ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. ἀναφωνοῦντας μεθ ἡμῶν ἡ δόξα Σου εἶν εὐπρεπὴς, μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, καὶ ἀπό καρδίας λέγοντες Κεχαριτωμένη χαῖρε,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ. ἀναφωνοῦντας μεθ ἡμῶν ἡ δόξα Σου εἶν εὐπρεπὴς, μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, καὶ ἀπό καρδίας λέγοντες Κεχαριτωμένη χαῖρε,"

Transcript

1 1

2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Σήμανσις 40ετίας παρούσης Διοικήσεως Ἐνορίας, «Κάτω ἀπ τὸ Βλέμμά Της», νοεῖται τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Ἡ Βρεφοκρατοῦσα Θεομήτωρ, μὲ τὸ κρίνον τῆς Ἀμώμου Συλλήψεως τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ῥωσσικῆς προελεύσεως. ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟΝ: Ἡ Κτιτορικὴ Ἱερὰ Εἰκὼν ἐπὶ τοῦ ξυλογλύπτου Θρόνου Της ἐν τῇ Ἐνορίᾳ. Φωτογραφία ἐκ τοῦ Ἁγιασμοῦ τῶν μικρῶν μας Κατηχητοπαίδων τῆς ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 3 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Ἡ Κοίμησις καὶ Μετάστασις τῆς Θεοτόκου. Ῥωσσικῆς κατασκευῆς. IΕΡΑ ΕΙΚΩΝ 6 ΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ: Ἀνάτυπον ἀντιγράφου ῥωσσικῆς Ἰερᾶς Εἰκόνος τῆς Παναγίας «Πάντων θλιβομένων ἡ χαρά». Ἐν χωρίῳ Κλότσκι Ἁγίας Πετρουπόλεως. Ἀρχὰς 19ου αἰῶνος καταστραφέντος ἐκ κεραυνοῦ τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἡ Ἱερὰ Ἔκπληκτοι πρὸ τοῦ θαύματος, βαβαὶ ἀναφωνοῦμε. Μέγιστα τὰ Μυστήρια, Παρθένε, τῆς βιοτῆς Σου. Ἐσὺ εἶσαι ὁ θρόνος ὁ ἀληθής, Δέσποινα, τοῦ Ὑψίστου καὶ ὡς σήμερον μεθίστασαι γῆθεν πρὸς τὰ Οὐράνια. Καλοῦμεν ὅθεν ἅπαντας Λαόν, Πατέρας καὶ ὅσους Ἄρχοντας εἶν τῆς Πόλεως νὰ συμπανηγυρίσουν ἐν τῷ Ἱερῷ ἡμῶν Ναῷ, τῷ ὄντι τῆς Θεοτόκου, ἀναφωνοῦντας μεθ ἡμῶν ἡ δόξα Σου εἶν εὐπρεπὴς, θεοφεγγέσιν χάρισιν ἐκλάμπουσα. Τιμήσωμεν οὖν τὴν Προστάτιδα ἡμῶν καὶ τοῦ κόσμου παντός, μετὰ τῶν Παρθένων ψυχῶν, σὺν τῇ Μητρί τοῦ Βασιλέως, πρὸς ὕψος ἐπαιρόμενοι, καὶ ἀπό καρδίας λέγοντες Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετά Σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ, διά Σοῦ, τὸ μέγα ἔλεος. ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Εἰκὼν θαυματουργικῶς ἀνεκαινίσθη, ἐνῷ ἐπ αὐτῆς ἐκολλήθησαν τὰ χρήματα τοῦ καταστραφέντος κυτίου τοῦ Φιλοπτώχου. Ἔκτοτε εὐεργετεῖ διαρκῶς τὸν Λαό. Γνωστὴ καὶ στὴν Δύσι ὡς Madre della Misericordia. ΙΕΡΑ ΕΙ- ΚΩΝ 11 ΗΣ ΣΕΛΙ- ΔΟΣ: Παρὰ τὸ κύριον ἄρθρον «Κάτω ἀπ τὸ Bλέμμά Της». Ἡ Παναγία τῆς Ἁγίας Σοροῦ, τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Χαλκοπρατείων Κωνσταντινουπόλεως,σκεπούσης τὴν Ἁγίαν Σορὸν τῶν Ἱερῶν Ἐνθυμημάτων, Ἐνδυμάτων καὶ Κειμηλίων τῆς Θεομήτορος. Ἱερὰ Εἰκὼν τοῦ 7ου μ. Χ. αἰῶνος, τῆς καταστραφείσης ὑπὸ τῶν εἰκονομάχων ἤ κρυβείσης, Πρωτότυπον ἀντίγραφον. Εὑρισκομένης καὶ Αὐτῆς εἰς χείρας Λατίνων καὶ «φυλασσομένης» ἐν Ῥώμῃ, ὡς τύπος Madonna Avvocata, ἐν τῷ Ναῷ τῶν Δομινικανῶν Santa Maria del Rosario. ΚΕΙΜΕΝΑ ΙΔΕΑ καὶ ΣΥΝΘΕΣΙΣ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: ΕΛΕΝΑ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 2

3 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ ΟΣi ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΑΡ- ΘΡΟΝ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑ- ΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ- ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑ- ΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΟΜ. ΤΑΚΗ, ΟΥΡΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓ. ΓΙΑΧΟΥΝΤΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜ. ΜΑΡΟΥΔΗ ΓΚΡΑΙΚΟΥ Φιλόλογος, ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑ- ΚΗΣ, ΤΙΤΟΣ ΕΜΜ. ΘΕΩΝΑΣ, ΤΕΡΤΙΟΣ ΚΩΝ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ- ΠΟΥΛΟΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΙ: ΝΙ- ΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΓΕ- ΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤ. ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ Θεολόγος, ΠΕΡ- ΣΕΦΟΝΗ ΜΙΧ. ΠΑΠΑΜΙ- ΧΑΗΛ Φιλόλογος, ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓ. ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΤΥΠΟΓΡΑ- ΦΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΑ ΟΜ. ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΕΚ- ΤΥΠΩΣΙΣ: Print Out.gr ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΟΥΤΣΕ- ΑΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗ- ΡΕΣΙΕΣ, Χελμοῦ 5, Ἡράκλειον Ἀττ., ΕΠI ΜΕΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΟΙΗΤΙ- ΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑ- ΔΑΚΗΣ. Μὲ ἔκπληξι ἀντικρύζουμε τῆς Παναγιᾶς Παρθένου τά μέγιστα Μυστήρια φωνάζοντας ὦ δόξα γιὰ ὅ,τι συνέβη στὴν ζωὴ π ἔζησες μετὰ σθένους μὰ καὶ στὴν Τελευτή Σου. Καθὼς Ἐσὺ ὡς τὰ τόξα τοῦ Οὐρανοῦ ἐκτείνεσαι, ὁ ἀληθινὸς Σὺ Θρόνος τοῦ Ὑψίστου τοῦ Θεοῦ σὰν σήμερα ἀπ τὴν γῆ στὰ ἄνω. Σᾶς προσκαλοῦμε ὅλους Σας, λοιπόν, εἶναι ὁ χρόνος τούς Εὐσεβεῖς ἀπ τὸν Λαό, Πατέρες καὶ τοὺς πάνω στὴν Πόλι μας, τοὺς Ἄρχοντες, νὰ συμπανηγυρίσουν, στὸν Ἱερό μας τὸν Ναὸ, π ἀνήκει στὴν Θεοτόκο, νὰ ἑορτάσουν, καὶ μὲ μᾶς μαζή νὰ ἀναφωνήσουν ἡ δόξα Σου εἶν εὐπρεπὴς καὶ ἀπ τὸν φρικτό Σου Τόκο, λάμπεις μὲ Χάρες Θείου Φωτὸς στὰ Οὐράνια Μητέρα. Ἂς τὴν τιμήσουμε, λοιπόν, Τὴν καὶ Προστάτιδά μας κι ὅλου τοῦ κόσμου ποὖν Αὐτὴ, ἡ ἀνέσπερη Ἡμέρα, μὲ τίς ὁλόαγνες ψυχὲς, ποὺ στέκουνε κοντά μας, τὶς ὄντως παρθενεύουσες, καὶ στὴν Βασίλισσά μας πρὸς τὸ ὕψος ἀνεβαίνοντας, ἀπὸ καρδιᾶς νὰ ποῦμε Χαρὰ Σὲ Σένα, Ὁλόχαρη, καὶ ὁ Κύριος σιμά μας, Αὐτὸς τὸν κόσμο π ἐλεεῖ μὲ Σένα καὶ τὸ ζοῦμε. 3

4 Στὰ 40 συναπτὰ ἔτη τῆς παρούσης Διοικήσεως τῆς Ἐνορίας, ἀπὸ τοῦ διορισμοῦ τοῦ ὑπογράφοντος ἐνταῦθα, ἡ Ἀειπάρθενος Δέσποινα κάνει διαρκῶς ἐμφανῆ τὴν Μητρική Της Σκέπη στὴν Ἐνορία, ἡ ὁποία βιοῖ καὶ δραστηριοποιεῖται: 4 Ἡ ἐνατένησι τῆς Θείας Σου Μορφῆς μᾶς κράτησε μιά ὁλάκερη ζωὴ, Μητέρα, προσηλωμένους στὴν ὑπόδειξί Σου πρὸς τὸν Σωτῆρα, Ὅν φρικτῶς κι ἀνερμηνεύτως ἐγέννησες. Τὰ ἅπαντα προβλήματα καὶ πάθη μας βιώσαμε κρατῶντας τοῦ Ἱεροῦ Σου Μαφορίου τὴν ἄκρη κι ἐπικαλούμενοι τὴν πρὸς Κύριον Πρεσβείαν Σου. Ὑπὸ τὸ Μητρικό Σου βλέμμα συνειδητοποιηθήκαμε κατανοήσαντες τῶν παραβάσεών μας τὸ ὀλισθηρό. Οἱ Ὕμνοί Σου παραμυθία μας. Οἱ Ἑορτές Σου ἀναψυχή μας. Σπουδάσαμε τὴν ἀνθρωπιὰ τὸ Θεϊκό Σου μελετῶντες Πρότυπο καί τό Παράδειγμά Σου ἐνστερνιζόμενοι. Στὶς καταιγίδες τῆς ζωῆς Ἐσὺ σαι ἡ Σκέπη καὶ ἡ Καταφυγή μας καὶ στὸν κατακλυσμὸ τῶν δαιμονικῶν ἐπιθέσεων τὸ Τεῖχος καὶ τὸ Ὀχύρωμα τῆς προστασίας μας. Σὲ κάθε μικρή μας ἐπίτευξι βραβεῖο εἶναι τὸ χαμόγελό Σου κι ἡ Μητρική Σου ἐπίπληξι ἐπανέφερε κάθε ἄτακτο σκίρτημά μας. Νὰ Σ ἔχουμε κι ὡς τὸ πέρας τῆς ζωῆς, Μητέρα, στήριγμά μας, ἀσπίδα μας πρὸς τὸν Κριτή, στὴν δίκαιη ὀργή Του. Νὰ Σ ἔχουμε Ἐλπίδα μας γιὰ κάθε ἀποτυχία, πρὸς τὸν αἰώνιο δρόμο μας, πού βγάζει στὸν Σωτῆρα. Πέρα ἀπὸ τὸ συναίσθημα, Μητέρα, στὴν καρδιά μας, ἀκόμη καὶ στὴν λογικὴ, παντοῦ σαι καρφωμένη, Βρεφοκρατοῦσα, Ὁδηγήτρια, μὲ τὴν σιγὴ νὰ ψάλλῃς τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, πού ὁλάκερη Τοῦ ἐδόθης, ἐντὸς μας κάνοντας Ναὸ τὸ ἀτελές μας «εἶναι». π. Τιμόθεος

5 Καὶ σ' αὐτὴν τὴν σκληρὴ ἐποχή, μαζὴ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίσι. 20ή ΕΚΘΕΣΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου 2015 Τὰ Ἐγκαίνια τῆς νέας μας Ἐκθέσεως, μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία. Θέμα της: «Ἄνθη κι ἀρώματα, σχήματα καὶ χρώματα...» σὰν τὸν μῦλο τὸν χάρτινο! Θὰ ἀποτελῆται ἀπὸ μεγάλη ποικιλία χειροποιήτων ἐργοχείρων, κεντημάτων, ὑφαντῶν, λευκῶν, κοφτῶν, πλεκτῶν, εἰδῶν διακοσμήσεως, παλαιῶν κεντημάτων συλλεκτικῆς ἀξίας, πινάκων ζωγραφικῆς, κλινοσκεπασμάτων, κουβερτῶν, κουρτινῶν, ἱερῶν ἀμφίων, χαλιῶν κατασκευασμένων μὲ ἰδιαίτερη φροντίδα κι ἀγάπη ὑπὲρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας μας. Καθὼς ἡ δύσκολη προσπάθεια κορυφώνεται, ἡ Ἐνορία τῆς Παναγίας μας, περιμένει τὴν προσωπικὴ συμβολὴ ὅλων στὸ οἰκοδομικό, κοινωνικό, φιλανθρωπικό, ποιμαντικό, νεανικὸ καὶ πολιτιστικό της ἔργο. Σᾶς θυμίζουμε ὅτι καὶ ἡ 20ή μας Ἔκθεσι Χειροτεχνίας εἶναι μιά εὐκαιρία ἀκόμη συγκροτήσεως τῆς μητρικῆς προσφορᾶς τῆς Ἐνορίας μας πρὸς τὸν ἐμπερίστατο συνάνθρωπο. Καλεῖσθε ὅλοι στὸν εἰδικὰ διαμορφωμένο χῶρο τοῦ ἰσογείου, Αἴθουσα Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, νὰ ἐπισκεφθῆτε καὶ νὰ τιμήσετε τὴν ἐπετειακὴ 20ή μας προσπάθεια, τὰ Ἐγκαίνια τῆς ὁποίας θὰ τελέσῃ ὁ σεπτὸς νέος Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας Σεβασμιώτατος κ.κ Γαβριήλ. Ὁ Ὅμιλος Γυναικῶν τῆς Ἐνορίας μας θὰ σᾶς δεξιωθῇ μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη. Σᾶς περιμένουμε! 5

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ἡ Ἐνορία μας, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολι, προσφέρει δωρεάν, καινούρια ἐνδύματα κυρίως νεανικά, σὲ ὅσους ἀντιμετωπίζουν ἰδιαίτερα προβλήματα, ἐξ αἰτίας τῆς συνεχιζομένης οἰκονομικῆς κρίσεως. Μὲ ἐχεμύθεια καὶ χωρὶς διαδικασίες, μπορεῖτε νὰ παραλάβετε ἐνδύματα τῆς ἐπιλογῆς σας ἀπὸ τὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ καὶ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-8 τὸ ἀπόγευμα. Σᾶς περιμένουμε μὲ ἀλληλεγγύη καὶ διάθεσι ἐξυπηρετήσεως. Η ΦΙΛΟΠΤΩΧΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ Ὑπεύθυνη κ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ - ΓΚΡΑΙΚΟΥ Ὀρθογραφική παρατήρησι Ἡ προσπάθεια γιά διευκόλυνσί μας, τῶν Νεοελλήνων, δηλαδή γιά νεωτερισμό, μέσα στά πλαίσια τῆς Παραδόσεως, καθώς καί γιά συγκράτησι τῶν νέων μας στά πλαίσια τῆς Παραδοσιακῆς μας Κληρονομίας, δέν ἐξαιρεῖ τήν ὀρθογραφία, τήν διάτηρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς "καθαρᾶς μας Γλώσσης", χωρίς νά θίγουμε στό ἐλάχιστο τόν σύγχρονο καί ἐξελισσόμενο διαρκῶς τρόπο ἐκφράσεως. Ἔτσι παρατηρεῖται στά κείμενά μας διατήρησι, ὀρθογραφικά - μορφικά, τῶν καταλήξεων τῆς τρίτης κλίσεως τῶν ὀνομάτων, ἀπό τήν Καθαρεύουσα, ἐπίσης, διατήρησι τῆς ὀρθογραφίας τῆς ὑποτακτικῆς καί τῶν ἄλλων ἐγκλίσεων, πολυτονικό, λόγιες ἐκφράσεις καί λέξεις, παρεμβαλλόμενες - ἀτόφια καθαρεύουσες - πού ἀποδίδουν, κατά τήν ἐκτίμησί μας, καλλίτερα ὅ,τι θέλουμε νά ἀποδώσουμε. Ἐπίσης μικτή ὀρθογραφία σέ κείμενα, ὃπου νοηματικά φρονοῦμε ὅτι δέν μπορεῖ νά γίνῃ διαφορετικά. Ἀναγκαία θυσία στόν βωμό τῆς "ἐξελίξως" καί ἀντίστασι στήν ἄνευ ὅρων ὑποχώρησι καί τόν ἀπόλυτο συμβιβασμό σ' αὐτήν παρακαλοῦμε νά θεωρήσετε αὐτήν τὴν σύμμιξι, κι ὄχι προχειρότητα, ἀβλεψία, λάθος ἤ ἀγραμματωσύνη. Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ἱ. Προϊστ. Ἐνορίας ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΩΡΑ 8 Μ.Μ. ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΑΝΕΛΛΙΠΩΣ ΑΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΚΙ ΕΦΕΤΟΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. - Συνέχισις Κηρυγμάτων ἰδίου θέματος: - ΙΗ.ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΜΕΓΑΣ. 1. Ἱδρυτὴς μιᾶς χιλιόχρονης Αὐτοκρατορίας καὶ τῆς Βασιλίδος τῶν Πόλεων. 2. Ὑπῆρξε μέγας Μεταρρυθμιστὴς. 3. Ἡ προσφορά Του στὸν Ἑλληνισμὸν καὶ στὴν Εὐρώπην. 4. Οἱ Διάδοχοί Του συνεχισταὶ τοῦ ἔργου Του. ΙΘ.ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΣ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. 1. Μέγας Προστάτης τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν Χριστιανῶν. 2. Ἅγιος καὶ Ἰσαπόστολος. Κ.ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΠΑΜΦΙΛΟΥ. Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΛΕΝΗ Α. Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ. Β. ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΑΥΤΗΣ ΕΡΓΟΝ. 6

7 Στὴν Ἔφορο καὶ Προστάτιδά μας ἡ ἀφιέρωσις αὐτή, ποὺ προσέφερε στὸν Λυτρωτὴ καὶ Σωτῆρα μας: Δόμ' ἀνεπίστροφο: Ἀδύνατον νὰ νοηθῇ ἡ τόση ἐμπιστοσύνη πού ἔχεις πάντα στὸν Θεὸ καὶ τ ὅτι Του ἐχαρίσθης. Μὲ τὴν σιγή, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ταπείνωσί Σου, χωρὶς ποτὲ ἀνάστημα, ἂν κι εἶχες, νὰ ὀρθώσῃς. Τόσο ταυτίσθηκες μ Αὐτὸν, τοὺς κόσμους ποὔχει φτιάξει, ποὺ ἔγινες τὸ λίκνο Του καὶ σάρκα Τοῦ δανείζεις. Κι ἔγινε πλέον ὁ Θεὸς ὁ Ὕψιστος Παιδὶ Σου καί Ἀδελφός μας, ἀπ Ἀόρατος, θνητὸς Θεάνθρωπος, Χριστός μας. Ὅ,τι εἶν πολυτιμότερο κρατᾷς στὴν Ἀγκαλιά Σου, τούς κόσμους πλαστουργήσαντα, κι Ἀγγέλους καὶ Ἀνθρώπους, τὴν φύσι, ζῶα κι ἅπαντας Πλανήτας, Γαλαξίας. Κρατᾷς Ἐσὺ στὴν Ἀγκαλιά, προβάλλεις καὶ προτείνεις τὸν Παντουργό καὶ Κύριο, Τριάδος Σὺ τὸν Λόγο. Τρεμάμενα τὰ χείλη μας προφέρουν τ Ὄνομά Σου. Λυγίζουνε τὰ γόνατα καὶ σπάει ἡ φωνή μας, σὰν πᾶμε νὰ Σ ὑμνήσουμε καθώς καί οἱ Ἀγγέλοι. Ἀνέβασες τὸ γένος μας στὰ ὕψιστα Οὐράνια καὶ δόμα ἀνεπίστροφο ἐδάνεισες στὸν Κτίστη. Χαῖρε Μητέρα Ἄχραντε, ἡ Κεχαριτωμένη, τῶν Γυναικῶν ἡ μόνη Σύ, ἡ Τρισευλογημένη. π. Τιμόθεος 7

8 ΤΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΙΧΟΥ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΛΗΡΕΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΠΙΣΘΙΑ ΠΛΕΥΡΑ, ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΥ ΑΓΙΟΥ Ή ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙ ΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΩΝ.ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΦΕΡΟΥΝ ΙΕΡΑΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΘΡΟΝΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ: ΟΙ ΑΤΖΕΝΤΕΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΤΣΕΠΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΕ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ, ΔΙΑΤΕΙΘΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΝΤΑΣ ΝΕΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΑΣ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ. Ἀκοῦστε ἕνα βιβλίο. Παρακολουθῆστε ἕνα ἐπιστημονικὸ συνέδριο. Δεῖτε μιά ταινία. Προετοιμασθεῖτε σωστὰ γιά τὸν Γάμο σας. Ἐλέγξτε τὶς οὐσιαστικὲς προϋποθέσεις γιά μία ἐπιτυχημένη συζυγία. Γνωρίστε τὸν ῥόλο τῆς ἐπικοινωνίας καὶ τοῦ συναισθήματος. Μελετῆστε πῶς ἐπιδροῦν τὰ παιδιὰ στὴν συζυγικὴ σας σχέσι. Γνωρίστε τί σημαίνει ἡ Βάπτισι γιά τὸ παιδί σας. Μάθετε πῶς θὰ ἔχετε τὸν Χριστὸ συνοδοιπόρο σὲ κάθε βῆμα τῆς ζωῆς σας. Τοὺς τρόπους νὰ προσεύχεσθε σωστά. Νὰ κτίζετε σωστὰ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις. Νὰ ὑπερβαίνετε τὶς συγκρούσεις. Νὰ ἀξιοποιῆτε πνευματικὰ τὶς Ἑορτές. Γευθεῖτε τὴν γλυκύτητα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ. Κατανοῆστε τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα καὶ τὴν Ἀνάστασι. Ὑπερβεῖτε τὸν φόβο τοῦ θανάτου ἀντιμετωπίζοντάς τον Ὀρθόδοξα. Oἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις. Λόγῳ τοῦ μεγαλειτέρου χώρου, πού διαθέτουμε στίς ἑόρτιες αὐτές ἐκδόσεις τῆς Ἐνορίας μας, δίδεται ἡ δυνατότητα τῆς προσφορᾶς μιᾶς μεταφράσεως τῆς πανηγυρικῆς μας Προσκλήσεως, κατά ἐκπεφρασμένη ἐπιθυμία ἀρκετῶν προσώπων. Ἀπό τοῦ ἔτους 1976, διά τήν ἑορτή τῆς Kοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, καί 1985, ἤτοι ἀπό τῆς καθιερώσεως καί τῶν Eἰσοδίων τῆς Θεόπαιδος, Πανηγύρεως τῆς Ἐνορίας, παραλλήλως, οἱ πανηγυρικές μας Προσκλήσεις συντίθενται ἀπό ὕμνους, ψαλλομένους κατά τίς ἀντίστοιχες ἑορτές, ὥστε νά κοσμῆται ἐπαξίως ἡ ἐνοριακή Πρόσκλησι καί νά προβάλλεται καί, κατ αὐτόν τόν τρόπο, ὁ ὑμνολογικός πλοῦτος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἤδη, ἀπό τῆς κυρίας ἡμῶν Πανηγύρεως, κατά Nοέμβριο τοῦ 1993ου ἔτους, κατά τήν τῶν Eἰσοδίων τῆς Ἀειπαρθένου ἑορτή, καθιερώσαμε τήν συνδημοσίευσι τῆς μεταφράσεως τοῦ κειμένου τῆς Προσκλήσεως, πρός διευκόλυνσι τῶν εὐλαβῶν Ἐνοριτῶν καί λοιπῶν εὐσεβῶν Xριστιανῶν. Ἐπισκεφθεῖτε μας, στὸν μικρὸ χῶρο ἠχογραφήσεων τῆς Ἐνορίας μας (studio), στὴν Αἴθουσα ποὺ εἶναι ἀφιερωμένη στὴν Παναγία τὴν Κουκουζέλισσα καὶ ἐπωφελειθῆτε ἀπὸ τὴν ἀποθησαυρισμένη πείρα τῶν Ἁγίων καὶ Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ψηφιακὴ Δανειστικὴ Δισκοθήκη καὶ Βιβλιοθήκη. Θὰ βρῆτε πάνω ἀπὸ βιβλία. Εὐρύτατη ποικιλία σᾶς περιμένει καὶ σὲ ψηφιακὴ ἔκδοσι (CD & DVD). 25 διαβασμένα βιβλία σὲ CD, 400 τίτλοι ταινιῶν DVD καὶ πάνω ἀπὸ Ὁμιλίες σὲ CD ποὺ καλύπτουν κάθε σημαντικὸ καὶ καθημερινὸ σας ζήτημα. Δανεισθῆτε ἄφοβα, χωρὶς αὐστηροὺς χρονικοὺς περιορισμούς! 8 Σᾶς περιμένουμε κάθε μέρα Ὑπεύθυνοι: π. Τέρτιος Κωνσταντόπουλος & κ. Μαρία Παν. Τσιαμποκάλου - Νικοθόδη Ἐπικοινωνῆστε μαζή μας στὰ τηλέφωνα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ: ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ 2015 Μὲ πλῆθος Ἐκθεμάτων καὶ ἑορταστικῶν ἀντικειμένων καὶ δώρων θὰ λειτουργήσῃ καὶ ἐφέτος ἡ ΔΩΡΟΕΚΘΕΣΙ - ΕΟΡΤΑΓΟΡΑ τῆς Ἐνορίας ἐμπλουτισμένη καὶ ἀνανεωμένη, σὲ τιμὲς προσαρμοσμένες στὴν οἰκονομικὴ κρίσι, ποὺ διερχόμαστε. Ἀπὸ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 15 Νοεμβρίου 2015 ἕως ΚΥΡΙΑΚΗΣ 10 Ἰανουαρίου 2016, καθημερινῶς, πρωΐ 10 μὲ 12 καὶ ἀπόγευμα 6 ἕως 9. Σᾶς καλοῦμε νὰ περιηγηθῆτε τὴν ἐντυπωσιακὴ ποικιλία τῶν Ἐκθεμάτων καὶ νὰ προμηθευθῆτε τὰ ἑόρτια δῶρά Σας καὶ Σαββατοκύριακα καὶ Ἑορτές, γνωρίζοντας τὶς ἐφετινές μας ἀξιόλογες καὶ χρηστικὲς ἐπιλογές.

9 Ἀφιέρωσις στὴν Παντάνασσα ἀπὸ Συνεργάτιδα καὶ μόνιμο Στέλεχος τῆς Ἐνορίας, περιγράφουσα τὰ ὅσα συνέβησαν: τω ἀπ τὸ Βλέμμα Κάτῆς Παναγίας Κάτω ἀπ τὸ Βλέμμά Σου, γλυκειά μου, ἡ κάθε λεπτομέρεια τῆς ζωῆς μας. Στὴν ἀγκαλιά Σου μεγαλώσαμε, διδαχθήκαμε, παίξαμε, δακρύσαμε, δουλέψαμε, γελάσαμε, πέσαμε καὶ σηκωθήκαμε, πληγώσαμε καὶ πληγωθήκαμε, μαλώσαμε κι ἀγαπηθήκαμε, ἀπογοητευθήκαμε κι ἐλπίσαμε, γκρεμίσαμε καὶ ξαναχτίσαμε. Κάτω ἀπ τὸ Βλέμμά σου ἀνοιχτὲς οἱ σκέψεις μας καὶ οἱ καρδιές, τὰ πάθη μας καὶ οἱ πληγές, τὰ «θέλω» καὶ οἱ ἀντοχές, τὰ ὄνειρα κι οἱ ἐνοχές, οἱ ἀγωνίες, οἱ χαρές, τὰ πανηγύρια, οἱ γιορτές. Πάντα κάτω ἀπ τὸ Βλέμμά Σου, Μάνα μας, ἡ κάθε μας κίνησι. Κατευθύνοντας τὴ ματιά μου σὲ τοῦτο τὸ Βλέμμα, ἐναποθέτω τὴν παράκλησί μου γιὰ μία ἀκόμα φορά: «Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου εἰς Σέ ἀνατίθημι, Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, φύλαξον ἡμᾶς ὑπὸ τὴν σκέπην Σου». Γεωργίας Δημ. Λιάτσου - Ἰωσηφίδου Θεολόγου - Κατηχητρίας 9

10 Ἡ Ἀειπάρθενος Θεοτόκος ἔγινε ἡ Ἀπαρχὴ τῆς σωτηρίας τοῦ γένους μας. Στὴν πάλη μεταξὺ καλοῦ καὶ κακοῦ ἡ νίκη τοῦ ἀγαθοῦ γιὰ τὴν λύτρωσι τοῦ βροτείου γένους, διὰ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἐκκίνησε ἀπὸ τῆς Κεχαριτωμένης Γυναικὸς, "Υἱός" τῆς Ὁποίας ἐδέχθη νὰ γίνῃ ὁ Παντοδύναμος Λόγος. Ἀπὸ Αὐτὴν θὰ γινόταν ὁ Ἄνθρωπος ποὺ θὰ ἔσῳζε τὸ ἀποστατῆσαν λογικὸ πλάσμα. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία διδάσκει γιὰ τὴν Παντάνασσα, κατὰ τὴν Ἱερά της Παράδοσι καὶ τὴν Ἁγία Γραφή, ὅτι ἀποτελεῖ τὴν μεγαλειτέρα εἰσφορὰ τῆς ἀνθρωπότητος στὸ Θεϊκὸ Σχέδιο τῆς σωτηρίας της. Γι αὐτὸ δοξάζει τὴν Θεόπαιδα Κόρη τῆς Ναζαρὲτ καθημερινῶς στοὺς Ἱερούς της Ναούς, ζητῶντας τὴν βοήθεια καὶ προστασία Της, ἔχουσα συνείδησι καὶ βεβαιότητα ὅτι χαροποιεῖται ἀπὸ τοὺς αἴνους καὶ ὕμνους, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὴν ἀληθινή Της δόξα, μ ό ν ο ν! Οἱ Ἅγιοι καὶ Θεοφόροι Πατέρες μας ἱκέτευσαν τὴν Πανάχραντο καὶ τὸν Υἱό Της νὰ μᾶς διδάξουν πῶς νὰ Τὴν ὑμνοῦμε καὶ νὰ Τὴν γεραίρωμε. Κατέληξαν δὲ στὴν διδαχή, ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀείποτε ἀναπέμπει ὡς αἴτημα δουλικὸ πρὸς τὸν μόνο Μεσίτη μας πρὸς τὸν Θεὸν τῶν ὅλων: «Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ μου τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ, τὴν Ἄχραντον Μητέρα Σου». Εἶναι ἀναγκαῖο καὶ ἀπαιτητὸ νὰ ὑμνολογοῦμε τὴν Θεομήτορα, ὁμολογοῦντες ὅτι ἡ Παναγία εἶναι πραγματικὰ Θεοτόκος, καθὼς οἱ μὴ συνειδητοποιοῦντες αὐτὴν τὴν ἀλήθεια δὲν εἶναι πλέον Πιστοί, ἀλλὰ ἀκόλουθοι τῶν Φαρισαίων καὶ Σταυρωτῶν τοῦ Λυτρωτοῦ. Αὐτὲς οἱ προσευχητικὲς σκέψεις κυριαρχοῦσαν στὴν καρδιὰ καὶ τὴν σκέψι μου ὅταν, Χάριτι Χριστοῦ, κατ ἀνοχὴν Θεοῦ, καὶ ἐπιθυμίᾳ κι εὐλογίᾳ τοῦ σεπτοῦ μου Ποιμενάρχου Κυροῦ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, ὑπὸ τὸ διαρκὲς ἐνδιαφέρον τοῦ προσκυνητοῦ μοι Γέροντος, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου ἀπὸ Παραμυθίας, Φιλιατῶν καὶ Γηρομερίου Κυροῦ ΤΙΤΟΥ, ἀνέλαβα τὴν διακονία τῆς Ἐνορίας, ἥν καὶ σήμερον ὑπηρετῶ, Κοιμήσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου Πρασίνου Λόφου Ἡρακλείου Ἀττικῆς, ὡς Ἱερατικῶς αὐτῆς Προϊστάμενος, τὴν Παρασκευὴν 23η Ἰανουαρίου 1976, ὤν 24 ἐτῶν καὶ 7 μηνῶν, μιᾶς ἡμέρας Ἱερεύς, μετὰ 30 μηνῶν Διακονικὴν ἐμπειρία, χειροτονηθεὶς τὴν Πέμπτην 22αν Ἰανουαρίου 1976 καὶ προχειρισθεὶς εἰς Ἀρχιμανδρίτην, τὴν ἡμέραν τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Προστάτου Ἁγίου τοῦ Ποιμενάρχου μου Ἁγίου Ἀποστόλου Τιμοθέου, ἐν τῷ Ἱερῷ Μητροπολιτικῷ Ναῷ Ἁγίων Ἀναργύρων Νέας Ἰωνίας Ἀττικῆς. Συνεφημερίους μου ἔσχον ἀρχικῶς τοὺς Αἰδεσιμολογιωτάτους π. Παῦλον Ταμιωλάκην, ὁ ὁποῖος, προπαραιτηθεὶς ἐκ τῆς εὐθύνης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, προεκάλεσε τὸν διορισμόν μου τότε, καὶ π. Ἐμμανουὴλ Βασ. Κροκίδην, Μουσικολόγον καὶ οὐσίᾳ Συνεργάτην μου ἐν τῷ Ἐνοριακῷ ἔργῳ. Τὴν Κυρία καὶ Δέσποινα Θεοτόκο, εὐθὺς ἀμέσως, ἔθεσα ὡς Ἡγουμένην τῆς ταπεινῆς μου προσπαθείας, ἐμπνεόμενος καὶ ἀπὸ τὸν πρωτεύοντα καὶ Συνδιάκονόν μου ἀοίδιμον Ἀρχιμανδρίτη Τίτο - Διονύσιο Κων. Χορτάτον, ὁ ὁποῖος σφοδρότατα Τὴν ἀγαποῦσε, ἐμπνεύσας καὶ εἰς ἐμὲ τὸν πρὸς Αὐτὴν ἔρωτα, ἐνῷ ἔνοιωθα συνδεδεμένος καρδιακὰ μὲ τὸν Μονογενῆ Υἱό Της καὶ Κύριο. Τοῦ ὀφείλω αὐτὴν τὴν μανικὴ ἀγἀπη ἰσοβίως καὶ πέραν τῶν παρόντων γεηρῶν. Ὅταν ἀνέλαβα τὸν Ἱερὸ Ναὸ ἀντιμετώπισα μεγάλα καὶ δυσαντιμετώπιστα προβλήματα, ἐν οἷς καὶ τὸ οἰκονομικό. Παραλαβὼν χρέος 2,5 ἑκατομμυρίων Δραχμῶν περίπου, ἀφορῶν κυρίως τὸ μαρμαρόγλυπτο Τέμπλο, ποὺ τώρα ἔχουμε ἐγκαταστήσει στὸν Ἰσόγειο, πρῶτο Ναὸ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου. Στὴν ἀπόγνωσί μου καὶ στὴν ἀπουσία δυνατότητος ἀγορᾶς καὶ κηροῦ ἀκόμη, τὸν ὁποῖον ἐλάμβανα δανεικῶς ὑπὸ τοῦ ἐπίσης πεφιλημένου Ἀδελφοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου ἀοιδίμου Ἰωάννου Ἐμμ. Περάκη, ἀδοκήτως ἐκμετρήσαντος τὸ ζεῖν καὶ προώρως, Προϊσταμένου τῆς ὁμόρου Ἐνο ΧΡΟΝΙΑ - 10

11 11

12 ρίας Ἁγίου Νεκταρίου Καναπίτσας Ἡρακλείου Ἀττικῆς. Διὰ τῆς Κυρίας Θεοτόκου ἐ- σκέφθην τὴν συγκρότησι Ὁμίλου Γυναικῶν, πρὸς κινητοποίησι τῆς Ἐνορίας. Διὰ τῆς Θεοτόκου, ἐμπνευσθεὶς ἐκ τῆς Ἱερᾶς Αὐτῆς Εἰκόνος, τῆς Κτιτορικῆς τῆς Ἐνορίας, δωρηθείσης ὑπὸ τοῦ πρώτου ἐκλεγέντος Δημάρχου τῆς Πόλεως Ἡρακλείου Ἀττικῆς, διατελέσαντος καὶ Βουλευτοῦ Ὕδρας, ἀοιδίμου Θεοδώρου Ἀ. Κριεζῆ. Ἡ Ἐνορία ἀντιμετώπιζεν ἐπίσης προβλήματα ἐλλείψεως Συνεργατῶν καὶ ὑποψηφίων Ἐπιτρόπων, Γυναικῶν τῆς Φιλοπτώχου αὐτῆς Μερίμνης, συγκεκροτημένων Νεανικῶν Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Σχολείων, Κοινωνικῆς καὶ Πολιτιστικῆς δραστηριότητος, Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ Ἐκδηλώσεων Χριστιανικοῦ ἀμιγῶς περιεχομένου. Δὲν ὑπῆρχε συγκρότησις, παρὰ τὴν λειτουργία ἐν αὐτῇ «Ἑστίας Ἀγάπης» Ἡλικιωμένων, τὸ γνωστὸ «Σπίτι Γαλήνης» Χριστοῦ, ἐπὶ Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν. Ἡ νέα Διοίκησις, μὲ τὴν εὐθύνη τοῦ ὑπογράφοντος, τὴν ἔμπνευσί του καὶ τὴν ἐπὶ 40ετίαν προσωπική του ἐπίβλεψι, κινήθηκε στοὺς ἑξῆς ἄξονας: 1. Συγκρότησις Ἐνοριακοῦ Ὁμίλου Γυναικῶν, τοῦ Ε.Χ.Ο.Γ. (Ἐνοριακὸς Χριστιανικὸς Ὅμιλος Γυναικῶν), συγκεντρουμένου ἑκάστην Τετάρτην ἀπόγευμα, μετά τὸν Ἑσπερινὸν καὶ Ἱερὰν Θεομητορικὴ Παράκλησιν, ἐναλλὰξ Μικρὴ καὶ Μεγάλη, καθ ὅλον τὸ ἔτος, Θεῖον Κήρυγμα, ὑπὸ τοῦ ὑπογράφοντος, καὶ ἐν συνεχείᾳ, σύσκεψις τῶν προθυμοποιουμένων, εὐσεβῶν Γυναικῶν ἐπὶ τῶν Ἐνοριακῶν θεμάτων καὶ ἀναγκῶν καὶ τὴν τελευταία Τετάρτην ἑκάστου μηνὸς ἀντιμετώπισιν θεμάτων κοινωνικῶν καὶ ἀναγκῶν Ἀδελφῶν ἐμπεριστάτων. Ὁ Ὅμιλος, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν Μητρικὴ Σκέπη τῆς Ἀειπαρθένου λειτουργεῖ ἀνελλιπῶς ἀπὸ ἕως σήμερα. 2. Ὅλες οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται ἐν συμβουλίῳ, Ἐκκλησιαστικοῦ, Ὁμίλου Γυναικῶν, Φιλοπτώχου, μὲ τὴν δυνατότητα συμμετοχῆς καὶ γνώμης ὅλων τῶν Πατέρων τῆς Ἐνορίας. 3. Συγκρότησις Συλλόγου πρὸς παράκαμψιν τοῦ δημοσιοϋπαλληλικοῦ πνεύματος. Ὁ ὁποῖος ἱδρύθη ἀπὸ Σεπτέμβριον 1993, λόγῳ ἀρχικῆς ἀντιδράσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἐπηρεασθείσης ἐξ ἄλλων Ἐνοριῶν καὶ τοῦ ἐν αὐταῖς συγκρουσιακοῦ χαρακτῆρος τῶν σχέσεων μετὰ τῶν οἰκείων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων. 4. Ἐνεργοποίησι τοῦ θεσμοῦ τῶν Ἀναγνωστῶν, μὲ Χειροθεσίας δεκάδων, ὑπὲρ ἑκατὸν καὶ συμμετοχήν των ἐν τῇ Θείᾳ Λατρείᾳ, ταῖς Ἀκολουθίαις καὶ Ἱεροῖς Μυστηρίοις. 5. Ἵδρυσις Νεανικοῦ Κατηχητικοῦ Συμβουλίου. Ἀποστολὴ τῶν Μελῶν του σταδιακῶς εἰς τὸ Φροντιστήριον Κατηχητῶν τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας καὶ εἰς τὶς Θεολογικὲς Σχολὲς τῶν Πανεπιστημίων. Δεκάδες πολλὲς ἐπεράτωσαν τὸ Φροντιστήριον, ὡς ἄνω, καὶ ἀρκετοὶ τὶς Θεολογικὲς Σχολὲς. 6. Στελέχωσι τῶν 13 Νεανικῶν Συντροφιῶν καὶ Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς Ἐνορίας καὶ συμμετοχὴ τῶν Κατηχούντων στὸ σχετικὸ Κατηχητικὸ Συμβούλιο τῆς Ἐνορίας. 7. Ἵδρυσι καὶ λειτουργία τῆς Ἐνοριακῆς Ο.Δ.Κ.Ε., ἤτοι Ὁμάδος Διοργανώσεως Κατηχητικοῦ Ἔργου, τώρα Κ.Ε.Σ. ἤτοι Κατηχητικοῦ Ἐνοριακοῦ Συμβουλίου. 8. Ἵδρυσι καὶ λειτουργία Ἀνωτάτου Κατηχητικοῦ Στελεχῶν, λειτουργοῦντος ἀπὸ τοῦ ἔτους 1976, μὲ ὑποδειγματικὰ καὶ διορθωτικὰ μαθήματα τῶν Κατηχούντων, πρὸς ἀπόκτησιν πείρας - ἐμπειρίας. 9. Κλῆσις εἰς τὸ ὡς ἄνω Νέων - Νεανίδων ἐπιδεικνυόντων σχετικὸν ἐνδιαφέρον, περαιωσάντων τὶς Κατηχητικὲς Βαθμίδες. 10. Συγκρότησις καὶ λειτουργία, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1976, Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Ἀνοικτοῦ Προβληματισμοῦ, γιὰ τοὺς περαιοῦντας τὶς Κατηχητικὲς Βαθμίδες καὶ μὴ ἐνδιαφερομένους διὰ τὸ Στελεχῶν ἤ αἰφνιδίως ἀποκτῶντας ἐνδιαφέρον «πνευματικοὺς ἀλεξιπτωτιστάς», εἰς οἱανδήποτε ἡλικίαν ἐνεργοποιοῦντας τά σχετικά των ἐνδιαφέροντα. 11. Ἐπιλογὴ ἐτησίου, ἑκάστοτε, Νεανικοῦ Κατηχητικοῦ Θέματος, κατόπιν συσκέψεως, συγγραφὴ Ἀξόνων Κινήσεως τοῦ Θέματος καὶ μετατροπή των κατὰ ἡλικία καὶ δυνατότητα κατανοήσεως. 12. Συγκρότησις Νεανικῶν Ἐκδηλώσεων, ἐτησίως, ἐπὶ τοῦ ἐπιλεγέντος θέματος μὲ συγγραφὴ θεατρικοῦ, τραγουδιῶν καὶ θεατρικῶν δρωμένων. Θέμα Κατηχητικῆς Περιόδου : «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς κἀγὼ Χριστοῦ» - «Φθάσε στὰ ἄκρα» - - «Ἐνανθρώπησε γιὰ νὰ Θεωθοῦμε». 13. Συγκρότησις καὶ ἀδιάκοπος, ἐπίσης, λειτουργία Διοικητικῆς Ὁμάδος, ἐπὶ ἑβδομαδιαίας βάσεως, μὲ συμμετοχὴν Ἐφημερίων τῆς Ἐνορίας, Ἐπιτρόπων, Μελῶν Δ.Σ. Συλλόγου Ἐνορίας, Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς, 12

13 Φιλοπτώχου Μερίμνης - Ταμείου, Ὁμίλου Γυναικῶν, Κατηχητικοῦ Νεανικοῦ Συμβουλίου, ἐπὶ μέρους Ἐνοριακῶν Δραστηριοτήτων, Ἀναπληρωτῶν τῶν Συμβουλίων, νέων, ὑπὸ ἐκκόλαψιν, Στελεχῶν καὶ ἐπεξεργασία ἀποφάσεων. 14. Συγκρότησις τεσσάρων Κατηχητικῶν Ἐπιτροπῶν διευκολύνσεως τοῦ ὅλου σχετικοῦ ἔργου. Διοικήσεως καὶ Ἐπιβλέψεως, Γραμματείας καὶ Πληροφορήσεως, Ἐκτελέσεως καὶ Ἐξευρέσεως Πόρων καὶ Σχεδιασμοῦ καὶ Ἐκδηλώσεων. 15. Ἐνεργοποίησι Γυναικείου δυναμικοῦ εἰς Ἱερὰ Ἀναλόγια Ἐνορίας, Ἱερὸν Βῆμα, διὰ τὰ μικρότερα Παιδιὰ καὶ καθημερινὴν Λατρείαν. 16. Κριτικὴ ἐπὶ τῶν περαιουμένων δράσεων, ἐκδηλώσεων καὶ ἑορτῶν. 17. Ἑσπερινὸν Κήρυγμα μὲ ἀναλυτικὴν ἐξήγησιν τοῦ ἑκάστοτε θέματος καὶ ἀπάντησις εἰς ἀπορίας. 18. Γραπτὸν Κήρυγμα ὅλας τὰς Κυριακὰς καὶ Ἑορτὰς τοῦ ἔτους, καὶ ἐκτάκτως, προφορικοῦ εἰς μνήμας Ἁγίων. 19. Ἐπισκέψεις Ἱδρυμάτων, Θεραπευτηρίων καὶ προσφορὰ ὑλικῶν ἀγαθῶν καὶ πνευματικῆς ψυχαγωγίας ἐπὶ ἐτησίας βάσεως. 20. Πρόγραμμα παροχῆς φαγητοῦ, τροφίμων, ἐνδυμάτων καὶ ἐπιδομάτων ἐμπεριστάτων Ἀδελφῶν, κατόπιν ἐνδελεχοῦς ἐξετάσεως καὶ αὐτοψίας. 21. Ἵδρυσις Ὁμάδος - Ὑπηρεσίας Συμβουλευτικῆς καὶ Ψυχικῆς Ὑγιείας, ὑπὸ εἰδικῶν ἐπιστημόνων τῆς Ἐνορίας καὶ πνευματικῶν της ἀναστημάτων. 22. Ἀπάρτισις ἀνεγνωρισμένου ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου πλήρους ᾨδείου τῆς Ἐνορίας. 23. Καθιέρωσις, ἀνὰ δεύτερον ἔτος, λειτουργίας Ἐκθέσεως Χειροτεχνίας καὶ Κατασκευῶν, ἐπὶ ἐπιλεγομένου ἑκάστοτε εἰδικοῦ διακοσμητικοῦ θέματος. Ἤδη ἀπαρτίζεται ἡ 20ὴ σχετικὴ Ἔκθεσις μὲ θέμα : «Ἄνθη κι ἀρώματα, σχήματα καὶ χρώματα σὰν τὸν μῦλο τὸν χάρτινο!». 24. Λειτουργία, ἐν μονίμῳ Ἐκθετηρίῳ, Δωροεκθέσεως, καθ ὅλον τὸ ἔτος, μὲ ποικιλία ἀντικειμένων καὶ ἀναμνηστικῶν. 25. Περιοδικῶς ὀργανουμένη Ἔκθεσις Ἱερῶν Εἰκόνων μὲ ἔργα τῶν Μαθητῶν καὶ Μαθητριῶν τοῦ Ἐνοριακοῦ μας Ἁγιογραφικοῦ Ἐργαστηρίου. 26. Πλήρης λειτουργία τῶν Ἐνοριακῶν Σχολῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν, Ἀγγλικῆς καὶ Γαλλικῆς γλώσσης, Ἠλεκτρονικῶν Ὑπολογιστῶν, Προσφόρου, Κοπτικῆς - Ῥαπτικῆς, Ἱερατικῶν Ἀμφίων καὶ Ἁγιογραφείου. 27. Πλήρης ἐκδίπλωσις τῶν Δραστηριοτήτων Ὀρχήστρας, Χορῳδιῶν Παιδικῆς καὶ Ἐνηλίκων, Χορευτικῶν ὅλων τῶν βαθμίδων, Παιδικοῦ, Νεανικοῦ καὶ Ἐνηλίκων, Ἀθλητικὲς Δράσεις Ποδοσφαίρου καὶ Καλαθοσφαίρας, Δανειστικῆς Βιβλιοθήκης καὶ Ταινιοθήκης - Δισκοθήκης, Ἀπασχολήσεως - Φυλάξεως Παιδιῶν καὶ Νηπίων, Παροχῆς Ὑπηρεσιῶν Ψυχικῆς Ὑγιείας, Συμβουλευτικῆς καὶ Διασυνδέσεως. 28. Λειτουργία Θεατρικοῦ Ἐργαστηρίου, ἐπαγγελματικῆς καταρτίσεως, μὲ ἀνάβασι δεκάδων ἐπετειακῶν παραστάσεων. 29. Ἔκδοσις Συμπαγῶν Δίσκων μουσικῶν ἔργων. Καὶ : 30. Πρόγραμμα Παιδικοῦ Παιγχνιδιοῦ καὶ Θερινὸ Τμῆμα συναντήσεως Νέων, Νεανίδων καὶ Παίδων. Ἡ Ἐνορία λειτουργεῖ, κατ ἀνάθεσιν τῆς Προϊσταμένης Ἀρχῆς αὐτῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας τὸ Ἱερὸν Παρεκκλήσιον ἐν Ψαλιδίῳ, μὲ τὴν κατεύθυνσιν δημιουργίας νέας Ἐνορίας, ἀπὸ Ἀπριλίου ἔτους Ἐπὶ πᾶσι τούτοις, ἡ ἐπὶ 40ετίαν ὅλην, Διοίκησις τῆς Ἐνορίας ἐλπίζει ὅτι προσπάθησε νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς τοπικὲς πνευματικὲς, κοινωνικὲς καὶ Λατρευτικὲς ἀνάγκες τῆς Περιοχῆς, ἐπὶ τούτῳ δοξάζουσα δουλικῶς τὸν Τρισάγιον Θεὸν, τὸν Σωτῆρα Κύριον καὶ ἐπικαλουμένη ἀδιακόπως τῶν Πρεσβειῶν καὶ Μεσιτείας τῆς Ἐφόρου αὐτῆς καὶ Προστάτιδος Κυρίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας, τῶν πάντων ἐπιτελεσθέντων: Κάτω ἀπὸ τὸ Βλέμμά Της. 13

14 ΕΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΑΙΑ ΣΚΕΠΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΥΧΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΕΠΤΟΥ ΜΑΣ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΟΥ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ, ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ Α'. Φιλέορτοι Ἀδελφοὶ, ἐμπρὸς χορείαν συστησώμεθα, μὲ ᾄσματα καταστέφοντες τὴν Σύναξι τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἡ Ζῶσα Κιβωτὸς τοῦ Θείου Λόγου καταπαύει, ὁλοκληρώνουσα τὴν μεταξὺ τῶν θνητῶν κίνησί Της. Σήμερα ποὺ ὁ Οὐρανὸς ἁπλώνει τὶς ἀγκάλες νὰ δεχθῇ Ἐκείνην, ποὺ ἐγέννησε Τὸν ἐν πᾶσι Ἀχώρητον, ποὺ τὰ Σύμπαντα δὲν ἀρκοῦν νὰ περιλάβουν καὶ ἡ γῆ μας ἐπιστρέφει στὸν Θεὸ τὴν πηγὴ τῆς Ζωῆς καθὼς στολίζεται μὲ τὴν εὐπρέπειάν Της καὶ τὴν εὐλογία, ποὺ Ἐκείνη ἀπεκόμισε, προσευχόμεθα γιὰ τὴν χαρίτωσι τοῦ πρὸς τὴν ἄλκιμο Νεότητα Ἐνοριακοῦ μας ταπεινοῦ μόχθου. Καθὼς οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι ἡγοῦνται τῶν Χορῶν, μετὰ τῶν Ἀποστόλων περιδεῶς ἐνατενίζοντες ἀπὸ τὴν ζωὴ στὴν αἰώνιον ζωὴ μεθισταμένην Τὴν Τεκοῦσαν τὸν Ἀρχηγὸν τῆς Ζωῆς, ἱκετεύομεν γιὰ τὴν εὐόδωσιν τοῦ Νεανικοῦ Ἐνοριακοῦ μας ἔργου τὴν Μητέρα τοῦ Παντάνακτος Δεσπότου, ἅπαντες οἱ ἐνταῦθα ἐργαζόμενοι, προσκυνηταί τῆς δόξης τῆς Ἐφόρου ἡμῶν καὶ τοῦ κόσμου παντός, λέγοντες τῆς συγγενικῆς Σου οἰκειότητος μὴ λησμονῇς Πανάχραντε, τὸ σεμνὸν αἴτημα τῶν ἐν πίστει ἑορταζόντων τὴν παναγίαν Κοίμησίν Σου καὶ πανηγυριζόντων τὴν πάνδοξόν Σου Μετάστασιν, κρατύνουσα τὴν Τοπικὴν τοῦ Χριστοῦ Νεότητα καὶ ὁδηγοῦσα εἰς τοῦ Σωτῆρος τοὺς κόλπους. Πρβλ. Μεγ. Ἑσπερ. ΙΕ Αὐγούστου. Εἰς τὴν Λιτὴν Στιχηρὰ Ἰδιόμελα. Ἦχος πλ. α. Θεοφάνους, Δόξα. 14

15 Π P O Γ P A M M A ENOPIAKOY ΠNEYMATIKOY KENTPOY NEOTHTOΣ E NOPIAΣ Π ANAΓIAΣ Π PAΣINOY Λ OΦOY Aνακοινωσι Λειτουργιασ Eνοριακων Oμαδων Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, γιά τόν ἀπαρτισμό τῶν Kατηχητικῶν Σχολείων, τίς παρακάτω ἡμέρες καί ὧρες, στίς ἔναντι Aἴθουσες καί μέ τούς ἀναφερομένους Ὑπευθύνους τῆς Kατηχητικῆς διακονίας. 1. Ἡ Ὁμάδα τῶν ἐχόντων τήν εὐθύνη ὀργανώσεως τοῦ Nεανικοῦ ἔργου καί τῶν ἀσκούντων τήν Kατήχησι στήν Ἐνορία, Ἀνωτάτη ΔIOIKHTIKH OMAΔA, κάθε ΔEYTEPA βράδυ , καί κατά τό Θέρος, τήν ἴδια ὥρα, σέ φιλική οἰκία. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, γιά Kατηχητές, Kατηχήτριες καί Συνεργάτες Kατηχητικῆς Kινήσεως. 2. Ἡ Συντροφιά τῶν ἐνδιαφερομένων γιά κατάρτισι στό Kατηχητικό ἔργο, Ἀνώτατο Kατηχητικό Kαταρτίσεως ΣTEΛEXΩN, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ μεσημέρι , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TIMOΘEOΣ, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, γιά Στελέχη καί Kατηχητόπαιδες τελευταίων Bαθμίδων. Παιδιά δεκτά μέ πρότασι τῶν Kατηχητῶν. 3. Oἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνήλικες γιά κατήχησι, Kατηχητικό ENHΛIKΩN - Ἀλλοδαπῶν, ἡμέρα καὶ ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως, στήν ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KΟΣΜΟΣΩΤΗΡΑΣ. Kατηχητής π. ΤΥΧΙΚΟΣ, Βοηθός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, γιά ἀβαπτίστους, ἀλλοδαπούς, πρώην ἀθέους καί ὁποιονδήποτε ἐπιστρέφοντα στήν Πίστι ἐνήλικα. 4. Ἡ Nεανική Συντροφιά ANOIKTOY ΠPOBΛHMATIΣMOY, γιά Φοιτητές, Σπουδαστές καί Mαθητές Λυκείων, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, πού ἔχουν πνευματικούς προβληματισμούς, χωρίς κατ' ἀνάγκην νά ἔχουν παρακολουθήσει Kατηχητικά Σχολεῖα, Ἀνώτατο ΣYMΠΛHPΩMATIKO Kατηχητικό AΠOΦOITΩN, κάθε ΠEMΠTH βράδυ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ AΞION EΣTI. Kατηχητής π. TITOΣ, Bοηθός π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ. 5. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 1η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς KOYKOYΖEΛIΣΣAΣ. Kατηχητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΥΡΙΤΖΗΣ, Βοηθοὶ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΜΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΓΑΤΟΣ. 6. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Λυκείου, ANΩTEPO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ. Kατηχήτρια XPIΣTINA XANTΖAPA, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΒΛΥΣΣΙΔΗ - ΙΩΑΝΝΟΥ, ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ. 7. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 2α ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς TPIXEPOYΣAΣ. Kατηχητής π. ΤΕΡΤΙΟΣ, Bοηθὸς ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 8. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν Tάξεων Γυμνασίου, MEΣO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ. στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓOPΓOEΠHKOOY. Kατηχήτρια ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΓΚΡΙΜΠΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑ. 9. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό APPENΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 5η ὑπέργεια Αἴθουσα, τῆς ΚΥΚΚΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχητής π. ΝΑΘΑΝΑΗΛ, Bοηθοί ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ. 10. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Kοριτσιῶν τῶν τριῶν μεγάλων Tάξεων Δημοτικοῦ, EIΣAΓΩΓIKO Kατηχητικό ΘHΛEΩN, κάθε KYPIAKH π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Αἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια KAΛΛIOΠH KAPYΣTINAKH - MIΣΙPΛAKH, Bοηθοί ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΙΑΤΣΟΥ - ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ, ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΚΑΠΟΛΑ. 11. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν τῶν ΠΡΩΤΗΣ-ΔEYTEPAΣ-TPITHΣ Tάξεων Δημοτικοῦ, ΣTOIXEIΩΔEΣ Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Kατηχήτρια ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, Bοηθοί ΕΛΕΝΑ ΤΣΑΚΙΡΟΓΛΟΥ, ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΡΟΣΙΔΟΥ. 12. Ἡ Nεανική Συντροφιά τῶν Ἀγοριῶν καί Kοριτσιῶν, Nηπίων Προσχολικῆς Ἡλικίας, ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό Mικτό, κάθε ΣABBATO π.μ., στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΗΣ. Kατηχήτρια EΛEANA XATΖHΓEΩPΓIAΔOY, Bοηθοί ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΓΟΜΠΡΙΑΛ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΡΟΝΙΜΑΚΗ. 13. Ἀπασχόλησι καί φύλαξι παιδιῶν, γιά Nήπια καί Παιδιά προσχολικῆς καί σχολικῆς ἡλικίας. Kάθε ΣABBATO π.μ., στίς κάθετες ὑπέργειες Aἴθουσες. Mέ συναπασχόλησι, ἐάν τό ἐπιθυμοῦν, στό ΣTOIXEIΩΔEΣ ἤ ΠPOKATAPTIKO Kατηχητικό ἤ στά Παιδικά μας Xορευτικά..com/inp ud nd sou clo ickr.com/ tub you e.c twitte r otos/inp ph agiaspl an. /user/s om agiaspl an ww m/inpan.co nagiaspl pa ://w om/spa k.c apl agi http faceboo ias-pl.gr ag giaspl na s-pa n Μέσα Κοινωνικῆς Δικτυώσεως πού θά μᾶς βρῆτε: 15

16 ANAKOINΩΣI ΛEITOYPΓIAΣ ENOPIAKΩN ΔPAΣTHPIOTHTΩN Oἱ Nεανικές Συντροφιές μας θά συγκεντρώνωνται ἐφέτος, ὅπως φαίνεται πιό κάτω, γιά τίς ἔναντι Δραστηριότητες, τίς ὧρες καί ἡμέρες, πού σημειώνονται ἀκριβῶς καί στίς ἀναγραφόμενες Aἴθουσες. 1. Παιδικό Xορευτικό, γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν κεντρική ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, διδάσκει ᾑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΟΚΚΑ - ΚΑΡΑΔΗΜΑ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ. 2. Nεανικό Xορευτικό, γιά νέους καί νέες Γυμνασίου, Λυκείου, Φοιτητές, Φοιτήτριες, ὡς καί γιά Ἐνήλικες, κάθε ΤΡΙΤΗ , στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ὁ ΓEΩPΓIOΣ PIΓOΣ, βοηθεῖ ἡ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ. 3. Xορευτικό Ἐνηλίκων, γιά ἄτομα ἡλικίας ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, κάθε ΠΕΜΠΤΗ (ἀρχαρίων) καὶ (προχωρημένων), στήν ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ THΣ ΘEOTOKOY. Διδάσκει ἡ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΥΡΝΑΡΗ - ΠΡΑΔΑΚΗ, βοηθεῖ ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ - - ΜΑΥΡΙΔΟΥ. 4. Xορῳδία Παιδική Mικτή, γιά παιδιά προσχολικῆς ἡλικίας καί Δημοτικοῦ Σχολείου, κάθε ΣΑΒΒΑΤΟ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ἡ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, βοηθοῦν οἱ ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΒΛΥΣΣΙΔΗ. 5. Xορῳδία Nεανική Mικτή, γιά νέους καί νέες τῶν τριῶν μεγάλων τάξεων τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Γυμνασίου καί τοῦ Λυκείου, ὡς καί γιά ἐνήλικες, κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ , στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκει ὁ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΟΥΝΤΖΗΣ, βοηθοῦν οἱ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ, XPIΣTINA XANTΖAPA. 6. Ὀρχήστρα Mικτή, γιά νέους καί νέες κάθε ἡλικίας καί ἐνήλικες, κάθε ΠΕΜΠTH , στήν 3η ἰσόγεια Aἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Διδάσκει ὁ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, βοηθοῦν οἱ XPIΣTINA XANTΖAPA, ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. 7. Bυζαντινή Mουσική - Παραδοσιακὸ Τραγού δι, γιά νέους καί νέες, ἐνήλικες, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα, τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Διδάσκουν οἱ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΦΛΩΡΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΥ, βοηθός ἡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΑΜΠΟΚΑΛΟΥ - ΝΙΚΟΘΟΔΗ. 8. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, APXAPIΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΠEMΠTH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "TIMIA ΖΩNH". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY. 9. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, ΠPOXΩPHMENΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθὸ τήν ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓIANNAKOΠOYΛOY. 10. Ἐργαστήρι Ἁγιογραφίας, TEΛEIOΦOITΩN, γιά νέους, νέες καί μεγάλους κάθε ἡλικίας, κάθε ΤΡΙΤH στό Ἁγιογραφεῖο τοῦ Nαοῦ "ΤΙΜΙΑ ΖΩΝΗ". Διδάσκει ἡ Ἁγιογράφος OYPANIA ΓIAXOYNTH μέ βοηθό τήν BAΣIΛIKH AΓΓEΛOΠOYΛOY - ΓIANNAKOΠOYΛOY. Παραδίδονται θεωρητικά καί πρακτικά μαθήματα Kρητικῆς καί Mακεδονικῆς Σχολῆς. 11. Ἀρχαία Ἑλληνική Γλῶσσα, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κατόπιν συνεννοήσεως, στήν 4η ὑπέργεια Aἴθουσα, τῆς ΓΟΡΓΟΕΠΗΚΟΟΥ. Διδάσκουν οἱ Φιλόλογοι Kαθηγητὲς ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΡΟΥΔΗ - - ΓΚΡΑΙΚΟΥ, AIKATEPINH ΦOYNTA - MHTPOΠOYΛOY, ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ ΠΑΝΑΓΙΩ- ΤΑΚΑΚΗΣ. 12. Θεομητορικόν ᾨδεῖον, τό ὁποῖο δίδει ἀναγνωρισμένα ἀπό τό Kράτος Πτυχία. Διδάσκονται ὅλα τά κλασσικά ὄργανα, ὅπως: ΠIANO, KIΘAPA, BIOΛI. Ὅλα τά σύγχρονα ὄργανα, ὅπως: AKKOPNTEON, MΠOYΖOYKI, NTPAMΣ. Tά θεωρητικά μαθήματα: ΘEΩPIA, APMONIA, EIΔIKO ῼΔIKHΣ, EIΔIKO APMONIAΣ, ANTIΣTIΞI, ΦOYΓKA, IΣTOPIA THΣ MOYΣIKHΣ, MOPΦOΛOΓIA, ΔIEYΘYNΣI XOPῼΔIAΣ, OPΓANOΓNΩΣIA, ΠPIMA-BIΣTA, MOYΣIKH ΔΩMATIOY, BYΖANTINH MOYΣIKH, ΠAPAΔOΣIAKO TPAΓOYΔI. Ὅλα τά παραδοσιακά ὄργανα: ὅπως OYTI, ΛAOYTO, ΛYPA, KPOYΣTA, ΣAΖI, BIOΛI. Λειτουργοῦν Eἰδικό Tμῆμα Mουσικοκινητικῆς Ἀγωγῆς γιά παιδιά 4-6 ἐτῶν & Tμῆμα προετοιμασίας εἰδικῶν Mαθημάτων Ἁρμονίας καί Dicte e γιά εἰσαγωγή στό Tμῆμα Mουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου. Διδάσκουν: ΣΑΣΑ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔHMHTPA MΠPATΣH, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΟΥΣΑΚΗΣ, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΝΗΣ, ΣΙΜΕΛΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ καί ΕΛΕΑΝΑ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ. Kαλλιτεχνικός Διευθυντής ΑΝΝΑ ΜΠΑΚΑΝΤΑΚΗ. Ἐγγραφές ᾨδείου ἀπό 1ης Σεπτεμβρίου 2015 στό Ὑπέργειο τοῦ Ἱεροῦ Nαοῦ. Eἰδικές πληροφορίες στό τηλέφωνο , 6-9 μ.μ. 16

17 13. Σχολή Παρασκευῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ Προσφόρου , στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣHΣ. Διδάσκουν ἐναλλάξ οἱ ΦΛΩPA KAPAMOΛEΓKOY, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝ- ΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ. 14. Θεατρική Ὁμάδα, κάθε ΚΥΡΙΑΚΗ , στήν ἰσόγεια Αἴθουσα τῆς ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνοι οἱ ΓEΩPΓIOΣ - PΩMANOΣ MAPOYΔHΣ, ΔHMHTPIOΣ MAPOYΔHΣ. Βοηθοῦν οἱ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ. Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας: Ἀθλητικές Δραστηριότητες, γιά παιδιά Δημοτικοῦ - Γυμνασίου, προπονήσεις ὁμάδος ΠOΔOΣΦAIPOY καί ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑΣ, κάθε ΣABBATO , σέ καθοριζόμενο ἑκάστοτε ἀθλητικό χῶρο. Ἀγῶνες διενοριακοί, κατόπιν συνεννοήσεως. Ὑπεύθυνοι π. ΤΕΡΤΙΟΣ, ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. 16. Kοπτική - Ραπτική, γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, κάθε ΤΡΙΤΗ στό Προπαρασκευαστήριο τοῦ Ὑπεργείου τῆς ΠPOYΣIΩTIΣΣHΣ. Ὑπεύθυνοι ANNA ΖAXAPOΠOYΛOY - -KAMΠIΖIΩNH, EΛENH ΛYPITΖH - KPINH. Τμῆμα Ἱερατικῶν κάθε Πέμπτη πρωΐ & ἀπόγευμα. Ὑπεύθυνη ΑΝΝΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΜΠΙΖΙΩΝΗ, πού θά διδάσκῃ κατασκευή ῥάσσων, ζωστικῶν καί Ἱερῶν Ἀμφίων. 17. Ὑπηρεσία Συμβουλευτικῆς γιά κάθε ἐνδιαφερόμενο, ἡμέρα καί ὥρα κατόπιν συνεννοήσεως στὸ & Ψυχικῆς Ὑγιείας καί τό , Ὑπεύθυνοι Εἰδικοί Ψυχικῆς Ὑγιείας: ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΒΔΑΣ, ψυχολόγος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, σύμβουλος ψυχικῆς ὑγιείας, βοηθοῦν: ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΑΡΤΕΡΟΛΙΩΤΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ, ΜΠΕΚΟΝΑ ΠΑΣΙΟ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗ. 18. Ὁμάδα Αὐτοβοήθειας γιὰ κάθε Δευτέρα , στὴν 3η ὑπέργεια Aἴθουσα τοῦ ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ. Συντονιστές: τὴν Κατάθλιψι π. ΤΙΤΟΣ, ΜΑΡΙΑ ΤΑΚΗ, ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΛΥΡΙΤΖΗ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. Λοιπη Eνοριακη Kινησι Ἑσπερινό Kήρυγμα Kάθε Tετάρτη ὥρα 6.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Ὅμιλος Γυναικῶν Kάθε Tετάρτη ὥρα 8 μ.μ. στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ὑπεύθυνος π. TIMOΘEOΣ ΠAΠAΔAKHΣ, Γραμματεύς EYAΓΓEΛIA MAPOYΔH - ΓKPAIKOY, Σύνδεσμος ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗ - ΜΙΣΙΡΛΑΚΗ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΕΓΑΤΟΥ - ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ. Φιλόπτωχη μέριμνα Kάθε τελευταία Tετάρτη ἑκάστου μηνός 9-10 μ.μ. Συμβούλιο Ἐνοριακοῦ Φιλοπτώχου Tαμείου, στήν Aἴθουσα Ἐκδηλώσεων τοῦ ΓΕΝΕΣΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Ἱερά Παράκλησις Tῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, κάθε Tετάρτη ὥρα 4.30 μ.μ. στόν Ἱερό Nαό. Mικρή καί Mεγάλη ἐναλλάξ. Tά Ὡράρια Ἱερᾶς Παρακλήσεως, Φιλοπτ. μερίμνης, Ὁμίλου Γυναικῶν, Ἑσπ. Kηρύγματος ἰσχύουν ἀπό 10ου ἕως καί 3ου μηνῶν. Tούς μῆνες Ἀπρίλιο καί Σεπτέμβριο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν - Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. καί τούς μῆνες Mάϊο, Ἰούνιο, Ἰούλιο καί Aὔγουστο οἱ ὧρες γίνονται Ἱερά Παράκλησις: μ.μ., Ἑσπ. Kήρυγμα μ.μ. καί Ὅμιλος Γυναικῶν καί Φιλόπτ. μέριμνα μ.μ. 17

18 18

19 19

20 20

ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ.

ΤΑΥΤΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ - ΚΗΡΥΓΜΑ: Ἀρχιμ. ΤΙΜΟΘΕΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: ΑΝΑΤΟΛΗ - ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡ. 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Σήμανσις Ἐπετείων - Ἱερὰ Εἰκὼν Κυρίας Θεοτόκου, τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Βημόθυρο Εὐαγγελισμοῦ Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα. Θεοφάνους Κρητός, 1546 ἔτους. Αὐγοτέμπερα σὲ ξύλο, διαστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Κύκλῳ τῆς Σῆς κλίνης ἱστάµενοι καὶ ἡµεῖς, Ἄρχοντες, Κλῆρος καὶ Λαὸς ὁ εὐσεβής, ὑµνήσωµεν τὴν Σὴν µεγαλωσύνην, Παρθένε Ἄχραντε, ὡς πάντες οἱ τοῦ Λόγου Ἀπόστολοι, ἐπὶ τῇ Θείᾳ τῆς Μεταστάσεώς Σου µνήµῃ. Τίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012

ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 2012 1 2 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: ΕΞΩΦΥΛΛΟΝ: Ἀπεικόνισις τοῦ ἐξελισσομένου ἔργου ἐπικεραμώσεως καὶ ἐπενδύσεως μὲ πέτρα τοῦ Κτιρίου τοῦ Ἱεροῦ μας Ναοῦ, μετὰ τῆς σχετικῆς καλλιτεχνικῆς του διακοσμήσεως.

Διαβάστε περισσότερα

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται».

Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». Ἔρως ἀνώσεως. Μείζονα ταύτης ἀγά¹ην οὐδείς ἔχει. «Ὁ ἐμός Ἔρως ἐσταύρωται». 18 H EOPTH NEOTHTO 2012 IEPA MHTPO O I NEA IøNIA & ºI A E ºEIA ΤΗΝ ΕΔΡΑΙΑ ΠΙΣΤΙ ΓΕΝΝᾼ Ο ΘΕΙΟΣ ΕΡΩΣ, ΕΡΩΣ ΑΝΩΣΕΩΣ, ΚΑΙ Ο ΟΥΡΑΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 2 ον - Σεπτέμβριος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ

Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Ι Ε Ρ Α Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ Σ Ε Ρ Β Ι Ω Ν Κ Α Ι Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Δεκέμβριος 1997 Δεκέμβριος 2007, Δέκα χρόνια ἀπό τήν εἰς Κύριον ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Σερβίων καί Κοζάνης κυροῦ Διονυσίου Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις πού εἴχαμε KΩΔΙΚΟΣ: 5228 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ἀρ. φύλλου 75 ἔτος 13ο ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΑΙ Ο ΛΑΟΣ 60 ΧΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΙΕΡΕΑ Παρά τίς διαβεβαιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΥΧΟΣ 183ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ 2589

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5

Α Γ Ι Ο Ν Π Α Σ Χ Α 2 0 1 5 διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 13 ο - Ἀπρίλιος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6.

«Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (1979) Ἡ Ἐθνική Παλιγγενεσία 1821 καί οἱ Πολύτεκνοι..., βλ. σ. 5. π. Νικόδημος Μπιλάλης «Φιλοπολυτεκνικό Μνημόσυνο», βλ. σ. 6. «Πῶς ἐκδικοῦνται οἱ νεκροί!», βλ. σ. 10. Ὑπερπολύτεκνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΟΥ EΒΔΟΜΗΚΟΣΤΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ Tὸ περιοδικὸ "AΠOΣTOΛOΣ BAPNABAΣ" εἶναι τὸ ἐκφραστικὸ ἔντυπο τῆς Ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Kύπρου. Οἱ βασικοὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10

Ρ ωμνιός. 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Τεῦχος 10 Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 5η Πανελλήνια Σύναξη Νεότητος Ε.ΡΩ. Χαιρετισμὸς Θεόφ. Παπαδόπουλου, Τὸ κοινὸ καλὸ Χαιρετισμὸς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις

ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011. Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 22 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Γιὰ νὰ γνωρίσεις τὸ Θεὸ μὴν ψάχνεις νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀποδείξεις, ἀλλὰ ἄρχισε νὰ καταπολεμεῖς τὰ πάθη σου. Blaise

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΕΤΡΑΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 20 Ο ΤΕΥΧΟΣ 85 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΦΙΕΡΩΜΑ Δέκα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως.

Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. 2 Προλογικό Σημείωμα Συντάξεως. Τό παρόν τεῦχος, ἀρ. 144/Χριστ. 2014, εἶναι τό δεύτερο πού ἐκδίδεται μετά τήν κοίμηση τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π. καί τοῦ Περιοδικοῦ της «Ἑλληνορθόδοξη ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 17 ο ΤΕΥΧΟΣ 78 ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ἔκτακτο ἀφιέρωμα στόν μακαριστό Μητροπολίτη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική ὄψη τῆς Μονῆς ἀπό τά δυτικά.

Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική ὄψη τῆς Μονῆς ἀπό τά δυτικά. 2014 2014 Κείμενο καί τυπογραφική ἐπιμέλεια: Κωστῆς Κοκκινόφτας Φωτογραφία ἐξωφύλλου: Ἡ προσκυνηματική εἰκόνα τῆς Θεοτόκου. Ἔργο τοῦ ἁγιογραφικοῦ ἐργαστηρίου τῆς Μονῆς. Φωτογραφία ὀπισθοφύλλου: Πανοραμική

Διαβάστε περισσότερα

Τρία χρόνια πέρασαν...

Τρία χρόνια πέρασαν... ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΣ 18 ο ΤΕΥΧΟΣ 80 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Τρία χρόνια πέρασαν... ἀπό τήν κοίμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. Πνευματική Διακονία, τεῦχος 5ο - 6ο 105

ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ. Πνευματική Διακονία, τεῦχος 5ο - 6ο 105 ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΕΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Εἰς πρεσβύτερον χειροτονία π. Χριστοδούλου Χριστοδούλου Τήν Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009, ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κωνσταντίας κ. Βασίλειος λειτούργησε καί κήρυξε τό θεῖο λόγο στόν

Διαβάστε περισσότερα

OIKOYMENIKOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ

OIKOYMENIKOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ OIKOYMENIKOΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ Ἀναμνηστική Ἔκδοσις ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΠΕΤΡΑΣ & ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΡΗΤΗΣ ΤΙΤΟ ΖΩΓΡΑΦΙΔΗ ΝΕΑΠΟΛΗ, 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2009 ΝΕΑΠΟΛΗ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 9 Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 181ον

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 181ον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 181ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 181ον ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ Ο «ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ» ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ

ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΕΝ ΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα