Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών"

Transcript

1 Στοιχεία Επιστήµης Κεραµικών ιδάσκων : ρ Ειρήνη Θεοφανίδου Τηλ: :

2 Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00-14:00 14:00, Αίθουσα Β2 Χηµικού Εισαγωγή 2 ιαλέξεις 10 x 3 Tutorials 2 x 2 Σύνολο 36 Σηµειώσεις Μαθήµατος: Εύη Παπαδοπούλου

3 Προτεινόµενα βιβλία: Fundamentals of Ceramics Author: M W Barsoum published in 2003 by Taylor & Francis group Επιστήµη και Τεχνική των Κεραµικών Χ. Π. Φτίκος, Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Ε.Μ.Π.,., 2005

4 Προγραµµα Μαθηµατων ιδακτεα Υλη εσµοί σε κεραµικά υλικά οµές κεραµικών υλικών Eπίδραση χηµικών δυνάµεων και δοµής στις φυσικές ιδιότητες Θερµοδυναµική και κινητική Aτέλειες σε κεραµικά υλικά ιάχυση και ηλεκτρική αγωγιµότητα Πυροσυσσωµάτωση και ανάπτυξη µικροδοµής Iσορροπία φάσεων Mηχανικές, Θερµικές, ιηλεκτρικές και Οπτικές ιδιότητες

5 Στοιχεία Κεραµικών Υλικών Περιοδικός Πίνακας: ~100 στοιχεία Το κάθε στοιχείο έχει συγκεκριµένη ηλεκτρονιακή διευθέτηση: - ατοµικό αριθµό Ζ - χωρική κατανοµή ηλεκτρονίων - ενέργειες ηλεκτρονίων -> κβαντοµηχανική! Γραµµές: αυξανόµενος ατοµικός αριθµός Ζ Στήλες ή Οµάδες: παρόµοιες χηµικές ιδιότητες π.χ. Οµάδα VII A: τα αλογόνα (F, Cl, Br, I) διατοµικά αέρια, µε µεγάλη δραστικότητα π.χ. Οµάδα VIII: τα ευγενή αέρια (He, Ne, Ar, Kr, Xe) µονοατοµικά αέρια, χηµικά αδρανή

6

7 Μέταλλα: πολλά από τα στοιχεία του Περιοδικού Πίνακα είναι στερεά στην θερµοκρασία δωµατίου (RT), είναι ελατά, γυαλιστερά και είναι καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού και της θερµότητας. Κάποια στοιχεία είναι αέρια στην RT. π.χ. N, O, H, τα αλογόνα, τα ευγενή αέρια Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι οµοιοπολικά στερεά και στην RT είναι µονωτές (Β, P, S, C) ή ηµιαγωγοί (Si, Ge). Μή Μεταλλικά Στοιχειακά Στερεά (ΜΜΣΣ) Συνήθως χρησιµοποιούµε κράµατα των στοιχείων. Έτσι παίρνουµε: µέταλλα, πολυµερή, ηµιαγωγούς, κεραµικά υλικά Υλικά µε διαφορετικές ιδιότητες διαφορετικοί δεσµοί!!

8 Μέταλλα: µεταλλικές ιδιότητες (ολκιµότητα, θερµική / ηλεκτρική αγωγιµότητα, αντανακλαστικότητα κ.α.) λόγω του µεταλλικού δεσµού. Πολυµερή: αποτελούνται από µακριές αλυσίδες άνθρακα (C) όπου είναι προσκολληµένα άλλα οργανικά άτοµα / µόρια (όπως C, H, N, Cl, F). Οι δεσµοί εντός της αλυσίδας είναι οµοιοπολικοί, δυνατοί και κατευθυντικοί. Οι δεσµοί µεταξύ των αλυσιδών είναι ασθενείς. ηλ. τα πολυµερή χαρακτηρίζονται από τους ασθενέστερους δεσµούς χαµηλότερα σηµεία τήξεως, υψηλότεροι συντελεστές θερµικής διαστολής, πιο όλκιµα από τα κεραµικά υλικά ή τα µέταλλα. Ηµιαγωγοί: οµοιοπολικά στερεά ισχυροί δεσµοί. ηλ. οι ηµιαγωγοί έχουν παρόµοιες ιδιότητες µε τα κεραµικά υλικά (σκληροί και εύθραυστοι). Πώς ορίζεται ένα κεραµικό υλικό;

9 Κεραµικά Υλικά: Ορολογία προερχόµενη από την αρχαιο-ελληνική λέξη κέραµος (πήλινα αγγεία). Στερεά υλικά που σχηµατίζονται µε εφαρµογή θερµότητας (ή θερµότητας και πίεσης), και αποτελούνται τουλάχιστον από δύο στοιχεία, δεδοµένου ότι το ένα από αυτά είναι µη µέταλλο ή µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό. Το άλλο (ή άλλα) στοιχείο µπορεί να είναι είτε µέταλλο, είτε µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό. Παραδείγµατα Κερµικών Υλικών: 1) MgO (µαγνησία) : µέταλλο (Mg) µη µέταλλο (Ο 2 ) 2) SiO 2 (σίλικα): µη µεταλλικό στοιχειακό στερεό (Si) µη µέταλλο (Ο 2 ) 3) SiC: 2 µη µεταλλικά στειχειακά στερεά 4) BaTiO 3, YBa 2 Cu 3 O 3 κ.α. Επίσης: οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια, πυριτικά άλατα, πυρίτιοι λίθοι δηλ. τούβλα, βράχια, σκόνη, πηλός, άµµος κ.α. Κεραµικός Κόσµος!

10 Κρυσταλλικά και Άµορφα Στερεά Τα στερεά (άρα και τα κεραµικά) παρουσιάζουν: - τάξη µεγάλης κλίµακας (long range order) - τάξη µικρής κλίµακας (short range order) - συνδυασµό και των δύο Τα κρυσταλλικά στερεά παρουσιάζουν τάξη µεγάλης κλίµακας (a) (περιοδικότητα πολύ µεγαλύτερη από το µήκος του δεσµού) Τα άµορφα / γυαλιά / µη κρυσταλλικά στερεά παρουσιάζουν τάξη µικρής κλίµακας(b) (περιοδικότητα γύρω από τους πλησιέστερους γείτονες)

11 (a) Κρυσταλλικό στερεό (b) Άµορφο στερεό

12 Στοιχειώδης Κρυσταλλογραφία µικρή επανάληψη Μοναδιαία κυψελίδα: ο µικρότερος όγκος στο χώρο, που επαναλαµβανόµενος παράγει ολόκληρο τον κρύσταλλο. Υπάρχουν 4 είδη µοναδιαίας κυψελίδας Κρυσταλλικό σύστηµα: υπάρχουν µόνο 7 γεωµετρικά σχήµατα της µοναδιαίας κυψελιδας (Bravais) Σταθερές πλέγµατος: τα µήκη των πλευρών των µοναδιαίων κυψελίδων και οι µεταξύ τους γωνίες. Πλέγµα Bravais: κάθε πλεγµατικό σηµείο έχει το ίδιο περιβάλλον µε οποιοδήποτε άλλο σηµείο. 14 πλέγµατα σε 3D. Συµµετρία πλέγµατος: διαδικασία που αφήνει το πλέγµα αµετάβλητο. Πλέγµα + Βάση Κρυσταλλική οµή

13

14 Κεραµικές µικροδοµές Μονοκρύσταλλοι: τέλεια περιοδικότητα που µεταφέρεται σε ολόκληρο το πλέγµα. Πολυκρυσταλλικά στερεά: αποτελούνται από µονοκρυσταλλίτες («κόκκους») που χωρίζονται από τα όρια κόκκων, δηλ. περιοχές αταξίας ανάµεσα στους κόκκους. Πολυκρυσταλλικό δείγµα Τυπική µικροδοµή οπως φαίνεται σε οπτικό µικροσκόπιο Μέγεθος κόκκων: ~50µm Μικροδοµή: η διάταξη, το µέγεθος, το σχήµα των κόκκων, η ύπαρξη δεύτερων φάσεων, η παρουσία πόρων κτλ

15 Παραδοσιακά και Μοντέρνα Κεραµικά Κέραµος: καµένο υλικό ή πήλινο σκεύος (ο όρος αναφέρεται σε ψηµένο υλικό) Παραδοσιακά: 1500 π.χ. Μινωικό Πλαστικές ιδιότητες των αργίλων και των πυριτίων και τα αποτελέσµατα του ψησίµατός τους ανακαλύφθηκαν από πολύ νωρίς κεραµική, αγγειοπλαστική (ανάγκη φύλαξης τροφών-υγρών) Ακόµα και από την νεολιθική εποχή (8000 π.χ.) έχουν βρεθεί κεραµικά αγγεία. Πολύπλοκες ενώσεις: οξείδια,καρβίδια,περοβσκίτες κτλ προηγµένη τεχνολογία Μοντέρνα: Integrated ceramic micro fuel cell system for portable applications.

16 Γενικά χαρακτηριστικά των κεραµικών Γενικά, τα κεραµικά είναι: σκληρά, εύθραυστα, επιρρεπή στο θερµικό σοκ, ηλεκτρικοί και θερµικοί µονωτές, διαφανή (ενδογενώς), µη µαγνητικά, χηµικά σταθερά και δεν οξειδώνονται εύκολα. Υπάρχουν βέβαια και οι εξαιρέσεις: κάποια κεραµικά είναι µαγνητικά, κάποια είναι υπεραγώγιµα, κάποια είναι αγωγοί του ηλεκτρισµού ή της θερµότητας

17

18 Εφαρµογές Στην καθηµερινή µας ζωή όπως π.χ. Είδη υγειινής, γυαλικά, πορσελάνες κτλ. Στην τεχνολογία σε κεραµικές µηχανές στις οπτικές επικοινωνίες, ηλεκτρο-οπτικές εφαρµογές στα υλικά για λέιζερ, σε υποστρώµατα σε ηλεκτρονικά κυκλώµατα, ηλεκτρόδια κ.α. Ιστορικά τα κεραµικά χρησιµοποιούνταν για τις µονωτικές τους ιδιότητες π.χ. τα οξείδια του αλουµινίου και οι πορσελάνες Σήµερα υπάρχουν τα λεγόµενα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κεραµικά, τα οποία είναι: ηλεκτρικοί µονωτές, είναι θερµικά σταθερά και έχουν µικρές απώλειες χρησιµοποιούνται ως υποστρώµατα στα ηλεκτρονικά. Π.χ. οι περοβσκίτες (CaTiO 3, LaMnO 3 κ.α.) είναι στερεά µε πολύ µεγάλες διηλεκτρικές σταθερές και χρησιµοποιούνται ευρέως στους πυκνωτές. Π.χ. πιεζοηλεκτρικά κεραµικά χρησιµοποιούνται σε ανιχνευτές

19 Μηχανικές εφαρµογές: Σε θερµοκρασία δωµατίου τα κεραµικά είναι συνήθως σκληρά και ανθεκτικά στην διάβρωση και στην φθορά κοπτικά εργαλεία, βαλβίδες κ.α. σε διαβρωτικά περιβάλλοντα Επίσης, ιδιότητες που µας ενδιαφέρουν πολύ είναι η αντανακλαστικότητα, η χαµηλή πυκνότητα, η ικανότητα να διατηρούν µεγάλα φορτία σε υψηλές θερµοκρασίες κεραµικές µηχανές για την µεταφορά ενέργειας και τουρµπίνες για την παραγωγή ενέργειας, Κεραµικές µηχανές: µικρότερο βάρος, υψηλότερες θερµοκρασίες λειτουργίας δηλ. υψηλότερη αποδοτικότητα, µικρότερη ρύπανση κ.α. thus making ceramics a stone age material with space age qualities.

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί

2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ. 2.2 Κύριοι χημικοί δεσμοί 1 2. ΜΕΤΑΛΛΑ - ΚΡΑΜΑΤΑ 2.1 Γενικά Τα μικρότερα σωματίδια της ύλης, που μπορούν να βρεθούν ελεύθερα και να διατηρούν τις ιδιότητες του σώματος στο οποίο ανήκουν, λέγονται μόρια. Τα ελάχιστα σωματίδια της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι

Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ.Τ.Ε.Φ. Τεχνολογία Υλικών Οχημάτων ΤΕΥΧΟΣ Ι (ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) Παναγιώτης Ματζινός, Επιστημονικός Συνεργάτης Χημικός Μηχανικός, MPhil, PhD Θεσσαλονίκη 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο )

ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο ) ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (CERAMICS) (Μέρος 1 ο ) ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΣ (European Ceramic Society, American Ceramic Society) Κεραµικό υλικό είναι κάθε ανόργανο µη µεταλλικό υλικό, το οποίο έχει υποστεί θερµική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας

Κωνσταντίνος Α. Κουτσοκώστας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ιηλεκτρικός Χαρακτηρισµός Μιγµάτων ιοξειδίου του Τιτανίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι 2 Κατηγορίες Υλικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Παραδείγματα Το πεντάγωνο των υλικών Κατηγορίες υλικών 1 Ορυκτά Μέταλλα Φυσικές πηγές Υλικάπουβγαίνουναπότηγημεεξόρυξηήσκάψιμοή

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 72 8. ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 8.1 Πολυμερή 8.1.1 Πολυμερή και πολυμερισμός Τα πολυμερή είναι γνωστά ευρέως και ως πλαστικά, επειδή πολλά από αυτά είναι εύπλαστα, δηλαδή παραμορφώνονται εύκολα. Οι χρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση

το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση Ε Ν Ο Τ Η Τ Α το αλάτι, τα άλατα και η στερεά κατάσταση B B 1 το αλάτι και η κρυσταλλική κατάσταση B 2 ο αριθμός οξείδωσης και ο περιοδικός πίνακας B 3 τα άλατα, τα οξείδια των μετάλλων και τα υδροξείδια

Διαβάστε περισσότερα

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ]

[ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] 2011 Μίαρης Κωσταντίνος Μίχος Ιωάννης [ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ] Προσδιορισµός του τρόπου ανάπτυξης υµενίων MgCl 2 πάνω σε Si(111) 7x7 και Au µέ φασµατοσκοπίες XPS και ISS ΤΜΗΜΑ :ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ»

Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανολογίας Θέμα: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ» Πτυχιακή εργασία Του σπουδαστή: ΚΑΖΑΔΕΛΗ ΙΩΑΝΝΗ Επόπτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΥ Γ. ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ LASER ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ (CO 2 ) ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ RAMAN ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Διδακτορική Διατριβή Υποβληθείσα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών

Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Στοιχεία Θερµικών/Μηχανικών Επεξεργασιών και δοµής των Κεραµικών, Γυαλιών Βασισµένοστο Norman E. Dowling, Mechanical Behavior of Materials, Third Edition, Pearson Education, 2007 1 Κεραµικάκαιγυαλιά Τα

Διαβάστε περισσότερα

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού

Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Φαινόμενα ηλεκτρικής χαλάρωσης σε σύνθετα υλικά εποξειδικής ρητίνηςκεραμικού TiO 2 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Μ.: 249 ΠΑΤΡΑ 2008 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>>

ΘΕΜΑ: <<ΜΕΛΕΤΗ ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ>> ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES)

ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ (COMPOSITES) 1. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΣ Για ένα σύστηµα ο όρος σύνθετο σηµαίνει ότι τούτο αποτελείται από δύο ή περισσότερα διακριτά µέρη. Από γενική άποψη, λοιπόν, ένα υλικό αποτελούµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8

Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-2012 σελ. 1/8 Ηλεκτρολογικά Υλικά-Συνοπτικό βοήθηµα-διατίθεται ηλεκτρονικά - Γ.Λιτσαρδάκης, ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ-01 σελ. 1/8 Υλικό από τις διαφάνειες µε ορισµούς και τύπους - Για χρήση στη διάρκεια των εξετάσεων 1. Εισαγωγή Υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ- ΑΝΤΙΣΤΑΤΕΣ 7.1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεταλλικών υλικών και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, όπως η θερμοκρασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΖΟΥΒΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1

1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ...1 1.1) ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ...1 1.2) Η ΑΜΟΡΦΗ ΟΜΗ...3 1.3) ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΥΑΛΩ ΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ...8 1.4) ΆΜΟΡΦΑ ΜΕΤΑΛΛΑ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ...13 1.5) ΤΑ ΣΥΜΠΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους

Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την γεωμετρία τους ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ» Κατασκευή νανοσωλήνων TiO 2 και μελέτη των παραμέτρων που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστηµάτων Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης: «Σχεδίαση ιαδραστικών & Βιοµηχανικών Προϊόντων & Συστηµάτων» ιπλωµατική Εργασία «Μηχανική συµπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ «Ανάπτυξη και ιδιότητες Λεπτών Υμενίων ΝiΟπου αναπτύχθηκαν με Ιοντοβολή. Βελτίωση λειτουργικότητας ως Αισθητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ I ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΕΡΕΑ: ΔΟΜΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Σ. ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα (Ι.Τ.) του ΑΗΣ Αχλάδας-Μελίτης για την παραγωγή φίλτρων. ΤΣΕΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση δυνατοτήτων παρασκευής κεραμικών μαζών από ιπτάμενη τέφρα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ για την παραγωγή φίλτρων. ΜΑΡΑΚΗΣ Θ. ΙΩΑΝΝΗΣ Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ TOY ΙΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Sn/Ni(111) ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΚΡΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πάτρα, 01/12/2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διπλωµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2009-2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στην «Επιστήμη των Υλικών» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «Σύνθεση και μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ

6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6-1 6. ΘΕΡΜΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ 6.1. ΙΑ ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Πολλές βιοµηχανικές εφαρµογές των πολυµερών αφορούν τη διάδοση της θερµότητας µέσα από αυτά ή γύρω από αυτά. Πολλά πολυµερή χρησιµοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

M. Καρακασίδης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ

M. Καρακασίδης. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ M. Καρακασίδης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάθημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ i 1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1 2. ΜΗ-ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα