ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ (1800-1820)"

Transcript

1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΕΛΕ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ( ) Οι διηγήσεις των περιηγητών προσφέρουν στον αναγνώστη διάφορες πληροφορίες για τη γεωγραφία, την οικονομία, την κοινωνική ζωή, την εθνολογία ή τη δημογραφία κλπ. ενός τόπου για την ιστορική περίοδο της περιήγησης τους. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον ιστορικό την εξαγωγή συμπερασμάτων γύρω από την καθημερινή ζωή των κατοίκων ενός τόπου, υστέρα από επίμονη εργασία διαλογής τους και κατάταξης. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία των δημογραφικών πληροφοριών που περιέχονται στα κείμενα των παρακάτω περιηγητών, οι οποίοι επισκέφτηκαν την ελληνική χερσόνησο στα : 1. William - Martin Leake : α) Travels in Northern Greece [ ], Λονδίνο β) Travels in the Morea, Λονδίνο François - Charles - Hughes - Laurent Pouqueville : Voyage dans la Grèce [ ], Παρίσι John - Cam Hobhouse : A journey through Albania and other provinces of Turkey in Europe and Asia, to Constantinople, during the years 1809 and 1810, Λονδίνο William Gell : α) The itinerary of Greece containing one hundred routes..., Λονδίνο β) [Itinéraire de Morée], μετάφραση στα γαλλικά, Παρίσι Αργύρης Φιλιππίδης : Μερική Γεωγραφία [1815], στο : «Τα περισω έντα έργα του Αργ. Φιλιππίδη», Αθήνα Χρησιμοποιώντας σαν μοναδικό μέσο εργασίας, γι' αυτή τη μελέτη, τις διηγήσεις των πέντε περιηγητών, προσφύγαμε στο είδος των πληροφοριών εκείνων που ανήκουν περισσότερο στην «ιστορική λογοτεχνία» παρά στις «επίσημες ιστορικές πηγές». Έχουμε λοιπόν ως αποτέλεσμα μια δημογραφική άποψη, που προέρχεται από άτομα ξένα προς τη διοίκηση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

2 ρίας άποψη ανεπίσημη η «εξωτερική», όπως την χαρακτηρίζει ο Fernand Braudel 1, και όχι «εσωτερική», όπως θα μας την παρουσίαζαν επίσημα ντοκουμέντα. Οφείλουμε να πούμε ότι οι πληροφορίες των περιηγητών παρουσιάζουν συχνά ατέλειες, ασάφειες, υπερβολές ή ακόμα υποτιμήσεις ορισμένων εκτιμήσεων. Έχοντας πάντα υπόψη την μεγάλη σχετικότητα των περιηγητικών εκτιμήσεων, προσπαθήσαμε ωστόσο να τις επεξεργαστούμε στα πλαίσια των δυνατοτήτων που μας πρόσφεραν. Βασικός στόχος μας ήταν μια κατάλληλη ταξινόμηση των πληροφοριών, για να μπορέσουν ίσως να χρησιμέψουν αργότερα σε συγκριτικές μελέτες με στοιχεία προερχόμενα από ντοκουμέντα διαφορετικού τύπου. I. ΤΡΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Διαβάζοντας τις διηγήσεις, συγκεντρώσαμε τις δημογραφικές πληροφορίες για κάθε συνοικισμό* που συνάντησαν οι περιηγητές στη διάρκεια του ταξιδιού τους. Μπορέσαμε λοιπόν κατ' αυτό τον τρόπο να σχηματίσουμε έναν κατάλογο πληροφοριών για καθένα περιηγητή, ακολουθώντας την πορεία της περιήγησης του. Κατόπιν χρειάστηκε να δουλέψουμε πάνω σ' ένα γεωγραφικό χάρτη, για να μπορέσουμε ν' αναγνωρίσουμε, πρώτον, τη γεωγραφική θέση κάθε χωριού που μας περιέγραψαν οι περιηγητές, δεύτερο, να συσχετίσουμε την ονομασία και τη διαφορετική ορθογραφία του, και τρίτο, να εξακριβώσουμε τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκονται δύο η περισσότερα χωριά με το ίδιο όνομα. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τα δύο χωριά με το όνομα ΚΡΑ ΝΙΑ, από τα οποία το ένα βρίσκεται στη Θεσσαλία, κοντά στ' Αμπελάκια, και το άλλο στην περιοχή των Γρεβενών. Παράλληλα με τις διηγήσεις, ο Pouqueville μας άφησε ορισμένους πίνακες με πληροφορίες δύο ειδών : 1) τον αριθμό των συνοικισμών για 117 καντόνια*, 2) τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών για τους συνοικισμούς 27 καντονιών πιο κάτω παρουσιάζουμε την γεωγραφική πε- 1. Fernarid Braudel, La Mediterranée et le monde méditarranéen à l'époque de Philippe II, τ. 2, 4η έκδ., Παρίσι 1979, σ * Με τη λέξη συνοικισμός (agglomération) εννοούμε κάθε μικρό ή μεγάλο οικισμό. * καντόνια : (canton), λέξη που χρησιμοποιεί ο Pouqueville για να χαρακτηρίσει μια διοικητική περιφέρεια, χωρίς να επεξηγεί από ποιο τουρκικό ορισμό την μεταφράζει. Είναι πιθανό ότι πρόκειται, τις περισσότερες φορές, για καζάδες, αλλ' αφού ο περιηγητής δεν το προσδιορίζει και λόγω του ότι το κύριο αντικείμενο της μελέτης δεν είναι να εμβαθύνει σ' αυτόν τον ορισμό σαν έννοια, μεταγράφοντας την αρχική λέξη του κειμένου canton σε καντόνι, αποδίδουμε την έννοια περιοχή η ακόμα δημογραφική περιοχή.

3 περιοχήπου αντιπροσωπεύουν οι πληροφορίες των πινάκων του Pouqueville. Ενδεικτικά σημειώνουμε από τώρα ότι αυτή η περιοχή δεν περικλείει όλο τον ελληνικό χώρο. Από πρακτική πλευρά, ήταν χρήσιμο να χωρίσουμε την Ελλάδα σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Η διαίρεση αυτή παρουσιάζεται στον χάρτη 1 ως εξής: Περιοχή Αλβανίας με κέντρο το Βεράτι» Μακεδονίας»» τη Θεσσαλονίκη» Θεσσαλίας»» τη Λάρισα» Μαγνησίας»» το Βόλο» Ηπείρου»» τα Γιάννενα» Αιτωλο-Ακαρνανίας»» το Μεσολόγγι» Βοιωτίας»» τη Λειβαδιά» Αττικής»» την Αθήνα -» Πελοποννήσου με κέντρα την Κόρινθο, το Άργος, τα Καλάβρυτα, την Πάτρα, τον Πύργο, τη Καρίταινα, την Τρίπολη, τη Μονεμβασία, το Μυστρά, την Καλαμάτα και τη Μάνη. II. ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πρέπει να σημειωθεί ότι οι περιηγητές δεν μας αφήνουν δημογραφικές πληροφορίες για όλους τους συνοικισμούς που επισκέφτηκαν. Η δημογραφική πληροφορία που μας παρουσιάζουν συνήθως στις διηγήσεις τους είναι ο αριθμός των σπιτιών η οικογενειών των συνοικισμών στοιχείο που είναι απ' την ίδια του την έννοια δύσκολα προσδιορίσιμο και φτωχό για μια βαθύτερη μελέτη. Ο αριθμός των κατοίκων δεύτερο δημογραφικό στοιχείο αναφέρεται κυρίως, όταν κατά τη διήγηση τους γίνεται λόγος για μεγάλες πόλεις. Ωστόσο, σπάνιες είναι οι περιπτώσεις πού μας πληροφορούν συγχρόνως για τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών και για τον αριθμό των κατοίκων ενός συνοικισμού. Σε όλες τις περιπτώσεις οι αριθμοί δεν παρουσιάζουν την ακριβή αλήθεια οι περιηγητές περιορίζονται σε μια εκτίμηση κατά προσέγγιση, έτσι ώστε να μας αφήνουν αριθμούς που να λήγουν στο μηδέν π.χ. 30, ή 100, ή 200 σπίτια ή ακόμα κάτοικοι κ.λπ. Η παρουσίαση των δημογραφικών πληροφοριών γίνεται πιο δύσκολη, όταν δύο περιηγητές επισκέφτηκαν το ίδιο χωριό και ο καθένας έδωσε

4 μια διαφορετική εκτίμηση του αριθμού των σπιτιών η του αριθμού των κατοίκων. Ευκολονόητο είναι ότι η δυσκολία γίνεται μεγαλύτερη, όταν οι πληροφορίες ενός τρίτου η τέταρτου περιηγητή διαφέρουν επίσης. Για να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο, επειδή η προοπτική μας είναι μια συνολική εκτίμηση της δημογραφικής κατάστασης των συνοικισμών μεταξύ του 1800 και του 1820, πραγματοποιήσαμε ένα σύστημα συμβατικής παρουσίασης, δηλαδή σημειώσαμε την πιο μικρή και την πιο μεγάλη αριθμητική εκτίμηση που μας δόθηκε για κάθε συνοικισμό. Συχνά οι περιηγητές φροντίζουν να διακρίνουν τις διαφορετικές εθνικότητες των κατοίκων που κατοικούν στον ίδιο συνοικισμό, χωρίς να δίνουν τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών της μιας η της άλλης εθνικότητας. Πολλές φορές αναφέρουν την εθνικότητα ενός συνοικισμού, χωρίς να εκτιμούν τον συνολικό αριθμό των σπιτιών. Έτσι οι εθνικο-δημογραφικές πληροφορίες τους δεν μας προσφέρουν παρά μόνο μια στιγματική κοινωνική εκτίμηση στο χώρο του συνοικισμού, ελλιπή όμως έστω και για μια εκτίμηση στον επαρχιακό χώρο. Στον πίνακα 2, στους συνοικισμούς που αναφέρονται στις διηγήσεις των πέντε περιηγητών, έχουμε πληροφορίες εθνικού χαρακτήρα μόνο για 529. Από τους 529 συνοικισμούς δεν έχουμε τον αριθμό των σπιτιών για 109. Παρατηρούμε, λοιπόν, γι' αυτό το φτωχό δείγμα, που αντιστοιχεί στο 10% των συνολικών συνοικισμών της Ελλάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Pouqueville, που μας δίνει για όλη την Ελλάδα τον αριθμό των συνοικισμών, ότι: 1. οι συνοικισμοί με μια εθνικότητα ήταν πιο συχνά χωριά η μικρές πόλεις 2. όσο πιο μεγάλο είναι το μέγεθος των συνοικισμών τόσο πιο πολυάριθμες ήταν οι εθνικότητες που τους κατοικούσαν 3. η πιο συχνή συνύπαρξη εθνικοτήτων ήταν Έλληνες - Τούρκοι, συνύπαρξη που συναντιέται περισσότερο στις πόλεις μεσαίου μεγέθους 4. οι συνοικισμοί με μια εθνικότητα φαίνεται ότι ήταν πιο συχνά κατοικημένοι από Έλληνες, η ακόμα ότι οι περιηγητές προτίμησαν να επισκεφθούν περισσότερο τα ελληνικά χωριά, πράγμα που μεγαλώνει σε στατιστικό αριθμό αυτή την παρατήρηση. ΙΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Πυκνότητα του πληθυσμού Ο Pouqueville είναι ο μόνος από τους πέντε περιηγητές που μας δίνει πληροφορίες για την πυκνότητα του πληθυσμού στην Ελλάδα κατά την αρχή του 19ου αιώνα.

5 Υπολόγισε την μέση πυκνότητα του πληθυσμού στη Στερεά Ελλάδα για το έτος 1814 σε 315 κάτοικους για κάθε τετραγωνική λεύγα. Πρόκειται για λεύγες των οργυών. Η οργυά ισοδυναμεί με 1,949 μέτρα 2- ο α κόλουθος υπολογισμός μας δίνει την πυκνότητα στο τετραγωνικό χιλιόμετρο (km 2 ) : 1,949 μ.χ2500 οργυιές = 4.872,50 μ. η 4,87 km 4,87 kmx4,87 km = 23,74 km κάτοικοι: 23,74 km 2 = 13,3 κάτοικοι/km 2 Ο F. Braudel 3, μιλώντας για την πυκνότητα των πληθυσμών σημειώνει ότι το όριο υπερπληθυσμού για μια χώρα επιτυγχάνεται απ' τη συνάρτηση του αριθμού των ατόμων της χώρας και των πόρων που αυτά διαθέτουν. Ο Α. P. Usher 3 διακρίνει, στη δημογραφική ιστορία, τρεις στάθμες συνοικισμών :«... Ο συνοικισμός στην αρχική του μορφή, σε ένα χώρο ακατέργαστο η ελάχιστα κατεργασμένο απ' τον άνθρωπο. Ο συνοικισμός στη δεύτερη του μορφή με πυκνότητα μεταξύ 15 και 20 κάτοικους ανά km 2 και τέλος, ο «πυκνός» συνοικισμός με περισσότερους από 20 κατοίκους ανά km 2...». Από τις μετρήσεις του ο J. Fourestie 3 καταλήγει ότι για την Γαλλία του ancien régime χρειαζόταν, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο καλλιέργειας της γης, 1,5 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης για την ασφάλεια του επισιτισμού ενός ατόμου. Αν θέλαμε να κάνουμε κάποια παρόμοια προσέγγιση για την Ελλάδα, ο Felix Beaujour 4 μας πληροφορεί ότι η κατανάλωση του σταριού κατά άτομο στη χρονική περίοδο ενός έτους αντιστοιχεί σε 1 φόρτωμα Παρισιού. Ο παρακάτω υπολογισμός μας δίνει την τιμή του παρισινού φορτώματος σε κιλά (kg) : 1 κιλό πολιτικό = 22 οκάδες = 27,8 kg 4 κιλά πολιτικά = 1 φόρτωμα Παρισιού = 27,8 kgx4 = 111,44 kg. Ορισμένες άλλες εκτιμήσεις που δόθηκαν απ' τον F. Beaujour καταλήγουν μετά από υπολογισμό ότι το παρισινό φόρωμα αντιστοιχεί περίπου σε 107 kg. Είναι άρα λογικό να πάρουμε σαν μέση τιμή ετήσιας κατανάλωσης σταριού κατά κεφαλή τον αριθμό των 110 kg για την Ελλάδα στο τέλος του 18ου αιώνα. Ο Pouqueville έδωσε επίσης ορισμένες πληθυσμιακές εκτιμήσεις για μερικές περιοχές της Χερσονήσου. Υπολογίζοντας αυτές τις εκτιμήσεις, 2. Λεξικό Larousse Universel, στη λέξη lieue. 3. F. Braudel, Civilisation metérielle, économie et capitalisme XV - XVIII siècle, τόμ. 1 : «Les structures du quotidien», Παρίσι 1979, σ ίξ Μπωζούρ, Πίνακας του εμπορίου της Ελλάδος στην Τουρκοκρατία ( ), Αθήνα 1974, σ

6 καταλήγουμε στα ακόλουθα αποτελέσματα της σχέσης κάτοικοι ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο: Ιλλυρία - Μακεδονία 10,9 κάτοικοι/km 2 Ήπειρος 14,3»» 22,5»» 4.0»» Θεσσαλία Ακαρνανία Αιτωλία και Λοκρίδα Φωκίδα και Βοιωτία 9.1»» 9,8»» Εάν θελήσουμε να προσεγγίσουμε τ' αποτελέσματα αυτά με τη σκέψη του F. Braudel, παρατηρούμε πως είναι σημαντικό ότι η πιο υψηλή πυκνότητα βρίσκεται στη Θεσσαλία, περιοχή εύφορη, η δε χαμηλότερη αντιστοιχεί σ' «ένα χώρο λιγότερο κατεργασμένο απ' τον άνθρωπο»: την Α καρνανία. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσε να γίνει μια σύγκριση, για κάθε περιοχή χωριστά, του καλλιεργήσιμου χώρου και της πυκνότητας του πληθυσμού, γνωρίζοντας ότι η ετήσια κατανάλωση σταριού κατά κεφαλή ανέρχεται σε 110 kg. Οι περιηγητικές πληροφορίες μας όμως είναι ελλιπείς για μια τέτοια προσέγγιση που θα μπορούσε στη συνέχεια να μας οδηγήσει σε μια σύγκριση με τ' αποτελέσματα του J. Fourestie για την προεπαναστατική Γαλλία. Αριθμός κατοίκων που αναλογεί σε κάθε σπίτι η οικογένεια Ο Pouqueville μας αφήνει ορισμένες δημογραφικές πληροφορίες, σε σχήμα πινάκων, αναφερόμενες στον αριθμό των χωριών ανά καντόνι, καθώς επίσης και στον αριθμό των σπιτιών ανά συνοικισμό. Έτσι μπορέσαμε να πραγματοποιήσουμε τον χάρτη 3, συγκεντρώνοντας τα δύο αυτά είδη των πληροφοριών. Επί πλέον κατά την διάρκεια της διήγησης του μας δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των κατοίκων σε ορισμένους συνοικισμούς. Παρόλο τον ατελή χαρακτήρα των στοιχείων πάνω στον αριθμό των σπιτιών και στον αριθμό των κατοίκων, ο αριθμός των κατοίκων ανά σπίτι μπόρεσε να μετρηθεί. Ο αριθμός που βρέθηκε είναι συνήθως γειτονικός του 5. Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο Pouqueville εκτίμησε τον μέσο γενικό αριθμό στο 5, βγάζοντας έτσι μια σχετική αναλογία του αριθμού των κατοίκων, αφού γνώριζε τον αριθμό των σπιτιών. Τρεις εξαιρέσεις είναι αξιοσημείωτες : ένας μέσος όρος 2,14 κατοίκων ανά σπίτι στη ΝΕΑ ΠΑΤΡΑ (περιοχή Τρικάλων) ένας μέσος όρος 7 κατοίκων ανά σπίτι στο ΚΑΤΩ ΔΙΒΡΙ (περιοχή Οχρίδας) και τέλος ένας μέσος όρος 23,88 κάτοικοι ανά σπίτι για τα τέσσερα χωριά της ΣΤΥΜΦΑ ΛΙΑΣ (Πελοπόννησος).

7 Ο αριθμός των κατοίκων ανά σπίτι θα μπορούσε να υπολογιστεί από ορισμένες πληροφορίες σταχυολογημένες από τις διηγήσεις των πέντε περιηγητών. Οι πληροφορίες όμως αυτές αφορούν ιδίως τις μεγάλες πόλεις, είναι διάσπαρτες και ασαφείς (π.χ. ο αριθμός των κατοίκων είναι μικρότερος απ' τον αριθμό των υπολογισμένων σπιτιών κ.λ.π.). Είναι άρα λογικό ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με θετικό αποτέλεσμα. Α ναφέρουμε μόνο ότι ο μέσος αριθμός των κατοίκων που υπολογίσαμε απ' αυτές τις εκτιμήσεις πάντα για τους συνοικισμούς που είχαμε πληροφορίες συγχρόνως πάνω στον αριθμό των κατοίκων και των σπιτιών ανέρχεται σε 5,81 κάτοικους ανά σπίτι. Μέγεθος των καντονιών σε αριθμό συνοικισμών Μιλήσαμε παραπάνω για τον χάρτη 3, στον οποίο σχηματίσαμε με διαφορετικές αποχρώσεις τις διαφορετικές δημογραφικές πληροφορίες που μας αναφέρει ο Pouquevi]le. Για το σύνολο των μαυρισμένων περιοχών γνωρίζουμε τον αριθμό των καντονιών και των συνοικισμών που περικλείουν. Σκεφθήκαμε να εξετάσουμε το μέγεθος του κάθε καντονιού σε σχέση με τους συνοικισμούς που περικλείει. Πραγματοποιήσαμε διάφορα διαγράμματα, χωρίζοντας τα σε στήλες με βάση 30 συνοικισμούς (διάγραμμα 4). Από τα 118 καντόνια, 53 περικλείουν λιγότερους από 30 συνοικισμούς, δηλαδή το 45 % του συνόλου των καντονιών που γνωρίζουμε. 38 καντόνια περιλαμβάνουν περισσότερους από 30 και έως 59 συνοικισμούς, δηλαδή 32% και τέλος 10% των καντονιών περικλείουν περισσότερους από 90 συνοικισμούς. Το διάγραμμα 5 επαναλαμβάνει την ίδια διάταξη, αλλ' αυτή τη φορά σε κλίμακα των γεωγραφικών περιοχών. Για έναν ισοδύναμο αριθμό καντονιών, όπως Ήπειρος 27 καντόνια, Πελοπόννησος 28 και Μακεδονία 26, η διάταξη του μεγέθους τους σε αριθμό συνοικισμών διαφέρει απ' την μια περιοχή στην άλλη. Η Μακεδονία περιλαμβάνει μόνο μικρά καντόνια που έχουν λιγότερους από 90 συνοικισμούς, ενώ η Ήπειρος περιλαμβάνει 3 καντόνια με περισσότερους από 90 συνοικισμούς και η Πελοπόννησος 7 καντόνια με περισσότερους από 90 συνοικισμούς. Η Βοιωτία, έχει μικρά καντόνια, όπως και η Μακεδονία. Η Θεσσαλία περιλαμβάνει 2 καντόνια σημαντικού μεγέθους σε σχέση με τον αριθμό των συνοικισμών που περικλείουν.

8 Μέγεθος συνοικισμών σε αριθμό σπιτιών α) ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ TOY POUQUEVILLE Ο Pouqueville έδωσε επίσης πίνακες με τον αριθμό των σπιτιών κατά συνοικισμό για ορισμένα καντόνια που παρουσιάζονται στο χάρτη 3 με μαύρη απόχρωση. Το διάγραμμα 6 περιλαμβάνει το σύνολο αυτών των συνοικισμών (1261), ταξινομημένο σε ομάδες : των 10 σπιτιών για τα χωριά, 100 σπιτιών για τις πόλεις και σπιτιών για τις μεγάλες πόλεις. Σ' αυτή την μικρή περιοχή της Ελλάδας, η διάταξη των χωριών στην καμπύλη παρουσιάζει το ανώτερο όριο της στην τάξη των 10 έως 19 σπιτιών. Η διάταξη των πόλεων έχει το ανώτερο όριο της μεταξύ 100 και 199 σπίτια και των μεγάλων πόλεων μεταξύ και σπίτια. Η σύγκριση μεταξύ της ολικής διάταξης των σπιτιών για το τμήμα αυτό της Ελλάδας και της μερικής διάταξης για καθένα απ' τα καντόνια ξεχωριστά, έδειξε ότι ορισμένα καντόνια απομακρύνονται απ' την συμπεριφορά του γενικού διαγράμματος. Ορισμένα περιλαμβάνουν έναν μεγάλο αριθμό πόλεων σε σύγκριση με τον αριθμό των χωριών (π.χ. το Ζαγόρι) και άλλα παρουσιάζουν το ανώτερο όριο των χωριών στην τάξη των σπιτιών (π.χ. τα Αγραφα). β) ΟΙ ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ Στην προηγούμενη παράγραφο εξετάσαμε ξεχωριστά τους πίνακες του Pouqueville, διότι παρουσιάζουν μια συνολική παράσταση για τις περιοχές που μας κατέγραψε. Αντίθετα, οι δημογραφικές πληροφορίες που βρέθηκαν διάσπαρτες στα κείμενα των πέντε περιηγητών συμπεριλαμβανομένου του Pouqueville αντιπροσωπεύουν όλες τις περιοχές της Χερσονήσου, αλλά όχι όλους τους συνοικισμούς. Μπορούμε να πούμε ότι οι πληροφορίες τους αποτελούν δείγμα συνοικισμών για κάθε μια απ' τις περιοχές του ελληνικού χώρου. Αυτό το δείγμα των 795 συνοικισμών παρουσιάζεται στο διάγραμμα 7, διατηρώντας τις ίδιες τάξεις υποδιαίρεσης όπως και στο προηγούμενο διάγραμμα. Παρατηρούμε ότι η διάταξη των πόλεων και των μεγάλων πόλεων αντιστοιχεί μ' εκείνη των πινάκων του Pouqueville, αλλά με πιο σημαντική αναλογία των πόλεων στις στήλες των σπιτιών. Η διάταξη των χωριών παρουσιάζει μια καμπύλη που έχει το ανώτερο δυναμικό της στη στήλη σπίτια, τη μέση αριθμητική τιμή της στα 23,4 σπίτια, την απόκλιση της στα 26 και τη διαγώνιο της στη στήλη σπίτια.

9 Η διάταξη αυτή των χωριών διαφέρει απ' εκείνη του διαγράμματος 6, ένα ανώτερο δυναμικό σπιτιών πιο ομοιογενές για τις στήλες 10 ίτια. Η διανομή αυτή μας οδηγεί σε ορισμένες υποθέσεις: Φαίνεται ότι οι πίνακες του Pouqueville είναι πιο πλούσιοι σε μικρά χωριά. Αντίθετα οι άλλοι περιηγητές ίσως αγνόησαν να δώσουν πληροφορίες για τα μικρά χωριά, δίνοντας πιο συχνά για τις πόλεις η ακόμα ότι το ενδιαφέρον του ταξιδιού τους τους προωθούσε να επισκεφτούν περισσότερο τους συνοικισμούς μέσου η μεγάλου μεγέθους. Τέλος μπορούμε να σκεφθούμε ότι ίσως το δείγμα των 795 συνοικισμών δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Αυτή όμως η τελευταία υπόθεση παρουσιάζει ενδοιασμούς λόγω της ομοιότητας των δύο διαγραμμάτων (6 και 7) ως προς τη διανομή των πόλεων και των μεγάλων πόλεων. γ) ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για να διευρύνουμε περισσότερο την προβληματική σ' αυτή τη μελέτη, προσθέσαμε τους 795 συνοικισμούς που βρέθηκαν στις διηγήσεις των πέντε τών στους συνοικισμούς των πινάκων του Pouqueville. Ορισμέ υνοικισμοί που αναφέρονται στη διήγηση των περιηγητών και που επαναλαμβάνονται στους πίνακες του Pouqueville αφαιρέθηκαν απ' την γενική πρόσθεση, για να μην ξαναμετρηθούν. Καταλήγουμε, λοιπόν, σ' ένα δείγμα συνοικισμών για όλη την Ελλάδα, για τους οποίους γνωρίζουμε τον αριθμό των σπιτιών. Εδώ θα πρέπει να σταθούμε, ανακεφαλαιώνοντας τις δημογραφικές πληροφορίες που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την μελέτη μας. 1. Ο Pouqueville στους πίνακες των καντονιών του εκτιμά τον ολικό αριθμό των συνοικισμών της Χερσονήσου σε Εάν υπολογίσουμε τον αριθμό των συνοικισμών που μας δίνει ο Pouqueville στους πίνακες του, καταλήγουμε ότι μας πληροφορεί για το 34% των συνοικισμών της Ελλάδας. Οι συνοικισμοί στους οποίους καταλήξαμε με την πρόσθεση των πληροφοριών των πινάκων και των διηγήσεων αντιπροσωπεύουν ένα δείγμα συνοικισμών για ένα γεωγραφικό χώρο πολύ πιο μεγάλο απ' αυτόν που αναφέρονται οι πίνακες του Pouqueville (χάρτης 3). 2. Εάν πάρουμε τα καντόνια της Στέρεας Ελλάδας που γνωρίζουμε τον αριθμό των σπιτιών απ' τους πίνακες του Pouqueville (κατά πάσα πιθανότητα πλήρεις) και απ' τις διηγήσεις των περιηγητών, καταλήγουμε ότι γνωρίζουμε 20% των συνοικισμών της Ελληνικής Χερσονήσου. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι την ορεινή περιοχή της Πίνδου, για την οποία γνωρίζουμε ένα μέρος των συνοικισμών απ' τους πίνακες του Pouqueville, επισκέφτηκαν ελάχιστα οι περιηγητές.

10 3. Για την Πελοπόννησο, οι πίνακες του Pouqueville αναφέρονται σε 28 απ' τα 37 καντόνια που αποτελούν το σύνολο των καντονιών της Πελοποννήσου και που περιλαμβάνουν συνοικισμούς. Από τις διηγήσεις βγαίνει ένας αριθμός 180 συνοικισμών, που σημαίνει ότι μας δίνουν πληροφορίες για λιγότερους από το 13% των ολικών συνοικισμών της Πελοποννήσου. Έχοντας υπόψη αυτούς τους τρεις υπολογισμούς, δεν θα ήταν παράτολμο να πούμε ότι κατορθώσαμε να έχουμε ένα δείγμα που αντιστοιχεί στο 20% περίπου των συνοικισμών του συνόλου της Ελληνικής Χερσονήσου, για τους οποίους οι περιηγητές μας επισημαίνουν τον αριθμό των σπιτιών η οικογενειών. Το διάγραμμα 8 απεικονίζει αυτούς τους συνοικισμούς, διατηρώντας την διάταξη σε στήλες 10, 100 και 1000 σπιτιών ανάλογα με το μέγεθος των συνοικισμών. Όπως προαναφέραμε, η εκτίμηση του αριθμού των σπιτιών, δοσμένη απ' τους περιηγητές, ποικίλλει για ορισμένους συνοικισμούς. Σκεφθήκαμε, λοιπόν, ότι θα ήταν πιο λογικό να διατηρήσουμε στο διάγραμμα 8 τις δύο τιμές για τους συνοικισμούς που έχουμε δύο διαφορετικές εκτιμήσεις πάνω στον αριθμό των σπιτιών τους. Έτσι το παραπάνω διάγραμμα σχηματίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις χαμηλότερες και τις υψηλότερες εκτιμήσεις. Η συνεχής γραμμή αντιπροσωπεύει την χαμηλότερη τιμή, η διακεκομμένη την υψηλότερη. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η η μία η η άλλη εκτίμηση δεν επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην γενική συμπεριφορά του διαγράμματος. Η διάταξη των πόλεων και μεγάλων πόλεων παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή της αντίστοιχα στα και σπίτια. Είναι πιθανό ότι αυτές οι δύο στήλες ενισχύθηκαν επιφανειακά από τους περιηγητές που έτυχε να στρογγυλέψουν τις εκτιμήσεις τους στην αμέσως υψηλότερη βαθμίδα, όταν επρόκειτο για και σπίτια. Δηλαδή όταν επρόκειτο για 92 η 950 σπίτια, προτίμησαν να στρογγυλέψουν την εκτίμηση τους αντίστοιχα στους αριθμούς των 100 η 1000 σπιτιών. Ωστόσο, αν αυτή η παρατήρηση είναι σωστή, η στήλη σπίτια δεν επιφορ τώθηκε περισσότερο από 50 συνοικισμούς συμπέρασμα που βγαίνει α φαιρώντας τους απ' την καμπύλη των χωριών. Το ίδιο συμβαίνει για την στήλη σπιτιών, η οποία δεν είναι υπερτιμημένη παραπάνω από 10 συνοικισμούς συμπέρασμα που βγαίνει απ' την αφαίρεση τους απ' την καμπύλη των μεσαίων πόλεων. Καταλήγουμε λοιπόν ότι μια σχετική υποτίμηση των στηλών 100 και 1000 δεν αλλάζει τον τύπο της γενικής διάταξης της καμπύλης. Το διάγραμμα των μεσαίων πόλεων, εκτός από την στήλη όπου βρίσκεται η ανώτερη δυναμική του τιμή, ελαττώνεται ομοιόμορφα παίρνονταςτο σχήμα

11 μα μιας κοίλης καμπύλης, πράγμα που δεν φαίνεται να είναι τυχαίο φαινόμενο. Η διάταξη των χωριών παρουσιάζεται σε σχήμα ομοιόμορφο, έχοντας το υψηλότερο δυναμικό της στην στήλη σπίτια, την μέση αριθμητική τιμή στα 32,5 σπίτια, την απόκλιση στα 21,3 και την διαγώνιο της στην στήλη σπίτια. Εδώ πρόκειται για μια ασύμμετρη διάταξη. Εκτός απ' την στήλη του υψηλότερου δυναμικού (10-15 σπίτια), το διάγραμμα των χωριών ελαττώνεται ομοιόμορφα, εάν εξαιρέσουμε την στήλη σπίτια, πιθανώς υπερφορτισμένη απ' την προσέγγιση των εκτιμήσεων των περιηγητών, όταν επρόκειτο για συνοικισμούς που είχαν παραπάνω από 70 σπίτια. Έχοντας υπόψη τις κατά προσέγγιση εκτιμήσεις των περιηγητών και τους μάλλον πλήρεις πίνακες του Pouqueville (κατά πάσαν πιθανότητα προέρχονται από επίσημες πηγές, αν και ο ίδιος δεν το καθορίζει) τουλάχιστον για τα καντόνια που αναφέρει, οι παραπάνω διατάξεις των συνοικισμών μας οδηγούν στον ακόλουθο συλλογισμό. Αν πάρουμε το διάγραμμα 6, που κατασκευάσαμε με τους πίνακες μόνο του Pouqueville και αναφέρεται στον ολικό αριθμό των συνοικισμών (1261) κατανεμημένων σε 30 καντόνια, και το συγκρίνουμε με το διάγραμμα 8, που αναφέρεται σε όλους τους συνοικισμούς της Ελλάδας που γνωρίζουμε τον αριθμό των σπιτιών, βλέπουμε ότι και τα δύο διαγράμματα παρουσιάζουν ανάλογες διατάξεις στα χωριά, στις πόλεις και στις μεγάλες πόλεις. Έτσι μπορούμε να καταλήξουμε ότι το δείγμα των συνοικισμών είναι αντιπροσωπευτικό της κατανομής του πληθυσμού στα χωριά και τις πόλεις της Ελλάδας στην αρχή του 19ου αιώνα. Κατανομή του πληθυσμού Ο F. Beaujour σημειώνει για μια περιοχή της Μακεδονίας και για τη Θεσσαλία στην τελευταία δεκαετία του 18ου αιώνα, ότι «ο πληθυσμός ήταν κατανεμημένος ως εξής : ψυχές ζούσαν στις πόλεις και στην ύπαιθρο- δηλαδή μια σχέση 1 αστικός κάτοικος προς 3 κατοίκους της υπαίθρου. Η δε κατανομή των κατοίκων στην Ευρώπη την ίδια περίοδο αντιστοιχούσε σε 1 αστικό κάτοικο προς 5 κατοίκους της υπαίθρου, σχέση που είναι ιδανική για μια προοπτική αύξησης του πληθυσμού» 5. Εδώ θα πρέπει ν' αναρωτηθεί κανείς ποιοι είναι οι φορείς που επιτρέπουν να πραγματοποιήσουμε μια τομή διαχωρίζοντας έναν πληθυσμό σε αστικό η αγροτικό. Πού στάματα η ύπαιθρος και που αρχίζει η πόλη (η το αντίθετο), ιδίως για την αρχή του 19ου αιώνα; Το θέμα απασχολεί ειδικούς 5. Φελίξ Μπωζούρ, Πίνακας του Εμπορίου, ό.π., σ. 83.

12 κούς ερευνητές και δεν θα ήταν δυνατό να θιχτεί εδώ. Θα σταθούμε μόνο στον ορισμό της πόλης από πληθυσμιακή και μόνο άποψη, που δόθηκε το 1846: «Ως αστικός πληθυσμός λαμβάνεται το σύνολο όλων των δήμων που έχουν περισσότερους από κατοίκους που κατοικούν μαζεμένοι σε μια πρωτεύουσα διοικητικής περιφέρειας. Ωστόσο, ο ορισμός αυτός είναι σχετικά αυθαίρετος. Σήμερα θα χαρακτηριζόταν σαν πολύ χαμηλός. Μπορούμε λοιπόν να πούμε χωρίς πάλι να επιμένουμε, ότι δεχόμαστε ως πόλεις τους δήμους που κατοικούνται από και πάνω κατοίκους» 6. Βλέπουμε λοιπόν την σχετικότητα του ορισμού της πόλης από δημογραφική άποψη. Για να μελετήσουμε την κατανομή του πληθυσμού στον ελληνικό χώρο, μετρήσαμε την κατανομή των κατοίκων, υπολογίζοντας το συνολικό αριθμό των σπιτιών που βρίσκονται σε κάθε στήλη των συνοικισμών, υποθέτοντας πάντα ότι ο αριθμός των κατοίκων κατά σπίτι κυμαίνεται γύρω από μια θεωρητική τιμή 5 κατοίκων. Ο υπολογισμός παρουσιάζεται στον πίνακα 9 και τα διαγράμματα που αντιστοιχούν παρουσιάζονται στη συνέχεια (διαγράμματα 10 και 11). Το διάγραμμα 10, σε λογαριθμική κλίμακα, παρουσιάζει την διάταξη των σπιτιών για χωριά. Σ' αυτά τα χωριά υπάρχει ένας ισότιμος περίπου πληθυσμός έως σπίτια για καθεμιά από τις στήλες σπίτια. Το διάγραμμα 11, επίσης σε λογαριθμική κλίμακα, συμπεριλαμβάνει το σύνολο όλων των συνοικισμών (1782). Η παρουσίαση αυτή του συνόλου των σπιτιών των χωριών, πόλεων και μεγάλων πόλεων χαρακτηρίζεται από μια συνεχή ελάττωση που ερμηνεύεται στο λογαριθμικό χαρτί σε ευθεία. Εξηγώντας το φαινόμενο αυτό, μπορούμε να πούμε ότι για τους συνοικισμούς που εξετάσαμε το μέρος του πληθυσμού που βρίσκεται στα χωριά και στις μικρές πόλεις είναι μεγαλύτερο απ' εκείνο που βρίσκεται στις μεγάλες πόλεις κατά τρόπο μάλιστα αντίστροφα ανάλογο προς την έκταση της πόλης. Δηλαδή ο αριθμός των σπιτιών που περικλείουν οι 8 πρώτες στήλες του διαγράμματος μέχρι 799 σπίτια ανάγεται σε , και ο αριθμός των σπιτιών που βρίσκονται στις 8 τελευταίες στήλες, από σπίτια, είναι της τάξης των σπιτιών. Επομένως η σχέση των αστικών σπιτιών ως προς τα σπίτια της υπαίθρου έχει αντιστοιχία 1 προς 5,74. Απομένει να δει κανείς εάν ο αριθμός των κατοίκων κατά σπίτι είναι ο ίδιος για τον αγροτικό και τον αστικό πληθυσμό. 6. Georges Dupeux, La société Française , Παρίσι 1974, σ. 19.

13 «Κίνηση» του πληθυσμού Εκτός απ' τις συνέπειες που επιφέρουν οι τοπικοί πόλεμοι στη δημογραφία της χώρας, οι περιηγητές μας αφήνουν τρεις ακόμη σημαντικές μαρτυρίες που επηρεάζουν την κίνηση του πληθυσμού. Πρώτον, η εποχική ποιμενική μετακίνηση που πραγματοποιείται σε μεγάλη κλίμακα στις δύο πλαγιές της Πίνδου. Οι διαφορετικές διευθύνσεις της φθινοπωρινής μετακίνησης παρουσιάζονται στο χάρτη 12. Οι κύκλοι κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου δείχνουν τη γεωγραφική τοποθεσία των καλοκαιρινών βοσκοτοπιών των Βλάχων. Τα δε νούμερα μέσα στους κύκλους αντιπροσωπεύουν τους ακόλουθους πληθυσμούς, όπως μας τους παρουσιάζει ο Pouqueville 7 : 1. Μαλακασίτες ή Καλαριτιώτες 2465 οικογένειες 2. Ασπροποταμίτες 2230» 3. Μετσοβίτες και Ζαγορίτες 3000» 4. Μποβιώτες 1950» 5. Μασαρίτες απ' το Περιβόλι 1 απ' τ' Άβδελα Ι απ' τη Σαμαρίνα ομογένειες 6. Μασαρίτες απ' την Βοσκόπολη 7. Βούλγαροι του όρους Βόρρας Επί πλέον, υπήρχε ένας «νομαδικός» πληθυσμός Βλάχων διεσπαρμένος σ' όλες τις περιοχές και υπολογισμένος απ' τον Pouqueville σε άτομα. Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν ότι το φαινόμενο της εποχικής μετακίνησης στην Ελλάδα, όπως άλλωστε σ' όλες τις μεσογειακές χώρες 8, ήταν σημαντικό. Ο Pouqueville υπολογίζει τον αριθμό των μετακινουμένων σε άτομα, τον αριθμό των προβάτων σε κεφάλια και των γιδιών σε κεφάλια μόνον για την Στερεά Ελλάδα. Αν κάνουμε την υπόθεση, ότι μια οικογένεια απαρτίζονταν από 5 άτομα κατά μέσον όρο, ένας υπολογισμός πολύ στρογγυλεμένος μας δείχνει ότι μια οικογένεια έ πρεπε να ήταν επιφορτισμένη κατά την μετακίνηση με 1000 κεφάλια ζώων! Μετακίνηση μάλιστα που γινόταν δυο φορές τον χρόνο. Ένα δεύτερο στοιχείο κίνησης πληθυσμού είναι η μετακίνηση ατόμων προς τις πόλεις ή τον εξωοθωμανικό χώρο, για αναζήτηση εργασίας. 7. F. Pouqueville Voyage dans la Grèce, Παρίσι , βιβλίο VI, κεφ. Ill, σ. 395 κ.εξ. 8. Χαρακτηριστικό είναι το βιβλίο του J. Klein, The Mesta. A study in Spanish economic history ( ), 1η έκδ., Βοστώνη 1919.

14 Αλλ' αυτό τα φαινόμενο δεν μπορεί να μετρηθεί απ' τις φτωχές πληροφορίες των περιηγητών. Τέλος, τρίτο στοιχείο είναι η επισήμανση επιδημιών και συγκεκριμένα της χολέρας που χτύπησε περιοχές της Χερσονήσου στην αρχή του 19ου αιώνα (τρεις φορές κατά τις μαρτυρίες τους, το 1804, 1814 και 1816) και είναι σημαντική αίτια της διακύμανσης της δημογραφίας. ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Η στενή σχέση οικονομίας - δημογραφίας στη ζωή των λαών μας υποχρεώνει να μην αγνοήσουμε την οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, όσο ελλιπής κι αν είναι. Η συστηματική πρόσθεση των πληροφοριών που πήραμε από τις διηγήσεις των πέντε περιηγητών και η τοποθέτηση τους σ' ένα σύστημα λογικής επεξεργασίας μας οδηγεί σε ορισμένες παρατηρήσεις για την αρχή του 19ου αιώνα. Αν και οι πληροφορίες οικονομικού χαρακτήρα δεν παρουσιάζουν ποσοτικές προσεγγίσεις 9, η συνεχής επανάληψη τους αντιστάθμισε αυτή την αντιξοότητα, καταλήγοντας σε εκτιμήσεις σχετικών μεγεθών. Έτσι, ξεκινώντας κατά κάποιον τρόπο από πληροφορίες χωρίς ποσοτικούς συντελεστές και χρησιμοποιώντας για μοναδικό μέσο εργασίας την επανάληψη, καταλήγουμε σε μεγέθη των οποίων ο βασικός χαρακτήρας είναι η ποσότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις δημογραφικές πληροφορίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πρόκειται για μια γενική απεικόνιση των χρόνων Το βασικό στοιχείο της μελέτης είναι το χωριό η η πόλη ο συνοικισμός με μια λέξη. Η ανακεφαλαίωση περιλαμβάνει τους συνοικισμούς που βρέθηκαν στις διηγήσεις, στους οποίους προστέθηκαν οι δημογραφικές πληροφορίες των πινάκων του Pouqueville. Το σύνολο αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό αριθμό μονάδων, περικλείνοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής Χερσονήσου που αναλογεί στο 20% περίπου των συνολικών συνοικισμών. Τα αποτελέσματα μας οδηγούν σε μια τυπολογία κατανομής του οικισμού στον χώρο της Χερσονήσου. Η πυκνότητα του πληθυσμού, υπολογισμένη σε αριθμό κατοίκων ανά km 2, βρίσκει μια μέση τιμή στο 13,3 κάτοικοι/km 2, χωρίς την Πελοπόννησο, για την οποία οι περιηγητές δεν έδωσαν τις απαραίτητες τιμές για να μετρηθεί. 9. Εργασία μου της Maîtrise, Voyageurs en Grèce : aspects économiques démographiques, cartographiques, στο Paris IV Sorbonne.

15 πυκνότητα του πληθυσμού σε σχέση με την απόδοση της καλλιέρ του εδάφους ορισμένων περιοχών κυμαίνεται μεταξύ 4,0 κάτοικοι / km 2 και 22,5 κάτοικοι/km 2 για την Στερεά Ελλάδα. Ο Β. Παναγιωτόπουλος 10 βρίσκει για την Πελοπόννησο μια πυκνότητα πληθυσμού ίση με 8 κάτοικους/km 2 για το 1700 και 17 κάτοικοι/km 8 για το Παρατηρώντας μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού μεταξύ των δύο αυτών χρονολογιών χωρίς καμιά αλλαγή στην αγροτική κατάσταση, μιλάει για έναν «σχετικό υπερπληθυσμό» το για τη Στερεά Ελλάδα, μια πυκνότητα 13,3 κάτοικοι/km 2 το 1814 θα ήταν σε συμφωνία με τους αριθμούς που αναφέρονται πιο πάνω για την Πελοπόννησο. Η διάταξη των καντονιών σε σχέση με τον αριθμό των συνοικισμών που περιλαμβάνουν δείχνει μια σχετική σπουδαιότητα ορισμένων καντονιών. Τα πιο σημαντικά καντόνια σε διάσταση συνοικισμών ήταν έδρα μιας διοικητικής περιφέρειας η έδρα εμπορική; Τα πληροφοριακά στοιχεία μας δεν επιτρέπουν να καταλήξουμε σ' ένα συμπέρασμα τέτοιου τύπου. Η διάταξη των συνοικισμών σε χωριά, πόλεις και μεγάλες πόλεις επέτρεψε την πραγματοποίηση ενός διαγράμματος για κάθε μια απ' τις παραπάνω κατηγορίες. Καθένα απ' αυτά τα διαγράμματα δείχνει μια σταθερή διανομή, παρουσιάζοντας ένα ανώτερο όριο διάταξης στα σπία τις μεγάλες πόλεις, στα σπίτια για τις πόλεις και στα 10 ια για τα χωριά. Μελετώντας την κατανομή των κατοίκων μεταξύ αγροτικής και αστικής ζώνης, είναι δυνατό να καταλήξουμε στο συμπέρασμα, ότι ο αριθμός των κατοίκων που κατοικούσε στα χωριά και στις πόλεις ήταν αντίστροφα ανάλογος της διάστασης της πόλης. Ο F. Beaujour 11, μελετώντας τις περιοχές της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, καταλήγει για το τέλος του 18ου αιώνα στη σχέση : 1 αστικός κάτοικος προς 3 αγροτικούς.γιανα πλησιάσουμε αυτή την παρατήρηση, πραγματοποιήσαμε μια ανάλογη διάταξη, δηλαδή δεχτήκαμε σαν αγροτικές οικογένειες η κατοικίες τους συνοικισμούς που περιέχουν λιγότερα από 800 σπίτια και σαν αστικές οικογένειες τον αριθμό των συνοικισμών που περιλαμβάνουν πάνω από 1000 σπίτια. Η υπόθεση αυτή μας οδηγεί σε μια σχέση 1 αστικός κάτοικος προς 5,75 αγροτικούς κατοίκους, τουλάχιστον 10. Β. Παναγιωτόπουλος, «Tο IH' αιώνα στην Πελοπόννησο : η απορρόφηση των οικονομικών πόρων και του πληθυσμού από την ανάπτυξη της γεωργίας», στο Η οικονομική δομή των Βαλκανικών χωρών (IE' -ΙΘ' αιών.), επιμέλεια Σπ. I. Αστραχάς, Αθήνα 1979, σ Πίνακας του Εμπορίου, ό.π., σ. 83

16 χιστον για το δείγμα των συνοικισμών που μας δίνουν οι περιηγητές και εφ' όσον ο μέσος όρος κατοίκων ανά οικογένεια ανέρχεται σε Οι παραπάνω υπολογισμοί φαίνεται να είναι σύμφωνοι με την σκέψη του Β. Πα ναγιωτόπουλου 13, που παρατηρεί στην Πελοπόννησο το 1830 σε σχέση με το 1700, μια στασιμότητα της αστικής ζωής, μια αύξηση του αγροτικού πληθυσμού και συνεπώς αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τέλος, ο προσδιορισμός του αριθμού των κατοίκων ανά οικογένεια, υπολογισμένος σε 5 άτομα απ' τους περιηγητές, δεν μπόρεσε να επαληθευτεί από τα στοιχεία που μας άφησαν. Πιστεύουμε όμως ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά μία μονάδα, αν λάβουμε υπόψη το είδος της συγκατοίκησης στα Βαλκάνια, την ίδια εποχή που ήταν η «σύνθετη οικογένεια». 12. Όπως αναφέρει ο Jaques Dupâquier στο βιβλίο του La population Française aux XVIIe et XVIIIe siècles, Παρίσι 1979, σ. 91, την ίδια εποχή (1806) ο αστικός πληθυσμός της Γαλλίας (σύμφωνα με τους υπολογισμούς της S. G. F. που παίρνει σαν βάση ότι 2000 κάτοικοι κατοικούσαν σε μια διοικητική πρωτεύουσα) αντιστοιχεί στο 18,8% του ολικού πληθυσμού. 13. «Το ΙH' αιώνα στην Πελοπόννησο: η απορρόφηση των οικονομικών πόρων και του πληθυσμού από την ανάπτυξη της γεωργίας», ό.π., σ

17 ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

18 ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΘΝΩΝ σπίτια κατά τάξεις μονοεθνικοί συνοικισμοί πολυεθνικοί συvοικισμοί άγνωστες εθνικότητες σύνολο συνοικισμών _ & * χωρίς σπίτια σύνολο Ε=ελληνες Α=αλβανοι Β=Βουλγαροι ΑΡ=αρμενιοι Τ=τούρκοι ΒΛ.=βλαχοι J=Εβραίοι Γ=γαλλοι Μ=μωαμεθανοι

19 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο POUQUEVILLE ΔΙΝΕΙ τον αριθμό των συνοικισμών τον αριθμό των σπιτιών για κάθε συνοικισμό Πιν. 3

20 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ANA KANTONΙ αριθμός καντονιών αριθμός συνοικισμών ανά καντόνι

21 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΩΝ ANA KANTONΙ αριθμός καντονιών -ΗΠΕΙΡΟΣ! αριθμός συνοικισμών ανά καντόνι -ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑ

22 μεγάλες πόλεις πόλεις χωρία

23 μεγάλες πόλεις πόλεις σπίτια χωριά σπίτια σπίτια

24 πόλεις μεγάλες πόλεις χωριά Πίν. 8

25 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥΣ συνοικισμοί κατά τάξεις 0-9 σπίτια 10-19,, 20-29,, 30-39,, 40-49,, 50-59,, 60-69,, 70-79,, 80-89,, 90-99,, < 100,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, αριθμός συνοικισμών σε κάθε τάξη υπολογισμός κατά προσέγγιση του συνόλου των σπιτιών για κάθε τάξη Πίν. 9

26 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ

27 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥΣ

28 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΧΩΝ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων

Ελλιπή δεδομένα. Εδώ έχουμε 1275. Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 1275 ατόμων Ελλιπή δεδομένα Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται η κατά ηλικία κατανομή 75 ατόμων Εδώ έχουμε δ 75,0 75 5 Ηλικία Συχνότητες f 5-4 70 5-34 50 35-44 30 45-54 465 55-64 335 Δεν δήλωσαν 5 Σύνολο 75 Μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος.

Α) Αν η διάμεσος δ του δείγματος Α είναι αρνητική, να βρεθεί το εύρος R του δείγματος. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Άσκηση 1 (Προτάθηκε από Χρήστο Κανάβη) Έστω CV 0.4 όπου CV ο συντελεστής μεταβολής, και η τυπική απόκλιση s = 0. ενός δείγματος που έχει την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ Α Α. Αν οι συναρτήσεις f, g είναι παραγωγίσιμες στο R, να αποδείξετε ότι (f() + g() )=f ()+g (), R Μονάδες 7 Α. Σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET11: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει την ταξινόμηση (α) όλων των αστικών κέντρων και των πρωτευουσών των νομών της Ζώνης IV κατά πληθυσμιακό μέγεθος, (β) των αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις

Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις 2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΙΣ ΘΕΩΡΙΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ ΜΕΡΟΣ Α -- ΑΛΓΕΒΡΑ Κεφάλαιο 1 o Εξισώσεις - Ανισώσεις Α. 1 1 1. Τι ονομάζεται Αριθμητική και τι Αλγεβρική παράσταση; Ονομάζεται Αριθμητική παράσταση μια παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2010-11 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΑΡΑΚΗΝΟΣ Άσκηση 1 Οι βαθμοί 5 φοιτητών που πέρασαν το μάθημα της Στατιστικής ήταν: 6 5 7 5 9 5 6 6 8 10 8 5 6 7 5 6 5 7 8 9 5 6 7 5 8 i. Να κάνετε πίνακα κατανομής

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας

Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Μάθημα Αστικής Γεωγραφίας Διδακτικό Έτος 2015-2016 Παραδόσεις Διδακτικής Ενότητας: Πληθυσμιακή πρόβλεψη Δούκισσας Λεωνίδας, Στατιστικός, Υποψ. Διδάκτορας, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα»

ΦΥΣΙΚΗ. Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» ΦΥΣΙΚΗ Θέμα: «Μελέτη της βολής με κατασκευή και εκτόξευση χάρτινων πυραύλων με χρήση εκτοξευτή που λειτουργεί με πιεσμένο αέρα» Τάξη Γ : Λεμπιδάκης Αποστόλης, Καπετανάκης Δημήτρης, Κοπιδάκης Γιώργος, Ζαμπετάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Επαγωγική στατιστική (Στατιστική Συμπερασματολογία) Εκτιμητική Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων α) Σημειοεκτιμητική β) Εκτιμήσεις Διαστήματος ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis

Η μεταβλητή χρόνος στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η μεταβλητή "χρόνος" στη δημογραφική ανάλυση - το διάγραμμα του Lexis Η αναφορά στο χρόνο Αναφερόμενοι στο χρόνο, θα πρέπει κατ αρχάς να τονίσουμε ότι αυτός μπορεί να είναι είτε το ημερολογιακό έτος, είτε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET20: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την εξέλιξη του αριθμού και του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους Νομούς και στις Περιφέρειες στη Ζώνης Επιρροής της Εγνατίας Οδού

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50

Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Ενδεικτικές ασκήσεις ΔΙΠ 50 Άσκηση 1 (άσκηση 1 1 ης εργασίας 2009-10) Σε ένα ράφι μιας βιβλιοθήκης τοποθετούνται με τυχαία σειρά 11 διαφορετικά βιβλία τεσσάρων θεματικών ενοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα

Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα Συμπληρωματικό Φύλλο Εργασίας 3+ ( * ) Μετρήσεις Μάζας Τα Διαγράμματα ( * ) + επιπλέον πληροφορίες, ιδέες και προτάσεις προαιρετικών πειραματικών δραστηριοτήτων, ερωτήσεις... Στην αρχαιότητα πίστευαν ότι

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 2 0 1 5 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Ε Σ 0 Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ι Κ Α K A I Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ε π ι μ ε λ ε ι α : Τ α κ η ς Τ σ α κ α λ α κ ο ς o ΘΕΜΑ Π α ν ε λ λ α δ ι κ ε ς Ε ξ ε τ α σ ε ι ς ( 0 ) A. Aν οι συναρτησεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ (One-Way Analyss of Varance) Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2013: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 / 11 / 2014 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2012) Υλική στέρηση

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. είκτες Ευηµερίας. Μέσος όρος χώρας ΑΕΠ κατά κεφαλή 2001 3,70 εκατ.δρχ. 4,05 8 Αποταµιευτικές καταθέσεις ανά κάτοικο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Η Περιφέρεια Θεσσαλίας περιλαµβάνει τους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων. Με έδρα τη Λάρισα, η Περιφέρεια συγκεντρώνει ποσοστό 6,9% του πληθυσµού και παράγει 6,3%

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους

Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Καρδιακοί κτύποι στους εφήβους Σαμαρά Β., Γιαταγαντζίδης Α., Δώνης Α., Ισαακίδου Σ., Κοντού Ε., Κουγιουμτζίδης Ν., Μαρτάκου Α., Μεχανετζίδου Μ., Μπαλτζόπουλος Α., Νούλης Β., Πάδη Μ., Παπαϊωαννίδης Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει το εργατικό δυναμικό σύμφωνα με το μέγεθος του οικονομικώς ενεργού πληθυσμού ανά Περιφέρεια και το ποσοστό του επί του πληθυσμού άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2012: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 9 / 12 / 2013 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2012 (Περίοδος αναφοράς εισοδήµατος 2011) Οικονοµική ανισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET06: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ Τα δηµογραφικά δεδοµένα τα οποία προέρχονται από τις απογραφές πληθυσµού, τις καταγραφές της φυσικής και µεταναστευτικής κίνησης του πληθυσµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πρόβλημα απουσιών στ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πρόβλημα απουσιών στ) ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Ο διευθυντής προσωπικού μιας μεγάλης εταιρείας πιστεύει ότι ίσως υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ των ημερών απουσίας και της ηλικίας των εργαζομένων. Με βάση την υπόθεση αυτή ενδιαφέρεται να κατασκευάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 21.11.2005 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 2004/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά.

Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. 1 Λίγα για το Πριν, το Τώρα και το Μετά. Ψάχνοντας από το εσωτερικό κάποιων εφημερίδων μέχρι σε πιο εξειδικευμένα περιοδικά και βιβλία σίγουρα θα έχουμε διαβάσει ή θα έχουμε τέλος πάντων πληροφορηθεί,

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002

37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 37 ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ 18 Απριλίου 2002 ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ, «ΠΛΑΤΩΝΑ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ» ΤΑΞΗ: Γ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: Αρετή Πότσιου, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ: Νίκος Κοκκινάκης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής

ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος. Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής ΑΣΤΡΙΚΑ ΣΜΗΝΗ Τα ρολόγια του σύμπαντος Δρ Μάνος Δανέζης Επίκουρος Καθηγητής Αστροφυσικής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Φυσικής Αστρικό σμήνος είναι 1 ομάδα από άστρα που Καταλαμβάνουν σχετικά μικρό χώρο στο

Διαβάστε περισσότερα

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013.

χώρας το δεκάμηνο του 2014 ξεπέρασαν το σύνολο των διανυκτερεύσεων ολόκληρου του έτους 2013. Σημαντική ήταν η αύξηση που παρουσίασε ο εισερχόμενος τουρισμός προς τη χώρα μας την τελευταία διετία (2013-2014), καθώς οι αφίξεις των αλλοδαπών τουριστών εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το επίπεδο ρεκόρ των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής. Παράδειγμα Μπαρ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Διδάσκων: Γεώργιος Γιαγλής Παράδειγμα Μπαρ Σκοπός της παρούσας άσκησης είναι να προσομοιωθεί η λειτουργία ενός υποθετικού μπαρ ώστε να υπολογίσουμε το μέσο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 6. Πιθανότητες ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Ιουλίου 20 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρμοσμένο δείκτη ανεργίας για τον Απρίλιο 20.

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Β Λυκείου. Θέματα. A. Να διατυπώσετε τον ορισμό μιας γνησίως αύξουσας συνάρτησης. (5 μονάδες)

Επαναληπτικό Διαγώνισμα Άλγεβρας Β Λυκείου. Θέματα. A. Να διατυπώσετε τον ορισμό μιας γνησίως αύξουσας συνάρτησης. (5 μονάδες) Θέμα 1 Θέματα A. Να διατυπώσετε τον ορισμό μιας γνησίως αύξουσας συνάρτησης. (5 μονάδες) B. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λάθος (Λ) τις παρακάτω προτάσεις: i) Ο βαθμός του υπολοίπου της διαίρεσης P(x)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα

ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα ΦΥΣ 114 - Διαλ.01 1 Θεωρία - Πείραμα Μετρήσεις - Σφάλματα q Θεωρία: Η απάντηση που ζητάτε είναι αποτέλεσμα μαθηματικών πράξεων και εφαρμογή τύπων. Το αποτέλεσμα είναι συγκεκριμένο q Πείραμα: Στηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ 1. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ Στόχος Να γνωρίζουν οι μαθητές: να αξιοποιούν το σύμβολο της συνεπαγωγής και της ισοδυναμίας να αξιοποιούν τους συνδέσμους «ή», «και» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η συννενόηση μεταξύ των ανθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS)

PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) PIAAC GREECE Σχέδιο δειγµατοληψίας Κύριας Έρευνας (MS) ΙωάννηςΝικολαΐδης, Ελληνική Στατιστική Αρχή Προϊστάµενος του Τµήµατος Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών e-mail: giannikol@statistics.gr 1. Ερευνώµενος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE)

ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ 2 (CHI-SQUARE) ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE) ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ χ (CI-SQUARE). Εισαγωγή Οι στατιστικές δοκιμασίες που μελετήσαμε μέχρι τώρα ονομάζονται παραμετρικές (paramtrc) διότι χαρακτηρίζονται από υποθέσεις σχετικές είτε για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Β ΦΑΣΗΣ Θέμα Διδασκαλίας Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων (Κεφάλαιο 23 ο ) Σχολείο: 2 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας : Στατιστική παρουσίαση των γεωργικών προϊόντων του Νομού Ξάνθης υποβληθείσα στην Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου

Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου Στοιχεία εισαγωγής για τη Φυσική Α Λυκείου 1 ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 1.1 Προτεραιότητα Πράξεων Η προτεραιότητα των πράξεων είναι: (Από τις πράξεις που πρέπει να γίνονται πρώτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 30 Σεπτεμβρίου 2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ έτους 2013 Από την Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνονται τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Τρόποι και μέθοδοι δειγματοληψίας Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 4 Ιουνίου 20 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Μάρτιος 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά προσαρµοσµένο δείκτη ανεργίας για τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2.2. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα στοιχεία που προκύπτουν από την γενική απογραφή πληθυσµού σε σχέση µε το ίδρυµα αποφοίτησης και τον τίτλο σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr

Ποσοτικές Μέθοδοι., Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης, MBA, Ph.D. Candidate,, e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Ποσοτικές Μέθοδοι Εισηγητής: Ν.Κυρίτσης MBA Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Εισαγωγή στη Στατιστική Διδακτικοί Στόχοι Μέτρα Σχετικής Διασποράς Κατανομές Πιθανοτήτων Η Κανονική Κατανομή Η Τυποποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το

Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το Παράδειγμα 1 Γράψε ένα δεκαδικό αριθμό μεταξύ του 2 και του 3 που δεν περιέχει το 5 που περιέχει το 7 και που βρίσκεται όσο πιο κοντά γίνεται με το 5/2 1 Παράδειγμα 2: Γράψε ένα κλάσμα που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις

Γιώργος Σταμέλος Παν/μιο Πατρών. Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 2003, Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις, στο Πανεπιστήμιο, τ.7, σελ.65-87. Γιώργος Σταμέλος Πατρών Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

20. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ . ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Έτος Ίδρυσης: ΚΑΝΑΒΕΛΗ ΕΛΙΑΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ(ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ

Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ Θ.Α. ΑΜΕΛΙΔΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΘΕΩΡΙΑ Ι. ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΙΘΟΥΣ Α. Επίκληση στη λογική 3 Β. Επίκληση στο συναίσθημα (του δέκτη) 6 Γ. Επίκληση στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012

Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Νοµό 2008-2012 Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Θεσσαλονίκη, 23/05/13 Σκοπός της µελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 212 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΤΟΥΣ 211 ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 4 Ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data)

Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ. Χρήστης. Υλικό (Hardware) Υπολογιστικό σύστηµα. Λογισµικό (Software) εδοµένα (data) Μέρη ενός ΓΠΣ ΓΠΣ ΣΓΠ Χρήστης Υλικό (Hardware) εδοµένα (data) Λογισµικό (Software) ιαδικασίες ιαχείρισης (Management Procedures) Υπολογιστικό σύστηµα 1 Ελλείψεις εδοµένων Εξειδικευµένου προσωπικού Ψηφιοποιητής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008

Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 2008 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 29.9.2008 Γραπτή Εξέταση Περιόδου Σεπτεμβρίου 8 στο Μάθημα Στατιστική Α ΣΕΙΡΑ ΘΕΜΑΤΩΝ 9.9.8. [] Μια βιομηχανία τροφίμων προμηθεύεται νωπά κοτόπουλα από τρεις διαφορετικούς παραγωγούς Α, Β, Γ. Το % των κοτόπουλων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΚΘ6ΣΙ-ΔΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειραιάς, 4 Μαρτίου 2014 Αριθ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α Α.1.1 Να καταγράψετε τις ενέργειες των επαναστατών

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές

Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Το πακέτο ΕXCEL: Oικονομικές και Mαθηματικές Eφαρμογές Eπιμέλεια των σημειώσεων και διδασκαλία: Ευαγγελία Χαλιώτη* Θέματα ανάλυσης: - Συναρτήσεις / Γραφικές απεικονίσεις - Πράξεις πινάκων - Συστήματα εξισώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η συγκέντρωση της τουριστικής ζήτησης σε λίγους μήνες του έτους Μέτρηση Εποχικότητας Διανυκτερεύσεις Αφίξεις Δαπάνες Δείκτες Συγκέντρωσης Herfindahl - Hirschman

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 16.02.2009 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2008 ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1561 17 Αυγούστου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85038/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των µαθηµάτων Β τάξης Ηµερησίου Γενικού Λυκείου και Γ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα