullanım ve Montaj Talimatı Cam seramik ocak yüzeyi (fırın kumandalı) P61

2 Ανακύκλωση συσκευασίας Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας µε όσο το δυνατόν πιο φιλικό τρόπο για το περιβάλλον. Ανακυκλώνοντας τα υλικά συσκευασίας εξοικονοµούνται πρώτες ύλες και µειώνονται τα σκουπίδια. Ανακύκλωση παλιών συσκευών Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µεταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Συµµετέχοντας στη σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος προστατεύετε το περιβάλλον και την υγεία των συνανθρώπων σας. Το περιβάλλον και η υγεία κινδυνεύουν από την ακατάλληλη διαχείριση απορριµµάτων. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Προκαθορισµένη χρήση Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος προορίζεται για τοποθέτηση σε πάγκο εργασίας. Συνδέεται µε εντοιχισµένη εστία που βρίσκεται από κάτω του. Το πεδίο µαγειρέµατος πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την παρασκευή φαγητών στο σπίτι. εν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται µη ενδεδειγµένα και χωρίς επίβλεψη. Εδώ θα βρείτε... Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες σε αυτό το φυλλάδιο πριν θέσετε σε λειτουργία την κουζίνα σας. Εδώ θα βρείτε σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλειά σας, τη χρήση, την περιποίηση και τη συντήρηση της συσκευής, ώστε να µπορέσετε να τη χαρείτε για πολύ καιρό. Σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, δείτε πρώτα τις οδηγίες στο κεφάλαιο «Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος;». Πολλές φορές µπορείτε να αποκαταστήσετε και µόνοι σας µικρές βλάβες κι έτσι δεν αναγκάζεστε να πληρώσετε για ένα σέρβις που δεν είναι απαραίτητο. Φυλάξτε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες. ώστε τις και σε ενδεχόµενους νέους ιδιοκτήτες για την πληροφόρηση και την ασφάλειά τους. Περιεχόµενα Υποδείξεις ασφαλείας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά Για τα άτοµα Περιγραφή συσκευής Χειρισµός Συµβουλές για τα σκεύη και το µαγείρεµα Λειτουργία Χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Καθάρισµα και περιποίηση Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Ειδικές ακαθαρσίες Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος Οδηγίες συναρµολόγησης Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας Τοποθέτηση Ηλεκτρική σύνδεση Τεχνικά στοιχεία

3 Υποδείξεις ασφαλείας Υποδείξεις ασφαλείας Για τη σύνδεση και τη λειτουργία Οι συσκευές κατασκευάζονται σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές ασφαλείας. Η σύνδεση στο δίκτυο, η συντήρηση και η επισκευή των συσκευών επιτρέπεται να γίνουν µόνο από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφαλείας. Εργασίες που δεν γίνονται µε τον κατάλληλο τρόπο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλειά σας. Για το πεδίο µαγειρέµατος γενικά Μην τοποθετείτε τα σκεύη µαγειρικής άδεια πάνω σε ενεργοποιηµένες ζώνες µαγειρέµατος. Αποφεύγετε να αφήνετε τα σκεύη µαγειρικής να θερµαίνονται άδεια, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπερθέρµανσης των σκευών! Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε σκεύη για µπεν µαρί. Το περιεχόµενό τους µπορεί να εξατµιστεί χωρίς να το προσέξετε! Αυτό στη συνέχεια µπορεί να προκαλέσει ζηµίες στο σκεύος και στο πεδίο µαγειρέµατος. Σε τέτοια περίπτωση δεν αναλαµβάνουµε καµία ευθύνη! Λίπη και λάδια που έχουν υπερθερµανθεί µπορούν να αναφλεχθούν. Επιτηρείτε πάντα φαγητά που µαγειρεύονται µε λίπος και λάδι. Ποτέ µη σβήνετε µε νερό, λίπη και λάδια που έχουν πάρει φωτιά! Βάζετε το καπάκι, απενεργοποιείτε τη ζώνη µαγειρέµατος. Η υαλοκεραµική επιφάνεια είναι ιδιαίτερα ανθεκτική. Αποφεύγετε ωστόσο να πέφτουν σκληρά αντικείµενα στην υαλοκεραµική επιφάνεια. Τα χτυπήµατα από αιχµηρά αντικείµενα µπορούν να ραγίσουν το πεδίο µαγειρέµατος. Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία. Προσοχή όταν χρησιµοποιείτε τις οικιακές συσκευές! Τα καλώδια σύνδεσης δεν επιτρέπεται να έρθουν σε επαφή µε τις ζεστές ζώνες µαγειρέµατος. Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιείται σαν επιφάνεια εναπόθεσης αντικειµένων. Μην βάζετε αλουµινόχαρτο ή πλαστικά πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος. Κρατάτε µακριά από τις ζώνες µαγειρέµατος οτιδήποτε µπορεί να λιώσει, π.χ. πλαστικά, µεµβράνες, ειδικά ζάχαρη και τρόφιµα µε µεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Καθαρίζετε το υαλοκεραµικό πεδίο καλά και αµέσως από υπολείµµατα ζάχαρης, όσο αυτή είναι ακόµη ζεστή, µε µια ειδική ξύστρα γυαλιού, για να αποφύγετε φθορές. Μην τοποθετείτε ακριβώς κάτω από το πεδίο µαγειρέµατος εύφλεκτα ή αναφλέξµα αντικείµενα ή αντικείµενα που µπορούν να παραµορφωθούν λόγω της θερµότητας. Ποτέ µη θερµαίνετε κλειστές κονσέρβες και συσκευασίες πάνω στις ζώνες µαγειρέµατος. Μπορεί να εκραγούν λόγω της προσαγωγής ενέργειας! Μην παρασκευάζετε ποτέ φλαµπέ φαγητά κάτω από τον αποροφητήρα τα λίπη που υπάρχουν στο φίλτρο µπορεί να αναφλεχθούν! Αποφεύγετε να καίγονται επανειληµµένως ακαθαρσίες. Για τα άτοµα Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων και παιδιών) µε περιορισµένες ικανότητες είτε λόγω σωµατικής ή νοητικής αναπηρίας είτε λόγω έλλειψης πείρας ή γνώσεων. Εκτός αν αυτά τα άτοµα επιτηρούνται από κάποιο άλλο άτοµο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή έχουν λάβει οδηγίες από αυτό το άτοµο σχετικά µε τη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή. Προσοχή: Οι επιφάνειες στις εστίες θέρµανσης και µαγειρέµατος ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία. Γι αυτό το λόγο τα µικρά παιδιά γενικώς δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν. 27

4 Περιγραφή συσκευής Περιγραφή συσκευής 1. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά 2. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω αριστερά 3. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά 4. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά δεξιά 5. Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας 6. Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος 7. Ζώνη µαγειρέµατος µπροστά αριστερά (ζώνη µαγειρέµατος δύο κύκλων) 8. Ζώνη µαγειρέµατος πίσω δεξιά (ζώνη τηγανίσµατος) 28

5 Χειρισµός Χειρισµός Συµβουλές για τα σκεύη και το µαγείρεµα Ακολούθως θα βρείτε µερικές σηµαντικές οδηγίες, για να χρησιµοποιείτε το νέο σας πεδίο µαγειρέµατος και τα σκεύη µαγειρικής µε αποτελεσµατικότητα και εξοικονόµηση ενέργειας. Ισχύει η βασική αρχή: Όσο καλύτερης ποιότητας σκεύη, τόσο χαµηλότερη κατανάλωση ρεύµατος! Καλά σκεύη αναγνωρίζονται από το επίπεδο ενισχυµένο πυθµένα. Μη επίπεδα σκεύη προξενούν αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και µεγαλύτερους χρόνους µαγειρέµατος. Προσοχή όταν αγοράζετε σκεύη, γιατί συχνά αναφέρεται η άνω διάµετρος του σκεύους που συχνά είναι µεγαλύτερη από τη διάµετρο του πάτου του σκεύους. Η διάµετρος του πάτου του σκεύους θα πρέπει να έχει την ίδια διάσταση µε τη διάµετρο της ζώνης µαγειρέµατος. Με τις χύτρες ταχύτητας εξοικονοµείτε πολύ χρόνο και ενέργεια χάρη στον κλειστό χώρο µαγειρέµατος και την υπερπίεση. Εξάλλου χάρη στη µικρή διάρκεια µαγειρέµατος διατηρούνται οι βιταµίνες. Προσέχετε πάντα να υπάρχει αρκετό υγρό στη χύτρα ταχύτητας, γιατί αν «σωθεί» το νερό κατά το µαγείρεµα, µπορεί να προκληθούν ζηµίες στη ζώνη µαγειρέµατος και στο σκεύος εξαιτίας της υπερθέρµανσης. Οι κατσαρόλες και τα τηγάνια επιτρέπεται να υπερβαίνουν ως προς τη διάµετρο τη ζώνη µαγειρέµατος αλλά δεν πρέπει να είναι µικρότερα από αυτή, επειδή διαφορετικά θα υπάρχουν απώλειες θερµότητας και µπορεί να κολλήσουν καµένα κατάλοιπα. Για κάθε ποσότητα φαγητού πρέπει να χρησιµοποιείται το κατάλληλο σκεύος. Ένα µεγάλο, σχεδόν άδειο σκεύος χρειάζεται πολλή ενέργεια. Κλείνετε αν είναι δυνατόν πάντα τα σκεύη µε ένα κατάλληλο καπάκι. Σε περίπτωση χρήσης ειδικών σκευών πρέπει επιπλέον να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή. Λειτουργία Σκουπίστε µε ένα σφουγγάρι και νερό σύντοµα την επιφάνεια και στεγνώστε τη στη συνέχεια. Ενεργοποιήστε όλες τις ζώνες µαγειρέµατος διαδοχικά για περίπου 3 λεπτά, για να αφαιρεθεί ενδεχόµενη υγρασία από τα θερµαντικά σώµατα. Χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος Ο χειρισµός των ζωνών µαγειρέµατος, καθώς και η ενεργοποίηση των ζωνών µαγειρέµατος δύο κύκλων γίνεται µε τους διακόπτες ζωνών µαγειρέµατος στην εστία και περιγράφεται στις οδηγίες της εστίας. HiLight-θερµαντικά σώµατα Οι ζώνες µαγειρέµατος µε θερµαντικά σώµατα HiLight (βλέπε τεχνικά στοιχεία) διακρίνονται από αυτές µε τα κανονικά θερµαντικά σώµατα από τον ελάχιστο χρόνο προθέρµανσης, και έτσι η διαδικασία µαγειρέµατος µπορεί να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας Το υαλοκεραµικό πεδίο διαθέτει µια ένδειξη υπολειπόµενης θερµότητας και σε κάθε ζώνη µαγειρέµατος αντιστοιχεί µια λυχνία. Αυτή η λυχνία ανάβει µόλις ζεσταθεί η αντίστοιχη ζώνη µαγειρέµατος προειδοποιώντας έτσι ώστε να µην την αγγίξει κανείς. Για όσο διάστηµα η λυχνία παραµένει αναµµένη αφού έχετε απενεργοποιήσει τη ζώνη µαγειρέµατος, η θερµότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το λιώσιµο ή το ζέσταµα φαγητών. Αφού σβήσει η λυχνία, η ζώνη µαγειρέµατος µπορεί να είναι ακόµη ζεστή. Κίνδυνος εγκαυµάτων! όχι ευνοϊκό λάθος Το πεδιο µαγειρεµατος µπορει να ειναι εξοπλισµενο και µε κεντρικη ενδειξη υπολειποµενης θερµοτητας. τέλειο A B C Πυθµένας σκεύους πολύ λεπτός. Εάν ζεσταθεί κυρτώνει. Η συνέπεια θα είναι αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας και ανοµοιόµορφη κατανοµή θέρµανσης. Σκεύος υπερβολικά µεγάλο ή µικρό. Πολύ µικρή κατσαρόλα ή το καπάκι κατσαρόλας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αυτό προξενεί απώλεια ενέργειας. Καλά σκεύη µαγειρικής. 29

6 Καθάρισµα και περιποίηση Καθάρισµα και περιποίηση Πριν το καθάρισµα απενεργοποιήστε το πεδίο µαγειρέµατος και αφήστε το να κρυώσει. Το κεραµικό πεδίο µαγειρέµατος δεν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση να καθαριστεί µε συσκευή καθαρισµού µε ατµό ή κάτι παρόµοιο! Υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος Σηµαντικό! Μην χρησιµοποιείτε ποτέ καυστικά απορρυπαντικά, όπως π.χ. καθαριστικά που προκαλούν γρατσουνιές, καθαριστικά για σκουριά και λεκέδες κλπ. Καθάρισµα µετά τη χρήση 1. Καθαρίζετε όλο το πεδίο µαγειρέµατος πάντα όταν είναι βρώµικο καλύτερα µετά από κάθε χρήση. Χρησιµοποιείτε ένα υγρό πανί και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Μετά στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί, ώστε να µην µένουν υπολείµµατα του απορρυπαντικού στην επιφάνεια. Εβδοµαδιαία περιποίηση 2. Καθαρίζετε και περιποιείστε όλο το πεδίο µαγειρέµατος µια φορά την εβδοµάδα πολύ καλά µε τα συνήθη καθαριστικά προϊόντα του εµπορίου για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες του εκάστοτε κατασκευαστή. Τα προϊόντα καθαρισµού δηµιουργούν ένα λεπτό στρώµα προστασίας που εµποδίζει την απορρόφηση του νερού και των ακαθαρσιών. Οι ακαθαρσίες παραµένουν πάνω σε αυτό το στρώµα και µετά καθαρίζονται πολύ πιο εύκολα. Μετά στεγνώνετε το πεδίο µαγειρέµατος µε ένα καθαρό πανί. εν επιτρέπεται να µένουν υπολείµµατα των καθαριστικών στην επιφάνεια, γιατί όταν θερµαίνονται αλλοιώνουν την επιφάνεια. Ειδικές ακαθαρσίες Οι δύσκολες ακαθαρσίες και οι λεκέδες (από άλατα, γυαλάδες) καθαρίζονται καλύτερα όταν το πεδίο µαγειρέµατος είναι ακόµη χλιαρό. Χρησιµοποιείτε συνήθη καθαριστικά εµπορίου. Ακολουθείτε τις οδηγίες που αναφέρονται στο σηµείο 2. Φαγητά που έχουν υπερχειλίσει τα µαλακώνετε µε ένα βρεγµένο πανί και µετά καθαρίζετε τα υπόλοιπα µε µια ειδική ξύστρα γυαλιού για υαλοκεραµικές επιφάνειες. Μετά, καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2. Καµένη ζάχαρη και λιωµένο συνθετικό πρέπει να καθαρίζονται αµέσως όταν είναι ακόµη ζεστά - µε µια ξύστρα γυαλιού. Μετά, καθαρίζετε την επιφάνεια σύµφωνα µε τις οδηγίες στο σηµείο 2. Κόκκοι άµµου, που ίσως πέσουν στην επιφάνεια καθώς καθαρίζετε πατάτες ή πλένετε σαλάτες, µπορούν να προκαλέσουν γρατσουνιές καθώς µετατοπίζετε τα σκεύη. Γι αυτό το λόγο προσέχετε να µην µένουν κόκκοι άµµου πάνω στην επιφάνεια. Χρωµατικές αλλαγές του πεδίου µαγειρέµατος δεν επηρεάζουν τη λειτουργία και τη σταθερότητα του υαλοκεραµικού πεδίου. εν πρόκειται για ζηµία του υαλοκεραµικού πεδίου, αλλά για υπολείµµατα που δεν καθαρίστηκαν και κάηκαν. Γυαλάδες δηµιουργούνται καθώς τρίβεται ο πάτος του σκεύους, ειδικά όταν χρησιµοποιείτε σκεύη µαγειρικής µε πάτο αλουµινίου ή ακατάλληλα προϊόντα καθαρισµού. Καθαρίζουν µε µεγάλη δυσκολία µε τα συνήθη προϊόντα καθαρισµού. Ενδεχοµένως θα πρέπει να επαναλάβετε πολλές φορές το καθάρισµα. Με τη χρήση ακατάλληλων µέσων καθαρισµού και σκευών µε τραχύ πάτο, το ντεκόρ µε τον καιρό τρίβεται και δηµιουργούνται σκούροι λεκέδες. Τι να κάνετε σε περίπτωση προβλήµατος Επεµβάσεις και επισκευές στη συσκευή από άτοµα που δεν διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις είναι επικίνδυνες, γιατί υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, ηλεκτροπληξίας και βραχυκυκλώµατος. Η απαγόρευση διεξαγωγής τους σας προστατεύει από σωµατικές βλάβες και ζηµίες της συσκευής. Γι αυτό το λόγο επιτρέψτε µόνο σε ένα ειδικό, π.χ. την Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών, να διεξάγει αυτές τις εργασίες. Παρακαλούµε προσέξτε Αν στη συσκευή σας προκληθεί κάποια βλάβη, ελέγξτε µε βάση αυτές τις οδηγίες χρήσης µήπως µπορείτε µόνοι σας να τις διορθώσετε. Ακολούθως θα βρείτε οδηγίες για την αντιµετώπιση βλαβών. Οι ασφάλειες πέφτουν συχνά; Καλέστε µια Τεχνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών ή έναν ηλεκτρολόγο! Το πεδίο µαγειρέµατος δεν ενεργοποιείται; Έπεσε η ασφάλεια του σπιτιού (πίνακας µε ασφάλειες); Ενεργοποιήθηκαν οι ζώνες µαγειρέµατος από τους αντίστοιχους διακόπτες στην εστία; Έχει συνδεθεί µε το ηλεκτρικό ρεύµα το πεδίο µαγειρέµατος στην εστία; Το πεδίο µαγειρέµατος έχει σχισµές ή ραγίσµατα; Σε περίπτωση θραύσης, ραγίσµατος, ρωγµής ή άλλης ζηµίας στην υαλοκεραµική επιφάνεια υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Θέστε αµέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας! Κατεβάστε την κεντρική ασφάλεια του σπιτιού και καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία. 30

7 Οδηγίες συναρµολόγησης συναρµολόγησης Οδηγίες ασφαλείας για τον εντοιχισµό στα έπιπλα κουζίνας Οι καπλαµάδες, οι συνθετικές επικαλύψεις και τα µέσα κόλλησης στα διπλανά έπιπλα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε υψηλές θερµοκρασίες (>75 C). Αν οι καπλαµάδες και οι επικαλύψεις δεν είναι αρκετά ανθεκτικές σε υψηλές θερµοκρασίες µπορεί να παραµορφωθούν. Η προστασία επαφής πρέπει να εξασφαλίζεται µε τον εντοιχισµό. Η χρήση προστατευτικών λωρίδων από µασίφ ξύλο στον πάγκο εργασίας πίσω από το πεδίο µαγειρέµατος, στο σηµείο ένωσης µε τον τοίχο, επιτρέπεται αν τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις σύµφωνα µε τα σχέδια εντοιχισµού. Οι ελάχιστες αποστάσεις των ανοιγµάτων για την τοποθέτηση του πεδίου προς την πίσω πλευρά πρέπει να τηρούνται σύµφωνα µε το σχέδιο εντοιχισµού. Σε περίπτωση εντοιχισµού απευθείας δίπλα σε ένα ψηλό ντουλάπι πρέπει να τηρείται µια απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 40 mm. Η πλαϊνή πλευρά του ντουλαπιού πρέπει να επενδυθεί µε υλικό ανθεκτικό σε υψηλές θερµοκρασίες. Για τεχνικούς λόγους, ωστόσο, η απόσταση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 mm. Η απόσταση µεταξύ πεδίου µαγειρέµατος και αποροφητήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον στο µέγεθος που ορίζεται στις οδηγίες τοποθέτησης του αποροφητήρα. Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές µεµβράνες, φελιζόλ, καρφιά) κοντά στα παιδιά, γιατί αυτά τα αντικείµενα αποτελούν ενδεχόµενες πηγές κινδύνου. Μπορεί να καταπιούν τα µικροαντικείµενα και µε τις µεµβράνες υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. Το πεδίο µαγειρέµατος επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία µόνο όταν έχει τοποθετηθεί. Τοποθέτηση Σηµαντικές υποδείξεις Αν το πεδίο µαγειρέµατος βρίσκεται πάνω από έπιπλα (πλαϊνούς τοίχους, ντουλάπια κλπ.), πρέπει να τοποθετηθεί ένα ενδιάµεσο δάπεδο σε µια ελάχιστη απόσταση 20 mm από την κάτω πλευρά του πεδίου µαγειρέµατος, ώστε να αποκλείεται κάθε τυχαία επαφή. Το ενδιάµεσο δάπεδο πρέπει να µπορεί να βγαίνει µόνο µε εργαλεία. Πρέπει να φροντίσετε λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς να µην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείµενα που µπορεί εξαιτίας της θερµότητας να παραµορφωθούν, απευθείας δίπλα στο πεδίο µαγειρέµατος. Μόνωση πεδίου µαγειρέµατος Πριν τον εντοιχισµό πρέπει να τοποθετηθεί χωρίς κανένα κενό η µόνωση του πεδίου που υπάρχει στη συσκευασία. Πρέπει ανάµεσα στην άκρη του πεδίου µαγειρέµατος και τον πάγκο εργασίας ή ανάµεσα στον πάγκο εργασίας και τον τοίχο να µην υπάρχει δυνατότητα να τρέξουν υγρά σε ηλεκτρικές συσκευές που ενδεχοµένως είναι εντοιχισµένες από κάτω. Κατά τον εντοιχισµό του πεδίου µαγειρέµατος σε πάγκο εργασίας µε ανώµαλη επιφάνεια, π.χ. µε κεραµική ή παρόµοια επικάλυψη (πλακάκια κλπ.), πρέπει να βγει η στεγανοποίηση που ενδεχοµένως υπάρχει στο πεδίο µαγειρέµατος και να στεγανοποιηθεί η επιφάνεια µαγειρέµατος από τον πάγκο εργασίας µε ελαστικά υλικά στεγανοποίησης (µαστίχη). Σε καµία περίπτωση µην κολλάτε το πεδίο µαγειρέµατος µε σιλικόνη! Γιατί αργότερα δεν θα µπορείτε να αφαιρέσετε το πεδίο µαγειρέµατος χωρίς να καταστραφεί. Άνοιγµα πάγκου εργασίας Το άνοιγµα στον πάγκο εργασίας θα πρέπει να γίνει µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ακρίβεια µε ένα καλό, ίσιο πριόνι ή µε φρέζα. Οι επιφάνειες κοπής πρέπει µετά να στεγανοποιηθούν, για να µην µπορεί να µπει υγρασία. Το άνοιγµα του πεδίου µαγειρέµατος γίνεται σύµφωνα µε το σχέδιο. Η υαλοκεραµική επιφάνεια µαγειρέµατος πρέπει οπωσδήποτε να τοποθετηθεί οριζοντίως και στο ίδιο επίπεδο. Η γυάλινη επιφάνεια µπορεί να ραγίσει αν τεντωθεί υπερβολικά. Ελέγξτε τη στεγανοποίηση της επιφάνειας µαγειρέµατος αν εφαρµόζει καλά και χωρίς κενά. Το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος στερεώνεται είτε µε κλιπς είτε µε πήχεις. 31

8 Οδηγίες συναρµολόγησης ιαστάσεις σε mm Κλιπς Τοποθετήστε τα κλιπς στις καθορισµένες διαστάσεις µέσα στο άνοιγµα του πάγκου εργασίας. Χάρη στην οριζόντια πατούρα, δεν χρειάζεται στοίχιση στο ύψος. Σηµαντικό: η οριζόντια πατούρα των κλιπς πρέπει να εφαρµόζει στο ίδιο επίπεδο µε τον πάγκο εργασίας. (αποφυγή κινδύνου θραύσης) Τοποθετήστε τώρα, σύµφωνα µε την εικόνα, την επιφάνεια µαγειρέµατος αριστερά (a), τεντώστε την (b) και συνδέστε την µε τα κλιπς (c). Για να ασφαλίσετε τα κλιπς µπορείτε να χρησιµοποιήσετε βίδες. Σηµαντικό: Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει! Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους ιάσταση φρεζαρίσµατος Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο Ύψος εντοιχισµού Πήχεις Τοποθετήστε το πεδίο µαγειρέµατος και τεντώστε το. Τοποθετήστε από κάτω τον πήχη µε βίδες στις προβλεπόµενες οπές στερέωσης, τεντώστε τον και σφίξτε τον. Σφίξτε τις βίδες µόνο µε κατσαβίδι µε το χέρι. Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικό κατσαβίδι. Όταν ο πάγκος εργασίας είναι λεπτός, προσέξτε ιδιαιτέρως ο πήχης να εφαρµόζει σωστά. Σηµαντικό: Αν το υαλοκεραµικό πεδίο µαγειρέµατος τοποθετηθεί στραβά ή τεντωθεί πολύ, υπάρχει κίνδυνος να σπάσει! Ελάχιστη απόσταση από πλαϊνούς τοίχους ιάσταση φρεζαρίσµατος Εξωτερική διάσταση πεδίου µαγειρέµατος Πέρασµα καλωδίων στον πίσω τοίχο Ύψος εντοιχισµού 32

9 Οδηγίες συναρµολόγησης Ηλεκτρική σύνδεση Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνει µόνο από έναν εξουσιοδοτηµένο τεχνικό! Πρέπει να τηρούνται πλήρως οι νοµικές προδιαγραφές και οι όροι σύνδεσης της τοπικής επιχείρησης ηλεκτρισµού. Κατά τη σύνδεση της συσκευής πρέπει να προβλεφθεί µια εγκατάσταση που θα δίνει τη δυνατότητα διαχωρισµού από το δίκτυο, από όλους τους πόλους, µε άνοιγµα επαφής τουλάχιστον 3 mm. Κατάλληλες θεωρούνται εγκαταστάσεις διαχωρισµού, όπως διακόπτες απόδοσης, ασφάλειες ή προστατευτικά. Κατά τη σύνδεση και την επισκευή, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύµα µε µια από αυτές τις εγκαταστάσεις. Το καλώδιο που περισσεύει πρέπει να τραβηχτεί έξω από την περιοχή εντοιχισµού κάτω από τη συσκευή. Με τον εντοιχισµό, πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης προστασία από άγγιγµα. Τεχνικά στοιχεία Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 21/ 2,3 18/ 1,8 230V 6,5 Ηλεκτρική σύνδεση υαλοκεραµικού πεδίου µαγειρέµατος µε την εστία Για τη συνδεση του πεδιου µαγειρεµατος στην εστια, η εστια δεν επιτρεπεται να ειναι συνδεδεµενη στο δικτυο! Συνδέστε τα φις συστήµατος του πεδίου µαγειρέµατος µε τον φούρνο που βρίσκεται από κάτω. Για τον σκοπό αυτό τα φις και οι υποδοχές είναι εξοπλισµένα µε προστασία έναντι αντιµετάθεσης πόλων και / ή µε χρωµατικές ενδείξεις, ώστε να αποκλείεται η περίπτωση αντιµετάθεσης. Τοποθετήστε τα φις µε ελαφρά πίεση στην κατάλληλη υποδοχή στον φούρνο και ασφαλίστε τα. Συνδέστε τη σύνδεση προστασίας αγωγού (γείωση). Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 12-21/ 2,2 18/ 1,8 230V 6,4 Ζώνες µαγειρέµατος µπροστά αριστερά....ø cm / kw πίσω αριστερά ø cm / kw πίσω δεξιά ø cm / kw µπροστά δεξιά ø cm / kw Ονοµαστική τάση θερµαντικού σώµατος Πεδίο µαγειρέµατος συνολικάkw 12-21/ 2, x 26,5/ 2,4 230V 7,0 Όλες οι ζώνες µαγειρέµατος είναι εξοπλισµένες µε θερµαντικά σώµατα HiLight. 33

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instructions for use and installation instructions Instructions d'utilisation et avis de montage Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Istruzioni di uso e

Διαβάστε περισσότερα

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D UTILISATION GEBRUIKS- EN MONTAGE-INSTRUCTIES ISTRUZIONI PER L USO ED IL MONTAGGIO INSTRUCCIONES PARA EL USO

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες CS 1112 CS 1122 CS 1134 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1012-1 CS 1034-1 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραµικές εστίες KM 6002 / KM 6003 KM 6012 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 / KM 6024 (Για συνδυασµό µε κουζίνες σειρά H 4000) ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Αυτόνοµες κεραµικές εστίες KM 500 KM 503 KM 507 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου CS 1011 CS 1021 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000

fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 fpqorwflkf=af=rpl= É=Çá=ãçåí~ÖÖáç fåëíêìååáçåéë=çé=ìëç=ó=çé=ãçåí~àé fåëíêì πéë=çé=ìëç=é=çé=ãçåí~öéã ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ ÊÁÉ ÓÕÍÁÑÌÏËÏÃÇ 11ÇÓ 3172310-000 3172183_OC1 Εδώ θα βρείτε... Παρακαλείσθε να διαβάσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Επαγωγικές κεραµικές εστίες KM 5920 / ΚΜ 5930 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen

BEDIENUNGSANWEISUNG. mit Montageanweisungen BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen GB NL F I E P GR Instructions for use and installations instructions Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding Instructions d installation et d utilisation Istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εστίες αερίου KM 2014 KM 2034 / 2035 KM 2052 KM 2054 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο μαγειρικό πλατώ αερίου Αγαπητέ πελάτη! Το εντοιχιζόμενο συνδυαζόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρική φριτέζα CS 1411 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε πιθανές

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Ηλεκτρικό γκριλ CS 1312 CS 1322 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό σας και αποφεύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Εντοιχιζόµενοι φούρνοι ατµού DG 3450 DG 3460 ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - εγκατάσταση - αρχική λειτουργία. Έτσι προστατεύετε τον εαυτό

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC Β ΕS VTC R 2DC E VTC B 2DC E www.teka.com Περιεχόμενα Παρουσίαση συσκευής Σελίδα 3 Οδηγός Χρήσης Εγχειριδίου Οδηγιών Χρήσεως 4 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα

Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Ελεύθερη Ηλεκτρική Κουζίνα Αγαπητέ Πελάτη! Συγχαρητήρια για την αγορά σας. Θα το διαπιστώσετε και μόνοι σας, ότι τα προϊόντα μας είναι εμπιστοσύνης. Οι οδηγίες έχουν συγκροτηθεί έτσι ώστε να σας βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Ηλεκτρική εντοιχιζόμενη κουζίνα Αγαπητέ πελάτη Σας ευχαριστούμε ειλικρινά που αγοράσατε αυτή την συσκευή. Πιστεύουμε

Διαβάστε περισσότερα