HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ"

Transcript

1 HK634200XB FI INDUKTIOTASO KÄYTTÖOHJE 2 EL ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU INDUKCIÓS TŰZHELYLAP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 32 LT INDUKCINĖ KAITLENTĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 47 SV INDUKTIONSHÄLL BRUKSANVISNING 61

2 2 TÄYDELLISTEN TULOKSIEN SAAVUTTAMISEKSI Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla. LISÄVARUSTEET JA KULUTUSHYÖDYKKEET AEG-verkkomyymälästä löydätte kaiken tarvitsemanne kaikkien AEG-laitteidenne ulkonäön ja toiminnan säilyttämiseksi huippukunnossa. Korkeiden laatustandardien mukaan suunniteltujen ja valmistettujen lisävarusteiden lisäksi löydätte myymälästämme erityisiä keittoastioita, ruokailuvälinekoreja, pullon pidikkeitä, erityisiä pyykinpesupusseja, jne. Vieraile verkkokaupassamme sivulla

3 Sisällys 3 SISÄLLYS 4 Turvallisuusohjeet 5 Asennusohjeet 7 Laitteen kuvaus 9 Käyttöohjeet 12 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä 13 Hoito ja puhdistus 14 Käyttöhäiriöt 15 Ympäristönsuojelu Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavanlaisia symbolimerkkejä: Tärkeitä turvallisuuteen ja laitteen asianmukaiseen käyttöön liittyviä ohjeita. Yleistietoja ja vinkkejä Ympäristönsuojeluohjeita Oikeus muutoksiin pidätetään

4 4 Turvallisuusohjeet TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttöä, jotta osaisit käyttää laitetta turvallisesti ja oikealla tavalla. Säilytä käyttöohjeet laitteen yhteydessä ja pidä ne laitteen mukana esimerkiksi asuntoa vaihtaessasi tai jos luovutat tai myyt laitteen toiselle henkilölle. Käyttäjien tulee hallita täydellisesti laitteen käyttö ja tuntea sen turvallisuustoiminnot. Lasten ja taitamattomien henkilöiden turvallisuus VAROITUS! Älä anna fyysisesti tai aisteiltaan rajoittuneiden tai muulla tavalla taitamattomien tai kokemattomien henkilöiden, mukaan lukien lapset, käyttää laitetta. Ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa. Olemassa on tukehtumis- tai henkilövahinkovaara. Pidä lapset kaukana laitteesta käytön aikana ja sen jälkeen, kunnes laite on jäähtynyt. VAROITUS! Kytke lapsilukko toimintaan, jotta pikkulapset tai kotieläimet eivät voi vahingossa kytkeä laitetta toimintaan. Käyttöturvallisuus Poista kaikki pakkausmateriaalit, tarrat ja suojamuovit laitteesta ennen sen ensimmäistä käyttöä. Kytke keittoalueet aina pois toiminnasta käytön jälkeen. Palovammojen vaara! Älä aseta metallisia esineitä, esimerkiksi ruokailuvälineitä tai kattiloiden kansia, keittotasolle. Ne voivat kuumentua. Implantoidun sydämentahdistimen käyttäjän tulee pitää ylävartalonsa vähintään 30 cm:n etäisyydellä toimintaan kytketystä induktiokeittotasosta. VAROITUS! Tulipalon vaara! Ylikuumentunut rasva ja öljy syttyy herkästi palamaan. Asianmukainen käyttö Valvo laitteen toimintaa aina käytön aikana. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön! Älä käytä keittotasoa työtasona tai laskualustana. Älä laita tulenarkoja nesteitä ja materiaaleja, helposti sulavia esineitä (esimerkiksi muovitai alumiiniesineitä) laitteen päälle tai sen lähelle. Ole varovainen kytkiessäsi muita laitteita keittotason lähellä olevaan pistorasiaan. Älä anna niiden virtajohtojen koskettaa keittotasoa tai kuumia astioita. Varo, että virtajohdot eivät takerru kiinni mihinkään.

5 Laitteen vaurioitumisen välttäminen. Jos lasipinnalle putoaa esineitä tai keittoastioita, pinta voi vaurioitua. Valuraudasta tai -alumiinista valmistetut tai vaurioituneen pohjan omaavat keittoastiat voivat naarmuttaa lasia. Älä siirrä niitä pinnan päällä. Älä anna nesteen kiehua kuiviin, jotta keittoastia ja lasipinta eivät vaurioidu. Älä laita keittoalueille tyhjiä astioita, älä myöskään kytke alueita toimintaan ilman keittoastiaa. Älä aseta alumiinifoliota laitteen päälle. Varmista, että työtason ja laitteen etuosan välissä on 5 mm:n ilmanvaihtoaukko. VAROITUS! Jos keittotason pintaan tulee särö, katkaise virta laitteesta sähköiskuvaaran välttämiseksi. ASENNUSOHJEET Kirjaa ennen asennusta muistiin arvokilven sarjanumero (Ser. Nr.).Arvokilpi sijaitsee laitteen pohjassa. Turvallisuusohjeet VAROITUS! Lue ohjeet huolellisesti! HK634200XB GAD D5 AU V Hz Induction 7,4 kw 7,4 kw AEG Asennusohjeet 5 Tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Vaurioitunutta laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Ota tarvittaessa yhteys jälleenmyyjään. Laitteen asennuksen, sähköliitännän ja korjaukset saa suorittaa vain valtuutettu huoltoliike. Käytä vain alkuperäisiä varaosia. Kalusteeseen sijoitettavia laitteita saa käyttää vasta, kun ne on asennettu sopiviin, määräystenmukaisiin kalusteisiin ja työtasoihin. Laitteen teknisten ominaisuuksien muuttaminen tai muiden muutosten tekeminen laitteeseen on kielletty. Ne voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laitteen vaurioitumisen. Asennuksessa tulee noudattaa käyttömaassa voimassa olevia lakeja, määräyksiä, direktiivejä ja standardeja (turvallisuusmääräykset, kierrätysmääräykset, sähköturvallisuusmääräykset jne.). Noudata mainittuja minimietäisyyksiä muihin laitteisiin ja kalusteisiin. Asennuksen on taattava kosketussuojaus. Laitteen alle saa asentaa laatikostoja vain, jos suoraan laitteen alle asennetaan suojalevy. Suojaa työtason leikatut pinnat kosteudelta käyttäen sopivaa tiivistettä. Kiinnitä tiiviste siten, että laitteen ja työtason väliin ei jää aukkoja. Suojaa laitteen alapinta esimerkiksi astianpesukoneesta tai uunista tulevalta höyryltä ja kosteudelta.

6 6 Asennusohjeet Älä asenna laitetta oven viereen tai ikkunan alapuolelle. Muutoin ovi tai ikkuna voi avaamisen yhteydessä osua keittoastiaan ja kaataa sen. VAROITUS! Sähköiskuvaara. Noudata tarkasti sähköliitäntää koskevia ohjeita. Sähköverkon liitin on jännitteinen. Tee sähköverkon liitin jännitteettömäksi. Varmista, että kosketussuoja on asennettu asianmukaisesti. Löysät tai vääränlaiset pistokkeet ja pistorasiat voivat aiheuttaa liittimen ylikuumenemisen. Myös pistorasian ja pistokkeen käsittely on annettava ammattitaitoisen sähköasentajan tehtäväksi. Käytä kaapelissa vedonpoistajaa. Yksi- tai kaksivaiheliitännässä on käytettävä virtajohtoa, jonka tyyppi on H05BB-F Tmax 90 C (tai korkeampi). Vaihda vahingoittuneen virtajohdon tilalle erikoisjohto (tyyppi H05BB-F Tmax 90 C tai korkeampi). Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sähköliitäntään on asennettava kytkin, joka erottaa laitteen kaikki navat sähköverkosta ja jonka kontaktien väli on vähintään 3 mm. Käytä asianmukaisia eristyslaitteita: suojakytkimet, sulakkeet (ruuvattavat sulakkeet on irrotettava kannasta), vikavirtakytkimet ja kontaktorit. Asennus 50mm 500mm 50mm 5mm R 5mm 600mm = mm mm =

7 Laitteen kuvaus 7 20 mm 25 mm 5 mm 38 mm 5 mm Jos käytät suojakoteloa (lisävaruste 1) ), ilmanvirtauksen 5 mm:n tila etuosassa ja suojalattia laitteen alapuolella eivät ole tarpeen. Et voi käyttää suojakoteloa, jos asennat laitteen uunin yläpuolelle. LAITTEEN KUVAUS Laitteen kuvaus mm 210 mm mm 145 mm Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 145 mm). 2 Induktiokeittoalue 1800 W + Powertoiminto 2800 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 145 mm). 3 Induktiokeittoalue 1400 W + Powertoiminto 2500 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 125 mm). 4 Käyttöpaneeli 5 Induktiokeittoalue 2300 W + Powertoiminto 3700 W (keittoastian vähimmäishalkaisija = 180 mm). 1) Suojakotelo ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa lisävarusteena. Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

8 8 Laitteen kuvaus Käyttöpaneelin painikkeet Laitetta käytetään kosketuspainikkeilla. Näytöt, merkkivalot ja äänimerkit ilmaisevat, mitkä toiminnot ovat käytössä. kosketuspainike toiminto 1 Laitteen kytkeminen päälle ja pois päältä. 2 Lukitsee käyttöpaneelin/poistaa käyttöpaneelin lukituksen. 3 Tehotason näyttö Näyttää tehotason. 4 Keittoalueiden ajastimen merkkivalot Ilmaisevat, mille keittoalueelle aika on asetettu. 5 Ajastimen näyttö Näyttää ajan minuutteina. 6 / Suurentaa tai pienentää tehotasoa. 7 Kytkee Power-toiminnon toimintaan. 8 / Lisää tai vähentää aikaa. 9 Keittoalueen asettaminen. 10 Käynnistää ja sammuttaa STOP+GO-toiminnon. Tehotasojen näytöt Näyttö Kuvaus Keittoalue on kytketty pois toiminnasta. Lämpimänä pito/stop+go-toiminto on toiminnassa. - / - Keittoalue on toiminnassa. Automaattinen kuumennustoiminto toimii. Keittoastia on sopimaton tai liian pieni, tai keittoalueella ei ole astiaa. Toimintahäiriö Keittoalue on vielä kuuma (jälkilämpö) Lukitus/lapsilukko on toiminnassa. Power-toiminto on toiminnassa.

9 Käyttöohjeet 9 Näyttö Jälkilämmön merkkivalo VAROITUS! Palovammojen vaara jälkilämmön vuoksi! Kuvaus Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa. Induktiokeittoalueella kypsennyksen vaatima lämpö kohdistuu suoraan keittoastian pohjaan. Keittoastian lämpö kuumentaa keraamisen pinnan. KÄYTTÖOHJEET Kytkeminen toimintaan ja pois toiminnasta Laite kytketään toimintaan ja pois toiminnasta koskettamalla painiketta sekunnin ajan. Automaattinen virrankatkaisu Virta katkeaa automaattisesti keittotasosta seuraavissa tilanteissa: Kaikki keittoalueet on kytketty pois toiminnasta ( ). Tehotasoa ei aseteta sen jälkeen, kun laite on kytketty toimintaan. Käyttöpaneelin päälle on roiskunut jotakin tai sen päälle on asetettu jotakin (pannu, liina, jne.) yli 10 sekunnin ajaksi. Merkkiääni kuuluu jonkin aikaa, ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Ota esine pois tai pyyhi käyttöpaneeli. Laite ylikuumenee (esimerkiksi kun neste kiehuu kuiviin kattilassa). Keittoalueen on annettava jäähtyä, ennen kuin voit käyttää laitetta uudelleen. Keittoastia on vääränlainen. Symboli syttyy ja keittoalue kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta kahden minuutin kuluttua. Keittoaluetta ei kytketä pois toiminnasta eikä tehotasoa muuteta. Jonkin ajan kuluttua syttyy ja laite kytkeytyy pois toiminnasta. Katso taulukko. Automaattisen poiskytkennän ajat Tehotaso Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta seuraavan ajan jälkeen 6 tuntia 5 tuntia 4 tuntia 1,5 tuntia Tehotaso Tehotasoa nostetaan koskettamalla painiketta. Tehotasoa alennetaan koskettamalla painiketta. Tehoasetus näkyy näytössä. Keittoalue kytketään pois toiminnasta koskettamalla samanaikaisesti painikkeita ja.

10 10 Käyttöohjeet Automaattinen kuumennus Voit saavuttaa vaaditun lämpöasetuksen nopeammin, jos otat automaattisen kuumennustoiminnon käyttöön. Kyseinen toiminto asettaa korkeimman 11 tehotason joksikin aikaa (katso kuva), ja laskee tehotason sen jälkeen vaadittuun asetukseen Automaattisen kuumennustoiminnon asettaminen 7 keittoalueeseen: Kosketa. Symboli tulee näkyviin näyttöön Kosketa välittömästi painiketta. Symboli 1 tulee näkyviin näyttöön Kosketa heti -painiketta toistuvasti, kunnes vaadittu tehotaso tulee näkyviin. 3 sekunnin kuluttua näyttöön tulee näkyviin. Kytke toiminto pois toiminnasta koskettamalla painiketta. Power-toiminto Power-toiminto lisää induktiokeittoalueiden käytettävissä olevaa tehoa. Power-toiminto kytkeytyy toimintaan enintään 10 minuutiksi kerrallaan. Sen jälkeen induktiokeittoalue kytkeytyy automaattisesti takaisin korkeimmalle tehotasolle. Toiminto otetaan käyttöön koskettamalla painiketta. Merkkivalo syttyy. Toiminto poistetaan käytöstä koskettamalla painiketta tai. Tehonhallinta Tehonhallintatoiminto jakaa tehon kahden keittoalueen välille, jotka muodostavat keskenään parin (katso kuva). Power-toiminto nostaa tehon maksimitasolle parin yhdellä keittoalueella. Toisen keittoalueen teho laskee automaattisesti alhaisemmalle tasolle. Alhaisemman tehon omaavan alueen näyttö muuttuu kahdella tasolla. Ajastin Ajanlaskenta-automatiikan avulla voit asettaa keittoalueen toiminta-ajan yhtä käyttökertaa varten. Aseta ajastin valittuasi ensin keittoalueen. Voit asettaa tehotason ennen ajastimen asettamista tai sen jälkeen. Keittoalueen asettaminen:kosketa painiketta, kunnes haluamasi keittoalueen merkkivalo syttyy.

11 Käyttöohjeet 11 Ajastimen kytkeminen toimintaan tai muuttaminen:kosketa ajastimen painiketta tai ja aseta aika ( minuuttia). Kun keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan hitaasti, ajan laskenta on käynnissä. Ajastimen poistaminen käytöstä: aseta keittoalue painikkeella ja kosketa painiketta ajastimen kytkemiseksi pois toiminnasta. Ajan kuluminen näkyy näytössä arvoon 00 saakka. Keittoalueen merkkivalo sammuu. Jäljellä olevan ajan tarkistaminen: Valitse keittoalue painikkeella. Keittoalueen merkkivalo alkaa vilkkumaan nopeasti. Jäljellä oleva aika näkyy näytössä. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu. Keittoalue kytkeytyy pois toiminnasta. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta Voit käyttää ajastinta myös hälytysajastimena silloin, kun keittoalueet eivät ole toiminnassa. Kosketa. Kosketa tai ajan asettamiseksi. Kun ajastimen aika on kulunut loppuun, äänimerkki kuuluu ja 00 vilkkuu. Äänimerkin deaktivoiminen: kosketa painiketta STOP+GO -toiminto kytkee kaikki toiminnassa olevat keittoalueet alhaisimpaan tehotasoon ( ). Kun on toiminnassa, tehotasoa ei voida muuttaa. -toiminto ei peruuta asetettua ajastusta. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli syttyy. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehoasetus tulee voimaan. Lukitus Voit lukita käyttöpaneelin painikkeet keittoalueiden ollessa toiminnassa virtapainiketta lukuun ottamatta. Lukitseminen estää tehotason muuttamisen vahingossa. Aseta ensin tehotaso. Kytke toiminto päälle koskettamalla. Symboli palaa neljän sekunnin ajan. Ajastin toimii edelleen. Kytke toiminto pois päältä koskettamalla. Aikaisemmin asettamasi tehotaso tulee voimaan. Kun sammutat laitteen, myös tämä toiminto sammuu. Lapsilukko Toiminto estää laitteen käyttämisen vahingossa. Lapsilukon kytkeminen toimintaan Kytke laite toimintaan painikkeella. Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy. Kytke laite pois toiminnasta painikkeella. Lapsilukon kytkeminen pois toiminnasta Kytke laite toimintaan painikkeella. Älä aseta tehotasoa. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Symboli syttyy. Kytke laite pois toiminnasta painikkeella.

12 12 Hyödyllisiä neuvoja ja vinkkejä Lapsilukon deaktivoiminen yhden käyttökerran ajaksi Kytke laite toimintaan painikkeella. Symboli syttyy. Kosketa painiketta neljän sekunnin ajan. Aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Nyt voit käyttää laitetta. Kun katkaiset virran laitteesta painikkeella, lapsilukko on edelleen toiminnassa. HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ Käytä induktiokeittoalueille soveltuvia keittoastioita. Induktiokeittoalueille soveltuvat keittoastiat Induktiokeittoalueilla voimakas sähkömagneettinen kenttä luo keittoastian lämmön erittäin nopeasti. Keittoastian materiaali Soveltuvat materiaalit: valurauta, teräs, emaloitu teräs, ruostumaton teräs, monikerroksinen pohja (valmistajan merkintä ilmaisee soveltuvuuden). Sopimattomat materiaalit: alumiini, kupari, messinki, lasi, keramiikka, posliini. Keittoastia soveltuu käytettäväksi induktiokeittotasolla, jos... pieni määrä vettä kuumenee hyvin nopeasti korkeimmalla tehotasolla.... magneetti tarttuu astian pohjaan. Keittoastian pohjan tulee olla mahdollisimman paksu ja tasainen. Keittoastian mitat: Induktiokeittoalueet mukautuvat automaattisesti keittoastian pohjan kokoon tiettyyn rajaan saakka. Käytön aikana kuuluvat äänet Jos kuulet rätisevää ääntä: keittoastia on valmistettu useasta materiaalista (Sandwich-rakenne). piiskaavaa ääntä: käytät yhtä tai useampaa keittoaluetta korkealla tehotasolla ja keittoastia on valmistettu useasta eri materiaalista (Sandwich-rakenne) surisevaa ääntä: käytät korkeita tehotasoja. naksahtelua: kuuluu sähköpiirien kytkeytyessä. hurisevaa ääntä: kuuluu puhaltimen toimiessa. Nämä äänet ovat normaaleja, eivätkä ne tarkoita, että laitteessa olisi jokin vika. Energian säästö Mikäli mahdollista, peitä keittoastia aina kannella. Aseta keittoastia keittoalueelle, ennen kuin kytket alueen toimintaan. Esimerkkejä keittotoiminnoista Taulukossa annetut tiedot ovat ainoastaan suuntaa-antavia.

13 Hoito ja puhdistus 13 Tehotaso Käyttökohde: Aika Vinkkejä 1 Kypsennyttejen ruokien lämpimänä pito tarpeen mukaan 1-2 Hollandaise-kastike, sulatus: voi, suklaa, liivate 1-2 Hyydyttäminen: munakkaat, munajuusto 2-3 Riisin ja maitoruokien haudutus, valmisruokien kuumentaminen 5-25 min min min 3-4 Höyrytetyt vihannekset, kala, liha min 4-5 Höyryssä kypsennetyt perunat min 4-5 Suurten ruokamäärien kypsentäminen, pataruoat ja keitot 6-7 Kevyt paistaminen: leikkeet, vasikanliha, kotletit, pyörykät, makkarat, maksa, kastikepohja, kananmunat, ohukaiset, munkit 7-8 Voimakas paistaminen: sipuliperunat, ulkofilee, pihvit min tarpeen mukaan 5-15 min Aseta keittoastian päälle kansi Sekoita aika ajoin Keitä kannen alla Lisää nestettä riisin suhteen vähintään kaksinkertainen määrä, sekoita maitoruokia kypsennyksen aikana Lisää joitakin ruokalusikallisia nestettä Käytä korkeintaan ¼ litraa vettä/ 750 g perunoita Enintään 3 litraa nestettä ja valmistusaineet Käännä kypsennyksen puolivälissä Käännä kypsennyksen puolivälissä 9 Suuren vesimäärän keittäminen, pastan keittäminen, lihan ruskistaminen (gulassi, patapaisti), ranskalaisten friteeraus Power-toiminto soveltuu parhaiten suurten vesimäärien keittämiseen. Tietoa akryyliamidista Tärkeää Tuoreimpien tieteellisten tutkimustulosten mukaisesti (erityisesti tärkkelyspitoisten) ruokien voimakas ruskistaminen voi aiheuttaa terveysvaaran akryyliamidin vuoksi. Sen vuoksi suosittelemme ruokien kypsennystä mahdollisimman alhaisessa lämpötilassa sekä liiallisen ruskistamisen välttämistä. HOITO JA PUHDISTUS Puhdista keittotaso jokaisen käytön jälkeen. Tarkista aina, että keittoastian pohja on puhdas. VAROITUS! Terävät esineet ja kuluttavat puhdistusaineet voivat vaurioittaa laitetta. Turvallisuussyistä laitetta ei saa puhdistaa höyrypesulaitteella tai painepesurilla. Keraamisen pinnan naarmut tai tummat läiskät eivät vaikuta laitteen toimintaan.

14 14 Käyttöhäiriöt Lian poistaminen: 1. Poista välittömästi:sulanut muovi, muovikelmu ja sokeripitoinen ruoka. Muutoin lika voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita. Käytä erityistä lasipintaan tarkoitettua kaavinta. Aseta kaavin viistosti lasipintaa vasten ja liikuta kaavinta pintaa pitkin. Poista sitten, kun laite on jäähtynyt riittävästi:kalkkirenkaat, vesirenkaat, rasvatahrat, kirkkaat metalliset värimuutokset. Käytä keraamisen keittotason tai ruostumattoman teräksen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. 2. Puhdista laite kostealla liinalla käyttäen vähän puhdistusainetta. 3. Kuivaa pinta lopuksi puhtaalla liinalla. KÄYTTÖHÄIRIÖT Ongelma Laite ei kytkeydy toimintaan tai ei muuten toimi. Laitteesta kuuluu merkkiääni ja se kytkeytyy pois toiminnasta. Laitteesta kuuluu merkkiääni sen ollessa pois toiminnasta. Laite kytkeytyy pois toiminnasta. Jälkilämmön merkkivalo ei syty. Automaattinen kuumennus ei toimi. Tehotaso muuttuu kahden asetuksen välillä. Kosketuspainikkeet kuumenevat. syttyy Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide Kytke laite uudelleen toimintaan ja aseta tehotaso 10 sekunnin kuluessa. Olet koskettanut useampaa kosketuspainiketta samanaikaisesti. Kosketa vain yhtä kosketuspainiketta. Lapsilukko tai painikelukitus tai Stop+Go on kytketty toimintaan. Katso luku "Käyttöohjeet". Käyttöpaneelilla on vettä tai rasvaroiskeita. Pyyhi käyttöpaneeli puhtaaksi. Yksi tai useampi kosketuspainike on peitetty. Poista esineet kosketuspainikkeiden päältä. Osan päällä on jokin esine. Poista esine kosketuspainikkeen päältä. Keittoalue ei ole kuuma, koska sitä on käytetty vain vähän aikaa. Jos keittoalueen pitäisi olla kuuma, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Keittoalue on vielä kuuma. Anna keittoalueen jäähtyä riittävästi. Korkein tehotaso on asetettu. Korkeimman tehotason teho on sama kuin automaattisen kuumennuksen tehotaso. Tehonhallinta on käynnissä. Katso kohta Tehonhallinta. Keittoastia on liian suuri, tai se on liian lähellä painikkeita. Laita isokokoiset keittoastiat tarvittaessa takakeittoalueille. Automaattinen poiskytkentä on toiminnassa. Katkaise virta laitteesta ja kytke se uudelleen toimintaan.

15 Ympäristönsuojelu 15 Ongelma Mahdollinen syy ja korjaustoimenpide syttyy Keittoalueella ei ole keittoastiaa. Aseta keittoastia keittoalueelle. Keittoastia on vääränlainen. Käytä oikeantyyppistä keittoastiaa. Keittoastian pohjan halkaisija on liian pieni keittoalueelle. Siirrä keittoastia pienemmälle keittoalueelle. ja jokin numero syttyy. Laitteessa on jokin vika. Kytke laite irti verkkovirrasta lyhyeksi ajaksi. Irrota sulake sulaketaulusta. Kytke virta uudelleen. Jos merkkivalo syttyy uudelleen, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. syttyy Laitteen toimintahäiriön on aiheuttanut kuivaksi kiehunut keittoastia. Keittoalueen ylikuumenemissuoja on aktivoitunut. Automaattinen virran katkaisu on toiminut. Kytke laite pois päältä. Poista kuuma keittoastia tasolta. Kytke keittoalue uudelleen toimintaan noin 30 sekunnin kuluttua. häviää näytöstä, jälkilämmön merkkivalo palaa. Anna keittoastian jäähtyä riittävästi ja tarkista sen soveltuvuus. Katso kohta "Induktiokeittotasolle soveltuvat keittoastiat". Ellei ongelma poistu edellä kuvattujen toimenpiteiden avulla, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai kuluttajaneuvontaan. Ilmoita arvokilpeen merkityt tiedot, keraamisen keittotason kolmikirjaiminen tunnus (keraamisen pinnan kulmassa) sekä näytössä näkyvä virheilmoitus. Varmista, että laitetta on käytetty oikein. Muutoin valtuutetun huoltoliikkeen käynnistä aiheutuvat kulut voidaan veloittaa myös takuuaikana. Kuluttajaneuvonnan yhteystiedot ja takuuehdot on mainittu takuu- ja huoltokirjassa. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tuotteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa laittaa sekajätteen joukkoon, vaan se on toimitettava erilliseen sähkö- ja elektroniikkajätteiden keräyspisteeseen. Asianmukaisella jätehuollolla estetään mahdolliset ympäristö- ja terveyshaitat. Laitetta ei saa purkaa ennen jätehuoltoon luovuttamista eikä laitteen sisälle saa laittaa muita jätteitä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta, liikkeestä josta tuote on ostettu tai internet sivuiltamme Pakkausmateriaalit Pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan kierrättää. Muoviosiin on merkitty materiaalin tunniste: >PE<,>PS<, jne. Vie pakkausmateriaalit asianmukaisiin jätteenkeräysastioihin.

16 16 ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν της AEG. Το σχεδιάσαμε για να σας παρέχει άψογη απόδοση για πολλά χρόνια, με πρωτοποριακές τεχνολογίες που θα κάνουν τη ζωή σας πιο απλή και με χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν θα βρείτε σε κοινές συσκευές. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ Στο ηλεκτρονικό κατάστημα της AEG, θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για να διατηρείτε όλες σας τις συσκευές AEG σε άψογη εμφάνιση και άριστη λειτουργική κατάσταση. Με ένα μεγάλο εύρος εξαρτημάτων σχεδιασμένων και κατασκευασμένων με τα υψηλά πρότυπα που αναμένετε, από ειδικά μαγειρικά σκεύη μέχρι καλάθια για πιατικά, από σχάρες μπουκαλιών μέχρι καλαίσθητους σάκους για τα άπλυτα Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα στη διεύθυνση

17 Περιεχόμενα 17 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ 18 Πληροφορίες ασφαλείας 19 Οδηγίες εγκατάστασης 22 Περιγραφή προϊόντος 23 Οδηγίες λειτουργίας 26 Χρήσιμες συμβουλές 28 Φροντίδα και καθάρισμα 29 Τι να κάνετε αν Περιβαλλοντικά θέματα Τα παρακάτω σύμβολα χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης: Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την ασφάλειά σας και πληροφορίες σχετικά με την αποφυγή ζημιάς στη συσκευή. Γενικές πληροφορίες και συμβουλές Περιβαλλοντικές πληροφορίες Υπόκειται αε αλλαγές χωρίς προειδποίηση

18 18 Πληροφορίες ασφαλείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για την προσωπική σας ασφάλεια και τη σωστή λειτουργία της συσκευής, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Φυλάσσετε πάντα αυτές τις οδηγίες μαζί με τη συσκευή, ακόμη και αν μετακομίσετε ή την πουλήσετε. Οι χρήστες πρέπει να είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τις λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής. Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην επιτρέπετε σε παιδιά και σε άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης να χρησιμοποιούν τη συσκευή. Η χρήση της συσκευής από τα εν λόγω άτομα πρέπει να γίνεται μόνο υπό την επιτήρηση ή την καθοδήγηση του ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φυλάσσετε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή τραυματισμού. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά από τη λειτουργία της, μέχρι η συσκευή να είναι κρύα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών για να αποτρέψετε την ακούσια χρήση της συσκευής από μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα. Ασφάλεια κατά τη λειτουργία Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, τα αυτοκόλλητα και τις ζελατίνες από τη συσκευή πριν από την πρώτη χρήση. Θέστε τις ζώνες μαγειρέματος εκτός λειτουργίας μετά από κάθε χρήση. Ο κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως μαχαιροπίρουνα ή καπάκια μαγειρικών σκευών, στην επιφάνεια μαγειρέματος. Διαφορετικά, μπορεί να ζεσταθούν. Οι χρήστες με εμφυτευμένο βηματοδότη πρέπει να διατηρούν τον κορμό τους σε απόσταση τουλάχιστον 30 cm από ενεργοποιημένες επαγωγικές εστίες μαγειρέματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος πυρκαγιάς! Το καυτό λάδι και το λίπος μπορούν να αναφλεγούν πολύ γρήγορα. Σωστή λειτουργία Παρακολουθείτε πάντα τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ως επιφάνεια εργασίας ή απόθεσης αντικειμένων. Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε εξαιρετικά εύφλεκτα υγρά και υλικά ή εύτηκτα αντικείμενα (κατασκευασμένα από πλαστικό ή αλουμίνιο) πάνω ή κοντά στη συσκευή. Προσέχετε κατά τη σύνδεση της συσκευής στην πρίζα. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν πρέπει να ακουμπούν τη συσκευή ή τα ζεστά μαγειρικά σκεύη. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις δεν πρέπει να μπερδεύονται.

19 Πώς να αποφύγετε τις ζημιές στη συσκευή. Αν τα αντικείμενα ή τα μαγειρικά σκεύη πέσουν επάνω στη γυάλινη επιφάνεια, η επιφάνεια μπορεί να καταστραφεί. Τα μαγειρικά σκεύη από χυτοσίδηρο, χυτό αλουμίνιο ή αυτά με φθαρμένο πάτο μπορούν να χαράξουν τη γυάλινη επιφάνεια. Μην τα μετακινείτε επάνω στην επιφάνεια. Μην αφήνετε να τελειώσει το νερό των μαγειρικών σκευών κατά το βράσιμο, για την αποτροπή της πρόκλησης φθοράς στα μαγειρικά σκεύη και την κεραμική επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε τις ζώνες μαγειρέματος με άδεια μαγειρικά σκεύη ή χωρίς μαγειρικά σκεύη. Μην τοποθετείτε το αλουμινόχαρτο επάνω στη συσκευή. Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος των 5 mm για την κυκλοφορία του αέρα ανάμεσα στην επιφάνεια εργασίας και το μπροστινό μέρος της μονάδας κάτω από αυτήν παραμένει ανοιχτός. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Αν υπάρχει μια ρωγμή στην επιφάνεια, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία. ΟΔΗΓΊΕΣ ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗΣ Πριν από την εγκατάσταση, σημειώστε τον αριθμό σειράς (Ser. Nr.) από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.η πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών βρίσκεται στο κάτω μέρος του περιβλήματος της συσκευής. Οδηγίες ασφαλείας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πρέπει να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες! HK634200XB GAD D5 AU V Hz Induction 7,4 kw 7,4 kw AEG Οδηγίες εγκατάστασης 19 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μη συνδέετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν απαιτείται, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή. Η εγκατάσταση, σύνδεση ή επισκευή της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Χρησιμοποιείτε τις εντοιχιζόμενες συσκευές μόνο μετά την εγκατάστασή τους σε σωστά κατασκευασμένα εντοιχιζόμενα ντουλάπια και πάγκους εργασίας που πληρούν τα ισχύοντα πρότυπα. Μην αλλάζετε τις προδιαγραφές και μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή. Ακολουθείτε πλήρως τη νομοθεσία, τις διατάξεις, τους κανονισμούς και τα πρότυπα που ισχύουν στη χώρα που θα χρησιμοποιηθεί η συσκευή (κανονισμοί ασφαλείας, κανονισμοί ανακύκλωσης, κανονισμοί ηλεκτρικής ασφάλειας κ.λπ.)! Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις από άλλες συσκευές και μονάδες!

20 20 Οδηγίες εγκατάστασης Τοποθετήστε προστασία από τα χτυπήματα, για παράδειγμα τοποθετήστε τα συρτάρια ακριβώς κάτω από τη συσκευή μόνο εάν διαθέτουν προστατευτικό πάτο! Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης για προστασία των κομμένων επιφανειών του πάγκου εργασίας από την υγρασία! Μονώστε τη συσκευή στο επάνω μέρος του πάγκου εργασίας με ένα σωστό μονωτικό και χωρίς να αφήσετε κενά! Προστατέψτε το κάτω μέρος της συσκευής από ατμούς και υγρασία, π.χ. από ένα πλυντήριο πιάτων ή φούρνο! Χρησιμοποιήστε κατάλληλο υλικό στεγανοποίησης για προστασία των κομμένων επιφανειών του πάγκου εργασίας από την υγρασία! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος τραυματισμού από το ηλεκτρικό ρεύμα. Τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες για τις ηλεκτρικές συνδέσεις. Ο ακροδέκτης του ηλεκτρικού δικτύου είναι φορέας ρεύματος. Διασφαλίστε ότι ο ακροδέκτης του ηλεκτρικού δικτύου είναι εκτός τάσης. Η εγκατάσταση πρέπει να παρέχει σωστή προστασία από ηλεκτροπληξία. Οι χαλαρές ή λανθασμένες συνδέσεις σε φις και πρίζες μπορούν να οδηγήσουν σε υπερθέρμανση του ακροδέκτη. Εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος πρέπει να πραγματοποιήσει σωστά τις συνδέσεις με τους σφιγκτήρες. Τοποθετήστε ανακουφιστικό καταπόνησης στο καλώδιο. Η μονοφασική ή διφασική σύνδεση απαιτεί καλώδιο ρεύματος τύπου H05BB-F, μέγιστης θερμοκρασίας 90 C (και άνω). Αντικαταστήστε το κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος με ένα ειδικό καλώδιο (τύπου H05BB-F μέγιστης θερμοκρασίας 90 C και άνω). Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο σέρβις. Η ηλεκτρική εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να επιτρέπει την αποσύνδεσή της από το δίκτυο ρεύματος από όλους τους ακροδέκτες, με ελάχιστη απόσταση 3 mm μεταξύ των επαφών. Πρέπει να έχετε σωστές μονωτικές διατάξεις: ασφαλειοδιακόπτες, ασφάλειες (βιδωτές ασφάλειες αφαιρούμενες από την ασφαλειοθήκη), διακόπτες και ρελέ διαφυγής ρεύματος. Συναρμολόγηση 50mm 500mm 50mm 5mm

21 Οδηγίες εγκατάστασης 21 R 5mm 600mm = mm mm = 20 mm 25 mm 5 mm 38 mm 5 mm Αν χρησιμοποιείτε προστατευτικό πλαίσιο (πρόσθετο εξάρτημα 2) ), δεν χρειάζεται να αφήσετε χώρο ροής αέρα 5 mm στο μπροστινό μέρος, ούτε να χρησιμοποιήσετε προστατευτικό δάπεδο ακριβώς κάτω από τη συσκευή. Δεν είναι δυνατή η χρησιμοποίηση του προστατευτικού πλαισίου εάν εγκαταστήσετε τη συσκευή επάνω σε φούρνο. 2) Το προστατευτικό πλαίσιο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένες χώρες. Επικοινωνήστε με τον πωλητή της περιοχής σας.

22 22 Περιγραφή προϊόντος ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Γενική επισκόπηση mm 210 mm Διάταξη χειριστηρίου mm 145 mm Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος 1800 W, με λειτουργία ισχύος 2800 W (ελάχιστη διάμετρος μαγειρικού σκεύους = 145 mm). 2 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος 1800 W, με λειτουργία ισχύος 2800 W (ελάχιστη διάμετρος μαγειρικού σκεύους = 145 mm). 3 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος 1400 W, με λειτουργία ισχύος 2500 W (ελάχιστη διάμετρος μαγειρικού σκεύους = 125 mm). 4 Πίνακας χειριστηρίων 5 Επαγωγική ζώνη μαγειρέματος 2300 W, με λειτουργία ισχύος 3700 W (ελάχιστη διάμετρος μαγειρικού σκεύους = 180 mm) Χρησιμοποιήστε τα πεδία αφής για τη λειτουργία της συσκευής. Οι προβολές, οι ενδείξεις και οι ήχοι σάς ενημερώνουν για τις λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες. πεδίο αφής λειτουργία 1 Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή 2 Κλειδώνει/ξεκλειδώνει το χειριστήριο 3 Ένδειξη σκάλας μαγειρέματος Εμφανίζει τη σκάλα μαγειρέματος 4 Ενδείξεις χρονοδιακόπτη για τις ζώνες μαγειρέματος Εμφανίζει τη ζώνη για την οποία έχει ρυθμιστεί ο χρόνος 5 Η ένδειξη χρονοδιακόπτη Εμφανίζει το χρόνο σε λεπτά 6 / Αυξάνει ή μειώνει τη σκάλα μαγειρέματος

23 Οδηγίες λειτουργίας 23 πεδίο αφής λειτουργία 7 Ενεργοποιεί τη λειτουργία ισχύος 8 / Αυξάνει ή μειώνει το χρόνο 9 Επιλέγει τη ζώνη μαγειρέματος 10 Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία STOP+GO Ενδείξεις σκάλας μαγειρέματος Οθόνη Περιγραφή Η ζώνη μαγειρέματος είναι απενεργοποιημένη. Η λειτουργία Διατήρησης θερμότητας/stop+go είναι ενεργοποιημένη. - / - Η ζώνη μαγειρέματος είναι ενεργοποιημένη. Ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας Η λειτουργία Αυτόματης θέρμανσης είναι ενεργοποιημένη. Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι σωστό ή είναι πολύ μικρό ή δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος. Υπάρχει δυσλειτουργία της συσκευής Κάποια ζώνη μαγειρέματος είναι ακόμα ζεστή (υπολειπόμενη θερμότητα) Η λειτουργία κλειδώματος/ασφάλειας παιδιών είναι ενεργοποιημένη. Η λειτουργία ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Έχει τεθεί σε λειτουργία η Αυτόματη απενεργοποίηση. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος εγκαυμάτων από την υπολειπόμενη θερμότητα! Οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος παράγουν την απαιτούμενη θερμότητα για το μαγείρεμα απευθείας στη βάση του μαγειρικού σκεύους. Η υαλοκεραμική επιφάνεια είναι ζεστή από τη θερμότητα του μαγειρικού σκεύους. ΟΔΗΓΊΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Πατήστε το για 1 δευτερόλεπτο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Αυτόματη απενεργοποίηση Η λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή, εάν: Έχουν απενεργοποιηθεί όλες οι ζώνες μαγειρέματος ( ).

24 24 Οδηγίες λειτουργίας Δεν επιλέξετε σκάλα μαγειρέματος μετά την ενεργοποίηση της συσκευής. Χύθηκε κάτι ή έχετε τοποθετήσει κάτι επάνω στο χειριστήριο για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, (ένα σκεύος, ένα πανί, κ.λπ.). Ακούγεται το ηχητικό σήμα για κάποιο χρονικό διάστημα και η συσκευή απενεργοποιείται. Αφαιρέστε το αντικείμενο ή καθαρίστε το χειριστήριο. Υπερθερμανθεί η συσκευή (π.χ. όταν στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου μαγειρικού σκεύους). Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά, η ζώνη μαγειρέματος πρέπει να έχει κρυώσει. Δεν χρησιμοποιείτε το κατάλληλο μαγειρικό σκεύος. Ανάβει το σύμβολο και η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά. Δεν απενεργοποιήσετε μια ζώνη μαγειρέματος ή δεν μεταβάλλετε τη σκάλα μαγειρέματος. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, ανάβει η ένδειξη και η συσκευή απενεργοποιείται. Δείτε τον πίνακα. Οι χρόνοι της Αυτόματης απενεργοποίησης Σκάλα μαγειρέματος Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται μετά από 6 ώρες 5 ώρες 4 ώρες 1,5 ώρες Σκάλα μαγειρέματος Πατήστε το για να αυξήσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Πατήστε το για να μειώσετε τη σκάλα μαγειρέματος. Στην οθόνη εμφανίζεται η σκάλα μαγειρέματος. Πατήστε ταυτόχρονα το και το για να απενεργοποιήσετε τη ζώνη μαγειρέματος. Αυτόματη θέρμανση Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Αυτόματης θέρμανσης, μπορείτε να επιτύχετε μια επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία αυτή ενεργοποιεί τη μέγιστη σκάλα μαγειρέματος για λίγη ώρα (δείτε το σχήμα) και, στη συνέχεια, μειώνει τη θερμότητα στην απαιτούμενη σκάλα. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης θέρμανσης για μια ζώνη μαγειρέματος: 1. Πατήστε το. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο. 2. Πατήστε αμέσως το. Στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο. 3. Πατήστε αμέσως το επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή σκάλα μαγειρέματος. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το. Λειτουργίας ισχύος Η λειτουργία ισχύος προσφέρει επιπλέον ισχύ στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος. Η λειτουργία ισχύος ενεργοποιείται για 10 λεπτά κατά μέγιστο. Μετά την πάροδο αυτού του δια

25 Οδηγίες λειτουργίας 25 στήματος, η επαγωγική ζώνη μαγειρέματος επιστρέφει αυτόματα στην υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος. Για να την ενεργοποιήσετε, πατώντας το, ανάβει το. Για να την απενεργοποιήσετε, πατήστε το ή το. Διαχείριση ισχύος Η διαχείριση ενέργειας μοιράζει την ισχύ ανάμεσα σε δύο εστίες σε ένα ζεύγος (δείτε την εικόνα). Η λειτουργία ισχύος αυξάνει την ισχύ στο μέγιστο επίπεδο για μία εστία στο ζεύγος. Η ισχύς στη δεύτερη εστία μειώνεται αυτόματα σε χαμηλότερο επίπεδο. Ένδειξη για την εστία που μειώθηκε ανάμεσα σε δύο επίπεδα. Χρονοδιακόπτης Χρησιμοποιήστε το Χρονοδιακόπτη για να καθορίσετε το χρονικό διάστημα λειτουργίας της ζώνης μαγειρέματος μόνο για τη συγκεκριμένη περίοδο μαγειρέματος. Ρυθμίστε το Χρονοδιακόπτη μετά την επιλογή της ζώνης μαγειρέματος. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σκάλα μαγειρέματος πριν ή μετά τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Για να ρυθμίσετε τη ζώνη μαγειρέματος: πατήστε επανειλημμένα το μέχρι να ανάψει η ένδειξη της επιθυμητής ζώνης μαγειρέματος. Για να ενεργοποιήσετε ή να αλλάξετε το Χρονοδιακόπτη: πατήστε το ή το του χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε το χρόνο ( λεπτά). Όταν η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίσει να αναβοσβήνει αργά, εκτελείται αντίστροφη μέτρηση. Για να απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη: επιλέξτε τη ζώνη μαγειρέματος με το και πατήστε το για να απενεργοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη. Ο υπολειπόμενος χρόνος μετρά αντίστροφα έως το 00. Σβήνει η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος. Για να δείτε τον υπολειπόμενο χρόνο: ρυθμίστε τη ζώνη μαγειρέματος με το. Η ένδειξη της ζώνης μαγειρέματος αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα. Η οθόνη εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Η ζώνη μαγειρέματος απενεργοποιείται. Για να διακόψετε τον ήχο: πατήστε το Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Χρονοδιακόπτη ως μετρητή λεπτών, όταν δεν λειτουργούν οι ζώνες μαγειρέματος. Πατήστε το. Πατήστε το ή το για να ρυθμίσετε το χρόνο. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος, ακούγεται ένας ήχος και αναβοσβήνει η ένδειξη 00. Για να διακόψετε τον ήχο: πατήστε το STOP+GO Η λειτουργία ρυθμίζει όλες τις ζώνες μαγειρέματος που είναι ενεργοποιημένες στη χαμηλότερη σκάλα μαγειρέματος ( ). Όταν λειτουργεί το, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σκάλα μαγειρέματος. Η λειτουργία δεν σταματά τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη.

26 26 Χρήσιμες συμβουλές Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε το. Ανάβει το σύμβολο. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε το. Ενεργοποιείται η σκάλα μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως. Κλείδωμα Όταν οι ζώνες μαγειρέματος είναι σε λειτουργία, μπορείτε να κλειδώσετε τον πίνακα χειριστηρίων, αλλά όχι το. Εμποδίζει την ακούσια αλλαγή της σκάλας μαγειρέματος. Ρυθμίστε πρώτα τη σκάλα μαγειρέματος. Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε το. Ανάβει το σύμβολο για 4 δευτερόλεπτα. Ο χρονοδιακόπτης παραμένει αναμμένος. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, αγγίξτε το. Ενεργοποιείται η σκάλα μαγειρέματος που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως. Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απενεργοποιείτε και αυτή τη λειτουργία. Ασφάλεια παιδιών Αυτή η λειτουργία εμποδίζει την ακούσια χρήση της συσκευής. Για να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το. Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος. Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το σύμβολο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το. Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το. Μη ρυθμίσετε σκάλα μαγειρέματος. Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα. Ανάβει το σύμβολο. Απενεργοποιήστε τη συσκευή με το. Για να παρακάμψετε την ασφάλεια παιδιών για μία μόνο διαδικασία μαγειρέματος Ενεργοποιήστε τη συσκευή με το. Ανάβει το σύμβολο. Πατήστε το για 4 δευτερόλεπτα. Επιλέξτε τη σκάλα μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων. Μπορείτε να λειτουργήσετε τη συσκευή. Όταν απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το, η ασφάλεια παιδιών λειτουργεί ξανά. ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ Χρησιμοποιείτε τις επαγωγικές εστίες μαγειρέματος με τα κατάλληλα μαγειρικά σκεύη Μαγειρικά σκεύη για επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος Στις επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος ένα δυνατό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο δημιουργεί πολύ γρήγορα τη θερμότητα στο μαγειρικό σκεύος. Υλικό μαγειρικών σκευών σωστό: χυτοσίδηρος, χάλυβας, χάλυβας εμαγιέ, ανοξείδωτος χάλυβας, με πολυστρωματικό πυθμένα (και σωστή σήμανση από τον κατασκευαστή). ακατάλληλο: αλουμίνιο, χαλκός, μπρούντζος, γυαλί, κεραμικό, πορσελάνη.

27 Χρήσιμες συμβουλές 27 Το μαγειρικό σκεύος είναι σωστό για μια επαγωγική εστία, εάν το νερό βράζει πολύ γρήγορα σε μια ζώνη ρυθμισμένη στην υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος.... ένας μαγνήτης έλκεται από τον πάτο του μαγειρικού σκεύους. Η βάση των μαγειρικών σκευών πρέπει να έχει το μεγαλύτερο δυνατό πάχος και να είναι όσο πιο επίπεδη γίνεται. Διαστάσεις μαγειρικών σκευών: οι επαγωγικές ζώνες μαγειρέματος προσαρμόζονται αυτόματα στη διάσταση της βάσης του μαγειρικού σκεύους, σε κάποιο βαθμό. Οι θόρυβοι κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εάν ακούτε οξύ κρότο: τα μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά (κατασκευή τριών στρωμάτων). σφύριγμα: χρησιμοποιείτε μία ή περισσότερες εστίες με υψηλή ισχύ και τα μαγειρικά σκεύη έχουν κατασκευαστεί από διαφορετικά υλικά (κατασκευή τριών στρωμάτων). βουητό: χρησιμοποιείτε υψηλή ισχύ. κροτάλισμα: πραγματοποιείται ηλεκτρική μεταγωγή. συριγμό, βόμβο: λειτουργεί ο ανεμιστήρας. Οι θόρυβοι αυτοί θεωρούνται φυσιολογικοί και δεν αποτελούν δυσλειτουργία της συσκευής. Εξοικονόμηση ενέργειας Εάν είναι δυνατό, σκεπάζετε τα μαγειρικά σκευή με το καπάκι Τοποθετήστε τα μαγειρικά σκεύη επάνω στην εστία μαγειρέματος πριν τη θέσετε σε λειτουργία Παραδείγματα μαγειρικών εφαρμογών Τα στοιχεία στον πίνακα είναι απλώς ενδεικτικά. Σκάλα μαγειρέματος Χρήση: Χρόνος Συμβουλές 1 Διατήρηση ζεστού του φαγητού που μαγειρέψατε 1-2 Ολλανδική σως, λιώσιμο: βουτύρου, σοκολάτας, ζελατίνας 1-2 Στερεοποίηση: αφράτες ομελέτες, ψητά αυγά 2-3 Σιγανό βράσιμο ρυζιού και φαγητών με βάση το γάλα, ζέσταμα έτοιμων φαγητών όσο χρειάζεται 5-25 λεπτά λεπτά λεπτά Τοποθετήστε καπάκι στο μαγειρικό σκεύος Ανακατεύετε κατά διαστήματα Μαγειρεύετε με το καπάκι Προσθέστε υγρά σε τουλάχιστον διπλάσια ποσότητα από το ρύζι, ανακατεύετε ενδιάμεσα σε συνταγές που περιέχουν γάλα

28 28 Φροντίδα και καθάρισμα Σκάλα μαγειρέματος 3-4 Λαχανικά, ψάρι και κρέας στον ατμό λεπτά 4-5 Πατάτες στον ατμό λεπτά 4-5 Μαγείρεμα μεγαλύτερων ποσοτήτων τροφίμων, σούπες και φαγητά κατσαρόλας 6-7 Ρόδισμα στο τηγάνι: εσκαλόπ, μοσχάρι cordon bleu, παϊδάκια, κεφτεδάκια, λουκάνικα, συκώτι, κουρκούτι, αυγά, τηγανίτες, ντόνατς 7-8 Δυνατό τηγάνισμα, πατατοκροκέτες, κομμάτια παντσέτας, μπριζόλες Χρήση: Χρόνος Συμβουλές λεπτά όσο χρειάζεται 5-15 λεπτά Προσθέστε μερικές κουταλιές σούπας υγρού Χρησιμοποιήστε το πολύ ¼ λίτρου νερό για 750 γρ. πατάτες Έως 3 λίτρα υγρό συν τα υλικά Γυρίστε τα από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος Γυρίστε τα από την άλλη πλευρά μόλις περάσει ο μισός χρόνος 9 Βράσιμο μεγάλης ποσότητας νερού, βράσιμο ζυμαρικών, σοτάρισμα κρέατος (γκούλας, κρέας στην κατσαρόλα), τηγανιτές πατάτες Η λειτουργία ισχύος είναι καλύτερη για το ζέσταμα μεγάλων ποσοτήτων νερού. Πληροφορίες για τα ακρυλαμίδια ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Σύμφωνα με τις νεότερες επιστημονικές γνώσεις, το ρόδισμα των τροφίμων (ιδίως όσων περιέχουν άμυλο), μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο υγείας λόγω των ακρυλαμιδίων. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να μαγειρεύετε τα φαγητά στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία και να αποφεύγετε το έντονο ρόδισμα. ΦΡΟΝΤΊΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΆΡΙΣΜΑ Καθαρίζετε τη συσκευή μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιείτε πάντα μαγειρικά σκεύη με καθαρό πάτο. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Τα αιχμηρά αντικείμενα και τα καθαριστικά που χαράσσουν μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Για τη δική σας ασφάλεια, μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης. Οι γρατσουνιές ή οι σκούροι λεκέδες στην υαλοκεραμική εστία δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της συσκευής. Για να αφαιρέσετε τις βρωμιές: 1. Αφαιρέστε αμέσως:λιωμένο πλαστικό, πλαστική μεμβράνη και φαγητά που περιέχουν ζάχαρη. Σε αντίθετη περίπτωση, η βρωμιά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια ειδική ξύστρα για το γυαλί. Τοποθετήστε την ξύστρα στη γυάλινη επιφάνεια υπό οξεία γωνία και μετακινήστε τη λεπίδα επάνω στην επιφάνεια.

29 Τι να κάνετε αν Όταν η συσκευή έχει κρυώσει αρκετά, αφαιρέστε:δακτυλίους από άλατα, δακτυλίους λεκέδων από νερό, λεκέδες από λίπη, γυαλιστερές μεταλλικές αποχρώσεις. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό καθαριστικό υαλοκεραμικών εστιών ή ανοξείδωτων σκευών. 2. Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό. 3. Στο τέλος, σκουπίστε τη συσκευή με ένα καθαρό πανί για να τη στεγνώσετε. ΤΙ ΝΑ ΚΆΝΕΤΕ ΑΝ... Πρόβλημα Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση ή η λειτουργία της συσκευής. Ακούγεται ένας ήχος και η συσκευή απενεργοποιείται. Όταν είναι απενεργοποιημένη η συσκευή, ακούγεται ένας ήχος. Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και ρυθμίστε τη σκάλα μαγειρέματος εντός 10 δευτερολέπτων. Πατήσατε ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα πεδία αφής. Πατήστε μόνο ένα πεδίο αφής. Έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια παιδιών, το κλείδωμα ή η λειτουργία Stop+Go. Δείτε το κεφάλαιο Οδηγίες λειτουργίας. Στο χειριστήριο υπάρχει νερό ή λεκέδες από λίπη. Καθαρίστε το χειριστήριο. Καλύψατε ένα ή περισσότερα πεδία αφής. Αφαιρέστε το αντικείμενο από τα πεδία αφής. Η συσκευή απενεργοποιείται. Τοποθετήσατε ένα αντικείμενο στο. Αφαιρέστε το αντικείμενο από το πεδίο αφής. Δεν ανάβει η ένδειξη υπολειπόμενης θερμότητας. Η λειτουργία Αυτόματης θέρμανσης δεν ενεργοποιείται. Η σκάλα μαγειρέματος περνάει εναλλάξ μεταξύ δύο ρυθμίσεων μαγειρέματος. Τα πεδία αφής έχουν θερμανθεί. Ανάβει το Η ζώνη μαγειρέματος δεν είναι ζεστή επειδή χρησιμοποιήθηκε μόνο για σύντομο χρονικό διάστημα. Εάν η ζώνη μαγειρέματος έπρεπε να είναι ζεστή, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. Υπάρχει ακόμα υπολειπόμενη θερμότητα στη ζώνη μαγειρέματος. Αφήστε τη ζώνη μαγειρέματος να κρυώσει επαρκώς. Έχει ρυθμιστεί η υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος. Η υψηλότερη σκάλα μαγειρέματος έχει την ίδια ισχύ με τη λειτουργία Αυτόματης θέρμανσης. Η λειτουργία Διαχείρισης ισχύος είναι ενεργοποιημένη. Δείτε την ενότητα Διαχείριση ισχύος. Το μαγειρικό σκεύος είναι πολύ μεγάλο ή το έχετε τοποθετήσει πολύ κοντά στο χειριστήριο. Αν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε μεγάλα μαγειρικά σκεύη, να τα τοποθετείτε στις πίσω ζώνες μαγειρέματος. Έχει τεθεί σε λειτουργία η Αυτόματη απενεργοποίηση. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.

30 30 Περιβαλλοντικά θέματα Πρόβλημα Πιθανή αιτία και αντιμετώπιση Ανάβει το Δεν έχει τοποθετηθεί μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος. Τοποθετήστε ένα μαγειρικό σκεύος στη ζώνη μαγειρέματος. Ακατάλληλο μαγειρικό σκεύος. Χρησιμοποιήστε το σωστό μαγειρικό σκεύος. Η διάμετρος της βάσης του μαγειρικού σκεύους είναι πολύ μικρή για τη ζώνη μαγειρέματος. Μεταφέρετε το μαγειρικό σκεύος σε μικρότερη ζώνη μαγειρέματος. Ανάβει η ένδειξη και ένας Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής. αριθμός. Αποσυνδέστε για λίγο τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Αποσυνδέστε την ασφάλεια από τον οικιακό ηλεκτρικό πίνακα. Συνδέστε την ξανά. Εάν ανάψει ξανά η ένδειξη, επικοινωνήστε με το σέρβις. Ανάβει το Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη συσκευή, καθότι έχει στεγνώσει το περιεχόμενο κάποιου μαγειρικού σκεύους κατά το μαγείρεμα. Έχει τεθεί σε λειτουργία η προστασία της ζώνης μαγειρέματος έναντι υπερθέρμανσης. Έχει τεθεί σε λειτουργία η Αυτόματη απενεργοποίηση. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. Απομακρύνετε το θερμό μαγειρικό σκεύος. Μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα, ενεργοποιήστε ξανά τη ζώνη μαγειρέματος. Το πρέπει να σβήσει από την οθόνη, η ένδειξη της υπολειπόμενης θερμότητας μπορεί να παραμείνει. Αφήστε το μαγειρικό σκεύος να κρυώσει αρκετά και ελέγξτε στην ενότητα «Μαγειρικά σκεύη» αν είναι κατάλληλο για την επαγωγική ζώνη μαγειρέματος. Αν έχετε δοκιμάσει τους παραπάνω τρόπους αντιμετώπισης και δεν είναι δυνατή η αποκατάσταση του προβλήματος, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Αναφέρετε τα δεδομένα από την πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, τον τριψήφιο κωδικό για την υαλοκεραμική εστία (βρίσκεται στη γωνία της γυάλινης επιφάνειας) και το μήνυμα σφάλματος που εμφανίζεται. Βεβαιωθείτε, ότι έχετε θέσει σε λειτουργία σωστά τη συσκευή. Στην περίπτωση εσφαλμένων χειρισμών, η επιδιόρθωση από τον τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο θα χρεώνεται κανονικά ακόμη και όταν δεν έχει λήξει η περίοδος εγγύησης. Οι οδηγίες σχετικά με την εξυπηρέτηση πελατών και οι όροι της εγγύησης βρίσκονται στο βιβλιαράκι της εγγύησης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ Το σύµβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να µ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριµµα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σηµείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συµβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόµενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα µπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισµό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτοµερέστερες πληροφορίες σχετικά µε την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε µε το δηµαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας

31 Περιβαλλοντικά θέματα 31 υπηρεσία αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων ή µε το κατάστηµα όπου αγοράσατε το προϊόν. Υλικό συσκευασίας Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να ανακυκλωθούν. Τα πλαστικά συστατικά προσδιορίζονται από τη σήμανση: >PE<,>PS<, κ.λπ. Απορρίψτε τα υλικά συσκευασίας ως οικιακά απορρίμματα στις εγκαταστάσεις διάθεσης απορριμμάτων του δήμου σας.

32 32 AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív technológiákat és jellemzőket, melyek a mindennapi teendőket nagymértékben megkönnyítik, és amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből. KIEGÉSZÍTŐ TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek ragyogó külsejét és tökéletes működését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a legszigorúbb szabványoknak és az Ön minőségi igényeinek megfelelően tervezett és kivitelezett egyéb kiegészítő tartozékokat - a különleges főzőedényektől az evőeszköz kosarakig, az edénytartóktól a fehérnemű-zsákokig... Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:

www.eluxshop.hu HK634200XB

www.eluxshop.hu HK634200XB HK634200XB FI EL HU LT SV INDUKTIOTASO ΕΠΑΓΩΓΙΚΉ ΕΣΤΊΑ INDUKCIÓS TŰZHELYLAP INDUKCINĖ KAITLENTĖ INDUKTIONSHÄLL KÄYTTÖOHJE ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA BRUKSANVISNING 2 16 32

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ INSTRUCTIONS MANUAL ΦΟΥΡΝΑΚΙ SUPER NEW 1505 3505 4005 4505 SUPER NEW MIDI OVEN 1505 3505 4005 4505 GR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕΛΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 2 Οδηγίες χρήσης Σελίδα ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Το παρόν εγχειρίδιο και η συσκευή περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το ηλεκτρικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα υλικά που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100

ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 ΠΟΛΥΜΑΓΕΙΡΑΣ COMO 1100 Μέρη και εξαρτήματα Μέρη της συσκευής Πίνακας ελέγχου Γυάλινο καπάκι Χαμηλή σχάρα Για μαγείρεμα, άχνισμα και ψήσιμο (για ογκώδη τρόφιμα) Ψηλήσχάρα Γιαgrill, φρυγάνισμα και ξερό ψήσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση

Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση CY GR Οδηγίες για την χρήση, την εγκατάσταση και την σύνδεση Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ Αγαπητέ πελάτη! Το υαλοκεραμικό μαγειρικό πλατώ προορίζεται για οικιακή χρήση. Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ:

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 41902011GR.fm Page 60 Tuesday, November 28, 2006 11:10 AM Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660

ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ÏÄÇÃÉÅÓ ÑÇÓÇÓ KF 5660 ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα στο μαγείρεμα λόγω πιθανής μείωσης τάσεως στην περιοχή σας, τότε συνίσταται να προσαρμόσετε το θερμοστάτη του φούρνου σε υψηλότερη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση

Φυλλάδιο οδηγιών VRH 640 X VRH 641 D C. Εστία. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Φυλλάδιο οδηγιών Εστία GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-4 Τοποθέτηση Ηλεκτρικές συνδέσεις Διάθεση - Αχρήστευση Περιγραφή της συσκευής, 5 Ο πίνακας ελέγχου Προεκτεινόμενες ζώνες μαγειρέματος Προφυλάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Ηλεκτρικές Συσκευές ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις ηλεκτρικές συσκευές μας. Οι συσκευές ΙΚΕΑ υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους ώστε να πληρούν

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 38 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ VC640 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, θα πρέπει πάντα να λαμβάνετε τις βασικές προφυλάξεις, περιλαμβανομένων των ακόλουθων:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης

Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Οδηγίες χρήσης και τοποθέτησης Κεραμικές εστίες KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την τοποθέτηση - σύνδεση - αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εντοιχισμένη κεραμική εστία

Εντοιχισμένη κεραμική εστία Εντοιχισμένη κεραμική εστία EL Αγαπητέ πελάτη! Η εντοιχισμένη κεραμική κουζίνα προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5

Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 Περιεχόμενα 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 3 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3 3. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ 4 4. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ 4 5. ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 5 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 6 7. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 6 8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 GR KULINARISK NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 37 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 7 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 10 Πίνακας χειριστηρίων 11 Πριν από την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Clockradio AR105. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Clockrado AR105 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 11 FR 20 ES 29 DE 38 EL 47 DA 56 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE

RO ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА BG ةيب رعلا AR NCE/DGE Manual de Instrucciones Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d instructions Manual de Instruções ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Kullaným Kýlavuzu Instrukcja obsługi Használati utasítás Инструкция по эксплуатации

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 1144 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Συσκευή ελέγχου αφής Ψηφιακό Χειριστήριο 3 Ταχυτήτων Περίοδοι καθαρισμού των αλουμίνιων φίλτρων: Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν η ένδειξη

Διαβάστε περισσότερα

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες

μήνες, για τα μοντέλα που διαθέτουν Φίλτρο αντικαθιστάται με καινούργιο κάθε 2-3 (Η έξοδος πρέπει να είναι ανοιχτή). Άνθρακα, υπό κανονικές συνθήκες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο Τάση ρεύματος 220-240 V 50Hz Ισχύς λαμπτήρα (W) 2 x 50 W Ισχύς μοτέρ (W) 210 W 1 220 Δυνατότητα 2 320 Απορρόφησης 3 420 (m³/h) 4 550 5 800 Κλάση Μόνωσης Μοτέρ F Κλάση Μόνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΕΙΣ Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικό! - Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic

SE20XMFR8. Λειτουργίες. classic Φούρνος, Ύψος 48εκ, 90 εκ, πολυλειτουργικός, 8 λειτουργιών Σειρά Classic, Inox, Ενεργειακή κλάση A Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709146665 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ & ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ Ανοξείδωτο ατσάλι

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372

ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΠΤΙΚΟ ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ UNIT-T UT371/372 Οδηγίες Χρήσης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Περιληπτικά 3 2. Τι θα βρείτε στη συσκευασία... 3 Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια της συσκευής...3 Κανόνες για την ασφαλή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Projection Clockradio

Projection Clockradio Projecton Clockrado AR270P User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 58 DA 70 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης

Οδηγίες συναρμολόγησης Οδηγίες συναρμολόγησης εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου 0315.. 1 Χειρισμός Εικόνα 1: Στοιχείο χειρισμού Ο έλεγχος των λειτουργιών του εντοιχιζόμενου ραδιοφώνου πραγματοποιείται μέσω των πλήκτρων του στοιχείου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΣΕΙΡΑΣ CEF & SN 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο χρήσης αυτό χρησιμοποιείται στα ακόλουθα μοντέλα CEF 210, CEF 215, CEF 222, CEF 232, CEF 242, CEF 252, SN200, SN300, SN400

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά

Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec. Μοντέλο: Fantec SB-200BT. Εγχειρίδιο Αγγλικά Ηχοσύστημα Soundbar με Bluetooth της Fantec Μοντέλο: Fantec SB-200BT Εγχειρίδιο Αγγλικά Τεχνικές προδιαγραφές: Διαστάσεις (Π x Υ x Β): 340 x 110 x 110 mm Ισχύς εξόδου: 24W (2 x 12W) RMS Έκδοση Bluetooth:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης

φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης done by Impala Technical Documentation φορητός αφυγραντήρας GR Οδηγίες χρήσης 4335843173403_Dehumidifier_PLDM22E_IM_BD_GR_121217_K1.indd 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΑ Ή ΛΥΧΝΙΑΣ LED (ανάλογα με το μοντέλο) ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Σε ορισμένα μοντέλα, μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα που υποδεικνύει ότι έχει ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: κρατήστε πατημένο το κουμπί

Διαβάστε περισσότερα

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική.

Τόσο η δική σας ασφάλεια όσο και των άλλων είναι πολύ σημαντική. ΟΔΗΓΙΕΣ βραστήρα νερού Πίνακας περιεχομένων ΑΣΦΑΛΕΙΑ βραστηρα νερου Σημαντικά μέτρα ασφάλειας... 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις... 7 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού... 7 Ενεργοποίηση μπαταρίας

Διαβάστε περισσότερα

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8

Käyttöohje Bruksanvisning. jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 ΨΥΓΕΙΟ Käyttöohje Bruksanvisning GR FI SE Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ jääkaappi kylskåp ERT 14001W8 We were thinking of you when we made this product GR electrolux 3 Καλώς ήρθατε στον κόσµο της Electrolux Σας ευχαριστούµε

Διαβάστε περισσότερα

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu

GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu GR AKT 760/NE ΕΝΤΙΧΟΙΣΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΣΤΙΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Αυτές οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο www.whirlpool.eu FR BG RO SI GR ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm

120/160/210 mm 145 mm. 120/160/210 mm 145x250 mm 12/21 mm 12/16/21 mm 12/21 mm 18 mm 18 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 165x26 mm 12/16/21 mm 145x25 mm 12/16/21 mm 18 mm 18 mm 115/18 mm ENGLISH Instructions for use Page 2 DEUTSCH Bedienungsanleitung Seite 11

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King»

CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» CILIO ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ «Schoko King» Οδηγίες Χρήσης και Φροντίδας Παρακαλούµε φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης! Ευχαριστούµε που επιλέξατε αυτό το υψηλής ποιότητας σιντριβάνι σοκολάτας. Για να εξασφαλίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MARMITEK SPEAKER ANYWHERE 400 Αυτά τα ηχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, προς αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, ο πομπός και τα τροφοδοτικά

Διαβάστε περισσότερα

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ UTH 200 GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 200 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό με την

Διαβάστε περισσότερα

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120

PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 PARSIFAL INOX 90 120 PARSIFAL VETRO 90-120 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγκατάσταση του απορροφητήρα πρέπει να γίνεται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό. Ο κατασκευαστής/πωλητής δε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ DAV-4141 1 220-240V~ 50Hz 1200W, Κλάση II Οδηγίες χρήσης Η συσκευή είναι μόνο για στεγνή απορρόφηση Προσοχή: Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE

ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΕΜΜΕΣΟ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΟΦΘΑΛΜΟΣΚΟΠΙΟ VANTAGE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβολα 2. Προειδοποιήσεις & επισημάνσεις 3. Σχετικά με το περιβάλλον 4. Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ. 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης. 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11. Αξεσουάρ Kébbé 12. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ EΛ 1. Σώµα συσκευής 2. Πιεστήρας 3. ίσκος συµπλήρωσης 4. Κουµπί ξεκλειδώµατος συστήµατος κόπτη 5. Σύστηµα κοπής 6. Βίδα 7. Μαχαίρι 8. Σχάρες 9. Παξιµάδι 10. Σωλήνας παρασκευής λουκάνικων 11.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12.

Εγχειρίδιο Χρήσης Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Τ Α. Τηλεχειριστήριο L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12. Α Τ Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Μοντέλα: L2VI-09 / L2VO-09 L2VI-12 / L2VO-12 Σ Υ Σ Τ Η Μ Τηλεχειριστήριο Εγχειρίδιο Χρήσης Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη μονάδα κλιματισμού της INVENTOR. Για τη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ FAVORIT Κατσαρόλες & τηγάνια ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στα σκεύη μαγειρικής μας. Γι αυτό τα σκεύη FAVORIT υπόκεινται σε αυστηρές δοκιμές και ελέγχους, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W)

R-061 R-062 Τάση 230 V AC, 50 Hz 230 V AC, 50 Hz. 63cm (L) x 57cm (H) x 23 cm (W) 73cm (L) x 67cm (H) x 23 cm (W) ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ MICA (MICATHERMIC) ΜΟΝΤΕΛΟ R-061 / R-062 Αυτοί οι νέου τύπου θερµοποµποί διαθέτουν θερµικά στοιχεία κατασκευασµένα µε MICA, υλικό που αποτελεί τη νέα τεχνολογία θέρµανσης του 21

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις. Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ. Περιεχόμενα. Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις. Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2-3 Τοποθέτηση και σύνδεση Ηλεκτρικές συνδέσεις Περιγραφή της συσκευής, 4 Ο πίνακας ελέγχου Εκκίνηση και Χρήση, 5-8 Ξεκινώντας τη συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46

HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 HC412000GB FI Käyttöohje 2 FR Notice d'utilisation 16 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 46 2 www.aeg.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT.......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Συρόµενος απορροφητήρας R-3004 Οδηγίες χρήσης Οδηγίες για την εγκατάσταση και την χρήση του µοντέλου CE 1 Πίνακας περιεχοµένων Υποδείξεις ασφαλείας 3 Χαρακτηριστικά 3 Γενικές προφυλάξεις 4 Οδηγίες για

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ HERCULES DJCONTROLWAVE KAI TO DJUCED DJW ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗ HERCULES DJCONTROLWAVE Το Hercules DJControlWave είναι ένας ελεγκτής για DJ με 2 πλατό με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Διαβάστε περισσότερα

Θέση των πλήκτρων της συσκευής

Θέση των πλήκτρων της συσκευής APRC9235 Προφύλαξη Παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη προσεχτικά πριν τη χρήση της συσκευής, και κρατήστε το εγχειρίδιο για μελλοντική βοήθεια. Οι προειδοποιήσεις και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία

Φυλλάδιο οδηγιών HB 6.2 IX HB 9.2 IX. Απορροφητήρας. Περιεχόμενα. Ελληνικά. Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Φυλλάδιο οδηγιών Απορροφητήρας GR Ελληνικά Περιεχόμενα Εγκατάσταση, 2 Συνδεσμολογία Τεχνικές πληροφορίες Ηλεκτρική σύνδεση Καλώδιο τροφοδοσίας Τεχνικά χαρακτηριστικά HB 6.2 IX HB 9.2 IX Περιγραφή της συσκευής,

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ. Ελληνικά VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE INSTRUKTIONER VOEDSELBLAD INSTRUCTIES MATEBRETT Bruksanvisning Ελληνικά food Tray Instructions PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung VASSOIO PER ALIMENTI ISTRUZIONI PER L USO BANDEJA

Διαβάστε περισσότερα

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de

CHARGE BOX 0.8 USER MANUAL BATTERY-CHARGER 0,8 AMP WWW.4LOAD.DE. 4 Load GmbH. Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de CHARGE BOX 0.8 BATTERY-CHARGER 0,8 AMP USER MANUAL 4 Load GmbH Glendale Str. 4 87700 Memmingen Germany www.4load.de WWW.4LOAD.DE 3 2 5 1 4 8 9 7 6 10 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή Για την ασφάλειά σας...

Διαβάστε περισσότερα

HC412000GB AT BE FR GR FI DE

HC412000GB AT BE FR GR FI DE HC412000GB DE GASKOCHFELD BENUTZERINFORMATION 2 FI KAASUKEITTOTASO KÄYTTÖOHJE 19 FR TABLE DE CUISSON GAZ NOTICE D'UTILISATION 35 EL ΕΣΤΊΑ ΑΕΡΊΟΥ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 53 AT BE FR GR FI DE 2 FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών

Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών VARIO S-Max Ψηφιακός Εντοιχιζόμενος Ελεγκτής Υδροθερμικών Τζακιών Γενικά Ο ελεγκτής VARIO S-Max προορίζεται να ελέγχει υδροθερμικά τζάκια (καλοριφέρ) και βοηθάει στην ενσωμάτωσή τους στο υπάρχον σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet

WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet LT LV EE SL SK HU PL CZ FR FI ES TR GR FI DK SV NL PT EN DE WD 1 (M) / WD 1000 (M) Käyttöohjeet WD 1 (M) / WD 1000 (M) WD 1 (M) WD 1000 (M) Laitekatsaus 1 Näyttö 2 UP-näppäin 3 DOWN-näppäin 4 Lämpötilanäppäin

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση

Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ο καθαρός φούρνος είναι εύκολη υπόθεση Ιούλιος 2014 Pitsos. Η πρωτοπόρος εταιρία στη φροντίδα του ελληνικού νοικοκυριού. Στην Pitsos φροντίζουμε να δικαιώνουμε καθημερινά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA

INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA LINE-INTERACTIVE UPS Uninterruptible Power System INFORM GUARD COMPACT 1000VA / 1500VA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Παρακαλείσθε να διαβάσετε το εγχειρίδιο διεξοδικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ. Οδηγίες χρήσης ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΑΠΕ ΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ Οδηγίες χρήσης 1 Αγαπητή πελάτισσα, Αγαπητέ πελάτη, Συγχαρητήρια για την αγορά του προϊόντος BUDGET. Όπως όλα τα προϊόντα BUDGET έτσι και αυτό κατασκευάστηκε µε βάση την τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND

APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND APW10 AKAI ΡΑΔΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΔΕΚΤΗΣ 4-BAND 1. Ένδειξη συχνότητας/ ώρας 2. Ένδειξη μπάσου 3. Ένδειξη FM 4. Ένδειξη έντασης σήματος 5. Ένδειξη λειτουργίας για το ξυπνητήρι 6. Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ RADICAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email info@carad.gr - service@carad.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΆΜΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ Λειτουργία της συσκευής 1. Συνδέστε το φις στην πρίζα 2. Όταν συνδέσετε το φις, η συσκευή είναι συνήθως ρυθμισμένη από το εργοστάσιο σε θερμοκρασία 5 C. Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΤΩ "Teka" VTC-M TR-620 VT-TC 60.3 TT-620 VTC-B TT-600 TC-620 TB-600 TR-735 AB TR-640 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα "Victoria" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr

TR93X νέο. Victoria. Κουζίνα Victoria 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr TR93X νέο Κουζίνα "" 90x60 cm, Inox, 3 φούρνοι Ενεργειακή κλάση BA Περισσότερες πληροφορίες στο www.petco.gr EAN13: 8017709191016 ΕΣΤΙΑ: Εμπρός Δεξιά: 1.80kW Πίσω Δεξιά: 2.90kW Εμπρός Κέντρο: 1.00kW Πίσω

Διαβάστε περισσότερα

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ

GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GRILL GL2000 Professional Serie ΨΗΣΤΙΕΡΑ (GR) TYPE H6001 1 2 3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΗΣΤΙΕΡΑΣ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν. Είμαστε σίγουροι ότι θα εκτιμήσετε

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z3 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z3. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Αγγίξτε τα «άκρα» με τη δική σας μουσική. Αισθανθείτε ελεύθερος

Διαβάστε περισσότερα

5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. Ηλεκτρικές Συσκευές IKEA - σχεδιασμένες για το σήμερα και για πολλά αύριο. Ηλεκτρικές Συσκευές... 4. Εστίες... 6

5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ. Ηλεκτρικές Συσκευές IKEA - σχεδιασμένες για το σήμερα και για πολλά αύριο. Ηλεκτρικές Συσκευές... 4. Εστίες... 6 ΕΣΤΙΕΣ Οδηγός αγοράς Μερικά από τα προϊόντα που παρουσιάζονται εδώ μπορεί να μην είναι διαθέσιμα στο κατάστημα. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το προσωπικό μας ή επισκεφτείτε το www.ikea.gr. Για περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER

ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΘΕΡΜΟΠΟΜΠΟΙ CALEO2 CALEO 2 TURBO & CALEO TURBO TIMER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΡΑΝΤ Α.Β.Ε.Ε. www.carad.gr Φαλήρου 5, 18543 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τηλ. 2104212350, Fax 2104200036, Email

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Αγαπητέ Πελάτη, Ευχαριστούμε που επιλέξατε την ηλεκτρονική ζυγαριά κουζίνας UMA της Casa Bugatti. Όπως κάθε άλλη οικιακή συσκευή έτσι και αυτή η ζυγαριά πρέπει να χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ Κατά την ηλεκτρική σύνδεση στην οθόνη θα εμφανιστούν οι προεπιλεγμένες στο εργοστάσιο θερμοκρασίες (-18 C και +5 C). Αν ενεργοποιηθεί το ηχητικό σήμα και αναβοσβήνει ο δείκτης θερμοκρασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Οδηγίες για τη φροντίδα. Ασφάλεια ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ασφάλεια Οι έγκυες και τα άτομα με καρδιολογικά προβλήματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τα γυαλιά 3D. Η παρακολούθηση τηλεόρασης με τρισδιάστατη εικόνα δεν συνιστάται για παιδιά. Μην χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα