Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), 28 42 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010"

Transcript

1 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 8 (1), Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2010 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 8 (1), Released: April 30, ISSN Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας του Διδακτικού Αντικειμένου «Φυσική Κατάσταση» του Βιβλίου Φυσικής Αγωγής για την Α Γυμνασίου Μάριος Γούδας, Αθανάσιος Κολοβελώνης, Χριστίνα Νικητοπούλου, Μαρία Χασάνδρα, & Βασίλειος Γεροδήμος ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Περίληψη Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να αξιολογήσει την ενότητα «Φυσική Κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου. Συμμετείχαν 37 μαθητές δύο τμημάτων Α τάξης Γυμνασίου. Για την αξιολόγηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης. Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων έδειξε ότι το πρόγραμμα είχε θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών σε δοκιμασίες δύναμης, ευλυγισίας και αντοχής. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων έδειξε ότι οι μαθητές ανέφεραν σε γενικές γραμμές θετικές απόψεις για το πρόγραμμα, συμμετείχαν σ αυτό ενεργά, ευχαριστήθηκαν και διασκέδασαν κατά τη διάρκειά του, ενώ ανέφεραν ότι μπορούν να σχεδιάσουν μόνοι τους ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και ορισμένες αρνητικές αναφορές των μαθητών και διαφοροποιήσεις κυρίως σε σχέση με τη δυσκολία κάποιων δοκιμασιών και δραστηριοτήτων του προγράμματος. Συμπερασματικά, η ενότητα «Φυσική Κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου είναι αποτελεσματική για την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών, ενώ μπορεί να επιδράσει θετικά και στα κίνητρά τους για συμμετοχή στο μάθημα. Λέξεις κλειδιά: φυσική αγωγή, άσκηση για υγεία, καθορισμός στόχων, ποιοτική &ι ποσοτική αξιολόγηση Evaluation of the Fitness Component of the Physical Education Curriculum for the Seventh Grade Marios Goudas, Athanasios Kolovelonis, Christina Nikitopoulou, Maria Hassandra, & Vassilios Gerodimos Department of Physical Education and Sports Sciences, University of Thessaly, Trikala, Hellas Abstract The aim of the study was to examine the effectiveness of the fitness component of the physical education curriculum for the seventh grade. Participants were 37 seventh grade students from two physical education classes. Both quantitative and qualitative evaluation methods were used. Results of quantitative evaluation showed that the program had a positive effect on students performance in fitness tests. Qualitative results showed that students enjoyed their participation in the program, and felt that they could plan a fitness program. However, a small number of students reported negative thoughts about some aspects of the program (e.g. difficulty in tests and activities). In conclusion, the fitness component of the physical education curriculum for the seventh grade was effective, as it had a positive effect on students fitness performance and on their motives for participation in the program. Key words: physical education, health-related fitness, goal setting, quantitative & qualitative evaluation Διεύθυνση επικοινωνίας: Δρ. Μάριος Γούδας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού , Καρυές Τρίκαλα e mail:

2 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Εισαγωγή Σε μια προσπάθεια αλλαγής της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την περίοδο , προχώρησε στη συγγραφή νέων βιβλίων για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές και οι καθηγητές από το σχολικό έτος παρέλαβαν τα νέα βιβλία που έχουν σχεδιαστεί στη βάση της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, με στόχο να μεταβάλουν τον μαθητή από παθητικό δέκτη γνώσεων, σε έναν μαθητή ενεργό, που θα μπορεί να α- ναζητά και να κατακτά τη γνώση. Νέα βιβλία εισήχθησαν και στο μάθημα της φυσικής αγωγής, ενώ για πρώτη φορά γράφτηκε βιβλίο φυσικής αγωγής και για τον μαθητή. Τα νέα βιβλία φυσικής αγωγής σχεδιάστηκαν με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για τους στόχους και το ρόλο της σχολικής φυσικής αγωγής. Η ενότητα «Φυσική Κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου, σχεδιάστηκε με σκοπό να συνδέσει την άσκηση με την υγεία, ενώ ενσωμάτωσε και τη διδασκαλία του καθορισμού στόχων (Γούδας, Χασάνδρα, Παπαχαρίσης, & Γεροδήμος, 2006). Τα βασικά χαρακτηριστικά του βιβλίου παρουσιάζονται στη συνέχεια. Η ενότητα για την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών στο βιβλίο της Α Γυμνασίου δίνει έμφαση στη σύνδεση της άσκησης με την υγεία, επιχειρώντας την προώθηση της δια βίου φυσικής δραστηριότητας. Και αυτό γιατί η συστηματική φυσική δραστηριότητα συμβάλει στην πρόληψη και αντιμετώπιση αρκετών σύγχρονων παθήσεων (π.χ. καρδιαγγειακές παθήσεις), ενώ βοηθά στον έλεγχο του βάρους, στην ανάπτυξη και διατήρηση υγιών οστών, μυών και αρθρώσεων, στη μείωση του στρες και του άγχους, και προάγει την ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής (Department of Health, 2004). Η προώθηση της δια βίου άσκησης δεν είναι ούτε απλός, ούτε εύκολος στόχος για να επιτευχθεί. Ένα πρόγραμμα σχολικής φυσικής αγωγής που στοχεύει στη δια βίου άσκηση για υγεία πρέπει να περιλαμβάνει: α) την ανάπτυξη θετικών στάσεων για την άσκηση, β) την ανάπτυξη των φυσικών ικανοτήτων που έχουν σχέση με την υγεία (π.χ. καρδιοαναπνευστική αντοχή), γ) τη διδασκαλία απλών, εύχρηστων και χρήσιμων για τη δια βίου άσκηση κινητικών δεξιοτήτων, δ) τη διδασκαλία γνώσεων σχεδιασμού, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων άσκησης, γ) την αναγνώριση της σημαντικής συμβολής της άσκησης στην προαγωγή της ψυχοσωματικής υγείας και στ) ευκαιρίες βίωσης θετικών εμπειριών και συναισθημάτων από τη συμμετοχή σε φυσικές και κινητικές δραστηριότητες (Biddle, 1987; Corbin, 1994; Fox, 1992; Pangrazi,1994; Sallis, 1994). Ένα άλλο χαρακτηριστικό του βιβλίου της Α Γυμνασίου είναι ότι η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης συνδυάζεται με τη διδασκαλία του καθορισμού στόχων. Οι στόχοι επιδρούν θετικά στην α- πόδοση, καθώς κατευθύνουν την προσοχή, αυξάνουν την προσπάθεια και την επιμονή και διευκολύνουν τη χρήση νέων στρατηγικών (Locke & Latham, 2002). Η αποτελεσματικότητα του καθορισμού στόχων έχει επιβεβαιωθεί σε ανασκοπήσεις σχετικών ερευνών (Burton & Naylor, 2002; Kingston & Wilson, 2009). Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι ο καθορισμός στόχων βελτίωσε τον χρόνο αντίδρασης (Goudas, Ardamerinos, Vasiliou, & Zanou, 1999) και την αντοχή σε εργομετρικό ποδήλατο (Goudas, Theodorakis, & Laparidis, 2007; Theodorakis, Laparidis, Kioumourtzoglou, & Goudas, 1998). Ο καθορισμός στόχων είναι πιο αποτελεσματικός όταν οι μαθητές θέτουν προσωπικούς στόχους και δεσμεύονται ότι θα τους πετύχουν, όταν οι στόχοι είναι μετρήσιμοι, βραχυπρόθεσμοι, σημαντικοί και προκλητικοί και συνοδεύονται από ένα πλάνο για την επίτευξή τους, ενώ ταυτόχρονα, παρακολουθούνται και αξιολογούνται (Παπαϊωάννου, Θεοδωράκης, & Γούδας, 2003; Theodorakis, Hatzigeorgiadis, Chroni, & Goudas, 2007). Αυτές οι προϋποθέσεις τηρούνται στη διαδικασία που ορίζεται στο βιβλίο της Α Γυμνασίου για τον καθορισμό στόχων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν σε μια δοκιμασία φυσικής κατάστασης και με βάση την επίδοσή τους στη δοκιμασία αυτή ορίζουν γραπτά ένα στόχο για την επίδοσή τους στην ίδια δοκιμασία στο τέλος των μαθημάτων της σχετικής ενότητας. Επιπρόσθετα, ο καθορισμός στόχων στο βιβλίο της Α Γυμνασίου δεν χρησιμοποιείται απλά ως μια τεχνική για τη βελτίωση της απόδοσης, αλλά διδάσκεται ως δεξιότητα ζωής. Δεξιότητες ζωής είναι εκείνες οι δεξιότητες που καθιστούν τους νέους ικανούς να πετύχουν στα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία ζουν, όπως στο σχολείο, στο σπίτι και στη γειτονιά (Danish & Nellen, 1997). Παραδείγματα δεξιοτήτων ζωής είναι το να σκέφτεσαι θετικά, να παίρνεις αποτελεσματικές αποφάσεις, να αξιολογείς τον εαυτό σου. Τα αθλήματα και η φυσική αγωγή αποτελούν ιδανικό πεδίο για τη διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής γιατί: α) η πετυχημένη απόδοση σε αθλητικά και μη πεδία απαιτεί παρόμοιες νοητικές δεξιότητες (Danish, Forneris, & Wallace, 2005), β) πολλές δεξιότητες που μαθαίνονται στα αθλήματα, όπως ο καθορισμός στόχων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς της ζωής, γ) ένας μεγάλος αριθμός νέων ασχολούνται με τα αθλήματα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αρεστό και ευχά-

3 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), ριστο (Danish & Nellen, 1997), δ) στα αθλήματα, όπως στο σχολείο και στο χώρο εργασίας, δίνεται έμφαση στη μάθηση και στην απόδοση (Danish, Petitpas, & Hale, 1993), ε) οι αθλητικές δεξιότητες και οι δεξιότητες ζωής μαθαίνονται με τον ίδιο τρόπο, μέσω επίδειξης, μίμησης και πρακτικής άσκησης (Orlick & McCaffrey, 1991) και στ) τα αθλήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της αντιλαμβανόμενης ικανότητας των εφήβων (Danish et al., 1993). Έτσι, ο καθορισμός στόχων διδάσκεται ως μια τεχνική αύξησης της απόδοσης σε όλους τους τομείς της ζωής. Στους μαθητές δίνονται παραδείγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνική και σε άλλα μαθήματα του σχολείου, αλλά και στο σπίτι. Στον ελληνικό χώρο, έχουν εφαρμοστεί και αξιολογηθεί προγράμματα διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στα αθλήματα και στη φυσική αγωγή, τα οποία έχουν συμπεριλάβει τον καθορισμό στόχων, τη θετική σκέψη-αυτοομιλία, την επίλυση προβλημάτων και τη συνεργατική μάθηση. Τα προγράμματα αυτά είχαν θετική επίδραση στην απόδοση σε αθλητικές δοκιμασίες (Goudas & Giannoudis, 2008; Θεοφανίδης, 2002; Papacharisis, Goudas, Danish, & Theodorakis, 2005) και σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης (Goudas, Dermitzaki, Leondari, & Danish, 2006; Κιορπέ, 2002), στον αυτοκαθορισμό (Κολοβελώνης, Γούδας, Δημητρίου, & Γεροδήμος, 2006), στην αυτοαποτελεσματικότητα (Δημητρίου, Κολοβελώνης, Γούδας, & Γεροδήμος, 2007), στα πιστεύω των μαθητών για την ικανότητά τους να θέτουν στόχους και στις γνώσεις τους για τις δεξιότητες ζωής (Goudas et al., 2006; Goudas & Giannoudis, 2008) και στη συνεργατική μάθηση (Goudas & Magotsiou, 2009). Επίσης, οι μαθητές κατανόησαν τις δεξιότητες ζωής που διδάχθηκαν και ανέφεραν ότι τις χρησιμοποίησαν και σε άλλους τομείς της ζωής τους (Goudas & Giannoudis, 2010). Για την αξιολόγηση των παραπάνω προγραμμάτων δεξιοτήτων ζωής έχουν αναπτυχθεί σχετικά ερωτηματολόγια αυτοαναφορών, τεστ πολλαπλών επιλογών, καθώς και κλίμακες αξιολόγησης από τους συμμαθητές (Γούδας, Καραμπέκου, & Παπαχαρίσης, 2007; Γούδας & Μαγκώτσιου, 2009; Γούδας, Μαγκώτσιου, & Χατζηγεωργιάδης, 2009; Goudas, Magotsiou, & Haztigeorgiadis, 2009a, 2009b; Μαγκώτσιου & Γούδας, 2009; Magotsiou, Goudas, & Hassandra, 2006). Για μια εκτεταμένη ανασκόπηση των προγραμμάτων δεξιοτήτων ζωής στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό βλέπε Goudas (2010). Η διδασκαλία των δεξιοτήτων ζωής, επομένως, έχει θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών σε αθλητικές και κινητικές δοκιμασίες, καθώς και σε μια σειρά από άλλους παράγοντες που συνδέονται με τη μαθησιακή διαδικασία (π.χ. αυτοκαθορισμός και αυτοαποτελεσματικότητα). Η διδασκαλία επομένως του καθορισμού στόχων ως δεξιότητα ζωής μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα και οι μαθητές να αποκτήσουν μια σημαντική δεξιότητα, την οποία θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους. Από την άλλη πλευρά, κάθε προσπάθεια εκπαιδευτικής αλλαγής, πρέπει να συνοδεύεται και από τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία παρέχει σημαντικές υπηρεσίες, όπως η διάγνωση προβλημάτων, η εξέταση αν επιτυγχάνονται τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και η αναθεώρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Eisner, 1995). Επομένως, τα νέα βιβλία φυσικής αγωγής, θα πρέπει να αξιολογηθούν για να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες και να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων που περιέχουν (Windham & Chapman, 1990). Είναι σημαντικό, δηλαδή, να γνωρίζουμε αν οι στόχοι των νέων βιβλίων επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της καθημερινής πράξης στο σχολείο. Η παρούσα έρευνα καλύπτει αυτή την ανάγκη, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα μιας ενότητας του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου. Βασικό σημείο στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι ο σαφής καθορισμός κριτηρίων και δεικτών απόδοσης (Windham & Chapman, 1990). Τα κριτήρια αντιπροσωπεύουν τις υποκειμενικές κρίσεις κάποιων σχετικά με την αξία ενός προγράμματος και τους λόγους για τους οποίους θεωρούν ένα πρόγραμμα σημαντικό. Παράδειγμα κριτηρίων για την αξιολόγηση ενός εγχειριδίου θα μπορούσε να είναι η ικανοποιητική κάλυψη του θέματος από το περιεχόμενο, ή το βάθος της επεξεργασίας του. Οι δείκτες αποτελούν το αριθμητικό αποτέλεσμα που παράγεται από τα όργανα μέτρησης που χρησιμοποιούνται για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με την απόδοση των κριτηρίων που έχουν επιλεχθεί. Η επιλογή των δεικτών αποτελεί βασικό βήμα στις μελέτες αξιολόγησης, γιατί καθορίζουν το πώς τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι λειτουργικά (Windham & Chapman, 1990). Για την αξιολόγηση ενός προγράμματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο ποσοτικές, όσο και ποιοτικές μέθοδοι. Σημαντικό στοιχείο των ποσοτικών μεθόδων είναι ότι παρέχουν συγκεκριμένα, «αξιόπιστα» δεδομένα, τα οποία μπορούν συνήθως να γενικευτούν σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό. Αντίστοιχα, οι ποιοτικές μέθοδοι παρέχουν πλούσιες, λεπτομερέστατες και έγκυρες πληροφορίες, οι ο- ποίες ενισχύουν την αντίληψη για τη συνάφεια μεταξύ των στόχων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος (Steckler, McLeroy, Goodman, Bird, & McCormick, 1992), συμβάλλοντας στην εξαγω-

4 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), γή μιας «εσωτερικής» εικόνας που αντικατοπτρίζει το πώς αντιλαμβάνονται τα άτομα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί αντιδρούν έτσι προς αυτό, γιατί το πρόγραμμα έχει ιδιαίτερα αποτελέσματα και ποιες είναι οι μη προβλέψιμες συνέπειές του (Patton, 1990). Στην παρούσα έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν εξίσου και παράλληλα η ποσοτική και η ποιοτική αξιολόγηση, προκειμένου τα ευρήματα της κάθε μίας να επικυρώσουν τα συνολικά ευρήματα της έρευνας (Steckler et al., 1992). Η αξιολόγηση στη φυσική αγωγή συνήθως κατευθύνεται στον ψυχοκινητικό (απόκτηση δεξιοτήτων, ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων), στον συναισθηματικό (εκτίμηση στάσεων, αντιλήψεων) και στον γνωστικό τομέα (απόκτηση γνώσεων). Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν ως κριτήρια η αύξηση της δύναμης, της αντοχής και της ευλυγισίας των μαθητών και ως δείκτες τα σκορ των μαθητών, σε αξιόπιστες σχετικές κινητικές δοκιμασίες, οι οποίες περιγράφονται στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με μαθητές, για να κατανοηθούν σε βάθος τα κίνητρά τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα και οι αντιλήψεις τους για την αποτελεσματικότητά του. Σκοπός, επομένως, της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει την επίδραση του προγράμματος «Φυσική Κατάσταση» του βιβλίου Φυσικής Αγωγής της Α Γυμνασίου στην απόδοση των μαθητών σε δοκιμασίες δύναμης, αντοχής και ευλυγισίας και β) στις αντιλήψεις των μαθητών για τα κίνητρα συμμετοχής τους στο πρόγραμμα και την αποτελεσματικότητά του. Σύμφωνα με τις υποθέσεις, το πρόγραμμα θα είχε θετική επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών στις δοκιμασίες φυσικής κατάστασης και στις αντιλήψεις τους για τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα και την αποτελεσματικότητά του. Μέθοδος και Διαδικασία Συμμετέχοντες Στην έρευνα συμμετείχαν 37 μαθητές (23 αγόρια και 14 κορίτσια), δύο τμημάτων της Α Γυμνασίου, που προέρχονταν από ένα Γυμνάσιο της Αθήνας. Περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα περιλάμβανε 20 μαθήματα και η εφαρμογή του διήρκησε 8 εβδομάδες. Η ενότητα έδινε έμφαση στη σύνδεση της άσκησης με την υγεία, συνδυάζοντας το πρόγραμμα ανάπτυξης της δύναμης, της αντοχής και της ευλυγισίας, με τη διδασκαλία, ως δεξιότητας ζωής, του καθορισμού στόχων (για λεπτομερή περιγραφή του κάθε μαθήματος βλέπε Γούδας και συν., 2006). Ποσοτικές μετρήσεις Δοκιμασία κοιλιακών. Οι μαθητές από ύπτια θέση και με τα ισχία σε κάμψη, τα πέλματα στο έδαφος και τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος, εκτελούσαν άρσεις του κορμού, χωρίς διακοπή, με τη μέση να διατηρεί επαφή με το υπόστρωμα. Ο αριθμός των σωστά εκτελεσμένων προσπαθειών, ανεξαρτήτως χρόνου, αποτέλεσε την επίδοση κάθε μαθητή στη δοκιμασία των κοιλιακών (Γούδας και συν., 2006). Δοκιμασία κάμψεων. Οι μαθητές εκτέλεσαν τροποποιημένες κάμψεις με στήριξη στα γόνατα και στις παλάμες, οι οποίες βρίσκονταν πάνω από τους ώμους και με άνοιγμα λίγο μεγαλύτερο απ αυτό των ώμων, τα πέλματα «δεμένα» και τις κνήμες να σχηματίζουν γωνία 45 ο με το έδαφος (Safrit, 1995). Μια επανάληψη ήταν έγκυρη όταν οι μαθητές λύγιζαν τους αγκώνες μέχρι ο κορμός τους να έρθει απαλά σε επαφή με το έδαφος, χωρίς να πραγματοποιείται ταλάντωση της λεκάνης. Ο αριθμός των τεχνικά σωστών κάμψεων, ανεξαρτήτως χρόνου, αποτέλεσε το σκορ των μαθητών. Οι Johnson και Nelson (αναφέρεται στο Miller, 1998) αναφέρουν υψηλή αξιοπιστία (.93) για αυτή τη δοκιμασία. Δοκιμασία ευλυγισίας. Οι μαθητές κάθονταν στην εδραία θέση, τοποθετώντας τα πέλματά τους, χωρίς να φορούν παπούτσια, στην πλευρά κουτιού στο πάνω μέρος του οποίου είχε τοποθετηθεί χάρακας. Από τη θέση αυτή οι μαθητές εκτελούσαν με αργό ρυθμό δίπλωση προς τα εμπρός, τοποθετώντας και τα δυο τους χέρια όσο πιο μακριά μπορούσαν πάνω στο χάρακα, χωρίς να λυγίζουν τα γόνατα και χωρίς ταλάντωση. Ο εξεταστής σημείωνε την επίδοση με ακρίβεια εκατοστού. Σε περίπτωση που τα χέρια δεν ήταν στην ίδια ένδειξη, μετρούσε ο μέσος όρος. Πραγματοποιήθηκαν δύο προσπάθειες και η καλύτερη αποτέλεσε το σκορ των μαθητών (Συμβούλιο της Ευρώπης, 1992). Η εγκυρότητα της συγκεκριμένης δοκιμασίας είναι υψηλή ( ), όπως και η αξιοπιστία της (.70 και πάνω) (Safrit & Wood, 1995). Δοκιμασία αντοχής. Οι μαθητές εκτέλεσαν την παλίνδρομη δοκιμασία αντοχής με τη χρήση κασέτας με ηχητικά σήματα, τα οποία καθόριζαν την ταχύτητα εκτέλεσης της δοκιμασίας (Συμβούλιο της Ευρώ-

5 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), πης, 1992). Χαράχθηκαν στο χώρο της δοκιμασίας δύο παράλληλες γραμμές σε απόσταση μέτρων, η οποία προέκυψε από την προσαρμογή της απόστασης των 20 μέτρων, μετά τον έλεγχο της ταχύτητας περιστροφής της κασέτας. Οι μαθητές, σε μικρές ομάδες, παρατάχθηκαν κατά μήκος της μιας γραμμής, σε απόσταση ενός μέτρου μεταξύ τους. Με την έναρξη της δοκιμασίας, οι μαθητές κινούνταν ανάμεσα στις δύο γραμμές, έχοντας την υποχρέωση σε κάθε ηχητικό σήμα να πατάνε τη γραμμή και αμέσως να κατευθύνονται τρέχοντας προς την απέναντι. Όταν ένας μαθητής αδυνατούσε να παρακολουθήσει την ταχύτητα τρεξίματος που επέβαλαν τα ηχητικά σήματα, διέκοπτε τη δοκιμασία. Το σκορ του κάθε μαθητή στη συγκεκριμένη δοκιμασία ήταν ο αριθμός των διαδρομών των μέτρων που εκτέλεσε. Ποιοτική αξιολόγηση Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 20 μαθητές, οι οποίες περιλάμβαναν 13 ερωτήσεις (βλέπε Παράρτημα) σχετικά με τις εξής διαστάσεις παρακίνησης: συμμετοχή, προσπάθεια, διασκέδαση, ευχαρίστηση, άγχος-στρες, ικανότητα, επιτυχία, καθώς και τις εξής διαστάσεις της αποτελεσματικότητας του προγράμματος: δυσκολία, σχόλια για τις δοκιμασίες και τα στυλ διδασκαλίας, εστία ελέγχου συμπεριφοράς, εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα. Οι ερωτήσεις δοκιμάστηκαν πιλοτικά σε δύο μαθητές και έγιναν οι απαιτούμενες αλλαγές. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 20 λεπτά και οι ερωτήσεις γίνονταν με τη σειρά που παρουσιάζονται στο παράρτημα. Εκτός των βασικών ερωτήσεων, γίνονταν ορισμένες επιμέρους διευκρινιστικές, προκειμένου να εκμαιευθούν περαιτέρω α- παντήσεις από τους μαθητές. Διαδικασία Μετά το εισαγωγικό μάθημα για τη δια βίου άσκηση για υγεία, ακολούθησαν δύο μαθήματα αυτο-αξιολόγησης των μαθητών στη δύναμη και στην ευλυγισία με το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας (Mosston & Ashworth, 2002). Σε κάθε μαθητή δόθηκε η ατομική κάρτα αξιολόγησης που υπάρχει στο βιβλίο της Α Γυμνασίου, στην οποία ο βοηθός εξεταστή συμπλήρωνε το σκορ του μαθητή που εκτελούσε. Μετά το τέλος των δοκιμασιών, κάθε μαθητής συμπλήρωσε το στόχο του για την επόμενη μέτρηση. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν, με το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας, έξι μαθήματα ανάπτυξης της ευλυγισίας (α μέρος) και της δύναμης, για να ακολουθήσει η δεύτερη μέτρηση αυτο-αξιολόγησης στις δοκιμασίες αντοχής και ευλυγισίας και η αρχική μέτρηση στο παλίνδρομο τεστ. Κάθε μαθητής έθεσε στόχο για τη δοκιμασία της αντοχής και νέο στόχο για την ευλυγισία. Στη συνέχεια ακολούθησαν επτά μαθήματα, με το στυλ του παραγγέλματος και του αυτοελέγχου, για την ανάπτυξη της ευλυγισίας και της αερόβιας αντοχής. Τέλος, οι μαθητές επαναξιολογήθηκαν στις δοκιμασίες της ευλυγισίας και της αερόβιας αντοχής. Η ενότητα ολοκληρώθηκε με το θεωρητικό μάθημα «δια βίου άσκηση για υγεία». Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Πριν την έναρξή του, το άτομο που διεξήγαγε την έρευνα πραγματοποίησε αναγνωριστικές επισκέψεις στα δύο τμήματα για να γνωριστεί με τους μαθητές, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον της έρευνας και με τον τρόπο αυτό να αυξήσει την εμπιστευσιμότητα και τη φερεγγυότητα των ποιοτικών αποτελεσμάτων (Χασάνδρα & Γούδας, 2004). Στα μαθήματα με το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ζευγάρια κατά βούληση και ασκήθηκαν με τη βοήθεια της σχετικής κάρτας, με τα σημεία ελέγχου και τις εικόνες των ασκήσεων που υπάρχουν στο βιβλίο της Α Γυμνασίου. Ο ένας μαθητής εκτελούσε, ενώ ο άλλος τον παρατηρούσε και τον διόρθωνε, αν ήταν αναγκαίο. Στη συνέχεια άλλαζαν ρόλους. Στα μαθήματα με το στυλ του αυτοελέγχου, κάθε μαθητής εκτελούσε τις ασκήσεις μόνος του, έχοντας την κάρτα με τα σκίτσα και τα σημεία ελέγχου των ασκήσεων που υπάρχουν στο βιβλίο της Α Γυμνασίου. Στα μαθήματα με το στυλ παραγγέλματος (ανάπτυξη αερόβιας ικανότητας), οι μαθητές εκτελούσαν όλοι μαζί το πρόγραμμα Α ή Β σύμφωνα με τις οδηγίες της ερευνήτριας. Σχεδιασμός της έρευνας Ο σχεδιασμός περιλάμβανε το συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης (Steckler et al., 1992). Στην ποσοτική αξιολόγηση, ο σχεδιασμός περιλάμβανε μία πειραματική ομάδα, στην οποία εφαρμόστηκε το πρόγραμμα φυσικής κατάστασης και μετρήσεις, πριν και μετά το τέλος του προγράμματος. Για την ευλυγισία πραγματοποιήθηκε και μια ενδιάμεση μέτρηση. Εξαρτημένες μεταβλητές ήταν οι επιδόσεις των μαθητών στις δοκιμασίες των κοιλιακών, των κάμψεων, της ευλυγισίας και του παλίνδρομου τρεξίματος. Στην ποιοτική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκαν 20 συνεντεύξεις με 13 ερωτήσεις, οι οποίες αξιολόγησαν τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα και τις αντιλήψεις τους για την αποτελεσματικότητά του.

6 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Αναλύσεις δεδομένων Ποσοτικές αναλύσεις. Χρησιμοποιήθηκε t-test με ζευγαρωτές παρατηρήσεις για τις εξαρτημένες μεταβλητές της δύναμης των κοιλιακών, των κάμψεων και της αντοχής και ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για την εξαρτημένη μεταβλητή της ευλυγισίας. Ποιοτικές αναλύσεις. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης (Βoyatzis, 1998). Δύο κριτές αναγνώρισαν ανεξάρτητα θέματα στις συνεντεύξεις και κατέταξαν τα θέματα σε κατηγορίες. Διαφωνίες στην κατάταξη αντιμετωπίστηκαν με συζήτηση μέχρι να υπάρξει κοινή αποδεκτή κατάταξη. Αποτελέσματα Ποσοτικές αναλύσεις Οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Το t-test έδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ αρχικής και τελικής μέτρησης στη δοκιμασία των κοιλιακών, t(36) = -3.05, p <.01, d =.51, στη δοκιμασία των κάμψεων, t(35) = -3.63, p <.001, d =.34 και στη δοκιμασία του παλίνδρομου τρεξίματος, t(34) = -4.82, p <.001, d =.25. Η ανάλυση διακύμανσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε σημαντικές διαφορές, F(2, 35) = 18.71, p <.001, partial η 2 =.52, μεταξύ των τριών μετρήσεων στη δοκιμασία της ευλυγισίας. Οι επιμέρους συγκρίσεις με το Bonferoni test, έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 1 ης και 2 ης μέτρησης (p <.001, d =.37), και 1 ης και 3 ης μέτρησης (p <.001, d =.44) και μη σημαντική διαφορά μεταξύ 2 ης και 3 ης μέτρησης (p =.17). Η ποσοστιαία βελτίωση της απόδοσης των μαθητών, μεταξύ πρώτης και δεύτερης μέτρησης, ήταν 29.84% στους κοιλιακούς, 22.5% στις κάμψεις, 16.6% στην ευλυγισία και 15.4% στο παλίνδρομο τρέξιμο. Στη δοκιμασία της ευλυγισίας οι μαθητές βελτίωσαν την απόδοσή τους επιπλέον 3.1% στην τρίτη μέτρηση. Πίνακας 1. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις των εξαρτημένων μεταβλητών της έρευνας Εξαρτημένη μεταβλητή 1 η μέτρηση 2 η μέτρηση 3 η μέτρηση M SD M SD M SD Κοιλιακοί Κάμψεις Ευλυγισία Παλίνδρομο τρέξιμο Σημείωση: Οι επιδόσεις στις δοκιμασίες των κοιλιακών και των κάμψεων αναφέρονται σε αριθμό προσπαθειών ανεξαρτήτως χρόνου, στη δοκιμασία της ευλυγισίας σε εκατοστά και στο παλίνδρομο τρέξιμο σε διαδρομές των 20,83 μέτρων. Ποιοτικές αναλύσεις Συνολικά αναγνωρίστηκαν και κατηγοριοποιήθηκαν 606 ανεξάρτητα θέματα, τα οποία κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο διαστάσεις, που προκαθορίστηκαν με βάση τις ερωτήσεις της συνέντευξης. Η πρώτη αφορούσε στην παρακίνηση των μαθητών και περιλάμβανε τους παράγοντες: συμμετοχή, προσπάθεια, ευχαρίστηση, διασκέδαση, άγχος-στρες, ικανότητα, επιτυχία, ενώ η δεύτερη στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος και περιλάμβανε τους παράγοντες: δυσκολία, σχόλια για τις δοκιμασίες, σχόλια για στυλ διδασκαλίας, εστίες ελέγχου συμπεριφοράς και εμπειρία από προηγούμενα προγράμματα (Πίνακας 2). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο διαστάσεις και οι επιμέρους παράγοντες κωδικοποίησης, συνοδευόμενες από αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις. Διάσταση παρακίνησης Συμμετοχή. Γενικά, οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα («δεν έχω χάσει κανένα μάθημα»), ενώ διαφοροποίησαν τη συμμετοχή τους λόγω συμμετοχής ή μη των φίλων τους («απλά, άμα δε συμμετείχαν οι φίλοι μου, ούτε εγώ»), διάθεσης («επειδή βαριόμουνα, δεν είχα όρεξη»), ασκήσεων («επειδή μερικές τις βαριόμουνα και μερικές μου άρεσαν»), δυσκολίας («...βασικά δεν συμμετείχα πάντα στις δύσκολες) και βαθμού ή απουσιών. Προσπάθεια. Οι μαθητές ανέφεραν ότι διαφοροποίησαν την προσπάθειά τους λόγω διάθεσης («προσ-

7 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), παθούσα ανάλογα με τη διάθεση, δεν κοιτούσα αν ήταν εύκολο ή δύσκολο»), δυσκολίας των ασκήσεων («στις πιο δύσκολες ασκήσεις, προσπαθούσα περισσότερο»), προσπάθειας φίλων («άμα βαριόντουσαν αυτοί, θα βαριόμουνα κι εγώ»), άποψης φίλων, περιεχομένου ασκήσεων, προσωπικής βελτίωσης, ενώ ένας μαθητής ανέφερε ίση προσπάθεια σε όλα. Ευχαρίστηση. Οι μαθητές ανέφεραν ότι η ευχαρίστησή τους διαφοροποιήθηκε λόγω απόδοσης («...όταν καμιά φορά δεν μπορούσα, νευρίαζα»), περιεχομένου του προγράμματος («το τρέξιμο δε μου άρεσε», «κάναμε ωραίες ασκήσεις καινούρια πράγματα»), ευχαρίστησης φίλων, αντίδρασης των άλλων, διάθεσης, προσωπικής βελτίωσης, απόκτησης γνώσεων, ύπαρξης ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι και του αντικειμένου της φυσικής αγωγής. Διασκέδαση. Οι μαθητές ανέφεραν ότι η διασκέδασή τους διαφοροποιήθηκε λόγω ασκήσεων («... όταν κάναμε ευλυγισία... δε διασκέδαζα»), ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι («να είχαμε πιο πολύ χρόνο να παίζουμε»), απόδοσης («να τα ήξερα όλα...να μου έλεγαν μπράβο...εντάξει, θα χαιρόμουνα πάρα πολύ»), δυσκολίας ασκήσεων, κόπωσης, διάθεσης, διάθεσης καθηγητή, διασκέδασης φίλων, χρήσης φωτοτυπιών, ενώ τέσσερις μαθητές ανέφεραν ότι διασκέδασαν σε όλα τα μαθήματα. Άγχος-στρες. Αρκετοί μαθητές ανέφεραν ότι δεν είχαν καθόλου άγχος, ενώ άλλοι ότι το άγχος τους διαφοροποιήθηκε λόγω της αντίληψής τους για την ικανότητα επιτυχίας («σε κάποιες ασκήσεις είχα λίγο άγχος επειδή δεν τα κατάφερνα πολύ»), της αντίδρασης των συμμαθητών («τα παιδιά με ενοχλούνε λιγάκι, για παράδειγμα σε κοροϊδεύουν») και της γνώσης του αντικειμένου. Ικανότητα. Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι συμμετείχαν σε όλα τα μαθήματα, ανεξάρτητα από την αίσθηση ικανότητας («σε όλα, για να προσπαθήσω κι εγώ, να μην είμαι μόνο στα καλά, στα εύκολα, να πάω και στα δύσκολα»), ενώ λίγοι μαθητές συνέδεσαν την πρόθεση συμμετοχής τους με την αίσθηση ικανότητας. Μισοί περίπου μαθητές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα ήταν σύμφωνο με τις ικανότητές τους («δύσκολο δε θεώρησα κάτι, ούτε εύκολο»), ενώ οι υπόλοιποι ότι δεν ήταν πάντα σύμφωνο με τις ικανότητές τους («βασικά θα το χαρακτήριζα...δύσκολο»). Αρκετοί μαθητές θεώρησαν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να βελτιώσουν τη φυσική τους κατάσταση, τη δύναμη, την αντοχή, ενώ υ- πήρξε και μία αναφορά για καμία βελτίωση. Επιτυχία. Οι περισσότεροι μαθητές θεώρησαν ως επιτυχία την προσωπική βελτίωση στις δοκιμασίες («όταν βελτιωνόμουν μέρα με τη μέρα») και λιγότεροι τον συνδυασμό της προσωπικής βελτίωσης και το ξεπέρασμα των συμμαθητών. Διάσταση αποτελεσματικότητα του προγράμματος Δυσκολία προγράμματος. Οι μαθητές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές δεν τους δυσκόλεψε («δεν με δυσκόλεψε, όχι, καθόλου»), ενώ λιγότεροι ότι τους δυσκόλεψε («ναι με δυσκόλεψε λίγο, αλλά τώρα είναι πολύ καλύτερα»). Ειδικότερα, για κάθε επιμέρους κομμάτι του προγράμματος, περισσότεροι μαθητές ανέφεραν κύρια δυσκολία στη δύναμη και λιγότεροι στην ευλυγισία και στην αντοχή. Σχόλια για τις δοκιμασίες. Αρκετοί μαθητές ανέφεραν ότι είχαν άγχος στην ιδέα των δοκιμασιών («με άγχωνε ναι! Με άγχωνε πάρα πολύ!») και στη διάρκεια τους («ένιωθα πάρα πολύ. Αλλά μετά στο τέλος ηρεμούσα και την επόμενη φορά δεν είχα τόσο άγχος όσο την πρώτη φορά γιατί το ήξερα»), ενώ αρκετοί ότι δεν είχαν καθόλου άγχος στις δοκιμασίες. Οι μαθητές ανέφεραν δυσκολία για τις δοκιμασίες δύναμης, αντοχής, ευλυγισίας, γενική δυσκολία στις δοκιμασίες, και καθόλου δυσκολία στις δοκιμασίες. Οι μαθητές θεώρησαν πιο ενδιαφέρουσα τη δοκιμασία αντοχής («το παλίνδρομο! Α, καλά, αυτό ήθελα να το συνεχίσω μέχρι που να τελειώσουμε»), ενώ λιγότεροι τις δοκιμασίες δύναμης και ευλυγισίας. Οι μαθητές θεώρησαν τις δοκιμασίες ως μέσο ελέγχου προσωπικής βελτίωσης («σαν κάτι που έπρεπε να δω πόσο βελτιώθηκα»), ενώ υπήρξε και μια αναφορά θεώρησης των δοκιμασιών ως μέσο ελέγχου προσωπικής βελτίωσης αλλά και ανταγωνισμού. Οι περισσότεροι μαθητές δεν ενοχλήθηκαν από την παρουσία των συμμαθητών τους στις δοκιμασίες («δεν το λάμβανα υπόψη μου γιατί το έκανα για μένα»), ενώ μερικοί ενοχλήθηκαν («ναι, με πειράζει πάρα πολύ!»). Στυλ διδασκαλίας. Οι περισσότεροι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για τα στυλ διδασκαλίας («αυτό ήταν ωραίο, γιατί...αυτό μας δείχνει ότι μας εμπιστεύεστε»), ενώ αρκετοί όχι («...εμένα με διευκολύνει πιο πολύ να είναι απέναντι ο καθηγητής γιατί με τις φωτοτυπίες δεν στα δείχνουν και πολύ καλά»). Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή» τους βοήθησε και τους άρεσε, ενώ αρκετοί ότι δεν τους βοήθησε («δεν το θεωρώ χρήσιμο πουθενά. Δεν θέλω να είμαι εξεταστής»), ούτε

8 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), τους άρεσε («δεν μου άρεσε πολύ που κατακρίναμε τους φίλους μας»). Τα σημεία ελέγχου και οι εικόνες βοήθησαν τους μαθητές («οι εικόνες με βοήθησαν πάρα πολύ! Και αυτά που έγραφαν δίπλα»), ενώ αρκετοί χρειάστηκαν διευκρινίσεις («είχε πολύ απλές λέξεις, απλά δεν το διευκρίνιζε πιο καλά»), ενώ υπήρξε μια αναφορά ότι ήταν αδιάφορα. Οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι προτιμούν το αμοιβαίο στυλ («σε ζευγάρια ήταν πιο ωραία, γιατί βοηθούσαμε ο ένας τον άλλον»), λιγότεροι το στυλ αυτοελέγχου («...μόνος μου με τη φωτοτυπία, γιατί δεν είναι κάποιος να με κοιτάει και να με ελέγχει, να μου λέει «α, αυτό», «α, εκείνο». Μπορεί επίτηδες να το κάνει... μπορεί να με κοροϊδεύει») και δύο μαθητές και τα δύο. Εστία ελέγχου συμπεριφοράς. Οι περισσότεροι μαθητές απέδωσαν την επιτυχία τους σε παράγοντες που σχετίζονταν με τον εαυτό τους («άμα δεν κάνεις εσύ την προσπάθεια, δεν μπορεί να γίνει κάτι»), ενώ αρκετοί σε εξωτερικούς παράγοντες όπως φίλοι, πρόγραμμα, καθηγητής («προσπαθούσα κι εγώ αλλά ο καθηγητής μου εξηγούσε καλύτερα...») και τύχη. Δημιουργία προγράμματος φυσικής κατάστασης. Οι μαθητές ανέφεραν ότι μπορούν να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, είτε μόνοι τους («ναι, μπορώ... Μου έχουν μείνει πράγματα. Και κάνω και στο σπίτι καμιά φορά»), είτε με βοήθεια («αν...έχω μια συνεργασία με τους φίλους μου»). Σύγκριση προγράμματος με προηγούμενα. Όλες οι αναφορές, εκτός μίας, ήταν θετικές για το πρόγραμμα («τα προγράμματα που κάναμε εδώ είναι πιο βελτιωμένα»). Όμως οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι θα άλλαζαν κάτι στο πρόγραμμα («Τα τεστ...να ήτανε πιο εύκολα. Δηλαδή, εντάξει, να ήταν πιο...ευχάριστα, χωρίς να σε κοιτάζει ο άλλος μες τα μάτια τι θα κάνεις, πως το κάνεις..»), ενώ μερικοί δεν θα άλλαζαν τίποτα («δε θα άλλαζα σχεδόν τίποτα, επειδή...έτσι κι αλλιώς μου άρεσε»). Πίνακας 2. Κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων Διάσταση Παράγοντες Επιμέρους παράγοντες Παρακίνηση (265) Συμμετοχή (24) Σε όλα (9) Διαφοροποίηση λόγω συμμετοχής φίλων (7) Διαφοροποίηση λόγω διάθεσης (2) Διαφοροποίηση λόγω ασκήσεων (3) Διαφοροποίηση λόγω δυσκολίας (2) Διαφοροποίηση λόγω βαθμού/απουσιών (1) Προσπάθεια (38) Διαφοροποίηση λόγω διάθεσης (10) Διαφοροποίηση λόγω δυσκολίας ασκήσεων (18) Διαφοροποίηση λόγω προσπάθειας φίλων (4) Διαφοροποίηση λόγω άποψης φίλων (2) Διαφοροποίηση λόγω περιεχομένου ασκήσεων (2) Διαφοροποίηση λόγω προσωπικής βελτίωσης (1) Ίση προσπάθεια σε όλα (1) Ευχαρίστηση (42) Γενική ευχαρίστηση λόγω φυσικής αγωγής (2) Διαφοροποίηση λόγω απόδοσης (10) Διαφοροποίηση λόγω περιεχομένου προγράμματος (9) Διαφοροποίηση λόγω ευχαρίστησης φίλων (6) Διαφοροποίηση λόγω αντίδρασης των άλλων (3) Διαφοροποίηση λόγω διάθεσης (4) Διαφοροποίηση λόγω προσωπικής βελτίωσης (3) Διαφοροποίηση λόγω απόκτησης γνώσεων (1) Διαφοροποίηση λόγω μη ύπαρξης ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι (4) Διασκέδαση (39) Διασκέδαση σε όλα τα μαθήματα (4) Διαφοροποίηση λόγω ασκήσεων (9) Διαφοροποίηση λόγω ελεύθερου χρόνου για παιχνίδι (7) Διαφοροποίηση λόγω απόδοσης (8) Διαφοροποίηση λόγω δυσκολίας ασκήσεων (4) Διαφοροποίηση λόγω κόπωσης (3) Διαφοροποίηση λόγω διάθεσης (1) Διαφοροποίηση λόγω διάθεσης καθηγητή (1) Διαφοροποίηση λόγω διασκέδασης φίλων (1) Διαφοροποίηση λόγω χρήσης φωτοτυπιών (1)

9 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Πίνακας 2. (συνέχεια) Διάσταση Παράγοντες Επιμέρους παράγοντες Παρακίνηση (265) Άγχος-στρες (35) Καθόλου άγχος (6) Διαφοροποίηση λόγω αντίληψης ικανότητας επιτυχίας (12) Διαφοροποίηση λόγω αντίδρασης συμμαθητών (11) Διαφοροποίηση άγχους λόγω γνώσης αντικειμένου (6) Ικανότητα (67) Πρόθεση συμμετοχής σε όλα τα μαθήματα ανεξαρτήτως αίσθησης ικανότητας (17) Διαφοροποίηση πρόθεσης συμμετοχής ανάλογα με την αίσθηση ικανότητας (3) Το πρόγραμμα σύμφωνο με τις ικανότητές τους (9) Το πρόγραμμα δεν ήταν πάντα σύμφωνο με τις ικανότητές τους (11) Γενική βελτίωση στη φυσική κατάσταση (6) Βελτίωση στη δύναμη (9) Βελτίωση στην αντοχή (12) Καμία βελτίωση (1) Επιτυχία (20) Προσωπική βελτίωση (15) Προσωπική βελτίωση και νίκη επί των συμμαθητών (5) Αποτελεσματικότητα προγράμματος (341) Δυσκολία προγράμματος (46) Σχόλια για τεστ (107) Σχόλια για τη μέθοδο (101) Εστίες ελέγχου συμπεριφοράς (27) Δημιουργία προγράμματος ΦΚ (20) Σύγκριση με προηγούμενα προγράμματα ΦΚ (40) Γενικά δεν τους δυσκόλεψε (16) Γενικά τους δυσκόλεψε (4) Κύρια δυσκολία στη δύναμη (12) Κύρια δυσκολία στην αντοχή (6) Κύρια δυσκολία στην ευλυγισία (8) Καθόλου άγχος (7) Άγχος στην ιδέα των τεστ (11) Άγχος στην διάρκεια των τεστ (7) Δυσκολία στο τεστ δύναμης (6) Δυσκολία στο τεστ αντοχής (4) Δυσκολία στο τεστ ευλυγισίας (9) Καθόλου δυσκολία στα τεστ (1) Γενικά δυσκολία στα τεστ (2) Πιο ενδιαφέρον το παλίνδρομο τεστ (14) Πιο ενδιαφέρον το τεστ δύναμης (2) Πιο ενδιαφέρον το τεστ ευλυγισίας (4) Τεστ ως μέσο ελέγχου προσωπικής βελτίωσης (19) Τεστ ως μέσο ελέγχου προσωπικής βελτίωσης αλλά και ως νόρμα (1) Η παρουσία συμμαθητών στα τεστ με ενοχλούσε (5) Η παρουσία συμμαθητών στα τεστ δεν με ενοχλούσε (15) Προτιμώ αυτή τη μέθοδο (13) Δεν προτιμώ αυτή τη μέθοδο (7) Ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή» με βοήθησε (15) Ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή» δε με βοήθησε (5) Ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή» μου άρεσε (11) Ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή» δε μου άρεσε (9) Τα σημεία ελέγχου-οι εικόνες με βοήθησαν (12) Τα σημεία ελέγχου-οι εικόνες μου ήταν αδιάφορα (1) Στα σημεία ελέγχου-εικόνες χρειαζόμουν πολύ συχνά διευκρινίσεις (8) Προτιμώ τη μέθοδο του «αυτοελέγχου» (5) Προτιμώ την «αμοιβαία» μέθοδο (13) Μου αρέσουν και οι δύο μέθοδοι εξίσου (2) Εσωτερικές εστίες ελέγχου (15) Φίλοι, πρόγραμμα, καθηγητής (9) Τύχη (3) Μπορώ αν θελήσω να φτιάξω ένα πρόγραμμα ΦΚ μόνος/η μου (13) Μπορώ εάν θελήσω να φτιάξω ένα πρόγραμμα ΦΚ αλλά με κάποια βοήθεια (7) Θετικές εντυπώσεις (19) Αρνητικές εντυπώσεις (1) Θα άλλαζα κάτι στο πρόγραμμα (15) Δε θα άλλαζα τίποτα στο πρόγραμμα (5) Σημείωση: Οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν στον αριθμό των αποσπασμάτων που κωδικοποιήθηκαν σε κάθε διάσταση, παράγοντα και επιμέρους παράγοντα αντίστοιχα.

10 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Συζήτηση Σκοπός της έρευνας ήταν να αξιολογήσει την ενότητα «Φυσική κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου. Για την αξιολόγηση του προγράμματος υιοθετήθηκε ο συνδυασμός ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης (Steckler et al., 1992). Η εφαρμογή του προγράμματος είχε θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης, ενώ οι μαθητές ανέφεραν θετικές α- πόψεις για το πρόγραμμα, με αρκετές και ενδιαφέρουσες όμως διαφοροποιήσεις. Η πρώτη υπόθεση της έρευνας επιβεβαιώθηκε πλήρως, καθώς οι μαθητές αύξησαν την απόδοσή τους μετά την εφαρμογή του προγράμματος, σε σύγκριση με την αρχική μέτρηση, στις δοκιμασίες των κοιλιακών, των κάμψεων, της ευλυγισίας και του παλίνδρομου τρεξίματος, που αξιολόγησαν βασικούς παράγοντες της φυσικής κατάστασης που συνδέονται με την υγεία. Το πρόγραμμα, δηλαδή, ήταν αποτελεσματικό, καθώς συνέβαλε στην αύξηση της απόδοσης των μαθητών, υλοποιώντας έτσι έναν βασικό στόχο που επιδιώκουν τα προγράμματα που έχουν στόχο την προώθηση της δια βίου άσκησης, αυτόν της ανάπτυξης της φυσικής κατάστασης των μαθητών (Corbin, 1994; Fox, 1992; Pangrazi,1994; Sallis, 1994). Η θετική αυτή επίδραση του προγράμματος μπορεί να αποδοθεί στο περιεχόμενο του, στις μεθόδους με τις οποίες εφαρμόστηκε, αλλά και στο γεγονός ότι συνδυάστηκε με τον καθορισμό στόχων από τους μαθητές. Ο καθορισμός στόχων βοηθά τους μαθητές να κατευθύνουν την προσοχή, να αυξήσουν την προσπάθεια και την επιμονή, να χρησιμοποιήσουν νέες στρατηγικές για τη βελτίωση της απόδοσής τους (Locke & Latham, 2002). Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ο καθορισμός στόχων είχε θετική επίδραση στην απόδοση μαθητών σε δοκιμασίες κοιλιακών (Bar-Eli, Tenenbaum, Pie, Btesh, & Almog, 1997; Tenenbaum, Pinchas, Elbaz, Bar-Eli, & Weinberg, 1991) και στην αντοχή σε εργομετρικό ποδήλατο (Goudas et al., 2007; Theodorakis et al., 1998). Επίσης, θετική επίδραση στην απόδοση των μαθητών σε δοκιμασίες φυσικής κατάστασης είχαν και προγράμματα δεξιοτήτων ζωής, που βασίστηκαν στον καθορισμό στόχων και συνδυάστηκαν με την ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών (Goudas et al., 2006; Κιορπέ, 2002). Μια μικρή διαφοροποίηση παρατηρήθηκε στη δοκιμασία της ευλυγισίας, στην οποία οι μαθητές αύξησαν την απόδοσή τους μεταξύ πρώτης και δεύτερης και μεταξύ πρώτης και τρίτης μέτρησης, όχι όμως και μεταξύ δεύτερης και τρίτης μέτρησης. Η μη περαιτέρω βελτίωση της ευλυγισίας στην τρίτη μέτρηση πιθανά οφείλεται στην προηγούμενη αύξηση της απόδοσης των μαθητών, γεγονός που έκανε πιο δύσκολη την αύξηση της απόδοσης στο διάστημα των επόμενων μαθημάτων. Σε σχέση με τον καθορισμό στόχων, παραμένει προς διερεύνηση γιατί ο καθορισμός νέου στόχου στη δοκιμασία της ευλυγισίας, μετά τη δεύτερη μέτρηση, δεν λειτούργησε θετικά για την περαιτέρω αύξηση της απόδοσης των μαθητών. Επίσης, ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα αφορά στο μεγάλο εύρος διακύμανσης που παρατηρήθηκε στη δοκιμασία των κοιλιακών, στην τελική μέτρηση σε σύγκριση με την αρχική. Πιθανά, κάποιοι μαθητές να μη συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα και να μη βελτιώθηκαν πολύ στη συγκεκριμένη δοκιμασία, ενώ εκείνοι που συμμετείχαν πιο ενεργά στο μάθημα, είχαν μεγαλύτερη βελτίωση. Παρόμοιο φαινόμενο παρατηρήθηκε και σε ανάλογη έρευνα, η οποία εξέτασε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος δεξιοτήτων ζωής (Goudas & Giannoudis, 2010). Η ποιοτική αξιολόγηση του προγράμματος αποκάλυψε σημαντικές πληροφορίες για τα κίνητρα συμμετοχής των μαθητών στο πρόγραμμα και για τις αντιλήψεις τους για την αποτελεσματικότητά του. Γενικά, οι μαθητές ανέφεραν θετικές απόψεις, οι οποίες όμως συνοδεύονταν συχνά από ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις, ενώ ένας μικρός αριθμός μαθητών ανέφερε και αρνητικές απόψεις. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα, ενώ αρκετοί διαφοροποίησαν τη συμμετοχή τους λόγω της συμμετοχής ή μη των φίλων τους. Το γεγονός ότι αρκετά μαθήματα υλοποιήθηκαν με το αμοιβαίο στυλ διδασκαλίας (Mosston & Ashworth, 2002), με επιλογή των ζευγαριών με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών, ίσως παρακίνησε αρκετούς να συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα. Επίσης, οι μαθητές ανέφεραν ότι προσπάθησαν στη διάρκεια του προγράμματος, ιδιαίτερα στις δύσκολες ασκήσεις. Είναι πιθανό, ο καθορισμός στόχων να λειτούργησε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση (Locke & Latham, 2002). Οι αναφορές των μαθητών ότι η ευχαρίστηση και η διασκέδασή τους διαφοροποιούνταν ανάλογα με την απόδοσή τους και το περιεχόμενο του προγράμματος, τονίζουν τη σημασία που έχει η επιλογή του είδους και του βαθμού δυσκολίας των ασκήσεων, όταν σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα φυσικής α- γωγής. Η δυνατότητα επιλογής άσκησης και του επιπέδου δυσκολίας της είναι πρακτικές που μπορο-

11 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), ύν να δώσουν την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές να βιώσουν θετικές εμπειρίες και να ενισχύσουν τα εσωτερικά τους κίνητρα για συμμετοχή στο μάθημα (Goudas, & Biddle, 1993; Goudas, Dermitzaki, & Bagiatis, 2000; Hagger, Chatzisarantis, Culverhouse, & Biddle, 2003; Prusak, Treasure, Darst, & Pangrazi, 2004), καθώς και το ενδιαφέρον τους για τη φυσική δραστηριότητα, παράγοντα σημαντικό για τη συνέχιση της ενασχόλησης με ανάλογες δραστηριότητες και στο μέλλον (Goudas, Biddle, & Underwood, 1995; Sansone & Harackiewicz, 1996). Ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα ήταν ότι το ένα τρίτο των μαθητών διαφοροποίησε τη διασκέδασή του σε σχέση με τον χρόνο του ελεύθερου παιχνιδιού, εκδηλώνοντας την επιθυμία για περισσότερο χρόνο παιχνιδιού. Ανάλογα αρνητικά σχόλια έχουν εντοπιστεί και στην εφαρμογή ενός προγράμματος δεξιοτήτων ζωής (Goudas & Giannoudis, 2010) και είναι μάλλον αναμενόμενα αν λάβουμε υπόψη ότι το αναλυτικό πρόγραμμα βασίζεται στη διδασκαλία των ομαδικών αθλημάτων και οι μαθητές έχουν συνηθίσει να αφιερώνουν αρκετό χρόνο του μαθήματος σε ελεύθερο παιχνίδι. Δεδομένου ότι οι μαθητές σύνδεσαν το άγχος και το στρες με την αντιλαμβανόμενη ικανότητά τους, την επιτυχία τους στο πρόγραμμα και με τις πιθανές αντιδράσεις των συμμαθητών τους σε σχέση με την απόδοσή τους, η παροχή ευκαιριών στους μαθητές να βιώσουν την επιτυχία και να ενισχύσουν την αντιλαμβανόμενή τους ικανότητα είναι σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό ενός προγράμματος φυσικής αγωγής (Deci & Ryan, 2004; Παπαϊωάννου & Γούδας, 1994). Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι απόψεις των μαθητών για το αν το πρόγραμμα ήταν σύμφωνο με τις ικανότητές τους, ήταν μοιρασμένες. Είναι επομένως χρήσιμο να υιοθετούνται πρακτικές που θα δίνουν την ευκαιρία στους μαθητές να βιώνουν την επιτυχία, ασκούμενοι σε επίπεδα δυσκολίας ανάλογα με τις ικανότητές τους (Goudas, Biddle, Fox, & Underwood, 1995; Prusak et al., 2004). Σημαντικό είναι το αποτέλεσμα ότι πολλοί μαθητές θεώρησαν ως επιτυχία την προσωπική βελτίωση στις δοκιμασίες και μόνο λίγοι το ξεπέρασμα των συμμαθητών. Ο καθορισμός στόχων ίσως λειτούργησε θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, παρακινώντας τους μαθητές να δώσουν έμφαση στην προσωπική βελτίωση μέσω της επίτευξης προσωπικών στόχων (Locke & Latham, 2002). Οι μαθητές ανέφεραν ότι το πρόγραμμα σε γενικές γραμμές δεν τους δυσκόλεψε, ενώ αρκετοί ανέφεραν δυσκολία για τις δοκιμασίες, κυρίως της ευλυγισίας καθώς και άγχος, τόσο στην ιδέα των δοκιμασιών, όσο και στη διάρκεια εκτέλεσής τους. Είναι πιθανό αυτές οι αναφορές να οφείλονται στην έλλειψη εξοικείωσης των μαθητών με τις δοκιμασίες, οι οποίες δεν αποτελούν καθημερινή πρακτική στη φυσική αγωγή, ενώ πιθανά τις συνέδεσαν με τη βαθμολογία και αυτό να τους δημιούργησε επιπρόσθετο άγχος. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διδάσκεται στους μαθητές ότι η διαδικασία της αξιολόγησης είναι μέρος της διαδικασίας μάθησης και έχει ως στόχο τη διαπίστωση της επίτευξης ή μη των στόχων που έχουν θέσει. Από την άλλη πλευρά, το σύνολο σχεδόν των μαθητών θεώρησε τις δοκιμασίες ως μέσο ελέγχου της προσωπικής βελτίωσης, ενώ η παρουσία συμμαθητών δεν τους ενόχλησε ιδιαίτερα. Οι περισσότεροι μαθητές εκφράστηκαν θετικά για τα στυλ διδασκαλίας, περισσότερο τους άρεσε το αμοιβαίο στυλ, ενώ στους μισούς άρεσε ο ρόλος του «βοηθού εξεταστή», τον οποίο οι περισσότεροι θεώρησαν χρήσιμο. Σ αυτό ίσως να συνέβαλε και η δυνατότητα επιλογής του ζευγαριού από τους ίδιους τους μαθητές (Mosston & Ashworth, 2002). Αρκετοί μαθητές, όμως, εκφράστηκαν αρνητικά για τα στυλ διδασκαλίας και για το «ρόλο του εξεταστή». Ίσως για ορισμένους μαθητές, η δυνατότητα επιλογής ζευγαριού δεν λειτούργησε θετικά, αλλά μάλλον τους δημιούργησε περαιτέρω άγχος. Στη σχολική φυσική αγωγή κυριαρχούν κατά κύριο λόγο δασκαλοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας και οι μαθητές δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με στυλ διδασκαλίας, όπως το αμοιβαίο και εκείνο του αυτοελέγχου. Αυτά τα στυλ διδασκαλίας, όμως, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται καθώς ενισχύουν την αυτόρύθμιση της μάθησης (Zimmerman & Kitsantas, 2005) και οι μαθητές μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, ώστε να μπορούν από μόνοι τους να σχεδιάζουν και να αξιολογούν προγράμματα φυσικής άσκησης. Οι περισσότεροι μαθητές θεώρησαν τον εαυτό τους ως πηγή της επιτυχίας τους, ενώ αρκετοί ανέφεραν και άλλους εξωτερικούς παράγοντες όπως τον καθηγητή, τους φίλους τους, το πρόγραμμα και την τύχη. Φαίνεται ότι ο καθορισμός προσωπικών στόχων ώθησε τους μαθητές να αναφέρουν κυρίως προσωπικές εστίες ελέγχου της συμπεριφοράς, θεωρώντας ότι η επίτευξη των στόχων τους εξαρτάται κυρίως από το πόσο θα προσπαθούσαν οι ίδιοι. Ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα ήταν ότι οι περισσότεροι μαθητές ανέφεραν ότι θα μπορούσαν να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης μόνοι τους ή με κάποια βοήθεια. Το πρόγραμμα, δηλαδή, είχε θετική επίδραση στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα των μαθητών να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα φυσικής κατάστασης. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον, σε μελλοντικές έρευνες, να αξιολογηθεί αν η επίδραση αυτή μεταφράζετε και σε πραγματική συμπεριφορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί η προώθηση της δια βίου φυσικής δραστηριότητας προϋποθέτει οι μαθητές να μπορούν να σχεδιάζουν μόνοι τους ένα πρόγραμμα άσκησης (Corbin,

12 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), ; Fox, 1992; Pangrazi,1994; Sallis, 1994). Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της ενότητας «Φυσική Κατάσταση» του νέου βιβλίου φυσικής αγωγής για την Α Γυμνασίου έδειξε ότι το πρόγραμμα ήταν αποτελεσματικό. Το πρόγραμμα συνέβαλε στην αύξηση της απόδοσης των μαθητών σε δοκιμασίες παραγόντων φυσικής κατάστασης που σχετίζονται με την υγεία (π.χ., αερόβια αντοχή, ευλυγισία), ενώ οι μαθητές ανέφεραν θετικές απόψεις για το πρόγραμμα, το περιεχόμενό του και τις μεθόδους με τις οποίες εφαρμόστηκε, χωρίς όμως να λείπουν διαφοροποιήσεις και αρνητικές αναφορές, οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη γα τη βελτίωσή του στην πρακτική του εφαρμογή. Τα αποτελέσματα αυτά ικανοποιούν κάποιους από τους βασικούς στόχους που πρέπει να πετύχει ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην προώθηση της δια βίου άσκησης, όπως η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης, η βίωση της ευχαρίστησης και η διασκέδαση κατά τη διάρκεια της άσκησης (Corbin, 1994; Pangrazi,1994; Sallis, 1994). Το πρόγραμμα, επομένως, μπορεί να συμβάλει θετικά στην προώθηση της δια βίου ενασχόλησης των μαθητών με φυσικές δραστηριότητες. Από πρακτικής άποψης, το βιβλίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα για τον καθηγητή φυσικής αγωγής. Η εφαρμογή της ενότητας «Φυσική Κατάσταση» μπορεί να συμβάλει θετικά στην επίτευξη βασικών στόχων του μαθήματος, όπως η ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών και η βίωση θετικών και ευχάριστων συναισθημάτων κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ένα μικρό μέρος μαθητών ανέφερε αρνητικές απόψεις για το πρόγραμμα. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει ο καθηγητής να προσαρμόσει τις δραστηριότητες του προγράμματος και να τις εξατομικεύσει, ώστε όλοι οι μαθητές να βιώσουν την επιτυχία και ευχάριστα συναισθήματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Ένας περιορισμός της έρευνας ήταν η απουσία ομάδας ελέγχου. Παρόλα αυτά, ο ορισμός του τι ακριβώς θα έκανε μια ενδεχόμενη ομάδα ελέγχου δεν ήταν εύκολο να προσδιοριστεί, καθώς σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της ενότητας «Φυσική Κατάσταση» του νέου βιβλίου φυσικής αγωγής για την Α Γυμνασίου και όχι η σύγκρισή του με κάποιο άλλο πρόγραμμα φυσικής αγωγής. Νέες έρευνες είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και των υπόλοιπων ενοτήτων του βιβλίου φυσικής αγωγής για την Α Γυμνασίου, προκειμένου να έχουμε μια συνολική εικόνα για την αποτελεσματικότητά του. Επίσης, χρήσιμες θα ήταν έρευνες που θα αξιολογούσαν την επίδραση του προγράμματος στη φυσική δραστηριότητα των μαθητών εκτός σχολείου, τόσο πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος, όσο και διαχρονικά σε βάθος χρόνου. Σημασία για τη Φυσική Αγωγή Τα νέα βιβλία φυσικής αγωγής σχεδιάστηκαν με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις για το ρόλο και τους στόχους της σχολικής φυσικής αγωγής. Παρόλα αυτά, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των βιβλίων αυτών κρίνεται αναγκαία. Η παρούσα έρευνα συνέβαλε προς αυτήν την κατεύθυνση. Στηριζόμενη στο συνδυασμό ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ενότητα «Φυσική Κατάσταση» του βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου είναι αποτελεσματική. Η εφαρμογή της, επομένως, στην πράξη μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη του βασικού της στόχου που είναι η προώθηση της δια βίου άσκησης για υγεία. Σημασία για την Ποιότητα Ζωής Η προώθηση της δια βίου φυσικής δραστηριότητας με στόχο την ενίσχυση της υγείας αποτελεί βασικό στόχο της σχολικής φυσικής αγωγής. Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι η ενότητα «Φυσική Κατάσταση» νέου βιβλίου φυσικής αγωγής της Α Γυμνασίου μπορεί να συμβάλει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς συνέβαλε στην ανάπτυξη της φυσικής κατάστασης των μαθητών και ενίσχυσε τα κίνητρά τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Παράλληλα, ο συνδυασμός του προγράμματος με τη διδασκαλία του καθορισμού στόχων, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αποκτήσουν μια σημαντική δεξιότητα, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και σε άλλους τομείς της ζωής τους.

13 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Βιβλιογραφία Bar-Eli, M. G., Tenenbaum, G., Pie, J. S., Btesh, Y., & Almog, A. (1997). Effect of goal difficulty, goal specificity and duration of practice time intervals on muscular endurance performance. Journal of Sports Sciences, 15, Biddle, S. (1987). Foundations of health-related fitness in physical education. London: The Ling Publishing House. Βoyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Newbury Park, CA: Sage. Burton, D., & Naylor, S. (2002). The Jekyll/ Hyde nature of goals: Revisiting and updating goal-setting in sport. In T. Horn (Ed.), Advances in sport psychology (2 nd ed., pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Corbin, C. (1994). The fitness curriculum. Climbing the stairway to lifetime fitness. In R. Pate & R. Hohn (Eds.), Health and fitness through physical education (pp ). Champaign, IL: Human Κinetics. Danish, S., Forneris, T., & Wallace I. (2005). Sport-based life skills programming in the schools. Journal of Applied School Psychology, 21, Danish, S. J., & Nellen, C. V. (1997). New roles for sport psychologists: Teaching life skills through sport to at-risk youth. Quest, 49, Danish, S. J., Petitpas, A. J., & Hale, B. D. (1993). Life development intervention for athletes: Life skills through sports. The Counselling Psychologist, 21, Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2004). Overview of self-determination theory: An organismic dialectical perspective. In E. L. Deci & R. M. Ryan (Eds.), Handbook of self-determination research (pp. 3-33). Rochester, NY: The University of Rochester Press. Department of Health (2004). A least five a week: Evidence on the impact of physical activity and its relationship to health. A report from the Chief Medical Officer. London: Author. Δημητρίου, Ε., Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., & Γεροδήμος, Β. (2007). Η επίδραση ενός προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής στην αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών Α γυμνάσιου. Άθληση και Κοινωνία, 45, Eisner, W. R. (1995). The educational imagination. New York: Macmillan. Fox, Κ. (1992). Education for exercise and the national curriculum proposals: A step forward or backwards? British Journal of Physical Education, 23, Goudas, M. (2010). Prologue: A review of life skills teaching in sport and physical education. Hellenic Journal of Psychology, 7, Goudas, M., Ardamerinos, N., Vasiliou, S., & Zanou, S. (1999). Effect of goal setting on reaction time. Perceptual and Motor Skills, 89, Goudas, M., & Biddle, S. (1993). Pupil perceptions of enjoyment in physical education. Physical Education Review, 16, Goudas, M., Biddle, S., Fox, K., & Underwood, M. (1995). It ain t what you do, it s the way that you do it! Teaching style affects children s motivation in track and field lessons. The Sport Psychologist, 9, Goudas, M., Biddle, S., & Underwood, M. (1995). A prospective study of the relationships between motivational orientations and perceived competence with intrinsic motivation and achievement in a teacher education course. Educational Psychology, 15, Goudas, M., Dermitzaki, I., & Bagiatis, K. (2000). Predictor of student s intrinsic motivation in school physical education. European Journal of Psychology of Education, 15, Goudas, M., Dermitzaki, I., Leondari, A., & Danish, S. (2006). The effectiveness of teaching a life skills program in a physical education context. European Journal of Psychology of Education, 21, Goudas, M., & Giannoudis, G. (2008). A teamsports-based life-skills program in a physical education context. Learning and Instruction, 18, Goudas, M., & Giannoudis, G. (2010). A qualitative evaluation of a life-skill program in a physical education context. Hellenic Journal of Psychology, 7, Γούδας, Μ., Καραμπέκου, Α., & Παπαχαρίσης, Β. (2007). Έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηματολογίων αξιολόγησης προγραμμάτων δεξιοτήτων ζωής. Άθληση και Κοινωνία, 44, Γούδας, Μ., & Μαγκώτσιου, Ε. (2009). Περιγραφή και οδηγίες χρήσης της Κλίμακας Πολλαπλής Πηγής Αξιολόγησης της Κοινωνικής Ικανότητας των Παιδιών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής.

14 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), Goudas, M., & Magotsiou, E. (2009). The effects of a cooperative physical education program on students social skills. Journal of Applied Sport Psychology, 21, 1-9. Γούδας, Μ., & Μαγκώτσιου, Ε., & Χατζηγεωργιάδης, Α. (2009). Παραγοντική σταθερότητα δύο μορφών της κλίμακας «Πολλαπλής Πηγής Αξιολόγησης της Κοινωνικής Ικανότητας των Παιδιών». Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 7, Goudas, M., Magotsiou, E., & Haztigeorgiadis, A. (2009a). Psychometric properties of the Greek version of the Feelings Toward Group Work Questionnaire. European Journal of Psychological Assessment, 25, Goudas, M., Magotsiou, E., & Haztigeorgiadis, A. (2009b). Self- and peer assessment of social competence. Perceptual and Motor Skills, 108, Goudas, Μ., Theodorakis, Υ., & Laparidis, Κ. (2007). The effect of external versus internal types of feedback and goal setting on endurance performance. Athletic Insight, 9(3), (www.athleticinsight.com). Γούδας, Μ., Χασάνδρα, Μ, Παπαχαρίσης, Β., & Γεροδήμος, Β. (2006). Φυσική αγωγή Α γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β. Hagger, M., Chatzisarantis, N., Culverhouse, T., & Biddle, S. (2003). The processes by which perceived autonomy support in physical education promotes leisure-time physical activity intentions and behaviour: A trans-contextual model. Journal of Educational Psychology, 95, Θεοφανίδης, Γ. (2002). Πρόγραμμα εφαρμογής δεξιοτήτων ζωής στην ολυμπιακή παιδεία. Α- δημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή. Kingston, K. M., & Wilson, K. M. (2009). The application of goal setting in sport. In S. Mellalieu & S. Hanton (Eds.), Advances in applied sport psychology. A review (pp ). New York: Routledge. Κιορπέ, Δ. (2002). Η διδασκαλία δεξιοτήτων ζωής στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Κολοβελώνης, Α., Γούδας, Μ., Δημητρίου, Ε., & Γεροδήμος, Β. (2006). Η επίδραση ενός προγράμματος διδασκαλίας δεξιοτήτων ζωής στον αυτοκαθορισμό των μαθητών. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 4, Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey. American Psychologist, 57, Μαγκώτσιου, E., & Γούδας, M. (2009). Περιγραφή και οδηγίες χρήσης της Ελληνικής έκδοσης της Κλίμακας Αισθημάτων για την Ομαδική Εργασία (Feelings Toward Group Work). Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής. Magotsiou, Ε., Goudas, Μ., & Hassandra, Μ. (2006). Validity and reliability of the Greek version of the Multisource Assessment of Children s Social Competence. Perceptual and Motor Skills, 103, Miller, D. K. (1998). Measurement by the physical educator. Why and how (3 rd ed.). Champaign, IL: McGraw Hill. Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5 th ed.). San Francisco: Benjamin Cummings. Orlick, T., & McCaffrey, N. (1991). Mental training with children for sport and life. The Sport Psychologist, 5, Pangrazi, R. P. (1994). Teaching fitness in physical education. In R. Pate & R. Hohn (Eds.), Health and fitness through physical education (pp ). Champaign, IL: Human Κinetics. Papacharisis, V., Goudas, M., Danish, S. J., & Theodorakis, Y. (2005). The effectiveness of teaching a life skills program in a sport context. Journal of Applied Sport Psychology, 17, Παπαϊωάννου, Α., & Γούδας, Μ. (1994). Ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό. Άθληση και Κοινωνία, 8, Παπαϊωάννου, Α., Θεοδωράκης, Γ., & Γούδας, Μ. (2003). Για μια καλύτερη φυσική αγωγή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. Newbury Park, CA: Sage. Prusak, K. A., Treasure, D. C., Darst, P. W., & Pangrazi, R. P. (2004). The effects of choice on the motivation of adolescent girls in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 23, Safrit, M. J. (1995). Complete guide to youth fitness testing. Champaign, IL: Human Kinetics. Safrit, M. J., & Wood, T. N. (1995). Introduction to measurement in physical education and exercise science (3 rd ed.). Champaign, IL: McGraw Hill. Sallis, J. (1994). Determinants of physical activity behaviour in children. In R. Pate & R. Hohn (Eds.), Health and fitness through

15 Μ. Γούδας, κ.ά. / Αναζητήσεις στη Φ.Α. & τον Αθλητισμό, 8 (2010), physical education (pp ). Champaign IL: Human Κinetics. Sansone, C., & Harackiewicz, J. M. (1996). I don t feel like it : The function of interest in self-regulation. In L. T. Martin & A. Tesser (Eds.), Striving and feeling. Interactions among goals, affect, and self-regulation (pp ). New Jersey: Lawrence Erlbaum. Steckler, A., McLeroy, K., Goodman, R., Bird, S., & McCormick, L. (1992). Toward integrating qualitative and quantitative methods: An introduction. Health Education Quarterly, 1, 1-8. Συμβούλιο της Ευρώπης (1992). Eurofit, για την αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης (μετάφραση Σ. Τοκμακίδης). Θεσσαλονίκη: Salto. Tenenbaum, G., Pinchas, S., Elbaz, G., Bar-Eli, M., & Weinberg, R. (1991). Effect of goal proximity and goal specificity on muscular endurance performance: A replication and extension. Journal of Sport and Exercise Psychology, 13, Theodorakis, Y., Hatzigeorgiadis, A., Chroni, S., & Goudas, M. (2007). Goal setting in physical education. In J. Liukkonen, Y. VanAuweele, B. Vereijken, D. Alferman, & Y. Theodorakis (Eds), Psychology for physical educators (2 nd ed., pp ). Champaign, IL: Human Kinetics. Theodorakis, Y., Laparidis, K., Kioumourtzoglou, E., & Goudas, M. (1998). Combined effect of goal setting and performance feedback on performance and psychological response on a maximum effort task. Perceptual and Motor Skills, 86, Χασάνδρα, Μ., & Γούδας Μ. (2004). Κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας στην ποιοτική-ερμηνευτική έρευνα. Επιστημονική Επετηρίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 2, Windham, D. M., & Chapman, D. W. (1990). The evaluation of educational efficiency: Constraints, issues, and policies. Greenwich, CT: JAI Press. Zimmerman, B. J., & Kitsantas, A. (2005). The hidden dimension of the personal competence. Self-regulated learning and practice. In A. J. Elliot & C. S. Dweck (Eds.), Handbook of competence and motivation (pp ). New York: The Guilford Press. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 1. Θα ήθελα να μου πεις την άποψή σου για τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα. 2. Προσπάθησες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων; 3. Ευχαριστήθηκες από τη συμμετοχή σου στο πρόγραμμα; 4. Διασκέδασες κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος; 5. Αισθάνθηκες άγχος ή στρες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων; 6. Πως θα χαρακτήριζες το πρόγραμμα σε σχέση με τις ικανότητές σου; 7. Με ποια κριτήρια έκρινες την επιτυχία σου στο πρόγραμμα; 8. Μπορείς να μου περιγράψεις αν το πρόγραμμα ή κάποια επιμέρους στοιχεία του σε δυσκόλεψαν και σε ποιο βαθμό; 9. Μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου για τις δοκιμασίες; 10. Μπορείς να μου πεις τη γνώμη σου για τις μεθόδους διδασκαλίας; 11. Που αποδίδεις την επιτυχία σου στο πρόγραμμα; 12. Πιστεύεις ότι μπορείς να σχεδιάσεις ένα νέο παρόμοιο πρόγραμμα για να αναπτύξεις τη φυσική σου κατάσταση; 13. Θα μπορούσες να συγκρίνεις το συγκεκριμένο πρόγραμμα με παρόμοια στα οποία συμμετείχες στο παρελθόν; Υπεύθυνος έκδοσης: Ελληνική Ακαδημία Φυσικής Αγωγής, Υπεύθυνος συντακτικής επιτροπής: Γιάννης Θεοδωράκης, Συντάκτες: Αγγελούσης Νίκος, Γεροδήμος Βασίλης, Ζήση Βασιλική, Κουρτέσης Θωμάς, Τζιαμούρτας Θανάσης. Μέλη της συντακτικής επιτροπής: Αλμπανίδης Ευάγγελος, Βλαχόπουλος Συμεών, Γούδας Μάριος, Δέρρη Βασιλική, Διγγελίδης Νίκος, Ζαχοπούλου Έρη, Κιουμουρτζόγλου Ευθύμης, Μουντάκης Κώστας, Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Τζέτζης Γιώργος, Τσαγγαρίδου Νίκη, Χατζηγεωργιάδης Αντώνης, Χρόνη Στυλιανή. Διαχείριση και επιμέλεια έκδοσης: Ζήση Βασιλική, Υπεύθυνη αλληλογραφίας: Δημητρίου Ελένη, Τεχνικός έλεγχος και στοιχειοθεσία: Πέρκος Στέφανος, Γρηγορίου Στεφανία.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ. Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή

«Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή «Φυσική Αγωγή Α Γυµνασίου» Βιβλίο Καθηγητή Γούδας Μάριος, Χασάνδρα Μαρία, Παπαχαρίσης Βασίλης, Γεροδήµος Βασίλης H παρουσίαση αυτή έχει ως σκοπό την περιγραφή και εξήγηση του σκεπτικού και των κύριων σηµείων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987)

Θέµατα διάλεξης. Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών. Τι είναι οι στόχοι; Τα παρακάτω είναι στόχοι; Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (Martens, 1987) Θέµατα διάλεξης Τεχνική Καθορισµού Στόχων Αθλητών και Αθλητριών Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα Τι είναι οι στόχοι; Σηµαντικότητα στόχων Αρχές καθορισµού στόχων Πρακτικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι στα γυμναστήρια

Στόχοι στα γυμναστήρια Στόχοι στα γυμναστήρια Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΕΓΒΕ Οκτώβριος 2004 ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ Ιδιοκτήτης: Τι θέλουν οι πελάτες μου; Γυμναστής: Τι θέλουν οι ασκούμενοί μου; Πελάτης: Τιθέλωαπότογυμναστήριοως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ε.Υ.ΖΗ.Ν. (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν (Εθνική Δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων) ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 1990-2007: Πρόγραμμα Ανίχνευσης Ταλέντων Συμμετείχε το σύνολο των μαθητών των Β (1990-2002) και Γ τάξεων Δημοτικού της χώρας (70-80.000 ετησίως),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 Προσωπικές πληροφορίες Όνομα πατέρα Όνομα μητέρας Ημερ. Γεννήσεως Οικογ. Κατάσταση Δ/νση μόνιμης κατοικίας e-mail URL : Βασίλειος : Ευαγγελία : 16-2-1972

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Νικόλαος Τσιγγίλης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής γής Τρέξτε τώρα που μπορείτε για να μην. «τρέχετε» όταν δεν μπορείτε Ποια είναι η κατάσταση στη χώρα μας; Αριθμός σταδίων (μέση τιμή)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

Προγράµµατα άσκησης και υγείας. Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Προγράµµατα άσκησης και υγείας Θεοδωράκης Γιάννης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα αναπτυχθούν Ποια είναι τα θεωρητικά σηµεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για θέµατα παρεµβάσεων και συµπεριφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία)

Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι. (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδακτική της φυσικής αγωγής Ι (Πρακτική άσκηση στα δημοτικά σχολεία) Διδάσκοντες Παπαϊωάννου Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διγγελίδης Νικόλαος, Επίκουρος καθηγητής Πλαϊνός Χρήστος Μαγγουρίτσα Γωγώ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων»

«Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Σχολείο: 52 ο ΓΕΛ Αθηνών Σχολικό έτος: 2013-2014 Τετράμηνο: Β Μάθημα: Ερευνητική Εργασία Τμήμα: Α 4 «Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογία και στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων» Ομάδα Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ

ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΕΣΤ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΔΥΝΑΜΗ 1) Έλξεις στο μονόζυγο για αγόρια. Έχουμε τα χέρια με λαβή στραμμένα προς το σώμα και ζητάμε από τον μαθητή να κάνει όσες περισσότερες έλξεις μπορεί. Προσέχουμε, ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 556 3 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ματούλας Γεώργιος άσκαλος Σ Ευξινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

. (Ασκήσεις προς αποφυγή)

. (Ασκήσεις προς αποφυγή) ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ KM 950: Αεροβικός χορός- οργάνωσημεθοδολογία-προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

http://users.sch.gr/oxyzoglou

http://users.sch.gr/oxyzoglou ΑΝΘΡΩΠΟΜΕΤΡΙΚΗ & ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΕΥ-ΖΗΝ» Θέμα: Η σηµασία της αξιολόγησης για τους μαθητές τριες και πως πραγματοποιείται Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014 Νίκος Οξύζογλου Σχολικός Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης

Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης Οδηγίες [1] Περιεχόμενα [2] 1.0 Αιτιολογία Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης περιλαμβάνει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΕΕΑ), γονείς παιδιών με ΕΕΑ, διευθυντές, εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την

«Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστήμιου Πατρών Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Escape: Μια εκπαιδευτική Αθλητική Πρόκληση για την ενίσχυση της αυτογνωσίας των μαθητών». ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή

Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή Φυσική Αγωγή Ε-ΣΤ ηµοτικού: Τα νέα βιβλία εκπαιδευτικού και µαθητή ρ. Νικόλαος ιγγελίδης Λέκτορας στη ιδακτική της Φυσικής Αγωγής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ Συγγραφείς του έργου Θεοδωράκης Ιωάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό

Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Τo Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών

Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Αξιολόγηση Εκτελεστικών Λειτουργιών Εισαγωγή: οκιμασίες Εκτελεστικών Λειτουργιών και η Συμβολή τους στην Επαγγελματική σας Επιλογή Η σημασία της αξιολόγησης των γνωστικών δεξιοτήτων Οι γνωστικές ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 1 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 12 ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: Ενεργός συμμετοχή (βιωματική μάθηση) ΘΕΜΑ: Παράδοση στο μάθημα των «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», για τον τρόπο διαχείρισης των σκληρών δίσκων.

Διαβάστε περισσότερα

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς

Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς Πυξιδίσματα: Ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης και αγωγής υγείας για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς των Α.Πορτσέλη, Μ. Κυριακίδου Η παρούσα εισήγηση αφορά στην παρουσίαση ενός καινοτόμου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙ.ΜΕ.Π.Α Β ΦΑΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Φοιτητής: Παύλου Νικόλαος, Α.Ε.Μ: 2245, Ε Εξάμηνο Σχολείο: 1 ο Πειραματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων

Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η. Εξάσκηση και αξιολόγηση ψυχολογικών δεξιοτήτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ Ψυχολογία Φυσικής Αγωγής ΜΚ208, Διάλεξη 1η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5 Ο Διεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πάντειο Πανεπιστήµιο, 8-10 Μαίου 2014 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η ψυχολογία των αθλητών και η άμεση σχέση της με την προπόνηση και τη φυσικοθεραπεία ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1. Κριτήρια Επιλογής Θέματος キ キ キ キ ενδιαφέρον απόκτηση γνώσεων και πληροφοριών διαμόρφωση απόψεων για το θέμα φιλομάθεια για τη ψυχολογία των αθλητών 2. Τίτλος της έρευνας Η ψυχολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ m141 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008 ( ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Π /2008) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κλάδοι: ΠΕ 05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΕ 07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες

Θεωρία απόδοσης Γνωστικές διαδικασίες ΕΠΕΑΕΚ : AΝΑΜΟΡΦΩΣΗ A ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (ΜΚ 108) Θέµα διάλεξης 5 Απόδοση Αιτιών & Αυτοαποτελεσµατικότητα στον Αθλητισµό και στη Φυσική Αγωγή Μάριος Γούδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή:

ΕΥΤΕΡΑ Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Κολύμβηση/ Φυσική αγωγή: ΕΥΤΕΡΑ * Προσέλευση νηπίων και αυθόρμητες δραστηριότητες στις οργανωμένες γωνιές της τάξης: Το ελεύθερο παιχνίδι είτε ατομικό, είτε ομαδικό σε ελκυστικά οργανωμένες γωνιές επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύσσονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πρόγραμμα «Ε.Υ.Ζ.Η.Ν.» Εθνική δράση Υγείας για τη ΖωΗ των Νέων ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΠΛΑΣΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Μετά την

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ»

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς «ΝΗΡΕΑΣ» Εργαστήριο δικτύωσης σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα: «Η συναισθηματική νοημοσύνη και η επίδρασή της στην εκπαιδευτική διαδικασία» 6 7 Μαΐου 2014 Κέντρο Πρόληψης των

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες

Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή. 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή 6-10 Απριλίου 2012, 24 ώρες Εκπαιδεύοντας τον εκπαιδευτή Το σεμινάριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές σχεδίασης και ανάπτυξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Εστιάζει επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας.

Το σεμινάριο ΚΑΡΤ & ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 7 ετών ως και ενήλικες οποιαδήποτε ηλικίας. H AΚΑΔΗΜΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ MARANELLO KART ιδρύθηκε με σκοπό να διαπαιδαγωγήσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά βοηθώντας τους να διαμορφώσουν οδηγικό χαρακτήρα από μικρή ηλικία έτσι ώστε όταν ενηλικιωθούν και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας

Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009. 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα Κοινωνικής και Συναισθηματικής Αγωγής σε σχολεία της Κύπρου 2001-2009 1. Ταυτότητα της Έρευνας Διοργανωτές: Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕΑ) και Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education

CURRICULUM VITAE. Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045. Education CURRICULUM VITAE Marios Goudas DPESS, University of Thessaly Karies, 42100, Trikala Tel. +30 2431047045 Education 1991-1994 Phd University of Exeter, Department of Physical Education. (Dissertation: Intrinsic

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τον προγραμματισμό του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Διευθ.: ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΘΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών

Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Με την επιστημονική ευθύνη του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Στοιχεία Αξιολόγησης Μαθητών Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι,

www.psychologyonline.gr Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Newsletter Αθλητικής Ψυχολογίας, Ιανουαρίου Φεβρουαρίου 2009 Αγαπητοί Φίλοι, Μετά την σύντοµη ανάπαυλα των Χριστουγεννιάτικων διακοπών µας, έφτασε ένας ορεξάτος και Ολόφρεσκος Νέος Χρόνος που κουβαλά µαζί

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο

Άσκηση και εκπαίδευση. Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα. Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο www.handball.org.gr ΕΑΠ//Ο.Χ.Ε Άσκηση και εκπαίδευση Τα Ελληνικά αναλυτικά προγράμματα Τα αναλυτικά προγράμματα φυσικής αγωγής έχουν σαν θεμέλιο ένα γενικό μοντέλο που βασίζεται στην επαφή και εξάσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής

Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής Ερωτήσεις Αθλητικής Ψυχολογίας Σχολή Προπονητών Γυμναστικής 1. Το ερευνητικό αντικείμενο της αθλητικής ψυχολογίας έχει (α) ψυχοφυσιολογική κατεύθυνση (β) γνωστικο-συμπεριφορική κατεύθυνση (γ) κοινωνικο-ψυχολογική

Διαβάστε περισσότερα

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS)

Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) Μαργαρίτα Μανσόλα Dip.Ed. M.A. Psychology of Education, CPsychol (BPS) «Κάθε συνηθισμένο παιδί είναι ικανό για ασυνήθιστα κατορθώματα» (Τζ. Ρόουλινγκ) «Όλοι οι μαθητές πρέπει να βιώνουν μια εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΥΧΙΚΑ ΥΓΙΕΣ-ΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 7 ΒΗΜΑΤΩΝ Το φυλλάδιο «Ένας οδηγός για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο χώρο εργασίας- πηγή βοήθειας για τους εργοδότες» απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού)

I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) I.C.B.S. METAΠTYXIAKO TMHMA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: DMS ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Α (70% του βαθµού) Ετοιµάστε µια αναφορά προς τη διοίκηση, µε µέγιστο αριθµό λέξεων 3000 (+/- %), χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών

KIDSCREEN-27. Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους. Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους. 8 έως 18 ετών KIDSCREEN-27 Ερωτηµατολόγιο Υγείας για Παιδιά και Νέους Έκδοση για Παιδιά και Εφήβους 8 έως 18 ετών Page 1 of 5 Γειά σου, Ηµεροµηνία: Μήνας Χρόνος Πώς είσαι; Πως νιώθεις; Αυτά είναι τα πράγµατα που θα

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου UK/09/LLP-LdV/TOI-163_285 Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου I. Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη στις χώρες των διαφόρων συνεργατών και οι οργανωτές χρησιμοποίησαν τις μεθόδους εκείνες που ταίριαζαν καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ. Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά & Πέτρος Γαλάνης Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προγράμματα Αυτοαπασχόλησης Ως προγράμματα αυτοαπασχόλησης ορίζονται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά

Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Αντιμετώπιση και διαχείριση άγχους για τα παιδιά Άρτεμις Τσίτσικα Επίκ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής Παν/μιου Αθηνών Επιστ. Υπεύθυνος Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ) Β Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(5543) Κορρέ Πελαγία(5480) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη στην ψυχοπαιδαγωγική Πούλιου Χριστίνα(55) Κορρέ Πελαγία(580) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εαρινό εξάμηνο 0 Ρέθυμνο, 5/6/0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:. Εισαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006.

- 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός. Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006. - 1 - Κ.Δ.Π.../2006 Αριθμός Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών ( Προγράμματα Κατάρτισης Υποψηφίων για Προαγωγή) Κανονισμοί του 2006 O ΠΕPΙ ΤHΣ ΔHΜOΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΥΠHPΕΣΙΑΣ ΝOΜOΣ ΤOΥ 1969 (10 ΤOΥ 1969)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Σακελλαρίου Κίμων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014-2015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-015 ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 014-15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση

Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Τεχνολογίες Πρόσβασης στη Μάθηση Web 1.0, Web 2.0, Σύγχρονη Μάθηση από Απόσταση Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 8/11/2012 Μέχρι Στιγμής Αναφερθήκαμε σε Σχεδιασμό μαθησιακής διαδικασίας Μαθησιακά πλάνα Νέες μεθοδολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο

Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Γονεϊκές αντιλήψεις για τη δομή της παιδικής προσωπικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο Βασίλης Παυλόπουλος Τομέας Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση στο 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές

Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Πρόγραμμα Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας στη Μέση Εκπαίδευση Διαγνωστικά δοκίμια ελληνομάθειας για Γυμνάσια & Λύκεια /Τεχνικές Σχολές Σεπτέμβριος 2011 {επιμ. παρουσίασης: Μαρία Παπαλεοντίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς

Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Πανεπιστήμιο Κρήτης Τμήμα Ψυχολογίας Ακαδημαϊκό Έτος: 2014-15 Εργαστήριο Αλκοολογίας: Προβλήματα που σχετίζονται με το αλκοόλ Διδάσκων: Γιάννης Μουζάς Κωδικός: Ψ4607 Περίληψη του εργαστηρίου Η Αλκοολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα

Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Πρόταση διαφοροποιημένης διδασκαλίας στην Γ Δημοτικού (Κλουβάτος, Κ.) (Η πρόταση μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε Γ τάξη Δημοτικού) Μάθημα: Γλώσσα Διδακτική ενότητα: Μαθησιακό περιβάλλον τάξης διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση»

Σχολική χρονιά 2006-2007. Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Σχολική χρονιά 2006-2007 Στόχος υπό έμφαση : «Ασφάλεια, υγεία και διατροφή στην εκπαίδευση» Η υγεία, η ασφάλεια και η διατροφή είναι έννοιες αλληλοσχετιζόμενες. Η σχέση της διατροφής με την υγεία είναι

Διαβάστε περισσότερα

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos

PATHWAY. D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching. A short review for the Greek teachers. Author: Christos Ragiadakos PATHWAY D2.1 The basic features of the inquiry learning and teaching A short review for the Greek teachers Author: Christos Ragiadakos [It will be distributed to the Greek teachers during the Training

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. elearning. Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ elearning Διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΑΘΗΝΑ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το διαδικτυακό μάθημα «Οι τεχνολογίες Web

Διαβάστε περισσότερα