Επιλογές αποφοίτων Γυμνασίου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιλογές αποφοίτων Γυμνασίου"

Transcript

1 Επιλογές αποφοίτων Γυμνασίου Οδηγός Μεσσηνίας ΚΕ.ΣΥ.Π. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα, Νοέμβριος 2009 Σημείωση: Παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε ώστε το παρόν να είναι όσο γίνεται πιο ακριβές, πρέπει να θεωρείται ενδεικτικό και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αν δεν εξακριβώνεται κάθε φορά η επικαιρότητα και η ακρίβεια της παρεχόμενης πληροφορίας. ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 1 από 16

2 1. ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗ 'Η ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ Νηπιαγωγείο Δημοτικό ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 1. Γυμνάσιο 2. α. Γενικό Λύκειο (Γενική Εκπαίδευση) 2. β. Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) (Επαγγελματική Εκπαίδευση) 2. γ. Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) (Επαγγελματική Εκπαίδευση) *Οι ΕΠΑΣ του ΥΠΕΠΘ ανήκουν στην τυπική δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. Οι ΕΠΑΣ των άλλων υπουργείων (Απασχόλησης, Γεωργίας, Υγείας Πρόνοιας, Ανάπτυξης κ.α) δεν ανήκουν στην τυπική δευτεροβάθµια επαγγελµατική εκπαίδευση. ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ) μεταλυκειακά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) *Αν και δεν οδηγούν ακόµα σε πιστοποιηµένο τίτλο, τα ΚΕΚ συµπεριλαµβάνονται στην τυπική κατάρτιση για την Ελλάδα, επειδή τα υλοποιούν φορείς πιστοποιηµένοι από το Υπουργείο Απασχόλησης, φορείς (βλ. σχετικά θεσµικό πλαίσιο για τη ια Βίου Μάθηση (Νόµος 3369/2005) η πρακτική εφαρµογή του οποίου γίνεται µέσω του Εθνικού Συστήµατος Σύνδεσης Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε την Απασχόληση (ΕΣΣΕΕΚΑ). ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 1. ΑΕΙ / ΤΕΙ, Εκκλησιαστικές Σχολές 2. Στρατιωτικές, Αστυνομικές Σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. 3. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ *Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση περιλαµβάνεται και το αγγλόφωνο ιεθνές Ελληνικό Πανεπιστήµιο, που απευθύνεται σε οµογενείς και ξένους φοιτητές. Ανώτερες Σχολές ή Αδιαβάθμητες Τουριστικές, Ξεναγών, Δραματικές, Χορού, Μουσικές Καλλιτεχνικές Σχολές ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ 'Η ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Μεταγυμνασιακή Αδιαβάθμητη Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) μεταγυμνασιακά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), Σεμινάρια ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΛΚΕΠΑ, ΝΕΛΕ, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, Παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 2 από 16

3 2. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Στην Α' τάξη οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας, στα οποία προστίθεται και 1 επιλογής. Οι μαθητές που προάγονται μπορούν να συνεχίσουν: α) στη Β τάξη του ΓΕΛ, β) στην Β τάξη του ΕΠΑΛ και Γ) στην Α τάξη των ΕΠΑΣ. Στη Β' τάξη οι μαθητές εντάσσονται με δήλωσή τους σε 3 τμήματα 3 Κατευθύνσεων: Θεωρητικής, Θετικής και Τεχνολογικής και παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατεύθυνσης, στα οποία περιλαμβάνεται και 1 επιλογής. Στη Γ' τάξη οι μαθητές εντάσσονται με δήλωσή τους σε 4 τμήματα των 3 Κατευθύνσεων: Θεωρητικής, Θετικής, Τεχνολογικής Ι (Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής) και Τεχνολογικής ΙΙ ()Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών και παρακολουθούν μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα κατεύθυνσης, στα οποία περιλαμβάνεται και 1 επιλογής. Οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν κατεύθυνση σε σχέση με αυτήν που επέλεξαν στη Β Λυκείου. Όσοι αποφοιτούν παίρνουν απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου ο βαθμός του οποίου διαμορφώνεται από την επίδοση στη Γ τάξη. Ο βαθμός Απολυτηρίου αποτελεί κριτήριο μόνο για την εισαγωγή σε σχολές που δεν εντάσσονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και κυρίως σε Τμήματα ΙΕΚ (4 εξάμηνα) για απόκτηση τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης κατόπιν εξετάσεων πιστοποίησης. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων μαθητών με αναπηρία) να εξετασθούν σε έξι (6) ή επτά (7) μαθήματα πανελληνίως. Η βαθμολογία τους αποτελεί και τη γραπτή βαθμολογία των μαθημάτων αυτών για τη διαμόρφωση του βαθμού του απολυτηρίου. Η εισαγωγή στα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. γίνεται με βάση την βαθμολογία των 6 (ή 7) μαθημάτων της Γ τάξης (και των ειδικών μαθημάτων και των δοκιμασιών σε ορισμένες σχολές και τμήματα) που εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο. Οι απόφοιτοι παίρνουν Βεβαίωση Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου που δεν συνεχίζουν σπουδές, μπορούν να αναζητήσουν εργασία στον Ιδιωτικό Τομέα ή να επιδιώξουν πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο Τομέα. ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ Το Εσπερινό Γενικό Λύκειο έχει τέσσερις (4) τάξεις και απευθύνεται σε εργαζόμενους μαθητές οι οποίοι θέλουν ταυτόχρονα να τελειώσουν το Γενικό Λύκειο. Επομένως απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην Α Τάξη ή μετεγγραφής είναι η Βεβαίωση Εργασίας από εργοδότη ο οποίος πιστοποιεί ότι ο μαθητής εργάζεται. Οι τάξεις Γ και Δ του Εσπερινού Λυκείου έχουν κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα μαθήματα είναι όπως και στις Β και Γ τάξεις του Γενικού Ημερησίου Λυκείου. Η Γ τάξη του Εσπερινού Λυκείου δεν έχει μαθήματα επιλογής. Μπορεί να δοθεί η δυνατότητα λειτουργίας τμήματος με πέντε (5) τουλάχιστον μαθητές. Η Γ τάξη του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Β τάξη του Ημερησίου και η Δ τάξη του Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου αντιστοιχεί με τη Γ τάξη του Ημερησίου. ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 3 από 16

4 Δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ Τάξη έχουν οι μαθητές που προήχθησαν από την Α Τάξη ημερήσιου Λυκείου Οι μαθητές των Εσπερινών Λυκείων εισάγονται καθ υπέρβαση σε ποσοστό που καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση (συνήθως 1% επί του αριθμού των εισαγομένων σε κάθε σχολή) σε όλες τις σχολές των ΑΕΙ ΤΕΙ, εκτός των στρατιωτικών σχολών. Προϋπόθεση είναι να έχουν φοιτήσει και στις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου. Επιπλέον επιλογές για τους αποφοίτους Γυμνασίου αποτελούν: ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που λειτουργούν στο 2 ο Γ.Λ. Καλαμάτας ( ) και στο 5 ο Γ.Λ. Καλαμάτας ( ). Οι υποψήφιοι κρίνονται με βάση τη συμμετοχή τους σε αθλητικό σωματείο κλπ. Δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι Αθλητικού Γυμνασίου. ΛΥΚΕΙΑΚΗ ΤΑΞΗ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΥΚΟΩΝ που λειτουργεί στο 5 ο Γυμνάσιο Καλαμάτας ( ) (Προσοχή: Στην Καλαμάτα λειτουργεί και Μουσικό Λύκειο αλλά δεν μπορεί να εγγραφεί μαθητής που δεν είναι απόφοιτος του Μουσικού Γυμνασίου) ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 4 από 16

5 3. ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Οι σπουδές διαρκούν 3 χρόνια (4 για τα εσπερινά ΕΠΑΛ). Στην Α τάξη οι μαθητές παρακολουθούν α) μαθήματα γενικής παιδείας ανάλογα με τα μαθήματα του ΓΕΛ (εκτός από τα Αρχαία) 25 ωρών εβδομαδιαίως και β) κύκλο μαθημάτων της επιλογής τους: Κύκλοι μαθημάτων: Τεχνολογικός 9 ώρες (Τομείς Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Κατασκευών Εφαρμοσμένων Τεχνών) Υπηρεσιών 9 ώρες (Τομείς Πληροφορικής, Οικονομίας & Διοίκησης, Υγείας & Πρόνοιας, Γεωπονίας & Τροφίμων) Ναυτιλιακός 10 ώρες (Τομέας Ναυτιλίας) Μετά την Α τάξη οι μαθητές μπορούν: α. να συνεχίσουν στην Β τάξη του ΕΠΑΛ β. να εγγραφούν στην Β τάξη του ΓΕΛ γ. να εγγραφούν σε ΕΠΑΣ Στην Β τάξη οι μαθητές επιλέγουν Επαγγελματικό Τομέα και παρακολουθούν: α) μαθήματα γενικής παιδείας 17 ωρών εβδομαδιαίως και β) επαγγελματικά μαθήματα τομέα 18 ωρών εβδομαδιαίως. Στην Β τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές από την Α τάξη Γενικού Λυκείου. Επίσης οι μαθητές της Α τάξης μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό τομέα από τον κύκλο που επέλεξαν στην Α τάξη. Στην Γ τάξη οι μαθητές επιλέγουν Ειδικότητα και παρακολουθούν: α) τα μαθήματα της ειδικότητας διάρκειας 23 ωρών εβδομαδιαίως και β) μαθήματα γενικής παιδείας διάρκειας 12 ωρών εβδομαδιαίως. Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να πάρουν ειδικότητα που αντιστοιχεί στον τομέα που επέλεξαν στη Β Λυκείου. Στους αποφοίτους του ΕΠΑΛ χορηγείται με ενδοσχολικές εξετάσεις: 1. πτυχίο ειδίκευσης επιπέδου 3 που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και 2. απολυτήριο ισότιμο με αυτό του ΓΕΛ., που τους δίνει τις εξής δυνατότητες: α) να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και AΤΕΙ) μετά από πανελλήνιες εξετάσεις σε ίσο αριθμό μαθημάτων με αυτόν των ΓΕΛ. β) να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην ειδικότητά τους όπου απαιτείται και να εργαστούν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα γ) να εγγράφονται στα ΙΕΚ (Διάρκεια σπουδών: 4 εξάμηνα ή 2 εξάμηνα, εφόσον η ειδικότητα που επιλέγουν έχει αντιστοίχηση με την ειδικότητα που τελείωσαν στα ΕΠΑ.Λ) Οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου ΕΠΑ.Λ έχουν δύο δυνατότητες. 1 ον ) Μπορούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου. Οι προαναφερθέντες θα εξετάζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας και ειδικότητας σε ίσο αριθμό με τα εξεταζόμενα για τους αποφοίτους του Γενικού Λυκείου. Ειδικότερα: Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι (6) μαθήματα, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) είναι γενικής παιδείας και τα δύο (2) ειδικότητας. Τα ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 5 από 16

6 μαθήματα γενικής παιδείας εξετάζονται σε κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων. Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα. 2 ον ) Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι), της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, σε ποσοστό θέσεων που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού. Ειδικότερα: Τα εξεταζόμενα μαθήματα ορίζονται σε τέσσερα (4) εκ των οποίων τα «Μαθηματικά Ι» και η «Νεοελληνική Γλώσσα» είναι κοινά για όλους τους υποψήφιους ενώ τα δύο (2) μαθήματα ειδικότητας είναι ίδια και κοινά με όσα ορίζονται στα εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας για την πρώτη δυνατότητα. Τα θέματα εξετάσεων των δύο (2) μαθημάτων ειδικότητας είναι κοινά για τους υποψηφίους της πρώτης και της δεύτερης δυνατότητας πρόσβασης. Εγγραφές Μετεγγραφές 1. Στην Α Τάξη εγγράφονται: α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου ή ενδεικτικού Γ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. β) Μαθητές της Α Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. γ) Μαθητές της Α & Β Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ. δ) Μαθητές της Α & Β Τάξης των ΤΕΣ. ε) Μαθητές της Δ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α Τάξης του ΕΠΑ.Λ. ζ) Μαθητές της Α και Β τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ. 2.Στην Α Τάξη μετεγγράφονται : Μαθητές της Α Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ 3. Στην Β Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)όσοι προάγονται από την Α τάξη του ΕΠΑ.Λ. β) Κάτοχοι πτυχίου Α ή Β Κύκλου ΤΕΕ. γ) Μαθητές της Ε & ΣΤ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. δ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β & Γ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ε) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ. στ)προαχθέντες της Α Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ. ζ) Προαχθέντες της Δ Τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου. η) Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών. θ)μαθητές που προήχθησαν από την Β Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα. ι) Απορριπτόμενοι της Β Τάξης ΕΠΑΛ. ια)κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ. ιβ) Μαθητές της Α και Β τάξης ΕΠΑ.Σ ιγ)κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ και των ισοτίμων προς αυτά σχολών. ιδ)μαθητές της Γ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ. 4. Στη Β Τάξη μετεγγράφονται : α) Προαχθέντες της Α Τάξης ΓΕ.Λ. και β) Μαθητές της Β και Γ ΓΕ.Λ. ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 6 από 16

7 5. Στην Γ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται: α)οι προαχθέντες από τη Β τάξη ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα. β)οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ ΕΠΑ.Λ.,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους (έχουν λάβει Απολυτήριο) σε Λύκεια ή σε ισότιμα προς αυτά σχολεία. Κατά το σχ. έτος , στη Μεσσηνία λειτουργούν οι εξής Τομείς με τις αντίστοιχες Ειδικότητες: 1 ο ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας με τους εξής τομείς και ειδικότητες ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - Σχεδιαστών Δομικών Έργων ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - Βοηθών Νοσηλευτών ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2 ο ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας με τους εξής τομείς και ειδικότητες ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - Ηλεκτρονικών Συστημάτων Επικοινωνιών ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υποστήριξης Συστημάτων, Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων 4 0 ΕΠΑ.Λ Καλαμάτας με τους εξής τομείς και ειδικότητες ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υποστήριξης Συστημάτων,Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (φέτος δε λειτουργεί) - Γραφικών Τεχνών ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 7 από 16

8 ΕΠΑ.Λ Μεσσήνης με τους εξής τομείς και ειδικότητες ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υποστήριξης Συστημάτων,Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών - Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας 1 0 ΕΠΑ.Λ Κυπαρισσίας με τους εξής τομείς και ειδικότητες ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ - Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ - Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ με την ειδικότητα - Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - Υποστήριξης Συστημάτων,Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (φέτος δε λειτουργεί) ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - Βοηθών Νοσηλευτών ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (φέτος δε λειτουργεί) - Σύγχρονης Επιχειρηματικής Γεωργίας ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 8 από 16

9 Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ (ΕΠΑ.Σ.) Τι είναι οι ΕΠΑ.Σ; Οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) δίνουν τη δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να ακολουθήσουν ειδικότητες που δεν απαιτούν ισχυρή θεωρητική υποστήριξη, αλλά επικεντρώνονται κυρίως στην πρακτική εξάσκηση, ώστε να εντάσσονται άμεσα στην αγορά εργασίας. Τίτλοι Σπουδών Επαγγελματικά Δικαιώματα Στους αποφοίτους των ΕΠΑ.Σ. χορηγείται, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, πτυχίο ειδίκευσης που τους δίνει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όσοι από αυτούς επιθυμούν να συνεχίσουν την κατάρτισή τους, μπορούν να εγγραφούν στα ΙΕΚ, ενώ έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν τις σπουδές τους προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσοι εγγραφούν στην Β τάξη του ΕΠΑ.Λ. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, του Ο.Τ.Ε.Κ., του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης (ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ) του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. της «Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης μπορούν να εγγράφονται στο Γ ή Δ εξάμηνο κατάρτισης των αντίστοιχων ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. του Ο.Ε.Ε.Κ (ΦΕΚ 1240/ ). Στη Μεσσηνία λειτουργούν οι εξής ΕΠΑ.Σ.: 1 η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (ΕΠΑ.Σ.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι άδειες εξασκήσεως επαγγέλματος των αποφοίτων της 1 ης ΕΠΑ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ σε κάθε ειδικότητα: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ CNC Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Εργαλειομηχανών CNC είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, τον χειρισμό, την τεχνική υποστήριξη και την προμήθεια μηχανών κατεργασίας μετάλλων. Μπορούν να απασχοληθούν σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων, τεχνικές εταιρείες μηχανολογικών έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και ως τεχνίτες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού εξοπλισμού. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ Γ ΤΑΞΗΣ, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 80~150ΗΡ (χωρίς εξετάσεις χωρίς προϋπηρεσία) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ) Επαγγελματική σταδιοδρομία: Ένας Πτυχιούχος Τεχνίτης Αερίων Καυσίμων των ΕΠΑ.Σ. αποκτά πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου III (3) και του παρέχεται η δυνατότητα να έχει: Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση λόγω της, συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης για νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (τουλάχιστον νέες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου κάθε χρόνο μόνο στο νομό Αττικής). Μεγάλη ευχέρεια επιλογής στον τρόπο εργασίας: > Ως ελεύθερος επαγγελματίας στον Δημόσιο τομέα και Δ.Ε.Κ.Ο (π.χ. σε εταιρείες διανομής φυσικού αερίου). > Στον Ιδιωτικό τομέα (σε εταιρείες κατασκευής και συντήρησης θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αερίων καυσίμων). Αν το θέλει ακόμη μπορεί να εξασκήσει το επάγγελμα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυνατότητα επέκτασης σπουδών με επιλογή κατά προτεραιότητα στα Ι.Ε.Κ.. Επαγγελματικά καθήκοντα: ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 9 από 16

10 Το επάγγελμα του Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων (φυσικό αέριο, υγραέρια, βιοαέριο, (μικτό καύσιμο) περιλαμβάνει τα εξής κύρια και ειδικά Επαγγελματικά καθήκοντα: Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αερίου Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές Εγκαταστάσεις Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμοϋδραυλικών εγκ/σεων. Σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές. Συντάσσει οικονομικές προσφορές. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: α) Βοηθού (χωρίς εξετάσεις χωρίς προϋπηρεσία) β) Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων (προϋπηρεσία 4 ετών και εξετάσεις) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής θέρμανσης θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία στην εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή δικτύων σωληνώσεων για την εξαναγκασμένη ή φυσική κυκλοφορία ρευστών (με τις απαραίτητες συσκευές και όργανα) ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες, τις προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισμούς, Μπορούν να απασχοληθούν στις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης κτιρίων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (βιομηχανίες βιοτεχνίες, τεχνικές, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων). Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: α) Βοηθού (χωρίς εξετάσεις χωρίς προϋπηρεσία) β) Τεχνίτη Α τάξης 1 ης Ειδικότητας (προϋπηρεσία 625 ημερομίσθια και εξετάσεις) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Αμαξωμάτων θα είναι ικανοί να ασχοληθούν με επιτυχία με την επισκευή (επιδιόρθωση), την αντικατάσταση και τη ρύθμιση των στοιχείων και εξαρτημάτων του αμαξώματος των αυτοκινήτων, καθώς και την βαφή αυτών. Επίσης θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις για τον χειρισμό και τη λειτουργία του εξοπλισμού του συνεργείου και την τεχνολογία των χρησιμοποιούμενων υλικών. Μπορούν να απασχοληθούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες, ως μισθωτοί σε επιχειρήσεις (συνεργεία αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, εμπορικές και εργολαβικές επιχειρήσεις συναφών δραστηριοτήτων) και ως τεχνίτες σε υπηρεσίες και οργανισμούς για επισκευή οχημάτων. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: Αμαξωμάτων ή Βαφέα (προϋπηρεσία 3 ετών, χωρίς εξετάσεις) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών θα είναι ικανοί να υλοποιούν, ελέγχουν και συντηρούν μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση χαμηλής τάσης (οικίας, επαγγελματικού χώρου) καθώς και να επιδιορθώνουν ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: α) Βοηθού σε όλες τις κατηγορίες (χωρίς εξετάσεις χωρίς προϋπηρεσία) β) Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου (προϋπηρεσία 1 έτος ημερομίσθια και εξετάσεις) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Οι απόφοιτοι της ΕΠΑ.Σ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα μπορούν να εργάζονται ως βοηθοί, και μετά την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ως τεχνίτες συντήρησης και αποκατάστασης κτιριακών και γλυπτικών μνημείων καθώς και άλλων αντικειμένων της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, σε αρχαιολογικές ανασκαφικές εργασίες. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. της ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν: Μπορεί να εργαστούν σε Ινστιτούτα Αισθητικής, σε καταστήματα καλλυντικών, σε κέντρα αδυνατίσματος, σε θέατρα, σε τηλεοπτικούς σταθμούς και σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων. ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 10 από 16

11 Κάνουν απλές αισθητικές πράξεις (καθαρισμό, προσωρινή αποτρίχωση προσώπου και σώματος, μάλαξη). Κάνουν μακιγιάζ προσώπου, μανικιούρ πεντικιούρ. Χειρίζονται και τοποθετούν τα μηχανήματα αισθητικής. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. της ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν: Μπορούν να εργαστούν σε κομμωτήρια, σε τηλεοπτικούς σταθμούς, σε θέατρα, σε στούντιο φωτογράφησης μοντέλων, σε ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και ως ελεύθεροι επαγγελματίας σε όλους τους τομείς της ειδικότητας τους. Πραγματοποιούν κουρέματα, περμανάντ, χτενίσματα και βαφές χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα υλικά και εργαλεία. Εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. Γνωρίζουν τις βασικές αρχές διοίκησης και λογιστικής καθώς και τη νομοθεσία που αφορά την ίδρυση και λειτουργία κομμωτηρίου. Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος: α) Κουρέα (χωρίς εξετάσεις χωρίς προϋπηρεσία) β) Κομμωτή (προϋπηρεσία 9 μήνες χωρίς εξετάσεις) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (φέτος δε λειτουργεί) Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. της ειδικότητας Βοηθών Φαρμακείου με τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν: Μπορούν να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό σε Ιδιωτικά φαρμακεία, Φαρμακεία νοσοκομείων, Φαρμακευτικά εργαστήρια, Φαρμακαποθήκες, Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες φαρμάκων και καλλυντικών. Πάντοτε με την καθοδήγηση των φαρμακοποιών παρασκευάζουν απλά φαρμακευτικά σκευάσματα και καλλυντικά, εκτελεί απλές ιατρικές συνταγές, δίνει ακριβείς οδηγίες για τη χορήγηση, τη δοσολογία και τη διατήρηση του σκευάσματος, συσκευάζουν και αποθηκεύουν φαρμακευτικά και καλλυντικά προϊόντα, παραγγέλνουν εμπορεύματα στις φαρμακαποθήκες, παραλαμβάνει και αποθηκεύει κατάλληλα, αξιολογούν και κοστολογούν προσφορές για την προμήθεια πρώτων υλών των προϊόντων, καταγράφουν, ταξινομούν και τηρούν τα απαραίτητα στοιχεία, βιβλία, καρτέλες και αρχεία του φαρμακείου ή του χώρου παραγωγής για τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων, εφαρμόζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (φέτος δε λειτουργεί) Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ. ειδικότητας Κτιριακών Έργων μπορούν να εργαστούν ως βοηθητικό προσωπικό: o Σε κατασκευαστικές εταιρίες o Σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δημοσίου και των ΟΤΑ o Σε τεχνικά γραφεία Με την καθοδήγηση των μηχανικών μπορούν να μετέχουν στην κατασκευή και την παρακολούθηση τμημάτων τεχνικών έργων ΕΠΑ.Σ Κυπαρισσίας με τις παρακάτω ειδικότητες: Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης Κτηριακών Έργων Βοηθών Φαρμακείων (φέτος δε λειτουργεί) Αισθητικής τέχνης Κομμωτικής Τέχνης Σχεδιασμός εσωτ.χώρων (φέτος δε λειτουργεί) ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 11 από 16

12 ΕΠΑΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας έχουν τη δυνατότητα: Α. Άμεσης πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας με την απόκτηση Πτυχίου Επιπέδου III. Β. Εγγραφής στην Β Τάξη Επαγγελματικού Λυκείου Γ. Εγγραφής στα ΙΕΚ. Δικαίωμα εγγραφής στην Α Τάξη έχουν οι νέοι και οι νέες που ΕΧΟΥΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΑ ΕΤΗ (για το σχολικό έτος ) και α) είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου β) έχουν προαχθεί στη Β Τάξη των Επαγγελματικών, ή Γενικών Λυκείων γ) έχουν προαχθεί στη Β Τάξη του Α Κύκλου των ΤΕΕ δ) είναι κάτοχοι Πτυχίου Α ή Β Κύκλου ΤΕΕ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας ε) έχουν προαχθεί στην Β και Γ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων στ) έχουν απορριφθεί στη Β Τάξη των ΕΠΑΛ ζ) είναι κάτοχοι Πτυχίου ΕΠΑ.Σ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας η) έχουν απορριφθεί στην Α Τάξη των ΕΠΑ.Σ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ: α) Με το βαθμό Τίτλου Σπουδών β) Με κοινωνικά οικονομικά κριτήρια Στην ΕΠΑ.Σ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Ασπρόχωμα /Τ.K.24100, τηλ , 69320) λειτουργούν οι ακόλουθες ειδικότητες : 1. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων είκοσι πέντε (25) μαθητές τριες 2. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου είκοσι πέντε (25) μαθητές τριες 3. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών είκοσι πέντε (25) μαθητές τριες 4. Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων Αρχιτεκτονική Τοπίου είκοσι πέντε (25) μαθητές τριες 5. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστ/των Η/Υ είκοσι πέντε (25) μαθητές τριες ΕΠΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οι σπουδαστές παρακολουθούν θεωρητική διδασκαλία στην τάξη και ασκούνται πρακτικά σε νοσηλευτική μονάδα. Η φοίτηση στην ΕΠΑΣ είναι διετής. Στην Α τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις Προαχθέντες στην Β τάξη των Επαγγελματικών (ΕΠΑΛ) ή Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ), Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ ημερησίων και εσπερινών. Προαχθέντες στη Β τάξη του Α κύκλου Τ.Ε.Ε Κάτοχοι πτυχίου ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΕΠΑΣ, Α ή Β κύκλου Τ.Ε.Ε και των ισότιμων σχολών για την απόκτηση άλλης ειδικότητας. Προαχθέντες στη Δ τάξη παλαιού εξαταξίου γυμνασίου. Προαχθέντες στη Γ τάξη εσπερινού Τ.Ε.Λ. Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, 25 ωρών εβδομαδιαίως, ισχύει όπως ρυθμίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιλαμβάνει τεχνικά επαγγελματικά μαθήματα και εργαστηριακές ασκήσεις. Κατά τη διάρκεια φοίτησης πραγματοποιούνται επισκέψεις σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 12 από 16

13 Στους αποφοίτους χορηγείται πτυχίο επιπέδου 3 το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και επίσης να εγγραφούν σε ΙΕΚ. ΕΠΑΣ Επαγγελματική Σχολή Βοηθών Νοσηλευτών (ΕΠΑ.Σ) αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, τηλ ) ΕΠΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Οι προϋποθέσεις φοίτησης, η διαδικασία εισαγωγής, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων ορίζονται από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις αρχές Ιουλίου κάθε έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Α λυκείου. Φοίτηση Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί δύο χρόνια. Κάθε εκπαιδευτική περίοδος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών: Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε σχολικού έτους και λήγει τον μήνα Μάιο του επόμενου έτους. Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον μήνα Ιούνιο και λήγει στις 15 Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές μονάδες. Ειδικότητες: Ξενοδοχειακές και Επισιτιστικές Υπηρεσίες Ζαχαροπλαστική Τέχνη Μαγειρική Τέχνη Εκπαιδευτικές μονάδες Αναβύσσου ( Αττικής), Μακεδονίας, Ηρακλείου, Ρόδου, Κέρκυρας, Γαλαξιδίου, Θράκης,Ναυπλίου ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 13 από 16

14 4. Α ΙΑΒΑΘΜΗΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Στη μετα υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσημη αλλά αδιαβάθμητη εκπαίδευση. Τα Ιδρύματα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθμητα, γιατί δέχονται τόσο αποφοίτους Γυμνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα με τις επιμέρους ειδικότητες που προσφέρουν. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΟΕΕΚ (Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στα Ι.Ε.Κ. η κατάρτιση για τους κατόχους Απολυτηρίου Λυκείου διαρκεί 4 εξάμηνα. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δυο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης (14 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης ανά εξάμηνο). Οι κάτοχοι Πτυχίου ΤΕΕ Β Κύκλου φοιτούν στα Ι.Ε.Κ. απευθείας στο 3ο εξάμηνο σε αντίστοιχη ειδικότητα (http://www.oeek.gr/index2.html Επιλέξτε ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ), ή επιλέγουν οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα των Ι.Ε.Κ., φοιτώντας κανονικά 4 εξάμηνα. Σε ορισμένα Ι.Ε.Κ. λειτουργούν και Τμήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων που δέχονται και αποφοίτους Γυμνασίου, ηλικίας άνω των 18, οι οποίοι φοιτούν μέχρι 2 εξάμηνα. Εκπαιδευτικά προγράμματα Στη διάρκεια των εξαμήνων κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα, στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών που καλύπτουν ευρύ φάσμα Τομέων και Ειδικοτήτων. Για τη φοίτηση στα δημόσια Ι.Ε.Κ. απαιτούνται δίδακτρα για κάθε εξάμηνο κατάρτισης. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης υποτροφίας, η οποία συνεπάγεται χρηματικές ελαφρύνσεις για τους καταρτιζόμενους. Επίσης, προβλέπεται για τους καταρτιζόμενους η δυνατότητα πραγματοποίησης επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης. Το κόστος φοίτησης στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. ποικίλει, ενώ κάθε έτος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εξετάσεις Αποκτηθέντα προσόντα Η αξιολόγηση των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου γίνεται με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου και τελικών εξετάσεων στο τέλος του εξαμήνου. Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης, αποκτώντας το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας (3+) επαγγελματικής κατάρτισης. Οι εξετάσεις διενεργούνται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. σε πανελλαδικό επίπεδο δύο φορές το χρόνο και περιλαμβάνουν θεωρητική και πρακτική εξέταση. Στους ενήλικες αποφοίτους Γυμνασίου που φοιτούν σε μεταγυμνασιακά Τμήματα των Ι.Ε.Κ. χορηγείται, αφού συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 1. Οι απόφοιτοι δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., πριν λάβουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 14 από 16

15 επαγγελματικής κατάρτισης, έχουν δικαίωμα προαιρετικής εξάμηνης πρακτικής άσκησης, που θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Η άσκηση αυτή γίνεται στο δημόσιο τομέα ή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και εποπτεύεται από συντονιστή. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αναγνωρίζεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες της Ε.Ε. και αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος, σε όποιες ειδικότητες απαιτείται. Επίσης, το Δίπλωμα αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν για διορισμό στο δημόσιο και μοριοδοτείται με 150 μονάδες σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ ο κάτοχός του. Στη Μεσσηνία λειτουργεί: ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Λ. Αθηνών Καλαμάτα Τηλ.: FAX: kalam.mes.sch.gr ΙΕΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Οι νέες ειδικότητες που πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Καλαμάτας κατά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2009Β, Έτους Κατάρτισης , είναι: Ι. Στο Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κατάρτισης 1. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) 2. ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) 3.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) 4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) 5. ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗ (Για κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου) 6.ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) 7.ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Για κατόχους απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου) ΙΙ. Στο Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Κατάρτισης 1. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (Για κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Β Κύκλου ή ΕΠΑΛ με ειδικότητα Υπαλλήλων Διοίκησης). 2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Για κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Β Κύκλου ή ΕΠΑΛ με ειδικότητα Υποστήριξη Συστημάτων Εφαρμογών και Δικτύων Η/Υ). 3. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Για κατόχους απολυτηρίου ΤΕΕ Β Κύκλου ή ΕΠΑΣ με ειδικότητα Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου Υλικών). Στο εαρινό εξάμηνο, προστέθηκε η ειδικότητα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η φοίτηση είναι διετής, εκτός από τα τμήματα του Γ εξαμήνου και το τμήμα Βοηθός Αρτοποιού Ζαχαροπλάστη, που είναι για ένα έτος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του ΙΕΚ Καλαμάτας kalam.mes.sch.gr). ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 15 από 16

16 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) Ο.Τ.Ε.Κ. (Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προϋποθέσεις φοίτησης Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία εισαγωγής, καθώς και ο αριθμός των εισακτέων, ορίζονται από προκήρυξη που δημοσιεύεται στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου. Για τις ειδικότητες του Ειδικού Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας και του Υπάλληλου Τουριστικού Γραφείου, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι τίτλου από αναγνωρισμένο φορέα που θα πιστοποιεί τη καλή γνώση της Αγγλικής (Lower ή πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2). Για την ειδικότητα του Βοηθού Προϊσταμένων Ορόφων, δεκτοί γίνονται απόφοιτοι Γυμνασίου. Ειδικότητες: Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου Συνοδός Βουνού Ειδικός θαλασσοθεραπείας SPA Ειδικός Λουτροθεραπείας SPA Βοηθός Προϊσταμένου Ορόφων Φοίτηση Η φοίτηση είναι υποχρεωτική και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών: Α) Τον Θεωρητικό, που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε έτους και λήγει τον μήνα Ιούνιο του επομένου έτους. Β) Τον Πρακτικό, που αποτελεί συνέχεια του θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσής τους, αρχίζει τον μήνα Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου. Οι μαθητές τοποθετούνται για πρακτική άσκηση με μέριμνα του Ο.Τ.Ε.Κ. σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές εταιρείες, κρουαζιερόπλοια. Για την ειδικότητα του Βοηθού Προϊσταμένων Ορόφων, η φοίτηση είναι μονοετής. Στη Μεσσηνία: ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΕΝΕΡΓΟ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Ειδικότητες ΙΕΚ (ΟΤΕΚ) Καλαμάτας : για αποφοίτους Γυμνασίου: Βοηθός Προϊστάμενου Ορόφων για αποφοίτους Λυκείου: Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ΚΕΣΥΠ Καλαμάτας, Αριστομένους 33, Καλαμάτα , σελ. 16 από 16

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013) β) Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ε. Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: CCI: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 193 17 Σεπτεμβρίου 2013 Όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με : α) Ν. 4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013) β) Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Στη Γ' Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου.

Στη Γ' Τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από τη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου. ΝΟΜΟΣ 4186/ΦΕΚ Α 193/17.09.2013 Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 EL Ευρωπαϊκή Επιτροπή 0BΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 1BΕΛΛΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας δημόσιας και ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΑΔΑ: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Ε. Π «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007GR05UPO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. νόμος 2909/2001 ΦΕΚ Α' 90/2.5.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2909 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Λοιπές Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕ.Λ.) Άρθρο 1 Έννοια και Σκοποί του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι 27-1 - 2012 ΤΜΗΜΑ Α & Β Αρ.Πρωτ.Βαθµός Προτερ. Φ.251/ 9787 /B6 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Έργων Υποδομής / Μηχανικού Έργων Υποδομής ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 Πρόλογος Η σύνταξη του παρόντος οδηγού επαγγέλματος για τους πτυχιούχους του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe

Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Directorate-General for Education and Culture Eurybase The Information Database on Education Systems in Europe Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα 2005/06 European Commission 8. Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΑΛ ΟΔΗΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΕΞΟΔΟΙ Στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ χορηγείται απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου και πτυχίο επιπέδου 3 της περ. γ' της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 10-10 - 2014 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Αρ.Πρωτ. Βαθµός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΕΠΑ.Λ.) Έννοια και Ίδρυση 1. Η επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) (Ημερήσιο και Εσπερινό). 2. Επαγγελματικά Λύκεια (Δημόσια ή Ιδιωτικά, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ

Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ Επαγγελματικό Προφίλ Εκπαιδευτικού Πολιτικού Δομικών Έργων / Μηχανικού Δομικών Έργων ΤΕ ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 . Μελέτη στο πλαίσιο της Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», συγχρηματοδοτούμενης, μέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 6 Επιτελική σύνοψη... 7 1. Χαρτογράφηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου 2 Οδηγός επαγγέλματος Αισθητικού και Κοσμητολόγου Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ 3 Σύνταξη οδηγού:

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 10 Σεπτεµβρίου 2013, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β )

ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑΔΑ Α & Β ) Από το σχολικό έτος 2008-2009 οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ΕΠΑ.Λ. που θα είναι υποψήφιοι για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΘΕΜΑ : Εισαγωγή στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.(ΟΜΑ Α Α & Β ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΕΠΑ.Λ (ΟΜΑ Α Α ) Α Α: ΒΛ1Η9-43Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 19-11 - 2013 ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις

Επείγοντα µέτρα για την Πρωτοβάθµια, Δευτεροβάθµια και Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ, 12 Μαΐου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα για την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. και λοιπές διατάξεις ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ (ΓΕΝΙΚΟ, ΕΠΑΛ, ΣΕΚ, ΙΕΚ) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις Αποκωδικοποίηση βασικών διατάξεων του Νόμου 4186 (ΦΕΚ 193/17.09.2013) 1 Περιεχόμενα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα