ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΞΕΙΑ ΛΕΜΦΟΒΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 1) TOWER ( ): Τυχαιοποιημένη, ανοιχτή κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του αντισώματος BiTE (μπλινατουμουμάμπη) έναντι συνήθους χημειοθεραπείας σε ενήλικες ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική πρόδρομη B οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 2. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 3. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων 4. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 5. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ΧΡΟΝΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ (ΧΜΛ) 1) ENESTPath (CAMN107AIC05): Προοπτική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙΙ, δύο σκελών, για την αξιολόγηση της ύφεσης άνευ θεραπείας (TFR) σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ μετά από δύο περιόδους διαφορετικής διάρκειας εντατικοποίησης της θεραπείας με nilotinib 300mg ΒID. 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 2. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 3. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων 4. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 5. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 2) ERASER (CAMN107EGR02): Μελέτη παρατήρησης της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του nilotinib σε ενήλικες νεοδιαγνωσμένους ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια φάση καθώς και σε ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας ΧΜΛ σε χρόνια και επιταχυνόμενη φάση με αντοχή ή δυσανεξία σε προηγούμενη θεραπεία, συμπεριλαμβανομένου του imatinib

2 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 2. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Παθολογική Κλινική 3. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων 4. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 5. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής ΟΞΕΙΑ ΜΥΕΛΟΓΕΝΗΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ 1) TRALG1/02 (Swedish Academy): Μελέτη καταγραφής: Κλινική μελέτη φάσης ΙΙΙ της Αλλογενούς Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων με μειωμένη δόση προπαρασκευαστικού σχήματος (RICT) έναντι της συνήθους θεραπευτικής αντιμετώπισης της Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας (ΟΜΛ) στην πρώτη πλήρη ύφεση 1. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ΜΥΕΛΟΪΝΩΣΗ 1) ESCAPE (CINC424GR01): Μελέτη παρατήρησης της επίδρασης στην ποιότητα ζωής, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρουξολιτινίμπης σε ασθενείς με πρωτοπαθή ή δευτεροπαθή μυελοΐνωση μετά από αληθή πολυκυτταραιμία ή ιδιοπαθή θρομβοκυττάρωση 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 2. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Παθολογική Κλινική 3. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 4. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 5. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 6. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Αιματολογική Κλινική ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ 1) ΑΒ06006: Προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη φάσης ΙΙΙ, δύο παράλληλων ομάδων ασθενών, διάρκειας 24 εβδομάδων με πιθανή παράταση για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης στα 6 mg/kg/ημέρα έναντι εικονικού φαρμάκου σε

3 θεραπεία ασθενών με υφέρπουσα συστημική, βραδέως εξελισσόμενη συστημική ή δερματική μαστοκυττάρωση με αναπηρία ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΣΗ 1) Ανοιχτή, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ του συνδυασμού μελφαλάνης με δεξαμεθαζόνη έναντι του συνδυασμού βορτεζομίμπης με μελφαλάνη και δεξαμεθαζόνη σε ασθενείς με πρωτοπαθή συστηματική αμυλοείδωση που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 2) C16011 MILLENIUM: Φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της δεξαμεθαζόνης σε συνδυασμό με MLN9708 ή της θεραπείας επιλογής του ιατρού που χορηγείται σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική συστηματική αµυλοείδωση 2. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 3. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ 1) TRA114386: Μελέτη αξιολόγησης της επίδρασης του αγωνιστή του υποδοχέα της θρομβοποιητίνης Eltrombopag, στη θρομβοπενία και μεγακαρυοποίηση ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα χαμηλού και ενδιάμεσου Ι κινδύνου 1. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Παθολογική Κλινική 2. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 2) TELESTO (CICL670A2302): Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη του deferasirox σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο (χαμηλού/ενδιάμεσου 1 κινδύνου) και υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μετάγγισης

4 1. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 3) CICL670AGR003 PROMITHEAS: Μη παρεμβατική, προοπτική, ανοιχτή μελέτη, παρατήρησης, για την αξιολόγηση της υπερφόρτωσης σιδήρου στο ήπαρ, εκτιμώμενη με MRI T2* σε ασθενείς με ΜΔΣ χαμηλού/ενδιάμεσου 1 κινδύνου που λαμβάνουν δεφερασιρόξη 1. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Παθολογική Κλινική 4) EU MDS: Προοπτική πολυκεντρική Ευρωπαϊκή μελέτη καταγραφής νεοδιαγιγνωσκομένων ασθενών με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα και IPSS χαμηλού ή ενδιάμεσου 1 κινδύνου 2. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Αιματολογική Κλινική 5) TRC112121: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φάσης III, πολυκεντρική μελέτη της θεραπείας με eltrombopag ή εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με αζακιτιδίνη σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα ενδιάμεσου 1, ενδιάμεσου 2 και υψηλού κινδύνου κατά IPSS 6) AZA MDS 003: A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double Blind Study to Compare the Efficacy and Safety of Oral Azacitidine Plus Best Supportive Care versus Placebo Plus Best Supportive Care in Subjects with Red Blood Cell Transfusion Dependent Anemia and Thrombocytopenia Due to IPSS Lower Risk Myelodysplastic Syndromes (MDS) 7) Pevonedistat 2001 : A Phase 2 randomized, controlled, open labeled clinical study of the efficacy and safety of Pevonedistat plus Azacytidine, versus single agent azacytidine in patients with higher risk myelodysplastic syndrome

5 8) Rigosertib in patients with intermediate 2 or high risk MDS, who relapsed or failed treatment with hypomethylating agents 9) CC 5013 MDS 010 : Προοπτική μη παρεμβατική μετεγκριτική μελέτη ασφάλειας (PASS), σχεδιασμένη ως ένα μητρώο νόσου σε ασθενείς με Μυελοδυσπλαστικά Σύνδρομα εξαρτώμενα από μετάγγιση, με χαμηλού ή ενδιάμεσου 1 κινδύνου IPSS και απομονωμένου del(5q) 1. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Παθολογική Κλινική 10) PASS in MDS in Del5q: Μελέτη παρατήρησης ασθενών που έχουν διαγνωστεί με μεταγγισιοεξαρτώμενο Μυελοδυσπλαστικό Σύνδρομο χαμηλού ή ενδιάμεσου 1 κινδύνου σχετιζόμενου με μεμονωμένη χρωμοσωμική ανωμαλία del (5q) MDS που έχουν λάβει λεναλιδομίδη. 1. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΕΝΙΑ 1) XM22 ONC (LEOS): "Προοπτική μελέτη παρατήρησης (cohort study) της χρήσης του Lonquex (λιπεγκφιλγραστίμη) στην κλινική πράξη για την προφυλακτική θεραπεία της προκαλούμενης από χημειοθεραπεία ουδετεροπενίας σε ενήλικες ασθενείς με συμπαγείς όγκους ή αιματολογικές νεοπλασματικές ασθένειες που λαμβάνουν μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία." 3. Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Αιματολογική Κλινική ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΜΥΕΛΩΜΑ 1) ΑΒ06002: Προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, μελέτη 2 παράλληλων ομάδων, φάσης ΙΙΙ για την σύγκριση της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της μασατινίμπης στα 6mg/kg/ημέρα σε

6 συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη προς εικονικό φάρμακο σε συνδυασμό με βορτεζομίμπη και δεξαμεθαζόνη στην θεραπεία ασθενών με υποτροπιάζον πολλαπλό μυέλωμα οι οποίοι έλαβαν μια προηγούμενη θεραπεία 1. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 2) : Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη της δενοσουμάμπης σε σύγκριση με το ζολεδρονικό οξύ (Zometa) στη θεραπεία της οστεοπάθειας σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν πολλαπλό μυέλωμα 2. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 3. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 4. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 3) C16019: Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, για την από του στόματος χορηγούμενη κιτρική ιξαζομίμπη (MLN9708), ως θεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 2. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 4) C16020: Ανοιχτή μελέτη φάσης ΙΙ για την αξιολόγηση του από του στόματος χορηγούμενου συνδυασμού του MLN9708 με κυκλοφωσφαμίδη και δεξαμεθαζόνη σε Ασθενείς με νεοδιαγνωσθέν ή υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα που απαιτεί συστηματική θεραπεία 5) RV MM GMSG 392: Φάσης ΙΙ, ανοικτής επισήμανσης, μη συγκριτική, μη τυχαιοποιημένη, μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του συνδυασμού της λεναλιδομίδης, αδριαμυκίνης και χαμηλής δόσης δεξαμεθαζόνης (RAD) σε νεοδιαγνωσθέντες, συμπτωματικούς ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που κρίνονται κατάλληλοι για χορήγηση υψηλής δόσης θεραπείας και αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής

7 6) ΜΜΥ3007: Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτή μελέτη φάσης ΙΙΙ, σύγκρισης του συνδυαστικού σχήματος VELCADE (μπορτεζομίμπη) Μελφαλάνης Πρεδνιζόνης (VMP) έναντι του συνδυαστικού σχήματος δαρατουμουμάμπης VMP (DVMP), σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα, που δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία και οι οποίοι δεν είναι επιλέξιμοι για υψηλή δόση θεραπείας 7) CC 5013 MM 026: Φάσης ΙΙΙb, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη του Revlimid (Λεναλιδομίδη) έναντι Placebo ως θεραπεία συντήρησης, μετά από θεραπεία εφόδου με Μελφαλάνη, Πρεδνιζόνη και Velcade (Βορτεζομίμπη) σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα. 3. Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ», Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική 4. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 5. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 6. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 8) CL APLC ADMYRE: Τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, φάσης III μελέτη της πλιτιδεψίνης σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη έναντι της μονοθεραπείας δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό Πολλαπλό Μυέλωμα (ADMYRE: Aplidin Dexamethasone in RElapsed/Refractory MYeloma) 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 9) ONYX CFZ 014: A randomized, open label phase ΙΙΙ study in subjects with relapsed or refractory multiple myeloma receiving carfilzomib in combination with dexamethasone, comparing once weekly versus twice weekly carfilzomib dosing 10) ARRAY : A Randomized, Open label Phase ΙΙΙ Study of Filanesib (ARRY 520) + Carfilzomib Versus Single agent Carfilzomib in Patients With Advanced Multiple Myeloma

8 11) ARRAY : A Multicenter Phase ΙΙ Study of Single agent Filanesib (ARRY 520, a kinesine spindle protein inhibitor) in Patients With Advanced Multiple Myeloma 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 12) Πολυκεντρική φάσης ΙΙ, ανοιχτή μελέτη για τον καθορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της πομαλιδομίδης (CC 4047) σε συνδυασμό με χαμηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα με μέτρια ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης <45 ml/min) συμπεριλαμβανομένων και των ασθενών που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής WALDENSTROM 1) PCYC 1127 CA: Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, Ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης ΙΙΙ της Ιβρουτινίμπης ή του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με Ριτουξιμάμπη σε ασθενείς με προηγουμένως αντιμετωπισθείσα θεραπευτικά Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom 2. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής 3. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Αιματολογικό Τμήμα Παθολογικής Κλινικής 2) Μελέτη φάσης ΙΙ της αποτελεσματικότητας της οφατουμουμάμπης σε συνδυασμό με φλουδαραβίνη και κυκλοφωσφαμίδη σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική μακροσφαιριναιμία Waldenström. 1. Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», Αιματολογική Ογκολογική Μονάδα της Θεραπευτικής Κλινικής ΛΕΜΦΩΜΑ 1) OMB : Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη, του συνδυασμού ofatumumab και Βendmustine συγκριτικά με τη μονοθεραεπία Bendamustine σε χαμηλού βαθμού κακοήθειας(βραδείας Εξέλιξης) Μη Hodgkin Λέμφωμα εκ Β κυττάρων ανθιστάμενο στη

9 θεραπεία με Rituximab ή σε Θεραπευτικό Σχήμα που περιέχει Rituximab κατά τη διάρκεια ή εντός έξι μηνών από τη θεραπεία 2) Μελέτη ασφάλειας μετά την κυκλοφορία (PASS) ΜΑ25101 : Μελέτη κοόρτης παρατήρησης της ασφάλειας της μπρεντουξιμάβης βεδοτίνης στη θεραπεία υποτροποιάζοντος ή ανθεκτικού λεμφώματος CD30+ και υποτροποιάζοντος ή ανθεκτικού συστημικού αναπλαστικού μεγαλοκυτταρικού λεμφώματος (ARROVEN) 3) AB100004: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοιχτή μελέτη, φάσης ΙΙ/ΙΙΙ με συμμετοχή τριών παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού της μασιτινίμπης με δεξαμεθαζόνη, της γεμσιταβίνης με δεξαμεθαζόνη και του συνδυασμού μασιτινίμπης, γεμσιταβίνης και δεξαμεθαζόνης σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό λέμφωμα εκ Τ περιφερικών κυττάρων 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 4) CT P10 3,3 CELLTRION: Τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή μελέτη φάσης ΙΙΙ, με έλεγχο δραστικού φαρμάκου και παράλληλες ομάδες για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του CT P10 με το MabThera, αμφότερα χορηγούμενα με κυκλοφωσφαμίδη, βινκριστίνη και πρεδνιζόνη (CVP) σε ασθενείς με προχωρημένο λεμφοζιδιακό λέμφωμα 5) BI : Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλη, παράλληλων ομάδων, φάσης Ι μελέτη για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής του ΒΙ έναντι του rituximab (MabThera ) σε ανοσοθεραπεία επαγωγής ως πρώτης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με οζώδες λέμφωμα χαμηλού φορτίου

10 6) Β : Τυχαιοποιημένη, Διπλά Τυφλή Μελέτη Φάσης ΙΙΙ Του PF , Έναντι της Ριτουξιμάμπης (RITUXIMAB) Για Τη Θεραπεία Πρώτης Γραμμής Σε Ασθενείς Με Οζώδες Λέμφωμα Θετικό Σε CD20, Με Χαμηλό Φορτίο Όγκου 7) ABP798 NHL: A Randomized, Double blind Study Evaluating the Efficacy, Safety, and Immunogenicity of ABP798 Compared with Rituximab (Rituxan ) in Subjects with Low Grade CD20 Positive B cell Non Hodgkin s Lymphoma (NHL) 8) Β ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ, PCI 32765LYM1003: A drug drug interaction study of Ibrutinib with moderate and strong CYP3A inhibitors in patients with B cell malignancy ΛΕΜΦΩΜΑ ΜΗ HODGKIN 1) COMPLEMENT (μελέτη φάσης III ένταξη ασθενών μέχρι: 30/06/2015) Ανοιχτή τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή φάσης ΙΙΙ ώστε να ελεγθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της θεραπείας συνδυασμού ofatumumab/bendamustine συγκριτικά με τη μονοθεραπεία με bendamustine στα non Hodgkin λεμφώματα χαμηλού βαθμού κακοήθειας ανθεκτικά στη μονοθεραπεία με rituximab ή σε συνδυασμένη χημειοθεραπεία που περιείχε rituximab. 1. Π.Γ.Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική 2) Prospective observational study of febrile neutropenia and Pegfilgrastim primary prophylaxis in breast cancer and non Hodgkin's lymphoma patients receiving high >20% FN risk chemotherapy Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ, Αιματολογική Κλινική

11 ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 1) ΤΚ008: Τυχαιοποιημένη, φάσης ΙΙΙ μελέτη, απλοταυτόσημης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων από μερικώς συμβατό δότη με ή χωρίς στρατηγική χορήγησης λεμφοκυττάρων HSV Tk του δότη σε ασθενείς με οξεία λευχαιμία υψηλού κινδύνου. 1. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης 2) ZOSTER 002 (115523): Τυχαιοποιημένη, τυφλή προς τον παρατηρητή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης ΙΙΙ για την αξιολόγηση της προφυλακτικής αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανοσογονικότητας του υποψήφιου εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα ge/as01 B της GSK Bilogicals, όταν χορηγείται ενδομυϊκά σε χρονοδιάγραμμα δύο δόσεων σε ενήλικες δέκτες αυτόλογης μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων (HCT) 1. Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αιματολογική Κλινική & Λεμφωμάτων, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού Οστών 2. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα μεταμόσχευσης 3) Tourmaline (C16019): Τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη φάσης 3, για την από του στόματος χορηγούμενη κιτρική ιξαζομίμπη (MLN9708), ωςθεραπεία συντήρησης σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα μετά από αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 1. Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», Αιματολογική Κλινική, Μονάδα Μεταμόσχευσης ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ 1) PNH Registry study: Ανάδειξη υποκλινικών περιπτώσεων και πρωτόκολλο καταγραφής Παροξυντικής Νυκτερινής Αιμοσφαιρινουρίας (PNH Registry)

12 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 1) ECLIPSE CICL670F2201: Τυχαιοποιημένη, ανοικτή, πολυκεντρική, μελέτη φάσης ΙΙ με δύο σκέλη για τη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων μιας βελτιωμένης φαρμακοτεχνικής μορφής της δεφερασιρόξης (επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο) 2) CONVENIENCE CICL670AGR04: Πολυκεντρική, μη παρεμβατική μελέτη για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της δεφερασιρόξης στην ποιότητα ζωής ασθενών με β μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και με υπερφόρτωση σιδήρου λόγω μεταγγίσεων που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη συνδυαστική ή διαδοχική θεραπεία αποσιδήρωσης ΔΙΗΘΗΤΙΚΗ ΑΣΠΕΡΓΙΛΛΩΣΗ ΜΚ : (MSD Posaconazole vs Voriconazole): φάσης ΙΙΙ, τυχαιοποιημένη μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της ποζακοναζόλης έναντι της βορικοναζόλης για τη θεραπεία της Διηθητικής Ασπεργίλλωσης σε ενήλικες 1. Π.Γ.Ν.ΡΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Έκδοση 2011 2 Αντί Προλόγου Απαντώντας σε μία πρόσκληση του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) συντάξαμε το παρόν πόνημα έχοντας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΤΟΜΟΣ 2 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια Ελένη A. Παπαδάκη, Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαταλάς Θεραπευτική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΝΕΟΤΕΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΛΟΓΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ A randomized phase III study to compare Bortezomib, Melphalan, Prednisone (VMP) with High

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ.Ν. Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Συντονιστής Διευθυντής: Αχιλλεύς Αναγνωστόπουλος Αρ. Πρωτ. Θεσσαλονίκη 8-5-2013 Προς Τον κ. Γεώργιο Καλτσίδη Διοικητή του Νοσοκομείου Νοσοκομείο Γ. Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VELCADE 1 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει 1 mg βορτεζομίμπης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bortezomib Accord 3,5 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Διηθητικές µυκητιασικές λοιµώξεις σε ασθενείς µε αιµατολογικές κακοήθειες

Διηθητικές µυκητιασικές λοιµώξεις σε ασθενείς µε αιµατολογικές κακοήθειες Διηθητικές µυκητιασικές λοιµώξεις σε ασθενείς µε αιµατολογικές κακοήθειες Επισκόπηση της επιδηµιολογίας, της θνησιµότητας και του ρόλου της κασποφουγκίνης Περιεχόµενα 1 Επιδηµιολογία και θνησιµότητα των

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και ποια είναι η ιδανική θεραπεία πρώτης γραμμής για τα χαμηλής κακοήθειας B non-hodgkin λεμφώματα;

Πότε και ποια είναι η ιδανική θεραπεία πρώτης γραμμής για τα χαμηλής κακοήθειας B non-hodgkin λεμφώματα; REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2013, 30(3):289-298 Πότε και ποια είναι η ιδανική θεραπεία πρώτης γραμμής για τα χαμηλής κακοήθειας B non-hodgkin λεμφώματα; Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MabThera 100 mg πυκνό διάλυµα για παρασκευή διαλύµατος προς έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Glivec 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Glivec 400 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Zarzio 30 MU/0,5 ml ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα για έγχυση σε προγεμισμένη σύριγγα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ» ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΥΞΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ R:\SPCs\ADCETRIS\spc 0008. 22082014. adcetris.doc Page 1 of 23 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Για τη Μονιµοποίηση στη Βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας

ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ. Για τη Μονιµοποίηση στη Βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας ΜΑΡΙΑ K. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΑΤΡΟΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Για τη Μονιµοποίηση στη Βαθµίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας Φεβρουάριος 2014 Βιογραφικό Σηµείωµα Μ. Κ. Αγγελοπούλου 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H εξέλιξη της χημειοθεραπείας στο προχωρημένο λέμφωμα Hodgkin

H εξέλιξη της χημειοθεραπείας στο προχωρημένο λέμφωμα Hodgkin Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW H εξέλιξη της χημειοθεραπείας στο προχωρημένο λέμφωμα Hodgkin Από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς

Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς GREEK Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων: Εγχειρίδιο Ασθενούς Έκτη έκδοση Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων Εκδόθηκε από το Ίδρυμα Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων. Κατανόηση των Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΙΩΑΝΝΑ Κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΕΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΑΛΚΥΛΙΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Δ Ι Δ Α Κ Τ Ο Ρ Ι Κ Η Δ Ι Α Τ Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος

Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος ΤΟΜΟΣ 3 - ΤΕΥΧΟΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 Αίμα 3 (2) Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα - 2 Ο Μέρος ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ISSN: 1792-7110 Διευθυντής Σύνταξης: Καθηγητής Φώτης Ν. Μπερής Συνεκδότες: Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials δημοσιεύσεις publications ανακοινώσεις presentations

τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials δημοσιεύσεις publications ανακοινώσεις presentations 2011 τρέχουσες κλινικές μελέτες ongoing clinical trials publications ανακοινώσεις presentations Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Είμαστε στην ευχάριστη θέση με την παρούσα έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2

SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 SPC_TEMODAL_18X26_27-5-09:SPC_TEMODAL_16.5x28_NEW_4/12/07 5/27/09 5:02 PM Page 2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Τemodal 5mg, 20mg, 100mg, 140mg, 180mg και 250mg σκληρά καψάκια. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Imatinib Actavis 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σκληρό καψάκιο περιέχει 50 mg

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας. Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΚΑΚΟΗΘΗ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ Θεόδωρος Π. Βασιλακόπουλος Λέκτορας Αιματολογίας Α Παθολογική Κλινική Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΔΡΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΛΕΜΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤA WHO Λέμφωμα Hodgkin 85% Νεοπλάσματα

Διαβάστε περισσότερα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Σπογγοειδής μυκητίαση. Θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Aνασκόπηση Γεροχρήστου Μ. Δούβαλη Θ. Κυριακού Σ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους,

Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1) Όλους τους ασφαλιστικούς. 2) Γενικό Λογιστήριο Κράτους, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ. πρωτ. : Φ. 11321/οικ. 10219/688 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ- ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π.Κουτσογιάννη Αιματολόγος Ν. Υ. Αιμοδοσίας Γεν. Νοσ. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 1818,James Blundell πρώτη μετάγγιση από άνθρωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ZYTIGA Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση. Therapeutic monoclonal antibodies and multiple sclerosis

Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση. Therapeutic monoclonal antibodies and multiple sclerosis 6 REVIEW ARTICLE ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Τα θεραπευτικά μονοκλωνικά αντισώματα και η χρήση τους στην πολλαπλή σκλήρυνση Μαρία Στάμου 1, Παύλος Νταλός 2, Ιωάννης Ηλιόπουλος 2 1 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Φαρμακολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαταραχές του μεταβολισμού

Οι διαταραχές του μεταβολισμού Αιμοσιδήρωση - Αποσιδήρωση Β. ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. Καθηγητής, Διευθυντής Αιματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου «Υγεία» Με τον όρο αιμοσιδήρωση εννοούμε την υπερφόρτωση του οργανισμού με σίδηρο σε τέτοιο βαθμό,

Διαβάστε περισσότερα