Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα»"

Transcript

1 Διαγωνισµός «Της alfa τα ζυµώµατα» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»), που εδρεύει στην Κοζάνη (1ο χλµ Κοζάνης Αργίλου, 50100), διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισµό µε τίτλο «Της alfa τα ζυµώµατα» (εφεξής «ο Διαγωνισµός»), σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους συµµετοχής (εφεξής οι «Όροι») και οι οποίοι θα είναι αναρτηµένοι και διαρκώς ενηµερωµένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, στο δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/alfapastrygreece (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»). 2. Οποιοσδήποτε συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισµού. 3. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Διαγωνισµό για κάθε ενδιαφερόµενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράµµατος αυτού. 4. Η alfa διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να µειώνει τη διάρκεια ή και να µαταιώνει το Διαγωνισµό, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα / έπαθλα, για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε µε πρότερη σχετική δηµοσίευση-ανάρτηση στον παραπάνω δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/alfapastrygreece. Κάθε τέτοια µεταβολή θα είναι δεσµευτική για κάθε συµµετέχοντα. Η alfa δεν αναλαµβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. 5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριµένο Διαγωνισµό µε κανέναν τρόπο. 6. Κάθε Συµµετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους πριν τη συµµετοχή του στο Διαγωνισµό. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων του και των όρων χρήσης του ιστοτόπου από τους Συµµετέχοντες.

2 II. Οι όροι 1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισµού «Της alfa τα ζυµώµατα» αρχίζει από την Τρίτη 18/03/2014 και ώρα 13:00 και θα διαρκέσει µέχρι και την Τρίτη 13/05/2014 και ώρα 13:00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, κάθε συµµετοχή που θα υποβληθεί µετά τη λήξη της ως άνω διάρκειας του Διαγωνισµού, ή µετά από τυχόν σύντµηση της χρονικής διάρκειάς του, θεωρείται αυτοδικαίως ως µη υποβληθείσα, ουδέν αποτέλεσµα επάγεται, ούτε δεσµεύει οποιονδήποτε και ως εκ τούτου είναι άκυρη. Στην περίπτωση αυτή οι εκτός προθεσµίας συµµετέχοντες στο διαγωνισµό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωµα ή απαίτηση κατά της alfa. 2. Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν όσοι έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι µόνιµοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν το δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/alfapastrygreece και λάβουν µέρος στο διαγωνισµό που εµφανίζεται εκεί, σύµφωνα µε όσα περιγράφονται λεπτοµερέστερα στις παρακάτω παραγράφους. Από το διαγωνισµό εξαιρούνται οι εργαζόµενοι της εταιρείας alfa καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθµού όλων των ανωτέρω. 3. Όσοι επιθυµούν να συµµετάσχουν στο Διαγωνισµό και να έχoυν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τα δώρα, θα πρέπει, αφού επισκεφθούν το Δικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/alfapastrygreece, να κάνουν like στη σελίδα της alfa στο Facebook. Στη συνέχεια, καλούνται να συµµετάσχουν στο διαγωνισµό µέσω της Facebook App (εφαρµογή). Το τους λαµβάνεται αυτόµατα από την εφαρµογή µε βάση την αποδοχή του συµµετέχοντα να δεχτεί να µοιραστεί τα προσωπικά του στοιχεία (ονοµατεπώνυµο, ) σύµφωνα µε τους όρους που διέπουν τις εφαρµογές της ιστοσελίδας 4. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν προϋποθέτει οποιαδήποτε αγορά προϊόντος.

3 ΙΙΙ. Μηχανισµός App (Εφαρµογής και Συλλογή συµµετοχών) 1. Αρχική σελίδα εφαρµογής Like page Ο κάθε συµµετέχων για να εισέλθει στην εφαρµογή θα πρέπει να κάνει like στη σελίδα της «alfa» στο Facebook. 2. Application (εφαρµογή) Οι χρήστες καλούνται να παρακολουθήσουν τα 13 Videos των εκποµπών «της alfa τα ζυµώµατα» που προβάλλονται στον Antenna, να απαντήσουν σωστά στην ερώτηση: Ποιο από τα 3 νέα Φύλλα της alfa χρησιµοποίησε η Αργυρώ στις συνταγές της? Για κάθε σωστή απάντηση που δίνουν µπαίνουν στην κλήρωση µε αντίχτοιχες συµµετοχές. Την πρώτη φορά που θα κληθούν οι χρήστες να απαντήσουν στην ερώτηση, εµφανίζεται φόρµα συµπλήρωσης στοιχείων όπου καλούνται να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους (όνοµα, ) και να επιλέξει «Υποβολή» στο εσωτερικό της εφαρµογής για να συµµετάσχει στην κλήρωση. Η συµµετοχή αποτελεί άδεια προς την alfa να χρησιµοποιεί τα ονόµατα των διαγωνιζόµενων, την πόλη και την εικόνα για σκοπούς διαφήµισης, προώθησης και δηµοσιότητας σε όλα τα µέσα ενηµέρωσης, τώρα ή στο µέλλον, σε όλο τον κόσµο, στο διηνεκές, χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, κοινοποίηση, συναίνεση ή έγκριση. Β. Η συµµετοχή του κάθε συµµετέχοντα είναι µοναδική και ο κάθε συµµετέχων έχει τη δυνατότητα να συµπληρώσει µία (1) φορά τα στοιχεία του στο διαγωνισµό. IV. Νικητές Η συνολική χρονική διάρκεια του Διαγωνισµού είναι 73 ηµέρες. Θα αναδειχθούν, µέσω διαδικασίας κλήρωσης δυο (2) νικητές. Ο πρώτος νικητής κερδίζει µία κουζινοµηχανή Kenwood & ο δεύτερος 2 κεραµικά σκεύη Neoflam. Όλοι όσοι δηλώνουν συµµετοχή στον διαγωνισµό κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια alfa συνολικής αξίας 5. Η διαδικασία της κλήρωσης όπως αυτή εµφανίζεται από τη βάση δεδοµένων της εφαρµογής θα αναδείξει δυο (2) νικητές και δυο (2) αναπληρωµατικούς νικητές. Κάθε φορά που κάποιος εκ των νικητών δεν λαµβάνει το δώρο που του αντιστοιχεί, για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παράγραφο V.3. του παρόντος, το δώρο του δικαιούται ο αµέσως επόµενος συµµετέχων όπως αναδείχθηκε από τη διαδικασία της κλήρωσης. V. Δώρα Τα δώρα που κερδίζουν οι νικητές είναι: Διαδικασία Κλήρωσης Αναδεικνύονται δυο νικητές. Ο πρώτος νικητής κερδίζει: 1 Κουζινoµηχανή Kenwood KENWOOD KMC 570/AT358 Premier Chef Kenwood µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά

4 Ανοξείδωτη από συµπαγές αλουµίνιο 5 χρόνια εγγύηση στο µοτέρ Πανίσχυρο ηλεκτρονικό µοτέρ ισχύος 1000W µε πλήρη ισχύ από την minimum ταχύτητα, µε τεράστια αντοχή Μοναδική πλανητική κίνηση των αναδευτήρων για τέλειες αναµείξεις Γυάλινο µπλέντερ 1,6 λίτρων AT 358 µε γυάλινη κανάτα ανθεκτική σε υψηλές θερµοκρασίας και έντονες εναλλαγές θερµοκρασίας Μπoλ χωρητικότητας 4,6 λίτρα 3 υποδοχές για την τοποθέτηση πάνω από 30 εξαρτηµάτων 3 αναδευτήρες (συρµάτινος, σχήµατος Κ και γάντζος) Και ο δεύτερος νικητής κερδίζει: 1 set κεραµικών σκευών neoflam, ένα τηγάνι 24cm & µία κατσαρόλα 18cm µε κεραµική επίστρωση, λαβές σιλικόνης και γυάλινο καπάκι µε βαλβίδα ατµού. Η σειρά αντικολλητικών σκευών αλουµινίου NEOFLAM µε κεραµική επίστρωση Ecolon συνδυάζει την υψηλή ποιότητα και αισθητική µε το υγιεινό µαγείρεµα. Έχει βραβευθεί µε το βραβείο καινοτόµου σχεδιασµού προίόντων IF 2012, ενώ παράλληλα η εξαιρετική κεραµική επίστρωση Ecolon σας επιτρέπει να µαγειρεύετε µε λιγότερο λάδι και µεγάλη ευκολία στο καθάρισµα. ΟΛΟΙ οι συµµετέχοντες κερδίζουν εκπτωτικά κουπόνια alfa αξίας 5 Αναλυτικά τα κουπόνια είναι: 1. ένα κουπόνι για κάθε φύλλο 0,70 2. ένα κουπόνι για οποιαδήποτε γεύση Αρχοντική 1 3. ένα κουπόνι για οποιαδήποτε γεύση "Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης" 1 4. ένα κουπόνι για οποιαδήποτε γεύση "Κιχι Μίνι" ή "Ρολλά Μίνι" 1 Τα κουπόνια είναι µοναδικά δεν ανταλλάσσονται µε χρήµατα και αναγράφουν το ονοµατεπώνυµο του συµµετέχοντα. Οι χρήστες λαµβάνουν το link για να εκτυπώσουν τα κουπόνια σε το οποίο τους αποστέλλεται µε την συµπλήρωση της φόρµας υποβολής στοιχείων στο που δηλώνουν σε αυτή. 2. Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα δώρα και την παραλαβή τους θα δίδονται στους νικητές µετά από επικοινωνία µαζί τους. Ειδικότερα, µετά την ανάδειξη των νικητών και εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών, οι νικητές θα ενηµερώνονται για τα δώρα που κέρδισαν και τις διαδικασίες παραλαβής τους µε αποστολή , στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που έχουν δηλώσει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή του δώρου από τους νικητές,

5 αποτελεί η άµεση απάντηση στο της alfa από τους νικητές, συµπεριλαµβανοµένων των στοιχείων που ζητούνται σε αυτό. Σε περίπτωση που κάποιος νικητής δεν ανταποκριθεί στην αποστολή , θα ακολουθεί και δεύτερη αποστολή . Κατά την παραπάνω επικοινωνία θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πλήρης διεύθυνση, τηλέφωνο), προκειµένου να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων. Σε περίπτωση που έπειτα από 2 αποστολές ο νικητής δεν απαντήσει µέσα σε χρονικό διάστηµα µίας εβδοµάδας (7 ηµερών), η alfa διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει τα δώρα στον επιλαχόντα της συγκεκριµένης κλήρωσης. 3. Οι νικητές αναλαµβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραµµατισµό για τη διευθέτηση των λεπτοµερειών ανάληψης των δώρων τους. Η alfa διατηρεί το δικαίωµα να διαθέσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές ή τους επιλαχόντες, σύµφωνα µε τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές και επιλαχόντες. 4. Η alfa δικαιούται σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και σε αυτό της παράδοσης του δώρου, να ακυρώσουν τη συµµετοχή ενός χρήστη, εάν συντρέχει έστω και ένας από τους παρακάτω λόγους : (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συµµετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος.

6 (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας µε το νικητή δεκατέσσερις (14) ηµέρες µετά από την κλήρωση αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερηµένα στην αξιοποίηση του δώρου. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συµµετοχής ενός νικητή το δικαίωµά του στο δώρο το αποκτά ο αµέσως επόµενος αναπληρωµατικός, όπως αυτός ανακηρύχθηκε µέσω της διαδικασίας κλήρωσης. 5. Το δώρο είναι συγκεκριµένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του µε άλλο. Φόροι, τέλη ή έξοδα που σχετίζονται µε τη χορήγηση του δώρου βαρύνουν το νικητή. Επίσης, η alfa δεν φέρει ουδεµία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχηµα και / ή ζηµία και / ή βλάβη σωµατική ή υλική προκληθεί σε αυτούς σχετιζόµενη άµεσα ή έµµεσα µε το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 6. Για την έγκυρη συµµετοχή του στο Διαγωνισµό, ο συµµετέχων απαιτείται να είναι άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση των νικητών. 7. Οι νικητές, προκειµένου να παραλάβουν τα δώρα, θα πρέπει να µας στείλουν φωτοτυπία της αστυνοµικής τους ταυτότητας και να υπογράψει σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου κατά την παραλαβή. Η παράδοση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης, στην επικοινωνία που θα υπάρξει µετά την λήξη του διαγωνισµού. Εάν ο νικητής, κατά την παραλαβή του δώρου αρνηθεί να υπογράψει τη σχετική δήλωση παραλαβής του δώρου του ή δεν φέρει µαζί του ένα ή περισσότερα από τα εδώ αναφερόµενα ζητούµενα έγγραφα, τότε σε αυτή την περίπτωση χάνει το δικαίωµα στο δώρο που κέρδισε και στη θέση του, θα υπεισέρχεται ο αναπληρωµατικός. Ο νικητής θα πρέπει να παραλάβει το δώρο του σε διάστηµα ενός µηνός (1) µηνός από την ηµεροµηνία ειδοποίησης παραλαβής, διαφορετικά αυτό θα παραχωρηθεί στον αναπληρωµατικό νικητή. 8. Η διοργανώτρια εταιρία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστηµάτων της ασφαλή και να παρέχει µέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόµενο.

7 9. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο µε δικά τους τεχνικά µέσα. Η διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση αναφορικά µε την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισµού επιτρέπεται µόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακοµιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές της facebook app (εφαρµογή) του Διαγωνισµού. Η alfa θεωρεί ότι κάθε συµµετέχοντας είναι κάτοχος και έχει τον αποκλειστικό έλεγχο της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που δηλώνει. Η alfa δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συµµετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών. 10. Οι συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό συµφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόµενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους, που στηρίζονται στη συµµετοχή τους στην άνω προωθητική ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχοµένου αυτού. 11. Η alfa και οι τυχόν συνδεδεµένες µε αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν ευθύνονται σε οποιαδήποτε περίπτωση για τυχόν άµεσες ή έµµεσες ζηµίες, δαπάνες και έξοδα που µπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, απόδοση και γενικά µε την πραγµατική και νοµική κατάσταση του δώρου του Διαγωνισµού και δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθµό που αποκλεισµός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόµο, για οποιαδήποτε άµεση, έµµεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζηµία προέρχεται από ή συνδέεται µε την πραγµατοποίηση του συγκεκριµένου Διαγωνισµού. 12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισµού, και µετά την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της alfa από τους παρόντες όρους παύει να υφίσταται. Η alfa δεν υπέχει ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συµµετεχόντων. 13. Ο συµµετέχων στο Διαγωνισµό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτοµό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συµµετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια (εφεξής «Δεδοµένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσµεύεται να διατηρεί και να ενηµερώνει εγκαίρως τα Δεδοµένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιµοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες

8 ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, η «alfa» δεν φέρει καµία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωµένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. 14. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα περιλαµβάνουν τα ως άνω υπό τον όρο ΙΙ.3 αναφερόµενα. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζοµένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισµού. 15. Κάθε συµµετέχοντας στο διαγωνισµό οφείλει να ενεργεί νόµιµα και µέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και σύµφωνα µε τους όρους χρήσης του Facebook. Σε διαφορετική περίπτωση η συµµετοχή του θα είναι άκυρη και η «alfa»θα διατηρεί το δικαίωµα να την ακυρώσει και να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια. 16. Τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων, συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η εταιρεία µε την επωνυµία alfa, διεύθυνση οδός 1ο χλµ Κοζάνης - Αργίλου, πάντοτε στα πλαίσια και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997. Σκοπός της συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδοµένων από τη alfa είναι η υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση των υπηρεσιών που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. Η alfa δικαιούται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων σε συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για λόγους λειτουργικής και µηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης µε τους συµµετέχοντες ή για στατιστικούς λόγους. Η alfa δικαιούται επίσης (εφόσον έχει λάβει τη συναίνεση από τους συµµετέχοντες) να χρησιµοποιεί η ίδια και να ανακοινώνει τα προσωπικά δεδοµένα σε τρίτους για τη διαφηµιστική προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της ή επιχειρήσεων µε τις οποίες η alfa έχει συνεργασία, την έρευνα αγοράς ή άλλη παρόµοια δραστηριότητα και την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή τρίτων. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή ο κάθε συµµετέχων διατηρεί το δικαίωµα πρόσβασης στα προσωπικά δεδοµένα του και ενηµέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία προσωπικών δεδοµένων, κατόπιν γραπτού αιτήµατος του που θα απευθύνει στη alfa. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συµµετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδοµένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του δώρου από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση

9 του ονόµατός τους µε σκοπό την δηµοσιοποίηση του Διαγωνισµού και των αποτελεσµάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω. 17. Κανένας συµµετέχων δεν έχει δικαίωµα χρήσης οποιουδήποτε σήµατος, ένδειξης ή εµβλήµατος η εν γένει οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσµατος της εταιρείας «alfa». 18. Κάθε διαφηµιστική ενέργεια συνεργαζόµενων εταιριών της «alfa» στο πλαίσιο του εν λόγω Διαγωνισµού καθώς και το περιεχόµενο των συµµετοχών του Διαγωνισµού θα πρέπει να προεγκρίνονται από την «alfa». 19. Η «alfa» διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώνει τα ονόµατα και να δηµοσιεύει φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και µαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς της Τόπους, σε οποιοδήποτε έντυπό της, καθώς και να προβεί σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κ.λ.π. Οι νικητής µε τη συµµετοχή τους στο Διαγωνισµό, συναινεί ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόµενων, άρνηση των νικητών να συµµετάσχουν σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά τους σε καταχωρίσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νοµιµοποιεί τη «alfa» να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. 20. Η συµµετοχή στο Διαγωνισµό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόµη και εάν τροποποιηθούν µελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το Διαγωνισµό και την εφαρµογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται όπως παραπάνω ορίζεται, αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της έδρας της «alfa» και εφαρµοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό.

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας»

Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Διαγωνισµός «Ελλάδα Είναι Μοναδικές Συνταγές, Μοναδικά φύλλα alfa. Ταξίδι στις πίτες της Ελλάδας» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ ΑΕΒΕ», (εφεξής καλούµενη «alfa»),

Διαβάστε περισσότερα

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού.

2. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με δικά του έξοδα ακριβές αντίγραφο των όρων του Διαγωνισμού. Διαγωνισμός «Καλοκαιρινός διαγωνισμός από την Quest» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Douni», (εφεξής καλούμενη «Douni»), που εδρεύει στην Αργυρούπολη (Οδός Παναγή Ελή, Αριθμός 19,16452),

Διαβάστε περισσότερα

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

5. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο. Διαγωνισμός «ΦΜ Dance by Dentyne» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «STAR CHANNEL» (εφεξής καλούμενη «ΠΕΛΑΤΗΣ»), που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή»

Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Διαγωνισμός «Vodafone Λούφα και Παραλλαγή» Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz»

Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Διαγωνισµός «Vodafone Movie Quiz» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Wintiko» ιοργανωτές διαγωνισµού Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καρυωτάκη αρ. 6) (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Brazilian Fiesta» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Taft Xmas Beat» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία Henkel Hellas AΒΕE που εδρεύει στο Μοσχάτο, Κύπρου 23 (στο εξής Henkel Hellas) διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «XMAS GIFT STORIES» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιάκχου

Διαβάστε περισσότερα

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «

«Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού « «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις για τη σελίδα Facebook του Διαγωνισμού «Χαρίστε μια αγκαλιά αγάπης που διαρκεί» Η σελίδα που θα τρέξει ο διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες του παιχνιδιού

Κανόνες του παιχνιδιού ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «The Mall Athens @Instagram» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Cambo Industries Digital ΕΠΕ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια διαγωνισμού

Διάρκεια διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Χ.Α. Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ διοργανώνει τον παρόντα καρναβαλίστικο διαγωνισμό (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»).

στο διαδικτυακό τόπο: «https://www.facebook.com/goldenhall» (εφεξής καλούμενος ως «Διαδικτυακός Τόπος»). ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Πόσο Ιταλός είσαι?» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BAKERS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Υπηρεσιών Ψηφιακής Επικοινωνίας»,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic»

Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Όροι και Προϋποθέσεις για το Διαγωνισμό «SMILE IN STYLE από την MAX WHITE ONE Optic» Διοργανωτές διαγωνισμού Η εταιρεία με την επωνυμία Α. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, οδός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ «Προωθητική Ενέργεια Vodafone - Ασφαλιστικός Γονέας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα ότι αποδέχεται όλους τους όρους του διαγωνισμού. Όροι Συμμετοχής Η εταιρεία με την επωνυμία «Fridays Κηφισιάς Α.Ε.» και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες (καλούμενη εφεξής TGIFridays) που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Κολοκοτρώνη 35, διοργανώνει, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ NEWSBEAST.GR Wind 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία NEWSBEAST.GR A.E. µε έδρα της στο Μαρούσι Αττικής, Σκρα 4, τηλ. 211 105 4510, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Δωροεπιταγές από τον Ασφαλιστικό Γονέα» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Προωθητική Ενέργεια «Εγγράψου στο Newsletter μας» Η εταιρεία με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» (στο εξής «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Λ. Κηφισίας 274, διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΑ ΕΣ MOTORS A.E. Αθήνα, 17 Σεπτεµβρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ INSTAGRAM SUBARU XV Λάβε µέρος στο διαγωνισµό selfie στο instagram και κέρδισε µια απόδραση µε το ποδήλατό σου και το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ELPEDISON ENERGY H Εταιρεία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ENERGY AE», (εφεξής «ELPEDISON»)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1

ΟΡΟΙ. Chillbox Activation 1 ΟΡΟΙ Chillbox Activation 1 Η Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «illy Celebration Day» 1. Αντικείµενο του Διαγωνισµού. Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία Αττικής, (εφεξής καλούµενη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ»

«ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» «ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Η Εταιρεία «Γ. ΜΟΝΕΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MAT FASHION (εφεξής «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στη Μεταµόρφωση Αττικής (Αττική

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας.

κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Mideast-Νέα εικόνα 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο;

Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; Όροι Συμμετοχής στον διαγωνισμό Ξέρεις από Πήλιο; 1. Διοργανωτής διαγωνισμού Η εταιρεία ΜΙΝΤ-ΙΣΤ Ε.Π.Ε. Γραφείο Ταξιδίων και Τουρισμού, που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 105-107, Τ.Κ. 115 21 (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ SATAbyIQTAXI» H εταιρία µε την επωνυµία «IQTAXI INC ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟ ΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ» (εφεξής η «ιοργανώτρια»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso»

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Διαγωνισμός δροσιάς με το σύστημα iperespresso» 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KAΦΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και έδρα στην οδό Νάξου 12 - Παιανία

Διαβάστε περισσότερα