Θρησκευτικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θρησκευτικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο"

Transcript

1 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ Φθινόπωρο 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σε θέματα Πληροφορικής Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία με ποσοστό 50% και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με ποσοστό 50% στα πλαίσια του Μέτρου 2.1. «Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στα πλαίσια της δια βίου μάθησης» που εντάσσεται στο Ενιαίο Έγγραφο Προγραμματισμού (ΕΕΠ) Στόχος 3 «Ανθρώπινο Δυναμικό»για την Προγραμματική Περίοδο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) «Συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την κοινωνική ενσωμάτωση».

2 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 Συγγραφή υλικού Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης () Ευθύμιος εωργιάδης - Δάσκαλος Παναγιώτης Ντουρής - Δάσκαλος Αδάμος Νικολάου - Δάσκαλος Εποπτεία υλικού Ομάδα Εποπτείας Θρησκευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης Αλέξανδρος Ταπάκης, Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειρήνη Παπαθανασίου, Ομάδα Επιμόρφωσης ΤΠΕ στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Επιμέλεια υλικού Αδάμος Νικολάου ενικός συντονισμός - Επιμέλεια Αναστασία Οικονόμου

3 Κώδικας Δεοντολογίας Η άντληση πληροφοριών, η χρήση και ο πολλαπλασιασμός υλικού από το παρόν βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο* (CD/DVD) επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση της ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρακάτω όρων: Η χρήση του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD) υπόκειται στις διατάξεις των κυπριακών και των διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες περιέχονται, διατίθενται στους χρήστες για αυστηρά προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς πληροφόρησης, μελέτης, ή πραγματοποίησης διδασκαλίας, και σε καμία περίπτωση για εμπορικούς. H χρήση, αναπαραγωγή ή επαναδημοσίευσή του υλικού, ολική ή μερική, με οποιαδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Οι πάσης φύσεως πληροφορίες και το υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτό βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) παρέχονται στην βάση του «ως έχει» («as is») και «ως διατίθενται» («as available») και χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν εγγυάται για την ορθότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών του βιβλιαρίου και του συνοδευτικού ψηφιακού δίσκου (CD/DVD), οι οποίες εκφράζουν μόνο τις απόψεις των συντακτών τους και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τους. Ο χρήστης τις χρησιμοποιεί με αποκλειστικά δική του ευθύνη και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημιά του χρήστη από τη χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται είτε στο βιβλιάριο είτε στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των προταθέντων δικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία, η οποία μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Ακόμη ούτε είναι υπεύθυνη για την πολιτική ασφαλείας των προταθέντων δικτυακών τόπων ούτε και για τον τρόπο διαχείρισης των ηλεκτρονικών επισκεπτών τους. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, φέρει για τυχόν ζημία του επισκέπτη από την κακή χρήση είτε των προταθέντων δικτυακών τόπων, είτε των στοιχείων που περιέχονται σ αυτούς. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες φιλοξενούνται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD), εκφράζουν την άποψη των δημιουργών τους και όχι κατ ανάγκη την άποψη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν διακοπή λειτουργίας ή τροποποίηση των προταθέντων δικτυακών τόπων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών. Στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) περιλαμβάνονται υλικό, trademarks, service marks κλπ, καθώς και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται και η χρήση του πρέπει να ακολουθεί τις σχετικές διατάξεις του νόμου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν ευθύνεται για τυχόν εμφάνιση προσωπικών δεδομένων, τα οποία εμφανίζονται στο βιβλιάριο και το συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008 * Το επιμορφωτικό υλικό του βιβλιαρίου, μαζί με επιπρόσθετο υλικό, βρίσκεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (CD/DVD)

4

5 Περιεχόμενα Μέρος Α 9 Χαιρετισμός Δρ Κυριάκος Πιλλάς, Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 11 Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 13 Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Μέρος Β 17 Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 19 Εισηγήσεις για Δραστηριότητες Μέρος 53 Συνοπτικός Πίνακας Αναπτυγμένων Δραστηριοτήτων 55 Αναπτυγμένες Δραστηριότητες

6 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

7 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α ΜΕΡΟΣ Α 7

8 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

9 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.1 - Χαιρετισμός Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, πέρα από την ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει επηρεάσει ουσιαστικά και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον τη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται στη διάθεση των εκπαιδευτικών μας ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Η έκδοση αυτή, η οποία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς εκδόσεων που καλύπτουν διάφορα θέματα του αναλυτικού προγράμματος, φιλοδοξεί να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς μας στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά εργαλεία. Η βοήθεια συνίσταται στην παρουσίαση ιδεών και εισηγήσεων για αξιοποίηση των εργαλείων αυτών στην εκπαιδευτική πράξη. Στόχος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας περιεκτικής τράπεζας εισηγήσεων για αξιοποίηση των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και θα εμπλουτίζεται συνεχώς. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του επιμορφωτικού υλικού υπό τη μορφή διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων έγινε με τη συμμετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου να ενισχύει την εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη. Χαιρετίζω την προσπάθεια όλων, όσοι έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάπτυξης και έκδοσης του υλικού αυτού και προσδοκώ ότι αυτό θα αξιοποιηθεί παραγωγικά. Δρ Κυριάκος Πιλλάς Αν. Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α Χαιρετισμός Αν. Διευθυντή 9

10 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 10 Εργαλείo: Διαδίκτυο

11 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.2 - Εισαγωγή στη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης του Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προσφέρει προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων σε θέματα νέων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας με στόχο την προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εκπαιδευτικοί αποκτούν κατ αρχήν βασικές δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και αφ ετέρου αναπτύσσουν ένα συγκροτημένο φιλοσοφικό πλαίσιο στο οποίο οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας έχουν πραγματική ποιοτική συνεισφορά στη διδακτική πράξη. ια την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό το οποίο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη. Το επιμορφωτικό υποστηρικτικό υλικό καλύπτει συγκεκριμένα και εξειδικευμένα παραδείγματα ένταξης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε σχέση με τη χρήση και τις δυνατότητες παιδαγωγικής αξιοποίησης συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μαθησιακών εργαλείων και περιβαλλόντων υπό τη μορφή εκπαιδευτικών σεναρίων, διδακτικών εισηγήσεων, σχεδίων μαθήματος, δραστηριοτήτων ή και απλών οδηγιών χρήσης προγραμμάτων. Η ανάπτυξη του υλικού έγινε από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες αποτελούνταν από εκπαιδευτικούς που είχαν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα και συντονίζονταν από επιθεωρητή της ειδικότητας ή εκπρόσωπό του και από λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Το υλικό αυτό αναμένεται να αποτελέσει μια αρχική βάση εισηγήσεων πάνω στην οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να οικοδομούν ποιοτικές μαθησιακές εφαρμογές, να προβληματιστούν για περαιτέρω τρόπους αποτελεσματικής χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας και να προχωρήσουν σε διδακτικές παρεμβάσεις. Η παρούσα πρώτη έκδοση του επιμορφωτικού υποστηρικτικού υλικού σε έντυπη και ψηφιακή μορφή που κρατάτε στα χέρια σας, αποτελείται από μια σειρά βιβλιαρίων που το καθένα καλύπτει τη χρήση συγκεκριμένων μαθησιακών εργαλείων για μια διδακτική περιοχή. Το κάθε βιβλιάριο παρουσιάζει αρχικά ένα αριθμό εισηγήσεων διδακτικών και μαθησιακών εφαρμογών, οι οποίες περιγράφονται συνοπτικά. Στο τρίτο μέρος του βιβλιαρίου, αναπτύσσονται ολοκληρωμένες διδακτικές και μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες συμπληρώνονται με συνοδευτικό υλικό. Το υλικό που αναφέρεται σε κάθε βιβλιάριο βρίσκεται στο ψηφιακό δίσκο που ενσωματώνεται στο τέλος του βιβλιαρίου. Επιπρόσθετα, το υλικό αυτό φιλοξενείται στη διαδικτυακή πύλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μέσω της οποίας ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να έχει πρόσβαση στη βάση του υλικού, να αποθηκεύει τις εκπαιδευτικές εισηγήσεις που τον ενδιαφέρουν, να αξιολογεί εισηγήσεις και να εμπλουτίζει τη βάση αυτή με δικές του προτάσεις προσαρμόζοντας υφιστάμενες εισηγήσεις ή προτείνοντας νέες. Στόχος είναι η αρχική αυτή δημιουργία υλικού να αποτελέσει μια δυναμική βάση διδακτικών και μαθησιακών εισηγήσεων ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, η οποία να υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και η οποία συνεχώς να εμπλουτίζεται και να διαμορφώνεται βάσει των εκπαιδευτικών εφαρμογών και εμπειριών του κάθε εκπαιδευτικού. Α Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου Εισαγωγή σ τη φιλοσοφία ανάπτυξης και χρήσης Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού 11

12 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Α 12 Εργαλείo: Διαδίκτυο

13 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.3 - Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας για Ανάπτυξη Επιμορφωτικού Υποστηρικτικού Υλικού για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Ομάδα Εργασίας Κωδικός Ομάδας Εργαλείο Θεωρητικό Πλαίσιο Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Διαδίκτυο Στόχος της ομάδα μας ήταν η δημιουργία μια σειράς δραστηριοτήτων που να προωθούν την ένταξη του διαδικτύου στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας προτείνονται τριάντα έξι εισηγήσεις για δραστηριότητες, από τις οποίες οι δεκαπέντε αναπτύσσονται πλήρως ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεσή του όλα τα σχετικά υλικά (φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις, δείγματα εργασίας μαθητών, οδηγίες πλοήγησης) που απαιτούνται για να εφαρμόσει τις εισηγήσεις αυτές στην τάξη του. Κριτήριο επιλογής των ιστοσελίδων πάνω στις οποίες βασίστηκε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των προτεινόμενων δραστηριοτήτων ήταν η συνάφειά τους με τη θεματολογία των ελλαδικών σχολικών εγχειριδίων και με τους στόχους του μαθήματος, όπως περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η εξεύρεση αξιόπιστων ιστοσελίδων, που εξυπηρετούν το στόχο μας ήταν δύσκολη, καθώς οι δημιουργίες είναι ακόμη πρωτόλειες. Επιλέχθηκαν, όμως, ιστοσελίδες που ενισχύουν την πολιτισμική διάσταση του μαθήματος και παρέχουν στους μαθητές την ευκαιρία να ερευνούν και να μαθαίνουν μέσα από εικόνες, κείμενο, ήχο, παιχνίδια, έτσι ώστε η μάθηση να γίνεται πιο παραστατική και σφαιρική. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: α) Προωθούν την ενεργή εμπλοκή των μαθητών στην αναζήτηση και ανακάλυψη της νέας γνώσης, εφαρμόζοντας τη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας. Οι μαθητές, με τη βοήθεια φύλλων εργασίας, αντλούν πληροφορίες επιπρόσθετες των σχολικών εγχειριδίων που φιλοξενούνται στις επιλεγμένες ιστοσελίδες. Περαιτέρω, καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους, χρησιμοποιώντας διάφορα λογισμικά προγράμματα (Word, Power Point, Kidspiration, Movie Maker κ.ά.). β) Καλύπτουν τα κυριότερα κεφάλαια των βιβλίων που χρησιμοποιούνται τώρα στα σχολεία μας αλλά και άλλα θέματα που εμπίπτουν στο μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο. γ) Έχουν ποικιλομορφία στο είδος τους έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρουσες στους διάφορους τύπους νοημοσύνης των μαθητών. δ) Ο βαθμός δυσκολίας τους είναι ποικίλος και προωθούν τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής ικανότητας. ε) Υπάρχουν εισηγήσεις για το δάσκαλο που έχει περιορισμένο χρόνο καθώς και για περιπτώσεις όπου μπορεί να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος στις δραστηριότητες με τη μορφή εκτεταμένων project. Οι δραστηριότητες πέραν του Διαδικτύου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, εμπλέκουν και άλλα προγράμματα κατά την εφαρμογή τους όπως το PowerPoint, η Word, το Kidspiration, το Movie Maker κλπ. Κάθε λογισμικό που αξιοποιείται στις προτάσεις μας επιλέγηκε πάντα με κριτήριο τη δυνατότητά του να υποβοηθά την επίτευξη των στόχων της κάθε δραστηριότητας, τη διαθεσιμότητά του στο δημοτικό σχολείο και τη δυνατότητά του να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων έγινε προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες να μπορούν να εφαρμοστούν τόσο σε εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και σε τάξεις με ένα μόνο ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος θα αξιολογήσει τις εισηγήσεις αυτές ως βοηθητικές και χρήσιμες και ότι θα αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που θα αναδεικνύει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Διαδίκτυο και γενικότερα οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην προώθηση των στόχων του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο. Α Φιλοσοφία Ομάδας Εργασίας 13

14 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

15 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β ΜΕΡΟΣ Β 15

16 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, Εργαλείo: Διαδίκτυο

17 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β.1 - Συνοπτικός Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 1 Ο Άγιος εώργιος ΝΑΙ Δραστηριότητα 2 Προστάτες Άγιοι ΝΑΙ Δραστηριότητα 3 Οι δώδεκα Απόστολοι ΝΑΙ Δραστηριότητα 4 νωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών ΝΑΙ Δραστηριότητα 5 Ο θαυμαστός μας κόσμος - Ο Άγιος εράσιμος ΝΑΙ Δραστηριότητα 6 Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της έννησης ΝΑΙ Δραστηριότητα 7 Η ζωή στο μοναστήρι ΝΑΙ Δραστηριότητα 8 Το πρόβλημα της πείνας ΝΑΙ Δραστηριότητα 9 Αναδιήγηση των εγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας ΝΑΙ Δραστηριότητα 10 Τα κάλαντα των Χριστουγέννων ΝΑΙ Δραστηριότητα 11 Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης ΝΑΙ Δραστηριότητα 12 Μοναστήρια της Κύπρου ΝΑΙ Δραστηριότητα 13 Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης Εβδομάδας ΝΑΙ Β Δραστηριότητα 14 Η ζωή και το έργο των Αποστόλων ΝΑΙ Δραστηριότητα 15 Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ΝΑΙ Πίνακας Εισηγήσεων Δραστηριοτήτων 17

18 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Τίτλος Δραστηριότητας Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας Δραστηριότητα 16 Τα άμφια των κληρικών ΟΧΙ Δραστηριότητα 17 Επεξήγηση της εικόνας της Ανάστασης ΟΧΙ Δραστηριότητα 18 Ιεραποστολή ΟΧΙ Δραστηριότητα 19 Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου ΟΧΙ Δραστηριότητα 20 Το Ευαγγέλιο ΟΧΙ Δραστηριότητα 21 Μέρη του ναού ΟΧΙ Δραστηριότητα 22 Επίσκεψη στο μοναστήρι ΟΧΙ Δραστηριότητα 23 Οι σχέσεις μας με τους άλλους - Ιστορίες από το εροντικό ΟΧΙ Δραστηριότητα 24 Αγώνας για να προστατέψουμε το περιβάλλον ΟΧΙ Δραστηριότητα 25 Το πανηγύρι της ενορίας μας ΟΧΙ Δραστηριότητα 26 «Διαβάζοντας» εικόνες ΟΧΙ Δραστηριότητα 27 Στην εκκλησία - Συμβολισμοί ΟΧΙ Δραστηριότητα 28 Τοιχογραφίες που διηγούνται πολλά ΟΧΙ Β Δραστηριότητα 29 Το Άγιον Όρος ΟΧΙ Δραστηριότητα 30 Ύμνοι και Ψαλμοί ΟΧΙ Δραστηριότητα 31 Ο Ακάθιστος ύμνος ΟΧΙ 18 Εργαλείo: Διαδίκτυο

19 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 1 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Ο Άγιος εώργιος Δημοτικού 41: «Ο Άγιος εώργιος» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν και να παρουσιάσουν το βίο του Αγίου εωργίου σε συνδυασμό με παρουσίαση της εικόνας του. Οι μαθητές διαβάζουν τους στίχους του κυπριακού δημοτικού τραγουδιού «το τραούδιν τ Άη-ιώρκη» (από την ιστοσελίδα ton_gennon_stixoi_sxolia.htm) και συγκρίνουν τις πληροφορίες που δίνει με αυτές που δίνονται στο βίο του Αγίου στις ιστοσελίδες e=news&file=article&sid=150 και Κατόπιν ανοίγουν την ιστοσελίδα με τις εικονογραφημένες σκηνές της ζωής του Αγίου (http:// αποθηκεύουν κάποιες από αυτές και στη συνέχεια τις χρησιμοποιούν για να ετοιμάσουν μια ηλεκτρονική παρουσίαση του βίου του Αγίου. Η παρουσίαση μπορεί να περιλαμβάνει εκτός από τις εικόνες και κείμενα δικά τους ή στίχους του τραγουδιού. Στο τέλος τα παιδιά προβάλλουν την παρουσίασή τους σε όλη την τάξη. ΝΑΙ Άγιος εώργιος, τραούδιν τ Άη-ιώρκη, βίος αγίου Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 19

20 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 2 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Προστάτες Άγιοι Δημοτικού 24: «Η ονομαστική μου γιορτή» 25: «Το πανηγύρι της ενορίας μας : Αφιέρωμα στους αγίους» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές μέσα από την παρατήρηση των εικόνων διαφόρων Αγίων* να παίρνουν πληροφορίες για τη ζωή των Αγίων και το ρόλο τους στη δική μας ζωή. Οι μαθητές δουλεύουν σε φύλλο εργασίας της Word όπου αποθηκεύουν εικόνες Αγίων από την ιστοσελίδα και συμπληρώνουν βασικά στοιχεία για τον κάθε Άγιο όπως παρουσιάζονται στην εικόνα του (το όνομα, αντικείμενα που έχουν στα χέρια τους, πώς είναι ντυμένοι, ποιους προστατεύουν). *[Α29 Άγιος εώργιος, Α24 Άγιος Στέφανος, Α26 Άγιος Τρύφων, Α25 Άγιος Παντελεήμων, Α50 Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, Α51 Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια, Α42 Άγιοι Ανάργυροι, Α39 Άγιος Στυλιανός) NAI Αγιογραφία, πληροφορίες για αγίους από εικόνες, άγιοι προστάτες Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 20 Εργαλείo: Διαδίκτυο

21 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 3 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Οι δώδεκα Απόστολοι Δ Δημοτικού 9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του» Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επαναληπτική. Στόχο έχει να γνωρίσουν οι μαθητές βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων. Μετά το τέλος του σχετικού μαθήματος ο δάσκαλος παρουσιάζει την ιστοσελίδα με τις πληροφορίες και το παιχνίδι για τους Αποστόλους. Οι μαθητές διαβάζουν τα σύντομα κείμενα με την ετυμολογική προέλευση των ονομάτων των Αποστόλων και τις βιογραφίες, και σε ζευγάρια αναλαμβάνουν να συμπληρώσουν για κάθε έναν από τους Αποστόλους μιαν «ταυτότητα» με κάποια βιογραφικά στοιχεία. Στη συνέχεια για να εμπεδώσουν τη νέα γνώση παίζουν τα διαδραστικά παιχνίδια που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. ΝΑΙ Απόστολοι, πληροφορίες για αποστόλους, στοιχεία για αποστόλους Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 21

22 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 4 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά νωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών Στ Δημοτικού 29: «νωριμία με τους ορθοδόξους άλλων χωρών» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν τις χώρες όπου υπάρχουν ορθόδοξοι και να αποκτήσουν μια καθολική αντίληψη του σύμπαντος της ελληνικής ορθοδοξίας στον κόσμο. Μετά το σχετικό μάθημα του βιβλίου ο δάσκαλος παρουσιάζει την ιστοσελίδα με το χάρτη της κατανομής των ορθοδόξων ανά τον κόσμο και αφού αφήσει τους μαθητές να τον παρατηρήσουν, τους καλεί να αναφέρουν σε ποιες ηπείρους υπάρχουν οι περισσότεροι ορθόδοξοι και να προτείνουν πιθανούς λόγους. Στη συνέχεια οι μαθητές μελετούν τις ιστοσελίδες population.html, και που καταγράφουν σε μορφή πίνακα τις χώρες όπου υπάρχουν ορθόδοξοι. Μελετούν τα αριθμητικά δεδομένα από τις ιστοσελίδες και με τη βοήθεια της Excel δημιουργούν γραφικές παραστάσεις που αποδίδουν γραφικά τον αριθμό των ορθοδόξων στις διάφορες χώρες, ηπείρους ή γεωγραφικές περιοχές. Ακολουθεί ανάλυση και σχολιασμός των γραφικών παραστάσεων και εξαγωγή συμπερασμάτων. ΝΑΙ κατανομή των ορθοδόξων κατά ήπειρο ή περιοχή, ορθόδοξος πληθυσμός κάθε χώρας, ειρηνική συνύπαρξη ή διαμάχη μεταξύ αλλοδόξων Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 22 Εργαλείo: Διαδίκτυο

23 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 5 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Ο θαυμαστός μας κόσμος - Ο Άγιος εράσιμος Δημοτικού 6: «Ο θαυμαστός μας κόσμος» Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επέκτασης και μπορεί να γίνει στο τέλος των σχετικών μαθημάτων του βιβλίου του μαθητή. Σκοπό έχει να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά για τη σοφία στη φύση και το ρόλο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος στο περιβάλλον, μέσα από την ανάγνωση, την ακρόαση και την αναδιήγηση με τη βοήθεια του Η.Υ. της ιστορίας του Αγίου ερασίμου με το λιοντάρι. Ο δάσκαλος πριν το μάθημα έχει εκτυπώσει τη σχετική ιστοσελίδα (http://www. ayiosgeorgios.com/story1.html) και την έχει πολλαπλασιάσει για κάθε μαθητή. Παράλληλα έχει κατεβάσει το αρχείο αφήγησης της ιστορίας από τη σχετική ιστοσελίδα. Μετά την ακρόαση και τη συζήτηση για κατανόηση της ιστορίας ο δάσκαλος ζητά από τους μαθητές να χωρίσουν την ιστορία σε ενότητες και να δώσουν τίτλο σε κάθε ενότητα. Στη συνέχεια οι μαθητές κατεβάζουν από την ιστοσελίδα τις σχετικές εικόνες (για περισσότερη ποικιλία ο δάσκαλος σκανάρει επιπρόσθετες εικόνες). Τέλος χρησιμοποιούν ένα Φύλλο Εργασίας στη Word για να επικολλήσουν στον σχετικό πίνακα εικόνες και κείμενο από την ιστοσελίδα για να αναδιηγηθούν την ιστορία. Όταν τελειώσουν εκτυπώνουν την ιστορία και ακούν την αφήγηση του παραμυθιού. ΝΑΙ Άγιος εράσιμος και λιοντάρι Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 23

24 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 6 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Επεξήγηση της ορθόδοξης εικόνας της έννησης Β Δημοτικού 26: «Χριστός εννάται» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν την εικόνα της έννησης και να επεξηγήσουν τι απεικονίζει, πώς το απεικονίζει και γιατί. Ο δάσκαλος παρουσιάζει με τη βοήθεια της ιστοσελίδας museum/byzantine/efarmogi2.htm την εικόνα της έννησης και καλεί τα παιδιά να περιγράψουν τι βλέπουν. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του φύλλου εργασίας στη Word και του επεξηγηματικού κειμένου περιγράφουν τα περιεχόμενα της εικόνας. Τέλος όλη η τάξη παίζει το παιχνίδι γνώσεων για σκοπούς εμπέδωσης και φτιάχνουν το παζλ με την εικόνα της έννησης. ΝΑΙ Ορθόδοξη, έννηση, εικόνα, παζλ, επεξήγηση, περιγραφή Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 24 Εργαλείo: Διαδίκτυο

25 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 7 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Η ζωή στο μοναστήρι Β Δημοτικού 30: «Στο μοναστήρι του Αγίου Νεοφύτου» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τους βασικούς χώρους και εγκαταστάσεις, και τη ζωή των μοναχών σε ένα μοναστήρι. Ο δάσκαλος παρουσιάζει ιστοσελίδες με φωτογραφίες και πανοραμικές εικόνες από κάποια μοναστήρια (http://www.mountathos.com, athos.asp?m=04100&c=71835) και μετά από συζήτηση με τους μαθητές καταγράφουν σε σχετικό φύλλο εργασίας τους βασικούς χώρους ενός μοναστηριού (πύλη, περίφραξη, αυλή, εκκλησιά κλπ). Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν σκηνές από το μοναστήρι. ΝΑΙ Μοναστήρι, πύλη, αρχονταρίκι, εκκλησία, ζωγραφική Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 25

26 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 8 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Το πρόβλημα της πείνας Ε Δημοτικού 5.3: «Πολλά παιδιά πεθαίνουν από πείνα κάθε μέρα» Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν στο πρόβλημα της πείνας. Με το τέλος του μαθήματος του βιβλίου ο δάσκαλος παρουσιάζει από την ιστοσελίδα ένα βίντεο για το πρόβλημα της πείνας και προκαλεί τους μαθητές να καταγράψουν σε φύλλο εργασίας στη Word τις σκέψεις και τα συναισθήματα που τους προκάλεσε. Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση για το τι προκαλεί το πρόβλημα της πείνας, την έκτασή του, πού συναντάται κλπ. Μετά παρουσιάζονται στους μαθητές σχετικές ιστοσελίδες που πραγματεύονται το θέμα (http://www.medlook.net/article.asp?item_id=494, και οι μαθητές σε ομάδες μελετούν τις ιστοσελίδες και συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικές με το πρόβλημα της πείνας στο σχετικό φύλλο εργασίας. Στο τέλος οι μαθητές διαβάζουν ένα γράμμα από ένα πεινασμένο παιδί (http://www.theologoi.com/artha/peinao.htm) και ετοιμάζουν την απάντησή τους (εκφράζουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους). ΝΑΙ Πείνα, πρόβλημα Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 26 Εργαλείo: Διαδίκτυο

27 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 9 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Αναδιήγηση των εγονότων της Μεγάλης Εβδομάδας Στ Δημοτικού Επίκαιρα (να συνδυαστεί με τις σχετικές ενότητες των Ελληνικών στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης) Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι επέκτασης. Σκοπό έχει να δώσει την ευκαιρία στα παιδιά να μελετήσουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Αγία Εβδομάδα και να τις παρουσιάσουν με τη μορφή ενός ενημερωτικού φυλλαδίου στη Word. Η δραστηριότητα έχει τη μορφή ομαδικού πρότζεκτ και τα παιδιά εργάζονται σε ομάδες κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Θρησκευτικών και των Ελληνικών. Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι στην τάξη έχει ανατεθεί από τη διεύθυνση του σχολείου να δημιουργήσει ένα ενημερωτικό φυλλάδιο για τη Μεγάλη Βδομάδα που θα διανεμηθεί σε ολόκληρο το σχολείο για να μελετηθεί από τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων. Οι μαθητές σχεδιάζουν τη μορφή που θα πάρει το ενημερωτικό τους φυλλάδιο και το φτιάχνουν με τη βοήθεια του δασκάλου με πίνακες της Word. Στη συνέχεια κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει μια μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας μελετώντας τα περιεχόμενα σχετικών ιστοσελίδων (http://www.aghiosnikolaos.gr/gr_index., Παράλληλα οι μαθητές κατεβάζουν τις σχετικές εικόνες και αντιγράφουν πληροφορίες τις οποίες και επικολλούν στη σελίδα του ενημερωτικού φυλλαδίου που αναλογεί στην ομάδα τους. Στη συνέχεια οι μαθητές επεξεργάζονται τα κείμενα που μετέφεραν και εκτυπώνουν το τελικό φυλλάδιο. Τέλος αποστέλλουν ένα αντίγραφο για τις πινακίδες των υπολοίπων τάξεων του σχολείου. ΝΑΙ Μεγάλη Εβδομάδα, Ανάσταση, Σταύρωση, Πάσχα, πάθος Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 27

28 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 10 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Τα κάλαντα των Χριστουγέννων Ε, Στ Δημοτικού Επίκαιρα Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να μελετήσουν, να συγκρίνουν και να ψάλλουν τα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο δάσκαλος παρουσιάζει μια ιστοσελίδα με τα κυπριακά κάλαντα (http://mousalyra. com.cy/greek/meletes_ton_gennon_stixoi_sxolia.htm) και διαβάζει μαζί με τα παιδιά τους στίχους επεξηγώντας το περιεχόμενο. Ακολούθως με τη βοήθεια του σχετικού ηχητικού αρχείου (http://www.athena.agrino.org/multimedia.htm) τα παιδιά ψάλλουν τα κυπριακά κάλαντα. Στη συνέχεια ο δάσκαλος παρουσιάζει στα παιδιά την ιστοσελίδα με τα κάλαντα του ευρύτερου ελληνικού χώρου (http://www.mmb.org.gr/page/default. asp?id=2321&la=1) και εξηγά ότι στις διάφορες περιοχές του ελληνισμού υπάρχουν διαφορετικά κάλαντα. Τα παιδιά επιλέγουν την περιοχή που θέλουν να μελετήσουν και να ετοιμάσουν μια σχετική διαφάνεια χρησιμοποιώντας το σχετικό πρότυπο (κατεβάζουν το ηχητικό αρχείο και πληκτρολογούν τους στίχους). Στη συνέχεια συγκρίνουν τις διάφορες μορφές ανάλογα με την περιοχή και καταλήγουν σε ομοιότητες και διαφορές. Στο τέλος τραγουδούν τα κάλαντα στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου. ΝΑΙ Κάλαντα, Χριστούγεννα, δωδεκαήμερο, βυζαντινά, τραγούδι Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 28 Εργαλείo: Διαδίκτυο

29 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 11 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης Ε Δημοτικού 4.3: «Αγία Σοφία: Ένα θαύμα τέχνης» (μπορεί να συνδυαστεί με το σχετικό μάθημα της Ιστορίας) Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για την Αγία Σοφία με τη μορφή ενός σύντομου βιντεοκλίπ. Με το τέλος του σχετικού μαθήματος, ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα αναλάβουν το ρόλο του ξεναγού και θα εργαστούν στις ομάδες τους για να φτιάξουν ένα ολιγόλεπτο φιλμάκι για την Αγία Σοφία με το πρόγραμμα Movie Maker. ια καλύτερη προετοιμασία της παρουσίασης, ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να εισηγηθούν τι πληροφορίες θεωρούν ότι θα πρέπει να αναφέρονται στα φιλμάκια και μετά από συζήτηση η τάξη καταλήγει στους βασικούς άξονες στους οποίους θα κινηθούν (ιστορικό πλαίσιο κτίσιμο, αρχιτεκτονική, μωσαϊκά, θρύλοι, δημοτικά τραγούδια κλπ). Με τη βοήθεια ενός φύλλου εργασίας στη Word τα παιδιά στις ομάδες τους αναλαμβάνουν να μελετήσουν έναν άξονα η καθεμιά και να ετοιμάσουν τα storyboards για το φιλμάκι, επιλέγοντας τις εικόνες που θα προβάλλονται και το κείμενο που θα τις συνοδεύει, μετά από μελέτη των σχετικών ιστοσελίδων (http://el.wikipedia.org/wiki, htm, ecclesia/agia_sofia.htm, Τέλος μετά από συζήτηση των επιλογών τους με το δάσκαλο τα παιδιά αναπτύσσουν τα φιλμάκια και τα παρουσιάζουν στην τάξη. ΝΑΙ ΘΡΗ1 _Κ07Δ Αγία Σοφία, βυζαντινή τέχνη, Αγιά Σοφιά, ναός, εκκλησία, βυζάντιο Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 29

30 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 12 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Μοναστήρια της Κύπρου Ε Δημοτικού νωριμία με τα μοναστήρια μας Η προτεινόμενη δραστηριότητα είναι εισαγωγική στην ενότητα και μπορεί να γίνει πριν το μάθημα για τα μοναστήρια της Κύπρου. Σκοπό έχει να βοηθήσει τους μαθητές να εντοπίσουν και να καταγράψουν στο χάρτη τα κυριότερα μοναστήρια δημιουργώντας έτσι μια οπτική αναπαράσταση του θρησκευτικού χάρτη της Κύπρου. Παράλληλα οι μαθητές συγκεντρώνουν τις πιο βασικές πληροφορίες για το κάθε μοναστήρι. Τα παιδιά μελετούν την ιστοσελίδα shtml, καταγράφουν τα ονόματα των μοναστηριών στα οποία γίνεται αναφορά και στη συνέχεια τα εντοπίζουν στο χάρτη είτε έντυπο ή από ιστοσελίδα. Ακολούθως κατεβάζουν αντιπροσωπευτικές εικόνες για κάθε μοναστήρι και τις τοποθετούν στον κατάλληλο χώρο του Φύλλου Εργασίας στη Word. Στη συνέχεια ακολουθεί το μάθημα του βιβλίου και η σχετική συζήτηση. ια σκοπούς επέκτασης τα παιδιά ερευνούν και καταγράφουν στο ίδιο Φύλλο Εργασίας βασικές πληροφορίες (ημερομηνία ίδρυσης, αριθμός μοναχών, θαυματουργικές εικόνες) δημιουργώντας ένα είδος πληροφοριακής κάρτας για κάθε μοναστήρι. Αν χρειαστεί μπορούν να πάρουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα των ίδιων των μονών ή των μητροπόλεων στις οποίες ανήκουν (http:// imkykkou.com.cy, ΝΑΙ Μοναστήρια, Κύπρος, μονές, Σταυροπηγιακή μονή Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 30 Εργαλείo: Διαδίκτυο

31 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 13 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Χρονολογική τοποθέτηση εικόνων της Μεγάλης Εβδομάδας Α, Β Δημοτικού Α Δημοτικού - 35: «Χριστός Ανέστη» Β Δημοτικού - 34: «Μια πολύ μεγάλη εβδομάδα» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να τοποθετούν σε σωστή χρονολογική σειρά τα Πάθη και την Ανάσταση του Χριστού με τη χρήση των σχετικών εικόνων. Αφού διαβαστεί και συζητηθεί το κείμενο της ενότητας του βιβλίου, τα παιδιά κατεβάζουν από την ιστοσελίδα paintings.html εικόνες και τις τοποθετούν με τη σωστή χρονολογική σειρά σε πρότυπο αρχείο στο PowerPoint. ράφουν επίσης μια λεζάντα με το θέμα της κάθε εικόνας για να αναδιηγηθούν όλα όσα θυμόμαστε τη Μεγάλη Εβδομάδα. ΝΑΙ Μεγάλη Εβδομάδα, Πάσχα, Πάθη, Ανάσταση, Σταύρωση Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 31

32 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 14 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Η ζωή και το έργο των Αποστόλων Δ Δημοτικού 9: «Ο Χριστός καλεί τους μαθητές του» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να αναφέρουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων. Μετά από σύντομη συζήτηση για το ποιοι ήταν οι Απόστολοι, οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα και αφού μελετήσουν για λίγο τα περιεχόμενά της κατονομάζουν τους Αποστόλους και επεξηγούν τη σημασία του ονόματός τους. Στη συνέχεια ο δάσκαλος προκαλεί τους μαθητές να παίξουν το παιχνίδι με τις βιογραφίες των Αποστόλων στην ιστοσελίδα gr/html/gr/section02/idees/biography.htm. Μετά ο δάσκαλος εξηγεί στους μαθητές ότι θα εργαστούν σε δυάδες και θα ετοιμάσουν για έναν Απόστολο, που θα επιλέξουν σε συνεργασία με το δάσκαλο, ένα αριθμό ερωτήσεων και πιθανών απαντήσεων με τελικό στόχο να ετοιμάσουν ένα παιχνίδι ερωτοαπαντήσεων για τη ζωή και το έργο των Αποστόλων. Τέλος οι ομάδες χρησιμοποιούν ένα αρχείο-πρότυπο στο PowerPoint για να μεταφέρουν τις ερωτήσεις - απαντήσεις τους σε διαδραστική μορφή. ΝΑΙ Απόστολοι, μαθητές, Χριστός Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 32 Εργαλείo: Διαδίκτυο

33 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 15 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Στ Δημοτικού 37: «Ένα περιστατικό από τη δράση του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού» Η δραστηριότητα είναι επέκτασης. Στόχος της είναι οι μαθητές να μελετήσουν και να παρουσιάσουν βασικές πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Ο δάσκαλος εξηγεί στα παιδιά ότι θα μελετήσουν τη ζωή και το έργο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και θα ετοιμάσουν μια σχετική παρουσίαση με το πρόγραμμα PowerPoint. Οι μαθητές αρχικά μελετούν το σχετικό μάθημα από το βιβλίο τους και καλούνται από το δάσκαλο να πουν τι έχουν μάθει για τη ζωή και το έργο του Αγίου. Ο δάσκαλος καταγράφει τις πληροφορίες σε ένα αρχείο του Kidspiration χωρίς δομή ή σύνδεση, έτσι όπως τις εισηγούνται οι μαθητές. Ακολουθεί συζήτηση και ομαδοποιούνται οι πληροφορίες στην κατηγορία στην οποία ανήκουν. Στη συνέχεια ο δάσκαλος παρουσιάζει στους μαθητές την ιστοσελίδα (http://noiazomai.agrino.org/patrokosmas.html) και τους ζητά να εντοπίσουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του Αγίου και να τις εντάξουν στην κατηγορία στην οποία ανήκουν, εμπλουτίζοντας τον εννοιολογικό τους χάρτη. Ακολούθως οι μαθητές σχεδιάζουν στο χαρτί τις διαφάνειες που θα φτιάξουν αργότερα στο PowerPoint χρησιμοποιώντας κόλλες Α4, καταγράφουν τα κύρια σημεία σε μορφή λίστας και κατεβάζουν τις εικόνες που θα χρησιμοποιήσουν. Τέλος αφού συζητήσουν το σχεδιασμό των διαφανειών τους με το δάσκαλο αναπτύσσουν την παρουσίαση τους. ΝΑΙ Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, Αιτωλία, Πατροκοσμάς Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 33

34 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 16 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Τα άμφια των κληρικών Ε Δημοτικού 4.1: «Όλοι μπορούμε να κάνουμε όμορφα πράγματα» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να διακρίνουν τα άμφια του διακόνου και του πρεσβυτέρου και να αναφέρουν το θεολογικό - συμβολικό νόημα κάθε αμφίου. Με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται στο κεφάλαιο 4.1 για τα έργα εκκλησιαστικής τέχνης, εξηγούμε στους μαθητές ότι κάθετι που χρησιμοποιείται στην Εκκλησία έχει κάποιο συμβολικό νόημα και τους δίνουμε φύλλο εργασίας στη Word με φωτογραφίες των αμφίων πρεσβυτέρου και διακόνου και παράλληλο πίνακα για συμπλήρωση. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα net/latreia/amfia_klirikon.htm και να βρουν πληροφορίες σχετικά με το κάθε άμφιο και το συμβολισμό του για να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. ΟΧΙ Άμφια, κληρικός, ιερέας, εκκλησία Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β 34 Εργαλείo: Διαδίκτυο

35 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 17 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Επεξήγηση της εικόνας της Ανάστασης Δ Δημοτικού 38: «Από το Πάθος στην Ανάσταση» Η δραστηριότητα είναι εμπλουτισμού. Στόχο έχει οι μαθητές να μελετήσουν και να επεξηγήσουν θεολογικά το τι απεικονίζεται στην εικόνα της Ανάστασης παρουσιάζοντας τις αναλύσεις τους σε εποπτικοποιημένη μορφή. Ο δάσκαλος παρουσιάζει σε όλη την τάξη μια εικόνα της Ανάστασης όπως αυτή προβάλλεται στην ιστοσελίδα ask=view&id=484&itemid=2 και προκαλεί τα παιδιά να τη συγκρίνουν με την εικόνα του βιβλίου (σ.107) και μετά να πουν γιατί ένα σημείο απεικονίζεται με τον τρόπο που απεικονίζεται. Στη συνέχεια εξηγά στα παιδιά ότι η ιστοσελίδα δίνει επεξηγηματικές πληροφορίες για την εικόνα και ότι ο στόχος τους είναι να εργαστούν σε ομάδες, να μελετήσουν τις πληροφορίες αυτές και μετά να δημιουργήσουν μια παρουσίαση για την εικόνα που έχουν μελετήσει χρησιμοποιώντας το πρότυπο που τους δίνεται. Κάθε φορά οι μαθητές απομονώνουν με τη χρήση του crop τα σημεία που επεξηγούν και σημειώνουν με τη μορφή λίστας το τι απεικονίζει, πώς το απεικονίζει και γιατί. Τέλος γίνεται παρουσίαση του κάθε μέρους της εικόνας και της περιγραφής της σε ολόκληρη την τάξη από μια ομάδα κάθε φορά. ΟΧΙ Ανάσταση, Πάθη, εικόνα, αγιογραφίες, Μεγάλη Εβδομάδα Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 35

36 Ε πιμορφωτικό Υποσ τηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ σ τη μαθησιακή διαδικασία ΠΑΙΔΑΩΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ, 2008 Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 18 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Ενότητα Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Θρησκευτικά Ιεραποστολή, Δ Δημοτικού : 9: «Όλα τα παιδιά του κόσμου αδέλφια» Δ : 29-33: «Η Εκκλησία πορεύεται σε όλο τον κόσμο» Στόχος της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να ενημερωθούν και να κατανοήσουν το εύρος του έργου της Ιεραποστολής στον κόσμο. Μετά το σχετικό μάθημα του βιβλίου ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να αναφέρουν χώρες όπου υπάρχει ιεραποστολή και τις καταγράφει στον πίνακα. Στη συνέχεια παρουσιάζει την ιστοσελίδα με τους χάρτες των Πατριαρχείων (http://patrologia. ct.aegean.gr/pa-links.htm) και οι μαθητές με τη βοήθεια έντυπου άτλαντα προσπαθούν αρχικά να εντοπίσουν σε ποιο Πατριαρχείο ανήκουν οι χώρες που είχαν καταγράψει στον πίνακα και στη συνέχεια να ονομάσουν τις χώρες που ανήκουν σε κάθε Πατριαρχείο. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να ετοιμάσει ένα poster όπου παρουσιάζουν, με σύντομο κείμενο (πληροφορίες για το ξεκίνημα της ιεραποστολικής προσπάθειας, χρονολογία, πρωτεργάτες, σημερινή κατάσταση, σχετικά περιστατικά) και εικόνες, το έργο της Ιεραποστολής σε συγκεκριμένη χώρα ή ήπειρο ή γεωγραφική περιοχή. Μπορούν να εντοπίσουν πληροφορίες και σχετικές φωτογραφίες από τις ιστοσελίδες και ΟΧΙ Ιεραποστολή, κόσμος, μαθητές Internet Explorer ή άλλο web browser Β * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. 36 Εργαλείo: Διαδίκτυο

37 Ομάδα Εργασίας: Θρησκευτικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες: Δραστηριότητα 19 Μάθημα Τίτλος Δραστηριότητας Τάξη Θρησκευτικά Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου Στ Δημοτικού Ενότητα Σύντομη ιστορία της Εκκλησίας της Κύπρου [σελ. 1-8] Σύντομη περιγραφή Πλήρης Ανάπτυξη Δραστηριότητας στο Μέρος Κωδικός Ομάδας Λέξεις-Κλειδιά για αναζήτηση στο Διαδικτυακό Τόπο Λογισμικό που απαιτείται* Η προτεινόμενη δραστηριότητα έχει σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη χρονική αλληλουχία των πιο βασικών γεγονότων που αφορούν στην εκκλησία της Κύπρου φτιάχνοντας μια «ιστορική γραμμή». Ο δάσκαλος δίνει στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας στη Word στο οποίο είναι ανακατεμένες παράγραφοι που περιγράφουν τα κυριότερα γεγονότα της ιστορίας της Εκκλησίας της Κύπρου και εξηγά ότι με τη βοήθεια της ιστοσελίδας churchofcyprus.org.cy/istoriko.shtml και άλλων έντυπων πηγών πρέπει οι μαθητές να τις τοποθετήσουν σε σωστή χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχετικού πρότυπου αρχείου στο PowerPoint τοποθετούν τα γεγονότα στον Αιώνα που εκτυλίχθηκαν και τα συνοδεύουν με σχετική εικόνα που είτε κατεβάζουν από την ιστοσελίδα ή τη σκανάρουν από έντυπες πηγές φτιάχνοντας μια σειρά από διαφάνειες τις οποίες εκτυπώνουν και τοποθετούν στην πινακίδα της τάξης. ΟΧΙ Εκκλησία της Κύπρου, ιστορία, Εκκλησία Κύπρου Internet Explorer ή άλλο web browser * ια να μπορέσετε να δείτε τα σχετικά με τη δραστηριότητα αρχεία που υπάρχουν στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Ηλεκτρονικό σας Υπολογιστή το λογισμικό που απαιτείται. Β Εισηγήσεις για Δραστηριότητες 37

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika

Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση. Architektonika και Stereostatika Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Δομικά Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο Architektonika και Stereostatika Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Πληροφορική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση. Kidspiration Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Kidspiration Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση

Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Προδημοτική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Microsoft PowerPoint Kidspiration 2.1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro

Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση. Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Eιδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Clicker5, MS Power Point, Λεξιπαίγνιο Pro Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Δημοτική Εκπαίδευση. Microsoft Word, Virtual Labs Electricity, Kidspiration

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Δημοτική Εκπαίδευση. Microsoft Word, Virtual Labs Electricity, Kidspiration Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Microsoft Word, Virtual Labs Electricity, Kidspiration Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Τέχνη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση

Ειδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ειδική Εκπαίδευση Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Επιστήμη Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Δημοτική Εκπαίδευση. Λογισμικό Kidspiration 2.1. Λογισμικό «Ιστορία Γ - Δ Δημοτικού» Λογισμικό «Ιστορία Ε - Στ Δημοτικού»

Ιστορία Δημοτική Εκπαίδευση. Λογισμικό Kidspiration 2.1. Λογισμικό «Ιστορία Γ - Δ Δημοτικού» Λογισμικό «Ιστορία Ε - Στ Δημοτικού» Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ιστορία Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλεία Λογισμικό Kidspiration 2.1. Λογισμικό «Ιστορία - Δ Δημοτικού» Λογισμικό «Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αγγλικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία CROCODILE ICT 605 TURBO DELPHI Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση MACROMEDIA FLASH 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο MACROMEDIA FLASH 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8

Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση Γενική Εκπαίδευση DREAMWEAVER 8 Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Πληροφορική/Επιστήμη ΗΥ Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείo DREAMWEAVER 8 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Θρησκευτικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Θρησκευτικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Χημεία Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Χημεία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Ιστορία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Ιστορία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Νέα Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Νέα Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση

Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση Γενική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Σχεδιασμός και Τεχνολογία Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία Crocodile clips Technology 607 Economatics Airways Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση

Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μαθηματικά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Μηχανολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μηχανολογία Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση Εργαλείο AUTOTRONIC Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Αρχαία Ελληνικά Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Αρχαία Ελληνικά Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Αγωγή Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείo Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οικιακή Οικονομία Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Οικιακή Οικονομία Δημοτική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Οικιακή Οικονομία Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο

Μουσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Διαδίκτυο Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Μουσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση

Γλώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λώσσα Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Λογισμικό Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Ελλάδας για τη λώσσα, Α - Β και - Δ τάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Crocodile Physics και Ιnterface

Φυσική Μέση Γενική Εκπαίδευση. Crocodile Physics και Ιnterface Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα Φυσική Μέση ενική Εκπαίδευση Εργαλεία Crocodile Physics και Ιnterface Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση

Γλωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Υποστηρικτικό Υλικό για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία Θέμα λωσσά Δημοτική Εκπαίδευση Εργαλείο Διαδίκτυο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα